achtergrond

Geenstijl

@stikstof

Hahaha. Vervelendste Nederlander van Nederland Johan Vollenbroek klaagt zelfs z'n buurman aan

En verliest

Het is nogal een eigenaardige fluitketel, die Johan Vollenbroek. Leuk als-ie in je team zit natuurlijk, want hij heeft verder toch geen zak te doen, maar strontvervelend als hij naast je woont. Beter een verre vriend dan Johan Vollenbroek als je buurman, luidt een oud Nijmeegs gezegde dan ook. Welnu, die Vollenbroek woont al 100.000 jaar naast ene Sef Maessen. Altijd makkers. Tot Vollenbroek appelbomen op de erfgrens plaatst. Maessen vraagt netjes of die dingen wel gesnoeid gaan worden. Ja hoor ja hoor. Gebeurt natuurlijk niet want Vollenbroek is veel te druk Playboys lezen (voor de interviews), of wat zou die gast doen als hij thuis op de bank zit. Op een gegeven moment zorgen die bomen natuurlijk voor overlast bij de buurman en dan komt DE SNOEIKABOUTER langs. Hahaha heren heren heren. Dus die ligfietsfietser sprint natuurlijk meteen naar de rechter want gewoon een keer samen een potje sjoelen ho maar. En Volle Broek verliest, want ja, de bomen staan te dicht op de erfgrens. Er moet een boom weg. Vollenbroek: "'Hij wil mij straffen om wat ik maatschappelijk doe'. Maar hij gaat ook het tweede boompje weghalen, zegt hij. 'En dan zetten we op precies 2 meter twee hoogstammen neer. Want dat mag wel'." En dAn ZeTtEn wE oP pReCiEs 2 MeTeR tWeE hOoGsTamMeN nEeR. WaNt dAt mAg wEl. Lekker puh nanananana jij bent stom ikke lekker niehieeet jij bent stom oneindig kan niet stommer! (Johan Vollenbroek is 74 jaar oud).

Feynman en/of Feiten – Stikstofslot definitief

Alsof je een glas water op een bosbrand gooit...

Onze natuur blijkt volgens de VN nog gevoeliger voor stikstof. De kritische depositiewaarden moeten nog verder omlaag. Vorig jaar legde het Planbureau voor de Leefomgeving al een vernietigend rapport neer dat zelf het uitkopen van ALLE boeren in 95% van Nederland niet zal leiden tot een oplossing van de stikstofcrisis. (PDF p4) Die beschouwing mag opnieuw, en zal dus nog slechter uitvallen.

Alleen rond Breskens, Hoogkarspel, Franeker, Delfzijl en Ravenstein zou wat ruimte ontstaan om nieuwe steden te bouwen voor een miljoen woningen. De rest van Nederland houdt zelfs na het uitkopen van alle boeren en het behalen van alle doelen uit het klimaatakkoord in alle andere sectoren haar fatale bouwstop. De uitzichtloosheid van deze impasse is nog nergens doorgedrongen.

Tegen die achtergrond is het uitkopen van 500 boeren nogal beperkt. Alsof je een glas water op een bosbrand gooit. Alleen kost dat glas water tientallen miljarden euro's en verdampt gelijk. Het maakt niet meer uit of je dit financieel of vanuit milieubelang bekijkt, het slaat nergens meer op. Het milieueffect is verwaarloosbaar op het geheel, de kennis- en kapitaalvernietiging is extreem.

Video. Tweede Kamer verklaart Tjeerd de Groot controversieel

D66'er maakt wéér ruzie met iedereen

Den Haag is deze week bezig met het al dan niet controversieel verklaren van allerhande onderwerpen zoals wetsvoorstellen, kabinetsbrieven en bijbehorende debatten. Iedere Tweede Kamercommissie stemt deze week over wat volgens hen tot de verkiezingen van de agenda geschrapt kan worden, de gehéle Kamer doet daar dan volgende week dinsdag het definitieve plasje over. D66 laat niet na te verklaren dat de partij helemaal niets controversieel gaat verklaren. De reden laat zich raden: Rob Jetten cum suis weten ook wel dat D66 na woensdag 22 november nauwelijks meer een factor van belang zal zijn en daarom proberen ze nog zoveel mogelijk wetgeving met sociaal-liberale vingerafdrukken er doorheen te krijgen. Enter Tjeerd de Groot bij de commissie Landbouw. De D66'er houdt zich van de domme en laat zich het hele proces uitleggen om vervolgens te concluderen dat iets controversieel verklaren betekent dat het in de achterkamertjes verdwijnt. Een golf van afschuw trekt van links naar rechts door de vergaderzaal, Caroline van der Plas (BBB) maakt bezwaar en de voorzitter vindt het ook te ver gaan. En net zoals vorige keer maakt De Groot zich er weer met een slap excuus van af. Nog even volhouden en dan ligt deze oude politiek wellicht achter ons.

Boeren verzamelen! Stikstofnormen nog strenger

Stront aan de knikker

Start de Fendt maar op en stuur die John Deere richting de dichtstbijzijnde snelweg, want het mestoverschot heeft de Haagse ventilator geraakt. Met de huidige stikstofnormen ligt de bouw al grotendeels stil, moeten we boeren uitkopen en staren de agrariërs perspectiefloos over de weiden en nu worden die normen nog strenger. Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (rapport) blijkt dat het slecht is gesteld met de natuur en daarom worden de normen in bijna de helft van de gebieden strenger. De NOS heeft dat alvast in een handig kaartje gegoten, want met stikstofkaartjes is nog nooit iets misgegaan. Demissionair minister Van der Wal noemt het rapport "vervelend nieuws voor iedereen die behoefte heeft aan vergunningsruimte" en daarvoor nomineren we haar in de nadagen van haar ministerschap alsnog voor de 'Understatement van het Jaar'. Voor vergunningsvragers in de getroffen regio is dit niet vervelend, maar catastrofaal. Die moeten nu nog meer boeren uitkopen om de gewenste stikstofruimte vrij te spelen en de recente geschiedenis leert ons dat dergelijke plannen meestal leiden tot geblokkeerde wegen, boze spandoeken en omgekeerde vlaggen. Wel koren op de stikstofmolen voor Caroline die voorafgaand aan de verkiezingen de noodzaak van haar partij BBBevestigd ziet worden. Nu al zin in de volgende peilingen.

Van der Wal eist: Provincies moeten uitstoot van stikstofeuro's terugdringen

Crisis van het financiële klimaat

Het is er de afgelopen jaren keihard ingestampt dat we wat moeten doen aan onze stikstofuitstoot, maar nu blijkt dat het allemaal niet te veel mag kosten. Dikke pech voor de provincies die zich suf werkten om het kabinet van stikstofplannen te voorzien en nu te horen krijgen dat ze zeker de helft en waarschijnlijk meer van die ideeën niet kunnen uitvoeren omdat het nationale spaarvarken te weinig euro's uitstoot. Voor liefst 58 miljard euro aan stikstof- en natuurplannen liggen op tafel, terwijl het geplande stikstoffonds "slechts" 24,3 miljard euro krijgt. En dat is alleen als een volgend kabinet en de Eerste Kamer akkoord gaan met dit fonds, wat in deze financieel uitdagende tijden nog maar zeer de vraag is. De tijd van vrijwel gratis geld lenen is achter de rug en dat maakt de ambitieuze herstelplannen voor Rutte's achterstallige onderhoud een stuk lastiger. Vervelend, omdat dit zelfgecreëerde papieren probleem Nederland gegijzeld houdt, waardoor onder meer Hugo's huizenbouw en uitbreiding van het stroomnet onnodig veel vertraging oploopt. En dan is er volgens stikstofminister Van der Wal nog de dreiging van het leger van Brusselse bureaucraten dat ons land binnenvalt en met de botte bijl ons beleid in vorm hakt als we het NOx-probleem niet zelf tackelen. De EU als de afgezaagde boeman om burgers onpopulair beleid te laten slikken: wanneer pakken we deze uitstoot van onzinnige politieke bangmakers eens aan?

Feynman en/of Feiten – Woningbouw gedoogd door Johan Vollenbroek

Woningen zijn geen relevante bron van stikstof

Het technische en juridische brein achter Mobilisation for the environment stelde op Radio1 dat het nooit zijn bedoeling was de woningbouw te blokkeren, die geven in zijn ogen helemaal geen relevante bron van stikstof. Dat zei hij vier jaar geleden in 2019 ook al. Hij geeft aan niet te begrijpen waarom zijn omvangrijke juridische procedures hebben geleid tot een totale bouwstop.

Dat begreep ik ook niet, aangezien een gasloze, nul-op-de-meter nieuwbouw woning tijdens gebruik vele malen minder uitstoot dan onze gemiddelde woningvoorraad. Bouwvergunningen blokkeren omdat de aannemer op diesel rijdt, is kortzichtig. Duurdere flexibele noodoplossingen zijn dankzij de herhalende cyclus van aanvoer, opbouwen, tijdelijk gebruik, afbraak en afvoer sowieso nog slechter.

Om zo'n gasloze woning te bouwen heb je onder andere staal uit een hoogoven nodig, of plastic vanuit de chemische industrie van grote raffinaderijen. De milieugroepen die hiertegen procederen vergeten dat een windmolen gebouwd is uit onder andere staal en plastic. Dat importeren geeft minder milieuschade hier. Als je doel is de planeet te redden, werkt zulk NIMBY-beleid averechts.

De beste man verloor ook een procedure bij de Raad van State. Chemische industrie en raffinaderijen wilden samenwerken aan een koolstofdioxideopslag in oude gasvelden. Tijdens de bouw is er eenmalig wat stikstofuitstoot, en dat ging de milieufetisjisten te ver. De Raad van State keek er praktischer tegenaan, en woog milieueffecten zorgvuldig tegen elkaar af. Perfectie is immers louter een illusie.

De Raad van State draait en spreekt hier uit dat het stikstofslot niet absoluut is, en er belangen tegen elkaar kunnen worden afgewogen. Dit geeft een opening om eerder afgewezen nieuwbouwprojecten opnieuw te bekijken. Zorgvuldige nieuwbouw is beter voor het milieu dan tijdelijke noodoplossingen. Oude woningen volledig transformeren kost anderhalve ton, voor minder resultaat.

Raad de MILIEUVERVUILER in Het StamCafé

Dekentjes! Overal!

Wie zijn die mensen die per kilometer 226 gram CO2 uitstoten? Wie zijn die mensen die 13 liter benzine per 100 kilometer in de stad uitwasemen? Wie zijn die mensen die 8 cilinders energielabel G rijden ter waarde van 3,5 x modaal? Jaaa, u had het allemaal goed. Iemand van de klimaatpartij D66, met Financiën in de portefeuille, die er zo op hamert dat u allemaal geen gehaktballen met melk mag eten, met de fiets naar het werk/winkel moet want DAS ZO GEFIETST en uw kartonnen rietjes inleveren moet bij de emballage-automaat in de supermarkt (bron). Oant moarn!

Feynman en/of Feiten — Frans Timmermans

PvdA/GL is al groter dan de VVD, PVV of BBB en zal de formatie leiden

Nadat Nederland tot open grenzen en een bouwstop is gedwongen, komt er vanuit Brussel een zwaargewicht uit zijn graftombe rollen om het karwei af te maken. De lijsttrekker voor RoodGroen of GroenRood blijft alleen als hij premier wordt. De rest van ons politieke proces is hem te min. Zijn ego past louter in het torentje. Zijn combinatiepartij heeft de VVD, de PVV en de BBB links ingehaald.

Dat RoodGroen of GroenRood een coalitie kan vormen met derden, is zeker. Terwijl de PvdA en GroenLinks in de oppositie zaten, zagen we al toeslagencircus in samenhang met vele andere inkomensafhankelijke regelingen een poging doen op de euro nauwkeurig inkomensverschillen en lasten volledig weg te nivelleren met een onuitvoerbaar bureaucratisch proces. Alles kan en mag!

“Zo is een alleenstaande ouder van twee kinderen met een deeltijdbaan, een aanvullende bijstandsuitkering en een huurwoning afhankelijk van tien inkomenselementen, afkomstig van zeven instanties. Gemiddeld moet hij ongeveer 18 (digitale) formulieren per jaar invullen en 80 betalingen verrichten. Valt er één van die voorzieningen weg, bijvoorbeeld door een fout van betrokkene of van de instantie of door een verrekening, dan kunnen er direct financiële problemen ontstaan.” (2013 & 2019, Nationale Ombudsman, PDF p15)

Feynman en/of Feiten — De teflon was op

Het kabinet viel over gezinshereniging van vreemden, wij missen gezinsvorming van kennissen

U heeft het misschien in alle tumult gemist, maar er ging 's ochtends nog even snel 34 miljard in een controversieel klimaatfonds. Rutte mag op het winkeltje passen, wat de vorige keer uitmondde in coronamaatregelen. Ik zou graag goed geïnformeerd willen stemmen in november, dus zouden deze doofpotkabinetten netjes alle informatieverzoeken tijdens het zomerreces willen beantwoorden?

We zitten vast in een cyclus van een maanden campagne, een jaartje formeren, een anderhalf jaar proberen beleid uit te werken, gevolgd door een kabinetscrisis en een nieuwe verkiezingscampagne. Tussendoor nog excuses en hersteloperaties. Rutte is vooral demissionair, een politieke toestand waarbij Rutte zich senang bij voelt, want je kan niet twee keer aftreden met hetzelfde kabinet.

VVD & CDA wilden weer asielzoekers met een A-status en een B-status. Oorlogsvluchtelingen moeten na de tijdelijke oorlog weer terug, vluchtelingen vanwege geloof, geaardheid of andere voortdurende problematiek krijgen wel een aanpak gericht op permanent verblijf. D66 en CU wilden liever gelijkheid en gezinshereniging voor iedereen. Allemaal loze woorden zonder woningen om ze waar te maken.

Feynman en/of Feiten — Landbouwakkoord

Neem de hele bocht in één keer was het advies van Remkes. Geef boeren opties, laat ze kiezen. Zeg wat wel kan. Voer geen eenzijdig beleid. Denk in vijf richtingen: innovatie, extensivering, verplaatsing, omschakeling naar andere producten en stoppen. Verplaatsen mag niet meer, want er komt een EU-breed beroepsverbod. Remkes zag stoppen als laatste optie, het kabinet zag het eerste en enige.

Het geklapte landbouwakkoord bevatte wel volledig uitgewerkt de afgesneden binnenbocht van tientallen miljarden, melkvee slachten, kapitaalvernietiging, stoppen en uitkopen, maar bleef vaag over innovatie, milieu als businessmodel en humaan toekomstperspectief. De WUR kon het niet eens doorrekenen. Dan kan de boer ook niet rekenen, kiezen of investeren om de boerderij aan te passen.

Toezeggingen over alternatieven bleven vaag, en afhankelijk van verder onderzoek en toestemming vanuit Brussel. Er werd niet gedacht in oplossingen en milieudoelstellingen, maar vooral in veestapelreductie en andere dwang. Dit voorstel was zo incompleet, dat boeren alleen een blanco cheque konden afgeven. Dat kunnen ze niet met de boerderij van hun voorouders en hun nageslacht.

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.