Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

‘Planbureau Leefomgeving liegt over impact vlees’

En een hok vol blogvarkens ook

De luitjes die het klimaatakkoord moeten doorrekenen, overdrijven de impact van vlees op het klimaat. Stichting Agri Facts klaagt de klimaatambtenaren aan.

Een heleboel agrariërs en vleesverwerkers protesteerden al langer tegen de bevindingen van het PBL dat 50% minder vlees tot 40% minder broeikasgas zou leiden, maar nu is er een heuse sommatie van de Stichting Agri Facts (STAF). Die controleren land- en tuinbouwbeleid in Nederland op wetenschappelijke onderbouwing. Het Planbureau moet rectificeren, of anders... Nou is STAF een nieuwe club die onlangs is opgericht door melkveehouders en daarmee dus ook bepaald niet onbevooroordeeld. Maar goed, dat is onze overheid natuurlijk ook niet: die lijkt te denken dat we vanuit het verwarmde zwembad op het landgoed van Ed Nijpels het wereldwijde klimaat kunnen redden. Wat is het probleem? Het PBL beweert sinds 2014 dat het halveren van de vleesconsumptie 25 tot 40% minder uitstoot van broeikasgas zou leiden, maar uit onderzoek van 2014 blijkt dat het maar 9% is. Die 25-40% geldt alleen voor landbouwgerelateerde uitstoot. PBL heeft de kritiek ook al erkend ("sorry, woordje vergeten..."), maar nu hebben ze dus wel de suggestie onderstreept dat het Planbureau aanstuurt op gewenste politieke uitkomsten ('burgers moeten minder vlees eten') en niet op wetenschappelijke feiten. Agri Facts is bovendien van mening dat het nu nog steeds niet klopt: de reductie zou op basis van datzelfde onderzoek uit 2014 maar 1 tot 2% zijn. Al met al geeft dit verhaal te denken over de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de aankomende PBL-doorberekening van het vvd klimaatakkoord. Kunnen we de haalbaarheid van de klimaatdoelen van Nijpels & Samsom straks ook met een factor 10 verkleinen?

Reaguursels

Inloggen

Vooral ingevroren varkenspoten hebben een beste impact

Jeva123 | 10-01-19 | 02:11

Kun je ambtenaren aanklagen voor leugens? Dat biedt perspectief!

Tisnietanders | 09-01-19 | 17:49

factor 10 minder... maar het was al zo weinig

Romeintje2 | 09-01-19 | 16:39

Ambtenaren en liegen. Je verwacht het gewoon niet hè.

Mart6037 | 09-01-19 | 15:07

De echte vraag - die ook hier niet gesteld wordt - is: waarom dringen de klimaattafelpoten zo aan op minder vlees in ons dieet, als de werkelijke besparing op broeikasgassen slechts 2,5-4% is? (Zie @Vitaly Chernobyl 12:34). Waarom is dat de "politiek gewenste uitslag"? Dat het PBL de zaken verdraait omwille van het politieke wensdenken is één ding, maar waar ik me zorgen om maak is waar dat wensdenken vandaan komt. Waarom moeten wij minder vlees eten als het niet vanwege het milieu is, wat zit hier achter?

Muxje | 09-01-19 | 13:41 | 1

Het abp heeft een grote short positie geopend op Vion denk ik.

hustler01 | 09-01-19 | 15:26

En wat dan niet meegenomen wordt is de CO2 balans van de landbouw. Het PBL rekent alleen met uitstoot (en dan ook nog de gemodelleerde, berekende uitstoot, niet de gemeten uitstoot), en niet wat de landbouw en de gewassen totaal aan CO2 opnemen.
De paper van Wetshoek et al., waar het PBL naar verwijst, neemt de cijfertjes over uit andere publicaties zonder analyse daarvan, en gaan uit van CO2 onttrekking uit de bodem, niet uit de atmosfeer.
De ideale reductie die Westhoek et al. berekent, hangt af van zoveel andere factoren (if’s & buts), dat je hun uitkomsten niet zonder meer als feit kunt overnemen. Het is amper een serieus onderzoek, alsof er naar een conclusie is toegeschreven. Het lijkt, op het eerste gezicht, niet veel meer dan een bronnenonderzoek.
En dat schrijven ze zelf ook...

“The alternative diets therefore would result in opportunities to change the use of some of the land that is currently needed for feeding animals.”
Aha. Opportunities to change the use of land....

“We explored two scenarios for land that would be affected by such production changes: a greening world and a high prices world. “
Slechts 2 scenario’s (die elkaar overigens niet uitsluiten). Scenario’s bovendien, die allebei van overdreven, ideale of maximale condities uitgaan voor beiden. Pure fictie, dus.

“We assessed the effects on greenhouse gas and reactive nitrogen emissions, land use, the use of mineral fertilisers and manure, and on N deposition in Europe. We did not apply a specific time period in the implementation of the alternative diets and land-use scenarios.”
Geen tijdschaal, geen periode. Dus de maximaal mogelijk berekende reductie, via de modellen kan 10 jaar duren, 20 jaar, 100 jaar, als aan alle andere factoren voor de ideale scenario’s ook wordt voldaan.

“Furthermore, we only used biophysical models and data to quantify the environmental effects, and only assessed the direct environmental effects on agriculture within the EU.”
Modellen. Tja... modellen zijn zeer nuttig hoor, maar je zult de uitkomsten uit die modellen toch echt eerst moeten valideren wil je ze als uitgangspunt voor beleid gebruiken. Anders blijft het gewoon een hypothese.

“Effects in other regions or other parts of the food chain (e.g. processing, transport, production of mineral fertilisers) were not quantified.”
Aha. Dus de sojaboeren in Brazilië die iets anders moeten verzinnen als ze minder kunnen exporteren naar de EU, bijvoorbeeld dan maar zelf het vee gaan houden, wordt genegeerd. De mondiale effecten lijken me ook heel lastig te voorspellen, maar dan kun je ook niet gaan beweren dat er een positief mondiaal effect op milieu en CO2 uitstoot zal zijn.

Als je gewoon heel kritisch naar dit soort papers kijkt (en dan hoef je geen expert te zijn!), dan is de waarde ervan eigenlijk nihil.

Stormageddon | 09-01-19 | 13:37 | 2

Ik vroeg me al af waarom vleeseters zo in het verdomhoekje werd gezet (plempte die vraag net na jou). Zou het werkelijk een unholy alliance tussen veganistisch en klimaatmasochistisch links en Bouwend Nederland rechts zijn? Het begint er wel steeds meer op te lijken.

Muxje | 09-01-19 | 13:46

Ja. Of althans, geen unholy alliance, het is geen complot of zo. Geen geheime afspraken, met vergaderingen op geheime lokaties, maar een zichzelf versterkende mening waarbij alle mogelijke kritiek door groepsdynamiek wordt gesmoord. Het is zo moeilijk om binnen een concensus een kritisch tegengeluid te laten horen, dat iedereen binnen die groep vanzelf een bepaalde richting op gaat denken. Is allemaal geen nieuw fenomeen. Ik maak dit overal mee. En ik ben op zich een heel meegaand persoon, innemend en charmant (kuch), maar ook ontzettend recalcitrant, kritisch en uitgesproken. Dus ik loop heel vaak tegen muren van groupthink op. En die groupthink is vaak niet gebaseerd op feiten, maar op meningen, vooronderstellingen, idealen en morele misvattingen. Wensdenken.
www.gutenberg.org/files/24518/24518-h/...

Stormageddon | 09-01-19 | 14:08

Als kleine jongen (nu eigenlijk ook nog) las ik de mooie boeken over de grote indianen in Amerika met prairies vol van bison zo ver het oog reikte
Van lieverlee ben ik gaan nadenken en toen dacht ik wat dat een ecologische voetstap op de aarde moet hebben gezet. Een vervuiling waar onze landbouwers nog een puntje aan zuigen kunnen.
Miljoenen en miljoenen en nog meer bizons en maar poepen en piesen en ademhalen en geen blanke die de aarde van deze plaag bevrijdde of toch wel?

BBmetR | 09-01-19 | 13:32

Hoor eens, natuurlijk zijn dierlijke producten (niet alleen vlees) belastender voor het milieu dan planten.

De oorzaak is heel eenvoudig: in een voedselpiramide bevinden de producenten (planten) zich onderin. Alle lagen daarboven (consumenten, kort gezegd dieren) hebben een groot deel van de energie die ze consumeren nodig voor hun metabolisme, gewoon om te bestaan dus. In elke laag treedt daarom energieverlies op.

Hoe milieubelastend vlees precies is, hangt denk ik af van de factoren die je meeneemt in de berekening.

Watunbidanwenu | 09-01-19 | 12:55 | 1

en van je definitie van belastend

mark1487 | 09-01-19 | 13:02

Stichting Agri Facts wordt gefinancierd door 'een aantal niet nader genoemde partijen': veeteelt.nl/nieuws/agri-facts-gaat-gek... Nou, dat klinkt gelukkig niet als een door de industrie betaalde lobbyclub.

Ad Hominem | 09-01-19 | 12:47 | 1

Alsof overheden, die zich moeten houden aan ondemocratische convenanten, verdragen, EU regels, VN resoluties en wat dies meer zij, wel onafhankelijk en objectief zijn.
Alsof onderzoek gefinancierd door ministeries die bepaaldelijk politiek beleid moeten uitvoeren, niet evenzeer een inherente bias kunnen hebben.
Dat is natuurlijk ook larie.

Stormageddon | 09-01-19 | 15:35

@Redactie: Het is ook geen 9%. De 9% is de totale bijdrage van de landbouw aan de emissies. De vleesconsumptie kan 25-40% *daarvan* terugdringen. of wel zo'n 2.5 - 4% (even uit mijn hoofd) van de totale emissies. Nog weer veel minder dus.

Bron is de brief van het PBL zelf: www.pbl.nl/sites/default/files/cms/pu...

Vitaly Chernobyl | 09-01-19 | 12:34

Stoppen met soja-houdend veevoer zou een sprong in de goede richting zijn.

happen_maar | 09-01-19 | 12:33 | 1

Sowieso stoppen met de teelt van soja, Maar in diervoeder wordt het gebruikt om de kwaliteit van het product (vlees, melk, eieren) te verbeteren

brie-de-penis | 09-01-19 | 17:33

Mijn gevoel zegt dat wat aan het klimaat aanhangig wordt gemaakt (en niet feitelijk juist werd weergegeven) aan gezondheid gekoppeld mag worden.

Het is gewoon beter voor wanneer een mens op leeftijd komt minder vlees te gaan eten. Om overgewichtsziekten te gaan voorkomen!

Dit heeft ook economische belangen: langer inzetten van de mens voor productie, later met pensioen. Wees hier ook eerlijk over.

Zeg dat dan gewoon. En hang het niet te groot aan het milieubeleid met onjuiste weergaven?

Jan, Leiden | 09-01-19 | 12:22 | 2

Dat geldt voor alle milieu argumenten. Als na 10 jaar blijkt dat de aarde is afgekoeld en de zeespiegel maar enkele cm is gestegen staan de gelovigen voor lul. zal geen hond meer iets over milieu aannemen. Dan bereik je op dat gebied in NL niets meer. Dat is dan wel weer jammer.

metdedag | 09-01-19 | 13:04

metdedag | 09-01-19 | 13:04
Meh, toen ze zonder excuses overstapten van global cooling op global warming kraaide er ook geen haan naar.

sarcastro | 09-01-19 | 22:24

stop met zieke mensen helpen en stop met fokken-> CO2 probleem opgelost.

rifraf | 09-01-19 | 12:16

Daarom; 100% minder co2 is gewoon 100% minder mensen..

Neuth | 09-01-19 | 12:08

Nou nou "burgers moeten minder vlees eten". Dat moet het plebs wezen. Ed en Linda eten lekker vaak vlees. Van de kleurslager. Kost een vermeugen maar dan onderscheid je je ook. De markt kan het niet alleen. (Ex) peulitici helpen handjes.

Shareholder II | 09-01-19 | 12:06

gaat gewoon NOG meer kosten, jeweetzelluf

paost712 | 09-01-19 | 12:05

Net zoals die flut onderzoek waarbij men tot de conclusie komt dat één koe 15000 liter water consumeert. Meteen doken de populistische klimaat idioten in de pen en riepen dat je minder vlees moet eten want het kost allemaal ontzettend veel water. Als je enigszins verdiept in het onderzoek kom je tot de conclusie dat maar 1 tot 2% kraanwater is en de rest regenwater dat op het weiland valt etc. Man man man

dk-- | 09-01-19 | 12:03 | 2

En volgens mij komt dat er ook weer uit.

metdedag | 09-01-19 | 13:06

dk-- | 09-01-19 | 12:03
Inderdaad, het is linkse bullshit.
Ik heb zelf ook koeien voor de slacht en die lopen in de zomer lekker buiten, eten gras en drinken uit een poel. Dat hele waterverbruikverhaal is onzin en de linkse meute loopt er maar wat graag achteraan. En wat kost trouwens het kweken of transport van al dat superfood wat al die alto's eten.
En het ergste is dat onze kinderen op school deze leugens er al ingegoten krijgen.
Je wilt niet weten met wat voor werkopdrachten ze soms thuiskomen.
Moet ik als vader allemaal weer rechtzetten.

Ongeruste vader | 09-01-19 | 17:33

Leer eens lezen: 25 tot 40 procent van de landbouwuitstoot, 9 procent, is 2,5 tot 4,0 procent. Dat staat nu in het gecorrigeerde bericht.

frank87 | 09-01-19 | 11:59

Er wordt ook niet meegenomen, dat groenten en fruit ergens op moeten groeien. Voor de bodem is dierlijke mest of gecomposteerde dierlijke mest het beste, evt. aangevuld met kunstmest. Zonder dieren moet alles op kunstmest. Voor de productie van kunstmest wordt 20% van ons aardgas gebruikt. Dus ook geen optie.

varkensboer | 09-01-19 | 11:58 | 1

Volgens de linkse rakkers moet je een fruitboom ook elke dag goed knuffelen, dat levert ook extra productie op, en de appels gaan nog beter smaken omdat je ze met liefde behandeld. Dat ze er zo ook voor zorgen dat een appelboom zich niet voort kan planten op natuurlijke wijze weten ze niet. Maar goed dat broccoli ze niet zielig aankijkt als ze die de nek omdraaien.

brie-de-penis | 09-01-19 | 17:38

Ze bedoelen stikstof. CO2 is gewoon een kei gezellig gas.

Shareholder II | 09-01-19 | 12:08

Broeikasgas houdt niet op bij de grenzen. Het percentage dat je terugdringt door IN NEDERLAND de vleesproductie met 50% procent terug te dringen moet je dus in perspectief plaatsen van de wereldwijde productie van broeikasgassen. Ik maak mijn straat echt niet schoner door alleen mijn eigen tuintje te onderhouden. De rest van de straat flikkert zijn troep gewoon over de schutting. En dan heb ik ook nog eens helemaal geen invloed op wat de rest van de buurt doet.
Dat is dweilen met de kraan open. De tijd, geld en energie die ik gebruik om mijn tuintje schoon te houden zijn dan ijdel en kunnen voor een betere zaak aangewend worden.

Sans Comique | 09-01-19 | 11:46

Toen was melk goed voor elk...... het erge is dat je het met veel propaganda ook wel erdoorheen geduwd krijgt.

Heisessie | 09-01-19 | 11:45 | 2

Die campagne was ter wereld gebracht om het overschot aan melk weg te werken. Nu we ruimtegebrek hebben in dit land proberen ze de veeteelt terug te dringen zodat de boeren failliet gaan en projectontwikkelaar goedkoop land kunnen kopen en vol bouwen. Er komen immers nog duizenden mensen binnen door import

dk-- | 09-01-19 | 11:58

@ DK, dan zou je als boer er beter aan doen om een schapen of geitenfokkerij te beginnen, dat is hallal, en je kan het (als het donker is) ook voor een half uur verhuren aan potentiële kopers zodat die hun eigen vlees kunnen voorzien van extra proteine

brie-de-penis | 09-01-19 | 17:41
-weggejorist-
eikenloof | 09-01-19 | 11:44

Voor het tweede achtereenvolgende jaar worden er koude- en sneeuwrecords gebroken in de Alpen. De gletschers groeien weer aan. Hier hoor je dus niks over. Ja in augustus gaan ze bij een mini gletschertje staan en dan roepen dat ie vroeger veeel groter was.

van Oeffelen | 09-01-19 | 11:41 | 1

Temperatuur afgelopen 20 jaar niet gestegen! Wanneer een milieugekkie op een verjaardag met zijn/haar vinger gaat wapperen vraag ik altijd direct hoeveel de temperatuur afgelopen 20 jaar op de aardbol is gestegen. Is erg vermakelijk

metdedag | 09-01-19 | 13:10

Vlees eten is gezond, het is essentieel voor de gezondheid.

Solar666 | 09-01-19 | 11:38 | 1

lol ketter

sarcastro | 09-01-19 | 22:21

Is het akkoord één grote leugen? Ja.

wieowie123 | 09-01-19 | 11:32 | 2

Ja absoluut.

Solar666 | 09-01-19 | 11:37

Het akkoord een leugen, maw er is geen akkoord, of de inhoud?

van Oeffelen | 09-01-19 | 11:42

Principes komen vaak in clusters. Dus de milieu gekkies zijn ook verrassend vaak vega's. Dat feit alleen maakt elke onderzoek over het milieueffect van vlees verdacht.

Overigens zijn vega's ook bijna unaniem pro-abortus.. Dat snap ik dan weer niet.

Emilioot | 09-01-19 | 11:29 | 1

Moet je maar eens een beetje doorvragen. Hun liefde voor dieren én abortus komt voort uit hun haat voor mensen, over het algemeen zijn het zwaar beschadigde mensen die hun pijn proberen uit te spreiden over de rest van de mensheid.

sarcastro | 09-01-19 | 22:21

Ach, 0,0003% of 0,00003%. Het is sowieso verwaarloosbaar.

Ibu | 09-01-19 | 11:26 | 2
-weggejorist-
eikenloof | 09-01-19 | 11:46

En al was het meetbaar, dan nog valt het weg in de witte ruis.

Glasgow Argus | 09-01-19 | 11:55

Minder mensen op de wereld lost heel veel problemen op. Volgens The Economist was de 1 kind politiek in China veruit de effectiefste maatregel tegen CO2 uitstoot.

Nichtsneues | 09-01-19 | 11:22 | 3

China is de grootvervuiler zelfs als er een algeheel kinder verbod komt daar zijn ze nog vies

peetjoh | 09-01-19 | 11:51

peetjoh, vind je het gek. De gehele productie van troep wat wij in het westen consumeren vind daar plaats

dk-- | 09-01-19 | 12:07

peetjoh | 09-01-19 | 11:51
Logisch, ze maken daar de accus van Nederlandse TESLAs

Rest In Privacy | 09-01-19 | 12:08

Annie2 en Berta15 hebben nog een goed leven als melkkoe maar ben je mannelijk? Shit! binnen 6 tot 8 maanden ben je de lul tenzij je groot geschapen en viriel bent.

Basil Fawlty | 09-01-19 | 11:13

in de middeleeuwen hadden ze geen last van CO2. Weet u waarom niet?
Nou dat komt omdat het grootste gedeelte van de mensen nooit vlees at, dat konden ze niet betalen. Alleen de elite at vlees. Mensen gingen nooit op vakantie, behalve de elite die buitenhuizen en landgoederen had. Mensen hadden geen goede huisvesting of verwarming want dat konden ze niet betalen, dat was alleen voor de elite weggelegt. Mensen hadden geen scholing of een goede opleiding want dat konden ze niet betalen want dat was veel te duur. Dat was er alleen voor de elite.
Het is dan ook niet onlogisch dat al de klimaat maatregelen zo gunstig voor de elite zijn. U daarentegen wordt terug de middeleeuwen ingeflikkert maar dat is wel heel goed voor het klimaat.

Zapata10 | 09-01-19 | 11:06 | 9

@Langshetrandje, probeer eens wat ruimer te denken. Een vorm zijn zelfsturende teams, managementlagen eruit en mensen zelf verantwoordelijkheid laten dragen. Politieke partijen afschaffen en directe democratie. Functioneel leiderschap inplaats van situationeel leiderschap. Kortom lees u eens in.

Zapata10 | 09-01-19 | 12:09

Zapata10 | 09-01-19 | 12:09
Bedankt voor de tip. Maar dit is natuurlijk geen schim van anarchie. Overigens zijn zelfsturende teams wel heel erg jaren 80 en vanwege bewezen ineffectiviteit en inefficiency weer heel snel teruggedraaid in de meeste takken van het bedrijfsleven.

Rest In Privacy | 09-01-19 | 12:21

Armen gingen ook veel eerder dood. Dat scheelt ook een berg.

metdedag | 09-01-19 | 13:14
▼ 6 antwoorden verborgen

Objectiviteit is een woord dat in het woordenboek van de politiek niet meer voorkomt.

Fedde71 | 09-01-19 | 11:02

Tijd voor: "Soylent green left".
Nom 3x

Rest In Privacy | 09-01-19 | 10:53 | 2

De film die een hoop voorspelde.......

de broer van theo | 09-01-19 | 11:10

Die linkse boomknuffelaars zijn niet te vreten, gooi de liever voor de varkens. Die varkens rijgen we daarna aan het spit, bon apetit!

Solar666 | 09-01-19 | 11:40

Cijfers aanpassen naar iets wat beter uitkomt is altijd geweest. Zo ook met iets wat jaren gezond was naar ongezond.Je moet het dus ook altijd met een korreltje zout nemen. Iets wat dan weer onverandelijk hetzelfde is gebleven.

tweetybird | 09-01-19 | 10:50

Men zegt dat fietsen gezond is voor mens en klima,maar wiste je ook dat je door inspanning 5 keer meer co2 produceert.
Dat is pas erg.

rein9576 | 09-01-19 | 10:49 | 5

Ja die was vroegahh ook.De mooie fietsplaatjes voor de fietsbelasting. Oeps nou brengen we die wolven nog op ideeen ook.

tweetybird | 09-01-19 | 10:57

Wat ik bedoel is dat als je niet fiets,sport of beweegt je co2 neutraal kunt rijden in je benzine auto.
Leuk toch .

rein9576 | 09-01-19 | 11:05

Fietsbelasting invoeren en zon plaatje monteren. Ook net als toen de bijstandstrekkers ontheffen maar wel een plaatje geven. Met weer een gat erin om het verschil aan te geven.

Nichtsneues | 09-01-19 | 11:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Als er nou in 5 van die onderzoeken een paar woordjes worden vergeten, zit je zou aan de 150% minder uitstoot. Kan ik rustig m'n huis tot 24 graden verwarmen, en de diesel een half uur stationair laten warm draaien alvorens ik bier ga halen in de buurtsuper.

Rest In Privacy | 09-01-19 | 10:49

Serengeti Park Tanzania.... de grote trek.... 1.5 miljoen Gnoe's , 800.000 zebra's .... ik zeg afknallen die kutbeesten, Afrika mee van vreten voorzien en wij kunnen ongestoord bbq'en.....

de broer van theo | 09-01-19 | 10:49

Hoeveel van die clubs zijn er eigenlijk? Wat is de meerprijs er van doorberekend per kilo vlees? Kost een hoop maar dan heb je ook nix.

Undefined_variable | 09-01-19 | 10:47

Geoloog van TU Delft:
"geen oorzakelijk verband te zien tussen co2 en klimaat".
Dus OOK geen impact van beesies. Uberhaupt...
m.youtube.com/watch?v=2Tst9-Be4nY

mark1487 | 09-01-19 | 10:43

Wat minder mensen op deze planeet, dan wordt er ook minder vlees gegeten.
Simpel en doeltreffend.

Mr.Crowley | 09-01-19 | 10:43 | 2

Nee, die oplossing is te simpel gedacht.
Lees : Die levert geen geld op.

Wijze uit het Oosten | 09-01-19 | 10:53

Dat minder mensen probeerde Hitler ook te bereiken. Geen rekening gehouden met de 'babyboom'. Allemaal onderdeel van een masterplan en geen toeval. En er wachten nog ontelbare zielen op een nieuw lichaam. Zie ze maar eens tegen te houden. Ze hebben er net zoveel recht op om hun (mis) daden uit vorige levens goed te maken als u en ik. En de aarde zal voor van alles genoeg blijven zorgen.

SlimmeBelg | 09-01-19 | 11:25

Als de burgerts minder vlees eten worden ze ook vanzelf minder agressief. [nog even opzoeken of dat onderzoek klopte]

Een paard | 09-01-19 | 10:42 | 8

Vlees eten maakt niet agressief in fact ik beweer het tegenovergestelde. Zij die geen vlees eten lijden allemaal aan psychische aandoeningen als gevolg van het tekort aan voedingsstoffen om het centraal zenuwstelsel gezond te houden. Je krijgt dan vaak te maken met agressieve linkse activisten die totaal geen verbinding meer hebben met de realiteit. Het niet eten van vlees verhoogt de kans op angstaanvallen, dwangneurose en depressiviteit. Het lukt veel van die planteneters namelijk niet om de juiste balans te vinden in de voedingswaarde.

Solar666 | 09-01-19 | 11:48

Je wordt alleen agressief als je halal vlees eet. Daar is genoeg bewijs voor. De dieren zijn zo hard gemarteld dat het van invloed is op diegene die het eet.

dk-- | 09-01-19 | 12:11

UUhhh, volkert van der G at geen vlees en weigerde zelfs dierlijke producten te gebruiken in zijn leven, hij was verder niet agressief?

brie-de-penis | 09-01-19 | 17:46
▼ 5 antwoorden verborgen

Heel de politiek heeft z,n mond vol over milieu en klimaat, maar ze kunnen zelf zoveel veranderen. Nu al: kijk alleen maar naar verpakkingen van bijv een simpel scheermesje in keihard plastic. Sws verpakkingen waar te pas en te onpas plastic en piepschui wordt gebruikt. Kunnen ze makkelijk zelf regelen om te veranderen. Plastic tasjes vervangen door papier ipv 10 ct per tasje. Overheid eist nog steeds stapels papieren documenten bij exporten, welke allang gedigitaliseerd hadden kunnen worden. Ministers en staatssecretarissen rijden nog steeds in dikke V 6 en V 8’s, vliegen zich het ongans naar mooie bestemmingen voor snoepreisjes en zo kan ik nog wel ff doorgaan. Het is allemaal zo hypocriet als het maar zijn kan. De burger betaalt 100 euro meer per maand aan zn gastekening terwijl je nou eenmaal niet in de kou kan zitten dus slikken we het allemaal maar. Honderdduizenden asielzoekers moeten we onderhouden en ja, ook die verbruiken energie. Betalen wij met zn allen. Hoelang pikken wij het nog? Ik denk dat Nederlanders het nooit zat worden en dus overweeg ik sterk om mn biezen te pakken. Weg van hier. Links mag het uitzoeken met de bende die ze ervan gemaakt hebben. Maar zonder mij. Moet nog jaar of 10 en dan ben ik weg. En misschien wel eerder. Bedankt Mark, Diederik, Alexander, Jesse. Jullie hebben ons land en onze ziel verkocht voor jullie eigen gewin. Klimaat en NL volk interessert jullie geen reet. Het draait alleen om de eigen portemonnee

Waakvlam | 09-01-19 | 10:41 | 1

Maar waar moet je heen? Rutte zit straks in Brussel. Dat wordt dan toch een ticket buiten de EU, vrees ik. Hopelijk heb je over 10 jaar nog wat geld over om dat te kunnen bekostigen.

MoonBeebe | 09-01-19 | 10:46

Deze maatschappij lijkt alleen nog maar extremen te kennen, als het gaat om gedrag, meningen, oplossingen. Het is net als met diëten: een brooddieet is geen langetermijnoplossing. Zo is het ook met het milieu en klimaat. Je kunt mensen niet simpelweg alles verbieden en opdringen, dat werkt averechts. Stuur aan op consuminderen en een blijvende gedragsverandering. Dat zet bevolkingsbreed zoden aan de dijk zonder dat mensen continu op scherp worden gezet.

MickeyGouda | 09-01-19 | 10:39 | 1

Consuminderen! Ga je mond spoelen. Ben je besódemieterd zeg. Eeuwige economische groei is de wortel aan de hengel waar de ezel achteraan moet blijven rennen anders stopt de kar.

Dutchbeaurouge | 09-01-19 | 10:47

Nijpels en Samson zijn woordvoerders voor de klimaatmaffia. Ze zullen het vast goed voor hebben met het milieu en zo, maar net als iedere andere Nederlander, komt eerst das fressen und dan die moral. Ze worden goed betaald voor hun diensten, maar zelf de beurs trekken voor een beter milieu is, net als voor de rest van Nederland, een brug te ver.

K. Letskoek | 09-01-19 | 10:38 | 1

Milieu kun je wat aan doen, als het globaal gebeurt. En dat zie je ook steeds meer gebeuren. In Thailand bijvoorbeeld geen plastic zakjes meer in supermarkten. Kost helemaal niets. Maar klimaat is van een andere, voor de hoogmoedige wetenschapper niet te beïnvloeden orde. Voor de politiek telt alleen maar meer belasting onder wat voor noemer ook om hun hobby's te kunnen blijven uitoefenen.

SlimmeBelg | 09-01-19 | 11:32

Wederom een voorbeeld dat als je maar genoeg met cijfers googelt, je de uitkomst van onderzoeken kan beïnvloeden tot je het gewenste resultaat bereikt hebt.

MoonBeebe | 09-01-19 | 10:37

Je leest alleen over CO2. Hoe zit het met co3 of co1. Weten de mensen wel waar co voor staat?

wimpies | 09-01-19 | 10:36 | 1

Men praat altijd ronduit negatief over CO2 maar over CO1 (of CO) hoor je veel minder. CO is dus echt een klootzakgas.

keestelpro | 09-01-19 | 11:04

Zolang vlees gezonder is dan vleesvervangers blijf ik tocht echt vlees eten.
Willekeurig voorbeeld; de gehaktbal www.devegetarischeslager.nl/producten... bevat 1,6 gram zout per bal (absurd). Ook nog eens een half suikerklontje, veel vet, zoetstof en als bonus E621. Deze combinatie zorgt ervoor dat je meer gaat eten.
Vergelijk dat maar eens met jouw echte gehaktbal; 100 procent rundvlees, beetje paneermeel/brood ei, kruiden (zonder zout) ui en knoflook.
Als iedereen die vegetarische-unilever-troep gaat eten, dan zullen de zorgkosten binnen de kortste keer verviervoudigen.

Boris die Sauertopf | 09-01-19 | 10:32 | 7

BozePaarseMan | 09-01-19 | 10:46
Harde koekjes gegeten. Relatie over en als de zaak ontvlochten is casht je ex vele miljoenen en word je bedankt voor je politieke invloed en bij de bietenbrug geplaatst...

Rest In Privacy | 09-01-19 | 10:48

@Boris die Sauertopf

Dat hangt samen met de rest van je inname en leefpatroon. Ik ben al vijfentwintig jaar vegetariër en gebruik deze producten op dagbasis. Tot nu toe heb ik minimaal aanspraak gemaakt op mijn ziektekostenverzekering.

MickeyGouda | 09-01-19 | 10:52

Ik rook drink en eet vet en heb tot nu toe ook weinig aanspraak gemaakt

peetjoh | 09-01-19 | 11:59
▼ 4 antwoorden verborgen

Van iets minder vlees eten ga je heus niet dood. In Nederland sterven er 5 miljoen biggen per jaar tijdens of vlak na de geboorte, vooral doordat moeder wegens gebrek aan ruimte haar kroost verplettert. Überhaupt belachelijk dat een postzegel als Nederland zo'n enorme veestapel herbergt.

gestoptmetroken | 09-01-19 | 10:31 | 6

@paartjehop
Nee hoor. Als die veeboeren wegens te veel dieren weer worden getroffen door varkenspest, Q-koorts of vogelgriep, staan ze jankend hun klauwen op te houden bij de belastingbetalerT.
En laat deze jongen van zijn welverdiende pensioen genieten. Snotneus.

gestoptmetroken | 09-01-19 | 10:46

Hier zijn de regels zowat het strengste ter wereld, die export-varkens zouden in Polen of China een stuk slechter af zijn geweest. En we verdienen er goed aan.

Abject | 09-01-19 | 10:50

Van dat verpletteren door gebrek aan ruimte klopt niet. De kooien worden juist zo geconstrueerd, om verpletteren te voorkomen. Dat gebeurde namelijk vroeger relatief vaker. Zeugen zijn namelijk stomme varkens en ze hebben geen achteruitkijkspiegels.

Janas | 09-01-19 | 17:26
▼ 3 antwoorden verborgen

En WC-eend adviseert WC-eend. Iedereen staat altijd maar in z'n eigen straatje te roepen.

me | 09-01-19 | 10:26

Wat is lekkerder?
Een varkensschnitzel of een veganistisch stoofpotje?
Ik heb een idee.

HoerieHarry | 09-01-19 | 10:24 | 4

Appeltaart zonder roomboter is geen appeltaart.

Boris die Sauertopf | 09-01-19 | 10:35

Ik denk dat het ligt aan de kok.

tweetybird | 09-01-19 | 10:53

Vegetarisch eten is echt geweldig (als bijgerecht langs een biefstuk)

brie-de-penis | 09-01-19 | 18:05
▼ 1 antwoord verborgen

Nijpels en Samson weten totaal niets van de 150.00km infra onder de grond die in 60 jaar is gerealiseerd met veel, veel moeite. Al zetten ze 7 miljoen warmtepompen in dozen klaar in de polder, er zijn geen monteurs beschikbaar, het elektr.net smelt accuut(+ elektr.auto's... lachen), warmtepompen vereisen in dit land zeker 8 extra nieuwe gascentrales (enige die flexibel snel kunnen opstarten/bijschakelen buiten kernenergie) Nederland is zo dom geworden.(lees de politiek)

hagelkruis | 09-01-19 | 10:24

Trek in broodje met serranoham krijgt

Berbaar | 09-01-19 | 10:23 | 3

Toch wel Manchado de Jabugo van Eduardo Donato mag ik aannemen.

Rest In Privacy | 09-01-19 | 10:34

@Langshetrandje | 09-01-19 | 10:34
Prachtig, dank, die gaat op het to-taste-lijstje.
Maar nee het wordt helaas lunch in het Westland dus ik gok een laf broodje "gezond".

Berbaar | 09-01-19 | 10:49

Incl. extra verplicht tinnetje karnemelk?

Rest In Privacy | 09-01-19 | 10:51

Zolang er wordt doorgegaan met de import van allerhande pluimage kan je het klimaatakkoord niet serieus nemen.

van stampij | 09-01-19 | 10:22

Dit is altijd zo met geinflateerde cijfers gepubliceerd door belangengroepen. 25% - 40% bij een halvering van consumptie wil dus zeggen dat vleesproductie de oorzaak is van 50% tot 80% van de CO2.

Als je alle zelfkastijdings-cijfers bij elkaar zou optellen (vliegreizen, auto`s, vlees, cv installatie, vrachtverkeer, terrasverwarmingen, industrie etc.) dan zou ik niet verbaasd zijn als je op 1000% co2 schuldigen uitkomt.

Samen met de echte veroorzakers als zeewaterverdamping, vulkanen, termieten etc. zouden we dan waarschijnlijk ver over de 100.000% uitkomen.

DezeNicknameBestaat | 09-01-19 | 10:20 | 2

Naast wensdenken heb je ook wensrekenen.
Die cijfers kloppen altijd.

Wijze uit het Oosten | 09-01-19 | 10:35

Al dat "onderzoek naar klimaat" levert uitkomsten op, maar geen probleemstellingen. Dus? Ze verzinnen er een passende vraagstelling bij en dan klopt de uitkomst ALTIJD precies. De politiek likt er de vingers bij af want ze kunnen het willekeurig inzetten door gewoon de probleemstelling te wijzigen naar een op dat moment wenselijke uitkomst om politieke doelen en macht te vergaren. Niemand durft er iets tegen te doen. Want "uit onderzoek is gebleken dat"

Dutchbeaurouge | 09-01-19 | 10:52

Tja, om het klimaat mag er met cijfers gegoocheld worden en is corruptie door overheden en zelfs wetenschappers eerder regel dan uitzondering. Een eerlijk en open debat was veel beter voor het klimaat en het milieu geweest dan wat er nu op tafel ligt.

Indoneesje | 09-01-19 | 10:19 | 2

Zorg voor een klinkende verkiezingsnederlaag dit voorjaar voor de coalitie. Kunnen al die luchtfietsplannetjes de allesbrander in.

HaatbaardKnipper | 09-01-19 | 10:30

HaatbaardKnipper
Partijen hebben overal hun mannetjes en vrouwtjes zitten. Al die overlegorganen en adviesraden (en wat dies meer) zullen luchtfietsplannetjes blijven uitpoepen.
FvD wil geen carrièrepolitici en -bestuurders en dat is lovenswaardig. Je krijgt alleen geen voet tussen de karteldeur, tenzij je onderdeel wordt.

Rest In Privacy | 09-01-19 | 10:59

Wat de 'klimaatlobby' steeds weer onderbelicht laat:
- Nederland is een zeer dicht bevolkt land, en dat betekent veel activiteit, CO2
- het echte probleem is de overbevolking van de aarde, en dus veel gebruik van natuurlijke hulpmiddelen, methaangas, CO2
Zolang die erkenning stelselmatig achterwege blijft, is het groen gedram.

weeseensnuchter | 09-01-19 | 10:18 | 1

Als alle overbodige politici en ambtenaren van de aarde verdwenen was het CO2 probleem meteen opgelost. En nog wel wat meer problemen ook!

keestelpro | 09-01-19 | 10:28
-weggejorist-
Schw4nz2.0 | 09-01-19 | 10:18

Geloof nooit een statistiek die je niet zelf hebt vervalst. De Klimatollahs prediken de KlimaLam en de uitkomst staat alvast.
Ze mogen elke kleur kiezen als het maar zwart. H. Ford

Zatkniss | 09-01-19 | 10:17

Dit is gewoon weer een aanzet om extra belasting op vlees te heffen. Milieu en migrantenclubjes hebben nu eenmaal veel geld nodig.

BozePaarseMan | 09-01-19 | 10:17

"nu hebben ze dus wel de suggestie onderstreept dat het Planbureau aanstuurt op gewenste politieke uitkomsten"
Kartel. Kartel. Kartel. Werkelijk overal Kartel.

Rest In Privacy | 09-01-19 | 10:12 | 2

stemt tegen derhalve.

HaatbaardKnipper | 09-01-19 | 10:33

Ja stemmen ga ik. Tegen beter weten in.
Politiek Den Haag, ONS parlement, de poppetjes is Achterwerk In De Kast. Het ondersteunende ambtenarenapparaat de VPRO. Het totale openbare bestuur en semi-overheid het gehele mediapark. Inmiddels geïncorporeerd in een nog groter, supranationaal kartel. System is rigged.

Rest In Privacy | 09-01-19 | 10:41

Sinds wanneer doen feiten ertoe voor de Overheid?

Mahatma | 09-01-19 | 10:12 | 1

Feiten zijn een nachtmerrie voor de overheid.

keestelpro | 09-01-19 | 10:32

Ed Nijpels en zijn vriendjes moeten geld verdienen met de aandelen in warmtepomp bedrijven, zo heb ik het idee. Dat daarbij ambtenaren voor het karretje gespannen worden om leugenachtige verklaringen af te leggen, verbaast mij niets. Die mensen zijn al afhankelijk van de overheid. Nu de rest van de bevolking nog.

El Rico Grande | 09-01-19 | 10:12

Als vlees zo erg is, moet je kijken naar de mens. Daar is gewoon teveel van. En als vega's denken dat planten eten goed is, die nemen CO2 op maar worden nu vermoord voor voedsel. Stop gewoon helemaal met eten.

Deflatiemonster | 09-01-19 | 10:12 | 6

@me
Water verbruik je niet. Koeien plassen het weer uit als.. nou ja zeg. Uitzondering zijn avocado's. Gaan niet naar het toilet. Als die ook 15.000 liter gebruiken worden ze wel groot

metdedag | 09-01-19 | 13:24

@metdedag. Dat water van de avocado's komt toch ook weer terug? En inderdaad die gebruiken al helemaal geen 15000 liter. Bovendien vervuilt de vee stapel het water gigantisch.. avocado's niet

me | 09-01-19 | 14:41

Gewoon koeien fokken op ruige graslanden. Koeienmest is goed voor het gras, en als een koe een stuk gras afbijt, groeien de wortels extra diep onder de grond door, dus nemen extra veel co2 op. Graslanden zijn ook veel beter voor de biodiversiteit en wateropname dan maïs- of graan-monocultuur-vlaktes.

RichardBandler | 09-01-19 | 15:03
▼ 3 antwoorden verborgen

Alles wat ik leuk en lekker vind moet op de schop!

keestelpro | 09-01-19 | 10:11 | 1

Nee, alleen het achterliggende doel telt : Uw portemonnee.

Wijze uit het Oosten | 09-01-19 | 10:33

Co2 is geen "klimaatgas", wat dat ook mag betekenen.

R. Ketelsteen | 09-01-19 | 10:11 | 6

Idem voor carbon pollution.
Ik heb vanochtend nog gekeken en ik ben voor zo'n 90 procent carbon based.

Pimp my Voortuin | 09-01-19 | 10:26

keestelpro | 09-01-19 | 10:23

Indeed. Verbondenheid met de natuur is iets moois. En het is weer eens een andere ervaring als lichaamssappen uitwisselen, ook intiem. Eigenlijk is CO2 produceren en consumeren een soort liefde bedrijven met de natuur.

Dutchbeaurouge | 09-01-19 | 10:27

@ Dutchbeaurouge Zo ervaar ik dat echt ja. Een liefdesverbond tussen flora en fauna. Daarom vind ik het ook cru dat we CO2 in de atmosfeer willen reduceren. Het is letterlijk de levensadem van bomen en planten. Stel je voor dat bomen en planten een verbond gingen sluiten om O2 te reduceren. Ik krijg het benauwd van die gedachte!

keestelpro | 09-01-19 | 10:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Ach wat, beetje minder vlees eten kan sowieso geen kwaad lijkt me.

Blote Bertus 2000 | 09-01-19 | 10:10 | 3

Dan doe je dat toch

Ben Hetzat | 09-01-19 | 11:33

Genau! *Tanden in suikerbeest zetten doet*

Blote Bertus 2000 | 09-01-19 | 11:42

Min vlees eten ook niet. Ik wordt daar heel gelukkig van

metdedag | 09-01-19 | 13:29

Nijpels & Samson kunnen ongezien de TYFUS krijgen. Ze hebben wel een goed hartje hoor. Het zou alleen GEKOOKT op hun rug moeten hangen.

Rest In Privacy | 09-01-19 | 10:10 | 1

Zo laag dat de honden erbij kunnen

JanvandeBiertent | 09-01-19 | 10:19

Oh hoer toch eens op Nederlandse overheid met je burgertje wegpesten. Altijd maar prikken in je eigen kudde want die is volgzaam. Maar dat 75% van het in Nederland geproduceerde vlees voor de export is dat zeggen we er niet bij. Want schijnbaar eten alléén Nederlanders vlees wat slecht voor het milieu is. Alle andere 100 miljoen mensen op de wereld; soit, dat is NIET slecht voor het milieu.

"Ruim 100 miljoen mensen in 140 landen consumeren dagelijks vlees van Nederlandse makelij.
De Nederlandse vleessector vertegenwoordigt (referentiejaar 2016) een constante en stabiele productiewaarde van ruim 10,4 miljard euro." / "exporteren verder zo’n driekwart van het Nederlandse vlees en de diverse vlees- en bijproducten." Link: www.cov.nl/sector-in-cijfers

Alsof Nederland gvd stopt bij de grens en we onder een glazen stolp leven mogen Nederlanders, nee móeten, minder vlees eten maar we exporteren ons wel helemaal de moeder want dat levert geld óp! Als we nu dat domme plebs nog wijsmaken dat minder vlees goed voor het milieu is, dan hebben we een smoes om het hier duurder te maken, ze eten er toch geen hap minder om uiteindelijk dus win-win! Ka-chinggggg.

Dutchbeaurouge | 09-01-19 | 10:10 | 3

En dan nog wordt er hardnekkig gezwegen over de naderende bevolkingsexplosie in Afrika en de gevolgen van hun hout- en mestgestookte economieen op het klimaat.

Glasgow Argus | 09-01-19 | 10:12

Glasgow Argus | 09-01-19 | 10:12

En het meest bizarre is dat de klimaat geïndoctrineerden hun uiterste best doen om zoveel mogelijk mensen in Afrika erbij te krijgen. Ik hoor al 40 jaar dat we de arme negerts in Afrika moeten helpen. Dat lijkt redelijk geslaagd (understatement) nu de bevolking op exploderen staat. En dan beste mensen, dán moeten we ze wéér helpen maar nu door ze massaal hierheen te halen. Het houd nooit op zo tot we elkaar collectief de kop gaan inbeuken voor de laatste korst brood of slok water.

Dutchbeaurouge | 09-01-19 | 10:31

En die 25 procent die we wel zelf opeten, kunnen we met een beetje minder eten terugbrengen naar 20 procent. En dan kunnen alle beestjes buiten scharrelen en door de blubber rennen. Win win.

Boris die Sauertopf | 09-01-19 | 10:45

Niks mis met minder vlees eten, maar eerst Nijpels met zijn vieze oogjes klimaat neutraal maken net als Al Gore heeft hij een zwaar vervuilend huis.

Bokito ergo sum | 09-01-19 | 10:09 | 1

Doe als ik zeg, doe niet als ik doe. Regentenspraak.

Rest In Privacy | 09-01-19 | 10:11

Misschien levert het minder op dan verwacht. Maar als je voortaan je geld niet meer stopt in duur vlees maar dat gebruikt voor een warmtepomp of electrische auto zijn er alleen maar winnaars. Het klimaat en je gezondheid.

SamV | 09-01-19 | 10:07 | 5

Het klimaat kan onmogelijk gebaat zijn bij het massaal gaan weggooien en weer vervangen van goed functionerende apparatuur en auto's. Denk toch eens na. Al die productie, verschrotting, wereldwijde logistiek, zeldzame metalen die uit de grond gehaald moeten worden? En de levensduur van dat nieuwe spul is misschien een jaar of 10.

Het is JUIST de consumptie maatschappij in overdrive die ze willen forceren. En méér consumeren kan onmogelijk klimaatwinst opleveren.

Dutchbeaurouge | 09-01-19 | 10:14

Die gezondheidswinst van geen/minder vlees geloof ik dus werkelijk niets van. Ten eerste is het zeer waarschijnlijk dat het juist vleesconsumptie was die ons van aap in mens heeft doen ontwikkelen. Heel simplistische gesteld, van de hele dag blaadjes eten (makkelijk verkrijgbaar, lage voedingswaarde) wordt je niet slimmer. Van de hele dag nadenken over hoe je die 'Mammoet' moet mollen (moeilijk verkrijgbaar, hoge voedingswaarde) dan weer wel. Maar wellicht gaat die niet helemaal meer op voor de frikandellen uit de suup. Daarnaast zijn er culturen/volkeren geweest met een vrijwel 100% dierlijk dieet (diverse vee-nomaden zoals mongolen, eskimo's, bepaalde bergvolken) waar uit onderzoek naar de skeletten uit archeologische opgravingen geen waarneembaar gezondheidsverschil blijkt met volken/culturen met een meer gevarieerd of zelfs vrijwel plantaardig menu.

trottle | 09-01-19 | 10:18

Minder vlees eten zal en moet dus een voordeel voor het milieu opleveren. Wordt het ene argument de kop omgedraaid dan komt er wel weer een ander. Zo ken ik een aantal gelovigen die handig met de evolutieleer en de leeftijd van aarde kunnen omgaan. Accepteer dan de meeste klimaat redenaties niet deugen. De toekomst zal het bewijzen. Dan zit jij met je warmtepomp en de rest op Russisch gas net als de rest van Europa

metdedag | 09-01-19 | 13:39
▼ 2 antwoorden verborgen

De haalbaarheid van ieder groot overheidsplan wordt overdreven. En dat terwijl de kosten die ermee gemoeid zijn stelselmatig worden onderschat.

Gelukkig gaat DiederIK Samson in De Volkskrant in zijn column uw denken veranderen, want in uw beperkte denkraam schuilt nu juist het probleem.

Glasgow Argus | 09-01-19 | 10:07

Het meeste vlees is toch voor de export? Met andere woorden..... hier de uitstoot en opgevreten ergens over de grens..... of zit ik nu helemaal mis?

Fatwabuster | 09-01-19 | 10:06 | 4

Dutchbeaurouge | 09-01-19 | 10:15

Thanks......... ik ben met logisch nadenken dus nog niet gek..... duidelijk uitleg in uw tegel van 10.10

Fatwabuster | 09-01-19 | 10:21

Ja en gelukkig blijft uitstuit binnen de grenzen. Waait niet weg. Daarom kunnen we er ook handel in drijven.

me | 09-01-19 | 10:28

En eigenlijk is het juist goed voor het milieu/klimaat dat Nederland zoveel vlees voor de export produceert. We hebben hier (afgelopen zomer daargelaten) genoeg (regen)water en relatief veel grond (bijvb veen grond, zoute marine klei, of te natte komgebieden) die wel geschikt is voor veeteeld maar niet voor efficiente akker/landbouw. Dit is natuurlijk wel enigszins simplistisch geteld, want we importeren natuurlijk wel weer bakken met veevoer van elders, maar desondanks is Nederland best een geschikt landje voor veeteeld (wat men trouwens duizenden jaren geleden al doorhad).

trottle | 09-01-19 | 10:31
▼ 1 antwoord verborgen

Dat ziet er nu eens een lekker varken uit.

Lt-Kol Kilgore | 09-01-19 | 10:05 | 1

Ik at laats bio varken. Lekker joh! Je proeft gewoon nog het zand.

keestelpro | 09-01-19 | 10:25

Maar als ik vlees eet krijg ik altijd strijdlust om te demonstreren!

keestelpro | 09-01-19 | 10:04

En de kosten graag!

10% van 30K is nog wel op te hoesten,
36 euro extra per jaar ook nog wel.

De rest niet.

IkWilOokWatZeggen | 09-01-19 | 10:04 | 2

Helaas,
U gaat voor de volle 100% genaaid worden.

Wijze uit het Oosten | 09-01-19 | 10:28

Voor een aantal wel. Maar die krijgen dan ook subsidie. De rest niet want die houdt geen geld over want moet vanwege subsidie meer belasting betalen.

metdedag | 09-01-19 | 13:44

De overheid, die haar eigen vlees keurt resulteert naast een verhoogde Co2 uitstoot ook een hoop hoofdpijn plus lege beurs.

Kaas de Vies | 09-01-19 | 10:03 | 2

Ach als het maar goed gaat met het klimaat. Je hebt straks geen cent meer te makken verkneukeld in een koud huis maar buiten is het 0.05 graden kouder. Denk ook eens aan de planten! Oh nee wacht..

keestelpro | 09-01-19 | 10:06

Die planten komen ook wel aan de beurt. Die stoten immers in het donker ook Co2 uit. Alle bossen de hele nacht verlicht.

Ben-Bataaf | 09-01-19 | 10:16

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl