achtergrond

Geenstijl

@Gaza

Israël voorzichtig optimistisch over gijzelaarsdeal, onderhandeling Parijs wordt hervat in Qatar

Veel buzz gisteravond, maar handtekeningen ontbreken nog

Dit lag er op tafel gisteren in Parijs tijdens onderhandelingen tussen Egypte, Qatar en Israël in notabele afwezigheid van Hamas zelf: een wapenstilstand van 6 weken en de vrijlating van 35 tot 40 gegijzelde vrouwen, kinderen, zieken en vrouwelijke soldaten. Er zijn sinds die reddingsoperatie op 11 februari nog 134 Israëlische gijzelaars in Gaza, maar volgens inlichten zjin 32 van hen al overleden, en mogelijks zelfs 52. In totaal gijzelde Hamas op 7 oktober 253 Israeli's.

Een Israëlische official zegt dat Hamas "dropped some of its demands" en Netanyahu meldt dat hij deze week een onderhandelingsdelegatie naar Qatar stuurt voor verdere gesprekken.

Ondertussen hield Netanyahu gisteren de hoogdruk op Hamas door te melden dat zijn oorlogskabinet deze week bijeen komt om een invasie van Rafah goed te keuren. Uiteraard, inclusief de evacuatie van Rafah's 1,4 miljoen burgers en vluchtelingen naar die 15 tentendorpen met 25.000 tenten per dorp langs de kust - mits Hamas hen laat vertrekken.

Belangrijk detail: Netanyah onderhandelt hier met een schim, een wandelend kadaver, en bovendien niet eens met Sinwar zelf. Want na die zes weken wordt de Israëlische operatie gewoon hervat en die laatste zes van de oorspronkelijke 24 Hamas-bataljons in Rafah worden sowieso beëindigd.

Compilatie van 45 minuten: Hamas sinds 7 oktober in hun eigen woorden (en daarvoor over hun aanstaande verovering van heel Europa)

Het laat zich raden

18 van de 24 Hamas-bataljons uitgeschakeld, nog zes te gaan. En nu maar hopen dat Hamas die 1,3 miljoen Palestijnse vluchtelingen en burgers in Rafah naar die 15 Israëlische tentenkampen langs de kust met 25.000 tenten per kamp laat vertrekken.

En, kleine noot. Laten we ook niet doen alsof het Hamas alleen om Israël gaat. Het is uiteindelijk gewoon een hyperlokale vorm van jihad, en jihad wil alles. Zeggen wij niet hè, zegt Hamas zelf tot in den treure onderstaand en na de breek.

Hamas: "We zullen Rome, heel Europa veroveren, net als Constantinopel"

Hamas: "De hele planeet komt onder onze wet, waarin geen plek is voor verradelijke christenen"

Gehele NL media: "Palestijnen Rafah kunnen nergens heen". Jawel, (terug) naar Noorden, als Hamas ze laat gaan. Plan staat zelfs op Al-Jazeera

Ja dat is dus niet waar

Time-coded: dit is het plan

Okay NOS, NRC, RTL en de rest van het kartel, wij doen jullie werk wel weer. '1,3 miljoen Palestijnen zitten opgesloten in Rafah en kunnen nergens heen aan de vooravond van een Israëlische grondinvasie', echoot het door de gehele Nederlandse media. 

Maar dat is dus precies letterlijk niet het geval. Er ligt allang een Israëlisch plan klaar voor die vluchtelingen, en dat plan stond twee dagen geleden zelfs al op Al-Jazeera, dus de NOS, NRC en RTL kunnen het onmogelijk gemist hebben. 

We lazen eergisteren in dit Al-Jazeera artikel: "Netanyahu on Sunday told Fox News that “there’s plenty of room” north of Rafah and that is “where we’re going to direct them”, without specifying which part of Gaza would be safe to evacuate to."

