Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Mag het nog? Enkele vragen bij de klimaatkolder

BUIG VOOR UW NIEUWE GOD

De mens heeft een vernietigende invloed op de natuur, het leven op de planeet en misschien ook wel op de planeet zelf. We fokken als konijnen, zwermen als sprinkhanen en laten als dank voor het aangenaam verpozen, een ander met den schillen en den doozen.

Zolang de bevolkingsaantallen stijgen, de consumptie toeneemt en de economieën van een paar (niet geringe) landjes zoals China, India, Pakistan en Brazilië blijven groeien, ziet het er somber uit voor met name heel veel (ongerepte) natuur, planten en dieren - en ongetwijfeld ook voor de mens en zijn leefomstandigheden.

Dat neemt allemaal niet weg dat we met verbazing toezien hoe de vorige week door de Tweede Kamer aangenomen Klimaatwet en het de dag daarna gepresenteerde klimaatakkoord van Ed 'Landhuis van 2 miljoen euro met verwarmd zwembad' Nijpels als een soort verlossing van menselijke zonde wordt aanvaard, omarmd of zelfs aanbeden. Nederland heeft een stapel papier geproduceerd waarin enkele voornemens staan om tussen nu en 2050 maatregelen te nemen waarmee onder andere de CO2-uitstoot moet worden teruggedrongen, en plotseling zijn de halleluja's van de klimaatgospel niet van de lucht.

De progressieven hebben God verslagen en lokken nu iedereen hun KlimaatKerk in met doemsdagverhalen over een Einde der Tijden dat niet door hogere machten, maar door schuldige mensenhanden wordt ingeleid. Tenzij, tenzij we nu gaan luisteren naar Diederik Samsom, naar Ed Nijpels, naar Jesse & Jetten en naar de razendsnel tot het Groene Geloof bekeerde Mark Rutte. Zij hebben de waarheid in pacht, de (inmiddels bijna gevallen engel) Macron is hun profeet en Greenpeace-activisten krijgen bij Nieuwsuur het misleidende titelbalkje "klimaatexpert" om het volk te bespelen en met zonde te overladen.

En het werkt. De kudde is in beweging. Kritiek is kansloos, apostaten en agnosten zijn vogelvrij en ontkenners moeten onthoofd worden. 

Inkomsten afgepakt, bedreigingen en hoon
Zie de jarenlange inkomstenderving van chemicus Marcel Crok (geen "klimaatontkenner") omdat hij kritische vragen stelt, de bedreigingen die documentairemaker Marijn Poels (geen "klimaatontkenner") ontving vanwege The Uncertainty Has Settled (hier gratis te zien), de hoon die Thierry Baudet over zich heen krijgt omdat hij niet de klimaatverandering in twijfel trekt, maar wel een debat wil over de maatregelen die we moeten, kunnen of willen nemen. Kritische columnnisten & verslaggevers zijn natuurlijk weer allemaal 'boze oude witte mannen' met "columnisme" die (volgens de assistent van Sigrid Kaag) te sterke wiet roken of gewoon literally Wierd Duk zijn. De handschoenen zijn uit, het fundamentalisme wordt venijnig en de geloofskudde toont zich gretig om aan de goede kant van de klimaatgeschriften te staan. Velen onderwerpen zich gewillig aan de Heilige Hiemstra.

Allemaal geoorloofd om critici van de klimaatmaatregelen als melaatsen te brandmerken. Terwijl toch zelfs De Volkskrant nog in een factcheck schreef dat “het klopt dat het Nederlandse klimaatbeleid maar enkele tienduizendsten tot duizendsten van een graad aan opwarming schelen. Maar over het nut van klimaatbeleid zegt dat eigenlijk weinig.” Dat linkje gaat niet naar VK, maar naar een goed onderbouwd verhaal (als in: met veel bronnen) van Marcel Crok over hoe onrealistisch de klimaatdoelen van Parijs zijn, hoe weinig landen hun uitstoot binnen de perken houden en hoe marginaal de CO2-uitstoot überhaupt kan worden teruggedrongen.

Diederik Samsom wil 10.000 euro aflaat van u
Toch is het Akkoord van Parijs heilig verklaard, moet Nederland versneld van het gas af, wil Nederland zich hard maken om in 2030 een Europees verbod op de verkoop van verbrandingsmotoren in te stellen, wordt een nota bene door de vvd zelf verketterd plan voor stekkersubsidie toch weer afgestoft, en denkt Diederik Samsom dat iedereen wel ff 10.000 euro heeft liggen om in isolatie te investeren. Dat allemaal terwijl de energierekening voor een gemiddeld gezin alvast met gemiddeld 360 euro per jaar omhoog gaat. Want onze polderpostzegel aan de Noordzee moet en zal het voortouw nemen om de planeet te redden. Wij moeten als eerste ons zondige lichaam onderdompelen in het doopvont van de klimaatdominees.

Niet alleen gaan grote auto-producerende landen zoals Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië nooit zo snel in zo'n verbrandingsmotorverbod mee, het hele energienetwerk is nog lang niet berekend op zoveel laadpalen en elektriciteit voor stekkerbakken die nu voor het gros der bevolking nog onbetaalbaar zijn. Om nog maar te zwijgen over de Afrikaanse kinderhandjes die het schaarse kobalt uit mijnen delven waar de accu's voor razendsnelle statussymbolen van Tesla en BMW mee gemaakt worden. Lithium voor die accu's is er genoeg, maar de vraag is of het snel genoeg opgegraven kan worden. Met de vraag, stijgt de prijs - hoeveel goedkoper kunnen elektrische auto's dan voor 2030 worden?

Overal aardgas, schaliegas, olie & kolen
Ook die energiewende om van gas los te geraken is nogal absurd als een paar honderd kilometer verderop in Europa diverse landen gezamenlijk in hun aardgasnetwerk investeren. Nog iets verderop in China worden honderden nieuwe vliegvelden en kolencentrales gebouwd. De Verenigde Staten fracken zich scheel en de Keystone oliepijplijn (jaren door Obama tegengehouden) wordt ook gewoon aangelegd door Trump. En waar schimmig kobalt en schaars lithium wel bespreekbaar zijn als schone toekomstbron, lijkt het schonere thorium dat weer niet.

Wat ons voorts met ons vers heropende ondernemers-oog nog meer opvalt, is de vreemde economische kringen waarin de klimaatgekte zijn cirkels draait. De overheid - monopolist met zwaardmacht die dingen kan eisen van alle onderdanen - neemt op aandringen van activisten (critici en het bedrijfsleven waren immers niet welkom aan de klimaattafels) het voortouw in het verbeteren van het wereldwijde klimaat, waarvoor enorme financiële injecties uit de schatkist en uit de zakken van de belastingbetaler richting "groene" bedrijven gaan. Het is kneiterlucratief om in duurzaamheid te investeren, maar wij hebben er een cynisch hard hoofd in dat de mensen en bedrijven die aan de ontvangende zijde van al die miljarden staan, dat puur uit ideologische overtuigingen doen.

Overheid subsidieert multinationals met geld van burgers
Wat je nu krijgt, is een circulaire economie waarin "duurzame" ondernemers zich kunnen laten subsidiëren of financieren door de staat (dus op kosten van de belastingbetaler), waarbij de staat ook nog eens heel sturend optreedt en de burger als een soort deur tot deur-verkoper dwingend aanspoort om die duurzame producten af te nemen, daarin bijgestaan door het nog zwaarder belasten, inperken of verbieden van alternatieven. In het klimaatakkoord dragen niet de grootste vervuilers, maar de individuele burgers de lasten. En als het wel op het bord van de grote bedrijven werd gelegd, zouden die het alsnog in hun product doorberekenen. Het enige (maar wel belangrijke) verschil met milieubelasting betalen is dan dat je de keus hebt om iets (niet meer) te kopen van zo'n producent.

Wat we missen, is een derde weg. Het scenario waarin we zulke torenhoge kosten überhaupt niet gaan maken, omdat zowel het rendement van die investeringen als de uitkomst (in vermeende temperatuurdaling door CO2-vermindering) volstrekt onzeker zijn, en daarom het risico op verspilling van al dat dure geld (en de verslechterende economische positie van huishoudend plus de groeiende kloof tussen arm en rijk die daar uit voort kan komen) veel te groot is.

Enerzijds is het hoogst verbazingwekkend dat de socialistische activist Diederik Samsom met het hyperkapitalistische grote geld van multinationals in energie(-handel) in zee gaat en in interviews achteloos over tienduizend euro isolatie-investering door burgers praat om de klimaatschuld mee af te kopen, en anderzijds verbaast het ons dat de "rechts-liberale" vvd'er Ed Nijpels zich voor het activistenkarretje van de klimaatreligie laat spannen om met antiliberale belasting- en beleidsmaatregelen individuele burgers te dwingen om naar hun domineespijpen te dansen uit naam van de duurzaamheidsgod. Er lijkt hier écht een hogere macht aan het werk die hen bindt.

Klimaat versus Keuzevrijheid; het kan niet allebei
Of burgers bereid zijn om te bukken voor hun nieuwe Groene God, is nicht im Frage. Er is al voor u besloten, door een kongsi van klimaatwetenschappers waar alle critici al uit verstoten zijn, ecologische activisten die überhaupt niet voor debatrede vatbaar waren, energiereuzen en multinationals die miljarden aan gratis geld, subsidies en stimulans ruiken, en politici die zo ongeremd arrogant zijn dat ze denken dat het kruisigen van de burger aan een onbetaalbare energierekening ons land over tientallen jaren 0,0003 graden zal doen afkoelen, en dat zij hun naam dan bij mogen beitelen op de muur van de Groten der Geschiedenis.

Het meest zorgwekkende voor de (individuele) vrijheid is dat de klimaatpredikers samen allemaal over één waarheid spreken ('het klimaat verandert en dat leidt ons richting armageddon'), en daarom moeten wij allemaal onze levensstijl aanpassen en aflaat betalen voor onze zonde. Het is geen keuze, het wordt dwang, en de overheid heeft de overredingsmiddelen om iedereen op de knieën te dwingen. De klimaatreligie maakt straks nog sneller een einde aan de vrijheid dan de koran.

Zonder klimaatdebat geen democratie
Even kort door de bocht. De (linkse) politieke elite verloor het narratief op de vermeende heilzaamheid van de EU (wie tegen was, was "tegen 70 jaar vrede"), ziet het islamdebat in hun nadeel kantelen (het blijkt soms, heel verrassend, tóch iets met de islam te maken te hebben), en klampt zich nu uit alle macht vast aan het klimaat - with a vengeance. Met (selectieve) wetenschappelijke bevindingen in de hand wordt een stropop gemaakt van critici, die "het klimaat ontkennen". Gerrit Hiemstra van het Ministerie van Meteorologie verandert de mens als "EEN oorzaak" in de mens als "DE oorzaak" en daarna kan men los op de piñata van dat vermeende populisme.

De vraag is helemaal niet of het klimaat verandert. Er is, op een enkele eenzame figuur na, bijna niemand die dat nog ontkent. De vraag is wat de oorzaak is, welk aandeel de mens daarin heeft, en waar de discussie echt over moet gaan, is: of de voorgestelde (politieke) aanpak om negatieve gevolgen van klimaatverandering terug te dringen nut heeft. En of wij, burgers in een democratische samenleving, het de prijs die daarvoor betaald moet worden waard vinden. Daar moet discussie over zijn, en over kunnen zijn. Verklaren dat dit 'de enige manier' of "de waarheid" is, is echt niet voldoende - anders kun je bij alles wel zeggen dat je 'het goede doet' omdat het nou eenmaal 'het goede is' - zonder ooit écht democratisch te wegen of iedereen het daar mee eens is.

Water tot onder onze lippen
Wij van GeenStijl denken trouwens graag mee in oplossingen. Want dat de mens de planeet in puin (re-) produceert, daar begon dit verhaal al mee en dat zien we heus wel. Wij zijn echter ook rasoptimisten: de mens is een adaptief wezen en Moeder Aarde zal onze soort sowieso eerder overleven dan andersom. Maar hoe houdt Nederland de voeten droog en het hoofd koel? Als deze polderpostzegel zich ergens druk om wil maken, laat het dan om de dijken, de duinen en de waterhuishouding zijn. Daar zijn we goed in, daar is winst te behalen en daarmee kunnen we ons beschermen tegen wat Moeder Aarde en de rest van de wereld tegen ons aan smijt. Hup goden van het waterland, aan het werk!

En als dat dan niet werkt. Verkoop je 'm toch in Duitsland?

Social

Reaguursels

Inloggen

Zodra het klimaat ter sprake komt, zijn de panelen van deze website nog dommer dan die van de Telegraaf. Even een puntje: het elektriciteitsnetwerk is prima berekend op elektrisch laden. Als we 1 miljoen auto’s elektrisch willen kunnen laden, hoeft het net maar 8% te groeien. Geen enkel probleem.

Fantabulosa | 28-12-18 | 18:13 | 3

Ga je nu ook roepen over dat mensen op dit forum dat de aarde plat is in twijfel trekken? NEEN niemand trekt dat in twijfel omdat het een verifieerbaar feit is. Of dat inentingen en chemokuur niet helpt? NEEN allemaal statistisch bewezen.

Stel jezelf de vraag. Waarom is HIER zo veel discussie over en niet over andere vormen van wetenschap? Als het allemaal zo helder en duidelijk is.

JanP999 | 28-12-18 | 18:56

@Fantabulosa | 28-12-18 | 18:13
Lul niet zo dom. Het gaat niet om volume of capaciteit van het hoogspanningsnetwerk, het gaat om het regionale en lokale distributienetwerk. Dat is absoluut niet berekend op elektrische auto’s. In elke wijk en dorp zullen extra transformators moeten komen, tienduizenden kilometers bekabeling (wat doet de koperprijs tegenwoordig? Retorische vraag). Heb je enig idee wat er nodig is om een laadpaal te installeren? Thuis is al een hele operatie. Het is niet zomaar een extra stopcontact, er moet een hele nieuwe groep worden geïnstalleerd in de meterkast, en bij bedrijven met een groter wagenpark, of gewoon voor parkeerplaatsen bij kantoren moeten compleet nieuwe transformatoren worden gebouwd. Je kunt niet zomaar even inpluggen op het bestaande netwerk. Met 0,1% elektrische auto’s kan allemaal nog wel eenvoudig thuis aangepast worden, maar als het 10, 20 of zelfs 50% wordt, dan moet je miljarden investeren in het netwerk. Om nog maar even te zwijgen van het feit dat het overgrote deel van de autobezitter geen laadpaal op eigen terrein kan hebben (bijvoorbeeld omdat ze in een huurhuis wonen, of een flat, appartement) en dan moet het in de openbare ruimte, op straat. Voor 1 of 2 paaltjes in een straat hoeft een gemeente niet veel te doen, maar bij 10 of meer moet er al extra bekabeling en mogelijk een nieuwe transformator komen. Dat kan de gemeente niet betalen. Wie wel?

Stormageddon | 29-12-18 | 14:06

Het kabinet luistert helemaal niet naar linkse activisten, maar luistert naar 97% van de klimaatwetenschappers. En jammer voor de multinationals, de luchtvaart, de vervoersindustrie maar .. die wetenschappers zijn het als experts nou eenmaals eens over dat de mens de oorzaak is van deze klimaatverandering. Als we gewoon met zn allen blijven ontkennen, kunnen we gewoon 3x per jaar blijven vliegen. Doe ik ook.

WilmaMaas | 29-12-18 | 16:22

Een grote vulkaan die groots uitpakt doet al die malle verhaaltjes te niet.

Rest In Privacy | 28-12-18 | 17:54

Het klimaat verandert. Dat is altijd zo geweest. Zo staan we nu aan de vooravond van een klimaatdaling. Overigens is het klimaat de af gelopen 20 jaar niet gestegen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de zeespiegel deze eeuw meer dan 20 à 30 cm zal stijgen. Net als de andere eeuwen. Er is dus geen klimaatprobleem. We hebben wel een vervuilingsprobleen. Nauwelijks in N Europa maar in China, India etc. Daarom heeft het geen zin om plastic wattenstaafjes te verbieden als er elders rivieren bedekt met plastic naar de zee stromen.

metdedag | 28-12-18 | 16:08

Ach Ed Nijpels, sinds hij zich volkomen voor schut heeft gezet vanwege zijn vermeende affaire ( ahum) met Linda de Mol, probeert hij zijn blazoen op te leuken. Hij en zijn vrindjes gaan het merken 20 maart. Leve Thierry Baudet.

Oud wijf | 28-12-18 | 15:05

Een geloof kun je het best verspreiden door het uitdelen van kado's aan bekeerlingen.
Denk maar aan de christelijke zendelingen met hun kralen en spiegeltjes voor de negers.
Nu lokken de klimaatzendelingen nieuwe gelovigen met forse subsidies en kortingen op pronkerige elektrische heilsauto's als daar zijn Tesla's. Onze dorpsmakelaar rijdt een Tesla voordeliger dan U uw Opel Corsa. Geen bijtelling op de inkomstenbelasting die bij een dure Tesla al minstens tienduizend euro per jaar aan extra besteedbaar netto inkomen oplevert. Geen wegenbelasting, terwijl die Tesla 600 kilo zwaarder is dan een benzinewagen. Vervroegde investeringsaftrek. Allemaal maximaal voordeel waarvan alleen zakelijke rijders volop profiteren, want wie particulier een Tesla rijdt heeft niets met bijtelling te maken. Particulieren krijgen de volledige kosten van een elektrische auto voor hun kiezen, m.u.v. de wegenbelasting. De arme automobilisten subsidiëren de rijken. Zakenlui zijn de lachende derde.

haidewietska | 28-12-18 | 14:09

In Dagblad de Limburger vanmorgen een interview met Ed Nijpels.
Zonder. Een. Enkel. Kritisch. Woord.
Ook het journaille heeft zich geschaard in de gelederen der gelovigen.

Leipniz | 28-12-18 | 13:35

Mag ik zeggen dat dit een professioneel, inhoudelijk en relevant geschreven stuk is? Moeten we niet te vaak doen, maar ik ben aangenaam verrast. Mis alleen nog de "call to action", bijvoorbeeld de mars naar het huis van Rutte. Wel op zaterdag, GS reaguurders werken doordeweeks.

funkyd | 28-12-18 | 13:29

Ik ga in Rusland wonen... Ik heb een Russische vriend die midden in Moskou woont en die betaald gemiddeld 12 euro aan gas en elektra maandelijks... En niet te vergeten slechts 17% aan belastingafdrachten... Go Putin!

Nemo_Tenetur | 28-12-18 | 13:03 | 1

Wat is het gemiddelde maandsalaris in Rusland dan?

sarcastro | 28-12-18 | 14:38

Ik denk inderdaad dat de achterliggende gedachte achter al die NUTTELOZE maatregelen is dat de populisten bestreden moeten worden. Er moeten stemmen worden gewonnen, en het klimaat is daarvoor een prima afleiding.
0.0003% winst op 1000 miljard investering is natuurlijk waanzin!

Dan moet China niet 1 kolencentrale meer bouwen als van plan, want dan is zelfs die winst weg!

Gerrit gordijnstok | 28-12-18 | 12:31

Een beetje warrig betoog.

Klimaat is aan het veranderen, de mens draagt daar zeer waarschijnlijk aan bij, maar we willen niet betalen om ons aandeel te verminderen? Want anderen doen het ook niet.

Het blijft een lastig verhaal. In ieder geval kun je geen druk op andere uitoefenen als je zelf niks doet. Nederland is per hoofd van de bevolking een van de meest vervuilende landen in de wereld (we zijn nu eenmaal rijk. Alleen Amerika gaat er nog flink overheen.). Zowiezo wil je van het gas af. Groningen ligt al laag genoeg en afhankelijkheid van Rusland is onwenselijk.

develmoene | 28-12-18 | 12:09 | 9

De afgelopen 20 jaar? Niet. Geen opwaartse trend. Daarvoor: van 1850 tot 1920 ongeveer een halve graad gemiddeld, van 1920 tot ca. 1940 1 graad, daarna weer afkoeling tot ca. 1950 met bijna een hele graad en sindsdien weer bijna een graadje erbij gemiddeld, waarvan het grootste deel in de jaren ‘90. Totaal over iets meer dan 150 jaar: anderhalve graad, sinds het einde van de kleine ijstijd. Stelt dus geen reet voor.

Stormageddon | 28-12-18 | 19:00

Daarom stel ik wederom voor van Groningen een nationaal park te maken. De bewoners gaan in Drenthe of zo ze willen in een ander krimpgebied en wij kunnen gewoon gas blijven winnen.

Oud wijf | 28-12-18 | 20:55

Ik zou heel graag willen dat de Nederlandse CO2-uitstoot flink zou afnemen.

Nu is alleen de vraag: wat is de beste manier om dat te bereiken?
Ongeveer 1/3e van het Nederlandse gas wordt door huishoudens verbruikt, de rest door de dienstverlening en industrie. Toch ligt de focus alleen nog op de huishoudens.
Bovendien is gas, hoewel het een fossiele brandstof is, inderdaad schoner dan bijvoorbeeld olie en zeker dan steenkool. Probleem is inderdaad Groningen. Hoewel Groningen bij stopzetting van de winning waarschijnlijk door blijft beven. Import schijnt ook nog niet zo gemakkelijk te zijn omdat wij laagcalorisch gas hebben en het internationale aanbod hoogcalorisch is.

Nederland heeft een aantal goede technische universiteiten, misschien kunnen die CO2-besparingen oplossingen helpen invoeren in ontwikkelende landen en zo een grote bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot.

Zelf heb ik gewoon een cv-ketel, maar heb flink geïsoleerd en daar ben ik echt zó blij mee. In mijn leven heb ik 2 keer in een slecht geïsoleerd huis gewoond, in het ene had ik het voortdurend koud en in het andere was ik voortdurend ziek. Nu woon ik super comfortabel. En laag gasverbruik.

Als het even kan, doe het gewoon. Spouw, kruipruimte, onderkant vloer, dak. Ik begrijp niet dat mensen hier zo'n weerstand hebben tegen zulke maatregelen. Ja het kost geld. Dat kost een vakantie ook. Hier heb je veel langer plezier van dan van een vakantie. Ja, sommige mensen hebben geen geld. Ja, sommige huizen zijn echt heel moeilijk te isoleren. Maar de meeste mensen kunnen echt wel 'iets' van isolatie betalen (bijv spouw) en de meeste huizen zijn best geschikt voor isolatie.

Watunbidanwenu | 28-12-18 | 23:39
▼ 6 antwoorden verborgen

"Een zekerheid van 95% dat de mens de grootste bijdrage leverd" lezen als " de mens is de enige oorzaak". Ik ben kritisch over de nutteloze maatregelen die die onder- en middenklasse kapot maakt. Maar de coclusies niet willen lezen is ook activisme. Geef dat dan nog toe.

Cum infamia | 28-12-18 | 11:35

Ik ga weer lekker hout hakken. Mooie stukjes van zo’n 40 cm. lang.
Accijns-, belasting- en extra-heffingen-vrij-niet-duurzaam-hout.
Passen goed in de Etna. En zorgen voor een weldadige warmte in huis & portemonnee.
En dat geheel schuldgevoelvrij!

pennestront | 28-12-18 | 11:23 | 3

Top idee.

Muuke | 28-12-18 | 11:27

Géén gas. Dus dan moet het een goed idee zijn

metdedag | 28-12-18 | 16:14

Voor zolang als dat feestje nog duurt doe ik mee.
In mijn geval geeft haardhout 4x warmte. de 1e keer van het omhakken/zagen van bomen, de 2e keer van het kloven, de 3e keer van het opstapelen in de opslag ( om te drogen) en de 4e keer door het verbranden in de haard. Hoe duurzaam wil je het hebben?

loze stijl | 28-12-18 | 16:28

Hulde Van Rossem voor deze analyse! De dwingende overheid, de onwetenschappelijke grondslag voor overheidsbeleid, de ondemocratische invloed van het grote geld en lobbyende activisten, het religieuze karakter van het (niet-bestaande) debat, alles wat knaagt aan goede wetenschap en een vrije samenleving wordt hier benoemd... Waar is mijn gele hesje?!

Wetenschopper | 28-12-18 | 10:39

Toch typisch dat alle klimaatalarmisten er baat bij hebben dat er angst gezaaid wordt en dat juist de klimaatrealisten geen enkel financieel voordeel hebben bij hun stellingname.

Ko Ranzig | 28-12-18 | 10:35 | 1

Dan beticht je de dissidenten gewoon van banden met de olie- en kolenindustrie, zijn ze gelijk kaltgestellt.

sarcastro | 28-12-18 | 12:13

Mark met het vaasje...
Heeft nooit een eigen mening gehad, en wordt nu ook nog simpel.

ZZP-er | 28-12-18 | 10:25

Broeikasprobleem kan later worden opgelost dan gepland ,want natuur gaat het voor de komende jaren zonder dat er een ecotax voor nodig is gratis oplossen.
www.welingelichtekringen.nl/natuur-en...

pga | 28-12-18 | 10:19 | 1

Dan hebben de klimaatgelovigen gelijk een excuus voor de temperatuurdaling in de komende eeuw omdat de zonnevlekken afnemen

metdedag | 28-12-18 | 16:24

De hamvraag is: hoe kunnen we hiertegen in verzet komen?
Een soort urgenda-achtig collectief lijkt een mogelijkheid om dan op exact dezelfde manier te werk te gaan.
Er zal toch wel eoa Internationaal besluit zijn die het groene communisme onmogelijk maakt

Onkel Bratwurstbude | 28-12-18 | 10:18

We lullen over co2 en zorgen door vervuiling dat de wereld oceanen afsterven.
Weg 70 % zuurstof productie,idemdito op het land,weg 30 % zuurstof productie.

rein9576 | 28-12-18 | 10:16 | 1

Wat het uiteindelijk word is een co2 houdende planeet zonder zuurstof,ironie.

rein9576 | 28-12-18 | 10:22

De zwarte piet is discussie overeenkomst met klimaat verandering door mensen gecreeerd.
Kan ik heel kort over zijn nl: Eindeloos gelul over iets wat eigenlijk niet bestaat.

Datgingniegoed | 28-12-18 | 10:14

De oplossing is behoorlijk simpel eigenlijk; stop met meer dan 2 kinderen per koppel te kweken. Overbevolking is oorzaak nummer 1 van de klimaatverandering (als die er is, ik zeg niet dat ze er niet is maar ik zeg ook niet dat ze er wel is, wat ik wel weet is dat het sowieso beter is om wat energie-efficiënter te gaan leven, eten en verwarmen).

Hier in België kreeg je vroeger voor een 2de kind meer kindergeld dan voor je 1ste kind, en kreeg je voor je 3de (en meer kinderen) nog meer kindergeld dan voor je 2de kind. Dat is nu reeds teruggeschroeft naar evenveel kindergeld voor ieder kind. We kunnen misschien voor het 2de kind minder kindergeld uitbetalen dan voor het 1ste kind, en voor het 3de kind nog minder dan voor het 2de kind. Dat systeem zou overbodig veel kinderen al heel wat minder aantrekkelijk maken.

PS ontwikkelingshulporganisaties, deel aub veel condooms en andere anticonceptiemiddelen uit in Afrika en Azië, daar bereik je ook al heel wat mee. Minder mondjes om te voeden betekent ook meer eten voor andere mondjes. De doorsnee Afrikaan redeneert helaas dat kinderen weliswaar 1 mondje hebben om te voeden, maar wél 2 handjes hebben om te werken en voor inkomsten te zorgen.

PS 2: de overheden zouden massaal moeten beginnen met zeewier kweken op zee om biodiesel van te maken, dan kunnen alle dieseltjes meteen klimaatneutraal rijden en kan GroenLinks stoppen met bashen op diesels, die wanneer ze op 100% biodiesel rijden schoner zijn dan EV's qua CO2 uitstoot. Een moderne diesel (Euro 6d) stoot nog amper NOx en fijnstof uit dankzij gesofisticeerde uitlaatgasbehandelingssystemen.
Benzinewagens kan je dan weer CO2 neutraal krijgen door ze om te bouwen naar CNG wagens en ze met bio-CNG (aka groengas) of door ze om te bouwen naar LPG wagens en ze met bio-LPG te tanken. Thank me later ;-)

Scania_V8 | 28-12-18 | 10:05 | 2

Maar volgens de volkskrant is bevolkingsgroei geen probleem. Wie verdient er tenslotte aan geboortebeperking. Bovendien moeten de Afrikanen zelf weten of ze veel kinderen krijgen (zolang wij maar voor die kinderen zorgen).

metdedag | 28-12-18 | 16:20

@Scania_V8,
De geboorte. Beperking zou moeten kunnen ik ben alleen bang dat de de landen waar dit de meeste problemen opleverd hier geen boodschap aan hebben want meer kinderen beteked daar je toekomst veiligstellen. Als je dat probleem kan veranderen ben je op de goede weg.
Er zijn oliemaatschappijen druk bezig in laberatoria om dmv plankton brandstof te krijgen. Zeewier kweken op zee is zo’n slecht idee nog niet zolang het niet andere bedrijfs takken verjaagt of opdoekt. Mooi voorbeeld hiervan is de eerst documentaire van Marijn Poels “ The uncertainty has setteled” . Objectiefe en realistische film over de gevolgen van de zg. Energie wende.
Ps, Het heeft mij altijd al verbaast waarom in Nederland LPG rijden zwaarder werd belast terwijl dit de schoonste fossiele brandstof is. En mischien rijdt je Sania binnenkort wel op waterstof.

Datgingniegoed | 28-12-18 | 16:29

Detto un milione di volte en daarom nog maar een keer:
"U gaat meer belasting betalen op uw Opel Corsa. Dat geld gaat naar uw groene, overbuurman (met zonnepanelen en zwaar gesubsidieerde overheidsbaan) die er een Tesla voor koopt."
Stem CDA, VVD of Groen Links.

0112358 | 28-12-18 | 09:57

Eeuwen en eeuwen lang hebben er beschavingen geleeft en zijn plots klaps verdwenen, Deze bewijzen zijn over de gehele aardkloot te vinden. (Feit)
Eeuwen en eewen lang hebben er beschavingen geleeft waar astronomie van zeer grote invloed was op het dagelijkse leven (Feit)
Eeuwen en eeuwen lang hebben er beschavingen geleeft waar de zon verafgod werd en het volk hier heilig respect voor had. ( Feit)
.... Tegenwoordig lopen er Numb nuts rond die denken dat ze god zijn en groter als de zon. (Feit... dat dan wel weer)

Datgingniegoed | 28-12-18 | 09:50 | 1

Als aliens over 1000 jaar de aarde verkennen, vinden ze alleen nog restanten van warmtepompen.

Acidbrain | 28-12-18 | 09:58

Simpele ziel die Buma. Zal nóóit vergeten ten tijde van de formatie. Tom Staal zei hem dat dit de langste formatie in de wereld was. Buma, verbaasd, " in de wereld of ook daarbuiten?".

Muuke | 28-12-18 | 09:30

"It's the economy, stupid!" Het klimaat akkoord heeft helemaal niets met het klimaat te maken. En de VVD is nog steeds niet groen. De politiek heeft gewoon de rol van de directeur en de pastoor overgenomen: Houd jij ze dom, dan houd ik ze arm. Rutte c.s. doet nu beide, ons (voor) dom houden en arm houden. En geheel in dienst van 'de directeur', het bedrijfsleven. Denk eens aan de economische effecten van het klimaat akkoord! De installatiebranche, de groeiende behoefte aan relatief laaggeschoolde arbeid (installeren van warmtepompen is geen rocket science), 1,2% heffing op spaartegoed kun je beter omzetten in 21% over de uitgave ervan. Ik wens u allen voorspoedig 2019!

MKBer | 28-12-18 | 09:28 | 3

Dit land is zwaar afhankelijk van fossiele brandstoffen en dan met name olie, omdat het handig en betaalbaar is. Het idee is nu dit land / de EU er onafhankelijk van te maken. Dat is niet goed voor de economie, ondanks dat er her en der ook positieve economische effecten zijn. Dat weet de Koning / regering heus wel, maar daar gaat het niet om.

Datum en tijd | 28-12-18 | 09:39

Hoe kan een drastische verhoging van de kosten voor hetzelfde product (energie) tot economische groei leiden? Dat kan alleen als er ergens in het (energie)systeem kosten dalen zodat per saldo de burger meer krijgt voor z'n euri. Maar dat is met deze klimaatplannen niet het geval. De kosten gaan over de volle breedte omhoog en onze welvaart gaat dus omlaag.

Prof. van Leipum | 28-12-18 | 09:49

@ professor van leipum,
Was dat zo’n leipe gedachte dan?

Datgingniegoed | 28-12-18 | 10:24

"Want dat de mens de planeet in puin (re-) produceert, daar begon dit verhaal al mee en dat zien we heus wel."

Kijk, met dit soort opmerkingen laat GeenStijl zien dat ze zich toch schuld hebben laten aanpraten door de klimaatzedepredikers en bereid zijn (een beetje) aflaat te betalen. Geef ze een vinger en ze nemen je hele hand. Kijk maar naar het gedrag van de VVD en het CDA in deze kwestie. Je laten leiden door "schuld" en boete eindigd uiteindelijk in onderwerping. Alleen door rationeel te blijven kunnen we onze welvaart en veiligheid behouden.

Prof. van Leipum | 28-12-18 | 09:25 | 1

Alleen de mens die schuld aanvaart, aanvaart ook de straf.

JohnGaIt0582 | 28-12-18 | 09:52

Hou eindelijk eens op met klagen en doe er dan wat aan. Jaag ze weg, want dit is geen democratie meer, maar de dictatuur van een kliek die menen ongestraft regenten te kunnen zijn en die kun je alleen wegkrijgen door ze er letterlijk uit te schoppen.

issieookweer | 28-12-18 | 09:24 | 3

Nou ben ik niet zo van de complottheorieën, maar dit begint nu wel heel erg duidelijk te worden inderdaad.
.
En tegen iedereen die nog in Chem-Trails gelooft: Houd de FlightRadar24 goed in de gaten! Als er een A380 over is gevlogen even 5 minuten de adem inhouden!

Datum en tijd | 28-12-18 | 09:29

Ik noem het liever een 'dictocratie'. We worden uiteindelijk bestuurd dor 4 fractievoorzitters die 'zonder last of ruggespraak' buitenspel hebben gezet en de bestuursvorm aan ons verkopen als een democratie.

MKBer | 28-12-18 | 09:31

@MKBer | 28-12-18 | 09:31
Nederland is nooit een echte democratie geweest. Kan ook niet, want af en toe moeten er besluiten worden genomen waar geen meerderheid voor onder de bevolking te vinden is. Dit land wordt gewoon geregeerd vanuit het koningshuis. Dat die democratie nep is begint in dit internettijdperk echter alleen steeds duidelijker te worden.

Datum en tijd | 28-12-18 | 09:51

Als ze nou gewoon eerlijk zouden zeggen dat ze van fossiele brandstoffen afwillen om de Russen en de Arabieren niet te spekken dan zou er minder weerstand zijn volgens mij. Klimaat is kul en opwarming van de aarde nog grotere kul. CO2 is de allergrootste kul, planten vreten het op. Dat de mense verspillen is een veel groter probleem. En alles zo maar wegsmijten. Persoonlijk koop ik alleen maar verse (geen biologische) etenswaren die zonder plastic verpakt zijn. Ga naar de zelfslachtende slager die zelf zijn dieren uitzoekt. Duurzaam begint bij jezelf. Bijna alle koophuizen zijn waardeloos omdat ze niet passief te maken zijn. Bouw een passiefhuis, wat je niet verbruikt hoef je ook niet te betalen.

Der alte Fritz | 28-12-18 | 09:02 | 3

@Der Alte fritz
Die eerste zin inderdaad. Waarom een onwaarschijnlijk non-probleem door de keel drukken terwijl het evidente nummer-1 probleem: "de Saudi's" onbesproken blijft. En waarom heeft geen enkel land het daarover? Kan het zo zijn dat de arabieren iedereen bij de ballen hebben? Waarom wordt er niet over dat land heengewalst zoals in Irak?

ChatBot | 28-12-18 | 09:11

Met de Russen hebben we denk ik niet veel problemen. De Arabieren proberen ons daarentegen de Islam door de strot te drukken. Willem is bang dat we dat niet lang meer gaan trekken.

Datum en tijd | 28-12-18 | 09:43

@Datum en tijd
Geopolitiek gezien is het beter dat we qua energie meer onafhankelijk zijn. No strings attached. Dus Rusland beter ook niet als energieleverancier. De islam trekken we niet, persoonlijk ben ik van mening dat die verboden dient te worden, dus ook geen energieleveranties uit de moslimhoek.

Der alte Fritz | 28-12-18 | 10:21

Als je toch geld investeert, doe het dan in gratis, goed openbaar vervoer. Enorme voordelen en haalbaar in dit kleine land.

ristretto | 28-12-18 | 09:02 | 1

Er wordt helemaal nergens in geïnvesteerd.

Datum en tijd | 28-12-18 | 09:45

De vermeende milieuwinst voor het collectief, de wereld, is niet meetbaar, niet voorspelbaar; kortom het is één gigantische en compleet roekeloze gok, met als inzet andermans geld.

De uitkomst voor het individu is uitstekend meetbaar en te voorspellen. Ook door de individuele burger. Alle energie wordt extreem duurder, persoonlijke vrijheden worden ingeperkt en de beoogde veranderingen (warmtepomp, elektrische auto) zijn, behalve absurd en onredelijk duur in verhouding tot de fossiele alternatieven, en feitelijk een áchteruitgang in technische evolutie.

Die combinatie is op termijn niet vrijwillig erdoor te krijgen, dat voel je gewoon aankomen. Het milieu wordt misbruikt om macht te vergaren en om de massa in een soort efficiëntere vorm van 'kasten' te kneden. Het is op zich vrij doorzichtig, ik verbaas me er alleen zo intens over dat zovelen blind achter een hypothetische voorspelling aan rennen.

Eng gewoon.

Dutchbeaurouge | 28-12-18 | 09:01 | 1

Heel eng inderdaad. Met een geloofskrankzinnige valt ook niet open te discussiëren, die is niet meer vatbaar voor de rede. Wat het nog bizarder maakt is dat het zelfs de meest knappe koppen overkomt (professoren etc).

JohnJames_001 | 28-12-18 | 09:29

Atheist-Priest | 28-12-18 | 08:55
Daar heb je wel een punt .Haha .

Kale von Doom5748 | 28-12-18 | 08:59

Misschien rare vraag, maar waarom moet alles groeien? Economie en kinderen krijgen als piramidespel.

zeiksmurf | 28-12-18 | 08:56 | 1

Omdat de wereld anders haar toenemende schulden niet kan financieren. Maar een "goede" oorlog lost dit probleem ook op. Zo ging dat vroeger tenminste, daarna begint iedereen weer aan een nieuw piramidespel.

JohnJames_001 | 28-12-18 | 09:05

De grote wereldproblemen laten zich vrij eenvoudig oplossen door een fokverbod voor Afrika en Azie.

van Oeffelen | 28-12-18 | 08:52

Gewoon een stookolie tank plaatsen en verwarmingsketel voor stookolie laten
monteren .
Vervolgens 1 keer per jaar als de olie prijs laag is ( in de zomer ) 2000 l bestellen uit België.
Als iedereen elektrisch gaat rijden worden olie producten lekker goedkoop .

Kale von Doom5748 | 28-12-18 | 08:51 | 3

Daar zal uiteindelijk de regering wel een stokje voor steken en het per wet verbieden. De schoorsteencontrole komt er dan aan. Let maar op.

Atheist-Priest | 28-12-18 | 08:55

Die van ons rookt zware shag, zie hem daar maar eens vanaf te krijgen.

Muuke | 28-12-18 | 11:30

Atheist-Priest | 28-12-18 | 08:55
Zoiets zat ik ook al te denken, je kan dan heel bijdehand een houtpellet kachel o.i.d. installeren, maar voor je het weet staat de klimaat gestapo aan de deur om je te pakken. Iedere investering in een comfortabel leven is risicovol op dit moment.

sarcastro | 28-12-18 | 12:04

Dat de Nederlandse industrie relatief weinig bijdraagt aan de klimaatambities van Rutte 3 is logisch. Het grote bedrijfsleven concurreert op een internationale markt en wanneer de te nemen CO2 maatregelen te duur zijn verlaten zij Nederland, een simpele economische wet. Voor Henk en Ingrid is dit allemaal wat lastiger vanwege de hypotheek, de kinderen enzovoort. Wat ik niet begrijp is dat dit kabinet torenhoge CO2 ambities nastreeft terwijl Nederland nu al relatief weinig CO2 uitstoot juist vanwege de grootschalige inzet van aardgas.. Landen zoals Polen en Duitsland kunnen veel gemakkelijker en tegen minder kosten de CO2 doelstellingen halen vanwege de grootschalige inzet van bruinkool... Waarom wordt er niet op Europese schaal gekeken wat de meest effectieve maatregelen zijn? Daarbij geldt ook hier de 80/20 regel, 80% van de CO2 reductie kan worden behaald met 20% van de kosten, de andere maatregelen zijn simpelweg te duur. Het is beschamend om te constateren dat zowel de VVD en het CDA deze realiteitszin ontberen.

therealbraindump | 28-12-18 | 08:51 | 1

en zo simpel is het eigenlijk... CO2 uitstoot is een wereldwijd probleem en het kan veel goedkoper (100€ ipv 1600€ per ton) worden verminderd buiten NL. Ik vraag me af wat voor belangen onze politic hebben om dit idiote pakket door de strot van de burgert to douwen.

KlukKlukKoeie | 28-12-18 | 13:15

1 van de ergste gevolgen van de opwarming van de aarde zou zijn: zeespiegelstijging.

Nu ben ik nog niet zo heel lang geleden op het eiland Efate geweest dat onderdeel is van Vanuatu in de grote stille oceaan. In het noorden van dat eiland zag ik op de stranden meters hoge oude koraalriffen staan.
Het zeewater was stond daar dus meters hoger dan nu.
Nu kun je zeggen, ja maar het eiland is omhoog gekomen, als dat zo is, kunnen eilanden dus omhoog gaan en ook omlaag. Daar kunnen wij dan geen invloed op uitoefenen en dat maakt elke zeespiegel meeting op elk eiland zowiezo waardeloos.

Tronald_dump | 28-12-18 | 08:42 | 2

Het stijgt! ... met 3 mm/jaar. En af en toe een metertje bovenop de dijken? Wir schaffen das!

Datum en tijd | 28-12-18 | 09:11

Dit is echt een dom reaguursel

Rest In Privacy | 28-12-18 | 09:15

Het beste voor deze aarde is geboortebeperking. Maar daarover durft geen enkele politicus te praten. Sterker nog: kinderbijslag en andere fokpremies gaan in 2019 flink omhoog!

markokahn | 28-12-18 | 08:40 | 5

@ji-haat het aantal koeien in Nederland daalt al tientallen jaren

witwas | 28-12-18 | 08:58

+1 voor "fokpremie"
Mijn blanke, vrouwelijke collega's denken liever aan hun carrière dan aan kinderen. En nu ik naar buiten kijk zie ik toevallig net een vrouw met een kinderwagen, 3 kinderen ernaast en een hoofddoekje voorbij komen. (Hint hint.)

Datum en tijd | 28-12-18 | 09:09

@JI-HAAT Je hoort juist heel veel mensen over minder koeien. Over minder vlees en minder zuivel. Je zal trouwens ook zien dat het aantal koeien afneemt als het aantal mensen afneemt, want minder vlees en zuivel nodig.

hagbard_celine | 28-12-18 | 09:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Datgingniegoed | 28-12-18 | 08:23 |... makke schapen is wat ze willen creeeren...

toch loopt dit fout--> steeds meer mensen die niet kunnen rondkomen en in de kou zitten... het vaasje van Rutte en Nijpels wordt een nachtmerrie.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 08:39 | 3

Trump zegt--> America first.
Rutte zegt--> buitenland, milieu en migranten first.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 08:41

En daarom is trump goed.

Muuke | 28-12-18 | 11:33

Hij, trump, weet dat je eerst je eigen broek op moet kunnen houden voordat je dat voor een ander kunt doen. Wat je verder ook van hem vindt.

Muuke | 28-12-18 | 11:46

Ik snap niet dat er nog zo veel mensen zijn die in die nep-democratie geloven. Wel is het duidelijk dat het Willem en zijn coryfeeën steeds slechter lukt de schijn hoog te houden. Als een miljoen mensen met een geel hesje naar Den Haag gaan en daar blijven (en de politie of zelfs het leger kunnen het niet meer aan) dan is het toch echt afgelopen met hem. Echter is een revolutie niet altijd goed, zeker niet voor de relaties met het buitenland. De deal met de arabieren dat hier het volk de Islam door de strot gefrommeld wordt in ruil voor een gegarandeerde stroom van betaalbare olie gaat dan ook niet meer werken.

Datum en tijd | 28-12-18 | 08:35 | 3

Rutte denkt--> wat de mensen in Frankrijk doen... dat doen de Nederlanders niet.
Als Macron zou zeggen wat Rutte en de Bende van Nijpels tegen ons nu hebben gezegd... dan zag het daar groen van de gele hesjes.
Stemmen op PVV en FvD helpt nauwelijks, door het cordon sanitaire-->
blijven partijen als VVD, D66, CDA, Groenlinks en de ChristenUnie aan de macht.

Wat u zegt zal gaan gebeuren... het getergde Nederlandse volk wordt de komende jaren armer en wanhopiger - waarbij de haat tegen Den Haag en de Nederlandse overheid alsmaar groter wordt.
Je hoeft geen helderziende te zijn om dit te kunnen voorspellen.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 08:52

@sociaal econoom je moet ze pakken waar het zeer doet: zeg alle loterijen op, rij zuinig en nooit te hard, koop zoveel mogelijk op Marktplaats of over de grens

witwas | 28-12-18 | 09:00

@sociaal_econoom | 28-12-18 | 08:52
Geert Wilders is gewoon lid van de club. Hij hoeft alleen maar de (meeste) stemmen van het boze blanke volk af te vangen. Er is onderling geregeld dat hij nooit een meerderheid krijgt, dan wel premier wordt. Daarom houdt hij zich vlak voor de verkiezingen ook ineens stil. Ook hoeft hij geen kundige mensen in zijn partij nodig en hoeft hij niet met oplossingen te komen.
Thierry Baudet heeft de Koning nog niet echt leren kennen vrees ik.

Datum en tijd | 28-12-18 | 09:03

Men geeft 1000 miljard uit om een onmeetbaar verschil te realiseren binnen het klimaat. Maar als het echt zo dramatisch is zoals Dictatuur66 , groene Khmer en leugenaar Rutte ons wil laten geloven, waarom passen ze dan de dijken niet aan? en andere maatregelen die ons direct helpen en zichtbaar zijn. Dan zou je kunnen zeggen dat ze de gevolgen serieus nemen. Maar ze kiezen voor het onmeetbare, het onzichtbare. Simpelweg omdat het een leugen is.

Atheist-Priest | 28-12-18 | 08:34 | 2

Ophogen van de dijken hoeft niet--> door de opwarming hetgeen ze zelf veroorzaken met hun schone lucht wordt het hier droger... waarbij de waterstand verder zal dalen.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 08:55

Een paar jaar geleden zou alles nog natter worden. Tropische stortregens in de zomer. Moesten er overal wadi’s aangelegd worden. De leugens zijn zo opzichtig dat alleen een demente ouwe gek ze nog geloofd.

medusa324 | 28-12-18 | 09:19

Edje Nijpels, de klimaatgoeroe, maar wel met 3 CV ketels, meerdere open harden, een sauna en een verwarmd zwembad. Jesse Klaver rijdt nog steeds rond in een mega vervuilende Volvo station Diesel en de heren ministers laten zich verplaatsen in dike Audi's en Mercedes V6 en V8 motoren. Koning Pils en familie vliegt zich de tyfus in Staatsvliegtuigen, De Groende Draeck zal ook geen electromotortje aan boord hebben om de voortstuwing te verzorgen en de snoepreisjes van staatssecretarissen, ministers en burgemeesters rijzen de pan uit. Maar wij laten ons even vertellen dat we onze zuurverdiende Opel moeten gaan verkopen aan Afrika waar je geen tering voor terug gaat krijgen. Vervolgens mag je een electro autootje aanschaffen voor 50K, een warmtepomp nemen, je muren en vloer isoleren en ga zo maar door. Hoelang pikt het Nederlandse volk dit nog? Of stemmen we straks weer gewoon VVD en Groen Links?

Waakvlam | 28-12-18 | 08:32 | 2

“All animals are equal, but some animals are more equal than others.”

― George Orwell, Animal Farm

benjeallanggek | 28-12-18 | 08:34

De toekomst: het pleps staat bij het openbaar vervoer te wachten om naar het werk te kunnen en de Tesla's zoeven fileloos voort over de snelwegen.

MoonBeebe | 28-12-18 | 08:42

Beetje gedateerd, maar inderdaad. De kracht van de zon wordt pas sinds 1978 nauwkeurig genoeg m.b.v. satellieten gemeten. Wat de kracht ervan daarvóór was is niet zo duidelijk. Zie bijvoorbeeld fig 8 hier:
.
arxiv.org/pdf/1804.00287.pdf
.
Het IPCC gaat uit van de minste variatie in kracht van de zon. Zie bijvoorbeeld pagina 888 hier:
.
www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/...

Datum en tijd | 28-12-18 | 08:54

Varieeer het hoofdstuknummer in de link en je kunt alle info van IPCC downloaden. Handig als je zelf op onderzoek uit wil gaan.

Dysphemian | 28-12-18 | 09:57

@Datum en tijd | 28-12-18 | 08:54
De kracht van de zon vóór de exacte metingen van satellieten is (net als temperatuur, samenstelling van de atmosfeer) prima te reconstrueren door proxydata van grondboringen, ijskernen, boomringen en de verhoudingen van diverse isotopen.
Zonnevlekken worden al sinds de 18e eeuw jaarlijks bijgehouden.

Stormageddon | 28-12-18 | 11:58

Klimaat veranderingen zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Dat we nu denken dat de opwarming van de aarde door menselijk ingrijpen gekeerd kan worden; is surrealistisch. We kunnen natuurlijk wel veel doen aan het menselijk leef milieu. De overheid, in NL, spreekt met 2 monden. Aan de ene kant stimuleren ze het bedrijfsleven, want "werkgelegenheid en economie", en aan de andere kant moet de burger minder energie gaan verbruiken want "klimaat verandering". Dan kom je in een spagaat want en/en is niet mogelijk. Er zijn rigoureuze maatregelen nodig om ons leef milieu beter te maken. Het klimaat kan de mens niet veranderen een beter leef milieu wel. Maar zolang wij luchtfietsers betalen om plannen uit te gaan werken die het nooit gaan halen zijn wij behoorlijk naïef. Op deze manier creëren we een toekomstig probleem.

Toetsiemonster | 28-12-18 | 08:20

@Mensen als jou boeken meestal met een goed gevoel een deugverkansie van ons belasting geld.
Ongeblustekalk | 28-12-18 | 00:19

Nee lullo, ik heb geen uitkering zoals als jij. Ik werk voor mijn geld.

benjeallanggek | 28-12-18 | 08:19 | 1

En dus ook voor dat van jou, 'kunstenaar'.

benjeallanggek | 28-12-18 | 08:33

Nergens in de klimaat hysterie hoor je iets over de vervuiling die de veeteelt met zich meebrengt, methaan (uitlaatgassen van dieren) is ongeveer 20x vervuilender dan Co2 (wat de plantjes overigens een fijn stofje vinden).

Arietjuh | 28-12-18 | 08:13 | 9

Geenzuiverkoffie | 28-12-18 | 08:56
Fijn dat u ook wat bijdraagt maar laten we het wel een beetje netjes houden, schelden is zo'n teken van zwakte. Dat u graag dierlijke produkten eet & drinkt is uw keuze maar nodig heeft u het niet. Los van al het dierenleed en de immense vervuiling wat de veeteelt veroorzaakt is melk uitsluitend geschikt voor kalfjes, om te groeien. Bekijk de documentaire HOPE eens op Netflix of Youtube en dan praten we verder.

Arietjuh | 28-12-18 | 09:34

Ja dat is idd interessant. Ik denk dat het veel te maken heeft met de CDA/CU in het kabinet die traditioneel een grote boeren achterban hebben. En daarnaast ook obv religie het krijgen van veel kinderen ondersteunen. Reduceren van veeteelt en kinderbijslag kost de belastingbetaler niets en levert de grootste milieu winst op!

KlukKlukKoeie | 28-12-18 | 13:20

en wat betreft dierlijke produkten... die zijn gewoon veel te goedkoop ten koste van dierenleed en milieuschade. Als je dit wilt eten moet er gewoon er reele prijs voor worden betaald! Je kan goed zonder dus luxe!!

KlukKlukKoeie | 28-12-18 | 13:22
▼ 6 antwoorden verborgen

Als ik dit zo lees, moet je in principe al ervanuit gaan dat het klimaat verandert, anders mag je niet meedoen. Dat hangt ervanaf wat je ermee bedoelt. Als je zegt, klimaatverandering is van alle tijden, ben ik het hiermee helemaal eens. Dat de zomer wat langer doorduurt en de winter later begint, zegt meer iets over onze archaïsche kalender dan over het klimaat. We moeten niet voor niets al sinds mensenheugenis af en toe een dagje toevoegen om dat ding kloppend te krijgen.
Verder hou ik niet zo van dat gezanik over 'de mens' en wat 'de mens' doet. Mensen die dit roepen, zetten zichzelf alvast op een hoger plan, etaleren hiermee hun deugdzaamheid t.o.v. de medemens. Ook heb ik argwaan jegens mensen die graag kleppen over 'geboortebeperking' en 'halveren van de bevolking'. Je zult altijd zien dat het 'de ander' is die de offers mag brengen.
En dat is dus ook weer het geval bij dit zogenaamde akkoord. De echte vervuilers blijven buiten schot, en middels een niet aflatende leugencampagne moet de burger weer de aflaat betalen.
En de grootste gotspe is het volgende: het sentimentele gezeik over 'een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen', gebezigd door dezelfden die niet met hun ogen knipperen als er een vrachtwagen een stel burgers neermaait en wij steeds meer op eieren moeten lopen in deze broze samenleving. Y'all got yer priorities wrong!

Datsun_Cherry | 28-12-18 | 08:08 | 1

Juist. En dan zeiken over inclusiviteit..

Der alte Fritz | 28-12-18 | 09:17

Beste artikel in een lange tijd. Ooit was scepsis een van de fundamenten van wetenschap. Vandaag de dag wordt u verketterd als u het waagt sceptisch te zijn. De staat is almachtig; het communisme is dichterbij dan u denkt.

timonmja | 28-12-18 | 07:54

Er is nog hoop voor de witte man. Verander je achternaam in groen. Doop je huis "Groen". Noem je kinderen groen en groen. Eet groen, rijdt een groene auto (kleur). En je wordt misschien niet meer gediscrimineerd.

Rheia | 28-12-18 | 07:54 | 2

Strak plan.

Ggroengras | 28-12-18 | 08:02

Mohammed Groen is een deuropener.

Acidbrain | 28-12-18 | 08:57

Accident_Prone | 28-12-18 | 06:25 |... klopt - dit plan gaat niet lukken ...
nergens in de wereld zie je het zo extreem als in Nederland, Trump en meer landen doen niet of minder mee met Parijs.

Rutte III is extreem en onverantwoord bezig.
Wat ze gaan doen is ieder jaar via het verhogen van de energieheffing het zo maken dat het gebruik van gas, stroom, benzine en diesel onbetaalbaar wordt voor de burger en voor bedrijven.

Je wordt gedwongen je benzine auto en gasketel weg te doen en in de kou te gaan zitten... dit is het vaasje wat Rutte III voor ons in petto heeft.
Intussen blijven ze mensen uit Afrika en moslimlanden onder de noemer van ''vluchteling'' opvang, huisvesting met een langdurige uitkering geven.... resulterend in woningnood en een onbetaalbaar kostenplaatje.

Ben 66 - heb nog nooit een premier meegemaakt als Rutte, die met een lachend gezicht zulke dingen doet.
Als je een beetje gevoel en medeleven hebt met je bevolking dan doe je dit niet. Uiteindelijk zal de Bende van Nijpels en Samsom NIET slagen omdat bedrijven, rijke en werkende mensen dit land zullen ONTVLUCHTEN.
Wat Den Haag bereikt is een slagveld van wanhopige mensen die niet rond kunnen komen vanwege hoge heffingen en lastendruk--> grote onvrede en een haat tegen Den Haag en de gemeenten omdat men ziet dat mensen uit warme landen in de watten worden gelegd en alles gratis krijgen aangeboden.

Elk nadenkend kind ziet dat deze twee dingen--> ''energie en migratie'' in 2030 voor een wanhopig en rampzalig Nederland zullen zorgen.
Waar is Rutte III mee bezig?

sociaal_econoom | 28-12-18 | 07:52 | 5

Ja... ben boos en bezorgd... omdat je ziet dat het deze kant opgaat.
Den Haag geeft ons geld aan M&M (milieu en migratie)--> waardoor bedrijven en mensen het gigantisch moeilijk krijgen.

Tussen 2020 en 2030--> mensen uit Afrika en moslimlanden komen massaal naar Nederland en mensen uit Nederland vluchten massaal het land uit.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 08:08

Het begint verrekte veel op agenda 21 te lijken .
Total control over het gepeupel is wat ze willen. Uw bestaan is geen ene moer meer waard.
Makke schapen is wat ze willen creeeren.

Datgingniegoed | 28-12-18 | 08:23

Gaat ook niet werken. Kijk naar de grote bezuinigingen in de zorg. Grootse plannen, alle verzorghuizen dicht, oudjes moesten maar weer zelfstandig wonen met de mooie participatiemaatschappij als steun. Thuiszorg vele ontslagen mensen en loon inleveren. En zie wat daarvan terecht is gekomen! Nu komen ze 100000 mensen te kort! En de verzorgingshuizen zijn terug. Destijds zei ik al dit moet toch weer worden teruggedraaid en zie daar! Hun milieuplannetjes zijn van hetzelfde kaliber, utopisch en dom. Watch it all turn to shit in de nabije toekomst. En knijp de mensen nog wat meer uit. De verkiezingen komen eraan.

Accident_Prone | 28-12-18 | 12:53
▼ 2 antwoorden verborgen

Milieu, het nieuwe toverwoord van de overheid.

Ik hoorde onlangs dat Shell wel één miljard euro in windt molens gaat inverteren in de provincie Zeeland, dat was groot nieuws. Dat een olie bedrijf zijn heil gaat zoeken in wind energie. Ik heb het allemaal eens opgezocht alle gegevens van dat project en wat blijk dat deze multinational Shell geeft inderdaad voor 1 miljard euro in wind energie, maar wat de media en de overheid er niet bij vertellen, dat er 800 miljoen aan subsidie krijgen van Europa en Nederland overheid.
Kijk, zo kan ik ook wel investeren in wind energie park. Dit is gewoon 800 miljoen weggeven aan een bedrijf dat Shell heet, waar het geld toch al tegen de plinten aan klotst en ze hoeven al nauwelijks belasting te betalen in Nederland, dus wij betalen een private bedrijf al hun investeringen zodat ze slapend rijk worden, van onze belasting centen, het moet toch niet gekker worden in dit land. Dat wij Shell uitbreidingen betalen, kijk, zo kan ik ook wel multinational worden, als de overheden bijna alles betalen voor mij bedrijf.

Of zou Shell er helemaal geen heil in zien in al deze idioten milieuparken, van wind en Zonne energie en dat ze pas over stag gaan, als de overheden minimaal 80% van de windmolen project voor Shell betaald wordt.

Immers komt het geld toch met bakken bij de overheid binnen, in de naam van het milieu/taks belastingen enz!!!!!!

Niet links | 28-12-18 | 07:47 | 3

Windenergie is weggegooid geld.. de energie opbrengst en het rendement is veel te laag--> één kerncentrale is krachtiger en minder opvallend in beeld dan 9000 windmolenparken.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 07:57

Shell ziet die paar miljoen die het zelf investeert ook nog eens als een leuke aftrekpost om de winst te drukken voor die belasting.
Mooi toch, kapitalisme?

EEnzame SchizofrEEN | 28-12-18 | 08:04

Niet links | 28-12-18 | 07:47 |... Shell van olie naar wind ...

In de vorige eeuw hield Shell zich bezig met boortorens en booreilanden op de Noordzee... nu schakelen ze over op windmolenparken.
Wie had dit toen kunnen voorspellen.
Wederom gaan ze winst maken - hetgeen wij via hoge energieheffingen moeten ophoesten.
Wegwezen, emigreren is de beste oplossing.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 08:23

De klimaatreligie heeft gewoon het protestantisme vervangen. Het boeten voor de zonden, weg-met-ons en het niet dulden van logische argumenten; al deze aspecten kan de zoekende gelovige weer terugvinden.

caspert79 | 28-12-18 | 07:09 | 3

En wie is dan Jezus? En de Drie Wijzen? En Maria? En Maria Magdalena? En Judas?

Mr_Natural | 28-12-18 | 07:16

Jesse is Jezus uiteraard.

Joostmochtnietsweten | 28-12-18 | 07:18

Mr_natural
Meerdere goden: Al Gore, Obama, Jesse Klaver. Judas is Trump, en Baudet in NL.

caspert79 | 28-12-18 | 07:38

Ik maak me niks druk. Van al die plannen komt NIETS terecht. Geloof me, helemaal NIETS.
Het is niet te verwezenlijken nl. Eraan beginnen zullen ze proberen. Maar dan komt de realiteit...

Accident_Prone | 28-12-18 | 06:25 | 5

Waarvan komt niets terecht? Van het tegenhouden van klimaatverandering? Of niet van het onafhankelijk maken van de EU / Nederland van olie?

Datum en tijd | 28-12-18 | 07:30

Nee, er komt niets van terecht inderdaad, maar betalen zul je!

pjisonline | 28-12-18 | 09:14

Betalen doen we al jaaaaaren! Op een gegeven moment is de koek op. Zo ook met de btw verhoging. Supermarktoorlogen komen er aan!
Net zoals de verkiezingen en het vallen van het kabinet.

Accident_Prone | 28-12-18 | 12:41
▼ 2 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Datum en tijd | 28-12-18 | 05:47 | 10
▼ 10 antwoorden verborgen

Kritiek op beleid is allemaal best. Wetenschapsontkenning is wat mij irriteert. Als je die twee niet uit elkaar kan houden en wetenschap gaat ontkennen omdat het toevallig op punten niet strookt met je heilige ideologische overtuigingen ben je gewoon een dwaas. <--- dat is een punt.

Mazzelstof | 28-12-18 | 05:45 | 1

Kritiek op de AGW hypothese is juist onderdeel van de wetenschap. Om kritiek te framen als ontkenning moet je wel een klimaatgelovige zijn.
Niet vergeten 5 maal daags op je knieen richting Parijs te bidden groenformeerde groenekous.

Tronald_dump | 28-12-18 | 08:13

ik hoop dat de regering dit volk voor het maximum leegzuigt. Want dat verdienen ze. Elk volk krijgt de regering die ze verdienen.

Mijn GS nick magnie | 28-12-18 | 04:04 | 3

Nou, nou, nou. Ik ben onderdeel van dit volk en ik verdien iets beters.

schijtzat | 28-12-18 | 05:10

Waar heb je op gestemd de afgelopen 25 jaar?

Rest In Privacy | 28-12-18 | 05:33

Gulliver, inderdaad, dit land verdiend niet beter. Nederland is veel te naief.

Tronald_dump | 28-12-18 | 08:27

We hebben nu schone benzine auto's en schone HR-verwarmingsketels.
Door de Bende van Nijpels zijn deze spullen in een verhaal van 30 minuten bij Pauw niets meer waard en moet het de schroothoop op.
Auto's en verwarmingsketels zijn vele malen schoner als 30 of 50 jaar geleden... zet ze maar bij het oud vuil...

Ben 66--> in mijn leven heb ik zoiets nog nooit meegemaakt.
Waarom? Niet vanwege de vervuiling... omdat het mogelijkerwijs 1 graad warmer wordt - krankzinnig.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 03:05 | 2

Trump doet er niet aan mee... hij denkt, ze kunnen mij de pot op in Parijs, Brussel en Den Haag.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 03:07

Trump is een rare kwast (disclaimer), maar ook iemand die het beste met zijn land voor heeft en zijn gezonde verstand gebruikt. Daarnaast is hij ook nog moedig genoeg om de linkse media te trotseren en zich niet te laten omkopen.

Tronald_dump | 28-12-18 | 08:30

Als het echt alleen om CO2 zou gaan, dan denk ik nog steeds dat het beter voor de wereld als geheel is dat Nederland een paar oude koloniale kolen centrales in Afrika vervangt voor moderne gas centrales, met CO2 afvang. Die landen hebben dan betrouwbare elektriciteit voor hun Tesla’s, een paar echte grote vervuilers zijn van de aarde weg, dus een win. Kost ook een paar miljard, maar beter voor de aarde dan alle windmolenparken bij elkaar. Ding blijft dan wek dat Diederik Samson en tienduizenden van zijn soortgenoten dan geen drie dubbel modaal betaald baantje meer hebben om warmtepompen te pushen

Puntjes-maker | 28-12-18 | 02:54 | 4

Je moet niet logisch denken en al zeker niet met nuchtere oplossingen komen. Tsss,Rob Jetten en de Jester Kleffer waarderen niet je oplossing.

miko | 28-12-18 | 05:58

Precies Gulliver. Maar noem methaan en veeteelt in één adem met vervuiling en je wordt weggezet als een vegangekkie.

Arietjuh | 28-12-18 | 08:16

Om maar te zwijgen over moerassen, ontdooiende tundra en rijstvelden. Allemaal methaan producing dingetjes. 23x sterker dan co2

de vetnek | 28-12-18 | 17:42
▼ 1 antwoord verborgen

Dit gaat om veel geld verdienen.
Investeerders zaten 10 jaar geleden al vuistdiep in de energiesector omdat ze wisten wat er ging komen. Voorkennis.. de koers moet tot aan de sterren, en jij mag dat betalen.
Daarnaast maakt het de overheid lekker groot en wereldlijk, een droom die uitkomt voor linksfascisten.

MaxiCosi24 | 28-12-18 | 02:50

Zou u een tweedehands fiets durven kopen van de heer Nijpels ?

Stratum | 28-12-18 | 02:44 | 1

Zeker weten want die is zelden tot nooit gebruikt.

Rest In Privacy | 28-12-18 | 05:35

Weet je wat pas veel co2 uitstoot veroorzaakt?
Een burgeroorlog.

GOEM | 28-12-18 | 02:42

Waar het Parijs en Rutte III om te doen is - dat we STOPPEN met het gebruik van olie en gas--> dat is hun plan.
Dit grapje kost miljarden en wat bereiken we ermee?
NIETS... erger, het wordt hier nog warmer omdat de lucht schoner en zuiverder wordt--> waarbij de zonnestralen steeds warmer en heter op de aardbodem terecht komen.

Trump doet NIET mee met de Klimaatafspraken van Parijs.
Hij zegt we hebben plenty olie en schaliegas in de VS en Alaska... ik hou de prijs van olie, benzine, diesel en gas in de VS lekker goedkoop.

Je zult zien dat in 2030 / 2050... de opwarming in West-Europa meer zal zijn als in de VS.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 02:33 | 4

Stormageddon | 28-12-18 | 03:05
Domheid blijft je prikkelen is het niet? Doe het niet,paarlen voor de zwijnen ,die mafkees leeft in zijn eigen wereld. Niet doen!

miko | 28-12-18 | 05:56

Wat we ermee bereiken is dat we eindelijk eens echt onafhankelijk worden van de Arabieren (Saudi-Arabië) wat de hele wereld islamitisch probeert te maken. Vervolgens kan de Islam eindelijk eens echt aangepakt worden en het vertrouwen van de burger in de poppenkast hersteld worden (en de Koning weer verder regeren).

Datum en tijd | 28-12-18 | 08:11

@miko | 28-12-18 | 05:56
Ja. Triggered!
Als het echt heel dom is, of gewoon bijna compleet onwaar, dan kan ik dat inderdaad heel moeilijk laten gaan. En is het niet voor zijn voordeel, dan maar voor de meelezers.

Stormageddon | 28-12-18 | 11:51
▼ 1 antwoord verborgen

Terugkijkend op de geschiedenis... en waarom men allemaal oorlog voerde of welk wissewasje men ook maar doodging / moord werd gepleegd.... kan ik maar 1 ding zeggen: we zijn allemaal officieel knettergek (ook u laat het toe!) en we leven in rare tijden....

Carnage_pinata | 28-12-18 | 02:31

Gek genoeg hoor je weinig over de enorme CO2 en roetdeeltjes uitstoot die de "groene medemens" door hun oneindige onnozelheid zelf bijdragen. Door massaal mensen uit Afrika en andere warme landen hier toe te laten aan de "koudere kant van de planeet wordt er fenomenaal meer energie en uitstoot veroorzaakt om het hier een beetje warm te krijgen in de koude periode.
Wanneer huisverwarming niet nodig is scheelt het miljarden tonnen aan extra CO2 uitstoot. De remedie is wat dat betreft niet een uittocht van mensen uit de warme landen naar de koude landen, nee, het moet precies andersom. Alle immigranten in Zweden (behoorlijk koud hoor) drukken zwaar op de CO2 Uitstoot. Ook in Duitsland en ga zo maar door. Allemaal verwarmde huizen. Druk op het vervoer enz....
Gek genoeg is het juist links die op die manier een enorme zwengel geeft aan de opwarming en een verslechterend milieu....!! Waar verwarming en veel energie nodig is om het leefbaar te maken en te houden hoor je ervoor te zorgen dat er zo weinig mensen zijn te beginnen in eigen land...10 miljoen inwoners is meer dan genoeg in dit land en ik verwacht dan ook van Groen links dat ze morgen gelijk met een exodus beginnen om de aarde te redden..... Wil je feiten horen, dan kan je ze krijgen.... Een eerlijk begin is: de laatste die aangekomen zijn zijn de eerste die weer zuidwaarts mogen trekken...... Ook voor al het file leed en een tekort aan huizen is er zo een oplossing....... Om aan de gewenste klimaat doelstellingen te komen is zo echt een makkie.....

dijkbewaker | 28-12-18 | 02:17 | 1

@dijkbewaker... je hebt helemaal gelijk.

Rutte III, GroenLinks en Rob Jetten (D66) willen dat we stoppen met gas en olie... hetgeen ons miljarden gaat kosten. Met als resultaat dat het in 2050--> 3 graden warmer is vanwege de schonere lucht.

Waar ze geen bezwaar tegen hebben--> dat wij honderdduizenden mensen uit Afrika en moslimlanden hier opvang, huisvesting met een langdurige uitkering aanbieden.
Waardoor we meer woningen moeten bouwen, meer files en meer vervuiling krijgen.
Normaal gesproken hadden we nu (2018) 15 miljoen inwoners gehad... maar door de oneindige instroom van mensen uit Afrika en moslimlanden (die door Den Haag onder de noemer van vluchteling in de watten worden gelegd) zitten we nu op 17,5 miljoen.
De groene medemens maakt ons straatarm... niet alleen door hun eis om te stoppen met olie en gas--> maar ook omdat ze een miljoen mensen uit Afrika en moslimlanden in NL willen proppen.
Hierover mag bij Pauw en de bij NPO niet gesproken worden.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 02:50

Als ze rationeel zouden zijn, is elke euro investering in het klimaat beter besteed in het buitenland, hier in Thailand kan je nogal wat beter maken terwijl dat in NL allemaal al gedaan is en we over de laatste 10 procent praten, op zijn hoogst.

Maar dat soort argumentatie hoor je nergens. Krankzinnigen die denken dat de lucht boven nederland stil blijft staan en dat 200 miljard een leuk bedrag is voor 0,00004% procent minder warm, als dat uberhaupt al door ons komt.

GerMonster | 28-12-18 | 02:05 | 2

Ja, maar dat doen we óók! In Kyoto is al afgesproken dat er een klimaatfonds moet komen om ontwikkelingslanden te helpen om uiteindelijk aan de doelen te kunnen voldoen. In Parijs nog eens bevestigd met bedragen. Om te beginnen 100 miljard en daarna moet het fonds groeien tot 500 miljard. Maar het is niet eenmalig, het is een revolving fund, met een open einde. Dus er blijft volcontinu 500 miljard inzitten voor projecten in ontwikkelingslanden voor duurzame ontwikkeling.

Wat dat precies is, wordt verder niet gespecificeerd. Het eerste doel is de welvaart zo op te krikken dat ze rijk genoeg worden om een paar fucks te geven om milieu en klimaat. Dus eerst moeten ze net zo rijk worden als Europa en Amerika. Hoe gaan ze dat doen? Nou eerst maar eens een betrouwbare energievoorziening. Kolencentrales. Uit China. Die bouwen er een paar per week in eigen land dus zij kunnen dat. Werklui zat. En ook kolen genoeg. Wie gaan dat betalen? De VS, Rusland, China zelf doen niet mee. Dus de EU landen en Canada krijgen de rekening.

Kortom: China gaat in Afrika en Azië kolencentrales bouwen met subsidie uit Europa. En wij gaan hier van aardgas af. En we betalen extra voor electriciteit om dat VN klimaatfonds te vullen. Het klinkt als een zwendel, en als het klinkt als een zwendel dan is het dat ook. Helaas is het niet als snake oil, ingestraald water of een biostabil, waarbij je nog een keuze hebt om het te kopen. Dit wordt afgedwongen door de staat.
Want tja... de regering is gebonden aan bindende internationale verdragen waar niemand in dit land voor of tegen heeft kunnen stemmen. Je voelt die dildo in je reet pas op het moment dat je wéét je genaaid wordt. Daarvoor denk je hooguit dat het aambeien zijn.

Stormageddon | 28-12-18 | 02:25

Toch zal de ecologische voetafdruk van de gemiddelde Thai nogal wat lager zijn als in Nederland denk ik zo, zie ook: en.wikipedia.org/wiki/List_of_countri....

Ik woon zelf in een klein dorpje in het noorden van Thailand en de meeste mensen hier hebben toch heel weinig. Veel simpele houten huisjes, misschien een tv in huis en een scooter voor de deur en eten wordt veelal lokaal geproduceerd en geconsumeerd.

Mijn inziens is daar het grootste probleem de gigantische hoeveelheden plastic die dagelijks gebruikt worden. Als je bijvoorbeeld voedsel koopt op de markt zitten er vaak minimaal 2 plastic zakken omheen. En dat is dus per "product". Ook als je een tube tandpasta koopt in de 7/11 zit geven ze een plastic zakje mee. Ik doe daar momenteel ook nog aan mee, maar zal dat proberen te minderen door zelf tassen mee te nemen.

DolfWeerwolf | 28-12-18 | 04:25

Een ideale wereld zonder olie?

Dan zou hier niemand meer kunnen reaguren.

Zoloft | 28-12-18 | 01:50 | 2

Het kan wel, het is alleen heel duur. En de burger betaalt.

Datum en tijd | 28-12-18 | 08:13

Die prijs is ook maar relatief. Alle prijzen zijn via de olieeconomie gekoppeld. Als het oliebelangen twintig keer zo klein wordt en we functioneren in een ander energiesysteem dan blijkt dat de prijs daarvoor wel meevalt. Het kan! Energie is overal, als wind, als warmte in de zeeen rond de evenaar, rechtstreeks van de zon en in de kern van de aarde. Er moet wel veel gebeuren voor de omschakeling, maar grootste drijfveer zou wellicht moeten zijn om het masterplan van de Arabieren te verstoren.

Tapioca pudding | 28-12-18 | 09:37

De lucht is de afgelopen 30 jaar veel schoner geworden - waardoor de zonnestralen minder gehinderd en warmer op aarde terecht komen.

De milieugasten wijzen onterecht CO-2 uitstoot als de veroorzaker aan.
Wat blijkt nu - ondanks dat we als een bezeten de CO-2 uitstoot verminderen
wordt het warmer--> logisch omdat de lucht schoner wordt waarbij de zonnestralen meer kracht krijgen.

Wat roepen Nijpels en Samsom nu--> we moeten nog sneller stoppen met kolen, gas en olie... want het wordt warmer!
De linkse gasten en Rutte III geven CO-2 de schuld van iets wat ze zelf erger maken.

Let maar op--> in 2050 is het hier 2 tot 3 graden warmer.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 01:45 | 10

Sociaal econoom is knettergek en zwakbegaafd. Ze zou hulp moeten krijgen bij een passende invulling van haar tijd.

Rest In Privacy | 28-12-18 | 04:07

Nou, de CO2-concentratie stijgt nog wel. En dat komt wel door de mens. En het wordt ook wel warmer. En het broeikaseffect wordt heus wel wat sterker. hamvraag blijft alleen: In hoeverre wordt de recente opwarming veroorzaakt door het versterken van het broeikaseffect. Hier zit de grote onzekerheid met een spin eraan.

Datum en tijd | 28-12-18 | 08:17

@Stormageddon | 28-12-18 | 02:28
Het versterken van het broeikaseffect doet niets bij temperaturen onder de 5°C inderdaad. (Of ten minste niet in Nederland volgens de data van het KNMI.) Dit is een leuke daarover:

josbertlonnee.wordpress.com/2018/11/3...

(Wel zijn de oceanen ietsje (mee)opgewarmd, waardoor winters weer zachter zijn geworden.)

Datum en tijd | 28-12-18 | 08:22
▼ 7 antwoorden verborgen

Het zal toch wel waterstof worden ipv die grote accu's in auto's. De directrice van Shell rijdt zelf ook in een elektrische auto met waterstof als energiebron van die benodigde elektriciteit.

sprietatoom | 28-12-18 | 01:42

Het verhaal van Parijs, Brussel en Den Haag (Rutte III samen met GroenLinks) over opwarming via CO-2 uitstoot klopt niet.
Wat blijkt nu--> doordat de lucht steeds schoner wordt met minder stof, roetdeeltjes en CO-2 komen de zonnestralen ongehinderd en warmer op het aardoppervlak terecht.
Je kunt goed merken dat de zonnestralen eind februari of begin maart een stuk warmer zijn dan 30 of 50 jaar geleden
Toen zat er veel roet en stofdeeltjes in de lucht via schoorstenen (waar roet en viezigheid uitkwam) en door vuile diesel en benzineauto's.
Toen hadden we koude en strenge winters met Elfstedentochten - dit is nu niet meer mogelijk.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 01:36 | 5

Er was maar 1 weekje natuurijs, dus het was nou niet bepaald een nieuwe ijstijd. En daarbij zijn het weer en het klimaat twee verschillende dingen. Vraag maar aan Gerrit.

medusa324 | 28-12-18 | 02:20

@medusa324 | 28-12-18 | 02:20
Het punt is dat @sociaal_econoom beweert dat het maart een stuk warmer is. Nou, dit jaar heeft het tegendeel bewezen. En het was stralend weer.
Meneer heeft heus gelijk dat de lucht 70, 60, 50 jaar geleden, voordat we massaal op aardgas overgingen een stuk viezer was. Dat is inderdaad waar. Turf en steenkool zorgden voor een dikke vettige smerige lucht. Maar dat heeft met zonnestralen die de aarde wel of niet bereiken niks te maken. Voor de warmte van de atmosfeer maakt het geen donder uit of ze door de aarde of door een laag smog worden weerkaatst. Het broeikaseffect speelt zich niet af in de onderste laag atmosfeer van een paar honderd meter, maar in de gehele luchtlaag van honderd+ kilometer. De energie van de zon in W/m2 voor de atmosfeer is hetzelfde ongeacht of een deel door smog wordt weerkaatst of door de aarde. De som van beiden geeft met smog dezelfde totale energie voor de atmosfeer als zonder smog. Vervuiling van de lucht heeft dáár echt helemaal geen reet mee te maken.
Het heeft wel een ander effect op het klimaat maar dat is vooral een negatieve feedbackloop. Roetdeeltjes en andere vervuiling zijn een uittekende kiem voor waterdamp om te condenseren en wolken te vormen. En daardoor koelt het eerder af dan dat het opwarmt. (Heel kort: Wolken weerkaatsen meer zonlicht en door neerslag koelt de atmosfeer nog meer).
Hier laat ik het even bij.

Stormageddon | 28-12-18 | 02:42

@Stormageddon | 28-12-18 | 02:42
De zomer van 2018 was uitzonderlijk warm door een blokkerend hogedrukgebied wat 8 maanden boven Nederland bleef. Zie ook:
.
www.knmi.nl/over-het-knmi/nieuws/waar...
.
Dat zoiets nu kan gebeuren is een *gevolg* van de globale opwarming en dan met name in de noordpool. Echter zegt dat op zich nog steeds niets over wat nou de oorzaak is van de globale opwarming.

Datum en tijd | 28-12-18 | 09:23
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat ik hier mis in de berichtgeving over de klimaathysterie is dat het KNMI in juni 2016 al haar meetgegevens heeft gehomogeniseerd, verbeterd noemen ze het zelf:
nieuws.weeronline.nl/1-6-2016-histori...
Hele reeksen ruwe meetgegevens uit het verleden zijn daarbij aangepast (van voor 1951), en met name de hogere temperaturen van toen zijn nu naar beneden bijgesteld zodat ze toevallig keurig in één lijn vallen met de gewenste klimaatopwarming. "De veroorzaakte inhomogeniteiten door veranderde meetapparatuur en de omgeving zijn zo groot dat ze zonder correcties ongeschikt is voor klimaatonderzoek" zo stelt het KNMI. Maar wat zijn hiervan de gevolgen?
- 16 hittegolven van voor 1951 zijn verdwenen:
www.onweer-online.nl/images/userimage...
En dus kan de NOS heden ten dage berichten: "Hittegolven komen nu frequenter voor: van een keer in de twintig jaar een eeuw geleden, tot elke twee tot drie jaar nu."
nos.nl/artikel/2243090-deze-zomer-zul...
- Temperatuurrecords uit het verleden zijn geschrapt:
www.onweer-online.nl/images/userimage...
En dus kan de NOS heden ten dage berichten: "Nooit eerder was het op 13 september zo warm. In De Bilt werd om 13.50 uur 29,9 graden gemeten en dat is een record."
nos.nl/artikel/2131811-nooit-eerder-w...
- Eelde is nu in het verleden warmer dan de Bilt:
www.onweer-online.nl/images/userimage...
In het noorderlijker gelegen en relatief koudere meetstation Eelde zijn de historische temperaturen daar waar Eelde eerst kouder was na de homogenisatie door het KNMI nu warmer dan in de Bilt.
- De Bilt uitgangspunt voor klimaatonderzoek
Het meetstation de Bilt waarvan de ruwe historische meetgegevens van voor 1951 door de homogenisatie kouder zijn gemaakt is nu uitgangspunt voor internationaal klimaatonderzoek. En daarom lees je nu dit in de pers:
"De wereld wordt warmer, waardoor hittegolven meer zullen voorkomen. De onderzoekers baseren hun conclusie op historische gegevens van zeven Noord-Europese weerstations"
www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/...
Hier moet natuurlijk staan: "De onderzoekers baseren hun conclusie op de gecorrigeerde gehomogeniseerde gegevens van één van de zeven Noord-Europese weerstations."

#enpassant | 28-12-18 | 01:30 | 6

Dus het "betrouwbare" KNMI herschrijft de geschiedenis zomaar even, het lijkt 1984 wel..

sprietatoom | 28-12-18 | 02:07

Het is wereldwijd. Ook de data van NASA, NOAA, GISS, Britse Met Office zijn allemaal gehomogeniseerd met een onbekende factor, een onbekende methode.
De historische data is zodanig aangepast dat bijvoorbeeld de opwarming van het interbellum volledig is weggepoetst. Alsof de dustbowl in de VS nooit is gebeurd.
realclimatescience.com/2018/03/noaa-d...

Stormageddon | 28-12-18 | 03:18

De gegevens zijn gewoon hier te downloaden:
projects.knmi.nl/klimatologie/daggegev...
Hier en daar klopt het inderdaad niet met met wat er in (oudere) nieuwsberichten op knmi.nl staan.
.
Iedereen weet waar de eerste letter in KNMI voor staat, maar bijna niemand die in lijkt te zien dat de democratie alleen een poppenkast is om de echte macht in dit land achter te verbergen.

Datum en tijd | 28-12-18 | 09:19
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed geschreven stuk door Van Rossem... hij schrijft de dingen wat je bij Rutte en de NPO niet te horen krijgt, die lopen als kuddedieren achter Parijs aan.

Waar het Parijs om te doen is... dat we stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen (steenkool, olie en gas).

30 jaar geleden kwamen ze met het verhaal dat dit op dreigt te raken - echter toen werden overal nieuwe oliebronnen ontdekt op zee en in de VS schaliegas.
Er is meer voorraad olie en gas dan 30 jaar geleden... Amerika en Trump hebben
de Arabische landen niet meer nodig.

De linkse milieugasten moesten iets anders verzinnen, want het verhaaltje van ''opraken'' klopte niet.
Toen kwamen ze 10 jaar geleden met het kulverhaal dat CO-2 uitstoot de opwarming veroorzaakt... zowel Parijs, Brussel als Den Haag nemen dit als zijnde WAAR aan.
Hierbij wordt als eis gesteld dat we moeten stoppen met het gebruik van olie, gas en steenkool - krijgen ze toch hun zin.

sociaal_econoom | 28-12-18 | 01:23 | 3

want ik denk dat het klimaat, als zodanig dan, wellicht zo erg aan het veranderen is dat wanneer je denk dat de invloed van mens of van bedrijven of vulkanen en zo wellicht ook andere dingen daar invloed op hebben. je kan het niet weten. rutte. en rutte of roverheid vindt of denkt daar met het kilimaatakkkoord of wat door voor door moet gaan toch andere maatregelen mee treft dan wat je eigenlijk zou verwachten, nietwaar? ik weet niet of mijn tijd hier in deze discussie dan nog wel zin heeft. of we gaan allemaal dood en wat dan? dan heeft het oohogen van dijken toch ook geen enkele zin. je kan ook niet verwachten dat rutte of roverheid hun zinnen hebben gezet op wat 10 jaar geleden nog van werd gedacht dat eigenlijk op zou raken, maar nu is dat anders, want nu denken we het raakt niet op maar we hebben nog heel veel over. hahaha. kijk maar en ondertussen maar roepen, weet je wel. en ik weet het beter, maar ik ben ook niet eigenwijs of zo, want mulo afgemaakt en echt niet achterlijk.

hagbard_celine | 28-12-18 | 01:41

Dank u Voor deze bijdrage.
We worden gigantisch in de zeik genomen..
deze maffia beschouw ik dan ook als mijn vijanden.
Mijn vijanden die tussen mij staan en een mooie toekomst.

Ray69 | 28-12-18 | 01:45

geen dank hoor

hagbard_celine | 28-12-18 | 01:49

Je kan lang lullen je kan kort lullen je kan krom lullen je kan recht lullen en je kan Ruttelullen, maar bijvoorbeeld volgens gegevens van duurzaamheidsorganisatie Milieu Centraal stoot de gemiddelde Nederlander met een vliegvakantie naar Bali van twee weken inclusief hotel maar liefst 4.000 kilo CO2 uit. Ter vergelijking, een heel huishouden stoot jaarlijks gemiddeld zo'n 23.000 kilo CO2 uit.
Ergo ga eens die kerosine troep van vliegtuigen verminderen, daar zit de grootste vervuiler na Rutte.

Hallalieheliaal | 28-12-18 | 01:20 | 1

Vroeger hadden de vliegtuigen van die windmolens aan de vleugels hangen. Ik denk dat we daar weer naar terug moeten. Terug naar de bron dus. Houtzaag molens. Graan molens en vliegtuigen met wieken.

echtpaul | 28-12-18 | 02:13

Weetje: waarom hield Obama de Keystone pipeline tegen? Het wonder van Omaha (Buffett) is de grootaandeelhouder in de treinverbinding die het nu vervoerd. Gekend van de exploderende treinen op die route.

Pimp my Voortuin | 28-12-18 | 01:14

Tien jaar geleden werd je nog afgemaakt als je op GS het woord windmolen typte.
Onder leiding van de redactie, die zeker wist dat het een flop zou worden.
Er is gelukkig al veel ten goede veranderd.

snapal | 28-12-18 | 01:10 | 2

snapal | 28-12-18 | 01:10,

Windmolens zijn toch nog steeds een flop?
Ze draaien op subsidie, bovendien staat er achter elk windmolenpark een gas- of kolen- centrale. Er kan in theorie per definitie nooit meer dan 50% "duurzame" stroom worden opgewekt. Maar in de praktijk is zelfs dat niet haalbaar, ondanks de honderden miljarden aan investeringen.

En nu moet vanwege het klimaatakkoord de stroomproductie verheelveelvoudigd worden. Wat gaat dat doen met de co2 uitstoot denk je, als je bedenkt dat;
- alle huishoudens van het schone gas af moeten, aan de elektriciteit;
- 50% van de energie verloren gaat tussen elektriciteitscentrale en meterkast;
- de energetische inhoud van stroom 2 tot 3 x lager is dan die van gas?

Vergeet dat deze plannen elke werkende Nederlander tenminste 100.000 euro gaan kosten. Om met Groen Links dodo Klaver te spreken "onbetaalbaar, nou en".
Zelfs voor het milieu is de energietransitie een ramp.

Dandruff | 28-12-18 | 01:30

Ik zou het handboek "Trollen voor dummy's" nog maar een keer goed gaan lezen.

Zoloft | 28-12-18 | 01:30

Het olie- en kolengebruik heeft wel degelijk invloed op het klimaat, dat is de laatste jaren steeds duidelijker aan het worden. Maar wat we hier in Nederland eraan doen is belachelijk. Hier gaat het er niet meer over om het milieu beter te maken maar om belastingen te heffen. Alle auto's elektrisch wil zeggen dat we stroom uit het buitenland moeten halen. steen- en bruinkool uit Duitsland en nucleair uit Frankrijk. Elektrische auto's rijden voornamelijk op steenkool!
Het geloof is niet dat het milieu aangetast wordt maar dat je erover moet denken zoals je politieke partij dat voorschrijft. Zonder enige basering op feiten. Feiten zijn ook alleen maar een mening.

Rest In Privacy | 28-12-18 | 01:07 | 3

Vergeet vliegbewegingen, de bouw van steden en hun invloed op luchtstromingen en de windmolens niet.
Enige tijd terug was er een wild plan om een berg van 400 meter in het midden van Nederland te bouwen. Dit zou het hele klimaat in Nederland overhoop gooien. Steden met wolkenkrabbers, zwarte asfaltvlaktes zouden dan geen effect hebben? Er zijn teveel mensen om geen invloed te hebben. En we vinden het allemaal heel erg als er ergens mensen dood gaan, dus doen we ons best om iedereen in leven te houden, waar ook ter wereld. We versnellen onze eigen ondergang.

Frau Merkel | 28-12-18 | 01:10

In de ca. tienduizend jaar vóórdat we kolen gingen verbranden, stookten we hout. Dat had ook invloed op het klimaat. Alle leven heeft invloed op het klimaat. Het feit dat de atmosfeer 20% zuurstof bevat kont door het allereerste primitieve leven op deze planeet. Daarvoor was het er niet. De ironie is dat voor een deel van de eerste biologische organismen zuurstof een gif was. Maar het proces wat leidde tot de eerste massa extinctie, namelijk zuurstof heet “natuurlijk”, omdat het door eencelligen gebeurde. Stoken van kolen heet “onnatuurlijk” omdat mensen dat doen, alsof de mens geen biologisch wezen is en geen natuurlijk wezen, maar een soort gevallen engel, of een alien die op deze planeet is neergezet en er de baas of rentmeester (in CDA termen) over is. Nou ja, dat staat ook in de bijbel nietwaar, dus dat moet vast waar zijn. Dat is de echte waanzin: Een termietenburcht is natuurlijk, een mensenstad is onnatuurlijk. Een beverdam is natuurlijk, Hooverdam is onnatuurlijk. Een bacterie die in staat om de atmosfeer te vergiftigen met zuurstof is natuurlijk, dat beetje fossiele brandstof van de mens is onnatuurlijk. Dat is de echte waanzin, dat de mens zichzelf boven de natuur plaatst en alle processen die het in gang zet “kunstmatig” noemt.

Alle leven heeft invloed op het klimaat. De mens incluis. Als de mens uitsterft, door wat voor oorzaak ook: de aarde draait door, biologische processen gaan gewoon door en het klimaat verandert nog millennia door. Over miljoenen jaren zal de planeet weer een sneeuwbal zijn (en de oorzaak zal waarschijnlijk een complete absorptie van CO2 door oceanen en plantaardig leven zijn. Minder dan 150 ppm CO2 en planten sterven af: geen fotosynthese, geen zuurstof meer, geen voedsel meer voor dieren... end of life as we know it) en miljoenen jaren daarna zal de aarde weer ontdooien door extra kosmische straling (de zonnekracht neemt langzaam toe) en nieuw leven krijgt weer een kans.

Al dat geneuzel waar we ons nu heel druk over maken: in het grote geheel maakt het geen ene flikker uit. Nul komma nul.

Stormageddon | 28-12-18 | 01:55

@Patatter
Er zijn klimaatmodellen waaruit blijkt dat de opwarming van de aarde al is ingezet voor het grootschalig kolengebruik door de mens. Dus is oorzaak-gevolg op zijn minst discutabel. Je mag echter niet twijfelen aan het klimaatgeloof, noch is er plaats voor nuance. Dan wordt je gelijk verketterd door de Gerrit Hiemstra’s van deze wereld. Want er is nu eenmaal in geen enkel geloof plaats voor twijfel en nuance. Je zou er eens achter kunnen komen dat de wereld helemaal niet plat is.

medusa324 | 28-12-18 | 02:07

Zal ik wat zeggen.
Je bent helemaal gestoord als je nu nog de opwarming van de aarde ontkent.
Rijp voor de kliniek.
Het is geen dingetje van links.

snapal | 28-12-18 | 01:00 | 13

Het enige dat ik nog opwarm, zijn de kliekjes van de kerstmaaltijd. Pardon, winteropwarmmaaltijd

echtpaul | 28-12-18 | 02:17

@Pimp my Voortuin
Tja, de zonneactiviteit, daar zeg je me wat. Volgens mij gaan we cyclus 25 in, hetgeen zou betekenen weinig tot zeer weinig activiteit. Met als gevolg dichtgevroren rivieren etc.
Zeggen "ze", natuurlijk.

Kinkfactor | 28-12-18 | 02:45

@snapal
Stel dat je gelijk hebt. Tegelijkertijd zijn de oceanen, zeeën en rivieren vergeven van zwerfvuil en plasticdeeltjes.
De keuzes die we dan hebben:
a) pak CO2 emissies niet aan en we merken er nauwelijks iets van;
b) pak de plasticvervuiling niet aan en de hele voedselketen raakt steeds verder en sneller en onomkeerbaar verstoord (plastic breekt niet echt goed af tenslotte)

U moet een prioriteit kiezen; we kunnen niet alles tegelijk. Wat gaat het worden:
-een onmeetbaar effect met extreem dure maatregelen (a)
of
-zichtbare onmiddellijke verbetering en redelijk goedkoop want iedereen ruimt zijn eigen omgeving op (b)?

kindapaas | 28-12-18 | 03:45
▼ 10 antwoorden verborgen

Het klimaat blijkt in de praktijk een gelddingetje te zijn, uw en mijn geld wel te verstaan, en dat moet uit uw en mijn zak blijkbaar. Daar schijnt de boel van op te knappen, wat u en ik beiden niet geloven. Welnu, wie geen geld heeft, kan het ook niet afgeven, als u begrijpt wat ik bedoel, vraag het maar aan Ed Nijpels, die heeft ook geen geld, in ieder geval niet genoeg.

De Briemusketier | 28-12-18 | 00:59

Een rondje fietsen alhier leverde maar een paar straten op waar die smerige, scherpe openhaardlucht niet hing.
Niemand die daar wat van zegt, laat staan er wat aan doet.
Hoezo schone lucht?

snapal | 28-12-18 | 00:52 | 3

Volkomen natuurlijke warmte zonder dat de industrie daar aan te pas komt.
Een blok hout geeft de warmte af, die het in zijn groei heeft opgeslagen.
Biologisch verantwoord.

de honden blaffen... | 28-12-18 | 01:06

Hey een groene communisten trol

Rest In Privacy | 28-12-18 | 01:07

Snapal snapt het niet helemaal. Het bolletje is vervuild door de msm.

schijtzat | 28-12-18 | 05:23

Maar ben wel optimistisch, ben weer een beetje bijgeschoold>voor het eerst in de geschiedenis kan groene stroom goedkoper gemaakt worden als niet groene stroom.
(lees geleverd, SA wil de slag niet verliezen)
Niks geen smoezen meer dat we aan de groene stroom moeten vanwege de opwarming.

snapal | 28-12-18 | 00:46 | 1

snapal | 28-12-18 | 00:46,

"Groene stroom" bestaat vooral uit het opbranden van bossen, omdat windmolens niks opleveren. Stroom is bovendien nooit groen omdat een elektriciteitscentrale een rendement heeft van maximaal 60%; en dan verlies je ook nog een groot deel tijdens transport.
Door ontelbare miljarden aan subsidies *lijkt* groene stroom goedkoper, maar dat is het natuurlijk niet. Want wie betaalt die subsidie, denk je?

Dandruff | 28-12-18 | 01:52

Ik neem wel een houtkachel, bio-massa is groen to h?

supah | 28-12-18 | 00:38 | 3

Een pallet kachel kopen met subsidie, ik heb er twee in mijn huis staan.

Ongeblustekalk | 28-12-18 | 00:46

Het pallet gedeelte zal een spelfout zijn, pellet is correct, maar kan je dr ook pallets in verstoken? Gewoon een blok hout dr in opfikken ipv die korrels?

supah | 28-12-18 | 01:02

Klopt, het zijn pellets. Nee dat kan niet.

Ongeblustekalk | 28-12-18 | 01:10

Ja, mooi voorbeeld de waterhuishouding.
Men is nog niet in staat het waterpeil in de steden op peil te houden, zodat bij tienduizenden, zo niet bij honderdduizenden oude panden (historisch erfgoed overigens) de fundering wegrot. Kosten inmiddels een ton per pand.
Laat staan dat men het klimaat op Aarde kan regelen met een soort klimaatthermostaat die tot op graad nauwkeurig is in te stellen.

de honden blaffen... | 28-12-18 | 00:34

PvdA, de zwarte neushoorn, de berberleeuw, de monnikszeehond, zwarte Piet, Prince George Michael Jackson.. we konden hun uitsterven niet voorkomen. We hebben de fucking zebra niet eens kunnen domesticeren. Man, ik ben mijn erecties niet eens de baas. Maar het klimaat is in ons voordeel te manipuleren. Red het klimaat, koop die warmtepomp en er is volgens jaar een elfstedentocht.
Dit was mijn nuttige bijdrage.

RickTheDick | 28-12-18 | 00:30 | 5

Rick the Dick.
Koop die warmtepomp... ja ja Koop hem zelf.
Als je dacht dat daar ook maar een millimeter ijs van kwam, dan is dat geeneens misplaatst idealisme, maar gewoon oliedom.

snapal | 28-12-18 | 00:39

Moet je eens opletten met die warmtepomp als het hier min 15 wordt. Heb je zo een laagje ijs op de binnenkant van je ramen in huis.

tweetybird | 28-12-18 | 00:49

Heb ik al, in mijn onderbroek. Hij doet het met horten en stoten. Vraag maar aan je bovenbuurvrouw.

RickTheDick | 28-12-18 | 00:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Begint zo'n deugertje66 over een paar liter co2 dat uit onze venen naar boven stijgt en dat daar miljoenen in geïnvesteerd moeten worden. Vergeet ze wel even de miljoenen tonnen co2 die uit de permafrost gebieden in siberië en alaska uit grond komen. Maarja, da's ver weg.

pa_niek | 28-12-18 | 00:28

Zolang toegestaan wordt dat de rijken onder ons zich voor hun plezier met superjachten over de wereldzeeen verplaatsen, voor de lol met privevliegtuigen de Wereld rondreizen, diverse luxe energieverslindende huizen bezitten en ga zo maar door, voel ik geen enkelel behoefte om te bekibbelen op mijn energieverbruik. Als de nood zo hoog is dan lijkt het mij een onverantwoordelijk beleid om deze grootschalige co2 producenten niet rigoreus aan te pakken.

watazooi | 28-12-18 | 00:23

Waar een klein land toch niet groot in kan zijn. Nederland gaat de wereld redden! (als het ff kan zonder mij)

JohnJames_001 | 28-12-18 | 00:22

Het is een VVDer. Je had je de moeite het uit te zoeken kunnen besparen. Niettemin leuk leesvoer.

Frau Merkel | 28-12-18 | 01:13

Even over dat "het klimaat verandert". Ik weet niet. Definieer klimaat. Is dat 1/10 graad over 10 jaar gemiddeld? 2/10 graad? 50 jaar? Vulkaanuitbarstingen en soortgelijke natuurrampen hebben grote invloed op de temperatuur gedurende enkele jaren.

En wat betreft die temperatuur over de vorige eeuw: Bedenk wel dat daar al de allereerste controverse lag. Wat bleek namenlijk: Er zijn wel metingen, maar die werden niet goed bevonden door het IPCC. De meeste data van voor 1960 is "gecorrigeerd". De manier waarop was uitermate ondoorzichtig, en het meest genoemde excuus (heat island effect) staat lijnrecht tegenover de correctie die er is toegepast.

Kijk, op zich is zo snel mogelijk van de olie af, zo snel mogelijk van Saudi Arabië en bijbehorende apenlanden af. Dat is best wel iets om naar te streven. Verduurzamen van de samenleving is ook een prima idee, zeker als er in dit tempo doorgefokt wordt, al helemaal wereldwijd. Maar dat laatste is de crux. Nog eens 1 a 2 miljard mensen erbij, en de eerste serieuze oorlogen over voedsel gaan uitbreken. Kijk naar de immense verspilling van mens, materiaal (en ja, ook brandstof en dus olie) van een oorlog, en waar we het nu over hebben verbleekt bij wat er komen gaat.

TheEgg | 28-12-18 | 00:20 | 2

Als een eeuwen oud lijk boven komt drijven op een gletsjer , betekent dat dan dat we nu even warm zijn als eeuwen geleden? De bovenste koude lagen zijn weggedooit?

echtpaul | 28-12-18 | 02:22

Gletsjers zijn een beetje een apart geval: Die vloeien. Sneeuw valt bovenop de berg. Dat stapelt, drukt samen tot ijs. Bij voldoende druk wordt ijs vloeibaar en gaat vloeien. Beetje als sediment laagjes: Er komt telkens een laagje bovenop. Aan de onderkant van de gletsjer valt er geen sneeuw bij, en smelt ie uiteindelijk.
Dat de gletsjers in de Alpen al op een eerder punt gesmolten zijn dan 20 jaar geleden is duidelijk, maar of dat dat smelten met "de opwarming van de aarde" te maken heeft, of dat ze onnatuurlijk lang waren als gevolg van een koude periode, of dat ze extra smelten als gevolg van andere natuurlijke processen of menselijk handelen, daar is niet echt onderzoek naar. Want iedereen weet al dat het aan CO2 ligt, en elke afvallige van de religie verliest zijn baan.

TheEgg | 28-12-18 | 07:59

De laatste dagen denk ik dat het toch niet gaat lukken, die hele transitie. Gewoon omdat het onbetaalbaar en praktisch onhaalbaar is. En dan heb ik het nog niet eens over het gebrek aan voldoende menskracht om dat allemaal vóór de streefdatum voor elkaar te krijgen. Dus, dat gaat hem niet worden. En vergeet niet; hoe verder weg het doel is, hoe langer je er naar kan streven en hoe langer je er over kan dromen. Niet vervelender als het halen van je doel.

Rest In Privacy | 28-12-18 | 00:19

Jezus, mensen, waar hebben we t over. Gaan we nu echt in dit telegraaf praatje mee? Ja, we moeten investeren om ' om te gaan '; dat is alleen maar verstandig. En een maandsalarisje of misschien twee, dat lijkt mij geen discussie waard. Maar dat kan ook het seizoen zijn.

Bigaroque | 28-12-18 | 00:17 | 8

@Bigaroque | 28-12-18 | 00:27
Sinds wanneer spreken die arabieren Russisch? De Russen leveren straks ons gas als Groningen dicht gaat. Niet de arabieren.

medusa324 | 28-12-18 | 01:31

Feitenvrij gebabbel bigaroque, u lijkt wel een Haagse politicus!

therealbraindump | 28-12-18 | 07:07

Gen. Maximus
Die 60.000 per Nederlander klopt onderdaad, aangenomen dat we 1000 miljard gaan uitgeven. Echter, de helft van de Nederlanders zal dat niet kunnen betalen, dus de andere helft zit met dubbele kosten, maakt 120.000. Dan is er nog zoiets als diefstal, grootschalige fraude, mislukkingen en wat nog meer, zou je zomaar op het dubbele kunnen uitkomen. Zelf reken ik op een kwart miljoen per betalende Nederlander. Een gezin van vier tikt dan 1 miljoen euro af. Na 2050 herhalen want dan moeten alle windmolens en zonnepanelen worden vervangen.

jacobh-59 | 28-12-18 | 11:00
▼ 5 antwoorden verborgen

De vrijheid van meningsuiting in dit land is en blijft precies beperkt tot dit manifest. Dit mag u (en iedereen) roepen zeggen of publiceren. En dat was het dan. Meer bereikt u niet.

Rest In Privacy | 28-12-18 | 00:16

Goed verhaal van de schrijver.
Gaarne wil ik eraan toevoegen dat de propaganda natuurlijk geweldig heeft gewerkt. 75% van het volk gelooft inmiddels in klimaatsverandering veroorzaakt door de mens. Dit word al vanaf de kleuterschool onderwezen. Goh, wie deed dat nog meer met de jeugd?
Verder zijn alleen de PVV en FvD tegen. ongeveer 20 zetels van de 150. Dus 86% is voor het klimafaat want dit stond in elk partij programma beschreven. De één nog wat extremer dan de ander. Alleen zoals reeds is vermeld de PVV en FvD niet.
"In het klimaatakkoord dragen niet de grootste vervuilers, maar de individuele burgers de lasten."
Logisch, alles komt per definitie op het bordje van de burgers uit want zoals is beschreven "En als het wel op het bord van de grote bedrijven werd gelegd, zouden die het alsnog in hun product doorberekenen."

"Het enige (maar wel belangrijke) verschil met milieubelasting betalen is dan dat je de keus hebt om iets (niet meer) te kopen van zo'n producent."
Is dat zo? Als de gasprijzen exploderen door de energiebelasting heeft gij ook de keuze om veel minder te stoken.
Is er een keuze om niets meer te kopen van zo'n producent als die eerste levensbehoefte produceert zoals voedsel? Het vlees moet het immers ook ontgelden.
Uiteindelijk komt verhoudingsgewijs gewoonweg alles bij de onder- en de middenklasse voor rekening. Logisch, daar valt in absolute zin het meest te halen vooral omdat de bovenklasse zichzelf zal beschermen.

ProAsfalt | 28-12-18 | 00:15 | 4

De ironie is dat dergelijke indoctrinatie ook wel “gaslighting” wordt genoemd.

Stormageddon | 28-12-18 | 00:57

75% is gehersenspoeld en wil binnenkort via belastingen en onder dwang opgelegde ‘investeringen’ afstand doen van spaargeld, vakantie’s, een warm huis, enz.
De grote vraag is, wat moeten die andere 25% nou zolang die 75% niet wakker genoeg willen worden om hun/de echte kosten te kunnen zien aankomen?
Ik denk serieus na om alles te gaan verkopen en ergens in het buitenland verder te gaan als ik tegen die kans aan zou lopen.
Ik moet er een kind voor in de steek laten, en hier een hele goede baan voor opgeven.
Maar ik wil hier niet werkeloos gaan zitten afwachten tot alles waarvoor ik hier al die jaren hard heb moeten werken door enkele a-techniekers met een verwrongen klimaataandoening alles naar de verdoemenis helpt?
Stuitend om te zien/horen ook dat redelijk ontwikkelde mensen in mijn omgeving zich al vast verlekkeren om dadelijk een mooie stekkerauto te rijden. HOE DAN? Vraag ik ze... waar komt al die stroom/accu’s plots vandaan? Denk je dat je nog geld daarvoor hebt nadat je huis van het gas af moest? Sommigen denken inderdaad dat dit zou lukken. Ik herinner ze eraan dat ze ook nog voor de minderbedeelden mogen meebetalen en dat het dan met de huidige ruim 2x modaal ook voor hun ophoudt met vakantie’s, studerende kinderen enz, enz. Daarna wordt ik weer in de hoek gezet als negatieveling, en men stemde weer vrolijk verder op alles wat niet Fvd/pvv is..... ignorant stelletje lemmingen....

Rest In Privacy | 28-12-18 | 02:20

Ben net boven de 50 en kan -als ik wil- stoppen met werken. Stel dat ik bij de bovenkant van de middenklasse hoor, of zelfs bij de rijken, dan kan ik je alsnog zeggen dat wij het HELEMAAL NIET ZIEN ZITTEN met dit klimaatplan. Wij zien wel degelijk problemen ontstaan bij mensen die minder inkomen hebben. Dit zal de samenleving gaan ontwrichten en zelfs doen splijten - als we niet oppassen. Mijn sociale gevoel (ja, dat heb ik echt wel, want mensen met minder dan 40 man personeel zijn immers DE ECHTE SOCIALISTEN) zegt mij dat het klimaatbeleid een nieuwe formule is die louter dient doet om nog meer van ons af te troggelen. We zijn te braaf en betalen echt veel te veel belasting. Vraag maar eens wat jouw baas betaalt voordat hij jouw netto salaris kan storten. Kijk wat je zelf betaalt aan accijns en BTW. Het is gewoon te gek.
Ik doe niet mee aan die klimaat-gekte. Zeker niet. Nog los van het feit dat ik absoluut niet van plan ben mijn platte Kever met 6 ronkende cilinders weg te doen...

Dysphemian | 28-12-18 | 10:20
▼ 1 antwoord verborgen

Ik durf er eigenlijk wel een warmtepomp om te verwedden dat zodra de massa niet meer met 'verkansie' kan door de klimaatdeugregeltjes, er ineens massaal gestemd gaat worden op de partijen die die gekkigheid weer willen afschaffen. Zeg maar het einde van het Partijkartel. Welterusten!

benjeallanggek | 28-12-18 | 00:04 | 6

@Kalk
De klimaatkolder is je naar de kop gestegen. Koop snel een warmtepomp, dan redt je het misschien nog net.

medusa324 | 28-12-18 | 00:39

@medusa
Jij bent compleet gestoord, doe er wat aan.

Ongeblustekalk | 28-12-18 | 01:18

@Kalk
Haal die balk ff uit je oog.

medusa324 | 28-12-18 | 01:32
▼ 3 antwoorden verborgen

We gaan d'r an. Maar voor we d'r an gaan worden we eerst nog kaalgeplukt door de belasting. En 7 miljard mensen produceren meer CO2 als ze uitademen dan auto's en kolencentrales bij elkaar!

Ikbeneenzelfbouwer | 28-12-18 | 00:00 | 1

Maak er subiet een eind aan. Alleen zo kunt u de planeet nog redden.

medusa324 | 28-12-18 | 00:04

Pleite gaan is een keuze. Adios.

glaaf | 27-12-18 | 23:58 | 1

Blijven is ook een keuze.

schijtzat | 28-12-18 | 05:37

Ben ook wel benieuwd naar die leningen van Samsam. Ga je die ook krijgen als je BKR-geregistreerd bent? Worden die ook verstrekt als de goedkoopste oplossing - verhoging hypotheek - geweigerd wordt omdat je zgn. overgekrediteerd bent?

marchbrown | 27-12-18 | 23:52 | 2

Je mag de grond onder je huis verkopen aan de overheid. En die naderhand, als je weer centjes hebt terug kopen. Ik hoop dat u de kwaadaardigheid van deze opzet doorziet.

Zapata10 | 27-12-18 | 23:54

Ah, het Amsterdams model.

marchbrown | 27-12-18 | 23:56

De vijanden zijn op en er moet geld verdiend worden. Dus is er een nieuwe ramp bedacht waar we alle centjes voor in moeten leveren.

van heinde en verre | 27-12-18 | 23:50 | 2

The Limits to Growth van the Club of Rome is uit 1972 en wie weet van wie zij het weer hebben gejat, het is bepaald niet nieuw iig.

sarcastro | 28-12-18 | 00:14

De nieuwe vijand is geboren! Hij is volgeling va Jesse en wil dat jij stopt met vliegen, rijden, en alles wat leuk is en dat jij, die wél een carriere en baan in de maak-industrie hebt, voor hem z’n groene droom uit laat komen.

Rest In Privacy | 28-12-18 | 02:26

Ik stook houtkachl. Als ik dat zeg tegen die milieugekkies word ik het forum afgeflikkerd.

Ikbeneenzelfbouwer | 27-12-18 | 23:50 | 2

Ben bezig met hout gestookte CV.

botbot | 27-12-18 | 23:59

Hoe doe jij dat dan als je een avindje uit bent en de kachel staat aan en het water in de cv gaat koken?

Ikbeneenzelfbouwer | 28-12-18 | 00:03

Wellicht kunnen Samsam en Nijpels eens even nadenken wat de gemiddelde prijs is die Nederlanders voor hun autootje hebben betaald. Komt gemiddeld niet uit boven 7000 Euro, simpel omdat er gemiddeld niet meer geld beschikbaar is. Kunnen Samsam en Nijpels vanuit hun contant betaalde optrekje c.q. verwarmd zwembad wel roepen dat Isolierung slechts 10.000 Euro kost en je op een nieuwe ElektrikVW van 40k straks 6.000 Euro soepsidie krijgt. Dan snap je er dus niks van, ben je volledig losgezongen van de werkelijkheid van den werkenden mensch.

marchbrown | 27-12-18 | 23:48 | 2

Ik hoop toch niet dat je de illusie hebt dat Samsom en Nijpels ook maar een seconde interesse hebben in jouw beslommeringen of wat jouw auto kost?

Zapata10 | 27-12-18 | 23:51

Nee, vandaar mijn waarschuwing voor/tegen MSM Gutmensch propaganda.

marchbrown | 27-12-18 | 23:54

Over 20-30 jaar hebben we Fusiecentrales.
Kunnen al die windmolens en zonnepaneetjes weer in de prullenbak, samen met de honderden miljarden die het gekost heeft. Ja, zelfs je slecht renderende lawaaige warmtepomp kan de schroothoop op.
Ze kunnen beter die miljarden steken in onderzoek fusie en reserveringen maken voor de kosten van bouw hiervan. Zelfs als fusie niets mocht worden (kleine kans) dan kun je het geld in thorium reactors steken.

Oepsie1234 | 27-12-18 | 23:47 | 1

Ja, dat zeiden ze 30 jaar geleden ook al, toen het ITER project werd gestart. Over 30 jaar hebben we functionele, schone fusie energie.
Ik wacht nog steeds. Het zal er misschien ooit wel van komen, want de theorie deugt, maar de technologie is ingewikkelder dan aanvankelijk gedacht.

Stormageddon | 28-12-18 | 00:00

We weten nu zo langzamerhand allemaal wel dat de klimaatverandering aangegrepen wordt om de zakken van wat oplichters te spekken.
De vraag is alleen:
Wat gaan we doen in maart in het stemhokje?

Zapata10 | 27-12-18 | 23:47 | 3

Wanneer er een partij is die geen gratis internet geeft aan uitkeringstrekkers, stem ik daarop.

Ongeblustekalk | 27-12-18 | 23:58

Wanneer er een partij is die geen gratis uitkering geeft aan Netelixers, stem ik daarop.

marchbrown | 28-12-18 | 00:02

Van illegaal tappen via een pixel krijg je een marteling met breinaalden. ;)

Ongeblustekalk | 28-12-18 | 00:14

Als het dan toch allemaal gierend uit de hand loopt met die klimaat-apocalyps, kunnen we die 1000 miljard maar beter in eigen zak houden. Die komt dan goed van pas om onze dijken een miljoenmiljard kilometer op te hogen. En als het dan allemaal toch weer mee valt - net zoals met het gat in de ozonlaag en de zure regen - kunnen we al dat geld over onze eigen balk gooien. In plaats van over de balk van de bende van Nijpels.

medusa324 | 27-12-18 | 23:43 | 2

Ach over 10 jaar leef jij in weelde en de rest kan verrekken, krakers 2.0

Ongeblustekalk | 28-12-18 | 00:02

Ik hou best van absurdistisch straattoneel. Maar er zijn grenzen.

medusa324 | 28-12-18 | 00:18

Oplossing is er al lang, infraroodpanelen, heb ze hier zelf al lang. Fuck die warmtpompen

Bokito ergo sum | 27-12-18 | 23:42

Klimaatkassa, ipv de waarheid?
'Follow the money' :

Deze klimaatcritici zie je niet in de msm en politiek.
Men zou op z'n minst kunnen luisteren naar hun inbreng, maar dat zou wel eens kunnen betekenen dat hun geloof in 'men-made' klimaatverandering 'niet helemaal of helemaal niet' klopt.
Hieronder enkele critici, niet de minsten, die gefundeerd het geloof in de koolstofdioxidehysterie weten te pareren:
.
Prof. Begemann gelooft niet dat er een klimaatcrisis is:
youtu.be/BvqT1e_XNyE?t=2
.
.
Nobel Laureate Smashes the Global Warming Hoax:
youtu.be/TCy_UOjEir0?t=5
.
.
The Great Global Warming Swindle - Full Documentary HD
youtu.be/oYhCQv5tNsQ?t=4
.
.
Die CO2-Verschwörung – Prof. Werner Kirstein bei SteinZeitDie CO2-Verschwörung – Prof. Werner Kirstein bei SteinZeit:
www.youtube.com/watch?v=hhMMCc8cMEw&a...
.
.
Prof. Dr. em. Friedrich-Karl Ewert über globale Temperaturmessungen:
youtu.be/uR8X2UhS0Fk?t=16
.
.
Freeman Dyson: A Global Warming Heretic:
www.youtube.com/watch?v=Pou3sGedeK4
.
.
Klimawandel seit der kleinen Eiszeit:
youtu.be/wCnUUGilH5Y
.
.
Dipl.-Meteorologe Klaus-Eckart Puls: Die Achillesferse der Klimamodelle:
youtu.be/5HaU4kYk21Q?t=14

Kijkeensaan | 27-12-18 | 23:40

En rijk! De ideale schoonzonen dus.

sarcastro | 28-12-18 | 00:10

Dit lijkt wel de enige plek waar nog een wat nuchtere afweging wordt gemaakt. Op het forum van nu.nl soms ook nog wel trouwens.

Gewinflipt | 27-12-18 | 23:34

Onzin roepen kan wanneer je weet dat de financiële wereld in elkaar klapt dus dat doet een Rutte en Buma. Het maakt toch niet meer uit.
Lache dat mensen de voors en tegens gaan duiden, mensen gaan zingen wanneer ze bang zijn of bang zijn dat te worden.
De meesten van jullie gaan de komende storm niet overleven.

Ongeblustekalk | 27-12-18 | 23:27 | 9

Je kan niet alles van jezelf af douchen of mediteren.

Ongeblustekalk | 28-12-18 | 00:25

Zo is dat. En intelligentie is helaas niet besmettelijk. Anders zou je het zo maar op kunnen lopen, Kalk.

medusa324 | 28-12-18 | 00:29

Heb je gelijk in. Ik ben niet tegen allochtonen en hun mening hier hoor. je mag best dingen zeggen hier en in jou wijk in amsterdam.

Ongeblustekalk | 28-12-18 | 01:00
▼ 6 antwoorden verborgen

Hoe snel kan een mens vergeten.
Die president in Frankrijk, die kleine Napoleon wou de klimaat waanzin in eigen land er ook even snel doorheen rammen. En kwam van een heel koude kermis thuis. Hij wou namelijk helemaal niet het klimaat redden maar voldoen aan de 3% norm van Brussel en zijn puissant rijke viendjes spekken.
Want er is namelijk nog een andere macht, die zich niet laat leiden door politici of MSM. Die slaapt meestal maar als ze wakker wordt dan is het a las barricadas!
En dus is de kleine Napoleon die Europa wou leiden vervormd tot een kreupele impotente dwerg.
Hij heeft bakzeil moeten halen. Want de gele hesjes raken hem precies daar waar het pijn doet. In de portemonnee.
Nu zijn Nederlanders nogal dociel, en heel erg gezagsgetrouw.
Dus hier komt het nog niet van de grond. Nog niet. Maar als... en dat gaat niet meer lang duren er een nieuwe economische crisis komt en het laatste restje semi welvaart verdampt wordt ook eindelijk die Nederlander wakker.
Niet uit solidariteit met anderen, nee dat is iets wat veelal ver te zoeken is bij Nederlanders. Maar uit eigenbelang.
A las barricadas!

Zapata10 | 27-12-18 | 23:26 | 4

@Kalk, nee, jij wel?

Zapata10 | 27-12-18 | 23:35

Nee ik verdien een eerlijke boterham.

Ongeblustekalk | 27-12-18 | 23:51
▼ 1 antwoord verborgen

I.p.v. 7,5 miljoen huizen om te bouwen voor warmtepompen, kun je natuurlijk ook een aantal fabrieken bouwen die (wind)(zonne)energie omzet in gas.
De hele infrastructuur is er al. Je kunt de bestaande gasketels bij de mensen thuis blijven gebruiken, je kunt het hele gasdistrubutienet blijven gebruiken enz.
In Duitsland zijn ze omdat er daar ook nog stevig op olie wordt verwarmd, zelfs begonnen om windenergie om te zetten naar stookolie. Het distributienetwerk is er al.

minik | 27-12-18 | 23:26 | 1

Misschien is dat een te goedkope oplossing, dan kunnen de kleptocraten alsnog hun nieuwe zwembaden niet betalen.

sarcastro | 28-12-18 | 00:04

Slachtoffer van Klimaat-tafels?
Sluit je aan bij #CO-Too.

Kijkeensaan | 27-12-18 | 23:24 | 1

Lol

letopuwzaak | 27-12-18 | 23:32

Zoek op ‘Lomborg Peterson’ op YouTube en zie hoe twee messcherpe denkers de klimaatgekte ontrafelen. Meest fascinerende conversatie van het jaar.

schoneslapert | 27-12-18 | 23:20

Kinderbijslag en kinderopvangtoeslag gaat weer omhoog. Dus subsidie op voortplanten terwijl dat het grootste probleem in de wereld is. Wie stopt deze gekte?

Pislinq | 27-12-18 | 23:18 | 3

Het tuig gokt erop dat vooral de islamitisch-verwarde menschen gebruik gaan maken van deze maatregelen. Gewone (werkende) Nederlanders kunnen zich niet meer dan 1 kind veroorloven, omdat zij daar ZELF voor moeten betalen. EN voor de rest.

Jan Passant mk2 | 27-12-18 | 23:26

Sowieso vreemd om te gaan werken zodat je anderen kan betalen om op je kinderen te passen.

sarcastro | 28-12-18 | 00:01

sarcastro, precies. Enige juiste opmerking.

schijtzat | 28-12-18 | 06:02

Met mijn tegel bak je geen betongegoten snelweg maar; We weten allemaal dat dit gaat om het grote geld voor de klimaatbaasjes en de kijk mij eens hoe goed ik bezig ben volk,
Ik doe er niet aan mee.
als de nuon onbetaalbaar wordt dan stop ik met die gasten en ga weer lekker hout stoken,gratis als kreupelhout zoekbaar in plantsoenen en bossen in de omgeving.
en voor stroom een dieselgenerator voor 10 cent plusde liter bij de boer lekker rood en flink stinkent d ,als je me zo ver in die richting duwt ga ik gewillig mee scheelt heel veel pecunias.

Xanadu | 27-12-18 | 23:17 | 3

sorry zat darten te kijken.

Xanadu | 27-12-18 | 23:18

Rooie diesel is niet meer.

botbot | 27-12-18 | 23:25


botbot | 27-12-18 | 23:25 |
In de scheepvaart nog wel, maar dient uiteraard wel te worden verantwoord. Hierop is uiteraard wel wat te verzinnen.

Kopieerapparaat | 28-12-18 | 00:03

De planeet ligt helemaal niet in puin. Nog geen tien meter buiten het dorp, zelfs in het dorp zelf, is het fijn toeven. Tenzij links klimaattuig, opportunistische VVD-uitvreters en islamitisch-gestoorde idioten de boel komen verpesten met hun leef- en (on)fatsoensregels. Vals Deuglawaai en Fatsoensherrie. Klatergoud en zwavel uit den hel van Deug.
Allemaal geen probleem geweest, maar dat toch geworden dankzij de bemoeienissen van de bovengenoemde doodsvijanden van de westerse samenleving.

Jan Passant mk2 | 27-12-18 | 23:17 | 1

Zo is dat. Zolang er koninginnen door de Amsterdamse grachten zwemmen, is er niets aan de hand. Pas als het grachtenwater in borrelend zwavelzuur is veranderd, praten we verder.

medusa324 | 27-12-18 | 23:34

Ik ben dat klimaat gezeik helemaal zat. De obsessie waarmee de deugdmensen hun morele opvattingen over het redden van het klimaat aan ons opdringen is gewoon misselijkmakend. We gebruiken al veel minder energie, hebben al tal van investeringen gedaan en de rekening blijft maar oplopen door belastingen. Het hele klimaatakkoord is een gotspe. Het draait allemaal om geld. Ik hoop dat dit voorjaar de nieuwe modekleur geel is.

MoonBeebe | 27-12-18 | 23:17 | 4

Je kan toch om Ed Nijpels niet eens meer lachen, de man is te triest boot woorden. Dat soort oude lijken zou (op tv en de rest ) verboden moeten worden

MoonBeebe | 27-12-18 | 23:29

Voor woorden, ipv boot woorden. Tijd om premium lid te worden zodat ik kan corrigeren :-)

MoonBeebe | 27-12-18 | 23:32

Nijpels zal het ook een worst wezen. Hij vreet er gewoon van mee en komt daarin niets tekort. Wel degelijk een echte vvd-er. Waar zijn idioot vette salaris vandaan komt, interesseert hem geen flikker. Gewoon blijven pakken en graaien.

Kopieerapparaat | 28-12-18 | 00:08
▼ 1 antwoord verborgen

Als je een warmtepomp in het achtereind van de premier stopt kun je je huis tot 30 graden verwarmen. (rendementsverliezen ingecalculeerd)

bodemloos | 27-12-18 | 23:16

We moeten gewoon investeren in een thorium - pilotreactoren, dan kunnen we pas echt op CO2 vermindering beginnen en oneindige energie beschikken. Maar "OEPS" óh néé, dan kunnen de multinationals geen miljarden verdienen aan accu;s die om de drie A vier jaar vervangen moeten worden en we na tien jaar een bergaccu's hebben van tot de maan en terug, waar we niks meer mee kunnen alleen opslaan naast het radio actieve afval waar we ook niks mee kunnen en kan Shell wel op doeken met hun raffinaderij uit olie en moeten ze wel waterstofgas gaan produceren, want dan is het makkelijke om waterstofgas te maken, en alle auto's op waterstof te laten rijden, geen gedoe meer met die waardeloze accu's.

Maar zo als we weten zijn links idioten allemaal gehersenspoeld, gebrainwasht en geïndoctrineerd door het grootkapitaal, als we nu niet iets doen, dan vergaat de wereld, néé, dan kunnen de kapitalisten niet nog rijken worden dan ze nu al zijn, maak iedereen bang en ze doen wat je wil is de motto van de kapitalisten. (

De Rockefeller, Rothschild en andere groot kapitalisten en machtige mensen, hebben al jaren geleden hun olie aandelen verkocht, want die weten heus wel waar het heen gaat, vandaar de hersenspoeling van linkse idioten en dat bijna alle media er in meegaan)

Niet links | 27-12-18 | 23:12 | 3

Vanmiddag schreef ik in een vorig topic:
“... juist het feit dat de industrie en de grote bedrijven worden ontzien en niet hoeven te dokken zou al een aanwijzing moeten zijn. Als bedrijven en de industrie namelijk het idee zouden hebben dat het waar is, dan hebben zij als eerste belang bij een oplossing, als eerste willen zij hun investeringen in dit land (en de rest van Europa) beschermen. Dan stonden ze in de rij om investeren en betalen voor CO2 reductie en klimaatverandering. Het feit dat ze het a) niet doen en b) ook niet hoeven, zegt mij genoeg. Het klimaatakkoord is een oplichtingsspel, een racket, een grote fraude.

Zodra de miljonairs en miljardairs hun strandhuizen aan de kust massaal te koop zetten en allemaal gaan verhuizen naar de Alpen... als in de VS de landhuizen in de Hamptons op Long Island en de Beach resorts in Florida worden verlaten door de elite uit zorg voor zeespiegelstijging, pas dan ga ik me ook een heel klein beetje zorgen maken. Dan zou er namelijk wel eens iets aan de hand kúnnen zijn.”

Stormageddon | 27-12-18 | 23:18

Hear hear, storma

Muuke | 27-12-18 | 23:34

@Storma, inderdaad een melkkoe, er worden sommige lieden stinked rijk van.

Zapata10 | 27-12-18 | 23:38

De burger, die verantwoordelijk is voor slechts 14% van de totale CO2 productie van NL, mag krom liggen en de industrie, die verantwoordelijk is voor het dubbele percentage hoeft geen cent bij te dragen.

Daar gaat het politiek op stuk lopen. Zelfs nep-links pikt dit niet.

Komplete farce dit hele debiele-edje onzin plan, bovendien draagt het geen zak bij aan de mondiale temperatuur. Alsof een CO2 reductie op slechts 14% van de gehele CO2 uitstoot van het piepkleine muggenpoepjes landje mondiaal ook maar iets uitmaakt. VOLKOMEN ACHTERLIJK.

echt_links | 27-12-18 | 23:10

Wat ik niet snap aan dat hele klimaat idiotie is dat als de opwarming van de aarde wetenschappelijk onderbouwd is, en daarmee dus waar is waarom wij in Nederland (als één van de kleinste landen ) zo snel, zulke grote stappen moet zetten terwijl de rest van de wereld door gaat met vervuilen en daarmee alle stappen die wij zetten te niet doen. Zouden we niet beter wat kleinere stappen zetten in Nederland en proberen de rest van de wereld mee te krijgen i.p.v onze economie op zijn kop te zetten en alle lasten bij de burgers van Nederland neer te leggen? De burgers in Nederland zijn toch niet alleen verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde? Waarom moeten wij eerdaags onze auto voor weinig aan de Belgen of Duitsers verkopen die dan heerlijk rond gaan tuffen in onze auto’s. China doel niet mee aan klimaat afspraken en is druk bezig kolencentrales te bouwen en daarbij nog in dit jaar nog een stuk of twintig op de planning staan. Deze centrales gaan minimaal 25 jaar draaien voordat ze afgeschreven worden. De wereldbevolking groeit steeds harder en juist waar de bevolkings groei plaats vind is in de minder ontwikkelde landen die nog nooit van klimaat beheersing gehoord hebben en alleen bezig zijn met het dagelijks overleven.

Waarom alleen Nederland overspoelen met klimaat regels en niet heel Europa meteen?
Waarom zitten we in godsnaam in een Unie, om samen sterker te zijn toch, om een blok te vormen tegen de rest van deze wereld, economisch, gemeenschappelijk leger, muntunie ga zo maar door maar als de wereld vergaat dan gaan wij als het kleinste land wel het voortouw nemen met de uitkomst een paar duizendste van een graad minder opwarming van de aarde

We zijn hier in Nederland echt helemaal van het padje af en de weg terug is geblokkeerd.

hscarry | 27-12-18 | 23:09 | 1

Goede overpeinzing.

letopuwzaak | 27-12-18 | 23:35

Nederland gaat weer eens voorop als gidsland! Helaas zonder volgers, en, oh ja, ook nog eens op de verkeerde weg.

Zeddegeizot | 27-12-18 | 23:08 | 1

Haha, heel beeldend verwoord.

sarcastro | 27-12-18 | 23:55

Het klimaat is niet links of rechts. Het gaat iedereen aan. Van boeren tot dijkbouwers, van burgers hier, tot burgers daar. En het enige dat we er nu over kunnen zeggen is dat er geen bereidheid is om het zuur te nemen. Ja, we kunnen praten over zonnepanelen, over windmolens en over het verbieden van de verbrandingsmotor. Maar als we weigeren te praten over geboortebeperking, kernenergie en nog wat andere rigoreuze maatregelen die zonder klimaatverandering verre van ethisch zouden zijn, kunnen we net zo goed zwijgen. Je kunt iemand ook niet een beetje van de guillotine redden, door hem een paar centimeter omlaag te schuiven. Je doet het, of je doet het niet.

Dr_Prepper | 27-12-18 | 23:07 | 2

Wij hoeven in Nederland helemaal niet te praten over geboortebeperking, enkel over repatriëring van migranten en een immigratiestop. Oorspronkelijke Nederlanders zijn al aan het uitsterven.

sarcastro | 27-12-18 | 23:55

Prep: Vergeet niet dat Diderik Samsom Kernfysica in Delft heeft gestudeerd. Hij weet als geen ander dat er in China dit jaar 5 reactoren opgestart zijn. En er komen er nog veel meer. In China, Pakistan in India zijn ze zeer actief met de bouw ervan. Zie bijvoorbeeld deze link: www.world-nuclear.org/information-libr...
Zowiezo een zeer interessante website om je goed te oriënteren over kernenergie. Wat mij verbaasd heeft is het kleine aandeel van kernenergie in de totale energiebehoefte wereldwijd...

Dysphemian | 28-12-18 | 10:32

hierom verlaten veel oorspronkelijke Nederlanders Nederland.

Generatie_1984 | 27-12-18 | 23:00 | 1

Zwaait.

Frau Merkel | 28-12-18 | 01:19

Henk en Ingrid moeten in de kou zitten zodat Ruben en Ilse voor vier tientjes naar Milaan kunnen vliegen. Dat is de kern van dit akkoord.

du Roi Soleil | 27-12-18 | 22:58

Dit was ooit de waterhole voor de doordenkende troll. Maar dat we nu in een ijstijd hadden moetten zitten is guhtmensch. Homos Homos anaalridderd xoxo

Pedro el Negro | 27-12-18 | 22:53

De burger moet meer voor zijn energie gaan betalen, omdat de overheid de belasting op benzine niet kan missen. Ook de zonnecellen zijn een bedreiging. Dat hele klimaatgedoe is een afleiding. Het is gewoon een belastingverhoging.

BrabantsVerzet | 27-12-18 | 22:50 | 1

Wat had je anders verwacht? Dat hele CO2 verhaal is inderdaad gewoon bedrog om de normale burger weer financieel uit te kleden.

LimbabweWillem | 27-12-18 | 23:20

Het is een links plan. Kost dus veel geld dat we never nooit gaan terugzien in resultaten. Hopeloos verloren als er niet kritisch naar gekeken wordt.

BozePaarseMan | 27-12-18 | 22:50 | 1

... en laten onze 2e slaapkamerleden nou ff net niet kritisch kijken naar deze plannetjes. Want baantjes en pluche.

Als Geertje ergens gelijk over heeft gehad, dan is het wel zijn benoeming dat hij oreert in een nepparlement.

Graaf_van_Hogendorp | 27-12-18 | 22:54

De coalitie, het kabinet en de linkse partijen overspelen hun hand. Waar de meeste politici dachten, we doen wel mee want het zal zo een vaart wel niet lopen, bevinden ze zich nu ineens in het oog van een orkaan. Waar een aantal jaren geleden bij een Te hoge zorgverzekering van een tientje de hele politiek overhoop lag. Gaan ze nu de boel bij een hogere energie nota bagataliseren. Echter de geest is uit de fles. E.n reken maar dat het gaat stormen!!

Nico1000 | 27-12-18 | 22:46 | 1

Nee hoor "hoogopgeleide" jongeren < 30 geloven blind in deze nieuwe religie. Naast dat van de multiculti en de Star Trek achtige wereldregering ideaal. En zij besturen straks landen en bedrijven, het sceptische kantklossend klootjesvolk zal dat zeker niet doen. It's game over man.

Nee, (s)Links heeft een verpletterende overwinning geboekt in 1968. Alle andere ideologieën hebben het nakijken, op de islam na dan. Hun eindstrijd voor dominantie over deze aarde zal een interessante worden. Maar voor de rest van de ideologieën zal het een hel worden.

Graaf_van_Hogendorp | 27-12-18 | 22:50

Mogen we over een paar dagen nog wel vuurwerk afsteken ?
De gevoerde tactiek van Nijpels/Samsom c.s. heeft trouwens wel wat weg van het zwarte pieten gedoe, wat zou de roetveegpiet van de CO2 uitstoot dan worden ? Ik schat op z'n echt polderlands gewoon doorgaan met gas stoken en benzine auto rijden, maar dan wel minimaal 5x zo duur, verdiend Rutte er nog wat an.

Vesta | 27-12-18 | 22:45

Er naderen verkiezingen. Er rijden witte Toyota's rond in Syrië. Er ligt ergens een onderste steen. Griekenland, EU, gas uit Groningen, gas uit brrrrrrrrrrrrr Rusland. Wat is er aan de hand met de VVD, om out of the blue opeens te gaan pleuroppen met bangmaakvaasjes, met bangmaakballonen, met bangmaakbrexitdoomsday voorspellingen, met bangmaakbuitenwerkingstellingen van het parlement? Wat is er aan de hand met deze Adam's Family om opeens alle registers open te gaan trekken en vol op het bangmaakklimaatorgel te gaan spelen? Antwoord: acute ideeënarmoede. De VVD heeft geen eigen gedachten meer. De VVD koopt bij gebrek aan beter kant-en-klare spindokterspinsels in van Groen ideologische makelij. De VVD stond ooit voor nuchter, pro Patria en recht door zee. Dat nuchtere is ingewisseld voor carnavaleske 'we gaan het fiksen' varianten op WirSchaffenDas, het pro Patria is verraden door judassende Europarlementariërs en het recht door zee is verUnileverd en verShelld door een MinPres die lachebekkend Nederland binnen het kortst mogelijke tijdsbestek arm wil maken.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-12-18 | 22:38 | 2

Kuch... Er is niks mis met carnaval. Dat wilde ik even opmerken.

BrabantsVerzet | 27-12-18 | 22:41

BrabantsVerzet | 27-12-18 | 22:41
Carnaval is carnaval en politiek is politiek. Er is nuchter verstand nodig om die twee uit elkaar te houden.

Eeuwig..Op..Vakantie | 27-12-18 | 22:51

Een beetje consuminderen kan altijd. Mensen zouden voor stadswerk ook iets vaker de fiets kunnen pakken. Als je daarnaast electrisch kookt, zonnepanelen hebt en niet voor elk wissewasje het vliegtuig pakt, dan draag je toch aardig je steentje bij voor het milieu. Alles wat daaraan voorbij door klimaatpredikers wordt opgedrongen is - in termen van wenselijkheid, haalbaarheid en tijdpad - onredelijk.

MickeyGouda | 27-12-18 | 22:36 | 4

Zou het helpen? En wat doen we met die vulkaan in Indonesië en Italië ? Die gooit er een berg rotzooi uit per dag.

Trumme | 27-12-18 | 22:56

Zo is het Mickey, en een beetje huisvrouw doet dat al.

Muuke | 27-12-18 | 23:37

Elektrisch koken en zonnepanelen goed voor het milieu?! Dat moet u toch eens even uitleggen...

gatij | 27-12-18 | 23:47
▼ 1 antwoord verborgen

Jammer dat GeenStijl meegaat in de antiklimaattrein van sommige conservatieve gekkies. Gewoonweg alleen omdat het zogenaamd ‘Links is’. Hou op mensen, dit gaat rechts ook aan...

Bloed-Zweet-Tranen | 27-12-18 | 22:34 | 8

Geen stijl zit helemaal niet in de “anti klimaat trein” , geen stijl is blijkbaar voor een debat over welke oplossingen eventueel wel werken.

Zelf ga ik in januaro 2019 een document in bewaring geven bij een notaris. De inhoud zal zijn dat ik voorspel dat “de windmolentjes, zonnepaneeltjes en electrische autootjes in NL “ bijna geen enkele beperkende invloed hebben op de temperatuurstijging van de aarde.

Laat ze in Den Haag eens met de werkelijke feiten komen, dat durven ze niet, het klimaat is helaas afgezakt naat een belastingmelkkoe.

Tee Of Cup | 27-12-18 | 23:04

Bedankt voor het onderstrepen van het punt, Zwitsal.

Van Rossem | 27-12-18 | 23:25

Bzt laat je nakijken

Zwizalletju | 28-12-18 | 01:08
▼ 5 antwoorden verborgen

Samenvatting van het artikel: het ligt misschien niet aan al dat broeikasgas dat we de atmosfeer in pompen en als dat wel zo is maakt het toch niet uit of we er wat aan doen. Dus laten we maar niks doen want dat is democratisch en goed voor de economie. Na mij de zondvloed.

Zoiets | 27-12-18 | 22:31 | 6

Zoiets | 27-12-18 | 22:31,

Je hebt de strekking van de column gemist. Het punt is dat de discussie onmogelijk wordt gemaakt omdat de klimaatlobby andersdenkenden stelselmatig censureert en bedreigt, hen zelfs beroepsverboden oplegt.

Zonder eerlijke discussie is de democratie niks waard.
Zonder eerlijke discussie is ook de wetenschap niks waard.
En zonder eerlijke discussie worden er onnodige stommiteiten begaan, of zelfs herhaald; zie de subsidie voor rijken die een elektrische auto willen kopen. Dat had de vorige keer niks opgeleverd, "dus doen we het gewoon weer"; aldus de klimaatlobby.

En over je denkbeeldige zondvloed gesproken. Juist dit klimaatakkoord gaat de co2 uitstoot verveelvoudigen. Om heel veel redenen, maar vooral omdat we het schone gas gaan vervangen door relatief vervuilende stroomcentrales. Immers;
- tussen het opwekken en gebruiken van stroom gaat ruim 50% verloren;
- stroom heeft een lagere energetische inhoud dan gas, waardoor je er 2 tot 3 x meer van nodig hebt om bijvoorbeeld te koken.

Kortom, de gedachte dat we voor 100.000 euro per werkende Nederlander ons co2 verbruik iets minder snel kunnen laten stijgen dan in de onbetrouwbare klimaatmodellen is voorspeld, is absurd. Het tegendeel is waar, dankzij deze plannen zullen sommige klimaatmodellen mogelijk nog deels bewaarheid worden ook.

Dandruff | 27-12-18 | 23:05

@Zoiets | 27-12-18 | 22:31 | reageer
Wel “iets doen” maakt geen reet uit voor het “probleem”. Zo er al een probleem is, en zo we al weten wat de oorzaak van dat probleem is (wat we allebei niet weten), en zo we de arrogantie hebben dat we aan die oorzaak iets kunnen doen (hetgeen neerkomt op een gemiddeld consumptiepatroon en energieverbruik per persoon van ca. 1850, toen we nog gelukkig waren met een nieuw paar klompen per jaar, in plaats van een nieuwe iPhone), dan maakt dat nog niets uit omdat we met de maatregelen die we in dit land nemen een onmeetbaar effect hebben op de uitstoot en dus op de temperatuur.
Ergo: de maatregelen kunnen nooit gekwantificeerd worden in CO2 en graden Kelvin en dus kan er nooit deugdelijk worden geëvalueerd of die investeringen zinvol zijn geweest. En dat betekent dus: als we niets doen is het effect op klimaat, zeespiegel en de hele rataplan precies gelijk aan het effect als we wél iets doen. Niets doen kost niks. Wel iets doen kost 1000 miljard. Of 1 biljoen. Of, als je liever hebt: 1.000.000 miljoen.
Dat betekent in reële termen: alle Groningers individueel 2 miljoen euro geven ter compensatie van de schade door aardgaswinning en bodemdaling.
En er zit nog voor ongeveer 250 miljard euro gas in de Groningse bodem.

Wel iets doen betekent de welvaart van jou, je kinderen en kleinkinderen wegpissen voor iets dat niet meetbaar is, door lieden die over 50 jaar, als de catastrofe is voorspeld, hartstikke dood zijn.
En dat lieve jongen is de “na ons de zondvloed” gedachte. Allemaal om in het hier en nu een beetje te kunnen deugen en zichzelf een goed gevoel te geven dat ze het zo goed voor hebben met de planeet en de mensheid. De planeet geeft geen fuck. En het grootste deel van de mensheid ook niet.

Stormageddon | 27-12-18 | 23:42

Wow Storma, fantastische tegel..
*pinkt traantje weg*

knutsel_ | 28-12-18 | 00:01
▼ 3 antwoorden verborgen

Niets mis om duurzamer te leven, maar koppel dat inderdaad niet aan die vreselijke klimaat discussie. Neem daar de tijd voor, investeer in nieuwe technieken en in de tussentijd een tandje duurzamer. Zelfs de grootste scepticus heeft uiteindelijke niets tegen een schone omgeving en natuur. Iedereen blij. En als je toch haast hebt; Kerncentrales en energie besparen.

Herr Inspector | 27-12-18 | 22:29

Andersdenkenden ridiculiseren, check.
Andersdenkenden censureren, check.
Andersdenkenden beroepsverboden opleggen, check.
Andersdenkenden bedreigen, check.
Kortom de standaard "argumentatie" van links.

En we weten allemaal dat die bedreigingen van links alleen maar effect hebben omdat links bereid is daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dat ook al oneindig vaak heeft gedaan. Als Jehovah's getuigen iemand zouden bedreigen zouden we ze uitlachen. Maar als linksactivisten dreigen met geweld dan weet je dat ze het menen. Universiteiten, zaaltjes en cafés zeggen "rechtse" sprekers af als antifa cs een fatwa uitspreekt.

Discussie is dus onmogelijk, maar wel nodig. Want de plannen zijn onwerkbaar.
De theorie is dat we door iedereen die niet tot de elite behoort in de kou te zetten, de co2 uitstoot iets minder hard kunnen laten stijgen. De praktijk is dat dat nooit kan lukken, omdat de plannen die ons terug naar de Middeleeuwen moeten leiden niet goed zijn uitgedacht. De groene khmer willen het stroomverbruik verduizendvoudigen, maar beseffen niet dat ze daarvoor het co2 verbruik moeten vertweeduizendvoudigen. Er zijn namelijk wat probleempjes met stroom;
- het rendement van een gascentrale + stroomtransport is hooguit 50%;
- de energetische inhoud van stroom is lager dan gas, je hebt dus meer stroom nodig voor dezelfde hoeveelheid warmte.
Inmiddels weet iedereen dat windmolens en zonne-energie geen betrouwbare energiebronnen zijn; achter elk windmolenpark staat een gascentrale. Het aandeel hernieuwbare energie zou in theorie hooguit 50% kunnen bedragen, maar dat is nu al onhaalbaar. Als ons stroomverbruik verweetikveelvoudigt gaat dat nooit lukken.

Meer stroomverbruik = meer co2 uitstoot.

Dandruff | 27-12-18 | 22:28

Oké, alle auto's in Nederland dan in 2030 volledig ekectrisch. Maar hoe gaan we dan om met Fransen, Belgen, Duitsers etc. die hier nog met hun verbrandingsmotor auto Nederland willen binnen komen? Worden die dan bij de grens tegengehouden ofzo? Dit kan je toch helemaal niet, als onderdeel van Europa, even als Nederland zijnde in je eentje bepalen?

ChristiaanH | 27-12-18 | 22:26 | 4

Op vakantie of handel naar Duitsland gaat het dan ook niet meer worden; EON heeft niet op NL'ers gerekend. Dat Benelux gedeelte hebben ze niet zolang geleden naar Eneco afgestoten. De Duitsers willen ook nog wel een beetje stroom hebben. Lekker op vakantie met 10 accu's.

klowiepowie | 27-12-18 | 22:34

Misschien gaat het daar ook wel om. Eneco voor een appel en een ei verkopen, omdat de vooruitzichten bagger zijn.

klowiepowie | 27-12-18 | 22:39

Daar had ik nog niet eens over nagedacht, je kan niet eens met die electrische kutbak naar het buitenland!

sarcastro | 27-12-18 | 23:47
▼ 1 antwoord verborgen

A. Hier in het zuiden zijn we dat protestantse schuldbesef spuugzat. Wij voelen ons nergens schuldig aan.
B. Ik wil alleen van het gas en de olie af om het kleedjesvolk terug te krijgen naar waar het thuishoort. In een armzalige tent in de woestijn. Ik wil best even financieel bloeden, als we daarmee de fundamentalistische moslims klem kunnen zetten. Eens kijken hoe belangrijk Allah is, als ze er zelf voor moeten betalen.
C. We worden geregeerd door amateurs.

BrabantsVerzet | 27-12-18 | 22:24 | 4

Tronald, de kerken zitten vol met vluchtelingen. De Brabanders zitten in de kroeg.

BrabantsVerzet | 27-12-18 | 22:29

En de pastoor in de vluchtelingen(tjes) zeker?

Tronald_dump | 27-12-18 | 22:31

Helemaal eens met BrabantsVerzet: weg uit Nederland. Het is dat vreselijke calvinistische schuldgevoel, de zelfhaat en de slaafse volgzaamheid t.a.v. een door God gegeven overheid die ons de das omdoet. Pragmatisme is wat we nodig hebben en geen domineesmentaliteit.

5611 | 28-12-18 | 02:34
▼ 1 antwoord verborgen

De kern van het 'probleem' is inderdaad de onbegrensde bevolkingsexplosie. Daar is geen moreel ethische oplossing voor, wat rest zijn druppels op de gloeiende plaat die hooguit de bevolkingsgroei verder stimuleren.

Overigens zitten we met 2050 met een zure oceaan omdat de tesla accu's liggen te verschotten op een Afrikaans strand.

B.agger | 27-12-18 | 22:21 | 2

Gelijk de Rainbow Warrrior in Bangladesh.

knutsel_ | 27-12-18 | 22:27

Er zijn wel oplossingen voor. Die zijn op het moment nog niet acceptabel. Maar wacht tot de stroom uitvalt. Na een paar weken is het zover.

Frau Merkel | 28-12-18 | 01:23

Marcl Crok is min of meer brodeloos gemaakt, uitgekostst door het wetenschappelijke establishment, omdat hij volkomen terecht vragen stelt. Goed dat hij bij Elsevier en bij Baudet zijn ei kwijt kan.Misschien kunnen jullie hem hier ook af en toe wat puntjes op de I laten zetten.

En hij is niet eens een ontkenner, wat dat ook mag zijn, want natuurlijk verandert het klimaat altijd. De échte ontkenners zijn natuurlijk diegenen die vinden dat we om de een of andere reden het klimaat, en dan gaat het over de eigenlijk onmeetbare en niet bestaande globale temperatuur, moeten fixeren. Hoe dom en onbenullig en stupide kun je zijn.
CO2 heeft ietsie pietsie invloed, wellicht, hoewel de sensitiviteit steeds verder naar beneden wordt bijgesteld, het stelt eigenlijk nu helemaal geen ene reet meer voor.

Bring Back Our Tornadoes!
Posted on December 27, 2018 by tonyheller
"the reality is climate change just makes everything more extreme"

Check: USA had an extremely low number of violent tornadoes this year – zero.

realclimatescience.com/2018/12/bring-...

Ik zie in de link ook een reactie van Heller, met mooi grafiekje over teruglopende dagen boven 95 F, in de USA. Dit zijn gegevens waar ze niet aan kunnen klooien.

Zwizalletju | 27-12-18 | 22:19

Eneco is al overstag.
Net op TV een moslima en enkele negerts gezien terwijl Eneco ons vertelt dat we klaar zijn voor de energietransitie.
Walgelijk, het hersenspoelen is begonnen en we kunnen er helemaal niks aan doen

Alco-de-Holist | 27-12-18 | 22:18 | 1

Volgens mij een dubbele boodschap, allereerst "klaar zijn voor de transitie" bij eneco en ten tweede de mensen die in de reclame verschijnen, hebben daarvoor gezorgd, of gaan ervoor zorgen, danwel zijn de toekomstige klanten/bewoners.

thephysicist | 27-12-18 | 22:53

blij dak vorig jaar mn huis verkocht heb... commercial vandaag op de radio.. nieuwe cv of warmtepomp... zal de woningbouw ff bellen wat ze willen ....

de broer van theo | 27-12-18 | 22:17 | 2

Huis of dak verkocht?
Dit is helemaal niks man.

Berbaar | 27-12-18 | 22:24

Hij heeft een blij dak, Berbaar. *Goed lezen*!

letopuwzaak | 27-12-18 | 23:07

Volgens mij hebben ze Rutte helemaal blij gemaakt. Krijg jij 70 maagden en dan doen we Nederland op elektriciteit rijden. Ze wisten op voorhand dat het niet zou lukken. Hebben ze Rutte even mooi te pakken.

klowiepowie | 27-12-18 | 22:16

'de razendsnel tot het Groene Geloof bekeerde Mark Rutte'. Daar lijkt het inderdaad op, maar het is niet wat het lijkt. Rutte de realist gelooft niet in de klimaatsprookjes die momenteel zo populair zijn. Hij weet dat als hij nu gaat beweren dat die hele klimaatverandering zo'n vaart niet loopt, dat hij dan ondersteboven in de hofvijver wordt gehangen. Dus past hij een beproefde strategie toe. Hij juicht alles toe, gedraagt zich alsof hij het licht heeft gezien en geeft al die opgefokte met zichzelf ingenomen klimaat-dromers volledig de ruimte. Wetende, dat die hele club vol gas tegen de rauwe werkelijkheid aanloopt en zelf tot het inzicht zal komen dat een utopie wordt nagejaagd en dat het uiteindelijk een peperdure grap is geworden voor de belastingbetaler. Rutte hoeft dus niks te doen.

isitsoornot | 27-12-18 | 22:15 | 5

Dus Rutte gebruikt ons burgers zeg maar als proefballonetje. Nou staat ze mooi. Nee geloven in die klimaatgekte doet hij niet. Maar nu er grof gegraait kan worden en zijn vriendjes er profijt van hebben doet hij er graag aan mee. En de heil EU zag dat het goed was.

tweetybird | 27-12-18 | 22:22

het begint wel zielig te worden om alle problemen op Rutte af te schuiven.

Ongeblustekalk | 27-12-18 | 22:27

Nee klaasje is mede schuldig.

tweetybird | 27-12-18 | 23:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Wanneer was de laatste ijstijd? Schuld van ons?

Is dit nog nieuws? | 27-12-18 | 22:12 | 4

In de 13e eeuw stapten ze over van diesel op elektrisch. Lijkt me duidelijk.

Rest In Privacy | 27-12-18 | 22:26

Toen waren ze allemaal veganistisch, omdat ze geen vlees konden betalen, vandaar

sarcastro | 27-12-18 | 23:42

@Mark_D_NL | 27-12-18 | 22:21
De laatste ijstijd eindigde 12.000 jaar geleden. Vermoedelijk omdat toen de eerste homo uit de prehistorische kast kwam. Of zo.

Stormageddon | 27-12-18 | 23:54
▼ 1 antwoord verborgen

Iets verderop ligt een overnachtingshaven voor binnenvaartschepen,
Stuk of 35/45 liggen max 3x24 uur zo'n 1,8 liter stookolie per 10 pk per uur,
Fuck die Hagenezen en hun pallets een keer per jaar,
echt goed vervuilen kun je leren en is hier dagelijkse praktijk.

Halul gebakken | 27-12-18 | 22:11

Hopelijk knalt de Krakatau een dezer dagen opnieuw met een daverende klap in de lucht. De laatste keer dat dit gebeurde (27 augustus 1883) daalde de temperatuur op de hele wereld meer dan 10 jaar met 0,5 C.
Ab hoopte een paar jaar geleden op een eruptie 4 keer zo groot als Mt. St. Helens van de Pococatepetl; een beest van een berg (5300 m) en actieve vulkaan in Megico. Dat zou pas zoden aan de dijk zetten voor een afkoeling.
Alleen jammer dat ze dicht in de buurt zoveel rommel maken.

Ab Sconditus | 27-12-18 | 22:11 | 3

Er is vast wel een consensus van 97% te vinden die kan uitleggen dat een afkoeling van 0.5C eigenlijk een opwarming is van 2% is en we dus nog harder aan de bak moeten om iedereen het leven onmogelijk te maken.

sarcastro | 27-12-18 | 23:40

@sarcastro (briljante nick!)
Ongetwijfeld.
Klaver modus on;
Moeder Aarde heeft ons in haar onbegrijpelijke lankmoedigheid en goedertierenheid nog enkele jaren respijt gegeven voordat zij haar klimaattoorn over ons zondaars zal brengen. Dit is de laatste kans om u te bekeren.
Klaver modus off.

Ab Sconditus | 28-12-18 | 00:32

De uitbarsting van de Krakatau is onze schuld. We moeten hier in Nederland minder adem gaan halen en meer belasting gaan betalen. /> GL modus

5611 | 28-12-18 | 09:51

Als warmtepompen zo fantastisch zouden zijn, gingen ze daar ook wel voor in Frankrijk en Spanje ipv aardgas. Als politici ECHT om het milieu gaven, gingen ze de miljarden wel investeren in andere landen, waar je met hetzelfde geld veel meer kunt verbeteren.

En verder verandert klimaat altijd. Het jojoot wat door allerlei verschillende variabelen, waarvan de wetenschap sommige variabelen vast nog niet weet, anders zouden ze het weer over 3 dagen nog wel wat preciezer moeten kunnen voorspellen, laat staan 30 jaar.

Maar ik durf dit stukje niet te delen in het openbaar. Bang dat ik uitgekotst word.

je postbode | 27-12-18 | 22:10 | 2

De Balkan wordt aangesloten aan het gas. De hele infrastructuur wordt daar opgetuigd.

Earl_of_Doncaster | 27-12-18 | 22:15

je postbode | 27-12-18 | 22:10 | reageer
Zieltjes winnen voor het gezonde verstand heeft ook geen zin meer op dit moment, de fanatici zijn weer op ramkoers en het enige wat je kan doen is je schrap zetten en hopen dat er niet teveel doden vallen dit keer.

sarcastro | 27-12-18 | 23:38

Even voor den informatie. Het kan simpelweg niet. Aan het aantal te bouwen elektrische autootjes zal het niet liggen. Die dingen rijden ergens op: elektriciteit!
118,5 miljard km / 100 km (verbruiken autootjes 15 kWh mee dus.. ) / 35 kWh (dan nog even delen door 1000 om het aantal MW uit te rekenen dus.. ) / 1000 = 80 kerncentrales.

klowiepowie | 27-12-18 | 22:09 | 3

Één kerncentrale per 220.000 inwoners dus, wat kost een centrale ook alweer? Hier in Fryslân 3, in bijv. Amsterdam al minimaal 4.

En dan lekker deugen met je Tesla, en een koelwatertoren in je achtertuin.

Binkoo | 27-12-18 | 22:42

Ik heb de oplossing. Een moderne trapauto. Veel automobilisten zouden ook de fiets kunnen pakken, maar ze willen per se in een doosje zitten. Nou, dan regelen we dat toch?

BrabantsVerzet | 27-12-18 | 22:46

Reken dan ook nog even elektrisch vliegen uit. Vorige maand eens gedaan. Kom je op 4 stuks 5GW centrales voor alleen Schiphol. Zie je het al gebeuren?

marcoplarco | 27-12-18 | 23:01

Verdomme, van Rossum, sinds jullie onafhankelijk zijn, schrijft u wel hele, zeer rake, maar ook, lange stukken. Ik krijg er (nog meer) koppijn van. Dit zeer degelijk geschreven stuk onderschrijft alleen maar één ding, ons land is niet meer. Ik ben even niet aanwezig geweest, maar iemand Kleurdoosje gelezen, of, als u dit leest, laat even weten hoe het gaat, hoewel dat een enorme kutvraag is, waarvoor mijn excuses.

GKJP | 27-12-18 | 22:09 | 6

letopuwzaak, vlak voor kerst.

Muuke | 27-12-18 | 23:56

Vanuit een hospice.

Muuke | 28-12-18 | 00:21

De graaf van Egmond was ook ziek, iemand die daar wat van weet?

Muuke | 28-12-18 | 00:22
▼ 3 antwoorden verborgen

Mensen vragen zich als bange peasants af wat de 'verborgen agenda' is. Oooh they be magicks! Misschien zijn het juist de olie en energiebedrijven die een verborgen agenda hebben om klimaatverandering te ontkennen. Neee, dat kan het niet zijn toch? Dat ze zoiets zouden doen om geld? Kan ik me echt niet voorstellen van de bedrijven die de wereld in handen hebben, die willen eerst en vooral transparantie en het beste voor de mens!

*here comes santaclaus here comes santaclaus right down idiot cunts*

Gehaktbalmetketjap | 27-12-18 | 22:08 | 3

Ach gossie, zitten de grote bedrijven je dwars?

sarcastro | 27-12-18 | 23:34

Gehaktbalmetketjap | 27-12-18 | 22:08,

Je weerlegt geen woord van wat iemand hier gezegd heeft.
Je komt met 0 controleerbare feiten, 0 inhoudelijke argumenten en 0 concrete voorbeelden.
Je speculeert dus maar wat over de "verborgen agenda van olie en energie bedrijven"... Maar juist die bedrijven gaan volledig mee in de klimaathysterie!
En warempel; zij gaan daar inderdaad ook aan verdienen.
Immers; klimaathysterie = verdienmodel. En niet alleen voor politici.

Je hebt echt geen benul van de wereld om je heen.

Dandruff | 28-12-18 | 01:12

Ja jongens blijf maar lekker in de kerstman geloven :')

Gehaktbalmetketjap | 28-12-18 | 10:01

Ach... Gerrit Hiemstra.
“Tot toe is er geen andere oorzaak gevonden.”
twitter.com/GerritHiemstra/status/107...
Jawel hoor.
www.youtube.com/watch?v=xSgCsb34Bfs

Natuurlijke oscillaties in zonnekracht en oceaanstromingen, die ook duizenden jaren geleden al voorkwamen kunnen het klimaat en de klimaatverandering van de afgelopen 150 jaar, de hele periode van industrialisatie, perfect verklaren, zonder de minieme toename van CO2 in de atmosfeer door menselijke uitstoot in acht te nemen. Als je de forcing van extra CO2 van 280 tot 400 ppm, die sowieso in laboratorium omstandigheden hooguit in tienden van graden gemeten kan worden, totaal negeert en slechts de natuurlijke variatie van bekende cycli berekent heb je een verklaring voor alle bekende opwarming. Maar dat wenst Gerrit natuurlijk niet te weten.

Stormageddon | 27-12-18 | 22:07 | 5

Best schattig om te zien dat mensen een leugen willen duiden, dat heeft toch geen nut?

Ongeblustekalk | 27-12-18 | 22:22

@DrumPiet | 27-12-18 | 22:17
Op het totaal van de hele Carbon cycle is de menselijke uitstoot tamelijk klein. Je zou het miniem kunnen noemen. Het is hooguit 5% van het totaal van de CO2 emissie door natuurlijke bronnen. Dat is gewoon een feit, en wordt ook door de IPCC rapporten niet bestreden. En ja, in de afgelopen 100 jaar is de concentratie gestegen. Hoeveel daarvan door menselijk toedoen komt is maar helemaal de vraag. Niemand die het weet. Het is een aanname dat de mens daar voor een groot deel verantwoordelijk voor is, maar uit de paleoklimatologie weten we dat temperatuur altijd vooraf gaat aan CO2 stijging. Het is 1,5 graad warmer geworden sinds 1850, dus dat er meer CO2 in de atmosfeer komt is geen mysterie, dat zou je op basis van historische en prehistorische data ook verwachten.

Er is nog iets vreemds aan de hand met de gemeten CO2 concentratie (naast het feit dat die gemeten wordt naast aan actieve vulkaan op Mauna Loa), en dat is de lineaire stijging.
assets.climatecentral.org/images/made/...
Da’s best raar als je de werkelijk explosieve industrialisatie van met name de ontwikkelingslanden in de afgelopen 50 jaar beschouwt. Die is exponentieel toegenomen. Evenals het mondiale transport, autokilometers, en verbruik van fossiele brandstoffen.
Je zou toch een veel snellere stijging verwachten, maar alle metingen, ook proxymetingen uit veengrond, boomringen en ijskernen voor de periode voor 1950 laten een hele geleidelijke stijging zien. Geen exponentiële, die je zou verwachten als de mens de enige bron van die stijging zou zijn. Geen enkele wetenschapper die aan de IPCC bijdraagt heeft er een verklaring voor.

Stormageddon | 27-12-18 | 22:47

Dank weer, Stormageddon!

letopuwzaak | 27-12-18 | 23:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Het is net een dieseltje dat geenstijl, eindelijk op dreef om die klimaatwankers aan te pakken. Prima artikel

100MiljoenMiljard | 27-12-18 | 22:06

De vraag is tevens welke verborgen agenda links heeft in de klimaat-discussie.

Milieuactivisten zijn opvallen vaak tevens (extreem)links.

Toen een militair transport in 2003 richting Irak wilde uitvaren, poogde GreenPreace dit te verhinderen. De combinatie van milieu-activisme en pacifisme, binnen welke politieke partij (die voortkomt uit 4 linkse splinterpartijen) zullen hiervoor vooral de handen fanatiek op elkaar gaan?

En dan de combinatie met klimaat en “vluchteling”, modieus verwoord in het woord “klimaatvluchteling”. Leuk verzonnen, en uiteraard een fenomeen waar de blanke Westerse man/vrouw hoofdschuldige aan is (en dientengevolge daar financieel flink voor op moet draaien).

De lijst met PvdA- en GroenLinks politici die een post-politieke carrière in de hoogste regionen van de milieu- en vluchtelingenorganisaties voortzetten is eindeloos.

Wie voor de financiering van deze organisaties via subsidies opdraait is volkomen duidelijk. En dat moet uiteraard “maatschappelijk worden verantwoord”.

Klimaat is nu dus het nieuwe Milleniumwoord geworden, om de subsidiekraan voor (extreem)linkse nietsnutten wagenwijd open te houden.

Kompromat | 27-12-18 | 22:02 | 3

Wereldregering. Dat is het doel. Een wereldregering die dwingend grensoverschrijdende maatregelen kan opleggen. Daarvoor is een mondiaal grensoverschrijdend probleem nodig dat elk land en elk mens gelijk bedreigt.
Daar zoekt die neomarxistische kerk al naar sinds het communisme faalde. Wereldwijde klimaatverandering door menselijk toedoen, met de gedachte dde mens het ook kan terugdraaien, is hét perfecte “probleem” om die wereldregering dichterbij te brengen.
Als dat mislukt dan blijft er nog maar 1 sprookje over. Aliens. Vijandige ET’s die hele aarde bedreigen. Merk mijn woorden: Dat wordt de volgende hoax, over 20 jaar of zo, als we de tiende Elfstedentocht op rij hebben gehad. .

Stormageddon | 27-12-18 | 22:14

@Kompromat, Stormageddon,

Ter aanvulling.
Dat links poep praat blijkt ook uit het feit dat linkse plannen zichzelf altijd tegenspreken. Bijvoorbeeld het idee dat we minder moeten vliegen vanwege het klimaat, tegenover het idee dat 4 miljard mensen het "recht" hebben hier een huis en een uitkering aan te vragen.
Maar ieder weldenkend mens snapt toch wel dat die immigranten allemaal pakweg 1 x per jaar naar hun vaderland teruggaan? Als vakantie, familiebezoek, bruidje ophalen, dochter laten besnijden, whatever. En die gaan echt niet met de fiets.

De combinatie massa-immigratie + milieubeleid is dus net zo onmogelijk als de combinatie massa-immigratie + verzorgingsstaat. Wie pretendeert beide te kunnen verwezenlijken is òf een leugenaar, òf een totaalidioot.

Dandruff | 27-12-18 | 22:40

Stormageddon | 27-12-18 | 22:14
Ja dat dus, ik meen me te herinneren dat de club van rome dat balletje aan het rollen heeft gebracht.

sarcastro | 27-12-18 | 23:30

Het verneukeratieve is het gevoel van urgentie van de alarmisten. Ze hebben geen tijd meer voor debat want 'straks is het te laat'.

JTKDM | 27-12-18 | 22:01 | 1

Ze hebben al decennia 'geen tijd' voor een debat.

sarcastro | 27-12-18 | 23:28

En ondertussen een paar Hagenezen 120.00 pallets in de hens..... en iedereen vindt t prachtig

Doelekkerzelfnormaal | 27-12-18 | 21:59 | 5

@Muchnadt | 27-12-18 | 22:12
Welnee nergens last van en helemaal leuk morgenavond ben ik er te gast. Prachtige traditie!

Berbaar | 27-12-18 | 22:28

Zonde, kan je hartstikke leuke dingen van maken.

Muuke | 28-12-18 | 00:24

Klopt. Een hele grote brandstapel!
Sorry, ik kon het niet laten..

Frau Merkel | 28-12-18 | 01:27
▼ 2 antwoorden verborgen

Kennelijk geloven de overheid en Brussel zelf niet eens in de maatregelen die genomen gaan worden tegen de klimaatverandering. Het ijs op de noordpool smelt. Schepen proberen al routes uit. En Brussel financiert de stationering van satellieten en grondstations zodat de scheepvaart daar veilig kan navigeren en varen. Brussel gaat ervan uit dat het ijs hoe dan ook toch wel verdwijnt.

Sierstrip | 27-12-18 | 21:58 | 4

Tronald, die satelliet komt en een grondstation ook. Als voorbereiding op wat komen gaat. Namelijk schepen die daar gaan varen.

Sierstrip | 27-12-18 | 22:12

mischien dat het over een aantal rendable wordt om die route te nemen. Zou wel goed zijn voor de uitstoot, omdat het aanzienlijk aantal mijlen scheelt tov de suez-route.

Tronald_dump | 27-12-18 | 22:24

Dat is een leuk excuus. Het is waarschijnlijker dat het is om de boorplatformen in die regio te kunnen laten werken. Er zit een hoop olie onder noordkap en iedereen wil dat hebben.

Frau Merkel | 28-12-18 | 01:29
▼ 1 antwoord verborgen

Ja, goed stuk. Nederland is christelijk. Schuld en boete. Je bent een zondaar en je moet lijden. En Nederland is collectivistisch. Je richt je naar de consensus en anders deug je niet. Einde discussie.

Zou deze klimaatreligie er nu zijn gekomen als vervanger van de antiracismereligie? Wie weet. Ik vind het wel een beetje vooruitgang. Ik lijd liever voor een goed klimaat. (Sterker nog, ik doe dat al jaren.)

Maar is geen religie niet beter? Een echte inhoudelijke debatcultuur. Niet alleen maar dat verketteren en ridiculiseren. Dus echt moeite doen om te begrijpen en te argumenteren. Dat vereist wel een grote mentale verandering bij de gemiddelde Nederlander. Geen conformisme, geen bangigheid en en niet elkaar maar napraten.

Wat betreft oplossingen voor de klimaatproblemen, waarom geen nieuwe kerncentrales neerzetten? Die zijn tegenwoordig heel veilig.

Rest In Privacy | 27-12-18 | 21:57 | 1

Even geduld. De thorium reactors zijn reeds een eind op weg. Scheelt een hoop rommel opruimen straks.

bodemloos | 27-12-18 | 22:39

Emigreer naar een fatsoenlijk land, run will you can.

Vonkentrekker | 27-12-18 | 21:57 | 1

Blumenau 2.0

Pimp my Voortuin | 27-12-18 | 22:05

Hebben de heren prof ook rekening gehouden met bv wat Etna nu aan het doen is?
Op de natuur kun je niet een berekening of voorspelling over tientallen jaren loslaten en zeker niet met zoveel nullen achter de komma,
1% ernaast en we moeten weer aan de kolen om niet te bevriezen.
Dat we hier een beetje netjes met ons leefmilieu omgaan daar heb ik alle begrip voor. Laat eerst maar eens de rest van de wereld ons huidige niveau halen, we liggen al zover voor op 90% van de andere landen dat het uitbouwen van deze voorsprong met deze kapitaalvernietiging niet nodig is. Verder ontwikkelen en inovatie, ja natuurlijk maar wel met draagvlak en financieel te verantwoorden en te dragen.

Damoos | 27-12-18 | 21:56

Er is een bijkomstig voordeel, oplossing van de files. Straks heeft 3 % van de bevolking , welke dus WEL het geld hebben voor een Tesla, een groot autobaan netwerk ter beschikking. De rest staat langs de kant, autobanden opstoken

gringo-brd | 27-12-18 | 21:54

Willy had het in zijn kersttoespraak voornamelijk over Nederland. Dus ik vraag me af wat we met Parijs of de wereld te maken hebben ? Nou ben ik niet van het nationalistisch populistisch koningshuis, maar toch. De toon is gezet.

InSight | 27-12-18 | 21:53 | 2

De koningswijfjes worden echter wel weer globaal gescoord.

bodemloos | 27-12-18 | 22:35

Die WA von Amsberg kakelt gewoon na wat er op zijn blaadje staat, geschreven door Mark “incompetent” Prutte, en stelt zo zijn royale uitkering veilig. Ook een sneue vorm van profiteren en parasiteren natuurlijk.

Superkwatta | 28-12-18 | 00:00

Beter is het om 4 miljard mensen af te slachten...... beter voor moeder aarde dan.

Oepsie1234 | 27-12-18 | 21:52 | 4

Dat is als al het andere niet gaat lukken. Soort van eind oplossing..

CanisHorribilis | 27-12-18 | 22:53

Eens hoor , de fors groeiende overbevolking ( in combinatie met een groeiende C)2 uitstoot per mens doordat iedereen wil wat wij in het Westen hebben ) zal het leven op aarde vernietigen. Alleen een snelle dodelijke epidemische ziekte in Afrika kan het tij nog keren .....

FrankOngerust | 27-12-18 | 23:17

Als het westen zou stoppen met consumeren in China en India en het 'helpen' van Afrika sterven ze vanzelf van de honger, maar dat willen we dan weer niet eh?

sarcastro | 27-12-18 | 23:25
▼ 1 antwoord verborgen

Een kerk heeft nou eenmaal een selecte elite nodig van priesters en bisschoppen die de massa vertelt dat zij slecht en zondig is. En dat die zondigheid dus bestraft moet worden.

Niet door de massa de kans te geven om te verbeteren, maar door hen steeds meer zaken en rechten af te pakken.

raskol | 27-12-18 | 21:52 | 1

daarom waren en zijn de meeste bisschoppen en pastoors ook zo vet , als sinds eeuwen

gringo-brd | 27-12-18 | 21:56

Ik woon in Groningen en heb kennissen met aardbevingsschade. Toch vind ik het absurd dat we niet eruit halen wat er inzit. Compenseer gewoon iedereen met schade, desnoods dubbel en je houdt nog miljarden over voor investering en innovatie.
Gas is relatief schoon. Ik snap werkelijk niet waarom demense niet doorhebben dat die stroom ergens vandaan moet komen en dat het met alleen zonnepanelen en windmolens niet gaat lukken. Dat we stroom moeten invoeren en dat de bron niet altijd zo "groen" is als beweerd wordt. Ongelooflijk stupide struisvogel- -meets-nimby-gedrag.

En dan zijn er nog wel een paar dingetjes. Stroom opwekken met panelen, hartstikke mooi, maar teruggeven aan het net is ook niet probleemloos. Vraag een gemiddelde ingenieur die verstand heeft van elektriciteit hoe het zit met de netspanning en dan met name de frequentie van de stroom. Die is al een tijd geen 50 hz meer. Apparaten vinden dat niet zo fijn. En dan de kabels die moeten worden vervangen in de straten omdat er veel te weinig capaciteit is.
Hoe zit het met het onderhoud en de reparatie van al die elektrische auto's die hier moeten gaan rijden? Verwachten ze dat de huidige garagisten zich en masse gaan omscholen tot electriciens?
En er zijn nog wel wat wat zaken aan te stippen...

knutsel_ | 27-12-18 | 21:51 | 4

Het stomste is nog dat ze net doen alsof het realiseren van een geheel nieuwe (extra) infrastructuur ecologisch verantwoord is.

sarcastro | 27-12-18 | 23:22

@sarcastro Precies. Die Cobalt-negertjes zijn al genoemd in het artikel. Alsof windmolens, zonnepanelen en Tesla's van hout zijn waar je slechts een paar bomen voor hoeft te herplanten.
Plus dat die optimistische berekeningen wat het per individu zou gaan kosten heel veel zaken buiten beschouwing laten.

knutsel_ | 27-12-18 | 23:40

@FrankOngerust | 27-12-18 | 23:19
Als je daar maar diep genoeg boort kun je misschien nog iets leuks met aardwarmte doen. Er ligt immers een vulkaan onder de Waddenzee.
wetenschap.infonu.nl/natuurverschijns...

Stormageddon | 28-12-18 | 00:25
▼ 1 antwoord verborgen

KlImaat bullshit, ik veeg mijn boerderij af met deze geldklopperij. Ik ga het pas geloven als men de grootste schuldige van de vervuiling der aarde aanpakken namelijk de constant neukende en explosief groeiende wereld bevolking !! Is ook simpel op te lossen: kinderbijslag direct afschaffen, tweede kind vette belasting aanslag en bij het derde kleine gedrocht dat er uit geperst wordt een gevangenisstraf. Dit voor Europa. Voor de rest van de wereld vrouwen verplicht aan de prikpil of indien niet vrijwillig beschieten met blaaspijp. Maar hee, de imaginaire god zei, gaat heen en vermenigvuldig u, dus kansloos dat dit door neuken aangepakt wordt.

Humorousbff | 27-12-18 | 21:50 | 6

Als alle gelovigen nou eens vrijwillig vervroegd naar hun eeuwige paradijs gaan lossen we de meeste problemen op dit bolletje al gelijk op

Ben Hetzat | 27-12-18 | 22:55

Vroeger waren veel kinderen nodig omdat men nog niet zo oud werd, in Afrika, omdat er heel veel kindersterfte was. Nu gaan ze bij de eerste de beste uitbraak er naar toe. Maat die Afrikanen gaan gewoon door met wat ze gewend zijn.

Muuke | 28-12-18 | 00:29

Tronald_dump | 27-12-18 | 22:10
Nee vooral doorfokkers subsidie geven, dat is liberaal.

miko | 28-12-18 | 02:24
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed en evenwichtig stuk.
Wat Hiemstra betreft: in een Volkskrantinterview zet hij de sceptici weg als behartigers van de financiële belangen van de fossiele brandstoffenindustrie.
Daar zit vast een kern van waarheid in. Maar het omgekeerde zal ook waar zijn.
De energietransitie wordt vast ook mede gedreven door zakelijke belangen. Op zich is dit niks opzienbarends maar doe het niet voorkomen alsof louter het redden van de aarde de drijfveer is achter de transitie. Durf te bekennen dat groen, milieu, eco en al die mooie doelen ook geld gedreven zijn.
Misschien een interessante casus voor onderzoeksjournalistiek: wie worden er financieel beter van de transitie? Wie zijn de échte grote spelers, nu en in de toekomst?

Amsterdamsko | 27-12-18 | 21:50 | 6

Lieden die Nederlandse woorden door Engelse vervangen om interessant te lijken altijd - veel.

Rest In Privacy | 27-12-18 | 22:24

Er staat 'drijfveer' maar dan net even anders.

letopuwzaak | 27-12-18 | 23:17

Berber subsidieslurpert. Het verbaast me echt helemaal niks. Je moet je kapot schamen. Wat een profiteur.

Superkwatta | 27-12-18 | 23:57
▼ 3 antwoorden verborgen

Simpel, ik laat de schoorsteen roken. Als het erg koud wordt dan kunnen we nog altijd autobanden opstoken van alle auto's die dank onze achterlijke regering aan de kant van de weg staan te rotten.

gringo-brd | 27-12-18 | 21:50

Het meest opvallende is de plotselinge versnelling in het tempo waarmee alles anders moet worden. Alsof er ergens een knop in die koppen is omgegaan die allerlei maatregelen over ons uit willen strooien omdat ze op dit moment eigenlijk geen andere problemen willen aanpakken. Dat de mens invloed heeft op zijn leefomgeving is evident, maar dat komt nu eenmaal doordat de mens nu eenmaal bewoner, en geen gast, is van deze planeet. Vooropgesteld dat er een probleem is van proporties die de politiek schetst en voorspeld, is het wel zo dat dit het resultaat is van de handelingen die de mens sinds de industriële revolutie heeft uitgevoerd. Om dit nu binnen enkele decennia terug te draaien is een gotspe, zeker binnen een ecologisch systeem dat zich beweegt binnen uitersten van honderden jaren. Wil je transformeren naar een schone en circulaire maatschappij, dan zal je alles mee moeten wegen en aan moeten pakken. De verstandigste manier daarvoor is om de technologische ontwikkelingen met betrekking tot energieverbruik en opslag, maar ook productie in de industriële sector te volgen en te koppelen met een verstandig economisch beleid. Wat de huidige regering doet is een potje paniekvoetbal spelen wat gelijkenis toont met het over sturen van een systeem.

devil13 | 27-12-18 | 21:49 | 4

Maak je maar niet druk. Wie moet dit gaan uitvoeren? Ze hebben niet eens de mensen en ingenieurs om dit te bewerkstelligen. Over 8 jaar is 60% van de ingenieurs met pensioen.

Ha ha succes met jullie klimaat beleid stelletje Haagse debielen... dat gaat toch niet lukken.

ja-ja-nee-nee | 27-12-18 | 22:06

Martin Sommer noemt Nederland een halsoverkop land. De knop gaat bij iedereen opeens om, zoals je schreef. En dan gaat het heel snel. Een soort hysterie. Van te voren kijkt iedereen naar elkaar. Want je moet niet te laat gaan maar ook niet te vroeg. Als je te vroeg gaat: oh wat zegt hij nou? Wat gek! Martin Sommer omschreef het als een soort sur place van wielrenners aan het eind van een etappe met de finish in zicht. Timing timing timing.

Rest In Privacy | 27-12-18 | 22:07

@a-ja-nee-nee | 27-12-18 | 22:06
dat is juist het slimme van het geheel: aangezien het een hoax is maakt het niet uit wat je doet, het heeft hoe dan ook geen effect.... ingenieur of niet

kindapaas | 27-12-18 | 23:03
▼ 1 antwoord verborgen

In 1980 vielen de gaten in je paraplu. Weggevreten door de zure regen dat was pas erg!

wie zal het zeggen | 27-12-18 | 21:43 | 3

Nou en in 1990 kreeg je lasogen door dat gat in de ozonlaag, hoe hebben we dat ooit overleefd?

sarcastro | 27-12-18 | 23:13

Dat zijn juist de 2 voorbeelden waar zo'n beetje de gehele wereld wel adequaat heeft ingegrepen.

Herr Inspector | 27-12-18 | 23:26

Haha oh ja joh?

sarcastro | 28-12-18 | 00:48

Er was niet veel voor nodig om Sybrand Buma schaakmat te zetten zeg, wat een oetlul.

JI-HAAT | 27-12-18 | 21:43 | 1

Kan iemand helpen om het volgende te verhelderen. Ik ben zeker geen linkse rakker, maar wat ik lastig vind te rijmen waarom de PVDA en de SP het klimaatakkoord/de klimaatwet ondersteunen. Juist hun achterban heeft moeite om de hogere kosten die daar bij horen te betalen (EUR +350 alleen al voor 2019), omdat energiekosten nou eenmaal een hoger procentueel deel uitmaken van een ondermodaal/modaal inkomen vs iemand met een relatief hoog inkomen. Van groenlinks kan ik dergelijke idioterie begrijpen, maar van de SP en de PVDA vind ik het een raadsel.

100MiljoenMiljard | 27-12-18 | 21:43 | 6

100MiljoenMiljard : U verondersteld dat de achterban van die linkse partijen de werkende zijn met een laag inkomen. Dan heeft u het mis, de PvdA gokte op de allochtoon in de bijstand, die nu naar DENK gaat en de SP is zo politiek correct geworden dat echte arbeiders gillend naar de PVV rennen en er wat aktievoerders en luie ambtenaren over zijn.

Tronald_dump | 27-12-18 | 22:16

De PvdA is helemaal het contact met zijn oorspronkelijke achterban kwijt. Arbeiders zijn racisten. Batch of deplorables.

Rest In Privacy | 27-12-18 | 22:21

@100MiljoenMiljard
Ze willen voorkomen dat je gaat sparen. "Sparen maakt vrij" maar is alleen mogelijk als aan de randvoorwaarde is voldaan: een overzichtelijk langdurig stabiel economisch systeem met voorspelbare en beïnvloedbare waarderingen van onderliggende waarden. De grenzen zijn bereikt, de bevolkingen groeien maar de economie kan niet meer meegroeien (er is maar 1 planeet); alleen al de druk van te betalen rente op de staatsschulden zorgt voor een groeidwang die fysiek niet meer mogelijk is => er moet ontspaard worden zonder dat het opvalt.

kindapaas | 27-12-18 | 23:18
▼ 3 antwoorden verborgen

Voer die discussie dan. Tik eens een stukkie over klimaatverandering en de mogelijke rol van de mens daarbij. Zet eens twee mensen met wat verstand en een andere mening bij elkaar en laat ze babbelen, ik ben benieuwd wat er uitkomt. De discussie over of de (voorgestelde!) klimaatmaatregelen zinvol zijn, is terecht. Zelf als je denkt dat de mens oorzaak is, kan je denken dat een warmtepomp het probleem niet oplost. Maar het vingertje wijzen naar de ander omdat hij niet naar je luistert werkt nu helaas twee kanten op. Sterker nog: het is een tendentieus verdienmodel. Klimaatgekkies vs angry white men. Een meta discussie.
Ik zou een degelijke, roze analyse op prijs stellen. Het liefst met wat kritische meelezers.

Ggroengras | 27-12-18 | 21:41 | 7

@Hollende_Kleurling | 27-12-18 | 22:01
En door types zoals U heeft het dus ook helemaal geen zin meer om überhaupt een debat aan te gaan.

Berbaar | 27-12-18 | 22:10

Het gaat niet om wat je denkt. Wetenschap gaat over wat is bewezen.

De invloed van de mens op het klimaat is gebaseerd op aannamen.
Ondertussen is er geen wetenschappelijk instituut wat een compleet werkend klimaatmodel heeft kunnen produceren waarbij het verleden 'bewezen' kan worden. Vraag een klimatoloog eens naar de exacte triggers die hebben geleid tot een willekeurige ijstijd.. Men weet het niet.
Hoe kan je dan met droge ogen beweren dat je wel in staat bent de toekomst te voorspellen?

De klimaat-verandering hype is gebaseerd op klinklare leugens.
De 'feiten' die gebruikt worden om global warming te bewijzen zijn aangepast om ze bruikbaar te maken. Zoek op Youtube naar "Is The Global Temperature Record Credible?"
Dit lijkt in eerste instantie een alu hoedje, maar gaandeweg presenteert men steeds meer bewijzen dat het verleden simpelweg aangepast is om de toekomst te kunnen voorspellen..

Het klimaatakkoord is klinklare zwendel en moet een krachtig halt toegeroepen worden.

DatInternetDingetje | 27-12-18 | 22:33

Waarom altijd in debat en discussie ? Totaal niet zinvol, iedereen heeft wel een mening en zo zijn belangen. Het hebben van een mening is geen wetenschap.

Wetenschappers wetenschap laten bedrijven en niet via sponsoren
van onderzoeken de wetenschapper en hun onderzoek (resultaten) corrumperen.

thephysicist | 27-12-18 | 22:37
▼ 4 antwoorden verborgen

Zo’n europees leger kost een hoop centen. En die centen zijn er binnenkort.

Rest In Privacy | 27-12-18 | 21:41 | 1

Brexit gaat ook nog een gat slaan in de begroting van de EU..... en die centen zijn er nu binnenkort weer!

Oepsie1234 | 27-12-18 | 21:48

De eerste zin... dat de mens de planeet zou vernietigen is volkomen onzin. De mens zou dat niet eens kunnen al zou het dat zelfs willen. De planeet bestaat al tig miljard jaar en zal nog lang bestaan als wij allang tenonder zijn gegaan.

Dat de mens een bedreiging voor de natuur zou zijn is volkomen onzin. Vraag maar eens aan die 200 mensen die door de tsunami om het elven zijn gekomen of zij zich een bedreiging voor de natuur vormde. De natuur doet het prima, wij zijn het probleem. Wij vervuilen onze leefomgeving en teren in op de reserves van de aarde. Maar daar heeft de aarde echt geen enkele last van. Wij sterven alleen eerder uit, maar dat is echt helemaal niet erg.

RenHoek | 27-12-18 | 21:40 | 2

Zo kun je het ook zien,of we zijn met teveel. Alle inspanning nu doen om de bevolking terug te dringen en zorgen dat we minder handen nodig hebben is veel beter. Hoe gaaf moet de wereld er uit zien met nog geen miljard mensen??

miko | 27-12-18 | 23:59

Ach, iedereen schiet zo door. Is soja in, hup gaat er weer een heel bos omver om dat te verbouwen. Men zou moeten vissen om te eten en de rest van de natuur met rust laten, dan blijft het evenwicht behouden. Maar het is en blijft altijd weer dat verrotte geld waar alles om draait.

Muuke | 28-12-18 | 00:42

Net voor 40.000 euro geïnvesteerd in isolatie, dak, vloer, ramen alles. Moet nog voor 120.000 investeren om dit pand uit 1978 volledig klimaat neutraal te krijgen.... Echt, 10.000 euro. Ik woonde hiervoor in een woning uit 1880, de enige manier om die klimaatneutraal te krijgen? Plat en nieuwbouwen. Wat een mafketel met zijn 10.000 euro.

w@rrIOr | 27-12-18 | 21:40 | 2

Beter kun je bouwen om echt off the grid te komen.
Vastrecht, transportkosten, aansluitkosten gaan zo hoog worden dat ook al gebruik je weinig energie je toch ween godsvermogen kwijt bent.
Leef off the grid geen aansluiting van nutsvoorzieningen met uitzondering van water misschien.
Gas, doe net als boeren een propaangastank in de tuin of tank LPG voor het koken en dergelijke.

Johan_Voorhaar | 27-12-18 | 21:46

Goed punt w@rrior. Als de regering garandeert dat het met 10.000 Euro klaar is, dan nodig ik ze uit om morgen bij me te komen verbouwen. Spaarpot open en gaan. Maar ook geen cent meer van mij, en wee je gebeente als er nog om belasting gezeken wordt.

marcoplarco | 27-12-18 | 22:52

Het enige wat je er nog tegen kunt doennis emigreren nu het nog kan. Landen gaan hun grenzen steeds meer dichtgooien. Zelfs Nieuw Zeeland kom je niet zo makkelijk meer in. Ze zien hier dat tegen de 5 miljoen mensen ook te druk wordt.

Fapfap | 27-12-18 | 21:39 | 1

Leuk als je jong bent en in dat geval ging ik vanavond nog pakken. Maar zit je vlak voor je pensioen dan kun je alleen maar bidden. Hoewel ik als atheïst daar weinig van verwacht.

Ben Hetzat | 27-12-18 | 22:43

Als iets ondemocratisch besloten wordt kun je het met een democratie correctie middels verkiezingen ook niet meer terug draaien.
Het is heel vervelend om te zeggen maar wat de gele hesjes in Frankrijk doen is ondemocratisch en gewelddadig maar je ziet het heeft al enig effect.

Johan_Voorhaar | 27-12-18 | 21:37 | 1

Ook wel eens fris, gewoon duidelijke opinie zonder cynisme op GeenStijl. Ben het er van harte mee eens.

Bvdb | 27-12-18 | 21:37

We worden geregeerd door de VU kliek rond de zure adem van Abraham Kuyper. Hoe heeft het in godsnaam zo ver kunnen komen in dit land?

John Hawkwood | 27-12-18 | 21:35

En hier, voor het eerst in de geschiedenis, vinden links en rechts elkaar. Ze zien een nieuw machtsmodel voor hun machtshongerige ogen ontstaan en gáán ervoor.

Schoorsteenveger | 27-12-18 | 21:34 | 3

... je bedoeld een nieuw verdienmodel.

Oepsie1234 | 27-12-18 | 21:50

Macht is geld, en geld is macht. Een machtsmodel zorgt automatisch voor verrijking van personen die de scepter zwaaien.

Binkoo | 27-12-18 | 22:21

Als die weggelopen linkse klimaatgekkies hun zin krijgen wordt de schade nog veeeeel groter. Buiten dat zij helemaal tegen auto's zijn willen ze ook onze hele economie om zeep helpen. Als de industrie naar ratio van vervuiling moet gaan betalen kunnen ze net zo goed gelijk sluiten. Maar als eerste is dan de binnenlandse consument nog de klos want de exportprijzen verdubbelen gaat hem niet worden. Hoef je geen econoom voor te zijn.

Ben Hetzat | 27-12-18 | 22:40

Klimaatverandering is een ding. Mij persoonlijk raakt het niet, maar reaguurders met kimderen en kleinkinderen moeten misschien eerst nadenken voor ze stoer gaan roepen dat het een hoax is.

captainobvious | 27-12-18 | 21:34 | 5

Klimaatverandering is echt. Onze mogelijkheden om deze verandering te beinvloeden is nep.

marcoplarco | 27-12-18 | 22:49

Ik zou me eerder zorgen maken over de toekomst die ons kinders tegemoet gaan wanneer de klimatisten hun gewenste totalitaire klimaatdicatuur kunnen realiseren.

sarcastro | 27-12-18 | 23:02

Het klimaat verandert al vele duizenden jaren constant. Ijstijden kwamen en gingen. Ook zonder dat de mens in groten getale op aarde rond liep. Het is heel dom en suggestief, vooral links, volk dat zich bang laat maken en op laat hitsen en in de CO2 global warming leugen gelooft.
Het is de laatste jaren trouwens helemaal niet meer warmer geworden.
De CO2 emissierechten zorgen voor een gigantische transfer vele miljarden van het Westen naar shitholecountries. Socialistisch nivelleren op wereldschaal. Dat is het eigenlijke doel.
Zoek op de wijze mannen Michael Limburg en Ivar Giaeve, luister naar wat zij te zeggen hebben. De waanzin regeert.

Superkwatta | 27-12-18 | 23:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Er zijn 31.487 wetenschappers, waarvan 9.029 met een doctorstitel, die de "Global Warming Petition" hebben getekend. Er wordt in deze petitie korte metten gemaakt met de fabel dat de mens verantwoordelijk zou zijn voor temperatuurveranderingen. Verder wordt aangetoond dat CO2 gewoon goed is voor de plantengroei op aarde: www.petitionproject.org

Wladimir 1928 | 27-12-18 | 21:34 | 3

Ggroengras | 27-12-18 | 22:05
Uit 2010 of zo?

ditotje | 27-12-18 | 22:20

Dus omdat er een paar trollen van de groene klimaatkerk succesvol een aantal hoaxes op die petitie hebben ingevoerd, maakt maakt het alle namen en wetenschappers, ook diegenen die actief zijn of waren verdacht?
En dat is erger dan de gigantische hoax van Cook et al. die de 97% concensus bedacht en bij elkaar fraudeerde oo basis van volstrekt onwetenschappelijke data en misbruik van statistische analyse?
iopscience.iop.org/article/10.1088/174...

En ik heb je al eerder gevraagd: hou eens op met skepticalscience te linken. Het is sceptisch noch wetenschappelijk, in tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden. Het is een alarmistische website van de klimaatkerk, niet geinteresseerd in waarheidsvinding.

Stormageddon | 27-12-18 | 22:27

Ik zie anders niet dat de mens de planeet (of onze omgeving) zou slopen. Echt niet. De opbrengst per hectare is de afgelopen afgelopen eeuw spectaculair gestegen. Dankzij onze op fossiele brandstoffen gebaseerde economie hebben we de delta werken kunnen bouwen, niemand die meer verzuipt. Schiphol ligt 7 meter onder NAP, geen probleem. In andere landen bouwen ze wolkenkrabbers die aardbevingen kunnen weerstaan. Moet ik me zorgen maken om wat extra regen? Een graadje hogere temperatuur? Nee sorry, het enige waar ik me zorgen over maak is hoe Den Haag het land van mijn kinderen langzaam in een derde wereldland veranderd, dat tegen de tijd dat we voor een echte uitdaging staan, er geen geld, kennis en vaardigheden meer zijn om die werkelijk het hoofd te bieden.

Pierke Smulders | 27-12-18 | 21:32 | 2

Ja van mij mag het wel 2 of 3 graden warmer worden. Hoeven we ook niet zoveel te stoken, want dat is weer slecht voor het klimaat.

Het is heel simpel, bouw Thorium centrales (zet in op deze techniek).

Dat dit niet gebeurt is duidelijk: Thorium is ruimschoots aanwezig en energie zou eenvoudig op te wekken zijn. En dat is nou net niet de bedoeling, er moet namelijk aan verdiend worden, u moet een slaaf van de overheid worden.

ja-ja-nee-nee | 27-12-18 | 22:19

... langzaam in een derde wereldland verandert...?
Gaat behoorlijk snel hoor!

canis lupus | 27-12-18 | 23:11

De klimaatzwendel staat gelijk aan het kopen van een aflaat in de kerk. Heeft ook geen nut maar zo een puntmuts wil het je doen geloven..

Undefined_variable | 27-12-18 | 21:29

De lucht schijnt wel aardig smerig te zijn hier. Maar of je dat oplost door elektrische auto's en warmtewisselaars. Hangt er vanaf hoeveel er van auto's komen. En dan kun je ook nog op lpg rijden. LPG geeft geen roetuitstoot. Is een afvalstof. Doe dat dan als overgang of zoiets.
Carbon Monoxide emissions are around 80% less than petrol and 40% less than diesel.
Hydrocarbon emissions are around 60% less than petrol and 50% less than diesel.
Nitrous oxide emissions are around 80% less than petrol and 90% less than diesel.
Particulates (PM10s) are non existent in LPG.
Carbon dioxide, which contributes to smog and global warming, is lower in LPG.
( www.vanmeenen.com/LPG-autogas-Vlaande... )

kloopindeslootjijook | 27-12-18 | 21:29 | 2

De bijdrage van ALLE auto's ter wereld in de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer bedraagt 0,1% per jaar. Dat kan je terugdringen tot 0 als ALLE auto's elektrisch worden en dat vervolgens ALLE elektricutieti die daar voor nodig is NIET fossiel wordt opgewekt. Ofwel: Elektrisch rijden heeft een te verwaarlozen bijdrage aan CO2 vermindering.

effedenke | 27-12-18 | 21:33

CO2 vermindering val tegen inderdaad, maar je bent wel van een hoop andere rotzooi af die normaliter uit de uitlaat van een benzine of diesel auto komt.
Overschakelen naar een EV wagenpark heeft een direct gunstig gevolg op de lokale luchtkwaliteit en dus volksgezondheid.
Lijkt me sowieso een goed plan om die kant op te bewegen, los van die hele CO2 broekasgasdiscussie.
De focus op enkel CO2 als het grote kwaad is dom en kortzichtig.

Harry Turtle | 28-12-18 | 02:04

Bekijk vooral ook de aflevering van Studium Generale Delft "Er is nog niets aan de hand met het klimaat" van emeritus hoogleraar Geologie Salomon Kroonenberg.
Te zien op YouTube: youtu.be/2Tst9-Be4nY

Fijnstoffer | 27-12-18 | 21:27 | 1

Tot zover de mythe dat dat soort geluiden geen podium krijgt.

JTKDM | 27-12-18 | 21:52

De eerste twee alinea’s.
Dat dus.

DrumPiet | 27-12-18 | 21:26 | 2

Waar is Superior Bastard gebleven?

eerstneukendanpraten | 27-12-18 | 22:04

eerstneukendanpraten | 27-12-18 | 22:04
Volgens mij heeft die vrijwillig afscheid genomen

miko | 27-12-18 | 23:26

Gewoon uit protest ieder weekend een stapel autobanden in je voortuin verbranden.

Baron Clappique | 27-12-18 | 21:24

Klimaat is het nieuwe verdienmodel van de overheid. Niks meer en niks minder. En maar schelden op Trump, die er terecht openlijk zijn reet mee afveegt.

Wat natuur in Nederland ook moge voorstellen, er is niks mis mee. Nergens is het zo schoon als hier, zijn de huizen goed geïsoleerd en voorzien van led lampen. Als ergens op een kazerne een vleermuis wordt ontdekt staat het gehele wagenpark stil. Als er ergens een mus dreigt dood te gaan is de dierenambulance al onderweg.

Trap niet in die gore leugens. Bovendien wat wij doen maakt mondiaal nul komma nul uit. Helemaal niks.

RenHoek | 27-12-18 | 21:23 | 1

Maar de linkse partijen hebben je mooi kaalgeplukt.

Ikbeneenzelfbouwer | 27-12-18 | 23:54

En nu maar hopen dat er geen grote vulkaan op springen staat. Dan zijn deze inspanningen tamelijk zinloos geweest. Hoewel ik het nu ook al zinloos vind.

padbuffel | 27-12-18 | 21:23 | 4

Als dat ding echt klapt krijgen we een nieuwe ijstijd. Ironie viert hoogtij.

padbuffel | 27-12-18 | 21:52

Geen ijstijd. Hooguit een spectaculaire tsunami.

Papa Jones | 27-12-18 | 21:54

padbuffel | 27-12-18 | 21:52
Hoogstens een of twee slechte jaren. Ik denk niet dat je hier op hoopt is het wel? want hoewel onvermijdelijk zouden er waarschijnlijk miljoen mensen sterven door misoogsten.

miko | 27-12-18 | 23:18
▼ 1 antwoord verborgen

Om te beginnen moeten we van dat”gaat heen en vermenigvuldigt u” af.Vanaf daar is het fout gegaan.

van stampij | 27-12-18 | 21:22 | 1

En nog fouter toen dat door onze gekleurde mannenbroeders werd geïnterpreteerd als 'vermenigvuldigt u en gaat heen'.

gestoptmetroken | 27-12-18 | 21:35

De angst, regeert.

Mr_Pikibelly | 27-12-18 | 21:20

Fijn dat ge links eindelijk dubbel glas in hun hoofdkantoor laat zetten, oh wacht doen ze niet

Bokito ergo sum | 27-12-18 | 21:20 | 2

Dat huren ze dus daar gaan ze niet over.

Berbaar | 27-12-18 | 22:06

Ze zouden ook een ander pand kunnen huren

ZonderNaam | 27-12-18 | 22:22

Milieu-activisten vinden het allemaal maar slappe hap, deze maatregelen, maar ja, wat kun je van zo'n rechtse regering verwachten? Maakt u uw borst dus maar nat voor als de peilingen voor GroenLinks bewaarheid worden.

JTKDM | 27-12-18 | 21:19 | 1

Dan trekken we het geld voor de maatregelen toch van hun subsidies af? Eens kijken hoe lang het duurt voor ze 'om' zijn.

marcoplarco | 27-12-18 | 22:46

De Bijbel is geen handleiding mensen!1!1

Rest In Privacy | 27-12-18 | 21:18 | 1

Het is toch een kookboek?

ZonderNaam | 27-12-18 | 22:19

Het zijn allemaal leugens om geld en macht. Michael Mann, de man van de hockeystick is nota bene door de mand gevallen. Zijn grafiek is aantoonbaar frauduleus. Het klimaat verandert de hele tijd. Ik snap niet dat er nog er nog mensen zijn die in die anti-kapitalistische nonsens trappen.

Kwijldraad | 27-12-18 | 21:12 | 1

Roem en eer.. En geld de komende jaren met een mooie job. Samson en Nijpels gaan voor een standbeeld van Goud.. door u en mij betaald..

fikkieblijf! | 27-12-18 | 21:21

Gaan dijkenbouwers sponsoren van Rossem?
U bent ineens zo positief.

Berbaar | 27-12-18 | 21:10 | 13

Het verbaast me ook dat berber hier 24/7 mag zuigen en trollen en dat fatsoenlijk volk om veel minder wordt gebonjourd. Awkward.

Superkwatta | 27-12-18 | 23:43

@Berbaar
Lokale avondvierdaagse uitgelopen?

Basil Fawlty | 28-12-18 | 00:07

Ach, het is bijna al een eer om niet een onderscheiding te krijgen. Bij ons in het dorp, nadat bekend werd dat iemand een onderscheiding had gekregen terwijl hij fout bleek te zijn geweest in de oorlog, wordt het door de meesten geweigerd.

Muuke | 28-12-18 | 00:56
▼ 10 antwoorden verborgen

Trap er niet in. Deze klimaatonzin heeft alle kenmerken van een afleidingsmanoeuvre. Voor wat weet ik nog niet.

Pedronegro | 27-12-18 | 21:09 | 7

Geld, geld en geld... nieuwe afgedwongen verplichte producten.. Voor de economie voor het kapitaal. Werken loonslaven en betalen..

fikkieblijf! | 27-12-18 | 21:19

@pedro
Voor samengestelde interest, woekerprijzen en speculatieresultaten in het economische systeem. Iemand heeft ooit ergens hiervoor toestemming gegeven; slimme koppen zijn aan het vrij associëren geslagen en voilà de ellende is niet meer te overzien.

kindapaas | 27-12-18 | 21:53

Tobi | 27-12-18 | 21:17
Dan heeft de -inmiddels- seniele Nijpels zijn partij toch weer eer aangedaan met het verkopen van luchtkastelen.. Dat kunnen VVD'ers immers als geen ander. In ieder geval heeft meneer weer een aantal maanden in verschillende luxe restaurants kunnen vertoeven en zijn bankrekening weer flink gespekt om deze onzin bij elkaar te kunnen bedenken.

Ommezwaai | 27-12-18 | 23:16
▼ 4 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl