Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 3 - Een Salomonsoordeel in UWV-stijl

Dit is deel 3 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

s

12 tot 30 Maart 2007

Op 12 maart, vijf dagen na ons eerste gesprek, mogen we na kantoortijd onze aanpak komen presenteren. Hans Tromp is er samen met Anno Maring, zijn baas en medestander. Marings baas is er ook: Paul Dirix is de directeur van de divisie UWV Gegevensdiensten die begin 2006, tegelijk met de fake invoering van de polisadministratie, is opgezet om dit systeem te exploiteren. Dirix’ divisie van circa 200 medewerkers heeft als kerntaak het beheren van een spooksysteem.

Dirix komt van Tennet en is nog geen 40 – een jonkie. We begrijpen dat hij pas een halfjaar binnen is bij het UWV, ruim nadat het liegen tegen de buitenwereld al was begonnen. Zijn voorganger Millecam heeft tijdig de benen genomen en Dirix heeft bij zijn sollicitatie duidelijk niet de goede vragen gesteld. De ex-militair Dirix is binnengehaald als bestuurlijk kanonnenvoer. Voor het eerst kom ik bij het UWV iemand tegen wiens hoofd op het hakblok ligt. (Opmerkelijk: Dirix is nu de baas van het geplaagde Amsterdamse afvalverwerkingsbedrijf AEB.)

Ik ben opgelucht dat Cees B. er niet is. Er zit wel een andere, nors kijkende en zwijgzame externe adviseur: Erik Ruiterman heeft naam gemaakt door een tijdelijke noodvoorziening voor de polisadministratie te bouwen. Deze 'Operational Data Store' (ODS) is alleen van nut binnen het UWV en heeft geen banen vernietigd.  Toch is het een knappe prestatie. Voor het eerst kom ik bij het UWV een automatiseerder tegen die echt iets heeft gepresteerd. Tromp heeft er niets over gezegd, maar ik vrees dat Ruiterman in het kamp van Cees B. zit.

Samen met mijn collega Frido van Orden heb ik een presentatie in elkaar gedraaid over onze voorgenomen aanpak. Het is flinterdunne consultancy-bluf. Wij weten niet waar en waardoor gegevens uitvallen. Wij hebben geen kennis van de herstartbak, het berichtenarchief dat de sleutel zou zijn tot het terugvinden van de verloren gegane data. We hebben via-via wel gehoord dat Cees B. dezelfde aanpak wil volgen als wij, maar dan met kennis van zaken en een team van insiders. We weten gewoon te weinig om ons te kunnen onderscheiden. Gelukkig lijken onze gesprekspartners ook niet veel ideeën te hebben.

De houding van Dirix en Ruiterman is niet constructief en al helemaal niet oplossingsgericht. Niemand stelt inhoudelijke vragen. In plaats daarvan klaagt Dirix dat iedereen die oplossingen aandraagt van buiten het UWV komt. Inhuurkracht Erik Ruiterman zwijgt. Ik niet. Hier kunnen we ons onderscheiden. Ik zeg afgemeten dat ik wel een paar briljante ict’ers bij het UWV ken en dat ik die mensen graag bij ons project zou halen. Dat treft doel. Ik noem meteen een naam.

Hans van der Meer is een ietwat excentrieke held. Vóór de komst van het UWV had zijn grootste voorganger, het GAK, een automatiseringsproject uitbesteed aan het bedrijf Logica (Logica heet nu CGI en is nog steeds huisleverancier van het UWV). Na met een legertje automatiseerders miljoenen guldens te hebben opgebrand werkte er nog niets. Hans van der Meer zag het aan, vroeg drie weken verlof en kwam terug met een werkend systeem. (Voor de liefhebbers: 'Reflex'.) Een huzarenstukje. Hij had een schouderklopje gekregen en Logica kreeg, zoals die dingen bij de overheid gaan, keurig betaald. Ik stel Dirix ter plekke voor om deze man vrij te maken van wat hij nu ook doet en aan ons ter beschikking te stellen.

De vergadering eindigt zonder besluiten. We praten nog na met onze sponsors Tromp en Maring. Ik heb blijkbaar iets verkeerds gezegd. Van der Meer werkt niet meer bij het UWV maar bij Capgemini, de andere huisleverancier die net de mislukte polisadministratie had gebouwd. In 2004 had het UWV iedereen die kon programmeren gedumpt bij Capgemini en daarmee alle greep op het automatiseringshandwerk uit handen gegeven. Daarom kon Dirix dus niemand vinden die op de loonlijst van het UWV stond en ook iets kon met software. Maar het ging er nu om of Dirix voor Cees B. zou kiezen, of voor ons. Sowieso zou iedereen moeten worden ingehuurd.

Een soort van besluit valt dezelfde dag nog. We mogen voorlopig aan het werk. Omdat ik de volgende dag vertrek voor een off the grid vakantie moet er nu snel worden gehandeld. Direct de volgende ochtend vergaderen we met Tromp op Schiphol over de uitvoering van ons aanvalsplan. Collega Frido moet de kar trekken. Hans van der Meer is ook opgetrommeld. Hij is verrast maar ook enthousiast. Op onze vraag of hij beschikbaar is en of zijn werkgever zou instemmen reageert hij luchtig. Hij is niet vrijwillig bij het UWV vertrokken. Het UWV heeft hem de deur uitgezet en hij wil zo min mogelijk met Capgemini te maken hebben. Het enige verschil met vroeger is dat hij veel duurder is geworden voor het UWV. Collega Frido en ik zijn opgelucht. We zijn Capgemini nog niet tegengekomen maar ze kunnen als bouwers van de officiële polisadministratie niet blij zijn met ons. In elk geval halen we geen Capgemini-mol in huis.

Als ik eind maart van vakantie terugkom hoor ik dat er een enorm duw-en-trek gevecht heeft plaatsgevonden tussen Tromp en Maring enerzijds en Cees B. en diens supporters anderzijds. Het resultaat is een Salomonsoordeel: zowel Cees B. als wij mogen de problemen oplossen. Wij krijgen als taak om eenmalig de meest urgente leveringen de deur uit te krijgen: die voor de Belastingdienst, het CBS en het horeca-pensioenfonds. Daarna zouden we moeten vertrekken. Cees B. krijgt als opdracht een permanente oplossing te realiseren, voor het UWV zelf en voor de buitenwereld. Het Capgemini-project is definitief beoordeeld als kansloos en afgeschreven, maar gaat voor de Haagse bühne gewoon doorlopen. Er lopen vanaf maart 2007 dus drie projecten tegelijk, één kansloze en kostbare façade voor de politiek en twee op de achtergrond die resultaten moeten leveren. Er zou in Den Haag geen haan naar kraaien. Aan het façadeproject van Capgemini werken alleen al zo’n 200 Capgemini-mensen. Cees B. zou het met ruim vijfentwintig zelf uitgezochte inhuurkrachten doen en wij met vijf – een mini- en een microproject vergeleken met de Capgemini-operatie. "Van 3 naar 2 naar 1" is de marsorder van Directeur Dirix. Eerst jullie eruit, daarna Capgemini en verder met het systeem dat Cees B. en zijn team gaan bouwen.

Minister Donner is ondertussen nog niet zo ver om de Kamer te informeren dat ze al vijftien maanden zijn voorgelogen door zijn voorganger. Het kon echter niet lang meer duren voordat de bom zou barsten. En de kans dat wij of Cees B. deze tijdig zouden kunnen demonteren was nihil.

Naschrift: Ruitermans tijdelijke systeem ODS is nooit uitgezet. Bij het UWV geldt dat voor veel meer systemen. Ook nadat het UWV een kleine half miljard euro extra heeft gekregen om zijn systemen te moderniseren, blijven als tijdelijk bedoelde systemen gewoon in de lucht. Soms halen deze wantoestanden de algemene pers en de vakpers. Ondertussen draait het UWV nog steeds voor bijna alle uitvoerende automatiseringsactiviteiten op inhuurkrachten.

Reaguursels

Inloggen

Eeeeh, tijd voor een positieve dictatuur ? Een jaartje, om even al het onkruid te wieden.

Kim-Jung-Un | 07-10-19 | 19:49

Een doorsnee groot ICT landschap is zo complex en er zijn zo veel verschillende systemen dat elke nieuweling eerst uitgebreid ingewerkt moet worden op het specifieke systeemlandschap. Inhuur lijkt op korte termijn goedkoop, maar elke nieuweling kost een heleboel tijd voordat hij iets nuttigs kan bijdragen. Dan kun je beter een vaste kracht in dienst nemen en die af en toe bijscholen. Dat scheelt op den duur heel veel inwerktijd. De meeste ICT kennis is in de regel toch cursusjes en zelfstudie. Ook de grote ICT leveranciers huren afgestudeerden, geven ze een cursusje van een paar weken, en dumpen ze dan bij een klant tegen een zo hoog mogelijk tarief.

petersteenkamp | 07-10-19 | 18:19 | 1

Ja maar ICT is geen core business dus alle ICTers zijn er uit geschopt. En dus zijn ze afhankelijk geworden van die externen en heeft diegene die de onderhandelingen en het toezicht verzorgt in 1998 een cursus word perfect gehad. Bestaat de eerste lijn uit ex postkamer medewerkers die last hadden van hun rug en is de systeembeheerder gestopt met ontwikkelen bij NT4 workstation. Gimme a break.

Zapata10 | 07-10-19 | 19:13

Ik vroeg me al af waarom ik zo'n rare afwijzing kreeg toen ik laatst bij Capgemini solliciteerde (ik solliciteerde als programmeur maar zou geen goed genoege verkoper zijn).

Blijkbaar draait dat hele bedrijf op het wegkopen van programmeurs en die dan weer terugverhuren aan hun oude werkgevers (met de nadrukkelijke opdracht om met spaghetti-code de boel eindeloos te rekken)

******** | 07-10-19 | 13:21 | 1

Juist!

Zapata10 | 07-10-19 | 18:46

Het is niet voor niets dat bouwers van goedkope werkende systemen geen voet aan de grond krijgen. Er moet per se veel geld doorheen gejaagd worden. Heel veel geld. Waarom? Daarom.

lulleficatie | 07-10-19 | 12:23

heerlijk herkenbaar verhaal. Bruikbaar voor elk bedrijf in de (semi-)overheid en de bankensector. Het leuke aan inhuurkrachten is dat ze een dikke bonus ontvangen voor het binnenhalen van een inhuurcollega. De druk is dus om zoveel mogelijk collega's binnen te rollen. En dat gebeurt dan ook. Zo ook in dit verhaal.

jan-lul-de-behanger | 07-10-19 | 12:17 | 1

Mijn collega's bij de bank zaten openlijk te grappen dat ze zo extreem weinig te doen hadden. Maar die manager blééf aan de lopende band externen inhuren omdat ze in een machtsstrijd zat met een andere afdeling (die verhuurders spiegelden haar voor dat ze met meer mensen als eerste analyses zou kunnen opleveren en daarmee haar eigen managers imponeren, maar als de data gewoon niet beschikbaar is dan kun je ook niks opleveren).
Iedereen met een beetje eer in zijn werk ging er zo snel mogelijk vandoor. Ikzelf kon er ook echt niet meer tegen, voelde me ook schuldig (terwijl wij duimen zaten te draaien werden de lagere afdelingen allemaal steeds verder ingekrompen)

******** | 07-10-19 | 13:36

Eén keer met UWV te maken gehad. Arrogante en verveelde medewerkers die er duidelijk alleen voor zichzelf zaten. De IT richting die ik had gedaan kwam niet in hun systeem voor dus verdween.

Wekkertje | 07-10-19 | 07:16

Ha, wat goed dit. Is al jaren een anecdote die ik wel eens ophaal. Herken een aantal namen omdat ik daar ooit een 'audit' op mogen doen. Vielen een aantal dingen op.

1. Architectuur documentatie : Fantastisch! Gelaagd, gedetailleerd. Alleen - het had geen enkele waarde, want het kwam niet terug in de functionaliteit. Die werd gerund door Cap Gemini, met een groot team, op een andere locatie de "Functionele Ontwikkel Straat".
2. Functionaliteit: Fantastisch! Veel beschreven, veel detail, wel een groot team. Echter, de functionaliteit kwam niet terug in de software of test scripts. Dat werd op een andere locatie door Cap Gemini gerund. De "Software Ontwikkel straat".

Bizar hoeveel mensen, met elkaar bezig waren, niks te bouwen, De grote partijen en ontzettend veel ZZP consultants (met tarieven ruim boven 200 Euro per uur..) verdienen daar veel geld. In een politiek mijnveld, waar iedereen (ook de extern) hun 'turf' verdedigen. Verbaasd met niks dat hier 300 Mio+ doorheen is gejaagd zonder resultaat.

Laatste anecdote. Van met name de 'externen' (vaak ook het management bij UWV, was een soort overname door extern management van publiek geld) was bekend dat ze bijna allemaal wel een huisje in Friesland of zo hadden. Mooi succesje overheid en IT en geldverdeling middels belastingen! Mooi bezig, @geenstijl - valt onder het kopje onderzoeksjournalistiek dit.

DlarrE | 07-10-19 | 07:13

Volgens mij heeft geen één van de namen ij dit stuk, schrijver inclusief, ooit een regel code geschreven.

En toch spreekt men van: Pietje of Jantje heeft systeem zus&zo gerealiseerd.

Kijk je op die LinkedIn. Zijn het allemaal managers en consultants.

Je hebt de juiste mensen gemanaged. Jullie team van programmeurs hebben het gerealiseerd. Al dat “IK heb gerealiseerd” is een teken aan de wand.

Trans_Fimmermans | 07-10-19 | 00:58 | 1

Zijn vaak dezelfde mensen die klagen dat programmeurs contactschuwe nerds zijn: uh nee, die willen gewoon iets nuttigs en werkends bouwen en worden gek van die 10 lagen management die zich tussen programmeur en eindgebruiker proberen te wringen en via eindeloze vergaderingen hun eigen bestaan proberen te verdedigen.

******** | 07-10-19 | 13:51

Wat kun je wel niet programmeren voor bijna een half miljard ?

Begin even helemaal opnieuw voor dat bedrag en het moet wel de beste software ooit geschreven worden.

sprietatoom | 07-10-19 | 00:38 | 2

1000 euro per dag per FTE verbranden is niet moeilijk dat zijn er dus een 230 per dag.

Lt-Kol Kilgore | 07-10-19 | 06:43

Nee, bij de overheid werken middelmatigen welke enkel in staat zijn tot het veilig stellen van hun eigen baantje. Zou je het over doen, dan zou het opnieuw uitdraaien op een geldverslindend fiasco. Over iedere overheids instellingen valt een dergelijke reportage te schrijven. Daarom betaalt u zo ontiegelijk veel belasting.

Joostmochtnietsweten | 07-10-19 | 06:54

Ach ja... Altijd datzelfde gezever. Management dat alleen maar bezig is verantwoording af te schuiven, hun rug vrij te houden, en ondertussen zich flink de zakken is aan het vullen. Überhaupt geen passie voor hun werk en bedrijf. Nietsnutten!

LimbabweWillem | 06-10-19 | 23:52 | 2

Besteed dat hele UWV maar uit aan India, zonder NL-cowboys ertussen.

Shareholder II | 07-10-19 | 00:31

@Shareholder II | 07-10-19 | 00:31:
Doe redden dat niet zomaar. De memtaliteit is ook anders, vreemd.

Carmelita | 07-10-19 | 01:03

Wat is dit toch voor een surrealistisch verhaal van die veldwijk. Ik kan dit niet meer serieus nemen, de man loopt over van belangrijkheid.
Vooral dat stukje dat hij vertelt over "een off the grid vakantie" en "vergaderen op Schiphol de volgende dag voor een aanvalsplan", wat is dat voor maf gel*l.

De man wekt aversie bij mij op (zeker als hij het over Logica heeft, maar kan zijn omdat ik een ex Logica'er ben). Ik dacht ook dat Cees B hem eruit had gewerkt, maar nu is hij weer in de "running". Het zal allemaal wel, verder eens wat arie-hoax zegt.

thephysicist | 06-10-19 | 23:07 | 3

Ik weet niet in welk echelon je gezeten hebt bij Logica maar termen zoals een aanvalsplan zijn heel normaal bij projectgroepen of management. Of the grid gaan is even zonder internet, geen telefoons, geen auto maar alleen met de natuur. Mag ik je aanraden, is heel fijn op zijn tijd om het management gelul te ontvluchten.

Zapata10 | 06-10-19 | 23:15

René heeft op vakantie bij de schoonfamilie op Pattaya vast bonje gekregen met Pingpong, zijn vrouw in gemeenschap van goederen.

Oprisp | 06-10-19 | 23:29

@Zapata10 | 06-10-19 | 23:15: het gaat niet om dat jargon (bij Logica bij de projecten waar ik aan heb meegewerkt, altijd in het Engels, klein detail) en "off the grid vakantie" heb ik daar zeker niet gehoord. Ik val meer over zijn rol in het geheel. Ik ken dat management gel*l, jaren moeten aanhoren, en ook zelf in zo'n positie aan meegedaan, echt afschuwelijk. Ik ben dus ook schuldig. Gelukkig al jaren die onzin niet meer hoeven aan te horen, inderdaad ontvlucht.

thephysicist | 06-10-19 | 23:29

Twee lezenswaardige stukken op een dag: die van Eren en deze van Veldwijk. Geenstijl gaat nog eens de moeite waard worden om te lezen.

Pirata piraticus | 06-10-19 | 23:00

Wat mij opvalt: er zijn duizenden UWV medewerkers die wat zitten te F5-en, maar geen ervan lijken te reaguren, of is GeenStijl soms geblokkeerd op hun netwerk? Ben benieuwd of er meer verhalen te melden zijn alhier.

Analia von Solmsch | 06-10-19 | 22:20 | 2

Die UWV medewerkers kan je niets kwalijk nemen, die moeten werken met die hopeloze troep die ze daar ICT noemen. En er bestaat inderdaad een zwartboek UWV maar volgens mij reageren daar weer de mensen die het slachtoffer zijn van de UWV ICT chaos.

Zapata10 | 06-10-19 | 23:17

Alles was die doen is deskundig afgschermd door een helpdesk, 2e lijns helpdesk en 3e lijnshelpdesk.

Een gewone medewerker mag echt niet meepraten over het systeem dat hij dagelijks gebruikt. De ict afdeling van zijn vestiging weet heel goed hoe die een scherm moet inpluggen en een toetsenbord moet configureren, maar een systeem bouwen gebeurd als je dit artikel leest door externen, waarschijnlijk ook op een externe locatie.

ICT is immers iets vervelends, niet iets waar je punten mee kunt verdienen.

leukhe1 | 07-10-19 | 12:50

Dirix ex militair? Ik kwam niks tegen in zijn CV op linked-in.

Desolator | 06-10-19 | 22:15

De overheid besteed zo`n drie miljard per jaar aan ICT. Als je daarvoor werkt en vele miljoenen wilt incasseren, moet je ook begrijpen dat de klant niet het UWV is, maar de belastingbetaler. Eigenlijk zou er bij salarissen boven de ton gewoon een claw-back regeling moeten komen voor faalkosten. Als je de grote jongen of dame wilt uithangen, mag je ook gewoon aftikken en op de blaren zitten.

Feynman | 06-10-19 | 21:30 | 5

Terugvorderen kun je alleen doen als de opdrachtnemer ook volledige vrijheid heeft en de specificaties kloppen. Werken bij de overheid is schieten op een rijdend doel. De opdrachtgever is altijd wat te verwijten en daarmee vervalt elke mogelijkheid geld terug te halen.

Frau Merkel | 06-10-19 | 22:17

Ja leuk en aardig, maar het is hier toch overduidelijk dat het UWV 3(!) externe partijen het tegen elkaar laat uitvechten? Dat is ook bekend bij al die partijen. Geen externe enkele partij gaat toch zoiets vrijwillig aan met onder het mom van.. ok wij willen een systeem, wij laten 3 honden vechten om het geen, en oh ja, als dat niet blijkt te gaan werken, is dat op jullie risico...
Dat is zoiets als 3 verschillende tuinmannen inhuren en zeggen.. ik wil een mooie tuin, en als hij niet mooi is dan ga ik jullie niet betalen.

Epistulae_Morales | 06-10-19 | 23:02

Nee de opdrachtgever en dus de klant is het UWV. Daar hebben de externen mee te maken. Wat heel sterk aanwezig is, dat is dat kennis binnen het UWV over ICT volledig ontbreekt. Dus de personen die de ICT moeten aansturen zijn volledig afhankelijk van die externen. ICT is buiten de processen om voor een groot deel techniek.
Vanuit ervaring kan ik je vertellen dat de mensen die beslissingsbevoegd zijn bij "semi" overheidsinstanties over ICT zeker van de technische kant geen jota snappen. Een hyperlink in een browser plakken is al heel erg moeilijk.
Je kan ze dus van alles wijsmaken.
En hier en daar een leuk modern termpje in een powerpoint zoals scrum of agile en ze zijn weer helemaal gelukkig. Hoppa weer meer budget want er is wat nieuws.
Die externen maken daar zeker gebruik van, maar het is toch allereerst het UWV en dan genoemd de beslissingsnemers die toch echt verantwoordelijk zijn.

Zapata10 | 06-10-19 | 23:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Interessant feuilleton dat steeds beter inzichtelijk maakt hoe " topbestuurders" in dit land meesters zijn in list en bedrog terwijl de toezichthouder en de overheid verder slapen.

de euro middenweg | 06-10-19 | 21:28 | 4

Ik weet niet of ze slapen, ik denk eerder dat zij niet de kennis hebben om de zaken op waarde te beoordelen en dan er maar op moeten vertrouwen dat ze de waarheid horen.

me163komet | 06-10-19 | 21:42

@Polarisator | 06-10-19 | 21:37: interessant. Maar dit is geen doorsnee huwelijk waar de vrouw op een terrasje borrelend mee vriendinnen wacht op het loonstrookje van haar man, maar dit is business.

Analia von Solmsch | 06-10-19 | 22:02
▼ 1 antwoord verborgen

Eigenlijk lees ik zulke 'uit de school klapperij' niet. Want zulke verhalen zijn altijd eenzijdig, waarbij we de tegenpartij niet horen.
En als de schrijver karakters begint te lasteren, hoeft het voor mij niet meer. We horen niks over zijn eigen karakter bij die kwesties.

Rest In Privacy | 06-10-19 | 21:22 | 22

Ik snap je wel. Iemand die met een powerPoint een lastige - maar belangrijke -opdracht binnenhaalt en dan vier weken “of the grid” op vakantie gaat. Ik zou er bovenop gaan zitten om alles goed te laten verlopen.

Leffe Blonde | 07-10-19 | 11:26

@Zapata10 | 06-10-19 | 23:00:
Ik kan me juist goed voorstellen dat mensen vinden dat de beschuldigingen onwaar zijn, maar het er bij laten zitten uit angst voor een Streisand-effect: liever je naam 1 keer negatief op GeenStijl dan tientallen keren publiekelijk ruziën (en zelfs al stelt de rechter je uiteindelijk in het gelijk, dan komen die afgeschrikte opdrachtgevers echt niet terug).

Welkom in de reputatie-maatschappij: sinds we vaste contracten hebben afgeschaft is het voor de gewone man career-suicide om in het nieuws te komen als 'oproerkraaier'.

******** | 07-10-19 | 14:15

@******** | 07-10-19 | 14:15: Dan ken je het ambtenaren wereldje en de semi overheid niet. Iedere faalbestuurder krijgt elders weer een fijn ander plekje, ook al heeft hun kop 20x in de krant gestaan.
Ze reageren niet omdat ze weten dat ze dan vreselijk nat gaan. En daarmee raken ze de politiek verantwoordelijken. Dat is een doodzonde.
Het motto van de afgelopen 20 jaar is: Laat maar doodbloeden en we gaan gewoon verder tot we ons vette pensioen krijgen. Het is toch maar geld van de gemeenschap.

Zapata10 | 07-10-19 | 18:59
▼ 19 antwoorden verborgen

Van welke datum is het naschrift?
Ik heb namelijk ook de elders gepubliceerde PDF gelezen en weet niet zo gauw of het daar in mankeert.

gemeentereiniging | 06-10-19 | 21:16

Er is een volledig nieuw systeem nodig dat from scratch is ontworpen en nauw geïntegreerd is met het systeem van of volledig onderdeel is van de systemen van de Belastingdienst.

Crusher | 06-10-19 | 21:07 | 6

Begin eerst maar eens de doelen en processen vast te leggen, blijf er daarna een paar jaar vanaf. Dat weten en kunnen ze al niet eens. De TK wil elke scheet in het systeem hebben, terwijl je sommige dingen beter met de hand kunt doen en bemoeit zich met zaken waar ze geen verstand van hebben. Zie bijvoorbeeld de aanschaf van militair materieel of het spul dat meegaat op uitzending (YPR Bosnië iemand?)

Frau Merkel | 06-10-19 | 22:22

@Analia von Solmsch | 06-10-19 | 22:03:

Purrsies. Gewoon voortbouwen op wat er all is is toch logisch? Touch?

