Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
23 topics
#2g

Werkt 2G? De vraag stellen is hem beantwoorden

En Pieter Omtzigt stelt de vragen

De pandemie is voorbij. Omikron is het eindspel. Quarantaine hoeft al niet eens meer als je braaf je booster hebt gehaald. Dat hele 2G en 3G blijkt niet te werken (of vooruit: nauwelijks te werken) en toch wil Rutte 4 de vileine voornemens van zijn voorganger voortzetten. Iedere complotdenker en z'n verstandige medemens weet dat het vrijheidbeperkende controlesysteem een anker aan de economie is, een niet-noodzakelijk kwaad voor het MKB en een vuurpeloton met QR-vormige kogels voor de individuele vrijheid. Maar ja, dat mocht u voor de jaarwisseling (toen het land in nodeloze paniek in lockdown werd gegooid door ons radeloze leiderschap) niet weten van Hugo. En na de jaarwisseling wil D66-minister Kuipers het Paternottisme van zijn partij nog niet naar de prullenbak verwijzen. Gelukkig hebben we Pieter Omtzigt. Die stelt een paar vragen over het onzalige voornemen. En in die vragen, zitten de antwoorden: Oprotten met je fopsysteem van sociale controle.

Lees verder

The Endgame. Stop NU met alle 2G- en 3G-plannen

When the facts change

Even heel eerlijk: wij waren nooit fan van het uitsluiten van ongevaccineerden via 2G en 3G, zeker niet omdat het kabinet lange tijd bleef benadrukken dat vaccineren een vrije keuze was en zou blijven. Maar er was nog nooit zo'n goed moment om de huidige 3G-regelingen plus alle plannen voor nieuwe wetten die uitbreiding naar werkvloer en 2G mogelijk maken ogenblikkelijk te schrappen als nu. 

Laten we beginnen met het slechte nieuws: de coronapandemie is nog niet voorbij. We zitten middenin de omikrongolf, en zodra ook meer mensen in de risicogroepen besmet worden zal het nu dalende aantal ziekenhuisopnames (vandaag slechts +7 op de IC) ongetwijfeld nog gaan stijgen. Maar het goede nieuws is dat we er in Nederland, net als in de meeste andere ontwikkelde landen, relatief een stuk beter voorstaan dan een paar maanden geleden: een groot deel van de bevolking is gevaccineerd (meer dan 80% van de 60-plussers heeft al een booster), de testcapaciteit is enorm verhoogd, de ontwikkeling van medicijnen verloopt voorspoedig en de deltagolf is zo goed als voorbij

En niet alleen wij zien licht aan het einde van de tunnel, ook Tomas Pueyo, die in het begin van de pandemie het idee van The Hammer and the Dance muntte, denkt dat we er bijna zijn. "This Omicron wave is likely to be the last we should be cautious around. As a result, we should officially end the pandemic soon, probably in a month or so, unless some new, pretty unlikely new information appears." Pueyo wijst erop dat de komende maanden cruciaal gaan worden: kunnen overheden de ingrijpende maatregelen die ze in de strijd met corona hebben genomen, ook weer loslaten?

De invoering van de QR-samenleving is gepaard gegaan met het voortdurend schenden van het vertrouwen van de burger. U kent het riedeltje wel: de vaccinatiedrang zou er niet komen, 3G op de werkvloer en 2G-maatregelen waren niet aan de orde, en boosters werden niet verplicht voor een groen vinkje. De vaccinatiedrang kwam er toch, de wetten voor uitbreiding van 3G en invoering van 2G worden worden binnenkort in de Kamer behandeld en vanaf februari is een booster 9 maanden na de tweede prik alsnog verplicht voor een groen vinkje. Dit, terwijl de epidemiologische onderbouwing van de maatregelen aan alle kanten rammelt

Sterker nog, vandaag blijkt uit onderzoek van de TU Delft maar weer eens dat de QR-samenleving helemaal niet zo veel bijdraagt aan het bestrijden van de pandemie. Het loslaten van de QR-maatschappij is dan ook een ideale gelegenheid om een beetje van het vertrouwen weer terug te winnen. Je gooit niet in één klap de hele samenleving open met het risico dat de zorg wordt overspoeld, maar je laat wel duidelijk zien dat het je menens is met het teruggeven van vrijheden aan de burgers. 

Maar is 2G of 3G niet noodzakelijk 'zodat we sneller open kunnen'?

Het grootste probleem van die redenering is dat met de huidige stand van het virus (en naar alle waarschijnlijkheid ook in de toekomst) 2G of 3G hooguit voor een marginale beperking van besmettingen in marginale settings betekent, die in de praktijk vaak tegenvalt. Zeker nu de bescherming van de vaccins tegen besmetting met de omikronvariant relatief laag is. Daarmee zorgt de maatregel er niet voor dat bepaalde plekken maanden eerder open kunnen, maar is het (in het 'gunstigste' geval) meer een kwestie van een weekje eerder open of een weekje later dicht. Het is nogal wat om voor zo'n doel burgers voortdurend elkaars medische status te laten controleren en een bepaalde bevolkingsgroep (ook al heeft die zelf gekozen voor het weigeren van het vaccin) structureel bepaalde vrijheden te ontnemen. 

Lees verder

2Gate WOB! Waarom hield Hugo een kritisch 2G-rapport van de Raad voor de Rechtspraak achter?

Een tijdlijn over het achterhouden van een kritisch CTB- en 2G-rapport op basis van mails tussen VWS, JenV en de Raad

GeenStijl doet nog steeds onderzoek naar het door Hugo íets te lang achtergehouden kritische adviesrapport over 2G. We hebben een Wob-verzoek bij VWS ingediend, maar het ministerie blokkeert de openbaarmaking van die informatie. Via een andere route heeft GeenStijl vandaag wel nieuwe stukken bemachtigd over de totstandkoming en het niet tijdig aan de Kamer sturen van dat spoedadvies. Er zitten wat interessante duiveltjes in de details.

Korte terugblik: 'Onduidelijkheid over noodzaak' van 2G
Op donderdag 23 december na half zes stuurde demissionair minister van VWS Hugo de Jonge een kritisch adviesrapport van de Raad voor de Rechtspraak over coronapassen en 2G naar de Kamer. Dat advies is op 17 november uitgebracht op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en had op 22 november bij de indiening van de wetsvoorstellen voor coronapassen op de werkvloer (de "Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen", nummer 35971) en het voorstel voor 2G (de "Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen", nummer 35973) bijgesloten moeten zijn. Dat is niet gebeurd: het werd pas ruim een maand later nagezonden, vlák dat heel Nederland op 23 december uitklokte voor het kerstweekend. 

Pieter Omtzigt las het adviesrapport op 28 december en toen was het bal: het rapport bevat stevige kritiek die de regering niet in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel heeft opgenomen. Over de noodzaak van coronapassen (CTB) en 2G in verhouding tot grondrechten, over de ontslagvraag als je geen coronapas op je werk hebt, over maatschappelijke impact en over toegang tot het recht voor mensen die op enigerlei wijze de dupe worden van deze haastig opgestelde wetgeving (die bovendien grotendeels op hobbysommen leunt).

"Gewoon een foutje", of toch niet?
Tussen de indiening van het wetsvoorstel en het publiceren van het rapport zijn wel drie Kamerdebatten gevoerd (op 1, 15 en 21 december) over de coronamaatregelen, waarin CTB op de werkvloer en 2G kritisch besproken werden. Zonder dat de Kamer over het advies beschikte. Hugo de Jonge noemde het achterhouden van het rapport tegenover SBS6 op 29 december "gewoon een foutje", maar dat verhaal werd de volgende dag al door de werkelijkheid ingehaald: VWS wist al (minstens) negen dagen dat het rapport niet openbaar was: de Raad voor de Rechtspraak wees VWS daar op 10 december op, dat lazen ze pas op 14 december en vervolgens duurde het nog negen dagen en twee coronadebatten tot het naar de Kamer ging.

Omdat zowel 2G als CTB op de werkvloer extreem ingrijpende maatregelen zijn, die haastig in wetgeving worden gegoten waarbij kritische beschouwingen al dan niet per ongeluk worden weggelaten uit de bijlagen, wilden wij het onderwerp niet loslaten. Op 29 december heeft GeenStijl Wob-verzoeken gestuurd aan onder andere VWS en JenV. Die laatste heeft nog niet gereageerd, VWS pleegt moedwillige wobstructie. Desalniettemin hebben we wel de hand kunnen leggen op correspondentie tussen VenJ en VWS enerzijds met de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) anderzijds. En er zitten wat duivels in de details van die mailwisselingen. TIJDLIJNTIJD!
COMMENTS
closed. Gaarne verder reaguren in persco-topic. GU gaat morgen winkelen en wil vroeg slapen

Lees verder

KEERT MONA KEIJZER TERUG IN DE KAMER?

EN ROOFT ZE DE ZETEL VAN WOPKE?

