achtergrond

Geenstijl

GELEKT. DE TAPE van gesprek Peter R. de Vries, Royce de Vries en Khalid Kasem over 'omkoping' (die geen omkoping was)

Oordeel zelf!

Hierboven kunt u luisteren naar een gesprek tussen Peter R. de Vries, Royce de Vries en Khalid Kasem. Deze opname kwam via 'De Drie Musketiers' in handen van het AD en is via 'De Drie Musketiers' nu ook bij GeenStijl terechtgekomen. Wij hebben ervoor gekozen de opname (met een minimale bewerking) te publiceren. Hieronder leggen wij uit waarom.

Al vanaf de eerste publicatie van het AD hebben wij van GeenStijl ook veel aandacht aan de opnames besteed. Niet alleen vanwege de inhoud van de onthullingen, maar vooral omdat wij als medium ons opwinden als het over de media gaat, zeker als media ergens niet over mogen publiceren

Het publicatieverbod is gelukkig opgeheven, maar de afgelopen dagen is er in het publieke debat veel verwarring ontstaan over waar Kasem nu exact van beschuldigd werd (in het oorspronkelijke AD-artikel, maar ook in het rapport van de deken) en wat hij zelf allemaal beweerd heeft over zijn handelen. Zie bijvoorbeeld deze column in NRC, of deze tweet van een NPO-presentator. In een (razendsnel verschenen) reactie op het rapport van de deken zegt Royce de Vries in het FD: "Het bevestigt wat mijn vader en ik destijds concludeerden: het omkoopverhaal van Khalid was niet meer dan een broodjeaapverhaal".

Wij vragen ons af: een broodjeaapverhaal van wie? Van het AD? Of van Khalid Kasem zelf?

In de eerste publicatie over dit gesprek schrijft het AD dat Khalid Kasem er tegenover Peter R. de Vries op 25 februari 2019 door Hans (die geen Hans heet maar de hele tijd Hans wordt genoemd, nu ook door ons dus) van beschuldigd is dat hij 8000 euro heeft ontvangen, waarvoor hij Hans vervroegd uit de gevangenis zou kunnen krijgen. “Hans vertelt dat hij twee enveloppen heeft gegeven: eentje met 5000 euro, en eentje met 3000 euro. Wat er met dat geld is gebeurd, en of daarmee de ambtenaar is omgekocht, is niet duidelijk. Hans is ervan overtuigd dat Kasem het in eigen zak heeft gestoken.”

Ook de deken schrijft nu dat de omkoping waarschijnlijk niet heeft plaatsgevonden. “Mijn bevinding ten aanzien van de beweerde omkoping is dat deze niet heeft plaatsgevonden. Dat wordt niet alleen door alle betrokkenen gesteld, maar is ook erg onwaarschijnlijk en weinig zinvol gezien de achterliggende structuren en processen van Dienst Justitiële Inrichtingen.”

“Uit de eigen verklaring van mr. Kasem stel ik vast dat hij zich ongepast heeft uitgelaten tegenover zijn cliënt Hans, door de indruk te wekken dat “een derde” betaald zou moeten worden waar dat niet het geval was.”

Kasem verklaart op zijn Insta: “Het Algemeen Dagblad heeft in de publicaties de indruk gewekt dat ik een ambtenaar zou hebben omgekocht en/of een voorstel daartoe hebben gedaan”. Het tweede onderdeel in deze bewering is in directe tegenspraak met bovenstaande conclusie van de deken. GeenStijl vindt het belangrijk de opname te laten horen, om de verklaring van Kasem op waarde te kunnen schatten.

In het begin van de opname legt Peter R. de Vries namelijk glashelder uit dat in beide gevallen (Kasem heeft een klant opgelicht óf Kasem heeft een ambtenaar omgekocht) er een probleem is. Kasem geeft vervolgens voortdurend de indruk dat hij een ambtenaar heeft omgekocht, omdat hij kennelijk tegenover Peter R. en Royce de Vries niet wil toegeven dat hij zich tegenover Hans "ongepast heeft uitgelaten".

In een eerste reactie aan het AD stelde Royce de Vries dat zijn vader Kasem heeft geconfronteerd met het verhaal dat hij een ambtenaar zou hebben omgekocht. Dat is echter niet wat uit de opnames van het gesprek blijkt. Die geven juist de indruk dat Kasem wordt geconfronteerd met het feit dat hij een klant heeft opgelicht, en zelf tegen zijn kantoorgenoten beweert dat hij juist een ambtenaar heeft omgekocht. “Ik laat me ook misschien net te snel meeslepen in de positie van een cliënt en ik wil het ook heel graag goed doen.”

Reactie Royce de Vries

GeenStijl heeft Royce de Vries nogmaals een aantal concrete vragen over de opname gesteld. Hij gaf de volgende reactie: “Voor mij is onduidelijk wat het artikel van Geenstijl aanvult op eerdere artikelen. Ik verwijs daarom allereerst naar (een gedeelte van) de reactie die ik al op 5 januari jl. aan het AD had verstuurd (mijn volledige reactie was bij het betreffende artikel gepubliceerd):

De gebeurtenissen in kwestie dateren uit 2019, inmiddels dus vijf jaar geleden. Indertijd werden wij geconfronteerd met het verhaal dat Khalid een ambtenaar zou hebben omgekocht. Dat was een zeer ernstige beschuldiging en mijn vader - destijds kantoordirecteur - heeft hem hiermee geconfronteerd. Dat omkoping daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, is niet vastgesteld. Naast de verklaring die Khalid ons toentertijd heeft gegeven, hadden mijn vader en ik - ook destijds – geen enkele aanwijzing hiervoor. Het verhaal kwam ons in zijn algemeenheid zeer onwaarschijnlijk voor, ook op basis van andere informatie die wij tot onze beschikking hadden. Nadien heeft Khalid ook herhaaldelijk naar mij ontkend dat hij zich aan omkoping schuldig heeft gemaakt. Voor mij was van belang dat de kwestie in het belang en naar tevredenheid van de cliënt van Khalid zou worden opgelost, wat ook is gebeurd. Ikzelf heb daarom geen aanleiding gezien om verdere actie te ondernemen, anders dan intern.

De reactie komt overeen met de verklaring die ik na het onderzoek van de Deken heb gegeven. Ik verwijs dan ook kortheidshalve naar die reactie en het onderzoeksrapport van de Deken. Een verdere toelichting of onderbouwing kan ik niet geven omdat ik ben gebonden aan mijn geheimhouding.”

Alledrie de kantoorgenoten zijn het er in het gesprek over eens dat het besprokene voor hen publicitair erg vervelend kan worden. Uit de opname blijkt dat Kasem voortdurend bezig is met het voorstellen van een verhaal dat het kantoor naar de buitenwereld (en naar Hans) kan vertellen dat voor zo min mogelijk publicitaire schade zorgt.

Nogmaals: Royce de Vries noemt het idee dat Kasem een ambtenaar heeft omgekocht nu 'een broodjeaapverhaal'. Maar uit de opnames blijkt glashelder wie de primaire bron is van dat broodjeaapverhaal: Khalid Kasem. Er is maar één iemand die kan uitleggen waaróm hij met dat broodjeaapverhaal op de proppen kwam.

Reactie Khalid Kasem

GeenStijl heeft ook Khalid Kasem een aantal concrete vragen gesteld. Hij reageerde als volgt: 

"De door u onder 1. genoemde beschuldiging is onjuist. De overige vragen zijn niet relevant.

Aan de Deken heb ik de afgelopen maanden over deze kwestie volledig tekst en uitleg verstrekt. Op donderdag 28 maart jl. heeft de Deken van de Amsterdamse orde na uitvoerig onderzoek in de publieke samenvatting van haar rapport onder andere geconcludeerd:

“Mijn bevinding ten aanzien van de beweerde omkoping is dat deze niet heeft plaatsgevonden. Dat wordt niet alleen door alle betrokkenen gesteld, maar is ook erg onwaarschijnlijk en weinig zinvol gezien de achterliggende structuren en processen van Dienst Justitiële Inrichtingen. De stukken bevestigen dat de processen correct zijn gevolgd”.

Daar heb ik niets aan toe te voegen."

De eerdere reactie van Kasem aan het AD is hier te lezen, zijn complete reactie op de uitspraak van de deken is hier te lezen. Inmiddels zijn er in het publieke debat echter diverse juristen en niet-juristen die ernstige vragen hebben bij de conclusie van deken dat een "normoverdragend gesprek" voor Kasem voldoende was voor het "ongepast uitlaten" tegenover een cliënt. Zie deze post op LinkedIn, deze reactie, deze tweet, deze tweet, deze tweet, dit commentaar op GeenStijl, dit artikel in De Telegraaf en dit opiniestuk van een hoogleraar in de Volkskrant

Ook in het licht van die discussie vinden wij het belangrijk om dit gesprek, waarin duidelijk wordt hoe Kasem met zijn kantoorgenoten een strategie bespreekt om de zaak in de doofpot te stoppen, te publiceren. Zeker omdat de deken, die kennelijk ook over deze opname beschikte, ervoor koos Kasem in verschillende media nog eens extra te verdedigen tegen in haar ogen onjuiste insinuaties.

Bovendien blijkt uit de opname ook duidelijker het belang van de oorspronkelijke publicatie in het AD en de ernst van de beschuldiging aan het adres van Khalid Kasem. In het gesprek worden geen details van een zaak besproken, maar alleen de oplichting (of omkoping) door een advocaat. Daarmee raakt het de kern van de geheimhoudingsplicht van de advocaten niet. Ook de veiligheid van betrokkenen wordt door deze publicatie beperkt geraakt, aangezien over de inhoud van het gesprek al is gepubliceerd.  

Daar komt bij dat Khalid Kasem niet alleen een voormalig advocaat is die in die rol een belangrijke rol had te vervullen in het beschermen van de rechtsstaat, maar dat hij op dit moment is nog steeds in dienst is als presentator bij een publieke omroep die met belastinggeld wordt gefinancierd. Die publieke omroep heeft vorige week laten weten deze week met Kasem in gesprek te gaan over een eventuele terugkeer.

Sterker nog, tijdens de eerste aflevering van 'Sophie & Jeroen' werd in een minutenlange introductie de loftrompet gestoken over de 'lieverd' Khalid Kasem. Ook koos het programma ervoor Sven Brinkoff en Anis Boumanjal uit te nodigen om het rapport van de deken te bespreken. Deze opname plaatst die redactionele beslissingen van een prominent programma op nationale televisie in een ander licht.

In de opnames is geknipt om de namen van Hans (die geen Hans heet) en Karel (die geen Karel heet) en nog enkele eigennamen (en enkele woorden/zinsnedes die niet los konden worden behouden) niet openbaar te maken. Hierdoor is er een woordgrap van Peter R. de Vries uit de opname geknipt, maar dat was niet echt een leuke woordgrap. Ook de eerste twee minuten van het gesprek, over een andere zaak, hebben wij niet gepubliceerd. Aangezien de beschuldiging ten aanzien van Kasems oude kantoor Van Oosten reeds publiek is en Van Oosten een klacht heeft ingediend, hebben wij in dat fragment niet geknipt.

KUCH

Dit topic lezen is gratis, maar het maken ervan kost tijd en (juridische) ondersteuning, oftewel geld. Uw bijdrage wordt op prijs gesteld.

Dankbaar voor onze verslaggeving?

Bedrag:

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

HOE heeft iedereen en z'n Khalid Kasem geslapen?

Goh wat een NIEUWS he, nu de puzzelstukjes rond Khalid Kasem en Ridouan Taghi wel erg makkelijk worden ingevuld

@Mosterd | 06-03-24 | 08:59 | 268 reacties

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.