Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

NPO WEIGERT openbaarheid over adviezen Shula Rijxman (D66) aan 'andere politici' dan Sigrid Kaag

Juridisch geneuzel om openbaarheid te dwarsbomen

Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer over het 'bericht dat een topambtenaar van het ministerie van OCW een klokkenluider over misstanden bij de NPO in de kou heeft gezet'. En gisteren onthulde BNR dat de voormalige baas van de NPO, Shula Rijxman (die het heel erg vervelend vond dat iedereen haar afschilderde als D66'er en tegenwoordig wethouder is namens D66), had verzuimd een privé-vakantie met staatssecretaris Sander Dekker te melden. 

Dat laatste sluit mooi aan bij een andere kwestie die nog  steeds niet onopgehelderd: weet u nog dat Shula Rijxman tegen NRC zei dat het helemaal niet zo gek was dat zij als baas van de NPO campagne-adviezen had gegeven aan Sigrid Kaag (bekend van tv)? "Natuurlijk heb ik Sigrid Kaag weleens geadviseerd, want ik ken haar goed", zei Rijxman daarover. "Maar ik ken ook andere politici goed. Ik geef iederéén adviezen, niet alleen D66." 

Sinds gisteren weten we dus dat die adviezen waarschijnlijk ook aan haar oude baas Sander Dekker gaf. Maar het blijft natuurlijk een opvallende uitspraak, die nogal wat vragen oproept. Vragen die staatssecretaris Uslu van Media duidelijk niet wilde beantwoorden. "Ik ben niet anders op de hoogte van de contacten tussen mevrouw Rijxman en mevrouw Kaag dan in berichtgeving in de media aan de orde is gekomen. Ik ben niet op de hoogte van de mogelijke inhoud daarvan", schreef ze aan de Kamer.

Gelukkig bestaat er in Nederland de Wob Woo, de Wet open overheid. Wij van de GeenStijl dachten daarom: hee, de NPO is van ons allemaal, dus dan mogen wij allemaal best weten wat voor adviezen de door ons allemaal betaalde topvrouw aan "iederéén" geeft. Zegt ze bijvoorbeeld wel eens 'Geert, misschien eens een keer een andere kapper' of, 'kun je anders proberen iets lager te praten, Gideon'? Dus wij een Woo-verzoek optikken waarin we vragen om alle informatie over de adviezen van mevrouw Rijxman aan politici. We verwachtten snel en duidelijk antwoord, want als er één club immers voor transparantie zou moeten zijn, dan zijn het wel de bazen van al die spittende Wobwezels op het Mediapark. Toch?

Nou dat viel tegen

Vorige week kregen we namelijk een brief (p1, p2) van de NPO waarin wordt gesteld dat ons verzoek niet binnen de reikwijdte van de Wet Open Overheid valt. "We stellen vast dat de informatie waar u om vraagt geen betrekking heeft op handelingen waarbij de Raad van Bestuur van NPO openbaar gezag uitoefent. De informatie houdt geen verband met het nemen van besluiten in de zin van de Awb of de vaststelling van bindende regelingen. De informatie waar u om vraagt valt - los van de vraag of deze berust bij NPO - derhalve buiten de Woo-reikwijdte van NPO." 

Wij zijn nog even druk met onze advocaat in conclaaf of deze redenering juridisch hout snijdt, maar wij voelen aan onze zwerende vinger dat er iets niet klopt. Want wat heeft er nou meer te maken met het uitoefenen van openbaar gezag door de Raad van Bestuur van de NPO, dan de verhouding van die Raad van Bestuur met de politiek? Zeker als de voorzitter van de Raad van Bestuur in het openbaar de keuze verdedigt om een kritiekloze door D66 beïnvloede documentaire over de lijsttrekker van D66 uit te zenden, zeker als die voorzitter erover klaagt voortdurend te worden aangesproken als D66'er en al helemaal zeker als die voorzitter vervolgens een nieuwe baan krijgt als wethouder voor D66. 

U begrijpt: wij zijn nog niet klaar met deze zaak. Juridisiche tips en/of aansporing gaarne in de comments, en een eventuele bijdrage aan deze strijd voor openbaarheid gaarne op onze rekening. Want de NPO, dat zijn WIJ ALLEMAAL. Dankuwel!

Reaguursels

Inloggen

Zit net even wat te neuzen op de website van dat Kommisariat voor de mainstream media. Snap ik de Raad van Toezicht nog een klein beetje, dan dat kopje Directie en Practices. Heerlijk eenzijdige (pun intended) samenstelling wel weer.

Langs welke criteria vindt de samenstelling hiervan plaats, in hemelsnaam? Blank met kudt en lid van? Hier klopt volgens mij iets niet.

Hetkanverkeren | 07-07-22 | 15:05

De nieuwe bestuurscultuur van Kaag. Graag betalen, bek houden, zodat wij kunnen bepalen wat goed voor u is.

davesl1210 | 07-07-22 | 14:11

Wat n mooi Old66 Girls Network, met sigaren in het cellofaantje.

RonGli | 07-07-22 | 13:52

Blij dat Sander door Shula niet was uitgenodigd om in Israël te gaan fietsen.

Cor Netto | 07-07-22 | 13:04

Ach, als je maar genoeg 'dienstjaren' hebt in de inlik- en slijmfabriek, kun je altijd nog wethouder worden in Amsterdam...

B O Terletter | 07-07-22 | 12:47

Zo gaan wij niet met elkaar om in NL.

bergsbeklimmer | 07-07-22 | 12:34

De wijze waarop '66 in navolging van de PvdA in o.a. de NPO en justitie is geïnfiltreerd doet me een beetje denken aan de wijze waarop Stalin aan de macht is gekomen.
"Toen Lenin besloot zich meer toe te leggen op het landsbestuur, verkreeg Stalin in april 1922 het ambt van secretaris-generaal van de partij. Niemand wist toen dat dit ambt zou uitgroeien tot het belangrijkste en machtigste ambt in de Sovjet-Unie. Stalin behield zijn post bij het Orgburo en het Commissariaat voor Nationaliteitenzaken. Door zijn functies wist Stalin steeds meer aanhangers en vertrouwelingen op belangrijke posten te plaatsen. Stalin wist hierdoor geleidelijk aan zijn macht te consolideren. Als secretaris-generaal had hij de bevoegdheid mensen binnen de Partij posities te geven of te ontnemen."(wiki)

Abject | 07-07-22 | 12:06 | 1

Denk toch dat het op vele punten niet te vergelijken is. Ik zie hier geen centrale figuur die de macht had om naar willekeur te benoemen of te ontslaan. Het heeft zich op een veel subtieler niveau voltrokken. Het is geen doelbewuste infiltratie geweest vanuit een tevoren bedacht strategisch plan, nee, het is gewoon zo gelopen en daar zijn we in zekere zin allemaal bij geweest. Je moet je met terugwerkende kracht afvragen wat de correlaties zijn tussen lid zijn van D66, een bepaald mens- en wereldbeeld hebben en bepaalde functies bekleden. Of je moet factoranalyse toepassen. Dat op den duur die D66-ers mekaar weer gaan vinden, dat er uiteindelijk netwerken van macht gaan ontstaan, daar wil ik in mee. Maar een vooropgezet plan, nee.
En als het geen vooropgezet plan is, geen complot, dan is het een stuk moeilijker te bestrijden. Iets van splinter in het oog van de ander en de balk in het eigen oog. Mensen die complotten smeden zijn zich veel meer bewust van waar ze precies mee bezig zijn, hoe ze de boel proberen manipuleren dan mensen die toevallig naar mekaar toe rollen.

Schoorsteenveger | 07-07-22 | 12:30

Ze kan gewoon antwoord geven en zwart lakken.
Bij staatsbedrijven heel normaal.

Arendsoogje | 07-07-22 | 11:52

Verder juridische argumenten: de raad van toezicht houdt krachtens de wet als publieke taak onder meer toezicht op de algemene gang van zaken van de NPO. De raad van toezicht is een bestuursorgaan. De rechtspersoon NPO hoort bij dit bestuursorgaan is een "onder verantwoording van dit bestuursorgaan werkende instelling". De NPO is dus gehouden informatie betreffende de algemene gang van zaken openbaar te maken.

AlexanderVissers | 07-07-22 | 11:51

Typisch gedrag van een persoon die op een (te) hoge positie terecht gekomen is, ongekozen, te veel verdienend, zich onaantastbaar wanend en in kringen verkerend waarin veel gelijkgestemden verkeren. Een persoon die nergens op afgerekend wordt en dan denken dat ze een soort prima donna zijn en de hele wereld aan hun voeten ligt.

Stratum | 07-07-22 | 11:33

Shula Rijxman is toch wel het stereotype van de deuger, van de deugdzame mens anno 2022. Het één, hoe ze zelf in de wereld staat, gaat naadloos over in het ander, hoe ze zich beroepsmatig manifesteert, het één overlapt het ander, het één wortelt in het ander. Maar daar waar moreel gezien die overlap tot ontoelaatbaar gedrag leidt vindt ze zelf dat er geen vuiltje aan de lucht is. Is dat kwaadwilligheid? Ik denk van niet. Is ze lid van een linkse sekte die op slinkse wijze een informele machtsstructuur heeft opgetuigd en die in besloten vergaderingen plannen doorspreekt hoe de wereld te veranderen? Ik denk van niet. Je moet oorzaak en gevolg niet door elkaar halen.
Nee, het liep nou eenmaal zo met haar. Zoals het met anderen nou eenmaal zo liep. En als het met een hele hoop mensen nou eenmaal zo loopt, als ze mekaar op punten vinden, en als de wereld om hen heen het verder best vindt dat ze mekaar op punten vinden, dan ontstaan er op termijn omgangsvormen, dan gaan zij bij wie het nou eenmaal op een bepaalde manier is gelopen een groep vormen met groepsmores, dan versterken ze mekaar in hun wereld- en mensbeelden, hun overtuigingen, hun moraal, hun kennis van goed en kwaad, en gaan ze ook dezelfde tactieken gebruiken om de groepsidentiteit in stand te houden en te versterken. En dan wordt het een 'way of life', een life style, dan ontwikkelen zich dingetjes, maniertjes, en ook leugentjes om bestwil, en uiteindelijk de grote ontkenningen die de dissonanties weg moeten poetsen.
Alles wat nu in het werk gesteld wordt om het eigen tuintje aan te harken en het eigen straatje schoon te vegen zijn tactieken achteraf om recht te lullen wat krom is. En in eerste instantie, en dat denk ik echt, heeft ze niet eens door hoe krom een en ander is, hoezeer het ene, de eigen overtuiging, het andere, het beroepsmatige handelen, bepaalt. Gewoon omdat de eigen overtuiging als de waarheid en niets dan de waarheid wordt ervaren. Omdat de eigen leugen niet doorzien wordt.

Schoorsteenveger | 07-07-22 | 11:19 | 6

Fijne analyse. Onbewuste fouten versterkt door de onbewuste fouten van anderen.

Lijkvocht | 07-07-22 | 13:59

@Schoorsteenveger | 07-07-22 | 13:11: Toch kun je dat bij het woke (identiteits-Marxisme)-denken wel wat specifieker zien. Dat was niet iets "dat nu eenmaal zo liep" of "plots" ontstaan is, maar een gevolg van specifieke denkers die specifieke academische stukken schreven met specifieke doelen en manieren om die doelen te bereiken, of met specifieke manieren om de wereld te bezien (en te veranderen). Je komt niet voor niets steeds dezelfde namen tegen in die kringen. Foucault, Freire, Marcuse... allemaal terugleidend naar Marx natuurlijk.

snakedogman | 07-07-22 | 14:25

@snakedogman | 07-07-22 | 14:25:
Zo kun je ook zeggen dat het denken van Rijxman teruggaat op de denker Hans van Mierlo. Maar van Mierlo pikte ook destijds op wat in de lucht hing. Critical Theory heeft duidelijk invloed gehad op het Woke-denken, met name een paar sleutelartikelen van Kimberlé Crenshaw, maar er zijn maar weinig Wokies die een letter van haar gelezen hebben denk ik, en toch slaat het om zich heen. De Frankfurter Schule, idem dito, met name de onder hippies populaire Marcuse. Maar verklaar mij dan maar waarom die hippie-cultuur binnen een paar jaar een zachte dood stierf en er een halve eeuw extra nodig was om zijn denkbeelden weer nieuw leven in te blazen. Wat is er in die vijftig jaar gebeurd dan? Foucault is wat mij betreft een hoofdstuk apart. Velen, waaronder met name James Lindsay, proberen zijn filosofie te zien als het voorportaal van Woke, maar daar ben ik het volstrekt mee oneens. Voor zover zijn denken terug te vinden is in wat Woke aan onzin verkondigt, is het een uiterst platte en kromme interpretatie, enkel omdat hij het zo vaak over macht heeft gehad. Datzelfde overkwam en overkomt Nietzsche overigens, een denker waar Foucault schatplichtig aan is. Het is vaak niet méér dan dwepen met de 'grote' Foucault, in plaats van werkelijk iets zinnigs doen met wat hij neergepend heeft. Ik denk zeker te weten dat Foucault zijn wenkbrauwen gefronst had en zijn tenen bij elkaar geknepen, als hij die Wokies bezig had gezien. Was wars van hokjesdenken, liet zich bijvoorbeeld door de homo-beweging niet voor hun karretje spannen.

Schoorsteenveger | 07-07-22 | 15:57
▼ 3 antwoorden verborgen

De onderste steen moet boven komen.

thanseeuwen | 07-07-22 | 11:05 | 1

Dat vind ik ook. Dit gaat veel te ver !

Nederlandop1 | 07-07-22 | 11:11

Natuurlijk, de NPO mag zelf uitmaken wat ze wel of niet gaat vrijgeven.
Het zoveelste bewijs dat al die 'transparantie' bij de overheid een farce is. Slagers die hun eigen vlees keuren, instanties die elkaar afdekken en uit de wind houden.
Welkom in bananenmonarchie Nederland.
Enfin, maar weer een beetje poet aan GS overgemaakt, voor de goede zaak.

KeesBruin | 07-07-22 | 10:51 | 1

En als er dan toch een keer iemand struikelt dan draait de banen carousel op volle toeren en gaat het leven gewoon door. Zonder enige consequentie mogen ze doormodderen.

Ericpo | 07-07-22 | 11:20

"nog steeds niet onopgehelderd: .."
Huh? Ja, nee,.. duidelijk.

grapo | 07-07-22 | 10:35

Kan Jan Pieterman zijn petitie tot het opheffen van de NPO weer eens nieuw leven inblazen?

honkslag | 07-07-22 | 10:25

Weer een geval van de slager keurt zijn eigen vlees. Zelf bepalen wat wel of niet onder de WOB valt. Stuur meteen maar een WOB omtrent het afwijzen van een WOB.

HaaiBaai | 07-07-22 | 10:11 | 2

Eerste partijcertificatie, die niet voor niets als geheel waardeloos kan worden gezien, of waarvan je je af kunt vragen wat de toegevoegde waarde er van is.

Die "N" in 'Nieuw lijderschap' (Lange ij, bewust) stond eigenlijk voor: Nepotisme .. Het is de enige manier waarop D'66 20+ zetels kon scoren.

Alles bij elkaar, i.c.m. het dedain, het hautaine gedrag - Het is, treurig.

Nederlandop1 | 07-07-22 | 10:27

In Nederland stinken vele zaken, soms stinkpolitiek. Er moet meer gebeuren dan eens flink d’r lui hun oren wassen. Onderste boven ophangen om te drogen misschien

Henkie | 07-07-22 | 10:28

NPO is al lang niet meer zo neutraal mogelijk. De propaganda voor D66 en GL is onverbloemd. Politiek en pers moeten niets met elkaar te maken willen hebben. De P van NPO staat al een tijdje voor Politiek.

RWrw | 07-07-22 | 10:03 | 1

NPO staat toch voor Narcistische Politieke Opinie.

Drukvandaag | 07-07-22 | 10:33
-weggejorist-
ChatBot | 07-07-22 | 10:02

Het verzoek is wel heel direct op de man af, vrouw af, die enge D66'er Shula in elk geval. Kan de NPO in dat geval niet gewoon alles zwartlakken onder het WOB kopje 'is persoonlijk', of werkt dat zo niet?

frankyw | 07-07-22 | 09:58 | 1

Zo werkt het inderdaad wel.
Bovendien, van alles wat zwart gelakt is, kun je niet beoordelen of het terecht of onterecht zwart gelakt is. Je bent met de overheid dus in feite overgeleverd aan de heidenen.
Je zult ze op hun blauwe ogen moeten geloven. En na al die schandalen en leugens van de zijde van de overheid, ben ik niet meer bereid dat te doen.
Zij hebben de macht, en zullen die misbruiken, daar kunnen we gevoeglijk vanuit gaan.

KeesBruin | 07-07-22 | 10:55

De NPO dient onpartijdig te zijn: transparantie daarover vloeit rechtstreeks uit de publiekrechtelijke taak voort. Dan dat kulargument. Kijk niet verder dan het begrip advies: per definitie een poging tot beïnvloeding.

Die quasijuridische rode haringen zijn niet meer dan dat. Succes met het uitmesten van die Hilversumse zwijnenstal!

Hetkanverkeren | 07-07-22 | 09:56

NPO = D66, rechterlijke macht = D66. De halve club van Tassendrager = D66. En wetenschapper ben je alleen als je de partijlijn onderschrijft.

Best wel zielig met zoveel macht en invloed toch zo weinig zetels te halen.

jochum1980 | 07-07-22 | 09:55 | 2

D66 is ook geïnfiltreerd in de rechterlijke macht, tot aan de top van de Raad van State.

En dat is wel het meest zorgelijke, want tegenstanders worden gecriminaliseerd (Blokkeer Friezen, Wilders) en griezelige clubjes als Urgenda worden in het gelijk gesteld.

Met arrogantie en blufpoker proberen ze NL naar hun hand te zetten en democratische waarden te elimineren (referenda, Ceta).

Bolhoed | 07-07-22 | 10:27

@Bolhoed | 07-07-22 | 10:27: D66 is een loepzuivere regentenclub geworden. Ironisch, als je bedenkt hoe het ooit begonnen is, met bestuurlijke vernieuwing, referendum en de gekozen burgemeester! Ze zijn in het tegendeel van zichzelf veranderd bij dat elitaire rotclubje.

KeesBruin | 07-07-22 | 11:05

Uit de memorie van toelichting kamerstuk 33328 nr 3: onder punt 4.3.2. "Transparantie en openbaarheid zijn voor dezelfde redenen als voor de publieke sector in de semipublieke sector van belang. Burgers, journalisten en belangenorganisaties moeten de semipublieke sector dan ook op dezelfde wijze kunnen controleren. Dat de huidige Wob slechts van toepassing is op (een deel van) de publieke sector is dan ook een groot gebrek." het criterium ter afbakening is niet of het "besluiten" betreft maar "Alleen voor zover informatie betrekking heeft op een taak die een orgaan uitvoert kan worden aangemerkt als semipubliek, valt deze informatie onder deze wet." Dus de taak is bepalend. Voor de PUBLIEKE omroep is natuurlijk alles een PUBLIEKE taak.

AlexanderVissers | 07-07-22 | 09:54 | 3

Mooie gelegenheid om als GS een baanbrekend precedent te scheppen.

AlexanderVissers | 07-07-22 | 09:55

En mocht een en ander niet doorgaan dan gewoon die informatie bij de minister opvragen, art. 2.1 "publieke informatie". Art. 2.3 WOO is nog niet in werking getreden maar de Mediawet voorziet in art. 2:15 lid 1 een ongekwalificeerde informatieplicht van de NPO aan de minister. Dus de dan moet het via een omweg via de Minister toch openbaar worden gemaakt.

AlexanderVissers | 07-07-22 | 10:32

Maar levert het veinzen dat je onder de indruk bent van een bezoek aan een holocaustmonument nu een hete nacht op? Het gaat namelijk om Sander dekker.
Ik vraag dit voor een vriend.

Deflatiemonster | 07-07-22 | 09:48

Benieuwd hoeveel openlijke PVV-ers, FVD-ers en Ja21-ers er bij NPO werken, of geldt diversiteit en pluriformiteit dan niet meer?

Verschrikkelijke nietsnut die Rijxman overigens en een schande voor talentvolle vrouwen die wel terecht een mooie functie hebben of ambiëren.

_pacman_ | 07-07-22 | 09:48 | 6

@Red shirt | 07-07-22 | 09:57: oh maar natuurlijk!! Die krijgen óók miljarden aan rijkssubsidies en mega veel zendtijd! Lekker genuanceerd weer, roodhemd! Je weet toch dat de kleur rood na verloop van tijd en bederf bruin kleurt hè?

zoute_drop | 07-07-22 | 10:29

Nou, je zult een goede lantaarn moeten meebrengen, om PVV'ers etc. te vinden in de gelederen van de NPO. Misschien de schoonmaakster, of de koffiejuffrouw, maar verder is het daar één ingeteelde club aanhangers van de gevestigde orde in de politiek.

KeesBruin | 07-07-22 | 11:07
▼ 3 antwoorden verborgen

Uit de achtertuin van de NOS-optrekjes aan de Hilversumse Bart de Graaffweg stijgen thans rookwolken op. Opmerkelijk: kennelijk hebben wij in dit land bestuursorganen die op enig moment wél bestuursorgaan zijn - en op een volgend moment niet. Dat is knap - alsook onnavolgbaar.
-
De werking van de WOO behelst alles dat ook maar in de allerverste verten door ons allemaal betaald wordt - dit heeft alle zweem van traineren.

bisbisbis | 07-07-22 | 09:43 | 1

Wie zijn die mensen die alles willen weten,kunnen ze wel met de informatie omgaan?.

Coolcalmcollected | 07-07-22 | 09:45

Het is nog steeds niet bij de Joop van de jodenhaters… …

eerstneukendanpraten | 07-07-22 | 09:36

"Bij haar exit bij de NPO bedong Shula Rijxman nog om een pan-Europees diversiteitsproject op te zetten.
Niet iedereen betreurt haar vertrek." (FM)

Roos | 07-07-22 | 09:33

Klink een beetje als de NPO hoort zulke dingen niet te doen, dus hoeven we ook niet onderzoeken of het gedaan is? Of iemand door rood heeft gereden hoeft niet onderzocht te worden, immers iedereen weet al dat je niet rood mag. Ze lijken regulering met handhaving te verwarren.

een_mike | 07-07-22 | 09:32

Toen de publieke omroep nog echt verzuild was kon je afhankelijk van de zuil nog wel eens verschillende geluiden horen. De NPO, een soort aftreksel van de VARA is een links bolwerk dat volledig afhankelijk is van de subsidies. Niet bijten in de hand die je voedt is hier natuurlijk goed op toepasbaar. Daarmee is de NPO en alles wat ermee samenhangt per definitie een overheidsspreekbuis. En dat laatste is inmiddels een propaganda machine geworden. Al zou het wel onafhankelijk zijn dan hebben ze iig de schijn altijd tegen. Zelfs het weerbericht is tegenwoordig gekleurd, dus waarom moet ik de rest geloven. De NPO in zijn huidige vorm zou moeten worden opgeheven, naast de kwalijkheid vind ik het ook zonde van mijn belastinggeld.

Jan van Haerlem | 07-07-22 | 09:29 | 5

@elfenstein | 07-07-22 | 09:38: Precies. Niet 10x dezelfde stations verspreid over de FM band. En ruimte voor piraten :)

Mr_Pikibelly | 07-07-22 | 09:42

Zeker opheffen die NPO. Ik kijk er al nooit meer naar, gewoonweg omdat ik niets vertrouw wat daar allemaal opgerakeld wordt.

Boeddha18 | 07-07-22 | 09:43

@Mr_Pikibelly | 07-07-22 | 09:42:
Het idee "piraten" is verkeerd. Hoezo krijg je voor het in bezit hebben en bedrijven van een FM zender tot twee jaar keiharde cel, Boetes tot in de hemel terwijl een winkeloverval een foeigesprekje oplevert? Wie heeft de overheid eigenlijk ooit zoveel macht gegeven over de mogelijkheid tot uitzenden, waarom is dat eigenlijk zo dat een semi-overheidsinstantie bepaalt wie er toegang krijgt tot die techniek van honderd jaar oud? Zie ook wat er gebeurt zodra een omroep buiten die NPO lijntjes kleurt, direct bij de eerste uitzending de ombudsman eropaf, want de interviewer ging niet genoeg tegen een abject verhaal van een geinterviewde in.
Piraten zijn vaak beter thuis in de regio, bedienen een groot publiek van lokalen, draaien de plaatjes die hun publiek graag wil horen en staan er middenin. Hoog tijd om dat systeem van staatsmonopolie op lokaal uitzenden op FM te slopen. Wil je een radiostation beginnen? Zender laten doormeten en keuren en gaan met dat ding, wat je ook wil uitzenden, in een vrij land heeft niemand iets te zeggen over wat je met die techniek doet. (Uiteraard wel even de rechten regelen wbt muziek, dat spreekt voor zich)

elfenstein | 07-07-22 | 09:51
▼ 2 antwoorden verborgen

'In een publieke functie leer je in korte tijd via het werk dat je doet veel mensen goed kennen. Is het dan de bedoeling dat we allemaal een register van kennissen en vrienden gaan aanleggen? Dat lijkt me voor niemand goed. Daarom ga ik niet verder in op privérelaties' aldus Rijxman.
Aha. In een publieke functie leer je in korte tijd veel mensen kennen. En die bestempel je dan maar meteen als privé om van al het gezeik af te zijn.

Leptob | 07-07-22 | 09:27 | 1

Exact. Ze formuleert het slim.
Iemand kennen is niet per se iemand's vriend zijn, en er is dus een grijs gebied tussen het kennen van iemand en het bevriend zijn met iemand. Ze poogt nu een rookgordijn op te trekken door de discussie slinks naar dat grijze gebied te verschuiven. En hoe doet ze dat? Door het niet te hebben over iemand kennen, door het ook niet te hebben over met iemand bevriend zijn, maar door het te hebben over iemand 'goed' kennen. Da's méér dan oppervlakkig kennen, maar ook weer minder dan met iemand bevriend zijn.
Da's een beetje standaard bij D66, om zich steeds tussen de waarheden door te bewegen. Fifty shades of grey. Pak je ze op die ene grijstint, dan verspringen ze en zijn ze nét een beetje lichter of nét een beetje donkerder. "Ja, ik lag wel in een hotel met haar te scharen, maar om nou te zeggen dat ze een vriendin van me was, nee, niet echt".

Schoorsteenveger | 07-07-22 | 09:43

De argumentatie dat de informatie geen verband houdt met het nemen van besluiten of het treffen van regelingen is gewoon klachtwaardige kolder. Dus meteen bezwaar maken tegen het besluit op aanvraag. De WOO stelt dat openbare informatie kan worden opgevraagd (art. 1.1) en dat deze informatie is, informatie vastgelegd in documenten die berusten bij een bestuursorgaan (art. 2.1) en de NPO (niet de omroepen) is een zelfstandig bestuursorgaan. De aanvragen onder de WOB zijn als WOO aanvragen af te doen dus de NPO heeft gewoon alle geschriften te leveren inclusief appjes, sms, emails etc.

AlexanderVissers | 07-07-22 | 09:27 | 4

Dit is wat te kort door de bocht. Extragratis advies mijnerzijds:

(Het informatieverzoek dateert van (omtrent) 31 mei 2022. De Woo is in werking getreden op 1 mei 2022. Het was dus allang een Woo-verzoek.)

Op grond van de Woo heeft eenieder recht op toegang tot _publieke_ informatie (art. 1.1 Woo). Publieke informatie = informatie neergelegd in documenten die berusten bij een orgaan. En een document is - kort gezegd - een stuk dat /naar zijn aard verband houdt met de publieke taak van dat orgaan/.
Net iets anders dan onder de Wob dus, omdat in de Wob het documentbegrip zelf niet was ingeperkt, maar je toen alleen informatie kon opvragen 'over een bestuurlijke aangelegenheid'. Tomato tomato, waarschijnlijk.

De NPO is inderdaad een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO), zie organisaties.overheid.nl/28212037/Ned... . Meer in het bijzonder: een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed, of wel een b-orgaan (art. 1:1 lid 1 sub b Awb).

Dus valt de NPO onder reikwijdte van de Woo? Ja, want de Woo is van toepassing op bestuursorganen (art. 2.2 lid 1 sub a Woo). Maar aangezien de NPO een zogenoemd b-orgaan is, valt de NPO niet met alles wat zij doet onder de Woo.

Zie ook de MvT bij de Woo:
«Publieke informatie» is de aanduiding voor informatie die berust bij een orgaan waarop de wet van toepassing is. Alle bij een orgaan berustende informatie is publieke informatie, tenzij het privaatrechtelijke rechtspersonen zijn die met openbaar gezag zijn bekleed. In die gevallen is de wet slechts van toepassing op de informatie die betrekking heeft op de uitoefening van dat publiek gezag. Dit volgt uit de toelichting bij artikel 1:1, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, waar voor «b-organen» wordt opgemerkt dat zij slechts bestuursorgaan zijn voor zover zij openbaar gezag uitoefenen.
(meer hierover: uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocum...)

Een paard | 07-07-22 | 12:26

@Een paard | 07-07-22 | 12:26: Grappig dat de NPO zelf verwijst naar een Kamerstuk (zie voetnoot 4 in het besluit) waarin nota bene D66 (en CDA) de vraag stelt welke wijziging de Woo beoogt ten aanzien van de behandeling van de NPO.
Vergeleken met de Wob vallen er nu wel wat meer werkzaamheden van de NPO onder de Woo. Onder de Wob waren dat namelijk alleen werkzaamheden die voortvloeien uit of verband houden met de coördinatie van programma’s of het indelen van zendtijd. Onder de Woo vallen ook alle _overige_ werkzaamheden van de NPO die het uitoefenen van openbaar gezag inhouden.

Gaat u maar in de Mediawet (en wellicht elders) zoeken naar beschreven taken en bevoegdheden van (het bestuur van) de NPO die te maken hebben met het contact onderhouden met politieke partijen/politici, het geven van adviezen, en het zich bemoeien met verkiezingscampagnes. Spoiler warning: die gaat u niet vinden. Want dat zijn geen taken van de NPO.

Wat wél onder de wettelijke taken van de NPO valt is bijvoorbeeld de coördinatie en ordening op en tussen de aanbodkanalen van het media-aanbod van de landelijke publieke mediadienst. En als onderdeel daarvan: de taak om de uren van de omroepinstellingen op de algemene programmakanalen in te delen (artikelen 2.53 en 2.54 Mediawet 2008). Als je daar een beetje creatief mee omgaat is wellicht verdedigbaar dat het invloed uitoefenen op het moment van uitzenden van een film over een lijsttrekker (net vóór de verkiezingen) valt onder die taak. En documenten daarover daarmee ook vallen onder de Woo.

Verder is nog het vermelden waard is de doorzendplicht (art. 4.2 Woo). Voor zover het verzoek betrekking heeft op informatie die berust bij een ander bestuursorgaan dan dat waarbij het verzoek is ingediend, moet het verzoek voor zover betrekking hebbend op informatie die bij een ander bestuursorgaan berust, onverwijld doorgezonden aan dat bestuursorgaan.

Los van de doorzendplicht zou ik het Woo-verzoek - als het kan wel wat strakker geformuleerd - in ieder geval ook indienen aan 'de andere kant'. Bij degenen met wie (de oud-bestuursvoorzitter van) de NPO wel of geen contact heeft gehad dus.

Tot zover het extragratis advies, doe er wat leuks mee.

Een paard | 07-07-22 | 12:27

@Een paard | 07-07-22 | 12:27: En ik zou menen dat (het bestuur van) de NPO (mede gelet op art. 4.3 lid 2 sub a Woo) een _besluit_ moet nemen op het verzoek, waartegen uiteraard bezwaar openstaat.

Een paard | 07-07-22 | 12:37
▼ 1 antwoord verborgen

Nauwe banden tussen politici en journaille. Mensen die met elkaar vakantie vieren. De Telegraaf zegt erover: Rijxman zegt tegen BNR zich aan de gedragscode voor NPO-bestuurders te hebben gehouden. „Ik wilde Sander Dekker het Holocaust Memorial Yad Vashem in Jeruzalem laten zien,” reageert Rijxman tegen de radiozender.
Dat kon Dekker namelijk niet zelfstandig bekijken. Heeft een ieder zelf alles betaald? Heeft de een voor de ander betaald? Heeft de belastingbetaler betaald?

El Rico Grande | 07-07-22 | 09:25 | 2

Had Sandertje wel iets gemeld over de banden met een ondergeschikte, waarschijnlijk vergeten , te vaak van zijn fiets gevallen.

vranac | 07-07-22 | 10:12

Ik trek dat gedweep van mensen als Rijxman met de Holocaust heel slecht. Totaal niet te rijmen met hun huidige beleid, namelijk het importeren, pmaperen en promoten van een bevolkingsgroep voor wie Jodenhaat en antisemitisme hun core-business is. Ook een reden dat ik zelf niet naar herdenkingen ga, ondanks het oorlogsverleden van een deel van de familie, die hypocrisie trek ik niet, maakt me laaiend.

Graaisnaaiert | 07-07-22 | 10:57

Dankzij Rijxman zijn er gewoon extra zetels gewonnen voor D66 de laatste verkiezingen. Er kijken veel bejaarden naar dat soort programma’s vlak voor het stemmen. Die twijfelen en worden dan zo geprogrammeerd om het juiste vakje in te kleuren. Propaganda maar met name de inzetbare middelen daarvoor zorgen dat links altijd met 2-0 voor staat.

Tiscali-2 | 07-07-22 | 09:19 | 7

@Red shirt | 07-07-22 | 10:06: U legitimeert uw gezwets op basis van verouderde en achterhaalde kwalificaties van partijen die golden ten tijde van de verzuiling. CDA & CU kunnen bijvoorbeeld in hun oprichtingsakte best hebben staan dat ze confessioneel zijn maar uiteindelijk gaat het erom hoe ze acteren in de EK, TK en in het Kabinet. Zelfde geldt voor VVD wat u 'conservatief-rechts' noemt. De praktijk leert dat VVD onder Rutte op zijn best nog D66 light is te noemen, dus naar links zijn opgeschoven, omdat een marktonderzoeker ze heeft wijsgemaakt dat daar de grootste kans op zetelbehoud ziet.

Nogmaals, beoordeel de partijen niet op hun kaft maar op hun (stem)gedrag en dan kunt u niet anders dan onderkennen dat alle partijen afgelopen jaren naar links zijn opgeschoven.

Daar komt bij dat bij de TK uitslag CDA, GL, PVDA en SP zijn vermorzelt maar zeer dominante invloed hebben op de linkse koers.

_pacman_ | 07-07-22 | 10:34

@Red shirt | 07-07-22 | 09:47:
Die links beleid maakt ja. De VVD prikt er alleen prijskaartjes en verdienmodellen op voor hun vriendjes en sponsoren.

Graaisnaaiert | 07-07-22 | 10:54
▼ 4 antwoorden verborgen

Shula Rijxman is een sluwe opportuniste, die maximaal misbruik heeft gemaakt van de ruimte die het systeem biedt.

Met haar verleden in het achterhoofd is het ook interessant na te gaan wat - bijvoorbeeld - IDTV aan hand- en spandiensten heeft geleverd in het ontwijken van salarisnormen.

Rijxman was met haar functie bij IDTV op de hoogte van alle ins- en outs in het vuile hol dat de Nederlandse massamedia is. Je mag er van uitgaan dat ze voldoende dirt over het werldje had en die ook maximaal uitgebaat heeft.

Glasgow Argus | 07-07-22 | 09:19 | 1

Ik zou bijna zeggen... goh... het lijkt het Russische leger wel, loyaliteit afdwingen door mede-trawanten te creeeren in de poel van verderf, intimidatie en corruptie gedrag. En iedereen moet zwijgen anders vallen er teveel hoofden en reputaties. Maar wat een geluk, geen vreemde doden, geen zelfmoorden uit kelderraampjes vallen. Democratie is dus eigenlijk alleen het ontbreken van de laatste elementen?

nobodiesunmighty | 07-07-22 | 09:29

Een verstarde regentenkliek, media, regering, ambtenaren wat mij verbaasd is de klaarblijkelijke onwil om iets aan de immigratieinstroom te doen, het is toch overduidelijk dat dit niet vol te houden is.

bijna_raak | 07-07-22 | 09:16 | 2

Voorlopig protesteren alleen de boeren. De massa mensenhandel Nederland in gaat gedurende het leiderschap van Rutte en lijderschap van Kaag in een hoog tempo (nu zelfs in crescendo) door.

El Rico Grande | 07-07-22 | 09:27

Rijxman is een opportunist maar voor de meeste D66 kiezers (niet zo zeer de politici) is het een overlevingsmechanisme om tussen de bakfietsen, de rosé op het terras, de dure privé scholen, de jaren dertig woningen in het centrum, de stapel NRC’s, de hockey moeders, de Tesla’s, de wintersporters, vakanties in Toscane, de dineetjes met vrienden op het dakterras enz overeind te kunnen blijven. Bovendien wie moeten anders hun Gorilla avondboodschappen brengen op de gracht?

Tiscali-2 | 07-07-22 | 09:31
-weggejorist-
Janneus | 07-07-22 | 09:16 | 1

Kun je die wob ook andersom doen? Dus een wob voor elke politicus met de verhouding die ze onderhielden met Rijxman plus alle communicatie met haar.

zhirek | 07-07-22 | 09:12

Mensen blijf vooral op de incestueuze D66 stemmen. Dan komt het vanzelf goed met alle problemen in Nederland.

pibasso | 07-07-22 | 09:12 | 1

Een burgeroorlog werkt meestal wel heel verhelderend ja.

elfenstein | 07-07-22 | 09:43

Als ik het goed begrijp lult ze op borrels e.d. in de privésfeer met politici. Lijkt me inderdaad niet dat dit onder de Wet Openbaar Bestuur valt. Het is ook niet zo dat er een stagiaire overal meehuppelt om alles te notuleren. Daarnaast was de documentaire geproduceerd door de VPRO. Het is eerder zo dat niet iedereen alle programma's die op de NPO verschijnen kunnen waarderen. Prima. Dan kijk je niet. www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/medi...

Offtopic, de aluhoedjes hebben de Georgia Guidestones gesloopt met een bom. Zooitje vandalen.
en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidest...

Theodorus.Goldbach | 07-07-22 | 09:08 | 3

Die stenen zijn daar neergezet door een anonieme ultrawappie, er staat een partij hippiebullshit op waar de honden geen brood van lusten en niemand weet wie er precies achter zaten. Good riddance, die dingen daar neerzetten was vandalisme, goed dat ze weg zijn.

elfenstein | 07-07-22 | 09:14

Denk toch dat U probeert recht te praten wat aanvankelijk zo krom als een hoepel is. Het blijft een docu over een politica tijdens de aanloop naar verkiezingen. Hierin wordt niet vermeld dat het om een (betaalde? Ja door ons) campagne propaganda gaat. Wat het in feite wel is. En verder ook niet aangeboden aan andere politici.

viejohuevon | 07-07-22 | 09:15

@viejohuevon | 07-07-22 | 09:15:
Ik eis een docu over Baudet, zijn strijd, zijn lijdensweg en zijn diepere beweegredenen. Voorzien van tranentrekfilmmuziekje, begeleidende duiding door vooraanstaande FvD prominenten en een paar shots van Thierry, tegen de ondergaande zon gedrapeerd over een mooie vleugel bij het buitenzwembad. Tot die tijd geven wij geen kwartier.

elfenstein | 07-07-22 | 09:20

De vraag is natuurlijk of het juist is dat D66 meer dan andere partijen de NPO als campagnevehikel mag gebruiken om stemmen te verzamelen voor een verkiezing voor leden van wetgevende organen. Het antwoord is duidelijk nee, Shulamith en d'r partij D66 (wil Nederland opheffen en laten overheersen door het EP) zijn en blijven een schande.

HerzlichWillkommen | 07-07-22 | 09:03

Ik neem aan dat het vakantietripje met Sander Dekker met de creditcard van de de NPO is betaald.

laurentius | 07-07-22 | 09:00 | 3

Maar wie krijgt nou de airmiles?

Deflatiemonster | 07-07-22 | 09:05

Ach nee joh, dat is toch één pot nat (natte pot?..). Vestzak, broekzak. Mevrouw wilde gewoon héél graag aan Sander en partner het Yad Vashem laten zien, heel nobel toch! Totaal geen bijbedoelingen hoor. Zoals Theo al zegt: ze lult wat op borrels en zo, kan toch niet onder WOB vallen. Nou dan, waar maken we ons druk om. Theo zegt het, die lult ook wel eens op borrels en daar stelt ook niemand vragen over. Complotwappies, dat zijn wij hier zodra het over de deugpartij gaat.

zoute_drop | 07-07-22 | 09:47

Dat is de GeenStijl op zijn best. Lekker die knuppel in dat Hilversumse hoenderhok. Leefde Weesie nog maar.

Ad Hominem | 07-07-22 | 08:58

Aangezien de NPO vuistdiep in de aarsch van de overheid zit, er deel van uitmaakt en gerund wordt door leden van het kartel zelf is een WOO verzoek meer dan relevant, het is noodzakelijk om daar eens opruiming te houden. Hoe lang denkt dat gajes eigenlijk nog stand te kunnen houden?

elfenstein | 07-07-22 | 08:58

De privéreis van Amidala Rijxman met Anakin Dekker…

wezen | 07-07-22 | 08:57 | 2

Ik dacht dat die toch met die ene topambtenaar lag te, ehm, integregen? Of is volgens Shula gender ook maar een gedachte en houdt ze gewoon heel veel van mensjes?

Graaisnaaiert | 07-07-22 | 10:52

I don't like sand...

snakedogman | 07-07-22 | 14:30

Als er nu toch e r g e n s een plek te vinden is waar men een ab-so-lu-te pésthekel heeft aan Roze Panelen, dan is dat wel in het Mediapark. Wij wensen u alvast vasthoudendheid en doorbijterigheid toe.
-
En is er nu niet ergens een plek in Nederland te vinden waar iemand bijhoudt welke kleffe lijntjes er in dit land allemaal lopen tussen politiek, bestuur en ambtenarenkaste? Is het niet de hoogste tijd dat wij van ambtenaren weer verlangen dat zij daadwerkelijk onpartijdig zijn? Is het niet de allerhoogste tijd dat wij het verblijf van ministers en staatssecretarissen op hun departementen maximeren, alsook dat van directeuren van zelfstandige overheidsorganen? En daarbij bepalen dat die lieden niet binnen acht jaar in enige andere functie in overheidsdienst treden? (of via een lobbyclub naar binnen fietsen)

bisbisbis | 07-07-22 | 08:55 | 2

Als je geen lid bent van een politieke partij kun je een topfunctie binnen het ambtelijk apparaat ambiëren maar dat gaat niet gebeuren. Alle DG's en SG's zijn lid van een partij.. het establishment van partijen. Lid van de PVV.... toedels.

Omnomnomicron | 07-07-22 | 09:02

(betaalde) lobbyclubs hebben in NL meer macht en te vertellen dan het volk.

Boeddha18 | 07-07-22 | 09:32

Doordat er in Nederland zo'n vijf partijen zijn die in feite allemaal hetzelfde willen is het vrij eenvoudig een soort neutraliteit te claimen.
Dus ik geloof zeker dat mevrouw Rijxman niet per se een D66-er is. Ze zou even goed wethouder kunnen worden voor VVD, GL, CDA, PvdA of Volt. Dat maakt haar in haar eigen ogen hartstikke neutraal.

C1O2 | 07-07-22 | 08:55 | 1

Als je vijf groenteboeren in de straat hebt, dan zul je zien dat ze ook allemaal hetzelfde willen, namelijk groenten verkopen. Maar wel ten koste van de ander. Dat je hetzelfde wilt als die ander, wil niet zeggen dat je neutraal staat tegenover die ander. Rijxman is een D66-er en heeft het prima gevonden om vanuit haar positie D66 te bevoordelen, ook als die partij nagenoeg dezelfde kleurloosheid toont als andere partijen..

Schoorsteenveger | 07-07-22 | 08:59

D66ers schreeuwen om het hardst dat de democratie geweld word aangedaan, maar hebben het referendum de nek om gedraaid omdat ze democratie maar niks vinden.

likdoorn | 07-07-22 | 08:53 | 2

Kaag heeft vast hele originele denkbeelden verzameld over democratie gedurende haar tijd in het Midden Oosten. In sommige landen is meer democratie helemaal niet zo prettig voor bijv. homo's of vrouwen, met Egypte als mooiste case. Die hebben een jaartje geprobeerd de militaire dictatuur te verwerpen en het werd een bende. Gelukkig zit er weer een dictator die ze in het gareel houdt.

HerzlichWillkommen | 07-07-22 | 09:06

Precies. Ze dachten een mooi instrument te introduceren zodat deugend NL met een referendum gezellig met hun ideeën in zou stemmen. Nadat ze een blik buiten hun ivoren toren wierpen, constateerden zij dat ze geen idee hadden wie daar beneden krioelden ("wie zijn toch die mensen?") en werden bang dat ze met het referendum juist ook wel eens zelf afgestraft konden worden. Klimaat- en stikstofdrammerij kan als een boemerang terugslaan in hun gezicht als het volk door gaat krijgen wie de rekening gepresenteerd krijgt voor alle luchtfietserij. Dan maar de sloot in met dat 'kroonjuweel'.

zoute_drop | 07-07-22 | 09:22

"nog steeds niet onopgehelderd" juist ja. Dus we willen het graag wel onopgehelderd hebben?

HGL | 07-07-22 | 08:51

Hoorde ergens dat mw Rijxman ook graag reisleidster speelt om geïnteresseerden het Yad Vashem in Israël te laten zien. Sander D. kan er als ervaringsdeskundige over meepraten.

zoute_drop | 07-07-22 | 08:51 | 2

Sander zijn d?

gristen | 07-07-22 | 09:21

Als ik S R zo observeer is zij er meer een van dat Andere Joodse Geluid. Niet eentje die je bij herdenkingen wil hebben. Net zoals trutje Halsema met hun Islamietengepamper.

Graaisnaaiert | 07-07-22 | 10:45

Wie zijn toch die engerds die op D66 stemmen?

Ommezwaai | 07-07-22 | 08:49 | 14

@elfenstein | 07-07-22 | 09:00: Ach wat is goed en slecht. Opportunisten die blindelings meehobbelen met de baas. Eigen mening en geluid wordt vrijwel nergens gepermitteerd in de politiek.

P. Breidel | 07-07-22 | 09:35

@P. Breidel | 07-07-22 | 09:35:
Schaar ik even onder het kopje "slecht" met uw welnemen.

elfenstein | 07-07-22 | 09:42

@elfenstein | 07-07-22 | 09:00:
Deugziek. En veilig. Hoef je mensen nooit iets uit te leggen op bedrijfsuitjes en verjaardagsfeestjes. De reclamemannetjes hebben dat goed voor elkaar bij X66, de verpakking ademt positiviteit, de inhoud is zo rot als een mispel.

Graaisnaaiert | 07-07-22 | 10:43
▼ 11 antwoorden verborgen

Enge mensen die D66'ers ... allemaal !

Borghesia | 07-07-22 | 08:48 | 1


Zeker, ook die hier bivakkeren.

J-van-de-Bontekoe | 07-07-22 | 09:21
-weggejorist en opgerot-
marcoplarco | 07-07-22 | 08:46 | 12
-weggejorist-
elfenstein | 07-07-22 | 09:29
-weggejorist-
overVecht | 07-07-22 | 09:31
-weggejorist-
J.Cash | 07-07-22 | 09:37
▼ 9 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland