achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten - Stikstofhonger

We draaien hier een volledige sector de nek om, maar weten niet wat buitenlands voedsel morgen kost

De oorlog in Oekraïne veroorzaakt inflatie, vooral voedsel en gas wordt duurder. Het laat zien hoe complex,  fragiel en overbelast de wereldmarkt is. Minima klagen over de prijzen van boodschappen, derdewereldlanden worden uit de markt geprijsd en hebben niet meer te eten. Poetin hongert die wereld uit, perst haar af, want voedsel is een wapen. Onze boeren zijn strategisch goud waard.

Wie de ontwikkeling van middeleeuwse kastelen bekijkt, ziet eerst torens waarin je tijdelijk kunt verschuilen, daarna forten met een binnenplaats waar je ook vee kunt redden en uiteindelijk een omheind stuk grond om ook akkers kwijt te kunnen. Eigen voedselproductie en toegang tot water waren schilden tegen jarenlange belegeringen. Zonder boeren worden we afhankelijk en chantabel.

Het kabinet droomt dat het uitkopen van boeren 32 miljard gaat kosten, maar dat zijn alleen de startkosten. De echte pijn zit in permanent minder inkomsten uit export en belasting, samen met meer uitgaven aan import van zaken die we niet meer produceren. We draaien hier een volledige sector de nek om, maar weten niet wat buitenlands voedsel morgen kost. _OF_ het te koop is.

Boeren werden gedwongen om te investeren in emissiearm bemesten, maar dat blijkt niet te werken. Boeren investeerden miljoenen in emissiearme stalsystemen, ze blijken ook niet te werken, en de boer raakt zijn natuurvergunning kwijt. Deze sector mist een betrouwbare overheid en rechtszekerheid, wij raken daardoor voedselzekerheid, banen en belastingafdrachten kwijt.

Het is het goedkoopst binnen de Europese vrije markt om het vee dat wij hier verbieden, direct over de grens op te fokken, vet te mesten en aan ons te verkopen. Stikstof heeft geen boodschap aan landsgrenzen. Zelfs als wij afscheid nemen van voedselproductie, industrie en wegen dan waait het over de grens heen, want in België en Duitsland is extreem veel meer toegestaan.

Nu al komt een derde van onze stikstof uit het buitenland. Onze veestapel over de schutting gooien naar buurlanden die veel minder regels kennen, zorgt ervoor dat dezelfde hoeveelheid vee meer stikstof gaat uitstoten, die deels onze kant op waait. Deze “oplossing” zorgt voor meer vrachttransport inclusief uitstoot. Op den duur is het nuttig effect nogal beperkt.

Veehouders telen hun eigen granen tot veevoer. Die halen met hun akkerbouw stikstof uit de natuur, en met hun vee geven ze dat deels weer terug. Hun bedrijf is veel meer circulair dan de modellen toegeven, die kijken alleen naar uitstoot, niet wat de boeren aan stikstof opnemen. Die akkerbouw is niet winstgevend. Als veeteelt wegvalt, valt de akker weg en waait de stikstof door naar de natuur.

VVD & CDA stellen voor dat we daadwerkelijke uitstoot gaan meten, ook dat gaat in dit dossier al jaren fout. Het landelijk meetnet luchtkwaliteit bestond uit maar acht stations. Eentje stond tegenover een pluimveebedrijf en de andere recht boven een rioolput die ammoniak uitstoot. Daar is de ammoniak gewoon ruikbaar, het waterschap bevestigd de uitstoot. Dat is niet representatief.

Het Meetnet heeft in februari 2012 een hoge depositie van stikstof gemeten, terwijl volgens het RIVM er weinig stikstof in de lucht zat. Die maand hebben we de volgende test gehad: Boeren rijden geen mest uit, want vanwege de bevroren grond mocht dat niet. Dat had volgens het RIVM geen invloed op de hoeveelheid stikstof die neerslaat op de grond. Dit systeem spreekt zichzelf al tegen.

Hoe vooropgezet de hetze tegen boeren is, blijkt uit welke natuurgebieden wel of niet gemeten zijn: Verschraalde natuurgebieden die graag weinig stikstof willen werden wel onderzocht, terwijl er van bossen de afgelopen dertig jaar geen databank is aangelegd. We onderzoeken dus al decennia een deel van de Natura2000-gebieden, in een ontspoorde tunnelvisie gericht op stikstofreductie.

Der Welt publiceerde dat er te weinig stikstof in natuur zit en dat beschadigde de natuur. Bossen die koolstofdioxide opnemen, hebben regen en stikstof nodig om te groeien. De rechtbank en het torentje proberen het ene stukje natuur te redden, en slopen daarmee het andere stukje natuur. Bossen worden altijd vergeten qua natuurbehoud, ons laatste oerbos werd in 1871 gekapt.

We ontkennen ook de vergankelijkheid van de natuur. Wat op onze postzegel belachelijk is. Een deel van ons land komt uit de zee, en zal ook weer in de zee verdwijnen. Het gemiddelde zeeniveau over de afgelopen 500 miljoen jaar ligt namelijk zo'n honderd meter hoger dan nu. De natuur erop is tijdelijk, ons warme klimaat ook. Klimaatverandering is namelijk ouder dan de mensheid.

Zelfs als op korte termijn al deze mooie plannen werken, zullen ze op de langere termijn falen. Het is maar een kwestie van in welke tijdsschaal je denkt. We zijn niet bezig met natuurbehoud, maar met een beetje tuinieren in een groot uitgevallen hortus botanicus inclusief diergaarde, die net zoals Atlantis in de zee zal zakken. We hebben geen besef van onze eigen nietigheid.

We proberen iets tot stilstand te brengen, dat van nature beweegt.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.