Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 23 – Van basisadministratie naar no-go area

Dit is deel 23 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

2008

Liegen over controles op loonaangiften. Witwassen van fraudesignalen voor de eigen UWV-medewerkers. Katvangers inschakelen om aansprakelijkheid voor datalekken te vermijden. Onzakelijk toegang geven tot gevoelige data aan incassobureaus. En ondertussen grote bedragen ontvangen voor het neerzetten van een nationale basisregistratie. Het kan allemaal. Nadat eind 2007 de polisadministratie uit het nieuws is verdwenen, is de interesse van journalisten en Kamerleden ook foetsie. 

Wij zien vooral incompetentie. Het beleid om de polisadministratie zo dom en goedgelovig als mogelijk op te zetten zien we nog niet. Integendeel, het systeem dat we bouwen gaat straks een andere naam krijgen: BLAU, de Basisregistratie Lonen Arbeidsverhoudingen & Uitkeringen. Een basisadministratie is een bijzonder systeem omdat elke overheidsorganisatie er verplicht gebruik van maakt. Bekend is de Basisregistratie Personen (BRP) waarin ieders persoonsgegevens zitten. Doordat iedereen met dezelfde gegevens werkt en fouten moeten worden gemeld, zijn de data behoorlijk betrouwbaar. Zo komt lucratieve adresfraude veel minder voor dan vroeger (behalve dan bij die ene organisatie die een eigen adressenadministratie voert en kamerbreed aangenomen moties negeert). Als de polisadministratie straks de status van Basisadministratie krijgt, moeten UWV en Belastingdienst vol aan de bak met het uitzoeken en corrigeren van fouten. Wij zorgen dat de benodigde software er komt.

Omdat wij de controleurs willen voorzien van hulpmiddelen om hun werk te doen, wil ik de verantwoordelijk manager, Joop Bezembinder, spreken. Dat blijkt zinloos. Bezembinder zou met een afdeling van 400 mensen aan de slag gaan. Hij is nu nog als enige over. Voor iedereen is elders een plekje gezocht. Manager-zonder-afdeling Bezembinder doet wat vage dingen. Ook nu de polisadministratie operationeel is, komen die mensen niet meer terug.

De burger die foute gegevens in de polisadministratie wil corrigeren moet natuurlijk weten wat er in zit. Om dat te voorkomen moet die burger zo min mogelijk informatie krijgen. Een project om de burger te informeren over zijn verzekeringsrechten wordt gestaakt. Ik begin lont te ruiken. Ik vraag de verantwoordelijk manager, René G., of er wel eens mensen om inzage in hun gegevens vragen. René vertelt mij vriendelijk dat dit inderdaad gebeurt, maar dat dergelijke vragen niet worden beantwoord. Hij pakt het stapeltje onbeantwoorde brieven zelfs voor mij uit zijn bureaukast.

Diezelfde René G. wil wel iets doen aan een ander probleem genaamd fictieve dienstverbanden: een ander woord voor keiharde fraudes. René heeft circa duizend van dit soort gevallen gemeld gekregen. Of wij die even uit de polisadministratie willen gooien. Ik ben geen bureaucraat, maar dit soort dingen regel je niet even ad hoc en informeel. Van dienstverbanden zomaar uit de polisadministratie knikkeren kan überhaupt geen sprake zijn. Niet alleen creëer je dan mogelijkheden tot ambtenarenfraude, maar ook raak je de aansluiting tussen werkgever, Belastingdienst en UWV kwijt. En omdat niemand de aangiften controleert, kan een frauderende werkgever het frauduleuze dienstverband gewoon weer herstellen door opnieuw aangifte te doen. Ik verwijs René G. door naar directeur Diantha. Ik hoor nooit iets terug. Ik begrijp dat alle tussen 2006 en vandaag ontdekte fictieve dienstverbanden nog vrolijk in de polisadministratie zitten. Die fraudes leiden tot rechten, dus grote kans dat fraudeurs in de toekomst nog eens een bonus krijgen.

Niet alleen werkgevers, maar ook de Belastingdienst rommelt met loonaangiften. Soms komen aangiften niet aan in de volgorde waarop de werkgever ze heeft aangeboden. Soms schiet de Belastingdienst zelf aangiften in. En sommige doorgelaten berichten zijn nog steeds technisch fout. Omdat we een basisadministratie aan het bouwen zijn, zorgen we ervoor dat ook alle foute berichten worden opgeslagen. Met deze “necropolis” kunnen we zelfs de beroerdste aangiften reconstrueren. Maar ondertussen zit er wel allerlei rommel in de polisadministratie, zonder dat iemand daar wat aan doet of dat benadeelde burgers daarvan kennis kunnen nemen.

Verwaarlozing is de managementstijl waarmee directeur Diantha en haar programmabaas Robert van W. de polisadministratie verder uitkleden en corrumperen. Zo komt er wekelijks een CD-ROM binnen van de Belastingdienst met daarop de eerstedagsmeldingen en Burgerservicenummer-wijzigingen. Een eerstedagsmelding moet worden gedaan wanneer iemand begint met een nieuwe dienstbetrekking. Die verplichte melding is een ijzersterk middel tegen diverse soorten fraude door werkgevers en dus ongewenst. En vastlegging van BSN-wijzigingen is cruciaal voor de identiteitsvaststelling van personen in onze database. Terwijl de CD-ROMs met gevoelige data zich opstapelen in mijn bureaula krijg ik geen antwoord op mijn vraag hoe we de controles gaan implementeren. Voor de BSN-wijzigingen moet ondertussen een UWW-medewerker een ontwerp maken. Wel komt er naast mijn bureau eenmanshoge kluis waarin elke CD-ROM verdwijnt, terwijl Diantha en Robert nadenken. Uiteindelijk valt het besluit dat het UWV geen behoefte heeft aan eerstedagsmeldingen. Van het ontwerp voor de verwerking van BSN-wijzigingen horen we niets meer. Weer twee problemen opgelost.

Eind 2008 is duidelijk dat de Belastingdienst en het UWV absoluut niet willen dat de polisadministratie de status van basisadministratie krijgt. Het ministerie van BZK gaat daarover, maar kan niet op tegen de ministeries van Financiën en SZW. De basisadministratie BLAU komt er niet. Belastingdienst, UWV en hun Ketenbureau houden de deur sindsdien potdicht. Dat er in de polisadministratie en de aanpalende necropolis nog een enorme berg fraudes op ontdekking ligt te wachten is zeker. Dat minister Koolmees en zijn opvolgers er alles aan zullen doen om die ontdekking te voorkomen is even zeker – al doet Koolmees wel alsof.

Naschrift: Wie tegenwoordig inlogt bij UWV kan, zij het zonder onderbouwing, wél zien op welke uitkeringen men voor hoe lang recht heeft – beslist een vooruitgang. Ook enkele gegevens in de polisadministratie kunnen door de burger in principe worden ingezien, maar dan moet u geen ondernemer zijn. Uiteraard kunt u om uw persoonlijke gegevens vragen. U krijgt dan de ambtelijke middelvinger. Het advies is om gebruik te maken van een standaard brief van de Autoriteit Persoonsgegevens en te vragen om "alle gegevens in de polisadministratie die te relateren zijn aan mijn Burgerservicenummer <999999999>, inclusief alle correcties". Succes toegewenst!

Alle overige wantoestanden bestaan nog steeds. Het UWV biedt wel haar klanten wel correctieformulieren, maar correcties worden niet verwerkt in de polisadministratie. De brondata blijven dus altijd fout. Alleen werkgevers en de Belastingdienst kunnen gegevens wijzigen, maar die kunnen de gegevens in de polisadministratie niet raadplegen. Deze situatie waarbij een organisatie niet haar eigen data kan wijzigen en degenen die dat wel kunnen de data niet kunnen zien, is bij mijn weten uniek en vanzelfsprekend een recept voor ellende. De perverse taakverdeling tussen de Belastingdienst en het UWV en de rol van het ketenbureau dat tussen twee ministeries de status quo probeert te handhaven, vragen om een ingreep. Het middel daartoe is het alsnog verheffen van de polisadministratie tot een basisadministratie. De persoon die daarover gaat is dus niet minister Koolmees van SZW of minister Hoekstra van Financiën, maar staatssecretaris minister Raymond Knops van BZK. Totdat de polisadministratie weer wordt gepositioneerd als een basisadministratie blijft het een no-go area tussen Belastingdienst en UWV en een vrijplaats voor frauderende werkgevers.

Reaguursels

Inloggen

Toen het nog over falende ICT ging kon ik het prima volgen. Maar de beerput die nu opengaat verspreidt wel een érg onwelriekende meur. De vieze, stinkende meur van corruptie, sabotage en zelfverrijking. Te paard!

Nivelleermarionet | 24-02-20 | 01:25

Volgens mij treft Bruins als ex hoofd UWV toch ook enige blaam. O nee, want is van VVD en dan is dit ‘common pratice’.

Guust Kadaver | 23-02-20 | 23:06

Je blijft je verbazen

Mark van Leeuwen | 23-02-20 | 22:06 | 1

Eigenlijk al lang niet meer. Zolang er nog iets van onze economie over is zal het rondpompen van belastinggeld doorgaan. Hoogste tijd om eens met een nieuwe planeet te beginnen.

W_F | 23-02-20 | 23:36

Ik heb laatst nog mijn vakantieaanvraag ingediend bij het UWV, niet omdat het moet maar omdat het kan. Nog geen reactie gekregen trouwens.
Ook heb ik een 'vergoeding van vervoer aanvraag' ingediend. Niet omdat het moet, maar het kan wel. Heb de meest absurde eisen gesteld. Daar kreeg ik trouwens wel antwoord op. Een afwijzing omdat ik niet per post de aanvullende informatie had opgestuurd...

Dan heb je ook nog werk.nl. Die site was een maand geleden nog onbeveiligd en wat je daar voor oude meuk aantreft.... Daar kan echt niemand wat mee maar wordt toch in de lucht gehouden.

basweetutwel | 23-02-20 | 20:56 | 2
-weggejorist-
Berbaar | 23-02-20 | 21:22

Hi hi

Rest In Privacy | 23-02-20 | 22:22

Hoe kan dit in hemelsnaam nog niet tot vervolging van de ambtenaren, ministers en staatssecretarissen geleid hebben en waarom is er nog steeds geen parlementaire enquête? Niet dat het wat zou opleveren, maar voor de vorm is het leuk.

Frau Merkel | 23-02-20 | 20:31 | 4

is nog niets veranderd.....

vranac | 23-02-20 | 21:37
▼ 1 antwoord verborgen

Dit is dus deel 23 van de kroniek die onvoorstelbare misstanden bloot legt waarvoor een normaal bedrijf zwaar beboet zou worden.
Waarom horen we hier verder vanuit de politiek niets over of zijn ze bang dat er dan nog een veel grotere beerput open gaat?
Me dunkt na alle falen en blunders die het UWV en niet te vergeten de belastingdienst inmiddels gemaakt hebben zou je denken dat het tijd wordt voor een echte grote schoonmaak, maar het blijft doodstil.
Het eerste de beste ontwikkelingsland heeft zijn zaakjes beter op orde!

Nanda81 | 23-02-20 | 20:30 | 1

Men houdt halsstarrig vast aan wat is, of het nu slecht is of goed of ronduit kapot, uit lijfsbehoud EN omdat men bang is voor het "populisme".

Rest In Privacy | 23-02-20 | 22:26

@René Veldwijk: mooie serie van artikelen. Ik weet niet hoe lang je nog door gaat, maar zou je aan het eind een verhaal willen schrijven hoe er binnen het UWV gereageerd wordt op deze wekelijkse shitstorm.
Bij de PR en lobby zal het ze al wel maandenlang dun door de broek lopen. Die mevr. Diantha zal ook wel blij zijn dat blijkt dat de keizer geen kleren aanheeft. Of glijdt het als water van een eend?
Anyhow, keep up the good work en ooit, over een lange tijd, wordt deze tekst integraal gevoegd in het dossier van het kameronderzoek UWV.

ole guapa | 23-02-20 | 20:27 | 5

@Berbaar | 23-02-20 | 21:20: Jij zit er in ieder geval wel bij om de boel te bagatelliseren. Onvermijdelijk, net als de dood en de belastingen.

Eagle0511 | 24-02-20 | 07:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik vind dit heel goed. Ga zorgen dat ik ook bij deze instantie kan gaan werken en cashen. Een beetje programmeren in basic kan ik nog dus dat moet zeker lukken.

jan huppeldepup | 23-02-20 | 20:03

Ik lees dit verhaal nu al maanden met stijgende verbazing.... als een bedrijf of particulier op deze wijze eem bedrijf zou runnen of zijn administratie zou voeren, dan zouden het aantal strafrechtelijke artikelen waaronder die rechtspersoon vervolgd werd een bladzijde kunnen vullen, maar o.a. bestaan uit; fraude, oplichting, liegen onder ede, (ambtelijke) corruptie om maar een klein beginnetje te maken.
Hoe kan zo iets in een land - dat een rechtstaat claimt te zijn- gebeuren en decennia lang voortduren.

me163komet | 23-02-20 | 19:15 | 1

Die rechtsstaat werd voor sommigen pas een probleem toen het er op leek dat zware criminelen niet langer konden rekenen op een hele horde advocaten die hen (gratis) bij willen staan. Zie zaak Van Wiersum.
Pas toen leek men zich zorgen te gaan maken over de 'rechtsstaat'.
"Want iedere crimineel is onschuldig totdat het tegendeel bewezen is...."

Voor de rest neemt men het niet zo nauw.

Wering | 23-02-20 | 20:06

Wie had ooit gedacht dat IT-falen een spannende kroniek zou opleveren?

ikbenerweer! | 23-02-20 | 19:14 | 1

Het is niet zo zeer het IT falen (het geleverde wanprodukt) dat spannend is, maar de hemeltergende wijze waarop dit - van onze zuurverdiende belastingcenten- tot stand komt, of beter gezegd, niet tot stand komt.

me163komet | 23-02-20 | 19:32

De belastingdienst zou verplicht gebruik moeten maken van het BRP, maar voegt ook hun eigen (en onjuiste) database velden toe aan de adresgegevens uit het BRP. De gemeente is de enige die de adresgegevens mag corrigeren, maar die weet niet welke onjuiste adres toevoegingen de belastingdienst daar achter plakt. De belastingdienst weet niet dat ze zelf afwijken van het BRP (dat zou ook verboden zijn) dus verwijst voor correcties door naar de gemeente. Bij verhuizing blijkt ook alleen het deel van het adres waar de gemeente toegang tot heeft te veranderen. Ik heb het na een paar weken kastjes en muren opgegeven. Als de belastingdienst ooit moeilijk doet over brieven die ik gehad zou moeten hebben mogen ze eerst de rechter uitleggen waarom ze met al hun post afwijken van het BRP adres, terwijl afwijken van de basisadministratie verboden is.

W_F | 23-02-20 | 19:07 | 1

In de loonaangifte geeft uw werkgever zelf het woonadres op aan de belastingdienst, iedere maand (bij maandloon) weer. Als u dus uw adres bij de belastingdienst wil wijzigen moet uw werkgever ervoor zorgen dat het juiste adres er staat, dit zou gelijk moeten zijn met wat er op uw loonstrook staat.

Beroep = Boerenlul | 24-02-20 | 17:57

Hoeveel delen komen er nog ?

van Oeffelen | 23-02-20 | 18:49 | 1

"Alle overige wantoestanden bestaan nog steeds." We kunnen dus nog wel even vooruit.

vanvandaag | 23-02-20 | 18:59

Ik weet wel waarom het niet zo goed ging in 2007. Men lulde te veel en was alleen maar bezig met aantekening maken.

beldewouten | 23-02-20 | 18:45 | 1

Aantekeningen leveren traceerbare informatie op. Grote kans dat men alleen luisterde of erger, naar een (on)gewenste situatie toe manipuleerde.

ScumbaggusMaximus | 23-02-20 | 20:04

overheid en falen? Nee, onbedoelbewust zo groot mogelijk maken, zoveel mogelijk schubafdelinkjes en categorieën. Maak gebruik van wiskunde en je ziet: "toevalskansen nemen toe", mens beinvloedingskansen nemen af. Heerlijk voor 98% van al die managers. Maar goed dat we ze hebben. Al 50.000 jaar geen verandering, behalve het ego. Dat wordt groter. Het gaat goed in de wereld! hahaha.

nobodiesunmighty | 23-02-20 | 18:43

Overheid en ICT falen, kan je topics mee blijven vullen.

de uitbater | 23-02-20 | 18:31 | 1

De ICT blijkt eigenlijk best goed te werken, het probleem zijn ambtenaren die weigeren de onjuiste data te corrigeren, zelfs als de fouten bekend zijn.

W_F | 23-02-20 | 19:13

Als Knops er bij betrokken wordt weet je zeker dat het een verloren zaak is.

Crossing_The_Rubicon | 23-02-20 | 18:29

Het UWV opheffen is het enige wat helpt. Vanaf nul starten met nieuwe organisatie met 15% van het personeel wat er nu "werkt".

pibasso | 23-02-20 | 18:16 | 4

Revolutionair, maar prima idee. Wel even goed regelen welke noordafrikaanse toeristen hier recht op krijgen of niet....

Het brein erachter | 23-02-20 | 19:40

Zou je dan ook van de contracten met IBM verlost zijn?

Winstpakker | 23-02-20 | 20:28
▼ 1 antwoord verborgen

Zucht. Zo deprimerend. Zo doelloos. Sterkte René.

suscrofa | 23-02-20 | 18:16

Terugkerend thema: je eigen imago oppoetsen, dingen flikken, cashen en ermee wegkomen..
De rommel is voor de rest van de bevolking, maar dat schijnt niet uit te maken.

kloopindeslootjijook | 23-02-20 | 18:15

Overheid en falen.

Is dit nog nieuws? | 23-02-20 | 18:11 | 1

Heel goed gebruik gemaakt van uw nick als afsluitende zin! Hulde

Het brein erachter | 23-02-20 | 19:41

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl