achtergrond

Geenstijl

Rector @UniLeiden juicht. Foponderzoek leidt tot voorspelbare conclusie: Cliteur geen antisemiet

Onderzoek naar beschuldiging die nooit is gedaan op afdeling waar niets aan de hand is, is afgesloten.

De Universiteit Leiden heeft maandenlang mensen met peperdure taxi's naar externe locaties vervoerd om ze te ondervragen over antisemitisme in de rechtsgeleerdheidsvleugel, waarvan iedereen op voorhand zei dat het niet bestond, en heeft nu een rapport geschreven om te concluderen dat het niet bestaat. Zeg maar wat iedereen & z'n lange lijst met bronnen op voorhand al zei.

Het onderzoek was gestart nadat GeenStijl op basis van bronnen in binnen- en buitenland die dicht bij Thierry Baudet staan of stonden allemaal afzonderlijke getuigenissen deelden over talloze antisemitische uitspraken van Thierry Baudet. Deze getuigenissen zijn, voordat ze gepubliceerd werden op GS, bij herhaling gedeeld met Paul Cliteur, om hem te waarschuwen en/of tot actie te bewegen. Cliteur wuifde de verhalen consequent weg, hetgeen uiteindelijk leidde tot publicatie op  "het online nieuwsmagazine “GeenStijl”", zoals UniLeiden ons hilarischerwijs omschrijft. Nergens is Cliteur daarbij, daarin of door ons zelf van antisemitische overtuigingen beticht, het pijnlijke en door Baudet nimmer weerlegde verhaal richtte zich op Forum voor Democratie, maar desalniettemin kwam er - onder druk van een paar woke huilstruiken die aan de RUL leren of werken - een totaal nutteloos onderzoek naar (niet-bestaand) antisemitisme op de rechtsvleugel van Cliteur aan de uni.

Dit schreef het online nieuwsmagazine GeenStijl op 1 december, nadat de Uni het foponderzoek naar antisemitisme bij Cliteur aankondigde:

"Op GeenStijl (dat is deze website) staan helemaal geen beschuldigingen van antisemitisme bij Cliteur of in zijn werk. Wel staat er - op basis van mails die we gelezen hebben en getuigenissen die we opgetekend hebben - dat Cliteur herhaaldelijke waarschuwingen van diverse mensen over antisemitische uitspraken en stellingnames van Thierry Baudet heeft genegeerd, weggewuifd of in de wind heeft geslagen, waarbij hij de klokkenluiders ook nog laatdunkend of misleidend heeft bejegend."

"Bij aanvang van het gesprek heeft Prof. Cliteur de Commissie verzocht de onderzoeksopdracht wegens het ontbreken van een concreet aanknopingspunt te heroverwegen", lezen we nu in het onderzoek van Uni Leiden. Dat is een terechte vraag. Dat zouden wij ook gezegd hebben, als de universiteit ons überhaupt ooit benaderd had. Maar dat deden ze niet, wat echt heel raar is als je een complete onderzoekscommissie optuigt die wekenlang mensen in taxi's af en aan voert naar geheime locaties op basis van een stevig doorwrocht artikel op het online nieuwsmagazine GeenStijl.

De op GS geciteerde bronnen in het artikel zijn ook allemaal gesommeerd, en in het onderzoek lezen we: "Uit de afzonderlijke verklaringen komt het beeld naar voren dat [GeenStijl-bronnen en RUL-promovendi Machteld] Allan / [Yoram] Stein / [David] Suurland/ [Machteld] Zee grote urgentie hebben gevoeld om het door hen gepercipieerde afglijden van Forum voor Democratie (FvD) onder leiding van de heer Baudet naar extreemrechts, in het bijzonder naar antisemitisme, een halt toe te roepen." Ja, onderzoekslampies, dat stond dus ook allemaal al op GeenStijl, in een artikel dat alle geciteerden voor publicatie integraal te lezen hebben gekregen en waar ze allemaal volledig mee hebben ingestemd. Dat het onderzoek nu meldt dat "Geen van hen het conceptartikel in zijn geheel [heeft] gelezen", is derhalve volstrekt onjuist.

Enkele bronnen van GeenStijl hebben evenals Cliteur aangedrongen bij de universiteit om het onderzoek niet te doen, omdat het antwoord op de onderzoeksvragen over de aanwezigheid van antisemitisch gedachtengoed op de afdeling rechtsgeleerdheid "nee" luidt. Het onderzoek ging toch door, het vond inderdaad geen antisemitisch gedachtengoed op de afdeling rechtsgeleerdheid. Die problematische ideologische opvattingen leven namelijk bij Thierry Baudet, oud-promovendus in Leiden, en niet bij Paul Cliteur, die je alleen nalatigheid in zijn omgang met klokkenluiders en zijn verantwoordelijkheid binnen FvD kunt verwijten.

De gevolgen voor FvD waren rampzalig: de ooit zo veelbelovende beweging is ideologisch geïmplodeerd onder leiding van een ideologisch onvaste snijboon die niet met succes overweg kan en zich nu omringd heeft met een legertje jeugdstormers die flirten met bruin gedachtengoed, Wodaneske wap en hysterische coronacomplotten, omdat alle verstandige volwassenen de roestig piepende deur van de Forumbunker achter zich dicht getrokken hebben in de afgelopen maanden.

Onderzoek gesloten. Applaus voor jezelf. Maar het artikel op het online nieuwsmagazine GeenStijl, dat staat nog steeds recht overeind, onweerlegd. En Paul Cliteur? Die heeft deze oproer rond zijn naam en die van de vleugel rechtsgeleerdheid echt allemaal aan zichzelf te danken.

Wilden wij ook wel. NOOIT benaderd

Zeiden we op voorhand al. Maar ja. Eigenwijs hè

Zeiden we op voorhand al. Maar ja. Eigenwijs hè

Zeiden we op voorhand al. Maar ja. Eigenwijs hèZeiden we op voorhand al. Maar ja. Eigenwijs hè

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.