Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
1680 topics
@Redactie

Lekker gluren met Brante & Immink in 't StamCafé

👀

U dacht dat u kon kiezen over wie u wel en wie u niet bespiedt? Think again. Als het kan gebeurt het. En zelfs als het helemaal verkeerd uitpakt, gebeurt het steeds opnieuw. U vindt genocide een overdreven maatregel? U staat niet alleen. Vrijwel iedereen vindt dat. En toch is er iets in uw hoofd dat maakt dat er weinig suggestie voor nodig is, om te zorgen dat u de eerste bent die zijn buurman te lijf gaat omdat hij de verkeerde kleur schoenen draagt. U wilt alleen maar uw telefoon kunnen terugvinden als u hem kwijt bent? Uw overheid en de hele techkliek kijken mee. U kunt er tegen vechten, maar u gaat het niet tegenhouden. De toekomst is verschrikkelijk en al lang begonnen.

99 GluurCamera's!

Lees verder

GeldBlok - Kijk olie nou!

Het zwarte goud is terug!

Olie is sinds december met een opmars bezig. Dan heb ik het niet over de Koninklijke naar het VK, maar over de olieprijs natuurlijk. Sinds de prijs negatief ging, heeft olie een sterke opwaartse trend neergezet en sinds december is de olieprijs al met 30% gestegen! De vraag is nu of deze trend zich zal voortzetten. Het antwoord is van belang, want het kan de inflatiedynamiek een gevaarlijke kant op duwen. 

Het IEA, International Energy Agency, kwam met wat cijfers naar buiten zodat de pers weer eens wat te zeggen heeft. De organisatie had vroeger een goede reputatie, maar de afgelopen jaren lijkt er steeds meer een ideologische inslag te zijn (Parijs 2050, Green New Deal, Build Back Better, etc.), waardoor  de conclusies met een korreltje zout genomen moeten worden. Zo stelt het IEA doodleuk dat Rusland de schuldige is van de hoge gasprijzen. Dus niet de slechte elektriciteitsopwekking van renewables in de zomer waardoor de gasvoorraden lager dan normaal waren, niet het sluiten van elektriciteitscentrales in Duitsland, niet de onderhoudsachterstand & problemen bij nucleaire centrales in Frankrijk, niet het dichtdraaien van de gaskraan in Nederland. Nee, het is allemaal de schuld van Rusland. 

Desalniettemin zijn er wat bruikbare cijfers vrijgegeven. Zo heeft het IEA vastgesteld dat de olieconsumptie in 2021 hoger lag dan gedacht en dat zij hetzelfde verwachten voor 2022 omdat de omikron-impact lager is, consumenten flink blijven uitgeven en nog van zulks. De olieconsumptie zal dus verder stijgen. Overigens, de olieconsumptie zelf zal het niveau van voor de coronacrisis ontstijgen, dus vanuit die optiek is de coronacrisis voorbij. 

Nu is het wel zo dat het eerste kwartaal altijd wat zwak is voor olie en er wat aanbodverhogingen aan zitten te komen, dus prijstechnisch kan het allemaal nog meevallen, aldus het IEA (ook EIA en Citi onderschrijven dit). Goldman Sachs-analisten denken daarentegen dat de olieprijs door de USD 100 per vat zal geraken dit jaar, dus voor ieder wat wils in researchland. 

Lees verder

GeldBlog - Groene inflatie

$6 biljoen per jaar (!) investeren om de targets van 2030 te halen.

Centrale banken zijn vaak niet te volgen, maar dat doen zij bewust. Het is een soort good cop bad cop routine waarin de doves en de hawks elkaar afwisselen met het oog om marktpartijen op hun tenen te houden. Impliciet is het ook een bedreiging aan het adres van deze marktpartijen, want voor je het weet kan een opmerking van een centrale bank directeur je positie om zeep helpen. Maar soms komen ze ook met onzinnige uitspraken. Zo kwam mevrouw Schnabel onlangs met de opmerking dat de groene omwenteling wel eens inflatoir zou kunnen  zijn. Nu is deze opmerking verre van onzinnig, maar de oplossingen die zij aandraagt zijn dat wel.

Maar eerst moet het inflatoire effect van de groene omwenteling beschreven worden. Alleen politici en de milieuclubs kunnen zo eendimensionaal denken dat hun gewenste omwenteling in a vacuüm plaatsvindt en dat er geen secundaire , tertiaire (enz.) effecten zijn. Gehele industrieën moeten op een andere leest worden gezet, zo niet worden gesloten. Werknemers moet worden omgeschoold, infrastructuur moet worden gelegd, stroomcapaciteit moet worden uitgebreid en zo verder.

De wereld moet dus $6 biljoen per jaar (!) investeren om de targets van 2030 te halen. Dat is geen klein bier. De projecties van IEA liegen er niet om. Zo zal de consumptie van lithium, kobalt, koper en nikkel enorm gaan toenemen, iets wat de prijzen van deze grondstoffen niet onberoerd zal laten gezien het aanbod maar langzaam kan worden uitgebreid. Dit zal zeker inflatoir werken.

Lees verder

Geldblog - Enkele tips voor minister Kaag

Wellicht laat mevrouw Kaag zich niet zo makkelijk op het verkeerde pad zetten...

Social

Na  het Afghanistan debacle, de bonnetjes affaire, het structureel achterhouden van informatie naar de Kamer, ronduit liegen, de toeslagenaffaire, vele Animal Farm gevalletjes en het wegwerken van Omtzigt was het eindelijk zover, Kabinet Rutte 3 viel. Na een lang en moeilijk formatieproces is het dan zo ver: Rutte 4. En de grote namen die allemaal verantwoordelijk waren voor voornoemde schandalen, die zitten in het nieuwe kabinet! House of Cards is er niks bij. Maar er was de kiezer nieuw elan en leiderschap beloofd, dus de (typisch politieke) oplossing was om de poppetjes op andere posten te zetten. Zo verdwijnt Wopke (aka WOBke) van Financiën en wordt Sigrid Kaag daar gezet. Gezien laatstgenoemde precies nul verstand heeft van financiën en economie voelde ik mij geroepen om wat tips te geven. En nee, haar studie in  Politiek en Economie van het Midden-Oosten geldt in dezen niet. 

Tip 1: Voer een vlaktaks in

Ondernemers en burgers hebben lucht nodig, dus een verlaging van de belasting zou sowieso verstandig zijn. Zo kan een belastingverlaging zorgen voor een betere allocatie van kapitaal en dus een grotere economie. Nu de overheid richting 50% van het inkomen in beslag neemt, is de overheid verantwoordelijk voor de allocatie hiervan. Veel gaat op aan de inefficiëntie: belastingaangiftes moeten worden bekeken (en gemaakt door bedrijven en particulieren wat de productiviteit niet ten goede komt), degene die het bekijken moeten weer gecontroleerd worden, antwoorden en beschikkingen moeten de deur uit, betalingen moeten worden gecontroleerd en zo verder. 

Dus van die 50% verdwijnt al veel aan inefficiëntie. Maar dan bepaalt Den Haag waar het overgebleven geld aan moet worden besteed. Een Rembrandt van EUR 175 miljoen, kansloze immigratie, een niet te controleren EUR 5,1 miljard aan Corona-uitgaven, het opleiden van 5000 BOA’s, EUR 718 miljoen voor de renovatie van het Binnenhof (al 50% duurder dan beraamd), het renoveren van het koninklijk paleis a EUR 60 miljoen, de startersbonus (die precies het omgekeerde bereikt dan wat werd beoogd), werkloosheidsuitkeringen, Teslasubsidies, geld voor Palestijnse terroristen, geld voor Syrische terroristen, enorme regeldruk, leuke missie naar Mali met gebrekkig materieel, geen extra geld naar de zorg... U begrijpt dat de volledige lijst veel en veel langer is, maar voornoemde zou genoeg te denken moeten geven. 

Lees verder

GeldBlog - King Dollar is terug?

De dollar is al een jaar bezig aan een opmars

Zoals vorige week beschreven, is de Fed van plan om de aankopen van obligaties te verminderen en de rente te verhogen. Dit alles omdat de inflatie wat minder tijdelijk is dan verwacht. De dollar reageerde door verder aan te sterken. Nu het Build Back Better Plan van Biden is verworpen, kan dit een verdere verkrapping betekenen. Dit verhoogt de druk op de ECB en/of verlaagt de druk op de Fed om op het rempedaal te trappen.

Nu zijn valutakoersen enorm moeilijk te voorspellen omdat er eigenlijk teveel bewegende delen zijn; de economie, geopolitiek, rente-verschillen, inflatie-verschillen, verschillen in reguleringen en belastingen, reserves, politieke stabiliteit, en zo verder hebben allemaal hun invloed op de valutakoersen. Het hierna volgende moet dus met die cavaet in het achterhoofd worden gelezen.

Lees verder

GU's Jaarlijkse Stijlloze Stats Bonanza

De man had het zwaar / dus schrijven wij hem dit jaar zelf maar

Zo nou hier zijn dan weer de jaarlijkse stats & cijfers van weer een jaar topics kleien op het internet. Voor ons gevoel is er echt geen ene flikker gebeurd dit jaar, al was er iets op Mallorca en hoe zat het ook weer met Peter R. de Vries en was die docu van Kaag nou dit jaar, of was dat 2020? Zoals alles wat 2021 was ook 2020 had kunnen zijn. Maar dat zien we wel weer terug in het Top 25 Best Gelezen Topics van 2021 Topic. En ondanks alles gaat het met ons best goed om niet te zeggen uitstekend als ook prima. Houdt u het nog een beetje vol? Mooi, dan zijn dit de jaarlijkse cijfers over het afgelopen jaar. Deze keer niet omdat het kan, maar omdat het moet, vanwege de continuïteit van de jaarboekhouding van de annalen onze stijlloze almanak, qua historische geschiedkundeschrijving, op basis van de cijfers d.d. 22 december 2021. Komend jaar iets gezelliger doen? En dan nu: een soort van dashboard...

Lees verder

GeldBlog - Fed breekt eurozone op

De Federal Reserve heeft besloten dat het welletjes is. Nou ja, een beetje dan. Maar dit kleine beetje kan genoeg zijn om de eurozone in een crisis te storten.

De Fed bleef lang volhouden dat de toenemende inflatie transitory was, oftewel tijdelijk van aard. Vele experts waarschuwden dat dat maar ten dele het geval is. Toch bleef de Fed volharden, want de prijsstijgingen waren met name veroorzaakt door aanvoerproblemen die weer veroorzaakt waren door coronamaatregelen, zoals lockdowns. Omat deze exogene shocks niks met monetair beleid te maken hebben, hoeft het monetair beleid ook niet gewijzigd worden, was de logica. Zodra de aanvoerlijnen weer op orde zijn, zal de inflatie terugkeren naar een normaal niveau.

Lees verder

GeldBlog - EU versus China: woke meets Kissinger

Potas, koper, staal, kolen, olie, gas, soja, mais, hout, cement, havens, spoorwegen, alles wordt door de Chinezen veiliggesteld


Het zal de lezer bekend zijn dat de Chinezen al jaren bezig zijn met hun Belt & Road Initiative (BRI). Dit omvangrijke Chinese plan heeft een mooie kaft; het doen herrijzen van de zijderoute en zo het Oosten met het Westen verbinden. De handel kan dan floreren en de tussenliggende landen uit de armoede trekken. Hat ware verhaal ligt iets anders natuurlijk, maar de EU is nu pas wakker geworden en vreest dat China een te machtige positie aan het verkrijgen is. Daarom is de EU nu met haar versie van de BRI gekomen: The Global Gateway. Maar zoals mag worden verwacht, slaat de EU de plank mis, en niet zo’n beetje ook. De EU redeneert vanuit haar woke wereldbeeld terwijl de Chinezen voor keiharde (maar mooi verpakte) geopolitiek hebben gekozen. Hiermee kan dit een dure en uiterst ineffectieve grap gaan worden, waar ook serieuze geopolitieke consequenties aan verbonden zullen zijn.

Het Chinese Belt & Road Initiative is 8 jaar geleden ingevoerd door President Xi en is sindsdien een van de speerpunten van zijn buitenlandpolitiek. Treinverbindingen, snelwegen, maritieme routes, havens, vliegvelden, stuwdammen, energiecentrales, en dergelijke zijn de publiek bekende investeringsbestemmingen van de Chinezen. Betrokken zijn bij dit soort projecten kan inderdaad leiden tot meer economische macht voor China, maar de manier waarop de BRI dit doet is waar het echt om draait. En die manier waarop zorgt er pas echt voor dat China enorme geopolitieke macht naar zich toe trekt.

De Chinezen gebruiken hun banken, bouwbedrijven, ingenieurs en overheidsgeld om de projecten in andere landen samen met de lokale overheid te financieren. Tot dusverre niet zoveel bijzonders, behalve dan dat de Chinezen het allemaal zelf bouwen in plaats van het overlaten aan lokale bedrijven (soms moeten ze lokaal personeel inhuren maar die laten ze meestal in de keet zitten). De crux zit hem in de garanties die deze overheden (en bedrijven) aan de Chinese consortia moeten geven. Vaak worden grondstoffen, mijnen, energiecentrales, vliegvelden, havens en dergelijke als onderpand gegeven. De regeringsleiders in deze vaak arme landen doen dat al te graag want zij kunnen pronken met deze projecten (en zullen vast een douceurtje krijgen op hun Zwitserse bankrekeningen).

Lees verder

Tekenen en Rekenen met Stijlloze Huiscartoonist Cortés: Zwartepieten over Code Zwart

U kent Onze Cortés natuurlijk van zijn tekeningen, maar stiekem is onze stijlloze huiscartoonist ook gepromoveerd natuurkundige met een boelveel ervaring in turen naar cijfertjes. Of wij nog wat konden met onderstaande plaatjes plus uitleg? Nou en of. 

Afgelopen week werd in de Tweede Kamer het zogenaamde coronadebat gevoerd waarin ook de vaccinatieplicht aan bod kwamen. Als zo'n vaccinatieplicht zou gelden voor alle Nederlanders dan zou dat een ongekende inbreuk betekenen op het fundamentele recht op lichamelijke integriteit. Een burger, en niemand anders, is volgens dit recht de enige persoon die bepaalt wat er wel en niet in zijn eigen lichaam wordt gespoten. Dit gaat dus echt ergens over. 

Op de ochtend van het coronadebat postte een hoogleraar van het CBS op Twitter de onderstaande infographic die de scheve verhouding van ongevaccineerd versus gevaccineerd in het ziekenhuis en op de intensive care illustreert. Waar 15% van alle Nederlanders ongevaccineerd is, betreft dat 50% van de coronapatiënten op de afdeling en 70% van de coronapatiënten op de IC. De boodschap: kijk eens wat een buitenproportionele last ongevaccineerden zijn voor onze gezondheidszorg, met name op de IC's. Voeg daarbij dat IC's vorige maand nog maar weinig vrije bedden hadden, dan is het nog maar een kleine stap naar de conclusie dat ongevaccineerden schuldig waren aan een dreigend zorginfarct en dus ook aan eventuele doden. Want bij een code zwart worden immers bedden van een andere IC-zorgbehoevenden bezet gehouden, zo is de redenering. De eis voor een vaccinatieplicht is dan snel gemaakt. Want als iedereen gevaccineerd was geweest dan waren we toch nooit zo dicht bij zorginfarct geweest? 

Lees verder

BELANGRIJKE KWESTIE: Onze vlag is fout

Sowieso eens, knipplak uit de mail

Beste redactie,

Sportief jullie bericht met de felicitatie aan Amalia ;). Ik reageer even op de bijgeplaatste foto, want die confronteert mij weer eens met een oude esthetische ergernis. Het betreft de proporties van de Nederlandse vlag. Probleem: de lengte oogt te kort ten opzichte van de breedte. Het dundoek lijkt onaf en mist daardoor ‘kracht’.

Wat wil? De officiële maatvoering van de Nederlandse vlag is 3:2. De lengte is dus 1,5 keer de breedte. Dat wijkt af van de min of meer objectieve esthetische standaard die ook in de natuur veel voorkomt, bekend als de sectio aurea oftewel de gulden snede (klik hier). Hierin is de lengte 1,618 maal de breedte. Een dergelijke proportie voelt ook ‘natuurlijk’ aan. 

Mijn vraag: is dit geen mooie missie voor een lichtvoetig patriottisch weblog met gevoel voor stijl om er eens werk van te maken. En met een speels initiatief te bevorderen dat Nederland zichzelf niet langer … wel eh … ‘tekort’ doet.

Uitgaande van een verhouding lengte/breedte in behapbare hele getallen komt een maatvoering van 16:10 het dichtstbij het ideaal. Een wat minder nauwkeurig maar qua verhoudingen simpeler alternatief bestaat al, dat is namelijk de maatvoering van de Duitse vlag. Deze is 5:3. De lengte is dan dus (afgerond) 1,667 maal de breedte en ook dit benadert de gulden snede naar behoren. Zou voor Europäisch angehauchten overigens meteen al legitimering in Europees verband bieden.

In ieder geval succes met jullie weblog.

Vriendelijke groet,

René Peters

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland