achtergrond

Geenstijl

Waarom weigerde OM vervolging van Khalid K.?

Waarom werkte het Openbaar Ministerie mee aan het bagatelliseren van omstandigheden waaronder de aanrijding tot stand kwam, en komt iemand die zeven mensen aanrijdt níet voor de rechter, terwijl het OM dat eigenlijk wel wilde?

Uit een Wob-verzoek blijkt dat De Autoriteiten enkele feiten over de Suikerspiegelchauffeur in hun eigen voordeel - en dat van de bestuurder - verzwegen of verdraaid hebben. Zo is er verklaard dat de man "geen onopvallend rijdgedrag" vertoond zou hebben op die hete zomerzaterdag in juni 2017, maar uit een Artikel 12-zitting die twee Spaanse slachtoffers hadden aangespannen om vervolging van Khalid K. af te dwingen, blijkt dat hij slechts enkele uren voor zijn razende rondje over het Stationsplein al tegen een paaltje gebotst was in Amsterdam-Oost. Volgens zijn eigen verklaring omdat hij plots moest uitwijken voor een auto die remde voor oranje licht. Bij voldoende afstand en alertheid leidt dat doorgaans niet tot brokken. Enkele uren later reed hij zeven personen aan op het Stationsplein, op een plek waar je met de auto überhaupt niet mag en hoort te zijn.

Ook is dat de verklaring dat de Khalid 'voldoende gegeten had' op de bewuste zaterdag wankel: uit de stukken blijkt dat hij maar één keer gegeten had die dag. Onduidelijk is hoe laat, maar vermoedelijk was het een ontbijt, en daarna niets meer. Khalid was zelf overigens niet aanwezig bij de Artikel 12-rechtszaak, waarmee hij in ieder geval niet veel blijk van betrokkenheid bij de zaak geeft.

Waarom draaide het OM, en zwijgen ze daarover?
Deze twee feiten zijn uit het nieuws gehouden, en het OM oordeelde tijdens de Artikel 12-zitting dat verdere vervolging, ondanks de wens van twee slachtoffers, niet nodig was. Het meest opvallende is dat het Openbaar Ministerie in januari van mening was dat Khalid wél vervolgd moest worden, omdat hij zeer onvoorzichtig is omgegaan met zijn diabetes en er niet alles aan heeft gedaan om een ongeval te voorkomen, maar zich tijdens de zitting in mei ineens bedacht heeft, zonder dat er nieuwe feiten boven water zijn gekomen. Waarom?

We geloven hier niet dat Khalid een bewuste aanslag wilde plegen (al denken sommige slachtoffers nog altijd van wel). Het meest plausibele blijft wat ons betreft de theorie dat hij suikerdolend op het Stationsplein terecht kwam, staande werd gehouden en bekeurd, en daarop in een vlaag van door suiker, hitte en/of een culturele aanleg tot korte lontjes, vol gas gaf en het plein op stoof. De omstandigheden waarin het onderzoek en de afwikkeling echter plaats gevonden hebben, laten nog steeds veel ruimte voor speculatie: alle camera's stonden gek genoeg uit, niet alle getuigenverklaringen zijn meegewogen, en nu dus weer de keiharde feiten dat er drie zaken verzwegen zijn door het Openbaar Ministerie. Zaken waar het OM desgevraagd door GeenStijl ook nog uitleg over weigert.

Het heeft er alle schijn van dat, omdat er onmiddellijk tijdens en na de gebeurtenis een storm van aanslagsuggesties rond gingen in de (sociale) media, de autoriteiten uit polarisatievrees gepoogd hebben om de zaak zo snel mogelijk te sussen. Het mócht geen aanslag zijn, dus het moest allemaal zo ongelukkig mogelijk lijken. Daarbij heeft het OM besloten dat de vervolging die ze eerst zelf wilden, op basis van de feiten en de gevolgen van de gepleegde verkeersovertreding, dus niet opportuun was: dat zou alleen maar meer feiten aan het licht (kunnen) brengen, en speculaties niet doen afnemen. 

Pleister alweer van de doofpot gerukt
Nu is de doofpot (dankzij de WOB-vangst die een kuchende man in een regenjas naar GS stuurde en uitgebreide pogingen tot wederhoor door Ronaldo) dus alweer & alsnog open getrokken, en geven de geWobde feiten uit de rechtszitting over het handelen van het OM nieuw voer voor speculatie. Niet alleen is het altijd onverstandig om pleisters langzaam van wonden te trekken, de vraag is welke wond de zachte heelmeesters van het OM in deze zaak precies dachten af te dekken.

Hoe dan ook zijn we het roerend eens met de advocaat van de twee Spaanse slachtoffers: de heftigheid van dit 'ongeval', en de brede vrees dat het om een aanslag ging, rechtvaardigen een openbare zitting tegen de man die nog geen sorry over zijn lippen heeft gekregen tegen de slachtoffers van zijn suikerspiegelsprint.

En de grootste vraag - die het OM dus niet wil beantwoorden - blijft waarom advocaat-generaal Paapen in januari wél wilde vervolgen (op basis van onderstaande argumenten), en toen vervangen werd op de zitting van 1 mei door iemand die *poef*, zomaar besloot dat vervolging níet nodig is.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.