Mona Keijzer werd in september op STAANDE VOET uit de ministerraad geknuppeld door M.E. Rutte nadat ze zei dat ze 2G geen goed idee vond, en tegen de coronapassen van de dystopische QR-samenleving is. Ze vertrok daarop uit de politiek want ze 'wilde geen splijtzwam zijn'. Maar Wopke Hoekstra blijft niet in de Kamer als fractievoorzitter, die gaat airmiles harken en CO2-bommen droppen als MinBuZa. Dus schuift het CDA een zeteltje op. Die zetel zou voor vervelende pedante klimaatdrammer Henri Bontenbal zijn (nummer 8), WARE HET NIET dat op nummer 7 ene Mona Keijzer op de CDA kieslijst stond slash staat. En volgens een spelregel van de democratie waar zelfs de Rutte Doctrine geen grip op kan krijgen, mag zij kiezen of ze die zetel wil innemen. En volgens "bronnen" bij EenVandaag (een visboer of oliebollenbakker uit Volendam?) neigt ze daar wel naar. Onlangs had ze bij De Balie een uitstekend verhaal tegen 2G en vóór meer aandacht voor burger, vrijheid en het nationale gemoed. Wat het gaat niet goed en wel slecht. Mona is goed met Pieter Omtzigt. Krijgt Groep Omtzigt een vers toetje er bij? Een mens mag hopen. Want de hoop sterft het laatst. Doe het Mona. DOE HET, en breng Rutte 4 van 3 zetels speling terug naar 2, in 1 klap.

Italië start 10 januari landelijk 2G, ook voor "alle vormen van openbaar vervoer"

Italy, can you believe it, Italy!

Was ons even ontgaan in 't FEESTGEDRANG van vorige week. Maar volgende week op 10 januari voert Italië landelijk 2G in. Dat betekent dat je  alleen nog met 2 doppen GHB op naar de kapper mag. Italië noemt het de Super Green Pass. Alleen nog een herstel- of vaccinatiebewijs volstaan nog en inmiddels zijn ook buitenterrassen, hotels, skiliften, kabelbanen, binnen- en buitenzwembaden, conventies, conferenties, wellness centres en "alle vormen van openbaar vervoer" verboden voor ongevaccineerden en mensen zonder herstelbewijs. De overheid lijkt nog niet bereid een 2G-beleid voor alle werkgelegenheden in te voeren omdat dit dan naar de letter wel neer zou komen op een vaccinatieplicht. Maar op de Italiaanse werkvloer gold natuurlijk vanaf half oktober wel al een 3G-beleid. Het is even onduidelijk na hoeveel maanden de volledige vaccinatiestatus verloopt, maar de Italiaanse overheid maakt de boosters nu na vier maanden in plaats van vijf maanden al "beschikbaar". 

In anders nieuws Frankrijk start deze maand met hun 1G-beleid, waarbij het groene vinkje vier maanden na de laatste vaccinatie vervalt.

Hugo de Jonge verstopte NOG een kritisch 2G-rapport: 'Coronapas geen goed instrument'

Ja weet je, je gaat vanzelf een keer in 'complotten' geloven als de leiders louter liegen, schmieren en bedriegen

De Meest Geprikte Man van Nederland heeft nóg een kritisch rapport over 2G coronapassen achtergehouden voor de Kamer. Pieter Omtzigt zat - uiteraard - op 1 januari ook wetsteksten te lezen en stuitte op het advies  van de digitale begeleidingscommissie, dat als bijlage verstopt zat bij de Kamerbrief reactie op motie over geen groen vinkje CoronaCheck-app bij besmetting. "Goed verstopt dus", volgens Omtzigt. Afgelopen week leerden we dat Hugo een kritisch rapport van de Raad voor de Rechtspraak wekenlang bewust achterhield, om het vlak voor kerst en - belangrijker - ná twee debatten over 2G pas naar de Kamer te sturen. Hugo wil namelijk zó graag 2G invoeren dat we beginnen te denken dat zijn huichelende handelswijze het gevolg is een opgelegd EU-decreet uit Brussel is, want die willen immers alle vrije burgers digitaal oormerken.

Het advies van de digitale begeleidingscommissie is kort (twee kantjes) maar krachtig: "De commissie [is] van mening dat de coronapas als uniek toegangsmiddel voor werk en belangrijke locaties niet het beste instrument is om de pandemie te bestrijden." En dat advies is, evenals dat van de Raad voor de Rechtspraak, pas ná twee 2G-debatten naar de Kamer gestuurd. We gaan er, net als bij het vorige rapport, van uit dat dit opzettelijk is gedaan door Hugo de Jonge, maker van uitermate smerige worsten. De volledige adviestekst staat na de lees verder, opdat zo veel mogelijk mensen er kennis van kunnen nemen. Want 2G en coronapassen bestrijden geen virusbesmettingen. Ze bestrijden in de eerste plaats de vrije beweging van vrije mensen, en iedereen die zijn vrijheid lief is, zou zich met alle kracht tegen deze overheids-almacht moeten verzetten.

Lees verder

Een 2G-Complot van het Demissionaire Kabinet bespreken in het Stamcafé

Nou ja het is geen complot het is gewoon beleid en dit topic is een theorie daarbij

Hieronder zien we Femke Halsema, zondag bij Buitenhof. Wij hebben altijd al enorm van deze vrouw gehouden en die liefde laaide maar weer eens op toen ze de grondrechten van het individu tegenover een almachtige staat benadrukte, in een bijna terloopse vanzelfsprekendheid waarmee ze de onvermijdelijke polarisatie van een vaccinatieplicht voorspelde. Ze spreekt zich er niet letterlijk tegen uit, maar ze waarschuwt wel dat het een gevaarlijk middel is.

Vanmorgen maakte Hugo de Jonge per Kamerbrief bekend dat er voorlopig geen 2G komt: een samenleving waarin testen voor toegang (de derde G) wordt geschrapt en je alleen nog met de QR-code van een vaccinatie- of herstelbewijs toegang krijgt tot kroeg, restaurant, museum, bioscoop  of sporthal. Hugo gaf de nieuwe Zuid-Afrikaanse virusvariant de schuld, maar dat is een dun smoesje om krappe politieke steun voor 2G achter te verstoppen: de ChristenUnie is tegen (zeggen ze, maar wie gelooft die meloenenslikkers nog?). De PvdA wil wel, maar de PvdA wil, zoals we vandaag zagen in een treurig zaaltje dat galmde naar de jaren zeventig, graag met GroenLinks optrekken - en die zijn juist weer  tegen 2G. Kortom: Hugo kijkt de coalitie-kat nog even uit de oppositie-boom tot na kerst. Tot die tijd verlengen ze gewoon de soort-van-lockdown op Leuke Dingen (horeca & cultuur) en Gezonde Bezigheden (sport).

Daarna gaan we alsnog het prikschip in:

Lees verder

HOEZEE. DANKZIJ OMIKRON nog even GEEN 2G

Eindelijk een variant die beroerd beleid afstopt. Hoewel...

Hugo de Jonge, die niks kan, heeft maatregelen laten lekken, een persco gegeven en daarna aan pas de Kamer medegedeeld  heeft zowaar via de keurige route van een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de 2G-samenleving waar hij en Mark Rutte zo'n enorme bloedhaast mee hadden, niet doorgaat. Deze week zou er gedebatteerd worden over de breed betwiste maatregel (waar de ChristenUnie zogenaamd tegen is maar waar de PvdA sowieso voor een meerderheid gaat zorgen). De reden: 

"Het kabinet constateert dat met de hoogte van de infectiedruk en de aanhoudende druk op de zorg de verwachting is dat er niet op korte termijn ruimte ontstaat om (delen van) sectoren waar sprake is van een omgeving met een hoog risico, met het gebruik van CTB op basis van 2G te kunnen openen. Dit geldt temeer vanwege de onzekerheden omtrent de Omikronvariant."

Maar niet te vroeg opgelucht adem halen: ten eerste staat daar in omfloerste bewoordingen dat de quasi-lockdown van de Vijf Uur Samenleving langer gaat duren en qua 2G-beleid is het uitstel en helaas geen afstel van de onveilige, nutteloze, niet wetenschappelijk onderbouwde sociale controlesystemen: "Het kabinet hecht onverminderd aan de toevoeging van CTB op basis van 2G aan het repertoire van in te zetten maatregelen." 

TL;DR: Huidig beleid remt besmettingen niet voldoende, daarom gaat huidig beleid langer door. We geven Omikron de schuld. Daarna krijg je alsnog 2G. Hele brief hierrr. Ook leesbaar zonder QR-code.

Lees verder

Nog steeds geen deugdelijke wetenschappelijke onderbouwing voor QR-samenleving

Government by bierviltje

Wat we wel hebben: een of ander door de werkgeverslobby betaald KPMG-rapport, OMT-leden die wel willen, aannemelijke redeneringen dat het heus wel enig effect zal hebben, al weten we niet hoeveel, en vooral: een regering die maanden heeft geroepen dat vaccineren toch echt vrijwillig moet blijven en nu, voor de zoveelste keer, weigert de gevolgen van haar eigen beleid te aanvaarden maar wel heel veel haast heeft met de ingrijpende uitbreiding van de QR-samenleving. Maar wat we nog steeds niet hebben: wetenschappelijke fundamenten onder de aanname van het kabinet dat 3G- of 2G-regimes echt een bijdrage leveren aan de strijd tegen het virus. FTM heeft het gevraagd, en kreeg alleen een potje lauwe lobbypoep (vandaag ook te lezen zonder FTM-vaccin). Ondertussen werd het virus mét de 3G-maatregelen die in september werden ingevoerd niet ingedamd, maar juist massaal verspreid, met alweer duizenden doden tot gevolg. Lekker dan. 

LIVE. Hoe Nederland naar 2G gesjoemeld wordt

Kamer bespreekt wanneer ze gaan bespreken wat ze willen bespreken over 2G

Maandagavond laat is het 2G-voorstel aan de Kamer gestuurd (weken nadat het in een persco als """overweging""" was aangekondigd). Vanmorgen stonden Hugo en Ferd voor het Senaatstribunaal om de coronaspoedwet te verlengen voor ronde 3/∞. En in de 2K is de planning voor 2G aan bod vandaag, in een procedurevergadering om de planning van de Great Reset tweedeling in de agenda's te gieten. En wij, wij hebben allemaal heel veel moeite om nog *iets* serieus te nemen in een land van chronisch liegende politici, waar je op buitenlandstalige duiding bent aangewezen om een eerlijke observatie van de groeiende onrusten & onlusten opgediend te krijgen.

Het OMT zegt dat 2G de besmettingen kan halveren maar zegt ook dat het geen idee heeft of het werkt. OMT-mediapersoonlijkheid Diederik Gommers riep vorige week nog veel letterlijker dat 2G niet werkt, en niet bij Nederland past. Hij riep ook dat Mark & Hugo van het demissionaire kabinet het OMT misbruiken. Voor politieke machtsspelletjes, voegen wij daar zelf aan toe.

De Raad van State Het Toeslagentribunaal van Thom de Graaf heeft ondertussen geadviseerd dat tweedeling een prima plan is, en heeft de deur open gezet voor een ctb-plicht omdat vrijblijvende inzet niet zou werken. Laat die even indalen: de hoogste bestuursrechter van Nederland heeft zodanig geadviseerd over een wet, dat burgers harder gehandhaafd kunnen worden met een wet die strekt van café en pretpark tot op de werkvloer, maar waarvan de werking zeer twijfelachtig is. En dat van de club die vrijdag nog heel stilletjes 'sorry' mompelde voor het juridisch doodknuppelen van toeslagenouders, in een zelfgeschreven en geproduceerd "interview". Hallo communistisch staatsregimes, willen jullie je propagandatactieken terug?

Ondertussen, elders op de globe, stond WEF-wappie Schwab de glunderende Sinterklaus uit te hangen met nieuwe blauwdrukken vol met globalistische vergezichten in D66-retoriek die door een Excelsheet is uitgespuugd en waar het woord "execute" niet zo handig is gekozen. Maakbaarheid als globalistische wereldreligie, het is geen complot en ook geen dictatuur, het is gewoon een business case van goed boerende betweters die in corona hun kans schoon zien om een toekomst vorm te geven op de manier die zíj willen, maar wel met stevige nevenschade aan individuele vrijheid en vrijzinnigheid en zelfbeschikkingsrecht en welja, misschien ook wel de verzorgingsstaat.

Nou en aan de agenda daarvan gaan ze in de Kamer vandaag verder sleutelen. Volgende halte: vaccinatieplicht, Vierde OostenRijk-stijl. Nou niet meteen gaan rellen en dingen slopen, er loopt nog een ACTIE VOOR EEN VOLKSRAADPLEGING - om het woord referendum maar te vermijden, want daar moeten D66'ers van aan de beademing.
UPDATE: En ineens mag de formatie wat ons betreft nog maaaaaaaanden duren.... QR op werkvloer controversieel verklaard. 2G-debat wel volgende week.
UPDATE 13u55: Totale puinhoop nu. Ze zijn hun eigen draad he-le-maal kwijt en dat is de schuld van Attje Kuiken. QR op het werk mogelijk toch niet controversieel. Schorsing nu, later verder.
UPDATE: Omtzigt legt het probleem uit.
UPDATE: Vakbonden tegen werkvloer-QR.
Update: Comments closed. Allemaal verzamelen in het StamCafé

VIE AAR HIER TZOE DIEVELLOB SE KREET NERRETIV - Herr Klaus

Lees verder
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Batavia Casino. Hét online casino van Nederland
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland