achtergrond

Geenstijl

Ondanks rapport over dreigingen: meerderheid Kamer vóór buitenlandse financiering van jihad

Geen avondklok tegen Allahficatie

De Kamer maakte zich zorgen over de Lange Arm van Ankara in de bijna 500 Diyanet-kazernes die ons land telt. Ambassades van andermans rijk, maar met weinig diplomatieke bedoelingen. De Kamer toonde zich bezorgd over de lange colonne van haatsjeiks die vrijelijk door ons land beweegt om van Eindhoven tot Amsterdam, van Den Haag tot Utrecht en van Gouda tot Almere de mensverhoudingen van de middeleeuwen te prediken. De Kamer toonde zich bezorgd over grote geldstromen uit dubieuze oliestaatjes, waarmee achter onze dijken het rechtsstaat ondermijnende salafisme wordt gefinancierd. De Kamer maakte zich zó veel zorgen over deze "ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen" (lees: islamisering), dat er een parlementaire onderzoekscommissie (POCOB) voor in het leven werd geroepen, die hoorzittingen hield en een lijvig rapport samenstelde over de '(On)zichtbare invloed' en daar vorige week een debat over hield (eerste knetterende kwartier hierboven), want onze democratie, rechtsstaat en algehele vrijheid staan op het spel hier en daar maakte de Kamer zich dus zo veel zorgen over. In dat debat diende Jasper van Dijk (SP) een motie in met de tekst:

***MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK
***Voorgesteld 14 januari 2021

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het rapport «(On)zichtbare invloed» aantoont dat circa 5% van de moskeeën via buitenlandse geldstromen wordt beïnvloed; constaterende dat deze religieuze instellingen door andere staten financieel worden ondersteund in het uitdragen van antidemocratisch gedachtegoed; overwegende dat buitenlandse financiering van politieke partijen eveneens aan banden wordt gelegd vanwege ongewenste inmenging; verzoekt de regering, een verbod in te voeren op buitenlandse financiering van religieuze organisaties, en gaat over tot de orde van de dag.
Jasper van Dijk

Wat denkt u? Hebben de grote zorgen van de Kamer, het harde hoorzittingswerk van de POCOB en hun lijvige eindrapport, dat in juni 2020 met bezorgde begeleidende taal aan voorzitter Arib werd overhandigd, geleid tot een beetje meer besef dat zo'n motie een goed begin kan zijn om de financiering van de islamisering van Nederland aan banden te leggen? Het antwoord staat na de breek.

MOTIE: VERWORPEN

MOTIE: VERWORPEN

Helaas. In de woorden van Van Dijk: de regering laat het afweten. Gaat de Kamer dan helemaal niets doen? Jawel hoor. Twee decennia na 9/11 en bijna net zo lang sinds de salafistische slachtmoord op Theo van Gogh, lijkt het de kartelpartijen wel een goed idee om een (wille)keur aan moties van Bente Becker te steunen, waarin eerst gezocht wordt naar een definitie van "problematisch gedrag", dan een extra afdeling bij de politie op te richten om online "extremistische uitingen" op te sporen, daarnaast een werkgroep in te stellen om een index (!) te maken van onvrije landen, met de treffende naam "onvrijelandenindex" en natuurlijk wordt er ook weer eens werk gemaakt van een nieuwe imamopleiding in Nederland (want dat is de vorige keer ook niet mislukt...). 

Maar dáárna kan ook onmiddellijk met een in allerlei mitsen, maren & tijdkoperstaal ingeklede motie-Becker gewerkt gaan worden "om handhavingsinstrumenten beschikbaar te hebben die ontvangen financiële middelen kunnen bevriezen, organisaties kunnen verbieden deze financiële middelen te ontvangen, of deze verbeurd te kunnen verklaren, wanneer sprake is van ondermijning van onze democratische waarden, fundamentele vrijheden en/of mensen- rechten."

Om daadwerkelijk te nemen actie nog wat extra uit te stellen, willen GroenLinks en de ChristenUnie in de tussentijd nóg een nieuw onderzoek naar buitenlandse financiering van religieuze instellingen, en pleit D66 voor het beter aanhalen van diplomatieke banden met totalitair-islamitische haatlanden. U leest het, die ongewenste beïnvloeding wordt met ijzeren vuist buiten de deur gehouden!

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.