Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 71 – Verantwoordings FAQ

Dit is het 71e en laatste deel van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie.

 2021

In zeventig afleveringen heb ik gedurende anderhalf jaar geprobeerd om het wel en wee te beschrijven van een stukje van de uitkeringsmoloch die UWV heet. De periode die ik beschrijf is van 2007 tot vandaag, of eigenlijk van 2002 tot 2025. Het is passend om te eindigen met een verantwoording. Ik doe dat in FAQ-vorm en voeg direct antwoorden toe op vragen waarvan ik weet of vermoed dat ze bij sommige lezers leven.

Persoonlijk

1. Wat zijn je drijfveren om dit feuilleton te schrijven?
Ik ben een consultant. Kennisoverdracht is mijn vak. Vooral in de periode 2007 – 2010 heb ik bij het UWV dingen meegemaakt die op zichzelf de moeite van het vertellen waard zijn en tegelijk uiterst leerzaam. Bij mijn weten is dit feuilleton een unicum. ICT is immers saai en onbegrijpelijk, dus niemand schrijft erover voor niet-vakgenoten. Ik zie ook niet snel iemand anders iets dergelijks doen. Je moet kunnen en durven schrijven. Werk je voor een softwarehuis dan ben je je baan kwijt. Ben je niet financieel onafhankelijk dan beland je in een stacaravan. Ik werk in een kleine software-maatschap met partners-met-ballen en heb geen hypotheek. Ik hoef geen held of Don Quichote te zijn. Maar bovenop dat alles ligt onverholen trots om een systeem te hebben neergezet, de polisadministratie, dat de Nederlandse gegevenshuishouding ingrijpend heeft veranderd; en dat allemaal in een vijandige (3, 9, 31, 67) en op onderdelen corrupte (10, 11, 18) UWV-organisatie.

2. Ben je echt zo slim?
Ik kom in het feuilleton wellicht slimmer over dan gerechtvaardigd. Dat is onbedoeld en ongewenst, maar onvermijdelijk. Wat ik beschrijf is bijna altijd te onderbouwen met documenten, maar het is moeilijk om te herinneren wanneer dom geluk intuïtie wordt en intuïtie kennis. Echter, de feiten kloppen, óók waar het over mijzelf gaat. En uiteindelijk was ons wapen dat wij acteerden als een team van vakmensen in een UWV-organisatie waarin iedereen oorlog voert tegen iedereen en deskundigheid er nauwelijks toe doet. Soms voldoet vakmanschap op zichzelf.

3. Ben je rijk geworden van het UWV?
Toen ik er in 2007 begon was ik 45 en financieel onafhankelijk. Wij bouwden met een klein team van partners/ondernemers de polisadministratie voor een paar procent van het bedrag dat het UWV aan Capgemini en IBM had verspild. Als je met een paar mensen het werk van vele honderden doet dan verdien je een uitstekende boterham. En los daarvan kon UWV het niet laten om ons geld toe we werpen waar we niet om hadden gevraagd (29). Waarom dat weigeren?

4. Heb je zakelijk last gehad van kritische uitingen over de overheid?
Ja natuurlijk. Net als bijvoorbeeld Pieter Omtzigt (35), met wie ik mijzelf verder niet wil vergelijken en met wie ik niet zou willen ruilen. Don’t try this at home.

5. Haat je de mensen over wie je negatief schrijft?
Nee. Haten en doorgronden gaan niet samen. Iemand als Diantha C. verafschuw ik misschien persoonlijk, maar ze beschermt wel "haar" mensen in een onzekere politieke wereld. Cor Franke is misschien een crypto-psychopaat (14) maar ronduit geniaal. Cees B., die samen met Capgemini het UWV oplicht (10), doet dat met een koelbloedigheid en flair die ik bewonder in een organisatie die wil worden opgelicht. Tof Thissen, die zijn zwakste cliënten laat stikken, is een typische burgemeester in oorlogstijd met het hart op de goede plaats (64). En zo kan ik doorgaan. Zelfs UWV-topman David Jongen, over wie ik niets positiefs kan zeggen, moet bijzondere eigenschappen bezitten. Dat ik ze niet kan vinden is mijn fout.

6. Vind je het vervelend dat je mensen toch beschadigt?
Niet bij spelers als Cees B. en David Jongen, maar in het algemeen wel. Verifieerbaarheid staat echter voorop. In ambtenarenland is het overigens bijna de ultieme doodzonde om mensen bij naam te noemen. Individuele ambtenaren bestaan nooit. Het enige dat bestaat zijn organisaties en de minister. Uiteraard komt dat het ontstaan en doorwoekeren van wantoestanden sterk ten goede.

Waarheidsgehalte

7. Is het allemaal waar?
Ik meen oprecht van wel. Natuurlijk beschrijf ik het UWV vanuit mijn perspectief, maar ik leun zwaar op mail- en andere archieven en het geheugen van collega's en UWV'ers. Een belangrijke garantie is dat de belangrijke spelers deels bij naam worden benoemd ("David Jongen", "Cor Franke") en waar dat niet zo is ("Cees B.", "Diantha C.") iedere insider weet om wie het gaat. Geen van die mensen is zo onverstandig geweest om zich te verzetten tegen hoe ze worden beschreven. Daarbij moet worden aangetekend dat ik hoor dat het huidige UWV-bestuur geen ophef wenst. Niemand heeft zin in het verder openen van een Doos van Pandora.

8. Is wat je schrijft actueel?
De lijn van het UWV zelf is dat het allemaal verhalen uit een ver verleden zijn en het nu veel beter is geregeld. Dat is in zoverre waar dat het UWV sinds de laatste grote mislukking in 2008 (27) geen grote applicaties als de polisadministratie en het WIA-systeem meer heeft gebouwd, maar dat gaat dus veranderen (70). Verder laten de laatste afleveringen van het feuilleton zien dat de situatie sinds 2009 duidelijk nog aanzienlijk lijkt te zijn verslechterd (66). Niet alleen grote projecten opzetten, maar zelfs ook grotere aanpassingen in bestaande systemen doen, is vragen om problemen.

9. Waarom niet iedereen bij naam genoemd dan?
Ik wil niemand over wie ik schrijf nodeloos beschadigen, zeker niet de pionnen op het UWV-schaakbord. Wanneer de verifieerbaarheid niet in gevaar komt volsta ik met een voor insiders voldoende identificerende aanduiding. In enkele gevallen geef ik zelfs geen naaminformatie.

10. Waarom doet de politiek er dan niets mee?
Het UWV en geldverspilling zijn voor politici niet interessant omdat de meeste kiezers het niet interessant vinden. Partijen met minder dan, zeg, 12 zetels lopen met een boog om problemen met een technisch gehalte heen en grotere partijen geven de ICT-onderwerpen doorgaans aan backbenchers. Het wordt natuurlijk anders wanneer de kiezer er iets van merkt, zoals in 2007 bij de toeslagen van de Belastingdienst (7).

Lessen en Oplossingen

11. Zijn de wantoestanden bij het UWV uniek of is dit elders ook zo?
Het UWV is verre van uniek. Bijzonder is dat het UWV het resultaat is van een dubbele mislukte fusie: in 2002 die van vijf semipublieke uitvoeringsorganisaties (2) en in 2009 de fusie met het opslokken van de Centra voor Werk en Inkomen (CWI). De omvang van de organisatie en de vele machtscentra-met-veto maken dat de problemen extra groot zijn, maar kwalitatief niet verschillen van andere overheidsorganisaties. Dat is belangrijk. Het betekent dat lessen uit het feuilleton ook elders toepasbaar zijn, zeker op grote organisaties als de Belastingdienst, Defensie, de Politie (hé!), de SVB, de gemeenten en zo nog een paar honderd organisaties. Op meer beperkte schaal zien we de wantoestanden bij het UWV overigens ook terug bij grotere private bedrijven.

12. Wat zijn die lessen dan?
Het feuilleton, een kroniek, is bewust puur beschrijvend. Ik denk dat veel lessen voor het grijpen zijn, maar heb ze grotendeels buiten het feuilleton gehouden. Ze worden uitgebreid besproken in de bundeling van de afleveringen die over enige tijd verschijnt. Hier zit ook een belangrijke drijfveer die ik hierboven niet heb genoemd: de lesstof in opleidingen over automatiserings(projecten) is bullshit is op veel gebieden onvolledig en naïef en dáár gaan projecten – vooral automatiseringsprojecten – de bietenbrug op. In mijn tijd als promovendus was "juichonderzoek" naar ICT de norm en ik denk dat de situatie sindsdien niet is verbeterd.

13. Toe. Noem er eens een paar.
Nou, vooruit:
1- Als een overheidsorganisatie wordt bedreigd (minder mensen, minder taken) door het succes van een automatiseringsproject dan mislukt dat project nagenoeg zeker (2). De 'loyale ambtenaar' is deels een fictie.
2- Als de politiek geld beschikbaar stelt voor automatiseringsprojecten en dat geld komt niet terecht bij de uiteindelijke belanghebbenden maar bij de afdeling automatisering dan is uitloop bijna gegarandeerd en mislukking waarschijnlijk. Falen loont dan immers (27).
3- Samenwerkende overheidsorganisaties behandelen elkaar altijd als concurrenten. Vallen deze organisaties ook nog eens onder verschillende ministeries dan is falen gegarandeerd (7).
4- Bij aanbesteding van grote overheidsopdrachten worden de contractvoorwaarden na gunning vrijwel altijd stilzwijgend gewijzigd in het voordeel van de leverancier (11).
5- Wanneer duidelijk wordt dat een politiek belangrijk project op weg is naar een mislukking gaat de Haagse geldkraan volledig open. Een wet uitstellen of de Kamer informeren moet per se worden vermeden.
6- De rol van mensen bij succes en falen wordt zwaar overschat. Draai de UWV-film tien keer af met verschillende parameters en de uitkomsten zullen niet sterk verschillen. Patronen en belangen zijn nagenoeg onveranderlijk van individuele mensen. Daarom ook gelden de lessen die het feuilleton leert elders ook. Zoals aangegeven: veel meer van dit soort wetmatigheden en met een betere onderbouwing komt in de gebundelde uitgave.

14. Is het UWV nog om te turnen?
Zelfs als je weet hoe dat aan te pakken (en dat lukt nog wel), zal zoiets jaren kosten en grote risico's meebrengen. In de UWV-organisatie heeft zich in de turbulente beginjaren een systeem en een cultuur ontwikkeld die elke poging om dingen te veranderen haast automatisch teniet doet, zoals we zagen bij een Kamerbreed gedragen motie die het UWV oproept te stoppen met een eigen adresadministratie (70). Anno 2021 is de organisatie daardoor vrijwel onbestuurbaar, tot genoegen van de meeste UWV'ers. Bedenk ook dat als er met uitkeringen zaken mis gaan de impact enorm is, en reorganiseren bij de overheid een stuk moeilijker is dan in de publieke sector. Dat alles wil niet zeggen dat elke ingreep onmogelijk is. Het weer afsplitsen en moderniseren van het verwaarloosde en achterhaalde UWV-WERKbedrijf is een voorbeeld (64).

Overig

15. Ik mis een antwoord op een belangrijke vraag
Stuur mij een direct bericht op twitter: @renejanv. Afhankelijk van de vraag neem ik deze dan mee in de uitgave van het feuilleton of reageer ik direct.

Noot van de redactie

De redactie van GeenStijl was en is heel erg trots op het feitenfeuilleton van René Veldwijk. Wij danken René voor zijn onthullende en bij vlagen headdeskiserende serie. We sluiten het feuilleton binnenkort af met een terugkijkherbeleefrecflectie topic metinclusief een bundeling van alle delen.

Reaguursels

Inloggen

Beste heer Veldwijk, hoewel ik absoluut een nul ben op dit terrein heb ik dit met zeer veel interesse gelezen. Hartelijk dank voor uw bijdrage om meer inzicht te krijgen in de werkwijze van de overheidsinstanties.

MoonBeebe | 05-04-21 | 15:56

Bedankt René, ik heb ze allemaal met stijgende verbijstering gelezen.

KokkieBalboa | 05-04-21 | 14:16

Beste Rene, veel dank voor deze boeiende bijdragen! Ben heel benieuwd naar je volgende project.

pukkiepuk | 05-04-21 | 08:43

Beste heer Veldwijk,

Dank voor al uw moeite. Dank voor een nietsontziende inkijk in de wondere wereld van Overheid en ICT. Het was het lezen dubbel en dwars waard.

PieterOpZicht | 05-04-21 | 06:52

Een faalfabriek inderdaad dat UWV. Terug naar het GAK of het Arbeidsbureau.
Nu de mens moet doorwerken tot 68 is UWV helemaal een terreur organisatie. Ach, alles is politiek sadistisch geworden, nadat we een paars kabinet kregen in de jaren 90. En wie maakt zich nog druk over die AOW verhoging? Als ik met 65 AOW had gekregen, was ik meteen weggevlucht uit dit rotland.

Sojev | 04-04-21 | 23:46

Heb de kroniek met plezier, verbijstering en afgrijzen gelezen. Maar constateren is één. Hoe gaan we in hemelsnaam die zooi opruimen?

Joyce | 04-04-21 | 23:46

Bedankt voor deze inkijk.

civilian | 04-04-21 | 23:40

Hartelijk dank voor het 1) de ontluisterende verhalen over hoe totaal verrot deze organisatie is en hoe het op dit nivo blijkbaar gaat in utopia en 2) het laatste restje hoop in mij op een mooie toekomst voor ons unieke landje te doen verdampen...

Lompiedompie | 04-04-21 | 23:26

Hartstikke mooi werk! Ongelovelijk dat je de tijd hebt genomen om 71 deeltjes vol te schrijven. Ik heb als IT-er vooral kleinere projecten gedaan, en ik geloof dat ik daar heel blij mee moet zijn na het lezen van alle deeltjes!

Granity | 04-04-21 | 23:17

Hallo René,

Uniek werk, nooit eerder zo'n nauwkeurige en kloppende analyse van de niet technische problemen rond ICT gezien. Absoluut horror maar vooral super goed dat iemand er eens tijd voor heeft genomen dit goed en degelijk te doen. Wat mij betreft krijg je een eredoctoraat.

Dank!

Tot slot, je hinte er al een keer naar, ik denk ook dat de oplossing is om als overheid altijd open source te eisen. Dat is goed voor de rest van de wereld die dan gratis mee kan liften en de openheid maakt dat geknoei niet meer kan worden weggemoffeld.

+++chefren

chefren | 04-04-21 | 23:07 | 1

Actueel voorbeeld: De algoritmes van het RIVM, moreel defect dat die niet publiek zijn maar wel zo verstrekkend ons leven bepalen terwijl aantoonbaar zeker is dat ze vol zitten met discutabele en ronduit foute aannames.

chefren | 04-04-21 | 23:19

In sommige landen heb je wrede en corrupte regimes. In Nederland heb je ambtenaren die onverslaanbaar zijn in hun geslepen, halsstarrige kleingeestigheid. Als modale burger wordt ik zo moe van ambtenaren. Natuurlijk werken er bij het UWV ook normale mensen, net zoals er in de Tweede Kamer heus ook wel enkele normaal denkende politici zitten. Laat dat een troost zijn voor allen die nog met het UWV te maken gaan krijgen. Laat geduld en rede uw wapen zijn.

Nivelleermarionet | 04-04-21 | 22:42

Rene, bedankt! Ik heb ze allemaal aandachtig gelezen en veel aha belevingen gehad. Hier moet het stuur echt helemaal om maar wie gaat dat doen?

jan huppeldepup | 04-04-21 | 22:26

Hartelijk dank René voor de uitvoerige beschrijving. Met jou hoop ik dat dit lesmateriaal voor studenten wordt.

SkepticalRealist | 04-04-21 | 22:17

Dank René,

*Virtuele hoed afnemen doet...*

Wijze uit het Oosten | 04-04-21 | 21:13

Hè jammer want ik begon er net lekker in te komen. Niks ten nadele van de heer Veldwijk, maar UWV is een grote organisatie met een speciaal karakter. Overal gaat wel iets mis. Gelukkig zwemmen we in het geld. Wat merken we nou per saldo? Fraude keihard aanpakken? We hebben gezien wat daar van komt.

R. Skickr | 04-04-21 | 21:02

Deze publicatie is een goede zaak. Zou veel vaker moeten gebeuren dat mensen beschrijven hoe het er in de praktijk aan toe gaat. En hoe oneindig veel geld er wordt verspild.
Dank voor dit uitgebreid beschreven inkijkje - bij slechts één van de onderdelen van de spilzieke overheid.

Wering | 04-04-21 | 21:00

Rene, bedankt. Lang verhaal, maar steeds de moeite van het lezen waard.

TEDJE | 04-04-21 | 20:43

Dank René, en jammer dat behalve Femke ook jij de kamer niet hebt gehaald. Enige kennis can zaken zou een goede eerste stap zijn geweest...

ruud76 | 04-04-21 | 20:23

Eerlijk gezegd is zeker de helft ongelezen gelaten. Reden. Saaie it materie en ambtelijke onzin.
Uw onvermoeibare inzet deze beerput te openen is een omtzichtje. Absoluut.
Dat het een zooi is was al helder.
Dank voor uw bijdrage.

reservebelgië | 04-04-21 | 20:18

Blij dat je ermee ophoudt.
Heeeeel veel woorden voor 1 van de vele misstanden in overheidssystemen en organisaties.

Wat kan Cees B mij schelen. Er zijn er duizenden van zijn soort.

Ik hoop dat je nu de tijd neemt om relativerend terug te kijken of je een blijkbaar structureel probleem niet in 1 A4-tje had kunnen beschrijven.

Bolhoed | 04-04-21 | 20:01 | 4

Neem een abbo op de Donald Duck als dit alles teveel tekst voor je was...

Lompiedompie | 04-04-21 | 23:30

@Lompiedompie | 04-04-21 | 23:30:
Ik ben geen papiervreter, dat laat ik graag aan ambtenaren over.

Juist het ontbreken van strakke communicatie op basis van een goed doordacht plan is de belangrijkste oorzaak van catastrofale projecten.

Bolhoed | 05-04-21 | 00:07

@Bolhoed | 05-04-21 | 00:07: Niemand vreet papier. Enige vaardigheid in begrijpend lezen maakt het doornemen van teksten als deze een stuk makkelijker. Ik begrijp dat u het moeilijk heeft gehad? Goed blijven oefenen, dan kunt u over een tijdje ook meekomen met de rest.

laatste_waarschuwing | 05-04-21 | 17:00
▼ 1 antwoord verborgen

70 delen uiteindelijk. Ik ben zwaar onder de indruk! Bedankt voor dit uitgebreide feuilleton.

nieuwe_Deen | 04-04-21 | 19:46

Beste René,
Ik wil je hartelijk danken voor dit feuilleton. Ik zelf ben via mijn toenmalige werkgever, vanwege een haperende ICT, ook een tijdje als externe bij het UWV ingehuurd om de achterstanden op administratief vlak weg te werken. Voor mij waren de eerste dertig/veertig afleveringen dan ook een soort 'aha-erlebnis'. Alle verhalen die je in de wandelgangen hoorde, kregen door jouw verhaal nu handen en voeten. Ik ben geen situaties tegengekomen, waarbij ik dacht "dat zat net even iets anders". Mooi, om dit terug te beleven. Het ga je goed!

Grachus | 04-04-21 | 19:34

René bedankt. Alle 71 afleveringen met grote aandacht gevolgd. Zie daarom je boek met belangstelling tegemoet.

Een vrije paling | 04-04-21 | 19:32

Muchas gracias.

ademende aarde | 04-04-21 | 19:30

Het laatste deel was het beste deel.

Rest In Privacy | 04-04-21 | 19:29

Boeiende serie. Het antwoord op vraag 13 vind ik nogal schokkend.

J.P.Drapeau | 04-04-21 | 19:16

Ik heb echt niet alle afleveringen gelezen. Dat ga ik wel een keer doen wanneer de gebundelde uitgave beschikbaar komt. René bedankt voor al die moeite.

JanFTE | 04-04-21 | 19:16
-weggejorist-
Ervaringsdeskundige | 04-04-21 | 19:08

Laatste deel, nu al? Met interesse gelezen!

Watching the Wheels | 04-04-21 | 19:01 | 1

Die Jongen heeft meerdere baantjes nl.linkedin.com/in/david-jongen door de baantjemachine incl. vice-voorzitter van de Nederlandse vereniging van ziekenhuizen. Belachelijk dat het allemaal van die netwerkjes zijn. O hij heeft het nu ineens afgeschermd? Net stond het nog open.

Watching the Wheels | 04-04-21 | 19:09

Rene, bedankt!
Goed en heel erg leesbaar geschreven

Camoflage | 04-04-21 | 18:58

Hártelijk dank voor het feuilleton. Top! Geeft zó veel inzicht.

Hojo24 | 04-04-21 | 18:56

Een geweldig verhaal. Zou Rene ook kunnen beschrijven hoe het bij de bouw van het Toeslagen (nieuw) systeem is gegaan?

Romeintje2 | 04-04-21 | 18:56

Dank voor een interessante serie.

DutchLion33 | 04-04-21 | 18:53

Met interesse gelezen, dank!

GizzleMolby | 04-04-21 | 18:53

Bedankt voor deze serie, met veel plezier gelezen.

Alquest | 04-04-21 | 18:49

Rene, je hebt ons een fantastisch inzicht gegeven in de werkwijze van de roverheid.

4HoogAantWater | 04-04-21 | 18:49

Dank u wel, René! Ik heb alle delen gelezen. Het moet toch wel bedroevend zijn als je voor het UWV werkt. En als ze daar grote fouten maken (de WIA-uitkering van mijn vrouw werd te hoog berekent) dan geven ze niet thuis, maar dat ter zijde. Het is een ballentent die miljarden gekost heeft.

Andere vraag: komt Eren nu weer terug? Ik ben toch wel benieuwd of hij nog in het patatimperium van zijn vader gestapt is.

AdPatat1960 | 04-04-21 | 18:47

Heb het wekelijks met zeer veel interesse gelezen. Dank voor deze inkijk, Rene!

Whisper | 04-04-21 | 18:43

Veel van genoten. Publicatie lijkt mij zinvol. Dank René!

Pieterman | 04-04-21 | 18:42

René Veldwijk, functie elders ?

grapo | 04-04-21 | 18:40

Komt Eren Yilmaz weer terug?

Dank je wel René.
Ik heb van alle 71 delen slechts een paar delen gelezen.
De materie is saai, wat niet wil zeggen dat ‘t oninteressant is, maar saai, net als iedere overheidsinstelling.
Wel verbijsterend hoe overheidsinstanties omgaan met onze centjes.
Het ga je goed René.

Ruimedenker | 04-04-21 | 18:36

Mooie serie, dank!

Mark van Leeuwen | 04-04-21 | 18:35

Mijn complimenten voor de inzet voor 70 delen. Ik was helaas al snel de draad kwijt. Voor mij ging het te diep op de materie in, waar ik als leek geen verstand van heb in. Het schetsen van situaties en voorvallen die jouw collega's vast en zeker herkennen. Maar ik helaas niet. Ieder zijn vak.

Leptob | 04-04-21 | 18:35

"Bij aanbesteding van grote overheidsopdrachten worden de contractvoorwaarden na gunning vrijwel altijd stilzwijgend gewijzigd in het voordeel van de leverancier"
Dat komt vaker voor.
Winsten voor de private partij, verliezen en risico bij de belastingbetaler.

kloopindeslootjijook | 04-04-21 | 18:35 | 1

En de ambtenaar krijgt 5 jaar later een dikbetaalde baan bij de ICT leverancier en onderhandelt vervolgens met zijn opvolger terwijl hij zelf de organisatie beter kent. De opvolger begrijpt snel dat indien hij dat spel meespeelt, hij over 5 jaar dezelfde deal gaat krijgen.

SkepticalRealist | 04-04-21 | 22:10

Er blijkt een hoop mis te gaan bij de overheid. Ben ervan overtuigt dat wanneer er meer insiders van ongeacht welke tak van overheidsdienst een boekje open doen zoals René Veldwijk er vrijwel overal dezelfde puinhoop naar boven komt. Dank René voor je uitstekend werk.

Buiswater | 04-04-21 | 18:28 | 1

Als alle werkzaamheden/handelingen bij de overheid en of semioverheid integer zou plaatsvinden bleef er zoveel geld over dat we nog maar 2% inkomstenbelasting hoefden op te hoesten.

Buiswater | 04-04-21 | 18:35

Dank Rene. Ik keek hier iedere zondag naar uit. Zelf ICT visionair bij een grote multinational geweest en iets minder last gehad van de relatie techniek en (bedrijfs)politiek. Een aantal keren was het echter niet te vermijfen.

Piet Pirenne | 04-04-21 | 18:26 | 1

f=d

Piet Pirenne | 04-04-21 | 18:28

Hopelijk kreeg je hier per woord betaald, zoals je bij het UWV per betaald kreeg. Dank voor alle letters!

beldewouten | 04-04-21 | 18:26

Dank je René, alhoewel ik het meeste niet heb gelezen. De werklozen cv-tool heb ik wel bewaard. Je weet maar nooit.

Mauguio | 04-04-21 | 18:24

Dank je wel René
GS, komt er nu een versie over de belastingdienst?

BrutusBosch | 04-04-21 | 18:23 | 1

Of over tien jaar Rutte?

Geil Kippetje | 04-04-21 | 18:28

Nu kan het eindelijk in één ruk gelezen worden.

Overigens een uitvoeringsorganisatie die zonder met de ogen te knipperen honderden miljoenen verbrandt maar tegelijkertijd ontzettend moeilijk kan doen over het uitkeren van een tijdelijk fooitje.

Roze_bril_drager | 04-04-21 | 18:19

Dank dank dank. Ik neem aan dat de gebundelde uitgave bij alle managers van overheidsbedrijven op het nachtkastje komt te liggen.

zws-vl | 04-04-21 | 18:18

Ik heb het hele feitenfeuilleton zeer boeiend ervaren en inderdaad de oplossingen lijken nog ver weg voor deze geldverslindende monster organisaties.

Ronnie | 04-04-21 | 18:17

Deel 2 SVB? Ik denk dat ik, met nog heel veel andere, daar ook wel beerput na beerput kunnen open trekken. Een compleet niet functionerende organisatie.

Showstoppah | 04-04-21 | 18:17

Bedankt René en ik hoop dat als Omtzigt een eigen partij begint jij ook op die lijst wil komen. Kan je vanuit de politiek er eens wat aan doen.

Snap_het_ook_niet | 04-04-21 | 18:16 | 3

Waarschijnlijk niet. Politiek verdient slecht vergeleken met wat meneer Veldwijk doet, je zal me daar gek zijn om in die gekkehenkiebende te gaan rommelen voor dat geld.

elfenstein | 04-04-21 | 18:24

@elfenstein | 04-04-21 | 18:24: Nou ja, wanneer je financieel onafhankelijk bent dan gaan andere zaken wat belangrijker worden dan nog meer geld verdienen. Aan je nalatenschap werken, iets terug doen voor de maatschappij, etc

JanFTE | 04-04-21 | 19:18

@JanFTE | 04-04-21 | 19:18:
En dan zie je hoe er met dhr. Omtzigt omgesprongen wordt en dan hoef je helemaal niet meer.

elfenstein | 04-04-21 | 20:02

You're done the work of the Lord, René

De paus | 04-04-21 | 18:14

Ik heb ze bijna allemaal gelezen. Dat is mijn fout. ik had ze allemaal moeten lezen.
Ik heb het met bewondering, een zekere afschuw en een flinke dosis argwaan gelezen. Je zou denken dat dit geschreven moet zijn uit rancune maar het siert René dat hij ze nog steeds kan respecteren om hun geslepenheid en kwaliteiten, ook al zijn die absoluut niet in het belang van de uwv klanten over wie dit allemaal gaat. Laten we hopen dat deze verzameling nog eens goed van pas komt bij toekomstige processen en evaluaties, het is een nooit eerder vertoond document van de inner workings van zo'n ballentent. Chapeau.

elfenstein | 04-04-21 | 18:13

Dank voor de 'inkijk.' Waar een klein land groot in kan zijn.

Dr. Blechtrummel | 04-04-21 | 18:13

Inform Omtzigt......

hetbijtertje | 04-04-21 | 18:12

Mooie afsluiting. Dank René.

Professor Superhirn | 04-04-21 | 18:12

Bedankt René! Veel succes! En ook bedankt GeenStijl.

SaintNick | 04-04-21 | 18:10

Dit feuilleton is belangrijk werk. En het internet vergeet niets. Bedankt René

de visser | 04-04-21 | 18:08 | 1

Tenzij er bij de overheid heel snel dingen gaan veranderen geeft het nog minstens 10 jaar een accuraat beeld van hoe het er bij de overheid aan toe gaat.

W_F | 04-04-21 | 18:40

Neeeer! Wat moet ik nu met m'n zondag..?

Renè bedankt voor je vele uren hiervoor. Ik duim met alle lezers dat je woorden bijdragen aan een betere toekomst.

Warhead | 04-04-21 | 18:06

Ojee het einde, gaat doctor @René Veldwijk nu samen met Omtzigt na de nieuwe verkiezingen het belasting gestenzel en de UWV schoonmaken en opruimen?

jan huppeldepup | 04-04-21 | 18:01

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl