achtergrond

Geenstijl

Teslasubsidies gebaseerd op rekenfaal van 110%

Terwijl de ogen gericht zijn op de bühne waar het haantjesgevecht tussen vvd en '66 wordt gehouden, heeft Pieter Omtzigt een lijstje Vervelende Vragen in het postvakje van Eric Wiebes geduwd.

Ze gaan over het voornemen om de stekkersubsidie op peperdure elektrische auto's voor de happy few weer te kickstarten. Want is dat wel zo'n goed idee? Wiebes gaf in 2016 zelf al toe dat die maatregel "nooit had moeten bestaan": het kostte miljarden aan elitesubsidie en heeft "nul klimaateffect" opgeleverd. Pieter Omtzigt heeft de verkoopcijfers van nieuwe auto's in 2018 bekeken en tegen de  voorspellingen uit 2015 van Wiebes' ministerie gehouden. Wat blijkt? De raamambtenaren zaten er 110% naast - er werden meer dan twee keer zo veel elektrische auto's verkocht dan volgens dit rapport (pdf) waren voorspeld. Superdure rekenfouten dus, als je weet dat een Tesla al snel 73.000 euro belastingsubsidie bij elkaar stekkert. De CO²DA'er heeft daarom in snellaadtempo weer een stapel vragen geformuleerd over de mislukte modellen, die nog steeds gebruikt worden. Of meneer Wiebes de berekeningen even heel snel opnieuw wil maken, en "indien u niet bereid bent dit te doen, heeft u dan door dat er opnieuw miljarden meer in een autobrief periode uitgegeven wordt aan (semi-) elektrisch rijden op basis van een ondeugdelijk model?" Setje vragen na de breek.
UPDATE: Vvd-Kamerlid Helma Lodders heeft de vragen mede ingediend. Dat kan maar 1 ding betekenen: Dijkhoff is zich er mee aan het bemoeien.

Vragen van het lid Omtzigt (CDA) aan de staatssecretaris van Financien over het model CARbonTAX dat gebruikt is om de verkopen van elektrische auto’s te voorspellen en er in 2018 meer dan 100% naast zat bij de schatting van de verkoop van het aantal elektrische auto’s. (Belangrijke vragen in bold door ons - red.)

1. Herinnert u zich dat de prognose van de autoverkopen in het CARbonTAX-model 3.0 onder autobrief 2 was dat er tussen de 394.000 en 430.000 auto’s verkocht zouden worden in 2018 met een puntschatting van 413.000 auto’s? (bron: Figuur IV.3 in Beleidseffecten Autobrief II Analyse van effecten met CARbonTAX-model 3.0)

2. Klopt het dat de voorspelling op basis van het CARbonTAX-model 3.0 er onder autobrief 2 in 2018 de gemiddelde CO2 uitstoot van nieuwe auto’s ten opzichte van 2016 niet zou stijgen en constant zou blijven op 105 gram/km? (bron: Figuur IV.18 in Beleidseffecten Autobrief II Analyse van effecten met CARbonTAX-model 3.0)

3. Klopt het dat de voorspelling op basis van het CARbonTAX-model 3.0 er onder autobrief 2 in 2018 ongeveer 11.000 elektrische auto’s verkocht zouden worden? (bron: Figuur IV.7, hieronder:)

4. Heeft u kennis genomen van het feit dat het aantal verkochte auto’s in 2018 ver buiten het betrouwbaarheidsinterval is uitgekomen op 447.000?

5. Hoe hoog is de CO2 uitstoot van de nieuw verkochte auto’s in 2018 en hoe verhoudt zich dat tot de voorspellingen? 

6. Heeft u kennis genomen van het feit dat er in 2018 maar liefst 24.024 elektrische auto’s verkocht zijn in Nederland en dus meer dan 120% meer dan de voorspelling onder CARbonTAX-model 3.0? (bron: nederlandelektrisch.nl)

7. Erkent u dat de RAI voor volgend jaar een verkoop van 28.000 elektrische auto’s verwacht en dat dat dus wederom meer dan 80% boven de verwachtingen ligt?

8. Erkent u dat de verkoop van PHEV- auto’s (plug in hybrides), die niet meer gestimuleerd worden in 2018 onverwacht gestegen zijn naar ongeveer 4000 auto’s, terwijl die auto’s geen enkele subsidie meer ontvangen en terwijl er in het CARbonTAX-model 3.0 geen enkele PHEV auto meer verkocht zou worden in 2019? 

9. Kunt u een staatje geven van wat de verwachtingen van de stimuleringskosten van elektrisch rijden onder autobrief 2 waren in 2015, uitgesplitst naar BPM, MRB, IB/LB-kortingen etc over de hele periode (per jaar natuurlijk) en de uitkomsten voor elk van de jaren tot en met 2018?

10. Hoe beoordeelt u het model (CARbonTAX-model 3.0) dat gebruikt wordt bij de voorspellingen van de autoverkoop onder autobrief 2 en zeer specifiek voor de voorspellingen van de verkoop van elektrische auto’s?

11. Is het CARbonTAX-model 3.0 openbaar en kunnen wij het ontvangen inclusief de schattingen, zodat wij zaken kunnen reproduceren?

12. Is het CARbonTAX-model 3.0 wetenschappelijk gevalideerd voor het doen van voorspellingen en het maken van beleid en het doen van lange termijn voorspellingen met extreme belastingprikkels? Zo ja, wie heeft het gevalideerd en kunt u het bewijs van die validatie aan de Kamer doen toekomen?

13. Klopt het dat de rijksoverheid tientallen modellen gebruikt voor de voorspelling en evaluatie van beleid?

14. Kent u enig ander model bij de rijksoverheid dat er meer dan 100% naast zit bij de voorspellingen (hier: het aantal verkochte elektrische auto’s) en nog steeds gebruikt wordt? Zo ja, welk model is dat dan?

15. Klopt het dat het model uitgaat van een constante prijselasticiteit? (bron: Figuur VI.1 in Beleidseffecten Autobrief II Analyse van effecten met CARbonTAX-model 3.0)

16. Kunt u aangeven wat er volgens het model gebeurt als alle auto’s in het D-segement (zoals de Volkswagen Passat) in prijs gehalveerd worden en daardoor fors goedkoper worden dat de auto’s in het C-segment (zoals de Volkswagen Golf)? Hoeveel auto’s in het C-segment worden er dan verkocht en hoeveel auto’s in het D-segment?

17. Acht u het realistisch dat als de auto’s in het D-segment goedkoper worden dan auto’s in het C-segment er uberhaupt nog auto’s in het C-segment verkocht worden? Kunt u dit antwoord motiveren?

**18. Heeft u door dat het belachelijk klinkt dat een Volkwagen Passat goedkoper zou worden dan een Volkswagen Golf (of een Peugeot 508 goedkoper dan een Peugeot 308 of een Audi A5 goedkoper dan een Audi A3/Audi A2), mensen nog steeds een Volkswagen Golf zouden kopen? **

19. Beseft u dat u door grote belastingkortingen (BPM vrijstelling, MRB vrijstelling en dus 100% korting, 4% bijtelling ipv 22% bijtelling) u juist extreme testen aan het doen bent en dat dus de vraag over de effecten van enorme belastingskortingen en stimulansen zeer relevant is?

20. Bent u bereid om het CARbonTAX-model 3.0 opnieuw op te bouwen en te calibreren zodat er wel een relatie is tussen de voorspellingen en de uitkomsten in de huidige autobrief 2? 

21. Bent u bereid vervolgens schattingen te maken van de verkoop van elektrische auto’s en de kosten daarvan voor 2019 en 2020 die wel realistisch zijn?

22. Indien u niet bereid bent dit te doen, heeft u dan door dat er opnieuw miljarden meer in een autobrief periode uitgegeven wordt aan (semi-)elektrisch rijden op basis van een ondeugdelijk model?

23. Wordt CARbonTAX-model 3.0 of een opvolger daarvan gebruikt voor doorrekeningen op dit moment, bij bijvoorbeeld het ministerie van Financien, het ministerie van I&W, het CPB of het planbureau voor de leefomgeving? Kunt u aangeven waarvoor?

24. Kunt u aangeven of de huidige versie van CARbonTAX wetenschappelijk gevalideerd is? Zo ja, door wie en wanneer en kunt u daarvan het bewijs aan de Kamer doen toekomen?

25. Is het huidige CARbonTAX model beter in voorspellen dan het CARbonTAX model 3.0 en kunt u daarvoor bewijs aanleveren?

26. Kunt u deze vragen een voor een, precies en binnen drie weken beantwoorden zodat de antwoorden er ruim voor het AO autobelasting zijn?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.