Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
121 topics
#cbs

CBS: Kansloze miljonairsplaag ongehinderd verder

Dweilen met de geldkraan open

Steeds meer

Je ziet ze overal, het worden er steeds meer en niemand doet er iets aan: miljonairs. Volgens het CBS waren er in 2021 32.000 méér miljonairs dan het jaar ervoor. En nou willen wij niet dat u denkt dat wij iets tegen miljonairs hebben, sterker nog, sommige van onze beste vrienden zijn miljonair, maar het zijn er wel erg veel, weet u. Er is gewoon een bepaald kantelpunt in een samenleving waarop het aantal miljonairs niet meer gezond is. Zeg nou zelf. 317.000 huishoudens met een vermogen boven een miljoen euro. Dat zijn er wel heel veel. 

Lees verder

Meer verkeersdoden; oudjes kunnen niet fietsen

Foto: een bejaard homostel bij een fiets

Iedereen in Nederland gaat maar dood in het verkeer. Althans, het ging best wel goed, daarna ging het iets minder goed, dachten wij nog steeds dat het goed ging maar het is ook ingewikkeld, en nu gaat het ineens weer heel slecht. Boelveel doden in het verkeer. Zie grafiekje hieronder, channel uw inner Hugo de Jonge en zie dat het blauwe lijntje stijgt. Volgens het CBS: 215 vrouwen dood, 522 mannen dood, 0 transgenders dood. Maakt samen 737 doden, 155 meer (CBS zegt zelf 147 maar dat klopt niet) dan in 2021. "Het aantal dodelijke slachtoffers nam het sterkst toe onder fietsers van 75 jaar of ouder." En dat maakt ons extra verdrietig. Want die mensjes hebben hun hele leven met hard gewerkt en nu rollen ze en masse van de fiets over de tegels terwijl ze op weg zijn naar de slijter om een fles Zwarte Kip te scoren. Enfin, weet u nog dat de Vereniging Verkeersslachtoffers afgelopen januari in De Telegraaf opriep tot 'rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden'? Door deze nieuwe cijfers roepen ze in De Telegraaf om 'rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden'. En volgend jaar, of het aantal doden nou hoger of lager is, roepen ze om rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden. Dat ettert nog een paar jaar zo door en dan krijgen we rijbewijssloten, snelheidsbegrenzers, alcoholsloten en het blokkeren van smartphones bij hogere snelheden. Andere optie: doodrijdende debieltjes als Rai Vloet eens lekker 10 jaar in een celletje proppen!

Blauwe lijntje stijgt

CBS: "Het is hier FANTASTISCH!"

Nederland ontloopt recessie, economie groeide in Q4

hahaha

We hebben een asielcrisis, een wooncrisis, een energiecrisis, een bouwcrisis, een stikstofcrisis, een visserijcrisis, een brandstofcrisis, een vertrouwenscrisis, een gendercrisis, een inflatiecrisis en een gigantische koopkrachtcrisis. Maar desalniettemin gaat het GEWELDIG GOED met Nederland! Aldus het Centraal Bureau der Statistiek, zeg maar een soort van Staatsomroep, maar dan voor Cijfertjes. Als CBS-bobo Peter Hein van Mulligen nu niet wordt uitgenodigd voor de Koningsdaglunch eten wij onze schoen op!

We betalen ons BLAUW, en dat is te zien

Lees verder

MINDER MINDER MINDER. Voor het eerst in meer dan 10 maanden minder STERFTE dan verwacht

En wie denkt er dan aan die arme begrafenisondernemers?

Uitstekend nieuws van het oversterfte-front, waar het al best lekker ging. Ondanks al die miljoenmiljard vaccindoden noteerde het CBS in de laatste week van januari namelijk minder doden dan verwacht. Dat betekent dus niet alleen dat er geen oversterfte was, maar dat het donkerblauwe lijntje voor het eerst sinds week 9 van 2022 onder het iets minder donkerblauwe lijntje is gekomen. Als we nou gewoon met zijn allen afspreken dat er de komende tijd niemand meer doodgaat, dan kunnen al die Facebook-onderzoekers zich gewoon weer richten op de echt belangrijke zaken, zoals de voor- en nadelen van de zomertijd. 

LIVE. CBS verdedigt onderzoek over Staatsontvoeringen

Vertrouw het nou maar gewoon!

Terukijken: Omtzigt WOEST op het CBS

Stop nou eens met zeuren. Nederland is een geweldig land. Bij het CBS hebben ze het beste voor met de waarheid en vinden ze feiten erg belangrijk. Er is dan ook niets mis met het onderzoek naar de uithuisplaatsingen bij slachtoffers van de toeslagenaffaire. Dat dat onderzoek de overheid toevallig goed uitkomt, is toevallig toeval. Ook als statistici daar toevallig anders over denken. Stop nou gewoon met zeuren. Geen vragen stellen hoor. Dat is onderzoekspopulisme. Laten we dit nou niet groter maken dan het is
UPDATE: Absurd. Inspectie V en J J en V gaat nu al vol in ontkenningsmode "dankzij onderzoek" CBS, met een algeheel 'kansenongelijkheid'-praatje.
UPDATE: Hoogleraar Albers (die het onderzoek begeleidde) is het eens met Richard Gill dat de zin "Gedupeerdheid verhoogt de kans op kinderbeschermingsmaatregelen niet" in de samenvatting van het rapport niet klopt, en zegt dat die zin er pas later in is gestopt. Terwijl dit dus juist de conclusie is die inspectie omarmt.
UPDATE: CBS zegt nu ook dat die tussenkop 'ongelukkig' was. Misschien wordt dit over drie maanden nog gecorrigeerd met een erratum op de website.
UPDATE: CBS-bobo Joost Huurman zegt nu dat het toch wel verstandig is als het CBS de tussenkop rectificeert.

Lees verder

Nog steeds heel veel oversterfte in 2022

Maar het nieuwe is: het komt niet meer helemaal door corona

Nieuws dat voor vaste lezers van de Oversterfte Updates van GeenStijl niet als een verrassing komt: onze vrienden van het CBS melden dat er in 2022 in Nederland heel veel oversterfte was. En nieuws dat voor vaste lezers van de Oversterfte Updates van GeenStijl ook niet als een verrassing komt: in tegenstelling tot in 2020 en 2021 is die oversterfte niet meer alleen te verklaren door de coronadoden. Kijkt u maar even naar deze grafiek. 

NIet alleen door corona

Lees verder

De CBS FILES part 2. CBS bleef falen na ontdekken van onjuist cijfer over woonoppervlakte

Nog meer reconstructie van FALEND statistiekbureau

Zo. Daar zijn we weer met deel 2 van de CBS FILES. Gisteren beschreven we hoe het CBS volhardde in het verdedigen van een onjuist en misleidend cijfer dat lange tijd centraal stond in de verhitte maatschappelijke discussie over het woningtekort. Vandaag laten we u zien hoe het statistiekbureau uiteindelijk kwam tot een stilletjes erratum op de website, dat vervolgens pas twee weken later (door een reaguurder van GeenStijl) werd opgemerkt. 

Het blijkt namelijk dat werknemers van het CBS er al in juli 2022 achterkwamen dat er iets goed fout zat met de berekeningen van de gemiddelde woonoppervlakte. Toch wachtte het bureau, met een communicatie-afdeling waar een paard de hik van krijgt, onder leiding van een topambtenaar, nog drie maanden voordat uiteindelijk werd besloten tot een door niemand opgemerkt erratum op de website. 

Het CBS zegt daar zelf over: "Gegeven de beschikbare mensen en middelen en de zorgvuldigheid die in acht genomen moet worden, was dit het meest haalbare." Dat het foutieve cijfer in allerlei media opdook en een centrale rol speelde in de maatschappelijke discussie, noemt het CBS nu "niet relevant". Sterker nog, het CBS heeft de Staatscommissie demografische ontwikkelingen, die in oktober nog in de veronderstelling verkeerde dat het gemiddelde woonoppervlak per persoon in Nederland uitzonderlijk hoog is, niet van het erratum op de hoogte gesteld, en heeft ook niets laten weten aan de onderzoeker die het statistiekbureau in augustus 2021, september 2021 en februari 2022 uitgebreid en onderbouwd op de fout wees. 

Dat is vreemd, zeker als we de eerste zin bovenaan het tabblad 'Organisatie' op www.cbs.nl lezen: "Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakt het mogelijk dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie." Er werken meer dan 2000 mensen bij het CBS, dat jaarlijks 137 miljoen euro aan belastinggeld kost. En niemand van die 2000 mensen dacht op een gegeven moment 'verdorie, een onbetrouwbaar cijfer van het CBS dat een prominente rol speelt in een zeer relevant maatschappelijk debat, dat is zeg maar het tegenovergestelde van waar we voor bedoeld zijn'. 

Sterker nog, volgens het CBS is "de standaardprocedure van het CBS gehanteerd. Bij het constateren van een fout wordt zo snel mogelijk gewerkt aan de publicatie van de nieuwe cijfers en daarna aan de kennisgeving daarvan." Maar: "Het CBS werkt aan een vergroting van de zichtbaarheid van errata op de website. Ook zal er bij een eventueel volgend erratum een tweet aan worden gewijd." 

Hoe die 'standaardprocedure' verliep, leest u in deel 2 van de CBS FILES, na de breek.

Lees verder

De CBS FILES Part 1. CBS stapelde fout op fout na melding van onjuist cijfer over woonoppervlakte

Uitgebreide reconstructie van FALEND statistiek bureau

Zo. Gaat u er maar eens even lekker voor zitten, want hier volgt een uitgebreide reconstructie, in twee delen, van hoe het toch kan dat bestuurlijke elite in Nederland jarenlang dacht en verkondigde dat de gemiddelde Nederlander veel groter woont (en dat het dus wel een tikkie kleiner kan) dan de gemiddelde Belg of Duitser.  Zoals u, trouwe lezer van GeenStijl, inmiddels weet, is de gemiddelde woonoppervlakte per Nederlander namelijk een stuk kleiner dan het CBS jarenlang heeft beweerd en is het getal van 65 vierkante meter per persoon compleet onjuist

Maar! Wij van GeenStijl zouden wij van GeenStijl niet zijn als we niet een beetje dieper zouden graven. En dankzij documenten die wij met beroep op de Wet Open Overheid hebben opgevraagd, blijkt dat een oplettende onderzoeker het CBS er al in augustus 2021 op wees dat het cijfer van 65 vierkante meter onmogelijk kon kloppen. Het statistiekbureau hield echter ondanks aandringen en keurige e-mails keer op keer vast aan de eigen, onjuiste, cijfers. Op de laatste mail van de onderzoeker, waarin uitgebreid werd voorgerekend dat het CBS ernaast zat, werd überhaupt niet gereageerd "doordat deze aan de aandacht van de ontvanger is ontsnapt"

Niet zomaar een foutje

Het cijfer van 65 vierkante meter per persoon dook de afgelopen jaren op allerlei plekken op in het debat over het woningtekort in Nederland. Zo schreef ambtenarenbijbel De Correspondent op 17 mei 2021: "Gemiddeld hebben we hier 65 vierkante meter huis per persoon (klopt niet, GS). Daarmee wonen we een stuk ruimer dan Duitsers, die zo’n 46 vierkante meter per persoon hebben. Een Brit moet het gemiddeld met 44 vierkante meter doen. Dit simpele feit (dat dus onjuist is, GS) veranderde mijn kijk op het woningdebat compleet. Daarin gaat het namelijk altijd over aantallen woningen. Zoals de miljoen huizen die er volgens het kabinet tot 2030 bij moeten komen." 

De gesubsidieerde denktankers van Platform31 schreven zelfs een 84 pagina's tellend rapport getiteld 'Beter benutten bestaande woningbouw' waarin het cijfer van 65 vierkante meter per persoon als uitgangspunt werd genomen. In het Staatsblad werd door het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het onjuiste CBS-cijfer gerefereerd. Ook bij de NOS, de Volkskrant (hier, hier, hier, hier en hier), NRC (hier en hier) en Cobouw dook het onjuiste cijfer op in discussies over het woningtekort in Nederland. Het was dan ook niet verwonderlijk dat hoogleraar Helga de Valk (lid van de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen) het in Nieuwsuur als algemeen geaccepteerde kennis aanhaalde dat Nederlanders gemiddeld veel ruimer wonen dan inwoners van de ons omringende landen.

Geen onbelangrijk cijfertje dus. Toch zegt het CBS, dat het volgens de eigen website mogelijk maakt "dat maatschappelijke debatten gevoerd kunnen worden op basis van betrouwbare statistische informatie" dat de afhandeling van de fout "gegeven de beschikbare mensen en middelen en de zorgvuldigheid die in acht genomen moet worden", "het meest haalbare was". GeenStijl vroeg aan het CBS of het bekend was met bovenstaande publicaties, maar dat is volgens het statistiekbureau "niet relevant"

Wij zouden zeggen: dat is wel relevant, en het CBS heeft opzichtig gefaald als nationale data-scheidsrechter door dit onjuiste en misleidende cijfer veel langer dan noodzakelijk was rond te laten zweven in het publieke debat. Maar oordeelt u zelf! Deel 1 van de CBS FILES na de breek.

Lees verder

LEZEN. Wiskundige held Richard Gill SLOOPT CBS-conclusie over Staatsontvoeringen

Afwezigheid van bewijs = geen bewijs van afwezigheid

Even een belangrijk stukje statistische duiding naar de mensen toe. Het was voor iedereen met meer dan zeven hersencellen al duidelijk dat de conclusie van het CBS-onderzoek dat toeslagenouders geen grotere kans op uithuisplaatsing van hun kinderen hadden dan vergelijkbare ouders die geen slachtoffer waren van het toeslagenschandaal, onmogelijk juist kon zijn. Het idee dat geen enkele uithuisplaatsing het gevolg kan zijn van het stelselmatig kapotgemaakt worden door de Staat is net zo absurd als het idee dat álle uithuisplaatsingen enkel en alleen het gevolg waren van fouten van de overheid. Maar toch werd er door de Rijksoverheid.nl, de Correspondent en andere propagandakanalen de horlepiep gedanst.

Alsof de leiding van de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst in 2017 niet op de hoogte was van het ontoelaatbare handelen van haar eigen dienst en daar niets mee heeft gedaan. Alsof de ministerraad in 2019 niet wist hoe fout het zat met de toeslagen, en toen besloot om Pieter Omtzigt te gaan sensibiliseren. Alsof het normaal is om mensen jarenlang als fraudeurs te behandelen, ze alles af te nemen en dan ook te doen alsof het van alle ouders (let wel, het zit in dit soort zaken vaak ingewikkeld) waar de kinderen zijn weggehaald hun eigen schuld is.

Maar goed. Aanstaande donderdag mag het CBS de conclusies uit het rapport komen verdedigen in een hoorzitting. Dat gaat wel een stukje lastiger worden doordat de Omtzigtman de totale statistische kampioen (lees dit recente interview in Science over de zaak-Lucia de B.) Richard Gill gevraagd heeft in de cijfers te duiken. U raadt het al. Gehakt. Complete blog hierrr.

"Een van de belangrijkste conclusies (samenvatting, eerste bladzijde) luidt 

“Gedupeerdheid verhoogt de kans op kinderbeschermingsmaatregelen niet“. 

Dat is een krachtige uitspraak. Geen enkel relativering, geen “kleine letters”. Geen melding dat het een uitspraak is die alleen gemaakt kan worden onder een hele reeks veronderstellingen. Helaas, een hele reeks veronderstellingen waarvan velen pertinent onwaar zijn.

Mijn antwoord: misschien geen 1115, maar misschien wel: 115"

Lees verder

+227.000. Hoogste bevolkingsgroei sinds 1946

Migratiesaldo +228.000

Duidelijk plaatje dat aan duidelijkheid niks te wensen over laat: het afgelopen jaar was de Nederlandse bevolkingsgroei in absolute aantallen het hoogst sinds boomerjaar 1946. Sterker nog, sinds de cijfers een beetje worden bijgehouden zijn er alleen in 1946 meer mensen bijgekomen in Nederland dan vorig jaar. Die 227.000 mensen (zeg maar de gemeente Tilburg) moeten allemaal gaan wonen in de luchtkastelen van Hugo de Jonge, dus dat wordt nog gezellig. In tegenstelling tot in 1946 is de bevolkingsgroei nu volledig toe te schrijven aan het migratiesaldo. Sterker nog, dankzij de oversterfte was de 'natuurlijke aanwas' het afgelopen jaar negatief. Top-5 herkomstlanden van uw nieuwe buren zijn Oekraïne (uiteraard), Syrië, Turkije, India en Polen. Weten hoe vol druk het in uw gemeente is/wordt kan op via de BEVOLKINGSGROEIKAART

Lees verder
Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl