Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

LIVE vervolg #Referendumdebat. Bedenker Wrr schrijft brief aan @D66 (plus: bijdrage Bosma)

JA LEX EN KEES!

Het referendumdebat gaat verder met de reactie van D66-doodgraver, pardon: jonkvrouw Ollongren. Inspreken, pardon, intunen kan bij de Staatsromroep of op de Kaasstolpstream. Livetweets hieronder. En daaronder: een moetlees brief aan D66.

Update 22u40: Tweede termijn uitgesteld

Ollongren dacht er met haar politieke meerderheid makkelijk doorheen te dédaindreinen, maar Baudet en Van Raak ontdekten juridische tekortkomingen in het Raad van State-advies en eisten aanvullende informatie. Coalitie wilde door met debat (en had meerderheid), maar toen Baudet dreigde met hoofdelijke stemming (= alle 150 terugkomen), bonden ze in. Debat geschorst, volgende week verder, nadat de RvS om toelichting is gevraagd, Het referendum is nog niet dood!

Niesco Dubbelboer stond als PvdA-Kamerlid mede aan de basis van de Wet raadgevend referendum. Nu strijdt hij met zijn Stichting Meer Democratie voor het behoud er van. Onderstaande mailde hij vandaag aan de D'66-fractie (linkjes en tussenkopjes door GS):

Beste leden van de fractie van D66,

Met deze mail roep ik jullie op om de koninklijke weg te volgen bij de procedure om het referendum af te schaffen. Natuurlijk wil ik ook proberen jullie in dit late stadium te overtuigen om de wet raadgevend referendum in zijn geheel te laten voortbestaan, met hart en ziel zelfs, maar ik realiseer me dat de afschaffing van dit democratisch recht vastgebeiteld zit in het regeerakkoord. 

Maar wat ik onbegrijpelijk vind, is waarom de bevolking zich hierover niet mag uitspreken van D66? In de eerste plaats hebben jullie je in het coalitieakkoord hier niet op vastgelegd en zijn jullie dus vrij om hierover zelf - los van de coalitiepartners - een afweging te maken. In de tweede plaats is de juridische constructie die het Kabinet heeft bedacht rechtstatelijk zeer bedenkelijk (prof. Wim Voermans noemt het zelfs illegaal) en voedt het wantrouwen en cynisme in de politiek. 

Indien het Kabinet dit doorzet, zullen wij zeker naar de civiele rechter stappen om dit tegen te houden, met alle schadelijke gevolgen voor het wetgevingsproces an sich.

Noodrem om de wetgever te corrigeren
Ik begrijp werkelijk niet waarom het maatschappelijke debat hierover niet gevoerd mag worden van jullie en waarom burgers hierover geen advies over zou mogen geven in de context van een raadgevend referendum? Ik kan het niet treffender zeggen dan dat Alexander Pechtold deed: "Het [referendum geeft] de bevolking een noodrem om de wetgever te corrigeren of tussentijds bij te sturen, als die bevolking het in groten getale oneens is met de volksvertegenwoordiging die bijvoorbeeld door compromissen en coalities is afgedreven van de kiezersuitspraak.” Laat dat nou exact het geval zijn bij dit wetsvoorstel om het referendum af te schaffen!

Zoals prof. Tom van der Meer in de hoorzitting van eergisteren zei, blijkt uit verschillende onderzoeken dat de steun voor het referendum onverminderd hoog is, namelijk gemiddeld net boven de 70% (SCP 2017, NKO 2017). Alleen onder de groep hoogst opgeleiden (WO) is de steun gezakt tot onder de 50%, overduidelijk naar aanleiding van het Oekraine-referendum. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's  van de partijen die pro raadgevend referendum waren, bezetten deze partijen 90 zetels in de Tweede Kamer. 

Schitteren door afwezigheid
Jullie programma is het allerduidelijkste van alle partijen: “Wanneer er voor het eerst gebruik gemaakt wordt van een nieuw instrument als het raadgevend referendum, dan omarmen we dat en leren we ervan. Wij staan niet als de andere partijen -die tijdens de campagne schitterden in afwezigheid- vooraan om te pleiten voor het afdanken van deze vernieuwing.”

Het verwijt dat D66 krijgt van ‘leeg leiderschap’ door tegenover de afschaffing werkelijk niets substantieels aan andere inspraakmogelijkheden te zetten, of met nieuwe wetgeving te komen waarin de bezwaren die er leven tegen de huidige wet (adviserend, drempel en internationale verdragen) te ondervangen, is zeer terecht. Het lijkt of D66 zich er bij neerlegt dat we in Nederland nu eenmaal in een bestuurdersdemocratie leven waarbij bevolking terecht op afstand staat. Maar laat de strijd tegen de bestuurdersdemocratie nu juist net de reden zijn geweest voor de oprichting van D66, namelijk om dat te veranderen, ‘op te blazen’ zelfs! 

Het stoort mij natuurlijk mateloos dat er met oneigenlijke argumenten en onwaarheden en daardoor met een gemakzuchtige, niet kritische houding beargumenteerd wordt waarom de wet raadgevend referendum afgeschaft zou moeten worden. Een van de grootse onwaarheden betreft het argument dat nu het bindende referendum het niet gehaald heeft in de tweede lezing, de wet raadgevend referendum ook niet meer hoeft 'want het was slechts een opstap naar het bindende referendum'.

Moeizame democratische vernieuwing
Van deze redenering gaan mijn haren recht overeind staan, vanwege de overduidelijke onjuistheid ervan. Ik hoor het Thom de Graaf in de Eerste Kamer nog samenvatten toen wij de wet aldaar verdedigden: “D66 begrijpt dat de initiatiefnemers dit raadgevend referendum als losstaand instrument zien, niet gerelateerd aan het decisief referendum waarvoor nu een grondwetswijziging voorligt. Dat de initiatiefnemers voor twee ankers willen gaan liggen is begrijpelijk: als onverhoopt de grondwetswijziging niet tot stand komt, is er altijd nog het raadgevend referendum waarvoor een grondwettelijke regeling niet noodzakelijk is". En zo is het van het begin af aan geweest. We weten toch hoe moeizaam democratische vernieuwing is? D66 is er voor opgericht!

Ik vind dat jullie je moeten aantrekken dat het cynisme en wantrouwen in de politiek verder gevoed wordt door het afschaffen van het referendum. Het is niet te begrijpen dat het juist D66 is, met de democratische vernieuwing in jullie DNA, dit nu met zoveel gemakzucht laat gebeuren. 

Ik ben zelf Kamerlid geweest en weet dat je soms tegen je zin moet meestemmen met voorstellen. Ik neem aan dat dit ten aanzien van het afschaffen van het referendum zo’n punt is. Maar wat ik niet snap is dat jullie los van het regeerakoord, niet gaan staan voor je volksvertegenwoordigende plicht om in ieder geval de bevolking zeggenschap te geven op het afschaffen ervan. 

Volg de koninklijke weg: geef de kiezer de kans
Ik roep jullie daarom op om de koninklijke weg te volgen en de kiezers in dit land in een vrij debat de kans te geven een zwaarwegende, adviserende uitspraak te doen over het afschaffen van dit zo belangrijke democratisch recht. 

Speciaal voor jullie hebben we "Tien redenen voor behoud van het referendum" geschreven. Lees deze hier: 

https://www.meerdemocratie.nl/10redenen

Democratie is macht en tegenmacht. Tegenmacht is altijd ongemakkelijk, maar als de mogelijkheden voor die tegenmacht worden beperkt, ondermijnt het uiteindelijk de democratie.

Niesco Dubbelboer
Meer Democratie

Bonus: De begrafenisrede die Martin Bosma vanmiddag hield

Bonus-bonus: Dit hadden we zelf niet beter kunnen zeggen

Social

Reaguursels

Inloggen

Er trad een D'66-er op, waaraan ik iets vreemds opmerkte. Ik had hem al eerder gespot en vond hem toen ook al vreemd, maar kon het niet benoemen. Een archetypische lulletje- rozenwater, dat zeker. Bevroren grijns op het robotachtige gelaat, maar was het dat? Toen viel het kwartje. Dit was nu een vreer! Lang gepiekerd, wat het nu was, en nu zag ik hem/het. Een echte, onvervalste vreer! Ik wil hier toch even D'66 prijzen voor zoveel progressiviteit.

xavier | 16-02-18 | 17:09 | 1

Wat is een vreer? Een vreemdeling-Nederlander?

O2Neutraal | 16-02-18 | 17:41

Toen het over rassen en IQ ging dacht ik juffrouw Ollongren toch duidelijk horen zeggen dat iedereen gelijk is. Maar als het over het referendum gaat blijkt zij toch te geloven dat niet alle mensen het goed begrijpen.

watazooi | 16-02-18 | 12:59 | 1

LOL

echtpaul | 16-02-18 | 15:38

Waar karin olongren mee bezig is door deze wet in te voeren is 1 kant van het gepolariseerde Nederlandse volk monddood te maken, Namelijk de anti EU kant.
Deze tante is sinds ze aan de macht is een blitzkrieg begonnen om alles wat ook maar een beetje EU sceptisch is aus-te-radieren. Karin maakt de sceptici monddood en injecteerd via MSM “politiek correct” (lees EU propaganda) nieuws. Hiermee dirigeerd Kajsa “the devils nurse” de rest van het naiefe Nederlandse volk in de EU deportatie trein naar de afgrond.
Nederland, WAKE UP and smell the cofee!

Datgingniegoed | 16-02-18 | 12:40

Dhr. Bosma beluistert: D O D E L IJ K voor D66.

Het enige dat mevr. Ollonkreng er tegenin kan brengen is dat D66 niet gelijk is aan D'66. Helaas klopt dat buitengewoon goed.
Tschüß, Evocatus
PS
Trouwens weer een mooi resultaat: 950 reacties en er komen er nog wel en paar.

Evocatus | 16-02-18 | 12:12

Vooral tegen Brussel zijn referenda zeer wenselijk want de Kamer laat het daar afweten. Er komt veel te veel gekte uit Brussel, tegen hoge kosten.
Nu ook weer die 3 ambtenaren die publicaties uit 27 landen gaan controleren op nep-nieuws, geholpen door vrijwilligers in de rol van verraders. Verraders en verklikkers die kennelijk overal verstand van hebben. Zo totaal idioot.
Het werkt niet en dus zal Brussel gaan pleiten voor uitbreiding van dit controle-orgaan; bureaucratie dijt altijd uit omdat de wensen ongebreideld en oneindig zijn. En de burger steeds maar weer betalen voor alle gekte zonder dat hij/zij een keus heeft.

marjen | 16-02-18 | 11:34 | 1

Inderdaad, de wet van Parkinson beschrijft precies wat bij de EU gaat gebeuren. Helaas zijn alle ambtenaren daar ook nog eens peperduur. Gelukkig betalen we ook de NPO 900 miljoen per jaar om ons te vertellen dat het nodig is.

O2Neutraal | 16-02-18 | 17:45

Geweldige spreeker die Bosma. Het is toch altijd genieten als hij spreekt.

loser | 16-02-18 | 11:18

Interessant debat. Maar als je op een bepaald moment alle betrokkenen gezellig bij elkaar ziet staan en ziet lachen, vraag je je wel af of dit allemaal geen toneelstukje is. Het bindend referendum is door de Kamer verworpen, dus lijkt het logisch de raadgevende variant ook op te heffen. Om hier dan weer een referendum over te houden is onzin. Ollongren overleeft dit makkelijk. Wel jammer, want er zal wel iets anders voor in de plaats moeten komen. Gelukkig hebben wij het EenVandaag-opiniepanel en Maurice de Hond nog.

Mannes | 16-02-18 | 10:47 | 1

Nee... Wat ik zag dat partijen die eigelijk niets of weinig met elkaar gemeen hebben toenadering naar elkaar zochten omdat er echt wat mis is met de democratie in Nederland. Als je de “Big Picture” ziet- met de EU erbij -wordt alles overduidelijk.
Deze wet mag en kan er nooit doorheen.

Datgingniegoed | 16-02-18 | 12:50

Ik heb gewoon gestemd toentertijd, volledig bewust van het feit dat het RAADgevend was. Het maakt mij eigenlijk niet eens uit dat ze de nee genegeerd hebben, ondanks dat ik nee stemde. Dat is nou eenmaal wat kan met een raadgevend iets. Wat mij het meest stak was het zeer zwakke politieke optreden na het referendum.

Rutte had wat mij betreft gewoon de nee een dag later naast zich neer kunnen leggen met wat voor degelijke reden dan ook. Dat had meer ballen getoond dan dat gedraai.

Wat uiteindelijk nu als redenvoering wordt aangedragen slaat gewoon nergens op. De burger is zich echt wel bewust van het feit dat het niet een bindend middel is. Het zou de minister sieren dat voordat ze deze wet afschaft, een nieuw bindend referendum invoert. Uiteraard willen ze dat niet, maar blijf dan met je poten van het huidige kleine stukje directe communicatie wat wij nog hebben af...

Peethee | 16-02-18 | 10:45

Subiet een bindend referendum invoeren! Onze politici zijn klaarblijkelijk niet te vertrouwen.

Dutch_Viscount | 16-02-18 | 10:40

Ik citeer: "Ik ben zelf Kamerlid geweest en weet dat je soms tegen je zin moet meestemmen met voorstellen"

Hoe zat dat ook al weer met Het Reglement van Orde?

*iets met stemmen gebeurt zonder last en ruggespraak mompelt*

*Zwarte lakstift pakt, regel doorhaalt en vervangt door "stemmen gebeurt onder dwang op straffe van een driedubbele hernia"

Bijtendehond | 16-02-18 | 10:25 | 2

Dan ben je dus het Kamerlidmaatschap niet waard. Al die lui moesten op zo´n moment een statement maken en de Kamer verlaten...
Maar ja....... macht en geld. En misschien wel de kans op zomaar een ongeluk.

Alexander Pechkop | 16-02-18 | 10:35

Alexander Pechkop | 16-02-18 | 10:35
Aan eenmalig statement heb je ook zoveel. Wordt de plek keurig overgenomen door het volgende volgzame type. Je moet binnen de kamer zorgvuldig je strijdpunten vinden en bevechten. Zo kan binnen de huidige coalitie plotseling de stekker er uit worden getrokken op elk willekeurig onderwerp. Denk maar niet dat alle coalitiekamerleden rustig op hun handjes zitten. Het is een continu gevecht om alle kikkers aan boord te houden. Een continue doodsstrijd van dit kabinet. Dat is ook meteen de reden dat D66 zo snel van start is gegaan met hun dossiertjes. Ze weten maar al te goed dat het morgen voorbij kan zijn in deze constellatie.

Rest In Privacy | 16-02-18 | 10:45

Inderdaad het is die verdomde EU die hier alles bepaalt.... en het merendeel van het volk verrekt het, of is te dom om dit te geloven. Zal wel een beetje meevallen zeggen ze tegen mij op verjaardagen. En ondertussen vreten die Europese ambtenaren de pensioenpotten helemaal leeg. Als ze 5 jaar daar werken, vangen ze even 2900 netto per maand. Waarom moet dit zo idioot??
Ook betalen ze minder loon-belasting dus houden veel meer over.
Niets rechtvaardigt een zo hoog pensioen na zo weinig werk, en dan ook nog eens een keer AOW vangen in eigen land.
Géén land in Europa laat zn werkenden zo lang werken als Nederland.
We mogen de gemiste inkomsten van Engeland ook bijpassen.
Ondertussen staan we wel als moderne slaven naar de Gouden Koets te zwaaien. Naar een familie die neerkijkt op het pleps, en die miljarden bezit, en dit vermogen ongestoord verder laat groeien. (Voor de wet zijn we toch allemaal gelijk???. Nou... echt niet!)
Waar is jullie verstand??
Overal in alle partijen worden mensen binnengebracht om een partij-structuur totaal te ondermijnen, in opdracht en volgens de regels van de Europese Unie. Dat is gebeurd bij de VVD (ooit een ¨rechtse¨ partij die opkwam voor kleine ondernemers), die nu uitblinkt in links-zijn. Zelfs binnen de VVD zijn mensen totaal tegen dit hedendaags beleid.
Ook zie je dit bij D66, een partij notabene die al zn kroonjuwelen, opgelegd door de EU overboord flikkert door die ingebrachte heks. Ook bij Baudet begon dit te spelen, hier waren ook een paar infiltranten bezig....
Alle regerings-partijen zijn spontaan vergeten waarvoor ze hier zitten.
Ze laten ALLEMAAL de oortjes hangen naar de Europese leiders.
Wat is hen toch allemaal beloofd?? Of.... wat weten ze....??
Mensen ... de EU WIL HELEMAALGEEN INSPRAAK!!! Volgens hen heb je toch gezien waartoe dit kan leiden met de Brexit. Geef het volk dus GÉÉN stem
Wordt toch wakker iedereen!!!!
Ik verkoop al jaren anti EU stickers (Fuck up met je EU) en ben al een keer anoniem opgebeld om hier mee te stoppen, maar bekijk het maar.
Het hele vak K loopt inmiddels achter de eisen en regels van de inderdaad BEA/de EU/ Bilderberg aan.
Maar ik kan u beloven: wie ons vrijwillig géén referendum meer toestaat, krijgt straks noodgedwongen met hooivorken te maken.
Ik kom uit Friesland, dus ze zijn in voorraad.

Alexander Pechkop | 16-02-18 | 10:06 | 3

Er komt geen opstand. De gemiddelde Nederlander is helaas alleen geïnteresseerd in vakanties.

Lefty-Messup | 16-02-18 | 11:02

Alexander Pechkop,
Blij om te lezen dat ik hierin niet alleen sta.
Alles wat u opnoemde, is zo waar, voorts heb ik dezelfde frustratie v. w. b. mijn omgeving. Voel me roepende in de woestijn, ook dat ze onze pensioenen op een schijnheilige manier naar de eu hadden overgeheveld, nota bene door een PvdA'er. Ze zijn ook met een missie bezig het kan gewoon niet anders. Ze doen er alles aan om het volk steeds verder te knechten. En dat lukt ze aardig, want het gros heeft een hypotheek en durft daarom niet zijn nek uit te steken. V.w. b. het lange doorwerken is gewoon een schande, onder het mom mensen worden ouder?! ik weet het niet hoor, maar in mijn omgeving, is oud worden eerder uitzondering dan regel. En ook al zou het zo zijn, de kwalen blijven en de slijtage ook. Een mens is in principe op na zijn 65e. Alles daarna is mooi meegenomen. Maar die " vluchtelingen " , moeten toch door iemand bekostigd worden. Deze regeringen van de afgelopen tijd, zitten het volk alleen maar dwars. Ergo nog, ze draaien er soms niet meer om heen, uitkomst referenda bevalt ze niet dus we gaan het afschaffen, rutte met zijn inlegvelletje, want hij dacht te weten wat het volk wil en dan die sleepwet nog. Die komt er hoe dan ook erdoorheen?!Ze wijzen met hun vingertje naar andere landen, maar zijn zo arrogant dat ze niet inzien ( of wel ) dat ze onze democratie de nek omdraaien en het volk uitbuiten. Die Rutte, Pechtold, Ollongren, Dijkstra, sukkel Klaver, zwakke Zeegers etc. Ik kan die misbaksels gewoon niet meer zien of horen. Stelletje volksverlakkers zoniet landverraders en idd wat u zegt, alles voor dat Eu, ten koste van u, ik en velen met ons. 1 rijk, 1 munt en 1 volk, daar is de eu mee bezig en heel toevallig met Duitsland wederom als roerganger. En we kijken ernaar en zien het gewoon allemaal gebeuren en er komen nog veel meer engere tijden aan. Wat een frustratie en ergernis als je er goed over nadenkt .
( mijn excuus, voor de fouten, maar ik tik vanaf mijn mobiel ).

Bad - Casey | 16-02-18 | 12:01

@Alexander Pechkop
Gelukkig nog mensen met een realistische kijk op zaken. Ik ben al enige tijd pis link met de manier waarop Nederland wordt bestuurd. Er staat een Mad Man aan het roer die moet zo snel mogelijk moet verdwijnen. Dit zijn geen volksvertegenwoordigers maar EU marionetten die geen affectie meer hebben met Nederland maar mee rijden op de corrupte EU trein. Autoritair gezag vergelijkbaar dan al niet gelijk aan communisme.

Datgingniegoed | 16-02-18 | 12:10

Nu snap ik waarom Jonkvrouw Ollekebolleke een paar weken geleden Terry begon te demoniseren, terwijl ze uit het debat tussen Terry en Halsema (Balie) allang had kunnen weten dat Baudet nogmaals voor de honderdste keer afstand had genomen van racisme in de Balie. Die bosfeeks wilde natuurlijk 2 kampen creeren, zodat Dennenbomen66 niet teveel last zou krijgen van haar ondemocratische beslissingen die ze nog door de Kamer moest loodsen. Ze vallen een ander aan met leugens (net zoals Zijlstra) om de eigen kiezer zand in de ogen te strooien. Dat is populisme.

Watching the Wheels | 16-02-18 | 09:57

Hear, hear!

Zelden zo eens geweest met een PvdA-er als nu.
En ook Bosma was aardig opdreef in zijn begrafenispak!

Aan het eind roept hij de burgers (ons) op om zsm handtekeningen in te gaan zamelen voor een referendum. Is GeenPeil 2.0 al opgestart???? Waar kan ik tekenen? Handjes uit de mouwen jongens, dat Ollenkreng moet gestopt worden!

Mark zit te Dutten | 16-02-18 | 09:55

D66: de nieuwe PvdA. Grappig om te zien dat de rollen altijd zullen blijven bestaan maar dat ze telkens door anderen worden ingenomen. In de jaren 50 en 60 waren de deugmensen katholiek, nu zijn ze links. Links was toen op vele gebieden vooruitstrevend. Nu wordt deze rol door rechts gespeeld. Links kenmerkt zich nu door dogmatisch denken en is slechts gericht op behoud van haar wankele positie. Ook grappig: links noemt zich ook nu nog steeds progressief.

0112358 | 16-02-18 | 09:55

Er meten ook meer mensen lid worden van het Republikeins Genootschap. Het is ook tijd om een Politieke partij te starten die streeft naar het uitreden van Nederland uit het Koninkrijk/Oranje BV.
--
Beetje lullig dat u allemaal een gratis werknemer bent voor die lui die 200 jaar geleden de troon gestolen hebben en zich over de rug van miljoenen Nederlanders, Indonesiërs, Surinamers, Slaven en Turkse/Marrokaanse immigranten walgelijk hebben verrijkt.
--
#WimLexit

Mark_D_NL | 16-02-18 | 09:46 | 2

#WimLexit
Da's een hele mooie.
We moeten de Oranjes de das omdoen.
Strak.
Tschüß, Evocatus

Evocatus | 16-02-18 | 12:23

Huize Oranje is mijn laatste zorg en zoveel financiele impact heeft dat ook niet op Nederland. Koning willem doet goede zaken mbt buitenlandse handels betrekkingen en koningin Maxima timmerd ook leuk aan de weg. Koning Willem is guilty of being oranje?

Datgingniegoed | 16-02-18 | 13:01

Die Jette van D66 zegt dat het wrr niet goed is omdat voor de kiezer niet duidelijk is wat er uiteindelijk met zijn stem gebeurt omdat het afhangt wat de coalitie daar mee doet. Dat geldt dus voor het GEHELE coalitie systeem! Met die redenatie kun je de TK verkiezingen ook wel afschaffen! Omdat 90 van de 150 zetels bij partijen horen die voor wrr in verkiezingsprogramma zijn, was de kiezer dus OOK niet zeker van wat er met z'n "adviserende" TK stem gebeurde...

Een betoog dat de wrr niet kan werken kan niets anders zijn dan een betoog dat de gehele democratie faalt, laten we het omdraaien, beide kunnen juist WEL werken.

een_mike | 16-02-18 | 09:41 | 1

Wat Jette en Ollongren willen is ook een einde aan de democratie en het herstel van een feodaal stelsel waarin de adel wordt rondgereden in een koets. De horreur dat mensen kunnen stemmen.

D66 zegt een ding bij de verkiezingen (stem op ons, bij ons is het referendum veilig) om daags daarna te pleiten voor het einde van een referendum. Ik zou mij opgelicht voelen als ik op die partij zou hebben gestemd. Democratie is bij D66 als een bus. Als je de stem binnen hebt, stap je uit de bus en doe je waar je zin in hebt.

El Rico Grande | 16-02-18 | 09:46

Pechtold zal wel bij de eerste hulp hebben gezeten omdat hij zijn tong had afgebeten want die Thierry heeft precies gedaan wat Pechtold hem toeriep, Thierry heeft met Ome Theo gebeld!!!!

Louise-in-de-pels | 16-02-18 | 09:39

referenda zijn een doorn in het oog bij the good old boys netwerken die met het passertje en winkelhaak zo eenvoudig zijn.

pedro300 | 16-02-18 | 09:12

Ik denk dat d666 de pvda achterna gaat.
Leeg gevreten door de vvd.
Dus jokkebrokje pegtold, op naar de 1 zetels.

Kanarie_Geil | 16-02-18 | 09:10

Verlang naar vroeger waar verraders en dieven met pek en veren door de straten werden gereden........ oh ja wat gebeurde er toen met heksen.....

Troyan horse | 16-02-18 | 09:07

Door de reaguursels heen lezend zien we dat 80% in het toneelstukje gelooft. Het is allemaal EU/NWO. Wat Trump nu in de usa omdraait wordt hier ingevoerd. En de mensen staan juichend op de banken hun eigen toekomstige armoede te supporten. Vrij triest wat we hier zien. Heb een daadwerkelijk medelijden met velen hier. Of je nu 60 of 20 bent, je zal de ellende van de EU vol in je bek krijgen de komende jaren.
--
Ollongren voert gewoon uit wat bea/eu/nwo wilt.. Jullie, velen, laten je zo naaien. ongelooflijk.. maar wel weer bier zuipen en lachen met Koningsdag! Jullie lachen je eigen beulen toe, sukkels...

Mark_D_NL | 16-02-18 | 09:05 | 6

#Nexit en #WimLexit. Wanneer Nederland de EU tot ziens zegt, los je een groot deel van de ellende al op. Immigratie beslissen we zelf wel over, Buitenlandse Inmenging kappen we mee, Rusland gaan we gewoon weer mee handelen. Lokala is niet meer een kut dorp Slovenië maar Groningen!
--
We stoppen ermee om de grote jongen uit te hangen. We gaan gewoon weer doen wat we altijd deden, Met iedereen zaken doen, en overal geld vandaan trekken. En kappen met de goedmensch te spelen. Turkije, gewoon zaken mee doen, maar geen verdere betrekkingen. Gene geld meer overhevelen naar Zuid Europa, terughalen pensioenen, onze Vissers voorrang geven boven de wensen van een nutteloze Franse keuterboer! En zo kan ik nog 1000en voorbeelden geven!
--
#WimLexit. Per direct stappen we uit het koningkrijk. WimLex pakt zijn spullen, Shell aandelen en flikkert op naar Argentinië. Hij mag van mij ook in Nederland blijven wonen, in 1 van die paleizen als een leuk relikwie uit vervlogen tijden. Maar dan moet hij wel op zo'n troon gaan zitten met een grote kroon schuin op zijn bolle kop, zodat mensen een kaartje kunnen kopen en kunnen hem uitlachen.
--
#Nexit #WImLexit ZSM! Red Nederland!

Mark_D_NL | 16-02-18 | 09:38

@Alexander_pechkop Eens.... Niets aan toe te voegen.

Mark_D_NL | 16-02-18 | 09:48

Geheel mee eens.
Alexander Pechkop | 16-02-18 | 09:27 Ook, het is erg gesteld met de Nederlander!

lanexx | 16-02-18 | 10:05
▼ 3 antwoorden verborgen

Je zal maar DDR66 stemmen en dan eerlijk naar je zelf kijken in de spiegel. Of laat je je leiden door de megafoon van de ivoren toren ?

Kamervraag | 16-02-18 | 08:58

Hoeveel mensen zouden nu hun d66 stem met terugwerkende kracht willen intrekken?

Rest In Privacy | 16-02-18 | 08:54 | 5

Niet zo veel mensen vrees ik. Deug 66 stemmers zien dit veel meer als een mogelijkheid ‘rechts’ de mond te snoeren. En dan is het per definitie goed is het idee.

HaatbaardKnipper | 16-02-18 | 09:49

Zeer wel mogelijk. Hoorde laatst al een D66-stemmer lelijke woorden gebruiken over Pechtold.

Braboblanke | 16-02-18 | 09:54

Vrij veel tegen geluid te horen uit hogere D66 kringen. Terlouw, van Ham, de Graaf.
Dit gemor gaat altijd een eigen leven leiden en dit vindt de kiezer doorgaans niet prettig. Ik gun het D66 van harte.

Rest In Privacy | 16-02-18 | 10:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Dit is simpel het uitvoeren van EU beleid. Volgens de EU methode. Dat DDR66 coryfeeën vanaf de tribune roepen dat ze het 'r niet mee eens zijn is louter voor hun eigen achterban. Dan lijkt het nog net alsof de partij wel ergens voor staat.
Zie ook DDR66 wat in 010 een verband aangaat met NIDA.

Chemokar | 16-02-18 | 08:44

Ach, uiteindelijk drijft de zittende macht de kiezer en het volk steeds meer richting de 'populisten', zoals zij ze graag noemen. Ze denken dat ze juist het tegenovergestelde doen! Over een paar jaar gaat de massa ze ook doorhebben!

Drunken_Pumpkins | 16-02-18 | 08:44

ach een week uitstel, net als met die donorwet.. dan lijkt het net of alsnog deze hele wet democratisch is weggestemd.. democratisch he, door 'onze' volksvertegenwoordigers. Dat is wat anders dan democratie van en voor het volk.

Maar goed, de komende jaren gaan we nog meer democratie meemaken. Waarin vooral de burger extra de middelvinger krijgt van corrupte omhooggevallen regenten die dan zelfs niet meer gaan liegen erom maar gewoon doorlopen en doorgaan..

fikkieblijf! | 16-02-18 | 08:39 | 1

Het juridische pad wordt ongetwijfeld gevonden, maar de winst van vandaag is dan voornamelijk dat nog meer mensen kennis kunnen nemen van de huichelachtige poppenkast, het dedain van de regering. Hoe langer dit duurt des te beter, omdat dit steeds meer kiezers van het kartel (bij gebrek aan een betere term) zal doen afwenden. Dat is de winst van vandaag. De stoelpoten onder de zetels van Rutte 3 beginnen al te rotten, de tijd zal nu zijn werk doen.

Foolonthehill | 16-02-18 | 09:00

Een belangrijk Kamerdebat, met 10 man en een paardenkop.
De rest kan er dus uit, dit ging prima.
Ik streef naar een Kamer met slechts 11 Kamerleden.
Nu wachten wat Hiddema uitzoekt over staatscourant , art,7 en 8.
Wilders nog steeds in de Doema?

gato | 16-02-18 | 08:36 | 2

Maak het die liegende nepministers nog makkelijk, goed idee.

Watching the Wheels | 16-02-18 | 08:42

+er

Watching the Wheels | 16-02-18 | 08:43

Zo ongelofelijk flauw dat die nepdemocraten66 steeds stellen dat de mensen bij het Oekrainereferendum om andere reden TEGEN het verdrag gestemd zouden hebben. Ik heb zeer doelbewust TEGEN gestemd, omdat in de verdragstekst ook stond dat er een militaire samenwerking zou komen. En die uitslag mochten ze ook nog naast zich neerleggen. Waar zijn die D66'ers in godsnaam bang voor?

Watching the Wheels | 16-02-18 | 08:34 | 4

Nieuwste beeld dat wordt neergezet is dat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond (!1!) dat het referendum vooral populair is onder laagopgeleiden en wantrouwende burgers.

Heb gisteravond het interview met Boris Ham gezien. Vind en vond die man een verademing. Ook toen hij nog Kamerlid was vaak naar zijn Vrijdenker filmpjes gekeken. Van der Ham staat voor een D66 waar ik op gestemd zou kunnen hebben. Ben ik nu nog steeds wantrouwend en laagopgeleid?

atheïstisch stemvee | 16-02-18 | 08:41

I.t.t. die PechtLUL had ik het verdrag helemaal doorgenomen en kon dáárdoor vol overtuiging tégen stemmen.

Zwizalletju | 16-02-18 | 08:47

En wat dan nog als Technocraten 66 gelijk zouden hebben bij sommige stemmers? Dat mag toch in een democratie, tegen iets zijn just because I can? Het eigen falen - geen draagvlak bij de burger - wordt als argument voor afschaffen gebruikt.

HaatbaardKnipper | 16-02-18 | 08:52
▼ 1 antwoord verborgen

De enige reden dat het kabinet kan stellen dat de wrr niet werkt is dat de uitkomst anders was dan zij wilden. Het is kinderlijk duidelijk dat als het oekraine referendum een JA had opgeleverd dit debat nu NIET had plaatsgevonden, laat ze dat maar eens ontkennen.

Ook kinderlijk eenvoudig is de enige reden van de haast en het niet referendabel willen maken van de intrekking, namelijk DOODSANGST voor een NEE antwoord. Terwijl hun eigen argumenten er juist op zouden wijzen dat het volk het met hen eens is en dus JA zouden stemmen, dan zouden ze dus met veel meer mandaat die route moeten kiezen. Het is een poppenkast van houten nepargumenten, maar achter de schermen is het overduidelijk een juridisch trucje verzonnen uit angst.

Laatste houten D66 argument is dat bindend referendum beter zou zijn, en omdat daar geen kamermeerderheid voor is het raadgevend dan ook maar niet.
Dus omdat je niet iedereen kan redden die verdrinkt, red je maar niemand, anders is het te verwarrend voor de drenkelingen.

een_mike | 16-02-18 | 08:23 | 3

En zo is het maar net. Het kartel moet natuurlijk niet hebben dat te pas en onpas aan de burger verantwooording moet worden afgelegd. Of telkens een ander geitenpaadje moet worden bewandeld om F YoU te zeggen tegen de uitslag. Kom nou, daarom heb ik niet 25 jaar lopen likken in de partij. Ik wil macht denknt men. Dus weg met het referendum.

HaatbaardKnipper | 16-02-18 | 08:34

En waarom is die meerderheid er nu niet? Omdat D66 tegen is. Waarom is D66 tegen? In hun verkiezingsprogramma zijn ze er vóór. Oh ja, ze zijn er nu tegen omdat ze in de coalitie zitten en het in het regeerakkoord staat dat ze tegen zijn.
Helemaal potsierlijk, de wet die ze zelf hadden ingediend voor het bindend referendum hebben ze niet verdedigd (moest van Raak doen) hebben ze tegengestemd. Hun eigen wet, die ze zelf hebben geschreven. Tegen, omdat het in het regeerakkoord staat.
Daarom is er geen kamermeerderheid voor. Dat komt door D66 zelf.

Stormageddon | 16-02-18 | 12:17

"Dus omdat je niet iedereen kan redden die verdrinkt, red je maar niemand, anders is het te verwarrend voor de drenkelingen."

Da's een mooie, die houden we er in.
Tschüß, Evocatus

Evocatus | 16-02-18 | 12:28

Referenda doen vermoeden dat se stem van de burger gehoord wordt. In werkelijkheid baseert de burger zich op waar het op dat moment machtigste medium hen mee indoctrineerd. GeenStijl zou kunnen vermoeden dat zij zich dan een rechtstreekse stem in de politieke koers verschaffen. De conclusie moet dan zijn dat democratie een farce is die met of zonder referenda doder dan dood is in een tijdperk van mediacratie waar de beeldvormer bepaalt.

Referenda zijn een leuke poging, maar zolang de heerschende media bepalen waar de burger zich op baseert en die burger zich onbewust is van de oogkleppen waarmee hij oordeelt, sterker nog: er stellig van overtuigd is dat ie slim genoeg is om een eigen mening te hebben, is meer democratie geen logisch gevolg van referenda.

Balgesjaakt | 16-02-18 | 08:17 | 7

@Balgesjaakt

Ehh wat probeer je hier nu te zeggen? Een referendum is onwenselijk omdat de burger niet de beschikking heeft over alle relevante informtie om tot een besluit te komen?? Als je dat bedoeld heb ik zelden zulke onzin gehoord.

Want in dat geval kunnen we *alles* afschaffen. Als de burger niet tijdens een referendum een geinformeerd besluit kan nemen , en daarom het referendum niet ok is, dan kunnen we tweede kamer verkiezingen ook afschaffen. Want hoe moet de burger in vredesnaam een juist geinformeerd besluit nemen over welke partij in het TK-stemhokje aangekruist moet worden. Ze worden namelijk geinformeerd daarover door de huidige machthebbende media. Dus TK verkiezingen afschaffen, gewoon lekker een dictator aanstellen voor life. Want mensen kunnen immers niet goed geinformeerd een hokje aankruisen.

peterdh | 16-02-18 | 09:07

dat hoor je mij niet zeggen peterdh. Ik constateer alleen dat de huidige democratie een farce is en dat het radicaal anders zou moeten in een rechtvaardig democratisch stelsel. Dat een referendum een gevoel van democratie wekt. Maar volgens mij is het beter om te weten dat je niet in een democratie leeft, dan te denken dat dat wel zo is.

Balgesjaakt | 16-02-18 | 09:24

@baalgesjaakt; 09:24 - 'Maar volgens mij is het beter om te weten dat je niet in een democratie leeft, dan te denken dat dat wel zo is.'
Dat is precies het probleem dat zij met het referendum hebben. Het maakt té duidelijk hoeveel zij het volk minachten en hoe weinig zij met enige echte democratie op hebben. Ze willen liever terug naar de situatie waarin zij kunnen roepen 'jullie mogen eens in de vier jaar stemmen, dus leven jullie in een democratie, al doen wij telkens het tegenovergestelde van wat wij beloofd hebben.'

VreemdEend | 16-02-18 | 12:17
▼ 4 antwoorden verborgen

Mevrouw was toch wel bang dat ze door willen zetten om te weten wie precies van de Raad aan die brief heeft gewerkt, en waar deze plotselinge wending vandaan komt. Ronald van Raak houd vol, ook dit zaakje stinkt.

lanexx | 16-02-18 | 08:16

Na de meewerkende oppositie onder Rutte I & II (nepparlement), lijkt er onder Rutte III weer echt oppositie te zijn. Dat is sowieso al winst. #halfvol

atheïstisch stemvee | 16-02-18 | 08:10

Ja dat zat er dik in. Mooi man!

Lupuslupus | 16-02-18 | 08:32

ongelooflijk dat statenloze zonder enig moreel meteen een Nederlands paspoort krijgen. En dat met het eeuwige geschreeuw van Nederland dat met 1 Nl paspoort o.a. IS figuren niet statenloos kunnen worden gemaakt en dus niet als ongewenst vreemdeling de toegang wordt ontzegt.
naast alle dissidenten, met elkaar in oolog verkerende moslimgeloven, nu weer deze onruststoker dit land in zodat we met zijn allen weer een 'bescherming' moeten bieden met onze eigen mensen en geld.
Dank voor onze regenten die vooral bezig zijn om het eigen volk nog meer de mond te snoeren en nog meer te zien als 'producten'.

fikkieblijf! | 16-02-18 | 08:47

Het afschaffen is een regelrecht bevel uit Brussel. Daar is gezegd: maakt niet uit hoe je t doet, áls je het maar doet. Trouwens, leuke verrassing voor degene die het lukt!
Brussel wil na Brexit en Catalonie nooit meer over een referendum horen. En zo zal het geschieden mensen. Mits we niet echt fysiek gaan protesteren met echte demonstraties bijvoorbeeld die het wereldnieuws halen, is deze slag verloren. We zijn van vrije satellietstaat van de USA vervallen tot een lastige kleine provincie in het Brusselse gewest.

Rest In Privacy | 16-02-18 | 08:07 | 1

Zeker een EU bevel. Rutte is in het kader van het Ukraine referendum streng toegesproken door Brussel / Merkel. Clean up your mess Mark, want anders mag je niet komen graaien uit de EU kas..... laatste waarschuwing....

HaatbaardKnipper | 16-02-18 | 08:41

Even wat anders dan wat waar de uitslag als van vast staat:

Gaat het OM Pechtold vervolgen wegens discriminatie van alle Russen?

Gaat het OM Rutte vervolgen wegens discriminatie van alle van oorsprong Nederlandse Nederlanders?

Is het al duidelijk hoe lang de VVD-bewindslieden over de kwestie Zijlstra aan het debatteren waren voor ze dachten er echt niet meer mee weg te komen?

ssvld | 16-02-18 | 08:05 | 1

Op vraag 2: Wilders gaat een artikel 12 procedure starten bij het Gerechtshof - tegen de discriminatie van de Nederlanders door Rutte - omdat het O.M. er geen zaak van wil maken.

Lupuslupus | 16-02-18 | 08:35

The taint of treason. This country reeks of it.
.
Tijd om op te ruimen mensen. Dit kan gewoon echt niet.

Parel van het Zuiden | 16-02-18 | 07:58 | 1

Drain the swamp.

HaatbaardKnipper | 16-02-18 | 08:58

Bosma weer een prima verhaal.
Als er iets is wat het politieke kartel haat is het wel macht verlies.
Het is niet: Wij dienen het volk, nee,... het volk is er louter om het politieke kartel te dienen. De arrogantie van de macht is stuitend.....
Het volk moet monddood gemaakt worden. En internet hoort staatspropaganda te zijn net als alle andere media kanalen. Noord Korea ligt dichterbij dan de landkaart doet vermoeden....

dijkbewaker | 16-02-18 | 07:42

Die koppen van Alexander en Kees V. Met de corrupte chocoladeprins.
“ En ik stel u graag voor aan Kees V. Hij doet alles maar dan ook echt alles wat u wenst.”
Doe eens op je knietjes Kees.

ristretto | 16-02-18 | 07:38 | 1

Het erge is dat ik die foto steeds weer zie wanneer ik de pagina ververs. Pechtold die onbeschaamd toegaf dat hij het verdrag niet eens had gelezen en KeesVee die draaide toen de uitslag van het referendum een nee was geworden. Gelukkig heb ik geen enkele D66 stemmer in mijn omgeving want die zijn uiteraard met hetzelfde sop overgoten.

Lupuslupus | 16-02-18 | 07:46

Dan zie ik de inbreng van bosma, koel, beheerst, met feiten, feiten, feiten, en uitspraken van d66 zelf schermend. Op een uiterst beheerste toon. Dat is wat ik zie... Wat lees ik in de Volkskrant:

"Briesen, stampvoeten, verbaal de D66'ers door elkaar rammelen; het zijn de enige wapens waarover de oppositiepartijen donderdag nog beschikken"

Echt he.... Ziek.

peterdh | 16-02-18 | 07:26 | 6

Ach ja, ik kan Ollongren en Pechtold zo langzamerhand ook niet meer objectief bekijken. Misschien krijgt Volkskrant wel bij voorbaat krampjes van PVV.

atheïstisch stemvee | 16-02-18 | 08:16

Gewoon op aandrang van de Russen , hadden zelfs al een filmpje klaar, moest Rutte het bekend maken, Die holde naar de krant en bleef zelf buiten schot.

gato | 16-02-18 | 08:51

Echt ziek, inderdaad. Maar de beelden laten anders zien. Mensen zijn niet allemaal achterlijk.

HaatbaardKnipper | 16-02-18 | 09:05
▼ 3 antwoorden verborgen

De 21e maart; maak massaal gebruik van uw recht. Geef uw stem af voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de sleepnetwet.

ristretto | 16-02-18 | 06:59

Godsamme zeg!

frisenfruitig | 16-02-18 | 06:55

Elke politicus heeft een hekel aan burgerlijke inspraak. Vroeg of laat dwarsboomt het hun belangen. Dus het referendum gaat sneuvelen.

priks | 16-02-18 | 06:27 | 1

Ja dat zal wel maar niet nadat de oppositie alles maar dan ook alles uit de kast heeft getrokken. Het is winst dat er dinsdag een 2e termijn komt, wellicht heeft mr. Hiddema nog iets gevonden - wat de wet betreft -. Tenslotte, beter strijdend ten onder dan op de knietjes alles over je heen laten komen.
Op bovenstaande foto zien we trouwens 3 criminelen(!) bij elkaar.

Het gaat nog leuk worden: Oekr. wil het hoofd van reller Sakaasjvili als hij in Nederland is. Mooi man!

Lupuslupus | 16-02-18 | 07:50

D(ood)'66 wil de Nederlanders dood maken: abortus, euthanasie, voltooid leven, toestroom immigranten met terroristische motieven... en nu de nog levende Nederlanders MondDood maken.

MickDjekker | 16-02-18 | 05:45 | 1

Wanneer dit de jarenlange verhulde Bilferbergagenda is? Dan is het niet best wat daar in het geniep allemaal wordt afgesproken. Van enige democratische zeggenschap blijft ook nog eens na het afschaffen van het raadplegend referendum weinig over. Begrijp ook niet, hoe misleidend ook, hoe mensen toch blijven stemmen op partijen die een graf delven voor de democratie en waar leugens in stand houden de norm lijkt te zijn?

Jan, Leiden | 16-02-18 | 06:28

Dit is mijn bericht vandaag aan D66:
Deze “bitch” Ollengren noemt men een “pluchevreetster”. Bah, wat een walgelijk mens is dit.
Hebben jullie dat niet door bij D66?
Hans van Mierlo zou zich omdraaien in zijn graf, als hij kon zien wat deze minister voor zgn. “ambities” heeft.
Ik heb hem, 53 jaar geleden !! , persoonlijk gekend en weet zeker, dat wat hier gebeurt met betrekking tot het referendum, hij ten allen tijde VOOR het referendum zou zijn.
Pechthold weet dat ook.!!! En heeft dat ook altijd gezegd. Ook dit “mannetje”is een bedrieger.

Even tot Hans van Mierlo (hij ziet dit vast wel, ook al is hij er niet meer): “jammer Hans, dat jouw idealen zo bezoedeld en bevuild worden door zgn “partij-genoten”.

Zelfs Eberhard van der Laan (die lieve man) liet zich door Ollekebolleke intimideren. Dat is algemeen bekend in Mokum.

Zij, Ollebolleke (Ollengren) zal het nooit winnen van wie dan ook.
De Nederlanders hebben geen behoefte aan dergelijke valse mensen.!
Ik ben woedend. En MET mij honderduizenden mede-burgers. Dus NEDERLANDERS, !!!!! Kasja.
Ga weg en ga “koken”.

Gatverdamme, wat een misselijk mens.

Louise
“oude vriendin van Hans” uit Amsterdam.

P.S. We zouden allemaal een mail aan deze Bitch moeten sturen. Jezus, wat ben ik kwaad op dat mens.

fonsa1944 | 16-02-18 | 05:22 | 6

hier nog een.
Wat een smerig wijf.
En vergeet Kees en Penthouse niet, boeven van de bovenste plank.

watmagjenogwel | 16-02-18 | 07:40

Goed verhaal. Laatst zei iemand van D’66 uit de gemeente politiek dat D’66 de meest democratische partij. Ik moest lachen. Heel hard lachen. Wat ik niet begrijp wanneer grijpt de achterban van D’66 eens in. Ze lopen slaafs achter Pechtold aan.

franck7020 | 16-02-18 | 08:08

Nou ja, lieve man. Een PvdA’ ert met dus een dubbele moraal, dat was de heilige Eberhard primair.

HaatbaardKnipper | 16-02-18 | 09:08
▼ 3 antwoorden verborgen

Rutte lacht zich de balletjes uit de broek om deze fantastische bliksemafleider en hoe hij toch bekwaam de Zweeds heks voor de vrachtwagen heeft gegooid.

daytripper | 16-02-18 | 03:46

Voorstel van wet van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum) zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-3... p.2 : " 1.2 Achtergrond - Er is de laatste decennia enorm veel geschreven over het instrument referendum. Het debat in Nederland is al meer dan honderd jaar oud. Staatscommissies zijn in die periode ingesteld om over de invoering van het referendum te adviseren1 . Vele debatten binnen en buiten het parlement zijn gewijd aan dit onderwerp. Een belangrijke mijlpaal in de discussie over het referendum is de invoering geweest van de Tijdelijke referendumwet (hierna: Trw) in 2002 door het tweede kabinet Kok2 . Deze wet werd nodig geacht door het toenmalige kabinet omdat de grondwetsherziening voor het bindend maken van het correctieve referendum gesneuveld was in de zogeheten «Nacht van Wiegel»3 . De tijdelijkheid van de Trw was gelegen in het perspectief van een hernieuwd traject van grondwetswijziging. Zolang die er niet was zou de Trw gelden, echter wel met een einddatum, te weten 1 januari 2005. Het kabinet Balkenende I trad aan in 2002 en kwam met een intrekkingwetsvoorstel. Dit nieuwe kabinet van CDA, VVD en LPF had geen behoefte aan een referendum. Voordat de intrekkingwet geëffectueerd kon worden viel het kabinet en kwam er een nieuw kabinet: weer onder leiding van Balkenende, maar nu met deelname van D66. Deze partij wilde niet medeverantwoordelijk zijn voor de intrekkingwet en daarom werd de intrekkingwet weer ingetrokken(!). Daarmee liep op 1 januari 2005 de Trw af. De leden Duyvendak en Dubbelboer hebben in 2004 nog geprobeerd de tijdelijkheid van de Trw af te halen, maar kregen daarvoor geen meerderheid4 . PvdA, SP, Groenlinks, D66 en LPF stemden voor, CDA, VVD, CU en SGP tegen. "
NB. CDA, VVD, CU en SGP vormen nu Rutte III, en dat is geen toeval.
"Vervolgens vond op 1 juni 2005 het raadplegende referendum over de Europese Grondwet plaats. Dit referendum kon doorgang vinden doordat een meerderheid van de beide Kamers het initiatiefwetsvoorstel van de leden Karimi, Dubbelboer en Van der Ham steunden5 . Met name de opstelling van de VVD-fractie was hierin doorslaggevend6 . Deze fractie steunde het initiatiefwetsvoorstel, mede omdat ze de redenering van de Raad van State overnam dat er eigenlijk sprake was van een grondwetsaangelegenheid en dat daarvoor een tweede lezing geldt met tussentijdse verkiezingen7."
Ondanks de hoge opkomst, werdt de raadgevende uitslag van 2005 terzijde gelegd door de Regering. Een jaar later maakte Rutte op 9 maart bekend kandidaat-lijsttrekker te zijn.

rmstock | 16-02-18 | 03:35 | 1

Tijdens de campagne van het referendum over de Europese Grondwet verklaarde D66-minister Brinkhorst dat "het licht uit zou gaan" in Nederland als er 'nee' gestemd zou worden.
Uiteindelijk bleek men slechts in 26 van de 467 gemeenten hiermee in te stemmen. In de rest niet. De overgrote meerderheid van de kiezers in Nederland stemde met 61,5% tegen het aanvaarden van dit ongrondwettelijke verdrag.
Het licht bij de Nederlandse burger brandt.
Wanneer gaat D66 eindelijk het licht zien en als demagogische partij beseffen dat weldenkende burgers hen dit al jarenlang aan het licht willen brengen?

drs.Nee | 16-02-18 | 04:21

Twee denksporen.
1e de referendumwet gaat wel of niet vermoord worden;
2e de verkiezingen in maart worden indirecte peiling over hoé Nederland denkt over afschaffing van referenda.
Voordeel: de timing is in zoverre gelukkig, dat Nederlanders er wel 'n maand over kunnen worden herinnerd, dat ondanks hun meerderheid vóór referenda, de vier partijen VVD, CU, CDA en D'66 tóch tegen de wensen van de meerderheid van de Nederlandse bevolking ingaan.
Nadeel: het dociele karakter van de Nederlanders is volgzaamheid, onder 't murw afgestompte motto van 'of je nu door de kat of de hond gebeten wordt; 'we' worden toch wel belazerd'.
De mate waarmee in deze weken de bevolking tot verontwaardiging kan worden gewekt, zal maken, of de coalitie-partijen stevig verliezen.
De gedachte, dat zelfs oud-D'66-lijsttrekker, Jan Terlouw, openlijk kritiek levert op het referendum-afschaffings-besluit van D'66 is veelzeggend.
(dat de jeugd van D'66 nog gewoon wordt afgepoeierd met bek-houden-jullie is wel duidelijk; die gassies zitten nog in de wachtkamer en eten nog aan de kindertafel waar niets te besluiten is; want partijpolitiek wordt alleen bepaald aan de volwassentafel van de 'groten' binnen D'66)
Ach, wat ik verwacht is logisch.
Het referendum wordt tóch afgeschaft, de coalitiepartijen worden afgestraft, en binnen 'n paar maanden ontstaat er oorlog tussen Amerika en Turkije als gevechten tussen NATO-landen; en dan richt iedereen de blik op Rusland en Noord-Korea, in hoeverre Amerika zelfs op meerdere fronten tegelijk oorlog wil gaan voeren. (ja dus, dat doet Trump) Dan moet 'Europa' zich scharen bij het Amerika-kamp, en dan zijn al deze 'dorpsroddels' binnen Nederland voor jaren uit beeld. So sad.

Der Paulie | 16-02-18 | 03:15 | 1

Hmm en daarmee door de dienstplicht 17-45 jarige mannen (en sinds dit jaar verplicht vrouwen) als veevoer in diezelfde conflicten uitbannen.. wat een zieke bende! Zo kom je in een keer van de nog overgebleven vitale Nederlanders af.. bahbah!!

All_Anonymous | 16-02-18 | 09:10

Een belangrijke referentie in het advies rapport 18 van de RvS : www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksov... p.6 : "[ ... ] De Afdeling stelt vast dat, gegeven de keuze van de regering om de referendabiliteit uit te sluiten, de daartoe in het wetsvoorstel opgenomen methode in juridische zin effectief is.18 De combinatie van de artikelen I en V, in samenhang met de directe inwerkingtreding en de terugwerkende kracht tot het moment van bekrachtiging heeft tot gevolg dat er geen onduidelijkheid kan bestaan over de uitsluiting van de referendabiliteit van het voorliggend voorstel, inclusief de periode die ligt tussen bekrachtiging en inwerkingtreding. Deze wetstechnische voorziening geeft de Afdeling dan ook geen aanleiding tot nadere opmerkingen. [ ... ]
18 In de toelichting bij de Wrr is de mogelijkheid om bij latere wetten deze van referendabiliteit uit te sluiten onderkend. Zie Kamerstukken II 2005/06, 30 372, nr. 3, blz. 10" zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-3... (Voorstel van wet van de leden Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham, houdende regels inzake het raadgevend referendum (Wet raadgevend referendum)) "

Overzicht van de 136 publicaties in het dossier van Dubbelboer, Duyvendak en Van der Ham : zoek.officielebekendmakingen.nl/dossi...
Interessant is de evaluatie Referendumcommissie (9233 kB) 30-08-2016 | Bijlage bij Kamerstuk 30372 nr. I | Eerste Kamer, Onopgemaakt zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-7... op p.38 : "Wat is er in de associatieovereenkomst met Oekraïne afgesproken? [ ... ] Over deze samenvatting De Referendumcommissie baseert zich voor deze samenvatting op de associatieovereenkomst zelf. De tekst hierna is daar een korte, vereenvoudigde weergave van. Bijlagen zijn niet in de samenvatting opgenomen. De verwijzingen naar artikelen uit de associatieovereenkomst zijn bedoeld om de breedte van de overeenkomst te illustreren en zijn geen volledige weergave van alle artikelen. Waar ‘partijen’ staat, worden bedoeld: de EU, haar lidstaten, Euratom en Oekraïne. U vindt de associatieovereenkomst op Overheid.nl: " zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2....
Tractatenblad van Het Koningkrijk der Nederlanden 14 (2014) Nr. 1 A. TITEL Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en haar lidstaten, enerzijds, en Oekraïne, anderzijds (met bijlagen, protocollen, gezamenlijke verklaring en slotakten); Brussel, 21 maart 2014 / 27 juni 2014 zoek.officielebekendmakingen.nl/trb-2...
Het gaat dus om Atoomenergie en alles wat daarmee te maken heeft, zoals Uranium , LEU en HEU, de verwikkelingen van het Amerikaanse Statedepartment van 2009 t/m 2015 in de Oekraïne, en het pay to play schema van de Clinton Foundation in relatie tot Uranium One. Er is aardig wat geld gespendeerd door de Nederlandse Overheid aan dat referendum uit 2016. Uranium and Atoomenergie in relatie tot de Oekraïne is waarschijnlijk zeer big business ook voor Nederland.

rmstock | 16-02-18 | 02:34 | 1

Pechtold is overigens al bezig met zijn exit uit Den Haag, hij weet heel goed dat hij de volgende verkiezingen niet gaat overleven. Hij zal nu de regeringsdeelname verzilveren in de hoop dat zijn trouwe dienst beloond wordt met een of ander Europees baantje. Al moet hij Nederland verkopen; hij doet het. Zijn opvolger mag de rotzooi opknappen.

Panos88 | 16-02-18 | 02:22 | 4

Helemaal mee eens.

MickDjekker | 16-02-18 | 05:48

Jammer genoeg staan de nieuwe kereltjes Jetten al klaar in de coulissen. En die hebben nog nooit van Van Mierlo gehoord

Wim_Kut | 16-02-18 | 08:25

Dat gevoel heb ik ook. Hij is opvallend afwezig als het gaat om het bemachtigen van posities binnen de regering. Hij heeft Ollongren naar voren geschoven, die haalt de kastanjes uit het vuur en hijzelf opereert nu in de luwte om zijn toekomst (wat dat dan ook is) veilig te stellen.

Braboblanke | 16-02-18 | 10:02
▼ 1 antwoord verborgen

Vreemd eigenlijk.
Het plan on de Wrr af te schaffen is er nu alweer een tijdje, en de Raad van State heeft zich er ook al over uitgesproken. Alles zou nu voor elkaar moeten zijn.
Heeft RvS zn werk niet gedaan?
Heeft het Kabinet (BZ) de zaak niet deugdelijk voorbereid?

Wat n vreemd verhaal is dit toch!

Munchhausen | 16-02-18 | 01:32 | 1

Typisch voorbeeld van de arrogantie van de macht. We hebben de meerderheid, dus waarom zouden we met een goede onderbouwing komen? We gaan die wet afschaffen. Punt.

Wobbelplatte | 16-02-18 | 01:39

Ik stond op het punt nav de uitmuntende rede van Bosma het woord " briljant" te gebruiken , want dat is wat past. Maar velen gingen mij voor .
Deze man met zijn onderkoelde beheerste toon kan groot worden .
Ik wens hem alle succes van de wereld. laten we hem een hart onder de riem steken : M.Bosma@tweedekamer.nl of twitter : @Martinbosma_PVV

daytripper | 16-02-18 | 01:19

Wat is iedereen toch verliefd op 'democratie' je zou bijna denken dat het een religie is..

JensDensen | 16-02-18 | 01:00 | 3

Vertel, hoe had u het graag gezien?

Panos88 | 16-02-18 | 01:07

Dat zijn ongeveer de twee gunstigste opties voor iedereen tot nu toe.

MogeWijEveOvergeve | 16-02-18 | 01:11

Elk systeem heeft zijn nadelen, dat moge duidelijk zijn. Maar van alle bestuurssystemen die er in de geschiedenis van de mensheid zijn ontwikkeld, is de (parlementaire) democratie, in combinatie met het vaststellen van universele mensenrechten en staatsrechtelijke beginselen zoals de scheiding der machten, de minst slechte optie die er te kiezen valt.

Braboblanke | 16-02-18 | 10:05

Wat hoor ik die Bosma graag, aardig wat liever als die Baudet, die heel intellectueel wil doen, en daardoor struikelt!
Ik vind Bosma met kop en schouder boven de rest uitsteken qua dossier kennis!
Laat Geert maar een stapje terug doen, en Bosma 1e man zijn!

vluchtelingallergie | 16-02-18 | 00:52 | 6

Bosma is een topper en Van Raak en die Dierenpoes deden het ook erg goed..... Thierry moet weliswaar nog veel leren maar hij was toch degene die riep 'hoofdelijke stemming' en onder die druk moesten de regeringspartijen bakzeil halen..... en gaan we dinsdag verder

Fatwabuster | 16-02-18 | 01:08

Hij moet wel een beetje aan z'n presentatie werken. En proberen dat Noord-Hollandse accent van zich af te werpen. Ik luister er graag naar, maar ik ben altijd bang dat'ie vroeg of laat over z'n woorden struikelt.

mykdelta | 16-02-18 | 05:08

Zelfs Kuzu was goed.

gato | 16-02-18 | 09:25
▼ 3 antwoorden verborgen

Het debat wordt volgende week vervolgd en de stemming is pas donderdag, maar volgens de twitter van de TK is het al klaar. Nepnieuws.

Coalitie schrapt raadgevend #referendum
#debatinhetkort #referendumdebat
mobile.twitter.com/2eKamertweets/stat...

Stormageddon | 16-02-18 | 00:42 | 5

Op de aan de tweet gelinkte pagina staat wel dat het debat nog doorgaat:
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plena...
Lijkt vooral een voorbarige keuze van de titel/tweet waarvoor niemand de moeite heeft genomen die te wijzigen.

radiatorknopje | 16-02-18 | 01:10

Hmmm. Volgems Pritt is het account van BiZa. Dus Kajsa Ollongren beheert zelf het account van het instituut dat haar moet controleren?
mobile.twitter.com/Pritt/status/96428...
Wat een farce.

Stormageddon | 16-02-18 | 01:45

Begint zo langzamerhand pathetisch te worden hoe deze regering te werk gaat. Je zou toch denken dat dat weinig mensen kan ontgaan.

radiatorknopje | 16-02-18 | 07:49
▼ 2 antwoorden verborgen

Hoogmoed komt voor de val. Een tegeltjeswijsheid. Cheers!

Een vrije paling | 16-02-18 | 00:33

Beste mensen,
Ik ga zo weer naar het plafond staren, moet morgen wederom werken.
Ik vond het weer leerzaam, blij dat Geenstijl bestaat.

Bad - Casey | 16-02-18 | 00:24

Bosma is zo goed. Als hij nou eens de nummer één zou zijn ...
Schrijft een oud-D66-stemmer. Nu ongelooflijk veel spijt. Geen haar op mijn hoofd die er nog aan denkt om ooit nog op die partij te stemmen. Het liefst zou ik mijn stem met terugwerkende kracht terug vorderen.
(Laatste verkiezingen gelukkig al niet meer.)

nemoj me jebat | 16-02-18 | 00:24 | 3

Alleen deze regering kan met terugwerkende kracht zaken regelen....... de RvS stond er bij en keek er na.

Fatwabuster | 16-02-18 | 00:30

Tja, ik was ooit nog lid van die club. Met de benoeming van Thom de Graaf als burgemeester was ik lid af. Toen is de teloorgang en uitverkoop van de kroonjuwelen begonnen, wat mij betreft. Club van rubberen ruggegraten.

Stormageddon | 16-02-18 | 00:33

Bosma is goed in de positie die hij nu heeft als nummer twee, hij weet uitstekend de bewegingsvrijheid te benutten die hij nu heeft. Partijleider zijn is toch een ander spelletje, daar is een bepaalde robuustheid voor nodig; zeker bij de PVV.

Panos88 | 16-02-18 | 00:39

Hier de beargumentering door de vice-president van de Raad van State, J.P.H. Donner : www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksov... "[ ... ] 1. Motivering intrekking a. Algemeen Over de vraag of en zo ja in welke vorm referenda onderdeel zouden moeten zijn van het wetgevingsproces bestaat in Nederland al geruime tijd discussie. De Afdeling heeft zich in eerdere adviezen ook verschillende keren uitgesproken over de grondwettelijke en andere juridische aspecten van diverse referendumvarianten.2 Tegen de achtergrond daarvan onthoudt zij zich thans van algemene beschouwingen over de figuur van het raadgevende, correctieve wetgevingsreferendum. De vraag of intrekking van de Wrr wenselijk is, is een vraag die door de wetgever moet worden beantwoord. Uit een oogpunt van kwalitatief goede wetgeving is het echter wel van belang dat deze bestendig3 is en dat gelet daarop de noodzaak van een eventuele aanpassing of intrekking van een wet overtuigend wordt gemotiveerd.4 [ ... ]
2 Zie onder meer het advies van de Raad van State van 11 oktober 1999 over enkele aspecten van een (raadgevend) correctief referendum, Kamerstukken II 1999/2000, 26 800 VII, B en het advies van de Raad van State van 28 januari 2000 over de Tijdelijke referendumwet, Kamerstukken II 1999/2000, 27 034, B. zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-2...
3 De Wrr trad in werking op 1 juli 2015. Op grond van artikel 123 Wrr dient de wet binnen drie jaar na de inwerkingtreding te zijn geëvalueerd.
4 Zie ook Kamerstukken II 2012/13, 33 452, nr. 4 www.eerstekamer.nl/behandeling/201210... "

In referentie 4 wordt de beargumentering van de RvS voor "de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het intrekken van de langstudeer-dersmaatregel, met memorie van toelichting" opgevoerd : "Wat de financiële taakstelling betreft, wordt volstaan met de constatering dat er door de gewijzigde samenstelling van de Tweede Kamer niet langer steun bestaat voor de reeds ingevoerde maatregel en dat een dekking is gevonden voor de kosten die aan intrekking zijn verbonden.5" en "Daarbij kan aangetekend worden dat het intrekken van de maatregel gerechtvaardigd wordt door de wens van een zeer grote meerderheid in de Tweede Kamer de maatregel af te schaffen en de zekerheid die de regering wil bieden aan studenten en instellingen"

rmstock | 16-02-18 | 00:21 | 1

Dat is die cirkelredenerde voetnoot. De motivatie van het advies is dat er een meerderheid van de kamer voor is, onder de adviserende voorwaarde dat die intrekkingswet overtuigend is gemotiveerd.

De motivatie zelf die moet overtuigen ontbreekt ten enenmale.

Stormageddon | 16-02-18 | 00:30

Ik vind dat Bosma hier een uitstekende speech heeft gehouden, en dat zeg ik als niet-PVV'er. Tikkeltje te vilein zo nu en dan naar mijn smaak, maar dat heeft Ollongren dan ook volkomen over haarzelf afgeroepen de afgelopen weken.

Panos88 | 16-02-18 | 00:20

Bosma is absoluut briljant. Wat een speech. Pijnlijk waar, zo to the point.

Masturwasbeert | 16-02-18 | 00:20 | 1

Ja, nu nog iets meer sarcasme en snerend cynisme, en Bosma kan zich meten met mijn idool Nigel Farage. Bosma is inderdaad één van de weinige politici die zo’n goed verhaal kunnen afsteken.

Brou Is Back | 16-02-18 | 01:26

Referendumdump: Halbe was er niet bij.

Omebert | 16-02-18 | 00:18

Volgens onze regering zijn wij te dom om beslissingen te nemen en daarom moet het referendum worden afgeschaft. "Want het heeft niet gebracht wat ervan verwacht werd."
Hoe dom is de regering dan zelf niet? Want hier in NL komt een referendum er pas op een moment dat de bevolking het NIET eens is met een voorgenomen regeringsbesluit. Dus per definitie zal de uitslag zijn, dat het volk het NIET met de regering eens is. Ergo bracht het Oekraine-referendum EXACT wat ervan verwacht werd. Maar de werkelijke reden is overduidelijk dat ze geen tegenspraak willen, en wij worden door de regering dus weggezet als debielen want zij zijn superieur.

Animal Farm (George Orwell, 1945!) op zijn best. Laat ik me ook eens arrogant gedragen: ik schat dat 98% van iedereen die jonger is dan 50, dit boek nooit gelezen heeft. (want van na de Mammoetwet, die ons onderwijs zo ongeveer begroef.) Hier 1 quote: "All animals are equal, but some animals are more equal than others."

_kees_ | 16-02-18 | 00:10 | 2

Maak daar maar minstens 60 van, want de Mammoetwet is rond 1968 ingevoerd....

Brou Is Back | 16-02-18 | 01:23

Toegegeven, ik heb het niet gelezen. Maar de strekking, in combinatie met enkele citaten uit het boek, maken mij meer dan duidelijk waar het over gaat.

Braboblanke | 16-02-18 | 10:09

Nogmaals:

Diegenen die zich beroepen op de parlementaire democratie als enig democratisch instrument, waarmee keuzes voor dit land mogen worden gemaakt, vergeet dat in de verkiezingsstrijd, heel vaak cruciale thema’s zoals oa. onze soevereiniteit en zoals de chaotische instroom van migranten, de sleepwet en nu het afschaffen van het referendum (Referendump), niet aan bod komen.

.
Dit soort voor de partijen heikele thema’s wordt dan juist gemeden, en voor de kiezer uit het zicht gehouden, of ze spelen dan op dat moment überhaupt nog niet, zodat het ook niet in het bewustzijn van de stemmer opkomt, als hij weer eens een rood kruisje mag zetten.
.
Impliciet zeggen politici, als ze bewust bepaalde thema’s uit de aandacht houden, dat ze dit soort thema’s belangrijk/heikel vinden, maar niet aan het volk willen voorleggen,…. bang dat hun (verborgen) agenda wordt gefrustreerd of voor hun eigen politieke hachje.
.
Na de verkiezingen worden er dan beslissingen genomen over deze stiekem meegelifte thema’s terwijl de politici zich dan ineens beroepen op de parlementaire democratie.
(We hebben met z’n allen besloten dat…)
Het volk heeft dan geen inbreng meer,… en heeft enkel het nakijken.
.
Verder is een referendum, in tegenstelling tot wat politici vaak beweren, veel duidelijker voor de burger dan verkiezingen omdat bij een referendum één bepaald (als het goed is duidelijk ondubbelzinnig geformuleerd) thema aan bod komt.
.
Bij een referendum kan men niet op een persoon stemmen maar op een thema/onderwerp, waardoor het vervuilende effect
bij verkiezingen, dat de voorkeur voor één politicus de keuze bepaald, vermeden wordt.
Bij verkiezingen moeten, voor een afgewogen keuze, alle programma’s van alle partijen naast elkaar gelegd worden (geen beginnen aan voor de meeste mensen), terwijl die partijen met oppervlakkige korte verkiezingsslogans en met persoonsverheerlijking de kiezer naar zich toe proberen te ver-/misleiden.

.
Mooie democratie.
.
Daarom hebben referenda zin.
Onder andere om politici bij te sturen als ze besluiten nemen over achtergehouden en onverwachte thema’s die veel impact hebben voor de burger .
.
En dan nog dit:
Heel veel mensen stemmen bij verkiezingen uit gewoonte op dezelfde partij omdat ze dat altijd gedaan hebben. Ondanks de diversiteit van onderwerpen in een verkiezingsprogramma, ... en dus ook de diversiteit aan voorkeuren mbt die onderwerpen.
Onderwerpen die bij verkiezingen in de partijprogramma's allemaal in een keer meegenomen worden. Bij een referendum heb je dit 'gewoonte-stemmen' niet, waardoor er veel gedifferentieerder en bewuster voor of tegen een bepaald onderwerp gekozen kan worden.

DEMOCRATIE IS TE BELANGRIJK OM ALLEEN AAN POLITICI OVER TE LATEN

Kijkeensaan | 16-02-18 | 00:02 | 3

Kijkeensaan | 16-02-18 | 00:02,
Klopt allemaal bijna wat u zegt, maar iets zegt mij dat de meeste reaguurders dit al wisten, dit is/was niet bedoelt om uw reactie tekort te doen, integendeel zelfs.
Het is juist goed dat iemand zoals u, het nog eens nagenoeg haarfijn uitlegt wat er echt loos is.

Bad - Casey | 16-02-18 | 00:13

@Kijk eens aan
Raak! +10

toetssteen | 16-02-18 | 00:18

als democratie echt zou werken hadden politici het allang afgeschaft, de partijen met een D in de naam als eerste. wij worden geregeerd door shell en haar aandeelhouders.

peter van dijk1186 | 16-02-18 | 06:44

Op dit moment niet in Nederland en kan daardoor ook niet stemmen in Maart.
Maar ik zou iedereen aanraden om in Maart op een partij te stemmen die VOOR behoud referenda is cq lokale partij.

litebyte | 16-02-18 | 00:02 | 1

Gelukkig doet de PVV ook in mijn woonplaats mee dus ik heb een makkie.

Lupuslupus | 16-02-18 | 09:22

Wie had dat ooit gedacht, een betoog van een PvdA-er op GeenStijl?!

duh! | 15-02-18 | 23:56 | 1

De kapotte klok analogie.

Van Urk | 16-02-18 | 01:28

Bij een bindend referendum wetsvoorstel meteen inbakken dat de wet alleen door het volk via een referendum afgeschaft kan worden en dat politici buitenspel staan.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 23:44

Wet op de Raad van State, art. 27b
1 De adviezen zijn met redenen omkleed.
2 Degene die in de vergadering van de Afdeling advisering een van de meerderheid afwijkende mening heeft kenbaar gemaakt, kan een afzonderlijk advies uitbrengen.
3 Dit advies wordt bij het advies van de Afdeling advisering gevoegd.

De redenen ontbreken.

En de adviezen moeten krqchtens art.26 van de Wet op de RvS worden gepubliceerd volgens art.9 van de Wob, en die luidt:

1 Het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat draagt zorg voor het openbaar maken, zo nodig en mogelijk met toelichting, van door niet-ambtelijke adviescommissies aan het orgaan uitgebrachte adviezen met het oog op het te vormen beleid, tezamen met de door het orgaan aan de commissies voorgelegde adviesaanvragen en voorstellen.
2 Uiterlijk binnen vier weken nadat de adviezen zijn ontvangen heeft openbaarmaking plaats en wordt daarvan mededeling gedaan in de Staatscourant of een andere vanwege de overheid algemeen verkrijgbaar gestelde periodiek. Van een gehele of gedeeltelijke niet-openbaarmaking wordt op gelijke wijze mededeling gedaan.

Bon. Nu nog even uitzoeken wat de sanctie is. Helaas zijn de vice president en de staatsraden immuun voor rechtsvervolging. Maar de minister niet.
Vroeger hing er nog wel eens jurist in de panelen die dat zo even uit de mouw schudde, maar ik moet nu allemaal zelf opzoeken.

Stormageddon | 15-02-18 | 23:43 | 7

Goed werk Stormageddon!

daytripper | 16-02-18 | 08:52

Stond niet in de Staatscourant, dus Hiddema doe je werk.
Trouwens Baudet was gisteren ook goed bezig, net als van Raak en Bosma.

gato | 16-02-18 | 09:05

Succes Stormageddon met het uitzoeken.

Lupuslupus | 16-02-18 | 09:21
▼ 4 antwoorden verborgen

Vooruitlopend op de lessen staatsinrichting, die ons toekomstig staatshoofd in China gaat volgen om zich voor te bereiden op haar baan, is het alvast afschaffen van het referendum een mooi kado.

Leptob | 15-02-18 | 23:27 | 9

@ Berbaar | 15-02-18 | 23:52 |
De vraag is: vind u dat OK, dat niemand met ze wil samenwerken? En u noemt het ‘een clubje’, in werkelijkheid gaat het om de tweede partij van het land, en meer dan 1 miljoen kiezers. Idioten zitten er meer bij D’66, zo blijkt. En toch willen allerlei partijen met die partij samenwerken. Volkomen geschift, als je erover na zou denken..

duh! | 16-02-18 | 00:01

@ Ongeblustekalk | 15-02-18 | 23:59 |
Zielig zielig dit commentaar. En onbegrijpelijk (tweede helft van de eerste zin, tweede zin). Net als uw onbegrip over het referendum (en onvermogen om correct te spellen en een paar euro neer te tellen voor een premium account, maar daar zullen we het maar niet meer over hebben ;-))

duh! | 16-02-18 | 00:07

duh! | 16-02-18 | 00:07
Ik weet zeker dat mijn analyse correct is. De vorm kan verschillen, maar het klopt.
Kan je het mee doen. Pun intended.

Ongeblustekalk | 16-02-18 | 00:20
▼ 6 antwoorden verborgen

Wauw! Martin Bosma en Thierry Baudet, lekker potje gebroken vandaag. Ik verslikte me in mijn jenever..
Wetsvoorstellen komen eerst in de Staatscourant heb ik op de Mulo geleerd, voordat ze van kracht worden!
Laat de oppositie nou ook maar eens een geitenpaadje benutten...

bolletje kaas. | 15-02-18 | 23:25

Bosma briljant! Deze man heeft MP kwaliteiten.

Knoopsgat | 15-02-18 | 23:25 | 3

Die in en in zure kop van Ollogren bevestigd jouw analyse in elk geval wel..

HaatbaardKnipper | 15-02-18 | 23:46

@ Knoopsgat
Hij heeft parlementariërskwaliteiten, is supergoed in oppositie voeren. Dat in ieder geval.

duh! | 15-02-18 | 23:47

Heerlijk betoog!

Brentjeee | 16-02-18 | 00:12

Een raadgevend referendum wil men niet maar een bindend referendum wel??? Kan iemand mij uitleggen waarom je wel een bindend referendum zou willen hebben als je als politiek nu al van alle referenda met 100% niet de uitslag van het volk gevolgd hebt?

Sinclair | 15-02-18 | 23:19 | 1

Een bindend referendum werd onlangs weggestemd door D666.! Dus ze liegen dat ze barsten.

Lupuslupus | 15-02-18 | 23:22

Nu op Jinek Frans Timmermans met een Castro baard. WAHAHAHAHAHAHAH, uitgestelde midlife crisis?

Panos88 | 15-02-18 | 23:19 | 8

Paulus de Boskabouter, daar lijkt hij op alleen met gemeen glimlachje.

HaatbaardKnipper | 15-02-18 | 23:55

@ HaatbaardKnipper | 15-02-18 | 23:55
Dan zal het tijd worden voor een goede knipbeurt, haartbaardknippert.

Panos88 | 16-02-18 | 01:11

Wat een ergelijk kutwijf is die Jinek, alleen maar framen nooit iemand uit laten praten wanneer ze het niet met de mening eens is.
Dat is een hele goeie als vervanging voor ollondinges, wat een ergelijke zooi.

watmagjenogwel | 16-02-18 | 07:12
▼ 5 antwoorden verborgen

Dit politiek schouwspel laat dus tevens zien dat de islam ook via de democratische weg geen enkel bestaansrecht zal hebben. Dat is toch fijn om te weten.

Bill Cosby | 15-02-18 | 23:19

Hoe meer je er in verdiept hoe stuitender het lage niveau van deze regering is: RvS stelt eigenlijk constant dat er wel een betere motivering moet zijn dan aangereikt. Ze komen ook nog met:" Om de referendabiliteit van de intrekkingswet uit te sluiten dient daarom in de wet ook een voorziening te worden getroffen om de uitgestelde inwerkingtreding die uit de Wrr zou voortvloeien, teniet te doen." Feitelijk kan je dit onderdeel van de wet pas omzeilen als je dit eerst juridisch mogelijk maakt. Oftewel de wet raadgevend referendum heeft nooit bedoeld om onderhavige wet zonder referendum af te schaffen. De regering moet hieruit concluderen dat ze op de rand van de mogelijkheden van de wet lopen.

Nog erger wordt het als je de aan aanvullende motivatie van de regering/coalitie leest: we willen WRR af schaffen omdat hij niet gebracht heeft wat we er van verwacht hadden, we gaan een voorziening treffen om het refendabel maken van de intrekking uit te sluiten met als argument: omdat het referendum niet gebracht heeft wat we er van verwacht hadden.

Dat is geen logica, dat is een cirkelredenering, een regering onwaardig.

Tee Of Cup | 15-02-18 | 23:19 | 2

Angst of dédain of allebei.
Ollongren doet alsof ze Rutte is.
Mist totaal diens empathie.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 23:30

Sinds wanneer heeft rutte empathie? Nooit goed naar zijn ogen gekeken tijdens zijn 'speeches'? Hij mist (net als Ollegren) iedere vorm van empathie hoor! Hij weet dat alleen veel beter te verbergen....

kunnenzedanniks | 16-02-18 | 08:08

Wat kunnen we hier serieus aan doen?

Coachman | 15-02-18 | 23:18 | 4

@Lupuslupus | 15-02-18 | 23:26
Weer eens niet opgelet of niet begrepen?
Er komt eerst een tweede termijn en daarna helegaar geen derde termijn meer, is appeltje eitje.

Berbaar | 15-02-18 | 23:41

”tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die partijen links laten liggen"
Ik heb er even naar zitten kijken, maar ik heb me een paar lokale Baggerpartijen in mijn gemeente!

koeberg | 15-02-18 | 23:51

@Koeberg
Idem hier. Alles doorgelezen en de laatste jaren het gepruts van die broddelaars gezien. Voor mij wordt het voor de gemeenteraad opnieuw VVD.

toetssteen | 16-02-18 | 00:29
▼ 1 antwoord verborgen

D66... Officieel dienen hun Tweede Kamerleden volksvertegenwoordigers te worden genoemd. Maar deze lieden, Pachtmans Penthouse voorop, dienen alleen hun eigen portemonnee. Zij vertegenwoordigen alleen zichzelf, om hun eventuele toekomstige, zeer zwaar betaalde banen in de EU veilig te stellen. TUIG! Waar halen mensen in vredesnaam het lef nog vandaan om volgende keer wederom op D66 te stemmen?

hoogstetijd | 15-02-18 | 23:17

Geen fan van Terry, maar vanavond heeft hij het voortreffelijk gedaan. Goed merkbaar dat dit onderwerp hem aan het hart gaat en dat hij thuis is in de materie. Ook alle lof voor Van Raak. L for love, Karin. Takkewijf. i.imgur.com/zgpHv1k.jpg

de IJsman | 15-02-18 | 23:17 | 2

mmm Link doet het niet.

Lupuslupus | 15-02-18 | 23:33

De 's' van h t t p s : / / eraf slopen. Er gaat iets nog niet helemaal goed sinds de transitie naar h t t p s van Geenstijl, ze vervangen ook externe links.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 23:42

Kijk, zo'n Bosma is waarom ik al jaren PVV stem. In andere tijden was een figuur als Ollongren (en ik weet er nog wel een paar) door fiere landgenoten met paarden in stukken getrokken.

drs. P | 15-02-18 | 23:15 | 4

Of op de brandstapel gezet.

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 23:33

Maar zonder gekheid, ik heb eigenlijk altijd iets tegen de Franse revolutie gehad maar kan ze na vanavond véél beter begrijpen..... En dat meen ik echt. Sta wel verbaasd van mezelf, dat wel. Hoe het mogelijk is dat er lieden zijn die het bloed zó onder mijn nagels vandaan kunnen treiteren. Onvoorstelbaar.

Lupuslupus | 15-02-18 | 23:35

Lupuslupus | 15-02-18 | 23:35 |

Dat komt omdat je live zit te kijken hoe je (excuus voor het taalgebruik) keihard wordt genaaid door die lui. Het is gewoon pure vernedering van het volk.

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 23:41
▼ 1 antwoord verborgen

Anderzijds, het volk waar zon referedum voor bedoeld is zit op dit moment lekker thuis op de bank naar Franksi MK Ultra Timmermans bij Jinek te klapveeen of een van de vele broodspelen sportprogrammas te doen ipv een debat te volgen en er over te discussieren. Not a single F was given

HdJ | 15-02-18 | 23:13 | 2

Franske is wel heel dik geworden. Zie je wel bij meer politici.
Ze vreten er goed van op kosten van de zaak!

HoerieHarry | 15-02-18 | 23:14

Opdracht van de staat, geen aandacht aan schenken terwijl er normaal altijd uitgebreid wordt na beschouwd door politieke verslaggevers Jut en Jul.

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 23:24

> Alleen onder de groep hoogst opgeleiden (WO) is de steun gezakt tot onder de 50%, overduidelijk naar aanleiding van het Oekraine-referendum
Hoogopgeleide (WO) hier. Ik ben voor het associatieverdrag met Oekraïne, maar ik ben nog meer voor referenda, ook als dat betekent dat ik mijn zin niet krijg.
(Ik ben niet zo voor de opkomstdrempel want daardoor moest ik een strategische keuze maken: wel of niet stemmen. Maar dat is een detail)

koeberg | 15-02-18 | 23:12 | 7

@ Berbaar
Wat een walgelijke opmerking. En op het niveau van de kleuterschool. Heb je die wel afgemaakt bij je weten?

duh! | 15-02-18 | 23:52

Lupuslupus - politici zouden inderdaad geselecteerd moeten worden op nuchter boerenverstand en vaderlandsliefde. Sinds de EU en opkomst van de islam lijkt de overheid helaas een speelbal van grotere machten.

Maris v.d Hof5393 | 16-02-18 | 00:57

Vanaf NU heb ik die barbaar geblockt dus hij kan zich voortaan de moeite besparen om het woord tot mij te richten.

Lupuslupus | 16-02-18 | 07:41
▼ 4 antwoorden verborgen

Tamelijk naar ook voor al die referendumhaters dat de massa het vaak écht beter weet dan een klein groepje, al dan niet zelfbenoemde, experts: nl.wikipedia.org/wiki/The_Wisdom_of_C...

BozeKater | 15-02-18 | 23:11 | 2
-weggejorist-
528versus8 | 15-02-18 | 23:18

528versus8 | 15-02-18 | 23:18 |
De zwijgende meerderheid meneer. :')

Tuborg øl | 15-02-18 | 23:23

Ik begrijp eigenlijk niet waarom langzaam de mensen niet de straat op gaan om te protesteren! Dit.Kan.Toch.Niet! Ik denk daar bij dat 75% van de mensen het koud laat wat daar gebeurt! Waarom hebben mensen in NL niet meer het gevoel hun ongenoegen over zoiets essentieels uit te spreken?

Juriaan Schraamhaar | 15-02-18 | 23:10 | 6

@LiniaalRectaal | 15-02-18 | 23:21
Project x en de koerden in de tweede kamer hebben bewezen dat het wel kan, blijkbaar is het onze tijd nog niet. Oproepen en suggesties worden hier al jaren gedaan om naar het binnenhof te gaan, maar komen totaal niet van de grond. Verder dan een keer koffie drinken met reaguuder Dhr de Wit is het voor mij niet gekomen.

toetanchamon | 16-02-18 | 00:00

@toetanchamon | 16-02-18 | 00:00
LOL echtwaar heeft U met Witmans een bakkie gedaan?
Achter het bloemetjesgordijn neem ik aan en bibberend?

Berbaar | 16-02-18 | 00:11

@Berbaar | 16-02-18 | 00:11
Ja echt waar en nee, juist het tegenovergestelde.

toetanchamon | 16-02-18 | 00:51
▼ 3 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Ongeblustekalk | 15-02-18 | 23:04 | 10
▼ 10 antwoorden verborgen

ff of topic, hebben jullie meegekregen dat #Bulgarije als voorzitter van de #EU de zogenaamde #Istanbul-convention hebben afgestemd omdat ze niet wensen mee te doen met dat hele 'gender'-gedoe?
Oost-Europa wint voor Europa (=Europese wormen en naarden) op alle fronten (en ja, v.w.b. corruptie zijn ze onverslaanbaar)

Maartenalsoptwitter | 15-02-18 | 23:03 | 1

wal keert het schip. als je huid je lief is (vooral na je dood), dan is dat wellicht geen slechte optie. of we worden wakker en keren dit schip ook.

Kenneth Nietvatten | 15-02-18 | 23:13

Onlangs werd een wet aangenomen waarmee vrouwen ook opgeroepen kunnen worden voor het leger. Laten we hopen dat we snel een ander kabinet met meer burgerliefde of zelfs maar mensenliefde zullen krijgen.

O2Neutraal | 15-02-18 | 23:03 | 4

Mijn kinderen zijn al te oud om in dienst te moeten. Daar ben ik blij om.

Lupuslupus | 15-02-18 | 23:11

O2Neutraal | 15-02-18 | 23:03
Maar wat is het probleem dan? Als vrouwen ook zo nodig tien tenen en een piemel willen hebben dan gaan die toch ook zonder mededogen naar het slachtveld als de leiders dat zo nodig vinden!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 23:21

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 23:21
Nou, het gaat niet perse om de gelijkheid. Het was meer een observatie in het kader van de telkens opgeklopte hysterie richting Rusland. Ik moet er niet aan denken dat straks onze dienstplichtigen moeten vechten in een oorlog aan de rand van Europa.

O2Neutraal | 16-02-18 | 17:39
▼ 1 antwoord verborgen

Martin bosma kan praten en speechen, respect. Wanneer stapt hij over naar Baudet? Graag zsm.

deluiegriek | 15-02-18 | 23:00 | 5

Wishful thinking... Maar ik zie wel iets ontstaan wat in de toekomst nog wel vruchten kan gaan afwerpen.

Juriaan Schraamhaar | 15-02-18 | 23:04

@Jan, hij is nu al 2e man van de PVV dus dat zou zomaar kunnen. In de toekomst. Hij is ook al vanaf het begin bij de PVV, een van de oud gedienden.

Lupuslupus | 15-02-18 | 23:09

Lupuslupus | 15-02-18 | 23:09

Hij is er capabel genoeg voor in elk geval!

Jan, Leiden | 15-02-18 | 23:35
▼ 2 antwoorden verborgen

Die hippe bril van D66 heeft zichzelf toch ook al volkomen ongeloofwaardig gemaakt nog voordat zijn politieke carrière eigenlijk begonnen is? Die weet nu toch ook dat hij de rest van zijn carrière alleen maar de meest belachelijke beslissingen moet verdedigen, in de hoop van een promotie na de volgende verkiezingen?
Hoe zal zo´n flapdrol over 20 jaar naar zichzelf kijken? Of is hij geselecteerd omdat hij net zo´n gewetenloze amorele profiteur hoopt te worden als zijn politieke baas?

spanarchist | 15-02-18 | 22:58 | 3

Hij heeft al dezelfde hautaine houding als die andere twee, Penthouse en Orwellongren.

Juriaan Schraamhaar | 15-02-18 | 23:07
-weggejorist-
528versus8 | 15-02-18 | 23:12

Vandaar dat ze dit klusje overlaten aan de stagiair, die kunnen ze na afloop makkelijk wieberen.

obominotie | 16-02-18 | 01:15

Het zijn natuurlijk allemaal hele ouderwetse figuren daar in de regering.
In deze tijd met geweldig internet kan iedereen vanuit zn huiskamer of in de trein of in het buitenland of op straat heel makkelijk een mening geven over toekomstige veranderingen in Nederland.
En die kans laten ze liggen. Ik vind het niet te verkroppen.

HoerieHarry | 15-02-18 | 22:57

Volgens mij zien we nu een staatsgreep in progress.

Parel van het Zuiden | 15-02-18 | 22:54 | 6

@Tuborg, lief aangeboden maar ik denk dat naar Engeland verkassen van de regen in de drup is. Zou wel graag een keertje willen meevaren :-)

Lupuslupus | 15-02-18 | 23:03

Ik woon niet meer in NL, maar ik zou er bijna voor terug komen om er wat aan te doen.

Juriaan Schraamhaar | 15-02-18 | 23:06

Lupuslupus | 15-02-18 | 23:03 |

Er komt een dag dat we weer mensen naar Engeland gaan smokkelen, vermoedelijk voordat ik deaud ben. Mocht het nodig zijn dan vaar ik, een zeemansgraf is waar ik voor geboren ben.

Juriaan Schraamhaar | 15-02-18 | 23:06
Ik heb nog één reden om terug te komen en dat is om mijn ouders op te halen op een dag. Maar die ga ik vermoedelijk niet meer meemaken.
Dan maar met een schip pendelen tussen de EER en de UK

Tuborg øl | 15-02-18 | 23:16
▼ 3 antwoorden verborgen

Conclusie van de avond: Nepparlement, fopdemocratie, en faal-trias politica

Wim_Kut | 15-02-18 | 22:51 | 1

Laat ik nu menen dat de tweede kamerleden het mandaat van de Nederlandse bevolking gekregen hebben.

botbot | 15-02-18 | 23:00

Het enige land wat ooit de referendummogelijkheid heeft afgeschaft is de DDR. Dit feit, en de initiatieven rond de de sleepwet en het vermeende nepnieuws, kan de vice premier van dit land, Kasja Ollengren, aan haar palmares toevoegen. En deze dame denkt dat zij het vertrouwen van grote categorien burgers in het landsbestuur en de politiek in het algemeen kan herstellen. Dergelijke bestuurders zijn volkomen onthecht van de dagelijkse realiteit en de belangen van de gemiddelde burger.

therealbraindump | 15-02-18 | 22:51 | 4

EU wordt de nieuwe DDR. En "Wij zijn het volk" roepen zal daarin niet meer mogelijk zijn. De Bilderbergjes denderen gewoon door richting deze nieuwe DDR: de EU.

Jan, Leiden | 15-02-18 | 22:58

Een collega van mij, D66-stemmer, kon niet geloven dat iemand met haar koningshuisconnecties een prominent lid was van D66.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 23:00


Aktiviteiten tijdens haar studie:
Karin (ik noem mezelf Kajsa) gaf trainingen aan nieuwe politieke partijen in Oost-Europa

demaup | 15-02-18 | 23:07
▼ 1 antwoord verborgen

Wat een onwaarschijnlijk wangedrag van de regeringsfracties vanavond.
Zelden zulke slechte volksvertegenwoordigers aan het werk gezien.
Waarschijnlijk bewust zo gekozen door hun leiders om de oppositie te laten voelen dat er op hen neergekeken wordt. Applaus (wachtend op de boemerang)

Rest In Privacy | 15-02-18 | 22:49 | 2

Volksvertegenwoordigers? EU/Shell/Unilever-vertegenwordigers.

Graaisnaaiert | 15-02-18 | 22:56

Tsja Van Raak, Krol en Bosma zijn sterker dan Van Jetten en die mevrouw van de Cu. De vrouwelijke minister heeft niet meer gedaan dan opgelezen wat haar was voorgekauwd. Te zwak om een recht bij de kiezer weg te nemen. Baudet was slechts op 2 punten sterk: de niet gedane publicatie en de hoofdelijke stemming.

Maar meest bijzondere is dat Rutte en Pechtold bereid zijn de politieke carriëre te offeren van van Jetten om het referendum af te schaffen. Van Jetten is duidelijk het pionnetje wat geofferd wordt, en van Jetten is er nog naïef blij mee ook, bijzonder.

Tee Of Cup | 15-02-18 | 22:47 | 5

Jetten kun je nog omkopen met gratis gebruik van een Schevenings penthouse, 14 dagen per jaar.

Stormageddon | 15-02-18 | 23:01

Die jetten heb je ook wel om met 1 nachtje in pantyhuisje hoor.

P.redgleuf | 15-02-18 | 23:05

Kan die Jetten geen andere kapper zoeken, lijkt zo op iemand uit de jaren dertig.

gato | 16-02-18 | 09:17
▼ 2 antwoorden verborgen

Goh da´s ook toevallig, Kajsa Ollongren was in 2016 bij de jaarlijkse vergadering van de Bilderberg Groep. Noem mij maar een Conspiracy freak. Maar telkens weer duiken de participanten van deze Club op in de hogere regionen van Politiek en het bedrijfsleven ! Heel toevallig nadat ze daar ff gezellig kwamen kletsen.

vonStauffenberg | 15-02-18 | 22:46 | 5

vonStauffenberg | 15-02-18 | 22:46,
Ik had iets van hetzelfde zoals u ook gezegd op 22.33 uur.

Bad - Casey | 15-02-18 | 22:55

@Bad-Casey, heb niets van hetzelfde van u kunnen vinden op 22:33 uur ???

vonStauffenberg | 15-02-18 | 23:25

Hetzelfde als Balkenende, zat op een school in Amerika , waar later alle staatshoofden ook vandaan kwamen. Zoek maar eens op Google.

gato | 16-02-18 | 09:20
▼ 2 antwoorden verborgen

Ollonkreng wil het raadgevend referendum afschaffen en met haar CDA,VVD en D'66. Zogenaamd vinden ze het niet deugen maar ze dienen ook geen voorstel voor een correctief referendum. Zo doorzichtig dit demofobe regiem en haar aanhangers.

knerf | 15-02-18 | 22:45 | 2

Ollonkreng, haha nice

vonStauffenberg | 15-02-18 | 22:53

Reden: er is al helemaal geen meerderheid voor een correctief referendum.
Oplettuh!!!

Berbaar | 15-02-18 | 23:02

Netherlands, I&O Research poll:

VVD-ALDE: 19%
D66-ALDE: 11% (-1)
GL-G/EFA: 11% (+1)
PVV-ENF: 11% (-1)
CDA-EPP: 9% (-1)
FvD-*: 9% (+2)
SP-LEFT: 8% (+1)
PvdA-S&D: 7%
CU-ECR: 4%
PvdD-LEFT: 4%
50+-*: 3%
SGP-ECR: 2% (-1)
DENK-*: 2%

Field work: February 2018
Sample size: 2,719

CiTy3 | 15-02-18 | 22:44

ooit een prachtige opmerking gehoord: door gebrek aan gewicht is deze boven komen drijven. zie dit theater. later zei een kok; man man man.

Kenneth Nietvatten | 15-02-18 | 22:43

Fuck D66, klojo JIJ hebt het voor het zeggen niet die Orwel, lul.

Zwizalletju | 15-02-18 | 22:43

Jezus wat is die Kasja een eng nepwijf zeg! Wat zou dat een compleet foute Fraulein zijn geweest in het Derde Rijk. Zo even 40-45 godwinnetje er in. Die is zo nep dat ze zelf niet eens weet wie ze is. Vrouwlijke Pechtold.

Dagdief | 15-02-18 | 22:42

.. maar goed. Voor regeringen van dit type resteert er maar 1 communicatiemiddel tussen onderdaan en regent en dat is dat primitieve toestel waar meneer Robespierre zich van bediende.
Daar wordt niemand beter van, maar komt over op zelfs zich boven de wet gesteld gespuis.

Jammer dat daar zo arrogant op aangestuurd wordt.

Jan Passant mk2 | 15-02-18 | 22:42

.... en kijk nou eens hoe onze Staats Nieuws Dienst ons informeert over dit debat: "ondanks alle protesten van de oppositie zal het referendum worden afgeschaft, want dat hebben de regeringspartijen afgesproken. Er moet dus iets heel raars gebeuren wil het anders lopen."
Mijn voorspelling is dat dat raars gaat plaatsvinden.
Juridisch onhoudbaar, zoals FvD opmerkte tijdens het debat.
Niet gepubliceerd advies in de staatscourant, dus niet rechtsgeldig.

Baardvansinterklaas | 15-02-18 | 22:41 | 4

"Juridisch onhoudbaar" Daar ben ik benieuwd naar als de tweede kamer in meerderheid beslist

botbot | 15-02-18 | 22:53

Jan, Leiden | 15-02-18 | 22:50
De kamer boven de wet staan door een democratisch genomen besluit?

botbot | 15-02-18 | 22:55

Ook de kamer moet zich, net als het Kabinet en de RvS aan wettelijke procedures houden. Doen ze dat niet, dan is dat een strafbaar feit.

Stormageddon | 15-02-18 | 22:59
▼ 1 antwoord verborgen

Het doet me denken aan een songtekst van Cat Stevens (zijn bekering tot Islam verfoeiende):
From the moment I could talk, I was ordered to listen.
En zo gaat het referendum het raam uit.
De partijen die hiervoor verantwoordelijk zijn hebben hiermee hun denkbeeldige doodvonnis getekend. Er is nog steeds een toekomst, een toekomst zonder CDA/VVD/CU en DDR66 macht. En dat zullen ze weten.

Memek | 15-02-18 | 22:41

Het kraakt bij D66...

Blasfemie | 15-02-18 | 22:41

al met al, als ik zie wat dit jonge kabinet in korte tijd verwoest heeft, indrukwekkend. zum kotzen

Kenneth Nietvatten | 15-02-18 | 22:38 | 1

Vergeet rutte I en II niet wanneer je over dit jonge kabinet spreekt.

Tuborg øl | 15-02-18 | 22:44

De regeringspartijen hebben de mond vol van regeerprogramma. Laten ze daar nou net niet op gekozen zijn, das was namelijk hun verkiezingsprogramma. Helaas verdween dat programma direct na de verkiezingen in de prullenbak. Over kiezersbedrog gesproken.

F.Ruitvlieg | 15-02-18 | 22:38 | 3

Demagogen66 is de totale zelfverloochening van zichzelf.

Jan, Leiden | 15-02-18 | 22:41

What's new in the game...?
Elke idioot zou dat moeten weten, de enige partijen die zich aardig aan hun programma houden zijn de gelovigen of zitten in de oppositie om een potje te breken.

Tuborg øl | 15-02-18 | 22:43

Er komt nog een dag in verenigd Europa waarbij we net als voormalig DDR bevolking massaal "Wir sind das Volk" gaan roepen zoals toen in Leipzig.
En ik betwijfel of dit dan nog eens hetzelfde effect heeft? Dat het dan te laat is en we onder die regenten vallen?

(Zal Lubbers zo depressief zijn geworden door recente ontwikkelingen dat hij dacht: kom, ik maak dat potje ineens op?)

Jan, Leiden | 15-02-18 | 22:37

Wat een arrogantie naar de Nederlandse bevolking . En wat zijn wij allemaal watjes vergeleken met de mensen in de tijd van Lubbers en Kok . Wat is er gebeurt met Nederland .

lillyflower | 15-02-18 | 22:37 | 4

Zie de foto's met name de laatste. Dat gevoel?

toetanchamon | 15-02-18 | 22:45

Ons volkje is altijd al aardig gedwee geweest, op wat uitzonderingen na
men klaagt wat af maar onderneemt nauwelijks tot nooit iets
En dat weten de machthebbers maar al te goed
en merken wij burgers voortdurend

Tobi | 15-02-18 | 22:48
▼ 1 antwoord verborgen


Tirannie van de meerderheid is het opleggen van de wil van de meerderheid aan een minderheid. Bij het democratische meerderheidsbeginsel kunnen minderheden zo in de verdrukking komen, maar ook de meerderheid zelf kan hier het slachtoffer van worden door conformisme en politieke correctheid. Dit kan vergeleken worden met de onderdrukking door tiran...

demaup | 15-02-18 | 22:36

Uiteindelijk had eitje Jetten toestemming nodig van Ollodinges om het debat volgende week te vervolgen. Wat een engnekkenpartij is d66, gadverdamme. Eitje Jetten zal ongetwijfeld een keer staatssecretaris gaan worden als hij dit eitjesgedrag braaf blijft volhouden.

Moeki de Meeuw | 15-02-18 | 22:34 | 3

En die instructies kreeg de hofdame via haar telefoon. marionet.

Kenneth Nietvatten | 15-02-18 | 22:37

Butler van Jetten werd zojuist gevraagd om het corset van Ollo te stevenen.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 22:38

volgens mij is die Jette stiekem ook een zoon van Bernhard ..

All_Anonymous | 15-02-18 | 22:51

Wat hadden we toch een ontzettend gaaf land.

bigs | 15-02-18 | 22:34

Mag ik een nieuwe democratie? Deze is stuk!

Het zal niet lang meer duren voordat we defacto in een socialistische heilstaat wonen, een bastaard kind van de DDR en Noord Korea.
1 partij nog maar toegestaan: Ingsoc '18

paost712 | 15-02-18 | 22:33 | 1

De rechtsstaat is eind jaren 90 begraven en de democratie definitief door Rutte II; ondanks de inspanningen van Geenpeil c.s. en ongeacht de uitkomst van het debat van vanavond.
Ik denk de we de komende kabinetsperiode inderdaad een enorme ruk richting DDR-model gaan maken.

jemagookniksmeer | 15-02-18 | 22:37

Maar dit kost Baudet dus wel stemmen. Zo'n Bosma is niet misselijk immers!?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 22:32 | 3

Wat denkt u dat het D’66 aan stemmen gaat kosten?

Trumme | 15-02-18 | 22:35

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 22:32 ,
Dat denk ik persoonlijk niet, maar ik ben het voorts met u eens, een zeer mooie, duidelijke en scherpe betoog van Dhr. Bosma.

Bad - Casey | 15-02-18 | 22:38

Verlies wordt rijkelijk weer aangevuld vanuit ex-vvd en -d66 kiezers en omgebogen in winst. Die kiezers zijn heus niet allemaal antidemocraten en nederlandhaters.

accijnstoerist | 15-02-18 | 22:43

Oh kijk. De kamerbode heeft een kort, pittig roodgevlamd geverfd bloempottenkapsel, dat Kajsa wel aanstaat.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 22:32

Zo de coalitie tekent weer een doodvonnis. Volgende week zal de kamer vol zitten en dit ettert nog een week door en komt als een boemerang bij Rutte tegen z’n snuit.

Trumme | 15-02-18 | 22:31 | 1

Net zoals het negeren van de referendum uitslag van het Oekraine referendum zeker.

jemagookniksmeer | 15-02-18 | 22:39

Ok, we gaan voor de verlenging wedstrijd Het Volk - Bilderberg.
. Seedorf knalt de bal 5 meter over het doel. Bilderberg wint alsnog de wedstrijd...

King of the Oneliner | 15-02-18 | 22:31

Bakzeil halen.... dat val me alleszins mee.... wordt vervolgd komende dinsdag

Fatwabuster | 15-02-18 | 22:31 | 3

Goede nacht alle GeenStijlers

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 22:32

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 22:32

goedenacht!

All_Anonymous | 15-02-18 | 22:34

Voor de Bühne. Raadgevend referendum gaat er aan ook al was het een papieren tijger die twee keer genegeerd is. Net als de Donorwet die er moest komen maar zogenaamd even is vertraagd. Partijdisciplines etc.

Dirk III | 15-02-18 | 22:35

Ik weet niet wat ik zie joh

VictimaDelAmor | 15-02-18 | 22:31 | 1

Parlementair novum. Minister loopt kamer in om partijen haar kant op te duwen, want de dag is al lang genoeg geweest. Zelfs de oppositie kwispelde.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 22:40

Wel een anti climax zo.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 22:31 | 1

had ik ook! manmanman .. maar dit beloofd wat!

All_Anonymous | 15-02-18 | 22:32

Hmmm, de stemming is nu ook al direct gepland voor Donderdag - dan zit er bar weinig tijd tussen. Ik weet niet wie er nu werkelijk gewonnen heeft, maar blijf erg geïnteresseerd in dat staatscourant verhaal.

Hasj_en_Wietje | 15-02-18 | 22:30 | 4

@Jan, Leiden | 15-02-18 | 22:47
Tuurlijk gaat dat gebeuren Jan.
Helemaal dikke prima imo.

Berbaar | 15-02-18 | 22:58

@berbaar
Dat had ik ook niet anders verwacht van u. Niettemin is het uw goed recht om te blijven bukken.

Kopieerapparaat | 15-02-18 | 23:07

@Kopieerapparaat | 15-02-18 | 23:07
Heeft weinig met bukken te maken mijn Beste en alles met het feit dat ik het raadgevend referendum een waardeloos gedrocht vind.

Berbaar | 15-02-18 | 23:32
▼ 1 antwoord verborgen

Er is ook geen doorbreken aan. De 4 landverraders blijven elkaar erdoor helpen onder waarschijnlijk directe regie van de fractievoorzitters. Die zijn ongetwijfeld online voor hun trekpoppen

Kopieerapparaat | 15-02-18 | 22:30

Joeh, was gezellig, tot volgende week!

Madrox | 15-02-18 | 22:30

Knap werk van de oppositie!

Baardvansinterklaas | 15-02-18 | 22:30 | 1

Klopt. Min kudos voor ollongren van rutte. Afmaken die kamer was de opdracht.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 22:33

De procedure samengevat:
- Hier is een wet, die voeren we met terugwerkende kracht in. Zeg ja.
- Ja maar we missen stukken en juridische onderbouwing
- Niets mee te maken, zeg ja.
Verander referendumwet in elke andere wet en zie uw toekomst.....

faz | 15-02-18 | 22:30 | 3


Ik wil met terugwerkende kracht in een ander land geboren worden, is dat mogelijk?
Liefst een tropisch eiland zoals Hawaii of Tahiti.

King of the Oneliner | 15-02-18 | 22:35

King of the Oneliner | 15-02-18 | 22:35

Hmm, meurika. Wat denk je van de azoren of maladiven?

Tuborg øl | 15-02-18 | 22:38

Faroer eilanden. Mooie vrouwen daar!

HoerieHarry | 16-02-18 | 00:29

Geweldig goede rede van meneer Bosma. Jammer dat de bankjes zo leeg waren vanwege de gedemonstreerde afkeer van "democratie".


Alleen de boze heks zat daar om een (ongetwijfeld) hooghartig kulverhaal te lanceren waarmee haar schuldige partij zich wil afdoen van de geest van Van Mierlo en de valse woorden van Alexander P.
Burgers, die (gezien de inzet van "onze" regenten) alleen nog maar rondlopen om mogelijk de voor belangrijkere mensen benodigde organen op bedrijfstemperatuur te houden. En om bij overlijden de erfenis te verzorgen voor hun belangrijkste erfgenaam, het verzamelde collectief van regenten.

1984 Was geen fictie, maar een handboek voor dit valse addergebroed.

Oh - en het excuus dat zij maar de bevelen opvolgen van Brussel mag dan waar zijn, maar dat is wel extra wrang.

Jan Passant mk2 | 15-02-18 | 22:29 | 1

Dat is bijna altijd zo bij plenaire debatten, dan zijn alleen de woordvoerders aanwezig.

Stormageddon | 15-02-18 | 22:39

Het is net alsof ze weten waar te gaan staan zodat ik geen lippen kan lezen.

LifeCatcher | 15-02-18 | 22:28

Ho nou even. Ollo loopt gewoon de zaal in en praat met de kamerleden. Zo is het debat niet openbaar voor ons (het electoraat). Dat Arib dat toestaat!

Spittertje | 15-02-18 | 22:28 | 3

Revolutionair gedrag. Ze snapt werkelijk niet dat ze te gast is in de kamer. Ongelooflijk

Rest In Privacy | 15-02-18 | 22:35

goed gezien, draait ook haar rug naar de camera. goed geinstrueerde marionet.

Kenneth Nietvatten | 15-02-18 | 22:50

In vroeg me idd af, mag een minister dat doen, op zulks moment?

am*dam | 15-02-18 | 22:51

Nou, nu weet ik het echt zeker. Ik stem nog mee nu het nog kan, en zodra het allerlaatste referendum gehouden is lever ik mijn Nederlandse paspoort en daarmee nationaliteit in. Dat papiertje heeft geen enkele waarde meer, gezien het huidige politieke stelsel waar een paar maanden hard gelogen wordt om daarna 4 jaar lang de burger en kiezer in de bek te schijten.
.
Flikker toch op. Man, man, man, wat een land.

ViagraFalls | 15-02-18 | 22:28 | 3

Die vN mij krijgen ze over drie en een half jaar en een beetje toegestuurd. Ik woon nu in een land waar naar raadgevende referenda geluisterd wordt door de politiek.

Tuborg øl | 15-02-18 | 22:36

@Tuborg - Ik woon in Sjaelland ;-) Alweer 10,5 jaar, moet alleen een keer die Deense immigratie test doen. En inderdaad, het referendum hier was een voorbeeld van hoe het hoort.

ViagraFalls | 15-02-18 | 23:35

Die is knap pittig, 60% van de denen zakt ervoor. Ik zal voor je duimen. Sudjylland hier, en nooit meer terug naar de 'democratie' Nederland.
Ik kan niet wachten op het op poten zijnde referendum hier, over afscheiding van de EU. Nog een jaartje of vijf geleauf ik, en ik mag meestemmen. (mits ik die test haal)

Tuborg øl | 15-02-18 | 23:54

Waarschijnlijk worden die 4 engnekken van de regeringspartijen via de mobiel onder druk gezet om het nu af te ronden.......

Ik hoor Pechtold vanuit Scheveningen al roepen.... nu doorgaan, neersabelen die plebs en dit is pas het begin.... we hebben nog veel meer voor de kutburger in petto!

Fatwabuster | 15-02-18 | 22:28

Er wordt vanavond wel parlementaire geschiedenis geschreven, al is het dan allemaal uiterst droevig en negatief.

Wobbelplatte | 15-02-18 | 22:27

Het failliet van de democratie in een klucht die tweede kamer wordt genoemd. Ontluisterend.

spekpater | 15-02-18 | 22:27 | 1

Godverdomme, wat is dit spannend.

Linkse allergie | 15-02-18 | 22:28

Gewoon omdat er een heel duistere agenda achter zit: een verdere accumulatie van de macht naar een kleine club van mensen. DDR66 is Totalitair4045 (olv van de EU, multinationals, en dubieuze NGO's). Zie KeeSS Verhoeven eens bukken voor die Oligarch en die besmuikte tronie van "de Dutch Napoleon".

zimmerschwanz | 15-02-18 | 22:27

Als je gekanaliseerde democratische wegen afsluit moet je niet verbaasd zijn dat de bevolking op een wat minder democratische manier haar ongenoegen gaat uiten.

watazooi | 15-02-18 | 22:26 | 9

Berbaar | 15-02-18 | 23:09,
Dat was pas na, de vorming van deze coalitie.

Bad - Casey | 15-02-18 | 23:18

@Bad - Casey | 15-02-18 | 23:18
Sorry maar ik ga U Nederland coalitieland niet uitleggen.

Berbaar | 15-02-18 | 23:30

Nee dat hoef je niet uit te leggen. We hebben deze week gezien hoe team Rutte met leugen en bedrog "democratisch" opereert. Zo ook de corporale truckjes om het referendum op het referendum te frustreren.

watazooi | 16-02-18 | 00:32
▼ 6 antwoorden verborgen

Die vrouw van de CU klinkt ook niet overtuigend toen ze mee moest stemmen met de rest van het Kabinet... Maar goed, ook zij moet natuurlijk gewoon doen wat haar opgedragen wordt verdomme.

Destructx | 15-02-18 | 22:25 | 3

Overduidelijk een sokpop. Mevrouw zal zondag a.s. wel een paar extra weesgegroetjes moeten opdreunen voor straf.

Graaisnaaiert | 15-02-18 | 22:27

Excuses voor de symmetriefout.

Destructx | 15-02-18 | 22:27

CU is overwegend Protestants christelijk en staat dus niet voor weesgegroetjes. Overigens staat het verder ook nergens echt voor. Of achter.

A.S. Perien | 15-02-18 | 22:35

Wat een buikspreekpoppen.... mijn god, amateurtoneel ten top!

Fatwabuster | 15-02-18 | 22:25

Wat is die Krol een domme l*l zeg. Snapt niets van momentum, begrijpt helemaal niets van mosterd na de maaltijd. Nu moet je doorbijten, niet pas na een eventuele brief.

Graaisnaaiert | 15-02-18 | 22:25 | 2

De regering heeft de meerderheid dus afschaffen gaat sowieso gebeuren. Met de brief en het uitstel kunnen ze tijd winnen en ook nog aantonen dat het referendum onrechtmatig, via juridisch gestuntel, wordt afgeschaft.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 22:27

Het punt is, de coalitie is eensgezind. Na de tweede termijn is het over. Een derde termijn kan alleen bij meerderheid. En ze willen eerst precies weten hoe het zit met het advies van de RvS. En als dat nu niet komt dan komt het volgende week te laat.

Stormageddon | 15-02-18 | 22:28

Proef de chaos die FvD heet. Hiddema zit schaterlachend aan een glas whiskey.

LifeCatcher | 15-02-18 | 22:24 | 1

met peuk!

Kenneth Nietvatten | 15-02-18 | 22:51

De coalitie wil het erdoor drukken. Coute que coute. Vanavond nog. Lulletje Jetten (D66) voorop. Schandalige vertoning.

Stormageddon | 15-02-18 | 22:24 | 11

Berbaar | 15-02-18 | 22:46,
Maar u snapt toch wel, van het 1 komt het ander, dus als raadgevend blijft bestaan, is de kans groter dat het bindende er kan komen.
Nu het andersom verhaal, als het raadgevende wordt afgeschaft, zal zeer zekers het bindende er nooit komen.
Want ik in deze deel ik uw mening, ik ben ook voor de bindende, uiteindelijk.

Bad - Casey | 15-02-18 | 23:17

@Bad - Casey | 15-02-18 | 23:17
Het raadgevend referendum blijkt een gedrocht en voor een bindend referendum is bij lange na geen meerderheid.
Prima dus dat het gedrocht wordt afgeschaft, misschien dat er ooit nog eens een meerderheid voor een zinvol bindend referendum komt.
Het eerstgenoemde gedrocht leid zeker niet tot het tweede, integendeel zelfs vrees ik.

Berbaar | 15-02-18 | 23:26

Nu heb ik het door. Berbaar is Kees Verhoeven!

MAD1950 | 16-02-18 | 01:15
▼ 8 antwoorden verborgen

Lesje hoe word ik een rat ?

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 22:22

Die regeringspartijen staan als een blok om het referendum zo snel mogelijk te vernietigen.

Baardvansinterklaas | 15-02-18 | 22:21 | 6

@Tuborg øl | 15-02-18 | 22:50
Is prima toch en ik hoop/verwacht dat U nog jaren in goede gezondheid de panelen mag bevolken.
Kan zo maar eens snel gaan, transplantatie artsen schijnen ook weinig bezwaar te hebben tegen het voorrang geven van donoren.
Let wel, het zal niet zoiets worden van even een NEE in JA veranderen als men een hart nodig blijkt te hebben, ik verwacht dat men naar donor historie zal gaan kijken.

Berbaar | 15-02-18 | 23:21

Berbaar | 15-02-18 | 23:21 |

Ik hoop het, en de donor historie zal mij een zorg zijn. Ik tik richting de dertig en ben zo gezond als een vis. Dus vermoedelijk stroop ik nog een lange tijd over de panelen.
Al kan het ineens mis gaan, zoals u zegt. Maar het wordt tijd dat donoren de poot stijf gaan houden en ervoor zorgen dat de niet donoren eens achter de oren gaan krabben. Hopelijk mag ik een schriftelijke reden opgeven als ik me uitschrijf.

Tuborg øl | 15-02-18 | 23:32

@Tuborg øl | 15-02-18 | 23:32
Het lijkt me dat we het redelijk eens zijn.
Hoewel ik niet echt begrijp hoe U denkt dat het uitschrijven uit het donor register Uwerzijds de niet-donoren achter de oren zal doen krabben.
Maar ieder zijn pad tot een gezamenlijk doel lijkt me prima.

Berbaar | 16-02-18 | 00:05
▼ 3 antwoorden verborgen

Dit gaat om heel veel macht. Alle, heul veul, macht wordt in een paar maanden naar Brussel overgeheveld. Dat is het plan. Velen zullen dit pas bemerken wanneer het al te laat is. Jammer. De Nederlandse grond wet heeft geen enkele betekenis meer. Het zal de EU shit zijn waar alles aan gemeten gaat worden, dus heel veel rechten gaan in een korte tijd wegvallen.

Mark_D_NL | 15-02-18 | 22:20 | 5

En dus daarmee ook onze plichten.....

toetanchamon | 15-02-18 | 22:25

Dat willen ze heel snel doen, want anti eu partijen staan flink in de winst. En op deze manier gaat het met dit kabinet ook niet lang meer duren.

zwartzondersuiker | 15-02-18 | 22:26

Partijen maken denk ik ook gebruik van het momentum nu de economie even weer beter gaat. De EU = goed voor u maakt dat de burger wel zal slikken. Dat die trend alleen voort kan duren als de EU tot een machtsblok wordt gevormd met leger en al is de volgende stap.

spinselsinjehoofd | 15-02-18 | 22:37
▼ 2 antwoorden verborgen

Opkomst vorig referendum 32,2% het leeft erg onder de bevolking zullen we maar zeggen.

botbot | 15-02-18 | 22:19 | 14

Ik ben geen fan van het bureaucratische EU die eerdaags de kleur van mijn WC papier willen bepalen.
Maar het was Bakkenelende van het CDA die de boel verneukte het zelfde CDA die nu ineens voor is.
Economisch is de EU bitterenoodzaak maar voor de rest mogen ze van mij in de stront zakken.

botbot | 15-02-18 | 22:42

accijnstoerist | 15-02-18 | 22:36
Kletspraat, in een democratie kan één partij zijn zin niet doordraven je weet bij voorbaat dat andere partijen ook wat in de melk te brokkelen hebben.

botbot | 15-02-18 | 22:46

euh, was nu niet juist het 'strategisch' NIET stemmen de gedachte hierachter...... gepromoot uiteraard door o.a. d66, die ooit iets had met iets als een referendum.

Kenneth Nietvatten | 15-02-18 | 22:53
▼ 11 antwoorden verborgen

Wat een ballenbak is dit zeg. Deze lui vertegenwoordigen niemand die ik ken.

Geen01 | 15-02-18 | 22:18

Mevrouw de voorzitter lijkt me wat partijdig over te komen.

Tgroenekroontje | 15-02-18 | 22:18 | 2

Nee ze handelt correct. De meerderheid volgen, dat doet ze netjes. Kan ze niets aan veranderen. Je moet dus die partijen die het verzoek niet steunen aankijken.

Hasj_en_Wietje | 15-02-18 | 22:19

Ik ben tegen dubbele paspoorten in overheidsfuncties maar voor Arib zou ik heel graag een uitzondering maken. Ze handelt uiterst correct.

Linkse allergie | 15-02-18 | 22:20

De VVD gelooft niet in referenda omdat je complete problemen zoals een associatieverdrag niet in één voor/tegen vraag kunt vangen. Glashelder (en er valt nog wat voor te zeggen ook).
FvD gelooft wél in referenda om zo dat zogenaamde partijkartel van ze aan te kunnen pakken. Ook glashelder (tenzij mensen intern om meer democratie roepen dan, dan is democratie kut en het volk dom)
Maar dan komt D66, de hypocriete zogenaamd democratische bende die ooit is opgericht om de burger meer inspraak te kunnen geven in de politiek door o.a. referenda, gekozen burgemeesters en een gekozen MP in te voeren. Je zou er maar op gestemd hebben zeg, of nog erger... lid van zijn. Die partij kan zich toch net zo goed opdoeken, het is een soort principeloze kleefpasta geworden om rechtse CDA en VVD regeringen aan een meerderheid te kunnen helpen. En als het toevallig een keer zo uitkomt dat GL of de PvdA met de VVD wil regeren dan doen ze daar ook niet zo moeilijk over. Je weet écht niet wat je krijgt als je D66 stemt.

Ardbeg | 15-02-18 | 22:18 | 3

Ow, en wat een briljante rede van Bosma.

Ardbeg | 15-02-18 | 22:21

Kleefpasta ?
Zeg maar gerust het glijmiddel waarmee de VVD iedereen en zijn CDA - CU moeder vanachter neemt.

De Briemusketier | 15-02-18 | 22:21

D66, de eerste one-issue die zelfs dat vergeten is.

W_F | 15-02-18 | 22:23

Ja, ze zijn lekker actief betrokken, zo zie ik het graag.

King of the Oneliner | 15-02-18 | 22:27

Ik denk dat Baudet en Bosma elkaar heel hard nodig gaan hebben de komende tijd.

Juriaan Schraamhaar | 15-02-18 | 22:39

Mooi hoe Krol op de achtergrond hetzelfde betoog voert als van Raak.

Stompe_Loeres | 15-02-18 | 22:16

Ach ja, ook in een dictatuur kun je af en toe de zon zien, al is het door de tralies van je gevangeniscel.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 22:16

“Volgens mij is het helder”.
Nee, trut. Dat is het nu juist niet. Het is niet helder. Noch de onderbouwing, noch de staatsrechtelijke procedure.

Stormageddon | 15-02-18 | 22:15 | 2

Wat is die Arib toch een aanfluiting.

Trumme | 15-02-18 | 22:26

Trumme | 15-02-18 | 22:26,
Ben het met u eens, lijkt mij een aardige vrouw en zekers ook moedig jegens die 3 stooges van DENK, maar haar verbale vermogen laat te wensen over op de positie die zij bekleedt en doet bij mij de tenen krommen.

Bad - Casey | 15-02-18 | 23:05

Wat ziet die kip er toch slecht uit.

RenHoek | 15-02-18 | 22:15 | 2

Dat is het verschil tussen of die kip op de stok gaat zitten of andersom.

Geen01 | 15-02-18 | 22:20

Ik bedoel dat er weer iets moois uit de poorten van Mordor is gekomen.

RenHoek | 15-02-18 | 22:27

Prima voorstel. De meerderheid wil door met het debat.... lees doordrukken

Baardvansinterklaas | 15-02-18 | 22:14

Heeft iemand een nieuw teiltje voor me ?
De mijne is vol...
Welk deel van het woord volk begrijpen de volksvertegenwoordigers van de coalitie niet ?

Wijze uit het Oosten | 15-02-18 | 22:14 | 2

67,8% die kwamen niet opdagen.

botbot | 15-02-18 | 22:21

botbot | 15-02-18 | 22:21
Horen we jou dit ook zeggen als het om Europese verkiezingen gaat, brave gezagsdienaar?

knerf | 15-02-18 | 22:39

@van rossum
Reaguudersleger inzetten? D66 jasje aan, met elkaar verkiezingsflyer in elkaar zetten en de straat op. Jas met stapel flyers in een pakketje en gaan, het is tenslotte campagne tijd.

toetanchamon | 15-02-18 | 22:13

Wie is dat meisje helemaal rechts van Arib?
.
En wat een farce. Het kabinet weet dat ze een meerderheid hebben in de kamer, en heeft daarom volledig maling aan wat dan ook. Schijt aan de burger en oppositie.

ViagraFalls | 15-02-18 | 22:13

Slijmbal wil lekker trutten tot dinsdag. Fuck you, Deepstate66flikker.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 22:13

Deze regering is zo knettergek, dat ze in staat is voor het einde van de maand de sharia in te voeren in dit land. Allemaal volledig van de ratten besnuffeld.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 22:13

Jetten aan de interruptiemic: "Ik begrijp dat er nog wat vragen zijn" Whahaha

Bierdier | 15-02-18 | 22:12 | 3

Wat een verschrikkelijk pedant eikeltje is dat zeg.

osolemio | 15-02-18 | 22:14

Ben ook niet zo gecharmeerd van het Tweetie hoofd van de VVD. Wat een onbeduidende afvaardiging.

Linkse allergie | 15-02-18 | 22:16

Hij is wel in een keer een BNer.

Trumme | 15-02-18 | 22:28

Mij is opgevallen dat Ollengren linkshandig is, dus dat betekent dat zij niet logisch kan denken.
*psychologie voor dummies weer in de kast zet*

King of the Oneliner | 15-02-18 | 22:12 | 4

Baudet is linksdragend zag ik net... kan je ook geen conclusies uit trekken.

XaleX_2 | 15-02-18 | 22:16

Als je linksdragend bent kun je niet autorijden.

HoerieHarry | 15-02-18 | 22:20

HoerieHarry | 15-02-18 | 22:20
Jawel hòòr! Maar het probleem is dat je dan bijvoorbeeld in Engeland moet gaan wonen. En daar komt bij dat je dan steeds weer je vuilnisbak aan de andere kant van de straat moet zetten want anders wordt 'ie niet geleegd.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 22:30
▼ 1 antwoord verborgen

Waarom is toont het NPO Politiek kanaal niet een 360 weergave, zodat de kijker zelf kan bepalen wat ie bekijkt & waarop ie inzoomt. Dat hoort vrij te zijn en niet vooraf geregisseerd...

Eeuwig..Op..Vakantie | 15-02-18 | 22:11

Die 2 oliebollen worden even gefileerd.... heerlijk!

Fatwabuster | 15-02-18 | 22:11

Ze gaan ook nog op de foto met zijn allen, het lijkt wel een kleuterklas...

eerstneukendanpraten | 15-02-18 | 22:10 | 1

Ja omdat Dreetje Hazes blijkbaar op de tribune zit. Dan moeten de heren en dames politici natuurlijk een selfie met die knakker op de achtergrond.

Unicornos_Magnificus | 15-02-18 | 22:16

waarom wordt ik weggejorist?! ik scheldt niet ! uitleg dan ook .. snap het niet echt.

All_Anonymous | 15-02-18 | 22:10 | 4

"ik scheldt" is daarentegen wel een geldige reden voor een joris.

Koraalverhaal | 15-02-18 | 22:15

Koraalverhaal | 15-02-18 | 22:15

Touché! doe mijn best ;)

All_Anonymous | 15-02-18 | 22:16

Ik geef je gelijk. Snap het ook niet.

Linkse allergie | 15-02-18 | 22:31
▼ 1 antwoord verborgen

Eucalypta heeft net een nieuwe bezem gescoord op marktplaats.

De Briemusketier | 15-02-18 | 22:10

Wat is dit, groepsfoto "Roast of Ollongren"?

Bierdier | 15-02-18 | 22:10

Dat wordt niet cruisen vanavond voor Henk Krol...

eerstneukendanpraten | 15-02-18 | 22:08 | 5

LineaalRectaal 22:11

Gezien uw nick begrijp ik dat u reeds voorzien bent...

eerstneukendanpraten | 15-02-18 | 22:17

En gezien uw nick is het 'shoot first ask questions later'. Hiv hiv hoera!

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 22:21

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 22:21 |

Hahaha, classic!!

Tuborg øl | 15-02-18 | 22:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Hé, dat platinum blondje loopt weer de zaal in
wie is zij overigens

Tobi | 15-02-18 | 22:08 | 9

Prettige rondingen, kwam mi. eerder vandaag bij de microfoon nog niet echt uit de verf

Tobi | 15-02-18 | 22:11

Beetje een buikje, ze sport niet in ieder geval.

XaleX_2 | 15-02-18 | 22:18

@XaleX_2
Onder de lakens, of op de keukentafel, valt er ook te sporten
ik werp mij op als tijdelijk instructeur

Tobi | 15-02-18 | 22:22
▼ 6 antwoorden verborgen

Ik lach me de pleuris als eruit komt dat de enkel de Tweede Kamer kan gaan bepalen, na een gekwalificeerde meerderheid, dat een referendum gehouden kan worden, en niet meer de burger.

RenHoek | 15-02-18 | 22:08

Tja.... ten onder gegaan aan het eigen ''succes'', zullen we maar zeggen. Bovendien bleven velen hardnekkig het verschil niet zien tussen 'raadgevend' en 'bindend' en wat zittende bestuurders gingen bovendien roepen dat ze het Oekraïne-referendum als ''bindend'' zouden hanteren, terwijl ze daar niks van meenden. Het is een zooitje geworden en na het -ahem-succes van de Oekraïne-peiling zat het eraan te komen dat dit land middels referendum geregeerd ging worden. De ene schreeuwbek na de ander mobiliseert iets of Facebook tegen of voor Zwarte Piet of de naam van de Coentunnel en dan gaan we met z'n allen weer luisteren naar debatteren op z'n Hollands.

Donkersloot | 15-02-18 | 22:08 | 3

He, Halbe Donkersloot, het succes was nee. Het succes voor Rutte was het geitenpaadje met inlegvelletje.

ristretto | 15-02-18 | 22:11

En dat geitenpaatje leverde ons veel (negatieve) inkomsten op en behoed ons voor de aanstaande (door EU uitgelokte) oorlog met Rusland.
De eU grondwet heeft ons ook genoeg wind eieren gelegd. Nog maar te zwijgen van de Jager met zijn "alles komt terug met rente!"

boerk | 15-02-18 | 22:19

De thema’s van de tot nu toe flink gesteunde aanvragen weerspreken uw afsluiting. Zaken van wezenlijk belang voor onze toekomst. Schreeuwpieten en feestboekers zorgen voor andersoortige relletjes. Gek genoeg vaak van uw politiekcorrecte voorkeur trouwens.
.
Het zooitje na het Ukraine-referendum is natuurlijk volstrekt te wijten aan incompetente en paternaliserende politici en regeringsleden. De uitslag was een eenvoudig nee. Een nee wat klaarblijkelijk weg gerommeld moest worden.

Parel van het Zuiden | 15-02-18 | 22:20

De enige hoop die ik zie is een groot debat met alle leden van de kamer. En dan hoofdelijk stemmen.
De hoop is dan gevestigd op die paar echte democraten uit 66.
In elk ander geval beslist de Kamermeerderheid.

Petrus Poortwachter | 15-02-18 | 22:07 | 2

Boewahaha. Zijn die er dan?

B0bBer | 15-02-18 | 22:08

Gaat natuurlijk nooit gebeuren. Dan heb je crisis binnen d66 dus ook een kabinetscrisis.

HoerieHarry | 15-02-18 | 22:09

Ahhh we gaan weer beginnen. Werd tijd. Die arrogante glimlach van Ollie is helaas niet verdwenen maar groter geworden, dus het zal me benieuwen of de 20 minuten extra tijd haar iets opgeleverd hebben.

Hasj_en_Wietje | 15-02-18 | 22:07

Nee hoor, we zijn helemaal geen bananen republiek. Gemeentelijke referenda zijn wel mogelijk. Worden jullie toch lekker betrokken bij de politiek. Denkt dat mens nu echt dat we totale imbecielen zijn?

Scepticus | 15-02-18 | 22:07 | 3

Ja, dat denkt ze. Sterker nog, ze weet het zeker.

Linkse allergie | 15-02-18 | 22:10

Van mij mag het raadgevend referendum vervangen worden door een bindende poll op Geenstijl. Is dat gezeur over de kosten van een referendum ook voorbij.

W_F | 15-02-18 | 22:18

Dat doet ze en wij moeten ook niet zeuren. In Utrecht mochten we ooit kiezen tussen een PvdA-er en een PvdA-er. Hoe democratisch wil je het dan hebben?

Maris v.d Hof5393 | 16-02-18 | 00:25

Arissen. Kleed van kont garissen.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 22:07

Goh de coalitie spindoctors hebben wel erg veel tijd nodig om dit nog tot een coherent geheel bij elkaar te fröbelen.

kleinvrouwke | 15-02-18 | 22:07

Schandalige vertoning van de Christen Unie. Twijfelen maar de motie niet steunen.Je ziel aan de duivel verkopen in ruil voor wat blauw pluche is belangrijker dan de waarheid boven tafel krijgen.

Geitekeutel | 15-02-18 | 22:06 | 1

Alsof de kerk ooit de macht aan het volk heeft gegeven.

toetanchamon | 15-02-18 | 22:32

Ik denk dat Geert Wilders hier reaguurt onder de naam lupuslupus en Bosma onder de naam EefjeWentelteefje...
Just kiddin' DKS is eigenlijk Bosma

King of the Oneliner | 15-02-18 | 22:06 | 1

hahaha. Voor het eerst vandaag hartelijk kunnen lachen. Dank daarvoor.

Lupuslupus | 15-02-18 | 22:12
-weggejorist-
De musso linie | 15-02-18 | 22:06 | 1

Wat doet dat wijf van een OLLONGREN hier in dit land?? Die klote partij D66 met al die Dolly Dots er in brengt het land helemaal geen goed , bovendien wordt die partij geleid door de rascist Pechtold , die heeft zijn masker afgelopen week afgedaan!!

Rest In Privacy | 15-02-18 | 22:06 | 2

Ze opende haar betoog met ' onze democratie ' ?

mr Fawlty | 15-02-18 | 22:07

Ons landje weggeven aan de Verenigde Staten van Europa. Ik meen geleerd te hebben dat zulks illegaal is maar ach ik heb ook geleerd dat we in een democratie leven en dat laatste benne eauk totale stierenpeop.

VeelTeSteil | 15-02-18 | 22:08

Het duurt wel lang zeg. Is de kolfmachine van de moeder van Rob Jetten stuk?

Linkse allergie | 15-02-18 | 22:05 | 2

Rob Jetten is zijn pyamapapje aan het opwarmen in de magnetron, maar eerst moesten de frikandellen van Henk krol er nog in...

King of the Oneliner | 15-02-18 | 22:08

Die heten toch Jos Brinkies?

Linkse allergie | 15-02-18 | 22:09

Schorsing nog steeds niet voorbij?

Jan, Leiden | 15-02-18 | 22:05

Hoe langer het uitstel, des te hoopvoller dat de oppositie echt met een spreekwoordelijke stok komt om Democratuur66 terug het hok in te slaan.

Graaisnaaiert | 15-02-18 | 22:05

Lange 10 minuten...

Rutte is niet dom, waarom gebeurt dit? Dit heeft hij voorzien, kan niet anders. Wat zit daar in godsnaam achter? Als dit niet voorzien was, waarom zit die gast dan in het torentje?

Bierdier | 15-02-18 | 22:05

Echte democratie in NeDDRland en invloed van het volk, dat wil je toch niet......

Dutch_Viscount | 15-02-18 | 22:05

Karin gaat aftreden en wordt met terugwerkende kracht door Bea uit de adelstand ontheven. En daar is geen referendum over mogelijk. Zoiets ?

mr Fawlty | 15-02-18 | 22:04

Wel mooi dat ze de tweede kamer hebben weten te strikken voor deze uitvoering van 1984. Erg realistisch, ik zit er helemaal in.

VeelTeSteil | 15-02-18 | 22:04

Dit is zo'n moment dat ik Bas van der Vlies mis. Ouwe SGP-ert die de hele wet van buiten kende.

Spittertje | 15-02-18 | 22:03 | 2

Die zou het nu ook niet meer redden.

beau van rtl | 15-02-18 | 22:04

Ja Van der Vlies was heel erg goed. Leuke man ook. Met humor.

Lupuslupus | 15-02-18 | 22:11

Uit de bijdrage van Bosma spreekt zoveel talent: de analyse, de taalvaardigheid, de kwinkslag en de zoete verwoesting van die clownskoppies van D66.
Nogmaals, wat een aanleg (steiger).

Hensmunter69 | 15-02-18 | 22:03

Tien minuten is een ruim begrip zo te zien. Nou ja, heb ik de tijd om de Staatscourant te spellen.

brutus68 | 15-02-18 | 22:03 | 2

Waarschijnlijk stond het in een later aangeleverd inlegvelletje......

Fatwabuster | 15-02-18 | 22:05

Ze hebben zojuist een nieuwe staatscourant gedrukt en geantedateerd.

Stormageddon | 15-02-18 | 22:09

Mevrouw Ollongren heeft in ieder geval het onderscheid tussen representatieve democratie en repressieve democratie niet helemaal begrepen.

Graaisnaaiert | 15-02-18 | 22:02

Netflix loopt uit

InSight | 15-02-18 | 22:02

Dit is een hoopgevende verlenging van de pauze. Ik denk lichte paniek bij binnenlandse zaken.

deministerpresident | 15-02-18 | 22:02

Er is crisis mensen, 10 minuten is al 25 en er gebeurd niets.

mr Fawlty | 15-02-18 | 22:02 | 1

Exact! Hier broeit iets!

redje70 | 15-02-18 | 22:06

Bosma neemt de reacties op Geenstijl door, yoehoe martin, zwaai effe !

De Briemusketier | 15-02-18 | 22:02 | 1

Leuk!

Lupuslupus | 15-02-18 | 22:05

Het duurt lang, denk dat er een legertje advocaten aan de slag is gegaan om te kijken hoe ze zich onder die staatscourant bom uit kunnen lullen. Of het ministerie van waarheid shopt het gewoon met terugwerkende kracht in de staatscourant natuurlijk, dat zou me intussen niets meer verbazen. Het is al eerder gezegd: 1984 was niet bedoeld als handleiding!

Hasj_en_Wietje | 15-02-18 | 21:59 | 1

Haha, dat zou wat zijn. Ministry of Truth is as we speak een nieuwe courant van vorig jaar aan het drukken.

Foolonthehill | 15-02-18 | 22:02

Nu de onderbreking zolang duurt heb ik een voorzichtige hoop op een goede afloop. Houd moed.

Foolonthehill | 15-02-18 | 21:59 | 1

Misschien zijn ze op zoek naar de meterkast; om de stroom naar het Binnenhof uit te sluiten, zo, dat vergaderen door technische omstandigheden niet plaats kan vinden. ;)

kweethetooknietbeter | 15-02-18 | 22:04

moeten we ons niet schamen dat wij daar niet zitten nu?!

All_Anonymous | 15-02-18 | 21:59 | 5

Nah, kost me teveel eurootjes en we worden toch droog in de anus genomen.

Tuborg øl | 15-02-18 | 22:03

Hoezo is je bericht van Hazes gejorist?

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 22:09

Daar heb je groot gelijk in. er zit 1 vage gozer op de publieke tribune verder helemaal niemand. Daar past nog een heel leger vage gozers bij.

Stompe_Loeres | 15-02-18 | 22:11
▼ 2 antwoorden verborgen

Bosma top. Kan de rest van de shitzooi van CDA D66 VVD nog een puntje aan zuigen. De stichting MeerDemocratie steun ik al een tijdje financiëel om de smerige ratten die het referendum op illegale wijze willen afschaffen wat tegenwicht te bieden.

Zwizalletju | 15-02-18 | 21:58 | 3

De tweede kamer die op illegale wijze het referendum af wil afschaffen!
Dat bekt natuurlijk wel lekker maar geeft wel blijk van een gebrekkig politiek inzicht.

botbot | 15-02-18 | 22:07

botbot | 15-02-18 | 22:07
Duidt als je dat kunt!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 22:24

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 22:24
Het is volledig legaal als de kamer bij meerderheid besluiten neemt, dat u dat niet weet met zoveel politieke kennis verbaast mij.

botbot | 15-02-18 | 23:09

De voorzitter van de Raad van State is nog altijd de Koning. De vice-voorzitter is Donner, en dat is een gristelijke lakei. De Raad van State is een verlengstuk van Shell (de Koning) en Brussel. Dat plaatst de adviezen van de raad een beetje in perspectief - om de woorden van Ollongruwel maar eens te citeren.

piloot47 | 15-02-18 | 21:58 | 2

We missen een Bundes Verfassungs Gericht alla Duitsland of een High Court alla de VS. Dat krijg je met een eeuwenoud Koninkrijk.

Trumme | 15-02-18 | 22:02

Trumme | 15-02-18 | 22:02 |
Ja want die duisters en emirakinen doen het zo lekker: Houd een sop!

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 22:12

Ik vond de inbreng van Bosma erg sterk. Misschien zelfs wel beter dan zijn baas het had kunnen doen. Ik ben van mening dat D66, en de andere anti referendum partijen de kloof tussen politiek en burger groter maken. Ik snap het,en is bang voor meer negatieve uitslagen en gezichtsverlies in Europa / de wereld. Men vergeet dat tijden veranderen, wij hebben internet... Het roze leger is machtig !

Schepvogel | 15-02-18 | 21:58

Wie is die reaguurder op de tribune

Suncatcher | 15-02-18 | 21:57 | 2

De Koreaanse Slet..... dat is het strafbankje van GS

Fatwabuster | 15-02-18 | 22:00

DrumPiet nog niet gehoord in dit topic...

eerstneukendanpraten | 15-02-18 | 22:01

Ik zou die Ollongren wel eens willen zien beffen. hijghijg.

ivanhoe bergs | 15-02-18 | 21:57 | 2

Toch knap dat je daar aan denkt. Ollongren die de democratie zo hard en droog van achter neemt...

Schepvogel | 15-02-18 | 21:59

Als een hond aan een 's zomers op straat gevallen ijsje.

Wobbelplatte | 15-02-18 | 22:08

André Hazes is ook niet blij zo te zien

B0bBer | 15-02-18 | 21:57
-weggejorist-
All_Anonymous | 15-02-18 | 21:57 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

De 10 minuten zijn allang om en de minister is nog niet terug. En André Hazes zit op de publieke tribune. Gedenkwaardige avond wel.

Stormageddon | 15-02-18 | 21:57

André Hazes is terug!!!!!! BREAK

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 21:56 | 1

He’s still alive!!!

Trumme | 15-02-18 | 21:58

Henk Krol wordt er ook niet magerder op.

HoerieHarry | 15-02-18 | 21:56

Kuzu is lekker al naar huis toe?

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 21:56 | 2

10 uur. Dan mogen ze weer eten toch. Ramadan, of is dat nog niet.

beau van rtl | 15-02-18 | 21:57

Zit zeker nu ergens letterlijk met z'n kont omhoog richting het westen. Is veel belangrijker dan het NL volk.

B0bBer | 15-02-18 | 22:02

Als die lege 2de kamer echt een afspiegeling vd bevolking is zie je wat die erom geven. Nul Nada Nix.

Trumme | 15-02-18 | 21:55 | 2

Ja maar politici hebben ook voor zichzelf te zorgen! Je stapt nou eenmaal niet in het ambt omdat je mensen zo leuk vindt. * druk druk drukst*

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 21:59

Het wordt echt tijd voor een opstand. Dit is echt te gek voor woorden wat hier gebrurt

Sinterbikske | 15-02-18 | 22:00

Duurt lang!

Koraalverhaal | 15-02-18 | 21:55

Dit is allemaal EU gedreven, voor wie het nog niet door had. Nederland wingewest moet nog verder onder de knoet van een paar mensen. De 2e kamer schaft zichzelf namelijk ook af op dit moment.

Mark_D_NL | 15-02-18 | 21:54 | 5

@Mark_D_NL
Exactly my thought, het zou mij weinig verbazen als de EU het kabinet had opgedragen dat vréselijke referendum in de kiem te smoren
vrijwel zeker vanwege de ongewenste uitslag van het Oekraïne-referendum

Tobi | 15-02-18 | 21:59

Nou niet de hele TK natuurlijk. Alleen de regeringspartijen. De meeheulers en alles voor het pluche. Hopelijk krijgen ze hun trekken thuis voor hun verraad aan de kiezer. Want dat is het gewoon. De burger monddood maken IS verraad.

Lupuslupus | 15-02-18 | 22:03

Jazeker, dit is het preludium naar de fuga van dictatoriaal uitmelkend gewest Nederland binnen dat Europa. Helaas.

Jan, Leiden | 15-02-18 | 22:10
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik snap Rutte e.c. niet, een regering moet elke vorm van twijfel aan het houden aan het recht vermijden.

Dat gebeurd met deze intrekkingswet niet....., hier hoort een regering gewoon op te vallen......

Tee Of Cup | 15-02-18 | 21:54 | 2

Correct, ik kijk ook met verbazing naar wat zich hier voltrekt...

Bierdier | 15-02-18 | 21:56

Rutte maakt straks weer een paar grapjes op TV gevolgd met een leuke anekdote. Dat kan hij goed. En heel veel mensen geloven dan weer: "Die Rutte is echt wel OK!".

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 22:06

Bosma heeft zijn overjas al aan.....

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:54 | 2

Maar dat zwarte begrafenispak, die houden we erin, net als de witte onderbroek van van Jole.

eerstneukendanpraten | 15-02-18 | 21:57

Ja mooi dat zwarte pak. Enig drama kan Bosma niet ontzegd worden..... lol Geweldig leuke vent.

Lupuslupus | 15-02-18 | 22:07

Op de diverse media sites weinig te lezen momenteel, op nu.nl na blijft het stil.

Haloef | 15-02-18 | 21:54 | 4

Diens brood men eet,....

Tuborg øl | 15-02-18 | 21:56

NOS maakt melding van 'Moeilijk debat voor minister Ollongren'..

Unicornos_Magnificus | 15-02-18 | 21:58

Ik citeer uit het stuk op NOS:

'Iets heel raars
Ondanks alle protesten van de oppositie zal het referendum worden afgeschaft, want dat hebben regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie afgesproken. Er moet dus iets heel raars gebeuren, wil het anders lopen.'

Volgens ons staatspropagandakanaal NOS ligt het allemaal al vast...

Unicornos_Magnificus | 15-02-18 | 22:04
▼ 1 antwoord verborgen

Kuiken loopt naar rechts. Ojee!

Bierdier | 15-02-18 | 21:54

De heren lachen, volgens mij hebben ze een list bedacht. We zullen zien.

Stormageddon | 15-02-18 | 21:52 | 1

ik hoop het ! en ik heb normaal nooit hoop!

All_Anonymous | 15-02-18 | 21:53

Feitelijk is de raad van state een politieke raad. Volledig gebaseerd op coöptatie. Volslagen niet van deze tijd. Nederland is geen democratie. Flauwekul. Maar toch wel leuk zo'n debat, waarin de regeringspartijen zich binnen een paar dagen volledig belachelijk maken. Succes ermee.!!

gl.a.himsa | 15-02-18 | 21:52 | 2

Raad van State, OM, justitie allemaal politieke organen.

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 21:55

Juist. Maar door de coöptatie eenzijdige benoemingen van bepaalde politieke partijen, met name d66, vvd, cda en pvda. Waarom worden rechters niet gewoon benoemd door het volk? Ach ja, wie denk ik wel wie ik ben..... pfffff

gl.a.himsa | 15-02-18 | 22:07

Daar komme ze allen weer aan.

B0bBer | 15-02-18 | 21:51

En dan die weerzinwekkende houding van die ventjes van D66, VVD en CDA. Stelletje lamzakken. Zeer onverstandig van de regeringspartijen om deze kneusjes aan dit debat deel te laten nemen.

Wobbelplatte | 15-02-18 | 21:51 | 1

Drie backbenchers zetten het CDA, VVD en D66 in om hun stuitende arrogantie te tonen..... ze nemen de oppositie totaal niet serieus

Fatwabuster | 15-02-18 | 21:53

Er wordt wat bekokstoofd!

Bierdier | 15-02-18 | 21:51

Epische bijdrage Bosma. En? Heeft ze antwoorden gegeven?

de Voorzittert | 15-02-18 | 21:50 | 2

Dat verwacht je toch niet serieus van Genosse Jonkvrouw, komt ingestudeerd gewauwel uit, net als de rest van dit gruwelkabinet.

Jan, Leiden | 15-02-18 | 22:02

Ollongren staat op repeat.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 22:03

Ik wil op wat voor manier dan ook tegen deze moord op de democratie optreden. Dit is echt ongehoord. Pffff. Lijkt onderhand wel een D’66 staatsgreep. Met hand en tand kan ik u verzekeren!!!!!!!

Sinterbikske | 15-02-18 | 21:50 | 1

Alexander op de hooivork: Mooi is dat niet. Toch nodig?

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 21:56

Als je burgers hun rechten ontneemt, vervallen er ook verplichtingen! Denk aan het recht in eigen hand nemen of burgerlijke ongehoorzaamheid. Zoals van Rossum op twitter al schreef: "Haat. Ik proef inmiddels echt haat voor D66 bij mezelf"
Moet toegeven dat ik met een hele nare smaak zit te kijken, hoe dit kabinet over de bevolking spreek en denkt is revolutiewaarig.

toetanchamon | 15-02-18 | 21:50 | 4

Eensch!

All_Anonymous | 15-02-18 | 21:52

Ik ben geen gewelddadig mens, maar wat hier gebeurt doet bij mij fantasieën opleven die ik nooit verwacht had. Schandelijke vertoning van de regering.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 22:01

De tweede kamer ontneemt de Nederlandse bevolking hun inbreng op tussentijdse zware onderwerpen. Politiek democratische moord is hoe je dit het best kan omschrijven.

Tuborg øl | 15-02-18 | 22:01
▼ 1 antwoord verborgen

Als Baudet met dat Staatscourant dingetje gelijk heeft dan zijn we toch klaar? Of geldt de wet niet voor onze Führers?

B0bBer | 15-02-18 | 21:49 | 2

dan begint the endgame pas ..

All_Anonymous | 15-02-18 | 21:51

of de politie en leger etc. moet dit ook inzien ..

All_Anonymous | 15-02-18 | 21:51
-weggejorist-
528versus8 | 15-02-18 | 21:49 | 3

de 10 minuten zijn voorbij maar het wordt zo te zien een Haags kwartiertje

Fatwabuster | 15-02-18 | 21:49 | 1

Nog even snacken, netflixen, rukken. Je weet toch.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 21:59

Feitelijk moet ollengren weg wegens onvermogen en negeren van de wet. Of zelfs misleiding.

bigs | 15-02-18 | 21:48 | 1

Dan zou de kamer altijd zo vol zitten als tijdens de schorsing.

W_F | 15-02-18 | 21:59

Begrijp ik het nu goed dat dit fijne kabinet de regels om wetten in te dienen niet na leeft en met voeten treed?

Wat is daar de sanctie op?

Fatwabuster | 15-02-18 | 21:47 | 2

Promotie en nog meer macht.

kweethetooknietbeter | 15-02-18 | 21:50

Een staatsgreep, om maar even wat te noemen
of is dat dan een contra-staatsgreep, want dit kabinet is er eentje aan het plegen

Tobi | 15-02-18 | 21:51

Als de juiste procedures niet zijn gevolgd; namelijk het niet publiceren in de Staatscourant, dan is toch alles niet rechtsgeldig wegens vormfout, of hoe dat ook mag heten?

King of the Oneliner | 15-02-18 | 21:47 | 3

Zou mooi zijn als ze door een blunder dit onderuit kunnen halen.

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 21:48

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 21:48

Als dat zo is, alle lof voor Baudet voor het 'ontdekken' van de blunder.

Koraalverhaal | 15-02-18 | 21:53

Ze komen straks met: "Het ging niet om een grote wijziging, slechts een voetnootje. Dus dan was het niet nodig het te publiceren."
* nieuw alihoedje vouwen doet *

kweethetooknietbeter | 15-02-18 | 21:58

Nieuw dieptepunt in de parlementaire democratie. Een minister kraamt aantoonbaar volledige onzin uit, kamerleden protesteren, vragen om nadere uitleg, krijgen die niet; alles wordt gewoon genegeerd. En dat gaat maar door. Onzorgvuldig gehandeld inzake Raad van State, wordt gewoon ontkend. Niks aan de hand. Wat een wanvertoning!

Wobbelplatte | 15-02-18 | 21:47

Eng, dat we al zover zijn gekomen.

Haloef | 15-02-18 | 21:47

Schorsing:

Bizar slecht dit, de coalitie valt van de ene cirkelredenering in de andere....

Nog bizarder wordt het als inderdaad in het advies het woord "effectief" is gebruikt in de aangegeven contekst door de RvS ! De RvS hoort zich uit te spreken over de kwaliteit van een wet en/of niet tegen grondwet.

Ze horen zich niet uit te spreken of de werkwijze effectief is in procedurele zin. Complete afgang.

De machthebbers halen alles uit de kast om de invoednvan de kiezer te verminderen.......

Nederland is wel gewoon een DDR geworden....

Tee Of Cup | 15-02-18 | 21:47 | 1

.... maar dan wel zonder muur erom heen.

kweethetooknietbeter | 15-02-18 | 21:52

Onze Liberalen hebben het Liberalisme opgegeven ten faveure van Het Groot-europese Rijk. Waarom die dat deden laat zich raden: Ook persoonlijk gewin misschien? Menig liberaal leidt een eigen bedrijf immers.

Jan-Joris-Jaap-Joop | 15-02-18 | 21:47

Helaas. Dit is zo’n moment. Staken, demonstreren. Zonder is het referendum al dood.
.
Politici zijn net kinderen. Als volk moet je van tijd tot tijd even paal en perk stellen.
.
Echt hoor. Ze knappen ervan op.

Parel van het Zuiden | 15-02-18 | 21:44

Lijkt mij dat Ollengran nu opgepakt gaat worden. Ze zullende politie wel aan het bellen zijn.

Mark_D_NL | 15-02-18 | 21:44 | 1

Dat wordt arrestatieteam. Toverspreukgevaarlijk.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 22:00

Ik vind Bosma echt een toppertje; het is dat bullebak Geert nog de voorman is, maar eigenlijk moet Bosma alle debatten voeren; intelligent, welbespraakt, humor onderkoeld, en een trouwe GS lezer, waarbij hij de leukste comments cherrypiched...

King of the Oneliner | 15-02-18 | 21:44 | 4

Ergens ben ik het met je eens, maar het feit dat Wilders al 10+jaar z'n persoonlijke vrijheid op heeft gegeven voor het grotere belang vind ik bewonderingswaardig en genoeg reden om dat witte vakje voor z'n naam altijd rood te maken. Uit solidariteit.

Bierdier | 15-02-18 | 21:48

u bent bosma?

topgozert | 15-02-18 | 21:51

De heren Wilders en Bosma zijn beiden kanjers, duidelijk, zonder fratsen, humoristisch en scherp. Ze hoeven ook niet te liegen, dat scheelt, en elke dag gebeurt er wel iets wat hun gelijk bevestigt. Kom daar om bij de overige partijen, zij weten vaak van ellende niet hoe ze hun leugens recht moeten breien.

Maris v.d Hof5393 | 16-02-18 | 00:09
▼ 1 antwoord verborgen

Het is dat ik in Groningen woon, anders had ik gesolliciteerd bij 1 of 2 partijen daaro in het Haagsche.

Wat een topbaan, fileren van vis en daarna afspoelen met bier!

Bierdier | 15-02-18 | 21:44

Bosma begint zijn chef naar de kroon te steken,geweldenaar op die rustige rake manier van hem, hulde voor mijn favoriet.

gelukzoeker | 15-02-18 | 21:43

Ongelofelijk, nu gaat dit kabinet zelf ook nog eens boven de wet staan door niet in het Staatsblad te publiceren?

En de CU twijfelt, maar vindt dit gewoon maar goed. Wat mag ik dan als burger wel niet doen om ook de wet maar niet te hoeven volgen? Die bijbel van deze CU dame mag zo de prullenbak in, er naar leven door de wet te gehoorzamen van waar ze leeft doet ze toch al niet.

Jan, Leiden | 15-02-18 | 21:43

Twitter al ontploft?
Extra edities van alle dode bomen?
Nee hoor, waarschijnlijk een half kolommetje in de kranten en 50 seconden in het staatsjournaal en deze verkrachting van het gehele Nederlandse democratische systeem is weer vergeten.

zwellever | 15-02-18 | 21:43 | 4

telegraaf vond het alleen leuk om 'baudet krijgt standje van voorzitter om taalgebruik' te plaatsen. Fuck het hele afschaffen van het referendum en de argumentatie daarachter dachten ze bij de telegraaf.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 21:57

Is de De Telegraaf niet in Belgische (lees: Brusselse) handen? Corrigeer me, als ik er naast zit.

kweethetooknietbeter | 15-02-18 | 22:00

kweethetooknietbeter | 15-02-18 | 22:00 |

Ja en de Belgische staat geeft ook nog oneigenlijke steun aan de kranten van Mediahuis in België door de bezorgkosten voor haar rekening te nemen.

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 22:06
▼ 1 antwoord verborgen

Even inhoudelijk:
- er loopt een vrouwtje met een mooi figuur tussen.
- Kafka lijkt op een uil.

RickTheDick | 15-02-18 | 21:42 | 4

Ga fietsen mannetje
#block

RickTheDick | 15-02-18 | 21:50

@Unicornos_Magnificus
Er staat duidelijk vrouwtje.
.
Ben jij er zo een die het over "de vrouw" heeft, alstie zijn echtgenote bedoelt ?

De Briemusketier | 15-02-18 | 21:51

Nee ik doe niet aan echtgenoten, dus ik heb er ook geen woord voor.

Unicornos_Magnificus | 15-02-18 | 23:21
▼ 1 antwoord verborgen

Dit begint gewoonweg echt gevaarlijk te worden. Wat heeft dit nog met democratie te maken????!!!!

Sinterbikske | 15-02-18 | 21:42

Arib staat niét toe dat de oppositie een "onderonsje" heeft. Is onbeleefd naar Ollengren toe, aldus Arib. Dus"ga zitten!
2 Tellen later hebben de dame en heren van de coalitie ook een onderonsje in de vergaderzaal, en daarvan zegt Arib niets! Dat deugt niet Arib! 2 maten!!
Overigens: Bosma is, wat mij betreft, een BAAS !

demaup | 15-02-18 | 21:41 | 1

Wat mij betreft kabinet bosma 1

Sinterbikske | 15-02-18 | 21:43

Het is ernstig te constateren dat na ellendelingen als @APechtold en @KeesVee er figuren als @RobJetten klaar staan om het stokje over te nemen. Totaal dedain naar de kiezers toe en verkwanseling van de eigen beginselen. Schrikbarend.

Argentino | 15-02-18 | 21:40 | 1

Daar zullen ze nog achterkomen de kiezer is niet gek.

Trumme | 15-02-18 | 21:41

Dit heb ik in de 20 jaar dat ik politieke debatten volg nog nooit meegemaakt. Schande!!!

Sinterbikske | 15-02-18 | 21:39 | 1

Eéns! Hier is sprake van vandalisme binnen de democratische regels!

demaup | 15-02-18 | 21:45

ik hoop dat het geheugen van de kiezer heel lang is.. wat een walgelijke vertoning

wijnvlek | 15-02-18 | 21:39 | 2

Politici, althans wat daar bij ons voor door moet gaan, bestaan slechts dankzij dat geheugen dat niet verder terug gaat dan zes weken.

wan hung lo | 15-02-18 | 21:41

De meerderheid van de kiezers volgt dit niet en is met geheel andere zaken bezig. Helaas.

A.S. Perien | 15-02-18 | 21:43

De tweede kamer is ramp na ramp in Rutte drie. Gaat vandaag of morgen deze leugenaar ook weg dan is Rutte zo gevallen. Wat een grap is de politiek.

LifeCatcher | 15-02-18 | 21:38

Bosma is werkelijk iedereen de baas.

Mesmer | 15-02-18 | 21:38 | 1

Hij strijkt Arib niet tegen de haren, dat scheelt. Geen juridisch advies, wel 10 minuten tijd om de gemoederen te laten bedaren.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 21:42

Die stemming was toch gewoon een meerderheid voor extra juridisch advies? Van de ongeveer 10 mensen die aanwezig waren (10 van de 150) stemden er toch minstens 6 voor?

Wim_Kut | 15-02-18 | 21:38 | 7

Hoofdelijk stemmen dan maar.

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 21:42

Nee, het gaat om het aantal zetels die de partij heeft. In de kamer zitten alleen de woordvoerders op een bepaald dossier. Zo vertegenwoordigt de stem van Bosma 33 zetels. Van Raak 14. Krol 5. Etc,
zie: www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_comm...

kweethetooknietbeter | 15-02-18 | 21:42

@Roze_bril_drager | 15-02-18 | 21:42
Hoofdelijk stemmen haalt geen donder uit. De leden van de Vvd, Cda, Cu en D66 zullen allemaal voor de wet stemmen en dan hebben ze een meerderheid.

kweethetooknietbeter | 15-02-18 | 21:44
▼ 4 antwoorden verborgen

Zeer bijzonder allemaal. De EU/NWO-agenda in plain sight.

spinselsinjehoofd | 15-02-18 | 21:38

10 minuten schorsing..... de messen worden geslepen!

Fatwabuster | 15-02-18 | 21:37 | 1

Ik hoop dat ze met iets heel goeds/bijzonders komen om die heks - pardon 'minister' - onderuit te schoffelen.

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:40

En stel we organiseren zelf een referendum over een actueel onderwerp en noemen het "peiling" en we gaan met GS-fans in iedere stad dat zelf organiseren? Of krijgen we dan Catalaanse toestanden, waar de bevolking in elkaar geslagen werd door de politie toen ze een peiling hielden?

Rest In Privacy | 15-02-18 | 21:37 | 2

Kasja had het over een gedegen onderzoek...... *proest*

Fatwabuster | 15-02-18 | 21:38

Nee, Dar was Spaanse idioterie.

gato | 15-02-18 | 21:39

10 minuten. Er kan veel bekokstoofd worden in 10 minuten.

Spittertje | 15-02-18 | 21:37 | 1

Ja, Arib vond die smiespelaars al verdacht, haha!

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 21:40

Het wordt gekker en gekker! Wat is het volgende? Kees van der Staaij die vloekend binnenkomt? Wilders die bekend maakt dat hij een moskee gaat openen? D66 tegen het referendum? Ohhh.... wacht... ehhhh....

The Guru | 15-02-18 | 21:37

Pak ze oppositie! Pak ze!

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 21:37

Ze gaan een motie in elkaar knutselen. SpannOnd!

Stormageddon | 15-02-18 | 21:37 | 1

Het probleem van deze representatieve parlementaire democratie is dat de coalitie alle moties die ze niet leuk vinden gewoon in de prullenbak kunnen gooien. De oppositie kan er 4 jaar voor spek en bonen zitten.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 21:38

Mag ik Mevr. Arib trouwens een groot compliment geven mbt de kordate en soms -ingehouden- humoristische wijze waarmee e.e.a in goede banen wordt geleid?

Ja, dat mag ik.

echt_links | 15-02-18 | 21:37 | 7

Dat mag u. Ook de minister is inhoudelijk to the point.

A.S. Perien | 15-02-18 | 21:40

Das waar echt_links, hij is weer in vorm vandaag en eigenlijk altijd.

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 21:44

Wij delen duidelijk niet hetzelfde gevoel voor humor.

spanarchist | 15-02-18 | 21:57
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat zijn de mogelijkheden voor de Kamerleden om de tweede termijn te boycotten/niet te laten beginnen, behalve dan die punt van orde? Weglopen?

kweethetooknietbeter | 15-02-18 | 21:36 | 1

Politie bellen. Ow nee, beter nog Interpol.

LifeCatcher | 15-02-18 | 21:39

Volgens mij hoort ze zichzelf al niet eens meer.

LifeCatcher | 15-02-18 | 21:36

1 km te hard rijden levert je al een boete op, maar op zo'n juridisch discutabele wijze het referendum afschaffen schijnt wel te mogen. Je zou er bijna wapens van gaan kopen op het darkweb.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 21:36 | 1

Als ik dat kon had ik dat allang gedaan.

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:37

Man, man, wat een verschrikkelijke wanvertoning. En trut ollongren staat er glimlachend bij, want ze weet dat ze de regeringspartijen achter zich heeft. Ze kan de grootste onzin uitbraken; het maakt allemaal geen reet uit. Misschien het beste dat alle tweede kamerleden gewoon demonstratief weglopen? Daar haal je in ieder geval de krant mee; vermoedelijk ook internationaal. NL regering maakt er een puinhoop van.

Wobbelplatte | 15-02-18 | 21:36

Die VVD babyface bakt ze echt helemaal bruin door de oppositie (naast het volk) zo de mond te willen snoeren

B0bBer | 15-02-18 | 21:36

Willem de Terugdraaier dacht ook jullie hebben de Wet Raadgevend Referendum op poten gezet dus is het ook aan D66 om de boel weer terug te draaien.

bodemloos | 15-02-18 | 21:36

Thierry is toch echt een autist hoor, drammen als hij gelijk heeft.
En hij heeft ook gelijk: jurisich is dit fout, en hij pakt ze keihard erop, maar ja: je kan wel gelijk hebben; gelijk krijgen is een ander verhaal, zeker in de polletiek.

King of the Oneliner | 15-02-18 | 21:36 | 2

Dit is vrij fundamenteel hoor. Hoeksteen van het recht. Als de wettelijke procedures van de RvS niet worden gevolgd door de RvS, in opdracht van de regering, dan wordt geacht de regeling, wet, of uitspraak niet te zijn gedaan en is wetgeving daaropvolgend niet rechtsgeldig. En als dat, zoals Ollongren beweert, regulier gegaan is hoever gaat dat terug? Hoeveel wetgeving is op die manier door de molen geduwd?
Is wel een dingetje. Vind ik. En ik ben geeneens jurist. Maar ik ken er wel een paar en die zouden maar wat graag hun tanden erin zetten.

Stormageddon | 15-02-18 | 21:43

Rutte lacht zich kapot die heeft al heel wat bagger over zich heen gehad is nu afwezig en zal ongetwijfeld het D’66 bashen volgen.

Trumme | 15-02-18 | 21:45

Ik kijk met verbijstering naar dit misselijke politieke spel. Doordrukken die wet en zo snel mogelijk..... wat een doorzichtig spel

Baardvansinterklaas | 15-02-18 | 21:35

Haha dit is toch goud, wat een vertoning. Er blijken juridische problemen te zijn en meteen schiet de coalitie onderzoek af. En het dan gek vinden dat de burger het vertrouwen in de politiek verliest. Je moet echt enorm arrogant zijn om dit te doen. Zowel de VVD, D66, CDA en CU. Allemaal, knettergek.

Hasj_en_Wietje | 15-02-18 | 21:35

Ze gaat nat en ze weet het, toch stoïcijns het a4'tje oplezen. Wel respect daarvoor. Bosma gaat zo het zwaard van Damocles aan de zwaartekracht onderwerpen. Totaal onhoudbaar, deze freûle. Next.

Bierdier | 15-02-18 | 21:35

Wat een bende het is juridisch niet afgetikt niet in de staatscourant gepubliceerd. Het kabinet voert illigaal een wet in sjees. Bananenkoninkrijk.

bigs | 15-02-18 | 21:34

Wat een TUIG die regeringspartijen. Als ze niets te verbergen hadden zouden ze het voorstel van Van Raak gesteund hebben. Wat vies!

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:34

De GGGGrrrrrrissstenUnie is tegen meer juridisch advies/onderzoek.
Dat ze mogen branden in de hel aan de voeten van Satan.

King of the Oneliner | 15-02-18 | 21:34 | 3

Dat zijn NEP-christenen. Waarvan akte a.u.b.

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:34

LOL

osolemio | 15-02-18 | 21:35

" officieel " en officieus.. en in wezen zijnde nog doortrokken van de oude anti-revolutionaire geest, geloven ze in de integriteit van de machthebber.
Voorts : " het land moet bestuurd" e.d.

daytripper | 16-02-18 | 03:43

Oproer in de Kamer.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 21:33

Wat ben ik blij dat ik weer ben gaan kijken vanavond, wat is dit zalig zeg!

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 21:33 | 1

Zalig? De stoom komt bijna uit mijn oren....

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:43
-weggejorist en opgerot-
gelukzoeker | 15-02-18 | 21:32 | 4

Ze is geen kech maar 100% pot.

eerstneukendanpraten | 15-02-18 | 21:35

@gelukzoeker: zullen we het netjes houden?

Unicornos_Magnificus | 15-02-18 | 21:39

die werd door dezelfde deepstate geutiliseerd als dit ingeschoven vehicel. En dan beide nog alleen voor de buhne: Waar er bij volkert een tweede schutter nodig was is deze wet al maanden geleden gesloopt door de oranjes

HdJ | 15-02-18 | 21:41
▼ 1 antwoord verborgen

" Ik zat in de Tweede Kamer, beetje weggestopt. Daar hoorde ik dat het gepubliceerd was in de Staats Courant"
- H. Zijlstra

LaCroix | 15-02-18 | 21:32 | 1

Lol

bigs | 15-02-18 | 21:35

Oeioei ChristenUnie, wat ga je nat hier...

Realisties | 15-02-18 | 21:32 | 4

Ik ben met al die Christelijke partijen helemaal klaar en waar is die SGP'er ?

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 21:35

Geen idee waar die SGP-er is. Die partij is sowieso tegen een referendum dus heeft voor de Búhne een paar vraagjes gesteld/opmerkingen gemaakt. Vond het niet nodig om vanavond op te draven.

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:45

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:45 |

Begreep daarstraks dat hij wel vond dat de WRR referendabel zou moeten zijn.

Roze_bril_drager | 15-02-18 | 21:53
▼ 1 antwoord verborgen

Wat gebeurt hier joh, wat een poppenkast is dit...

Koraalverhaal | 15-02-18 | 21:32 | 1
-weggejorist-
All_Anonymous | 15-02-18 | 21:33

Ik krijg spontaan grijze haren op mijn kalende hoofd. Wat een ellende.

Suncatcher | 15-02-18 | 21:31

Briljante speech...

A-Safari | 15-02-18 | 21:31

Binnen een kwartier zullen alle leden van de kamer er zitten. Dit gaat heet worden.

LifeCatcher | 15-02-18 | 21:30 | 1

Dat zou best eens kunnen. Lachen als de hele oppositie er zit en de regeringspartijen met z'n 4-tjes.

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:46

Strijd met de wet! Niet gepubliceerd! Nader advies! Liegt Ollongren? Liegen alle ingehuurde kartelkamerleden?

LibertasSimplex | 15-02-18 | 21:30 | 2

Als u niet inziet dat de motieven niet zuiver zijn, dan bent u verloren. Maar ergens denk ik dat dat niet het geval is (dat u dat niet inziet).

Foolonthehill | 15-02-18 | 21:34

Foolonthehill | 15-02-18 | 21:34 |
Motieven niet zuiver? Bedoel je dan de motieven niet zuiver, om een wet, die nog niet werkt, wel al de inspraakrechten van de kiezer te laten ontnemen?
Of bedoel je, motieven niet zuiver, om eindelijk eens, in de Wetgevende Macht, aan waarheidsvinding te doen?
Mbt tot dat laatste, vind ik dat achterliggend motief er niet toe doet, want de goede motivering spreekt voor de goede verstaander vanzelf.

En ik vermoed zo, dat je een goed verstaander bent.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 21:43

Zou Hiddema op de achtergrond grijnzend een sigaartje opsteken?

osolemio | 15-02-18 | 21:29 | 2

Haha hoop dat Theo ook nog even komt! Waarom mogen die coalitie honden trouwens wel staan praten nu? Orde voorzitster!

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 21:34

Ja dat viel mij ook op. De voorzitter keek zeker heel toevallig de andere kant op. Zó doorzichtig.

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:47

Thierry is goed bezig..

Wasbakplasser | 15-02-18 | 21:29

Volgens mij is het nu zo afgelopen, wat een vertoning van die blonde heks.

eerstneukendanpraten | 15-02-18 | 21:29 | 1

Oh God, we gaan toch door, mijn excuses.

eerstneukendanpraten | 15-02-18 | 21:31

Irritatie loopt zeer snel op met dit kabinet.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 21:29

Prachtig was de rede van Bosma. Ik heb er met genot naar geluisterd en gekeken. Deze man zou toch menig mens aanspreken. Het is wachten op de coming out van Nederlanders op hogere functies in het bedrijfsleven en overheid.

rectormagnificus | 15-02-18 | 21:29

Wie is die vissekop?

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 21:28 | 1

Ger Koopmans dus. CDA.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 22:24

Punt van orde over een punt van orde over een punt van orde, Terry begint het spel te begrijpen.

Bierdier | 15-02-18 | 21:28

Komt dat VVD-ertje! Want er dreigt waarheidsvinding plaats te vinden! En dat wordt gevaarlijk, voor de VVDse trollenfabriek. Zie Zijlstra, Rutte. Trollen!

LibertasSimplex | 15-02-18 | 21:28

File bij de interruptiemicrofoons! Beter dan elke show ooit op de npo dit ghehehe.

Destructx | 15-02-18 | 21:27

Leuk feitje, de DDR hield inderdaad in 1968 een referendum ('Volksaussprache' of later Volksabstimmung genoemd) voor de invoering van een nieuwe, socialistische, grondwet. De oude grondwet uit 1949, die de oprichting van de DDR markeerde werd daarmee vervangen.

De uitkomst was de leiding onwelgevallig. In totaal zou 98% op komen dagen, maar, stemmen was overigens dan al lang niet meer geheim, toch had meer dan 5% tegen gestemd.

Wat was nou het struikelblok waar een deel niet mee kon leven? In de nieuwe grondwet werd de politiek leidende rol van de SED vastgelegd. Daarmee werd een ingrijpende correctie uitgevoerd op de Grondwet van 1949.

In feite is er dus weinig veranderd in 50 jaar.

RenHoek | 15-02-18 | 21:27

Wat een eng mens, zou heel benieuwd zijn over de mening van necro in deze...

eerstneukendanpraten | 15-02-18 | 21:26

Ze staan allemaal klaar om de doodsteek te plaatsen, man, mooie televee :)

Bierdier | 15-02-18 | 21:25

Paarlen voor de zwijnen. De coalitie zet dit door. Men is er in de uitleg bij het regeerakkoord zelfs heel eerlijk over geweest waarom. Europa, de Euro, en internationale verdragen. Men acht de bevolking niet gekwalificeerd om zich hierover uit te spreken omdat het bewindslieden gezichtsverlies in Brussel kan opleveren. Angst regeert.
De enige oplossing is een drastisch andere verkiezingsuitslag maar die komt er niet zolang het redelijk tot goed gaat.
Democratie is verleden tijd.

Pierrepoint | 15-02-18 | 21:25

OMG Thierry red Nederland met wet onder zijn arm!

LifeCatcher | 15-02-18 | 21:24 | 2

Thierry held!!!

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 21:26

Gekregen van Hiddema.

gato | 15-02-18 | 21:46

Knockout!

Bierdier | 15-02-18 | 21:24

Ollongren is beter dan Rutte. Kansloos voor de kamer.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 21:24 | 1

Dramatisch voor Nederland overigens.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 21:24

Noem pats klets, K.O. Ze stottert al

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 21:23

Pats. Illegaal.

Stormageddon | 15-02-18 | 21:23 | 1

En het is dus regulier, volgens Ollongren. Dus het gebeurt vaker. Dus vaker illegaal.
Dit lijkt me een behoorlijk crisis. Bye bye vz. RvS, Piet Hein Donner.
Die kan niet blijven.

Stormageddon | 15-02-18 | 21:28

Wim Alex heeft ook geen schone handen in deze: twitter.com/TruthHitsEvery1/status/96...
-
Moet van mama Bea die persoonlijk Ollongren tot adel verhief en als trekpopje naar het Bilderberg familiefestijn afvaardigde #fakedemocartie

HdJ | 15-02-18 | 21:22 | 4

!? waarom weggejorist?

All_Anonymous | 15-02-18 | 21:35

@All capslock

HdJ | 15-02-18 | 21:42

HdJ | 15-02-18 | 21:42

ohh lol excuseer!

All_Anonymous | 15-02-18 | 22:12
▼ 1 antwoord verborgen

De Raad van State is gewoon omgekocht. Het is onbestaanbaar om 180o te draaien.

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:22 | 4

Hoe vaker ze dat aanhaald hoe minder geloofwaardig het wordt

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 21:25

Raad van State, hoog college van staat, volledig onafhankelijk.
Raad van State is Bea,
waakhond is Ome Piet Hein Donner en ons dikke prinsje en zijn argentijnse vrouw en nog een stuk of 10 meeglijers die tegen een dikke vergoeding een beetje uit zitten te buiken op onze kosten .

beau van rtl | 15-02-18 | 21:26

Beau heeft gelijk, zelfs Maxima zit erin, want aan die Bolle hennen ze niks.

gato | 15-02-18 | 21:50
▼ 1 antwoord verborgen

penthouse profeet hahahahahahaha

lasttango2016 | 15-02-18 | 21:22 | 1

Ghehe. Ik verstond "penthouse proleet".

knutsel_ | 16-02-18 | 07:44

Baudet beschuldigt het kabinet impliciet van corruptie. Mooi dit.

Linkse allergie | 15-02-18 | 21:22 | 1

de schijn is zeer aanwezig.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 21:26

laten we het zien als stemwijzer iets wat verleden jaar maart volkomen mislukt is

witchmaster | 15-02-18 | 21:21

Zo is dat Thierry, dit trucje van terugwerkende kracht in een wet die niet van kracht is, is strijdig met 2000 jaar lang geldend recht. Die heks hekst ons de prehistorie in. Die kut.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 21:21

Ik vraag me af wie er volgende maand nog op Draaikonten66 stemt. Je bent toch werkelijk van de pot gerukt als je dat nu nog doet?

MAD1950 | 15-02-18 | 21:21

Wordt ze nu rood? Doet ze een Halbe Zijlstraatje of heeft ze een opvlieger?

Linkse allergie | 15-02-18 | 21:20 | 1

Schaamte hoop ik, dat zou terecht zijn.

O2Neutraal | 15-02-18 | 21:27

Ik zie velen hier jubelen over de redevoeringen van de oppositie, maar de uitkomst staat al vast; dit is voor de bühne, het referendum wordt de nek omgedraaid, het volk zal het toch wel accepteren want de boterham is belegd, de haard is warm en de belasting netjes betaald

en gaat over tot de orde van de dag.

NasiGordon | 15-02-18 | 21:18 | 3

Ja. U heeft helemaal gelijk. Poppenkast werk.

zwartzondersuiker | 15-02-18 | 21:19

Gehaktstaafgordon, u heeft gelijk.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 21:19

En zijn druk over rondjes schaatsen. Zijn ze straks ook wanneer we volledig worden overgeleverd aan het dictatoriale reagerende EU. Blijkbaar boeit het ze niet?

Jan, Leiden | 15-02-18 | 21:22

Ollongren wekt zoveel agressie op dat ik zeker weet dat dit kabinet een kort leven is gegund (proest).

Rest In Privacy | 15-02-18 | 21:18

D66 penthousepartij voor de regenten.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 21:17 | 1

Penthouse66, mooie.

O2Neutraal | 15-02-18 | 21:22

Misschien hopen op dissidente senatoren met een werkend kompas in de 1e kamer? Dit is toch wel erg overduidelijk slecht gefundeerd haastwerk, al dan niet onwettig. Chambre de reflection nest'ce pas?

Gen. Maximus | 15-02-18 | 21:17

Die jonkvrouw gaat echt geen serieuze antwoorden geven omdat ze het allemaal ongefundeerd heeft verzonnen zonder ook maar íets te kunnen staven. Het is de mening op totale stupiditeit gebaseerd.

Goed betoog van Bosma. Niet alleen de democratie wordt begraven, maar de verloochende demagogische partij D66 zelf ook. Heeft niets, maar dan ook niets meer van doen met haar oorsprong. Van Mierlo bedoelde het goed, Pechtold en Ollongron maakten er een monster van.

Jan, Leiden | 15-02-18 | 21:17 | 3

Die nepjonkvrouwe daar kan ik niet meer serieus naar luisteren na als die leugens en demagogie in het belang van gemeenteraadsverkiezingen. Ze zoekt het maar uit met haar vriendjes en vriendinnetjes, dit zijn allemaal leugenaars, Halbe is de enige die het toegegeven heeft, maar de rest liegt ook op bijna dagelijkse basis.

Watching the Wheels | 15-02-18 | 21:20

-s

Watching the Wheels | 15-02-18 | 21:21

Watching the Wheels | 15-02-18 | 21:20

Jazeker, helemaal juist!

Jan, Leiden | 15-02-18 | 21:45

Kan me niet voorstellen dat iets met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd. Zou wat wezen in het wetboek van strafrecht, een nieuwe wet die geld met 'terugwerkende kracht'. Dan zou je nu iets kunnen doen wat later, met terugwerkende kracht, verboden is/was. Zo werkt de wet niet mevrouwtje.

Destructx | 15-02-18 | 21:17

"Dit vinden we niet de koninklijke weg" - Kajsa Ollongren.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 21:17

Aan die kop van Pechtold zie je dat hij dat appartementje van die Chocoprins aan het vergelijken is met z'n eigen appartementje.

Watching the Wheels | 15-02-18 | 21:15

Bosma is baas. Katsja schiet terug, dat wetsartikel ken ik niet, en als het bestaat is het een hele gevaarlijke. Kan een jurist hier even induiken?

Bierdier | 15-02-18 | 21:14 | 1

Ik had het zo verschrikkelijk mooi gevonden als de heer Hiddema bij dit debat zou zijn. Ingelezen en wel.

LaCroix | 15-02-18 | 21:17

Lesbische vrouwen.....
Je kunt beter kippen houen!

HoerieHarry | 15-02-18 | 21:14

Opvallend: zodra het juridisch wordt, kan Ollongren alleen maar van haar briefje voorlezen, wat juristen haar hebben aangeleverd. Blijkbaar kan ze het niet met haar eigen woorden verdedigen? Domme trut. Bang voor de consequenties, dat ze vermoedelijk iets doms zegt?

Wobbelplatte | 15-02-18 | 21:14

Als Terlouw al afstand neemt van demagogen66....

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 21:14

Dus niet alleen de jongeren van D66 zijn het er niet mee eens maar ook de oude garde kan het niet begrijpen. Wat er nu zit zit er dus alleen voor zichzelf en niet voor de partij.

osolemio | 15-02-18 | 21:18

Krijg net kijktip door nieuwtgsuur wordt terlouw ook genoemd

DanBilzerian | 15-02-18 | 21:50
▼ 2 antwoorden verborgen

Bosma kan goed schrijven.
Helaas gaat voordragen/voorlezen minder goed.
Met hier en daar een rustmomentje, en betere nadruk op sommige woorden had het een dijk van een speech kunnen worden.

zetje01 | 15-02-18 | 21:11

En Ronald, herinner haar er even aan dat een wet waarover een referendum komt, met 6 weken uitgesteld wordt, juist om daar een referendum over te kunnen houden. Dus wat zij wil mag niet eens.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 21:10

Rake klappen van Van Raak

Koraalverhaal | 15-02-18 | 21:10

Bosma leest m'n plemp!

Bierdier | 15-02-18 | 21:10

Zo een belangrijk debat, mensen schreeuwen en het gaat heel hard leugen tegen leugen en waar is de rest?

LifeCatcher | 15-02-18 | 21:10

Ollongren weet het allemaal beter, wij zijn met z'n allen dom.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 21:09

Goed zo Van Raak!

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:09

Wat een zinloos debat weer, kletsen tegen 76+3 plakkers.
lang gelul, niets zeggende antwoorden en dan toch doen.
Dat was nou precies waar het referendum voor nodig hadden.
Zegt die doos dat het raadgevende referendum valse verwachtingen kweken!
Maak er dan meteen een dwingende referendum van,
dan weten de politici direct dat ze niet met een verkeerd beleid kunnen thuis komen. ( dus incl. verdragen met het buitenland.)
Want daar zit de crux;
Ze willen via de EU verdragen kunnen afsluiten die aan onze grondwet voorbij gaan.

NatNiks | 15-02-18 | 21:09 | 1

Het referendum heeft geen valse verwachtingen bij mij gegeven maar wel de Kees Verhoeven die vooraf zij dat hij de uitslag zal respecteren, dat is het probleem geweest,

lecram24 | 15-02-18 | 21:15

Ronald van Raak.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 21:08 | 3

+chuck norris!

All_Anonymous | 15-02-18 | 21:09

Hij rent nog net niet het podium op om haar een corrigerende tik te verkopen.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 21:10

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 21:10

dat had ik willen zien!!! hahaha

All_Anonymous | 15-02-18 | 21:11

Ronald van Raak +1.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 21:08

Ronald van Raak is veruit de sterkste in dit debat.

medusa324 | 15-02-18 | 21:08

Raak geeft haar recht voor haar raap.

bigs | 15-02-18 | 21:08

Heeft iemand al eens op die handen gelet? Dat zijn mannenhanden!

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:08 | 2

Ze is het "mannetje" in haar lesbische relatie?

Rest In Privacy | 15-02-18 | 21:31

Van vingeren krijg je sterke handen. Mannen die alle potjes open krijgen die vingeren vaak.

miko | 16-02-18 | 00:05

Mooie woorden, maar helaas voor mij te laat: ik ben niet meer te redden van mijn cynisme.

TmC | 15-02-18 | 21:07

Ronald van Raak is pislink. Hij zou het liefst gaan vloeken.

Linkse allergie | 15-02-18 | 21:07

Vraag van Krol: 'waarom niet eerst de uitkomst van onderzoek afwachten?" Ollongren: "we hebben in de regeringsverklaring opgenomen dat we ermee willen stoppen, dus dan ga je niet de uitkomst van een onderzoek afwachten. Ik ben een pragmaticus." Snapt u het nog? Wat is dit voor een krankzinnige redenering? Dat mens is helemaal koe-koek!

Wobbelplatte | 15-02-18 | 21:06 | 1

Ze had het over gezond verstand. Waar dan?

Linkse allergie | 15-02-18 | 21:07

Die ouwe van 50Plus doet ook zeer rake opmerkingen maken door die interruptiemicrofoon!

Verder is die feeks elke keer wel heel blij als het woord "minister" of "D66" valt, dan kan ze iedereen weer als 'integer kabinetslid' vertellen dat ze niet als D66'er aan het woord is, maar als minister... man man man wat is die draaitrut doorzichtig zeg.

Destructx | 15-02-18 | 21:04

Ik hou van mantelpakjes maar deze vreer-achtige Rutte-kloon doet me denken aan Ellen Degenerates.

Dat terzijde: erg zwak betoog van deze minister. Draaien om de hete brei heen zonder daadwerkelijk te focusen op de vraag. Zwak. Ga 'es in op de juridische onmogelijkheid om deze wet er - onreferendabel - door te drukken?

Bierdier | 15-02-18 | 21:04 | 2

Een mantelpakje? Waar dan?

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:13

Touché ;)

Bierdier | 15-02-18 | 21:21

Als het mag even off topic. Is op het moment toch een beetje saai. Bisschop TUtu stopt als ambassadeur Oxfam. Schijnheilige flikker. Werkt zelf voor een organisatie waarbij kindermisbruik aan de orde van de dag is, nog steeds. Hebben ze bij oxfam 1 keer een feestje wat een beetje uit de hand loopt en meneer vindt het nodig om eruit te stappen. Hij is diep teleurgesteld, de lul.

beau van rtl | 15-02-18 | 21:02 | 6

één keer, meneer ? volgens mij zijn die ngo'ers echte roofdieren.

ivanhoe bergs | 15-02-18 | 21:55

Nou , wat dacht je van onze vaticaanboys.

beau van rtl | 15-02-18 | 22:03

Hij was gewoon kwaad dat hij niet uitgenodigd was.

miko | 16-02-18 | 00:02
▼ 3 antwoorden verborgen

Mevrou Arissen is een sieraad voor de democratie en voor de huiskamer.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 21:00

Wat een lulkoek van Ollongren. Het raadgevende karakter zou verkeerde verwachtingen onder de stemmers hebben gewekt. Helemaal niet! Dat weten we als stemmers dondersgoed! Maar in de aanloop naar het referendum doen regeringspartijen uitspraken hoe men zal omgaan met de uitslag. En daar gaat het dus om! Als politici dus vooraf zeggen dat ze een raadgevend referendum als zijnde bindend willen respecteren, dan is dat een volledig democratisch proces toch? Of niet, dom betweterig trutje van D66? En daar wringt nu juist de schoen! Vooraf mooie praatjes en als de uitslag ze dan niet bevalt, dan vergeet men gewoon wat men vooraf beloofde en duikt men weg achter het argument 'raadgevend'.

Wobbelplatte | 15-02-18 | 21:00 | 2

ach,ach,ach, het is wettelijk vast gelegd dat het raadgevend is.

botbot | 15-02-18 | 21:06

botbot | 15-02-18 | 21:06
Het zou politici dan ook sieren dat als bindend te zien. een volk mag zijn eigen toekomst kiezen. Ook als dat niet goed uitkomt voor de kippen industrie in Oekraine.

miko | 16-02-18 | 00:00

Wat een leeg narratief zeg. echt? is dit alles?

LifeCatcher | 15-02-18 | 20:59

Femke Merel Arissen!

Traag | 15-02-18 | 20:58

Goed billetje dat poezenmeisje volgens mij

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 20:58 | 1

Check!

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 21:00

Hou je mond, Thierry, jezelf als slachtoffer opstellen doe je maar een andere keer.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 20:56 | 2

Op een parkeerplaats op het mediapark? Pleur op!

Ruler | 15-02-18 | 21:11

Holy shit, die zag ik niet aankomen Liniaal. Dat bedoelde ik niet. Ik bedoelde dat dit niet de tijd en plaats was, er zijn belangrijkere dingen.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 21:14

Ik denk dat het een latertje wordt voor Eucalypta en dus ook voor ons, maar wij vinden dat niet erg.

beau van rtl | 15-02-18 | 20:55 | 1

u beledigt Eucalypta

witchmaster | 15-02-18 | 20:57

Het is nu bewezen dat Ollongren van D66, Minister, privé persoon wisselt wanneer het haar goed uitkomt.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 20:55 | 1

en sneller dan het geluid en vaker dan een ehm..

Mesmer | 15-02-18 | 20:58

Dat minzame kutlachje van die Orwellgron, verschrikkelijk.

miko | 15-02-18 | 20:55 | 1

Ik denk dat het huilen haar nader stond, na het verbale pak op haar falie door Martin Bosma, da wor je nie blij van.

De Briemusketier | 15-02-18 | 21:16

Alle raadgevende instituties in ons Nederlandse recht en die van buiten, rechtsreeks adviserend op ons Nederlandse recht, wordt groot gewicht toegekend.
Raad van State, Nationale Ombudsman. Europees Hof voor de rechten van de Mens.
Die van de burger, wordt afgedaan als onzinnig wanneer niet welgevallig. Dan worden allerlei totaal uit de lucht gegrepen gronden en motiveringen toegekend, die er allemaal net niet genoeg toe doen.
Maar die burger is lastig. En die moet vervangen. En due process, zonder inspraak worden gesteld.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 20:55

Leugenachtig wijf. Als het een ja is dan is het een ja en als het een nee is dan heroverwegen we de sleepwetnet. Denkt ze dat de bevolking achterlijk is en dat we niet begrijpen wat ze nou precies bedoelt te zeggen.

Linkse allergie | 15-02-18 | 20:55

Waar heeft Baudet het nou opeens over? Ik snap de overgang niet.

osolemio | 15-02-18 | 20:54 | 5

Dat petje wisselen van haar. Ze mogen haar niet aanspreken als D66 lid, maar moeten haar als Minister aanspreken terwijl ze zelf daarin niet consistent is.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 20:57

Baudet is nog steeds boos om de demonisering van zijn persoon door de minister. Hij moet zich gewoon met het debat bezighouden.

ssvld | 15-02-18 | 20:57

Dat zat hem nog even dwars.

kleinvrouwke | 15-02-18 | 20:57
▼ 2 antwoorden verborgen

Representatieve democratie my ass. Die heks van een Ollongren is een uitwerpsel van deze representatieve democratie. In verkiezingstijd mooie praatjes verkopen en daarna TOTAAL iets anders doen. Neem de afschaffing van de dividendbelasting, dat wordt gewoon niet in het verkiezingsprogramma gezet en daarna door onze strot geduwd.

Wim_Kut | 15-02-18 | 20:54 | 1

Inderdaad. Wat is de waarde van een representatieve democratie als als de vertegenwoordigers hiervan niet de wens van 55% van de kiezers respecteert om het referendum te behouden.
Theodore Roosevelt is in het referendumdebat al een aantal malen geciteerd maar hierbij toch nog maar een keer: “Het referendum is een instrument waarmee de kiezers het representatieve stelsel kunnen corrigeren wanneer dit niet representatief meer is.”

peilschaal | 15-02-18 | 21:43

Ik lig op de grond van verbazing, zelfs het PVDA-Kuiken maakt rake opmerkingen... Moet niet veel gekker worden, categorie-druipkaars (Hamer) die rake opmerkingen maakt. Toont de zwakte van dit kabinet, men wordt wakker. Dit wordt geen 4-jaar termijn.

Bierdier | 15-02-18 | 20:51

De jonkvrouwe waant zich nog in de 18e eeuw toen de adel in Europa het nog voor het zeggen had. Dat is in 1789 in Frankrijk slecht afgelopen. Hopelijk herhaalt de geschiedenis zich in Nederland. Op een minder bloedige manier maar door deze 'regenten' af te rekenen bij de komende verkiezingen.

BonSens | 15-02-18 | 20:51

De Min. zegt: het werkt niet.
Maar de echte reden is dat het vervelend is voor de Eurofielen in Brussel. Net zoals ze tegen de Belgische regering hebben gezegd dat het afgelopen moet zijn met autonomie van de Belgische Gewesten zoals Wallonie dat tegen CETA stemde, en toen werd teruggefloten. En D'66 is de Eurofielepartij bij uitstek.

CiTy3 | 15-02-18 | 20:51

Als ik naar de opkomst van het vorig referendum kijk kan ik niet met droge ogen beweren dat het erg leeft onder de bevolking.

botbot | 15-02-18 | 20:50 | 4

Een deel van de bevolking stemde niet omdat de issue hen niet interesseert, zoals b.v. de 'nieuwe Nederlanders' in de binnensteden.

CiTy3 | 15-02-18 | 20:54

En de mensen die gingen stemmen werden beïnvloed door nepnieuws.

botbot | 15-02-18 | 20:59

@groetenVanUrk
Correct. Na te lezen bij de jeauleau bode. Wat waren ze daar zuur toen de opzet faalde.

toetssteen | 15-02-18 | 21:05
▼ 1 antwoord verborgen

als ooit geert de PVV meer democratie toelaat in de partij ,maak dan bosma partij voorzitter ect ect ik voorzie meer dan 50 zetels

witchmaster | 15-02-18 | 20:50

Er komt mooi naar boven dat Mark Rutte weer eens heeft gelogen en dat het inlegvelletje een blamage was, maar Ollongren verdedigt ook dat weer.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 20:50

Attje Kuiken +1.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 20:49

PvdA mevrouw is echt top, wat een afgang.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 20:48

Weet u, ik word er dood- en doodziek van. Mevrouw Ollongren wil de wet afschieten op basis van het feit dat ik als stemvee iets anders zou hebben verwacht van het referendum dan het in werkelijkheid was.. Een verschrikkelijke generalisatie van het stemvee en biedt inzicht in hoe de minister ons op waarde schat. Een complete randdebiel zonder enige vorm van intelligentie . Ik ben geen bijzonder verlicht persoon maar ik begrijp de strekking van een "raadgevend" referendum. Het is, zoals de naam min of meer aangeeft, "raadgevend". Overigens heeft het mij precies gebracht wat ik er van verwacht. Dit is een manier om aan de, mede door mij gekozen, politici aan te geven hoe ik over een actueel onderwerp denk. In plaats van dat ik daar iedere 4 jaar eens wat over mag zeggen in de vorm van een verkiezing. Zonder referenda moet ik 4 jaar wachten om een partij te kiezen, die zomaar de week daarna alle principes (waardoor ik op hen gestemd heb) overboord gooien. Daarnaast geeft mevrouw Ollongren aan dat dit afbreuk doet aan het vertrouwen in de politiek. Waarom vraagt er nu niet iemand in dit debat wat de minister denkt over de afbreuk van het vertrouwen in de politiek als men een verworven recht zonder enig repliek afneemt.

LaCroix | 15-02-18 | 20:48 | 2

Het is dan ook gewoon machtsmisbruik. U kiest niet zoals wij dat wilden en verwachtten, dus mag u niet meer kiezen. Een standpunt dat de Russische voorouders van de minister nog ongestraft konden innemen, maar we zijn nu toch honderden jaren verder?

Synecdoche | 15-02-18 | 22:38

Het heeft ook precies dat gebracht wat ik had verwacht, namelijk dat de zienswijze van het volk genegeerd zou worden. Ik was blij met het blootstellen van dat laatste feit, maar ik begrijp dat bepaalde partijen er minder blij mee zijn. Ze zijn niet zozeer verbolgen over het feit dat het volk ze tegenspreekt -- we zijn allemaal maar simpel, toch? -- als over het feit dat hun lak aan ons zichtbaar wordt.

VreemdEend | 16-02-18 | 05:40

Attje Kuiken. Zou ik helemaal plattje nuiken.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 20:48 | 4

Waar is Hufterst als je hem nodig hebt.

Linkse allergie | 15-02-18 | 20:51

Lol , dan doe ik Henk Snol!

Gizmo579 | 15-02-18 | 20:53

atheïstisch stemvee | 15-02-18 | 20:49 |
lol Je brengt me op een idee.

LibertasSimplex | 15-02-18 | 21:05
▼ 1 antwoord verborgen

IJzersterke begrafenisrede van Bosma!

atheïstisch stemvee | 15-02-18 | 20:47 | 1

Bosma fileert die Zweedse trol en haalt de zweep erover.
Wat een fokking baas ! +1!

De Briemusketier | 15-02-18 | 21:06

Ik snapte heel goed dat het een RAADgevend referendum was. Wat Prutsel en Co er daarna mee hebben gedaan is datgeen wat het meest stuitend is.

faz | 15-02-18 | 20:44

Eucalypta verdraait nu zeer handig de woorden van het lieve dierenmeisje. Dit meisje trapt erin. Ze is echt zeer goed deze minister.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 20:44

Sorry dat ik het opmerk, ik schrik er zelf een beetje van....
Kuzu had verdomme een paar ijzersterke punten, bijv. De vergelijking met de ddr.

Tuborg øl | 15-02-18 | 20:43 | 2

Vreemd, een referendum is iets wat in zijn thuisland de nek omgedraaid zou worden door zijn baas Erdogan. Ben benieuwd naar zijn verborgen agenda.

BozePaarseMan | 15-02-18 | 20:58

Hij kreeg een gratis stok om mee te slaan, niet meer of minder denk ik.

Tuborg øl | 15-02-18 | 21:45

Zelfs het blonde gansje van PvdD legt het vuur aan de schenen van deze feeks. Heerlijk!

Bierdier | 15-02-18 | 20:43

Ollongren heeft ergens een stichting gevonden die haar standpunt, soort van, bevestigd, maar ondertussen zijn er hoogleraren en universiteiten die het oekrainie referendum hebben onderzocht en haar standpunt ontkrachten.

GroetenVanUrk | 15-02-18 | 20:42 | 1

Bedoelt ze misschien de referendumcommissie? Die voornamelijk bestaat uit D66 stemmers en bovendien in dienst zijn van de overheid als experts voor gedragsverandering? Ja, bijt nooit in de hand die je voert.

Linkse allergie | 15-02-18 | 20:45

Die laatste zinnen van de prof zijn munitie voor de oppositie om een referendum om afschaffing van het referendum mogelijk te maken.
Er is geen logische of normale verklaring om die stelling te weerleggen.!!

Tuborg øl | 15-02-18 | 20:42

Tja, als je als politiek bij referenda niet het gewenste antwoord krijgt, dan schaf je zo'n onding gewoon af. Tijd om dit zooitje naar huis te sturen!

Claudia M. | 15-02-18 | 20:40 | 1

Ja inderdaad, maar hoe, er komt niemand van de bankom.naar den Haag te gaan en het binnenhof te bezetten met een paar miljoen Nederlanders

Rest In Privacy | 15-02-18 | 22:42

We trekken de wet op het raadgevend referendum in want er is geen correctief referendum. Iets wat de PvdA, Groenlinks en D66 recent in de tweede ronde van een grondswetwijziging hebben afgeschoten.

faz | 15-02-18 | 20:39

ik voel een motie aankomen .. wie nog meer?

All_Anonymous | 15-02-18 | 20:38

Het feit dat die andere fractieleiders er niet bij zijn betekend dat ze vermoeden/weten dat het verloren zaak is en ze geen persoonlijk gezichtsverlies willen leiden. En zeker niet voor lul willen staan tegen de argumenten.

Premier Trutte | 15-02-18 | 20:38 | 2

Denk je? Ik denk dat ze zo overtuigd zijn van hun gelijk dat ze de wedstrijd als gewonnen beschouwen en aan het bier zitten.

Linkse allergie | 15-02-18 | 20:38

Ja het laat de totale arrogantie zien van deze partijen.

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 20:40

Ollongren wordt afgemaakt. Geweldige samenwerking tussen Bosma en Baudet. Ik verslikte me bijna in mijn thee.

Mesmer | 15-02-18 | 20:37 | 1

Ieder z'n drankje ;)

Tuborg øl | 15-02-18 | 20:44

haha maurice de hond onderzoek zeker

All_Anonymous | 15-02-18 | 20:37

Thierry "we voelen elkaar aan" haha machtig!

All_Anonymous | 15-02-18 | 20:36

Wat een flauwekul kraamt dat mens uit maar haar lokale democratie.

doskabouter | 15-02-18 | 20:36

Wat is er in die Ollongren gevaren dat ze al na een paar weekjes in haar functie de hele bevolking tegen zich in het harnas weet te jagen?

Mark Verheijen | 15-02-18 | 20:35 | 5

Er is niets in haar gevaren. Zo is ze gewoon.

LiniaalRectaal | 15-02-18 | 20:46

@miko | 15-02-18 | 20:41 |
Ten eerste heb ik het niet alleen over het referendum en ten tweede loop ik genoeg rond. Iedereen is er toch zo onderhand wel achter dat wat jij zegt aan de hand is?

Mark Verheijen | 15-02-18 | 20:48

Mark Verheijen | 15-02-18 | 20:48
De eerste zin was maar een beetje plagen.Dat weet je.
Maar nee, ik denk dat veel mensen het niet zien.

miko | 15-02-18 | 23:52
▼ 2 antwoorden verborgen

als ze dit lokaal wil!! dan mag de grote overmoeder opgeheven worden!

All_Anonymous | 15-02-18 | 20:33

Prachtig hoe hij verteld hoe D66 ooit voorstander was. En als je nagaat dat uitgerekend D66 nu er dus ook al geen heil in ziet, kan je dus nagaan dat het allemaal wel leuk klinkt zo referendum, maar het in de praktijk gewoon een onding is. Om vele redenen.

LexDicties | 15-02-18 | 20:32

Bosma: The best we have..

echt_links | 15-02-18 | 20:32 | 1

Zeker. Daarom krijgt hij ook altijd mijn stem.

Lupuslupus | 15-02-18 | 21:07

Dedain666 is alle schaamte al lang voorbij. Het moet tenslotte ook niet gekker worden dat die ongeletterde bevolking de politiek in het vaarwater gaat zitten. Den Haag bepaald wat goed voor u is en als als u en andere mening bent toegedaan dan weten ze het via de sleepwet ook wel zonder referendum. De sleepwet, waarbij inlichtingendiensten nadrukkelijk toestemming moeten hebben om bepaalde datasets te gaan gebruiken. Zucht. Onderzoek heeft al aangetoond dat iig voor 1 dataset geen toestemming was gevraagd. Het zal ook niet de laatste keer zijn dat gegevens misbruikt worden. Maar welk mening de burger ook is toegedaan, het interesseert de politici toch voor geen meter. Democratisch land als we zijn leggen de politici al bij voorbaat de uitkomst van een referendum naast zich neer.

Ruikbaard | 15-02-18 | 20:32

ze stuurt nu letterlijk aan op dat wij alleen nog maar lokaal zouden mogen kiezen ..

All_Anonymous | 15-02-18 | 20:32 | 1

Doodeng dit.

Linkse allergie | 15-02-18 | 20:38

Er is al een meerderheid voor afschaffing. Dus maar weer een zinloos poppenkastdebat houden voor niets!
Lachwekkende vertoning.

HoerieHarry | 15-02-18 | 20:31 | 1

... Die afschaffing (althatns de onherroepelijkheid ervan) is onrechtmatig gezien de huidige wet van kracht is, dus: referendabel. Ik voorspel een mooi referendum :)

Bierdier | 15-02-18 | 20:33

Wat prof. Tom van der Meer schrijft is inderdaad precies wat er aan de hand is. Echter het schijt hebben aan de burger waarvoor hij waarschuwt zal ook het afschaffen van de Wet raadgevend referendum tot gevolg hebben.

Mark Verheijen | 15-02-18 | 20:30

Martin Bosma komt wederom goed uit de verf. Goede kerel voor de PVV.

Arijane | 15-02-18 | 20:30

?! wat zegt ze nu? zo zo zwak!!!!

All_Anonymous | 15-02-18 | 20:29

Popcorn en bier erbij gepakt

MoltisantiBeer | 15-02-18 | 20:28

Dienaar van de kroon .. dus ..

All_Anonymous | 15-02-18 | 20:27 | 4

Bastaard van Bernard. Zelfde neus/lippenplooi als de zusjes van Oranje.

Linkse allergie | 15-02-18 | 20:33

Bea zit op het puntje van haar stoel.

beau van rtl | 15-02-18 | 20:38

Ja, zie haar halfzuster eens vlammen.

Linkse allergie | 15-02-18 | 20:58
▼ 1 antwoord verborgen

! Ben benieuwd ..

All_Anonymous | 15-02-18 | 20:25

Dat hautaine gezicht van die heks. Brrrr.

brutus68 | 15-02-18 | 20:25 | 2

Ik had halverwege een keer op het katheter geslagen, met de vraag of mevrouw de minister een keuze zou willen maken tussen opzouten en met haar telefoon spelen, of wel aanwezig zijn. Dit is ronduit onbeschoft.
Verder... wow, wat een speech.

TheEgg | 16-02-18 | 00:14

Als ze niet die stomme smile op haar face heeft ziet ze er niet uit. En dan natuurlijk dat munt-watertje. Zegt boekdelen.

Fred Hartman | 16-02-18 | 01:35

Prachtige speech van Bosma.
De 'progressieven' draaien op alle fronten de tijd terug en om dat proces een handje te helpen importeren zij ook nog eens 100k middeleeuwïers per jaar.

keestelpro | 15-02-18 | 20:25

Gaan ze nog verder vanavond?

Kameroudste | 15-02-18 | 20:22

Wat is de heer Bosma een fantastische politicus, zijn bijdrage is van zeldzaam grote klasse.

Maris v.d Hof5393 | 15-02-18 | 20:22 | 2

U heeft het helemaal goed.

beau van rtl | 15-02-18 | 21:12

Hij is de ware PVV er, beheerst de kunst van het zich genuanceerd uiten.

Rest In Privacy | 15-02-18 | 23:39

Ben benieuwd hoe Ollongren het juridische gedeelte gaat pareren. Onmogelijk, dus vermakelijke televee.

Bierdier | 15-02-18 | 20:22 | 2

Negeren en overheen praten en als het lukt een grapje maken, Orwellogren was assistente van Prutte, dus ze heeft het kunnen leren van de meester.

O2Neutraal | 15-02-18 | 20:45

Ha! Onmogelijk. Maar waarom dan alle ophef? Juist omdat het wel mogelijk is. Wetje maken die met terugwerkende kracht ingaat en hoppa, klaar. Verder niet zeuren lastig gepeupel, bij de volgende verkiezingen heeft u weer "inspraak". En dat is genoeg democratie voor den burgerij.

Is dit nog nieuws? | 16-02-18 | 05:59

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Online Casino