achtergrond

Geenstijl

@woo

WOO. Hugo de Jonges ambtenaren deden alles om Sywertapps en Sywertdeal geheim te houden

Een beetje inside de tent proberen je pis op te houden

Volstrekt niet verbazingwekkende ontwikkeling (zie ook: Kaagdocu, D66) in het steeds verdrietiger worden dossier 'Uw overheid en openbaarheid': uit een Woo-verzoek blijkt hoe ambtenaren omgaan met Woo-verzoeken en het is niet fraai. Het ministerie van VWS wrong zich in allerlei bochten om de Sywertapps geheim te houden. En nu heeft NRC ook nog uitgevogeld dat het ministerie er eerder alles aan deed om die hele deal aan ons zicht te onttrekken. Accountancykantoor Grant Thornton mocht geen onderzoek doen naar de deal, omdat dan wel eens publiek zou kunnen worden Hugo de Jonge zich de pis lauw liet maken door Van Liendens publieke druk. Ambtenaren, die in dienst zijn van ons, het publiek, vinden openbaren aan ons, het publiek, wat ze doen namelijk reuze vervelend. Misschien komt dat omdat ambtenaren tegenwoordig niks meer hoeven te kunnen, als ze maar politiek sensitief zijn. Was er maar een politieke partij die een volstrekt nieuwe bestuurscultuur ging regelen ofzo.

WOO. Interne nota Binnenlandse Zaken SLOOPT Israëlbrief (en klimaatbrief) ambtenaren

Geen woord Arabisch bij

Okee. Dit wordt een beetje een raar topic want meestal schrijven wij over dingen die we in Woo-stukken vinden als er iets in staat waar wij het heel erg niet mee eens zijn. Maar nu: is het andersom. Wij hebben iets gevonden waar we het heel erg wel mee eens zijn. Gaat allemaal over de brief van Nederlandse ambtenaren op 20 oktober (zie update 14:31) aan het kabinet over onze steun aan Israël na de slachting door Hamas. Komt even een hele lange quote aan:

Begin citaat! (vetgedrukte passages zijn door ons vetgedrukt wegens vet)

"In de brief wordt nadrukkelijk verwezen naar de ambtseed: “Wij hebben de eed of belofte afgelegd op basis van de Grondwet en worden geacht, als integer ambtenaar, om rechtvaardig te handelen.” Immers de briefschrijvers denken oprecht dat zij dit vanuit hun ambtelijke integriteit moeten doen. Daar zit de crux en daarom hebben zij dit als ambtenaar ondertekend. De meest kenmerkende passage uit de brief in dit opzicht is: "Als ambtenaren voelen wij ons geroepen om te staan voor het internationaal recht. Wij hebben de eed en belofte afgelegd op basis van de Grondwet en worden geacht, als integer ambtenaar, om rechtvaardig te handelen. De onvoorwaardelijke steun van ons kabinet aan Israeël maakt ons medeplichtig aan de humanitaire catastrofe in Gaza. Dit kunnen en willen wij niet op ons geweten hebben". Dit is een hele heftige passage en geeft een inkijk in hoe zij tegen hun ambtelijke integriteit en ambtelijk vakmanschap aankijken. Maar zij verwarren hier ambtelijke integriteit met persoonlijke integriteit. Ambtelijke integriteit vereist juist terughoudendheid van ambtenaren om zich publiekelijk uit te spreken. Binnenskamers ligt dat weliswaar anders, maar een brief schrijven met een handtekeningenactie is gewoon niet handig.

De rijksambtenaren die de oproep aan het kabinet hebben gedaan, lijken dit te koppelen aan een privéopvatting en het eigen geweten. Het gaat hier meer over persoonlijke integriteit dan over ambtelijke integriteit. Het rechtstreeks koppelen van dergelijke privéopvattingen aan integer of goed ambtenaarschap en aan de ambtseed is daarom te kort door de bocht. De ambtseed gaat over het ambtelijk handelen en het functioneren als(rijks)ambtenaar in openbare dienst. Rechtvaardig handelen gaat dan over hoe je als ambtenaar handelt en mensen behandelt. Je belooft met de ambtseed bijv. niet om als burger je buurman rechtvaardig te behandelen maar wel om als ambtenaar een burger die om een subsidie verzoekt, of die een bezwaarschrift indient tegen een overheidsbeslissing, rechtvaardig te behandelen. 
De overige aspecten van de ambtseed moeten in diezelfde functionele context worden bezien. Het gaat erom hoe je je functie als ambtenaar gaat vervullen c.q. vervult.
Een integer ambtenaar is er zich bovendien in zijn privégedrag van bewust dat hij behalve burger ook ambtenaar is en daarom in sommige opzichten beperkt is in zijn handelen en zelfs in zijn grondrechten (zoals de bijgevoegde Handreiking nader uitlegt).

