Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, Intermezzo – Leren van de Toeslagenaffaire

Dit is een intermezzo van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

Voor de tweede maal een korte onderbreking van dit feuilleton, nu vanwege de dwarsverbanden met de actualiteit bij de Belastingdienst.

Het Toeslagendrama beleeft deze weken een (laatste?) dieptepunt. De politiek onderzoekt de politiek en de hogere ambtenarij en hoopt er iets van te leren. Lezers van dit feuilleton zijn de Belastingdienst – zowel die van de belastinginning als die van de toeslagen – veelvuldig tegengekomen. Veel van wat ik van de zijlijn heb gezien is, denk ik, nuttig om te delen. In dit intermezzo stip ik enkele zaken kort aan, in de hoop dat er iets van landt bij de politiek.

1. De Bulgarenfraude als aanleiding is dubieus

De aanleiding voor de uit de hand gelopen jacht op frauderende ouders en gastouderbureaus is volgens iedereen de spectaculaire Bulgarenfraude. Politiek is dat vast waar, maar inhoudelijk is het bullshit. De Bulgarenfraudeurs waren vreemdelingen, armoedzaaiers die in een bus naar Nederland werden gestopt, zich inschreven in het bevolkingsregister, huur- en zorgsubsidie scoorden en weer foetsie waren. De kinderopvang-"fraudeurs" zijn mensen die hier wonen, wit werken (anders geen kinderopvangtoeslag), belasting betalen en veelal op social media te vinden zijn. De fraude-Bulgaren hadden niets in en met Nederland en daarom niets te verliezen. Ze waren ook meteen herkenbaar: hoeveel huishoudens komen rond van alleen toeslagen? De "fraudeouders" zijn daarentegen volledig opgenomen in het fijnmazige administratieve net waarmee onze overheid ons uitmelkt en bedient. De Belastingdienst weet alles van ze (net als van u) en ze hebben anders dan een pauper uit Plovdiv alles te verliezen (QED). 

Als het Bulgaren-narratief onweersproken blijft dan maakt de politiek dezelfde fout als in 2013. Natuurlijk zijn oorzaken belangrijker dan aanleidingen, maar aanleidingen zijn doorgaans evident. Zo niet hier dus.

2. Het "buikpijn"-excuus is volstrekt ongeloofwaardig

De Belastingdienst voert de toeslagen uit in opdracht van andere ministeries. Onvermijdelijk wordt dat nu het klassieke Befehl ist Befehl excuus van stal gehaald. "We moesten wel, van Lodewijk Asscher SZW. We kregen er buikpijn van." Het is dubbel ongeloofwaardig. De Belastingdienst is de oudste en belangrijkste dienst van de overheid en uiterst assertief. Dit feuilleton getuigt daar uitgebreid van, bijvoorbeeld hier. En dan circuleerde er ook een intern memo waarin werd betoogd dat de handelwijze jegens de ouders onwettig was. De Belastingdienst uit dit feuilleton zou bij het kleinste buikkrampje die memo hoog hebben opgespeeld en niet weggemoffeld, zoals nu gebeurde.

3. "Systemen" spelen vermoedelijk een grote rol

De polisadministratie, het systeem met de maandelijkse inkomensopgaven van heel Nederland, vormt de basis voor de berekening van en de controle op toeslagen. Die polisadministratie staat echter niet bij de Belastingdienst maar bij het UWV. En we zagen dat de aangiftedata niet worden gecontroleerd en bij fraude nooit gecorrigeerd. De voor toeslagen relevante data worden maandelijks overgetankt vanuit de UWV-polisadministratie naar het toeslagensysteem van de Belastingdienst. Dat toeslagensysteem is – ondiplomatiek gezegd – de hel. Het is waanzinnig complex (complex gemaakt) en extreem onderhoudsgevoelig en ontoegankelijk; de moeder van alle zombiesystemen van onze overheid. Als er toch een link bestaat tussen de Bulgarenfraude en het toeslagendrama dan ligt deze hier. Ik ben onvoldoende insider om te weten welke middelen de Belastingdienst tot zijn beschikking heeft om fraude met toeslagen te signaleren, maar als het toeslagensysteem daar een rol in speelt dan vrees ik dat fraudebestrijding plaatsvindt in dichte mist. Een excuus is dat geenszins (de handelwijze van de Belastingdienst is ronduit crimineel), maar een relevant feit voor ander beleid is het wel. 

4. Organisatiecultuur speelt zeker weten een grote rol

De Belastingdienst is in zijn kern een incassobureau-organisatie. Incassobedrijven willen incasseren, niet uitkeren; eerst schieten, daarna vragen. Het besluit om uitkeringstaken (huur, zorg, kinderopvang) over te hevelen naar de Belastingdienst had enerzijds te maken met het onvermogen van ministeries om toeslagen te automatiseren en anderzijds met het imago van competentie dat de Belastingdienst destijds had (en mede door de automatisering van de toeslagen is kwijtgeraakt). Daarbij deed de politiek tegen beter weten in alsof excasso hetzelfde is als incasso maar met een minteken ervoor. Anno 2020 is de Belastingdienst even onbekwaam als de rest van de overheid, mede doordat excasso ook technisch (tech-uitleg hier, uit 2007!) iets heel anders is dan belastingheffing.

Het is belangrijk te beseffen dat de cultuur bij echte excasso-organisaties totaal anders is. Bij de SVB, het CAK, de Sociale Diensten en beslist ook bij het UWV is controle doorgaans juist zwak.

Belastingincasso en toeslagenexcasso moeten dus worden gesplitst en dat lijkt ook te gebeuren. Maar cultuur zit in mensen en de excassomensen bij de Belastingdienst hebben veelal een incasso-achtergrond. En, o ja, splitsen vergt ook een ingreep in de failliete systeemboedel van de Belastingdienst. Ik wens ze in Den Haag sterkte.

5. Het (on)zichtbare data-schandaal

De onschuldigen die de Belastingdienst als fraudeurs heeft bestempeld hebben zo vaak een tweede nationaliteit dat de gedachte opkomt dat de fraudeteams van de Belastingdienst totally rogue zijn gegaan. Iedereen vervolgens boos dat de Belastingdienst deze data registreert, maar die info zit in de bevolkingsadministratie en de Belastingdienst trekt kopieën van allerhande overheidsadministraties, want zo werkt incasso. Ondertussen is alle informatie over tweede nationaliteiten uit de overheidsdatabases gewipet, niet alleen bij de Belastingdienst, maar ook bij de bron, de bevolkingsadministratie. Het is een stupide beslissing waar sommige burgers behoorlijk last van kunnen hebben, maar zo werkt de politiek.

Het data-probleem achter het toeslagendrama is dat gegevens die de overheid met reden verzamelt (maar niet meer dus) onbehoorlijk zijn gebruikt. Echter, terwijl enerzijds data worden geschrapt om misbruik te voorkomen, worden anderzijds door diezelfde Belastingdienst persoonsdata binnen geharkt. De afdeling die dat doet heet Data & Analytics. Wat voor data worden verzameld en waarvoor die data worden gebruikt is onbekend, maar denk aan gedragsdata, bijvoorbeeld rij- en parkeergedrag (auto's zijn voor de Belastingdienst een obsessie). Het kan in theorie (lees: in de toekomst) net zo goed gaan over informatie uit Facebook of uit e-mail- en telefoonverkeer. Data & Analytics produceert ondertussen schandaal na schandaal na schandaal – je voelt de buikpijn – zonder dat de politiek ingrijpt.

Het wipen van relevante informatie vergroot het risico van nieuwe Bulgarenfraudes terwijl de moderne datapraktijken kunnen leiden tot schandalen waarbij het huidige toeslagenschandaal verbleekt. Hoeveel Kamerleden zouden dit doorhebben?

6. Het raadsel van de knevelarij

Bij alle invalshoeken die je kunt kiezen blijft de vraag hoe het zo heeft kunnen ontsporen onbeantwoord. Het toeslagenschandaal heeft het woord knevelarij aan de vergetelheid ontrukt. Maar dit ambtsmisdrijf, waarop zes jaar gevangenisstraf staat, is niet gebruikt voor zelfverrijking. Het riekt vooral naar het treiteren van vooral allochtone medeburgers door fraudeteams met een hoog JFVD-gehalte. De buikpijn krokodillentranen van de Belastingdienstbestuurders hebben betrekking op de hardvochtige afpakregels; de knevelarij als zodanig was lijkt onbekend.

Al is onbekend wat de motieven waren, dit soort excessen speelt zich niet af in een vacuüm. De context die ik waarneem als burger en als automatiseerder is vervreemding. Ambtenaren en de burgers zien elkaar niet meer en de automatiseringspraktijk van de overheid speelt daarin een sleutelrol. De nieuwste aflevering in het toeslagenschandaal – een schofterig intern memo dat "toevallig" net na afsluiting van de hoorzittingen opduikt – wekt terecht woede omdat mensen zonder dat ze het te horen krijgen als 'fraudeur' worden bestempeld – met enorme consequenties. Maar de memo laat ook zien waar het de Belastingdienst uiteindelijk om gaat: efficiency, althans de overheidsversie ervan. Het gaat om het 'wegwerken van werkvoorraden' en dat doe je door ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen lucht krijgen van wat ze overkomt. Het is de perverse versie van wat meer en meer de gangbare manier van ‘dienstverlening’ van de overheid is.

De dehumanisering die het gevolg is van een systeem-gedreven perverse vorm van efficiency rond 2013 in een stroomversnelling gekomen. 2013 was het jaar van de Bulgarenfraude, maar ook het jaar waarin Kabinet-Rutte II (VVD en PvdA) aantrad.

Het was volop crisis en bezuinigen was noodzakelijk, maar de manier waarop voelde als burgerhaat. Efficiencyverbetering op z'n overheids ontaardde in burgers (weg)persten. Ik zag het gebeuren bij het UWV. Werklozen elke maand "nul euro" laten intypen op straffe van verlies aan uitkering. Het kleinste foutje zwaar bestraffen. Uitkeringsgerechtigden werden zelfs bang dat hun uitkering kon worden gekort als ze bij een storing niet bij de UWV-systemen konden. Mensen werden en worden ook door het UWV bureaucratisch gereiterd, zij het zonder knevelarij. Als je het cultuurverschil weghaalt dat inherent is aan excasso versus incasso dan zijn de overeenkomsten niet te missen. Diezelfde wantoestanden gaan terug tot ver voor Rutte II, maar hier is de overheid finaal en in de breedte ontspoord.

En hier ligt misschien de belangrijkste aanbeveling om herhaling van de toeslagenfraude (of erger) te voorkomen. Het is de omgang met processen en geautomatiseerde systemen en het zieke efficiencybegrip die fundamenteel op de schop moeten. Natuurlijk gaat dit niet gebeuren. Wat we gaan zien is dat er meer geld naar de overheidsorganisaties moet. En daarna komt Kabinet-Rutte IV dat post-COVID draconische bezuinigingen moet doorvoeren en gaat het bederf en verval gewoon door.

Reaguursels

Inloggen

Er moeten koppen rollen ! Eerst die zak van een Wiebes, de hele top bij de betreffende afdeling van de belastingdienst, en daaronder ! Tevens moeten zij gerechtelijk vervolgd worden, en strafmaten hoger naarmate de verantwoordelijkheid, daar is het salaris tenslotte ook op afgestemd !

Kim-Jung-Un | 30-11-20 | 12:26

Als de fraude met toeslagen "gigantisch" blijkt te zijn, hetgeen ook nog eens door eigen falen werd veroorzaakt, is de motivatie om die fraude op te sporen en in te dammen natuurlijk enorm. De gedupeerden zijn het topje van een gigantische ijsberg van dames en heren fraudeurs (hoeveel?) die vrij van lasten bij het zwembad van hun riante stulpje in een ver buitenland aan (al dan niet alcoholvrije) cocktails liggen te nippen. Wie doet ze wat? De grote boze Belastingdienst is een veel leukere Kop van Jut.

Wiebenick | 30-11-20 | 10:19

Toeslagen zijn één grote black box, het is voor de gewone burger niet na te rekenen hoe de belastingdienst tot een bepaalde conclusie komt. En dat is ondemocratisch, want je zou als burger altijd moeten kunnen nakijken / begrijpen hoe een besluit tot stand is gekomen.

kolonel bromsnor | 30-11-20 | 08:41

Nr 3 is nogal een vreemde. Eerst het systeem de schuld geven en vervolgens aangeven dat je er niks van het systeem/de systemen weet. Er klopt namelijk niks van dat hele verhaal.

The_Black_Knight | 29-11-20 | 23:32

Ik lees ze niet allemaal, hoewel ik het een belangrijk blog vind. Maar kan iemand mij wijzen op een aflevering waarin René Veldwijk ooit een 'mea culpa' geeft? Waarin hij ook zijn imperfecte rol in het geheel durft te belichten? Of is hij van onbevlekte reputatie?

SaintNick | 29-11-20 | 23:19 | 2

Jazeker, er zijn vele opmerkingen in de blogs gemaakt waarin Veldwijk ook critisch op zichzelf is. Maar, zoals je al schrijft, dan moet je ze wel lezen.

Hojo24 | 30-11-20 | 09:00

Ha, een (ex) buurman van mij mocht twee jaar terug bij de gemeente 50% extra van zijn inkomsten aftikken omdat de beste man verzuimd had dit door te geven. Werd ook als fraudeur weggezet. 50% boete omdat men niet zeker was of het opzet of een vergissing was. Zelf is hij nooit aan een verhoor of iets onderworpen geweest. Het was al een uitgemaakte zaak

Mark van Leeuwen | 29-11-20 | 20:05 | 1

Tsja, de schrijftafel terroristen zijn onder ons.....

vranac | 29-11-20 | 22:13


Heb deze week er de kracht niet voor, sla daarom ongebruikelijk een weekje over.

Ervaringsdeskundige | 29-11-20 | 18:54

Als je een gruwelijk complex belastingstelsel gaat optuigen kun je onmogelijk alles controleren en zal er misbruik worden gemaakt. In afdoende mate misbruik opsporen of voorkomen is onmogelijk in een gruwelijk complex belastingstelsel.

Dit was allemaal verspilde tijd, voor de dienst, voor die ouders, voor deze commissie. Geen een keer is de kern van het probleem ter discussie gesteld want de politici van vandaag willen dat probleem in stand houden. Geld rondpompen naar specifieke groepen is ongeveer nog het enige bestaansrecht van de Nederlandse politicus, alle andere zaken zijn overgeheveld naar lobbygroepen, ambtelijke diensten, de EU of internationale organisaties. Geld rondpompen is de kern van het probleem en tevens de enige reden waarom 150 poppetjes nog naar Den Haag komen.

Man wat moet het heerlijk zijn om je handen te wassen in onschuld als politicus. Van die zinloze oneliners gebruiken, "met de kennis van nu", het is een wedstrijd slap lullen en je niet uit de kast laten jagen. Ik neem individuen in dit verhaal overigens niets kwalijk, iedereen is in een positie gekomen waar ze niet wilden zijn. Dit systeem is het resultaat van 100en beslissingen in de afgelopen decennia. We gaan gegarandeerd dezelfde problemen nogmaals zien. Als eerste zal weer grootschalige fraude aan de beurt zijn, aangezien de belastingdienst voorlopig extra voorzichtig moet zijn dankzij dit drama. Of misschien horen we een lange tijd niets en krijgen we opeens te horen dat de pot op is, want niemand heeft durven ingrijpen.

Hoe dan ook, linksom of rechtsom rollen we rustig verder naar de afgrond. De verzorgingsstaat is op sterven na dood.

Nederland80 | 29-11-20 | 18:48 | 1

Eens. De hele zogenaamde economie lijkt inmiddels georganiseerd om het rondpompen van geld steeds verder uit te breiden. Want: nodig voor het scheppen en overeind houden van zoveel mogelijk 'hoogopgeleide' baantjes waarin veel te veel organisaties zich alleen maar op verlammende wijze met elkaar bemoeien.

Ten eerste houdt dat iedereen zo lekker bezig en ten tweede komt er uiteindelijk nergens meer iets serieus werkbaars uit. Maar dat wil men juist zo, want dan is er ook 'niemand' ergens verantwoordelijk voor en hobbelen ze lekker verder...

De 'vervreemding' en 'dehumanisering' waar in het artikel over gesproken wordt, herken ik wel. Maar die hebben de ambtenaren keihard nodig: waarschijnlijk weten ze zelf ook dondersgoed dat hun handelen niets meer met eerlijkheid, rechtschapenheid en fatsoen te maken heeft, dus dan is het wel fijn wanneer je de burger niet meer hoeft aan te kijken...

Wering | 29-11-20 | 23:48

De basis ontbreekt in dit verhaal. Het rondpompcircus is ontspoort. Wie misbruik pleegt komt er mee weg. Wie toevallig verkeerd heet of woont die wordt vermalen.

Het fundament moet hersteld. Een simpel, rechtlijnig belastingsysteem, zonder duizend uitzonderingen en reparaties. Geen toeslagen, geen aftrekposten, gewoon een vlaktaks. Wie veel verdient betaalt 25% van veel. Wie weinig verdient betaalt 25% van weinig. Wie niet in Nederland bijdraagt, komt niet in aanmerking voor Nederlandse uitkeringen. Wat je opbouwt is van jou. Waar je niet aan meebetaalt, profiteer je niet van. Hoezo moeilijk?

marcoplarco | 29-11-20 | 18:41 | 3

Ja dit.

Nederland80 | 29-11-20 | 18:52

Belastingvrije voet van € 18.000,-- helpt ook. Geen toeslagen- en eigenbijdragencircus, geen aftrekposten, geen belastingbureaucratie, geen zwart werk. Kinderopvang rechtstreeks financieren door de overheid; vrije voet voor eigen bijdragen. Uiteraard wel progressieve belastingtarieven, zodat de zwaarste lasten drukken op de sterkste schouders.

laatste_waarschuwing | 29-11-20 | 20:33

Waarom zijn de ambtenaren die laks waren en fouten hebben gemaakt nog allemaal in dienst van deze overheid?
Verantwoordelijk is alleen de voorbijkomer (de minister) die minder weet dan de ambtenaren vanaf loongroep 10 in hoger.
De overheidsdiensten sluiten de gelederen en blijven allemaal zitten en wachten op de volgende loonsverhoging.

pejoar | 29-11-20 | 18:36 | 1

“Maar dit ambtsmisdrijf, waarop zes jaar gevangenisstraf staat, is niet gebruikt voor zelfverrijking.”

In een organisatie waarin op welke wijze dan ook er een beloningssysteem wordt gehanteerd waarop basis van scores promotie en demotie worden bepaald is er wel degelijk sprake van zelfverrijking.

Epistulae_Morales | 29-11-20 | 18:33 | 1

Eensch...

Wijze uit het Oosten | 30-11-20 | 10:51

"Het riekt vooral naar het treiteren van vooral allochtone medeburgers door fraudeteams met een hoog JFVD-gehalte."

Bewijs graag.

UncleAlbert | 29-11-20 | 18:17 | 8

Dit is waarschijnlijk wat gechargeerd en te kort door de bocht. Het lijkt me in de lijn der verwachting dat als een gastouderbureau gerund wordt door een allochtoon, er hier (veel) meer dan gemiddeld gebruik van wordt gemaakt door anderen met (ook) een ander paspoort. Onwenselijk in een ideale maatschappij, maar wel usance in de onze.Het gevolg is dan dat als een gastouderbureau als verdacht is aangemerkt daarna de klanten hiervan als verdachten/fraudeurs zijn aangemerkt. De allochtonen'overdaad' is wat dat betreft nog te verklaren. Hoe omgegaan is met het symptoom, niet.

filibuster | 29-11-20 | 18:36

in de usa beginnen ze volgende week mat vaccineren. waarom moeten wij dan nog 3 maanden wachten ?

newray | 29-11-20 | 19:00

Zoals bij de meeste vomen van fraude staan ook bij deze fraude onze medelanders met 2 paspoorten met vlag en wimpel bovenaan. Dit is niets nieuws, dit is al jaren zo.

Stratum | 29-11-20 | 19:53
▼ 5 antwoorden verborgen

Intermezzo. Op de helft?

beldewouten | 29-11-20 | 18:16

op naar de 100.!

newray | 29-11-20 | 18:16 | 2

het week 58/57 foutje is menselijk. not.

newray | 29-11-20 | 19:07

Typisch. Als er niets te schelden valt binnen het bekende patroon mag het gerust miljarden kosten. De reaguurder maalt er niet om en verzet zich al helemaal niet. Wordt er duizend Euro verbrast aan een wat meer inkopbare situatie dan is tie weken van streek

Mark van Leeuwen | 29-11-20 | 22:15

Morgen mag ik voor het eerst in mijn leven gekeurd worden voor het zg. derde jaar. Iemand nog tips?

fallusdownus | 29-11-20 | 18:05 | 8

@fallusdownus | 29-11-20 | 19:13: Wat mankeer je ? Is het geestelijk, schrijf alles op wat je mankeert, en neem iemand mee voor het geval je dichtklapt. Is het fysiek, schrijf op wat voor hinder je er van ondervind in het dagelijks leven. Overdrijf niet, maar doe je zeker niet beter voor dan je bent. En ook hier helpt het om iemand mee te nemen.

Kim-Jung-Un | 30-11-20 | 12:22
▼ 5 antwoorden verborgen

Gaat Veldwijk nu ook al op de toer van dat het allemaal aan het strenge beleid ligt? Deden ze bij de onderzoekscommissie ook al. En het lijkt me vooral een afleidingsmanoeuvre om de dienst (en het falen van de staats) uit de wind te houden, en een gelegenheid om het guur-rechtse strenge beleid in een kwaad daglicht te stellen.

Zoals Feynman al aangaf: vrijwel alle getroffen ouders waren onschuldig. En dat wist men. En toch ging men door met vervolgen, met bewijs verdraaien of achterhouden bij rechtszaken, met het voorliegen van de kamer. Het strenge beleid zou hoogstens tot een ongepaste scoringsdrang onder de betrokken ambtenaren hebben kunnen leiden, maar wat er hier gebeurt is heeft NIETS met beleid of scoringsdrang te maken, en alles met een totaal gebrek aan ethisch besef, niet bij 1 of 2 sleutelfiguren maar bij een gehele tak van de belastingdienst, van de top tot de uitvoerders. En de gebeurtenissen geven blijk van een controle op de dienst die volkomen tekort schiet.

Maak hier alsjeblieft geen politieke zaak van, want dat is het niet. Het gaat niet om het beleid maar om de controle op het uitvoeren ervan. Wat hier gebeurt is, is geen aanleiding om het beleid minder streng te maken, maar om de controle te verscherpen, en bovenal om ambtenaren verantwoording voor hun daden te laten afleggen. Het gaat niet om menselijke fouten maar om het willens en wetens uiten van valse beschuldigingen van fraude. Dat vergt op z'n minst een reset van de afdeling inclusief de top, en wellicht ook strafrechtelijke vervolging van de betrokkenen. En als dat niet kan... dan is dat wèl een politieke kwestie, en zal de kamer echt eens bij zichzelf te rade moeten gaan of het nog wle wenselijk is om het Pikmeerarrest in stand te houden.

Muxje | 29-11-20 | 17:59 | 9

@AdPatat1960 | 29-11-20 | 18:47:
De grap is (nou ja) dat justitie hier ook bij betrokken is omdat de ouders die als fraudeur werden bestempeld de instemming had van justitie omdat de belastingdienst hier van te voren contact had opgenomen met het OM.
Ziek ziek ziek

Mr.Crowley | 29-11-20 | 19:00

@AdPatat1960 | 29-11-20 | 18:47: Ja, van hoog tot laag. Alleen is er geen beginnen aan. Men kan eenvoudig naar een laag naar boven of onder wijzen.

Dr. Blechtrummel | 29-11-20 | 19:06

Precies wat ik dacht!

Ik maak mij hier zo boos over dat ik daadwerkelijk eens een account heb aangemaakt hier om te schrijven dat ik het zo volledig met je eens ben!

Er zijn mensen die hebben dit bewust doorgezet en die dienen gewoon berecht te worden.

Warhead | 29-11-20 | 20:43
▼ 6 antwoorden verborgen

We mogen niet stemmen met computers, omdat dat fraude in hand zou werken. Intussen wordt alles en iedereen en z'n moeder geautomatiseerd. Maar te weinig data = slecht, want geen overzicht en people falling in the cracks, en te veel data = slecht want big brother is watching you.

Intussen gooit men de handen in de lucht want IT is moeilijk en men is op de middelbare school nooit genoeg gestraft dat men wiskunde eigenlijk niet snapte en men heeft dus een fop-studie gedaan en computers zijn moeilijk en help - consultants, red ons! Men zit op nep-jobs zonder de juiste ontwikkeling maar men heeft wel beslissingsbevoegdheid.

Consultants intussen, innen een meijer per uur en als ze slim zijn, houden ze het leeuwendeel daarvan zelf. De domme vangen slechts een bovenmodaal inkomen. Goedwillende, kundige ambtenaren hebben het nakijken, loon-technisch.

Ik zeg: wie met computers wil werken, moet ze snappen. Wie dat niet doet, moet eigenlijk op zoek naar een andere baan. We hadden toch een groot gebrek aan loodgieters?

konjodebonjo | 29-11-20 | 17:59

Bedankt voor deze recapitulatie op huidige situatie. Lees niet elke week alles want wordt wat depressief.

BroederMartin | 29-11-20 | 17:57

Er zijn tijden geweest waarin om minder de klinkers uit de straat gingen. Nu klaagt de overheid al als er tractorsporen in het gras van het Malieveld staan.

Een vrije paling | 29-11-20 | 17:41

Tja, heb bij wat toen het Belastingdienst Automatiserings Centrum heette projecten gedaan. Getuige geweest dat de directie in Den Haag leugens vertelde. Met name dat de continuïteit gewaarborgd was want men had 2 data centra. Alleen als je de beheerders sprak waren die absoluut geen kopie van elkaar. Liegen er er mee weg komen, de definitie van ambtenarij.

FordPrefect | 29-11-20 | 17:36

Van de ouders die alsnog een onderzoek kregen, bleek 96% ONschuldig. Gewoon niets misdaan, maar wel jaren in de shit, bezwaren niet behandeld, dossiers niet afgegeven, rechters voorgelogen door de belastingdienst en zie dan maar je gelijk te halen. Hier heeft de fiscus razzia`s en repressailes gehouden onder ONschuldige families, omdat ze te weinig echte criminelen konden achterhalen en vervolgen. Alsof je willekeurige Finnen van straat gaat plukken, vanwege problemen met andere Finnen. Dan verkracht je als belastingdienst artikel 1 van onze grondwet, de rechtsstaat en vrouwe justitia. Je zou denken dat die 9000 gezinnen voor de kerst hun geld zouden krijgen, maar nee hoor, eerst moeten er miljoenen naar consultants. Als de staat in bijna alle gevallen fout zit, kunnen ze ook iedereen compenseren, en daarna die laatste 4% gewoon oppakken en in de cel gooien. Zoals Omtzigt al zei, alleen bestempelen als fraudeur na een strafrechtelijke veroordeling, dat geeft zorgvuldigheid, en echte straffen.

Feynman | 29-11-20 | 17:25 | 8

@De Droit | 29-11-20 | 18:02: Zeggen we niet allebei hetzelfde?
Verkeersboetes is geen vergelijking in deze.

Dr. Blechtrummel | 29-11-20 | 18:06

De verantwoordelijken zullen allemaal hun straf ontlopen. Eenmaal in het hogere echelon is het buut-vrij voor de ambtenaar. De gevolgen van willekeur en wanbeleid raakt ze niet, en er gaat helemaal niets aan veranderen. Op een dag draait er een burger door, vallen er slachtoffers, en dan is de hele politiek 'geschokt'. Krijgen we spotjes op TV 'Handen af van onze ambtenaren'. Zum Kotzen.

marcoplarco | 29-11-20 | 18:45
▼ 5 antwoorden verborgen

Een resumé aub.

J.Cash | 29-11-20 | 17:22

Langeverhalenmoeheid slaat toe.

Dubbelepunthoofd | 29-11-20 | 17:13

En dan te bedenken dat er een breed gedragen advies lag om nooit aan die toeslagen te beginnen. Zeer interessant om eens flink te onderzoek-wobben waarom dat advies nooit politiek overgenomen is.

de Voorzittert | 29-11-20 | 17:04 | 2

Dat. Einde discussie.

kapotte_stofzuiger | 29-11-20 | 17:12

Grootste voorstander van Toeslagen in die tijd: Pieter Omtzigt.

The_Black_Knight | 29-11-20 | 23:35

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl