Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
11 topics
#wob

Grapperhaus bekent bemoeienis Schoof met MH17

GeenStijl Wob toonde al aan dat NCTV invloed had op de onafhankelijkheid van het MH17-onderzoek. Minister geeft nu toch maar toe.

GeenStijl bracht via de Wet openbaarheid van Bestuur (overigens misschien wel de slechtst functionerende én meest beroerd gehandhaafde wet van Nederland) aan het licht dat Dick Schoof, toenmalig NCTV, druk zette op aanpassingen aan conclusies van het MH17-onderzoek. Conclusies van de onderzoekers over de crisisbeheersing die "te negatief" werden bevonden door de man die de rode knop van de staatsveiligheid destijds beheerde, werden via WODC-medewerkers zachter gemaakt. Grapperhaus ontkende dat destijds, maar nu is de ophef weer overgewaaid dus in antwoorden op Kamervragen (38 stuks, gesteld door Sjoerd Sjoerdsma/D66) bekent de MinJus nu alsnog dat er wel degelijk sprake was van bemoeienis

Het was uiteraard "eenmalig", het ging "via een medewerker" en natuurlijk hebben de "onafhankelijke" vrijers dermate veilige interactie gehad, dat er echt geen lelijke nageboortes zijn ontstaan in het onderzoek. Dat laatste kunnen wij niet controleren: alleen Kamerleden hebben vertrouwelijke inzage gekregen in de conceptversies van het onderzoek. Dit is dus waar de Wob-wet alsnog faalt, want als burgers hebben wij ook recht op die info. Maar dat kunnen we dus vergeten. We hebben alleen een globale bevestiging van ambtelijke corruptie binnen V&J, NCTV en WODC. En dat is an sich geen nieuws, natuurlijk.

Lees verder

Kamerbrief: Dick Schoof bemoeide zich met 'onafhankelijk' onderzoek crisisorganisatie MH17

En nu?

Dick Schoof heeft zich persoonlijk bemoeid met het onderzoek naar de crisisbeheersingsorganisatie na de aanslag op de MH17. Dat wist u al, omdat u op GeenStijl hebt gelezen dat Dick Schoof zich persoonlijk heeft bemoeid met het onderzoek naar de crisisbeheersingsorganisatie na de aanslag op de MH17. Minister Grapperhaus heeft dat nu ook toegegeven in de brief die hij van de Kamer moest schrijven over het feit dat Dick Schoof zich persoonlijk heeft bemoeid met het onderzoek naar de crisisbeheersingsorganisatie na de aanslag op MH17. Dat is nogal opvallend omdat Dick Schoof als NCTV juist onderwerp was van het onderzoek en de minister de Kamer expliciet had beloofd dat dit een onafhankelijk onderzoek zou worden. Na de breek kunt u lezen hoe Dick Schoof zich persoonlijk heeft bemoeid met het onderzoek naar de crisisbeheersingsorganisatie na de aanslag op MH17. 

Lees verder

Doofpotdeksel op neus Stef Blok: Buitenlandse Zaken maakt staatsgeheimen zelf openbaar

Het grootste gajes werkt bij de Rijksoverheid en zet stukken op het internet in plaats van ze netjes naar de verzoeker te sturen.

Social

Hee dat is raar. De Syriëspeurders van Trouw en Nieuwsuur zijn door Bloks bonnetjes gegaan en wat blijkt? "De Nederlandse hulp aan Syrië was wel militair van aard". Dat wist u al natuurlijk, want dat hep gestaan op GeenStijl. Maar Trouw komt wel degelijk met een pikante onthulling aangaande de leugenachtige beantwoording van Kamervragen door minister Blok van vvd lastige ministeries waar de vvd een loyaal iemand plaatst zonder kennis van zaken doofpotterij standaard-vvd-trucjes Buitenlandse Zaken. In de door het ministerie van Buitenlandse Zaken openbaar gemaakte documenten stonden namelijk staatsgeheimen. Nou ja, staatsgeheimen. BuZa doet al tijden of de namen van de organisaties die namens Nederland de steun verleenden, Candor en Creative Associates, staatsgeheim waren. Net als het feit dat Jabhat al-Shamiya door Nederland werd gesteund. Dat wisten we natuurlijk al lang. Wat we niet wisten, is dat ook de 'Tweede Centrale Divisie' en de 'Hama Rebellen Gathering' rondreden met Nederlandse Toyota's HiLuxen dan wel Mistjoebiesjies. Dat zijn vast hele frisse jongens die iedere dag hun moeder bellen en netjes werken aan een inclusief & genderneutraal Syrië. Gelukkig maar!

Lees verder

Penthouse Pechtold, aflevering: de Wob-vragen

Zoals ze in het Canadees zeggen: It's not going away, eh?

Er loopt een aangifte tegen Pechtold vanwege zijn penthouse. Elders wordt ook driftig naar dirt over de fractiedictator gezocht. En via seven zien we dat ook de koninklijke weg bewandeld wordt richting de waarheid over het penthouse: de Wob!

"Geachte heer/mevrouw,

In het kader van een WOB verzoek stuur ik u deze mail met het vriendelijke verzoek om deze door te zenden indien dit van toepassing is. Ik heb hieronder mijn vragen genummerd en verzoek u de vragen genummerd te beantwoorden. Ik begrijp dat het Ministerie van Financiën geen gegevens van particulieren kan verstrekken maar ik vraag aan uw ministerie, of andere instanties binnen de overheid, hoe bepaalde zaken in het algemeen beantwoord en behandeld worden en wat het beleid is dien aangaande.

Volgens Besluit van 22 februari 2017, nr.2017-36415 (en eerdere besluiten die ook gepubliceerd zijn in de Staatscourant) mag voor de heffing overdrachtsbelasting een begiftigde het vruchtgebruik (of gebruik van bewoning) van de waarde van de geschonken woning aftrekken als de schenker in de woning woont ten tijde van de schenking en het vruchtgebruik reële betekenis heeft (zie punt 4).

VRAAG 1
Als een buitenlandse schenker het gebruik van bewoning van een te schenken appartement voorbehoud en het gebruikt als “pied a terre”, mag voor de overdrachtsbelasting de met het bloot eigendom begiftigde dan de waarde van het vruchtgebruik aftrekken van de verkrijging?

VRAAG 2
In het kader van de successie, schenkings- en overdrachtsbelasting wat verstaat de Belastingdienst onder “pied a terre” gebruik? Hoe is woonplaats te kwalificeren bij “pied a terre” gebruik bij deze belastingen?

VRAAG 3
Als een begiftigde onterecht het vruchtgebruik van de waarde van de geschonken woning aftrekt omdat de schenker er niet woont en het vruchtgebruik geen reële betekenis heeft:
1. Is  dit een overtreding, misdrijf, economisch delict?
2.Welke wetten, regelingen etc zijn van toepassing als onterecht door de begiftigde te weinig overdrachtsbelasting wordt betaalt?
3.Bij welke instanties kan dit gemeld worden?
4.Kan een burger (bijvoorbeeld ikzelf) die op de hoogte is van de te lage betaling van overdrachtsbelasting door een andere particulier dit melden bij de bevoegde instanties?

VRAAG 4
Als de begiftigde een Nederlandse Politically Exposed Person (een zogenaamde “PEP”) betreft volgens de Wet Witwassen en Terrorisme Financiering (wet Wwft) dient er een verscherpt clientenonderzoek
plaats te vinden.
1.Wat kunnen bijvoorbeeld de gevolgen zijn als een PEP te weinig (overdrachts) belasting betaald?
2.Bij welke instanties kan gemeld worden als een PEP te weinig belasting betaald en welke instanties beslissen hierover?

VRAAG 5
Mijn vorige vragen zijn in algemene zin gesteld, echter in akte HYP 4 deel 69839 nummer 113 (een openbare akte die opvraagbaar is via het Kadaster) heeft een fractieleider van de Tweede Kamer onterecht de waarde van het vruchtgebruik van de waarde van de woning afgetrokken omdat naar mijn idee de schenker er niet woonde en het vruchtgebruik geen reele betekenis heeft. Zie voor pied a terre gebruik de berichtgeving door de uit publieke middelen gefinancierde NOS.

De huidige minister van Binnenlandse Zaken, jonkvrouwe Ollongren, heeft met betrekking tot deze schenking verklaard dat alle belastingen netjes betaald zijn. Kan het Ministerie van Financiën de opmerking van de minister van Binnenlandse zaken bevestigen?

Graag zie ik uw antwoorden schriftelijk tegemoet en ik dank u bij voorbaat voor de door u genomen moeite.

Vriendelijke groeten,
[NAW van de indiener bij seven bekend]"

Social

GrapperWOB. Hoe onafhankelijk was het onderzoek van het WODC naar MH17 eigenlijk?

tsssja

Zo. Tijd voor een WOBje.

Wij vragen ons iets af. Als uit onderzoek blijkt dat WODC-onderzoeken op het ministerie van Veiligheid en Justitie Voorliegen en Jokkebrokken stelselmatig werden beïnvloed omdat ze 'politiek gevoelig' lagen. Als minister Grapperhaus laat onderzoeken hoe er op het WODC werd omgegaan met wetenschappelijke integriteit NA AUGUSTUS 2016. Als het WODC vóór augustus 2016 onderzoek heeft laten doen naar een nogal politiek gevoelig onderwerp waarop de Nederlandse overheid keer op keer op keer zich van zijn meest doofpottende kant heeft laten zien. KUNNEN DE LUIKEN DAN NIET EENS EEN KEER OPEN MINISTER GRAPPERHAUS? Dus wij beweren nog even helemaal niks over het onderzoek van het WODC naar de crisisbeheersing in de nasleep van de aanslag op MH17. We willen gewoon iets weten. En in een rechtsstaat mogen wij dat ook weten. Er is namelijk zoiets als de Wet Openbaarheid van Bestuur. En die gaan wij gebruiken. GRAPPERWOB na de break!

Lees verder

MH17. Raad van State begraaft Onderste Steen

ja wij worden dit gifje ook zat maar verdomme het moet weer

Kijk nou eens. Dit is waarom u een Nederlandse minister die claimt transparant te zijn nooit, maar dan ook nooit moet geloven.

Want als het puntje bij paaltje komt, en boy het puntje komt in casu MH17 danig bij het paaltje, dan zijn alle instituties in Nederland maar op één ding gericht: luiken dicht en bek houden. Dus als een rechter bepaalt dat er meer stukken over de afhandeling van MH17 openbaar moeten worden, zodat we eindelijk eens weten wat er ECHT gebeurd is in plaats van de PR-praatjes die u vanaf dag 1 over u uitgestort kreeg, dan accepteert de regering dat niet. Nee, dan gaat de Nederlandse Staat in hoger beroep. En verdomd de minister van Veiligheid en Justitie (oh ja, dat ministerie waar DRIE bewindspersonen de afgelopen periode ontslag moesten nemen wegens LIEGEN) krijgt nog gelijk van onze Raad van State ook. HIER persbericht, DAAR hele uitspraak. "Het belang bij openbaarheid weegt niet op tegen de belangen die met de weigering zijn beschermd, zoals de betrekkingen van Nederland met andere staten en internationale organisaties, de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen en het beschermen van persoonlijke beleidsopvattingen." We moeten Oekraïne te vriend houden, ambtenaren zijn ook heel zielig en dat Jeanine Hennis in de ministerraad niet serieus werd genomen mag niemand weten. U wordt bedankt, Raad van State. Het grootste gotspe is nog wel de allerlaatste zin: "Daarbij is voor de Afdeling bestuursrechtspraak van betekenis dat de minister een groot deel van de gevraagde informatie wel aan NOS, Volkskrant en RTL heeft verstrekt en dat ook via andere kanalen veel informatie over de MH17-ramp openbaar is gemaakt." Oh ja? We beg to differ

MH17 WOB. NPO lacht GeenStijl recht in de bek uit

emmy100.jpgGeachte heer Nijman, In de bijlage treft u onze reactie op uw Wob-verzoek. Deze reactie wordt ook separaat via de post verzonden. Ik heb beantwoording van uw verzoek voorbereid en stuur u het besluit dan ook alvast toe via de mail. Het verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur is door de Raad van Bestuur van de NPO afgewezen, omdat de NPO slechts beperkt Wobplichtig is, namelijk alleen voor zendtijdindeling en programmacoördinatie. De documenten waar u om heeft verzocht vallen hier niet onder. Wat wij wel kunnen doen, en van die gelegenheid maak ik nu graag gebruik, is u een toelichting geven op de werkwijze die heeft geleid tot inzending van de reportage van de NOS over de aankomst van de eerste slachtoffers van de MH17ramp in Nederland. Jaarlijks verzorgt de NPO namens de verschillende publieke omroepen de inzending van programma’s voor internationale festivals zoals de Emmy-competitie. De NPO zorgt ervoor dat uit de vele programma’s die bij de publieke omroep worden gemaakt een keuze wordt gemaakt. Daarbij wordt vooral gekeken naar kwaliteit en uniciteit van het programma. Er kunnen maar een beperkt aantal programma’s in enkele categorieën worden ingezonden. De NPO coördineert dit omdat zij het totaaloverzicht heeft van alle programma’s en zelf geen deelnemer is. In overleg met de producerende omroep -in dit geval de NOS- wordt nagegaan of ze instemmen met inzending. De NOS (redactie en directie) heeft hier positief op gereageerd. De NOS heeft voor deze inzending de originele uitzending van 5,5 uur ingekort tot ongeveer 30 minuten. Daarna heeft de NPO de inzending verzorgd. De NPO heeft in overleg met de NOS de Dag van Nationale Rouw ingezonden vanwege de respectvolle manier waarop de NOS deze dag in beeld heeft gebracht met inachtneming van de belangen van de nabestaanden. De ingetogen, bijzondere manier van verslaglegging waarin weinig werd gesproken en de beelden voor zich spraken. Ondanks de korte voorbereidingstijd wist de NOS en vele andere partijen een gedenkwaardige uitzending te maken die voor altijd in ons collectieve geheugen staat. De Emmy-jury heeft vervolgens besloten om de inzending van de NOS vervolgens te nomineren in de categorie News. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, Ronald Vecht Juridische Zaken NPO
Lees verder

WOBFLOP: onderste steen MH17 blijft staatsgeheim

RTL heeft een wob-verzoek ingediend om de documenten met de besluitvorming van het kabinet in de nasleep van de MH17-ramp in te zien. Ard van der Steur zegt: "nope". Het kabinet weigert verantwoording af te leggen over haar eigen rol, want van transparantie is nog nooit een land beter geworden. Aldus het Ard van der Steur, die mensen kent die gestorven zijn aan transparantie en openbaarheid van officiële stukken. De MH17-doofpot wordt dieper en dieper en dieper. Een mooie middelvinger naar de nabestaanden, met de groetjes van Mark Rutte. De zoektocht naar de onderste steen van Rutte is een hoax die het kabinet zelf tegen alle democratische principes in wil verdoezelen.Inmiddels, al na ruim een jaar, komt naar buiten dat er resten van een BUK-raket tussen de brokstukken van MH17 zijn gevonden. Waarschijnlijk. Maar zoals Bert Koenders in al zijn incompetentie al bewees voor de VN-veiligheidsraad: een vuist maken tegen Rusland zit er toch niet in. Dat durft dit kabinet niet. Het heeft in de zaak MH17 een hoop krokodillentranen gelaten, maar nooit de bijpassende tanden laten zien. Behalve toen forensisch expert George Maat gewoon de waarheid begon te verkondigen. Ontslagen zonder uitzicht op eerherstel. Het lijkt hier verdomme Rusland wel.

MinPres Rutte weigert informatie over MH17. Alweer

habenesgewusstundverborgen.jpg Deze week, donderdag en vrijdag, is er een grote Europese Top. Voorafgaand aan zo'n top voert de Kamer altijd een debat daarover. Kan de oppositie voor de bühne een beetje 'geen cent extra naar de Grieken!', 'Grenzen dicht!' en 'Geen Europees leger!' roepen naar de MinPres. Hartstikke leuk peopsaai. Maar toen VVD en PvdA het debat, dat al maandenlang voor dinsdagmiddag 17 maart ingepland stond, vorige week ineens wilden annuleren en vervangen door een 'nota-overleg' (lees: achterafzaaltje zonder camera's), werden we toch nieuwsgierig. Vóór de EU-top zijn immers nog verkiezingen. Waar is PVVDA bang voor? Wat mag Het Volk nú weer niet horen? De MinPres kondigde zelfs hoogstpersoonlijk aan dat hij niet bij het dinsdagdebat kon zijn, want campagne voeren vond hij belangrijker dan het landsbelang. Het nota-overleg werd dus op maandagmorgen om 11 uur gehouden, want dan kon hij wel tijd vrijmaken om zijn functie te vervullen. Waarom toch? Welnu. We hebben via een Binnenhofbron het voorlopige verslag van dat achterafdebatje weten te bemachtigen, en daarin staat het antwoord: MH17. Een EU-top gaat vanzelfsprekend ook over de situatie in Oekraïne. En wie 'Oekraïne' zegt, zegt 'onderste steen'. In het cameraloze Kamertje vroegen diverse oppositiepartijen voor de honderdste keer om inzage in De Geheime Kiev Notulen van 14 juli, waarin gewaarschuwd werd voor het gebruik van zwaar luchtafweergeschut in het oorlogsgebied van Oekraïne. Rutte heeft geen staatsrechtelijke argumenten om die documenten aan de Kamer te mogen weigeren. Maar hij deed het toch. Alweer. Elf (11) keer. Na de breek de alinea's uit de debatnotulen waaruit blijkt hoe hard de VVD-premier probeert om de Onderste Steen onderop te houden. Zeker nu, een dag voor de verkiezingen. Maar er is dus, nogmaals, geen enkel geldig argument om de Kamer geen inzage te geven. Wat staat er in dat beruchte diplomatieke verslag, waarom haalden alleen Rutte's 'Grieken uit Schengen'-kwoots uit het debat het nieuws, en wáárom doet de VVD toch zoveel verwoede pogingen om informatie geheim te houden? We durven het bijna niet te zeggen, maar je gaat toch vermoeden dat er duistere krachten aan het werk zijn.
Lees verder

MH17. Maar wat stond er onder die censuurbalk?

daarstondietsheelonaardigs.png Passage uit de WOB van RTL over #MH17. Waarin de overheid over GeenStijl praat. MAAR WAT STOND ER ONDER DIE CENSUURBALK? A: veelgelezen B: uiterst journalistieke C: met Joodse dollars betaalde D: door Omtzigt ingefluisterde E: inmiddels onschadelijk gemaakte F: anders, namelijk...
bespaartips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken