achtergrond

Geenstijl

BANKBLOG - Politie = Belastingdienst 2.0

754 miljoen euro, per jaar. Mogen zij even vangen?

Telegraaf kwam vrijdag met verontrustend bericht dat de politie radar-auto’s gaat inzetten tegen hardrijders. Deze onherkenbare Stasi-auto’s zijn dus rijdende flitspalen, want de hardrijder wordt niet staande gehouden. Het wordt gepresenteerd onder het mom van het reduceren van het aantal verkeersdoden en asociaal verkeersgedrag, maar daar zijn wat kanttekeningen bij te zetten. Het beeld wat dan naar voren komt is dat de verkeerspolitie eerder een soort belastingdienst 2.0 is dan een instantie die uit is op het verbeteren van de veiligheid. 

Egbert-Jan van Hasselt, projectleider Infrastructuur bij de Nationale Politie wordt in het artikel aangehaald met de redenen voor deze extra radar-auto’s. Quote:

“Volgens de projectleider is het offensief nodig omdat er nog te veel doden vallen in het verkeer door hardrijders en automobilisten die zich op een andere manier asociaal gedragen in het verkeer. Vorig jaar vielen er 661 verkeersdoden in Nederland.”

“Er vallen nog steeds te veel doden” is een subjectieve uitspraak. Wat is veel? De dwepers zullen zeggen dat elke dode één te veel is. Wel, die willen een totale verkeerslockdown, want dat is de enige manier om het aantal dodelijke slachtoffers naar nul te krijgen. En met die gedachtegang moeten ze dan ook sport, seks, alcohol, medicijnen, lakens, selfies, huisdieren, klussen, en zo verder allemaal verbieden. Dit is dus totaal onwerkbaar; het leven zit vol met risico’s en de vraag moet dan ook zijn waar de maatschappij een grens wenst te leggen.

Om met een soort Godwin te beginnen, het aantal doden door een val ligt boven de 4000 per jaar. Ter vergelijking, in 2019 vielen (no pun intended) er 661 dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. Dit is een kleine daling ten opzichte van het jaar daarvoor (678 dodelijke verkeersslachtoffers). De toon van Hasselt doet eerder het tienvoudige aantal dodelijke verkeersslachtoffers vermoeden. Verder zit dit aantal al sinds 1971 in een dalende trend (die de laatste jaren lijkt uit te bodemen). Deze daling is nog markanter als het aantal voertuigen en gereden kilometers wordt meegerekend (er zijn nu meer auto’s die meer rijden dan vroeger); het verkeer is dus significant veiliger geworden.

Als er gekeken wordt naar de 678 dodelijke verkeersslachtoffers in 2018 dan valt het volgende op: 

1) meer dan de helft van de verkeersdoden valt in de categorieën fietsers, bromfietsers en voetgangers (zie hierboven)(vraag is wel of hier de veroorzaker een auto/motor/vrachtwagen was en of de snelheid van de veroorzaker een significante rol speelde). 

2) de meeste dodelijke verkeersslachtoffers zijn oudere mensen (zie hieronder). Nu is het niet duidelijk in hoeverre dit door eigen schuld is of door schuld van anderen (en wat de leeftijd is van die eventuele veroorzaker), maar historisch gezien valt de grootste daling in aantal verkeerdoden in de jongere leeftijdsklassen waar te nemen. Leeftijd lijkt dus een consistent grote rol te spelen en het lijkt mij sterk dat nu juist de groep ouderen altijd het slachtoffers is van hardrijders en/of juist deze groep altijd hard rijdt. Ofwel, te hard rijden is wellicht niet het probleem hier.

3) zoals hieronder te zien valt, vindt 46% van de dodelijke ongelukken plaats buiten de bebouwde kom. Verder blijkt dat 51% van de dodelijke ongelukken plaatsvindt in een zone met een maximumsnelheid tot en met 60km/h.

4) Hieronder valt te zien dat 60% van de dodelijke verkeerslachtoffers valt op wegen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

5) Hieronder valt te zien dat het aantal verkeersdoden per provincie erg verschilt.

Dit allemaal bekijkende, kom ik tot de volgende conclusies :

A) de grootste problemen vinden in de gemeentes plaats. Dus wat doen de mannen van de Landelijke Eenheid dan met hun radarauto’s? Gaan zij met hun radarauto’s op met name gemeentewegen patrouilleren? En is dat dan geen taak voor de politie aldaar (die ook beter op de hoogte is waar het in de gemeente onveilig is)?

B) Onder verkeersdoden zijn ouderen het meest vertegenwoordigd. Er lijkt geen correlatie noch causatie te zijn met te hoge snelheid, dus die radar-auto’s gaan hier niks aan veranderen.

C) Gaan de radar-auto’s voetgangers, brommers en fietsers in de gaten houden? Hier valt meer dan de helft van de verkeersdoden namelijk. 

D) Gaan de radar-auto’s dan ook voornamelijk in Brabant, Overijssel, Drenthe, Gelderland, Friesland, Zeeland en Limburg patrouilleren, gezien daar de meeste verkeersdoden vallen?

Ik durf de stelling wel aan dat de radar-auto’s alleen worden ingezet op snelwegen, terwijl daar maar een relatief gering aantal verkeersdoden vallen. Verder is de vraag hoeveel van deze snelweg verkeersdoden door te hoge snelheid werd veroorzaakt (meestal iets van 30%). De impact van de radar-auto’s op het aantal verkeersdoden gaat dus miniem zijn. 

Verder vermoed ik dat deze radar-auto’s vooral gaan controleren waar het hardst gereden wordt en dus niet op trajecten waar steevast veel ongelukken plaatsvinden door te hoge snelheid. Het motief is dus niet het verminderen van de dodelijke verkeersslachtoffers maar het maximeren van de uitgeschreven boetes, iets wat de burgers allemaal kunnen ervaren tegen het einde van het jaar. De budgetten moeten dan worden gehaald en de controles worden dan overal opgevoerd. Als de verkeersveiligheid de drijvende motivatie is van de verkeerspolitie, dan zou zij elke maand evenveel controleren (of proportioneel versus aantal ongelukken in elke maand); iets wat niet het geval is. Geld/behalen van budget is dus de drijvende kracht en veiligheid is zowat een bijkomstigheid.    

Hoe zou het dan wel moeten? Wel, de lokale politie-eenheden moeten verantwoordelijk worden voor de controles in hun regio en het Rijk betaalt hiervoor. Deze betaling kan worden gekort als het aantal verkeersslachtoffers niet op of onder een bepaald niveau komt te liggen. Dit stimuleert gemeentes om gevaarlijke verkeerspunten te verbeteren en te controleren waar dit het meest effectief is. Het zou dan ook helpen als de verkeerspolitie moet aantonen dat er op de te controleren locatie gevaarlijke omstandigheden zijn die een controle justificeren (geen Boss Hogg en Roscoe P Coltrane toestanden). De Landelijke Verkeerseenheid moet een soortgelijk iets doen op de snelwegen; alleen controleren waar er bewijs is voor effectiviteit (reduceren verkeersslachtoffers). Verder moeten alle korpsen af van numerieke doelstellingen omtrent boetes en zouden de boetes allemaal ten goede moeten komen aan het Rijk, zodat de korpsen geen perverse prikkel hebben. Doelstellingen zouden direct verband moeten houden met het reduceren van het aantal verkeersslachtoffers (waardoor ook het Rijk er geen misbruik van kan maken). 

Dit gaat natuurlijk allemaal niet gebeuren, want de verkeerspolitie is en blijft de heimelijke tweeling van de belastingdienst. Het Rijk wil die 25.000 boetes belastingaanslagen per dag niet opgeven, want het levert per jaar een mooie EUR 754 miljoen op! Jammer dat de mediaas geen enkele kritische vraag stellen of kanttekeningen maken bij het aantal verkeersdoden/snelheid. Het is allemaal copy paste werk en wordt als een grijze brij over het volk uitgestort.

Maar dat lijkt zowat ook de bedoeling, want stel je voor als het volk opeens ophoudt met grazen…

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.