Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Eva Vlaardingerbroek ― Het links-neoliberale monsterverbond: de weg van de grenzeloosheid

Hey, kijk nou. Zomaar een stuk van @Evaatje Vlaar (@!) op de deurmat.

Nederland stevent af op 19 miljoen inwoners in 2039, met als hoofdschuldige de immigratie. Veel mensen zien deze prognose met lede ogen aan. Hoogleraar Sociale Demografie aan de UvA, Jan Latten, stelt dat Nederland totaal niet is ingesteld op zo’n extreme bevolkingsgroei. 

De reactie van de Nederlandse politiek is echter al veertig jaar dezelfde. Zowel de schoonheid als de veronderstelde noodzaak van multiculturalisering worden in koor bezongen. Wanneer de politiek wordt gewezen op vele onmiskenbaar nadelige neveneffecten, verschuilt men zich achter de dooddoener dat Nederland nu eenmaal gebonden is aan internationale verdragen en er dus niets aan te doen valt. Wijlen premier Wim Kok hield de Nederlandse bevolking die ‘waarheid’ al in de jaren negentig tot vervelens toe voor, hoewel een land als Denemarken er toen al een veel restrictiever beleid op nahield. Alleen in de aanloop naar de verkiezingen liet en laat de VVD traditioneel een migratie-kritisch geluid horen, maar in de praktijk verandert er al veertig jaar lang niets.  

Hoe valt dit hardnekkig vasthouden aan een pro-immigratiebeleid te verklaren?

Het monsterverbond 
We kunnen gerust vaststellen dat het verzet tegen de immigratie steeds sterker wordt. Uit een recente peiling van Maurice de Hond blijkt dat slechts 7 procent voorstander is van een een ruimhartig beleid ten aanzien van immigranten die naar Nederland komen. 40 procent wil alleen mensen van buiten de EU binnenlaten die voor hun leven vrezen, en 22 procent wil zelfs alle immigratie uit die landen verbieden. 

PVV en FvD, twee tegen massa-immigratie gekante partijen, kunnen volgens opiniepeilingen op ruim 25 procent van de stemmen rekenen. Maar die twee partijen staan langs de lijn van het politieke speelveld. De VVD werkt liever met GroenLinks samen dan met de ‘broederpartijen’ op rechts. Premier Rutte heeft iedere dag de mond vol van de klimaatcrisis, een traditioneel links thema. Hoe kan dat toch, vragen veel mensen zich af? Is hier sprake van ‘beschaafd’ rechts dat van extreemrechtse smetten vrij wil blijven? 

Het antwoord is tegelijk dieper en eenvoudiger: It’s the economy stupid!

Veel mensen kunnen maar niet begrijpen dat het internationale bedrijfsleven en de spreekbuis ervan, de VVD, naar een wereld zonder grenzen streven. Niet zoals links vanuit een ‘alle Menschen werden Brüder'-utopie, maar om zuiver economische redenen. Wereldhandel zonder grenzen, hoe liberaal! Geen belemmeringen, geen aparte regelingen, geen paspoorten en papieren rompslomp meer, de neoliberalen zouden halleluja roepen als het niet zo christelijk klonk. En de sociale spanningen die de massa-immigratie oproept? Een kwestie van tijd mensen, de tijd heelt alle wonden, komt goed! Klanten zijn klanten, niet waar? 

Het zou de neoliberaal verder een zorg zijn hoe de homo economicus zijn leven leidt. Die VVD-visie is dus eigenlijk toch ook een utopisch wereldbeeld, gedeeltelijk overlappend met het utopische toekomstbeeld ter linker zijde: een wereld waarin alle volkeren, geslachten, geloven en seksuele geaardheden in harmonie met elkaar samen leven. Zowel rechts-neoliberaal als links is van mening dat deze utopie pas echt tot stand kan komen wanneer één historisch verschijnsel verdwijnt: de natiestaat. Een land met sterke eigen tradities en een relatief homogene bevolking met sterk gedeelde culturele waarden moet coûte-que-coûte bestreden worden. Het uitzonderlijke moet naast de norm komen te staan, zodat er geen norm meer is. 

Grenzeloosheid in de breedste zin van het woord 
Dit laatste is op allerlei vlakken in het links-liberale narratief te herkennen. Verdraagzaamheid tegenover de LGBTI-gemeenschap is - om maar een voorbeeld te noemen - in de ogen van de linkse en liberale kosmopolitische burger niet meer voldoende. Een recent voorbeeld: J.K. Rowling. De schrijfster, die bekend staat als zeer uitgesproken links-progressief, werd het doelwit van giftige aanvallen vanuit haar eigen achterban, toen zij een vrouw in bescherming nam die haar baan had verloren vanwege een tweet waarin zij stelde dat mannen niet in vrouwen konden veranderen. Rowling ging dit, overigens door een rechter bevestigde ontslag, te ver. Deze mening kwam haar duur te staan. Binnen de kortste keren werd zij door haar eigen achterban ‘’gecanceld’’ en tot transfoob en ‘’bigot’’ gebombardeerd. Hieruit blijkt eens te meer hoezeer onderscheid benoemen tot taboe is gemaakt. Weg met alle grenzen, of het nu landen of biologische verschillen betreft! 

Diezelfde obsessie met grenzeloosheid leidt bij links tot onverwachte en inconsequente gevolgen op tal van gebieden. Een opvallend voorbeeld is hoe anti-militaristisch links tegenwoordig subiet in de houding springt voor het idee van een Europees leger. Links volgt daarin de stelling van Macron en zijn al even kosmopolitisch ingestelde Duitse collega Merkel, dat Europa alleen als federale staat mondiaal nog een rol van betekenis zou kunnen vervullen. De eigen nationale cultuur wordt geslachtofferd, er zouden immers grotere belangen op het spel staan. 

Het democratisch tekort
Om een en ander te verzachten voor de autochtone bevolking en vooral de ‘gevaarlijke’ gevoelens van ‘Verfremdung’ te bestrijden wordt identificatie van de burger met zijn regio wel toegestaan, zelfs gestimuleerd. Regio’s zijn minder gevaarlijk, hebben geen harde grenzen of legers, en kunnen het gevoel van identiteitsverlies wellicht compenseren. Het hangt allemaal samen en er is ook wat voor te zeggen. Als je de toekomst ziet als een wereld zonder natiestaten, tenminste. Maar wordt de stemmer wel een rol gegeven? Wordt klip en klaar gesteld dat de transformatie van Nederland en West-Europa geen natuurwet is, maar een keuze, gebaseerd op een ideologisch gemotiveerde politiek-economische zienswijze? Absoluut niet, in mijn ogen. En dit is nu precies het democratisch tekort van onze tijd. Door taboeïsering van de taal - zelfs woorden als autochtoon en allochtoon zijn inmiddels verdacht - houdt het links-liberale verbond alle macht in handen. Een vrije discussie over de nadelen en spanningen die massa-immigratie opleveren wordt niet gevoerd. Gesteggel over de vraag of het woord massa-immigratie mag en of daar überhaupt sprake van is – denk aan Leo Lucassen cum suis - vervangt de discussie over de betekenis, de kosten, de voor- en nadelen van (massa-)immigratie. 

Ook de instrumentalisering van het onderwijs, de rechtspraak en instituties als de Publieke Omroep garandeert dat het links-liberale geluid veel sterker klinkt dan andere geluiden. Maar het uitsluiten van minimaal een kwart van de Nederlandse stemmers ondermijnt de geloofwaardigheid van de democratie en is op termijn onhoudbaar. Het gepolitiseerde en getaboeïseerde debat over immigratie moet open en respectvol gevoerd gaan worden. Voor - en tegenstanders zullen naar elkaar moeten gaan luisteren. Een compromis moet gevonden en tegenover Brussel verdedigd worden, hier en in de andere EU-landen. Volhardt de links-liberale elite in de weigering deze broodnodige discussie met de immigratie-sceptische burger aan te gaan, dan zijn de politieke en sociale gevolgen niet te overzien. 

Dat deel van de bevolking moeten gehoord worden
Alles begint met de erkenning dat de ‘deplorables’ er recht op hebben te worden gehoord. Hoe eerder hoe beter. Zoals Obama onlangs onderstreepte: het ontmenselijken van andersdenkenden – in de praktijk vaak conservatief ingestelde burgers, geen rechtsradicalen - gaat niets teweeg brengen, behalve nog meer spanningen en conflicten dan waar nu al sprake van is. Een brede denktank met een mooie, representatieve doorsnede van de bevolking zou een begin kunnen zijn van het doorbreken van de impasse. 

De visie van onze minister-president is dat hij niet van visies houdt. Maar als het om de toekomst van ons land gaat kan hij er beter snel één ontwikkelen. Voordat het te laat is. 

Reaguursels

Inloggen

www.pbl.nl › downloadsPDF
Bevolkingsprognose 2004–2050: maximaal 17 miljoen inwoners

beniknouzoslim | 26-01-20 | 11:15

Er is één constante bij bevolkingsprognoses: ze zijn ALTIJD te laag, dat wil zeggen de zogeheten "middenvariant". Neem deze uit 2005: "Volgens de huidige bevolkingsprognose zal de bevolking van Nederland toenemen van de huidige 16,3 miljoen naar 17,0 miljoen rond 2035". En daarna krimp. In 2020 staat de teller al op 17,5 miljoen en vergeet maar dat je nog bevolkingskrimp gaat meemaken. www.pbl.nl › downloadsPDF
Bevolkingsprognose 2004–2050: maximaal 17 miljoen inwoners

beniknouzoslim | 26-01-20 | 11:14

Als je het zo zegt, klinkt het net alsof er iets aan de hand is. Snel door naar een andere manier van benoemen. Dan zal het wel meevallen!
Taal is alles.

Het brein erachter | 26-01-20 | 04:38

Het is een extreem links sprookje dat 'rechts' vanwege globalisering, whatever that means, immigratie wil. Alsof het MKB en multinationals in westerse landen zitten te wachten op analfabeten uit ontwikkelingslanden. VVD moet meedoen aan het immigratiefeestje omdat ze ondergeschikt zijn aan de beleidsmakers op EU niveau. Opting out is geen optie.

Zijl5824 | 25-01-20 | 20:29

Geenstijl, je zakt door een zekere mand als je dit bericht van Eva.."evaatje" noemt. Daar begint de ellende, dat kleineren.

larie | 25-01-20 | 18:22 | 6

@larie | 25-01-20 | 18:42:

BL bejubelde vorige week nog een oproep tot moord en massadeportatie, van ene Joop van R.
Hij wijst er terecht op dat Eva niet tot moord oproept, en dus niet "deugt" naar linkse maatstaven.

Dandruff | 25-01-20 | 19:00
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Flappie2006 | 25-01-20 | 18:00

En hoe gaan we in 2039 de vergrijzing van de immigratiestromen opvangen, door groeien naar 40 miljoen inwoners?

LostSandWich | 25-01-20 | 16:36 | 1

Ook emigranten vergrijzen.. een glijdende geografische ontkennende schaal.
.

larie | 25-01-20 | 19:04

Wie is Eva Vlaardingerbroek en waarom schrijft ze als een Havo-5 scholier? Niet echt GeenStijl materiaal dit.

Ardbeg | 25-01-20 | 16:19 | 7

@Beste_Landgenoten | 25-01-20 | 18:30:
1) buitenlanders bedreigen onze cultuur en de welvaart van onze zonen en dochters
2) een (linkse) elite heeft de touwtjes in handen en controleert de media, het onderwijs en het bestuur.
3) de stem van het volk wordt genegeerd of erger: klein gehouden
4) al het bovenstaande is de oorzaak van alle probleem op aarde. Minus het klimaatprobleem, want dat bestaat niet.

Volksverlakkerij uit het boekje...

beldewouten | 25-01-20 | 18:47

@Beste_Landgenoten | 25-01-20 | 18:30:

"Zoveel tegen in te brengen".
En je noemt weer precies 0 concrete voorbeelden.

Net als in elke discussie.
Weet je nog dat je ooit 0 voorbeelden gaf van "Russisch nepnieuws?"
En ook 0 voorbeelden van "voordelen van de EU"?
Vorige week 0 voorbeelden van "voordelen van moord en massadeportatie"?

Dat getalletje 0 is echt heilig voor de EU-lobby.
Zie de 100 reacties van andere EU-trollen hieronder.

Dandruff | 25-01-20 | 18:57

Yo!!

Rest In Privacy | 26-01-20 | 18:18
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Flappie2006 | 25-01-20 | 16:07

Divide et impera.
Stalin vermoordde, deporteerde en verhuisde miljoenen Oekraïners, Polen, Russen, Tsjetsjenen, Balten, etc. Doel was deels "russificering" van veroverde gebieden, maar ook het zaaien van verdeeldheid. In een land waar Oekraïners en Russen elkaar wantrouwen of erger, is de socialistische partij de baas.
De socialistische partijtop vormde een feodale elite in de USSR.

Het socialisme is dood, gelukkig. Toch?
De door stalinisten geleide EU schafte zowel binnen- als buiten- grenzen af, ondanks de enorme verschillen in oa economie, lonen en sociale vangnetten tussen EU-landen. Daardoor wonen en werken er nu een miljoen Oekraïners in Polen, terwijl een miljoen Polen in Nederland, Duitsland en Engeland wonen en werken. Ook het straatarme en extreem vergrijzende Zuid Europa ontvolkt, jonge mensen trekken massaal naar West Europese landen voor werk. Dat scheelt Zuid Europa veel belastinggelden, die ze keihard nodig hebben voor hun bejaarden.
Niet alleen arbeiders migreren op grote schaal. Door het openzetten van de buitengrenzen kampen alle Zuid- en West- Europese landen met een enorme import van mensen uit Afrika en het Midden Oosten. De meesten zullen nooit een echte baan vinden, en onze sociale vangnetten bezwijken daaraan.

Dit beleid is niet alleen financieel onhoudbaar. Het ongewild "mengen" van bevolkingsgroepen leidt tot het verdwijnen van elke sociale cohesie. Bevolkingsgroepen leven langs elkaar heen in hun eigen bubbels, en komen alleen op voor hun eigen belangen of die van hun clan-, land- of geloofs- genoten. De berichten over grootschalige fraude met PGB-gelden door "gesloten gemeenschappen" bevestigen dat beeld. Het is een publiek geheim dat miljarden aan "gemeenschapsgeld" via uitkeringen naar Marokko en Turkije is gesluisd.
Buren wantrouwen elkaar langs etnische en religieuze scheidslijnen, en beschermen hun clangenoten. Zelfs een Bataclan-massamoordenaar kan maanden door "zijn" moslimbuurt lopen zonder verklikt te worden.

Wie zou hier nou baat bij hebben?
Stel dat onze overheid plannen zou hebben voor onhaalbare, onbetaalbare en bovenal extreem milieuvervuilende plannen, zoals een "energietransitie" of een "greendeal".
Zouden we dan gezamenlijk een vuist maken?
Links zet jong en oud; blank en zwart; man en vrouw; hetero en homo tegen elkaar op. En terwijl wij ruziënd over de grond rollen vanwege een onschuldig kinderfeest of LHBTQWERTY-newspeak, pakt de overheid ons onze democratische rechten af. Zie afschaffing referenda; de keiharde aanpak van dissident Wilders en de blokkeerFriezen; of de buitenparlementaire urgenda-uitspraak.
Dus. Verdeel en heers.
Zowel onze belastingen als al onze andere kostenposten (energie, huur, sociale premies, etc) kunnen eindeloos verhoogd worden, omdat wij niet opletten. Want te druk bezig met elkaar.
Een kleine links-feodale elite gaat heel veel geld verdienen aan r̶o̶z̶e̶ groene luchtkastelen, die zweven aan ballonnen vol gebakken lucht.

Dandruff | 25-01-20 | 15:36 | 2

Ja , ok, maar zelfde commentaar als bij stukje van Eva : en nu ? Wat gaan we doen ?

Kim-Jung-Un | 25-01-20 | 16:07

@Kim-Jung-Un | 25-01-20 | 16:07:

Ik moet je bekennen dat ik helaas geen toverstokje heb om alles per direct terug te draaien. Rellen, pogroms, aanslagen en revoluties zijn ook niet echt mijn ding, dus hoop ik op democratische veranderingen.

Vandaar dat ik hier en in mijn omgeving steeds probeer uit te leggen waarom we anders moeten stemmen.
Maar als jij betere suggesties hebt hoor ik het graag.

Dandruff | 25-01-20 | 16:13

Tsja. Kan allerlei uitermate vrouwonvriendelijke grappen verzinnen (inclusief orale seks met TB) als ‘grappige’ reactie, maar eigenlijk denk ik alleen maar : “gaaaaaaaaaaapppp”. Wat een saai stuk (de tegel, niet Eva). Zo nietszeggend, zo’n grijsgedraaide FvD litanie. Mark zag het en glimlachte “daar hebben we voorlopig niets van te vrezen”.

Azijnist | 25-01-20 | 15:04 | 1

En we hebben er weer een!
Gefeliciteerd, je bent alweer de 100e azijnzeiker die 0 argumenten gebruikt om zijn afkeer van een blonde vrouw kenbaar te maken. Je wint daarmee 5 deugpunten.
Geen idee wat je daarmee kan, maar toch veel plezier ermee.

Dandruff | 25-01-20 | 15:42

Nu ik het nog eens lees valt me dit extra op: "Een land met sterke eigen tradities en een relatief homogene bevolking met sterk gedeelde culturele waarden moet coûte-que-coûte bestreden worden."
Dit komt ook heel sterk overeen met wat we zien gebeuren in het afschaffen van alle tradities, sinterklaas/zwarte piet, Nederlandse geschiedenis die slecht moet worden, we moeten zelfs beschuldigd worden van wat de Duitsers in de 2e wereldoorlog deden. Nu pas, na vele jaren begin ik de beweegredenen van al die drogredenen en import te snappen. Eva Vlaardingerbroek heeft hier een zeer scherpe analyse gemaakt. Hulde! Ik vrees echter dat velen de impact niet snappen. We hebben het over het afschaffen van ons land, onze cultuur. Maar ook door de grote import zelfs gedeeltelijk verdunnen (lees: vervangen) van ons. Daarvoor in de plaats moet een zeer grote bevolkingsbrij komen.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 14:39

Het betoog is deels waar maar er is iets de afgelopen jaren veranderd in het beleid. Je kunt namelijk niet stellen dat deze nog steeds dezelfde is als 40 jaar geleden, of zelfs 25 jaar geleden.
De huidige migratie, en dit heb ik al eens geschreven, is tijdens de periode Obama door de toenmalige vice-president Joe Biden gekarakteriseerd onder de noemer 'relentless migration', dat is heel iets anders als arbeidsmigratie dat ten voordele moet uitvallen voor het grootbedrijf.
'Relentless migration' is een wapen, je kunt feitelijk stellen dat sinds een paar jaar de 'autochtone burger' de oorlog is verklaard met nu wordt bestreden met het genoemde wapen. Deze burger stemde keer op keer niet zoals gewenst, en nu heeft de macht besloten tot een 'Endlösung' door de onwillige gebieden vol te laten stromen met hordes nuttelozen. Als het zou zijn vanwege de nood aan goedkope arbeidskrachten, zouden al die Somaliërs uit de jaren '90 en later druk aan het werk zijn, maar we weten wel beter.
De toestroom is direct de uitkering in, en deze wordt verergerd door de verlokking van gratis geld, woning en toebehoren. De gemeente Oosterhout geeft 10.000 euro aan 'immigranten' voor inboedel. Al het beleid is erop gericht de stroom te versnellen en te verergeren: 'relentless migration', relentless = zonder mededogen.
Daarom kunnen die 'migranten' ook doen wat ze willen, overlast veroorzaken etcetera, en wordt hen ook niet op de huid gezeten een baan te zoeken zoals gebruikelijk bij andere groepen. Het doel is ze hierheen halen, meer niet. 'Vie aar oonlie vollowing orderz', dat is feitelijk het 'beleid' van Rutte.
Er komt dus geen visie, er gaat geen beleid ontwikkeld worden en zolang dit soort coalities zich de macht toeëigenen, gaat deze waanzin door, hoeveel slachtoffers er ook gaan vallen. De verandering gaat niet vanuit Nederland komen, maar vanuit de omringende landen die nog een functionerend democratisch stelsel hebben. En zodra die één voor één vallen, zal Nederland wel mee moeten.

Datsun_Cherry | 25-01-20 | 13:45 | 2

Wat Eva schrijft is dat er juist wel een visie is, dat dit opzet is.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 14:41

Leuk stukje, niet echt iets wat we nog niet wisten maar al jaren tegen vechten. Wat een leuke aanvulling zou zijn geweest is een lijstje met mogelijke oplossingen ipv alleen maar een denktank.

Kim-Jung-Un | 25-01-20 | 13:40 | 1

"niet echt iets wat we nog niet wisten".... lol.... inderdaad. Nu de goedgelovige massa nog . Ben daar niet optimistisch over gezien bv 1938 toen de meute ook door de "media" in coma werd gehouden.

daytripper | 25-01-20 | 14:14

Ik lees een goed betoog van een slimme vrouw die logisch kan denken.

Pianoman | 25-01-20 | 13:34

Ontzettend vermoeiend, dit FvD-lingo. Valt nog mee dat ze het woord economisme niet gebruikt.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 12:53 | 7

Leer je nog wat

G3M8SC | 25-01-20 | 14:00

Net als haar mentor Baudet gebruiken ze holle frasen en zelfbedachte quasi wetenschappelijke termen om een rammelend betoog te "onderbouwen". Ja, Eva is een echte "Denker des Vaderlands".

oldandwise | 25-01-20 | 14:02

@oldandwise | 25-01-20 | 14:02:

Je weerlegt geen woord van wat Eva schreef.
Je verdedigt dat door er op te wijzen dat je ook nooit een woord van Baudet hebt weerlegd.
Weinig overtuigend, allemaal.
Als je over een jaar of 12 naar het VMBO mag zal je toch beter moeten kunnen dan dit.

Dandruff | 25-01-20 | 14:12
▼ 4 antwoorden verborgen

7% is klaarblijkelijk voorstander van "ruimhartig beleid". Dwz 93% heeft dus geen hart of een benepen hart o.i.d ? Als je een terecht punt wilt maken, zoals Eva, neem ik aan wil, moet je in je stellingname "ruimhartig beleid " tussen aanhalingstekens plaatsen.

daytripper | 25-01-20 | 12:42

Alles begint met de erkenning dat het lang niet alleen de 'deplorables' zijn die tegen immigratie zijn, zie ook De Hond, hij heeft het per partijstemmers uitgezocht. (Joop, ergens juni.) Eva V. haalt haar eigen betoog onderuit. Alles begint met niet direct mensen met een bepaalde mening in een bepaald vak te duwen. Alles begint met te onderkennen dat PVV en FvD niet langer langs de politieke zijlijn staan, en dat ook niet meer laten gebeuren. En alles begint met als je het over massa-immigratie hebt niet meteen over vluchtelingen te beginnen. Wat moeten we met studenten uit alle landen van de wereld, terwijl Nederlandse studenten nauwelijks woonruimte kunnen vinden? Wat moeten we met hordes ICT'ers, die een fikse belastingkorting krijgen, en die hoge huren kunnen betalen, waardoor de autochtoon voor steeds hogere woonlasten staat? Wat moeten we met al die Polen, Bulgaren, Roemenen? Wat moeten we met al die immigranten uit veilige landen, die enorm veel overlast geven? En dan pas komen we aan echte vluchtelingen toe.

grietmetgroenefiets | 25-01-20 | 12:39 | 7

@Erikjan79 | 25-01-20 | 12:57: Die tekorten worden alleen maar groter door dit piramidespel op grote schaal. Meer mensen lost het probleem niet op, maar verergert het alleen maar. Al die nieuwe mensen en hun kinderen hebben een opleiding nodig, een woning, medische hulp, ofb rechtspraak terwijl de capaciteit van al deze items niet eenvoudig valt uit te breiden.

Afgelopen 10 jaar zijn er veel meer dan een miljoen migranten bijgekomen. Onder deze groep zitten maar heel weinig Nederlandstalige basisschoolleraren, bouwvakkers, apothekers & verpleegkundigen, en rechters, en als ze er al zijn, dan vaak niet voldoende gekwalificeerd.

Zie hier de wortel van het probleem.

Pianoman | 25-01-20 | 13:46

@Erikjan79 | 25-01-20 | 12:57:

Veel van die tekorten hebben alles te maken met ongecontroleerde massa-immigratie. Denk aan het huizentekort; vrij logisch als je alleen al 600 tot 800 "vluchtelingen" per week binnen laat. Dan hebben we het niet eens over nareizigers, gastarbeiders, hun kinderen en buitenlandse huwelijkspartners. Die komen daar nog bij.

En dat is slechts het topje van de ijsberg.
Elsevier berekende al in 2009 de kosten van de massa-immigratie, en kwam op 720 miljard in 40 jaar tijd. daarin zat toen al een snel stijgende lijn, in 2009 ging het om 12,4 miljard euro. En sindsdien hebben "wir schaffen das" en de noodzaak van oa Merkel Lego de kosten alleen maar opgejaagd.

Die hoge immigratiekosten zaten oa in de zorg, waar allochtonen relatief veel vaker gebruik van maken.
En in de kosten van ons sociaal vangnet, waar allochtonen relatief veel vaker gebruik van maken.
Maar ook in de criminaliteit, waar allochtonen veel vaker bij betrokken zijn, zowel relatief als absoluut. Religieus extremisme speelde toen veel minder, maar is inmiddels een algemeen erkend bijproduct van massa-immigratie.

Dit alles kost naast veel geld, ook gewoon veel handen.
In de zorg, blauw op straat, bij justitie en veiligheidsdiensten.
Immigratie is dus niet de beste oplossing voor het immigratieprobleem.
Dat betekent niet dat alle grenzen potdicht moeten, maar enig beleid kan echt geen kwaad.

Dandruff | 25-01-20 | 13:57

@Erikjan79 | 25-01-20 | 12:57|
Die tekorten gaan we niet oplossen met ongebreidelde immigratie. Waar je dan mee eindigt is een omgekeerde piramide, oftewel exponentiële groei. Want al die immigranten die we volgens u nodig hebben worden óók oud. En dan? Gaan we dan nòg meer mensen binnen halen? U snapt hopelijk toch zelf ook wel dan je dan met een wiskundige wetmatigheid te maken krijgt waar je de haren van te berge rijzen.

Sjefke7807 | 25-01-20 | 14:46
▼ 4 antwoorden verborgen

Meisje Eva gebruikt allemaal vage begrippen en kul redeneringen om haar punt te maken.
Taboeisering vind ik nog de fraaiste dooddoener.

oldandwise | 25-01-20 | 12:21 | 7

@Dandruff | 25-01-20 | 14:05: het is het exact zelfde verhaal telkens weer, met net genoeg verschillen om plagiaat te vermijden. Het huidig maatschappelijl debat is een soort Ajax - Feyenoord. Je kan lullen tot je tanden eruit vallen, maar zult nooit iemand overtuigen.

ZureKoek | 25-01-20 | 14:11

@ZureKoek | 25-01-20 | 14:11: Je hoeft niemand te overtuigen, ik denk zelfs dat het gros het er wel over eens is, je moet het er gewoon over hebben en tot een oplossing zien te komen, en dan niet voor het feit dat niemand het er over heeft, maar paal en perk stellen aan de ongebreidelde immigratie.

grietmetgroenefiets | 25-01-20 | 14:16

@ZureKoek | 25-01-20 | 14:11:

Zolang links mag roepen dat 1+1=3, mag rechts roepen dat 1+1=2.
Sterker nog; het is omdat links al 50 jaar roept dat 1+1=3, dat rechts steeds "het exact zelfde verhaal" van 1+1=2 moet blijven herhalen.

Je kunt voor of tegen Ajax zijn, maar de eindstand van een bepaalde wedstrijd is een vaststaand, controleerbaar feit. Net als de door Eva benoemde feiten over migratie, globalisering, en de onmogelijkheid van een eerlijk debat daarover.

Dat links elke vorm van concrete feitenkennis om religieuze redenen afwijst ben ik met je eens, maar dat maakt die feiten niet ongedaan.

Dandruff | 25-01-20 | 14:46
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
ablaze-with-hope | 25-01-20 | 12:15

Word tijd dat ik als raszuivere kaaskop snel dood ga om plaats te maken voor een illegaal. Corona een idee?

Pleegzuster B | 25-01-20 | 11:54
-weggejorist-
ZureKoek | 25-01-20 | 11:50 | 3

Bam. Knal. Raak. Zoveel onwelgevallige feiten op een rij, dan kun je als minister maar 1 ding doen; de bron als hyper-partisan junknieuws wegzetten. En je daarna ziek melden. Go Eva go!

Piet Karbiet | 25-01-20 | 11:39

Goed gezegd, maar degenen die zich aangesproken zouden moeten voelen zullen dat waarschijnlijk niet doen. Zie al enkele overige reaguurselen... Je kunt mensen die in ontkenning zijn nou eenmaal niet dwingen om feiten te zien die ze niet willen zien en tegen hun idealen ingaan.

Vroeger zou ik als liberaal (weet niet precies wat iemand "neo" maakt) ook gezegd hebben: die goedkope Pool of tegelzettende Afrikaan kan voor iedereen goedkopere badkamers leveren, terwijl slechts een paar tegelzetters minder verdienen, een andere baan krijgen of een uitkering. En die straatarme Pool gaat er veel meer op vooruit dan de Nederlandse tegelzetter erop achteruit gaat. Dus win-win voor bijna iedereen, en uitgaand van gelijke rechten voor alle mensen (ook buitenlandse) is het netto utilitaristisch welbevinden verhoogd.

Maar... Als je er ietsje langer over nadenkt en de negatieve gevolgen van immigratie aanschouwt, is er toch wel een probleempje. Afgezien dat er wel erg weinig Afrikanen tegels kunnen of komen zetten en niet slechts wanstaltig veel, maar zelfs de overgrote meerderheid in een uitkering terecht komt. En zelfs al waren het voornamelijk ijverige tegelzetters, je creëert met die goedkope arbeiders en uitkeringstrekkers een nieuwe onderklasse die zowel economisch als etnisch gesegregeerd en ongelijk zal zijn aan de rest van de samenleving. Plus een enorme rancune bij de autochtonen die wél hun baan zien verdwijnen of inkomen dalen en waarvan sommige nou eenmaal niet omgeschoold kunnen worden tot kerngeleerde of sociaal-agogisch orthopedopsycholoog gespecialiseerd in zelfscheppende diversiteitsproblematiek.

Dat is een recept voor maatschappelijke onrust, etnische spanningen, opkomst van extreem-rechts én links. De één tegen de nieuwkomers, de ander om te graaien namens die nieuwkomers. En in het meest onverhoopte extreme geval zelfs een recept voor geweld. Vergeet niet dat in Bosnië de Kroaten, Bosnische Moslims en Serven feitelijk dezelfde taal en cultuur, ras\etniciteit en geschiedenis van eeuwen deelden. Dat verhinderde niet dat ze tegen elkaar werden opgezet en etnische zuiveringen en genocide pleegden. Zelfs de Amerikanen en de Zwitsers zijn elkaar in burgeroorlogen te lijf gegaan. Het zou waanzin wezen om te denken de menselijke natuur van groepsdenken even te kunnen uitwissen.

Nog afgezien van het enorme gevaar van één supermacht of wereldstaat. Dat betekent dat de meerderheid van Europa of straks de mensheid zou bepalen wat onze normen en waarden zijn. En die meerderheid is niet Westers of modern in de zin van vrijheid en democratie. Democratie is voor hun slechts de trein naar een andere Oostelijke bestemming waar veel Westerlingen niet heen willen. Zelfs binnen het Westen maken we elkaar voor rotte vis uit en beweren of geloven dat de ander geen "juiste" dingen (zoals wel\geen immigratie) wil. Geen enkele partij in Nederland wint ooit een meerderheid, dus per definitie denkt de Nederlandse kiezer dat de meerderheid onwetend of verkeerd kiest. Waarom dat ineens op Europees of wereldniveau wel de perfecte wet zou opleveren die ons allen past is mij een raadsel.

Nog afgezien van de schade die je met één Europees leger kunt aanrichten met regimewisselingen uit naam van mensenrechten, of met één staatsgreep het hele continent overnemen. Of een wereldoorlog beginnen tegen een andere grootmacht. We hebben niet voor niets een scheiding van machten, maar ook binnen die scheiding van machten méér dan slechts 1 Kamerlid, 1 Minister en 1 rechter. De macht horizontaal verdelen om het vervolgens verticaal in één gebundeld centrum te leggen is nogal tegenstrijdig.

En het blijft mij onduidelijk wat er nu precies voor ideaal bereikt wordt met het balkaniseren van elke natiestaat, waar niemand een meerderheid heeft en alle etnische groepen elkaar wantrouwen. De Surinaamse groepen leven al bijna eeuwen "samen" maar toch nog grotendeels apart. De Joden wilden niet voor niets een eigen staat, omdat minderheid zijn nou eenmaal niet zo goed beviel. We moesten ook onze koloniale rijken opgeven omdat de autochtone volkeren een eigen land voor eigen volk wilden, en links en de weldenkende intelligentsia en elite zag dat het goed was. Is daar eigenlijk ook altijd de meerderheid gevraagd of ze dat wel wilde? Of was een groep van 25% nationalisten of zelfs minder wel voldoende argument?

Moet wel zeggen dat de PVV en in mindere mate ook "mijn" FvD met nogal domme of extreme uitspraken, soms zelfs in strijd met eigen partijprogramma zoals laatst die militaristische breinscheet van Baudet over drugshandel, de eigen glazen deels ingooit. Je kunt ook een gematigder toon aanslaan en een consequent breed liberaal programma presenteren, met minder\geen EU, minder overheid, dichte(re) grenzen, financieel stimuleren van emigratie van ontevreden\onaangepaste mensen uit de onderste kansarmere helft van de samenleving, prikpil in ruil voor kinderbijslag en aftrek voor zelf betalen van je kinderwens, immigranten alleen toelaten door huwelijk met een partner die levenslang borg staat en een verzekering tegen alle kosten, eventueel een arbeidsvisum mits er een modaal of hoger loon verdiend gaat worden en heel misschien nog een piepklein plukje vluchtelingen uit andere regio's, op te halen door onszelf.

Die kopvoddentaksen, eigen Guantanamo, Koran tot Donald Duck reduceren, vrijblijvend vaag en multi-interpretabel minder-minder geneuzel, theorieën over depressies door feminisme, boreale mammoeten, homeopatische verdunning, leger tegen drugs inzetten, kopen wij helemaal niets voor, maar "het Kartel" des te meer.

Wol | 25-01-20 | 11:38 | 6

@Piet Karbiet | 25-01-20 | 11:48:
Ik weet de context niet meer waarin hij dat zei, maar net als met Baudets uitspraken gaat het erom dat je weet, of behoort te weten dat de tegenpartij alles tegen je zal gebruiken of uit context trekken. Dus bij voorbaat (zonder te liegen of om de hete brij heen te draaien) je uitspraken zodanig afwegen en standpunten zo formuleren dat de hoeveelheid munitie die je hen aanreikt minimaal is.

De poel van potentiële kiezers die opgewonden raken van extreme uitspraken stemt ook wel op je als er niks "beters" te krijgen is. En als zo'n nog rechtser concurrent er wel is kun je altijd nog met ze samenwerken mits ze hun standpunten of uitspraken voldoende matigen. De poel van potentiële twijfelende kiezers die sympathie hebben voor je algemene standpunten van minder migratieproblemen en minder EU\overheid, maar afgeschrikt worden door te scherpe uitspraken slinkt eerder.

Wol | 25-01-20 | 14:02

@ZureKoek | 25-01-20 | 11:56:
Zeker, alleen heb ik stellig de indruk dat links en de gevestigde "kartelpartijen" de feiten momenteel harder ontkennen dan rechts. Relatief gezien. Ofwel het probleem of gevaar van kwalitatief slechte migratie en teveel EU zien ze niet eens, of zelfs als ze dat wel zien willen ze niet komen tot een oplossing die, zelfs al is die geheel geweldloos en zonder dwang, tegen die fata morgana van hun ideale Één Wereld(overheid) van Vrede en Diverse Harmonie ingaat.

Wol | 25-01-20 | 14:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Tja. Ik lees dat ook Eva het niet noemt. Demografische oorlogsvoering. Migratietrends. Vanuit OIC landen. Naar het Westen. Tuurlijk. Er zijn ook veel echte vluchtelingen. Maar de hoeveelheid aanwijzingen doen gerechtvaardigd vermoeden dat een deel van de vluchtelingenproblematiek georkestreerd is. Vanuit het buitenland. We zijn in oorlog. Demografische oorlog.

Hier een artikel dat wel daarover gaat. Over demografische "trends" in de EU. Interessant. Lezen dus. Zie het maar als aanvullend op het verhaal van Eva.

"This article analyzes patterns of global migration during the last five years, often associated with the “European refugee crisis” since summer 2015, documented by the World Bank Bilateral Migration Matrix data (BMM). Based on cross-national data, gathered and documented for this analysis, the article also provides first quantitative analyses of the predictable effects of the rising migration from the OIC (Organisation of Islamic Cooperation) countries on the societies of the host countries. With around a third of the total immigrant population originating from OIC countries, the growing future Muslim presence in European politics and economics is not a fantasy but a reality. The European Union has become the world’s leading magnet of global migration, with around a fifth of global migration now flowing into the EU countries."

jcpa.org/article/migration-from-the-m... en voor een linkje naar het volledige artikel, .pdf formaat, moet je op die pagina een beetje naar beneden scrollen.

P.s. Het artikel is geschreven vanuit een joods perspectief, maar daar moeten jullie maar even doorheen lezen. De data die ze gebruiken klopt wel. En hey ... eindelijk een artikel dat het gewoon durft te noemen! Dat is in polico NL helaas nog steeds ondenkbaar en maatschappelijk niet geaccepteerd.

P.p.s. Extra aanvulling: Google eens op "demographic warfare". Lees daar eens over! Verdiep u erin.

Een deel van de huidige immigratie is geen echte immigratie maar veeleer een vanuit het buitenland geïnitieerde en gestimuleerde etno-demografische constructie. (Huh, wat is dat dan? Nou, etno-demografische constructie in die context is zoiets als dit www.telegraph.co.uk/news/2017/03/17/e... Bij wiki noemen ze het anders. en.m.wikipedia.org/wiki/Refugees_as_w...

gaffelbaard | 25-01-20 | 11:28

Een Europese natiestaat, de EUSSR. De elite wil dit met alle geweld. Waarom, inderdaad, economische belangen, macht, positie en status. Dit is maar via een manier te realiseren. EN DAT IS DE OMVOLKING VAN WEST EUROPA. Met de omvolking van alle aan de EU-aangesloten landen haalt de elite uiteindelijk het nationale gevoel uit de staten. Immers meer dan de helft van de bevolking heeft dan geen gedeeld verleden, geen geschiedenis, geen identiteit, geen collectief bewustzijn. De weg staat dan vrij om de oprichting van de EUSSR, te realiseren. Wellicht met Macron, als zonnekoning aan het hoofd. Welke land trekken zich hieruit terug, dat zijn de Oost Europese landen. Zij zullen the crasch of civalization overleven. Met dank aan hen die dit mogelijk hebben gemaakt.

De Evangelist | 25-01-20 | 10:44 | 7

@Beste_Landgenoten | 25-01-20 | 11:20: Vanuit simplistisch economisch oogpunt is massale bevolkingsgroei goed, want hoger BNP, hetgeen dat op lijstjes vermeld wordt. Dan kan er weer gesteld worden door de regerende partijen: Nederland is dit jaar 2% rijker geworden. Dit trekt stemmen en creëert een vicieuze cirkel.

En omvolking bestaat niet? Kijk naar de grote steden waarin Nederlanders letterlijk de minderheid zijn. De feiten stroken niet met jouw opvatting en je conclusie volgt ook niet logischerwijs uit je stelling.

SIimmerAIsJij | 25-01-20 | 11:36

Omvolking, als complot, is gelul. Tijd dat een Baudet dat eens een keertje onder de aandacht brengt. Maar dat doet hij niet want hij vindt het mooi als er achterdocht is. Daar levert stemmen op. Dus speelt Baudet met dat soort theorieetjes. Maar hij past heel goed op dat het altijd te ontkennen valt, wat hij zegt. Zo sluw is hij dan wel. De dandy.

Beste_Landgenoten | 25-01-20 | 12:37
▼ 4 antwoorden verborgen

Einde van het stuk, 2017: 'Het perspectief is verschoven. Bevolkingsgroei wordt door de overheid niet langer als een probleem ervaren. De keuzevrijheid van paren en individuen staat centraal. Beleidsmatig wordt het bevolkingsvraagstuk nu herleid tot dat van de internationale migratie, van de integratie van nieuwkomers en van de problemen die daarmee samenhangen. Het demografisch onderzoek in Nederland heeft door het werk voor de commissie en de aansluitende uitgevoerde nationale onderzoekprogramma’s trouwens een geweldige stimulans ondervonden. Het wetenschappelijk peil is nu heel hoog; de beleidsmatige benutting ervan blijft daarbij achter.' Daar moet dan maar eens mee begonnen worden.

grietmetgroenefiets | 25-01-20 | 14:34

Het kabinet van doeners doet vrijwel niets.

Mijn klomp breekt | 25-01-20 | 10:33
-weggejorist-
generaal speklap | 25-01-20 | 10:32 | 2

Wat een scherpe jonge dame. Misschien wordt ze de Nederlandse versie van Ben Shapiro. Mag ze in ieder geval veel kinderen baren om te compenseren voor de vele domme geconditioneerde niet-zelfstandig-nadenkend linkse NPCs die in Nederland bestaan.

unshift | 25-01-20 | 10:21

Probleem zit ook in het feit dat we in ons poldermodel zijn doorgeslagen maar teveel koehandel. Polderen om consensus op een bepaald onderwerp te krijgen is prima (in de meeste gevallen), maar helaas ziet de politiek tegenwoordig dat er "consensus" is bereikt als alle partijen op hun eigen onderwerp hun gelijk mogen krijgen, dus met verschillende onderwerpen die niets met elkaar te maken hebben. Daarmee is elke voor van draagvlak of tegengas uit elk onderwerp gehaald maar kunnen ze naar elk van hun achterbannen wel stoer vertellen wat voor overwinning ze hebben behaald. Zo jammer hoe dit land reeds is afgegleden tot een bestuurlijke puinhoop zonder lange termijnvisie met gezond verstand en zo jammer om te beseffen dat we hier door het uitsluiten van politieke partijen met grote aanhang voorlopig geen verandering in zien gaan komen...

oh no | 25-01-20 | 10:05 | 2

Eens. Komt bij dat politiek ook verworden is tot goedkoop en vlug scoren in de media en op social media. Voorlichtingsdiensten maken de dienst uit.

Europees_Aanbesteed | 25-01-20 | 10:27

@oh no | 25-01-20 | 10:05 |
Rutte ging er in een interview ooit prat op geen visie te hebben. "Als je visie wil, dan moet je maar naar een oogarts gaan." zei hij. En dát is dan de MP van Nederland. Een niets-kunnende kleurloze praatpop die de oren volledig laat hangen naar de megalomane dictators-in-de-dop te Brussel. Mijn grootste verbijstering? Dat hele volksstammen zo wéér op hem zouden stemmen.

Sjefke7807 | 25-01-20 | 10:33

Nog veel verontrustender is de "legaliseer de drugs kreet", door Drugs '66.

Het hoofd aan de kant van de Duitsers, tijdens WOII, werd vrijwel de gehele oorlog gedrogeerd door zijn persoonlijke lijfarts. We hebben allemaal gezien welk effect dit vervolgens op de wereld gehad heeft.

Hier komt onder andere bij, geen land is soeverein welke zijn grenzen niet controleert, en beheerst. Vrede en economische voorspoed worden op het spel gezet, wanneer de waarden waarop een land is gefundeerd en opgebouwd, worden genegeerd of zelfs ronduit afgewezen. Dit is het serieuze risico van het hanteren van de hendel, die de sluis volledig opendraait.

Nederlandop1 | 25-01-20 | 10:05 | 7

@Sjefke7807 | 25-01-20 | 10:51: Bedoel je nou serieus dat je denkt dat het halve Nederlandse volk gedrogeerd door het leven gaat? Ga eens buiten je huis kijken, zou ik zeggen...

Opslag Medium | 25-01-20 | 12:24

@Opslag Medium | 25-01-20 | 12:24|
Ik denk niet dat u mijn betoog helemaal begrepen heeft. Haal diep adem en lees mijn tegel nog eens. Verder is het nu al zo dat hele volksstammen op een roze drugswolk het weekend door zweven, en u denkt dat dit niet nog een tandje erger gaat worden indien het ook nog eens legaal mag?

Sjefke7807 | 25-01-20 | 14:37

@Opslag Medium | 25-01-20 | 12:24:
Er zit al ruim een miljoen mensen aan de anti-depressiva. Ruim een miljoen (al dan niet met overlap) mensen slikt pijnstillers. Dan heb je nog enorme hoeveelheden medicijnen voor andere ziekten die in meer of mindere mate je bewustzijn aantasten.
Tot zover de reguliere gezondheidszorg - kom je zelf wel een buiten? Wel eens gezien hoe soepeltjes en gemoedelijk het verkeer tegenwoordig is?

www.nrc.nl/nieuws/2017/04/13/ruim-een...)
www.ad.nl/binnenland/experts-waarschu...

Monkey Cabbage | 25-01-20 | 17:06
▼ 4 antwoorden verborgen

Welkom Eva, gelukkig zijn niet le jongeren de weg kwijt.

Jemoesteensweten | 25-01-20 | 10:04

Het gaat niet goed hier.. of het ooit beter zal worden....?
Erg jammer voor onze kinderen!

jj3162 | 25-01-20 | 09:49 | 1

@jj3162 onze kinderen gaan zich in 2040 niet bezighouden met stikstof. Zelfs niet met CO2 of PFAS. En ook niet met "privacyschendingen" door bedrijven. Misschien wel met privacyschendingen door de overheid. En zéker met een reeks van vraagstukken die het resultaat zijn van overbevolking: hoge huizenprijzen, nog meer files, nog meer stress en slechtere omgangsvormen.

beniknouzoslim | 25-01-20 | 10:06

Eigenlijk heeft men het soort wereldbeeld wat een zojuist verkozen, stamelende, 20 jarige Miss World propageert:

"Nooit meer oorlog, allemaal gelijk en voor iedereen een Gucci tas"

Imbeciel, naïef en ronduit dom dus. Dat weten we als Miss World het zegt. Waarom weten we dat niet als de zoveelste politicus, in sjiekere bewoordingen, exact dezelfde onzin staat uit te kramen? Ik vind dat moeilijk te begrijpen. Het is dezelfde bullshit, maar dan in een andere verpakking.

Macroglossum | 25-01-20 | 09:46 | 1

De wereld raakt momenteel ook steeds minder vrij. Dit gebeurt niet in één keer door subtiele veranderingen van dictators, maar geleidelijk over tijd.
Media zoals NOS praat zoiets waarschijnlijk wel weer goed .. Zucht

Nederlandop1 | 25-01-20 | 09:52

Ooit leerde ik van Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Maar wat als er geen moraal komt of een totaal verrotte en verknipte? Ik denk en hoop dat het globalistische beest uiteindelijk in zijn eigen staart zal bijten. Zo komt de verlossing vanuit dezelfde hoek: The economy stupid!

squadra | 25-01-20 | 09:45

Hulde Eva. Als je dit echt zelf geschreven hebt wacht je een grote toekomst.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 09:40 | 2

"Als je dit echt zelf geschreven hebt..."
Moet ineens aan de filmpjes van Benny Hill denken. Daarin zag je ook altijd een klein kaal kereltje, dat regelmatig op zijn hoofd geklopt werd door Benny.
Dat was grappig.
Uw commentaar is n.m.m. ook zo'n klopje op het hoofd maar dan vol dedain!

LoesjeP | 25-01-20 | 10:59

Ik meen dat men feitelijk wel kan zeggen dan Rutte en de VVD geen rol van betekenis (meer) spelen als het gaat om de inhoud.
Dat komt natuurlijk omdat Rutte al een keer of 10 naar huis gestuurd moeten worden. Bijvoorbeeld ook met het dividendbelasting-schandaal.
Hij mocht blijven en zijn eigen stokpaardje tegen alle redelijkheid in doordrukken als ie zou willen.
In ruil ervoor tekent hij verdragen als Marakesh en doet hij mee aan het uitbuiten van lokale klimaathysterie door klimaatcrises af te roepen op basis van kulcijfers en nonargumenten.

De verwarde man | 25-01-20 | 09:36

Het politieke midden in Nederland is een ideologie-loze brei, kleurloos, electoraal totaal onbetrouwbaar.

CDA, D66 en VVD zijn verworden tot een soort van belangen-clans waarbij de kiezer keer op keer met valse beloftes en populistische uitspraken en slappe proefbalonnetjes wordt bedrogen. En je als kleurloos midden dan nog afvragen waarom sommige patijen aan de zijlijnen van het politieke spectrum zo populair zijn.

litebyte | 25-01-20 | 09:30 | 1

D66 kreeg altijd het verwijt dat die partij het grote niets is. Ik vind dat niet meer terecht: anti-boer, anti-democratie, anti-natiestaat, anti-onderklasse, pro-immigratie, pro-globalisering, postmodern. Een elitaire bureaucratische regentenpartij, een vehikel van de deep state. D66 heeft ideologische kleur op de wangen gekregen.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 09:42

Dus je stemt op een partij die een supermarkt manager als minister-president naar voren schuift en tien jaar later ben je in de war als je land als een Albert Heijn filiaal wordt gerund. Incl. goedkope vakkenvullers.

Ignatius J Reilly | 25-01-20 | 09:29 | 2

v = z?

MickeyGouda | 25-01-20 | 09:33

Helaas is het over twaalven, dus wachten op de dingen we over onszelf hebben afgeroepen.

piet7003 | 25-01-20 | 09:28

Vlaardingerbroek's analyse is haarscherp. Maar het probleem is dat links zo machtig is... Op alle sleutelposities in de maatschappij zitten figuren van linkse signatuur, als een tumor uitgezaaid tot in de kleinste geledingen. Overal zitten handlangers van het links-liberale kartel. En als je eenmaal aan de macht hebt geproefd kun je daar moeilijk meer afstand van doen. De linkse kerk is dan ook absoluut niet van plan om een stap opzij te doen. Integendeel, ze is alleen maar uit op nog meer macht, zodat ze haar ideologie (een federaal Europa zonder grenzen en zonder natiestaten) op termijn kan verwezenlijken. Dat is hun uiteindelijke doel, hun heilige missie, en daar moet alles voor wijken. Doordat het onderwijs en de media ook aan de leiband van links lopen worden hele volksstammen geïndoctrineerd, week in week uit, maand in maand uit, jaar in jaar uit, en op die manier gemasseerd en gevormd tot toekomstig links stemvee. En de rechtse minderheid wordt categorisch en bij voorbaat gedemoniseerd en weggezet als "extreem-rechts" of "fascistisch". De tactiek van links is duidelijk, ze schamen zich er geeneens voor, het is zonneklaar. Het is alleen de vraag wat rechts er tegenover gaat stellen, of ze dat überhaupt nog kunnen, en zo ja, of het dan inmiddels niet veel te laat is. Het is namelijk 2 voor 12.

Motleycrew | 25-01-20 | 09:28 | 1

De generatie uit 68 is het gesloten machtsbastion geworden waar ze zelf tegen gevochten hebben. U moet zo maar denken, onder druk wordt alles vloeibaar.

therealbraindump | 25-01-20 | 09:32

Onder Rutte zijn we verder gedegenereerd, het landschap verdoosd en de natuur verkloot, uitroep.

BinAardig | 25-01-20 | 09:27

Een kwart van ons land denkt als Eva en ik.
Hoe verdubbelen we dat?
De tijd dringt, voordat alles irreversibel wordt. Grenspalen maken plaats voor Amsterdammertjes.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 09:22 | 5

@therealbraindump | 25-01-20 | 09:36: Het is jammer dat de enige partijen die vooral op het punt immigratie en behoud van de natiestaat toch echt wel de meerderheid van het volk vertegenwoordigen, zichzelf toch te makkelijk buitenspel plaatsen door zich te rechts te profileren op andere punten waardoor de midden-stemmer afhaakt. We missen hier een type Boris Johnson, conservatief en patriottisch, maar toch prima te pruimen voor de gemiddelde kiezer. Al valt nog even te bezien of hij daadwerkelijk verandering zal brengen in het opengrenzenbeleid van het VK. Ook daar worstelt men met ongeremde bevolkingsgroei door massaimmigratie met huizentekorten en sociale problemen als gevolg.
Waarom kan in bijv Denemarken wel een PvdA-achtige middenpartij bestaan die ook immigratie-kritisch is?
FvD is het toch ook net niet voor veel mensen. Te rechts, te rellerig, te veel "onhandige" uitspraken van Baudet. Wees gewoon tegen massa immigratie op basis van simpele, praktische argumenten: woningnood, drukte, ja zelfs milieubelasting (toch idioot dat we ons zo druk maken over uitstoot maar wel elk jaar de bevolking met 100.000 mensen laten groeien). Zet in op NL als kennisland, wat een prima argument is om al die laag- en nietgeschoolde immigratie te weren. Drop NEXIT als standpunt als je vantevoren toch al weet dat Nederlanders overweldigend voor EU lidmaatschap zijn. Ik kan maar niet begrijpen dat rechtse partijen gewoon niet lijken te willen snappen hoe je het spel moet spelen. Je kunt geen macht krijgen zonder het midden aan te spreken. En dan kun je wel klagen dat je altijd aan de zijlijn staat maar je doet het zelf.

snakedogman | 25-01-20 | 11:36

@snakedogman | 25-01-20 | 11:36: eens met uw betoog. Een Nederlandse Sebastian Kurz zou m.i. met gemak de verkiezingen winnen. Het succes van partijen als de PVV en het FvD is vooral te wijten aan falende partijen zoals de VVD en het CDA die een groot gedeelte van hun natuurlijke electoraat bruuskeren.

therealbraindump | 25-01-20 | 13:57
▼ 2 antwoorden verborgen

De grootste fout in onze tijd is het vrij binnenhalen van lage iqs in combinatie met geïndoctrineerde Mekka gelovers. Dat haalt de hele basis voor een vrije, georganiseerde samenleving weg.

Bill Cosby | 25-01-20 | 09:22

Links maakt meer kapot dan je lief is.

Schuldenbrau | 25-01-20 | 09:20

Het is Eva en niet Evaatje.

larie | 25-01-20 | 09:13

Ik zie wel een onstuimige zondagochtend trio'tje zitten met Rijbroek en Vlaardingerbroek en om het compleet te maken doe ik dan wel een SM broek aan.

steekmug | 25-01-20 | 09:13 | 3

Kom op zeg... kan het iets chiquer?
Dank u! Rijbroek in een noemer met Vlaardingerbroek. Schaam je.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 09:25

Dank je wel Eva voor de analyse.
Utilitair nationalisme en individualisme (Ayn Rand), beide staand voor vrijheid, zijn de nek omgedraaid. Ik heb altijd vertrouwen gehad in de door ons boven gestelden, nu ben ik met een exit-plan bezig.

Zoltan | 25-01-20 | 09:05 | 2

Ayn Rand is een van de meest egoïstische figuren die ik ken. Die roep om individualisme komt vooral van mensen die niet mee willen doen aan het solidariteit beginsel van ons land.... Tot dat er iets gebeurt waardoor ze ons sociaal stelsel ineens hard nodig hebben.
Om ons land mooi te houden moeten we ons sociaal stelsel beschermen tegen mensen die daar misbruik van komen maken.... En tegen extreem liberalisten die roepen ieder voor zich en God bestaat niet.

NemesisNL | 25-01-20 | 09:35

@NemesisNL | 25-01-20 | 09:35: En Ayn Rand is misschien op Moeder Theresa na een van de meest overschatte loeders waarvoor het woord hypocriet is uitgevonden en tegelijkertijd hopeloos tekort schiet.

Mazzelstof | 25-01-20 | 09:56

Heldere taal. En het echte antwoord is, dat we op 17 maart 2021 het verschil kunnen maken. Dit verlamde kabinet afrekenen op het gebrek aan daadkracht.

Dit gezegd hebbende realiseer ik me heel goed, dat als er einde van dit jaar weer de gebruikelijke cadeautjes uitgedeeld worden iedereen weer zwicht voor de mooie praatjes. Zie de peilingen voor de vvd en zelfs voor de pvda.
Je wordt er moedeloos van.
-

Bernhard de II | 25-01-20 | 09:03 | 3

Vergeet het.maar,let.op dat word een links kabinet.
Nog meer uitvreters erbij en meer milieu

Roger-Rabbit | 25-01-20 | 09:19

Exact. Same old story. Hoe groot denk je trouwens dat de invloed is van het ambtelijk apparaat stel dat er een kabinet komt van FvD, PVV en VVD? (Kan is klein maar stel).
Die saboteren alles, het ambtelijk apparaat is door en door verweven met links.

Jan Lange3373 | 25-01-20 | 09:30

Op 17 maart ' 21 ja. En dan gaan de stemmen weer naar de vvd, dat geloof ik, en dat is een partij die lastige busboeven nog niet eens onder de knie kan krijgen. Het is zo dubbel bij rutte, hij is gewoon een aardige, gewone en ook slimme man, die zich graag onder het volk begeeft, maar tegelijkertijd is zijn politieke koers rampzalig. Geen daadkracht bovendien.

wijzeneus | 25-01-20 | 14:39

Goed stuk met een heldere analyse!
Krijg weer een beetje hoop op de toekomst als er mensen van dit kaliber aan de knoppen van dit land gaan draaien .

Eppo | 25-01-20 | 09:03

Over het algemeen hebben strategen die zich bezig houden met omvolking daar hun eigen doelen bij voor ogen. Dit zijn dezelfde strategen die bereid zijn oorlog te voeren, maar zien in dat de tijd nemen hiervoor effectiever is. Wat maakt hen 25% andersdenkenden nu uit. De bedoeling is dat die dood zijn als de omvolking is gerealiseerd. Europa op de knieën. Het werkte niet met oorlog, maar die taqiyya strategie van de Islam werpt vruchten af.

Men kan alleen maar speculeren welke doelen met voor ogen heeft... uche uche... van het individuele moraal waarin je verantwoording aflegt aan God als individu naar het groepsmoraal waarbij de groep het geweten vormt terug naar het recht van de sterkste door een verdeel en heers strategie. Want zodra je mensen weer terug in een groepje hebt.. zeg nou zelf.. dan is dat Amsterdamse elitaire gedram over excuses rondom het slavernijverleden toch gewoon een wolf in schaapskleren, wanneer je op termijn de slavernij weer terug hebt en de elite weer is zoals het wil zijn?

BrokenTipi | 25-01-20 | 09:02

Het probleem is primair islam en secundair immigratie.

Ik zag gisteren een filmpje. Ergens in een stoffig middenoosters landje. Een vrachtwagen. Gaat kiepen. UIt de laadklep flikkert een ezel. Levend. En nog een. En nog een. De laadklep zelf, zwaar ijzer, bonkt tegen hun hoofden en lijven. En nog een ezel. En nog een ezel. Een hele berg.

Dat is het type onmens dat we hier binnenhalen. Wie dit soort gebrek aan empathie jegens dieren heeft, heeft het ook jegens mensen.

Ik mag geen links posten maar googlet u eens op "iq per country" en bekijk dan de images. IQ wordt gemeten, gecorrigeerd voor opleiding en cultuur. Het zijn gewoon biologische verschillen. Wij zijn anders dan Spanjaarden, die zijn anders dan Turken, die zijn anders dan Chinezen, Arabieren, Russen. Biologisch. Net zoals een poedel anders is dan een terriër. Heeft niks met 'minderwaardig' te maken, alles met gewone verschillen. Verschillen zijn prachtig. Maar houd er in godsnaam rekening mee dat ze er zijn en ontken ze niet.

Wie het erover heeft kan buikhuisen all over verwachten, iedereen houdt zijn bek erover. Maar de verschillen zijn er. Net als verschillen tussen man en vrouw. Nee, niet elke man voetbalt beter of parkeert beter in dan elke vrouw. En nee, niet elke vrouw is meer empatisch dan elke man. Daarom hebben we gelijke rechten voor elk individu. En terecht. Gelijke kansen. Maar het intellectuele deel van deze wereld is het verplicht aan zichzelf de ogen te openen voor biologische verschillen.

Knufter | 25-01-20 | 08:57 | 4

Mee eens. Maar de Nederlandse en Europese dierentransporteurs zijn anders ook geen lieverdjes hoor.

gestoptmetroken | 25-01-20 | 10:31

Egypte. Het enige land waar ezels zelfmoord plegen.

postmodernismisdead | 25-01-20 | 10:40
▼ 1 antwoord verborgen

Ik persoonlijk denk dat traditionele "rechtse" partijen, CDA en VVD, domweg zijn omgekocht door globalisten via het bedrijfsleven. Dat (s)links zich weer eens laat misbruiken door dezelfde globalisten is niet vreemd. (s)Links vindt het idee van revolutie prachtig en wie ze dat bezorgt maakt hun niet zoveel uit. Dat (s)linksmenschen vervolgens zelf slachtoffer worden, of dat hun revo gekaapt worden door totalitaire bewegingen, ach waar gehakt wordt vallen spaanders. En dat er talloze slachtoffers vallen, ach alles voor het goede doel.

Uiteindelijk wordt de wereld nu verdeeld in twee groepen. Globalisten (neolibs, neocons, marxisten, christenen, joden, salafisten) en nationalisten (the 'deplorables'). Het verschil is dat de globalisten een veel hechtere harmonieuzer groep vormen dan de nationalisten. Waardoor het lijkt dat ze met meer zijn (is niet zo).
Er is echter een achilleshiel bij de globalisten. De verschillende ideologien die momenteel achter deze stroming staan, haten elkaar intens. En dat zal ze opbreken en leiden tot oorlog...

Maar bij die tijd leven we waarschijnlijk in een Soylent Green / Logan's Run wereld incluis Chinese social points system.

Graaf_van_Hogendorp | 25-01-20 | 08:52 | 1

Met jouw theorie komen we er ook niet. Je plakt er vanalles bij aan. Christenen globalistisch ingesteld... ooit van de toren van Babel gehoord?

Als je nou het globalisme plakt op het poldermodel en de rol van de werkgever laat groeien, dat van de werknemer en overheid laat slinken en het vanuit die machtsverhouding bekijkt... kind kan de was doen! Wat jij doet heet dingen uit zijn verband trekken. Dat vertroebelt je inzicht en je geeft ruimte aan speculatie, waardoor je uiteindelijk zelf doet wat zij doen: mensen in groepen verdelen. Je had het moeten houden bij ideologieën.

BrokenTipi | 25-01-20 | 09:13

Welnee, we hebben in 2025 al 19 miljoen mensen. De curve loopt gewoon op door impoert en fokoverschot.

Tapioca pudding | 25-01-20 | 08:40

Eva heeft een prima artikel geschreven. Zij wordt gesteund door wellicht wel de grootste middenpartij FvD. Op de bijeenkomsten voeren ook de leden het woord met hun vragen en wordt er over en weer naar elkaar geluisterd. FvD zet haar organisatie stap voor stap op en heeft een hoog democratisch gehalte. Ook met verfrissende ideeën om onze huidige democratie uit het slop te halen. Bijv het geweldige idee om het land te laten regeren door een zakenkabinet met professionals op de terreinen van de departementen waarbij ook bindende referenda een rol kunnen spelen. Maar links en de neo liberalen staan lijnrecht tegenover echte democratie. Zij laten zich ringeloren door de globalisten de grote bedrijven en de grote banken. We mogen blij zijn dat er mensen zijn die hun nek uitsteken zoals FvD en PVV. Wilders en Baudet zijn HELDEN!

Rest In Privacy | 25-01-20 | 08:26 | 1

hear, hear,........

klaar.is.kees | 25-01-20 | 08:37

Wat mij opvalt is dat op de NPO het ene na het andere programma te zien is waarin aandacht wordt gevraagd voor de zieligheid van de allochtoon. Veelal spelen dit soort programma's zich af in islamitische landen. Wat ik dan zie is de totale waanzin en geestelijke armoede in dat soort landen. Je wordt van de ene burgeroorlog naar de volgende meegenomen. Als dat soort mensen ons land in grote mate gaan bevolken ben ik toch echt weg. Maar wat ik me vooral afvraag hoe de NPO zo dom kan zijn om ons steeds maar dat soort reportages voor te schotelen. Iemand geeft hier geld voor en het lijkt mij dat die er juist op uit is om onze weerzin zodanig te vergroten dat we vanzelf in opstand gaan komen zonder dat deze financier (politiek?) zelf in beeld hoeft te komen.

zorgeloos-type | 25-01-20 | 08:17 | 7

@zorgeloos
Helemaal mee eens. De hersenspoeling van de NPO gaat maar door. Onlangs een item over de toename van het niet aanwezig zijn van medicijnen. Uiteraard met beeldopnamen uit een apotheek en wie zag je aan het werk? Juist, een hoofddoekiër. Met andere woorden: zie je wel dat ze geïntegreerd zijn?

Alco-de-Holist | 25-01-20 | 08:55

In de middeleeuwen was het goed gebruik om als Europeaan in onderontwikkelde landen de inwoners te behandelen als domme kleuters die niet voor zich zelf kunnen zorgen en ze alles uit handen te nemen, links heeft moeite om die gewoonte los te laten .

Castor12 | 25-01-20 | 08:55
▼ 4 antwoorden verborgen

Uiteindelijk komt het allemaal wel goed.
Maar hoe dat is de grote vraag.

HoerieHarry | 25-01-20 | 08:05 | 1

En voor wie.

BrokenTipi | 25-01-20 | 09:21

Wat een ongelooflijk slecht verhaal van Eva. Stukje schoolkrant met knip en plakwerk uit het FvD partijprogramma. Doorspekt van paranoïde gedachten over hoe de wereld zou samenspannen tegen de gezond denkende burger. De burger die aan de zijlijn zou worden geparkeerd door de elite en dat soort onzin.

Als Eva een knip voor de neus waard zou zijn ging ze eerst bij haar eigen partij te rade over de vraag waarom potdomme een partij met de term "democratie" in haar naam geen enkele interne democratie kent. Als ze iets verder zou nadenken dan dit school-opstel laat zien, dan zou ze begrijpen waarom PVV en FvD niet meedoen Omdat ze zichzelf continu opzettelijk buiten elke coalitie sluiten door hun onverzoenbare en excentrieke houding in de onderhandelingen. Samenwerken met haar partij is bijna niet mogelijk wegens de op alle hoofdpunten afwijkende standpunten. En klimaat? Is dat opeens een links thema? Heeft dit blondje wel door dat klimaat zich niks gelegen laat liggen aan politieke voorkeuren?

En uiteraard krijgt de NPO er weer van langs, als zou het aan de leiband lopen van de macht. Een niet bewezen stelling, maar Evaatje, weet je hoe dat werkt als je jezelf in alles excentriek opstelt? Dan word je minder gevraagd, dan zit je minder in het circuit, dan heb je nu eenmaal minder contacten, dan ben je de outsider. Dan krijg je vanzelf het idee dat men tegen je samenspant. Maar heb je ooit bedacht dat dit een geheel zelf gekozen en veroorzaakt fenomeen zou kunnen zijn? Nee ik denk van niet, anders had je niet zo'n van hautain slachtofferschap doordrenkt stukje opgetikt. Met je FvD, dat geen eigen democratie kent en dat ook geen forum biedt aan een interne discussie of ideeën, want de baas bepaalt. Naar zijn pijpen dans jij Eva.

Beste_Landgenoten | 25-01-20 | 08:03 | 26

Zwakke reactie van je, BL. Ik heb je wel eens scherper meegemaakt.

Kijk, haar hoofdthema is de massa-immigratie: of die de afgelopen 40 jaar nu wel de 'verrijking' heeft gebracht die de politici in de jaren 80 en 90 ons ad nauseam voorhielden, en belangrijker, of we met die massa-immigratie gewoon maar moeten doorgaan, zodat we in 20 jaar tijd richting 19 miljoen inwoners gaan - en rond 2060 naar 21 miljoen of nog meer; en dat gaan we bij ongewijzigd beleid, dat heeft het CBS in zijn onlangs 'aangepaste' bevolkingsprognose zelf aangegeven.

Vlaardingerbroek vindt dat niet zo'n prettig vooruitzicht. Daar hoef je het uiteraard niet mee eens te zijn, maar kom dan met tegenargumenten.

Dat doe je niet. Wat je wel doet, is kleinerende opmerkingen maken: "stukje schoolkrant, school-opstel, blondje, Evaatje, doordrenkt stukje".

"Als ze iets verder zou nadenken dan dit school-opstel laat zien, dan zou ze begrijpen waarom PVV en FvD niet meedoen Omdat ze zichzelf continu opzettelijk buiten elke coalitie sluiten door hun onverzoenbare en excentrieke houding in de onderhandelingen."

FvD zit pas sinds 2017 in de TK; met 2 zetels. Dan is het niet zo gek dat je niet hebt meegedaan aan coalitie-onderhandelingen. Met PVV werd niet onderhandeld vanwege oud zeer tussen Rutte en Wilders, maar PVV is natuurlijk wel een keer gedoogpartner geweest bij een minderheidskabinet van VVD en CDA.

Dr_Johnson | 25-01-20 | 11:31
-weggejorist-
ZureKoek | 25-01-20 | 11:44

Grappig. Een hele lap tekst zonder 1 inhoudelijk argument tegen ook maar iets in het stuk van Eva. Helemaal niks. Briesend tegen de persoon, de partij op basis van niks meer dan zelfverzonnen stromannen.
Wie probeer je nu eigenlijk te overtuigen Landgenootje? Jezelf?

Stormageddon | 25-01-20 | 16:06
▼ 23 antwoorden verborgen

Hoe kan het nou dat iemand als Mark Rutte die al 10 jaar zo totaal disfunctioneert nog steeds wordt getolereerd door zijn partijleden, de Tweede Kamer - VVD en de kiezers.
- De man kan aantoonbaar niet rekenen
- De man heeft geen visie
- De man heeft met de marktwerking de Gezondheidszorg kapot gemaakt
- De man heeft het Onderwijs kapot gemaakt
- De man heeft de Woningmarkt kapot gemaakt
- De man heeft de Politie naar de kloten geholpen
- De man heeft het leven van tienduizenden burgers kapot gemaakt met het Kindertoeslag-debacle
- Hij liegt aan de lopende band en weet waarschijnlijk al zijn leugens niet eens meer te herinneren zoveel zijn het er
- Waarom zit deze totaal gestoorde GEK nog steeds niet in een gesloten inrichting?

Roadsurfer | 25-01-20 | 07:53 | 5

Dat heet stemfraude. De zittende partijen denken namelijk dat zei 2 x mogen stemmen. 1x met ons allemaal. En dan leggen ze de stemmen van het volk naast zich neer en stemmen zij met 130 linkse niet democraten nog een keer.

peetjoh | 25-01-20 | 08:36

prutte is chantabel, en velen van zijn kornuiten ook. daarom doet hij zo raar

helmholtz | 25-01-20 | 09:30

Komt omdat hij blindslaafs is aan de fouten. Meedogenloos in de verdediging. Dictatoriale trekken maar mist er de persoonlijkheid voor. Daarom ie is zo aantrekkelijk als stropop.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 09:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Wil niet nihilistisch doen (en toch doen) want heb nu al een prima ochtend (echter de dag is pas voorbij als of: de klok 24.00 klokt, of: je daarvoor in slaap viel als zeven babies kunnen slapen tot na midnacht.
.
Waar wilde ik heen; nihilisme. Het is al veels te laat, daar zijn alle officiele ochtenduren na midnacht pussies bij.
.
Die paar rotte appels van toen kregen wormpies erin, veel, heel veel wormpies, en al die Nederlandse verschillende toen al volle manden appels (katholieken, grefo's, gereformeerden, rockers, punkers, gabbers, alto's en ja, zelfs 'wiggers' kregen allemaal last van die rot en die wormpies.
.
Zoveel last van de appelrot, dat de rot de manden ZELF begon te af tackelen.
Nu zijn al die rotte manden vervlochten tot 1 heule grote mand (de EU vol in zijn verafrikaniserende en verislamiserende toestand, en denk nou niet dat je met trucage of zelfs een tovespreuk die grote mand naar weer al die kleine rotte appel-vrije manden kan gaan lopen omkatten.
Waarom?
Want dat KAN niet.
Namenlijk (let op dat 2e deel vh woord)
.
Zo. Nu eerst een 2e bak sterke cafe, beschaafd en ongegeneerd ochtendflirten met de dames hier, en daarna zien we wel.
.
Mijn tijd zal het wel duren.
Komt tijd komt raad.
Maar goede raad is duur.
Nahja. De tijd zal het leren.
Of zou de tijd ons eens een LESJE leren?
/
Een Hele Goede Morgen allemaal!
*cafe-slobberkoffie *klok!*

chicago river | 25-01-20 | 07:51 | 2

Defaitisme en nihilisme zijn verschillende dingen (met mogelijk dezelfde uitkomst). Als je appels te lang laat liggen (wegkijken van problemen) dan gaan ze rotten.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 08:01

@Je_zeulende_zusje | 25-01-20 | 08:01:
Zusje, jij hebt natuurlijk gelijk, ook al kende ik het woord niet.
Wiki; "defaitisme" wordt geassocieerd met pessimisme."
HA!
Ben ik toch een goedgehumeurde pessimist.
Bevalt mij totnogtoe prima.

chicago river | 25-01-20 | 08:47
-weggejorist-
Taartmoment | 25-01-20 | 07:38

Een groei van 2 miljoen mensen in 20 jaar is niet bijzonder.
Afgelopen 20 jaar is de bevolking met 2 miljoen mensen toegenomen.
Het is alleen niet wenselijk.
Het zou pas moeten kunnen als je voorsorteert en zelf kunt bepalen wie je wel of geen toegang geeft in dit land.
Je moet je gasten immers wat te bieden hebben; een baan, huisvesting etc.
Werkloze uitvreters hebben we genoeg. En vluchtelingen moeten we helpen, maar dan wel tijdelijk. De meeste (ex) Joego’s zijn uiteindelijk weer terug gegaan naar land van herkomst.
En als de regering boeren en bouwers tegenwerkt wordt huisvesting en voeding ook nog eens lastig.
Dan worden lappen land ook nog eens voorzien van zonnepanelen.
Ja, dan wordt de situatie onhoudbaar en onleefbaar.
Verder moet Eva niet komen met naampjes als neo-liberaal en dat niet als oorzaak aanwijzen, maar gewoon met een beter plan komen.
Een goed en eerlijk plan werkt meestal het best.
Blijven wijzen en verwijten lost weinig tot niets op.

Ruimedenker | 25-01-20 | 07:28 | 3

Het probleem, daarnaast, is echter dat hoog opgeleiden vertrekken en laag opgeleiden binnen komen. De samenstelling verandert harder dan de immigratie doet vermoeden.

Knufter | 25-01-20 | 07:38

Niet Nederland moet die gasten iets te bieden hebben maar juist omgekeerd. Fatsoenlijk landen zoals de VS, Canada en Australië hebben volwassen immigratiesystemen. Die laten zich niet mangelen door een vluchtelingenverdrag van net na de tweede wereldoorlog die bedoeld was voor een paar politieke vluchtelingen in plaats van het faciliteren van intercontinentale grootschalige immigratiestromen. Paul Scheffer heeft hier zeer zinnige over geschreven.

therealbraindump | 25-01-20 | 07:44

@Knufter | 25-01-20 | 07:38: Laagopgeleiden? Lees niet opgeleiden, niet gemotiveerden en niet integrerend.

Kopieerapparaat | 25-01-20 | 08:55

@Eva, die commissie was er al in 1977: Bevolking en Welzijn in Nederland, van de Staatscommissie Bevolkingsvraagstuk olv prof Muntendam: www.volkskrant.nl/columns-opinie/waar...

beniknouzoslim | 25-01-20 | 07:25

"het ontmenselijken van andersdenkenden – in de praktijk vaak conservatief ingestelde burgers, geen rechtsradicalen - gaat niets teweeg brengen"

Zo zijn er ook best veel (van oorsprong) allochtonen die niet radicaalislamitisch zijn, maar vaak wel redelijk conservatief ingesteld. Wat vindt deze groep eigenlijk van de huidige trend? Zou me niet verbazen dat een groot deel daarvan de massa-immigratie ook wel genoeg vindt zo. Wellicht niet zoveel hebben met inclusieve pronouns, klimaat en federale EU. Links claimt de allochtoon. Conservatief rechts doet vaak of deze niet bestaat of enkel als probleem. Misschien wordt het tijd deze groep ook eens te vragen wat ze van dingen vinden. 2 cent.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 06:52 | 6

@MickeyGouda | 25-01-20 | 07:54:
Moslims zijn over het algemeen een stuk conservatiever dan de leden van FvD. Hoe dit land nog steeds geleid wordt door een progressief links-liberale kongsi is een raadsel.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 08:11

Mensen zijn niet 1-dimensionaal: progressief-conservatief. Nederlandse conservatieven willen heel wat anders behouden dan Marokkaanse. Wat doet men in islamitische landen als er geen burgeroorlog wordt gevoerd: beetje thee drinken. Het is heel statisch, saai. En problemen, dat zijn ongemakken waar je mee moet leren leven. Heel anders dan hoe wij denken: problemen zijn er om opgelost te worden: vooruitgangsdenken.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 09:11

@Sitting_targets | 25-01-20 | 09:11:
"problemen zijn er om opgelost te worden:" Een groot deel v/d bevolking in de steden heeft een niet-westerse achtergrond. Dus zoek naar overeenkomsten. Ik denk dat een groot deel daarvan niets heeft met kosmopolitisme en progressief geleuter. Deze mogelijkheid uitsluiten is een groeiende groep van je vervreemden. Vooruitgangsdenken dus.
Zie bv Groep de Mos in Den Haag. Weet niet wat voor signatuur die partij heeft, maar is wel geworteld in de huidige samenleving. De demografische realiteit is tegenwoordig nu eenmaal gekleurd.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 09:23
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Flappie2006 | 25-01-20 | 06:33 | 2

Het grootste deel van de wereld hanteert simpelweg een immigratiebeleid waarin voor alle immigranten wordt bekeken naar opleidingsniveau, talenkennis, werkervaring, etc.. Of het waarschijnlijk is dat ze de economie verder helpen. Alleen in dat geval krijgen ze een verblijfsvergunning. In heel Azie, zuid-Amerika, Australie is dit gewoon het rationele beleid. De enige uitzondering die ik daarop zou willen maken in NL is Christenen of Joden uit het midden-Oosten, die moeilijk opvang in de regio kunnen vinden en waarschijnlijk relatief makkelijk integreren. Het is echt compleet irrationeel om allerlei laagopgeleiden uit ontwikkelingslanden toe te laten, en hen zelfs toegang te geven tot de sociale voorzieningen.

Fijn_dat_je_er_bent | 25-01-20 | 06:29

Uitstekende samenvatting.
Ik maak me overigens geen zorgen. De wal zal het schip altijd doen keren.
Met zijn onbetaalbare klimaatregellingen, de niet ophoudende ontvolking en het verkwanselen van onze soevereiniteit heeft de huidige elitekliek zijn hand overspeelt en nadert het zijn einde. Dit gaan we toch niet langer pikken, toch?

0112358 | 25-01-20 | 06:28 | 1

Kan wel zijn, maar mijn kinderen zitten er straks mee. Hun generatie zal zeggen dat we hersenloze bestuurders aangesteld hebben die een miniem probleempje als co2 uitstoot, en een niet bestaand probleem als stikstof uitstoot belangrijker vonden dan de echte problemen, die we dan ook nog zelf gecreëerd hebben op te lossen of er tenminste over wilden praten. Die generatie en de daaropvolgende zal zeggen, jouw generatie en die ervoor wordt bedankt pa en opa, voor de klerezooi die jullie er van gemaakt hebben.

Kopieerapparaat | 25-01-20 | 09:04

Goed stuk! Dank, Eva.

halfvolle glas | 25-01-20 | 05:58

Typerend voor dit land...
In 2004 Theo van Gogh vermoord !
Onze Minister President Balkenende hield een toespraak, er kwam amper 20 man opdagen.
Zo hol was de Marionet Balkenende , dat zelfs leden van zijn eigen partij NIET massaal aanwezig waren om hun Leider te steunen ect.....

Torquemada | 25-01-20 | 05:50
-weggejorist-
Torquemada | 25-01-20 | 05:21 | 3

Goed stuk, met uitzondering van de laatste regel; " voor het te laat is".. Het is al te laat, in de grote steden wonen anno 2020 immers meer allochtonen dan autochtonen. Geboortecijfers is onder allochtonen flink hoger dan bij autochtonen. Media en onderwijs worden al decennia gedomineerd door links resulterend in schaamteloze maar effectieve indoctrinatie / hersenspoeling. Samenwerking met rechtse partijen wordt geboycot etcetera etcetera...
NL is lost , dankzij mensen als Balkenende, Rutte, Timmerfranz, Verhofstadt en ga zo maar door.
Jammer en zonde van dit eens zo mooie en trotse land

stikstofhelp | 25-01-20 | 05:16

Als Eva nou trouwt met Feynman dan mogen ze van mij direct koning en koningin van Nederland worden.

Cepalislam500mg | 25-01-20 | 04:49

".. Nederland stevent af op 19 miljoen inwoners in 2039, met als hoofdschuldige de immigratie.."... Hey, da's nie stikstof-neutraal nie hè! Economie reducerend minder boeren, debiele klimaatheffingen, nonsense 100kmh max rijden.... dan ook geen immigranten meer hè.. Het mes snijd aan twee kanten. Rechts inleveren, dan die communisten en linkse treehuggers ook! Maar als Nederland-kneuterland eindelijk een keer een beetje wakker is geworden gaan we dat wel in de stembusgang zien....

Nederlanddraaitdoor | 25-01-20 | 03:46 | 1

Ik bedoel..19!!! miljoen inwonerts, Dat zijn ook 19 miljoen stikstof-uitbrakende, consumerende millieuvervuilerts... Dan moet dat ook minder, dus een immigratie/gelukszoekers/asielzoekersstop!

Nederlanddraaitdoor | 25-01-20 | 03:50

“ Premier Rutte heeft iedere dag de mond vol van de klimaatcrisis, een traditioneel links thema. Hoe kan dat toch, vragen veel mensen zich af? “

Mooi voorbeeld van ‘astroturfing’ :
Overheid praat burgers n probleem aan, neemt plaats ad klimaattafel en sluit daar klinkende deals voor en met het bedrijfsleven.

DinkyToy | 25-01-20 | 02:32 | 5

@DinkyToy | 25-01-20 | 02:52:
Dat was me al een heel lang duidelijk, een top-down agenda via de bureaucratieën van de wereld: dat is de way to go. Maar dat de biljonairs en big business op dezelfde bandwagon zitten als de neomarxistische idioten van XR en de kerk van de heilige Greta Thunberg en de linkse media van Guardian, NYT, WP, en de VK, VN, Corrie en dergelijke alhier, dat vind ik dan wel ironisch. Sluit ook mooi aan op het monsterverbond in het stuk van Eva.
De echte, oorspronkelijke “linksen” (zoals van Spiked, en in NL: Ravage), die hebben dus perfect door wat er aan de hand is. Dat vind ik als dan klassiek libertair wel grappig.

Stormageddon | 25-01-20 | 03:01

@Stormageddon | 25-01-20 | 03:01:
Biljonairs & BigBusiness follow the money: Timmermans heeft ze maarzo 100 miljard beloofd, vette kluif! ECB heeft QE ondersteuning aangekondigd voor klimaatbeleid. N soort garantie op dikke winsten.

Kok heeft Indertijd de ideologische veren afgeschud, links & rechts groen exploiteren die sentimenten voor politiek en geldelijk gewin.

DinkyToy | 25-01-20 | 03:35

@DinkyToy | 25-01-20 | 03:35:
Inderdaad, die biljoen van Timmermans (dwz, ván jou en mij) gaan niet náár jou en mij. Dat was meteen al duidelijk. Het is de grootste zwendel sinds de introductie van fiat-geld ipv goudstandaard. En ze komen er mee weg. Want ze hebben de steun van de groene “woke” gemeenschap.

En de term QE wordt ingeruild voor “Green Bonds”, en daarmee worden ook alle pensioengelden aangetrokken. En zit jouw eigen pensioenfonds eenmaal in dat piramidespel, ga er dan nog maar eens tegen protesteren... zo gaat het gespeeld worden. Maar dat moet je zelf uitvogelen, van de media zul je dat nooit horen. Die zeggen alleen dat CO2 giftig is en climate change een ramp.
Pay up, suckers.

Stormageddon | 25-01-20 | 03:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Geh... zelfs een timide Guy Verhofstadt moet in het EP erkennen dat er grenzen zijn, als hij voor de Brexit-deal adviseert.
youtu.be/Q1dtpHwnjwU
Er heerst een lichte paniek in de EU. Het kwartje begint te vallen. Zelfs bij Rutte.
youtu.be/yxtC_SnUqgA

Stormageddon | 25-01-20 | 02:32

Eva's Arische uitstraling - blond haar, blauwe ogen en een mooie profiel - zijn als het tegenzit weer aanleiding voor Godwinnetjes van links.

MickeyGouda | 25-01-20 | 02:34

@MickeyGouda | 25-01-20 | 02:34:
Racisme jegens blanken is helemaal bonton in linkse kringen.
Oops zei ik blanken? Het moet 'witten' zijn...

keestelpro | 25-01-20 | 02:51

@MickeyGouda | 25-01-20 | 02:34:
Zat te denken hoe ironisch hun Godwinnetjes zijn. Iemand aanvallen op natuurlijke haarkleur valt in dezelfde categorie als iemand aanvallen op ras, geaardheid of andere aangeboren eigenschappen.
En iemand aanvallen op de kleur van geverfd haar - zoals bij deze dame - valt in dezelfde categorie als iemand aanvallen op religie of andere persoonlijke keuzes.

Het eerste is gewoon ziek, het tweede kan op zich OK zijn afhankelijk van het motief voor de keuze, maar dat wordt door links dan juist weer ontkend gezien de problemen die zij hebben met islamkritiek: dat heet volgens hun altijd islamofobie.

Reaguurdeskundige | 25-01-20 | 05:56

Onze Eva heeft helemaal gelijk. Alleen.... gelijk hebben en gelijk zijn 2 dingen welke in deze wereld vol SJW en policorgezeik nooit/geen waarheid zullen krijgen. En dat gaat ervoor zorgen dat de wereld ten onder gaat aan het volharden in het pushen van meningen en besluiten welke door de minderheid aan de volgzame meerderheid opgedrongen gaan worden. Ayoo vanuit De West!

RGV42 | 25-01-20 | 02:02
-weggejorist-
Andrew Deen | 25-01-20 | 02:01 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

Ik vind het maar een hoop tekst om uit te leggen dat alles kut is.

Turbulentie? | 25-01-20 | 01:53

meer van haar graag. mag haar graag zien, horen en lezen.

Schepvogel | 25-01-20 | 01:52

"Volhardt de links-liberale elite in de weigering deze broodnodige discussie met de immigratie-sceptische burger aan te gaan, dan zijn de politieke en sociale gevolgen niet te overzien."

Wat zijn die gevolgen dan Eva? En als je bedoelt wat ik denk, dan vrees ik dat we het punt allang zijn gepasseerd waarop we dat tij nog hadden kunnen keren.

Prima duiding overigens verder in dit stuk hoor. Niets ten nadele daar van

Gen. Maximus | 25-01-20 | 01:28

Beetje off topic, maar ook weer niet. Want... ook Bernie S. was ooit vóór de natie-staat en grenscontrole en dus tegen massa immigratie. Maar nu natuurlijk niet meer. Want Trump bouwt muur, en Orange man bad, en de woke community die hem moet verkiezen is zo ongelofelijk stompzinnig....
Carl Benjamin had het er vandaag ook even over.
youtu.be/8mKsTdhqlfE

Stormageddon | 25-01-20 | 01:16
-weggejorist-
Red shirt | 25-01-20 | 01:15 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen

Mooi geschreven, heldere visie. Rechtse jonge vrouwen met een gezond verstand, daar mogen er veel meer van komen.

BozePaarseMan | 25-01-20 | 01:14 | 1

Ja, meerdere malen.

HoerieHarry | 25-01-20 | 04:58

Eva heeft het over politiek, maar politiek is tegenwoordig niets anders dan de pers volgen.
Dus graag meer aandacht voor alle media, behalve TPO en GS, die zijn namelijk de bron van alle kwaad en wegkijken. WDL noemt zichzelf rechts, een fopspeen voor de kritische kijker.
Zet de autoradio aan en het gaat over het milieu, dan hoeven ze het niet over massa immigratie of de totaal mislukte integratie en parallelle samenleving te hebben.
De media zijn gered door het milieuvraagstuk. Maar de parallelle samenleving is een groter probleem, Wij zijn met meer zei Rutte, de onbenul, als we straks met minder zijn, geven we dan nog any shit voor het milieu.

G.M.I.M. Pet | 25-01-20 | 01:11

Wilders 21 januari,

Motie Agema/Wilders om geen luxe woningen aan gelukzoekers te geven maar wél aan onze eigen ouderen is net verworpen door de 2e Kamer. Ook de SP en 50 plus stemden tegen, zij kiezen voor asielzoekers en laten onze eigen ouderen keihard in de steek.

Jan Leul | 25-01-20 | 01:07 | 2

Shit? Niet verwacht van de SP en 50 Plus.
Word je als bejaarde stelletje uit elkaar gehaald omdat een van de twee hulp behoefend is en in een verzorgings tehuis moet terwijl een immigrant een huis en gezins hereniging krijgt. Wie wordt er hier nou gediscrimineerd?

Datgingniegoed | 25-01-20 | 02:03

Ik moet zeggen dat ik bar weinig medelijden met die ouderen heb, want juist zij zijn degenen die decennialang op kliek gestemd hebben die hiervoor verantwoordelijk is.

Reaguurdeskundige | 25-01-20 | 06:01

Uitstekend stuk. Het geeft prima aan waarom de oude etiketten van links en rechts niet meer van deze tijd zijn.

Bakschuif | 25-01-20 | 01:06

Het moet toch overduidelijk zijn dat, nadat wij onszelf en onze nationale identeiten hebben kapot gediluteerd ten behoeve van de globalistische heilstaat, de rest van de wereld niet ons voorbeeld gaat volgen. Denken die neo-liberalen echt dat Oost-Aziè en Zuid-Oost Aziè, Oost-Europa en de Islamitische wereld opeens net zulke Afrikaanse (of Islamitische) migrantenstromen gaat accepteren? Nee, die gaan gewoon door met nationalistisch getouwtrek en het eren van hun voorouders door zichzelf te handhaven. De wereld is over 50 jaar alleen de vrije, (soort van) democratische, seculiere, grondrechtsberschermende Westerse zone kwijt in ruil voor just-another-shit-hole. C'est tout.

stampertje85 | 25-01-20 | 00:55 | 1

Ja dat is precies het hele eieren eten. Als je deze conclusie niet kunt doordenken, sta je wat mij betreft hoe dan ook aan de verkeerde kant.

VP732 | 25-01-20 | 04:14

Zou mooie Eva op zoveel bijval van onze reaguurders kunnen rekenen, als ze eruit zag als Asha ten Broeke?
Of gaat het echt om de inhoud? Ik vraag het voor een vriend.

Influencer | 25-01-20 | 00:47 | 4

Mooi met inhoud. Laat uw vriend zich gewoon verheugen dat zoiets ook bestaat.

Djadja_Kolja | 25-01-20 | 01:18

Annabel N., met hetzelfde gewicht van Asha, zegt hetzelfde. Maar ja, iemand die dit vindt ziet er nooit uit als Asha. Die laat namelijk, net Annabel, haar uiterlijk niet versloffen. Want je kunt pas overtuigend en met recht en reden voor iemand anders opkomen en iemand anders vertegenwoordigen als je aandacht voor jezelf hebt en jezelf presenteren en vertonen. Als je jezelf al niet kunt verzorgen, hoe dan in godsnaam iemand anders?
Dus... het gaat er niet om wat je genetisch hebt, het gaat erom of je genoeg zelfrespect hebt en genoeg aandacht hebt voor je eigen uiterlijk of je ook serieus genomen wilt worden. En dan ben je, ook als je niet de genen hebt, toch mooi. En bewonderenswaardig. En dat maakt je verhaal en je mening altijd meer waard.
Vertel dat maar aan je vriend.

Stormageddon | 25-01-20 | 01:23

Mooi van binnen is belangrijker dan mooi van buiten.

Datgingniegoed | 25-01-20 | 01:33
▼ 1 antwoord verborgen

Spijker. kop. VVD, D66 en Groenlinks zijn een soort globaliseringscoalitie. CDA en PvdA werken ook mee. Waar kan je nog heen als je vindt dat globalisering te ver is gegaan?

Rest In Privacy | 25-01-20 | 00:43

Eva for President

Kwelbeller | 25-01-20 | 00:41

OT
Ben ik de enige die een email van GS heeft ontvangen over een dubbel account. Eentje bij das Kapital en een bij GS? En dat ik op een link kan drukken om een van de 2 op te zeggen.
Is dit een legitieme mail of een spam/hack/pshing poging?

Olleke | 25-01-20 | 00:32 | 5

Het zou geen stijl zijn als ze je op die manier proberen te naaien.
Advies, wacht nog even met drukken, komt tijd komt raad.

snapal | 25-01-20 | 00:47

Ik heb er ook één gehad en zag daar niks verdachts in. Het verhaal klonk aannemelijk.

Amsterdamsko | 25-01-20 | 00:50

Ook gehad en eindelijk Dumpert opgezegd. Ik heb daar ooit een ban gekregen omdat ik het onkies vond een fransoos die van een brug gesprongen en gebuttplugged was frontaal op de voorpagina te zetten. Sindsdien wens ik ze ongezien de typhus achter de oogballen. Of corona, dat mag ook.

Frau Merkel | 25-01-20 | 01:04
▼ 2 antwoorden verborgen

Misschien lees ik niet goed maar ik zie slechts één partij benoemd worden binnen het monsterverbond: de neoliberalen, gerepresenteerd door de VVD.
Ik heb wel een idee wie de andere partij(en) is(zijn) maar ik zie dat liever expliciet benoemd. Jammer!

Amsterdamsko | 25-01-20 | 00:30

Eindelijk bijval. Want ik loop niet voor niks al jaren te schoppen tegen het liberalisme. Het enige jammere Eva, is dat de PVV en in mindere mate het FvD in essentie ook liberale partijen zijn. Waren ze maar rechts-conservatief zoals ondergetekende.

Bigi Bana Boy | 25-01-20 | 00:29

Allemaal leuk an aardig en waar. En met verkiezingen trappen velen toch weer in de leugens van velen waardoor men toch maar weer traditioneel stemt.
Meer tegengas is nodig.
Erover schrijven mag niet, zelfs niet op GS. Toen ik tijdje terug aangaf dat feitelijk alleen een revolte van het volk mogelijk nog indruk maakt werd ik direct gejorist. Dat is fnuikend als zelfs dat niet geschreven mag worden. IK had erbij vermeld en verban al die deugpolitici maar ver hier vandaan. Die soort woorden, meer niet.

Moneytron | 25-01-20 | 00:28 | 1

@Moneytron | 25-01-20 | 00:28 | reageer

Zelf vermoed ik ook dat de angstpolitiek van de gevestigde orde waarbij het beeld geschept wordt dat als we uit de EU stappen, dat Nederland reddeloos verloren is, dat dit beeld voor veel mensen angst oproept. Mensen moeten rekeningen betalen en zijn bang om de baan te verliezen. Vooral nu alles elk jaar steeds duurder wordt. De grote media partijen zoals NPO en kranten als NRC versterken dit beeld ook nog eens.

En daarom denk ik dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat de PVV en FVD bij volgende verkiezingen het veel beter zullen doen. Want mensen zijn bang dat als de PVV en/of FVD de groot worden, dat er een goede kans is dat Nederland uit de EU stapt.

DolfWeerwolf | 25-01-20 | 07:05

*smile met hartjes ogen

MokumsMoppie | 25-01-20 | 00:25

Goed bezig Eva, van mij mag je hier vaker een stukkie schrijven.

Weetje71 | 25-01-20 | 00:25

Fuck.. ben verliefd.

Ray69 | 25-01-20 | 00:23 | 2

Jammer dat het niet wederzijds is, anders zat jij hier niet.

snapal | 25-01-20 | 00:35

Al ging ik met de koningin, dan zat ik hier nog.
Hier zitten mijn type mensen.
Op een paar na.

Ray69 | 25-01-20 | 01:50

"Alleen je als geld hebt,
is de vrijheid niet duur."
(HJ)

kloopindeslootjijook | 25-01-20 | 00:12 | 1

(KO)

keestelpro | 25-01-20 | 01:47

Er is nog een andere reden om deze idiocratie in stand te houden. Shell (olie als grondstof voor plastic. Een van de redenen waarom in NL nog geen statiegeld is ingevoerd op kleinere plastic flessen) en b.v. Unilever.
Met een vergrijzende bevolking krimpt de omzet van deze bedrijven. Maar ook migranten, al dan niet met een uitkering, moeten ook eten en plastic gebruiken. Een miljonair kan wel een dure auto kopen maar eet nog steeds niet meer dan 1 biefstuk per dag. Een miljoen nieuwe mensen besteden per dag meer aan eten dan die miljonair.
Rutte wilde een belastingvoordeel aangaan voor deze bedrijven. Gelukkig is dat niet doorgegaan. Maar de omzet moet blijven groeien voor de aandeelhouders en dat kan alleen maar als je steeds meer afnemers krijgt (in dit geval creëert).
Hoewel de gelukszoekers dus door onze belasting worden gesponsord gaat dat aan in de andere jaszak naar deze industrieën die moeten blijven groeien. De bevolking, en daarmee dus de inkomsten voor multinationals MOET groeien. Veel inkomsten voor deze bedrijven zijn dus eigenlijk een verkapte subsidie.
Dat is dan zonder de kosten voor huisvesting op vakantieparken, advocaten tegen uitzetting, het COA en meer.
Je kunt op een bierviltje uitrekenen dat dit systeem niet houdbaar is qua zorgkosten, uitkeringen, huisvesting en veiligheid. En dan gaat de politiek ook nog eens onze grootste inkomstenbronnen, da boeren, en gas het raam uit flikkeren omdat iemand met een natte vinger een norm heeft gesteld die klakkeloos door de politiek en rechters wordt overgenomen. Maar het benoemen van de oorzaak, overbevolking, mag niet worden benoemd.
Ergens hoop ik dat het Coronavitus als eerste de politici in de EU en NL treft. Zodat we een nieuwe, logische en verstandige start kunnen maken waarin de behoeftes en rechten van de burger daadwerkelijk het uitgangspunt zijn.
Via de legale weg, stemmen, is al gebleken dat dat niet gaat lukken. Ieder tegengeluid wordt de kop ingedrukt of kalltgesteld. Oftewel: resistance is futile.

Olleke | 25-01-20 | 00:11 | 4

@Olleke | 25-01-20 | 02:19:
Ik ben slecht in complementen geven. Uw tegel was om te janken zo goed en realistisch. Vrolijk wordt ik er niet van maar dat hoeft ook niet altijd.

keestelpro | 25-01-20 | 02:21

@keestelpro | 25-01-20 | 02:21: mijn excuses voor de sneer. Ik las het als een sarcastische reactie.
Het punt is dat een economie niet kan groeien met een krimpende bevolking . En gezien wij een premier hebben die in bed ligt met de bedrijven en niet met mensen is er bijna geen andere verklaring mogelijk

Olleke | 25-01-20 | 02:28
▼ 1 antwoord verborgen

Met 15 miljoen Nederlanders denken wij wel even de wereld te kunnen veranderen of op te vangen; een miljard Chinezen, een miljard Afrikanen, waarvan het overgrote deel in de meest armoedige omstandigheden moeten leven.
Maar: wir shaffen das, en graag de grenzen open houden.
Waarom zetten we onze kluizen niet open? Geld eerlijk delen, iedereen rijk!
O nee, zo werkt het dus niet hè?
Je kunt nog geen euro uit de klauwen van een vvd-er wrikken, al gebruik je een koevoet. Maar wel open grenzen?
Kortom: De natiestaat en grenzen bestaan niet voor niets.

Analia von Solmsch | 25-01-20 | 00:03 | 2

de kluizen staan overigens ook in feite gewoon open. De Rutte boom draagt eindeloos vruchten,tot stervens toe.

hertogvanzottegem | 25-01-20 | 00:05

@hertogvanzottegem | 25-01-20 | 00:05: ook de kluizen van de Unilevers, het Koninklijk huis, de Heinekens moeten open, een totale herverdeling van het geld, niet alleen dat van belastingplichtigen zonder bv op de Bahama’s. Slimpie.

Analia von Solmsch | 25-01-20 | 00:13

Het economische geloof in de multiculturele heilstaat mag dan hier en daar (vooral bij D66-geneigden en een deel van de VVD) aanwezig zijn, ik geloof niet dat dat de hele verklaring is.
Een aanvullende verklaring is het Nederlandse minderwaardigheidscomplex en het diep ingekankerde weg-met-ons gevoel. Want de Britten en de Denen willen wèl nadenken over immigratie, terwijl ook daar die economisch-liberale stromingen aanwezig zijn.
Wat je ook in alle (voorheen) protestantse landen ziet is de erfenis van een messias-complex waardoor links denkt dat het nationale gelden moet aanwenden om de hele wereld te redden. Dat gevoel leeft minder sterk in de traditioneel katholieke landen. Het zijn vooral de mensen met dat Jezusgevoel die weigeren om in discussie te gaan, die weigeren na te denken en die er alles aan gelegen is om te Deugen.

JvanDeventer | 24-01-20 | 23:59

Dat moet je Baudet wel nageven: hij was eigenlijk de eerste die het over visie had (de huidige en afgelopen kabinetten hebben/hadden) geen visie).

LuNaTeeQ | 24-01-20 | 23:55 | 2

Wijlen heer Fortuyn had geen visie? Hans Janmaat had ook geen visie? Baudet werkelijk de eerste met een visie? man man man

BubbelWater | 25-01-20 | 07:02

@BubbelWater | 25-01-20 | 07:02: Je kunt ook iets te letterlijk nemen. Misschien had ik inderdaad een tijdsperiode moeten noemen (alhoewel de afgelopen kabinetten hier wel een beetje op duiden), Fortuyn heb ik nog meegemaakt en het is echt een schande dat wij hem nooit (echt) in actie hebben kunnen zien. Dat was pas bestuurlijk vernieuwing geweest.

Het gaat er mij om, dat Baudet de laatste tijd het steeds meer over visie heeft, lange termijn plannen, verder kijken en het kabinet beticht dit te ontbreken. Sindsdien speelt men steeds hier meer op in. Men begint uit de waan van de dag te komen.

LuNaTeeQ | 25-01-20 | 10:03

De lat bepalen zij, de denktank dat zijn wij. #GeenStijl

keestelpro | 24-01-20 | 23:55

Hihi wij kunnen dit, vrij vertaald naar onze Duitse suïcidale landsbestuurders

Bill Cosby | 24-01-20 | 23:53 | 2

Deutschland ist der Niederlanden.
Der Niederlanden ist Deutschland.
Zaken zijn zaken.

snapal | 25-01-20 | 00:22

@snapal | 25-01-20 | 00:22:
Wat goed is voor Duitsland is altijd ook goed voor Nederland. Wij mogen de zooi aanleveren.

snapal | 25-01-20 | 00:23

Wijlen koningin Juliana zei het al 40 jaar geleden: " Nederland is vol, ten dele zelfs heel vol". De regeringen destijds riepen: leve de koningin"en deden er niks aan.
Later, Janmaat, in mindere mate ook Wiegel en Bolkestein (VVD)- Fortuyn, Wilders, Baudet , lieten als mensen uit de politiek blijken ,dat het met de ongecontroleerde massa immigratie van mensen die de taal niet wilde leren, hun cultuur hiernaartoe wilde overbrengen, onze normen en waarden niet accepteerden, gezinsherenigingen die op grote schaal plaatsvonden,gezinnen ook met soms 7 kinderen, waardoor de kinderbijslag niet meer op te brengen is uit de sociale potten, de criminaliteit uit hun gemeenschap gigantisch werd, er werden miljarden gemeenschapsgeld besteed aan huisvestingen ed, sociale uitkeringen, scholen, moskeen. En ze blijven maar komen !

Kortom ons mooie Nederland veranderde in een broeinest van culturen, activisten clubjes die onze cultuur en identiteit aanvielen - nog steeds -,hele straten in steden veranderden. De hardwerkende Nederlanders betaalde zich bont en blauw aan belastingen, o.a. ook naar de technocraten in Brussel, de EU die de baas over ons en ons pensioengeld willen spelen. Hoe corrigeren we dit "fenomeen "?
En we accepteerden het allemaal maar, omdat het zgn. verder wel goed ging met ons. Wat gewoon niet waar is. De puinhopen van Rutte worden elke dag zichtbaarder.
Maar eens zal de rekening duidelijk worden, wat dit beleid ons heeft gebracht.
IN 2021 mogen we weer stemmen, natuurlijk zal ons weer veel beloofd worden door de huidige linkse kartel kliek, ( ook de vvd is een links partij geworden) natuurlijk zal de NPO hen avond na avond promoten en als we dus wéér fout stemmen zal het nog erger worden.
Zie maar eens hoe dat nare partijtje D66 en die klimaatgekken van Gr.Links ,de arrogante pvda lieden, zich thans manifesteren en Rutte achter het behang plakken.
Dus: ga tzt. stemmen op Baudet of Wilders, anders verandert er niks.

outdoor | 24-01-20 | 23:46 | 5

Ondertussen wil in 020 DENK-fractievoorzitter, en geld inzamelaar voor de grensrechter kopschoppers, Taimounti dat er excuses moeten komen voor het Haga Lyceum.

Jan Leul | 24-01-20 | 23:54

Het wordt ook hier binnenkort nog "bom-vol" zeg ik u.....

Bakschuif | 25-01-20 | 01:07

Was onder Juliana niet een plan gestart waarbij veel autochtone Nederlanders emigreerden naar bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland, Australië & Canada?

anderetijden.nl/aflevering/542/Emigra...

DolfWeerwolf | 25-01-20 | 07:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Nou, dat was je leven. Neem het er nog maar even van.
Trek open die fles.

kloopindeslootjijook | 24-01-20 | 23:44 | 3

*plop*, proost!

Rest In Privacy | 24-01-20 | 23:45

Ik ook! Proost! De 12 is bijna in de klok *klokklok*

keestelpro | 24-01-20 | 23:58

Rol het vat maar naar binnen... *wijnglazen met handgreep zoeken doet*

Bakschuif | 25-01-20 | 01:09

Hartje Eva.

Mahatma | 24-01-20 | 23:37

Wijs meisje.

Muuke | 24-01-20 | 23:27

Zelfs in het zo voortvarende Noorwegen is er nu stront aan den knikker vanwege een terugkerend jihad bruidje.

Datgingniegoed | 24-01-20 | 23:27 | 1

Prima stuk. Duidelijk. Applaus!

miss error | 24-01-20 | 23:13 | 1
-weggejorist-
Middensteun | 24-01-20 | 23:28
-weggejorist-
van Oeffelen | 24-01-20 | 23:13

Grenzen dicht en illegalen eruit.
Illegaal want door de rechter getoetst.
Uitgeprocedeerd. Alle procedures doorlopen.
Kinderpardon.
Geen gedwongen uitzettingen.
Geloven dat mensen zelf vertrekken.
Kunnen ze in de rest van Europa opnieuw beginnen met procedures.
Kansloze asielzoekers uit bijvoorbeeld Albanië.

Ach joh,
Welkom welkom welkom

Er verandert niets.
Links. Want anders nazi's.

Is dit nog nieuws? | 24-01-20 | 23:09 | 2

Straks moeten ze vluchtelingen checken op de Chinese Koorts.

kloopindeslootjijook | 24-01-20 | 23:50

Dat is volgens mij ook de brainwashgedachte van Markel.

snapal | 25-01-20 | 00:11

Forum voor democratie was toch een denktank ?

Wordt tijd dat in den lande de dorpsoudsten gezamenlijk een bijeenkomst houden om de stem van het volk te groeperen en de democratie weer in ere te herstellen. We moeten van de Brusselse marionetten in den haag af....

Tee Of Cup | 24-01-20 | 23:02

Vlaardingerbroek zegt geen woord verkeerd. Fijn dat er ook nog zulke jonge mensen zijn, en niet alleen van die woke SJW's.

Motleycrew | 24-01-20 | 23:01

Voor iemand die zo jong is heeft ze al heel goed haar huiswerk gedaan. Deze mevrouw gaat het heel ver schoppen. Op Twitter wordt ze al gebashed door PC gutmenschen die hun globale eenheidsworst onder vuur zien liggen. Go Eva! I support you.

Arkan Sonney | 24-01-20 | 22:59

Prachtig stuk, en zo waar. Alle religie (vooral het christendom), landen, etniciteit, geslacht - kortom al het eigene - lijkt kapot te moeten, en wel zo snel mogelijk. Het is zeker niet denkbeeldig dat er een economische motor achter deze fanatiek doorgevoerde gelijkschakeling zit. De ‘gewone man’ wil hier helemaal niet aan en ziet het met lede ogen gebeuren. Hij verdient een stem, en dat is niet de stem van de VVD of het CDA: wanneer krijgt-ie dat nu in de gaten?
Ga zo door Eva! En stempt allen rechts (niet te verwarren met radicaal of extreem rechts ;-)).

duh! | 24-01-20 | 22:58 | 2

@duh! ,
EU / VN2030 ( Agenda21-sustainable development)

Datgingniegoed | 24-01-20 | 23:31

Soros en zijn miljarden zitten hierachter... Die hufter sponsert alle linkse clubs... Hij ziet ook dat er steeds meer weerstand komt tegen zijn waanideeën.

Top stuk Eva!

FrankOngerust | 25-01-20 | 01:04

In de 18e, 17e en 16e eeuw bestond de Republiek der Zeven Provinciën bij gratie van de steden, met Amsterdam als degene die het zwaarste gewicht in de schaal legde. In die tijd keek men vanuit Holland naar de gebieden achter de IJssel als iets waar de Republiek ergens ophield en de lappendeken van Duitse staatjes begon. De Republiek werd groot door het stedelijke zelf-bewustzijn, zeker niet door een 'natie-staat' bewustzijn. Er bestond geen cartografisch besef van 'Nederland' voor 1812.

Na 1812 verschijnt het Koninkrijk der Nederlanden op het historische toneel met Koning-Koopman Willem 1 die in Indië begon met het rationeel organiseren van plantage exploitatie (tabak, katoen enz.) met de massale inzet van landarbeiders op die plantages. Pas toen 'landbouw' daar in de vreemde een winstgevende zaak werd, werd ook het besef van 'land' in Nederland zelf belangrijk. Men begon bijvoorbeeld ijverig met 'veenkoloniën' te ontginnen.

De natie-staat is een 19e-eeuwse inventie, die gelijktijdig is geboren samen met het koningschap van de Oranjes: het zogenaamde drievoudige snoer van God-Nederland-Oranje. Deze ideële constructie hield stand tot mei 1940. In de jaren vijftig raakte Nederland zijn koloniën kwijt. De landsgrenzen verwaterden binnen de Benelux, de EEG en EU. Nederland verliest zijn Nederland-bewustzijn. Maar kijken we terug, was het natie-staat bewustzijn van de 19e eeuw wel echt zo jofel? Of is het stedelijke bewustzijn van de Republiek (met A'dam als aanvoerder) te verkiezen?

Eeuwig..Op..Vakantie | 24-01-20 | 22:57 | 9

@Bakschuif | 25-01-20 | 01:18: U hoort in 'Amsterdam' iets anders dan wat men tijdens de Verlichting daarin hoorde: Amsterdam was de vrijplaats van de wereld, waar verboden boeken gedrukt werden en waar nieuwlichterij (Spinoza, Descartes) verspreid werd.

Eeuwig..Op..Vakantie | 25-01-20 | 11:52

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 25-01-20 | 11:48:
Er zijn categorieën op wikipedia die zo slecht zijn, met zo beroerd zwakke referenties dat je die niet hoeft te lezen. Vooral sociale wetenschappen, humaniora zijn vaak tenenkrommend slecht. En met kleine kliek zogenaamde experts die elke nuancering of verandering subiet weghalen en veranderen.
Ook hier. Bij vrijwel elke zin denk ik: nou....
De idee van de nationale staat als ethno-culturele eenheid bestond al langer dan de 19e eeuw. Daarin werden vooral staatkundige en bestuurskundige experimenten uitgevoerd, en dat is toch iets anders. Die ontwikkelingen kun je niet zonder meer op 1 hoop gooien.

Stormageddon | 25-01-20 | 12:56

@Eeuwig.. Op.. Vakantie | 25-01-20 | 11:5
Klopt. En direct met u eens. Vlak voor de Stopera staat het standbeeld van Baruch Spinoza op de kade. Dat maakt het des te schrijnender. Vandaar mijn reactie

Bakschuif | 25-01-20 | 20:24
▼ 6 antwoorden verborgen

Mooi stukje!

Toch weer even: het grootste deel van de mensen die anti-(massa)immigratie zijn, is heus niet deplorabel.
Dit zijn bijvoorbeeld de conservatieve aanhangers van Wiegel en Bolkestein die niet blij zijn met de huidige koers van de VVD en die wonen niet zelden in rijkeluisdorpen als Bloemendaal of Laren.

Baudet slaagde er bij de provinciale-statenverkiezingen aldus in een deel van deze mensen mee te krijgen, al vrees ik dat hij met zijn uitglijers een deel van deze groep mensen weer is kwijtgeraakt. (Delen van de andere groepen ook wel trouwens.)

Verder vinden we grote delen van de middenklasse als tegenstander van de immigratie.

Of snap ik het niet en moet ik "deplorables" lezen als geuzennaam?

6638-12345 | 24-01-20 | 22:55 | 5

Het Franse woord 'gueux' betekent 'deplorables' (armoedzaaiers, schooiers, losers), bekend van de uitspraak 'N'ayez pas peur Madame, çe ne sont que des gueux' (Op 5 april 1566 bood het Verbond der Edelen aan landvoogdes Margaretha van Parma het Smeekschrift aan, zij moest even gerustgesteld worden).
Dus ja, letterlijk een geuzennaam.

piloot47 | 24-01-20 | 23:43

@piloot47 | 24-01-20 | 23:43: Letterlijk wel. :) Maar wat haar bedoeling ervan is, is me niet geheel duidelijk, het kan zijn "wij zijn min of meer deplorabelen" (identificatie met de onderklasse) of sarcasme (we zijn het dus niet) of inderdaad als geuzennaam (wat kan ons het schelen, u scheldt maar).

6638-12345 | 25-01-20 | 00:25

Grappig. Ben lid van de Watergeuzen. Is een watersportvereniging met een verenigingshaven in Amsterdam. We zijn waarschijnlijk binnenkort 'in oorlog' met het bestuur van Amsterdam omdat ze alle pleziervaart in de stad gaan verbieden ten gunste van de rederijen die hen hiervoor kennelijk ruimhartig betalen. Echt GroenLinks, echte socialisten, met hart voor de stad en de arbeiders met hun 'pieremegoggeltjes' die af en toe ook graag door de grachten willen varen; dat ze verzuipen... de hufters.

Bakschuif | 25-01-20 | 01:25
▼ 2 antwoorden verborgen

Neo-liberaal is niet links liberaal. Voor zover liberaal als links aangemerkt kan worden. Het betreft hier twee tegenover elkaar gestelde economische theorieën.
Links liberaal was Keynes, die vond dat de staat als doel had door middel van regulering van de markt de samenleving zo egalitair mogelijk te maken zonder daarmee overigens de markt te verstoren. Neo-liberaal ziet de staat alleen maar als instrument om zo gunstig mogelijke voorwaarden voor de markt te scheppen. Dat is Hayek.
Dat laatste hebben we mee te maken de afgelopen 40 jaar.
En iedere partij die daaraan meegewerkt heeft kan je plaatsen onder sociaal economisch rechts. Ja ook de PvdA. Die heeft in navolging van Blair en zijn derde weg ideologen ook Keynes bij het groot vuil gezet.
Sociaal cultureel kan je de PvdA nog wel aan de linkerflank zetten, immers ze mekkeren genoeg over discriminatie en arme culturen of zielige diverse genders.
Het openzetten van de grenzen is een economische keuze geweest. Niet een economische keuze waar u en ik de vruchten van zouden plukken maar waar vooral de grote corporaties plezier van hebben. Schengen en zelfs de hele EU is een Neo-liberaal vehikel.
Natuurlijk hebben de meeste Nederlanders in die onzin geloofd want het zou banen, banen en nog meer banen opleveren . Toppie joppie voor de economie en we konden ook nog eens kunnen concurreren met China. Wat een feest.
Zekers, we konden vreten en consumeren wat we wilden. Helemaal met lenen.nl.
Van spaareconomie naar een schuldeneconomie. (sparen heeft niet eens zin meer)
Uiteindelijk heeft de Euro wel een keerzijde.
Immers laten we eens wat probleemgebieden schetsen die de afgelopen veertig jaar na de intrede van het Neo-liberalisme als hoofd economische ideologie hun intrede hebben gedaan.
Onderwijs verziekt.
De arbeidsmarkt een gruwel.
Politie niet meer in staat om goed te functioneren.
Het leger uitgekleed.
De zorg onbetaalbaar.
Medicijnen schaarste
Woningmarkt een puinhoop.
GGZ en Jeugdhulp volledig kapot.
Belastingdienst en andere overheidsinstellingen corrupt.
Ouderenzorg ontmantelt
Er zijn er nog wel wat meer maar dan word ik echt langdradig.
Mevrouw Vlaardingenbroek ziet het verschil niet tussen links liberalisme economisch gezien dan en Neo-liberalisme. Dat is ook best wel ingewikkeld maar ik raad haar aan om dan wat boeken te lezen en de geschiedenis van het economisch denken in Europa en de VS te bestuderen.
Begin eens met Hayek en de invloed van zijn denktank op het beleid van regeringen sinds 1980.
Er zijn geen links liberalen in Nederland meer Niet sociaal economisch gezien.
Wel natuurlijk op sociaal cultureel gebied. Dat is namelijk tamelijk risicoloos. Mekkeren over discriminatie en achtergestelde minderheden. Kost geen dubbeltje.

Zapata10 | 24-01-20 | 22:54 | 6

@6638-12345 | 25-01-20 | 00:49: Ik haat communisme dus laten we dat maar niet doen. Het punt is dat bijna ieder land verschillend is en verschillende mogelijkheden heeft. Daar kan je nooit 1 economische waarheid op loslaten. Economie is dan ook geen exacte wetenschap.
Schengen en het openzetten van de grenzen is wel degelijk een Neo-liberale opzet en sociaal economisch niet links liberaal te noemen,
Het onderwijs.. zekers een PvdA faal maar ook van D66. Maar beide partijen zijn gewoon sociaal economisch Neo-liberaal. Is eenvoudig na te kijken in hun doelstellingen sinds 1990.
Het hele circus van politieke partijen die zichzelf zo nodig het gematigde midden willen noemen is een toneelspel. Sociaal economisch bestaat er geen verschil tussen VVD/PvdA/D66/CDA/CU en ook GL.
Allemaal zitten ze gevangen in dezelfde ideologie. Namelijk dat de staat de zo gunstig mogelijke omstandigheden voor de markt moet scheppen. En dat het scheppen van die gunstige omstandigheden het primaire doel van de staat is. Dat is de ideologie en dat is Neo-liberalisme.
Voor mij bestaat er geen enkel verschil tussen de VVD het CDA, PvdA, D66, CU en GL. hier en daar wat nuances maar het is 1 pot nat.
Out want morgen weer een dag.

Zapata10 | 25-01-20 | 01:08

@Zapata10 | 25-01-20 | 01:08: Wat Schengen, het verdwijnen van de Europese binnengrenzen en de import van Poolse en Indiase arbeiders betreft hebt u inderdaad zeker gelijk. Dat is een neoliberale (vervulde) wens. Dat biedt (meestal) economische voordelen, hoewel het de positie van de Nederlandse arbeider ook niet ten goede komt, wat er o.a. voor zorgt dat er velen in dit land in een uitkering zitten.

Wat betreft die andere immigratie, die van de gezinshereniging van de voormalige gastarbeiders, asielzoekers uit Syrië, massa-immigratie uit Somalië en dat soort landen, enz., enz.: dat is geen neoliberale agenda denk ik. Dat is wel de ouderwets linkse verdwazing. En is iets dat alléén maar geld kost.

Maar de gevestigde partijen zijn inderdaad een pot nat.

6638-12345 | 25-01-20 | 12:51
▼ 3 antwoorden verborgen

Nou Eva, gefeliciteerd met je verstandskies.

Rest In Privacy | 24-01-20 | 22:53

Snappen jullie nou waarom die boeren moeten verdwijnen?? Grond hebben ze nodig... Heul veul grond.

Jeetjemina | 24-01-20 | 22:53 | 1

Eigenlijk maar een klein stukje, net genoeg om de schobbejakken in kwijt te kunnen, zeg maar. Natura gebiedje met ruime bemesting of zo...

Bakschuif | 25-01-20 | 01:29

BN-ers... laten ze eerst:
1) een vluchteling in huis nemen ( of 1 van hun huizen )
2) helpen om situatie ter plekke te verbeteren
3) geen fuck geven en nog een biertje erbij pakken

Kamikazepiloot | 24-01-20 | 22:52

De geschiedenis herhaalt zichzelf keer op keer.
Ook nu gaat het weer niet lukken.

Datgingniegoed | 24-01-20 | 22:52

Als elke Nederlander nou even minimaal 2,5 kinderen neemt hebben we geen immigranten meer nodig.

Zoiets | 24-01-20 | 22:34 | 9

@Berbaar | 24-01-20 | 23:00: zolang ze niet.naar hun vader luisteren is er nog hoop. Prettig week-end, het was een flauw grapje voordat je van woede van je stoel valt.

EmilioEsteves | 24-01-20 | 23:17

@Berbaar | 24-01-20 | 23:34:
Gelukkig bent u ook lachwekkend, hebben we er allemaal lol van. Alleen, dit onderwerp is bloedserieus.

duh! | 24-01-20 | 23:59
▼ 6 antwoorden verborgen

Fijn stuk. Niets mis met Eva's inzichten. Fris. Deze gaat uiteraard richting mijn Volkskrant lezende, npo kijkende vader.

schijtzat | 24-01-20 | 22:34

"Veel mensen kunnen maar niet begrijpen dat het internationale bedrijfsleven en de spreekbuis ervan, de VVD, naar een wereld zonder grenzen streven".

Hoe dom ben je dan als je dit niet snapt?

Erikjan79 | 24-01-20 | 22:33 | 1

Het punt is dat de VVD de spreekbuis hoort te zijn (en dat traditioneel ook was) van het midden- en kleinbedrijf, van de kruideniers en de fietsenmakers, van de marktkooplui en dat in een nationale staat, waar de bevolking de eigen zaakjes regelt, de belangen van de binnenlandse multinationals veelal dezelfde waren als die van de kruidenier. En dat het inetrnationale bedrijfsleven best tegoed gekomen kon worden, maar niet ten koste van de eigen bedrijvigheid waarde VVD voor dient op te komen.

Maar ja, in een wereld waarin KLM Frans is, Unilever Brits, Shell geen nationaliteit meer heeft, Hoogovens Indiaas en rest van de Nederlandse industrie is verkwanseld aan buitenlandse hedgefunds, investment portofolio’s van buitenlandse pensioenfondsen is de VVD de kruidenier en de fietsenmaker volkomen vergeten en doen ze net of die in inmiddels buitenlandse bedrijven nog steeds binnenlandse multinationals zijn wier belangen nog steeds dezelfde zijn als die van het MKB. En dat is al heel lang niet meer zo. Maar waar kunnen de kruidenier en fietsenmaker dan naar toe voor hun belangenbehartiging en vertegenwoordiging in de parlementaire democratie? VNO-NCW en MKB Nederland doen ook geen fuck voor ze, want die hebben allemaal voormannen en bestuurders die veelal uit de buitenlandse multinationals komen.

De fietsenmaker en kruidenier zitten helemaal niet te wachten op een wereld zonder grenzen. Het is niet de kiezer niet het niet meer snapt, maar de partijen (en in dit geval met name de VVD) die het niet meer snapt. Die snapt niet waar hun achterban zit, wie dat zijn, welke belangen ze hebben, waar zij hun kiezers en zetels vandaan moeten halen. De VVD hoeft het niet te hebben van de ambtenaren op de kantoren van Shell, van de ambtenaren bij de multinationals op de Zuid-as, die zichzelf allemaal “bedrijfsleven” noemen. Daar zitten hun kiezers niet, want dat sneue kantoorvolk stemt heel woke op D66, GL of sociaal bewogen op de PvdA omdat ze toch werknemer zijn, immers. En dat is het probleem van de VVD, die tot nu toe altijd de mazzel had dat er geen geloofwaardig en serieus alternatief was voor de fietsenmaker en de kruidenier.

Nu lijkt de FvD dat te kunnen worden, maar dan moet Thierry wel ophouden met zijn pseudo-intellectuele geneuzel en boreale gelul. Dat was als gimmick wel eventjes leuk, en de elite op stang jagen is altijd leuk, maar hij moet daar niet in blijven hangen. Anders wordt FvD ook geen alternatief.

Stormageddon | 24-01-20 | 23:11

De analyse gaat nogal eenvoudig voorbij aan het feit dat de VVD pas 9 jaar regeert als grootste partij en daarvoor 50 jaar alleen marginaal. Grootste boosdoener is niet de economie maar is aan de ene kant een Europese eenwording waarin het wensdenk-deugen gekoppeld is aan een enorme stortvloed aan regels, pacten én lucratieve baantjes. Hier is Nederland in een gedrocht gewrommeld waar Denemarken de dans qua euro kon ontspringen.

Daarnaast is gelijk aan de opkomst van EU en de massa-immigratie flink geïnvesteerd in propaganda. Babyboomers en volgende generaties worden al decennialang gebrainwashed: eu is goed, multicul is fijn, zielig is voorrang, rechts is fout.

De zwijgende meerderheid weet niet beter. De realistische Reaguurder is een niche. De premier van de grootste partij kan 9 jaar lang structureel ondernemers naaien, woningbezitters voorliegen, grenzen opengooien, boeren onder zeiken, pensioen verneuqen, groenlinks beleid blind uitvoeren en nóg stemt men massaal op de man.

Er zit maar één ding op: wachten op een charismatische leider op rechts die kiest voor een realistische lijn zonder uilen en meldpuntengelul, zonder onnozele secondanten en partijpolitiek gekloot. Heel lang wachten.

de Voorzittert | 24-01-20 | 22:33 | 5

@sprietatoom | 24-01-20 | 22:58:
Sociaal-democraten zelfs. Als die het ook kunnen daar is er nog hoop voor Nederland. Nou ja, een sprankje hoop.

duh! | 24-01-20 | 23:09

@sprietatoom | 24-01-20 | 22:58:

Denemarken heeft dan ook maar iets van 5,5 miljoen inwoners. Daar zullen ze, bij ongebreidelde massa-immigratie, veel eerder het 'point of no return' bereiken, dwz het moment dat ze een minderheid in eigen land gaan vormen.

In een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, Nederland, waar nu 17,3 miljoen mensen wonen, kun je nog een tijd lang doorgaan met bluffen "Maar wij zijn met meer". Maar ook hier zal ooit dat 'point of no return' bereikt worden, en waarschijnlijk eerder dan iedereen denkt.

Dr_Johnson | 24-01-20 | 23:18

@sprietatoom | 24-01-20 | 22:58: Dus totaal debiel als je dan in Nederland NEXIT als standpunt gaat lopen verkondigen als je weet dat het overgrote deel van de kiezers daar helemaal niet op zit te wachten en je op best binnen de EU een andere koers kunt varen als je maar wil.

snakedogman | 25-01-20 | 11:39
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik hoor trouwens steeds over ramingen en schattingen en projecties van de bevolking in jaar x, y en z.

Maar nooit hoor ik een politieke stellingname "we streven naar x mensen in y".

Nooit.

Wel C02, stikstof, percentage elektrische auto's warmtepompen.

Maar geen enkele visie op mensen. Ook geen discussie of debat. Niks. Bizar.

Zeg dan dat je gewoon streeft naar 25 miljoen mensen. Of 15 miljoen. Maar noem een getal en onderbouw waarom.

Knufter | 24-01-20 | 22:29 | 2

Je mag in Nederland zeer uitvoerig en tot vervelens toe klagen over het klimaat, maar je mag totaal niets zeggen over de bevolkingstoename. Terwijl die bevolkingstoename ook nog eens een van de grootste bedreigingen voor het klimaat is.

miss error | 24-01-20 | 23:24

@miss error | 24-01-20 | 23:24:

Dat dus.
Natuurlijk is er met 20 miljoen Nederlanders meer co2-uitstoot dan met 15 miljoen Nederlanders. Want meer huizen, meer verwarming, meer auto's, meer consumptie, etc.
Een cavia hoef je dat niet uit te leggen.

Tel daarbij op dat relatief veel "nieuwe Nederlanders" uit Afrika en het Midden Oosten komen, en dus pakweg een keer per jaar terugvliegen. Er zijn zat autochtone Nederlanders die nooit vliegen, maar die sterven uit.
Tel daar ook bij op dat er hier "geen plaats" meer is voor boeren; we gaan ons voedsel dus importeren. Daar wordt het milieu vast niet vrolijk van, ook al zal de voedselschaarste wel tot meer hongersnood leiden, zoals links altijd heeft gehoopt en bepleit.
De globalisten willen ook van ons relatief schone en goedkope gas af, en pleiten daarom voor de grootschalige import van zojuist gekapte oerwouden voor "groene stroom". Die biomassacentrales zijn overigens 100% vervuilender dan gas, en 20% vervuilender dan kolen.

Ik geloof gewoon niet dat de top van die linksgekkies echt een beter milieu wil. Letterlijk elk links plan is een enorme aanslag op het milieu.

Dandruff | 25-01-20 | 00:07

De Deplorabeles worden echt de hele dag, iedere dag, week in week uit gehoord. Ze zijn luidruchtig, ze vertellen steeds dat ze niet gehoord worden ook nog. Met hun steeds weer zelfde stokpaardjes, even dom en kortzichtig als de vorige dag moeten we aanhoren dat de oplossing voor alles "grenzen dicht" is. Laat ze toch lekker opdonderen, of gewoon laat ze eens wat minder gehoord worden. Dat zou een slok op een borrel schelen. Dan kunnen normale mensen weer eens op een normale manier omgaan met de uitdagingen die er liggen, dat zijn er al genoeg zonder het dagelijks gebrul uit dom-rechtse hoek.

Beste_Landgenoten | 24-01-20 | 22:29 | 19

@Beste_Landgenoten | 25-01-20 | 00:27: Ach. Niet allemaal toch? Ik bijvoorbeeld -het is een schrale troost, ik weet het- heb niet veel met Wilders.

Is dat "gezeik" nu juist niet wat je nodig hebt óm niet in een bananenrepubliek te veranderen? Met de neus in de lucht constateren dat het hier veel beter gaat dan elders, lijkt me hoogmoed. Hoogmoed voor de val, zou dat naar ik vrees kunnen worden.

6638-12345 | 25-01-20 | 01:00

@Baski | 25-01-20 | 00:58:
Heb DKS enige weken geleden nog kortstondig in de reaguursels gezien.

Datgingniegoed | 25-01-20 | 01:44

@Deksmaat | 25-01-20 | 00:34: En met 50 euro leefgeld per week inclusief gratis zorg en nog veel meer gratis.

Simon_Ketellapper | 25-01-20 | 08:56
▼ 16 antwoorden verborgen

Lees Aristoteles er nog maar eens op na.

De Griekse filosoof definieerde het begrip "Philia" (vriendschap, broederschap) als de essentiële voorwaarde voor een democratische samenleving.
Meer specifiek bedoelde hij "Philia" als de etnisch-culturele consensus tussen leden van dezelfde gemeenschap.

De voorwaarde voor een vrije, democratische en soevereine staat is eenheid en verbondenheid. Een multi-etnische samenleving is dus per definitie anti-democratisch en chaotisch en zal onvermijdelijk verworden tot een dictatuur omdat aan de voorwaarden voor een levensvatbare democratie ("Philia") niet wordt voldaan.
Tirannen en despoten heersen door te verdelen: etnische rivaliteit werkt altijd in het voordeel van de heersende macht.

Meer dan 2 millennia geleden begreep Aristoteles de basisprincipes van de samenleving beter dan al onze hedendaagse politici.

Leipniz | 24-01-20 | 22:23 | 5

@koter | 24-01-20 | 22:39:
Zelfde principe: solidariteit tussen leden van levensbeschouwelijke, religieuze en ideologische groepen als beheersing. De zuilenmaatschappij was het Nederlandse antwoord, feitelijk al sinds de onafhankelijkheid. Dat bleek (min of meer bij toeval) dé manier om de regio’s, de oorspronkelijke 7 provinciën aan elkaar te binden.

Stormageddon | 24-01-20 | 22:45

Consensus. Ja. Dat is het. En laat nou links precies dat de 'populistische' partijen verwijten: dat ze een tweespalt veroorzaken. O de ironie.

Deksmaat | 24-01-20 | 23:40
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat een ongelooflijk mooie, intelligente en stijlvolle vrouw is dat toch. Maak je aantekeningen Bridget?

_pacman_ | 24-01-20 | 22:22

Omdat het overal een grote puinhoop is moet het dat hier ook worden. Goed voor de economie blijkbaar.

Rest In Privacy | 24-01-20 | 22:20

Dit is natuurlijk best een dingetje.
Uit een onderzoek van Pew Research onder 38.000 moslims in 39 landen blijkt dat de meerderheid voorstander is van de invoering van de sharia - hoewel de interpretaties van de islamitische wet sterk uiteenlopen.

Nehemia | 24-01-20 | 22:17

Langzaam maar zeker wordt het land overgenomen

deugnietmee | 24-01-20 | 22:16 | 1

Ja? Ik vind het best wel snel gaan. Kweenie.

Deksmaat | 24-01-20 | 23:35

90-60-40!

GKJP | 24-01-20 | 22:16

Daarom: stempt FvD of PVV! Maar ja Nederland: klaagt veel, niet bereid om er wat aan te doen :3

Geil Kippetje | 24-01-20 | 22:13 | 10

@botbot, over realistische oplossingen gesproken, hoe realistisch acht je de oplossingen voor het 'klimaatprobleem'?

Wim_Kut | 24-01-20 | 23:03

@Wim_Kut | 24-01-20 | 23:03:
Er is wel een klimaat probleem wat dus een geweldige melkkoe is geworden iedere realiteitszin om dit op te lossen ontbreekt in mijn ogen.
Als een boer in Groningen stopt dan wordt de luchtkwaliteit in Amsterdam beter.

botbot | 24-01-20 | 23:23

Ja, wat gaan we er aan doennnnn.
Dat gemopper van Martin Bosma is heel onderhoudend, maar we schieten er niet echt iets mee op.
Die gasten worden ingehuurd voor oplossingen.

kloopindeslootjijook | 24-01-20 | 23:54
▼ 7 antwoorden verborgen

"De visie van onze minister-president is dat hij niet van visies houdt. "

Natuurlijk heeft hij wel een visie en dat is de neoliberale visie. Iedereen gratis aan de arbeid onder erbarmelijke omstandigheden behalve de kleine welgestelde (economische) elite.

Zo was hij vandaag in het programma 'in gesprek met de minister president' Hij stelde dat werkgevers geen mensen willen ontslaan. Whoehahahahaha. Werkgevers willen nu juist mensen voor het minste of geringste op straat smijten zodra de werknemer iets wat kritischer wordt of tegen een brand-uit aanzit.
En dat iets wat kritische worden kan per 1 jan 2020 al een heel stuk minder sinds de Wab en als het aan de commissie ligt, die onlangs een nieuw arbeidsmarktrapport hebben uitgebracht, moet het binnen een bedrijf helemaal een angstcultuur worden.

Het neoliberale gedachtegoed zaait alleen maar verdeel, dood en verderf.

ProAsfalt | 24-01-20 | 22:13 | 5

@Ruimedenker | 24-01-20 | 22:27:
Als Eva met een IQ van 130+ de term neoliberaal bezigt dan kan ik geen betere term verzinnen met een IQ van 70 veroorzaakt door de neoliberalen, want aangetoond is, dat als het brein niet meer hoeft na te denken, het brein steeds dommer wordt.
Zolang gratis arbeiders goedkoper zijn dan robots zal dit fenomeen zich voortzetten.

ProAsfalt | 24-01-20 | 22:33

@ProAsfalt | 24-01-20 | 22:33:
Gelukkig voor jou dat je een schuldige kan aanwijzen en eerlijk dat je er voor uit durft te komen.
Maar hoe komt Eva dan in godsnaam aan 130+?
Sterkte man, echt hè.

Ruimedenker | 24-01-20 | 22:53

Werkgevers en aandeelhouders kan het lot van werknemers meestal geen reet schelen, tenzij het een familiebedrijf is, misschien. Het enige dat telt is : kan ik aan jou geld verdienen.

kloopindeslootjijook | 24-01-20 | 23:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Ben er soms wel klaar mee, elke boerenlul kan zien dat het op de kop verkeerd gaat maar ze zijn te beroerd om te stemmen of te dom om goed te stemmen.
En die laffe lul van een Mark weet dat.

oakmont | 24-01-20 | 22:12 | 2

Mark zou hier van moeten huilen. Wees niet zo wreed. Het is een gevoelig man.

suscrofa | 24-01-20 | 22:17

Genesis, Eva. De eerste vrouw ooit. Maar deze heeft een koppie. Deze vrouw ontrafelt de knoop in de slang. Met iets simpels als haar eigen zicht, haar visie. Mooi artikel met hoopgeving. Een hoop op leven voor de dood.

suscrofa | 24-01-20 | 22:09

Vol is vol zei iemand ooit.

diek | 24-01-20 | 22:09 | 2

Eigen volk eerst...

Acidstain | 24-01-20 | 22:14

Ja, Juliana
Zij het iets anders geformuleerd.

Kijkeensaan | 24-01-20 | 22:56

Ze ziet het helder. Toevallig vandaag het 1Vandaag panel ingevuld, o.a. over precies hetzelfde onderwerp (maandag in de uitzending). Ook nog een lapje tekst bij geproduceerd over de onhoudbaarheid van de migratie in het licht van de bouwstop door het geneuzel over stikstof en pfas en de ruimte die nog opgeofferd moet gaan worden voor zonneparken en windmolens, waar de redactie van 1Vandaag helemaal niks mee gaat doen, dat weet ik nu al, maar ja... je kunt bij elke enquete wel zeiken dat jou niks gevraagd is, of er gewoon aan meedoen. Dan heb je dat excuus alvast niet meer.
Hoe dan ook: het sentiment is overal in Europa hetzelfde, de details verschillen, de lokale kwesties verschillen, maar “men” is er wel klaar mee. Al die oekazes uit Brussel en het gevoel niet meer te weten door wie je geregeerd wordt, wie ze gekozen hebben en hoe je van ze af komt (zoals Douglas Murray zegt in het filmpje uit een vorig topic), geen grip hebben op de eigen grenzen en besluitvorming in eigen land, het is wel klaar voor grote groepen Europeanen.
Vermoedelijk gaan we dat over een paar weken al zien bij de verkiezingen in het overwegend Eurofiele Ierland. Zelfs daar is er gemor en gedoe over immigratie. En dan zijn er dit jaar ook nog verkiezingen in Griekenland, Frankrijk, Polen en Spanje (in elk geval). In dit huis zal het met interesse worden gevolgd.

Stormageddon | 24-01-20 | 22:04 | 4

@drs.Nee | 24-01-20 | 22:16:
Ben benieuwd wat ze er maandag van bakken en wat de uitslag zal zijn. Ongeacht de uitslag kan ik de spin die eraan gegeven zal worden al wel voorspellen.
Meer EU bevoegdheden, betere spreiding over de lidstaten etc. Want dat is het officiële Brusselse narratief, dus dat moet erin geramd.

Stormageddon | 24-01-20 | 22:25

Mooi lijstje om even in de gaten te houden ja. Thanx!

Deksmaat | 24-01-20 | 23:27

Ik heb dat ook ingevuld, met dezelfde strekking :-)

FrankOngerust | 25-01-20 | 01:14
▼ 1 antwoord verborgen

Weg met ons, check, en allang natuurlijk. De reden was tussen de regels door ook al een tijd bekend . althans, op fraaie sites als deze en als je puntjes met elkaar kan verbinden. De enige die nog 'ons' mogen blijven zijn die in de top van de pyramide. En daar wordt hard naar beneden gescheten. Leven in een drogdemocratie op deze wijze is de THT voorbij, en degenen verantwoordelijk worden op hun bek en knieën gedwongen. Soon.. Moeten we als 1 volk wel aktie ondernemen. Dit lezen ze toch niet.

NiCeY | 24-01-20 | 22:04

Een sterk betoog en hopelijk zien we haar terug binnen een groeiend FvD fractie in ons nep parlement.

Nuuk | 24-01-20 | 22:01

Het gaat helemaal niet om geld. Het gaat om macht. Het gaat om de fundamentele strijd tussen individu en collectief, waarbij er naarmate de lokale vrede langer duurt harder op gehamerd wordt dat de superstaat en overheden en grote machthouders het beste met ons voor hebben. De EU, de VN, de Navo, het is allemaal van hetzelfde laken een pak: baantjes, baantjes, baantjes en vooral veel applaus zoeken als je daar werkt.

Totdat de pleuris uitbreekt. In de VS hebben ze dat begrepen: de wapens zijn daar niet zozeer voor bescherming tegen elkaar, maar voor bescherming tegen de overheid.

Een volk dat zijn overheid vertrouwt is gedoemd om op de harde manier te leren. En hoe langer dat uitgesteld wordt hoe harder de les zal zijn. Uiteindelijk is er maar één les en dat is burgeroorlog. Kijken wat er overblijft van genderneutrale toiletten en ander gezemel als de poep in de ventilator komt. Kijken wie d'r staan voor beschaving en wie onder een steen gaan zitten janken.

Laf of niet: ik ben dan weg. Ik heb lang genoeg geroepen en geschreeuwd en ik ben voldoende uitgelachen en beledigd om mijn standpunten. Ik feliciteer Nederland met wat het te wachen staat en heb chips en een drankje bij de hand.

Mijn god, heb vooral geen medelijden met dit volk.

Knufter | 24-01-20 | 22:01 | 4

Een mooie slotzin, kan ook zo uit Den Haag komen.

InSight | 24-01-20 | 22:23

Eens. Het creëren van Eeuwigdurende Unies, die onvermijdelijk totalitair moeten zijn, is nooit in het belang van burgers.

Om hun vrijheid en rechten te verwerven en behouden, dienen burgers een verdeel en heers politiek te bedrijven tegen overheden: veel-partijenstelsels en decentralisatie. Hoe meer hoe beter. Dat is niet efficiënt voor besluitvorming en ook niet optimaal voor de economie, maar wel robuust, creëert ruimte voor nieuwe ideeën, en is de enige manier om totalitair machtsmisbruik te voorkomen. Het kost wat, maar je krijgt er veel meer voor terug.

Reaguurdeskundige | 24-01-20 | 22:24
▼ 1 antwoord verborgen

De indoctrinatie begint bij de bevolkingsprognoses. Stop met het verspreiden van onzin. 19 miljoen in 2039... Geloof je het zelf??? We zitten nu op 17,4 miljoen, het migratiesaldo was 114.000 in 2019 en dit migratiesaldo in al jaren aan het groeien. De bevolkingsprognoses worden ook al jarenlang elk jaar naar boven bijgesteld. Denk voor jezelf na.

Zie het rapport waar die 19 miljoen in 2039 op gebaseerd is. Lees de pdf onderaan:
www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2019/51/...
Ga naar tabel 3.3.5, tabel 3.4.3 en tabel 4.1.2. Vraag jezelf nu eens af hoe realistisch die prognose van 19 miljoen in 2039 is...

Zolang je niet met realistische cijfers komt draag jezelf bij aan de instrumentalisering van de instituties en de media voor het linkse 'het valt wel mee verhaal'. Nee. Het valt niet mee. Het is nog veel erger dan je denkt.

Antiquerulant | 24-01-20 | 22:01 | 1

Helemaal met je eens.

Wilder Wein | 24-01-20 | 22:45

Mooi artikel. De VVD is nu al bezig met benoemen wat de bevolking wel bezighoudt. Wordt tegen de verkiezingen nog sterker. Iedere keer trappen volksstammen er weer in.
Geen visie op dit moment, behalve straks tegen de tijd van de verkiezingen.

Moestuinier | 24-01-20 | 21:57 | 5

Klopt, en dan beloven ze dat ze de problemen gaan aanpakken... Terwijl rutte al 9 jaar aan de knoppen zit en het nog nooit zo'n grote Teringzooi is geweest. Hij doet er niks aan. De slechtste manager ooit. Hij heeft jaren de tijd gehad om Nederland beter te maken

Op ALLE punten is Nederland erland achteruit gegaan. Alleen het financieringstekort is verbeterd omdat de burgers zijn uitgeknepen en allerlei taken (met efficiëntie kortingen) naar de Gemeentes zijn gegaan. Die kunnen dat niet aan en bezuinigen vervolgens waardoor alles echt in de soep loopt. Rutte is een gore hufter. Hij doet dit bewust. Dit is zijn visie. Lamzak...

FrankOngerust | 25-01-20 | 01:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Hoe je het ook noemt: linkserig neoliberaal, de regenten, het partijkartel, Paars, ze zijn gewoon nog steeds aan de macht: de bestuurderskliek die schijt heeft aan gewone mensen. En we stemmen er steeds weer op, als makke schapen die zich naar de slachtbank laten leiden.

Tempolier | 24-01-20 | 21:56

It’s the economy stupid! Ja, maar dan andersom Eva. Massa-immigratie > meer uitkeringen > meer zorg > meer woningnood> hogere belastingdruk > minder koopkracht > minder kopen > economische neergang > crisis > sociale onrust > schermutselingen> opstand> burgeroorlog > massale armoede en hongersnood.

Baron Clappique | 24-01-20 | 21:55 | 2

In bepaalde gebieden wel ja, maar in een grenzeloze wereld kunnen bedrijven en de elite makkelijk weg bewegen van de narigheid. De vruchten van dit alles gaan naar de elite, de shit naar de nutteloze kutburgers.

Eva heeft gelijk.

Nuuk | 24-01-20 | 22:00

@Nuuk | 24-01-20 | 22:00: Bedrijven zonder klanten ? Ik denk eerder dat het een simpele verdeel en heers strategie is die alles met macht en controle te maken heeft en weinig met economie.

Baron Clappique | 24-01-20 | 22:26

Schrale troost maar ook de kinderen van de verantwoordelijke partijkartellers gaan de desastreuze gevolgen ondervinden van de wanpolitiek van hun papa's en mamma's.

NPOlitiekgekleurd | 24-01-20 | 21:54 | 1

Als ze slim zijn niet qua nepotisme.

Mariner | 24-01-20 | 22:03

Eva, Eva, pas toch op, meisje!

(Meteen maar een disclaimer: Ik gebruik 'meisje' totaal niet denigrerend, maar eerder vriendelijk. Zelf ben ik 65, en iedereen die jonger is dan ca 45 is in mijn ogen een jongen of een meisje; op mijn huisartsenpraktijk werken allemaal aardige 'jongens en meisjes', kundige huisartsen die ergens tussen de 30 en 40 zijn- schat ik).

Maar, wapen jezelf tegen kritiek dan wel bagger van de kant van links. De Han vd Horsts van deze wereld zullen je dit soort meningen niet in dank afnemen, en een compleet doorgeradicaliseerde links-extremist als Peter Breedveld - hij schrijft vandaag op FrontaalNaakt een stuk over zijn vader, die afgelopen maandag in de Algarve is overleden; een opeens, zo maar, prachtige, persoonlijke ontboezeming over zijn vader, waarvan hij kennelijk al 15 jaar vervreemd was geraakt, die grote successen als banketbakker heeft gekend, maar toch eigenlijk uiteindelijk ook het geluk niet heeft kunnen vinden. Ik vond het een zeldzaam ontroerend verhaal - .... eh, wat wou ik zeggen? O ja, die Breedveld dus, die je al een Arisch prinsesje heeft genoemd, toen je een toespraak hebt gehouden op een congres van de PvD.

Nou ja, ik bedoel maar te zeggen: laat je niet kisten en intimideren, meisje, er zijn genoeg mensen die ook vinden wat jij hier zo goed verwoordt.

Dr_Johnson | 24-01-20 | 21:53 | 7

@Stormageddon | 25-01-20 | 01:33: Om een gezondheidscertiicaat te kunnen verstrekken moeten we nog wel weten welke lengte behoort bij 85kg... lol

daytripper | 25-01-20 | 08:10
▼ 4 antwoorden verborgen

Wetgeving omtrent gezinshereniging, verantwoordelijk voor een groot aandeel in de immigratie, is al overgeheveld naar Brussel. Krijgen we nooit meer terug.

ED-209 | 24-01-20 | 21:52

Jaren geleden was er in Groningen een "politieke markt" op straat. Allemaal kraampjes met de propaganda van politieke partijen.
Groningen was toen nog leuk. De leukste stad van Nederland. Ik ben blij, dat ik dat nog meegemaakt heb.
Ik kreeg een gesprek met een statenlid (!!) van D66. Hij verkondigde, dat hij liever naast een turk woonde , dan naast een Groninger met "witte huidskleur". Laat ik het politiek correct houden. Zo rollen de matten. Zuur , die waarheid! Eigen volk laatst dus. Dit is geen fake news.

oostermoer | 24-01-20 | 21:52 | 4

De grap was waarschijnlijk dat er geen enkele Turk bij hem in de straat of buurt woonde. D666ers wonen in de dure, witte enclaves van de stad waar nooit een allochtoon te zien is buiten de pakjesbezorger. De geneugten van hun multiculturele samenleving zijn voor het gewone volk, de deplorables, die die Turken in hun wijk op mogen vangen.

5611 | 24-01-20 | 22:10

@Beefbus | 24-01-20 | 22:01:
Ik reageer op dit forum om mee te delen , wat mijn ervaringen zijn. Ik ben mijn hele leven bezig deze ervaringen te verzamelen en nu "wereldkundig" te maken. Niet, omdat me dat roem of eer zal opleveren. Maar omdat ik van Nederland hou (hield) en het land zie verloederen. Ik heb zelf geen familie (meer) of andere belangen.

oostermoer | 24-01-20 | 22:11
▼ 1 antwoord verborgen

Japan is een modern land met een hoge vergrijzing, maar met een behoorlijke gezonde grijze massa. Japan kent overigens amper migratie. Dat land bewijst gewoon dat "migratie nodig voor de economie en handen aan bed" totale onzin is.

We worden bedonderd. Trap er niet in.

Mokum Kosher | 24-01-20 | 21:49 | 4

@Beefbus | 24-01-20 | 21:54:
Dat Japanse collapse verhaal is oud en onzinnig en horen we al jaren. De schuld is niet zo'n probleem omdat die vooral in handen van Japanners zelf is. Verder is het land nog steeds extreem overbevolkt en is het nog steeds nauwelijks te doen om woonruimte te krijgen op minder dan 15 km van het centrum van Tokyo. Als daar de bevolking wat krimpt is dat alleen maar gunstig zorgen de dalende huizenprijzen er voor dat de geboortecijfers ook weer zullen stijgen. Met immigratie creëer je uitsluitend een demografisch pyramidespel van groei dat niet houdbaar is. De migranten worden immers ook oud.

Verder loopt Japan voor op het gebied van robotisering en als je er wel eens geweest bent dan weet je sowieso dat ze daar een beschaving hebben die welhaast buitenaards ontwikkeld en beschaafd lijkt. Nergens een fiets op slot, brandschoon, nergens geschreeuw of asosociaal gedrag...

Antiquerulant | 24-01-20 | 22:16

@Antiquerulant | 24-01-20 | 22:16: Goed verhaal waar ik nog even een kleinigheid aan toe wil voegen : Japanners kopen vrijwel geen bestaande bouw om in te wonen.

Als dat al gekocht wordt dan is dat om te slopen en op die plek nieuw te bouwen.

ikbenerweer! | 24-01-20 | 22:20
▼ 1 antwoord verborgen

Yo redactie, jullie linkjes onder de @'tjes in de eerste regel hebben geen > target="_blank"<

Organische evolutie | 24-01-20 | 21:45

"Its' the economy, stupid" wordt als hoofdreden opgevoerd en nergens uitgewerkt. Dat is jammer, want de massa-immigratie is het probate middel om de volgende stap in de het EU plan, namelijk fiscale eenwording te bewerkstelligen.

Het verklaart in feite alles, van de passieve houding van onze eigen overheid tav. de immigratieproblematiek en die va de andere overeden in Europa. Tot en met de apathie mbt. de overlast die buschauffeurs ondervinden van kansloze criminele Marokkanen en Algerijnen.

Die landen gaan straks namelijk ook tot de EU behoren!

Uiteraard zijn die plannen al lang bekend en ze hebben een grote kans van slagen, zolang er nog 75% van de mensen in NL in de waan blijven dat het allemaal wel goed komt en niet op partijen als PVV en FVD stemmen.

Zolang het EU masterplan maar niet expliciet wordt blootgelegd door de journalistiek is er geen enkele vrees voor massaopstanden en kan de EU blijven doorpakken.

Beefbus | 24-01-20 | 21:45 | 2

Eva draaft wat door in dit stuk. Dat bedrijven Oostblokkers graag binnen zien komen, is logisch. Goede werkkrachten op een krappe arbeidsmarkt en ze consumeren extra want ze voegen BNP toe.

Ik kan me niet voorstellen dat bedrijven de import van volslagen nutteloos volk, die niets kunnen of willen, cultureel incompatibel zijn zo niet crimineel graag binnen willen halen. Dit volk voegt niets toe, want produceert niets. Ze parasiteren op de economie waardoor de belastingen omhoog moeten. Consumeren doen ze ook niet extra want hun geld is van andere mensen afgepakt die daarmee zelf hadden kunnen consumeren.

5611 | 24-01-20 | 22:16

@5611 | 24-01-20 | 22:16:
Natuurlijk consumeren ze wel extra / zorgen ze voor extra omzet en winst: allemaal brood, fruit, chips, wc-papier, parfums etc. etc., en ze willen allemaal een huis en een auto. Dus dat is prachtig, vanuit het perspectief van de Unilevers, Aholds, bouwbedrijven, autofabrikanten etc. etc.

duh! | 24-01-20 | 22:28

We leven in een democratie (gelukkig maar), en krijgen de regering die wij met zijn allen bij elkaar te stemmen.
Een paar zaken weten we zeker:
-gemaakte beloften zijn -bij het huidige patijkartel- de dag na de verkiezingen vergeten en volkomen waardeloos.
-Alles wordt uit de kast gehaald om de PVV en FVD in een cordon sanitaire te plaatsten; de vvd zal nog liever met groen links gaan regeren dan ook maar te overwegen met de PVV of FvD te praten.
-Alle zekerheden mbt arbeid (vaste contracten) en financiële zekerheid (pensioenen, hypotheek) zijn de laatste jaren in hoog tempo afgebroken, niet alleen door de VVD, maar ook door partijen als D66 (koolmees). Het maakt dus niet meer uit of je door de hond of de kat wordt gebeten mbt rechts of links stemmen.

Ondanks dat blijven Nederlanders trouw stemmen op partijen die zelfs weigeren ook maar iets te doen aan criminelen uit veilige landen die ons asielsysteem misbruiken om hier te lande rovend en plunderend rond te trekken. Kortom; we vinden het eigenlijk wel best, zolang het de buren maar overkomt, niet jou.
Een oplossing zou zijn om mensen uit veilige landen waarvan zeker is dat zij geen asiel krijgen onbeperkt in vreemdelingenbewaring te nemen totdat het land van herkomst ze terugneemt. Maar dat zal nooit gebeuren.

Volgend jaar gaan we weer naar de stembus, dus gaan Rutte en consorten zo ongeveer over driekwart jaar weer met mooie loze beloften strooien, waar heel Nederland dan weer massaal intrapt (of in wil trappen). Dezelfde partijen zullen straks Rutte 4 gaan vormen, en er zal helemaal niets veranderen.

Een volk krijgt de regering die zij verdiend, en zelf bij elkaar stemt. Dus, vooral niet klagen, dit is de -democratische- wil van het volk! En blijkbaar zijn Nederlanders dus meer links dan rechts georienteerd.
-

me163komet | 24-01-20 | 21:44 | 4

Waarschijnlijk zijn huizenbezitters in de meerderheid en stemmen kartelpolitiek want huizen weer 150.000 duurder. Huren zijn hoog en buren immigranten dus PVV etc. Ook hier: It's the economy, stupid?

ger1306 | 24-01-20 | 22:05

We leven niet in een democratie, want de wetten waar wij ons aan moeten houden worden buiten de natie bepaald, en wij kunnen niet stemmen - ook niet indirect- op wat daar gebeurt.

Rest In Privacy | 24-01-20 | 22:14

Nee we krijgen niet de regering waar je voor stemt. Je kiest een kandidaat van een partij en daarna gaan een setje partijen een onherkenbaar en zouteloos gedrocht van een akkoord in elkaar draaien waarmee het land vier jaar op slot gaat. Wij kiezen partijen, de partijen een regering.

Risingson | 25-01-20 | 06:31
▼ 1 antwoord verborgen

De bedoelingen zijn goed van Eva maar iemand van haar leeftijd zou zich moeten distantiëren van termen als ‘al veertig jaar etc.’ Dat is voor columnisten uit de jaren 50-60 vorige eeuw. Ze moet leren om zich uit te spreken met de bezorgdheid van iemand van haar generatie. En die moet heel groot zijn. Dat ze voor verbinding en bruggen bouwen kiest in tegenstelling tot Greta siert haar. Dat dan weer wel.

Tiscali-2 | 24-01-20 | 21:43 | 4

Ze moet helemaal niks.

Deksmaat | 24-01-20 | 22:17

@Francisca | 24-01-20 | 21:52: Je hebt een punt. Ik bedoelde het als advies. Ik begrijp dat het hebben van een piemel iemand diskwalificeert als hij niet een diploma laat zien. Een interessante opvatting. Maar ben je het wel eens met mijn goed bedoelde tip aan Eva?

Tiscali-2 | 24-01-20 | 22:41
▼ 1 antwoord verborgen

Wie?

DrumPiet | 24-01-20 | 21:43 | 6

Dat betekent "hoe" in het Duits. Ik dacht ik help je even.

Nuchternederland | 24-01-20 | 22:29
▼ 3 antwoorden verborgen

Dit is top, en smaakt naar meer.

Fijnstoffer | 24-01-20 | 21:43
-weggejorist-
Rest In Privacy | 24-01-20 | 21:42

Weet je wie ook een vriendin genaamd Eva had?

Melchett | 24-01-20 | 21:40 | 6

Adam?

kunstliefhebber | 24-01-20 | 21:52

De vriendin van Eva natuurlijk, duhh.

Ruimedenker | 24-01-20 | 21:53

Maarten Biesheuvel?

Mariner | 24-01-20 | 21:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Waar is dat "Europese leger" voor nodig? Niet voor de verdediging tegen Rusland, daar is de Navo voor. Niet om de zuidgrenzen te beschermen tegen plunderbendes en kolonisten uit Afrika en het Midden Oosten. Daar legt de EU de rode loper voor uit, en de diverse marines in de Middellandse zee fungeren vaak als veredelde veerdiensten voor die groepen de Middellandse zee over.
Bij proces van eliminatie van mogelijkheden blijft er maar 1 reden over: Het "Europese leger" is uiteindelijk bedoeld om in te zetten tegen de Europese inheemse bevolking.

petersteenkamp | 24-01-20 | 21:39 | 4

Freek Vonk?

Wilder Wein | 24-01-20 | 22:30

@Wilder Wein | 24-01-20 | 22:30: Oeps, hoort hieronder te staan bij de vraag van Melchett.

Wilder Wein | 24-01-20 | 22:31

@Wilder Wein | 24-01-20 | 22:31: En dan ook nog fout!

daytripper | 25-01-20 | 18:14
▼ 1 antwoord verborgen

Ach bekijk het van de vrolijke kant: als hier over een paar decennia het land tot Amersfoort onder water staat, hoef je je over die massa-immigratie niet meer druk te maken. Terecht die focus op de regio's, de NL cultuur is altijd al een beetje een optelsommetje der delen geweest

vvbg | 24-01-20 | 21:38 | 6

Stijging naar ik meen 1.8 milimeter per jaar. Het hangt er vanaf waar je vanuit gaat, het kan ook zijn dat je meetpunt 1.8 mm per jaar zakt.

revolte | 24-01-20 | 21:56

@snapal | 24-01-20 | 21:53:
Dus ja.
KNMI beweert dat in 2019 de zeespiegelsstijging mondiaal 5 millimeter gestegen is, de trend was elk jaar ongeveer 3 millimeter stijging.

snapal | 24-01-20 | 21:57

@revolte | 24-01-20 | 21:56:
Geloof ik niet, dat is een uitzondering, lijkt me sterk dat overal op aarde de bodem daalt.

snapal | 24-01-20 | 22:00
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
3Xniks | 24-01-20 | 21:34

G*dT, onze soepsidie socialist ome Felix van terug naar de Akbarstraat denkt echt dat het goed komt met geduld!
Eerste, tweede, derde, vierde, vijfde zesde, zevende, achtste, negende, tiende generatie... wanneer je lang genoeg wacht krijg je vanzelf gelijk. Ook het proton valt uitelkaar bij lang genoeg wachten;-)
*CcMed*

kapitein oosterlng | 24-01-20 | 21:29 | 3

Inderdaad zeg. Koolstofdatering toepassen op de samenleving. Geef het een jaar of 50, en dan is het toch echt 'beurd met Geurt.
Bij de weg, het woord "samenleving". Ben benieuwd wanneer dat wordt geschrapt.

Deksmaat | 24-01-20 | 21:41

@Deksmaat | 24-01-20 | 21:41: Samenleving klinkt zo lekker maar het is in de praktijk allang een "langselkaarheenleving".

revolte | 24-01-20 | 22:00

Geen woord Spaans aan.

Deksmaat | 24-01-20 | 21:28

Indoctrinatie door het #linksfascisme... het houdt niet op, niet vanzelf.
Een complete continent naar de kloten geholpen en nog zien die linkse idioten hun verrotte ideologie als de juiste. Zo werkt het dus als je kinderen op scholen niet zelf laat denken maar een bepaalde richting opduwt.

roevka | 24-01-20 | 21:28 | 1

Sterker nog, ze verketteren iemand die een realistisch tegengeluid ",durft" te geven en als het er op aan komt nog een stapje verder gaan!

Eirrah2000 | 24-01-20 | 21:33

ah nu valt het kwartje, dat stikstofprobleem is verzonnen zodat boeren er mee stoppen en er waarschijnlijk huizen gaan komen op die stukken land, en zodat natuurgebieden ook vol kunnen worden gebouwd, zodat de linkse hobby; mensenmassa's aan immigranten daar kunnen gaan wonen, geloof mij er gaan er nog heel wat binnenkomen, of we geen huizen voor ze hebben maakt niet uit

Davidaames | 24-01-20 | 21:28 | 1

En dat landen zoals Roemenië e.d. onze landbouw over kunnen gaan nemen zodat het Europese doel gehaald gaat worden; een en dezelfde levensstandaard. Gaat het niet goedschiks dan maar kwaadschiks. Maak de mens goed angstig met hel en verdoemenis en ze eten uit je hand. Sidderen van angst moeten ze , dagelijks de mensen laven met rampspoed en via media. Dit walgelijke systeem hebben ze geleerd en overgenomen van kerken en andere gebedshuizen. Knap dat men binnen de kortst mogelijke tijd een land zo naar de kloten kan helpen. Wat een walgelijk zooitje!!
Dat hele Europa is gebaseerd op een vies spel!!!!

Mispel | 24-01-20 | 21:42

Eva samen met La Belle?
Ik zie het wel zitten. FvD spreekt mij wel aan, maar de persoon Baudet?
Ik weet het niet....

Ruimedenker | 24-01-20 | 21:25 | 9

@MoltisantiBeer | 24-01-20 | 21:37: Ik stem op Forum voor Democratie en daar schaam ik me eigen niks voor. Deugstemmers begrijpen klaarblijkelijk niet dat ten onder gaan in de zinkende immigratie-Titanic geen optie is.

Nehemia | 24-01-20 | 21:45

@Nehemia | 24-01-20 | 21:45:

Wat de deugstemmers vooral niet willen begrijpen, is dat moslims hun kop er óók af willen halen.

Padjepejer | 24-01-20 | 21:51
▼ 6 antwoorden verborgen
-weggejorist-
miko | 24-01-20 | 21:23 | 1

Mooi/lekker en hersens... nou Eva for president.

David000000007 | 24-01-20 | 21:23 | 1

Als Eva Jinek president zou worden deelt ze subiet aan iedereen in Nederland het Rode Boekje van Mao uit.

Nehemia | 24-01-20 | 21:49

We betalen als burger de lasten van de open grenzen waar het vrije goederen verkeer alleen de lusten geniet.

marrretje | 24-01-20 | 21:23

Welkom hier Eva.! Ik volg je al even sinds Weltschmerz eigenlijk. We verwachten heel veel van je te horen in de toekomst! Zet um op!

IkWilOokWatZeggen | 24-01-20 | 21:22

“Het gepolitiseerde en getaboeïseerde debat over immigratie moet open en respectvol gevoerd gaan worden. Voor - en tegenstanders zullen naar elkaar moeten gaan luisteren.” Dan moet Eva toch echt eerst even in de spiegel kijken. Zelden zo’n bij elkaar geraapt stukje vol clichés gelezen. Vooral het gejammer over een zelfverzonnen “links-liberale elite”, het gelul over het opheffen van de natiestaat en ja hoor.. het woord ‘narratief’ komt ook even langs. Tjerrie zal er vast een stijfje van krijgen, maar naar een open en respectvol debat kan je fluiten als je zulke onzin de wereld in slingert. Ze zal wel geprobeerd hebben het aan wat kranten te slijten, maar niemand plaatst dit soort puberaal gelul.

beldewouten | 24-01-20 | 21:21 | 7

@Nuchternederland | 24-01-20 | 22:28: De waarheid? Dat is een liedje van Marco Borsato, niet deze onzin. De stokpaardjes van FvD worden gewoon even afgevinkt, er is nul onderbouwing en in plaats van het gewenste ‘open debat’ wordt iedereen die het niet met Eva eens is weer eens weggezet als links of erger. Een vodje van een tekst, meer niet.

@ches | 24-01-20 | 22:29: Lees m’n tegel, je vist er zo drie punten uit waar je op in kan gaan. En ga op GeenStijl alsjeblieft niet janken over de vorm, het is hier geen kerk.

beldewouten | 24-01-20 | 23:27

Komt hard aan hè, dit? U is jaloers.

Weetje71 | 25-01-20 | 00:29

Er worden anders toch echt de marxistische beginselen benoemd. Bekende mechanismes die er voor zijn de cohesie uit een maatschappij te halen. Kun je gewoon lezen hoor. Nou ja, je... Wij dan... Maar wederom zelf kinderachtig gaan lopen wijzen zonder beargumentering... De bekende riedel dus... Gaap

RtotheB | 25-01-20 | 11:39
▼ 4 antwoorden verborgen

Helaas, niet prikkelend genoeg.

Earl_of_Doncaster | 24-01-20 | 21:20

Ik zou d'r.......

Mopar | 24-01-20 | 21:19 | 3

Zij jou niet.

ikbenerweer! | 24-01-20 | 21:19

Mwah daar wil ik wel een gevulde koek op wedden

Mopar | 24-01-20 | 21:21

@Mopar Je bedoelde moederkoek?

born2killn00bs | 24-01-20 | 21:28

die niet te winnen discussie wordt niet gevoerd. vraag maar aan Pim.

klimaatsloper | 24-01-20 | 21:19

Doet terugverlangen naar medereaguurder @wol. Want wel zo to the point. Maar dan zonder. Wat zegt mjf. Vaardigindebroek nou eigenlijk? Vooralsnog hou ik het er maar op dat ze nog niet eens weet hoe je een ei moet pocheren. Kan la Nanninga ook niet, maar die weet inmiddels wel waar Abraham de lavendel vandaan haalt.

Maar serieus mensen: wat is hier de duiding? Ideologisch een soort van Spaghetti-incident, zonder te beseffen dat het gros der smaak in het kookvocht zit: www.youtube.com/watch?v=19HeiysQVrk Ik ben veel te oud om huppelkutjes te willen doen. Dat laatste wil ik maar gezegd hebben.

Rest In Privacy | 24-01-20 | 21:18 | 1

Ok boomer.

RtotheB | 25-01-20 | 11:36

"PVV en FvD, twee tegen massa-immigratie gekante partijen, kunnen volgens opiniepeilingen op ruim 25 procent van de stemmen rekenen. Maar die twee partijen staan langs de lijn van het politieke speelveld."

Dat zeg ik nou ook altijd; het is toch onbegrijpelijk dat het beleid niet wordt bepaald door 2 partijen die een _25_ procent minderheid halen in een _opiniepeiling_. Dit land is ziek...

TheOtherWhiteMeat | 24-01-20 | 21:17 | 5

Met VVD, rechtse deel van CDA en SGP er bij kom je al aardig richting 50% of er overheen.

mok69 | 24-01-20 | 21:26

Hoe kan het dat een partij als D66 met in de peilingen 10 zetels, hier het beleid bepaald?

Nuchternederland | 24-01-20 | 22:26

@Nuchternederland | 24-01-20 | 22:26:

Omdat die zich op sleutelposities hebben weten te plaatsen. Denk aan Thom de Graaf als baas van de Raad van State.

sprietatoom | 24-01-20 | 23:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Stem gewoon eens PVV of Fvd, wat kan het bommen, kijken wat er dan gebeurd, slechter kan het niet in ieder geval worden. Stem ze weg!!!
De VVD en het klimaat, ach het zal ze jeuken, ze hebben zich altijd afgekeerd van milieu zaken. Tot het big business werd, en opeens is de VVD om, het klimaat levert geld op, dus is de VVD een klimaat partij geworden, anders zou links met de buit er vandoor gaan.
Met de schijn van heiligheid heeft Paus Rutte witte rook gezien.
VVD de 2e divisie Groen Links, weg met het liberale, tijd voor het VVD communisme.

Broadsquire | 24-01-20 | 21:17

Eva, je hebt vast de tip gekregen om geen comments te lezen en dat doe je dus toch. Welkom op GS! Ik ben er zeker over te spreken om met naam genoemd te worden in je stuk, verwar mij echter niet met die doos in Berlijn. Zij is #FakeNews, dat terzijde.
De vorming van de regio's is inderdaad een doel van de EU, hierbij wordt echter slechts een identiteit gevormd op basis van een gedeelde geografie. Hierbij kan iedereen de ene regio voor de andere uitwisselen, net als een voetbalclub. De historie en de gedeelde cultuur wordt hiermee inwisselbaar. Dit principe werkt voor de bovenlaag van de bevolking. De lagen daaronder hebben de mobiliteit niet om te kunnen wisselen en graven zich in de veilige omgeving in. Daardoor splitst de maatschappij zich verder, dit keer op intelligentie in plaats van geld of vermogen.
Het vormen van groepen en een gedeelde identiteit is een sociaal gegeven. Het oplossen van de landsgrenzen zal er dus toe leiden dat er andere groepen en uiteindelijk landen zullen ontstaan. De groepen zullen zich tegen elkaar gaan afzetten en er zullen onlusten ontstaan, vooral als de welvaart afneemt.
De afnemende welvaart is sinds de EU een gegeven. We komen zo langzamerhand aan de ondergrens van wat nog draagbaar is. Een grote teruggang in welvaart is voor de bevolking niet acceptabel, zeker als dat onterecht aan 'kladlopers' uitgedeeld wordt. De enige manier waarop een bevolking de grote teruggang zal accepteren is via grote onlusten of een burgeroorlog waarbij een groot deel van de maatschappij ontwricht wordt. Het is te hopen dat Brussel het eerst aan de beurt is. Dan krijgen ze daar tenminste hun trekken thuis.

Frau Merkel | 24-01-20 | 21:16 | 2

+heel veel

4thoseabout2rockwe.. | 24-01-20 | 21:53

Mooi gesproken!

Wering | 25-01-20 | 01:26

Dat met die economische groei zie ik nog niet.
Al die gelukszoekers komen hier niet om te werken.
Dat betekent dat straks de helft van de Nederlandse bevoling inactief is en ook nog een onderhouden moet worden, door de werkende rest.
Gepensioneerden hebben hun pensioen zelf opgebouwd en betaald. Dat doen al die instromers niet.
Dat kan nooit.
Dan hebben we helemaal geen economie meer en zijn een soort Roemenie, of grikenland of wat dan ook, met een werkeloosheidspercentage van 30%.

ZZP-er | 24-01-20 | 21:15 | 3

Er zijn legio riffijnen die hun vrouwen en kinderen naar Europa sturen en zelf in marokko blijven werken. Ze komen regelmatig even over. De kinderen krijgen zo op staatskosten een opleiding die in riffijnie onmogelijk is, oma krijgt een AOW en de vrouwen mogelijk nog een uitkering. De burger is de betalende derde.

Frau Merkel | 24-01-20 | 21:18

We consumeren allemaal, wat maakt mij het nou uit hoe iemand zijn geld binnenkomt, als hij het maar komt brengen. Hoe meer hoe beter.

marrretje | 24-01-20 | 21:28

Mooi boreaal meisje. Van die Germaanse vlechten in het haar zouden het helemaal afmaken.

Padjepejer | 24-01-20 | 21:15 | 3

Flauw hoor.

ZZP-er | 24-01-20 | 21:16

Heb je ook nog een zinvolle bijdrage?

ZZP-er | 24-01-20 | 21:17

Ach kijk eens, we gaan weer schedel meten. Dat was ook al zo'n succes na dat optreden van Eva op het FvD-congres.

5611 | 25-01-20 | 04:00

Goed artikel. Het enige positieve in het hele verhaal is dat het erop lijkt dat er een plan achter de massa immigratie zit. In het geval van nationale politici denk ik dat het vooral komt door ongebreidelde stupiditeit. Als marionetten boeren ze uit wat de zelfbenoemde VN en EU elite bedenkt. Onder aansturing van een paar enorm rijke mensen op ons schattige planeetje

DanskeRob | 24-01-20 | 21:14

Eva lueren: welkom!

Normpje | 24-01-20 | 21:14

Zin in demografische veranderingetjes maken met Eva nu.

OverdaanDerOnderheid | 24-01-20 | 21:14

Het is lullig voor Jesse, maar Eva wordt de eerste vrouwelijke MP van Nederland, wat ik je brom.

Harry Turtle | 24-01-20 | 21:14 | 2

Helaas dit is Nederland.

ZZP-er | 24-01-20 | 21:17

Moet dat 'Evaatje' nu? Waar is dat goed voor?

ikbenerweer! | 24-01-20 | 21:11 | 5

@Frau Merkel | 24-01-20 | 21:21:
Verkleinwoorden. Daar heb ik ook een hekel aan. Visje, zoetje, zuurtje, soepje, biefje etc. Zeer irritant. Zelfde als types die overal het woord "mensen" achter plaatsen zoals Marokkaanse mensen, Turkse mensen. Nee het zijn Marokkanen en Turken.

Basil Fawlty | 25-01-20 | 00:30
-weggejorist-
Frau Merkel | 25-01-20 | 01:14
-weggejorist-
Frau Merkel | 25-01-20 | 01:15
▼ 2 antwoorden verborgen

De reden van deze puinhoop, zucht naar winst tot voorbij de grenzen van wat nog verantwoord is, is precies wat Rutte en co drijft.
Voorbeeld was ook de afschaffing van de dividendbelasting voor buitenlandse aandeelhouders.
Want de NL aandeelhouder werd wel teruggepakt, het ging vooral om de grote buitenlandse partijen.
De nadelen van een degelijk visieloos beleid is inderdaad een ongebreidelde immigratiestroom, die de VVD dus stiekem erg lekker vindt omdat er ook Indiërs meekomen die in de IT werken.
De Irakezen en Syriërs die in de praktijk niets kunnen en willen, ziet men maar door de vingers en gebruikt men om een goede verstandhouding met Links te houden.
En zo gaat de VVD door, totdat ooit de ogen van de mensen geopend worden en de laatste kiezers (nu nog zo'n 1.5mln) naar links en rechts wegrennen van het instortende flatgebouw dat de VVD ooit was onder Wiegel.

Nuchternederland | 24-01-20 | 21:10 | 1

Je onderschat de dommigheid van de gemiddelde Nederlander. Er komt geen instortende VVD want er wordt telkens weer gestemd op zulke partijen. Elke verkiezing wordt er weer stuivertje gewisseld en schuiven de kiezers een klein beetje van de ene naar de andere en dan weer terug. Het maakt namelijk niet uit of je door de hond of door de kat wordt gebeten.
Politici - en ik kan dit niet vaak genoeg herhalen - zitten namelijk niet op hun plek voor hun kiezers maar zuiver en alleen voor hun eigen gewin. Dat de een daar voordeel van heeft of juist de ander, dat is bijvangst maar het gaat primair om de meerdere eer en glorie van de politicus zelf. Neem Mark Rutte, vrijgezel zonder referentiekader. Hij doet maar wat, geniet van de schijnbare macht die hij heeft en sorteert handig voor op een baan bij de EU. Geen enkele actie van deze premier was te herleiden naar goedertierenheid voor de burger. Nope, alleen om het grootkapitaal tevreden te stellen. Af en toe doet hij een move, niet door hem zelf bedacht, waardoor hij op het juiste moment iets goeds doet maar juist omdat hij dat niet zelf bedacht, weet je al dat zijn motieven onzuiver zijn.
Kijk eens in uw gemeente of provincie, daar zitten enkel politici om hun eigen gewin en niet voor u. Dus stop met deze flauwekul van stukjes tikken, het verandert toch niet tenzij u zelf mee gaat doen. Maar ja, dan doet u het dus zelf ook...
Waar je mee omgaat, daar raak je mee besmet.

Busverhuur | 25-01-20 | 08:37

Preken voor eigen parochie. Spannend hoor!

JJMS | 24-01-20 | 21:10 | 6

@Langshetrandje | 24-01-20 | 21:18:

Geeft geen enkel nieuw inzicht in een vastgelopen debat. Dus gaat op de stapel 'ter kennisgeving aangenomen'.

JJMS | 24-01-20 | 21:23

@JJMS | 24-01-20 | 21:23: Tja, ik ga de wandtegels die zich bij mij opdringen maar even binnenhouden. Fijne avond!

Rest In Privacy | 24-01-20 | 21:29
▼ 3 antwoorden verborgen

In de politiek geldt: tijd heelt alle wonden. Wij spartelen toch wat tegen, tijdens de laatste seconden dat we onder water gedrukt worden, we gillen als we verbranden. Maar het wordt vanzelf stil.

Leptob | 24-01-20 | 21:10

Goed stuk!

Tempolier | 24-01-20 | 21:08 | 1

Lekker stuk ook.

keestelpro | 24-01-20 | 22:13


De overheid is een onbetrouwbare partner

Ervaringsdeskundige | 24-01-20 | 21:07 | 2

Nee heel betrouwbaar, doet niet wat ze belooft luistert niet naar het volk

Idiot456 | 24-01-20 | 21:41

@Idiot456 | 24-01-20 | 21:41: De onmacht van de democratie in Europa doet denken aan die ten tijde van de Weimarrepubliek. Een zeer gevaarlijke tendens als het waar is dat "l*histoire se repête"

geeftnix | 25-01-20 | 11:50

Eva > Bridget

ikbenerweer! | 24-01-20 | 21:05 | 1

Eva is groter dan Bridget. Klopt!

Eirrah2000 | 24-01-20 | 21:12

Gelukkig hebben we het marrakesh pact getekend! * Oh wacht

born2killn00bs | 24-01-20 | 21:05 | 3

Kunnen we gewoon opzeggen.

ja-ja-nee-nee | 24-01-20 | 21:18

@ja-ja-nee-nee | 24-01-20 | 21:18:

We kunnen van alles opzeggen maar we doen het niet. En Kees Verhoeven maar zwaaien met internationale verdragen als iemand iets strenger wil worden. (paspoorten weigeren voor IS terroristen)

sprietatoom | 24-01-20 | 22:52

Door een liberaal, want het is niet bindend. Diepe zucht.

Piet Karbiet | 25-01-20 | 11:33

Zijn toch weinig politici (meer) die de noodzaak van multiculturalisering benadrukken. En neo-liberaal is ook zo'n onnozele frame.

Rest In Privacy | 24-01-20 | 21:02 | 10

@Ruimedenker | 24-01-20 | 21:22:
Dat is inmiddels bijna traditie. Ik zal je vertellen, ik ben teleurgesteld als hij die term niet gebruikt in een tegel. Lol!

Basil Fawlty | 24-01-20 | 22:49

Het is vooral wonderlijk dat jij in 2 minuten dit hele stuk gelezen kan hebben. Respect. Ik ben er nu pas klaar mee.

overVecht | 25-01-20 | 10:46

@overVecht | 25-01-20 | 10:46: Ik kan sneller lezen dan mijn schaduw, maar ik scoorde minder dan 8 duizend punten op een 10-kamp.

Rest In Privacy | 25-01-20 | 12:52
▼ 7 antwoorden verborgen

Mooi stuk. Lekker gewerkt.

deugfoob | 24-01-20 | 21:02 | 5

Lekker mooi. Stuk gewerkt.

Leduc | 24-01-20 | 21:16

Mooi werkstuk of mooi stukwerk .. ?
Ach laat ook maarrrrr...

aardv@rk | 24-01-20 | 21:43
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik ga gauw naar huis om te checken welk stuk er van Eva op m'n deurmat ligt.
*Hollen doet.

schoon-schip-maken | 24-01-20 | 21:01

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Bookmakers | Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl