achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

@Feynman

Feynman en/of Feiten – Voorganger Trump

De kogel werd afgebogen door de hand van god

Nadat president Reagan in 1981 een aanslag overleefde, wezen in 1984 slechts 49 staten hem aan voor een tweede termijn. Dit terwijl hij dezelfde approval rating had als Clinton, Nixon en Truman na vier jaar regeren. De VS kent een diepgeworteld adagium “United we stand, divided we fall”. Presidenten worden in tijden van oorlog altijd herkozen. Trump is verheven van keizer tot godheid.

Tijdens de aanslag is bizar vaak op Trump geschoten. Eerst een paar keer serieus gericht, daarna een kort paniekerig salvo. Dit terwijl de schutter al minutenlang werd aangewezen door het publiek. Deze details gaan er bij meer dan de helft van de Amerikanen absoluut niet in. Een aanslag is al moeilijk te verkroppen, dit ongekende amateurisme ontsteekt zelfs tegenstanders van Trump in blinde woede.

Zo lukte een dame uit het beveiligingsteam van Trump niet om haar wapen in haar holster te duwen, toen Trump aankwam in het ziekenhuis, lukte het haar nog steeds niet. Deze vrouwen zijn fysiek verticaal te kort om als levend schild te dienen of een schutter zicht te ontnemen. Er zijn echt zat vrouwen die prima kunnen schieten, deze incompetentie gaat veel verder dan positieve discriminatie.

De directrice van de Amerikaanse geheime dienst was hiervoor hoofd beveiliging van cola en chips. Deze benoeming van Biden wordt niet begrepen door Republikeinen, militairen of lijfwachten. Hier had toch echt iemand met kennis van zaken met decennia interne ervaring moeten staan. Ook hier is niet het probleem dat ze een vrouw is, het is een probleem dat ze een compleet irrelevant CV heeft.

Feynman en/of Feiten – Majority minority cities

Een thuis is een primaire levensbehoefte, geen droom

Vattenfall trekt de stekker uit de verdere invoering van stadsverwarming in bestaande bouw. De maximale prijs werd gekoppeld aan de gasprijs, iedereen wist dat de gasprijs door schaarste sneller zou stijgen dan de inflatie. Dat warmtenetten net zoals fossiele oplossingen duurder zouden worden, was onderdeel van de haalbaarheidsstudie en verdienmodel. Energietransitie is een kostbare hobby.

Toen die prijsstijgingen dankzij de territoriale driften van Vladimir Poetin nog sneller gingen, werd het onze klimaatpaus Rob Jetten te warm onder de voetjes. Hij maximeerde de prijzen, dat is goed voor verbruikers, huurders en kiezers, maar onhoudbaar voor leveranciers. Zo`n instabiel politiek klimaat is dodelijk voor deze peperdure en arbeidsintensieve investeringen. Zijn klimaatbeleid is overleden.

We missen sinds deze week officieel 400.000 woningen in ons kikkerlandje. Nieuwbouw is dankzij vergelijkbare huurprijsmaximalisatie onbetaalbaar voor verhuurders. Het was al te duur voor starters. NSC wil graag woningen splitsen, maar dat mag niet vanwege de parkeernorm. Misschien is Nederland niet vol, maar een beetje druk, onze woningen zijn gewoon op en de AZC's overvol.

Toen minister Faber aangaf de mogelijkheden te onderzoeken de instroom te matigen, werd zij verketterd. Er waren vanwege internationale verdragen helemaal geen mogelijkheden, dit was wensdenken. De weg van de linkse kerk is de enige mogelijke weg en zo verder. Die uitzichtloosheid wordt zelfs door minderheden in kansenwijken niet meer geaccepteerd, zie dit promotieonderzoek.

LePen won in de tweede ronde 37,1% van de stemmen, dankzij tactisch stemmen leverde dat nu nog maar 23,6% van de zetels. Hier spelen Macron en de Franse kerk met vuur, ze maken van Frankrijk feitelijk een tweepartijenstelsel. Als ze in de komende jaren geen oplossingen bieden, dan groeit Marie Le Pen nog een stukje verder, net zoals Wilders, en komt haar schoonzoontje wel aan de macht.

