achtergrond

Geenstijl

@ambtenaren

WOO. Interne nota Binnenlandse Zaken SLOOPT Israëlbrief (en klimaatbrief) ambtenaren

Geen woord Arabisch bij

Okee. Dit wordt een beetje een raar topic want meestal schrijven wij over dingen die we in Woo-stukken vinden als er iets in staat waar wij het heel erg niet mee eens zijn. Maar nu: is het andersom. Wij hebben iets gevonden waar we het heel erg wel mee eens zijn. Gaat allemaal over de brief van Nederlandse ambtenaren op 20 oktober (zie update 14:31) aan het kabinet over onze steun aan Israël na de slachting door Hamas. Komt even een hele lange quote aan:

Begin citaat! (vetgedrukte passages zijn door ons vetgedrukt wegens vet)

"In de brief wordt nadrukkelijk verwezen naar de ambtseed: “Wij hebben de eed of belofte afgelegd op basis van de Grondwet en worden geacht, als integer ambtenaar, om rechtvaardig te handelen.” Immers de briefschrijvers denken oprecht dat zij dit vanuit hun ambtelijke integriteit moeten doen. Daar zit de crux en daarom hebben zij dit als ambtenaar ondertekend. De meest kenmerkende passage uit de brief in dit opzicht is: "Als ambtenaren voelen wij ons geroepen om te staan voor het internationaal recht. Wij hebben de eed en belofte afgelegd op basis van de Grondwet en worden geacht, als integer ambtenaar, om rechtvaardig te handelen. De onvoorwaardelijke steun van ons kabinet aan Israeël maakt ons medeplichtig aan de humanitaire catastrofe in Gaza. Dit kunnen en willen wij niet op ons geweten hebben". Dit is een hele heftige passage en geeft een inkijk in hoe zij tegen hun ambtelijke integriteit en ambtelijk vakmanschap aankijken. Maar zij verwarren hier ambtelijke integriteit met persoonlijke integriteit. Ambtelijke integriteit vereist juist terughoudendheid van ambtenaren om zich publiekelijk uit te spreken. Binnenskamers ligt dat weliswaar anders, maar een brief schrijven met een handtekeningenactie is gewoon niet handig.

De rijksambtenaren die de oproep aan het kabinet hebben gedaan, lijken dit te koppelen aan een privéopvatting en het eigen geweten. Het gaat hier meer over persoonlijke integriteit dan over ambtelijke integriteit. Het rechtstreeks koppelen van dergelijke privéopvattingen aan integer of goed ambtenaarschap en aan de ambtseed is daarom te kort door de bocht. De ambtseed gaat over het ambtelijk handelen en het functioneren als(rijks)ambtenaar in openbare dienst. Rechtvaardig handelen gaat dan over hoe je als ambtenaar handelt en mensen behandelt. Je belooft met de ambtseed bijv. niet om als burger je buurman rechtvaardig te behandelen maar wel om als ambtenaar een burger die om een subsidie verzoekt, of die een bezwaarschrift indient tegen een overheidsbeslissing, rechtvaardig te behandelen. 
De overige aspecten van de ambtseed moeten in diezelfde functionele context worden bezien. Het gaat erom hoe je je functie als ambtenaar gaat vervullen c.q. vervult.
Een integer ambtenaar is er zich bovendien in zijn privégedrag van bewust dat hij behalve burger ook ambtenaar is en daarom in sommige opzichten beperkt is in zijn handelen en zelfs in zijn grondrechten (zoals de bijgevoegde Handreiking nader uitlegt).

Ook ambtenaren Yesilgöz ontevreden over door Yesilgöz verhoogde boetes: "Heel erg onhandig"

GAAT FOUT

Wij waren al ontevreden over het met tien procent verhogen van alle verkeersboetes. Het Openbaar Ministerie was al ontevreden over het met tien procent verhogen van alle verkeersboetes. De Raad van State was al ontevreden over het met tien procent verhogen van alle verkeersboetes. En nu blijkt dat zelfs Yesilgöz' eigen ambtenaren ontevreden zijn over haar riante ruk aan de uiers van de melkkoe die de automobilist is. Ondanks een aangenomen Kamermotie die eist dat met boetes geen ministeriële begrotingstekorten worden gedicht en een zelf besteld onderzoek dat concludeert dat de balans in ons boetebeleid volledig zoek is, gooide minister Yesilgöz voor 2024 nog eens tien procent op alle verkeersboetes nadat die een jaar eerder ook al met 8,7 procent stegen. "Heel erg onhandig dit zeg" en "nogal ongelukkig" vist de NRC uit WOO-documenten vol interne communicatie en dan weet u wel hoe de ambtelijke vlag erbij hangt. Haar medewerkers zien het boetesysteem al compleet ontsporen en dan komt Yesilgöz nog even wat extra muntjes op het spoor leggen. En het einde is nog niet in zicht, want nu de tekorten aanhouden worden nieuwe verhogingen niet uitgesloten. Dat de boete voor foutparkeren inmiddels hoger is dan die voor mishandeling boeit onze demissionaire minister helemaal niets. Yesilgöz heeft het financiële gaspedaal vol ingetrapt en stopt voor helemaal niemand.

Ambtenarenstapel Den Haag halveert zichzelf

GOED NIEUWS! Wieberen wegens Wilders

Oh jongens, en meisjes. Check die donk're wolken boven Den Haag (ANP-foto door ons dramatisch aangepast - red). De rijksambtenarij schijt zeven kleuren regenboogpoep voor PVV, BBB en NSC die nog nooit een minister geleverd hebben, waarbij u BBB en NSC als tulband en keppeltje moet lezen, het gaat om de PVV. De dikbetaalde rijksoverheid raamambtenaren - 28 uur per week werken, auto/fiets/ov van de zaak, gratis kinderopvang tot 18 jaar, dertiende, veertiende, vijftiende maand, gratis computer, koffie, pleepapier en burostoel voor thuis - maken zich nog steeds ERNSTIGE ZORGEN over de verkiezingsuitslag van 22 november. Drie maanden na dato is het nog steeds HUILIEHUILIE in een hilarisch zeikverhaal in huisorgaan NRC.

Rijksambtenaren leggen een ambtseed af als ze aantreden. Sinds vorig jaar is de tekst uitgebreid met de zin: „Ik werk in het algemeen belang voor onze samenleving en zet mij daar volledig voor in.” Die zin, vertelt een ambtenaar, wordt heel serieus genomen. Veel ambtenaren vinden die eed, waarin ze ook trouw zweren aan de Grondwet, niet te rijmen met werken voor een PVV’er.

Daar. Is het gat van de deur. Nepambtenaar.

Wierd Duk las mee in groepsapp tegen Israëlbeleid demonstrerende ambtenaren: 'Moge Allah jullie rijkelijk belonen'

Moge Allah ze rijkelijk belonen

Is altijd een beetje een sneu gezicht, een flauw clubje van die helper-kafirs die 's ochtends flat whites met havermelk uit de Vibiemme trekken, snel nog even de NRC verslinden en dan hups met al hun privileges zoals een gratis ov-jaarabonnement voor de deur van een ministerie gaan zitten grienen omdat er te weinig joden zijn afgemaakt door Hamas. Nu heeft Wierd Duk inzage gekregen in de groepsapp van die wannabe politiekbedrijvers en als je IEMAND niet in die groepsapp wil als Palestijnenpijper dan is het Wierd Duk, want die maakt: een verhaal. En dat gaat natuurlijk plankgas rechtdoor op z'n Wierds: "Het (grote) aantal ambtenaren met een immigratie-achtergrond laat zich aflezen aan de voornamen en soms aan de momenten waarop zij Allah aanroepen." En: "Onze multiculturele samenleving, waarin overheidsorganisaties bijzondere nadruk leggen op ’diversiteit’ en ’inclusiviteit’ openbaart zich in de groepsapp in al z’n verscheidenheid." En: "'Ik heb Al Jazeera 24 uur aanstaan', bekent Saïda. 'NOS laat niet eens 10 procent zien'."

Nu kunnen we Saïda aanraden naar GeenStijl te gaan i.p.v. zich onder te dompelen in die haatbak van Al Jazeera maar WAT is het met deze omhooggevallen raamstaarders dat ze denken dat ZIJ zich nu ineens kunnen bemoeien met het beleid? Zo werkt het dus in onze democratie: het volk kiest de poppetjes, de poppetjes gaan thee drinken, als het goed is vormen ze dan OOIT een of andere coalitie en dan krijgen die ambtenaren een stoot geld om het door de politiek verzonnen beleid uit te voeren. En als het je niet zint, of je hebt geen zin om het gras te zien groeien in het kabinet-Wilders I, dan rot je maar mooi op. Dan prop je lekker 800 halalburgers in je muil en ga je Volkskrant-columns schrijven, of je gaat bij Amnesty werken, of lekker de hele mevrouw uithangen bij Tony Sjokolonie of een andere club waar ze 's ochtends met z'n allen van de regenboog glijden. Of beter nog: je gaat foldertjes rondbrengen voor Groep Timmerfrans of als je écht een hekel aan joden hebt voor DENK, dan zorg je ervoor dat ZIJ aan de macht komen en dan kunnen de andere ambtenaren gewoon weer lekker uit het raam staren met beleid dat ze wél bevalt. Slotopmerking: al die snikkels in die groepsapp moeten ze ontslaan.

NOS hangt spandoeken op voor ambtenaren die 'wereldwijd krachten bundelen tegen beleid Gaza'

Fair and balanced

Kijk. Dit is dus waarom de NPO Ombudsman vindt dat de NOS zo ontzettend evenwichtig bericht over het conflict dat wij inmiddels allemaal zo goed kennen. Angelique Leijpe mag zonder enige tegenspraak leeglopen over dat ze nu samen met een paar andere figuren (een soort umma, red.) die spugen op democratisch gekozen politici een brief heeft geschreven over Isräel. Nogmaals: als je het niet eens bent met beleid, moet je op andere politici stemmen. Als je als ambtenaar denkt dat je een soort toeslagenaffaire aan het voorkomen bent doordat jij een andere mening over Israël en de Palestijnen hebt dan je bazen, dan ben je niet goed bij je hoofd en moet je worden ontslagen. Maar ja. Dat durft die demissionaire zwakkeling van een Bruins Slot niet. Misschien moet de NOS daar es een stukkie over schrijven.

Hoogleraren: "Anti-Israël-protesten ambtenaren MinBuz in strijd met gedragscode, minister kan ingrijpen". Maar "code niet bekend bij MinBuz"

Ja, even over die activisten vermomd als weigerambtenaar

100 fte in flagrante schending van MinBuz' eigen gedragscodes die MinBuz zelf niet kent. Foto's na breek

Deze ministeriële anarchie begon eind december met de bovenstaande sit-in door zo'n 100 fte, en sindsdien zit er elke week op dezelfde locatie eenzelfde groepje ambtenaren op uw kosten te werkweigeren. En uiteraard was het ook datzelfde groepje dat die """anonieme""" brief alweer via dezelfde NRC-redacteur naar de rechtbank kaatste, als bijdrage aan dat kortgeding over de levering van Nederlandse F35-onderdelen aan Israël.

Maar wat blijkt nu (eindelijk) (pas)? Dit hele circus mag dus helemaal niet volgens de interne gedragscode van specifiek Buitenlandse Zaken, aldus twee hoogleraren tegen het AD:

"De gedragscode van Buitenlandse Zaken is strenger dan de ‘rijksbrede richtlijn’ voor ambtenaren, constateert hoogleraar bestuurskunde Zeger van der Wal op vragen van deze site. ,,Demonstreren door BZ-ambtenaren lijkt me problematisch. Zij handelen in strijd met de eigen interne richtlijn.’’ Ook hoogleraar staatsrecht Paul Bovend’Eert denkt dat Bruins Slot met de gedragscode in de hand haar ambtenaren kan vragen te stoppen met de wekelijkse demonstraties. Volgens hem moet Bruins Slot ‘een duidelijke grens stellen en die handhaven’: een ambtenaar kan volgens hem niet én voor Buitenlandse Zaken werken én tegen het beleid van Buitenlandse Zaken demonstreren. Ambtenaren van andere ministeries hebben meer vrijheid om te protesteren."

Helder, zou je denken. Maar niet dus. Want welkom in Nederland waar het Ministerie van Buitenlandse Zaken zelf niet bekend is met de interne gedragscode (document hier) van het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

20 ongekozen ambtenaren sturen anonieme brief over Ruttes Israël-beleid aan rechtbank & NRC

Hun anonieme brandbrief wordt aangevoerd in die F35-onderdelen-rechtszaak die zojuist van start is gegaan

20 fte uit deze hoek dus

Twintig 'anonieme' ambtenaren en diplomaten van Buitenlandse Zaken dus, maar zeer mogelijk allemaal te zien op de bovenstaande demonstratie van zo'n 100 ambtenaren van Buitenlandse Zaken eind december jl. tegen het Israëlbeleid van hun ministerie. Die club zit daar overigens elke week, zij het met steeds minder mensen. Volgens het twintigtal:

"gaat de bemoeienis van Rutte zó ver dat politiek onwelgevallige informatie – zoals mogelijke schendingen van het humanitair oorlogsrecht door Israël – onder het tapijt wordt geveegd. (...) Volgens ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de motieven van Nederland echter niet altijd zuiver en speelt de carrière van premier Rutte op de achtergrond een grote rol. (...) Amerika blijft achter Israël staan – en Ruttes demissionaire kabinet doet dat dus ook, zo zeggen de kritische ambtenaren. (...) Volgens ambtenaren zet men bij Buitenlandse Zaken alles op alles om Rutte de NAVO-baan te bezorgen. (...) Ook binnen het demissionaire kabinet leidt Ruttes lijn tot frictie, zo stellen de ambtenaren in hun brief. Zo zou minister Bruins Slot afgelopen december vóór een tweede, sterk afgezwakte VN-resolutie hebben willen stemmen, die opriep tot „het creëren van de voorwaarden voor een langdurige beëindiging van de vijandelijkheden”. Bruins Slot stuitte op een ‘njet’ van Rutte – minuten voor de stemming in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York."

Inderdaad, Nederland onthield zich destijds van stemming.

Het ministerie van Buitelandse Zaken reageert bepaald fel op deze anonieme brief van hun werknemers:

"Deze brief is uiterst kwalijk. Het ministerie werpt de beschuldigingen die erin staan ver van zich. De briefschrijvers doen aantijgingen en geven citaten waar het ministerie zich totaal niet in herkent. (...) De anonieme brief is niet alleen ongefundeerd, maar hij is ook volkomen ongepast. Binnen het ministerie is alle ruimte om op professionele wijze je mening kenbaar te maken. Het overgrote deel van de medewerkers doet dat op die manier. Ook voor hen is deze brief daarom heel schadelijk, en doet geen recht aan hun werk."

Hey maar eerlijk hè, in de wandelgangen weet iedereen wie er ongeveer achter zo'n brief zit toch? Bedoelen we verder niks mee!

GS Huiswerkopdracht. Hoeveel ambtenaren protesteren tegen kabinetsstandpunt over Gaza

En wat doet die baby daar?

Bijschrift uit de ANP-beeldbank: "Ambtenaren protesteren tegen kabinetsstandpunt Gaza  (12:02) - DEN HAAG (ANP) - Rijksambtenaren die ontevreden zijn over de Nederlandse positie in de oorlog tussen Israël en Hamas houden donderdagmiddag weer een stil protest. Net als vorige week zijn ze van plan om een sit-in (zitstaking) te houden voor het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Ze vinden dat Nederland moet oproepen tot een permanent staakt-het-vuren. De ambtenaren hebben aangekondigd elke week te protesteren."

Huiswerkopdracht - Beantwoord de volgende vragen over deze foto:
- Is die mevrouw uiterst rechts een demonstrerende ambtenaar of staat ze op iemand te wachten?
- Hoeveel (niet spieken) ambtenaren demonstreerden vorige week op deze plek?
- Wat doet die baby (derde van links) daar?
- Reken uit: bij het Rijk werken 138.376 ambtenaren. Hoeveel procent daarvan zie je op de foto?

Ambtenaren Buitenlandse Zaken demonstreren tegen Israëlbeleid Buitenlandse Zaken

Democratisch verval

Kijk nou. Dit zijn ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken die niet geschikt zijn als ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken. In een democratie bepalen gekozen politici beleid, en voeren ambtenaren die daarvoor betaald worden dat uit. Als de regering ambtenaren vraagt om de wet te overtreden of iets anders absurds, kunnen ze dat uiteraard weigeren (en hadden hun collega's bij de Belastingdienst dat maar wat vaker gedaan). Maar als het ministerie van Buitenlandse Zaken buitenlands beleid voert dat je niet zint, dan hoepel je gewoon op als je het er niet mee eens bent. Ga lekker bij Oxfam Novib zinloze rechtszaken voeren ofzo. En trouwens. Waarom demonstreerden deze ambtenaren niet toen ze Hamas-fondsenwerver Abou Eenarm meenamen op handelsmissie naar Qatar?

Ambtenaren blijven massaal uit het raam staren bij demonstratie tegen de PVV

Potsierlijke actie, belachelijke opkomst. GA EENS WERKEN

Deden de stoplichten het plots niet meer? Geen boete gekregen toen u te hard reed? Vergunningsaanvraag gedaan maar ze lieten u wachten? Afspraak met de Welstandscommissie ging niet door? Minder mensen in geruite overhemden op straat? Geen blauwe brieven op de mat? Geen boa in de buurt om u een proces-verbaal aan te smeren toen het blikje in die water viel? Minder meneertjes die u vanuit hun raam aan zaten te staren? Outkiering niet gekregen? Postbode kwam niet langs (klopt het is maandag)? Trouwen lukte niet? Perkje groen voor de deur niet geharkt? Stadsreiniging kwam niet langs? Paspoort aanvragen lukte niet? Loket rioolheffing gesloten? Account sociale media van de gemeente Amsterdam plots stil? Milieustraat dicht? Gemeente reageerde niet op uw sollicitatie als beleidsmedewerker Diversiteit? 

NOU DAT KAN KLOPPEN HE

Alle Amsterdamse ambtenaren stonden bij de dokwerker, te protesteren tegen de PVV

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.