achtergrond

Geenstijl

PBL: We moeten 90 procent minder uitstoten in 2040 en meebetalen aan buitenlandse klimaatmaatregelen

U doet te weinig

U dacht misschien lekker bezig te zijn met uw zonnepanelen op het dak, Tesla voor de deur en HR+++-glas in de sponningen, maar mooi niet dus. Het nieuwste rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving stelt dat Nederland moet streven naar een vermindering van de broeikasgasuitstoot van 90 procent of meer in 2040 ten opzichte van 1990, maar ziet zelf in dat dat op weerstand van kapotgedramde burgers kan stuiten. En dat is lastig, want die burgers (u, red.) moeten juist flink inleveren om de ambitieuze doelen te halen. "Als de samenleving haar levensstijl sterk aanpast, is wellicht een reductie mogelijk van rond de 90 procent of meer; is echter het maatschappelijk draagvlak klein, bijvoorbeeld door een ongelijke verdeling van de kosten en baten, dan kan het reductiepotentieel ook veel kleiner uitpakken." Met een samenleving waar het draagvlak met iedere afgesloten laadpaal, iedere teruglevertaks en iedere nieuwe depressiemolen verder afbrokkelt als een ijsberg in subtropisch Antarctica worden meer en strengere maatregelen inderdaad een moeilijk verhaal. Gelukkig is er een oplossing, want de overheid kan het klimaatschuldgevoel gewoon afkopen. "Nederland kan naast het terugdringen van broeikasgasemissies binnen de eigen grenzen reducties in het buitenland financieren." Ook als u er geen zin in heeft, gaan we die klimaatdoelen dus gewoon halen. Als we maar betalen.

Daar kon je op wachten

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.