Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 21 – Het datalek en de katvanger

Dit is deel 21 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

2008 - 2009

De schandalige sessie met Directeur Diantha en haar integriteitsman knakt mijn vertrouwen in de integriteit van het UWV als organisatie. Ja, er lopen veel incompetente en soms corrupte individuen rond. Ja, ze worden vanwege die incompetentie leeggeroofd door grote leveranciers als Capgemini en IBM. Ja, in stilte hoopt het halve UWV dat baanbedreigende automatiseringsprojecten mislukken. Ik begrijp de overlevingsdrang. De UWV-organisatie is het product van een mislukte fusie en heeft in Den Haag weinig vrienden. Het UWV is daardoor een onveilige werkplek. Maar dat een organisatie die bovenop hypergevoelige informatie zit bewust niet wil zien wat zijn medewerkers uitspoken, is verbijsterend. En het is geen besluit van een individuele manager als Diantha C. Het is staand beleid.

Ondertussen zit het UWV met de nieuwe polisadministratie niet meer op de informatie van anderhalf miljoen overwegend minder interessante Nederlanders, maar op de inkomensdetails van bijna heel Nederland: ook de rijken, de BN'ers, de chantabelen en de ondernemingen. Het is doodeng dat tienduizenden ambtenaren bij de gegevens van heel Nederland kunnen – op een paar honderd VIPs van de Belastingdienst na.

En die tienduizenden ambtenaren werken niet alleen bij het UWV maar ook bij het CWI (werklozenbegeleiding) en de gemeenten (sociale diensten). Gelukkig gaat het bij de inkijk bijna altijd om (aanstaand) uitkeringsgerechtigden. Dat maakt het bewaken van wat ambtenaren doen gemakkelijker. En omdat we ook weten wie waar woont en wat voor soort uitkering iemand ontvangt, is het een peulenschil om ambtenaren die nieuwsgierig of crimineel zijn eruit te vissen. De uitkeringsambtenaar die gegevens van Katja Schuurman of zelfs zijn werkende buurman inkijkt, heeft iets uit te leggen. Hetzelfde geldt voor wie de gegevens inkijkt van uitkeringstrekkers in een andere hoek van Nederland of degene die zijn buren, zijn ex-klasgenoten of alle Eritreeërs zit te bekijken. De polisadministratie weet alles en logt alles. Dat was althans de bedoeling.

Weer zitten we mis. Wij zien van wie de inkomensgegevens worden opgevraagd, maar niet door wie. Zelfs de organisatie van waaruit de opvraging gebeurt wordt achtergehouden. De boosdoener is de middle man tussen de afnemers en ons, het al eerder geïntroduceerde Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI). Het BKWI ontvangt een Burgerservicenummer, zet dit voor de persoonsgegevens door naar de GBA en voor de dienstverbanden en inkomens naar de UWV-polisadministratie. De antwoorden worden gebundeld en getoond aan de ambtenaar achter het scherm. Suwinet-Inkijk heet deze service. Het BKWI weet precies welke ambtenaar in welke organisatie wanneer een opvraging doet, maar houdt dit onder de pet.

Ik vraag door en hoor dat het BKWI alle aanvragen in een eigen logbestand opslaat en goed bewaakt of er ambtenaren buiten hun boekje gaan. Ik moet er hard om lachen. Dat kán deze tussenpersoon helemaal niet. Ze mogen namelijk zelf geen persoonsgegevens vastleggen. Van de opgevraagde personen registreren ze alleen het Burgerservicenummer. Als de inkomensgegevens van Katja Schuurman worden ingekeken door een ambtenaar van de sociale dienst, dan weet het BKWI niet dat Katja niet in de bijstand zit. Ze weten niet eens dat het om Katja Schuurman gaat die helemaal geen uitkering heeft. Idem wanneer een ambtenaar de gegevens van zijn ex raadpleegt. Idem wanneer een Erdogan-ambtenaar Gülen-Turken zit te downloaden. Idem wanneer een Mocromaffia-ambtenaar wil weten waar Mr. Wiersum woont.

Het BKWI weet natuurlijk dat het zijn controletaak niet kan uitvoeren, maar ze doen wat ze kunnen. Ze zouden   zelfs hebben gevraagd of ze bij de logging enkele persoonsgegevens mogen vastleggen. Het ministerie verbiedt dat – en met reden. Voor je het weet hebben we wéér een kopiesysteem met privacygevoelige gegevens erbij. De gegevens over wie wat wil weten horen thuis in de logbestanden van de polisadministratie en het BKWI behoort van daaruit rapportages van verdachte opvragingen voor de individuele gemeenten en de kantoren van het UWV te maken. Het UWV houdt dat tegen en maakt daarmee het BKWI tot een bestuurlijke katvanger.

De verklaring voor deze nieuwe wantoestand komt weer van de werkvloer. Bij de divisie Gegevensdiensten werken juristen die gegevensleveringen toetsen aan de wetgeving. Een van hen legt het mij ijskoud uit: "Als er misbruik van data wordt gemaakt verwijzen we naar het BKWI. Wij weten van niets. Wij slaan alleen de data op."

Het is mijn zoveelste hallucinante ervaring: het UWV schept welbewust een datalek om bij datalekken buiten schot te blijven. Wat een wereld is dit. Ik begrijp nu ook waarom Diantha niet wil dat raadplegingen op de polisadministratie worden gelogd. Maar waarom trekken de klanten van het UWV niet aan de bel? Is de hele overheid als het UWV als het om onze persoonsgegevens gaat?

Ik laat het er verder bij zitten. Wat kan ik doen? Ik volg het dossier Suwinet-Inkijk sindsdien op afstand. Als op Koninginnedag 2009 een Suzuki Swift met kenteken FZ-VL-03 in Apeldoorn op het publiek inrijdt, hoor ik later dat veel ambtenaren een 'Van Persietje' (tegenwoordig een 'Barbietje') hebben gedaan door zich aan ene Karst Tates te vergapen. Die was gemakkelijk te vinden want het capabele BKWI blijkt ook toegang op basis van kenteken aan te bieden.  Sinds enkele jaren biedt het BKWI gemeenten ook de mogelijkheid aan om de gegevens over te tanken naar hun eigen systemen.  Met dit 'Suwinet-Inlezen' is er een extra katvanger tussen het UWV en de burger gekomen en is het UWV extra gevrijwaard van privacy-gedoe.

Naschrift: Tot de dag van vandaag frustreert het UWV de opsporing van privacyschendingen en houdt zodoende permanent een datalek in stand. Tienduizenden ambtenaren kunnen vrijwel straffeloos data inkijken over uw en mijn persoonsgegevens, dienstverbanden en inkomens.

Vanuit het ministerie van SZW worden bij tijd en wijle audits uitgevoerd. Bij gebrek aan informatie blijft het dan steeds bij het op basis van de BKWI logbestanden kijken of er BN'ers worden geraadpleegd. Dat blijkt steevast het geval, waarna alles bij het oude blijft.

Dat Suwinet-Inkijk zo lek als een mandje is, is een publiek geheim, maar de olifant in de kamer, het UWV, blijft steeds buiten schot. Wat daarbij helpt is dat de belangrijkste afnemer, de gemeenten, geen partij zijn voor het UWV. Als de gemeenten doodleuk de zwarte roetveegpiet krijgen toegeschoven, kaatsen ze de bal niet terug. Vermoedelijk zien ze niet eens wat er mis is. Zelfs het VPRO-onderzoeksprogramma Argos kijkt in 2017 volledig over de UWV-olifant heen. Het goede nieuws is dat het BKWI zijn logbestanden naar verluidt goed bewaart. Op de dag dat de politiek of de Autoriteit Persoonsgegevens wakker wordt en een serieus onderzoek afdwingt, ziet het er slecht uit voor de rotte appels in ons ambtenarencorps. 

Reaguursels

Inloggen

De heren Xi en Kim Jong-un belden. Ze willen dit ook. Ze wisten alleen niet waar ze de software kunnen downloaden. Ik heb ze geantwoord dat er geen sprake is van één enkele applicatie, maar meer van een soort softwarespaghetti die niet zomaar gedupliceerd kan worden.

Nivelleermarionet | 09-02-20 | 21:07

Ik vond de kronieken tot het vorige deel nog wel lezenswaardig, maar de toon is een beetje omgeslagen door te stellen dat zowat elke UWV ambtenaar de hele dag in Katja haar privé zit te snuffelen. Oh, ze zullen er heus wel tussen zitten hoor. Dat gebeurt in elke bedrijfstak en elk niveau. Waarom zet je überhaupt een kind de hele dag alleen in een snoepwinkel en zeg je dat hij niet stiekum een snoepje mag pakken. Dan is er bij het ontwerp al iets misgegaan me dunkt.

redje70 | 09-02-20 | 20:48 | 2

Ja want mensen zouden een vorm van integriteit hebben wanneer ze met extreem gevoelige informatie omgaan. Je vergelijking slaat ook nergens op want dit zijn geen kinderen en het is al helemaal geen snoep. Een snoepje jatten krijg je een tik op de vingers. Iemand z'n privé op deze manier schenden staan veel zwaardere straffen op.

Dibs | 10-02-20 | 11:44

Ben jij toevallig ook zo'n ambtenaar die de regels lekker vrij interpreteert. Een kind in een snoepwinkel moet gewoon zijn handen thuishouden en anders gestraft worden, net als de betreffende ambtenaren die denken dat ze boven de wet staan.

mr.Cam | 10-02-20 | 12:20

SUWInet inkijk was niet ontworpen om de hele wereld mee te laten kijken maar uitsluitend voor UWV, CWI en de sociale diensten van gemeenten. Door verregaande koppeling van verschillende data (naw, financieel e.d.) is SUWI inkijk nu wel geschikt om al deze gegevens inzichtelijk te maken. Een getrapt toegangsmechanisme met standaard logging zou een harde eis moeten zijn maar de realiteit leert dat jan en alleman nu gebruik kan maken als iemand zo'n login heeft op een afdeling bij de gemeente of een andere overheidsinstantie met standaard rechten op SUWI inkijk. Privacy bestaat niet (meer)!

pukkiepuk | 09-02-20 | 18:08

Hoe is dat eigenlijk dan met rechten geregeld?
Als ik het zo lees, zou iedereen en zijn moeder bij een overheidsinstantie, zonder probleem, alle rechten hebben om ergens in te komen.
Is het niet zo, dat een medewerker enkel rechten toebedeeld krijgt n.a.v. hetgeen hij/zij moet kunnen inzien? En worden die rechten dan niet per 'groep' ingesteld?
M.a.w., zodra iemand werkloos wordt, worden diens bestanden in een volgende laag gezet, zodat pas vanaf dat moment (enkel) de medewerkers van de benodigde diensten ook toegang tot de data krijgen.
Dan zou de data van zo'n barbie/persie/willekeurige werkende Nederlander toch al niet toegankelijk moeten zijn?

EEnzame SchizofrEEN | 09-02-20 | 15:29 | 2

Dat kan, maar dan moet het systeem ook per scherm/opvraag in te delen zijn. Dan kan een beveiligingsprogramma (koop of zelfbouw) e.e.a. regelen. Dat zal vast niet in de specs gestaan hebben en dus niet gebouwd.

FB14 | 09-02-20 | 17:11

Lijkt me toch lastig, denk bijvoorbeeld aan een zieke Sandd-mederwerker aanklopt die bij UWV met vragen hoe het zit met zijn eventuele rechten op WW bij de fusie met post.nl. Zo'n iemand is nog niet werkloos. Een UWV-medewerker moet dan wel in alle systemen kijken zonder dat hij werkloos is.

Gemak | 09-02-20 | 18:52

Maar ondertussen wonen er hier in de wijk (vrijwel zeker) tientallen 'werklozen' die wel meerdere dure auto's kunnen rijden, geen hypotheek hebben maar wel in een koopwoning wonen en dagelijks vanaf een uur of tien 's avonds 'aan de slag gaan'.
Die informatie kunnen we dan weer niet inzetten om een crimineel te vinden, sterker nog, die crimineel heeft bijkans meer rechten dan de normale, eerlijke burger.

EEnzame SchizofrEEN | 09-02-20 | 15:23

Hoog tijd voor een wet die de privacy van burgers beschermt, of het in elk geval mogelijk maakt om enige controle daarop uit te voeren. De overheid zou geen enkel systeem dat persoonsgegevens verwerkt in gebruik mogen nemen, als dat systeem geen audit trail heeft dat niet gewijzigd kan worden, en/of geen plan heeft om dat log structureel (dus niet steekproefsgewijs) te bewaken op misbruik.

Muxje | 09-02-20 | 15:03

Los van wat je van de feitelijke situatie vindt, is het niet zo vreemd dat dhr. Veldwijk het lid op de neus krijgt als hij allerlei zaken aan het doen is waar hij niet voor is ingehuurd. Gedrag van medewerkers loggen, terwijl hij daartoe niet bevoegd is (zie vorige column), is evengoed een integriteitsschending. Dat staat los van de goede intenties waarmee dat is gebeurd.

Rest In Privacy | 09-02-20 | 14:36 | 3

Het is geen ‘gedrag van medewerkers loggen’ het is loggen op het moment dat iemand data opvraagt. Vergelijkbhet met een bankkluis. Daar wil je ook loggen wie er op welk moment binnen komt om er iets uit te halen. Dit is best practice bij gevoelige gegevens. Dat dhr Veldwijk even doorvraagt omdat er geen gebruiker meekomt op het moment dat gegevens worden opgehaald is dan ook vrij logisch.

kobuskuch | 09-02-20 | 15:16

@uch | 09-02-20 | 15:16: Op grond van de WOR is dat een personeelsvolgsysteem. Het opvragen van data is een handeling, dus het loggen daarvan is het loggen van handelingen van werknemers. Het gaat er niet om wat je wilt met gezond verstand. Zo'n maatregel moet worden genomen door iemand die bevoegd is. En het raadplegen van dergelijke logs is ook aan regels onderworden. Wat moest dhr. Veldwijk met productiedata en data van medewerkers? Dat dhr. Veldwijk er naar vraagt is prima. Dat hij maatregelen in productie neemt zonder mandaat is niet prima.

Rest In Privacy | 09-02-20 | 22:37

@McFlym | 09-02-20 | 22:37: Volgens mij bent u een van die personen waar de heer Veldwijk tegen ageert. Slappe hap hoor meneer Flym.

mr.Cam | 10-02-20 | 16:19

En dit is alleen nog maar nationaal.

Dat o.a. onze koning en koningin, premier, ministers, kamerleden en ceo's al lang worden gemonitord door diverse NSA-achtige instanties lijkt me evident.

Omdat computers sneller zijn en data-opslag goedkoper is, is het gewone volk ook aan de beurt.
Het is allen sneu voor mij, de onderlaag, die niks te monitoren hebben.
Data-slavernij!... Ik eis compensatie en een straatnaambord in een data-serverpark!

Polarisator | 09-02-20 | 14:28

Schrap het woord UWV en zet daar “Overheid” neer en je hebt een één op één case. Het is nu wel duidelijk bij aflevering 21........

Blonde Nel | 09-02-20 | 14:16

Een vriendin van me die bij het OM heft gewerkt (aan iets met snelrecht) heeft mij een keer mn Digid inloggegevens (dus gebruikersnaam en wachtwoord) voor me achterhaald toen ik ze niet meer wist. Hoezo overheid en ict geen goeie combo...

Schwanzeleber | 09-02-20 | 14:02 | 4

Alsof ze zonder je DigiD niet bij je gegevens kunnen.

ikbenerweer! | 09-02-20 | 14:05

Hoe heb je haar bedankt?

HoerieHarry | 09-02-20 | 14:09

Wacht even, dat van dat wachtwoord is een grap toch? TOCH?

Frits de Vriez | 09-02-20 | 17:34
▼ 1 antwoord verborgen

Allemaal niet zo erg wanneer je als burger ook alle gegevens van iedereen mag inzien. Mexican standoff

XS4ALL.

Polarisator | 09-02-20 | 13:59 | 2

KPN

Is dit nog nieuws? | 09-02-20 | 14:28

@Is dit nog nieuws? | 09-02-20 | 14:28: KPN had toch een Mexican standoff?

ikbenerweer! | 09-02-20 | 14:48

Hebben jullie Tom Staal niet naar Den Helder gestuurd?

ikbenerweer! | 09-02-20 | 13:59 | 1

Tom moet eerst wat vet op zijn botten eten anders waait hij weg daar.

Frau Merkel | 09-02-20 | 14:21

Als callcenter medewerker inbound voor diverse gemeenten werkzaam geweest, daar zat ook soms de sociale dienst bij.
Ooit een scherm opgeklapt waarin stond dat de cliënt een ambtenaar ernstig bedreigd had.
Ik had niet eens VOG, waarom kon ik hier bij?
Overheidje is de grootste privacyschender, en Unilever zag dat het goed was.

Analia von Solmsch | 09-02-20 | 13:49 | 3

Helemaal waar.

EefjeWentelteefje | 09-02-20 | 13:52

Na de Sleepwet is niks meer hetzelfde.

Nehemia | 09-02-20 | 22:12

@Nehemia | 09-02-20 | 22:12: Nog zo'n D666-kroonjuweel, in het bijzonder van hun burgerhatende topper Ollongren.

5611 | 10-02-20 | 01:20

Het is te hopen dat Brussel opschiet met de centrale administratie. Dan krijgen we mogelijk een competente overheid.

Frau Merkel | 09-02-20 | 13:45 | 4

@elfenstein | 09-02-20 | 14:01: Dat is waar het heen gaat. Feitelijk is het al het geval, de praktische omzetting blijft wat achter.

Frau Merkel | 09-02-20 | 14:07

@Frau Merkel | 09-02-20 | 14:07:
Daar gaan weer een aantal bureaux miljarden aan verdienen.

BekiekUtMoar | 09-02-20 | 14:38

Als ik zie hoe dat op nationaal niveau gaat, lijkt me een systeem voor 27 landen nog heel ver weg. En dat is maar goed ook.

5611 | 09-02-20 | 17:13
▼ 1 antwoord verborgen

Ik wacht wel op de kroniek "Fatale Filantropie van een Fopdemocratie". Hoe boeiend en meeslepend de wereld van de ICT ongetwijfeld is voor insiders, menigeen van hen heeft mij op verjaardagen bijna een slaapcoma ingeduwd.

MickeyGouda | 09-02-20 | 13:42 | 5

@MickeyGouda | 09-02-20 | 14:16:
Snap ik ook wel. Ik bemerk bij mijzelf zelfs dat ik onder iedere aflevering van de UWV kronieken min of meer plichtsbewust een paar tegels plemp om de reaguurselsteller wat op te krikken. Het lijkt dweilen met de brandslang open maar toch moet deze hele shitstorm in ieder geval in geschreven vorm op een internetachtige construcite vindbaar zijn. Hulde voor de schrijver, doe het voor de records zodat later niemand iets kan zeggen over dat ie het niet gewusst hat.

elfenstein | 09-02-20 | 14:23

@elfenstein | 09-02-20 | 14:23:

Hulde aan meneer Veldwijk en dat hij zich maar niets gelegen mag laten liggen aan digibeten met een gebrek aan impulsbeheersing.

MickeyGouda | 09-02-20 | 14:27

Ik moet zeggen dat ik deze serie eerst ook vluchtig scande - niet eens allemaal - maar sinds die hoorzitting is mij duidelijk dat er echt wel iets binnen de bestuurscultuur hier faliekant mis is.

Graaisnaaiert | 09-02-20 | 15:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Dood- en doodeng dit, en om toch maar weer eens een Godwin van stal te halen... waarom ging het zo lekker met de Jodenvervolging in NL in WWII? Had alles te maken met de regel- en administratiezucht in dit land.
Die les is kennelijk weer helemaal vergeten.

"Op de dag dat de politiek of de Autoriteit Persoonsgegevens wakker wordt en een serieus onderzoek afdwingt, ziet het er slecht uit voor de rotte appels in ons ambtenarencorps".

Haha. Gaat nooit gebeuren. De politiek tukt gewoon verder of lijdt aan permanent geheugenverlies, en die club van Aleid Wolfsen, de ex-burgemeester die het presteerde om een plaatselijk suffertje te willen verbieden omdat die iets geschreven had over zijn declaratiegedrag? Al helemaal tandeloos.

EefjeWentelteefje | 09-02-20 | 13:41 | 4

Vandaar dat we misschien niet helemaal ongelukkig moeten zijn met faal op faal van "onze" overheid. Met het huidige politieke klimaat zouden we met een perfect functionerende overheid pas echt de sjaak zijn.

5611 | 09-02-20 | 17:21

@ikbenerweer! | 09-02-20 | 14:19: Tal van Westerse bedrijven hebben hun zakken gevuld in de Tweede Wereldoorlog zoals Shell, Ford en Coca Cola.

Nehemia | 09-02-20 | 17:54

@ikbenerweer! | 09-02-20 | 14:19: Ik dacht de NS. Maar wat een uitgekauwd argument, heel veel partijen verdiende aan de jodenvervolging en dan staat een ponskaartmachine leverancier niet boven aan de lijst.

nick_haarlem | 10-02-20 | 08:29
▼ 1 antwoord verborgen

Enne.. Hoe zit het eigenlijk met die andere database? Dus waarin al je medische gegevens worden opgeslagen? Het kan verkeren

Mark van Leeuwen | 09-02-20 | 13:35 | 6

@The2Amendment | 09-02-20 | 14:25: Sterker nog: wacht niet op het verzoek tot toestemming, maar geef sowieso zelf expliciet aan dat je niet wil dat je gegevens worden opgenomen, direct bij je eerste contact met een zorgverlener. En herhaal dat iedere keer weer!

EefjeWentelteefje | 09-02-20 | 14:58

@EefjeWentelteefje | 09-02-20 | 14:58: Noem me naïef, maar is het (naast het volledig schenden van privacy) niet bedoeld om, in het geval ik bewusteloos raak 'in den lande', een ter plaatste aanwezige arts mijn dossier kan opvragen en daar bijvoorbeeld ontdekt dat ik allergisch ben voor bijvoorbeeld penicilline?

EEnzame SchizofrEEN | 09-02-20 | 15:16

@EEnzame SchizofrEEN | 09-02-20 | 15:16:
Maatje van me heeft een enorme tattoo op z'n rechteronderarm:
"Allergic to Penicillin" juist omdat hij al dat soort schijnzekerheid niet vertrouwd. Als het erop aan komt en je ligt ergens te verekken vertrouw dan liever op je eigen voorzorgsmaatregelen dan op een hopeloos falend systeem gerund door aapjes met pinda's.

elfenstein | 09-02-20 | 17:29
▼ 3 antwoorden verborgen

Ondertussen is er geen berichtgeving over de storm de doods?

Harry de Slijter | 09-02-20 | 13:34 | 9

@Harry de Slijter | 09-02-20 | 13:42:
https://www.youtube.com/watch?v=J9t__YygUJk
Scheveningen stroompje
https://www.dvhn.nl/groningen/Volg-het-hier-live-Storm-Ciara-in-Noord-Nederland-25329831.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.geenstijl.nl%2F

Frau Merkel | 09-02-20 | 13:56

Paar vliegtuigen die véél eerder op Schiphol aankwamen vanuit de states. Hadden de wind in de rug en vlogen technisch gezien dus supersonisch (1300 km/h).
Die zijn dus voor het avondeten weer thuis.

EEnzame SchizofrEEN | 09-02-20 | 15:19

Zelfs op GeenStijl ondertussen.

elfenstein | 09-02-20 | 17:30
▼ 6 antwoorden verborgen

Kan de NPO hier geen goeie serie van maken? /sarcasm

Botte Hork | 09-02-20 | 13:29

Iedere ambtenaar op een afdeling sociale zaken heeft toegang tot Suwinet, en wat je daarin kunt vinden over iemand is hallucinant..

Werkelijk alles, tot schooldiploma’s toe..

Wijze uit het Oosten | 09-02-20 | 13:28 | 3

En wee je gebeente als de informatie in Suwinet NIET klopt.
Heb ooit een cliënt gehad die dat was overkomen. Was werkloos en had een bijstandsuitkering aangevraagd, maar volgens Suwinet was meneer nog werkzaam bij diverse uitzendbureaus. Pas na een bezwaar- en beroepsprocedure, waarbij ik alle gegevens van die uitzendbureaus heb moeten achterhalen en opvragen, was de gemeente na maanden 'gedoe' bereid om de gegevens aan te passen.
Al die tijd zat mijn cliënt zonder enig inkomen. Lekker!

EefjeWentelteefje | 09-02-20 | 13:55

@Frau Merkel | 09-02-20 | 13:59: Straks als we allemaal als huisdieren gechipt zijn en aangesloten op een centale database zal het vast veel beter gaan.

Nehemia | 09-02-20 | 17:56

Leuk die inside information. Tenenkrommend dat eigenlijk iedereen en z'n moeder er gewoon aan meewerkt. En hopen op het ontwaken van de AP? Hopen doe je op de WC.

Crossing_The_Rubicon | 09-02-20 | 13:28

"Ja, er lopen veel incompetente en soms corrupte individuen rond." Inderdaad.

lulleficatie | 09-02-20 | 13:26 | 1

En ze geven leiding aan de AP.

The2Amendment | 09-02-20 | 14:26

Heeft het zin om te vermelden dat ondergetekende niets met het UWV van doen heeft?

Sjekkie | 09-02-20 | 13:19 | 5

@Sjekkie | 09-02-20 | 13:32: Nee, ik werk bij het UWV. Nou ja, eigenlijk meer gedetacheerd via CapGemini en Centric.

Crossing_The_Rubicon | 09-02-20 | 14:18

@Crossing_The_Rubicon | 09-02-20 | 14:18: schaam je je niet om die bedrijven te noemen? CapGemini is de grootste faalinstelling en is Centric niet die firma van de hallucinante
cyber-goeroe?

FB14 | 09-02-20 | 17:16
▼ 2 antwoorden verborgen

Handig systeem?
Waarom zijn al die gegevens toegankelijk voor mensen/instellingen die er niks mee te maken hebben?
Nog even een koppeling naar bankgegevens, browser geschiedenis, locatie gegevens en medisch dossier?
Zoals bij Facebook, goed idee?

Is dit nog nieuws? | 09-02-20 | 13:15 | 2

De Moffen vonden het in 1940 ook al zo fijn, alle persoonsgegevens netjes geregistreerd...

EefjeWentelteefje | 09-02-20 | 13:47

@EefjeWentelteefje | 09-02-20 | 13:47:
Dat dus. En eenmaal afgestane gegevens krijg je nooit meer prive. Genoeg met overheden en semi-overheden meegemaakt om te weten dat ze voor geen cent te vertrouwen zijn.

Graaisnaaiert | 09-02-20 | 15:34

Burger heeft recht op inzage in zijn gegevens, en wat daarmee gedaan is.
Kun je als individu niet gewoon dit briefje naar autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/d...
naar het bureau BKWI sturen en eens kijken en vertellen wat er gebeurt?

Beroep = Boerenlul | 09-02-20 | 13:15 | 3

Als u een doodswens heeft en niets te verliezen zou ik dat zonder meer doen. U gaat de gegevens niet krijgen. Als u ze wel krijgt kunt u er niets mee, want u kunt geen aangifte doen. Krijgt u de aangifte voor elkaar, dan wordt het geseponeerd, want niet opportuun. Ondertussen gaat uw belastingaangifte minutieus uitgepeld worden en heeft u opeens overal problemen met de overheid. Na een artikel 12 procedure komt er mogelijk een zaak. Dat duurt een jaar of twee voordat het op de rol staat en daar het een civiele aangelegenheid is, wordt dat duur. U krijgt de landsadvocaat en een batterij juristen tegenover u met onbeperkt budget met als doel om u te slopen. Dan moet de rechter zijn nevenfuncties nog gemeld hebben en niet bij IBM, CapGemini of een andere IT-boer op de loonlijst staan. Mogelijk moet hij een partijvriendje beschermen, dan heeft u helemaal pech. De OvJ is uit hetzelfde fietsenhok. Dan moet het pikmeerarrest nog op de schop en dan krijgt u na de rechtszaak het hoger beroep, dan cassatie en dan mag u eventueel naar het Europese Hof. Daar heeft u een kleine kans om te winnen. Niet dat er dan wat gaat veranderen want er kan niemand controleren hoe de systemen in de praktijk werken. Maar u heeft wel gelijk gekregen, dat is ook wat waard.

Frau Merkel | 09-02-20 | 13:43

@Frau Merkel | 09-02-20 | 13:43:
Dat ben ik helemaal met u eens. U gaat stukgetreiterd worden als u inzage in uw dossiers verlangt. Gewoon zo min mogelijk gegevens delen, dat is het enige verstandige wat u kunt doen. Dus niet meewerken met van die gezellige gemeentelijke enquetes die om je bsn vragen, niet gezellig meebabbelen met mensen "met beslisbevoegdheid waar u iets van nodig hebt" in de hoop aardig gevonden te worden, daar gaat het niet om. Need to know-principe is in deze tijd belangrijker dan ooit en dat geldt echt niet voor criminelen, die letten wel op. Dat gaat om u en ik, brave, oplettende doch naieve burgers.

Graaisnaaiert | 09-02-20 | 13:53

Ik werd opgebeld door iemand van een onderzoeksburo waarom ik de (anonieme) etiquette van de gemeente niet had ingevuld. Toen ik zei: denk eens na, werd er opgegooid.

ritter vn hüpfburg | 09-02-20 | 20:53

"Op de dag dat de politiek of de Autoriteit Persoonsgegevens wakker wordt en een serieus onderzoek afdwingt, ziet het er slecht uit voor de rotte appels in ons ambtenarencorps."
.
De gelegenheid maakt natuurlijk de dief, maar breng dat wat mij betreft maar naar buiten. Hadden "ze" ook geen moeite mee, om de agent die de suikerspiegelchauffeur van Amsterdam CS natrok op staande voet te ontslaan. Maar iets zegt me dat het bij tumbleweed blijft...

Graaisnaaiert | 09-02-20 | 13:12

Deze aflevering moet dinsdag tot nieuwe kamervragen leiden. Wie pakt de handschoen op?

PresidenteDeConjovia | 09-02-20 | 13:09 | 1

moet = zou moeten. Dit is veel te brisant. Rutte gaat het tot de verkiezingen uitzingen en rekken, daarna is het een probleem van een volgend kabinet. Dan is er zoveel commotie dat niemand het meer interesseert of zich nog wat kan herinneren. Als het partijkartel wint, gaat het op oude voet verder. Als de "populisten" winnen komt de ellende naar buiten en valt het kabinet. Daarna komen er nieuwe verkiezingen en wordt het onvermogen van de "populisten" breed uitgemeten, zodat het kartel het weer kan overnemen. De quislings van het CDA hebben dit al eerder bij de PVV geflikt en de LPF ging ook zo ten onder. De eerste stap moet zijn om het pikmeerarrest van tafel te krijgen en de rechterlijke macht op te schonen. Daarna de ambtenaren top aanpakken, ontslaan en/of vervolgen.

Frau Merkel | 09-02-20 | 14:06

Suwinet ja, als je iemand kent die toegang heeft, die kan er gewoon vanuit huis bij. Ik vertel dit naar aanleiding van een verhaal van een vriend.

Tuinhekje | 09-02-20 | 13:07
-weggejorist-
skoftig | 09-02-20 | 13:03

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken
Online Casino | Online Casino | Paynplay Casinos | Online casino expert | Online Casino