GeenStijl gaat Hugo de Jonge de moeder Woo'en

Moeders houdt uw Woo-verzoeken binnen

De tussenstand van de ophef waar iedereen en zijn moeder gisteren een mening over had: eerst zou het woord 'moeder' door 'ouder uit wie het kind is geboren' worden vervangen in de Wet basisregistratie personen, toen was het volgens Hugo de Jonge een foutje, en nu is het volgens boze CDA-tongen een gemene truc van D66-staatssecretaris Alexandra van Huffelen, die deze wijziging er 'niet per ongeluk' in gezet zou hebben. Maar ja! Dat is een beetje roddel & achterklap, en u kent ons zo langzamerhand: daaraan hebben wij bij GeenStijl een moedertje dood. Wij stoppen niet voordat wij de moeder aller onderste stenen boven hebben. Dus is er nu een officieel Woo-verzoek, van GeenStijl, voor Hugo de Jonge. Daar helpt geen moedertje lief aan.

Alle (alle!) ministeries blijven VOLGENS AFSPRAAK de Wet Open Overheid overtreden

Mag dit (NEE) gebeurt dit (JA)

Wow wow wow. Dus wij vorige maand nog schrikken (nou ja, schrikken, een soort van in cynisme gedrenkte verbazing) van het feit dat het ministerie van VWS consequent de Wet Open Overheid schendt door conceptstukken geheim te houden. Blijkt dat ministerie van Pandemie en Overmacht helemaal geen uitzondering te zijn, maar gewoon een gevolg van rijksbreed afgesproken beleid. De Rutte doctrine is springlevender dan ooit. Lees dan bij Follow the Papertrail: "Ministeries hebben onderling besloten om bij verzoeken om overheidsinformatie ‘concept’-documenten niet vrij te geven, zo blijkt uit recent openbaarde stukken. Topambtenaren weten dat ze hiermee ingaan tegen het oordeel van meerdere rechters." Mooi nieuws voor een kabinet-Wilders I. De topambtenaren van Nederland hebben er geen enkele moeite mee de rechtsstaat buitenspel te zetten.

Draaideurministerie VWS blijft doorgaan met illegaal geheimhouden Woo-stukken

Geweldig zo'n vakminister

Vakministers, daar kun je er niet genoeg van hebben! Van die mensen die echt weten wat er speelt op de werkvloer omdat ze er dagelijks zijn ze er kort geleden gewerkt hebben ze al hun halve leven bestuursfuncties bekleden en ook in die rol een uiterst dubieus track record hebben. We hebben het natuurlijk over Taliban-maatje (benieuwd of ie ook aangifte gaat doen tegen de maker van die foto trouwens, red.) Ernst Kuipers, die vandaag weer in het nieuws is omdat zijn ministerie (dat wij inmiddels maar al te goed kennen) stelselmatig en bewust de wet blijft overtreden. "Het ministerie van Volksgezondheid houdt zich stelselmatig niet aan de wet door documenten bij voorbaat geheim te verklaren. Uit een werkinstructie blijkt dat interne conceptstukken ‘integraal geweigerd’ worden, terwijl dat volgens meerdere experts en een adviescollege over de overheid in strijd is met de Wet open overheid." Vroeger kregen mensen die de wet overtraden (bijvoorbeeld omdat ze een taartje aten) straf, maar het ministerie van VWS krijgt alleen maar een boos stukje in de krant. Gaat lekker zo met die rechtsstaat. 
UPDATE: Stukken daarrr

Raad van State liegt over "misbruik" WOO

Je verwacht het wel

Bij de Raad van State lopen ze de hele dag een eerbiedwaardig instituut te spelen dat er heus wel spijt van heeft dat het allemaal zo is misgegaan toen met die Toeslagenaffaire, en dat het toch allemaal de schuld is van iedereen behalve de Raad van State. MAAR ONDERTUSSEN! Als ze even kunnen slijmen bij Hugo de Jonge die engnek die nu nog op VWS zit en zijn openbaarheid hatende ambtenaren, dan zullen ze het niet laten. Ook als ze daarvoor moeten verzinnen dat de rechtspraak last heeft van allemaal gemene burgers die de Wet Open Overheid misbruiken. Die gemene burgers bestaan namelijk helemaal niet. Er bestaat alleen een gemene overheid die de Wet Open Overheid misbruikt, door zich keer op keer niet aan de Wet Open Overheid te houden. Maar wat dan weer ontzettend lollig en ironisch en tegelijkertijd gekmakend is: dankzij diezelfde Wet Open Overheid weten we 100% zeker dat de Raad van State LIEGT DAT HET GEDRUKT STAAT. "De Raad van State schreef in zijn jaarverslag dat burgers de Wet open overheid misbruiken om dwangsommen binnen te slepen, wat tot overbelasting van de rechtspraak zou leiden. Het instituut weet dat die bewering niet klopt, maar besloot desondanks zijn jaarverslag niet aan te passen. Dit blijkt uit interne stukken, vrijgegeven na een beroep op de Wet open overheid." Haha. Hahahaha. Ha.
PS De Raad van State moet kapot

WOO-weigering. Documenten opvragen bij de Rijksoverheid via de rechter: zo frustrerend is dat

Het WOO't een beetje vermoeiend zo...

Weet u wat het is met Wob/WOO-verzoeken? Het kost kneiterveel tijd, en dus geld en niet omdat een briefje opstellen met een verzoek om documenten zo veel moeite kost. Maar omdat de overheid zich meestal niet aan wettelijke termijnen houdt. Want hoe langer het duurt eer documenten worden vrijgegeven, hoe groter de kans dat het onderwerp al lang weer uit de nieuwsstroom, uw aandacht en het kortetermijngeheugen is weggespoeld. Om de actualiteit van overheidscontrole te bewaken, moeten we steeds naar de rechter (het duurste deel van WOO'en), die dan de staat moet dwingen om zich aan de termijnen te houden. Soms gaat dat glorieus (zie: Landsadvocaat vs. GS inzake Evacuatie-Ellende Afghanistan). Maar soms houdt de rechter die de rijksoverheid aan de wet moet houden, zichzelf ook niet aan de wet.

Zo'n zaak hebben we nu. Weet u nog hoe Hugo de Jonge een spoedadvies had besteld om op de valreep van corona toch nog even 2G in de praktijk te kunnen brengen, en de negatieve feedback van de Raad voor de Rechtspraak verzweeg voor het publiek?  Op 29 december 2021 (!) diende GeenStijl een Wob-verzoek (pdf) in bij VWS over dat spoedadvies. Via andere wegen kregen we een deel van het verhaal boven water, maar niet alles. Sterker nog: het Wob-verzoek van anderhalf jaar geleden is nog steeds niet ingewilligd. Dat komt niet alleen door vervelend weigerministerie VWS, maar in dit geval ook door de rechter, die zich regelmatig niet aan de eigen termijnen houdt om te vonnissen over de termijnen waar de staat zich aan moet houden...

#GS20 - 2022 - NPO houdt adviezen Shula Rijxman (D66) aan "andere politici" dan Sigrid Kaag geheim

We mogen zelfs niet eens weten of ze wel bestaan

Slecht nieuws voor iedereen die graag wilde weten wat voor adviezen Shula Rijxman allemaal heeft gegeven aan andere politici dan Sigrid Kaag. De NPO houdt ze geheim. Sterker nog, in een door GeenStijl aangespannen Woo(Wet open overheid)-procedure wilde de NPO niet eens erkennen of die adviezen überhaupt wel bestaan. De NPO vindt namelijk dat adviezen van haar bestuursvoorzitter aan politici niet onder de Wet open overheid vallen, en daar is de beroepscommissie van de NPO (bekend van internet) het mee eens. Fun fact: voor het begin van de zitting werd HUMAN-presentator Coen Verbraak, die toevallig ook in de hal van het NPO-gebouw was, door de secretaris van de commissie per abuis aangezien voor GeenStijl-medewerker. De vrolijke consternatie mocht helaas niet baten. Jammer maar helaas dus. De luiken blijven dicht. U leest het advies van de commissie hier, het besluit van de NPO, ondertekend door Rijxmans opvolger Frederieke Leeflang, daar en de inbreng van GeenStijl tijdens de bezwaarzitting daar.

Rutte doctrine. Ministerie van VWS spuugt op rechtsstaat, maakt coronastukken niet openbaar

Ach joh maakt het uit

De basis van de rechtsstaat is dat de overheid zich aan de wet houdt. We schrijven het nog maar eens op, want dat lijkt Abigail Norville, topambtenaar op het ministerie van VWS, vergeten. Anders kunnen we het niet verklaren dat ze in dit hallucinante interview met FTM over het stelselmatig achterhouden van coronastukken door haar eigen ministerie doet alsof het haar ook maar een beetje is overkomen. 

We weten al lang dat het ministerie van VWS een totale puinhoop maakt van de levering van coronastukken, maar Norville erkent dat nu volmondig. "Tijdens de Zoom-call met journalisten werd mij dit ook verweten: de informatiehuishouding is niet op orde. Jullie concluderen het nu ook weer. Ja dat klopt, zeg ik dan altijd. Bedankt voor de analyse. En nu?" Norville stelt onder meer voor dat journalisten dan maar geen informatie meer moeten vragen. *"Het loopt aan meerdere kanten vast, zie ik. Ik hoop dat journalisten openstaan voor een nieuw gesprek. Kunnen we tot een oplossing komen die voor ons beiden wel werkt?" *

Ja kom nou zeg.

Geslotenheid was bewuste keuze

Wat het falen van het ministerie van VWS om stukken over de coronacrisis openbaar te maken zo erg maakt, is het feit dat de Nederlandse regering er van begin af aan bewust voor gekozen heeft om niet open en eerlijk te zijn over de coronabestrijding (en daar mee doorging toen we al lang niet meer in Alarmfase 1 zaten). Dat hebben wij van GeenStijl niet verzonnen (we hebben het wel gemerkt), dat heeft de toenmalige hoogste ambtenaar van het ministerie gewoon openlijk toegeven in een interview met De Correspondent. Die Erik Gerritsen is nu overigens tegen een salaris dat een paar meier onder de Balkenendenorm ligt de baas bij woningcorporatie Ymere, omdat hij zoveel verstand heeft van woningen zo goed face to face met belanghouders samen dilemma’s kan doorleven en in gesprek gaan over lastige keuzes om ons er gezamenlijk uit te innoveren

Bovendien draagt deze gesloten houding van het ministerie er aan bij dat er een heel ecosysteem is ontstaan van wappies die ieder brokje informatie dat wel naar buiten komt verkeerd interpreteren, wat vervolgens gemanaged moet worden door voorlichters die niet in de materie zitten en achter de feiten aanlopen. Voor een ministerie dat zoveel belang hecht aan wat er in de media gebeurt (maar echt) lijkt dit ons een funeste houding. En dan is de verantwoordelijke minister (die niet tegen kritiek kan) nu ook nog eens op een andere post gezet waar hij opnieuw begint met het doen van beloftes die hij niet waar kan maken, wat ongetwijfeld weer gaat leiden tot nieuwe fouten die onder de pet gehouden worden en gaan leiden tot nieuwe schandalen.

GS Achter de Schermen. Strijd voor Openbaarheid

Uw donatie euro's aan het werk

Dames en heren, jongens en meisjes, we gaan iets nieuws doen. Want wij van de GeenStijl vragen u eens in de zoveel tijd om donaties en tevens ook daarnaast Premium Lidmaatschappen en u geeft dan altijd gul (waarvoor dank), maar wat doen wij eigenlijk met dat geld? Topics tikken natuurlijk, het ene topic na het andere, het houdt nooit op, het gaat maar door, maar er is MEER. En dat 'meer' gaan we u laten zien met een zogeheten exclusief inclusief (staat gewoon op internet) kijkje achter de schermen. Het eerste scherm dat de wegtrekken is het scherm van de Wob, Wet openbaarheid van bestuur, tegenwoordig bekend onder de naam Wet open overheid. Wij roeren waar het stinkt, dus we woo'en (klinkt echt niet, red.) wat af en in deze video ziet u onze advocaat en onze hoofdman B. Nijman alias Van Rossem uitleggen HOE EN WAAROM. Kijken dus. En steun ons, alstublieft. Dankuwel.

Bedrag:

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.