Godsammekraken | 07-10-19 | 01:30
▼ 3 antwoorden verborgen

Die Dirix is dus een soort huursoldaat. Die vinden het niet erg om stuk te gaan. Zolang het maar knaken brengt vechten ze voor 'de zaak' wat dat dan ook moge zijn.

grapo | 06-10-19 | 21:03 | 2

Dat heet stroman.

Analia von Solmsch | 06-10-19 | 22:12

@Analia von Solmsch | 06-10-19 | 22:12: niet als je jezelf verhuurt. dat heet huurling.

grapo | 06-10-19 | 23:04

(Semi-) overheid en ICT,
Altijd een garantie voor een geslaagd feestje.

Bij de ingehuurde bedrijven.

Wijze uit het Oosten | 06-10-19 | 21:03
-weggejorist-
AdjeThuis | 06-10-19 | 20:52 | 6
▼ 6 antwoorden verborgen

De hoeveelheid inhuur is ook idioot, alleen dat is al bakken met geld en kennis weggooien.

Bozepanda | 06-10-19 | 20:48 | 5

Die inhuur moet wel. De overheid heeft zelf de kennis gewoonweg niet, kan deze ook niet als vaste krachten binnenhalen, laat staan houden. Daarnaast kan de overheid ook niet een omgeving bieden waar een professional zich thuis voelt (resultaatgericht, ruimte voor eigen initiatief, volwassen ICT systemen die ten dienste staan van de professional i.p.v. andersom en de nogelijkeheid/vrijheid om het werk naar eigen inzicht te kunnen organsieren). Wat als interne ICT-er bij de overheid aan het werk is dat dat of nooit lang of kan/wil niet beter. Voeg daar nog de managementlagen aan toe die van ICT weinig verstand hebben en als overheid ontkom je dan gewoon niet aan dure externe inhuur. En dat betaald vorstelijk kan ik u vertellen.

Grijskijkert | 06-10-19 | 22:08

Die inhuur moet wel. De overheid heeft zelf de kennis gewoonweg niet, kan deze ook niet als vaste krachten binnenhalen, laat staan houden. Daarnaast kan de overheid ook niet een omgeving bieden waar een professional zich thuis voelt (resultaatgericht, ruimte voor eigen initiatief, volwassen ICT systemen die ten dienste staan van de professional i.p.v. andersom en de nogelijkeheid/vrijheid om het werk naar eigen inzicht te kunnen organsieren). Wat als interne ICT-er bij de overheid aan het werk is dat dat of nooit lang of kan/wil niet beter. Voeg daar nog de managementlagen aan toe die van ICT weinig verstand hebben en als overheid ontkom je dan gewoon niet aan dure externe inhuur. En dat betaald vorstelijk kan ik u vertellen.

Grijskijkert | 06-10-19 | 22:08
▼ 2 antwoorden verborgen

Succes Rene. Maar waarom komt dit 12 jaar na dato pas online? Waarom er zolang mee wachten!?

overVecht | 06-10-19 | 20:48 | 1

Naar eigen zeggen omdat er nog niet genoeg afstand tot het onderwerp was.
Maar nu Paul Dirix van AEB er bij wordt gehaald is mijn interesse extra gewekt.

Ben-Bataaf | 06-10-19 | 21:11

Kun je het zelf beter dan?

Korrelzout | 06-10-19 | 20:45 | 1

Geduld, dat epistel komt nog.

gemeentereiniging | 06-10-19 | 21:11

Ik vind dat het UWV lekker bezig is.
Niet zo negatief jongens, het is maar een beetje geld.

Kaas de Vies | 06-10-19 | 20:41 | 3

Zo dacht ik er ook over. Fouten maken is menselijk. De leercurve van het UWV is niet zo'n snelle dat is het probleem.

EmilioEsteves | 06-10-19 | 21:04

@EmilioEsteves | 06-10-19 | 21:04: Het lijkt wel een steile leercurve. Omlaag.
"People sometimes think technology just automatically gets better every year, but it actually doesn’t. It only gets better if smart people work like crazy to make it better. That’s how any technology actually gets better."

W_F | 06-10-19 | 21:18
-weggejorist-
daaromniet | 06-10-19 | 21:29

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland