achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

@Redactie

Rob Oudkerk reageert op Woo GeenStijl: 'Actie wethouder Touria Meliani leidde tot censuur'

'Blijf alert'

Kijk nou eens wat we in de Stijlloze mailbox aantroffen (omdat we dat hadden gevraagd, maar goed, red.). Een email van Rob Oudkerk. Die heeft namelijk ook een mening op de door GeenStijl onthulde Woo-stukken van de gemeente Amsterdam over het verwijderen van een interview met Rob Oudkerk van de site van de gemeente Amsterdam. 

Knip/plak:

"De excuses van Halsema over het niet vooraf melden aan mij dat mijn interview verwijderd zou worden én de excuses ‘dat de gemeente dit niet goed heeft gedaan’, zowel persoonlijk aan mij als publiek bij AT5 zijn -en blijven- door mij geaccepteerd.

Mijn moeder -een verzetsheldin- leerde mij echter  ‘blijf altijd alert, Rob’.

De redenen daarvoor staan in het dagboek van haar dat ik onlangs heb uitgegeven ‘Virries kinderen’. Haar nalatenschap brengt mij tot de volgende alertheid.

Uit de resultaten van dit woo-verzoek blijkt nu dat op een collegebesluit een (nog) niet nader te duiden invloed bestaat van een universitair hoofddocent, die echter tevens activistisch aangesloten is bij een solidariteitsbeweging voor Palestijnen. En die de boycot van Israëlische universiteiten steunt. En die op Linkedin een post plaatst dat het holocaustmuseum gebruikt wordt om genocide te normaliseren. En die tenslotte in Het Parool verdedigt waarom hij geklaagd heeft bij de gemeente over de inhoud van het interview.

Een GroenLinks-wethouder gebruikt een interne B & W college-app om de mening van deze man met haar collega’s te delen. Waarom zij dat doet is onduidelijk. Uiteindelijk leidt haar actie (en niets anders) tot de verwijdering van het interview, ergo tot censuur. Dit lijkt dus mede op basis van uitingen van deze man.

Alert zijn betekent: opvallend dat de invloed van een bevooroordeelde buitenstaander op besluitvorming van het college groot is, vooral omdat het hier immers om censuur gaat.

Opvallend is dat al veel vaker Amsterdammers werden geïnterviewd voor deze gemeente-site. Ik lees nu in een mail van de gemeente: “dat zijn in de vorm ook interviews, maar geen high profile Amsterdammers (een politieke agenda)”.  Daarmee wordt gesuggereerd dat ik een politieke agenda zou hebben en dat mede daarom mijn interview verwijderd zou zijn. Daarmee zou het agenderen van toenemend antisemitisme als “politiek” gezien worden en dat zou uiterst kwalijk zijn. Maar de tekst van de gemeente bewijst min of meer: het verwijderen van het interview was wél politiek ingegeven omdat niet eerder een interview op deze site werd gecensureerd/weggehaald.

Tevens moet - los van hoe bestuurlijke besluitvorming tot stand komt - worden onderzocht wat er precies op de afdeling die verantwoordelijk is voor het interview nadien gebeurd is. Ik werd getipt dat daar repeterende antisemitische uitingen en bedreigingen zijn gedaan door ambtenaren aan derden naar aanleiding van het interview en dat de interviewer daarom deels thuis zou zitten. Ik mag hopen dat dat niet waar is, want dat zou ernstig zijn."

Rob Oudkerk

Het is VIJF VOOR TWAALF in het StamCafé

Coming Up... Het Nationaal Aftelmoment

Zeau, wij zijn even de champagne onthoofden, als een stelletje randdebielen cijfers schreeuwen naar een klok, iedereen op het feest superspreader event vol op de bek bonken, voor 105 miljoen euro aan vuurwerk de lucht inknallen en dan vooral in vuurwerkvrije zones want GEZAG is er toch niet meer in Nederland, daarna de rest van de champagne wegklokken met bier (morgen kratje 50 cent duurder, FML) en gore cocktails, de vreetkick te lijf gaan met loempidellen, eierballen en overig bruin fruit, daarna barfen en roes uitslapen en dan zijn we er morgenvroeg weer met de traditionele champagneflesfoto uit Amsterdam, de pliesiewoordvoerder die roeptoetert dat de jaarwisseling "rustig verlopen" is, en daarna komen uit het gehele land berichten dat de jaarwisseling helegaar niet rustig verlopen is, maar dat er een miljoenmiljard hulpverleners zijn uitgescholden voor BOA en die hoofdschuddende oogarts hebben we ook maar alvast genoteerd. Oant moarn & veel liefde, gezondheid, vrede, obligate shizzle en een EK-titel voor 2024. PROOST!

GU's Grote GeenStijl Stats Bonanza 2023

Zo.

Het jaar is bijna voorbij en u wordt natuurlijk horendol van al die lijstjes. Dat komt mooi uit want wij hebben ook nog wat lijstjes, namelijk alle lijstjes van GeenStijl die geen VrijMiBo-, reaguurders-, klitoppers-, of cartoonlijstjes zijn. De overige lijstjes dus. Nou kunt u zeggen wat doen overige dingen er nou toe maar dat moet u maar eens aan Mark Harbers vragen. Mark Harbers, die trouwens tegenwoordig gewoon minister is maar goed. We beginnen dit lijstje der lijstjes traditioneel met de topics met de meeste bans. De topics waar u (U!) zich hebt misdragen hebt. Niet meer doen!

Top 10 meeste bans

INZENDING - Het is vijf voor twaalf voor onze schitterende Nederlandse vissersvloot

door Cees Meeldijk, visserman & gemeenteraadslid Hollands Kroon

Enige weken geleden legde demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bom onder het stikstofbeleid en daarmee ook onder het visserijbeleid van het demissionaire kabinet. De Telegraaf was onverbiddelijk en kopte met “Stikstofbeleid is nu niet werkbaar’’ en “Totaal doorgeslagen modelwerkelijkheid’’. Blijkbaar gaat er eindelijk een lichtje branden in Den Haag, al is het wel erg laat. Te laat zelfs voor vele vissers die afgelopen jaren tot wanhoop werden gedreven en de moed al opgaven. De onzekerheid of er überhaupt nog wel gevist mocht worden, zorgde namelijk voor gigantisch veel stress binnen de vissersgemeenschappen. Ook de jarenlange stoïcijnse houding van minister Van der Wal van Stikstof die lange tijd geen krimp gaf (ondanks alle bezwaren vanuit deze gemeenschappen) zette veel kwaad bloed. Wie denkt dat de problemen in de Nederlandse visserssector nu voorbij zijn, komt bedrogen uit, er is namelijk nog steeds niks opgelost.

Onzekerheid

Drie weken voor het verstrijken van de deadline in oktober werd de tijdelijke Natuurwet-vergunning van de garnalenvisserij met een jaar verlengd. Opnieuw maar met één jaar, wat weer zal leiden tot een stressvol jaar vol onzekerheden. Terwijl het de vissers vorige keer werd verplicht om voor honderdduizend euro een katalysator in te bouwen in hun schepen, is het nu het door ngo’s verzonnen probleem van bodemberoering wat er speelt. Dit terwijl er al aangetoond is dat de impact van de wieltjes van garnalennetten op de bodem totaal verwaarloosbaar is. Maar de Waddenvereniging heeft opnieuw een handhavingsverzoek ingediend en nu dreigt zij zelfs naar de rechter te stappen. Als de Waddenvereniging gelijk krijgt van de rechter, betekent dit alsnog het einde van de Nederlandse garnalenvloot. Dit is zeker mogelijk omdat er een omgekeerde bewijslast geldt, wat betekent dat de vissers aan moeten tonen dat zij de natuur niet verstoren.

GeldBlog - COP28 en gevaarlijke wensdenkers

Deel 1

Het zal de lezer niet ontgaan zijn dat meer dan 70.000 mensen in Dubai zijn samengekomen om de wereld te behoeden voor een klimaatramp. Maar sommige van de plannen die op de COP28 ter tafel zijn gebracht kunnen ook als een ramp bestempeld worden; voor de mens dan. Het lijkt er erg op dat een grote meerderheid van deze 70.000 personen (ambtenaren, ministers, politici, consultants, milieuactivisten, lobbyisten, NGO afgevaardigden, en zo verder) vooral denken in beelden en ervan uitgaan dat als zij X of Y beslissen, dat de wereld zich er zo naar kan voegen. Maar ook de wetenschappers lijken geen oog te hebben voor de andere effecten van wat zij voorstellen. Wellicht dat zij geheel bevangen zijn door TINA (there is no alternative) en zich mentaal hebben afgesloten voor afwijkende meningen en de waarschuwingen van collegae uit het eigen vakgebied en van die daarbuiten. Wat de verklaring ook moge zijn, het voorstel om het gebruik van fossiele brandstoffen helemaal uit te bannen tegen 2050 is ronduit gevaarlijk.

Nu kent het verbannen van fossiele brandstoffen velen effecten, maar ik zal er 3 bespreken: economische, democratische, en sociale effecten.

Brante & Immink - Snikken om Bosma

Tevens StamCafé

Nu Bosma het knuppeltje van de Tweede Kamer in zijn knuisjes heeft genomen, is de wanhoop in bepaalde kringen niet van de lucht. Her en der in het land komen antifascisten bijeen om de grootste mensensmokkeloperatie aller tijden op te zetten: er moeten zoveel mogelijk moslims het land uit voor het te laat is. 

Want dat is de tijd waar we in leven: nadat we in 1945 werden bevrijd door de Marokkanen en ons land werd werd opgebouwd door de gastarbeiders, wij ons decennia lang onze hongerige magen vulden met hun gegrilde separatorvleeshompen, worden deze parels, waar we letterlijk alles aan te danken hebben, gedegradeerd tot tweederangsburgers. In de wijze woorden van onze lieve vorstin: er is geen Nederlands cultuur. Gelukkig hebben we tegenwoordig de islam door de wijken schallen. 

Maar dacht u dat we daar een beetje dankbaar voor zijn? Nou niet dus!

Dienstmededeling: Brante en Immink gaan op reis en zullen pas op 19 januari weer een reguliere aflevering posten. Wel zullen ze op onregelmatige tijden proberen te komen met een verslag vanuit Texas (VS). Ze wensen u een zalig kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.

Brante & Immink

GeldBlog - U heeft nog maar 2 opties

Ditmaal weer eens een uitstapje naar een niet financieel onderwerp. Alhoewel hetgeen wat hieronder beschreven wordt wel degelijk een mogelijke context weergeeft waarin ook het financiële spel zich voltrekt.

De Westerse wereld verandert en de beschikbare meningen en keuzes zijn steeds meer zwart-wit (of moet ik dat tegenwoordig pigmentverwend-blank noemen?). Waar er eerst ruimte was voor nuance, lijkt er nu meer sprake van een “vriend, of anders vijand” mentaliteit.

Deze polarisering is ook goed beschreven door Ray Dalio, de oprichter en voormalig manager van ’s werelds grootste hedgefund Bridgewater. In zijn boeken en artikelen op LinkedIn heeft hij hierover vaak geschreven en ook op dit blog zijn Rays denkbeelden aan bod gekomen. Zijn stellingname is dat wereldmachten komen en gaan en dat de VS nu haar positie aan het kwijtraken is. Dit proces kan overigens heel lang duren en er valt het nodige af te dingen op Rays optimistische China scenario (zoals eerder al beschreven op dit blog). Maar velen zijn het er wel over eens dat de Westerse wereld, onder aanleiding van de VS, een rijk in verval is. In dat neergaande proces zijn er niet alleen meer conflicten (zowel intern als extern), maar deze worden steeds minder vaak minnelijk opgelost; er wordt niet meer naar de verschillende meningen gekeken om uiteindelijk bij een compromis te komen. In plaats daarvan, duwt de bovenliggende partij haar agenda ongewijzigd door.

In dit polariserende proces is er steeds minder ruimte voor het “redelijke’ midden en worden mensen geforceerd om één kant te kiezen. De ene kant stimuleert het samenklonteren aan de andere kant. Kijk maar naar de Nederlandse verkiezingen; Timmermans zorgde voor de stemmen op Wilders, en Wilders voor de stemmen op Timmermans.

GeldBlog - Vastgoedcrisis in de VS, deel 2!

Sassen ziet het somber in

Vorige week werden de ins and outs van de waarderingsmodellen besproken die in de commerciële vastgoedsector worden gebruikt. Potentiële kopers en verkopers kunnen elkaar nu nog niet echt vinden omdat ze verschillende visies hebben op de risicovrije rente die in de waarderingsmodellen gebruikt dient te worden. Feit is dat de huidige risicovrije rente flink is gestegen en als men deze in de waarderingsmodellen zou gebruiken, dat commercieel vastgoed veel minder waard is dan eerder gedacht. 

Op dit moment is er dus een soort patstelling tussen kopers en verkopers en de deals die de markt  heeft gezien, zijn dan ook allemaal geforceerde deals; de financiering moest nu worden vernieuwd, waardoor de veel lagere waardering maar al te duidelijk werd. Zo nam Deutsche Bank recent een verlies van $350 miljoen op een commercieel vastgoedpositie en werd er een gebouw wat voor $90 miljoen recent was neergezet, verkocht voor $16 miljoen in een faillissementsveiling!

Europese Patriotten — Andrew Moffat

interview: Arthur van Amerongen

Andrew Moffat (64) was jarenlang spindoctor in Brussel voor de United Kingdom Independence Party. De adellijke zakenman en investeerder verliet de UKIP vanwege meningsverschillen met Nigel Farage en organiseert nu regelmatig bijeenkomsten voor rechtse partijen en rechtse denkers uit heel Europa. Ik ontmoet hem in de schitterende pub The Rising Sun in West-Sussex, een warme huiskamer vol honden en ruiters en Engelse plattelandsknusheid.

GeldBlog — Vastgoedcrisis in de VS

Het is weer eens tijd om de vinger aan de pols te leggen bij Amerikaans vastgoedland. Er zijn al verschillende bijdrages geweest op dit blog en er zijn weer wat interessante ontwikkelingen te melden die op een mogelijke vastgoedcrisis wijzen. Het ligt aan de Fed (en inflatie!) en of het zover gaat komen... Vandaag deel 1.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.