achtergrond

Geenstijl

@2G

Allemaal G's in het Stamcafé

Allemaal hele zachte G's

De G van Gewoon. De G van Gezellig. De G van Gezamenlijk. De G van Glaasje. De G van Gerstenat. De G van Gastvrij. De G van Grootportie. De G van Gemengde nootjes assorti. De G van Gevat. De G van Gemoedelijk. De G van Gemeenschap. De G van Gezegend. De G van Gelach. De G van Gelag. De G van Gemak. De G van Geweten. De G van Gezag. De G van G van Genoeg. De G van Grondrechten. De G van Geen 3G. De G van Geen 2G. De G van Geen 1G. De G van Ga nou toch eens een eind weg. En de P van Proost.

LIVE. Kamerdebat coronaregels: 3G WEG ERMEE

Hee wat leuk, een debat over corona

Coronadebatten zijn eigenlijk net als frituurpannen: ze staan alleen maar in de weg, tot je opeens heel erg veel zin hebt in vlammetjes en/of een beetje momentum voelt om eindelijk van die verschrikkelijke QR-samenleving af te komen, dan ben je toch blij dat ze bestaan. Vandaag debatteert de Kamer over het verlengen van de coronamaatregelen (dat is dus net weer iets anders dan de eeuwige debatten over de 'ontwikkelingen rondom het coronavirus') en: er kantelt iets. Het 2G-wetsvoorstel verdween in de koelkast en steeds meer mensen, die bij NRC/D66 werken, vragen zich openlijk af of 3G eigenlijk nog wel ergens op slaat. Maar ondertussen zijn de huidige 3G-maatregelen nog steeds niet afgeschaft, wil het kabinet vanaf vrijdag de booster verplicht stellen voor een groen vinkje (ondanks eerdere toezeggingen van Hugo de Jonge) en ligt er nog steeds een voorstel voor 3G op de werkvloer op de plank. Om het overzichtelijk te houden steeg vandaag het aantal ziekenhuisopnames (HAANS!) aanzienlijk, al liggen er de laatste tijd dus vrij veel mensen met corona maar niet door corona in het ziekenhuis. Tijd voor een stevig debat met minister Kuipers, en dat dan graag op basis van eerlijke cijfers als het even kan. Livestream na de breek.

2Gate WOB! Waarom hield Hugo een kritisch 2G-rapport van de Raad voor de Rechtspraak achter?

Een tijdlijn over het achterhouden van een kritisch CTB- en 2G-rapport op basis van mails tussen VWS, JenV en de Raad

GeenStijl doet nog steeds onderzoek naar het door Hugo íets te lang achtergehouden kritische adviesrapport over 2G. We hebben een Wob-verzoek bij VWS ingediend, maar het ministerie blokkeert de openbaarmaking van die informatie. Via een andere route heeft GeenStijl vandaag wel nieuwe stukken bemachtigd over de totstandkoming en het niet tijdig aan de Kamer sturen van dat spoedadvies. Er zitten wat interessante duiveltjes in de details.

Korte terugblik: 'Onduidelijkheid over noodzaak' van 2G
Op donderdag 23 december na half zes stuurde demissionair minister van VWS Hugo de Jonge een kritisch adviesrapport van de Raad voor de Rechtspraak over coronapassen en 2G naar de Kamer. Dat advies is op 17 november uitgebracht op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid en had op 22 november bij de indiening van de wetsvoorstellen voor coronapassen op de werkvloer (de "Tijdelijke wet verbreding inzet coronatoegangsbewijzen", nummer 35971) en het voorstel voor 2G (de "Tijdelijke wet differentiatie coronatoegangsbewijzen", nummer 35973) bijgesloten moeten zijn. Dat is niet gebeurd: het werd pas ruim een maand later nagezonden, vlák dat heel Nederland op 23 december uitklokte voor het kerstweekend. 

Pieter Omtzigt las het adviesrapport op 28 december en toen was het bal: het rapport bevat stevige kritiek die de regering niet in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel heeft opgenomen. Over de noodzaak van coronapassen (CTB) en 2G in verhouding tot grondrechten, over de ontslagvraag als je geen coronapas op je werk hebt, over maatschappelijke impact en over toegang tot het recht voor mensen die op enigerlei wijze de dupe worden van deze haastig opgestelde wetgeving (die bovendien grotendeels op hobbysommen leunt).

"Gewoon een foutje", of toch niet?
Tussen de indiening van het wetsvoorstel en het publiceren van het rapport zijn wel drie Kamerdebatten gevoerd (op 1, 15 en 21 december) over de coronamaatregelen, waarin CTB op de werkvloer en 2G kritisch besproken werden. Zonder dat de Kamer over het advies beschikte. Hugo de Jonge noemde het achterhouden van het rapport tegenover SBS6 op 29 december "gewoon een foutje", maar dat verhaal werd de volgende dag al door de werkelijkheid ingehaald: VWS wist al (minstens) negen dagen dat het rapport niet openbaar was: de Raad voor de Rechtspraak wees VWS daar op 10 december op, dat lazen ze pas op 14 december en vervolgens duurde het nog negen dagen en twee coronadebatten tot het naar de Kamer ging.

Omdat zowel 2G als CTB op de werkvloer extreem ingrijpende maatregelen zijn, die haastig in wetgeving worden gegoten waarbij kritische beschouwingen al dan niet per ongeluk worden weggelaten uit de bijlagen, wilden wij het onderwerp niet loslaten. Op 29 december heeft GeenStijl Wob-verzoeken gestuurd aan onder andere VWS en JenV. Die laatste heeft nog niet gereageerd, VWS pleegt moedwillige wobstructie. Desalniettemin hebben we wel de hand kunnen leggen op correspondentie tussen VenJ en VWS enerzijds met de Raad voor de Rechtspraak (RvdR) anderzijds. En er zitten wat duivels in de details van die mailwisselingen. TIJDLIJNTIJD!
COMMENTS
closed. Gaarne verder reaguren in persco-topic. GU gaat morgen winkelen en wil vroeg slapen

HOEZEE. DANKZIJ OMIKRON nog even GEEN 2G

Eindelijk een variant die beroerd beleid afstopt. Hoewel...

Hugo de Jonge, die niks kan, heeft maatregelen laten lekken, een persco gegeven en daarna aan pas de Kamer medegedeeld  heeft zowaar via de keurige route van een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de 2G-samenleving waar hij en Mark Rutte zo'n enorme bloedhaast mee hadden, niet doorgaat. Deze week zou er gedebatteerd worden over de breed betwiste maatregel (waar de ChristenUnie zogenaamd tegen is maar waar de PvdA sowieso voor een meerderheid gaat zorgen). De reden: 

"Het kabinet constateert dat met de hoogte van de infectiedruk en de aanhoudende druk op de zorg de verwachting is dat er niet op korte termijn ruimte ontstaat om (delen van) sectoren waar sprake is van een omgeving met een hoog risico, met het gebruik van CTB op basis van 2G te kunnen openen. Dit geldt temeer vanwege de onzekerheden omtrent de Omikronvariant."

Maar niet te vroeg opgelucht adem halen: ten eerste staat daar in omfloerste bewoordingen dat de quasi-lockdown van de Vijf Uur Samenleving langer gaat duren en qua 2G-beleid is het uitstel en helaas geen afstel van de onveilige, nutteloze, niet wetenschappelijk onderbouwde sociale controlesystemen: *"Het kabinet hecht onverminderd aan de toevoeging van CTB op basis van 2G aan het repertoire van in te zetten maatregelen." *

TL;DR: Huidig beleid remt besmettingen niet voldoende, daarom gaat huidig beleid langer door. We geven Omikron de schuld. Daarna krijg je alsnog 2G. Hele brief hierrr. Ook leesbaar zonder QR-code.

LIVE. Hoe Nederland naar 2G gesjoemeld wordt

Kamer bespreekt wanneer ze gaan bespreken wat ze willen bespreken over 2G

Maandagavond laat is het 2G-voorstel aan de Kamer gestuurd (weken nadat het in een persco als """overweging""" was aangekondigd). Vanmorgen stonden Hugo en Ferd voor het Senaatstribunaal om de coronaspoedwet te verlengen voor ronde 3/∞. En in de 2K is de planning voor 2G aan bod vandaag, in een procedurevergadering om de planning van de Great Reset tweedeling in de agenda's te gieten. En wij, wij hebben allemaal heel veel moeite om nog *iets* serieus te nemen in een land van chronisch liegende politici, waar je op buitenlandstalige duiding bent aangewezen om een eerlijke observatie van de groeiende onrusten & onlusten opgediend te krijgen.

Het OMT zegt dat 2G de besmettingen kan halveren maar zegt ook dat het geen idee heeft of het werkt. OMT-mediapersoonlijkheid Diederik Gommers riep vorige week nog veel letterlijker dat 2G niet werkt, en niet bij Nederland past. Hij riep ook dat Mark & Hugo van het demissionaire kabinet het OMT misbruiken. Voor politieke machtsspelletjes, voegen wij daar zelf aan toe.

De Raad van State Het Toeslagentribunaal van Thom de Graaf heeft ondertussen geadviseerd dat tweedeling een prima plan is, en heeft de deur open gezet voor een ctb-plicht omdat vrijblijvende inzet niet zou werken. Laat die even indalen: de hoogste bestuursrechter van Nederland heeft zodanig geadviseerd over een wet, dat burgers harder gehandhaafd kunnen worden met een wet die strekt van café en pretpark tot op de werkvloer, maar waarvan de werking zeer twijfelachtig is. En dat van de club die vrijdag nog heel stilletjes 'sorry' mompelde voor het juridisch doodknuppelen van toeslagenouders, in een zelfgeschreven en geproduceerd "interview". Hallo communistisch staatsregimes, willen jullie je propagandatactieken terug?

Ondertussen, elders op de globe, stond WEF-wappie Schwab de glunderende Sinterklaus uit te hangen met nieuwe blauwdrukken vol met globalistische vergezichten in D66-retoriek die door een Excelsheet is uitgespuugd en waar het woord "execute" niet zo handig is gekozen. Maakbaarheid als globalistische wereldreligie, het is geen complot en ook geen dictatuur, het is gewoon een business case van goed boerende betweters die in corona hun kans schoon zien om een toekomst vorm te geven op de manier die zíj willen, maar wel met stevige nevenschade aan individuele vrijheid en vrijzinnigheid en zelfbeschikkingsrecht en welja, misschien ook wel de verzorgingsstaat.

Nou en aan de agenda daarvan gaan ze in de Kamer vandaag verder sleutelen. Volgende halte: vaccinatieplicht, Vierde OostenRijk-stijl. Nou niet meteen gaan rellen en dingen slopen, er loopt nog een ACTIE VOOR EEN VOLKSRAADPLEGING - om het woord referendum maar te vermijden, want daar moeten D66'ers van aan de beademing.
UPDATE: En ineens mag de formatie wat ons betreft nog maaaaaaaanden duren.... QR op werkvloer controversieel verklaard. 2G-debat wel volgende week.
UPDATE 13u55: Totale puinhoop nu. Ze zijn hun eigen draad he-le-maal kwijt en dat is de schuld van Attje Kuiken. QR op het werk mogelijk toch niet controversieel. Schorsing nu, later verder.
UPDATE: Omtzigt legt het probleem uit.
UPDATE: Vakbonden tegen werkvloer-QR.
Update: Comments closed. Allemaal verzamelen in het StamCafé

VIE AAR HIER TZOE DIEVELLOB SE KREET NERRETIV - Herr Klaus

IS THIERRY BAUDET GEVACCINEERD?

Geruchten dat verzetsleider overal met een QR-code wappert

Het gaat niet goed in Forumland en aanpalende asiellanden voor mentaalmigranten. Dit weekend was al een lang exposé in De T. te lezen waaruit blijkt dat complotdenkers, aluminiumvouwers en antivaxxers elkaar verdenken van sponsoring door de overheid. In video's en tweets op het internet worden suggesties opgeworpen dat Willem Engel zelve danst naar de pijpen van de AIVD en de poen van de nieuwe wereldorde. En nu ruist ook al het gerucht dat Thierry Baudet, de oppermandarijn van de antiglobalistische onderbuik, waar hij maar komt met een QR-code wappert. Is de leider van het Forum voor Democratie soms zelf """gevaccineerd""" met de gentherapie van Bill Gates of de nanobots van Klaus Schwab? Of zou hij dankbaar gebruik maken van zijn meest veelzijdige stukje herstelbewijs, nadat hij vermoedelijk corona heeft opgelopen op een van de vele wijnproeverijen in zijn eigen fractiekamer? We gaan het morgen aan hem vragen als we in Den Haag zijn, maar voor nu laten we het even lekker over aan een dagje speculatie eigen onderzoek. WAT DENKT U ZELF?

Engel ontkent. Dus het is waar

Engel ontkent. Dus het is waar

Totaal belachelijk!

Totaal belachelijk!

Feynman en/of Feiten – Polderen is geen medicijn tegen corona

We willen zo snel mogelijk van deze veenbrand af, en dan blus je met alles wat je hebt. Dit is geen spelletje.

Realiteitszin bleek een horde te ver voor onze politici. Een 2G-beleid voorstellen in dezelfde week dat de GGD aangeeft de testcapaciteit niet ver genoeg te kunnen opschalen. Zonder genoeg testen kunnen mensen nooit een Genezen-verklaring krijgen. Zonder een testuitslag zal de bereidheid om in quarantaine te gaan ook veel lager liggen, wat direct extra verspreiding geeft.

Hetzelfde geldt voor het ChristenUnie-voorstel een 1G-beleid te hebben, test iedereen, zonder tweedeling in de samenleving. Testen voor toegang  zou dan mogen opschalen naar een veelvoud van 600.000 testen per dag. Dat is niet haalbaar. Het zou prettig zijn als de verschillende kampen in het parlement hun verzinsels eerst even op een bierviltje doorrekenen op praktische haalbaarheid.

Dat stak mij afgelopen week: we zitten midden in een crisis, iedereen zat op zijn eigen stokpaardje, maar ze overschatten vorstelijk hun eigen oplossingen. Daartegenover staat een Kabinet die zich beroept op geheime OMT adviezen, waarachter het Kabinet zich vervolgens verschuilt. Zelfs het OMT wil inmiddels openbaarmaking van hun adviezen, het OMT voelt zich misbruikt.

Het gebrek aan echte kennis en de verharding van het debat heeft ook effect op straat. Keiharde rellen in Rotterdam, meerdere politieauto's gesloopt en 51 arrestaties. De politie heeft geschoten en het laatste waar het ziekenhuis op zit te wachten zijn patiënten met brand- of schotwonden. De zorg heeft daar simpelweg geen tijd, energie of personeel voor.

LIVE! Filibuster voor Democratie tegen 2G-deling

1400 minuten spreektijd voor FvD

Thuiswerkteleveetip! FvD gaat het kartel breken met... SPREEKTIJD. De Forumlanders hebben VEERTIENHONDERD MINUTEN aan zeepkist besteld voor het Wetgevingsoverleg Wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met aanpassing van de tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij niet-essentiële detailhandel en niet-essentiële dienstverlening op publieke plaatsen. Spreek dat tien keer uit en je 23 uur zijn ook zo voorbij, maar dat zal het niet worden. Het Forum vaardigt Mr. Smith Mr. Baudet af naar Washington Den Haag en die heeft hopelijk de keel goed gesmeerd met honingdrop en olijfolie vanmorgen. Zal hij 1984 en Brave New World voorlezen, met een beginnetje van Do Androids Dream of Electric Sheep als er nog tijd is, draagt hij een partijroman voor, gaat hij alle adviezen die het kabinet genegeerd heeft van het OMT of anderszins integraal voorlezen, zal hij hardop tellen hoe vaak Hans van Mierlo zich al omgedraaid heeft in zijn graf of heeft ie toch gekozen voor het bundelen van transcripties van alle mediaoptredens van Dokter Diederik en in geval van het laatste: heeft ie dan wel genoeg aan slechts 1400 minuten? We kijken mee, natuurlijk, want wat moeten niet-essentiële internetters anders doen in de ophoksamenleving van het kleine kroonprinsje korporaaltje Jan Paternotte, op de livestream van de niet-essentiële niet-dienstverleners van de dwindelende democratie. En we verwachten knetterend vuurwerk loom haardvuur, met sloffen en stukjes marsepein en zo. Filibuster na de leesverder!
Update 14u08: Half uurtje schorsing, Baudet geeft aan dat ie uiteindelijk maar een uurtje nodig heeft. AFHAKER!
Ondertussen in de plenaire zaal: Epic Battle of the Magere Mannetjes die HIJ BEGON naar mevrouw de voorzitter gillen:

VIDEO. Belg legt 2G-leugens kabinet uit

Zit geen woord Frans bij

Hugo de Jonge, afgelopen vrijdag op de persconferentie:

*"En waarom? Nou omdat niet-gevaccineerde mensen op dit soort plekken té grote risico’s lopen. Allereerst voor zichzelf, om zelf besmet te raken. Door andere ongevaccineerde mensen, maar ook door mensen die wel gevaccineerd zijn. Want die kunnen het virus immers ook bij zich dragen. Voor gevaccineerden is dat nauwelijks een risico, voor ongevaccineerden wel. *

Dus ook al loop je zonder virus (met een negatieve test) naar binnen, je kunt mét het virus terug naar huis gaan. Het thuis weer doorgeven aan je gezin, de rest van de familie, aan ongevaccineerde vrienden. En al ben je zelf ijzersterk en kerngezond, ergens komt dat virus iemand tegen die dat niet is. De risico’s van het coronavirus zijn voor ongevaccineerde mensen vele malen groter dan voor gevaccineerde mensen. De kans op ziekenhuisopname na een besmetting is 17 keer groter als je niet gevaccineerd bent. De kans dat je na een besmetting op de IC komt is zelfs 33 keer groter als je ongevaccineerd bent. Dus die keuze voor een 2G-aanpak maken we niet zomaar.

*En ondernemers houden een alternatief. Zij kunnen er ook voor kiezen om mensen toegang te geven met een negatieve coronatest – net als nu. Maar dat moet dan wel in combinatie met placering – ofwel: iedereen op zijn eigen stoel. Deze nieuwe maatregelen gaan niet meteen in. Want daar is een wetswijziging voor nodig. Maar zodra dat rond is, gaan die nieuwe maatregelen ons helpen om zo snel en zo veilig mogelijk de samenleving weer te openen. En zoveel als mogelijk open te houden. *

Is dit dan een vaccinatieplicht?, zullen heel veel mensen zich afvragen. Nee, dat is het niet. En de keuze voor vaccinatie blijft altijd een vrije keuze. Maar de verstandige, de solidaire keuze is om het wél te doen. Vrijheid gaat hand in hand met verantwoordelijkheid. Omdat keuzes consequenties hebben. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor anderen."

Marc van Ranst, vandaag in Buitenhof:

**"Ik denk dat je daar heel duidelijk in moet zijn. Wanneer je 2G-maatregelen neemt, dan wil je eigenlijk de mensen die nog geen vaccin hebben, eigenlijk heel erg aanporren om dat toch te doen. Dan moet je daar ook helder in durven zijn. Dan moet je dat niet proberen te verstoppen. Dit is dan eigenlijk de bedoeling, om iedereen te vaccineren. En dan moet je dat ook zeggen." **

Is wel zo.

Feynman en/of Feiten – 2G flipflop

Ons kabinet klaagt over nepnieuws, maar slingert dat zelf de wereld in

Afgelopen dinsdag trok Hugo de Jonge ten strijde tegen het Oostenrijkse 2G-beleid. Nederlandse ongevaccineerden mogen skiën, dat is een grondrecht! Donderdag de elfde van de elfde ging het carnaval los in Oeteldonk. (2020 begon met Italiaanse skivakanties gevolgd door carnaval.) Vrijdag kondigde Hugo een lockdown aan met aansluitend zijn eigen 2G-beleid.

Hoe het vandaag echt zit met positieve testen, weet niemand. De GGD is overbelast, en heeft een storing. Het getalletje wat vandaag in het nieuws is, is weer te laag, elke keer als het echt fout gaat, lukt het de GGD niet meer correct regionale cijfers op te tellen tot landelijke cijfers. Yeah right! De eerste stap bij crisismanagement, heldere betrouwbare en actuele informatie, faalt.

Het lukt niet iedereen meer om een testafspraak bij de GGD te maken; bel 's middags maar terug. Zelfs mensen die positief getest zijn, worden helaas later gebeld. Gezien de steeds veranderende isolatiemaatregelen, geen overbodige luxe. Het systeem dat je bij klachten je laat testen, en indien nodig in quarantaine gaat, is kapot. Van bron- en contactonderzoek kunnen we alleen dromen.

Positieve testen zit sinds 4 oktober in de lift, niet een rechte lijn, maar zo'n mooi bochtje, voor wiskundigen herkenbaar als de exponentiële functie, afgetopt toen de GGD vastliep. Het grondtal is het reproductiegetal, nu 1,21. Elke vier dagen 21% extra corona. Dit getal zit sinds 23 september boven de 1, is helaas pas na twee weken berekenbaar, dus we wisten ALLES sinds 7 oktober.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.