achtergrond

Geenstijl

Bassiehof – De leugens van de premier, de tassendraagster en de terroriste


Enkele opmerkingen bij het AD-interview met Soumaya Sahla (Hofstadgroep/VVD)

In het geval van de veroordeelde Hofstadgroep-terroriste en omstreden VVD’ster Soumaya Sahla is de leugen nooit ver weg. Dat bleek al tijdens haar eerste rechtszaak in 2005. Ze ontkende toen te weten dat haar toenmalige echtgenoot en tevens achterneef Nouriddin El Fahtni beschikte over de doorgeladen pistoolmitrailleur die werd aangetroffen tijdens hun gezamenlijke arrestatie op het Amsterdamse station Lelylaan. Maar ze loog dat ze zwart zag. Uit een afgeluisterd gesprek bleek dat Sahla zelfs het merk van het wapentuig kende: een Agram 2000. Later draaide ze de gevangenis in voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een terroristische organisatie.

Wilders wil wat weten

Fast forward naar dinsdag 18 januari 2022, de Nationale Vergaderzaal. Daar vindt het debat over de Regeringsverklaring van het een week eerder aangetreden kabinet Rutte IV plaats. Nadat Jan Dijkgraaf de kwestie Sahla in het najaar van 2021 op de agenda heeft gezet, wil Wilders als voormalig doelwit van de Hofstadgroep daar meer van weten en spreekt hij VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans aan. Die reageert als volgt:

“Ik wil graag beginnen met een persoonlijk feit, om heel duidelijk te maken dat Soumaya Sahla, over wie de heer Wilders het al een aantal keren heeft, niet voor mij of voor de VVD werkt en geen toegang heeft tot het Kamergebouw. (-) De suggestie werd gewekt dat zij hier werkt voor de VVD-fractie en op die manier toegang heeft tot de Tweede Kamer. Daar heb ik afstand van genomen. Zij werkt niet voor de VVD-fractie. Zij werkt niet voor mij. Ze zit in een netwerk van de VVD, precies wat de heer Wilders noemde. Dat is iets anders dan hier werken en met een Kamerpas zomaar kunnen in- en uitlopen.”

De volgende dag zal minister-president Mark Rutte in zijn termijn de woorden van Hermans herhalen: “De fractievoorzitter van de VVD heeft gisteren al gezegd: zij is niet in dienst van de VVD, ze werkt niet voor de VVD en ze heeft geen Kamerpas van de VVD. (-) Nogmaals, de fractievoorzitter van de VVD was hier gisteren volstrekt helder over.” Door het tweemaal expliciet over de ‘fractievoorzitter van de VVD’ te hebben koppelt Rutte zichzelf los van de kwestie. Zijn boodschap: de premier heeft niets met de kwestie te maken, klachten bij Hermans. Zo zal blijken dat dat anders ligt.

‘In de Tweede Kamer kwam ze, eerlijk gezegd, best vaak’

Want in het interview met Sahla dat het AD deze zaterdag publiceerde ligt het verhaal anders. Daarin wordt uit de mond van de veroordeelde moslimterroriste opgetekend: "En inderdaad, Sahla was geen lid van de fractie. Maar een adviseur was ze wel, partijlid ook en in het gebouw van de Tweede Kamer kwam ze, eerlijk gezegd, best vaak. En dat Geert Wilders zich daardoor overvallen zou kunnen voelen, begreep ze: “Daarom heb ik hem dat vooraf ook laten weten, in 2019.””

Sahla heeft al in 2018 een gesprek met Rutte in het Torentje

Ook valt te lezen dat Sahla al jaren een goed contact met Mark Rutte heeft. Ze heeft in 2018 een kennismakingsgesprek met hem in het Torentje ‘waar ze Rutte uitgebreid over haar verleden heeft verteld. In dat gesprek bleek volgens haar dat hij al goed op de hoogte was.’ Wanneer begin december 2021 de affaire begint te spelen sms’t ze Rutte die antwoordt met “Ik duik er even in ASAP.”

Maar zondag 23 januari 2022 luidt de ondergang van Sahla in. Hermans zegt op nationale televisie buikpijn van de kwestie te hebben en over de rol van Sahla binnen de VVD te willen nadenken. Drie dagen later is Sahla weg als voorzitter van de VVD-themacommissie Terrorisme en veiligheid.

Een web van leugens

De conclusie luidt dat er veel wordt gelogen in het dossier Soumaya Sahla. Dat begint al tijdens haar eerste rechtszaak. Fractievoorzitter Sophie Hermans – daarin gesteund door Mark Rutte – ontkent in de Tweede Kamer dat Sahla adviseur is.

Op de vrijdag na het vertrek van Sahla zal Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie zeggen dat hij zichzelf verwijt zich niet goed in de casus verdiept te hebben. Weinig geloofwaardig weten we nu gezien de ontvangst van Sahla op het Torentje jaren eerder en het sms-contact dat de twee hadden.

Er is een belangrijke overeenkomst tussen deze drie VVD’ers. De één doet de waarheid geweld aan in de hoop op een lagere gevangenisstraf, de ander vreest een slechte start van haar promotie van tassendraagster naar fractievoorzitter en de politiek leider probeert zijn premierschap te isoleren van een onverkwikkelijke partijkwestie. Het trio loochent en verloochent zichzelf voor een hoger doel.

Taqiyya, kent u die term?

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.