Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
102 topics
#migratie

Hugo de Jonge wil weer eens in de krant

GA GEWOON AAN HET WERK

en bij trouw drukken ze het nog af ook

Januari 2020 - CDA-minister Hugo de Jonge vindt dat de huidige aantallen immigranten te hoog zijn

September 2022 - Minister De Jonge wil minder migranten in Nederland opnemen

Ferme uitspraak weer van ene Hugo de Jonge vandaag in de Trouw over migratie die de oplossing van het woningtekort bedreigt. Misschien kunnen we allemaal kleiner gaan wonen of zo? Wij vragen ons wel af wie toch die Hugo de Jonge is die al meer dan vijf jaar in het kabinet zit, maar dat zal wel iemand anders zijn. Iemand die wel betrokken was bij het beleid van de afgelopen vijf jaar, maar er geen betrokkenheid bij had. 

CBS jaarraport: "Nederland verandert, vooral door migratie. 19 miljoen inwoners in 2034"

Ja dit wist u al, maar nu weet u het nog eens.

Geen eigen huis, steeds meer plekken onder de zon. In 2024 wordt de 18 miljoen aangetikt, in 2034 de 19 miljoen en in 2056 de 20 miljoen. CBS-sociologe Tanja Traag: "We verwachten dat op termijn het geboortecijfer verder omhoog zal gaan door de jonge vrouwen die naar Nederland zijn gekomen en vervolgens kinderen krijgen." Want uiteraard is migratie de grootste motor achter de groei. 

CBS: "De laatste jaren groeide de bevolking vooral door buitenlandse migratie. In 2022 immigreerden iets meer dan 400 duizend mensen naar Nederland, waarvan ruim een kwart uit Oekraïne. Naar verwachting zal de bevolking ook in de toekomst vooral groeien door buitenlandse migratie. Na een daling in 2020 trok de buitenlandse migratie in 2021 en 2022 weer aan. De immigratie was hoger, terwijl de emigratie lager was. Naar verwachting zal de immigratie de komende jaren afnemen. De emigratie zal verder toenemen, omdat een deel van de immigranten na een aantal jaren ook weer vertrekt."

Maar, wees gerust. De groei wordt ook verklaard doordat u het allemaal nog mee mag maken, omdat u langer leeft. Dus, kunt u het allemaal niet meer aanzien én geeft u om de draagkracht van het Nederlandse weefsel, sterf dan gewoon iets eerder.

Iets met cijfers of zo

Social

Herhaling: Zware bevolkingsgroei door migratie

Het is nog steeds best druk alsook vol

Tien jaar Rutte in beeld

We spreken wel eens over dweilen met de kraan open als we het over het Nederlandse migratiebeleid hebben, maar inmiddels is die kraan vol opengedraaid en klotst het water over de randen. In de eerste drie kwartalen van 2022 kwam het migratiesaldo uit op 188.500 personen. Dat is meer dan een compleet Breda aan nieuwe inwoners erbij en dan is het jaar nog niet voorbij. Dat is een tempo waar Hugo niet tegenop kan bouwen om nog maar te zwijgen over het aantal boeren dat we moeten uitkopen om de ruimte te creëren. Zo'n dertig procent van de immigranten kwam uit Oekraïne, maar zelfs als u die niet meerekent, ligt de instroom hoger dan in piekjaar 2019. Gezien de natuurlijke aanwas (slechts 2,5k) vrijwel geheel is verdwenen, is migratie de voornaamste reden voor de sterke bevolkingsgroei dit jaar, waardoor dit minuscule landje momenteel over al 17,8 miljoen inwoners beschikt. Ondertussen maakt het kabinet zich vooral druk over hoe we deze enorme toestroom gaan verwerken, maar wordt er niet gesproken over de vraag of deze instroom überhaupt wenselijk is en wat we eraan kunnen doen. En zo blijft de kraan stromen en dweilen we ons suf. 

Niemand loopt weg uit de Haagse Surreality Soap

You can fool all the people some of the time and some of the people all the time, but you cannot zomaar weglopen als mensen je eigen realiteit tegen je gaan gebruiken

Eens in de zoveel tijd duikt her of der een stukje duiding op waarin beschreven staat hoe Drees (of was het Den Uyl) ver in de vorige eeuw al over migratie-inperking sprak - voordat Janmaat het deed, voordat Bolkestein de vvd er een rechts imago mee gaf, voordat Fortuyn er om werd vermoord, voordat Wilders het onderwerp onder de meeuwenvleugels nam. Nooit is er naar gehandeld en inmiddels is migratie voor links een diep verankerde morele aflaat (en een stok om rechts mee te slaan) en voor de vvd is het zelfs een vuig verdienmodel - de kabinetten Rutte zijn de laatste schakel in een zieke keten van mensensmokkel.

Netto, zo willen hullie van de overheid, de opiniepagina’s en de academie ons altijd doen geloven, is migratie van maatschappelijke meerwaarde. De tot grafieken en getallen gereduceerde zogenaamde succesverhalen botsen echter met een werkelijkheid die keer op keer iets anders laat zien, in uitkerings- en criminaliteitscijfers onder gevestigde generaties en in (krampachtig weggemoffelde) overlastcijfers over in overvolle azc’s opgehokte nieuwe gegadigden voor het Nederlanderschap. Om over de steeds zichtbaardere splijtzwam der islamisering maar te zwijgen.

De realiteit haalt de ideologische moraal altijd in. De snelheid waarmee de gemeente Utrecht van het door Eric van der Burg gelouwerde “breng ons uw stoelslapers” naar het onbeholpen “help, ze verzieken de publieke ruimte” is gegaan, is, nou ja: tamelijk hilarisch. Een kort en steil grafiekje met op de verticale as het Utrechtse enthousiasme en op de horizontale de Schaal van Je Verwacht Het Niet.

Problemen met migratie - specifieker de niet-westerse variant - zijn een genegeerde realiteit en dat is altijd al zo geweest.

Ontkenners hiervan roepen steevast dat er juist geen dag voorbij gaat zonder dat het asielbeleid, Marokkaanse criminaliteit of “””islamofobie””” op de voorgrond van het debat staan. Dat middenpartijen allemaal in de zwaartekracht van Planeet Wilders naar rechts getrokken zijn. Dat heel Holland zogenaamd dagelijks racistische drek over hun getinte landgenoten uitbraakt.

Quatsch. Tuurlijk, het kan altijd benoemd worden, maar critici brandmerken zichzelf sociaal en in de praktijk wordt door de verantwoordelijken geen enkele (maar dan ook echt geen énkele) serieuze poging ondernomen om migratieproblemen te remmen, de asielketen te ontstoppen of kansloze aanvragers daadwerkelijk terug naar Uitgeprocedeerdië te sturen, als ontmoedigend symbool voor al hun land- of continentgenoten die sparen voor een Europees gesubsidieerd smokkelbootje richting slaapstoel in Ter Apel: ‘Doe het niet, ze motten je niet en je mag toch niet blijven’. Zelfs overlastgevende veiligelanders (een term die beter is ingeburgerd dan degenen die het betreft ooit zullen worden) worden niet buiten getrapt.

Integendeel: een afwijzing van de aanvraag is het startschot voor een nieuwe procedure in een vicieuze cirkel van rechtszaken, gevoerd in een ook al (en mede door de uitwassen van de migratie) overbelast juridisch systeem, door advocaten die er op binnen lopen maar toch een vaandel van vroom activisme in hun mast kunnen hijsen.

Maar dit topic gaat helemaal niet over hoe beroerd het Miele-model van mensensmokkelaar Mark Rutte is, of over hoe generatie na generatie onderontwikkeling terug te zien is in sociaal/economische achterstand en criminaliteitscijfers. Het gaat ook niet over hoe deuglinks altijd alles tot racisme reduceert middels lelijke leolucassiaanse drogretoriek.

Het gaat over hoe het institutioneel ontkennen, bestuurlijk negeren of sociaal stigmatiseren van voor iedere burger met eigen ogen zichtbare problematiek een vorm van gaslighting is die heeft mede geleid tot een escalatie van wantrouwen in de overheid. Die escalatie is een uiterst vruchtbare voedingsbron gebleken voor complottheorieën, en de handelaars daarin.

Lees verder

Binnenkort: 18 miljoen mensen, op dat hele kleine stukje aarde

Het is niet vol, het is druk

Maar waar laat je al die mensen als de boeren zoveel land in beslag nemen!!! Even de cijfers. In de eerste helft van 2022 streken er 195.200 migranten neer in Nederland en emigreerden er 72.300 Nederlanders naar Portugal (en omgeving). Dat komt netto dus neer op 122.900 nieuwe Nederlanders door migratie, en dat is VIER KEER ZO VEEL als dezelfde periode vorig jaar. De natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte) daarentegen viel negatief uit en "Dat is ongebruikelijk voor een tweede kwartaal. Alleen in 2020, toen de sterftepiek van de eerste coronagolf in april viel, was dat ook het geval."

40% van de migranten waren Oekraïeners die bij een NRC-gastgezin wilden wonen terwijl hun president z'n PR-hand overspeelt met een Vogue fotoshoot. Enfin, De Teller die het aantal West-Duitsers bijhoudt staat op moment van schrijven op 17.719.957 Nederlanders. En dan rijst de vraag: hoe heet de exact 18 miljoenste Nederlander? Arie, Artem of Achmed?

Het is niet vol, het is gezellig!

NPO begint War on 50-plussers

Ze weten precies waar hun huis woont

Vijftigplussers. Dat zijn de allerergsten. 50+ = de nieuwe Witte Man, volgens de NPO (Nationaal Programma Omvolking). Bij de NOS worden 50plussers zelfs al
"senioren" genoemd (hoi Ebru Umar). Ze hebben het klimaat vernield, Nederland onder een deken van CO2 en stikstof gegooid. Ze kijken naar tv-programma's met Huub Stabel en Wim Daniëls. Bezoeken elkaars Bed & Breakfast en kunnen nog terrasbier betalen. Ze rijden de nieuwste elektrofietsen, en auto's die ze zelf betaald hebben. En ze wonen in veel te grote bijna afbetaalde huizen. En ze eten gehaktballen. Hoog tijd om LIJSTEN aan te leggen van Blauwe Gebieden. Wel zo handig straks, bij de Great Reset.

Casus. Jongeren + Statushouders = ONGEZELLIG

Alleraardigste repo op lokaal-NPO'tje AT5 van de gefaalde stadsrepubliek Mokum:

In Amsterdam staat een gebouw waar jongeren (125 stuks) en statushouders (125 stuks) zijn samengevoegd tot één woongroep. Dat blijkt een blauwdruk voor problemen als ook een levend antropologisch lab voor sociaal geografen. Enerzijds zie je de bekende perikelen van diefstal, vandalisme en - jawel, natuurlijk ook - seksueel grensoverschrijdend gedrag, zoals dat heden zo deftig heet. Anderzijds zie je hoe de gastcultuur (dat is de Nederlandse, nog altijd) zich aanpast aan het exotische gedrag van deze statushouders. Bijvoorbeeld door je anders op te stellen, meer over de schouder te kijken, extra veiligheidsmaatregelen te nemen en te acteren alsof zulks doodnormaal is en natuurlijk: spanning opbouwen in het lichaam wanneer je de geolocatie van het sociale project nadert. Zeg maar wat iedereen ook doet die na zonsondergang door een winkelstraatje in een schotelwijk loopt, op een donker treinstation moet zijn of langs een probleem-azc naar huis fietst. Dat is een natuurlijke reactie op sociale dreigingen en de de sociale proefopstelling die AT5 beschrijft benadrukt deze cultuur-evolutionaire ontwikkeling. Om in volstrekt waardenvrije wetenschappelijke terminologie te blijven om tot een conclusie te komen: de casus in de Watergraafsmeer onderstreept de effecten van niet-westerse migratie op wat we in de antropologie 'klassieke Hollandse gezelligheid' noemen. Maar die onwelgevallige conclusies zitten in een geheime bijlage waar niet hardop over gesproken dient te worden, dat snapt u.

Omvolking. Vorig jaar 56.000 nieuwe buren erbij

Welja. Een stad als Den Helder wandelt gewoon de poort binnen

Jij een paspoort, jij een paspoort, jij een paspoort, Jij een paspoort, jij een paspoort, jij een paspoort, Jij een paspoort, jij een paspoort, jij een paspoort. IEDEREEN EEN PASPOORT. Het aantal mensen dat in 2020 tot "Nederlander" is genaturaliseerd is verdubbeld tov 2019. En ze krijgen allemaal schitterende huizen. En uw leuke lesbische dochter is veroordeeld tot Martijn Krabbé (en die frutselmevrouw met die Verschrikkelijke PoepStem) en moet in shithole Almere gaan wonen.

Vorig jaar werden 49.000 personen genaturaliseerd tot Nederlander. Daarnaast werden nog eens 7000 mensen Nederlander door gebruik te maken van andere regelingen, waaronder adoptie.

49.000 + 7000 = 56.000. En dan hebben we het over het zonovergoten Den Helder, het prachtige Graafschap-bolwerk Doetinchem en/of het cultuurhistorische juweeltje Roermond (wiki). Zomaar in 1 jaar erbij!

Het aantal naturalisaties is sinds eind jaren 90 niet zo hoog geweest. Het hoogtepunt was 1996, toen bijna 79.000 immigranten tot Nederlander werden genaturaliseerd. (NOS).

Vakantieman, gezellig hè!

Een volledig Assen aan migratie binnengehaald

Het blijft maar komen.

Mede dankzij de coronacrisis en de bijbehorende reisverboden kwamen er vorig jaar minder immigranten naar Nederland, maar de teller kwam alsnog uit op zo'n 221.000 personen. Aangezien daartegenover zo'n 152.000 vertrekkers stonden, bleven we in 2020 met ongeveer 69.000 extra inwoners over als het gevolg van migratie. Dat is meer dan het aantal bewoners van de complete gemeente Assen of de volledige gemeente Nieuwegein. Dat zijn 69.000 extra poppetjes die een woning zoeken op een toch al zeer overspannen woningmarkt. Waardoor we nog meer boeren moeten uitkopen om nog meer huizen te bouwen. Waardoor Nederland nog meer energie moet opwekken en nog meer afval moet verwerken. Dan kan de staatsmedia wel treuren over mogelijke personeelstekorten, maar over de bijbehorende problemen van een steeds voller huis omdat de voordeur wagenwijd open staat hoort u ze niet. En na een korte coronadip loopt de Bente-binnenhaaldienst ook weer op volle toeren, dus die deur gaat voorlopig nog niet dicht. Want dit huis is nog lang niet vol, maar slechts heel erg druk.  

Lol. CBS: "Veel minder migranten nodig als NL vrouwen eindelijk half dagje meer gaan werken"

Ook al de schuld van vrouwen: alles.

Vrouwen, de toekomst van Nederland rust up UW schouders van champagne. En okay, voor de goede orde. Het is niet het CBS dat zegt dat alles de schuld is van vrouwen. Het is de coordinator van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) - een beetje het CIDI onder statistiekbureaus - die in samenwerking met het CBS het onderzoek "Verkenning Bevolking 2050" uitvoerde. Joop de Beer heet-ie, een beer onder beren. Enfin, één ding is duidelijk, dit land vergrijst (en is stuk). En we dachten altijd dat er 'arbeids'-migranten nodig waren om dat te ondervangen, maar De Beer vaart op eigen kompas en concludeert: "Bijna de helft van de bevolking is vrouw, dus dat tikt heel snel aan." Verdomme, nou je het zegt.

En hier ligt dus de eindoplossing, want 75% (!) van alle vrouwen werkt parttime, tegenover 20% van alle mannen. "Het vereist niet eens een radicale omslag: als vrouwen wekelijks een half dagje extra gaan werken - 33 uur in plaats van 29 - kunnen in de toekomst maar liefst 700 duizend extra voltijdbanen worden vervuld. (...) Dit vrouwelijk arbeidspotentieel is vergelijkbaar met de instroom van zo’n 900 duizend migranten, die gezamenlijk 600 duizend voltijdvacatures zouden vervullen, berekende De Beer. Daardoor zou de komende dertig jaar het migratiesaldo structureel met dertig duizend per jaar omlaag kunnen."

Vrouwen, het is aan u.

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl