Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
105 topics
#belastingdienst

Toeslagouders WEER bedreigd door Rutte Doctrine

's Lands meest doortrapte maffia-organisatie verpakt weer paardenhoofden in blauwe enveloppen

Ergens proberen we cartoonpoppetje en voormalig GVB-graaier Alexandra van Huffelpuf nog het voordeel van de twijfel te geven. Ze werd laat ingevlogen om een misdaad op te lossen toe te dekken en als er wat mis gaat in die enorme operatie, staat ze dat meestal deemoedig toe te geven aan de Kamer. Maar dat is geen vrijbrief om maar door te blijven falen, blunderen en knevelen. De zogenaamde "pauzeknop" voor toeslagouders, die was ingedrukt zodat ze even geen schuldeisers, deurwaarders en vooral benauwende blauwe enveloppen meer zouden ontvangen, is op 1 mei verlopen. Over verlenging werd politiek gepalaverd, weinig mee gedaan verder en voilà, twee weken later is er weer onnodige paniek bij talloze toeslagenouders.  Wéér regent het dreigbrieven bij de toeslagenouders, die "onterechte incasso's" krijgen omdat de boekhouding van de staat wéér niet op orde blijkt. "Dat klopt niet", understate Van Huffelen, terwijl die kale van RTL weet dat de zaak juist veel ernstiger is. En hoe zit dat er in de praktijk uit? Paniek, kortsluiting, ongewenst behang, afgepakt vakantiegeld en wéér maar eens Kamervragen. Ondertussen fröbelt aartsleugenaar, topcrimineel en allround ongeschikte landsbelangdienaar Mark Rutte zijn vierde formatie bij elkaar omdat Kaag bij hem op schoot zit, de Volkskrant alle seinen op groen gezet heeft en alle systeemmedia hem gretig bijstaan in de fluistercampagne tegen Omtzigt. Het lijkt hier wel Gaza aan de Noordzee maar het enige dat we op Ruttes terreur tegen burgers kunnen terugvuren, zijn de beelden van hoe Mevrouw Simons hem op de kast krijgt over zijn schaduwpettenspel. Want dit gaat niet over domme, kleinerende en trainerende brieven. Dit gaat over een door en door verrotte bestuurscultuur die onder de hoogste pet wordt gehouden.

Lees verder

Nederlandse SS'ers kregen 8 ton, belastingvrij

Don't mention the Belastingdienst

Terwijl de ouders van de kindertoeslagaffaire al jaren wachten op compensatie voor onterecht ingehouden toeslagen en afgepakte gelden, heeft Nederland jarenlang verzuimd om belasting te heffen over pensioen-uitkeringen uit voormalig Reichsmarkië, die zijn uitgekeerd aan Nederlandse Waffen-SS'ers die in Duitse oorlogsdienst hebben gevochten. De kwestie speelt al twee jaar (topic uit februari 2019 hierrr), maar het leek generaal Winkelman FinStas Vijlbrief wel geinig om met de overgave van de details tot 10 mei 2021 te wachten. We citeren uit de antwoorden van Vijlbrief (.docx) op Kamervragen:

In totaal is in de afzonderlijke belastingjaren het volgende uitgekeerd:
2015  € 204.092
2016  € 168.350
2017  € 155 980
2018  € 142.096
2019  € 135.585
De totale uitbetalingen nemen jaarlijks in omvang af vanwege het overlijden van rechthebbenden. 

Dat maakt ruimt 8 ton waar geen belasting over geheven is, in 2015 voor zo'n vijftigtal bejaarde Foute Veteranen, een aantal dat in 2019 tot een krap dertigtal is uitgedund. Kun je zeggen 'Ja nou ja dat scheelt wat, een kwart miljoen of zo?' maar het hele punt is dat slachtoffers van de holocaust die wiedergutmachungsgelden uit Duitsland ontvangen "fiscaal zijn aangemerkt als tot het inkomen behorende periodieke uitkeringen" (en dus belasting moesten afdragen), en die van de daders niet. Gevolg: 80% van de mensen heeft deze in Duitsland onbelaste uitkeringen niet aangegeven bij de NL belasting, waarvan de hoogste vorig jaar nog bijna 17.000 euro kreeg. Gemiddeld werd er in 2019 nog 4.237 euro uitgekeerd en dat schijnt hoger te zijn dan de Duitse uitkeringen aan oorlogsslachtoffers.

De Staat gaat nog proberen de openstaande schulden te innen bij het laatste bataljon van belastingontduikende hoogbejaarden, maar het leed is al weer geleden. De verklaring voor wat er mis kon gaan staat uitgebreid geduid in de Vijlbrief, maar het korte antwoord luidt: De Blauwe Enveloppen Genie Brigade heeft weer eens met losse flodders geschoten!

Belastingkorting voor migranten en niet voor u

Want Wopke kan ook helemaal niets

Het ministerie van Financiën is een soort Hugo de Jonge, want het kan echt helemaal niets. Kijk, wij willen natuurlijk niet dat de Belastingdienst volledig strafkampkapitein gaat op onschuldige ouders die per ongeluk ooit een verkeerd vakje aanvinkten. Maar we willen ook niet dat we massaal duizenden euro's onverdiende belastingkorting weggeven aan arbeidsmigranten. Een korting die zo lucratief is dat er allerlei bedrijfjes opduiken die importarbeiders helpen om het maximale uit ons belastingstelsel te knijpen. Zo'n oneerlijk voordeeltje waar de Belastingdienst zelf al voor waarschuwde in 2015 en nogmaals in 2018 bij het ministerie van Financiën, maar waar niet op is gereageerd en waar (daar gaan we weer) de Kamer niet over is geïnformeerd. Zo'n voordeeltje willen we dus niet weggeven, maar dan zonder onschuldige zwartgelakte ouders kapot te ambtenaren. Dat moet toch te doen zijn? Toch Wopke? Of kan helemaal niemand meer iets daar op dat ministerie?
INSTANT UPDATE: Oh ja, als het in de media komt, kunnen ze ineens wel actie ondernemen.

Heeft u al een blauwe belastingbrief gehad over uw registratie als fraudeur?

De Belastingdienst markeert burgers namelijk nogal makkelijk als boef

Farid Azarkan vroeg er donderdag nog ff naar bij Mevrouw Discodip

We kregen een mailtje van een lezer die - zoals zovelen - ten onrechte en zonder opgaaf van reden als fraudeur was aangemerkt bij de Belastingdienst, in in de zogenaamde Fraude Signalering Voorziening (FSV). Dat is een van de vele falende IT-algoritmes van de overheid en die leidde tot rooie vlaggetjes op plekken waar ze niet horen. En we weten inmiddels dat zulke knevelarij uiteindelijk leidt tot Rutte IV, dus over dat niveau van maatschappij-ontwrichtende georganiseerde misdaad hebben we het hier.

Kwoot Belastingdienst: "Het systeem voldeed niet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Te veel medewerkers hadden toegang tot de FSV en de gegevens werden hierin te lang bewaard. Sommige gegevens zijn onterecht opgenomen en sommige verkeerd gebruikt. Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en gebruiken we deze niet meer."

Het heeft dus meer dan een jaar geduurd voordat iedereen die ten onrechte een FSVlaggetje achter de naam had, een brief kreeg. De brief is niet alleen te laat verzonden, hij is ook niet heel erg duidelijk. Op zich niet raar dat een standaardbrief (“Hoi, u stond geregistreerd als fraudeur, sorry”) niet de details bevat over waarom je als argeloze belastingbetaler ten onrechte op een fraudelijst van een falende uitvoeringsorganisatie van Onze Overheid stond, maar er zijn wel mogelijkheden om daarachter te komen. Onderaan de brief staat het een beetje weggemoffeld, maar de Autoriteit Persoonsgegevens heeft geëist (pdf) van FinStassen Van Huffelpuf en haar collega Bijveilbrief dat burgers die een FSV-registratie hebben, inzage in hun dossier moeten kunnen krijgen. Op de website van de Bdienst is er een paginaatje voor aangemaakt, waar helemaal onderaan staat wat je daarvoor moet doen

Je moest uiterlijk in maart al geïnformeerd zijn, maar dat maakten de staatssecretarissen van de Belastingbende natuurlijk pas eind maart bekend. Ook zo'n brief gehad? Vraag die info vooral op en wanneer je antwoord hebt (of als de procedure beroerd verloopt, of als je tegenwerking ervaart), zouden wij ook graag willen horen op redactie@geenstijl.nl. We zijn namelijk best benieuwd waarom de Belastingdienst rooie vlaggetjes achter onschuldige namen heeft gezet. Uiteraard blijven je NAW overal buiten, anonimiteit & bronbescherming zijn gegarandeerd.

Lees verder

Onderzoekers uiterst positief: 'Burger maakt geen schijn van kans tegen de Belastingdienst'

En veel plezier met je aangifte!

In opdracht van een motie uit 2019 van wie anders dan Pieter Omtzigt, verscheen afgelopen week een onderzoek van de commissie praktische rechtsbescherming over hoe burgers beter beschermd kunnen worden bij cq tegen de grillen van de Belastingdienst. Dat is een document van slechts 149 kantjes geworden over de criminele organisatie van toeslagouderknevelaars en we rolden al na tien pagina's huillachend in foetushouding over de grond over De Toon die al jarenlang totaal niet bij de muziek past. Lees mee en lach om een commissie die in de coronazomer van 2020 aan haar dappere taak begon, en daarover in de inleiding schrijft:

"[Door de coronamaatregelen] is het verlangen naar verbinding met elkaar bij veel mensen nog nooit zo groot geweest. Dat is misschien wel het beste dat uit de coronacrisis is gekomen: het groeiend besef dat oplossingen voor problemen die ons allemaal raken, alleen gevonden kunnen worden als we het samen doen. Daarbij is het niet zo zinvol om steeds op zoek te gaan naar een zondebok, maar levert het meer op als iedereen voor zichzelf nagaat welke bijdrage hij of zij kan leveren om de gegeven situatie te verbeteren. De titel van dit rapport, Burgers beter beschermd, is daarom bewust positief geformuleerd. Het refereert aan een aanpak die meer oplossingsgericht is en zich richt op de toekomst in plaats van een aanpak die naar het verleden kijkt."

Vrij vertaald: in het verleden gemaakte fouten zijn geen grondslag voor gedegen onderzoek naar verbetering, we moeten gewoon POSITIEF blijven over blauwe enveloppen vol onleesbare brieven over fout- en fraudegevoelige toeslagsystemen. Maar laten we nou niet meteen cynisch doen: het voorwoord geeft ook duidelijk aan dat er 'hartverscheurende' situaties aan bod zijn gekomen over of binnen een overheidsdienst die niet meer kan, mag of wil accepteren dat 'de perfecte burger' niet bestaat, maar dat Belastingregels voor te veel mensen te moeilijk zijn geworden. Daarom pleit commissievoorzitter Diane "Het eindresultaat is prachtig geworden" van Hout voor (clichédiarree alert) "de menselijke maat" en dan natuurlijk "met name voor de mensen die toch al kwetsbaar zijn en afhankelijk zijn van de overheid." Maar 1 pagina verder is die menselijke maatbeker al weer overstroomd door een lijst met afkortingen die worden opgedist door een stockphotomodel dat schuil ging achter de zoekterm "vroegbejaarde D66'er."

De samenvattting staat gelukkig voorin het rapport en wordt ingeleid door de wijsneuzerige blik van een blonde stockphotomillennial. Vooral deze alinea vonden we uitermate vermakelijk, gezien de eerder aangekondigde "positieve formulering" die het rapport tracht op te brengen:

"Kortgezegd, het recht biedt in de praktijk niet aan alle burgers en kleine ondernemers voldoende bescherming in belastingzaken door de veelheid van regels, die regelmatig strikt naar de letter van de wet worden toegepast en door de wijze waarop de Belastingdienst is georganiseerd. Het beginsel van de ‘dienende overheid’ is één van de kernbeginselen van de rechtsstaat. Volgens dit beginsel is het overheidshandelen geen doel op zichzelf, maar moeten hierbij steeds de belangen van de burger voorop staan. Bij de praktische rechtsbescherming van burgers (en kleine ondernemers) in belastingzaken is er echter onvoldoende oog voor de menselijke maat. De commissie concludeert daarom dat het huidige niveau van de praktische rechtsbescherming in belastingzaken in het licht van de kernbeginselen van de rechtsstaat tekortschiet."

Als je dit positief uit wil leggen - en dat willen wij natuurlijk altijd, als goedgeluimde midlifebloggers met een zonnige kijk op het leven - dan lezen we dat de onderzoekers gewoon hardop zeggen wat de Rutte Doctrine al jaren tracht te ontkennen of te verstoppen: je maakt als burger of kleine ondernemer geen schijn van kans bij de Belastingdienst. We maken het maar even bold, om ons optimisme en een voorwaartse blik dik te onderstrepen. En dan zijn we pas op pagina 8 hè. Wie het hele rapport zelf door wil lachen, kan hierrr terecht. En om het toegankelijk te houden voor burgers met kwetsbare concentratiespanne is er ook een podcast van 35 minuten gemaakt van het rapport. Om op een positieve noot te eindigen: Wat een geweldige meedenkende, voortvarende en vooruitstrevende overheid hebben wij toch! Bedankt voor het lachen.

Lees verder

Feynman en/of Feiten – Juryrechtspraak

De procureur-generaal adviseert de Hoge Raad NIETS te doen met de kinderopvangtoeslagaffaire.

Tien jaar fiscale misdaad werd door de parlementaire ondervragingscommissie samengevat als ongekend onrecht, en vorige weken kwam nog eens vijf jaar aan malversaties aan het licht. Tegenover het knevelen van Nederlandse staatsburgers staan ook nog weggeeffeestjes aan Bulgaren, Turken en arbeidsmigranten. De gebalde vuist is voor u, en de gulle hand voor een ander.

De Raad van State is met de kennis van nu opnieuw gaan kijken naar hoe zij recht gesproken heeft. Deels voorgelogen door de in privé maar ook voor de staat frauderende landsadvocaat, werd zonder het bewijs echt te wegen standaard de burger in het ongelijk gesteld. De rechtssprekende macht was compleet naïef. De aanname dat de staat de waarheid weet of spreekt, faalt.

Het parlement was met onduidelijke, onuitvoerbare wetgeving gekomen. Toen bleek dat het systeem lek was, werd er populistisch door coalitiepartijen opgeroepen tot een heksenjacht. De ombudsman werd een roepende in een lege woestijn. Of liever gezegd, iemand die met de kennis van nu gaat bellen in plaats van mailen. Dit was de zoveelste treinramp met een jarenlange aanloop.

Lees verder

LIJST. Deze wetten overtrad de Belastingdienst

De Behoorlijk Bestuur Stemwijzer

Hier volgt een lijst. Die komt uit een Kamerbrief. Het erge is: het gaat om situaties waarin ónze Belastingdienst ónze Wet overtrad. En misschien wel nog erger is: de lijst is nog niet eens compleet. Dat zeggen de opstellers van de brief zelf. Maar goed. Omdat het weekend is. Even een droge opsomming, de uitleg leest u in de brief

Fiscaliteit:
1. Mondeling intrekken bezwaren
2. O/GS en minnelijke schuldsanering (Invordering)
3. Ten onrechte niet-verminderde vervolgingskosten
4. Vergoeden invorderingsrente
5. Stuiten van verjarende schulden
6. AVG en Archiefwet
Toeslagen:
7. Strijdig handelen met de AVG bij de verwerking van persoonsgegevens
8. Herstelorganisatie Toeslagen
- niet (tijdig) vaststellen van de definitieve beschikking kinderopvangtoeslag
- niet of onvoldoende in acht nemen van de wettelijke termijn waarbinnen een beslissing op bezwaar moet komen
- niet of onvoldoende motiveren van beslissingen inzake de toekenning of afwijzing van de kinderopvangtoeslag
- onvoldoende duidelijk maken aan de ouder welke informatie van hem/haar wordt verwacht
- op de zaak betrekking hebbende stukken achterhouden of te laat verstrekken aan de burger of rechter
- onvoldoende in acht nemen van het proportionaliteits- en evenredigheidsbeginsel bij besluiten
- ouders onnodig moeilijk maken, of onvoldoende in staat stellen om hun recht op toeslag aan te tonen
- stopzetten/terugvorderen van de toeslag zonder voorafgaand onderzoek
9. 21-puntenlijst (uitleg daarrrr)
- Uitspraak Raad van State herziene voorschotbeschikkingen
- Persoonsgegevens in het Toeslagensysteem
- Ontbreken beschikking bij aanvragen die digitaal niet mogelijk zijn
- Tijdigheid definitief toekennen
- Definitieve toekenning voor een deel van het jaar
- 50% toekenning van de zorgtoeslag in combinatie met toepassing van een woonlandfactor
- Vereisten stopzetting voorschot
- Motiveren beschikkingen
- Horen in bezwaarprocedures
- Hanteren doelmatigheidsgrens
- Overlijden op de eerste dag van de maand
- Toepassing van art. 21 Awir, herzien van definitieve toekenning in het nadeel van de aanvrager
- Huurtoeslag voor recreatiewoningen
- Verworven recht voor de huurtoeslag
- Geen definitieve toekenning bij intrekking van de aanvraag per 1 januari
- Belanghebbende staat op een ander soort adres geregistreerd (‘briefadres’)
- Onderzoeksplicht Toeslagen naar het verblijfsrecht van een vreemdeling
- Aansprakelijkstelling van partner, medebewoner of anderen
- Vervolgvragen over toepassing van wetgeving bij kindgebonden budget hersteloperatie
- Fouten in gegevens of gegevenskoppelingen
- Co-ouderschap bij huurtoeslag
10. Vaktechnische waarborgen
11. Toeslagpartnerschap
12. Onterechte kwalificatie O/GS
13. Kindgebonden Budget

Succes met stemmen woensdag! 

Lees verder

Nieuwe stukken. Toeslagenaffaire al 15 jaar lang aan de gang, Belastingdienst had eigen 'rechters'

Daar gaan we weer

Leuker kunnen we het niet maken. Wel iedere keer hetzelfde gelazer met de Belastingdienst. U raadt het al. Er zijn weer eens nieuwe stukken opgedoken in de toeslagenaffaire (zelf door de pdf struinen kan daarrrr) en het zijn bij de toeslagenaffaire nou nooit eens stukken waarvan je denkt 'goh wat werken er toch een fijne mensen bij de Belastingdienst, laat ik eens een boek schrijven over dat zij er ook niks aan konden doen allemaal'. Kom er maar in, RTL Nieuws. "Al vijftien jaar houden ambtenaren zich niet aan de wet bij terugvordering van toeslagen, blijkt uit de stukken die RTL Nieuws heeft ingezien." Vijftien jaar lang. De wet overtreden. Door de machtigste overheidsorganisatie in Nederland. Vijftien jaar lang. 

En dan zijn we er nog niet. "Tussen de documenten zit een memo uit 2016 met de titel 'De Rechters'. In het stuk wordt geschetst hoe ambtenaren die zichzelf 'De Rechters' hebben gedoopt gaan bepalen wie in de categorie 'hoog risico' valt en aan strengere controle wordt onderworpen. Ook hier ontbreekt gedegen juridische grondslag en lijkt sprake van  willekeur. De Belastingdienst zegt dat uiteindelijk niet is doorgegaan  met deze manier van risicoselectie en dat de benaming 'De Rechters' met  de kennis van nu 'een wat ongelukkige aanduiding' is." Zeg dat wel. Want bij de Belastingdienst werken helemaal geen rechters. Rechters, die werken in de rechtbank. De rechtbank, waar het tuig dat hier schuldig aan is, ter verantwoording moet worden geroepen. Lock. Them. Up.

Lees verder

Jij een toeslag. Jij een toeslag. Jij een toeslag. Jij een toeslag. I E D E R E E N EEN TOESLAG

ToeslagenAffaire. Maar dan omgekeerd.

Social

Als de Big Reset en Build Back Better ergens over moeten gaan dan is het over de totaalontmanteling van het Nederlandse ambtenarenapparaat. We moeten al de vale klerkentorens van UWV, CJIB, KNMI, Justitie, RIVM, NPO, RWS, Staatsbosbeheer tot Belastingdienst afbreken, tot de Onderste Steen. Alles en iedereen ontslaan en Troostwijk al die dialoogtafels en designburostoelen laten verkopen. Van dat geld bouwen we een gloedjenieuw strafkolonie ambtenaren-eiland in de Noordzee. We laten de Jos Verbeek 1 IT-systeem ontwerpen waar alle nieuw gerekruteerde overheidsdienaars mee moeten werken. En naar de vaste wal loopt 1 datakabel langs een door RTL Omtzigt gecontroleerd Audit Office waarmee iedere ambtenarenscheet gedubbelchecked wordt. Op naar een welvarend eerlijk Nederland, zonder prutsers.

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online Casino
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com