Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
85 topics
#toeslagenaffaire

Belastingdienst zette mensen op zwarte lijst op basis van 'nationaliteit en uiterlijk voorkomen'

Nog steeds geen enkele strafrechtelijke vervolging

Zo. Vanavond de persconferentie over wat er allemaal wel niet al weer open mag, nu even de vuile was naar buiten: twee rapporten van PwC over de Fraudesignaleringsvoorziening (=zwarte lijsten) van de Belastingdienst. Staatssecretaris Marnix van Rij meldt de Kamer er alvast bij dat de onderzoekers voorbeelden aantroffen "in communicatie binnen en met de Belastingdienst over de signalering van risico’s waarbij het risico op fraude werd gebaseerd op persoonskenmerken zoals nationaliteit en uiterlijk voorkomen." Dat gaat om TIENTALLEN voorbeelden, lezen wij in het rapport zelf, en we vragen ons af of het dan om tientallen individuele gevallen gaat, of om tientallen voorbeelden van systemen waarin nationaliteit en uiterlijk voorkomen een rol speelden. We weten al dat genoemd worden op de zwarte lijst van de Belastingdienst ertoe kon leiden dat je, die bijvoorbeeld omdat je de Belastingdienst kapot werd gemaakt omdat er ergens een foutje zat bij de toeslagen, werd geweigerd bij de schuldsanering. 

Of, zoals dat ambtelijk heet: "In lijn met bevindingen die eerder met uw Kamer zijn gedeeld en besproken concludeert PwC dat het zeer aannemelijk is dat burgers zijn uitgesloten van minnelijke schuldsanering natuurlijke personen (MSNP), kwijtschelding van belastingschuld of een persoonlijke betalingsregeling voor een toeslagenschuld wanneer bij hun registratie in FSV het “1x1-vinkje” aanstond." In deze brief staat dus eigenlijk: mensen werden door de Nederlandse overheid totaal kapotgemaakt (zie: al die van hun ouders afgepakte kinderen) alleen maar omdat hun kop en/of kleurtje ons niet aanstond. Groetjes, de staatssecretaris.

Bah.

Lees verder

Feynman en/of Feiten – Straffeloosheid

Van Huffelen kuste de ring op Marks vinger en maakt nu promotie naar een staatssecretariaat in de luwte

DE TOTALE LEEGHEID

Overmorgen treed een coalitie aan, die een jaar geleden aftrad. Het ultieme een glas, een plas en alles blijft zoals het was. De kiezer heeft altijd gelijk en bedekt twee jaar coronabeleid, Ongekend Onrecht en de Ruttedoctrine met de mantel der liefde. Uw vergevingsgezindheid en barmhartigheid zijn onbegrensd. Mark en consorten bevinden zich in buitengewoon goed gezelschap...

Een jaar geleden werd het Amerikaanse Capitol bestormd, Trump staat nu 6%-punt voor in de peilingen op Biden. De narcistische clown wint straks van de demente zombie. Trump bekeek de staatsgreep live op TV, spoelde het soms terug om dubbel te genieten, zijn dochter Ivanka smeekte hem het geweld te stoppen. Het voetvolk incasseert alles en tekent daarna slaafs bij voor meer.

Trump werd vrijgesproken door een Republikeinse meerderheid, zijn volgelingen die oprecht dachten bevelen te volgen van een zittende president werden vervolgd. Trump en Giuliani spraken veelvuldig over verkiezingsfraude, maar brachten in vijftig zaken geen bewijs naar voren. Deze democratische uitholling blijft gratis. Bewijs dat er niet gefraudeerd is, gaan we trouwens ook nooit krijgen.

Fox News sloeg iets te hard op Trump zijn trommel en loopt nu het risico 1,6 miljard af te tikken aan Dominion Voting Systems omdat ze helaas geen bewijs kunnen leveren dat er gefraudeerd is. Dat hele gebrek aan bewijs overigens de fundamentele reden om nooit aan stemcomputers te beginnen. Een verkiezing hoort controleerbaar te zijn door iedere kiezer, niet alleen door een paar nerds.

Lees verder

Wet Vleugels. Mogen we handen zien?

Social

Amendement 1a. De te betalen boetes dienen te worden verdiend middels een livestream waarop te zien is dat de betrokken ambtenaren lijfelijke baggerarbeid verrichten (à 5 euro per uur) ten behoeve van de bouw van een strafkolonie-eiland in de Waddenzee, dewelk in de toekomst zal worden gebruikt om de allercorrupste rijksambtenaren en falende bestuurders met jarenlange vrijheidsstraffen onder te brengen alsook te heropvoeden. 

Illustratief: Het Verdwenen Eiland Bosch in de Waddenzzee

Boete Belastingdienst toeslagenaffaire: €2,75 mln

Poeh poeh nou nou 

Okee. Een boete van de Autoriteit Persoonsgegevens voor de Belastingdienst, dat is sowieso een beetje de Autoriteit Kontzak die de Vestzakdienst laat betalen, maar toch. De Belastingdienst, die jaarlijks meer dan 200 miljard per jaar binnenharkt, krijgt een boete van maar liefst 2,75 miljoen euro voor het stelselmatig discrimineren van slachtoffers van de toeslagenaffaire. 2,75 miljoen zeg. Dat is ook niet veel. Dat is een beetje alsof Ferd Grapperhaus twee keer 390 euro overmaakt aan het Rode Kruis. Alsof Sigrid Kaag 200 euro overmaakt aan Veilig Verkeer Nederland (dit heeft ze gewoon echt gedaan hè,. red.) . Alsof een voltallig kabinet aftreedt en vervolgens maandenlang gewoon blijft zitten en binnenkort gewoon opnieuw op het bordes verschijnt. 

Overigens zijn er nog altijd NUL mensen überhaupt ook maar vervolgd (dus niet: veroordeeld, maar: vervolgd) voor de toeslagenaffaire. 

Belastingdienst joeg extra hard op paupers

2G avant la lettre

Dat is toch eigenlijk onvoorstelbaar? Dat de overheid burgers verschillend behandelt? Dat de ene groep, een groep die het eigenlijk al makkelijker heeft, gezonder is, ouder wordt, hoger is opgeleid en in mooiere huizen woont, door de overheid minder streng wordt behandeld? En dat de andere groep, een groep die het eigenlijk al moeilijker heeft, ongezonder is, eerder doodgaat, lager is opgeleid en in goedkopere huizen woont, door de overheid juist strenger wordt aangepakt? En dat die strenge aanpak van de overheid dan achteraf eigenlijk helemaal niet rechtvaardig blijkt? Dat die strenge aanpak van de overheid resulteert in het kapotmaken van duizenden gezinnen? Dat is toch onvoorstelbaar? Nou. Het is wel precies wat onze overheid gedaan heeft. De Belastingdienst controleerde extra bij lage inkomens in jacht op fraude. En dankzij Ruttes doofpot komen we daar nu pas achter. Is #MarkRutteJaagtOpPaupers al trending?

Boeven Raad van State nog steeds niet opgepakt

Autoriteit Persoonsgegevens: 'Raad van State medeplichtig aan discriminatie'

Niks aan de hand mensen. Gewoon doorlopen. Het enige wat uit bovenstaande reportage blijkt is dat de hoogste bestuursrechter van Nederland medeplichtig is aan jarenlange discriminatie, die leidde tot het kapotmaken van duizenden gezinnen. Dat weet iedereen die een beetje oplet al lang, maar bij de Raad van State zelf doen ze ondertussen gewoon of de rest van de wereld gek is, schrijven ze jaarverslagen waarin een beetje wordt gemompeld over zelfreflectie en ondertussen met de beschuldigende vinger naar de politiek wordt gewezen, en delen ze een prijs uit die is vernoemd naar iemand die actief bijdroeg aan het dichthouden van de doofpot waarin dit afgetreden kabinet de toeslagenaffaire wilde verstoppen. Weet u trouwens wie er volgende maand lid wordt van de Raad van State? "De toetreding van Amalia tot de Raad van State (RvS) wordt live uitgezonden door de publieke omroep. De prinses heeft vanaf 7 december, haar achttiende verjaardag, zitting in de Raad van State en wordt een dag later officieel aangesteld als lid. De uitzending op 8 december wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom en is van 13.40 tot 14.45 uur te zien op NPO1." Terwijl: de Raad van State moet KAPOT

Lees verder

Ja kom nou. PwC: 'Vernietigende verklaring niet in onderzoek memo-Palmen, want ongeloofwaardig'

Hoe dan 

Dus. Er bestaat al sinds 2017 een vernietigend memo over de handelswijze van de Belastingdienst in de toeslagenaffaire. Dat memo duikt pas in 2020 op. Er wordt een onderzoek ingesteld naar hoe dat in vredesnaam mogelijk is, en de onderzoekers concluderen dat het allemaal komt omdat het memo nét tijdens een verkeerde vergadering is besproken, dat er nét door de verkeerde persoon over het memo werd gebeld en dat het memo daarna nét in de verkeerde factsheet terecht is gekomen en daarna nét door een verkeerde afweging expres buiten het digitale archief is gehouden en dat het allemaal reuze ongelukkig en toevallig is dat net niemand van de hoofdrolspelers het memo ooit heeft gezien. Dat komt allemaal in een (in eerste instantie afgezwakt) rapport, waarover vervolgens in een technische briefing aan de Tweede Kamer wordt gelogen. Maar! De verklaring van een ambtenaar, die het memo in 2019 al op zijn iPad had, dat het memo ook is gezien door secretaris-generaal Manon Leijten en dat secretaris-generaal Manon Leijten zelf het woord LAAKBAAR in de mond heeft genomen, stond niet in het rapport omdat de onderzoekers dat niet geloofwaardig vonden (pdf van brief). Ook niet onder vermelding van 'hee, we weten niet of dit zo is, maar dit zegt iemand', of zo. Nee. Gewoon GEEN WOORD. Het wordt pas openbaar omdat de Kamer, zoals blijkbaar keer op keer op keer op keer op keer op keer op keer moet in dit dossier, blijft doorvragen. Er is een woord voor dit soort 'onderzoek' in de Nederlandse taal. Zoek maar op

Lees verder

Ding dong. Drieëndertig duivelse detailvragen over deksel doofpot toeslagenaffaire

Zijn we weer

Social

Ja hoor. Wéér die toeslagenaffaire. En sterker nog: wéér dat memo-Palmen. Maar weet u nog, toen wij op 26 oktober schreven dat het om de details zou gaan, in die hoorzitting met de opstellers van het rapport over wie wanneer las dat de Belastingdienst in 2017 al wist dat ze LAAKBAAR handelde in de toeslagenaffaire? Het gaat dus om de details. En wel een detail over het woord 'laakbaar', waarvan volgens PwC niemand gezegd zou hebben dat het al op 4 juni was gevallen. Vorige week stuurde PwC namelijk via de staatssecretaris een briefje (Detail 2021D41048) aan de Kamer waarin stond dat er toch iemand gezegd heeft dat het woord 'laakbaar' al op 4 juni gevallen is. Een belangrijk detail, waar Pieter Omtzigt 33 gedetailleerde Kamervragen over heeft gesteld. Die gaan wij eens even lekker gedetailleerd bespreken, na de breek. 

Lees verder

Kabinet lost toeslagenaffaire wéér niet op

Dat is wat die ouders nodig hebben, een stemmige zwart-witfoto van de staatssecretaris

Social

Omdat het kabinet jarenlang alles op alles heeft gezet om de omvang van het toeslagenschandaal (zie ook: de stiekeme privacyschendende slecht beveiligde niet kloppende illegale zwarte lijst) vooral te verborgen te houden, verloopt het oplossen van de problemen ongeveer net zo voorspoedig als het behalen van de inclusiviteitsdoelstellingen in de Talibanregering van Afghanistan. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schrijft in een brief dat maatregelen die staatssecretaris Van Huffelen gisteren aankondigde de boel alleen maar erger maken en de Vereniging van Nederlandse Omtzigtmannen heeft er in dit draadje (screenshot na de breek) ook geen fiducie in. "De VNG zegt ‘fundamentele bezwaren’ te hebben bij die nieuwe regelingen en daarvoor ‘de verantwoordelijkheid niet te kunnen of willen dragen’. De gemeenten vinden dat het kabinet opnieuw beloften doet die het niet kan waarmaken. Daarmee sluiten de gemeenten aan bij recente kritiek van de Raad van State en de Nationale Ombudsman, die ook pleitten voor terughoudendheid bij het doen van weer nieuwe beloften." Tja. Je kunt het kabinet wel uit de PR-bullshit halen, maar wie haalt de PR-bullshit uit dit kabinet?

Lees verder

Bassiehof - Richard Nixon, John Jorritsma, Mark Rutte en de toeslagenaffaire

In de film Nixon uit 1995 van regisseur Oliver Stone brengt Richard Nixon (gespeeld door Anthony Hopkins) samen met zijn butler Manolo Sanchez een nachtelijk bezoek aan het Lincoln Memorial in Washington D.C. alwaar de president in gesprek gaat met hippies die demonstreren tegen de Vietnam-oorlog. Een gebeurtenis die daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. In die scène vraagt een studente zich af of Nixon de overheid wel onder controle heeft, ze vergelijkt deze met een wild dier.

Daar moest ik aan denken toen ik zaterdag het interview met de burgermeester van Eindhoven John Jorritsma las (U weet wel, die hysterische burgeroorlog-roepende en snotterende VVD-burgervader). In dat gesprek met De Volkskrant zegt hij:

"De samenleving is in hoog tempo veranderd. En dat heeft zijn sporen getrokken. Tijdens corona hebben we 82 miljard euro geïnvesteerd om dit land overeind te houden. Het is tegenwoordig een megaklus om het veelkoppige monster Overheid te bedwingen."

De overheid als een veelkoppig monster, een wild dier.

In een interview decennia terug zegt Stone dat dat het centrale thema van zijn film over Nixon is:

"I see the Beast in its essence as a System ... which grinds the individual down ... it's a System of checks and balances that drives itself off: 1) the power of money and markets; 2) State power, Government power; 3) corporate power, which is probably greater than state power; 4) the political process, or election through money, which is therefore in tow to the System; and 5) the media, which mostly protects the status quo and their ownership's interests."

Wat ons brengt op Mark Rutte en de toeslagenaffaire. Afgelopen week was de demissionaire minister-president in Brussel op een Europese top.  De NOS stelde hem wat vragen over de  ruim 1000 kinderen die uit huis waren geplaatst. Maar Rutte was niet voornemens daarop in te gaan. Want in Brussel. Stel je voor! Kijk maar:

De vraag is nu vooral: heeft Mark Rutte Het Wilde Dier, het Veelkoppig Monster eigenlijk wel onder controle? Of is hij zelf het Ondier? De twijfel slaat even toe; zou Oliver Stone toch gelijk hebben, Rutte slachtoffer van een systeem wat hij niet onder controle heeft?   

Tienduizenden gezinnen zijn kwaadaardig verneukt door de Belastingdienst, door de overheid. De slachtoffers is compensatie beloofd maar het drama blijkt iedere keer toch groter te zijn. Is het systeem groter en krachtiger dan de demissionair regeringsleider?

Nee, want dit is geen film. Bovendien geen Watergate, Rutte geen Nixon.

Dit tranendal is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van Mark Rutte, 'the buck stopped in het Torentje'. De man is ruim tien jaar premier: Daar zal hij op moeten worden afgerekend.

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland