achtergrond

Geenstijl

@onderzoek

Werkcultuur NOS uit balans, 'maatregelen nodig'

Haha

Er is weer eens nieuws van de NOS over de NOS en dan is er *altijd* stront aan de knikker. Dan moeten we weer hard lachen om die Hans Laroesjes en Marcel Gelauffjes die vanaf hun morele hoogpaard iedereen de maat zitten te nemen over HET JUISTE, terwijl die arme werknemertjes van de NOS (800+, lol) verzuipen in een galbak van giftige cultuur. Het probleem is een beetje dat wij met z'n allen ieder jaar een hele stoot geld aan die NOS dokken. En wat doen ze op de werkvloer? Daar intimideren ze de vrouwen, daar moeten medewerksters zwijgcontracten tekenen na grensoverschrijdend en intimiderend gedrag, daar stapt de hoofdredactie op, daar kan een verslaggever ongestoord kinderfeestjes organiseren, daar volgt het ene nare verhaal op het andere nare verhaal en daar is, zo blijkt uit 'onafhankelijk onderzoek', de 'werkcultuur uit balans'.

"De werkcultuur bij de NOS is uit balans, tot die conclusie komt een onafhankelijk onderzoeksbureau. Werknemers lopen bijvoorbeeld aan tegen onduidelijke besluitvorming. Ook vinden ze dat leidinggevenden te veel aandacht hebben voor het dagelijkse maakproces. Het grootste deel van de medewerkers geeft aan zich veilig te voelen. Toch worden ook ongewenst gedrag en ongewenste vormen van communicatie ervaren. (...) Een reeks maatregelen wordt aangeraden om de sociale en psychologische veiligheid te bevorderen." Nou, het klinkt allemaal als zompige beschuit, maar je weet dan ook dat er een paar thuis helemaal van streek in de toerenbegrenzer zitten te razen. "Blablabla", ****reageert algemeen directeur Gerard Timmer. "Blablabla glasplaswas ambitie en verbetering." Wel, is uw gezondheid u lief? Ga dan NIET bij de NOS werken!

Onderzoek gedrag Arib: 9 mensen 'emotioneel geleden', 'anonieme brieven deels onjuist'

Nou was hier nou al dat gedoe over

Nou mensen daar is het dan. Het onderzoek in opdracht van een Kamervoorzitter, die weggaat, naar het gedrag van haar voorgangster, die al weg is. Volgens Follow the Money (en Arib) deugt het onderzoeksprotocol niet  maar dat kunt u allemaal nalezen want dat staat ook gewoon online. Zelf lezen in de samenvatting kan hierrr. Stijlloze conclusie: tja nou he tja nou he tja. Screenshots na de breek.
UPDATE: Woedende reactie (wellicht met stemverheffing) Arib, noemt onderzoek "uiting van achterbakse politiek"

Khadija Arib eist dat onderzoek naar gedrag Khadija Arib (voorlopig) geheim blijft

From the presidium to the onderzoek

Oh ja dit was ook nog vandaag. Er zit inmiddels zoveel modder op het voorzittershamertje van Vera Bergkamp dat ze zich automatisch heeft gekwalificeerd voor de derde ronde van Expeditie Robinson, en nog is het niet voorbij. Khadija Arib stapte eerder al naar de rechter vanwege het onderzoek naar haar gedrag, en nu eist ze van de Tweede Kamer dat die Bergkamp verbiedt door te gaan met de publicatie van dat onderzoek (gepland op Halloween) tot de rechtszaak voorbij is. "Het zou de Tweede Kamer passen om aan dit handelen een halt toe te roepen en te voorkomen dat een onrechtmatige rapportage over het onrechtmatige onderzoek wordt uitgebracht en gepubliceerd voordat de rechter een oordeel heeft geveld." Wel een beetje raar, want het probleem was volgens Arib nu juist de hele tijd dat ze niet mocht weten wat haar wordt verweten. Als het onderzoek openbaar wordt, dan weet ze dat wel, en als het onderzoek echt zo slecht is, dan wordt de verdediging een koud kunstje. Maar goed, het is niet dat wij Theo Maassen zijn ofzo, wij waren er verder ook niet bij, dus we pakken chips, nootjes, popcorn, bier en gaan lekker zitten op een stoel die niet is aangeschoven voor een Kamerambtenaar voor de volgende aflevering van de Battle of the Voorzitters.

70 procent Nederlanders heeft geen vertrouwen in de politiek = schuld van de media

Het zal weer eens niet zo zijn...

Het AD gooit er in de aanloop naar de verkiezingen een onderzoekje onder de gewone mensch tegenaan en de uitkomst is voorspelbaar: 70 procent van de Nederlanders heeft geen vertrouwen in de politiek, 80 procent vindt, terecht, dat er te veel partijen zijn en de politiek krijgt met een 4,1 een dikke onvoldoende op het rapport. Allemaal logisch totdat ze iemand van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de cijfers laten duiden, want die haalt de schuld weg uit Den Haag en legt die bij de media, omdat de meeste burgers zelf nog zo tevreden zijn. "In hun eigen omgeving zie je mensen die opkomen voor elkaar. In de media zien ze vooral verharding in het debat. Er is dus een verschil tussen wat mensen zelf ervaren en wat ze op televisie, online of in de krant zien." Ja, of misschien hoeven burgers zelf geen slachtoffer te zijn om de toeslagenaffaire een dieptreurige politieke schandvlek te vinden. Misschien hoeven ze geen boer te zijn, om het stikstofbeleid als onredelijk te bestempelen. Of in Groningen te wonen om de afhandeling van de gasschade onmenselijk te vinden. En misschien hoeven ze niet geraakt te worden door de leugens en misleiding om hun afkeuring uit te spreken over leugens en misleiding. Dit land stond de afgelopen dertien jaar onder leiding van een man die transparantie inruilde voor zwartgelakte verslagen en achterkamerdealtjes. Een man die beschermd door keiharde coalitiediscipline door een zee van moties van wantrouwen voer terwijl hij plechtig beloofde te werken aan oplossingen voor problemen die hij zelf eerder creëerde. De wens van het volk wordt keer op keer op keer genegeerd om de Brusselse grootmeesters tevreden te houden. Maar geef vooral de media de schuld.

Moderne auto's verzamelen en verkopen al uw data en onderzoeken zelfs hoe vaak u wipt

Tesla's zijn grootste privacyhel

Hier iets dat u eigenlijk al wist, maar altijd goed om het bevestigd te krijgen: moderne auto's zijn privacynachtmerries. Alle uitgebreide infotainmentsystemen, camera's en over-the-air updates komen met een prijs en wel dat de fabrikanten alle, maar dan ook echt alle mogelijke informatie over u verzamelen. Van uw locatie tot uw muziekvoorkeur en van uw medische situatie tot uw vriendenkring. Alle data wordt verzameld, geanalyseerd en in veel gevallen doorverkocht aan andere partijen. Met op een discutabele eerste plaats in dit onderzoek naar de gebruiksvoorwaarden die niemand leest: Tesla. Elon wil alles weten. Niet alleen van de bestuurder of de inzittenden, maar van iedereen die in de buurt van de auto komt. Die camera's registreren tenslotte alles rondom het voertuig, waarvan de meest opvallende (naakt)beelden vervolgens door Tesla-medewerkers onderling worden gedeeld. Dat betekent overigens niet dat de rest veel beter is, want geen enkel merk kreeg het groene licht van de privacywaakhonden. Opvallende uitschieters: Nissan onderzoekt uw 'sexual activity' en Kia uw 'sex life'. En ja, dit onderzoek ging over in de Verenigde Staten verkochte auto's en aan deze kant van de plas hebben we iets strengere wetgeving, maar ga er maar vanuit dat ook hier iedere maas van de wet wordt opgezocht om zo veel mogelijk over u te weten te komen via de rijdende Big Brother-boxen. Gelukkig is er een oplossing: koop gewoon een analoge vierwieler van pak 'm beet 20+ jaar oud. Dan heeft u niet alleen meer privacy, maar vaak ook een lichter voertuig, een beter klinkende motor en dat allemaal voor minder geld. Uw beste toekomst ligt soms in het verleden.

'Geen bewijs dat asielbeleid aanzuigende werking heeft' en toch lopen ze de deur plat

+1.000 weer deze week

In een toch al oververhitte asieldiscussie gooit het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) een lading tegenstrijdigheden op tafel. Uit onderzoek komt naar eigen zeggen geen bewijs naar voren dat ons asielbeleid een aanzuigende werking heeft op nieuwe Nederlanders, maar stellen ze wel dat "onder meer een gebrekkig toekomstperspectief" aanleiding kan zijn om door te reizen naar een volgend land. Een toekomstperspectief dat mede wordt gevormd door het asielbeleid ter plaatse. Ook zou de aanwezigheid van familie of vrienden een belangrijke reden zijn om naar Nederland te reizen, wat er natuurlijk niet beter op wordt met ruime regels voor gezinshereniging. Tenslotte moeten de onderzoekers toegeven dat criteria voor het toekennen van asiel of regels voor familiehereniging "enige invloed" hebben op de keuze om vanuit een ander EU-land door te reizen. Kort samengevat: er is geen bewijs voor een aanzuigende werking, maar best veel beleidsknoppen waaraan we draaien hebben stiekem best wat invloed op de instroom. Wij zijn niet verbaasd, want die wekelijkse +1.000 komt niet uit de lucht vallen. Dank WODC, zo'n nietszeggend onderzoek waar iedereen zijn eigen conclusies uit kan cherry-picken is precies wat we nodig hebben met de verkiezingen voor de deur.

Noodklok van de dag: onbetaalbare zorg

Agendapuntje voor de programmaschrijvers

Eerst even het nieuws. 'Één op de vijf kan niet naar ‘te dure’ arts' kopt het AD ietwat misleidend. Het gaat hier tenslotte niet om de gewone arts (die zit in uw basispakket), maar om extra en onverzekerde zorg zoals tandartsen en fysiotherapeuten. Daarnaast is het onderzoek gedaan onder zo'n 9.200 leden van het zorgpanel van de Patiëntenfederatie, waardoor 90 procent van de respondenten een aandoening heeft. Heel vervelend, maar verre van representatief voor de gehele bevolking. Dat betekent uiteraard niet dat we deze mensen aan hun lot over moeten laten, maar het is goed om het probleem duidelijker te definiëren. Zeker omdat dit niet de laatste belangengroep zal zijn die de komende tijd met alarmerende berichten de media bestormt. De verkiezingen staan voor de deur en momenteel zijn partijen druk bezig met het samenstellen van de verkiezingsprogramma's en campagnestrategieën: het moment om uw onderwerp op de agenda te lobbyen voordat het enkel over het asielbeleid en dat opstootje in Oekraïne gaat. Nu moet u moord en brand schreeuwen, bij voorkeur onderbouwd door cijfers uit een eigen discutabel onderzoekje en met een pakkende kop, om een plaatsje in de spotlights te bemachtigen. Het moment om als belangenvereniging uw meerwaarde te tonen. En als Den Haag alsnog niet luistert, kunt u altijd nog een eigen partij oprichten.

Advocaten in stelling en eisen afgevuurd, Zomergasten was start Aribs tegenoffensief

Pr-strijd in volle gang

Het was een tijdje stil rond Khadija Arib, maar op de achtergrond werd het tegenoffensief gepland. Dat begon afgelopen weekend met haar bezoek aan Zomergasten (637.000 kijkers), waar de voormalig voorzitter van de Tweede Kamer onder toeziend oog van een briefschrijver van de Volkskrant publiekelijk haar handen in onschuld mocht wassen en zich hardop mocht afvragen waarom ze niet de beschuldigingen over grensoverschrijdende gedrag mocht inzien die tegen haar waren ingediend. Daarmee was het voorzetje gegeven en die steekpass wordt vandaag opgevolgd door een eerste trap op goal met het nieuws dat ze formeel inzage eist in de tegen haar ingediende klachten en alle relevante documenten die daarbij horen. Daarnaast zet ze advocaten Geert-Jan en Carry Knoops in haar selectie om te tonen dat het haar menens is. Ondertussen duurt het onderzoek van recherchebureau Hoffmann naar de zaak aanzienlijk langer dan gepland en blijft het voorlopig onduidelijk of Arib inderdaad een terreurbeleid voerde of dat ze met 66 messen in de rug richting een zijspoor is geduwd als onderdeel van een machtsstrijd om de voorzittershamer in de Kamer. Met de verkiezingen aan de horizon is ook deze politieke strijd weer hervat en deze inleidende beschietingen worden ongetwijfeld vervolgd. 
UPDATE: Arib krijgt geen bewijsstukken te zien, maar mag relevante documenten wel komen inzien op locatie.

In Dalfsen hangt nog een touwtje uit de brievenbus

Iedereen gelukkig

In Dalfsen is geluk nog heel gewoon. In Dalfsen zit het cafe nog op loopafstand en zijn de biertjes betaalbaar. In Dalfsen is de levensverwachting hoog en de werkeloosheid laag. In Dalfsen rijden geen Ziyechs door de straten en is er amper criminaliteit. In Dalfsen zijn geen drugsaanslagen en geen rellende hooligans. In Dalfsen rijden de inwoners op een fiets in plaats van een VanMoof en vragen ze niet welke soort melk u in uw koffie wilt. In Dalfsen zijn mensen relatief gezond. In Dalfsen vinden boeren nog vrouwen en kennen ze hun buren nog. In Dalfsen vertrouwen ze niet in TimmerFrans, maar wel in Caroline. In Dalfsen schijnt het zonnetje nog en zijn de bammetjes altijd goed gesmeerd. In Dalfsen woont de grote Erben Wennemars die zijn fiets niet op slot hoeft te zetten. In Dalfsen organiseren ze geen Floriade of Tour-start en hebben ze geen ambitie om de Olympische Spelen binnen te halen. In Dalfsen zingen vogeltjes zoals ze gebekt zijn en blijven schoenmakers bij hun leest. En daarom zijn de inwoners van Dalfsen het gelukkigst van heel Nederland. Nog wel, voordat een lading klimaatminaretten de boel komt verpesten.

Laat die dode miljardairs en hun gamecontroller lekker naast de Titanic liggen

Die vinden we over honderd jaar wel weer...

We dachten dat bij de doodsoorzaak van de vijf Titanic-bezoekers simpelweg "eigen schuld" zou worden ingevuld, maar de US Coast Guard vindt het toch nodig om met een robot de wrakstukken van de geplopte onderzeeër van de oceaanbodem te vissen om de daadwerkelijke oorzaak van deze plotseling beëindigde expeditie te achterhalen. Prijzenswaardig, maar voor deze reis wapperden al zoveel rode vlaggen dat het vooral een kwestie van tijd was voordat ze zich definitief bij hun geliefde oceaanstomer zouden voegen. Een overzicht:

1. OceanGate CEO Stockton Rush zei zelf al: "I've broken some rules to make this."
2. Rush vond dat de veiligheidsregels innovatie maar in de weg stonden.
3. Een OceanGate-werknemer schreef al dat meer testen nodig waren en passagiers mogelijk gevaar liepen.
4. Die werknemer werd aangeklaagd.
5. Ook de Marine Technology Society stuurde een briefje.
6.  Het gebruik van carbonfiber voor de romp, ondanks dat alle kenners zeiden dat je dat niet moet doen.
7.  Carbonfiber romp werd ontworpen en gebouwd met een krappe deadline van zes weken.
8.  Carbonfiber gekocht van Boeing met grote korting omdat het al over de datum was. (al ontkent Boeing op zijn Hugo's alle betrokkenheid)
9.  Besturing via een Logitech gamecontroller.
10.  Voor de rest maar één knop in het hele apparaat.
11.  Handvatten en verlichting van Camper World.
12.  Gebruikte patrijspoort door fabrikant slechts goedgekeurd tot 1.300 meter diepte.
13.  Werd van buiten afgesloten met dikke bouten, waardoor passagiers niet zelfstandig konden ontsnappen.
14.  Bij eerdere duiken viel de communicatie regelmatig uit.
15.  Passagiers moesten een document tekenen waardoor OceanGate niet aansprakelijk is in geval van een eventuele dood. 

Dit wetende kunnen we niet langer spreken over een expeditie, maar eerder over Russisch roulette met een leuk uitzicht. Hoewel het belangrijk is om de oorzaak van rampen te achterhalen, gaan eventuele nieuwe veiligheidsmaatregelen natuurlijk niets oplossen bij nalatige cowboys zoals OceanGate. Bespaar op de kosten en tijd van een onderzoek, schrijf "eigen schuld" in het verslag en laat die Rubiks kubus op de bodem liggen.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.