achtergrond

Geenstijl

@Rafah

Netanyahu: "We hebben een datum voor invasie Rafah"

De spelverdeler

Bovenstaand de aankondiging van een ongenoemde datum: "Victory [over Hamas] requires entering Rafah and eliminating the terrorist battalions there. This will happen. There is a date_._" Wat die datum dan precies is wordt natuurlijk nog niet verteld, zelfs niet aan Washington. "US State Department spokesman Matthew Miller said in response later Monday that Israel had not yet briefed the Biden administration on the date on which it plans to enter Rafah.

Ook zegt Bidens NatSec John Kirby dat Amerika nog geen aanwijzingen ziet dat een aanval op Rafah binnenkort plaats zal vinden: "We don’t see any signs that such a major ground operation is imminent or that these troops [being withdrawn from Khan Younis] are being repositioned for that kind of ground operation." Ook zegt Kirby dat "Israel has assured the US that it will not launch a major ground operation before it holds an in-person follow-up to last week’s virtual meeting of top officials, which will likely take place next week."

Er bevinden zich nog zo'n vier Hamas-bataljons in Rafah, 18 van de 24 zijn al maanden uitgeschakeld, de overige twee gefragmenteerd. Netanyahu heeft al minstens vier keer eerder een grondinvasie van Rafah 'goedgekeurd', maar nog nooit eerder zei hij dat er een datum gekozen was. Mogelijk meent-ie het, mogelijk is het bluf om Hamas tegen de touwen te houden, maar nog mogelijker bepaalt hij later pas of hij het meent.

Hoe dan ook, er 'wonen' nog steeds zo'n 1,3 miljoen vluchtelingen en inheemse burgers. Het IDF-plan voor die bevolking is hen per dezelfde militaire corridors die hen daar naartoe leidden terug te bewegen richting humanitaire zones langs de kust van Midden-Gaza. 

Amerikaanse officials vrezen dat dit plan "niet implementeerbaar is." Maar het is natuurlijk bovenal de vraag of Hamas hun laatste verdedigingslinie überhaupt zou laten vertrekken. Die vier bataljons weten natuurlijk heel goed dat het gedaan is zodra die burgers vertrekken.

Rutte overweegt sancties tegen Israël als het "grondoffensief tegen Rafah" start

Stelt u zich nou eens voor dat het niet hypothetisch zou zijn. Ja dan wel.

Want als Israël een grondoffensief tegen Rafah start dan "zal dat een game changer zijn en zal dat politieke gevolgen hebben. Dan komt het kabinet onmiddellijk bijeen om zich te beraden. (...) Don't do it, het wordt een humanitaire ramp. (...) Er wordt niets uitgesloten, ook sancties niet." Het zal u verbazen, maar deze lijn is natuurlijk identiek aan die Nieuwe Toon van Biden.

Volgende week landt er een Israëlisch "Senior Interagency Team composed of military, intelligence and humanitarian officials" in Washington om te bespreken hoe Amerika de "alternatieve manieren" om Hamas in Rafah definitief te beëindigen dan precies voor zich ziet. 

Maar de allergrootste vraag blijft natuurlijk of Hamas zijn laatste verdedigingslinie - die 1,4 miljoen burgers - naar veiligheid zal laten vertrekken per dezelfde Israëlische militair/humanitaire corridors die deze burgers ook richting Rafah leidde.

Biden spreekt Netanyahu na maand+ weer, koerswijziging richting verkiezingen is evident

Een aantal openbare, dusdanig zware wendingen dat het toch vooral verkiezingspolitiek lijkt

De samenvatting van het nieuwe telefoongesprek tussen Joe Biden en Netanyahu

Context: "Genocide Joe's" steun aan Israël heeft een enorme weerslag op steun uit """progressieve""" hoek voor zijn huidige en in november gehoopte nieuwe presidentschap. Dat probeert het Democratische apparaat nu recht te trekken en dat leidt tot opmerkelijke uitlatingen door prominenten.

Ten eerste, Joe Biden zelf. Gisteren sprak hij voor het eerst sinds 15 februari (!) met Netanyahu. En dat moet een ijzig gesprek zijn geweest. Want vijf dagen geleden zei de Democratische Senate Majority Leader en 'hoogste gekozen joodse volksvertegenwoordiger' Chuck Schumer dat Netanyahu "has lost his way", een "obstacle to peace" en niet geschikt is als leider na de oorlog, waarna hij opriep tot vervroegde (!) Israëlische verkiezingen om Netanyahu's regering voortijdig te vervangen. 

Nou, over díé speech van Schumer zei Biden zelf dus vervolgens: "He made a good speech. He expressed serious concerns, shared not only by him but by many Americans." Zie Netanyahu's reactie op Schumers speech hier, waarin hij de Democratische opstelling een volkomen ongepaste "verkiezingsinmenging" noemt.

Op díé beschuldiging van Netanyahu escaleerden de Democraten de retoriek nog verder, want Bidens Nationaal Veiligheidsadviseur Jake Sullivan zei dat: "Wij ons lang niet zoveel met Israëlische politiek bemoeien, als dat Israël zich met onze politiek bemoeit."

En tegen deze achtergrond liet Biden zich in zijn nieuwe persoonlijke telefoongesprek met Netanyahu uit over Israëls veelvoudig aangekondigde grondoffensief te Rafah, waar Hamas' laatste zes bataljons en zo'n 130 (lichamen van) Israëlische gijzelaars zich tussen 1,4 miljoen burgers bevinden.

IDF: "We gaan groot deel van miljoen+ burgers te Rafah evacueren naar midden-Gaza"

Naar "humanitaire eilanden met tijdelijke behuizing, voedsel, water en andere benodigdheden", aldus IDF-woordvoerder Hagari

Deze look en boodschap aan Israëlische politici van Brigadegeneraal Dan Goldfus: "Jullie moeten ons waard zijn"

Ten eerste: dit is dus geen nieuws. De evacuatie werd een maand geleden al aangekondigd, maar niemand hoorde het omdat werkelijk iedereen - onze MinDef incluis - de leugen bleef herhalen dat de burgers en vluchtelingen te Rafah "nergens heen kunnen". Dat is en was dus nooit waar, de vraag blijft vooral of Hamas dit burgerschild, zijn laatste verdedigingslinie, zal laten vertrekken. Israëls wekenlange militaire corridors hebben die miljoen+ vluchtelingen naar Rafah gekregen, en er is geen enkele reden dat diezelfde corridors diezelfde mensen niet weer uit Rafah kunnen leiden - mits Hamas ze laat vertrekken.

Gisteren kreeg het evacuatieplan meer formeel gestalte: "The Israel Defense Forces said Wednesday it plans to direct a significant portion of the 1.4 million displaced Gazans in Rafah toward “humanitarian islands” in the center of the territory, ahead of a planned ground operation in the southernmost Gazan city. (...) IDF Spokesman Rear Adm. Daniel Hagari said moving those in Rafah to the designated areas (...) will be carried out in coordination with international actors (...). Hagari said those “islands” will provide temporary housing, food, water, and other necessities to civilians fleeing war. He did not say when Rafah’s evacuation will occur, nor when the offensive on the city will begin, explaining that Israel wants the timing to be right operationally and to be coordinated with neighboring Egypt."

Hagari's 'good cop'-persverklaring kwam een paar uur nadat MinDef Gallant had gehint dat het Rafah-offensief elk moment kan beginnen: "Even those who think that we are delaying will soon see that we will reach everyone. We will bring to justice anyone who was involved in October 7 — either we will eliminate them or bring them to trial in Israel. There is no safe place, not here, not outside of Gaza, not anywhere across the Middle East — we will bring everyone to their place."

Bescheiden update over die aanstaande Amerikaanse drijvende haven aan de Gazaanse kust; de eerste vier 'Logistics Support Vessels' en drie kleinere vaartuigen vertrokken afgelopen dinsdag uit Virginia tewijl Darth Vaders Imperial March over de luidsprekers klonk, omdat de kapitein een "massive Star Wars fan" is. De verwachting is dat de eenheid over een maand de Gazaanse kust bereikt en dat de faciliteit over twee maanden operationeel is.

Hamas verlaat onderhandelingen Caïro, "deal voor Ramadan onwaarschijnlijk"

Geen enkele voortgang dus

Hamas [10.000 van de 30.000 soldaten gedood en heel veel in hechtenis, 18 van de 24 bataljons en geheel Gaza behalve Rafah in de min] eist: garanties op een 'permantentere wapenstilstand', de volledige Israëlische terugtrekking uit Gaza en een maximaal aantal Palestijnse met terroristisch oogmerk veroordeelde gevangenen terug. Kortom, ze willen terug naar 6 oktober maar dan mét die gevangenen als eindejaarsramadanbonus. Onderhandelen met de Arabische slag, heet dat.

Israël antwoordt: maat wat denk je nou. En daarmee eindigt de wekenlange onderhandeling in Caïro in een impasse. Waar Hamas natuurlijk op hoopt is dat Israël het dreigement tijdens ramadan aan te vallen waarmaakt. Want met 1,4 miljoen burgers in Rafah die Hamas zeer waarschijnlijk als laatste troef zijnde niet naar die 15 tentendorpen met 25.000 tenten per dorp langs de kust zal laten vertrekken, is Rafah op zich al een extreem gevoelige operatie. 

En als Israël deze operatie daadwerkelijk tijdens de ramadan start wordt de Oemma natuurlijk nog gekker dan-ie al was - en dat zegt heel wat.

Israël voorzichtig optimistisch over gijzelaarsdeal, onderhandeling Parijs wordt hervat in Qatar

Veel buzz gisteravond, maar handtekeningen ontbreken nog

Dit lag er op tafel gisteren in Parijs tijdens onderhandelingen tussen Egypte, Qatar en Israël in notabele afwezigheid van Hamas zelf: een wapenstilstand van 6 weken en de vrijlating van 35 tot 40 gegijzelde vrouwen, kinderen, zieken en vrouwelijke soldaten. Er zijn sinds die reddingsoperatie op 11 februari nog 134 Israëlische gijzelaars in Gaza, maar volgens inlichten zjin 32 van hen al overleden, en mogelijks zelfs 52. In totaal gijzelde Hamas op 7 oktober 253 Israeli's.

Een Israëlische official zegt dat Hamas "dropped some of its demands" en Netanyahu meldt dat hij deze week een onderhandelingsdelegatie naar Qatar stuurt voor verdere gesprekken.

Ondertussen hield Netanyahu gisteren de hoogdruk op Hamas door te melden dat zijn oorlogskabinet deze week bijeen komt om een invasie van Rafah goed te keuren. Uiteraard, inclusief de evacuatie van Rafah's 1,4 miljoen burgers en vluchtelingen naar die 15 tentendorpen met 25.000 tenten per dorp langs de kust - mits Hamas hen laat vertrekken.

Belangrijk detail: Netanyah onderhandelt hier met een schim, een wandelend kadaver, en bovendien niet eens met Sinwar zelf. Want na die zes weken wordt de Israëlische operatie gewoon hervat en die laatste zes van de oorspronkelijke 24 Hamas-bataljons in Rafah worden sowieso beëindigd.

Gehele NL media: "Palestijnen Rafah kunnen nergens heen". Jawel, (terug) naar Noorden, als Hamas ze laat gaan. Plan staat zelfs op Al-Jazeera

Ja dat is dus niet waar

Time-coded: dit is het plan

Okay NOS, NRC, RTL en de rest van het kartel, wij doen jullie werk wel weer. '1,3 miljoen Palestijnen zitten opgesloten in Rafah en kunnen nergens heen aan de vooravond van een Israëlische grondinvasie', echoot het door de gehele Nederlandse media. 

Maar dat is dus precies letterlijk niet het geval. Er ligt allang een Israëlisch plan klaar voor die vluchtelingen, en dat plan stond twee dagen geleden zelfs al op Al-Jazeera, dus de NOS, NRC en RTL kunnen het onmogelijk gemist hebben. 

We lazen eergisteren in dit Al-Jazeera artikel: "Netanyahu on Sunday told Fox News that “there’s plenty of room” north of Rafah and that is “where we’re going to direct them”, without specifying which part of Gaza would be safe to evacuate to."

Nou, dus wij het enorm moeilijke journalistieke werk doen van het opzoeken van die video, zie time-coded bovenaand. Het gehele citaat van Netanyahu over het plan luidt:

"We have cleared out, conquered and destroyed most of the Hamas terrorist infrastructure in the rest of the Gaza Strip, so now there's plenty of room North of Rafah for them to go to. That's where we’re going to direct them, urge them to do so, with flyers, with cell phones, with safe corridors and other things. (...) We've managed to do it up to now, and this is the directive I gave the army."

En dat is lang zo ongeloofwaardig niet als de media het nu twee dagen te laat zullen laten lijken. Het Israëlische Coordination of Government Activities in the Territories is er met diezelfde methoden en wekenlange militaire corridors tijdens de belegering van Gaza Noord- en Midden immers ook in geslaagd die 1,3 miljoen Gazanen veilig naar het Zuiden te begeleiden.

En er is geen enkele reden waarom dit nu niet - ditmaal inclusief Rafah's inheemse Gazanen - opnieuw noordwaarts zou kunnen. Mits, met een hoofdletter M, mits Hamas hun enige en laatste verdedigingslinie láát vertrekken. Ze wéten dat het voorbij is namelijk, de IDF heeft 18 van de 24 Hamas-battaljons uitgeschakeld en is - volkomen terecht - vastberaden ook de laatste zes te beëindigen.

Naschrift 13:30 - De Wallstreet Journal zag gisteren dus een conceptplan in: "The Wall Street Journal reported that the plan envisions 15 sites containing 25,000 tents each across Gaza, running from the southern edge of Gaza City down to the Al Mawasi area north of Rafah. (...) Israel has presented the plan to Egypt in recent days, the report said. An official in the Prime Minister’s Office told The Times of Israel that there are several plans under discussion, none of which have been approved yet."

Met wekenlange IDF-corridors bereikten 1,3 miljoen Gazanen Rafah, en dat kan ook weer Noordwaarts als Hamas ze laat gaan

IDF valt Rafah aan, bevrijdt 2 gijzelaars, "50+ doden door luchtaanvallen". Bij grondinvasie vluchtelingen "terug naar Noord Gaza"

Het laatste Hamas-bolwerk aan de Egyptische grens, waar inmiddels ook zo'n 1,3 miljoen (!) uit het noorden gevluchte Gazanen verblijven

Netanyahu gisteren bij Fox News

Bij Israëlische luchtaanvallen op drie moskeeën en veertien huizen die de IDF "terreurdoelen" noemt zijn volgens Hamas 52 Gazanen om het leven gekomen. Hamas differentieert in hun cijfers nooit tussen burgers en eigen soldaten, maar op Twitter circuleren inmiddels meerdere video's van getroffen en gedode vrouwen en kinderen, zie o.a. hier, hier en hier. Al-Jazeera spreekt van "minstens 63 doden", Reuters van 34.

Bij een kleinschalige, complexe grondoperatie is de IDF er rond 01:00 vanacht voor pas de tweede keer sinds 7 oktober in geslaagd twee gijzelaars levend te bevrijden. Die operatie ging gepaard met zware luchtsteun en het opgetekende verhaal doet vermoeden dat hierbij mogelijk burgerslachtoffers vielen. IDF-woordvoerder Hagari:

"Yamam officers arrived in Rafah at around 1 a.m. and “carried out a very complex action on the premises and the second floor where the hostages were held. Reaching the target in the heart of Rafah was very complex.” (...) He said the forces breached the apartment at 1:49 a.m., killing the three terrorists guarding the hostages and “hugged and protected Louis and Fernando with their bodies.” Fighting also broke out in several adjacent buildings, with massive airstrikes carried out against Hamas terrorists in the area of the rescue operation at 1:50 a.m., Hagari said. “There was intense firepower from the air. Fire was opened from nearby buildings. The Air Force struck intensively there,” he said." De bevrijde gijzelaars betreffen de Simon Marman (61) en Norberto Louis Har (70) ontvoerd uit kibboets Nir Yitzhak.

Het lot van de Egyptische grensstad Rafah is vooralsnog onduidelijk. Netanyahu blijft spreken van een aanstaande grondinvasie van Rafah om Hamas voor eens en altijd te vernietigen. Hij zegt bovenstaand dat de overwinning binnen handbereik is, de IDF al 18 van Hamas' 24 battaljons uitgeschakeld heeft, en hij weigert de overige zes, en dan voornamelijk het leiderschap, intact te laten.

Hij zegt dat er een evacuatieplan voor de miljoen+ burgers klaarligt. Gisteren (bovenstaand) tegen Fox:

"We have cleared out, conquered and destroyed most of the Hamas terrorist infrastructure in the rest of the Gaza Strip, so now there's plenty of room North of Rafah for them to go to. That's where we’re going to direct them, urge them to do so, with flyers, with cell phones, with safe corridors and other things. (...) We've managed to do it up to now, and this is the directive I gave the army."

Hij heeft wel een punt op zich, het is de IDF inderdaad gelukt 1,3 miljoen Gazanen per IDF-corridor richting Rafah te bewegen, dus het theoretisch niet onhaalbaar ze ook weer terug richting het Noorden te leiden.

Biden heeft tegen Netanyahu gezegd dat hij geen grondinvasie van Rafah moet lanceren zonder een "credible and executable plan for ensuring the safety of and support for the more than one million people sheltering there." Egypte, dat een overspoeling van de eigen grens vreest, spreekt inmiddels in een tot nu toe ongekende taal: Sisi dreigt het Egyptisch-Israëlische vredesbestand op te zeggen als er Gazanen de Sinaï ingestuurd worden. Maar goed, het wordt Noord Gaza, niet de Sinaï, dus kalm aan.

Update 10:26 - De rechtbank oordeelde zojuist dat Nederland binnen 7 dagen moet stoppen met het leveren van F35-onderdelen aan Israël. De tekst van de uitspraak verschijnt om 11:00, tzt meer.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.