achtergrond

Geenstijl

@kasem

DJI: 'DJI niet omgekocht door Khalid Kasem'

Klinkt: aannemelijk

Dat Khalid Kasem een ambtenaar van de DJI heeft omgekocht is volgens de DJI een broodjeaapverhaal. Dat is de conclusie van intern onderzoek van de DJI naar de DJI volgens de DJI. "Het Bureau Integriteit van de Dienst Justitiële Instellingen (DJI) concludeert na drie maanden dat het ‘niet aannemelijk is dat er sprake is van een integriteitsschending’. De onderzoekers maakten een ‘zorgvuldige analyse’ van de procedures en hielden ‘verdiepende interviews’. Daaruit blijkt dat de zogeheten selectiefunctionaris slechts één van de vele schakels is die bepaalt of een gedetineerde vrijkomt. Simpel gezegd: de bewuste ambtenaar kan niet op eigen houtje beslissen of iemand eerder buiten de gevangenismuren komt." Mocht u willen weten waar dat broodjeaapverhaal vandaan komt, dan kunt u hier klikken.

Ex-baas Khalid Kasem dient KLACHT in wegens beschuldiging omkoping

Erg hè, zomaar worden beschuldigd van omkoping

Ja dat was een nogal in het oog springend loszittend draadje in het onderzoek van de deken naar Khalid Kasem gisteren. De deken schreef dat de suggestie dat er op het kantoor van advocaat Geertjan van Oosten "trucs" werden gebruikt om klanten eerder vrij te krijgen "nergens op gebaseerd" was. Maar, die suggestie is natuurlijk wel door Khalid Kasem gedaan. Weliswaar in een gesprek met Peter R. en Royce de Vries, maar hee, Van Oosten heeft die gesprekken niet opgenomen. Dat heeft Peter R. de Vries wel gedaan, met alle gevolgen van dien. En ra ra politiepet: Van Oosten laat het er niet bij zitten. "Advocaat Geertjan van Oosten laat het er in de kwestie rond oud-advocaat en presentator Khalid Kasem niet bij zitten. Bronnen melden dat hij de deken heeft gevraagd de kwestie rond zijn oud-collega voor de tuchtraad te brengen. ,,Het verbaast mij dat u ervan afweet, maar ik zal niet ontkennen dat ik een klacht heb ingediend.”"

Media Park heeft oordeel al klaar

GELEKT. Geheim vonnis Royce de Vries vs. AD: censuur gebaseerd op rapport privé-detective

Geen artikel over Khalid Kasem vanwege veiligheid Royce de Vries

Het geheime vonnis van de Amsterdamse rechtbank in de zaak van Royce de Vries is gelekt naar NRC Handelsblad. En het blijkt inderdaad een nogal bizar vonnis. De rechter heeft de publicatie (over de banden tussen Ridouan Taghi en Khalid Kasem) namelijk verboden omdat door de publicatie Royce de Vries het risico zou lopen dat Taghi wraak op hem zou willen nemen. Nou is Taghi een levensgevaarlijke gek en de veiligheid van Royce de Vries belangrijk, maar waarom dat dan zou moeten betekenen dat er niets meer over Taghi bericht mag worden, vinden wij toch vrij onnavolgbaar. Temeer daar de risico-inschatting gebaseerd blijkt te zijn op een rapport van een met Royce de Vries zaken doende privé-detective. 

"De voorzieningenrechter schrijft in het vonnis zijn oordeel mede te baseren op „een deskundigenrapport”, dat Royce de Vries inbracht en dat „het gevaar” volgens de rechter bevestigt. Dit rapport is een „verkorte veiligheidsrisico-analyse” die een privédetective op 17 januari 2024 op verzoek van De Vries heeft opgesteld. De detective, die op de eigen website het advocatenkantoor van De Vries als samenwerkende partner sterk aanbeveelt, concludeert dat een artikel van het AD „directe dreiging” voor Royce de Vries zou opleveren. ,,De publicatie van een nieuw artikel kan leiden tot een uitermate verhoogd risico op een aanslag op zijn leven, aangezien criminelen ten onrechte kunnen denken dat hij betrokken bij en/of de veroorzaker is van de lek”."

Ja kom nou. Dan kun je dus nooit meer iets over Ridouan Taghi schrijven, omdat Taghi je artikel weleens verkeerd zou kunnen begrijpen en hij daarom een aanslag zou plegen. En bovendien bleek uit de uitspraak van het Hof dat volgens het Stelsel Bewaken & Beveiligen het artikel helemaal geen extra risico voor De Vries zou opleveren. De door het AD gepubliceerde artikelen zijn trouwens wel een enorme aanslag op het imago van Royce de Vries, die in een "logboek" van zijn vader vakkundig al het gedoe met de banden tussen Khalid Kasem en criminelen en het onbetrouwbaar gedrag van Kasem heeft verzwegen. 

Uit het vonnis blijkt bovendien dat de rechtbank in Amsterdam niet snapt dat de geheimhoudingsplicht voor advocaten, niet geldt voor journalisten. "Aan het voorkomen van de verspreiding van mededelingen waarvan de wet in vertrouwelijkheid voorziet en welke vertrouwelijkheid voor het functioneren van de rechtsbedeling van essentieel belang is, komt groot gewicht toe". Van die redenering heeft het Hof gelukkig gehakt gemaakt.  

Waarom de Orde van Advocaten het in godsnaam in haar hoofd haalde om zich in de zaak aan de zijde van De Vries te voegen, is trouwens ook nog steeds onduidelijk. Maar dat de rechtbank dit idiote vonnis geheim wilde houden, dat snappen we dan weer wel. Wat een blamage.

HOE heeft iedereen en z'n Khalid Kasem geslapen?

Goh wat een NIEUWS he, nu de puzzelstukjes rond Khalid Kasem en Ridouan Taghi wel erg makkelijk worden ingevuld

En de vraag is

Hoe heeft Khalid Kasem eigenlijk geslapen?

Hooeoe snik heeft snik deeeeze snikkk boeheooeee lieverd snik geslapen?

En hoe heeft Henkie 'mijn hart is echt een beetje gebroken van medeleven' Groenteboer eigenlijk geslapen?

Royce de Vries sleept AD voor de rechter wegens nog te verschijnen artikel

Die heeft zeker niks te verbergen

De bekende advocaat Royce de Vries spant een kort geding aan. Dat is op zich wat advocaten doen, maar nu gaat het om een kort geding dat publicatie van een artikel in het AD moet voorkomen. U weet wel, het AD is de krant waarin we eerder lazen dat Royce de Vries "We zijn hier iets heel moois aan het opbouwen. En er staat hier een heel mooi kantoor, dat de lijn omhoog ontzettend heeft ingezet. Het zou zonde zijn om de samenwerking te stoppen" toen hij erachter kwam dat zijn kantoorgenoot Khalid Kasem een ambtenaar had proberen om te kopen. Dat doet Royce de Vries naar eigen zeggen omdat zijn veiligheid in het geding is. Wisten wij niet, dat 'veiligheid' tegenwoordig een synoniem is voor 'reputatie'.

Waarom bemoeit de afdeling Midden-Nederland van de Orde van Advocaten zich met de Amsterdamse zaak rond Khalid Kasem?

Wij stellen alleen maar vragen!

Hee. Een keurig persbericht van de keurige Orde van Advocaten Amsterdam over de keurige zaak rond de keurige presentator Khalid Kasem. Maar wat schrijft deken mevrouw mr. B.F.H. Rumora-Scheltema daar nou opeens? Dat de deken uit Midden-Nederland meedoet aan een onderzoek naar Amsterdamse advocaten? Waarom is dat? Zou dat komen omdat deken mevrouw mr. Rumora-Scheltema niet de enige deken in Amsterdam is? Zou het kunnen komen omdat de andere deken in Amsterdam ene mevrouw mr. J.A. Schaap is? En is dat een advocaat die in het verleden regelmatig ene Peter R. de Vries heeft verdedigd? Je weet het niet hè. Het staat niet in het persbericht. Maar je vraagt het je wel af.
UPDATE: Reactie deken via NU.nl: "Het onderzoek vindt plaats samen met de deken van Midden-Nederland. Dat heeft vooral een praktische reden, aldus Rumora-Scheltema. Bij een zaak van deze omvang en grote publieke aandacht is het prettig om van extra expertise gebruik te kunnen maken, laat de Amsterdamse deken weten." Opvallend woordje wel, 'vooral'.

Wrijven in lekvlek Khalid Kasem: "U kunt het toch allemaal lezen?"

Broertje van Mus(s)a

Kent u de mop van de advocaat die door politie en justitie verdacht wordt van het lekken naar de organisatie van iemand die verdacht wordt van meerdere ernstige delicten, waaronder liquidaties en pogingen daartoe? En kent u ook die mop dat die advocaat tevens zogenaamd beste vriendje was van de crimefighter die de kroongetuige in diezelfde liquidatiezaak van advies voorzag? En kent u de mop van die advocaat die presentator is van een vooraanstaand floppy programma op de publieke omroep? Dat zijn allemaal geen moppen. Het FD wrijft maar weer eens in de Kasemlekvlek met een interview met Evert Jan Henrichs, de deken van de Amsterdamse orde, die Kasem heeft 'vrijgepleit'. Maar dat vrijpleiten, dat woord gebruikt Kasem vooral zélf, samen met zijn vriendjes van de Volkskrant. Je leest het aan alles, aan iedere zin, aan iedere letter: die Henrichs vertrouwt het voor geen zak. "U kunt het toch allemaal lezen? Er is een PGP-bericht (versleuteld sms-bericht, red.) waardoor vaststaat dat er door een advocaat informatie is gelekt uit een strafrechtelijk onderzoek terwijl de verdachte in alle beperkingen zat. In dat bericht wordt verwezen naar de advocaat van de verdachte als het broertje van Musa. Dat past - of lijkt te passen - op Kasem die ook een broer heeft die Musa heet. Ik ben net als een officier van justitie op zoek gegaan naar ondersteunend bewijs. Want één PGP-bericht is te weinig. Maar dat aanvullende bewijs heb ik niet gevonden." En dat resulteerde dus in: "Technische vrijspraak". Hier het artikel. U kunt het allemaal lezen.

Khalid Kasem witgewassen in De Volkskrant

Hij is onschuldig, lezen we in een courant dossier van anderhalve kilometer

De Volkskrant heeft een enorme productie gemaakt om de onschuld van Khalid Kasem (van advocatenbureau Kasem & De Vries) te onderbouwen. Intro: ”De advocaat Khalid Kasem werd ervan verdacht informatie te hebben gelekt naar de organisatie van Ridouan T. Nu daarvoor geen bewijs is gevonden doet hij voor het eerst zijn verhaal. Het droevigst van de affaire vindt hij nog wel dat plotseling openlijk duidelijk werd hoeveel wantrouwen zijn afkomst oproept.” Kasem, die zich eerder juist expliciet en in pijn profileerde als iemand met een islamitische culturele achtergrond, beklaagt zich dus dat hij wordt beoordeeld op zijn afkomst en achtergrond. Maar kun je dat mensen echt kwalijk nemen als in die achtergrond enkele 26Koper-verdachten zitten waarmee hij op voetbal zat en buiten mee rond hing, zoals Zakaria el H.? Als je een strafblad hebt omdat je binnen die groep wel eens Happy Hardcore-cd’s bij Free Record Shop hebt gestolen (het waren de jaren negentig hè - red.)? Of als Ridouan Taghi een bevriend klasgenootje was op de basisschool? Als dan vervolgens de politie en het Openbaar Ministerie, dus niet zomaar wat anons op Twitter of zo, maar de politie en het Openbaar Ministerie **je openlijk verdenken van lekken aan de Marengo-maffia (toevallig vlák nadat Peter R. zelf het kantoor verliet), is het dan heel raar om aangekeken te worden op een afkomst en achtergrond die precies parallel lopen met een heleboel stereotypen en clichés over die afkomst en achtergrond EN waarin enkele hoofdverdachten in een enorme maffiazaak letterlijk persoonlijk in voorkomen? Waar je mee om gaat en zo... Hee. We stellen alleen maar vragen. Want Khalid Kasem is dus onschuldig.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.