Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

UWV: Kroniek van een faalfabriek, deel 7 - Uitslaande brand in een Haagse doofpot

Dit is deel 7 van het feitenfeuilleton UWV: Kroniek van een faalfabriek. Hierin beschrijft database doctor @René Veldwijk van binnenuit zijn ervaringen met het UWV. Lees HIER de introductie, inclusief een lijst met afleveringen en personages.

19 – 20 Juni 2007

Op 20 juni 2007 is het zover: de Kamer houdt ’s avonds een spoeddebat over de ontspoorde loonaangifteketen met staatssecretaris De Jager van Financiën (Belastingdienst) en minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (UWV). Het komt nét te vroeg, maar de Belastingdienst en het CBS weten wat de eindstand ongeveer gaat worden. Het ultieme drama is vermeden. Minder dan één op de zeven werkgevers moet opnieuw aangifte doen. Collega Paul en ik zitten op de publieke tribune. We zien Manager Maring en Directeur Dirix in de ambtenaren dug-out plaatsnemen. We verwachten niet dat de Kamer een hosannaverhaal krijgt voorgeschoteld, maar wel dat het Kabinet een uitweg gaat schetsen. Zeker is dat er niets over GAIA of over ons gaat worden gezegd. Alleen het Capgemini-systeem bestaat officieel.

Hadden we de brief gelezen die het Kabinet de dag ervoor aan de Kamer had gezonden, dan hadden we geen illusies hoeven hebben. In één dodelijke zin wordt de bom gedropt: “Problemen in de gehele keten van loonaangifte naar polisadministratie naar afnemers leiden ertoe dat de bij het UWV beschikbare loongegevens over 2006 niet bruikbaar zijn voor de Belastingdienst”. Daarna worden drie oplossingen besproken, die meteen als onhaalbaar worden gelabeld. Een daarvan is het uitlezen van de “archiefbakken”, ofwel de oplossing waar zowel wij als Team GAIA aan werken. De overgrote meerderheid van de aangiften zou onbruikbaar zijn. Zeker 430.000 werkgevers mogen alle maandelijkse aangiften over 2006 opnieuw indienen. En misschien gaat hetzelfde gebeuren voor 2007, het lopende jaar. Wat Donner schetst is de situatie van vóór wij binnenkwamen.

Wij horen de Donner in totale verbijstering aan (lees hier het verslag). Heeft onze informele lijn via Hans Tromp naar directeur Dirix niet gewerkt? Weten Donner en De Jager niet dat de meeste data op orde zijn? Dat zou schandalig zijn, maar bij het UWV kan alles. Maar dan is er toch ook de Belastingdienst? Die weet ook van de hoed en de rand, althans de divisie Toeslagen. Zou het bij de Belastingdienst net zo’n slangenkuil zijn als bij het UWV? Een ding is zeker: als heel 2006 opnieuw moet dan is het voor ons game over. Cees B. en Capgemini zouden dan een jaar langer mogen aanklooien, gedekt door keiharde leugens die minister Donner net heeft uitgesproken.

Minister Donner haalt er van alles bij om te schetsen hoe dramatisch de situatie is. Een opvallend element in zijn faalrelaas gaat over een brand. Door een “brand in het rekencentrum van het UWV” zou pas in april zijn begonnen met het verwerken van de aangiften uit 2006. Dat er een brand was geweest wisten we, maar dan niet in het rekencentrum van het UWV maar in dat van IBM, in Brussel. Er was natuurlijk schade, al was het maar omdat het UWV de hoofdprijs betaalt voor een rekencentrum van wereldklasse waar uitwijk en back-up niet geregeld blijken te zijn. Het echte probleem is natuurlijk dat de software van Capgemini niet kan omgaan met de brakke data. En die software wordt niet bij IBM ontwikkeld maar bij en door Capgemini, in India. Die hele brand is irrelevant. Ondertussen zit hier een minister zijn eigen UWV extra zwart te maken. Wat gebeurt hier in hemelsnaam?

Het wordt nog vreemder. Kamerlid Omtzigt reageert quasi-verbaasd dat hij niets weet van een brand en vraagt of de minister er meer over kan vertellen. Donner zegt dat de brand al is gemeld en dat Omtzigt dus naar de bekende weg vraagt. Verderop in het debat geeft Omtzigt aan dat de Kamer een “besloten briefing” over de brand heeft gehad. Omtzigt laat zo (bewust?) optekenen dat de Kamer wel is geïnformeerd maar tegelijk monddood is gemaakt. Zien we hier een Kamerlid dat de Haagse omerta dreigt te schenden als een als een te kort aangelijnde hond aan de riem trekt?

Dat IBM niet aansprakelijk is gesteld voor de brand in haar rekencentrum en de Kamer achter gesloten deuren verkeerd is voorgelicht, is zeer waarschijnlijk. Een alerte journalist zou er zijn opgesprongen, maar in 2007 doet de pers niet aan moeilijke verhalen over computerproblemen. Het UWV, de Belastingdienst, Capgemini, IBM, Cees B., de ministeries, de bewindslieden, iedereen mag zich uitleven op kosten van de belastingbetaler.

De Kamerleden hebben wel door dat de ellende alles te maken heeft met het idee om de Belastingdienst en het UWV samen software te laten bouwen. Als Omtzigt vraagt of de uitkeringen die het UWV zelf verstrekt wel goed blijven gaan, legt Donner uit dat het UWV zijn eigen polisadministratie helemaal niet gebruikt. Als er iemand langskomt voor een WW-, WIA- of Ziektewetuitkering stuurt het UWV als vanouds een stapel formulieren naar de werkgever. Ik hoop dat de Kamerleden snappen dat het UWV geen traan zou laten als hele operatie zou mislukken en dat dit alles te maken heeft met het lopende fiasco. Zou directeur Dirix in het UWV-belang informatie hebben achtergehouden? Zouden de verantwoordelijke ambtenaren minister Donner hebben misleid? Het zijn paranoïde gedachten, maar ik kan ze niet onderdrukken. Werken in een slangenkuil doet iets met mensen.

Ondertussen legt minister Donner uit dat het probleem van samenwerking nog groter is. De twee organisaties onder de twee ministeries hebben ook nog eens verschillende toezichthouders. Het UWV valt onder de Inspectie Werk en Inkomen (IWI) en de Belastingdienst onder de Algemene Rekenkamer. Er moet dus [!] een commerciële partij worden ingehuurd die toezicht gaat houden op iedereen. Voor een leek in ambtenarenland is het te bizar voor woorden, maar zo werkt het gewoon. Net als binnen het UWV is het ook boven het UWV ieder voor zich.

We drinken nog wat op het Plein en gaan dan naar huis. Na drie maanden ploeteren en presteren kan alles voor niets zijn geweest. Die dingen gebeuren. Een goede adviseur stuurt dan zijn laatste rekeningen en neemt zijn verlies. Maar hier heb ik gewerkt voor een klant die zijn opdrachtgever grof zit te misleiden. Natuurlijk ben ik belanghebbende, maar ik ben ook burger en belastingbetaler. Is hier een grens overschreden? Bestaat er überhaupt een grens waar voorbij je als insider aan de bel mag of zelfs moet trekken?

Naschrift: 

Het uit de wind houden van falende leveranciers is bij de Rijksoverheid een vast patroon. Recent is dat patroon voor het eerst doorbroken bij een ander softwaredrama, weer veroorzaakt door Capgemini. Zonder publiciteit zou vrijwel zeker ook hier de software-leverancier vrijuit zijn gegaan. Zembla, Computable en GeenStijl hebben hier 20 miljoen euro voor de belastingbetaler teruggehaald. Het kan dus wel.

De besloten briefing is een beproefd middel om Kamerleden de mond te snoeren. Sinds de recente UWV-schandalen (o.a. Polenfraude, Gedetineerdenfraude) gaat er geen overleg over UWV voorbij of minister Koolmees stelt informatieverstrekking door/over het UWV achter gesloten deuren voor.

Reaguursels

Inloggen

Beste Meneer Velwijk, Hartelijk dank hiervoor. Graag zie ik meer columns over dit drama. Alvast bedankt hiervoor.

Fiets | 04-11-19 | 14:30

Gooi dat volk die de burelen bevolken eruit, waarschijnlijk gaat het dan een stuk beter bij het Uwv.

Cocorico | 04-11-19 | 09:55

Cap Gemini, Sogeti, Finalist, Ordina. Het is allemaal totaalrommel in elkaar gelfanst door schoolverlaters die na 2 jaar werken 'medior' en na 4 jaar 'senior' worden, zonder dat er ooit iemand naar kwaliteit kijkt. Sterker nog; ze wíllen helemaal geen kwaliteit, wat ze willen zijn lang slepende processen waarbij de klant maar geld over blijft harken om dat team van 10 man aan de slag te houden met een klus die een capabele developer in z'n eentje in de helft van de tijd doet.

Ik werk in de ICT, op het raakvlak tussen management en developers, soms het ene, soms het andere, en dit hele fueilleton kan geanonimiseerd voor bijna elke grote partij in NL geschreven worden. Het gaat overal hetzelfde.

Het hoofdprobleem is, zoals overal, het management. Er leeft in NL het totale waanidee dat je mensen kunt opleiden tot manager zonder dat ze van de inhoud iets weten. Dus de IT zit VOL met 'managers' die geen flauw benul hebben waar het inhoudelijk over gaat. Die beoordelen alleen maar wie het beste praatje heeft, en die geloven ze, want de inhoud kunnen ze niet beoordelen.

En gladde praatjes hebben al deze grote partijen wel.

nippenkeuker | 04-11-19 | 09:16 | 1

''Dus de IT zit VOL met 'managers' die geen flauw benul hebben waar het inhoudelijk over gaat.'' -- Niet alleen in de IT. Hou asjeblieft op over managers. Heb er zelf afgelopen jaren al ruim 10 'versleten'. Blijven niet langer dan een maand of 5 tot 12 tot ze ergens anders weer wat meer kunnen verdienen of leukere extra'tjes krijgen. ''Nieuwe kansen aanpakken'' heet dat dan. Nee, baantjes-hoppen. Totaal niet geintresseerd/gemotiveerd in het werk dat het echt werkende personeel doet, als het goed gaat zichzelf op de borst kloppen met 'ik heb het goed gedaan', en als er problemen zijn is het 'jullie doen het niet goed'. 'Managers', om kotsmisselijk van te worden.

davimore | 04-11-19 | 12:40

Hoe staat het ook alweer met die huursubsidie fraude door Bulgaren? Zit daar al schot in, of krijgen die gasten ook een Miele?

ScumbaggusMaximus | 03-11-19 | 22:52

Laten we het over de bijstand hebben er is genoeg werk maar deze mensen komen zogenaamd niet aan de bak maar halve liters ophalen is geen probleem gemeente ambtenaren vinden het allemaal maar best die willen elk jaar meer loon maar werken steeds minder.

Tijger69 | 03-11-19 | 21:37

Wat nodig is,is visie.
Helaas denkt het grootste gedeelte van onze ministers dat dat een automerk is.
G.K.

De Profundus | 03-11-19 | 20:49

Dat was is 2007, het zal nu niet veel beter gaan, maar ben wel benieuwd.
Ook benieuwd naar dit soort verhalen uit het onderwijs en vooral de gezondheidszorg. En dan met name de GGZ, waar het blijkbaar loont om via allerlei maatschapjes zorg aan te bieden en daar dik op te verdienen.
Het zogenaamde zorggraaien. Is er misschien iemand die weet hoe de raderen daar draaien of hoe diep het konijnenhol is?
Vast wel. ;)

Ongeblustekalk | 03-11-19 | 18:34 | 2

E-Health. Wordt vervolgd.

Rest In Privacy | 03-11-19 | 18:38

De GGZ maakt zelf uit welke vorm en mate van zorg geindiceerd is. De slager keurt er zijn eigen vlees en inderdaad zijn er allerlei juridische constructies waardoor winst kan worden weggesluisd.

laatste_waarschuwing | 03-11-19 | 21:21

ICT en overheid. Dat gaat vrijwel nooit goed. In zeer incidentele gevallen heb ik het wel goed zien gaan en dat kwam doordat het verantwoordelijke management de moeite nam zich te verdiepen in de (meestal complexe) inhoud en de voortgang op de voet volgde. Zich verantwoordelijk opstelde, steeds zichtbaar was en luisterde naar de werkvloer en zich niet verloor in oeverloze vergaderingen, en daarnaast de organisatie rond het werk simpel hield. En bovendien - heel belangrijk - er streng op toezag dat de communicatie en de onderlinge samenwerking op orde waren. Let wel, dit waren uitzonderingen.
Een managementteam dat tijdens de looptijd van een project bovendien niet van samenstelling wisselde. Een absolute voorwaarde voor succes.

Maar in de meeste gevallen heb ik grote mislukkingen gezien doordat het management inhoudelijk totaal niet op de hoogte was (Inhoud was een vies woord en voorbehouden aan het lagere voetvolk) en zich verloor in zinloos bestuurlijk en politiek geharrewar, met opeenvolgende positiewisselingen van nieuwe onwetende - vaak peperdure externe - managers met uitsluitend een focus op proces in plaats van inhoud.. Zo zal het hier ook wel voor een belangrijk deel zijn geweest, net als bij al die andere mislukte ICT-projecten bij de overheid.

Ridde Rogter | 03-11-19 | 18:09 | 5

Ik had mijn vorige manager best kunnen helpen: als ze mij een beetje prettig had behandeld dan had ik best uit willen leggen dat 'iedereen spammen met krantenartikelen over de moraliteit van kunstmatige intelligentie' al net zo nutteloos was als pogingen om saaie nerds naar de vrijmibo te lokken.
Maar in plaats daarvan heb ik met veel genoegen de boel zo veel mogelijk in de soep laten lopen. En zaten collega's elkaar openlijk te high-fiven dat ze maandenlang nauwelijks iets te doen hadden.

Het geeft niet als je als manager niet alles snapt (developen is echt anders dan schoonmaken of post bezorgen: het is zeldzaam dat ict-managers precies weten wat hun ondergeschikten nou precies doen van minuut tot minuut), maar een béétje wederzijds respect en oprechte interesse is echt enorm belangrijk voor de motivatie.

******** | 03-11-19 | 22:42

@postmodernismisdead | 03-11-19 | 19:38: ik heb een moreel kompas. Zat bij Spotta van PostNL. Onder leiding van Richard van der Bilt. De opdracht was inhouse gaan developen. Door aan te tonen dat de toenmalige leverancier het niet kon, werd de software losgeweekt. Men wilde een bepaalde database gebruiken (opgelegd vanuit PostNL), maar ontwikkelaar gebruikte zo ongeveer elke database, behalve de gewenste. Afgezien van dat de rommel niet werkte.

Maar ook Richard wist van toeten noch blazen, dus mijn advies werd in de wind geslagen, er kwam een nieuwe externe partij (Finalist) waar weer een team van 15 man kwam te zitten, die op dezelfde voet lekker verder gingen prutsen. De opdracht was om Marklogic te gebruiken. Daar was ik het óók niet mee eens, maar dit was zo besloten, en die opdracht kreeg ik. Er werd iets gebouwd met MySQL, Cassandra, ElasticSearch, Redis en Oracle (ik verzin dit niet).

Toen we uiteindelijk om de tafel zaten met mensen van Marklogic om het project van het eindelijk maken van wat men beweerde te willen in gang te zetten, kwam Finalist met gladde praatjes, Richard was te dom om te poepen, dus koos voor Finalist, want dat klonk het meest betrouwbaar. Nu, een paar jaar later, werkt Richard bij Finalist.

nippenkeuker | 04-11-19 | 09:28

@nippenkeuker | 04-11-19 | 09:28: oh en, mijn baan kwam te vervallen. Dat is wat je krijgt met een moreel kompas. Je wordt gewoon buitenspel gezet dan.

nippenkeuker | 04-11-19 | 09:29
▼ 2 antwoorden verborgen

De naam Cees B. doet me vooral denken aan het kleine kale mannetje dat me mijn postdoctorale titel heeft gekost. Het scheelt me een hoop ex post schaamte. Dus dank.

Na het klappen van mijn re-integratietraject afgelopen zomer, kwam ik weer in beeld bij mijn broodheer. Het UWV. Gelukkig maar. Zo kreeg ik te horen dat mijn huidige WIA uitkering onder het sociale minimum ligt. Soit. Ik geloof al heel lang niet meer in sprookjes. En mijn ziekte deed toch al de rest.

Uitkeringsgerechtigde is de laagste trede op onze maatschappelijke ladder. De vraag welke vesting ik dan precies bestorm, houd mij van veel belangrijkere vragen af.

Die laatste is pure ironie: fuck die ratrace. Maar nu?

Rest In Privacy | 03-11-19 | 17:59 | 3

Voor wat je ervoor koopt: sommigen van ons hanteren een eigen sociale ladder. Een inkomensonafhankelijke, waarop beschaafde, aardige mensen bovenaan staan.

MickeyGouda | 03-11-19 | 18:09

@MickeyGouda | 03-11-19 | 18:09: No worries MG, ik woon door prudent aflossen bijna voor niets. Wel volg ik de pensioenadviezen van Wouter Koolmees tijdens zijn driedaagse vvdbodeviadolorosa op de voet.

Geen beter vermaak dan leedvermaak, tenslotte.

Waar is een sociaal-economisch website als je er ëën nodig hebt?

Rest In Privacy | 03-11-19 | 18:46

De verantwoordelijke minister zit daar omdat ie lid is van een politieke partij. Niet omdat ie verstand van zaken heeft. Hij is afhankelijk van ambtenaren die heel goed beseffen dat de minister daar maar 4 jaar zit en dan wordt afgelost door een ander die ook geen verstand van zaken heeft, dus wordt er alleen het meest minimale verteld. Wat de minister dan nog eens een hele tijd in zijn bureaula laat liggen als het slecht uit komt.

Osdorpertje | 03-11-19 | 17:51 | 4

Dan snappen de Chinezen het beter: daar wordt die topambtenaar (met alle opleiding en werkervaring) gewoon zelf minister.

Daar kun je iets van vinden uit democratisch oogpunt, maar vergeet niet dat er hier vroeger ook veel meer naar ervaring werd gekeken: een arts als minister van gezondheid, een schooljuf op onderwijs, en een boer op landbouw. Dat mocht niet meer omdat zo iemand niet onafhankelijk genoeg zou zijn (zo waren al die boeren fel tegen milieu-wetgeving).

En zo zijn we aangekomen bij een systeem waar je je minister-positie krijgt omdat je genoeg hebt lopen slijmen binnen je partij om aan de grote stoelendans mee te mogen doen: waarbij het veel belangrijker is dat iedere partij zoveel mogelijk 'poppetjes' krijgt dan dat je enig benul hebt van wat er binnen een vakgebied speelt.

******** | 03-11-19 | 22:58

@******** | 03-11-19 | 22:58: Vakkennis is verdacht in de politiek. Procesbeheersing staat in vel hoger aanzien alleen heeft men geen idee wat nou eigenlijk het proces is. Het helpt ook niet als je leider visie maar een vies woord vindt.

5611 | 03-11-19 | 23:25

@******** | 03-11-19 | 22:58: kennis en ervaring zijn verboden in Nederland. De ondergang van een beschaving.

SlimmeBelg | 04-11-19 | 08:46
▼ 1 antwoord verborgen

De ontaarde staat.

Colin.Fart | 03-11-19 | 17:47

Het is een heel verhaal zo week na week. Maar de hamvraag..., en nu?

Rest In Privacy | 03-11-19 | 17:35 | 4

@de Voorzittert | 03-11-19 | 17:39:
De strekking is ondertussen wel duidelijk lijkt me.

HoerieHarry | 03-11-19 | 17:42

@de Voorzittert | 03-11-19 | 17:39:
Eentje is wel genoeg zou je zeggen en aangezien deze vele malen beter is....

SterF... | 03-11-19 | 17:43

Dit verhaal gaat ergens over. Als we een serieuze regering hadden zouden er voor dit verhaal koppen rollen, ook en vooral in de ambtelijke top. Helaas hebben wij Mark Rutte.

5611 | 03-11-19 | 18:25
▼ 1 antwoord verborgen

Kunnen we misschien ff fast forward naar eind 2019 ?

Het leven is zwaar | 03-11-19 | 17:31

kan iemand mij uitleggen wat het UWV met Brussel te maken heeft ?

gebochelde | 03-11-19 | 17:22 | 1

Daar staan de computers waar hun software op draait.

Osdorpertje | 03-11-19 | 17:40

Werkverschaffing. Geld rondpompen.

Is dit nog nieuws? | 03-11-19 | 17:21

Trouwens ja, de belastingdienst is een nog grotere slangenkuil dan het UWV. Daar doet iemand hopelijk ook nog eens een leuk boekje over open.

Muxje | 03-11-19 | 17:17

Ik ken een gemeente waar afdeling A het loeidruk heeft en deze vraagt aan afdeling B, die het minder druk heeft, of ze wat werk mee kunnen aanpakken. Dat is akkoord en er wordt onderling gefactureerd wat een financieel persoon te duur vind. Hierop wordt een externe partij ingehuurd om de werkdruk bij afdeling A te verminderen. Ja ik als domme burger zal het wel niet snappen maar zo maak je het nog veel duurder. Ja en zo draait de overheid van hoog tot laag, gerunt door excel- en powerpointmensen.

Ingpe | 03-11-19 | 17:14 | 1

Dat wordt dan uitbesteed aan voormalige ambtenaren, zeg maar "vriendjes" die een veel hoger uurtarief mogen declareren. Ze hebben zelfs een aparte naam voor die gasten maar die ben ik ff kwijt. Buitengewoon zelfstandig ambtenaar of zo iets.

A333aan | 03-11-19 | 19:38

Best grappig zo'n kijkje uit de nogal oude doosch.

Berbaar | 03-11-19 | 17:08 | 3

ICT is nog relatief jong. Laten we hopen dat er geleerd wordt van fouten.

sjef-van-iekel | 03-11-19 | 17:16

@sjef-van-iekel | 03-11-19 | 17:16: Het enige wat ze hier fout vinden, is dat het openbaar wordt gemaakt. Is niets nieuws, duizenden jaren oud. Het gaat niet stoppen, niet vanzelf.

Kim-Jung-Un | 03-11-19 | 17:53

@sjef-van-iekel | 03-11-19 | 17:16: Sjef, ha ha ha...
Die ICT bedrijven weten wel waar ze de fouten moeten maken om levenslang aan de bak te kunnen blijven bij die gasten.,,,

A333aan | 03-11-19 | 19:41

Werken bij UWV Zinhoud.

Rest In Privacy | 03-11-19 | 17:07

De Jager, dat is toch die bolle die verkondigde dat de Grieken écht alles zouden terugbetalen?

eerstneukendanpraten | 03-11-19 | 17:05 | 5

Mét (negatieve) rente! Uiteindelijk betaald Griekenland alles terug, met hulp van de EU. Ja die hulp vanuit de EU moeten wij dan wel weer betalen natuurlijk.

W_F | 03-11-19 | 18:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Wij zijn wel eens in Gaia zoo geweest.

NiCeY | 03-11-19 | 16:57

Overheid en ICT, telkens als je er over leest springen de tranen weer in je bilnaad...

Wijze uit het Oosten | 03-11-19 | 16:53 | 1

De overheid wordt ook keihard bedrogen door ICT bedrijven, in de jaren 90 werd dat al duidelijk met de stufi.
Dank aan René voor zijn artikelen, ik zie op zijn twitter dat blockchain ook een vage hype is.

voldemort | 03-11-19 | 18:07

Voordat u denkt dat dit alleen ICT-faalkosten binnen het UWV geeft, denk rustig even verder.

De werkloze of arbeidsgehandicapte die zijn of haar geld niet krijgt, gaat eerst een betaalnummer bellen of ze alsnog de huur mogen betalen en boodschappen mogen doen. Ze hebben namelijk recht op dat geld, en dat geld echt nodig. Het UWV denkt vervolgens dat de computer nooit liegt, en zegt nee. www.youtube.com/watch?v=AJQ3TM-p2QI

Vervolgens allerlei beroeps en bezwaarprocedures, die het UWV, sociaal loket en uitkeringsgerechtigden allemaal op kosten jagen. Wanneer het UWV nogmaals blindvaart op de PC, escaleert het verder naar de rechtbank met alle kosten van dien. Meestal hebben minima de munten niet die periode de overbruggen zodat incassobureau`s en deurwaarders ook aan het werk mogen.

Wat allemaal begon met 1 ICT-project, eindigt uiteindelijk in deze uitmuntende aflevering van Asterix en Obelix, Vrijgeleide A38 en de heilige krokodillen: www.youtube.com/watch?v=dRuUgJMquS4

Feynman | 03-11-19 | 16:51 | 4

Hadden maar meer mensen zoveel oog voor de sociale implicaties van dit soort faaltrajecten.

MickeyGouda | 03-11-19 | 17:57

Her komt ook voor dat het UWV een uitkering stop zet, maar geen beschikking afgeeft. Deze truuk passen Gemeenten ook toe.
Voor het goede begrip: Geen Beschikking = Geen Bezwaar mogelijk.

Beroep = Boerenlul | 03-11-19 | 18:38

'het huis waar je gek wordt': een klassieker

******** | 03-11-19 | 23:08
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland