achtergrond

Geenstijl

@immigratie

IND weet niet hoeveel "nareizigers" nareizen

welja

Ze weten hoeveel tuintegels u in uw tuin hebt. Ze weten wat er in uw kliko zit. Ze weten hoeveel stroom u verbruikt, en wanneer u de kraan aandoet. Ze weten wat het energielabel van uw woning is. Ze weten wat u op de bank heeft staan. Ze weten wat u eet en of dat in de bonus is. Ze hebben uw medisch dossier. Ze hebben uw kenteken. Ze hebben ANPR-camera's om te kijken waar u rijdt. Ze weten of u een hond hebt. Ze controleren of u een dakkapel hebt en of de goothoogte wel de vereiste goothoogte heeft. Ze weten hoe vaak u vliegt, en waarheen. Ze gluren de godganse dag bij u naar binnen via "slimme meters". Maar hoeveel NAREIZIGERS er dit land binnenkomen, dat weten ze dan weer niet. Hiero kutburger, een blauwe envelop...
Na de break: iemand die het wel weet.

Goh. VVD complimenteert Staatsomroep

met de CBS-berichtgeving over de asielinstroom

GeenStijl roept het al een tijdje. Elsevier roept het al een tijdje. Mijnheer Demo Demo roept het al een tijdje. Annabel & Ebru roepen het al een tijdje. Geert Wilders roept het al een tijdje. Nederland is vol, ten dele overvol. Want iedereen blijft maar hangen, want de hapjes, de drankjes, de fietsen, de Mieles en de woningen zijn gratis, en nog een maandelijks douceurtje ook. En nu zijn Ruben Brekelmans (= asielmigratiedeskundoloog van de VVD) en de NOS er ook eindelijk achter.

En gisteren al op de Staatsomroep: Acht op de tien Nederlanders willen minder asielzoekers toelaten. En dat zijn niet alleen rechtsmensen, maar ook links, midden des lands en ChristenUnie godbetert. Kortom: dat wordt overmorgen (maandag) nog 1 x dat wekelijkse topic over de asielinstroom op GeenStijl, en dan is het woensdag & leven we nog lang en gelukkig, in een betaalbaar huis, in een filevrij land, met maar 1 iemand voor je bij het emballage-apparaat in de supermarkt. Jippie.

Dilan: Immigratie moet omlaag - VVD: Hier 1200

Goeiesmaandags, daar zijn we weer. Met het wekelijkse weektopic over de niet aflatende asielinstroom, waarvan de VVD al meer dan een jaar roept dat-ie SUBSTANTIEEL omlaag moet, willen we het nog een beetje leefbaar houden in Nederland Vaasjesland. Vraag maar aan Dilan. Hee Dilan, moet de instroom omlaag? Dilan: "Dat aantal moet omlaag." Ondertussen blijft het COA (de operationele omvolkingstak van de VVD) Verzorgingsstaat Nederland maar volplempen met bijstands-prone huizeneisers met kalifaatvlaggen in de gratis Miele. Maar er is hoop! In het Gelderse Twello (van Jan Terlouw - lol) begint de victorie. IN TWELLO WERD DE NOODOPVANG AFGEKOCHT DOOR EEN GROEP ONDERNEMERS. Hup ondernemers. Koop dan!

Bild Zeitung begint War on Deutschland

Ze schaffen het niet langer - Manifest met 50 Punkten voor een Mooi Avondland

Geen woord Spaans bij & don't mention the islam. Een manifest in vier talen (Arabisch, Turks, Moelands, Engels) voor eenieder die anno 2023 in Duitsland leeft. Soort van Artikel 1, maar dan 50 x uitgelegd aan middeleeuwse erichvonderbürger die lopen te rellen, treiteren, vuurwerkbommen gooien, agenten aanvallen tijdens Pallie-demo's in Merkelland waar met ISIS- en Talibanvlaggen wordt gewapperd, en waar om DE DOOD van het gansche Joodsche volk wordt geroepen. Ja weet u, die Duitsers hebben daar nare ervaringen mee & Nie Wieder Auschwitz zit daar nu in de fatsoenlijke volksziel gebeiteld. Oke, er zijn nog wat ouderwetse Rijksburgers en overige snorren en rechterarmen. Maar nu Het Probleem opduikt bij De Asielinstroom is het bij Bild Zeitung Vijf over Twaalf en tijd om NEIN NEIN NEIN te zeggen.MANIFEST HIERRR. Helaas ontbreekt Punkt 51 bij Bild, dus hier een voorzichtige poging: Mocht u met voorgaande 50 punten een probleem hebben dan wordt u gratis naar de Sinaï gebracht. Keinen Dank. Tschüss und Tudeledoki.

Oh ja, Kerstmarkten in Duitsland

Oh ja, Kerstmarkten in Duitsland

There goes the burka neighbourhood

There goes the burka neighbourhood

Daar gaan de zwemuurtjes!

Daar gaan de zwemuurtjes!

'Duidelijk bovenaan de lijst met thema’s waaraan de EU meer aandacht zou moeten besteden, staan immigratie en asielbeleid'

thumb

Op een afstandje gevolgd door 'klimaat'

Topic TWEE over het SCP-rapport Burgerperspectieven want het is enorm en veel gedoe. Gebleven bij '2. De publieke opinie over de EU in aanloop naar de verkiezingen van het Europees Parlement in 2024'. Allround gevoel van demense bij de EU: het is goed dat we erbij zitten maar ja. En die 'maar ja' slaat dan op 'we snappen er eigenlijk geen reet van en wat doen die lui de hele dag'. Nou dat treft, want Tom Staal ging een keer buurten in het Graaigraaigebouw te Brussel en daar vond-ie tot achter de komma uit wat die duizenden raamambtenaren de hele dag doen: inklokken, dagpremie cashen en weer opfokken. En u zou het misschien niet zeggen als u op zoek bent naar een vakantie in de Volkskrantfolder (vandaag op de voorpagina: een aansporing voor een vervuilende vliegreis naar Thailand) maar klimaat staat *** NIET *** bovenaan de agenda van de burgers. "Duidelijk bovenaan de lijst met thema’s waaraan de EU meer aandacht zou moeten besteden, staan immigratie en asielbeleid (spontaan genoemd door 19%). Op het gebied van immigratie is dit een paraplu- term voor verschillende wensen van mensen. Dit reikt van het beheersen of verminderen van asielmigratie, het eerder terugsturen van veiligelanders of ‘economische’ vluchtelingen naar het land van herkomst, het beter handhaven van de buitengrenzen tot het eerlijker verdelen van vluchtelingen over de EU-lidstaten. Dit thema wordt gevolgd door klimaat (10%) en het versterken van de samenwerking of harmonisatie tussen de EU-lidstaten (9%)." Twee olifanten in de kamer. Bij de ene ben je fascist als je erover praat, bij de andere ben je fascist als je er niet over praat. Bij de ene is het maatschappelijk geaccepteerd om de problemen ontkennen, bij de andere is het maatschappelijk niet geaccepteerd om de problemen te ontkennen. De ene misschien niet zo leuk om over te praten, DE ANDERE HEEL LEUK OM DE HELE TIJD OVER TE PRATEN EN OP ALLE VOORPAGINA'S TE KWAKKEN WANT HET KLIMAAT GAAT ERAAN WAT DOET U ZELF EIGENLIJK BENT U AL DUURZAAM HEBT U AL EEN WARMTEPOMP WAAROM ZEGT OMTZIGT EIGENLIJK NIKS BOSBRANDEN IN GRIEKENLAND GERRIT HIEMSTRA VERLOS ONS GERRIIIIIT

Europese Patriotten - Pieter Lakeman

Binnen zonder Kloppen van econometrist Pieter Lakeman was de eerste kritische studie in Nederland met betrekking tot de winst- en verliesrekening van de immigratie.  

Interview: Arthur van Amerongen

In het voorwoord van Binnen zonder Kloppen schreef Lakeman: 

*`Is Nederland vol? Zijn de immigratie en het vraagstuk van Asielzoekers beheersbaar? Is immigratie een bedreiging of een zegen voor Nederland? Integreren de nieuwkomers in Nederland en hoe is zo'n opnameproces te bevorderen? Is Nederland een multiculturele samenleving geworden of zou dat moeten gebeuren? Over deze en soortgelijke vragen wordt in Nederland de laatste jaren stevig gedebatteerd. De antwoorden lopen sterker uiteen dan voorheen het geval was: de periode van een zekere maatschappelijke en politieke consensus over migratie- en minderhedenbeleid, zoals die aan het begin van de jaren '80 bestond, lijkt voorgoed voorbij. Deze discussies worden vaak gekenmerkt door gebrek aan adequate informatie, een eenzijdige vraagstelling én toekomstgerichtheid. De vraag "waar gaat 't naar toe of waar moet 't naar toe?" leidt juist in die combinatie tot speculatieve antwoorden; die antwoorden blijken dan vaak minder dan wenselijk te stoelen op feiten of verdedigbare scenario's voor de toekomst, en meer dan wenselijk op emotionele stellingnames vooraf.' *

Hiermee opent de tijdelijke Wetenschappelijke Commissie Minderhedenbeleid in 1995 haar nota Migratie, minderheden en beleid in de toekomst. De constatering dat de discussies vaak gekenmerkt worden door gebrek aan adequate informatie, is helaas juist. Bij de bestudering van immigratievraagstukken wordt overwegend aandacht geschonken aan sociale en culturele aspecten. In Nederland zijn de economische effecten van immigratie zelfs nooit berekend. Ook andere onderwerpen krijgen weinig aandacht, zoals de rol van pressiegroepen en de belangen van duizenden ambtenaren, wier inkomen afhankelijk is van het blijven binnenkomen van immigranten. Naar aanleiding van mijn kritisch volgen van het Nederlandse bedrijfsleven, is mij meermalen verzocht ook het overheidsoptreden te onderzoeken. Dat vond ik overbodig gezien het grote aantal personen dat zich beroepshalve met de overheid bezighoudt. Toen echter duidelijk werd dat niemand in de door de Wetenschappelijke Commissie gesignaleerde leemte voorzag, besloot ik dat alsnog te doen. De immigratie-economie is een aantrekkelijk studiegebied omdat de immigratie een belangrijk economisch verschijnsel is en desondanks een onontgonnen onderzoeksterrein vormt. De link met mijn eerdere studies over het bedrijfsleven is dat ook de immigratie-economie zich op het grensvlak van economie en recht afspeelt. Ik heb weinig aandacht besteed aan de culturele en sociale aspecten van immigratie. Niet omdat die zonder belang zijn, maar omdat op dat gebied wel vele boeken en studies bestaan.

\

Brante & Immink - Geen asielzoekers in Kampen

Okay rechtse vrienden. 75.000 asielzoekers is genoeg. Per jaar. Wat de SP betreft. Dan denkt u wellicht: hey, is dat niet wat veel? Maar het is dus de enige partij die een limiet geformuleerd heeft. De VVD gaat gewoon weer voor iedereen toelaten. Want, nou ja, de VVD. Klinkt leuk: de praktijk is hetzelfde als willekeurig welke partij. Dus dan weet u het: Frans Timmermans wordt premier. Met de VVD. En BBB. En de grenzen blijven open. En dat heeft u verdiend. Want dan had u maar anders moeten stemmen. Maar u wil zo nodig bij een clubje horen. En er moet immers geregeerd kunnen worden. Dus u tekent weer bij het kruisje. En Rutte is immers weg. Dus hoe erg kan het zijn? Ze zouden u op moeten sluiten. In Kampen. U weet wel. Aan de IJssel.

Europese Patriotten - Jan van de Beek

Dr. Jan van de Beek: *De komst van één asielzoeker of statushouder kost de schatkist netto ongeveer acht ton. Asielmigratie helpt de verzorgingsstaat om zeep. Zo simpel is dat. *

Interview door Arthur van Amerongen

“Ik had mijn eerste computer toen ik zestien was. Computers waren in 1984 vrij zeldzaam. Het was een heel dik toetsenbord, daar zat alles in. Ik had een bandrecorder nodig als geheugen, en een televisie als monitor. Je kon er spelletjes op doen. Uiteindelijk ben ik wiskunde gaan studeren, daar zat informatica bij inbegrepen, en het vak programmeren. Daar heb ik nog steeds profijt van. Ik schrijf computerprogramma’s in Turbo Pascal, de taal die ik toen geleerd heb notabene, en ik geef nog steeds wiskundeles. 

Je vraagt of ik veel geld had kunnen verdienen? Ja wellicht, als ik bijvoorbeeld financiële wiskunde als richting had gekozen. Dat kwam toen net op. Dan was ik nu een quant geweest. Ik heb daar nog wel over nagedacht, om kunstmatige intelligentie te gaan studeren na mijn wiskundestudie, en dan gericht op de financiële markten, maar heb het toch niet gedaan.

In 1999 begon ik met de studie Antropologie. Ik volgde onder andere colleges bij Jojada Verrips en Alex Strating en ben me al snel gaan verdiepen in asielzoekers. Discoursanalyse, wat inhield dat ik ongeveer honderdvijftig krantenberichten naploos over asielzoekers. Dus die berichten duiden en analyseren. 

Wat komt er in voor? Er waren vier topics. 1 topic was getallen. Mag je aantallen benoemen, kan je aantallen beheersen, hoeveel asielzoekers komen er volgend jaar? 

Topic 2 was psychologie: wat betekent het om asielzoeker te zijn? Wat doet dat met je? Topic 3 was het juridisch aspect van asielzoekers en topic 4 betrof het economisch aspect van asielzoekers. In Nederland was toen amper iets te vinden over het economisch aspect.

Feynman en/of Feiten — De teflon was op

Het kabinet viel over gezinshereniging van vreemden, wij missen gezinsvorming van kennissen

U heeft het misschien in alle tumult gemist, maar er ging 's ochtends nog even snel 34 miljard in een controversieel klimaatfonds. Rutte mag op het winkeltje passen, wat de vorige keer uitmondde in coronamaatregelen. Ik zou graag goed geïnformeerd willen stemmen in november, dus zouden deze doofpotkabinetten netjes alle informatieverzoeken tijdens het zomerreces willen beantwoorden?

We zitten vast in een cyclus van een maanden campagne, een jaartje formeren, een anderhalf jaar proberen beleid uit te werken, gevolgd door een kabinetscrisis en een nieuwe verkiezingscampagne. Tussendoor nog excuses en hersteloperaties. Rutte is vooral demissionair, een politieke toestand waarbij Rutte zich senang bij voelt, want je kan niet twee keer aftreden met hetzelfde kabinet.

VVD & CDA wilden weer asielzoekers met een A-status en een B-status. Oorlogsvluchtelingen moeten na de tijdelijke oorlog weer terug, vluchtelingen vanwege geloof, geaardheid of andere voortdurende problematiek krijgen wel een aanpak gericht op permanent verblijf. D66 en CU wilden liever gelijkheid en gezinshereniging voor iedereen. Allemaal loze woorden zonder woningen om ze waar te maken.

CBS: Afgelopen jaar 403.000 nieuwe immigranten naar Nederland, 151.000 meer dan in 2021

Het is niet vol het is druk

Asielzoekers arriveren bij aanmeldcentrum Het Draagvlak - Ter Apel

Asielzoekers arriveren bij aanmeldcentrum Het Draagvlak - Ter Apel

Iedereen is van Europa en Europa is van iedereen. Het CBS telde GeenStijls wekelijkse InstroomUpdates bij elkaar op en wat blijkt? U wordt niet zozeer vervangen maar u krijgt wel steeds meer collega's in uw uitoefening van het Nederlanderschap. "In 2022 kwamen 403 duizend immigranten naar Nederland, 151 duizend meer dan een jaar eerder. Daarmee is de migratie voor het eerst weer hoger dan in 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie. (...) Ruim 108 duizend mensen kwamen in 2022 naar Nederland door gebruik te maken van de richtlijn tijdelijke bescherming vanwege de oorlog in Oekraïne." Veel Sascha's en Carina's dus.

Maar ook het aantal niet-Oekraïense, niet-EU/EFTA-immigranten steeg met maar liefst 35%. 52% van de asielmigranten kwam nog altijd uit Syrië en ook aspirant-Nederlanders uit "Turkije, Afghanistan, Jemen en Eritrea" staan nog altijd gewillig vooraan in de rij. Ook noemt het CBS het "Opvallend dat het aantal Russische kennis- en gezinsmigranten in 2022 is verdrievoudigd, vergeleken met eerdere jaren." Je vraagt het je af!

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.