Deze week heeft Finland een wet aangenomen vluchtelingen uit te zetten naar oorlogsgebied Rusland en is Frankrijk bezig onder andere dakloze minderjarige asielzoekers en gezinnen uit de hoofdstad te deporteren in de voorbereidingen van de Olympische Spelen. Allemaal onder dezelfde internationale verdragen, in dezelfde Europese Unie. Dat er beleidsruimte is, wordt elke dag in Europa bewezen.

De immigratie is verantwoordelijk voor onze complete bevolkingsgroei. Zonder migratie krimpt de Nederlandse bevolking, gezinsvorming wordt uitgesteld bij gebrek aan perspectief op een woning. Hun leven staat op pauze. Nederlandse moeders zijn gemiddeld over de dertig bij hun eerste kindje. Hoe duurder de woningen, hoe minder kinderen. Woningnood speelt bij 32% abortus mee. (PDF p93)

De migratie plus het uitstelgedrag van de oorspronkelijke bevolking zorgen er samen voor dat minderheden in vele steden de meerderheid vormen. Eerst in stadscentra en achterstandswijken, en daarna erbuiten. De wetenschappelijke termen hiervoor zijn Majority minority cities of demografische verandering. Als u deze nieuwspraak niet gebruikt, wordt u gecanceld.

Tijdens het aantreden van Schoof 1 had de oppositie de mond vol over rechten van migranten op woonruimte. Volgens onze grondwet, de Europese rechten van de mens en de universele rechten van de mensen heeft de rest van de bevolking die rechten ook. Wie artikel 1 van onze grondwet serieus neemt, komt met noodmaatregelen voor elke woningzoekende, en niet slechts 1 doelgroep.

Het kabinet betaalt nu 10 miljoen euro om een AZC in Den Haag te vestigen. € 22.727 per asielzoeker, om draagvlak te creëren, mogen er wat andere zwakkeren uit de samenleving naast wonen. Er is jarenlang geprobeerd op deze locatie normale woningen te ontwikkelen. De zorg blijft achter met een financiële strop door acht jaar onnodig leegstandbeheer en een gemiste commerciële kans.

Dit is geen incidentje, zo rolt de woningbouw altijd. Gemiddeld duurt de projectontwikkeling tien jaar. De zoektocht naar perfectie duurt zo lang dat voortschrijdend inzicht geen kans heeft. Het plan is al achterhaald voordat de eerste paal geslagen wordt. We missen hier niet alleen bouwgrond, bouwmaterialen, bestemmingsplannen en bestuurskracht, maar vooral technisch personeel.

Na vier kabinetten Rutte is het lerarentekort aan de start van de zomervakantie verdrievoudigd. Er is een waterhoofd in onderwijsland van commerciële bureautjes met goede bedoelingen die beter betaald en in betere omstandigheden werken dan de docenten die ze proberen bij te staan. Schoolleiders en docenten hebben niet eens de tijd om al die consultancy aan te horen.

Bovendien gaan de veranderingen in het onderwijs sneller dan de lesboeken of wetenschap kunnen bijhouden. Leesvaardigheid en rekenvaardigheid kelderen. De vraag is hier of wetenschappers, schoolopleiders of consultants die al een paar jaar niet meer voor de klas staan, en de problemen dankzij corona, cultuur, criminaliteit en verslaafde apps niet uit eigen ervaring kennen, capabel zijn.

De voertaal en de cultuur op straat en op school zijn niet meer altijd Nederlands, Engels, Duits of Frans. Terwijl de politiek adviezen ophoogt, lukt het niet genoeg jongeren techniek te laten kiezen. Ze eindigen onhandig opgeleid. Vervolgens wordt Nederland in de bouw en industrie verder afhankelijk van Polen, Bulgaren en Roemenen. Hun arbeidsmigratie geeft extra woningnood, een vicieuze cirkel.

De bouw van onze toekomst begint op een LTS, MTS en HTS.

Feynman en/of Feiten – Keizer Trump 1

Trump wordt niet alleen de 47ste president van de VS, hij wordt ook de laatste. Het Amerikaanse Hooggerechtshof gaf hem een nog bredere immuniteit dan zijn advocaten om verzocht hadden. Absolute immuniteit op presidentiële taken en aangenomen immuniteit eromheen. Voor maximale vertraging kwam deze uitspraak op het laatste moment in een zo vaag mogelijke formulering.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof laat het namelijk voorlopig aan lagere rechters om te bepalen wat een officiële daad is als president, en wat niet. Tegen dat vonnis staat weer hoger beroep open, eerst lokaal, en daarna federaal. Hier besluit het Amerikaans Hooggerechtshof vooral dat ze de zaken nog jaren willen laten sudderen, om uiteindelijk regelmatig over dezelfde vier strafzaken te oordelen.

Op de lange termijn gaat deze brede immuniteit hem niet helpen. De betaling aan Stormy Daniels is buiten de campagneboekhouding gehouden van presidentskandidaat Donald J Trump. Dat is illegaal. Die betaling is toen frauduleus opgenomen in de boekhouding van zijn bedrijven, dat is strafbaar. Hij was toen nog geen president, dus kan het geen handeling als president zijn.

Feynman en/of Feiten – The art of war

Veteranendag was een moment om te beseffen hoe fragiel onze vrede, veiligheid en soevereiniteit zijn.

Wij slapen zacht omdat anderen paraat staan geweld te gebruiken. We vergeten soms dat onze privileges eeuwenlang bevochten werden op diverse dictators en koningen. Ons rode potlood staat symbool voor hun bloed. We hebben een ereschuld om in hun nagedachtenis zorgvuldig te stemmen.

Tegen die achtergrond was het Amerikaanse verkiezingsdebat eergisternacht een uiterst pijnlijke aangelegenheid. De paniek is uitgebroken binnen de Democratische partij, kan Biden nog de vijf maanden mee voordat er gestemd wordt!? De vraag of hij tot en met 20 januari 2029 kan regeren wordt niet meer gesteld. Trump gaat winnen, en daardoor raakt de Republikeinse partij in paniek.

Het lijkt wel alsof Amerikaanse voorverkiezingen niet toekomstgericht zijn. De vraag is niet wie de komende vijf jaar de beste kandidaat is, maar welke kandidaat de beste naamsbekendheid en een legertje blinde volgelingen heeft opgebouwd. Merkbeleving is belangrijker dan kwaliteit. We kennen allemaal Isaac Newton & Albert Einstein, alleen een klein detail, ze zijn een beetje dood.

Feynman en/of Feiten – De woordenstrijd

ANP Foto: Molenbeek, Brussel, juni 2022

Een compleet debat ging verloren aan de vraag of Dilan Yesilgöz wel op de juiste manier haar excuses aanbood over de nareis op nareis getalletjes. Zonder migratie krimpt de Nederlandse bevolking, de complete bevolkingsgroei is dankzij immigratie. De opvang is overvol, huizen zijn op, het lukt niet overlast en criminaliteit te bestrijden, AZC Ter Apel is zelfs voor asielzoekers en medewerkers onveilig.

Aansluitend een debat met beoogd minister Faber over het woord omvolking. Een complottheorie dat er bewust beleid is om de bevolkingssamenstelling te veranderen. Nu weet ik zeker dat hier geen beleid onder zit, want deze demografische verandering gaat zo extreem snel, zo competent is onze politiek niet. (PDF) Miljarden mensen dromen van een beter leven, miljoenen komen onze kant op.

Je kent de verhalen van ouderen die hun hele portiek zagen veranderen. Die inmiddels de laatste kaaskoppen zijn. Je zag al 17 jaar terug op onze roze wolk welke stadscentra voor 95% bestaan uit niet-westerse allochtonen. Check hier uw vorige postcode. Je kan de woorden die dit proces beschrijven verbieden, maar daarmee verander je geen waarnemingen, problemen of meningen van kiezers.

Feynman en/of Feiten – Ons verdienmodel

Zonder loodgieters leven we in de stront

Na de totale obsessie deze week rond poppetjes, wordt het tijd terug te keren op de inhoud. Het mes gaat in het groeifonds, waar elke geïnvesteerde euro ruim vijf keer wordt terugverdiend. Dan ben je niet gericht aan het bezuinigen, maar aan het snijden in onze toekomst. Dat is een beetje dom, want onze economie moet sneller groeien dan onze begrotingstekorten, staatsschulden en beleidsfouten.

Mark Rutte gaf een paar miljard aan douceurtjes aan ASML om hen binnen te houden, in tegenstelling tot Shell of Unilever. Alleen kijken technische reuzen verder dan het belastingklimaat om een vestigingsklimaat te beoordelen. Geld klotst daar toch wel over de plinten. Beschikbaarheid van hoogopgeleid technisch personeel, woonruimte, bereikbaarheid en exportvergunningen zijn leidend.

Onze overheid maakte al een snelle draai rond de toelating en belastingvoordelen van kennismigranten. Helaas vergeet ons demissionaire kabinet zichzelf een belangrijke vraag te stellen. Waarom moet dat talent eigenlijk uit het buitenland komen? Hebben we die talentvolle jeugd zelf niet? De keuze voor technische profielen keldert, dat raakt onze welvaart, gezondheid en defensie.

Wie afgelopen woensdag naar de publicatie van n-termen keek, is zich kapotgeschrokken. VWO-examenkandidaten kregen bij wiskunde 1,1 punt cadeau, (bijvoorbeeld gratis van een 4,4 naar een 5,5). Een kernvak, anders waren velen direct gezakt. Bij natuurkunde 0,7 punt bonus, de schade van corona wordt onderschat. Er zit steeds meer leeswerk in examens, de diepgang daalt al decennia.

Feynman en/of Feiten – Luchtkastelen

De kiezer gelooft niet meer in de linkse kerk

Het verstandshuwelijk tussen PvdA en GroenLinks raakte eergisteren een kwart van haar kiezers kwijt. Frans Timmermans kelderde van 29,9% naar 21,6% of 21,9%. Een schril contrast met Geert Wilders, die steeg van 1 naar 7 zetels. Hij is de absolute eindbaas in deze verkiezingen. Dat terwijl partijen die niet met een Europese lijsttrekker kwamen, structureel werden buitengesloten van Europees debat.

Jesse Klaver probeerde zich krampachtig te profileren als de winnaar, de grootste partij. Dat het verstandshuwelijk tussen GroenLinks en PvdA een zetel is verloren ondanks de nuttige effecten van samenwerking en er vijf extra zetels dankzij Brexit en bevolkingsgroei voor Nederland te verdelen waren, vergeten ze maar even. Al dit gespin maakt een karikatuur van deze vernietigende uitslag.

Deze verkiezingen worden historisch genoemd, maar beslissingen worden helemaal niet door het Europese parlement genomen. Dit is voorlopig nog een peperduur vergaderclubje, de echte beslissingen worden genomen door de Raad van Ministers. Boterzachte beslissingen, want voor handhaving van begrotingstekorten, overheidsschulden of Dublin-criteria hoef je de EU niet te bellen.

Feynman en/of Feiten – De Kiezer spreekt

De kiezer is de keizer van de democratie, die heeft altijd gelijk

El País kopte dat 70% van de Europeanen vindt dat er te veel migratie is. Migratie is het belangrijkste thema. Als de EU een functionele democratie is, dan gaan we donderdag in de Europese verkiezingen een aardverschuiving zien. Dat volgt uit de peilingen en is op nationaal niveau al gebeurd. Het is verwonderlijk hoe geregisseerd het nieuws is in de laatste week van deze verkiezingscampagne.

De actiegroep “Verhelderen in plaats van verduisteren” probeerde gisteren in Mannheim met een paar marktkraampjes hun mening te uiten. Hun slogan had gegrepen kunnen zijn uit de koninklijke bijdrage dodenherdenking 2020 of een oude politieke belofte dat we zaken moeten benoemen, omdat benoemen de eerste stap is om over problemen te praten en oplossingen te zoeken.

Deze actiegroep wordt geparkeerd als extreemrechts, je mag niet praten over maatschappelijke problemen. Je wordt zelfs voor het vermelden van politiek gevoelige criminaliteitscijfers veroordeeld. Hebben we eigenlijk wel eerlijke verkiezingen als we op de belangrijkste thema's vanuit politieke correctheid de feiten en meningen niet meer mogen delen? Deze verkiezingscampagne is incompleet.

Feynman en/of Feiten - Deugen is dodelijk

Deugen en de-escalatie verzandt in een doodlopende weg

Zuid-Afrika noemde het een baanbrekend vonnis, dat is het zeker. Er was 7 oktober een invasie, diep in Israëlisch gebied, met brute verkrachtingen, moorden en gijzelingen. Er zijn nog steeds meerdere Hamas-bataljons gevechtsklaar om nieuwe aanvallen uit te voeren. Vanuit Rafah werd de Kerem Shalom grenspost beschoten waar voedsel en andere humanitaire hulp doorheen gingen.

Wat we nu zien is het belonen van escalatie. Hamas opent de aanval, 7 oktober stierven op 1 dag meer joden dan sinds de Holocaust. Hamas houdt nog steeds Israëliërs gegijzeld, hun leger draagt geen uniforms, verbergt zich onder de bevolking, het liefst onder ziekenhuizen, scholen en moskeeën. De facto zal Hamas vrijelijk zo doorgaan, de jure mag Israël daar niet meer op reageren.

Hamas is ondertussen in Qatar aan het feesten. Er zijn nog nooit zoveel protesten voor de Palestijnse zaak geweest. Nog nooit hebben zo veel landen Palestina erkend. Nog nooit zoveel miljarden staan op hun bankrekeningen. Israël wordt verantwoordelijk gemaakt voor al het onheil dat de Palestijnen overkomen. Dat het Palestijnse volk niet te vreten heeft en afsterft, is voor hen een heilig offer.

Burgerslachtoffers zijn voor Hamas een middel en een doel. Hamas onderdrukt, martelt en vermoordt meer dan tien jaar Palestijnen om aan de macht te blijven. Hamas schiet nu op Palestijnen die UNRWA voedselhulp afhalen. De Palestijnen hebben honger, Hamas ziet voedsel als wapen en inkomstenbron om de eigen bevolking te onderdrukken, sturen en af te persen.

Feynman en/of Feiten – Royaal Rechts

Wie zich niet gehoord voelt, stemt anders

Vanaf onze kamer tot en met de buitenlandse pers buitelt men over elkaar heen hoe rechts de nieuwe coalitie genoemd mag worden. Men vergeet dat 70% van de Europeanen vindt dat er te veel immigratie is. Worden de Europese verkiezingen van 6 juni ook radicaal of extreem? Sowieso maakt deze eendimensionale rechtslinksprojectie een inhoudsloze karikatuur van onze complexe politiek.

Leg maar uit aan iemand die al dertien jaar op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning dat er geen asielcrisis is. Leg deze criminaliteitscijfers maar uit. Leg het uit aan de winkeliers of bewoners in Ter Apel. Leg dat maar uit aan de moeder van een paar kinderen waarom ze geen huisarts meer krijgt. Leg uit waarom het dichtstbevolkte land van de Europese Unie geen uitzondering nodig heeft.

Migratiedeskundigen vrezen een race to the bottom. Ze snappen niet dat die race al begon met oude ontwerpfouten van de EU zoals het loslaten van het Dublin-criterium of vrij verkeer van personen. Een lidstaat dat bovengemiddeld goed voor kansarmen zorgt, krijgt net zolang extra migranten totdat dit barmhartige land bezwijkt. Migranten kunnen immers zichzelf informeren, vergelijken en kiezen.

De verschillen binnen de EU zijn enorm. België vangt bijvoorbeeld alleenstaande mannen niet meer op, wij wel. Hoe hard de linkse kerk ook schreeuwt dat een nieuw asielbeleid nooit kan, het is al decennialang de status quo over de grens. Wij gaven statushouders voorrang op sociale huurwoningen, Duitsland bouwt tentenkampen en Frankrijk sloopt tentjes in ruil voor een plekje onder de brug.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.