Nou, dus wij het enorm moeilijke journalistieke werk doen van het opzoeken van die video, zie time-coded bovenaand. Het gehele citaat van Netanyahu over het plan luidt:

"We have cleared out, conquered and destroyed most of the Hamas terrorist infrastructure in the rest of the Gaza Strip, so now there's plenty of room North of Rafah for them to go to. That's where we’re going to direct them, urge them to do so, with flyers, with cell phones, with safe corridors and other things. (...) We've managed to do it up to now, and this is the directive I gave the army."

En dat is lang zo ongeloofwaardig niet als de media het nu twee dagen te laat zullen laten lijken. Het Israëlische Coordination of Government Activities in the Territories is er met diezelfde methoden en wekenlange militaire corridors tijdens de belegering van Gaza Noord- en Midden immers ook in geslaagd die 1,3 miljoen Gazanen veilig naar het Zuiden te begeleiden.

En er is geen enkele reden waarom dit nu niet - ditmaal inclusief Rafah's inheemse Gazanen - opnieuw noordwaarts zou kunnen. Mits, met een hoofdletter M, mits Hamas hun enige en laatste verdedigingslinie láát vertrekken. Ze wéten dat het voorbij is namelijk, de IDF heeft 18 van de 24 Hamas-battaljons uitgeschakeld en is - volkomen terecht - vastberaden ook de laatste zes te beëindigen.

Naschrift 13:30 - De Wallstreet Journal zag gisteren dus een conceptplan in: "The Wall Street Journal reported that the plan envisions 15 sites containing 25,000 tents each across Gaza, running from the southern edge of Gaza City down to the Al Mawasi area north of Rafah. (...) Israel has presented the plan to Egypt in recent days, the report said. An official in the Prime Minister’s Office told The Times of Israel that there are several plans under discussion, none of which have been approved yet."

Met wekenlange IDF-corridors bereikten 1,3 miljoen Gazanen Rafah, en dat kan ook weer Noordwaarts als Hamas ze laat gaan

STAMCAFÉ. Jessica Durlacher in gesprek met Michiel Lieuwma

Een mooi ruim(telijk) uur

Jessica, schrijfster, vrouw van, moeder van, moeder van. Bovenstaand in gesprek met Michiel Lieuwma (dossier), toch vooral naar aanleiding van haar opiniestuk in het NRC. Het gesprek werd begin januari opgenomen, maar verscheen gisteren pas, want zo gaan dingen soms nu eenmaal. Een kwetsbaar gesprek over hoe ze 'het' allemaal ervoer en ervaart in een land waarvoor de joodse liefde toch steeds vaker opnieuw onbeantwoord lijkt.

Ter kennisgeving, Sheryl Sandbergs (oud-COO Meta) gehele docu over Hamas' seksuele geweld verschijnt in April

IDF valt Rafah aan, bevrijdt 2 gijzelaars, "50+ doden door luchtaanvallen". Bij grondinvasie vluchtelingen "terug naar Noord Gaza"

Het laatste Hamas-bolwerk aan de Egyptische grens, waar inmiddels ook zo'n 1,3 miljoen (!) uit het noorden gevluchte Gazanen verblijven

Netanyahu gisteren bij Fox News

Bij Israëlische luchtaanvallen op drie moskeeën en veertien huizen die de IDF "terreurdoelen" noemt zijn volgens Hamas 52 Gazanen om het leven gekomen. Hamas differentieert in hun cijfers nooit tussen burgers en eigen soldaten, maar op Twitter circuleren inmiddels meerdere video's van getroffen en gedode vrouwen en kinderen, zie o.a. hier, hier en hier. Al-Jazeera spreekt van "minstens 63 doden", Reuters van 34.

Bij een kleinschalige, complexe grondoperatie is de IDF er rond 01:00 vanacht voor pas de tweede keer sinds 7 oktober in geslaagd twee gijzelaars levend te bevrijden. Die operatie ging gepaard met zware luchtsteun en het opgetekende verhaal doet vermoeden dat hierbij mogelijk burgerslachtoffers vielen. IDF-woordvoerder Hagari:

"Yamam officers arrived in Rafah at around 1 a.m. and “carried out a very complex action on the premises and the second floor where the hostages were held. Reaching the target in the heart of Rafah was very complex.” (...) He said the forces breached the apartment at 1:49 a.m., killing the three terrorists guarding the hostages and “hugged and protected Louis and Fernando with their bodies.” Fighting also broke out in several adjacent buildings, with massive airstrikes carried out against Hamas terrorists in the area of the rescue operation at 1:50 a.m., Hagari said. “There was intense firepower from the air. Fire was opened from nearby buildings. The Air Force struck intensively there,” he said." De bevrijde gijzelaars betreffen de Simon Marman (61) en Norberto Louis Har (70) ontvoerd uit kibboets Nir Yitzhak.

Het lot van de Egyptische grensstad Rafah is vooralsnog onduidelijk. Netanyahu blijft spreken van een aanstaande grondinvasie van Rafah om Hamas voor eens en altijd te vernietigen. Hij zegt bovenstaand dat de overwinning binnen handbereik is, de IDF al 18 van Hamas' 24 battaljons uitgeschakeld heeft, en hij weigert de overige zes, en dan voornamelijk het leiderschap, intact te laten.

Hij zegt dat er een evacuatieplan voor de miljoen+ burgers klaarligt. Gisteren (bovenstaand) tegen Fox:

"We have cleared out, conquered and destroyed most of the Hamas terrorist infrastructure in the rest of the Gaza Strip, so now there's plenty of room North of Rafah for them to go to. That's where we’re going to direct them, urge them to do so, with flyers, with cell phones, with safe corridors and other things. (...) We've managed to do it up to now, and this is the directive I gave the army."

Hij heeft wel een punt op zich, het is de IDF inderdaad gelukt 1,3 miljoen Gazanen per IDF-corridor richting Rafah te bewegen, dus het theoretisch niet onhaalbaar ze ook weer terug richting het Noorden te leiden.

Biden heeft tegen Netanyahu gezegd dat hij geen grondinvasie van Rafah moet lanceren zonder een "credible and executable plan for ensuring the safety of and support for the more than one million people sheltering there." Egypte, dat een overspoeling van de eigen grens vreest, spreekt inmiddels in een tot nu toe ongekende taal: Sisi dreigt het Egyptisch-Israëlische vredesbestand op te zeggen als er Gazanen de Sinaï ingestuurd worden. Maar goed, het wordt Noord Gaza, niet de Sinaï, dus kalm aan.

Update 10:26 - De rechtbank oordeelde zojuist dat Nederland binnen 7 dagen moet stoppen met het leveren van F35-onderdelen aan Israël. De tekst van de uitspraak verschijnt om 11:00, tzt meer.

Israël: "Minstens 32 van 136 gijzelaars dood, mogelijk 52. Helft Hamas-strijders uitgeschakeld, binnen paar maanden totale overwinning"

De tussenstand na vier maanden

Waanzin: Gazaan gooit granaat en bestormt IDF-troepen van achteren met mes. Wordt ge-smoket

Sober nieuws gisteravond. Israëlische inlichtingendiensten zeggen dat minstens 32 van de 136 overgebleven gijzelaars te Gaza gedood zijn. Ook wijzen "onbevestigde inlichtingen" erop dat mogelijk nog eens 20 extra ook niet meer in leven zijn. Er wordt niet gemeld hoe de gijzelaars om het leven gekomen zijn. Het is goed mogelijk dat een aantal van hen omkwamen door Israëlische luchtaanvallen. In totaal gijzelde Hamas op 7 oktober 253 Israëli's.

Tegenover deze berichten staat wel een tot nu toe ongehoord Israëlisch optimisme over de algehele voortgang van de grondoperatie tegen Hamas.

Zowel MinDef Gallant als premier Bibi zeiden gisteren op hun persco's dat "about half of the Hamas terrorists have been killed or seriously wounded. (...) 18 Hamas battalions are dismantled and no longer function as fighting military frameworks." Dat zou neerkomen op zo'n 15.000 uitgeschakelde Hamas-strijders van hun oorspronkelijke geschatte 30.000 man.

Over de weinig benijdbare situatie van Hamas-leider te Gaza Yahya Sinwar zegt Gallant: "Sinwar goes from hideout to hideout, and is unable to communicate with his surroundings,” Gallant said. “Sinwar does not lead the campaign, does not command the forces; he is busy with his personal survival. He changed from Hamas leader into fugitive terrorist, and IDF forces continue to pursue him."

Netanyahu zegt over het grotere plaatje dat de IDF pas stopt als Hamas definitief en volledig geneutraliseerd is: "There is no substitute for total victory. We will not end the war without achieving that goal of total victory that will restore security." En daarin toont hij zich een stuk optimistischer dan even geleden, toen hij zei dat de operatie mogelijk jaren zou kunnen duren. Inmiddels heeft hij dat bijgesteld naar maanden:

"We will kill the Hamas leadership, so we must continue to operate in all areas in the Gaza Strip. We must not end the war before then. It will take time — months, not years."

Ja, hier had Hamas in de aanloop naar 7 oktober dus niet op gerekend. Hamas gokte dat Israël zich zou beperken tot ongekende beschietingen vanuit de lucht, vanaf zee en per artillerie en dat dit een ongekend aantal burgerslachtoffers op zou leveren die Hamas' positie, positieve perceptie en legitimiteit de komende jaren zouden verzekeren.

Maar Hamas gokte verkeerd, en zag niet aankomen dat de "Israelis, who are known to love life" - aldus Hamas op 8 oktober - bereid zouden zijn tot nu toe 226 IDF-doden, 264 zwaargewonden, 435 medium gewonden en 605 lichtgewonden zou offeren in een grondoperatie om Hamas voor eens en altijd te verwijderen.

Het mes in kwestie

Koninklijke Luchtmacht bombardeert Gazastrook met medische hulpgoederen en voedsel

En jullie maar zeggen dat we niets kunnen

"Friendly care package inbound" zeiden we vroeger. Maar tegenwoordig zeg je: "Nederland en Jordanië hebben zondagavond medische hulpgoederen en voedsel gedropt in de buurt van het Jordaanse veldhospitaal in Gaza. Beide landen voerden de operatie uit met een C-130-transportvliegtuig. (...) De geschatte kosten van de operatie zijn 1 miljoen euro. (...) Jordanië leverde eerder al meerdere ladingen vanuit de lucht om de penibele situatie van het ziekenhuis te verlichten. Dit keer voerden de militaire toestellen de operatie gezamenlijk uit vanaf een vliegveld in Jordanië. De operatie werd gecoördineerd met Israël."

Eind goed al goed, toestel en bemanning veilig teruggekeerd. Nederland heeft vier Hercules-toestellen. En dan denkt u natuurlijk: jeetje misschien was het wel die onderstaande G-275 die Jack de Vries op 2 maart 2010 in gebruik zegende. Maar het was dus de G-273.

Het zijn diertjes op leeftijd trouwens, uw Herculessen. Defensie heeft de opvolger dus al achter de gordijnen staan, namelijk de Braziliaanse (?) C-390M met twee straalmotoren (wiki).

Een Hercules AC-130 Gunship (wiki) met een GAU-12 Equalizer Gatling gun, een 40mm kanon en 105mm M102 Howitzer aan linkerzijde is u helaas nooit gegund geweest. Gelukkig hebben we de video's nog.

Gazanen tegen IDF-soldaten: "Ga niet weg, blijf hier en vernietig Hamas, jullie zijn veel beter!"

Ja, weet je, als zij het zeggen. Brisante stelling in Newsweek gisteren trouwens: "Israel Implemented More Measures to Prevent Civilian Casualties Than Any Other Nation in History" - de stelling door de auteur hier onderbouwd in een Twitterdraadje. Het zal, al zijn er nog steeds veel, maar dat hadden er inderdaad  dus nog héél véél meer kunnen zijn. Veel meer Gazaanse Hamas-haat en een vrij onwerkelijke foto van een zeer jonge, kleine, vrouwelijke IDF-soldate die Gazaanse mannen richting hun verhoor begeleidt, na de breek.

LIVEBLOG 128. Gisteren 21 IDF-soldaten gedood in Gaza door instorting, Israël stelt wapenstilstand van 2 maanden voor in ruil voor alle gijzelaars

Dag 109

Gisteren de dodelijkste dag van de gehele grondoperatie voor de IDF. Woordvoerder Hagari meldt dat 21 soldaten ontkwamen bij een voortijdige instorting van een gebouw dat de troepen al met demolitie-explosieven had gevuld:

""As far as we know, at around 4 p.m., an RPG was fired by terrorists at a tank securing the forces, and simultaneously, an explosion occurred at two two-story buildings. The buildings collapsed due to this explosion, while most of the forces were inside and near them," he says. Hagari says the explosion was likely a result of mines planted by troops to demolish the buildings, but the cause of the detonation was still under investigation."

Bijzonder doffe ellende. MinDef Gallant, president Herzog en oppositieleider Lapid spreken allemaal hun verdriet uit, gevolgd door vastberadenheid. Herzog: "An unbearably difficult morning, in which more and more names of the best of our sons are added to the gravestones of heroes". Gallant: "This is a war that will determine the future of Israel for decades to come – the fall of the soldiers compels us to achieve the goals of the fighting."

De eerste tien namen en foto's zijn gepubliceerd, het totaal aantal IDF-doden te Gaza sinds het begin van de grondoperatie staat nu op 219.

In ander nieuws heeft Israël (al voor dit incident) een wapenstilstand van maar liefst twee gehele maanden voorgesteld, in ruil voor álle 136 overgebleven gijzelaars. "According to the proposal, the deal would include the release of all remaining hostages who are alive and the return of the bodies of dead hostages in several phases. The first phase would see the release of women, men over the age of 60 years old and hostages who are in critical medical condition, the officials said."

In weer ander nieuws stelt Saoedi-Arabië nu voor dat het Israël erkent (wat natuurlijk al onderdeel was van de aanstaande vredesovereenkomst die in de ijskast werd gezet na het begin van deze oorlog) in ruil voor de Israëlische medewerking aan "a path towards a Palestinian state." Belangrijke noot: zo'n Palestijnse staat zou onder ongekend hevige invloed van Saoedi-Arabië en de Emiraten komen te staan, wat overigens een prima slotsom zou zijn.

Update 11:00 - Hamas verwerpt voorstel wapenstilstand van twee maanden. "Hamas zou pas weer gijzelaars willen vrijlaten als Israël zijn offensief staakt en zich terugtrekt uit de Gazastrook. De Israëlische regering wil geen commentaar geven tegenover AP."

20 foto's

Video. Kaag herbouwt Gaza!

Sie ist wieder da

ONZE minister van Palestijnse Zaken onder- en bovenstaand aan de Egyptische zijde van de hel die enkel en alleen de schuld, verantwoordelijkheid en wens van Hamas was: de Gazastrook. "UN Senior Humanitarian and Reconstruction Coordinator for Gaza Sigrid Kaag made a visit to the Rafah border crossing on Wednesday. In press remarks at the crossing, Kaag vowed to work to ensure the delivery of the largest possible aid to people of the Gaza Strip, Al-Qahera News reported."

Weet u waar overigens met geen woord over gerept is? Dit monumentale World War Z Razor Blade-hekwerk dat EGYPTE LANGS HUN GEHELE GAZAGRENS NEERZET.

YESSS boots on the ground met spannend muziekje

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.