Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
14 topics
#vaccinatieplicht

Vaccinatieplicht? Herinneringen aan & voor Hugo

"Vrijwillig is vrijwillig"?

Bron: het internet

Om 12 uur begint in Zandvoort de derde vrije training van de Dutch Grand Prix. Op de F1-website is over de eerste dag van het raceweekend dit te lezen: "The track’s surrounding streets were covered in a sea of orange from the moment the sun rose, with fans lining the gates six or seven people deep to catch a glimpse of the drivers, before swarming into the circuit, where they were given free orange lion capes and welcomed by a festival atmosphere." Een festivalsfeer! Leuk! Gezellig! Gaaf land! Go Max! Jammer van de ten hemel schreiende hypocrisie waarin prinsen, commissarissen van de koning en burgemeesters meer mogen dan het klootjesvolk, maar die 70.000 mensen op Zandvoort is hun geplaceerde evenement festival van harte gegund, en de F1 gaat ook simpelweg niet leiden tot nieuwe besmettingspieken.

Op dezelfde vrijdag waarop het grootste evenement sinds de uitbraak van de Chinezensars is begonnen, heeft Hugo de Jonge zijn stellige, vaak herhaalde standpunt dat er geen directe of indirecte dwang tot vaccinatie komt, uit het raam geambtenaard en is het DEMISSIONAIRE kabinet 180 graden gedraaid: Pandemiepeppie Rutte en Coronakokkie De Jonge willen vanaf eind september een QR-toegangsbewijs voor horeca, musea, bioscopen en sportevenementen invoeren. Er ligt een aangenomen motie van Farid Azarkan die dat verbiedt en die nota bene door Hugo's CDA gesteund werd: alleen D66 en vvd stemden tegen. Die willen graag een digitale dystopie optuigen, en kennelijk is Hugo ook door de pomp - terwijl de video hierboven in herinnering roept hoe vaak en hoe expliciet Hugo ook heeft gezegd dat er nooit een directe of indirecte dwang zou komen.

Wie denkt dat het voorstel een soort waarschuwing is, een poging tot een laatste push om degenen die niet willen vaccineren toch te """verleiden""" om zich te laten vaccineren: nope. Arjen Noorlander kon in Nieuwsuur namens bronnen in de wandelgangen het kabinet al aankondigen dat zodra de Kamer overtuigd is, deze Franse toestanden ingevoerd worden om een volgende stap richting Australische toestanden te zetten. Vaccineren blijft de beste weg uit dit strontvervelende virusdoolhof. Maar hoe voorkomen we dat DEMISSIONAIRE machtsmisbruikers onderweg onze grondrechten nog verder verzieken?

"Er ligt een motie tegen directe of indirecte plicht"

Lees verder

'We moeten het leven van de niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk maken'

Vrij goor

Duitsland, Frankrijk, straks ook Nederland en in dit topic België. De vaccinatie is 'de uitweg van de crisis', maar wie dat om wat voor reden dan ook niet wil is... af. Er kan de indruk worden gewekt dat u een keuze hebt en misschien hebt u die keuze in feite ook wel, maar door allerlei hele en halve maatregelen wordt het wel steeds lastiger niet te spreken van een indirecte vaccinatieplicht. Of u moet maar gewoon lekker op uw zolderkamertje blijven, zoals Hugo de Jonge (*) zei: "U hoeft niet naar het theater!" Nu hebt u als niet-gevaccineerde in dat geval nog een soort van vrije keuze, door inderdaad maar gewoon niet naar het theater te gaan, daar zou u met vaccinatie ook al niet heen gaan. En puur 'medisch', maar wat weten wij nou wij zijn geen virologen, helpt vaccineren in ieder geval heel goed tegen ernstige ziekte. Of mensen het risico alsnog willen nemen moeten ze lekker zelf weten.

Maar van wat deze Marc Noppen, zeg maar de Ernst Kuipers van België, roept krijgen we wel weer een erg gore smaak in onze bek: "Degenen die wel te overtuigen zijn, kun je overhalen door naar de mensen zelf te gaan en door het leven van de niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk te maken." Hij zegt het echt. Door het leven van de niet-gevaccineerden zo moeilijk mogelijk te maken. Eerst proberen de niet-gevaccineerde mensen over te halen dus, in casu vooral de grote groep allochtonen (ook hier) in Brussel, en anders... maken we ze het leven maar zo moeilijk mogelijk. Dit vraagt om een Godwin! Eerst verklaar je ze gewoon als ongewenst. Dan verban je ze uit het openbare leven. Dan pak je het stemrecht af. Huwelijken tussen niet-gevaccineerden verbieden. En dan zet je ze gewoon op de trein naar een 'opvoedingskamp'. Doei! Probleem opgelost!

Het benne de allochtone!

Social

Rutte: "Op dit moment tegen vaccinatieplicht, maar je weet nooit hoe situatie zich ontwikkelt’

Nou, start de tijd.

We citeren: "Daarnaast zie je in een aantal landen de discussie over verplicht vaccineren. Wij hebben daar als kabinet geen voornemens voor. We dus ook niet een soort beslisboom, dat als dit en dat en dat, dan zijn we er wel voor. Wij zijn daar op dit moment niet voor. (...) Op dit moment willen we dat niet, maar je weet nooit hoe de situatie zich ontwikkelt." Nou, deur, kijk uit waar je loopt! Je staat op een kier.

In Duitsland zijn ongevaccineerden vanaf de herfst waarschijnlijk niet meer welkom in restaurants, op evenementen, en meer gezellige dingen. Nederland heeft per capita vijf keer zoveel 'besmettingen' als Duitsland en volgt het Duitse beleid tot nu toe op de voet. We gokken dat Nederland er rond half september aan zal geloven; iedereen terug van vakantie, 'besmettingen' stijgen wegens herfst, een hartstochtelijk pleidooi voor het kunnen open gooien van de economie en voila. Uw vaccinatiebewijs alstublieft. En mocht Nederland het Duitse beleid uiteindelijk toch niet volgen, dan geldt dat als trendbreuk.

Sociale longread: 'Hamers slaan niet het virus, maar wel mensen stuk'

"Overgaan tot sociale uitsluiting om door (indirecte) dwang mensen aan te zetten tot vaccineren achten wij moreel en ethisch verwerpelijk, en dit staat nog los van de vraag of dit daadwerkelijk impact zou hebben op het risico van overstromende IC’s."

Deze week deed plastisch chirurg Edin Hajder een oproep op LinkedIn om niet-gevaccineerden uit te sluiten van sociale voorzieningen zoals onderwijs, horeca en festivals, teneinde daarmee het risico van overbelaste ziekenhuizen en IC’s te verkleinen. Op deze post op LinkedIn volgde een ingezonden stuk in de Volkskrant. Dit voorstel leeft in de samenleving, en roept aan alle kanten van het spectrum hevige reacties op. Deze reacties lijken zich vooral te centreren rondom de vraag of zo’n zware maatregel juridisch, ethisch en moreel gezien eigenlijk wel acceptabel is. Dat de maatregelen tot veel meer polarisatie zouden leiden is natuurlijk evident.

In deze bijdrage proberen we op een aantal vragen antwoord te geven. Wie zijn die mensen eigenlijk die zich niet laten vaccineren? Welke argumenten hebben ze? Zouden deze zeer vergaande maatregelen überhaupt het gewenste effect hebben? Is er geen betere manier om de doelstellingen van Hajder te bereiken zonder deze extra polarisatie?

Wie zijn die niet-gevaccineerden eigenlijk?
Hoewel wij helemaal niet tegen vaccinaties zijn, nemen we afstand van de suggestie dat niet-gevaccineerden asociale complotdenkers zijn. We citeren Edin Hajder: “De vaccin weigeraars schreeuwen hard op social media. Desinformatie vliegt je om de oren: het is magnetiserende gentherapie en enkelen durven zelfs de vergelijking met concentratiekampen aan”.

Hiermee is onmiddellijk een (mogelijk onbedoelde maar desalniettemin een simplistische en schadelijke) tegenstelling gecreëerd die geen recht doet aan de veel complexere werkelijkheid. Een tegenstelling tussen asociale gekkies of complotdenkers die menen dat je met een chip van Bill Gates in je arm eindigt versus de rationele, sociale, menslievende medemens. 

In de psychologie noemen we dit karaktermoord. Door de suggestie dat iemands morele kompas of cognitieve vermogens niet in orde zijn, hoef je ook niet meer naar diens argumenten te luisteren. Een zorgelijke ontwikkeling op de escalatieladder van Glasl. Dit model voor conflictcommunicatie gaat van win-win communicatie, via win-verlies naar een niveau dat alleen maar verliezers kent. Een van de kenmerken hiervoor is ontmenselijking van het taalgebruik. De ander is dan geen buurman of collega meer, geen vrouw meer die je ’s avonds een zoen geeft en geen ouder meer waar je je zorgen om maakt. De ander is een wappie geworden. Een hersenloze, gevaarlijke gek, of een fascist misschien wel. Iemand waar we bang voor en boos op zijn. Iemand die ons gevoel van veiligheid bedreigt. Iemand die weg moet. Je zou ook kunnen zeggen dat Hajder een stroman aanvalt.

Hoewel het duidelijk moge zijn dat er een riool vol stuitende onzin door de krochten van social media stroomt, is het nu juíst zo dat velen die het coronavaccin niet nemen, helemaal geen schreeuwers of complotdenkers zijn. Zij hebben zowel medische als maatschappelijke argumenten voor hun positie.

Lees verder

CNN: “Biden kondigt morgen vaccinatieplicht aan voor alle federale werknemers en contractors”

Nou, fed bois*, hier met die schouder.

Assimileer, weerstand is zinloos. Gister zei Biden bovenstaand dat een vaccinatieverplichting voor federale ambtenaren "under consideration" was. Niet lang daarna schreef CNN: "President Joe Biden will announce on Thursday a requirement that all federal employees and contractors be vaccinated against Covid-19, or be required to submit to regular testing and mitigation requirements, according to a source with direct knowledge of the matter." Dat gaat dus om 2,1 miljoen civiele werknemers plus nog een paar miljoen contractors. Biden lijkt de verplichting trouwens voorlopig niet te laten gelden voor de Amerikaanse strijdkrachten. Maar okay, het is dus een 'verplichting', maar niet eentje waarbij plichtsverzuim - zoals bij zorgpersoneel in Frankrijk en Griekenland - tot ontslag leidt. Je leven wordt alleen een stuk lastiger wegens regelmatige testen enz. In New York en Californië geldt de vaccinatieverplichting al voor gemeente- en zorgpersoneel. In december 2020 zei hij nog dat hij het vaccin niet zou verplichten, maar ja weet je hey.

Update: Staatscourant de Washington Post verplicht vaccinaties voor alle verslaggevers en medewerkers als voorwaarde voor dienstverband. Uitzondering op medische en religieuze gronden is mogelijk.

Hugo: “Geen verkapte vaccinatieplicht, past niet bij Nederland, blijft écht eigen keuze”

Hey, dat zei Merkel ook exact een week voordat haar stafchef met een verkapte vaccinatieplicht ging dreigen.

En aangezien Nederland Duitsland vrijwel altijd een week later op de voet volgt, zijn we benieuwd hoe houdbaar Hugo's woorden gaan blijken. "Vaccineren is echt je eigen keuze. Als je een verstandige keuze wilt maken, moet je het doen. Maar het blijft echt je eigen keuze. Daar geloof ik heel erg in omdat ik zie dat dat nou juist de aanleiding is voor die hele hoge vaccinatiegraad. Ik geloof eerlijk gezegd niet dat een vaccinatieplicht bij Nederland past. Ik zie ook niet zo snel voor me dat we daadwerkelijk een vaccinatieplicht gaan invoeren. De discussie in Frankrijk laat ik ook echt graag in Frankrijk."

Nou, meemaken is wat we het gaan. Maar toch even aandacht voor de onderstaande pleidooi van internist, infectieziekten-specialist en universitair hoofddocent immuunpathologie Jeroen van der Hilst. En als we dan toch bezig zijn, ook even dit gesprek (belangrijkste fragment na de breek) met immunoloog prof. dr. Theo Schetters (wiki), die stelt dat het vaccineren van de gehele bevolking een doel op zich lijkt te zijn geworden, terwijl het rendement daarvan helemaal niet duidelijk is. En helemaal onderaan nog even deze video die Hugo gister tweette, waarin kids van twaalf aan het woord komen over hoe fijn zo'n prik wel niet is want 'vrijheden'. Twaalf, die hebben dus écht nergens last van, maar kunnen het na vaccinatie nog steeds oplopen en doorgeven. Mooie boel.

Gaarne even aandacht voor dit pleidooi

Lees verder

Een liberale samenleving. Zo simpel is het.

Prikplicht, dan dooft het licht

Een paar topics terug zagen we de inbreng van prikfascist onrechtsfilosoof Roland "indirecte vaccinatieplicht is prima" Pierik, maar het antwoord op zijn pleidooi voor van bovenaf opgelegde medische apartheid in een vrije, open samenleving is veel belangrijker: politiek filosoof Josette Daemen legt in een paar glasheldere, voor iedereen te begrijpen zinnen uit dat een liberale samenleving is gebaseerd op de waarden vrijheid en gelijkheid. Niet naar de club of een Claptonconcert kunnen omdat je zonder vaccin geen toegang krijgt, is nog geen institutionele diefstal van grondrechten. Maar de onvrijheid en institutionele ongelijkheid die een (indirecte) prikplicht veroorzaakt, leidt tot een samenleving waarin de grootste groep (± 90% pro-prikkers) door de overheid actief tegenover een kleinere groep wordt gepositioneerd en die kleinere groep ook nog eens - gesanctioneerd door overheid, media en invloedrijke mensen - tot gek, gevaarlijk of egoïst mag worden bestempeld. We zullen u de Godwin en de historische vergelijkingen besparen, want daar voorkom je geen "spannende herfst" (dixit voormalige verzetskrant) mee. We hebben in plaats daarvan een mooi stukje moetlees filosofie-blog waarin je wordt gevraagd (dus niet verplicht) om je als vrij mens in een vrije samenleving ook eens te verplaatsen in andere vrije mensen in een vrije samenleving, en hun vrije opvattingen en overtuigingen. Prima leidraadje.

Lees verder

Eric Clapton treedt niet op als vaccinbewijs verplicht is (en kent u de rekeneenheid 'qaly'?)

Is this a sovereign nation, or a police state?

Je kan "wappie" roepen wat je wil naar mensen die het beleid wantrouwen, we zitten op een zeephelling naar afgedwongen zedigheid. Frankrijk is al voor de bijl van de gezondheidsguillotine, Engeland helt over naar een medische heilstaat en in Nederland (prikbereidheid bijna 90%) is het ook doodnormaal om kritische minderheden de antiliberale maat te nemen, door ze allemaal lui & gemakzuchtig voor gek te verklaren. NOU, één hoogbejaarde gitarist doet er mooi niet aan mee. Eric Clapton (al eerder KRITISCH) weigert op te treden in venues waar een vaccinplicht geldt. Old Slowhand deed deze verklaring uit: "Following the PM’s announcement on Monday the 19th of July 2021 I feel honour bound to make an announcement of my own: I wish to say that I will not perform on any stage where there is a discriminated audience present. Unless there is provision made for all people to attend, I reserve the right to cancel the show. Eric Clapton."

Okee. Dat is slechts 1 artiest die pas in mei 2022 weer een show geboekt heeft staan en die bovendien zelf jarenlang heroïne in z'n aderen spoot en de rest van zijn leven met alcohol verdoofde, dus die zal niet door iedereen even serieus genomen worden. Hieronder dan ook maar eens de laatste uitzending van BLCKBX, waarin oud-CBS-directeur Ir. Jan van der Zanden in gesprek gaat over de Rule of Rescue versus  een utilitaristische benadering van de virusproblematiek, op basis van een Wob-verzoek dat hij zelf deed bij Economische Zaken. Oordelen? Mag je lekker zelf doen. Al die besproken Wob-docs staan hierrr. Want alleen de gezagsgetrouwe doorgeefmedia volgen, lijkt ons ook niet gezond.
Douglas Murray: voorspelt weinig vuurwerklanceringen vanuit de aars, en dat is betreurenswaardig: The 2020s will be boring, not roaring

Details, achtergronden en bronnen bij bovenstaande video staan in de beschrijving (dus ff doorklikken)

Lees verder

HAAAAANS! De Kamer doet weer Coronadebat!

Weet u wat pas echt een groundhogdayfilm is?

Schaakspelletjes wegswipen svp want we gaan weer overtoepen in onruststokerij. De demissionaire polder-doema gaat plenair extrapoleren om besmettingscijfers onder ongevaccineerde jongeren om te rekenen naar IC-patiënten aan het blauwe beademingslijntje. Namens 18 partijen zullen 0 virologen het woord voeren over een pandemie die het al lang niet meer is, waarvan de doelstellingen voor bestrijding al zijn behaald (zwakkeren beschermen & ziekenhuiscapaciteit beheersbaar houden) maar waarin vervelende variantpaniek de hamers blijft aanreiken die iedere dans van vrijheid en eigen verantwoordelijkheid platslaan. Na Marks fopsorry van maandag en de plotselinge inzet op verplichte vaccinatie in diverse Europese contreien vragen wij ons af of het vigerende coronaconformisme hier ook de duimschroeven op zachte dwang en sociale chantage zal aandraaien om de laatste 10 procent te forceren te doen waar 90 procent vaccingewilligen zich al ontzettend dapper over voelt, of houden de basale grondrechten toch nog even stand? Kijkwijzer: het is nog steeds niet normaal om een risicovrije samenleving na te streven waarin mensen continu moeten bewijzen dat ze gezond zijn. Aanvang 13u00, toegang zonder testen in de stream hieronder. De wandelgangen fluisteren dat Hugo een motie van wantrouwen aan de schoenen krijgt, maar het lijkt ons niet dat het demissionaire kliekje zich daar veel van aan zal trekken.
Update Debat: Sorry voor de versoepelings, Haga is een lul, er komt een ventilatie-picto voor de persco's, en u mag weer thuiswerken. Mede namens Sigrid, fijne vakantie, jullie!

Lees verder

Pleidooi NL vaccin-immunologe en arts-microbioloog: Vaccineer gezonde mensen NIET

Brisant minderheidsstandpunt!

Gister aan het woord in medisch vakblad Medisch Contact en vandaag geïnterviewd door De Gelderlander. Jona Walk, recent gepromoveerd op vaccin-immunologie, en arts-microbioloog Bert Mulder, beide werkzaam aan het Nijmeegse Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis. Tezamen zeggen ze samengevat ongeveer het volgende: 'Vaccineer alleen kwetsbare mensen die daar individueel baat bij hebben. De hele bevolking  vaccineren is ineffectief, onwenselijk en de verkapte verplichting is onethisch'. Hun opvattingen worden ondersteund door o.a. deze publicatie van 18 maart in Nature, genaamd "Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible". Nog een mooie wat-we-tot-nu-toe-weten over het vaccin eergisteren in Nature hier.

Maar komen die kwoots van Jona en Bert, met af en toe commentaar.

Vaccin beschermt niet tegen oplopen en doorgeven besmetting
"Vaccinaties kunnen voorkomen dat mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden, maar het is een illusie om te denken dat ze er ook voor zorgen dat het virus zich niet meer kan verspreiden. ,,Uit onderzoek dat in Oxford is gedaan, blijkt dat mensen ook nog virusdragers kunnen zijn nadat ze gevaccineerd zijn’’, zegt Walk."

Ja, oké. Dat is dan misschien waar, maar het verkleint wel de kans op het oplopen van besmetting. En door het verminderen van de symptomen verkleint het ook de kans op het doorgeven van besmetting. Het blijft een kansspel. En dat is eigenlijk het enige échte argument voor het vaccineren van de gehele bevolking. Echter: 

Het beschermt niet tegen alle mutaties, waardoor mutaties gedijen
"Zo is Zuid-Afrika al gestopt met AstraZeneca omdat dat vaccin niet werkt tegen de variant die daar dominant is. ,,De effectiviteit tegen die specifieke variant blijkt echt nul’’, zegt Mulder. Het steeds opduiken van nieuwe varianten heeft dus als gevolg dat de vaccinaties in de toekomst minder effectief zullen zijn dan nu lijkt.

,,Sterker nog, als een vaccin tegen een bepaalde variant niet werkt, blijft alleen die versie van het virus zich verspreiden onder de mensen, en zal die ongevoelige variant uiteindelijk dominant kunnen worden in de gevaccineerde bevolking”, zegt Walk. ,,Dit gebeurt vooral als je vaccineert terwijl er veel virus rondgaat, je creëert een ideale omstandigheid voor nieuwe mutaties”, vult Mulder aan."

En zo wordt ONS EIGEN coronavirus dus minderheid in eigen land door die Zuid-Afrikanen. En dus, moeten we zoals Merkel begin februari al opperde, waarschijnlijk voor elke mutatie (een verkapt verplichte) nieuwe vaccinatie? Geen zin in.

Lees verder
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino