Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

SlobberWob! Ministeries Slob en Kaag bereidden PR-clusterfaal rond Kaagdocu al weken voor

Plus: minister Slob bedrogen door collega Kaag en door de VPRO

He. Dat is leuk! Er is eindelijk antwoord op de door ons (en kennelijk drie anderen) gestelde vragen in de Slobberwob bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen over de Kaagdocumentaire voor, met, over en onder eindredactie van Sigrid Kaag. Minder leuk: die antwoorden zijn 2,5 uur voor aanvang van de QR-persco aan GeenStijl gestuurd en vanmiddag direct online gezet

Maar laten we het eens over de inhoud hebben. Het blijkt namelijk dat het ministerie van OC&W en Buitenlandse Zaken al weken vóór de publicatie op GeenStijl nattigheid voelden over de vergaande invloed van D66 en het ministerie op de documentaire die wij inmiddels allemaal zo goed kennen. Dat is toch wel gek, omdat Kaag op de dag nadat de stukken naar buiten waren gekomen eerst haar eigen ambtenaren onder de bus gooide, en daarna zei dat ze de stukken niet had gelezen omdat ze het zo druk had met de formatie. Alsof ze was overvallen door de publiciteit, terwijl er dus gewoon een complete woordvoeringslijn voor de minister klaarlag. 

Kaag zei in december niks tegen Slob

Zoals u wellicht nog weet had minister Arie Slob in december vorig jaar aan de Kamer gemeld dat er géén invloed van D66 was geweest op de documentaire. Dit, terwijl ze op het ministerie van Buitenlandse Zaken dondersgoed wisten dat die invloed er wel was geweest en ze ook wisten dat de Kamervragen gesteld waren. Maar de politiek assistent van Kaag vroeg aan OC&W alleen of hij in de cc van de beantwoording mocht, en besloot verder NIETS te zeggen. Dat is, zoals ex-minister Plasterk het in de T. stellig formuleerde, een doodzonde. Aan de andere kant: OC&W besloot ook er niet naar te vragen. Achteraf snapten de ambtenaren van OC&W eigenlijk ook niet goed waarom ze niet aan Kaag hadden gevraagd hoe het zat met die bemoeienis, en besloten ze er maar op te hopen dat niemand daarnaar zou gaan vragen.

Nou. We weten allemaal hoe dat uitpakte. 

Complete exegese wobcitaten na de breek. Wobstukken zelf teruglezen daarrrr

Kamer verkeerd geïnformeerd

Slecht nieuws voor iedereen die vond dat alle ophef over de documentaire alleen maar af te doen is als SCHULD VAN GEENSTIJL. Op 17 juni (dat is dus bijna twee weken voor de eerst publicatie op GeenStijl) stuurde een ambtenaar van Buitenlandse Zaken een mail aan OC&W, waarin hij stelde dat uit de stukken zou gaan blijken dat Slob tegen de Kamer gelogen heeft. Slob schreef namelijk dat D66 geen invloed had uitgeoefend op de documentaire en dat bleek niet te kloppen. Of, zoals BuZa het formuleert: "uit de stukken blijkt stevig overleg over vorm en inhoud" (ja dat vonden wij ook al). En: "Het zou zomaar kunnen, dat als de stukken openbaar worden, dat men concludeert dat die antwoorden niet kloppen". Dat concludeerde men inderdaad. Ambtenaren bij OC&W schrikken hiervan: "Uit de stukken blijkt, zo begrijp ik, dat de minister de Kamer destijds verkeerd heeft geïnformeerd". 

En: "Mensen zullen daarnaast denken dat de publieke omroep zich dus voor propaganda leent." Inderdaad. Dat zullen mensen denken. Vooral mensen die de film gezien hebben. Let wel. Op dat moment wist GeenStijl nog niet van het bestaan van de stukken af en was er nog geen sprake van welke hetze dan ook, wat complotdenkers in hun huisblaadje NRC ook mogen beweren

Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken bereidde zich goed voor op de publicitaire storm die eraan zat te komen, en had al een hele woordvoeringslijn bedacht. Toch wel vreemd dat minister Kaag vervolgens net deed alsof ze totáál verrast was over alle publiciteit. Dit concept is van 24 juni. 

Wij lezen daarin nergens 'het was de schuld van mijn ambtenaren en mijn voorlichters'. U wel?

Het blijkt overigens dat de beantwoording van de vragen van Bosma gebaseerd is op telefonisch contact met de VPRO en een (vrij nietszeggend) statement dat de omroep destijds op haar website plaatste. 

Het ministerie van OC&W ging er toen nog vanuit dat het ministerie van Buitenlandse Zaken zich helemaal niet met de documentaire had bemoeid. Op 14 juni (als men zich bij OC&W al een beetje zorgen maakt omdat ze al te horen hebben gekregen dat er iets aan zit te komen) schrijft een ambtenaar: "is afgewogen om geen navraag te doen bij ambtelijk BZ, vanuit de veronderstelling dat het hier niet ging om Kaag als minister, maar Kaag als politica en vanuit de veronderstelling dat ambtelijk BZ niet betrokken was. Wel zijn de vragen voor verzending tkn (ter kennisname, GS) door [weggehaald] naar de pa (politiek assistent, GS) van Kaag gestuurd." 

Maar dat is gek! Op het ministerie van Buitenlandse Zaken wisten ze immers dat er wel degelijk invloed door D66 (en het ministerie zelf) op de documentaire was geweest. Uit het appgesprek tussen de PA van Kaag (u weet wel, die jongen die in de docu uitlegt 'wie die mensen zijn') en een ambtenaar van OC&W blijkt dat het ministerie van Buitenlandse Zaken besloot daar niets over te zeggen. 

Links: PA Kaag

Wie zijn die mensen? Die dan niet even zeggen 'oh ja wij hadden invloed'?

Dit vinden de ambtenaren van OC&W achteraf toch ook wel erg vreemd. Ze vragen zich in de voorbereiding op de Wob-publicatie af waarom ze eigenlijk niks aan Buitenlandse Zaken hebben gevraagd. De veronderstelling dat het alleen over de Kaag 'de politica' ging, is immers nogal idioot voor een documentaire die als werktitel 'minister van Hoop' had. "Dat het niet over Kaag als minister gaat, kunnen we dan ook moeilijk stellen." En dan besluit het ministerie om gewoon om de hete brij heen te lullen en een nietszeggend antwoord te formuleren. 

Terug naar het moment voor de publicatie van de Wob-stukken. Wij menen enige lichte paniek bij de ambtenaren van OC&W te herkennen, waarop vervolgens door een spinner wordt bedacht dat het toch wel erg handig is om niet meteen eerlijk te zeggen dat de minister de Kamer heeft voorgelogen, maar eerst af te wachten hoe alles gaat. "Het is nog maar de vraag of de link met onze Kamervragen worden gelegd" (LOL, wel dus, red.). 

Vervolgens besluit het ministerie dus om zelf niet actief de Kamer te informeren over de onjuiste gang van zaken, maar pas te reageren op het moment dat er vragen komen. 

Nou. En die vragen. Die kwamen er

Bonusmail: OC&W niet boos maar verdrietig over VPRO

"Een smalle reactie op een brede vraag". Zeg dat wel, VPRO. 

Reaguursels

Inloggen

Die PA komt rechtstreeks uit de Hobbit.

Saja340 | 15-09-21 | 18:30

Er schijnt gebrek aan werknemers te zijn in productieve sectoren als tuinbouw, distributie en zorg. Ik concludeer op basis van de hier beschreven activiteiten van ambtenaren dat we veel en veel teveel ambtenaren hebben die alleen kletskoek produceren om incapabele ministers overeind te houden. Ik stel voor dat we 90% van de ambtenaren ontslaan en omscholen tot bollenwasser, bollenpeller, orderpicker etc. Dan lossen we 3 problemen tegelijk op:
- ministers moeten zichzelf uit de wind houden of opzouten.
- we besparen serieus op de kosten van de overheid.
- we verminderen de personeelstekorten in productieve sectoren. Met als prettige bijkomstigheid dat we minder arbeidsmigranten nodig hebben.

discriminazie | 15-09-21 | 10:52 | 1

Ik denk dat je de capaciteiten van deze ambtenaren om iets nuttigs te doen schromelijk overschat.

xpto | 15-09-21 | 11:37

Het meest droevig makende is dat het onze "kwaliteitsjournalisten" niet interesseert. Kritisch schrijven over politiek lijkt niet meer te lukken.

Zorc | 15-09-21 | 10:35 | 1

Haagse bureaucratische rompslomp is lastig in chocoladeletters te verwerken helaas

TalkingHead | 15-09-21 | 10:53

Het enige verschil tussen het gelieg van Rutte en Kaag is dat Rutte het zich niet meer herinnert.

Cor Netto | 15-09-21 | 10:00 | 1

Rutte liegt denk ik omdat hij een machtspolitiekus is die dat doet om zijn macht, positie en ego te voeden. En dat lukt hem nog steeds. Kaag liegt vanuit minachting voor het gepeupel dat volgens haar, haar wereld nooit zal begrijpen. Zij heeft geen enkel mandaat nodig van wie dan ook om te zijn wie zij denkt te zijn; de topdiplomaat wiens schoenen het gepeupel dient te kussen.

forecastle | 15-09-21 | 15:08

De Nederlanders die een beetje het nieuws - en met name de politiek - volgt, wist al lang dat Kaag geen zuivere koffie is. (Om nog maar te zwijgen van de partij.)

Maar toen mocht Nederland gaan stemmen. En het volk dat nog geen seconde in politiek is geïnteresseerd, keek een debat, zag Kaag tegen Wilders en dacht: die is goed.

Vervolgens zagen we de heks dansen op tafel.
Het stemvee is nog steeds tevreden. Want na de verkiezingen zijn ze direct weer gestopt met het volgen van politiek.

Cannabooze | 15-09-21 | 09:54

Ik zei in december ook niks tegen Slob.

Cocorico | 15-09-21 | 09:54

50.000.000,00 Euros extra voor de staatsomroep betaald zich toch uit. Voor wat hoort wat.

Cocorico | 15-09-21 | 09:28 | 1

Nou ja. Er komt nu wel een klimaatjournaal voor je 50 meloenen

MorgenEenAnder | 15-09-21 | 11:38

Wat me in deze hele soap ook mateloos irriteert is dat je dus een clubje ambtenaren van Onderwijs Cultuur en Wetenschap EN Buitenlandse Zaken uren bezig hebt met het achterhalen van deze feiten en gang van zaken. Er wordt van alles afgestemd, overlegd en uitgezocht. De mails lezende doen ze dat competent (waarvoor hulde). Maar NIEMAND lijkt er bij stil te staan dat deze mensen bezig zouden moeten zijn met beleidszaken rondom onderwijs, cultuur en wetenschap en buitenlandse zaken. En NIET met beeldvorming over een megalomane kakheks. Het zijn ook niet bepaald zaken die lekker lopen. En dan kun je zeggen: dan moet Bosma die vragen niet stellen, maar dat is het symptoom. De diagnose is simpel: Kaag heeft schaamteloos, zonder voeling met de samenleving deze propaganda film opgenomen, wetende dat als dit tot problemen zou leiden het haar ministerie en dat van Slob zou raken en tijd zo kosten. Dus nu hebben niet alleen met z'n allen de film betaald via subsidie aan de NPO, maar ook nog eens duizenden euro's verspild aan beantwoording van vragen. Duizenden euro's die je ook zou kunnen steken in, ik noem maar wat, verbetering van het onderwijs, of het toekennen van innovatiegrants aan wetenschappelijke instellingen.

BBRDWR | 15-09-21 | 09:03 | 1

Dit zijn voor het grootste deel niet de hoge beleidsambtenaren, maar afdeling communicatie. Zij doen hier hun werk, wat neerkomt op Kaag zo goed mogelijk beschermen (desnoods door te liegen, helaas)

TalkingHead | 15-09-21 | 10:51

Waarom lees je in de mail over ‘Arie’ en ‘Kaag’?
Aan het ambtelijke overleg zie je dat er wat weg gemoffeld moet worden. Kaag voert oppositie tegen zichzelf, alsof ze niet in de regering zat.
Ich habe es nicht gewußt !

Nichtsneues | 15-09-21 | 08:57

Ja Arie, daar sta je dan.
Als goed Gristen vergeef jij je coalitie genoot haar zonden en vervolgens gooit zij jou voor de bus en zegt zij dat zij niet met jou samen wilt regeren.

Osdorpertje | 15-09-21 | 08:36 | 1

Want Sigrid wil graag eenzame oude mensen doodmaken... Want 'dat willen ze zelf'.

BBRDWR | 15-09-21 | 09:04

Jezelf als sjieke poes presenteren die het allemaal radicaal anders gaat doen, en dan ontmaskerd worden als leugenachtig krabbelaartje, als de eerste de beste middle manager die zich ergens onderuit probeert te draaien omdat de verantwoordelijkheid teveel is geworden.

Kaag de Verschrikkelijke; kansloos.

Dutchbeaurouge | 15-09-21 | 08:32

Ik heb deze mevrouw een jaartje geleden als spreekster meegemaakt op een avondje, waarbij zij onder meer verwees naar het rechts populisme van mensen zoals Wilders en dat WIJ, zij sprak blijkbaar namens ons allen, dat niet moeten willen. Toen dacht ik al direct wat nou dat WIJ dat niet moeten willen?! Volgens mij gaan WIJ daar zelf over

Boeddha18 | 15-09-21 | 08:29 | 2

Als het aan haar ligt, dus niet.

Rico Tampeloerus | 15-09-21 | 08:46

@Rico Tampeloerus | 15-09-21 | 08:46:

Zij IS Wij.

Dr.Mabuse | 15-09-21 | 11:52

Wat een sneue baan heb je als je dit soort mailtjes zit te tikken in opdracht van iemand die zich eindeloos superieur voelt maar uiteindelijk een egoïst is. Er zijn denk ik heel wat ambtenaren die denken dat D66 onderdanig zijn de beste kans op promotie en carrière betekent.
Schrijnend. Je zou meer klokkenluiders verwachten.

WaltKowalski | 15-09-21 | 08:26 | 1

Dat verbaast mij ook. Waarom wordt er niet veel meer uit de school geklapt over gang van zaken en politiek. Ik denk dat het merendeel denkt dat het zo hoort en gaat. En de Rutte doctrine is natuurlijk ook voornamelijk need-to-know-basis.

BBRDWR | 15-09-21 | 09:05

Tja, en nu? Gaan we nu geen staatsomroep meer krijgen waarmee de kindertjes en grote mensen keurig worden opgevoed en die bepaalt hoe ze moeten denken?

Tiscali-2 | 15-09-21 | 08:16

Roeren waar het pijn doet en knijpen waar het stinkt. Ga zo door GS...

Air van Boven Dorens | 15-09-21 | 08:00

Wat een stinkende bende die Demonen66 en de publieke omroep. Van de week programma over gebrek aan woningen. Gescheiden blanke moedertjes in beeld, lange wachtlijsten, nooit in aanmerking komen. Maar De Kudde Olifanten in de kamer is bij de NPO verboden onderwerp: immigranten en vluchtelingen. Geen woord natuurlijk. Tienduizenden per jaar. En Demonen66 zag dat het goed was.

npo | 15-09-21 | 07:57 | 1

Iemand trouwens al uitgerekend hoeveel invloed die immigranten en vluchtelingen op onze stikstofuitsoot hebben?

infidel103 | 15-09-21 | 08:04

En dan gaat de NPO ook nog de Klimaat propaganda spuien, net zoals de BBC doet, en een Klimaat journaal introduceren. "Er staat een file: dit komt het klimaat niet ten goede. Het regent: door de klimaat verandering..., Het is droog, door de klimaat verandering.... er is brand uitgebroken in een huis...., de druiven oogst is.... etc etc". Voor meer voorbeelden, kijk BBC.

echtpaul | 15-09-21 | 02:59 | 2

Dit is geen voorlichting en/of nieuws meer, maar pure propaganda en is totaal niet meer objectief te noemen.

DRUCKIE1 | 15-09-21 | 07:28

Volgens de kinderen schoonfamilie stijgt het zeewater de komende 20 jaar met 3,5 meter. Arme klimaatjugend.

Acidstain | 15-09-21 | 08:09

Kaag zit vuistdiep in de globalistische kliek. Zij heeft daar zoveel meer in de melk te brokkelen dan Rutte. Toen Plasterk onlangs een opsomming gaf van alle baantjes en posten die D66 door Rutte toegeschoven kreeg aan het begin van de onderhandelingen dacht ik: dat is het natuurlijk, Kaag heeft de macht om Ruttes internationale loopbaan te maken of te breken.

Zodra het bestuur in handen valt van D66 verandert ons land in een wingewest t.b.v. de VN etc. en is er niemand meer die de belangen van de NL burger zal behartigen.

fokkewoelf | 15-09-21 | 00:44 | 1

Je kunt van Rutte vinden wat je wil maar als die een internationale loopbaan zou ambiëren had hij die al lang een gehad. Je laatste zin is gewoon correct: Taxfarm Nederland ten behoeve van grotere organisaties. Net als hoe een bedrijf zijn product prijst: ze gaan de prijs verhogen tot we 'ho' zeggen. Het product is 'internationale gemeenschap' of 'meedoen' of 'aan mogen schuiven' en de prijs wordt alsmaar hoger.

Bij een onderhandeling heb je pas macht als je bereid bent weg te lopen van de tafel. En dat is Rutte niet. Daarom hebben we Wilders nodig.

Knufter | 15-09-21 | 06:39

Tuurlijk deed Kaag alsof ze overvallen werd. Alles voor de beeldvorming. En daar mag zelfs over gelogen worden want het gaat immers over de eerste indruk. Die blijft bij velen hangen. Dat weet ze donders goed. Kijk maar naar haar verkiezingscampagne met dooddoeners of het subtiel wijzen dat ze een vagina heeft. Dat ze nu inhoudelijk blijkt te falen zullen velen niet willen snappen want het idee is al gezet.

Deflatiemonster | 15-09-21 | 00:36 | 1

Klopt, en de verkiezingen kregen even een moment van aandacht. Niet meer want druk, druk, druk.

Acidstain | 15-09-21 | 08:14

Mevrouw Kaag kan altijd nog vluchten met de Kaagbaan

thanseeuwen | 15-09-21 | 00:35

Dank ! Helaas blijft 't hierbij zolang dit verhaal niet uitgebreid in het Journaal van acht uur wordt gepresenteerd.

Zwizalletju | 15-09-21 | 00:18

Wat lees ik daar? "Wij hebben ervoor GEKOZEN om zo transparant mogelijk te zijn".
Dus ze denken dat ze die keuze hebben? Wat krijgen we nou?? Dat is de omgekeerde wereld. Jullie hebben godverdomme de PLICHT man! Snap dat nou eens.

SaintNick | 15-09-21 | 00:06 | 1

Inderdaad zeg.

Knufter | 15-09-21 | 00:09

Een privé getinte mail is onthouden bij de wob stukken lees ik. Het hoe en waarom van het onthouden maakt me nieuwsgierig.

Atlantis-95 | 15-09-21 | 00:05

Heerlijk. Echt, heerlijk.

Kaag. De moraalwapperende godin der gerechtigheid. De verlosser. Zij die alles goed komt maken.

Wat een meurende doos is het toch ook.

Knufter | 15-09-21 | 00:03

'ik ken haar dus al goed' - en dat is nu nét het probleem: de innige verwevenheid tussen sleutelfiguren in politiek en bestuur en mediafiguren. Er zou een vorm van 'zuivere professionele afstand' een vorm van gedragscode moeten komen voor de omgang tussen beide groepen.
-
Zo komt het mij - bij wijze van voorbeeld- voor als niet wenselijk dat Mw. Ollongren minister is terwijl aannemelijk is zìj dankzij haar partner Mw. van den Brekel nogal wat omroeplieden anders dan louter professsioneel kent. En het zou mij ook bepaald niet verbazen, als de documentairemaakster waar Kaag aan refereert wel eens met een glaasje wijn op de bank heeft gezeten bij de familie van den Brekel/Ollongren - of als Mw. Rijxman herself daar wel eens een vorkje mee prikt.
-
En als dat zo is, dan is dat niet handig.

bisbisbis | 14-09-21 | 23:49

En als madam AlQaq zich er niet uit weet te toveren, dan verzint ze wel ergens een vergadering waar ze heel milieubewust naar toevliegt. Laf.

dathoujetoch | 14-09-21 | 23:43

'Uit het appgesprek tussen de PA van Kaag (u weet wel, die jongen die in de docu uitlegt 'wie die mensen zijn')'

Serieus artikel, maar moest hier wel om glimlachen.

Keutels | 14-09-21 | 23:00

Lekker gewerkt, heren.

NACademicus | 14-09-21 | 22:41

Koningin Kaag kan toch niets fout doen? Puur seksisme dus.
Nieuw leiderschap. Dat mens met haar D66-laafjes.

El Rico Grande | 14-09-21 | 22:30

Gelezen, vraag is wat gebeurt er nu……..

Habe das Gewust | 14-09-21 | 22:17 | 2

Niets. Deze lieden zijn alleen te raken door verkiezingen maar aangezien we een sterk vergrijsd zombie electoraat hebben wat nog de propaganda van de kwelbuis slikt zitten we nog wel even met Kaag en opvolgers opgescheept. Nog een jaar of 30 dan zijn de zombies er niet meer.

Zapata10 | 14-09-21 | 22:23

Pvv zal nog debat aanvragen motie die niemand steunt en door….

Habe das Gewust | 14-09-21 | 22:30

Jakkes, wat smerig dit.
En wat fijn dat jullie hier aandacht aan schenken, mensen van GeenStijl.

Gewone_mevrouw | 14-09-21 | 22:16

Goed bezig GS!

Mahatma | 14-09-21 | 22:12

Dat zijn toch de beste docu's; die waar iedereen het over heeft maar niemand heeft gezien

Johan1235 | 14-09-21 | 22:10 | 3

Wel, ga kijken. Het is een wanstaltig product cq reclamefilmpje.

donkieshot | 14-09-21 | 22:15

Ik kijk liever naar Loekie de Leeuw en multiloel.
Asjemenou!

nobodiesunmighty | 14-09-21 | 22:26

Bestuur in Nederland is tot op het bot verrot en dankzij het individualisme zal er geen einde komen. Ik kijk voortaan weg bij politiek nieuws. Ga het toch niet veranderen. Nederlandsers zijn lui en laf.

Pisnicht | 14-09-21 | 22:08 | 1

30 tot 40 jaar goed geconditioneerde generaties van neoliberalen... hahaha.

nobodiesunmighty | 14-09-21 | 22:27

Wacht ff hoor:
In stuk 2, 'woordvoering' wordt gesproken over dat de journalist in kwestie al eerder een docu over haar gemaakt heeft, en ze elkaar dus al goed kenden,
en in het laatste stuk staat dan men volstrekt onafhankelijk zijn?

Nja.. het zal..

photto | 14-09-21 | 22:03 | 1

'Wij van WC-Eend....'

Rest In Privacy | 14-09-21 | 22:05

Ik vind de volgende zinsnede interessant: ‘we hebben ervoor gekozen om zo transparant mogelijk te zijn. Er wordt dus ruim openbaar gemaakt.’ Ze kiezen er dus over het algemeen voor om niet transparant te zijn, anders zou je dit niet zo opschrijven. Ik wist niet dat de WOB voorziet in diverse gradaties van transparantie.

AnitaDik | 14-09-21 | 22:00 | 3

Dat hangt er van af wie er het bokje is als de informatie in de openbaarheid komt.

Rest In Privacy | 14-09-21 | 22:02

Er is wel veel minder weggewobt dan we inmiddels gewend waren, dat is een stap vooruit, maar de situatie wordt er niet frisser van.

Zeurders | 14-09-21 | 22:18

Slim geformuleerd. Is net zoiets als dat de mocromaffia zegt dat ze geprobeerd hebben geen onschuldige mensen te raken met een kogelregen. Vervolgens zijn er genoeg sukkels die zeggen dat ze zich daarmee netjes gedragen hebben.

Deflatiemonster | 15-09-21 | 00:40

Controleer de informatievoorziening, en je zit gewoon aan de knoppen. D66 en GL hebben veel meer macht dan hun zetels vermoeden. Niet alleen willen ze in het kabinet, maar ook veel rechters, onderwijzers, het COA, Vluchtelingenwerk, NGO directeuren en noem maar op dragen hun gedachtegoed en zijn loyaal aan de partij. De 4e macht.

martymcfly | 14-09-21 | 22:00 | 1

Je vergeet de mainstream media waardoor deze Kaag nog een enorme boost kreeg.

343 | 14-09-21 | 22:08

Nieuw leiderschap heet dat.

Psycho Daddy | 14-09-21 | 21:57 | 2

Het is maar hoe je het bekijkt natuurlijk.
Kaag kan een schop krijgen, maar dan komt er weer een ander vilein type voor in de plaats.

Ommezwaai | 14-09-21 | 22:01

Kaag is net zoals een nieuwe collega die binnengehaald word met een hoop beloftes. Als hij/zij er een half jaar zit begint de glans af te brokkelen. En gaan ze weer naar een nieuw bedrijf.
In 10 jaar 15 banen en niks inhoudelijk kunnen. Wel overal een grote bek opzetten.

shimanski | 14-09-21 | 21:57 | 1

Met de hoe.. arrogantie in de hand komt men door het ganse land.

Acidstain | 15-09-21 | 08:21

Mooi inkijkje in hoe die ambtenaren proberen hun verhalen op elkaar af te stemmen. Je weet natuurlijk dat dit gebeurt, maar het is interessant om die uitwisselingen zelf te kunnen lezen, dank hiervoor GS!

Tashtego | 14-09-21 | 21:55

Hoe vaak moet ik het nog zeggen? D66 maakt, in de vorm van de vrouw van Ollongren, meerdere programma's op de Nationale TV! Ze maakt oa het programma Zondag met Lubach voor de VPRO en het programma "M" van dat mens met die vreemde kuif. Ze heeft een tv productiebedrijf. D66 had al jaren een vinger in de pap op de linkse Nederlandse TV. De StaatsTV. Het lijkt op Noord-Korea, in dit land. Ik zei al toen de documentaire kwam, dit wordt 1 grote promotiefilm. En dat bleek wel. Te schandalig voor woorden.

Johnnie Hansome | 14-09-21 | 21:53 | 4

@Zapata10 | 14-09-21 | 21:59: Sovjet/Socialistische toestanden bedoel je waarschijnlijk. In Rusland is het lang zo erg niet.

Grachus | 14-09-21 | 22:04

Je vergeet nog ene Shula Rijxman, NPO bazin uiteraard ook D66. Naar mijn mening moeten TV, Onderwijs, Justitie, Burgemeesters neutraal zijn en mogen bestuurders/verantwoordelijken van dergelijke organisaties in geen enkele vorm banden met politieke partijen onderhouden zoals nu blijkbaar schering en inslag is.

Waar-is-niets | 15-09-21 | 09:25
▼ 1 antwoord verborgen

Kaag heeft een enorme bewijsdrang, zij heeft een kinderlijke neiging om zich volwassener op te stellen dan andere volwassenen. "Kijk eens mama, ik heb de afwas al gedaan". Echter door een gezinsdrama heeft zij haar echte ouders al jong moeten missen waardoor zij nooit heeft kunnen tonen hoe goed het leven haar afgaat. Haar verdedigingsmechanisme van vroeger is nog bovenmatig actief waardoor zij op haar zestigste nog steeds op tafels danst om haar overwinning te vieren. Kaag is een verdrietig mens, achter haar masker zit heel veel pijn en eenzaamheid door het gemis van haar ouders in haar vroege jaren, haar doodgeboren kind en diverse miskramen. Zij weet dat, zij wil het niet voelen. Kaag wil erkenning, het kleine meisje wil bevestiging dat zij het goed heeft gedaan zonder haar ouders. Kaag is doodsbang om te accepteren dat ze vreselijk eenzaam is, dat zij haar moeder mist, zij wil die pijn niet nog een keer. Haar missie zal niet slagen, persoonlijke overwinningen behaal je niet ten koste van anderen, die behaal je alleen maar op jezelf. "Papa kijk dan, papa kijk dan ... die je niet winnen kan."

hetgingperongeluk | 14-09-21 | 21:51 | 5

tja... verdrietig ja... helaas misvormd... maar wel gevormd, chronisch getraumatiseerd, narcistisch overgecompenseerd. Nooit meer vol-wassen. De helaasheid der dingen...

nobodiesunmighty | 14-09-21 | 22:50

Onleesbare lap tekst.

Zwizalletju | 15-09-21 | 00:20

@Zwizalletju | 15-09-21 | 00:20: Lees nog een keer. Kaag is een getraumatiseerd zielig wezentje. Geldt voor veel leiders en leidinggevenden. Een goede vraag aan hen is "waarom wil je zo graag de baas spelen over andere mensen?????"

Graaier | 15-09-21 | 07:13
▼ 2 antwoorden verborgen

Alles waar Kaag zich mee bemoeit is een grote chaos.

shimanski | 14-09-21 | 21:50

Het ging en gaat mij niet eens zozeer om de "betrokkenheid en invloed" van Team Kaag op de docu. Ik kan best geloven dat een integere documentairemaker die nogal weg is van Kaag (ze kenden elkaar al) geheel onafhankelijk en zonder aanwijzingen tot zo'n propagandastuk kan komen. Het gaat me meer om het moment van uitzenden. Haar lijsttrekkersschap was "logischerwijs een belangrijk onderdeel in de documentaire", tuurlijk. Maar dat waren de verkiezingen die kort daarop volgden dan helemaal. Had dan een tijdje doorgefilmd en de uitslag meegenomen, dan zou niemand je integriteit in twijfel hebben getrokken en had je nog een betere docu gehad ook.

Muxje | 14-09-21 | 21:50

Ziggo 502 (politiek 24) staat hier nog steeds op. Nu dus de herhaling van de toespraak van Rutte en Hugo. Als je er voor de tweede keer naar luistert klinkt het best logisch.

Sinterbikske | 14-09-21 | 21:48 | 3

Ik heb alle voorgaande persconferenties op een DVD gebrand.

Lorejas | 14-09-21 | 21:50

@Lorejas | 14-09-21 | 21:50: zijn die te koop? Als ik er 500 bestel met Bulgaarse ondertiteling, krijg ik er dan 30 pakjes Ffp2 maskers bij?

nobodiesunmighty | 14-09-21 | 22:52

Platte kar, pek en veren, nooit meer een publieke functie!

Oh nee wacht; Nederlanders zijn makke schapen, die blatend D66 stemmen omdat de NPO hun dat zegt. Succes dom volk; u krijgt uw verdiende loon.

Rest In Privacy | 14-09-21 | 21:47 | 7

@TeeJee | 14-09-21 | 21:59: ben wel benieuwd wat dat precies is ‘politieke kennis en inhoud’.

BobDobalina | 14-09-21 | 22:13

@BobDobalina | 14-09-21 | 21:49: En je kijkt wel eens reclame na het nieuws maar in die boodschappen ook nooit een koopstimulans herkent zeker? Maar ja niet het scherpste mesje dan weer…

Moresnetunited | 14-09-21 | 22:53
▼ 4 antwoorden verborgen

Zullen we net als in de Truman show een grote muur om de 2e kamer bouwen en niks tegen de bewoners zeggen. We laten dan wel alle cameras draaien en geven ze de indruk dat er buiten die muren echte mensen zitten die naar ze luisteren en ze belangrijk vinden. Vervolgens doen we een herinrichting van het staatsbestel en organiseren een meritocratie en stoppen met alle baarlijke nonsens die uit de 2e kamer komt. Kortom, we gaan de zaak weer recht zetten.

de Jager59 | 14-09-21 | 21:45 | 1

Ja na mijn 2de beeldenstorm gedachte is dit misschien toch wat beter. En levert waarschijnlijk nog geld op ook.

bullent | 14-09-21 | 21:52
-weggejorist-
Eucalyppta | 14-09-21 | 21:45 | 2

Een heel leger mensen in dienst die de leugen moeten verkopen. Echt liegen dus.
Wat kost deze onzin?. En maar klagen dat we personeel tekorten hebben.
Als politici niet zo veel liegen kunnen deze mensen zich bezig houden met dingen maken en opbouwen. De rest is lucht.

shimanski | 14-09-21 | 21:44 | 1

Ik heb rond de eeuwwisseling kort op de afdeling communicatie van de IND gewerkt. Ik was stomverbaasd over hoeveel geld ik kreeg voor wat ik deed.

Rhenium | 14-09-21 | 22:12

Vies hoor. Men wéét dat er iets mis is, maar besluit af te wachten of iemand erachter komt. Niet bepaald eerlijk of transparant.

John McClane | 14-09-21 | 21:41 | 1

De piep knijp methode.....

Smoelensmid | 14-09-21 | 21:44

Kaag doet me gewoon aan Hillary denken op de 1 of andere manier. Ze kijkt neer op het volk (deplorables), vind zelf dat ze het hoogste ambt in het land gewoon verdient, vanwege nog nooit een bedrijf van binnen gezien te hebben, en ze is vrouw.

Ze kan verder ook helemaal niets, en heeft het charisma van een gesluierde volgepafte asbak. En enorm veel mensen hebben er toch op gestemd.

ViagraFalls | 14-09-21 | 21:40 | 2

Jij bent gewoon bang voor intelligente vrouwen met macht. (Lees ik hier keer op keer dus zal waar zijn)

Lorejas | 14-09-21 | 21:42

@Lorejas | 14-09-21 | 21:42: Integendeel. Ik heb bijvoorbeeld Mevrouw Agema heel hoog zitten. Of die machtig is weet ik niet. Slim in ieder geval wel. En ze zet zich in voor het volk. Mevrouw Van Der Plas doet het ook erg goed, evenals Renske Leijten. Het vrouw zijn is het probleem niet. De gedachte dat alleen het vrouw zijn voldoende zou moeten zijn is echter deel van het probleem.

ViagraFalls | 14-09-21 | 21:45

Het verbaast mij niet meer, dingen zoals dit, GS legt het bloot maar heeft te weinig reikwijdte, maar ik blijf steunen.

Evenals 's morgens onderweg naar het werk op het nieuws te horen dat er weer een steek- en/ of schietpartij is geweest. Boeit mij niet zoveel meer.

Wat me nu wel bezig houd, en dit is niet de plek het te tegelen, waarvoor excuses, is dat ons demissionair kabinet vergaande restricties invoert waardoor ik moet kiezen, een deel van de jeugd van mijn kinderen niet meemaken, mijn kinderen laten vaccineren omdat dat een volgende stap is, mezelf laten vaccineren omdat ik anders eerder genoemd deel van de jeugd van mijn kinderen onder dwang mis.

Maar er is hoop, want Remkes gaat onderzoeken of een minderheidskabinet mogelijk is met gedoogsteun.

Wederom de twee na grootste partij na de verkiezingen naast zich neerleggend.

Hoe dan?

En als we dan toch bezig zijn, mevrouw Kaag, hoezo heeft u wel een miljoentje of 12 of meer extra over voor Afghanistan en voor opvang buiten Afghanistan (er zijn partijen die noemen dat 'opvang in de regio'), maar hier is geen geld om, om maar een voorbeeld te noemen, de toeslagenaffairefamilies te compenseren?

GKJP | 14-09-21 | 21:40

Liegen, stelen bedriegen en dorpjes platbranden... we zijn ver gekomen sinds de middeleeuwen. Wel goed dat we nu het nieuwe leiderschap van Kaag hebben.

Odin | 14-09-21 | 21:37

Kaag die liegt, informatie achterhoud en niet informeert. Het lijkt Rutte wel. Maar even in de gaten houden of ze ook een probleem gaat ontwikkelen met het geheugen. Mocht dat het geval zijn, dan weten we zeker dat Rutte en Kaag een tweeling zijn. Het resultaat van een mislukt experiment van een gekke wetenschapper.

Ruikbaard | 14-09-21 | 21:36 | 1

Ruikbaard | 14-09-21 | 21:36 "Kaag die liegt, informatie achterhoudt en niet informeert. Het lijkt Rutte wel."

Nee. Ze kan wat dat betreft niet aan Rutte tippen. Met zijn enorme staat van dienst op dat gebied. Die staat al jaren stijf bovenaan in de herencompetitie. Toch klinkt het bij hem minder schetterend, schel en schril.....

Boeser_Onkel | 14-09-21 | 21:43

Gefeliciteerd GeenStijl met dit mooie resultaat van een WOB. De donaties worden goed besteed zie ik en het smaakt naar meer. Gooi er nog maar eens een donatie verzoek in.

Willen jullie ons op de hoogte houden of andere media dit schandaal (dat is het) ook oppikken? Dat vraag ik niet voor mijzelf, maar voor een vriend van de show die te lui is om zelf alles in de gaten te houden.

Nuuk | 14-09-21 | 21:33 | 1

I second.

The-loopy-cowboy | 14-09-21 | 21:48

Kaag op een bezem, hoe komt men er toch zo op een spontane associatie

HetOorAakel | 14-09-21 | 21:33 | 1

Daar had Wilders het vanmiddag nog over, i.v.m. volgende week dinsdag, of Kaag wel aanwezig zou zijn.

photto | 14-09-21 | 22:09

Q "Minister Slob schrijft aan de Tweede Kamer dat D66 geen betrokkenheid bij of invloed op de documentaire heeft gehad. Uit de stukken blijkt het tegendeel."

'Voor deze vraag verwijs ik u naar collega Slob'.

Slob. voor. de. bus. Stukje interexcellentiële niet-Chr. Prot. naastenliefde zullen we maar zeggen......

Boeser_Onkel | 14-09-21 | 21:31

Ook hier is weer een van de kernpunten dat er een scheiding gesuggereerd wordt tussen Al-Qaq als minister en als politicus. Die scheiding is er niet en die rollen hadden wel gescheiden moeten zijn. De minister wordt door de Koning benoemd, de politicus is lid van een opgeschoten lobbyvereniging, een NGO in newspeak. Een politicus zit in de Tweede Kamer en hoort de regering te controleren. Het is een inteeltige incestkliek die hoog nodig afgeschaft moet worden. De Koning is een luie flikker. En als hem dat niet bevalt mag eerst de Grondwet aangepast worden en daarna kan hij zijn uitkering inleveren.

Frau Merkel | 14-09-21 | 21:30

Gaat Kaag het nog minstens 4 jaar volhouden of zou ze eerder haar stulpje in Den Haag weer verkopen en lekker in Zwitserland of waar ze dan ook huizen heeft gaan wonen, dat is de vraag.

Het nieuwe leiderschap is inmiddels antiek.

Wattman | 14-09-21 | 21:27 | 1

Kaags 'nieuwe leiderschap' is afgebladderd. Versleten. Denk maar aan zo'n teddybeer met kale plekken. De voering komt er al uit. Ze moet dadelijk zo'n kap om die honden dragen om te voorkomen dat ze in hun schurftige plekken bijten.

Boeser_Onkel | 14-09-21 | 21:37

Toen ik Kaag voor het eerst zag werd ik misselijk en begon mijn rechterbeen trap bewegingen te maken. Ik kreeg last van haarverlies en kalknagels. Zijn er meer mensen die dit herkennen? Het ergste was de haat naar vrouwen. Naar domme vrouwen, die op haar gingen stemmen. Terwijl ik daarvoor gek op vrouwen was. Helemaal weg. Ik zie nu alleen duivels op straat, met uitgroei en sandalen.

Normpje | 14-09-21 | 21:24 | 1

Ik kreeg bulten op mijn linkerarm. Het waren dezelfde symptomen als de processierups.

shimanski | 14-09-21 | 21:47

Toch had het wel iets aardigs, Kaag's 'Nieuw Leiderschap'.
Ze bedoelde natuurlijk dat Rutte moest oprotten.

Waar ze zich nogal in vergiste is dat Rutte, wat je verder ook van hem mag vinden, de beste politicus in deze eeuw is. Vind dat geen verdienste, maar heel veel anders is het niet.

Ichneumonidae | 14-09-21 | 21:20 | 1

Klopt. Ik heb niet op hem gestemd. Maar die gaat nog terug slaan hoor. "vergeven", maar niet vergeten.

Boeddha18 | 15-09-21 | 07:08

Ik vermoed dat er zelfs bij de ChristenUnie af en toe een vloekje valt als ze het over al-Qaq hebben.

J.P.Drapeau | 14-09-21 | 21:17 | 4

Fi Donc!

BrutusBosch | 14-09-21 | 21:32

Heremetijd!

Grachus | 14-09-21 | 22:12
▼ 1 antwoord verborgen

Die taartpunt van d66 is druk met alles behalve de kiezer

stipjes | 14-09-21 | 21:17

Is allemaal irrelevant, 2e kamerverkiezingen zijn maar eens in de 4 jaar, en in 2025 zal er weer een charme-offensief van de NPO naar de haar ondersteunende partijen plaatsvinden.

skoftig | 14-09-21 | 21:16 | 4

@Trofl | 14-09-21 | 21:17: maar geenstijl heeft het regelmatig over kijkcijfers terwijl op TV ik nooit hoor hoeveel bezoekers/leden geenstijl heeft..

Ovideenznvrienden | 14-09-21 | 21:31

@Ovideenznvrienden | 14-09-21 | 21:31: Zie je het al voor je. "Hallo, hier is BNN. Vandaag had Geenstijl weer 10x zoveel unieke bezoekers als ons best bekeken TV programma." Niet echt geweldige reclame (voor hen).

Grachus | 14-09-21 | 22:14
▼ 1 antwoord verborgen

Duurde even om er door heen te komen, maar goed stuk !

Schepvogel | 14-09-21 | 21:16

Goh, 2.5 uur voor de Corona persco. Alweer informatie die ze liever niet delen die nou toch net, enorm toevallig, vlak voor het weekend/grote aankondiging/andere grote afleidende gebeurtenis naar buiten komt. Je zou bijna denken dat het met opzet gebeurt....

TheEgg | 14-09-21 | 21:15

Ik ga er van uit dat er ergens wel een ombudsman/-vrouw te vinden is die ons kan uitleggen dat dit allemaal prima gegaan is. En anders graag doodzwijg- en doofpotmethode. Met jullie gemene gewob.

Lorejas | 14-09-21 | 21:14
-weggejorist-
naadschrobber2.0 | 14-09-21 | 21:14 | 1

Wat ik mij als iemand zonder last van hetereau wel eens afvraag: het wezenlijke verschil tussen Sigrid Kaag en Eva Vlaardingerbroek. Het nut van inrijden. Grosso modo geschapenheid, wie lijkt er nou echt het meest wanhopig een goede beurt nodig te hebben?

Het enige dat echt oplucht. Jonge meiden zijn als twinks: van te voren razend enthousiast en dan maar jammeren. Niet zo hard, niet zo hard! Terwijl je amper begonnen bent. D66 is inmiddels ook van middelbare leeftijd: dat hele koenemaagdimago was na die laatste (?) gedwongen Pechtoldabortus toch al een voltooid leven.

Rob Jetten ontvangt complete tropenjaren. En vertrekt geen spier. Dat wordt nog "lastig" kiezen tussen Rob Jetten en Pieter Omtzigt. Al zijn die twee elkaar wat Ausdauer betreft nog niet echt te vergelijken.

De VVD heeft helemaal niks na Mark Rutte. Kom maar door.

Hetkanverkeren | 14-09-21 | 21:12 | 1

LOL. Goed verhaal.

entwederoder | 14-09-21 | 21:23

Ze naait zelfs haar eigen collega's een oor aan. Je zal er maar mee moeten werken.

brutus68 | 14-09-21 | 21:12 | 1

Zo'n bitch gaat over lijken.

PolderTaliban | 14-09-21 | 21:22

Boris Dittrich
Boris van der Ham
Boris Kaag. Een best gat.

Normpje | 14-09-21 | 21:11 | 2

Boris Beffer, die tennisser.

skoftig | 14-09-21 | 21:13

Wie zijn dat eigenlijk, al die mensen die liegen en bedriegen maar zich desondanks superieur voelen aan werkend Nederland?

Andersdenkend | 14-09-21 | 21:10 | 2

Ok, ik geef toe.. ik werk drie dagen vd week.
De rest klopt.

Ruimedenker | 14-09-21 | 21:14

Hoi!

Lorejas | 14-09-21 | 21:17

In mijn cartoon zou die bezemsteel een heel andere positie hebben.

Wassila | 14-09-21 | 21:09

Sigi is into face sittting. En Arie vindt het_lekkerrrrr.

Hatröss | 14-09-21 | 21:09

Heeft iemand de documentaire al gezien?

BobDobalina | 14-09-21 | 21:08 | 17

@neonreclame | 14-09-21 | 21:36: Weddenschapje hoeft niet. Ben het vrijwel nooit eens met Bob, maar ben blij dat hij hier rondhangt.
Heel wat interessanter dan het pathetische geneuzel dat je in het stamcafé leest.

Ichneumonidae | 14-09-21 | 21:50
▼ 14 antwoorden verborgen

Een vrouw die het over 'Nieuw Leiderschap' heeft.
Jongens en meisjes, waarom is dit abominabel gezwets?

Ichneumonidae | 14-09-21 | 21:06 | 2

Samen bouwen aan vertrouwen!

Ovideenznvrienden | 14-09-21 | 21:13

Meer vrouwen in de polletiek. Daar krijg je namelijk betere besluitvorming van. Hahahaha. Mens ga koken

PikinhetBlik | 14-09-21 | 21:06 | 1

Het trieste is dat het mij allemaal niet verbaast.

Mariner | 14-09-21 | 21:05

Boze meute met fakkels&hooivorken,
Kaag gesmeerd in hete pek en daarna veren op een grote balk gezeten en de stad door gedragen.. mooie tijden die ouwe tijden!

TijdelijkOptimist | 14-09-21 | 21:04

Ik heb wel een zwak voor Kaag. Mag dat wel van jullie? Goed, ik geef toe, heb m'n perverse kanten, maar hep niet iedereen wat?

Ichneumonidae | 14-09-21 | 21:04

Dit is nieuw leiderschap. Net als de nieuwe president van Suriname nat gaat op collegetour.

De Blauwe Baviaan | 14-09-21 | 21:01

"De overheid in Oudewater voerde de weegproeven nog uit in een periode dat elders in de Republiek rechters weigerden om dergelijke testen waarmee van hekserij beschuldigden hun onschuld wilden bewijzen uit te voeren. Beschuldigingen van hekserij werden toen eerder als smaad dan als een serieus te nemen klacht beschouwd. Aangezien voor ieder certificaat betaald diende te worden hebben mogelijk economische motieven hierbij een rol gespeeld. Iedere weging betekende immers meer inkomsten voor de stad Oudewater."

QRdinges, weegbewijzen, heksen en centjes verdienen, het is van alle tijden. Weltrusten iedereen, het was weer een enerverende dag. Morgen heel vroeg op, people to see and places to go.

divoc | 14-09-21 | 20:58

Ze belazert de kluit, zet mensen en groepen tegen elkaar op, is oncollegiaal, heeft alleen ja knikkers om zich heen en heeft, last nut not at least, niets met Nederland in de breedste zin van het woord. Oprotten met die stinksnol.

De Pilsvogel | 14-09-21 | 20:55 | 2

Dat dus!

ChalinaRosa | 14-09-21 | 21:19

Dat vat het ongeveer wel samen inderdaad.

Sinterbikske | 14-09-21 | 22:29

Het glas is geheven, de plas is gedaan en er verandert niets. En de verantwoordelijken? Die gaan vrolijk door met het verbranden van andermans geld in de wetenschap dat zij een ijzersterke arbeidsrechtelijke positie hebben. Wat een kutland is dit toch.

RGV42 | 14-09-21 | 20:54

Mooi. En nu eens uitzoeken of ze echt topdiplomaat is geweest. Daar begin ik ook inmiddels aan te twijfelen.

yeps | 14-09-21 | 20:53

Nederland anno 2021.
Overheid {x} omgeschikt

L.E. Raar | 14-09-21 | 20:53 | 2

m=n

L.E. Raar | 14-09-21 | 20:53

@L.E. Raar | 14-09-21 | 20:53: Neem een Kroontje. Foutje zo gefixt. Doen.

Normpje | 14-09-21 | 20:56

GVD, wéér die foto van Kaag met haar Gnoom. Moet dat nou, GS?

Grachus | 14-09-21 | 20:52

Het zijn toch een stelletje ook he.......

AdPatat1960 | 14-09-21 | 20:51

we weten allahmaal hoe Kaag over Gristenen denkt.

Dr.Utker | 14-09-21 | 20:47

Kortom de Staatsomroep moet gewoon geen regeringspolitici promoten. En al helemaal niet onder regie van een regeringspartij en al helemaal niet in verkiezingstijd. Geen enkele meerwaarde en past in een bananenrepubliek. Dat had Kaag zelf ook kunnen aanvoelen.

AlexanderVissers | 14-09-21 | 20:47 | 2

Kaag heeft geen gevoel, en dat is het nu juist.

En net zo goed als Kaag het had moeten kunnen aanvoelen, hadden ook die mensen achter de NPO en VPRO het moeten weten.

Voor promotie van politieke partijen hebben we die uitzendingen van 5 minuten: Zendtijd politieke partijen.

BadPatNL | 14-09-21 | 20:54

De staatsomroep zou moeten worden afgeschaft. Pure propaganda en misleiding. Met hun klimaatjournaal.. pff

Boeddha18 | 15-09-21 | 06:57

Ze doet een poging om minder bitchy over te komen. Poging mislukt.

bqbq | 14-09-21 | 20:46

De tengels van D66 zitten inmiddels overal verweven in onze samenleving. Van onafhankelijke nieuwsgaring is dus geen sprake meer, laat staan onafhankelijke docu’s gemaakt voor D66, door D66 en betaald met belastinggeld. Verfoeilijk dit!

Rdock | 14-09-21 | 20:42 | 1
-weggejorist-
ZZP-er | 14-09-21 | 20:48

En dan gewoon als Sigrid Kaag roepen dat je niet verder wilt met de CU. Die andere wang van D66. Wie ben ik om de het christelijk smaldeel te souffleren, maar het is god zelf die zich een jaloerse god noemt. Met dien verstande dat ik mij zou bescheuren als Carola Schouten een leuke aanbieding bij McKinsey zou aanvaarden. Als zelfs DSM op de levensmiddelen toer lijkt te gaan?

Va Banque!

Hetkanverkeren | 14-09-21 | 20:40

Zullen we nu eindelijk van haar verlost zijn?
Je kan haar moeilijk meer een super star noemen, meer een vallende.......

Isan | 14-09-21 | 20:40 | 2

Misschien zelfs een uitgewoonde.

wijsvinger | 14-09-21 | 20:42

Superstar.

Mauguio | 14-09-21 | 20:43

Staatsondermijnend gedrag van BZ, D66, VPRO/NPO.
Werkelijk een doodzonde. Maar het fladdert gewoon nog rond in Den Haag en over de wereld. Vooral in moslimgebied. Die bezemsteel hoort ergens diep binnenin.

Normpje | 14-09-21 | 20:40

Wat is hier mis gegaan, je kunt gewoon bijna het hele gewobte document lezen!
Volgens de Rutte-doctrine moet de zowaar in het belang van de kamer en het volk opererende WOBberaar-ambtenaar van dienst op non-actief...

Zeurders | 14-09-21 | 20:39

Sieg 'Fatah' Kaag lacht jullie recht in de bakkes uit... ze is HET gezicht van (s)links verNederland en alle domme neo libs stemmen blind op haar. Hoezeer de schaamteloze propaganda wordt blootgelegd, hoezeer ze zeer onsympathiek overkomt, hoezeer ze voor het laatst een arbeider zag in 1984. De (s)linkse lemmings stemmen blind op wie de NPO zegt waar ze op moeten stemmen. En blaten allemaal in koor als ze een picca zien van Geertje en Tjer.

Graaf_van_Hogendorp | 14-09-21 | 20:38

Morgen in de kamer het Afghanistan evacuatie debacle, hopelijk krijgt Kaag ervan langs.

Datzullenwenogweleen | 14-09-21 | 20:36

Abject en infaam topic ;-)

ivo_nl | 14-09-21 | 20:36

Mensen bij Geenstijl; dikke kus. Wat zijn jullie leuk en goed. Grrrrrr!!!

YoMoms | 14-09-21 | 20:36

Hey...

Een verschil met het vorige topic...

Beetje jokken, het gaat toch zoals wij het willen..

Grote droogmolen in de achtertuin...

neonreclame | 14-09-21 | 20:32 | 2

En het zo raar vinden dat mensen het vertrouwen in een overheid verliezen, zoals ook bij andere grote vraagstukken als het Coronabeleid.

Draaien, liegen, leugens, verzwijgen en ziek maken, maar op dat ene dossier... Daar is alles 100% in orde, eigenlijk is het niet meer dan je burgerplicht om een wappie te zijn.

BadPatNL | 14-09-21 | 20:42

kletspraat. het is een misogynie telegrof gedreven obsessie. Net als de andere vrouwen ten deel valt in wat hogere functies.

MaarFeitelijk | 14-09-21 | 22:40

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen