Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Thierry Baudet stelt (19)84 vragen aan Kafka Orwellogren over nepnieuws en EU-censuur

Strijd de goede strijd

We vonden een perkament, verstuurd per flessenpost en verzonden vanaf de Renaissancevloot, waarop in ganzenveer door Thierry Baudet (19)84 vragen aan DDR66-minister Ollongren zijn geschreven, om haar te bevragen over de EU-plannen rond nepnieuws.*

Vorige week dook een oude website op waarop een EU-bureautje "nepnieuws" verzamelde. Onder andere GeenStijl, TPO en zelfs De Gelderlander stonden daar aangemerkt als overtreders. Zonder factcheck, zonder wederhoor, zomaar door het slijk gehaald met onze goede naam. Omdat er kritisch bericht werd over Oekraïne. Als dat een voorbode is van de EU crackdown op "fake news", komt 1984 sneller dichterbij dan je denkt. Eerder nog dan de meeste media (die kennelijk nog niet beseffen dat door de EU voorgenomen "mediakeurmerken" en social media-"waarborgen" onherroepelijk gepaard zullen gaan met censuur en inperking van de vrijheid van meningsuiting, ook die van hen), neemt Forum voor Democratie het voortouw om een prioriteit te maken van de bevraging van onze politieke bestuurders. 

Maar liefst (19)84 vragen heeft Forum opgesteld voor Kafka Orwellogren, om eens te peilen wat de minister (die ondanks herhaaldelijke verzoeken nog niet één feitelijk voorbeeld van "nepnieuws" heeft kunnen of willen laten zien) allemaal van plan is met het internet en de vrijheid van meningsuiting.

Sommige vragen gaan over die ernstig gemankeerde database, "EU vs Disinfo", andere vragen over de definities van nepnieuws. Er zitten vragen bij over  waarom een vriendin van de minister de EU task force mag leiden, en hoe dat is besloten, of ze daarvoor wordt betaald en zo ja, hoeveel en door wie. En sommige vragen zijn gewoon om te trollen, want dat mag in een vrije democratie. Maar het belangrijkste is dat het allemaal vragen zijn die gesteld en - vooral - beantwoord moeten worden, voordat we onszelf als makke schapen naar de slachtbanken van de censuur laten voeren, waar het vrije woord een stalen pin tussen de ogen krijgt geschoten door ongekozen technocraten die het internet niet snappen, die in verwarring verkeren over hun vermeende monopolie op "de waarheid" en die eigenlijk vooral uw vrijelijk gespuide kritische mening willen smoren. Want dat willen ze. En dat gaan wij niet laten gebeuren.

*Om verwarring en keurmerken brandmerken te voorkomen: de openingszin van dit topic is voornamelijk satirisch nepnieuws. De vragen zaten gewoon in een .docje als attachment in e-mailtje van Thierry. Duh.

Vragen aan Minister van BZK Ollongren inzake nepnieuws door Thierry Baudet (FvD)

Vraag 1:
Heeft de Minister kennis genomen van de online te raadplegen database EU vs Disinfo (euvsdisinfo.eu) van de, door de EU opgerichte, European External Action Service East StratCom Task Force, met artikelen beoordeeld op het verspreiden van nepnieuws?

Vraag 2:
Zo ja, welke artikelen op EU vs Disinfo heeft de Minister bestudeerd?

Vraag 3:
Hoeveel van die artikelen zou de Minister zelf als nepnieuws kwalificeren?

Vraag 4:
Hoeveel van die artikelen zou de Minister zelf niét als nepnieuws kwalificeren?

Vraag 5:
Kan de Minister een overzicht geven van de huidige leden van de East StratCom Task Force? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6:
Kan de Minister inzicht geven in de wijze waarop leden van de East StratCom Task Force geselecteerd worden? Zo nee, waarom niet?

Vraag 7:
Kan de Minister inzicht geven in wijze waarop Madeleine de Cock-Buning (tevens voorzitter van het Nederlandse Commissariaat van de Media) haar positie als voorzitter van de East StratCom Task Force heeft verworven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 8:
Is er bij de eventuele voordrachts- sollicitatie- en benoemingsprocedure van Madeleine de Cock-Buning bemoeienis geweest van de Nederlandse overheid? Zo ja, in welke vorm?

Vraag 9:
Wat is de vergoeding die Madeleine Cock-Buning voor haar werkzaamheden zal ontvangen? Waar wordt dit uit betaald?

Vraag 10:
Gezien de politieke gevoeligheid van haar werkzaamheden is het niet irrelevant of Madeleine de Cock-Buning ook een partij-achtergrond of partij-lidmaatschap heeft. Kan de minister daar inzage in geven? Zo nee, waarom niet?

Vraag 11:
Voor welke termijn worden de (overige) leden van de East StratCom Task Force aangesteld? Betreft het een full-time baan of een part-time baan? Moeten zij hun overige werkzaamheden openbaar maken?

Vraag 12:
Heeft de East StratCom Task Force een kantoor? Zo ja, kan de Minister aangeven waar dit precies is gevestigd?

Vraag 13:
Kan de Minister inzicht geven in de wijze waarop de East StratCom Task Force haar financiering ontvangt? Kan de Minister in haar antwoord betrekken wat het jaarlijks budget is van de Task Force? 

Vraag 14:
Wat is de Nederlandse bijdrage aan dit jaarlijkse budget?

Vraag 15:
Wiens idee was het om deze taskforce op te zetten? Wanneer is dit idee voor het eerst gepresenteerd?

Vraag 16:
Wat is de exacte doelstelling van de East StratCom Task Force? Is de Task Force specifiek gericht op nieuwsberichten over Oost-Europa, Rusland en andere derde landen of tevens op nieuwsberichten over EU-lidstaten en de (politieke) situatie daarbinnen?

Vraag 17
Kan de Minister inzicht verschaffen in de wijze waarop de East StratCom Task Force te werk gaat en hoe de Task Force tot een oordeel komt inzake het aanmerken van een artikel als verspreider van nepnieuws?

Vraag 18:
Hoeveel onjuiste beweringen moet een artikel bevatten om aangemerkt te worden als nepnieuws door de East StratCom Task Force?

Vraag 19:
Kan de Minister aangeven op welke punten de vijf Nederlandse artikelen die worden genoemd als dragers van nepnieuws op de site van de East StratCom Task Force precies nepnieuws bevatten? (zie voetnoten)

Vraag 20:
Deelt de Minister de opvatting dat het artikel in De Gelderlander (voetnoot punt 1) enkel verslag legt van een uitspraak van raketproducent Almaz-Antey? Zo nee, waarom niet?

Vraag 21:
Deelt de Minister de opvatting dat verslaglegging van een mening of een uitspraak op zichzelf geen uitspraak doet over of iets waar is of niet? Zo nee, waarom niet?

Vraag 22:
Is de Minister van mening dat nieuwspublicaties geen verslag mogen doen van meningen of uitspraken die mogelijk onjuist zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 23:
Kan de Minister aangeven hoe nieuwspublicaties moeten beoordelen of een mening of uitspraak in de toekomst mogelijk onjuist kan blijken te zijn? Zo nee, waarom niet?

Vraag 24:
Is de Minister van mening dat het artikel van De Gelderlander terecht door de East StratCom Task Force is aangemerkt als nepnieuws? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 25:
Is de Minister bekend met het feit dat de uitzending van NPO Radio 1 (voetnoot punt 2) een interview betreft met onderzoeksjournalist Pieter Stockmans?

Vraag 26:
Is de Minister van mening dat radiozenders geen gasten mogen uitnodigen als de opvattingen van de gast mogelijk onjuist zijn?

Vraag 27:
Is de Minister van mening dat de radiouitzending van NPO Radio 1 terecht door de East StratCom Task Force is aangemerkt als nepnieuws? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 28:
Is de Minister van mening dat het bericht ‘Azov fighters threaten the Dutch people with a terror attack again (GeenStijl)’ (voetnoot punt 3) terecht door East StratCom Task Force als ‘nepnieuws’ is aangemerkt?

Vraag 29:
Zo ja, welk aspect van het bericht bevat valse informatie?

Vraag 30:
Wat is de bewijsvoering daarvoor? Welke onderbouwing is daarin volgens de Minister doorslaggevend?

Vraag 31:
In de uitzending van het programma Jinek van 18 december 2017 sprak de Minister over ‘Bellingcat’ als ontmaskeraar van het betreffende filmpje als ‘nepnieuws’. Welk onderzoek bedoelde ze daarbij precies? Kan de Minister dit onderzoek aan de Kamer doen toekomen?

Vraag 32:
Hoe beoordeelt de Minister de betrouwbaarheid van Bellingcat zelf?

Vraag 33:
Houdt de Minister rekening met de mogelijkheid dat Bellingcat, net als alle andere journalisten, onderzoekers of wetenschappers, zich zou kunnen vergissen?

Vraag 34:
Houdt de Minister rekening met de mogelijkheid dat Bellingcat, net als alle andere journalisten, onderzoekers of wetenschappers, door andere motieven dan slechts waarheidsvinding gedreven zou kunnen zijn?

Vraag 35:
Is de Minister van mening dat de samenvatting van de East StratCom Task Force (“Ukraine is a highly corrupted, fascistic country, which is the centre of international drug and human labour traffic”) van het GeenStijl artikel (voetnoot punt 4) een accurate weergave is van de daadwerkelijke inhoud van het artikel? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 36:
Is de Minister van mening dat deze kwalificaties van het land Oekraïne (“Ukraine is a highly corrupted, fascistic country, which is the centre of international drug and human labour traffic”) feitelijk onjuist zijn?

Vraag 37:
Is de minister bekend met het feit dat Oekraïne in 2016 op plaats 131 (van de 176 bestudeerde landen) stond op de corruptie-index van Transparency International?

Vraag 38:
Deelt de Minister de opvatting dat dit Oekraïne één van de meest corrupte landen ter wereld maakt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 39:
Zo ja, maakt dit de uitspraak dat “Ukraine is a highly corrupted (...) country” feitelijk juist? Zo nee, waarom niet?

Vraag 40:
Deelt de Minister de opvatting van de East StratCom Task Force dat het noemen van Oekraïne als één van de meest corrupte landen een vorm van nepnieuws is?

Vraag 41:
Deelt de Minister de opvatting dat de samenvatting van East StratCom Task Force (“fascistic country”) geen recht doet aan de daadwerkelijke inhoud van het GeenStijl-artikel op dit punt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 42:
Deelt de Minister de opvatting dat de weerlegging van het TPO artikel (voetnoot punt 5) (“The article seems to be aimed only at worsening the image of Ukraine before the Dutch referendum about the Association Agreement.”) die wordt gegeven door East StratCom Task Force geen uitspraak doet over de inhoudelijke correctheid van het betreffende artikel, maar enkel een motief of bedoeling claimt?

Vraag 43:
Zo nee, kan de Minister aangeven op welke wijze de bewering van de East StratCom Task Force inhoudelijk ingaat op het TPO artikel dat zij bestempelen als desinformatie?

Vraag 44:
Zo ja, kan de Minister aangeven waarom deze bewering voldoende is om gekwalificeerd te worden als nepnieuws?

Vraag 45:
Is de Minister van mening dat het artikel van TPO terecht door de East StratCom Task Force is aangemerkt als nepnieuws? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 46:
Kan de Minister een definitie geven van nepnieuws?

Vraag 47:
Wat is in de ogen van de Minister het verschil tussen een mening en nepnieuws?

Vraag 48:
En wat is in de ogen van de Minister het verschil tussen een artikel met een of meerdere onjuiste beweringen en nepnieuws?

Vraag 49:
En als er geen verschil is: bevatte dan elk nieuwsartikel dat later gerectificeerd moet worden, kennelijk nepnieuws? Zo nee, waarom niet?

Vraag 50:
Is de minister van mening dat de stelling dat de euro ons een extra weeksalaris oplevert, nepnieuws is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 51:
Is de minister van mening dat de stelling dat de interne markt ons een extra maandsalaris oplevert nepnieuws is? Zo nee, waarom niet?

Vraag 51:
Kan de Minister aangeven hoe de samenwerking tussen het Ministerie, NU.nl en Facebook vorm zal krijgen in het kader van de bestrijding van nepnieuws? En kan de Minister in haar antwoord meenemen op welke termijn de ‘nepnieuwsbestrijding’ tot uiting zal komen in de tijdlijnen van Nederlandse Facebook gebruikers?

Vraag 52:
Kan de Minister aangeven wat de juridische basis is voor een dergelijke samenwerking met NU.nl en Facebook en voor de bestrijding van nepnieuws door het Ministerie?

Vraag 53:
Kan de Minister transparantie verschaffen over de exacte rol en werkwijze van NU.nl in het aanmerken van berichten en/of artikelen als nepnieuws?

Vraag 54:
Zal NU.nl haar rol belangenloos uitvoeren of zal zij financiering ontvangen? Indien zij financiering zal ontvangen, door wie zal dit vergoed worden?

Vraag 55:
Kan de Minister de specifieke samenwerkingsovereenkomst tussen het Ministerie, NU.nl en Facebook de Kamer doen toekomen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn?

Vraag 55.

Kan de Minister aangeven wat de specifieke selectiecriteria zijn voor berichten die zullen worden verborgen in circa 80% van de tijdlijnen van Nederlandse Facebook gebruikers, zoals aangegeven in de in haar brief aan de Kamer van 18 december 2017?

Vraag 56:

Kan de Minister aangeven of nieuwsbronnen als geheel zullen worden aangemerkt als verspreider van nepnieuws en dat hun artikelen derhalve standaard zullen worden verborgen op tijdlijnen van Facebook gebruikers?

Vraag 57:
Of gaat het op een andere manier? Indien dat laatste het geval is: op welke manier?

Vraag 58:
Kan de Minister aangeven in hoeverre opiniestukken zullen worden aangemerkt als nepnieuws en als gevolg onzichtbaar zullen zijn voor Facebook gebruikers? Zo nee, wanneer kan de minister daar wél duidelijkheid over geven?

Vraag 59:
Zal het Ministerie een register bijhouden van artikelen die zijn aangemerkt als nepnieuws? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar zal dit gebeuren? En door wie? En zal dit te raadplegen zijn? Zo ja, waar en voor wie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 60:
Kan de Minister een overzicht geven van de in haar ogen meest prominente betrouwbare Nederlandse nieuwsbronnen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 61:
Kan de Minister een overzicht geven van de in haar ogen meest prominente onbetrouwbare Nederlandse nieuwsbronnen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 62: 
Kan de Minister een overzicht geven van nieuwsbronnen die zij beschouwt als de grootste verspreiders van nepnieuws binnen Nederland? Zo nee, waarom niet?

Vraag 63:
Kan de Minister aangeven of de nepnieuwsmaatregelen op Facebook zich met name zullen richten op Nederlandse nieuwsbronnen of op buitenlandse nieuwsbronnen?

Vraag 64:
Kan de Minister aangeven of de Facebook gebruiker, wiens bericht aangemerkt wordt als nepnieuws, hiervan een melding zal krijgen? Indien dit niet het geval is, deelt de Minister de opvatting dat hiermee een hoogst ontransparante situatie ontstaat waarbij gebruikers niet weten of hun berichten voor hun volgers daadwerkelijk zichtbaar zijn?

Vraag 65:
Zo nee, waarom niet? Zo ja: beschouwt zij dit als een probleem? En indien zij dit niét als een probleem beschouwt: waarom niet?

Vraag 66:
Kan de Minister aangeven of gebruikers in beroep kunnen gaan tegen het aanmerken van hun bericht als nepnieuws en hoe deze beroepsmogelijkheden vorm zullen krijgen?

Vraag 67:
Indien er geen sprake zal zijn van een beroepsmogelijkheid, deelt de Minister de opvatting dat dit een uiterst eenzijdige situatie teweegbrengt die de macht tot censuur bij een hele kleine groep mensen legt? Zo nee, waarom niet?

Vraag 68:
Indien er wel sprake is van een beroepsmogelijkheid, kan de Minister aangeven hoe deze vorm krijgt? Kan de Minister in haar antwoord betrekken welk orgaan een beroep zal behandelen, wie haar leden zullen zijn, hoe de leden van het beroepsorgaan geselecteerd worden en wat de juridische mogelijkheden zijn om een afgewezen beroep aan te vechten bij de rechter?

Vraag 69: 
Het komt regelmatig voor dat kranten als NRC Handelsblad, De Volkskrant en Trouw hun eerdere berichtgeving moeten rectificeren. Is de Minister van mening dat deze kranten zich in hun oorspronkelijke publicaties dan dus schuldig hebben gemaakt aan het verspreiden van nepnieuws? Zo nee, waarom niet?

Vraag 70:
Is de Minister bekend met het bericht van 8 juli 2017 dat werd gepubliceerd op NU.nl, de samenwerkingspartner van het Ministerie in de bestrijding van nepnieuws, waarin NU.nl schreef over de aanwezigheid van 200 demonstranten bij een bijeenkomst van FVD in Groningen?

Vraag 71:
Is de Minister bekend met het feit dat NU.nl dit bericht heeft moeten rectificeren, gezien het feit dat er slechts enkele demonstranten aanwezig waren?

Vraag 72:
Is de Minister van mening dat NU.nl zich met het oorspronkelijke bericht schuldig maakte aan het verspreiden van nepnieuws? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 73:
Deelt de Minister de opvatting dat niet alle feiten altijd door iedereen geaccepteerd worden en dat over feitelijkheden discussie kan bestaan?

Vraag 74:
Deelt de Minister de opvatting dat een open discussie over feiten deel is van een gezonde, goed functionerende democratie?

Vraag 75:
Deelt de Minister de opvatting dat zaken die tegenwoordig als onwaar worden beschouwd in de toekomst waar kunnen blijken?

Vraag 76:
En dat talloze zaken die in het verleden als waar werden beschouwd tegenwoordig onwaar zijn gebleken?

Vraag 77:
Kan de Minister aangeven of De revolutionibus orbium coelestium (1543) van Nicolaas Copernicus, waarin hij het destijds zeer omstreden heliocentrisch model van het universum formuleerde, zou zijn bestempeld als nepnieuws binnen de kaders van het nieuwe samenwerkingsverband tussen het Ministerie, NU.nl en Facebook en of dit werk in haar ogen had moeten worden verborgen op Facebook als dit in zijn tijd bestond? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 78:
Kan de Minister aangeven of Über die spezielle und die allgemeine Relativitätstheorie (1916) van Albert Einstein, waarin hij voor het eerst de - destijds omstreden - algemene relativiteitstheorie voorstelt, zou zijn bestempeld als nepnieuws binnen de kaders van het nieuwe samenwerkingsverband tussen het Ministerie, NU.nl en Facebook en of dit paper in haar ogen had moeten worden verborgen op Facebook als dit in zijn tijd bestond? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 79:
Kan de Minister aangeven of Broken Symmetries and the Masses of Gauge Bosons (1964) van Peter Higgs, waarin hij voor het eerst - het inmiddels bewezen - bestaan van Higgsvelden en Higgsbosonen postuleert, zou zijn bestempeld als nepnieuws binnen de kaders van het nieuwe samenwerkingsverband tussen het Ministerie, NU.nl en Facebook en of dit paper in haar ogen had moeten worden verborgen op Facebook als dit in zijn tijd bestond? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 80:
Kan de Minister aangeven of Die Entstehung der Kontinente und Ozeane (1915) van Alfred Wegener, waarin hij het nu algemeen geaccepteerde bestaan van schuivende aardplaten beschrijft, zou zijn bestempeld als nepnieuws binnen de kaders van het nieuwe samenwerkingsverband tussen het Ministerie, NU.nl en Facebook en of dit paper in haar ogen had moeten worden verborgen op Facebook als dit in zijn tijd bestond? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 81:
Kan de minister aangeven of het werk van Ignaz Philipp Semmelweis uit de periode rond 1847 met betrekking tot het voorkomen van kraambedkoorts - waarin hij ervoor pleit de handen te wassen voordat een zwangere vrouw geholpen wordt bij een bevalling - zou zijn bestempeld als nepnieuws binnen de kaders van het nieuwe samenwerkingsverband tussen het Ministerie, NU.nl en Facebook en of dit werk in haar ogen had moeten worden verborgen op Facebook als dit in die tijd bestond? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet?

Vraag 82:
Kan de Minister aangeven in hoeverre sceptische artikelen aangaande klimaatverandering zullen worden verborgen op de tijdlijnen van Facebook gebruikers in het kader van nepnieuwsbestrijding?

Vraag 83:
Is de Minister van mening dat de bestrijding van nepnieuws uitsluitend op het internet zou moeten plaatsvinden of idealiter ook daarbuiten?

Vraag (19)84:
Zo ja: zouden op termijn dan ook boeken moeten worden verboden, omdat ze in de ogen van de beoordelende instanties ‘nepnieuws’ bevatten? Zo nee, waarom niet?

VOETNOTEN
1. The whole technical report concerning the MH17 case was based on false facts, rigged by Ukraine to accuse Russia. The BUK-rocket was launched from the territory controlled by Kyiv (De Gelderlander).
2. Right extremists are taking power in Ukraine, they control Odessa, and are going to have control over Ukraine using violence. They are represented in the state institutions and have a lot of influence in the society. There are 36 MP’s of Svoboda in the Ukrainian parliament (NPO Radio 1).
3. Azov fighters threaten the Dutch people with a terror attack again (GeenStijl).
4. Ukraine is a highly corrupted, fascistic country, which is the centre of international drug and human labour traffic (GeenStijl).
5. Ukraine is an oligarch state with no independent media. “The resistance army which killed hundreds thousands Polish Jews during the Second World War is still respected." (The Post Online)

Reaguursels

Inloggen

Wacht eens even. Worden deze vragen wel gesteld of is het een trolactie van GS? Ik kan ze niet vinden op tweedekamer.nl. Bedankt voor de dode mus.

Mahatma | 24-01-18 | 08:16 | 1

Goed gespot, ik zie het ook niet. Hm... nepnieuws van GS? Hoop toch niet dat we die ook standaard moeten gaan factchecken. Meestal ligt sarcasme\satire er hier wel dik bovenop...

Wol | 24-01-18 | 21:41

Dank je mijn lieve pitbull Thierryër. Heb ik in ieder geval niet voor niets weer eens een stem gegeven tijdens de verkiezingen.

Vrijheid en waarheid zijn te belangrijk om te laten vertrappen door domme, machtsgeile mensen. Laten we hopen dat je beide zult promoten.

Wol | 23-01-18 | 21:16

Go Thierry!
DD(R)666 zal zich hier natuurlijk onderuit gaan gladjakkeren,
vanweke een operatief verwijderde ruggengraat + moraal.
Maar deze *zeer* zorgwekkende ontwikkeling zal wel landelijke aandacht krijgen,
en hopelijk heel heel misschien tot bedenkingen leiden bij minder evil parijen.
.
En meteen weer 3 virtuele zetels er bij voor FvD, natuurlijk.
BTW: Is Moorlach al zijn eigen partij begonen..... ;-)

hotmint | 23-01-18 | 19:43

Dat wordt een korte carriere als minister van nepnieuws Kajsa. CV’tje oppoetsen en solliciteren bij Ella Vogelaar die heeft vast nog wel een kartelbaantje voor je.

Holein1 | 23-01-18 | 19:41

Vraag 54: kan Hufterst ook in aanmerking komen om dikbetaalde nepnieuwsbeoordelaar te worden? Zo nee, waarom niet?

Hufterst | 23-01-18 | 17:58

Hey!! De Orwellian state is hier allang al! Stelletje slaapkoppen.....

brtnsnwbrd | 23-01-18 | 16:55

Thierry, geweldig hoe jullie (Team FvD) deze lijst hebben samengesteld. Het zijn juist die vragen die bij mij ook op de lippen lagen (nu ik ze lees). Ik kijk uit naar de antwoorden van de minister. Ik ben ook benieuwd naar de sneren en pogingen om jou en FvD te proberen hierover belachelijk te maken. Ik terwijl ik dit tik dat je maar 67 stemmen hebt voor een debat en dus slechts een 30-ledendebat mag houden. Het toont aan dat de oude politiek, het partijkartel dus precies die bedoelingen heeft die wij al lang kennen. namelijk wij moeten gewoon weer terug het hok in. Thierry en team, ga zo door want het gaat veel te goed volgens het kartel.

Frans Bierings | 23-01-18 | 16:35 | 1

Mee eens. Wordt iedere keer weer bevestigd in mijn goede gevoel over de stem die ik heb uitgebracht op FVD. Erg jammer dat in mijn gemeente straks niet op FVD gestemd kan worden. Gelukkig wel een Fortuynitisch lokaal alternatief.

BlowingBubbles | 23-01-18 | 19:06

Wat kost dat per vraag?

McSnor | 23-01-18 | 15:15 | 3

Heel veel bitcoins.

Brulboei_61SB | 23-01-18 | 16:26

Hoe meer vragen, hoe minder per vraag. Als er in het parlement maar één vraag op jaarbasis gesteld zou worden, zouden de kosten daarvan enorm zijn. Hoe meer vragen dus, hoe lager de marginale kosten.

Hufterst | 23-01-18 | 17:59

Zo'n D666-vraag als de uwe kan ons onze VvMU kosten.
U bent een cynist in de -overigens incorrecte- betekenis die Oscar Wilde eraan toekende.
Hij die de prijs van alles kent, maar de waarde van niets.

Rommelende Onderbuik | 23-01-18 | 19:03

Mooie vragenlijst. Succes dermee kasja

Schepvogel | 23-01-18 | 15:00

Tjerrie. Verwacht je echte antwoorden van het kartel ?

Kamervraag | 23-01-18 | 14:57 | 1

Geen antwoorden zegt ook genoeg lijkt mij.

HoezoStom? | 23-01-18 | 15:19

Hoe kan je dat zo verdraaien? Maar bedankt voor de reactie. Weer meer bewijs (alsof dat nodig was) dat Russische agitprop werkt.

De Koreaanse Slet | 23-01-18 | 14:27

Worden deze vragen vandaag in het vragenuurtje beantwoordt? Of is dat voor een ander moment?

Foolonthehill | 23-01-18 | 14:02 | 5

Koreaanse slet, dom wordt je van geen vragen stellen. Bovendien is het een mooi instrument om de aandacht te zoeken met 84 vragen, hoewel dat door de meeste media wel genegeerd zal worden.

HoezoStom? | 23-01-18 | 15:11

Ik denk dat je niet de enige bent die de vragen van Thierry veeeeeel boeiender vinden dan de mening van dat taiwanese kroepoekje.....

Dagdief | 23-01-18 | 15:12
-weggejorist-
reagluurder010 | 23-01-18 | 17:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Overigens vergeet ik te melden dat als mensen zichzelf nog steeds willen volstoppen met Russische agitprop/nepnieuws, aluhoedjesmeuk, en andere factfree nonsense in de zelfgemaakte echokamer dat niemand daar wat aan kan doen.

Niet Ollongren. Niet de EU. Niet Rutte. Niet Pechtold. Niet Jesse Klaver. Niet Sylvana. Niet Soros. Niemand. Tenzij je natuurlijk de wet overtreed. Dan kan je voor de rechter verschijnen. Maar die is ook dan de enige die je (tijdelijk) kan straffen.

Krijg je een ban op Twitter, geen probleem er is gab.ai.
Krijg je een ban op Facebook, geen probleem er is gab.ai
GeenStijl krijgt geen ban. Hooguit een keurmerk. TPO ook.

Nogmaals je wil toch wel de ECHTE tastbare feiten kennen? Toch?

Oh en als je denkt dat de factcheckers het fout hebben dan stap je gewoon samen met Thierry en Theo naar de rechter. En als je geen vertrouwen hebt in de rechtsstaat en dus Nederland dan kan je misschien maar beter emigreren. Naar Rusland bijvoorbeeld.

Nou. Toch mijn maatschappelijke taak gedaan. Geen dank.

De Koreaanse Slet | 23-01-18 | 13:55 | 3

Het probleem is iets anders, het gaat erom dat het geld en tijd kost om gelijk te krijgen voor iets wat voorheen geen extra tijd en geld zou hebben gekost, maar dat begreep u vast al.

Bovendien is de waarde van nieuws afhankelijk van de tijd, het is immers maar even NIEUWs. Dus als de verspreiding word tegengewerkt, dan kun je het dus net zo goed niet publiceren (de oplettende lezer begrijpt dat dit dus effectief neerkomt op censuur).

Verder is het ook nog maar de vraag, of toetsing door de rechter zin heeft, want toetsing is aan ingevoerde wetten en we weten uit onderzoek dat uitspraken zeker niet altijd gelijk zijn, ze zijn verschillend per rechter (meerdere onderzoeken beschikbaar naar dit merkwaardige fenomeen).

O2Neutraal | 23-01-18 | 14:43

Ik kan nog toeveoegen dat rechters toetsen aan ingevoerde wetten, die dus bepaald worden door de zittende en aan hun voorafgegane politici. Dus zelfs als de rechter zijn best zou doen en u gelijk zou hebben en de rechter geen juridische problemen in uw aanklacht zou kunnen ontwaren, dan nog kan het totaal zinloos zijn om een juridische procedure te starten.

O2Neutraal | 23-01-18 | 14:46

Word je ontslagen? Geen probleem, er is het DWI. Moet je je huis uit? Geen probleem er is het leger des heils. Kun je daar niet terecht? Dan is er de straat. Bevalt het je daar niet? Rot dan op! Waarnaartoe? Maakt niet uit. Als de Koreaanse Slet je maar niet hoeft te zien of horen.

D. G. Narrator | 23-01-18 | 17:27

Nepnieuws is nieuws wat een ander niet welgevallig is, vooral als het de waarheid benadert en/of de kern raakt. Net als cynisme een andere manier is om de werkelijkheid voor te schotelen, heeft men daar veel moeite mee.
In het geval van GS is dat heel duidelijk, die schuwen de confrontatie niet en hebben al vele zaken ontmaskerd en benoemd. En daar kunnen die tere DDR66 zieltjes niet tegen en de vuige VVD/CDA'ers die al vaak 'betrapt' zijn, al helemaal niet.
En als je dit alles voert aan de mensen die een chronische vorm van Kremlinititis onder de leden hebben dan is het decor compleet.
Zeg Moskou, Kremlin of Putin en je hebt nepnieuws verklaard, meer is niet nodig.

Memek | 23-01-18 | 13:43

In 2019 zijn er de EU verkiezingen. De EU dictators zijn als de dood dat de ondemocratische EU structuren na 2019 door de populistische partijen tegen hen gebruikt gaan worden. Daarom moeten al de EU kritische geluiden op internet kaltgestellt worden in 2018.

Jeroen65 | 23-01-18 | 13:42

Hoi Thierry! Antwoord op (bijna) alle relevante vragen.

Globaal antwoord: Omdat Rusland (maar ook andere landen) ons dag in dag uit bestoken met nepnieuws om de publieke opinie te beïnvloeden en ons zo te verzwakken. verdelen en/of Russisch gezinde 'politici' aan de macht te krijgen. Deze informatie is publiek. Geen hoax en een keiharde werkelijkheid. Op links, rechts en ja ook religieus word men constant bestookt door nepnieuws vooral door Russen en hun helpertjes.

Voetnoten: De genoemde media waaronder de Gelderlander worden niet bestraft er wordt aangemerkt dat ze 1:1 nepnieuws overnemen, of falen om te factchecken, dit nepnieuws (agitprop) is vaak (meestal) afkomstig via Russische agitprop bronnen en heeft maar een (kennelijk succesvol doel) namelijk om verwarring te zaaien, vijanden zwart te maken, het westen te verdelen, Russische gezinde politici in het zadel te krijgen. Russische media is voor zo'n 90% een tak van het Russische leger. en.wikipedia.org/wiki/Agitprop

Dit gaat niet om VvMU, dit gaat niet om links, rechts of EU-haat of pro-Trump of pro-Brexit. Dit gaat om een vijandig land dat ons aanvalt via de media met agitprop en haar doelen probeert te bereiken met leugens en verdraaiingen. Voor of tegen iets. We moeten wel de ECHTE feiten kennen.

De Koreaanse Slet | 23-01-18 | 13:39 | 5

Koreanse Slet, ik lees alleen maar beweringen van je. Nergens een concreet feit. Als we de ECHTE feiten moeten kennen, waarom kom je er dan nu niet mee om je beweringen te staven?

D. G. Narrator | 23-01-18 | 17:32

We moeten wel de ECHTE feiten kennen.

Echt, waarom eigenlijk? En wie mag deze vaststellen? Alleen Prutte en zijn vassal Karin Orwellongren met af en toe een gastoptreden van Bruma en/of Alexander Penthouse of door hen aangewezen (direct/indirect) hulpjes, dan lees ik liever vijf argrarierprop, genderneutraliteit of EU bevorderende artikelen per dag, zonder keurmerk of andere censuur middelen graag. Mogen ook anti Poetin artikelen zijn als dat de censuur goden tevreden stelt, alles behalve het straks veel te dure, overbodige, ontransparante en ondemocratische ministerie van waarheid. Het gaat om het voorkomen van censuur, daar heb ik persoonlijk het verplicht kijken van DWDD desnoods voor over.

Overigens zijn UA en RU beide shit, dat ben ik met u eens. Laten we zorgen dat NL niet net zo shit word.

O2Neutraal | 23-01-18 | 18:26

Begin dan maar eens met het bestrijden van nepnieuws.

De Koreaanse Slet | 23-01-18 | 19:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Baudet is goed bezig maar lukt dit niet alleen. Ik hoop van harte dat er meer politici gaan opstaan want we gaan vrij hard de verkeerde kant op. Het ministerie van Waarheid uit Harry Potter gaat nog eens heel groot worden. Ongelooflijk maar helaas lijkt het waar. Te stupide voor woorden hoe makkelijk mensen bereid zijn om iedereen naar de slachtbank te leiden als ze er zelf maar beter van lijken te worden. Zo weinig persoonlijkheid in dit soort slappe, weke, egoïstische mensen.

reddeloos verloren | 23-01-18 | 13:06

Vraag 22. De essentie en toevlucht ná 1984

Rest In Privacy | 23-01-18 | 12:57

Zet het CBS ook maar op die lijst, met hun hallelujaberichten.

Attenoje | 23-01-18 | 12:55

Vraag 84: waaronder Koran en Bijbel...?

Gerf | 23-01-18 | 12:40 | 1

Yup, want niet aantoonbaar/te verifiëren

boerk | 23-01-18 | 13:01

Ik ga er vanuit dat de antwoorden op deze vragen straks eerst door een ijverige ambtenaar worden zwartgelakt. Het zijn namelijk kwesties die de burger geen éne reet aangaan. Omdat er geen democratische grond of rechtstatelijke noodzaak is geweest om deze maatregelen door te voeren wordt het bij D66 dan automatisch een privé kwestie van de bewindspersoon. Hiermee worden de antwoorden op de vragen privacygevoelige informatie en kunnen ze weggestift worden. Op uw eigen privacygevoelige informatie sleepwetnet D66 lekker door.

down | 23-01-18 | 12:37

Ollongren is één grote farce die allang de middelvinger naar de Nederlander heeft opgestoken. Een D66 troll!

lanexx | 23-01-18 | 12:33

antwoord 2: geen, dit heeft de minister van horen zeggen
antwoord 6: ja, zijn aangedragen door Soros
antwoord 7: nee, ging via schimmig Brussels achterkamertje/sterrenrestaurant van een vage Soros lobby club
antwoord 8: ja, rutte persoonlijk. Hij/nederlandse staat moest dan wel weer extra miljoenen extra storten en het pulsvissen negeren
antwoord 10: natuurlijk ia zij van D66
antwoord 13: 50 miljoen
antwoord 14: 49 miljoen
antwoord 15: bilderbergpraatclubje
antwoord 32, 33, 34: Bellingcat wordt gefinacierd door Soros en CIA. integriteit daarom niet im frage
antwoord 61, 62: volkskrant , nrc, parool
antwoord 76: inkoppertje, geen geld naar grieken, onderste steen, duizen euro, nederlandse pensioengelden

HetOorAakel | 23-01-18 | 12:20 | 3

De naam Soros komt nogal vaak voorbij op geenstijl. Aardige weetje. Net na de 1e wereldoorlog was Hongarije na Rusland, het land, dat ten prooi viel aan de Bolsjevieken. Die maakten haast om het leidende en en intelligente deel van de Hongaarse bevolking uit te moorden. Dat lukte niet helemaal, want na een paar jaar konden de Bolsjevieken toch verdreven worden. Een bepaalde bevolkingsgroep was/is oververtegenwoordigd bij mensen die deze ideologie aanhangen. Het collectieve geheugen van de Hongaren is waarschijnlijk nog in tact dat zij zo de pest hebben aan Soros.

Ivor Biggun | 23-01-18 | 13:12

@Ivor, aardige weetjes :
Soros voert met zijn Open Society Foundations een persoonlijke kruistocht tegen het communisme. en daarnaast dubieus of zijn onbaatzuchtige barmhartigheid ook niet worden beinvloedt door zijn beleggingen en investeringen. De geopolitiek van Nederland en EU zou niet moeten afhangen van de persoonlijke kruisvaarttocht van deze man, niet politiek gekozen door NL en EU. En ander weetje er is een link met het koninklijke huis via Mabel Wisse Smit

HetOorAakel | 23-01-18 | 14:40

@HetOorAakel :
Er is geen "smoking gun" dat het communistische gedachtegoed door Soros wordt uitgedragen. Wel raar dat de Open Society ook zonder problemen opereert in China. Het patroon van associaties zou wel alarm bellen moeten laten rinkelen.
Wat wel duidelijk is, is dat Soros vooral vijanden ondersteunt van Westerse vrijheden.
Wat Soros doet en de associatie die Hongarije heeft met zulke types, gebaseerd op ervaring, zorgt in dat land voor een verstandige tegenstand jegens hem en alles wat hij ondersteunt.

Ivor Biggun | 23-01-18 | 15:39

Kan GeenStijl deze even op het Michiel de Ruyter prikbord hangen? Ben benieuwd hoe dit verdergaat.

hustler01 | 23-01-18 | 12:14

Mooie vragen. Diegene die ze opgesteld heeft heeft er zin in gehad.
Vraag 77 tm 84 zijn ook erg fijn. Vraag me wel af of de minister de vragen begrijpt.

dijkbewaker | 23-01-18 | 12:12

Het gaat niet om het 'nepnieuws'. Het gaat er om dat ze niet willen dat mensen 'nepnieuws' vernemen. Dat gaat dus in tegen de vrijheid van informatiewinning. Het recht om zelf of met anderen te bepalen wat echt en wat nep is. Het probleem is dat waarheden niet altijd vaststaande feiten zijn en gevormd worden door voortschrijdend inzicht of onderzoek. Daarbij zijn veel inzichten en meningen gewoon politiek met een individueel- of een groepsbelang en daarmee manipulatie of propaganda. Maar ja. Dat begint zelf al als klein kind zijnde met steeds harder janken tot je je zin krijgt. En partijen die de 'enige waarheid' claimen zijn in de historie de meest enge en gevaarlijke en meest dodelijke gebleken.

Premier Trutte | 23-01-18 | 11:59 | 1

De heer Trump is een goede president. Niet waar stelt 95 procent van de Nederlanders. Dus de heer Trump is geen goede president.

Rest In Privacy | 23-01-18 | 12:44

antwoorden op 1/85: Neen, en waar niet van toepassing een kweetniet.
- Alex van gifpoten to penthousen leest ook geen stukken.
- Zalig zijn de onwetenden
- Wat niet weet wat niet deert
- wir haben es wEUrklich nicht gewusst.

meneer Q | 23-01-18 | 09:32 Tikfout of memory hole?
"Pagina niet beschikbaar
De door u opgevraagde pagina is helaas niet (meer) beschikbaar."
Meneer Q plempt geen neplinks.

hallevvezool | 23-01-18 | 11:52

Nepnieuws is de voor machthebbers onwelgevallige informatie die door anderen van buiten de clique wordt gebracht. Het controleren van feiten komt niet eens aan de orde. Daarom is de term zo gevaarlijk. En de vergelijking met 1984 valide, omdat dat symbool staat voor alle vormen van totalitairisme .
Kijk eens de film en vooral het fragment vanaf ongeveer 1.00. uit Hitchcock´s Saboteur. Briljant. www.youtube.com/watch?v=ubt05JHujd0

squadra | 23-01-18 | 11:48

Vrees dat de vragen met nepantwoorden worden beantwoord. Mevrouw Oliedom zou er goed aan doen om eerst eens in eigen gelederen op zoek te gaan naar nep, zoals b.v. de vele neponderzoekscommissies waar de beinvloeding al begint met de keuze van de leden en vervolgens op ingepraat wordt om een uitkomst te genereren die de opdrachtgever het beste uit komt. Eigenlijk nog erger dan nep, neigt meer naar maffiapraktijken.

watazooi | 23-01-18 | 11:44 | 2

Minimaal driekwart van het personeel op haar departement krijgt schaaltje 11 of hoger om krom recht te lullen.

Rest In Privacy | 23-01-18 | 12:46

Langshetrandje | 23-01-18 | 12:46
En er zullen wel meer ambtenaren nodig zijn straks als dit voorstel er door komt. Ik hoop dat u salaris-verhoging gaat krijgen want u zult het moeten betalen.

O2Neutraal | 23-01-18 | 18:28

Hahaha, en wat kost één kamervraag beantwoorden ook weer? *lol

DonBasco | 23-01-18 | 11:44

Baudet is net op tijd in de kamer gekomen. Hij nagelt met deze vragen de EU politiek over nepnieuws aan de schandpaal. De rest van de kamer hult zich in stilzwijgen in plaats van dit niet te pikken.

watergeus | 23-01-18 | 11:41

Bij vraag 79 vroeg ik mij af bij welke aflevering van The Big Bang Theory deze hoorde ?

loser | 23-01-18 | 11:18

Bij de oprichting van D66 was het referendum hun doel. Achteraf blijkt dit dus nepnieuws te zijn.

Butchijo | 23-01-18 | 11:17 | 4
-weggejorist-
Pinpanter | 23-01-18 | 11:45

@Pinpanter
Dus omdat Baudet gebruikmaakt van de mogelijkheden die het referendum biedt, moet het worden afgeschaft. Je bent D66'er, neem ik aan?

MAD1950 | 23-01-18 | 11:52

@Pinpanter, inderdaad. Het was namelijk niet de bedoeling dat er ook mensen van gebruik gingen maken. En zeker niet voor complexe vraagstukken waarvan het niet aan de burger is uit te leggen omdat het nu eenmaal te complex is.

Wim_Kut | 23-01-18 | 11:57
▼ 1 antwoord verborgen

Ooit was er toch een oproep aan linksigen om te reageren op 'rechtse' sites, op een verstandige manier met goede tegenargumenten? Dat heeft kennelijk weinig zoden aan de dijk gezet. Het gewenste effect bleef uit.
Zou dan nu fase 2 in werking treden: Domweg verbieden?

marjen | 23-01-18 | 11:15 | 2

We belanden met die EU in een fase waarbij het middel erger is dan de kwaal.

marjen | 23-01-18 | 11:34

"op een verstandige manier met goede tegenargumenten?"

Als je het van je ideologie moet hebben, ga je het verliezen op realisme.

TeeJee | 23-01-18 | 11:44

Ben benieuwd of hij hier antwoord op krijgt. En of het wel inhoudelijke antwoorden zijn. Valt mij trouwens een beetje tegen dat hij niet refereert aan de uitspraken als " geen cent meer naar Griekenland" of " wij krijgen het geld terug met rente" of "iedereen krijgt er 1000 euro erbij". Maar goed: vragen naar haar mening (of die van haar ondergeschikten) omtrent historische feiten is wel een goede zet. Hopelijk ziet zij hier in de denktrant van Baudet in en neemt dit serieus.

loser | 23-01-18 | 11:09 | 1

die anderen waren loze beloften. Het echte nepnieuws was de sorry welke pinokkio Rutte op een terrasje gaf en dacht dat alles daarmee vergeven en vergeten zou zijn.

InAnumPerRegimine | 23-01-18 | 11:12

Dat zijn een behoorlijk aantal vragen van Baudet maar ik ben bang dat de minister zal zich daar snel vanaf zal maken door antwoorden op vragen te bundelen, heel veel wollig taalgebruik en een lokaal mistbankje. Daar zijn die ambtenaren meester in want ze hebben vast goed gekeken naar de BBC serie "Yes Minister." www.imdb.com/title/tt0080306/

Basil Fawlty | 23-01-18 | 11:03

Fijn dat Baudet het nepnieuws-frame aan de kaak stelt.

dr Rechts | 23-01-18 | 10:59

Antwoord kunnen we wel vergeten. Kasja is daar niet zo goed in namelijk. Kasja vind iedereen maar stom, behalve Rutte en Pechtold dan.

EmilioEsteves | 23-01-18 | 10:59 | 1

je vergeet Bea.

watmagjenogwel | 23-01-18 | 11:10

Er zijn mensen die financieel of politiek gewin zoeken bij het verspreiden van een buiten properties opgeblazen nepnieuws-angst. Dat hele nepnieuws gedoe is eigen zelf nepnieuws. Nepnieuwsnepnieuws dus. Alleen infantiele figuren en machtswellustelingen als Tante Katja gaan in zo'n frame mee.

dr Rechts | 23-01-18 | 10:59 | 1

Prutte, Karin en Bruma gaan vol voor de nepnieuws om zo hun ministerie van waarheid en de sleepnetwet te krijgen. Wij mogen het allemaal betalen, en waarvoor? Voor wat blogs over UA ofzo, echt dat een kabinet zich tot een dergelijk niveau laat verleiden.

O2Neutraal | 23-01-18 | 18:30

Komen publicaties van de EU ook in aanmerking voor een nep nieuws oordeel?

Sunir | 23-01-18 | 10:55 | 1

Nee want dat is het Welgev... ik bedoel, het Ware Woord. :P

nikolaos | 23-01-18 | 11:00

Wie slechts worst eet met een keurmerk eraan, zal nooit een fijnproever worden.
Het effect van de vragen wordt nu geoogst. Het antwoord is toch alleen maar genetisch gemanipuleerd.

bolletje kaas. | 23-01-18 | 10:51

Drie duimen omhoog!

dr Rechts | 23-01-18 | 10:51

En niemand die opvalt dat er twee keer vraag 51 in voor komt om zo op 19(84) uit te komen ... Nepnieuws @VanRossum :)

HebNixTeDoen | 23-01-18 | 10:46 | 1

Anders waren het er 85.....
Trouwens zijn vraag 50 en 51 erg aan elkaar gelieerd.
Daarnaast een mooie toets voor de pro-EU massa (bewijs maar, zo niet: nepnieuws!?)

InAnumPerRegimine | 23-01-18 | 11:10

Is de minister van mening dat de verspreiding van het woord van een Almachtige, onder welke naam dan ook, door woord en/of geschrift kan worden bestempeld als nepnieuws binnen de kaders van het nieuwe samenwerkingsverband tussen het Ministerie, NU.nl en Facebook. Zo ja, waarom, zo nee, waarom niet?

jacobh-59 | 23-01-18 | 10:42

Veel van de antwoorden op de Terry zijn vragen staan gewoon on-line: eeas.europa.eu/headquarters/headquart... Bijvoorbeeld: "How is the team composed?

The team is made up of fourteen full-time staff, recruited from the EU institutions or seconded by EU Member States. Team members have a variety of professional communications backgrounds and speak several languages, including Russian."

Wat is dat hele nepnieuws gebeuren gevaarlijk en stom zeg!

trip666 | 23-01-18 | 10:41

Beetje onhandig om alle vragen in een te doen. Nu verlies je het overzicht en de scherpte. Beter was geweest vijf afzonderlijke pakketten met vragen te stelen. Dan kan je later per pakket reageren. Nu kan de minister ook alle tijd nemen om te antwoorden wegens veel.

M.egafoon | 23-01-18 | 10:40 | 1

Misschien is dit wel het eerste deel van het pakket, dat kan ook natuurlijk.

watmagjenogwel | 23-01-18 | 10:49

Het grappige is dat het woord 'waar' uit waarheid al een vraag inleidt en dus niet het definitieve allesomvattende feitelijke antwoord. Het leven is een zoektocht.

Premier Trutte | 23-01-18 | 10:37

@Bakito | 23-01-18 | 09:37

Geachte heer/mevrouw Bakito,

- kunt u aangeven wat de kwalificatie "carnavalsvertoning' inhoudt?
- kunt u criteria aangeven waaraan kamervragen moeten voldoen om een
carnavalsvertoning te mogen worden genoemd?
- kunt u deze criteria toepassen op alle genoemde vragen? zo ja, kunt u dat inzichtelijk maken? Zo nee, waarom niet?
- kunt u aangeven waarom u de naam Sjerry hanteert en kunt u aangeven waaraan u deze naam ontleent? Wie bedoelt u met deze naam?
- indien u bovenstaande vragen niet wenst te beantwoorden, kunt u dan aangeven waarom niet?
- indien u bovengenoemde vragen niet wilt of kunt beantwoorden, is het dan gerechtigd om uw reaguurseltje als een nep-plempsel te betitelen? Indien ja, is de kwalificatie 'trol' dan op u van toepassing?

piloot47 | 23-01-18 | 10:33

Waarom noemen jullie die mevrouw niet Orwellongren met een n voor de gren. Dan kun je haar nog beter Orwellgren noemen.

Watching the Wheels | 23-01-18 | 10:30

Vraag 78 is een makkelijke voor de minister: dat was het invullen van van alle gaten in de speciale relativiteitstheorie, die ondertussen niet zo omstreden meeer was. Dat artikeltje waarin E=Mc^2 werd geponeerd(1907) had een minister direct als waanzin gekwalificeerd.

frank87 | 23-01-18 | 10:29

In mei 2019 zijn er 'Europese' verkiezingen (i.e. 'EU-verkiezingen'). Gaat FvD meedoen? Ik zie uit naar de parlementaire vragen van Europees Parlementsleden van FvD. Maar pas op. Daar kan de voorzitter vragen onontvankelijk verklaren, volgens het reglement van orde. (Is deze laatste bewering waar of onwaar?)

doedeljantje | 23-01-18 | 10:28 | 3

Nederlandse parlementariërs stellen in Brussel 0,0 voor. Net zoals Rutte in de Raad; ook 0,0. Brussel is Maffia en u weet toch wie daar de touwtjes in handen hebben? Berlijn en Parijs.

Lupuslupus | 23-01-18 | 10:34

Waarde lupusluus, binnenkort trekt naast Martin Selmayr ook Hans Vijlbrief aan wat touwtjes. De rol van de Fransen is marginaal, bij mijn weten. Kent u namen van belangrijke Fransen, naast die van Michel Barnier? Hoofd van de juridische dienst van de Raad Hubert Legal, misschien? DG Justice and Home Affairs bij de Raad Christine Roger? DG Financiën bij het EP Didier Kléthi? DG Handel Jean Luc Demarty bij de EC? Het lijkt me eerder te gaan om CEO's van de grote industriën, wat die invloed betreft.

doedeljantje | 23-01-18 | 12:04

doedeljantje
Fransen zijn van de hierarchie. Er wordt gewoon niks besloten zonder paraaf van de chef d'état. Zetbazen niet nodig. Die posten vragen alleen maar om wederdiensten. Liever meer subsidie.

Rest In Privacy | 23-01-18 | 12:52

Het meeste nepnieuws komt van onze regering zelf. Een eerste maatregel zou dan ook moeten zijn om de wekelijkse persconferenties van Rutte te verbieden.

Schmalz | 23-01-18 | 10:27 | 1

Niet alleen van de regering, ook van de MSM. De halve waarheden die ze daar verkondigen - door een deel van een nieuwsbericht weg te laten - zijn hele leugens.
Iets is waar of het is niet waar. Een beetje waar bestaat niet.

Lupuslupus | 23-01-18 | 10:30

Hij is de nieuwe luis in de pels. Fijn!

Linkse allergie | 23-01-18 | 10:25 | 2

Als ie maar bijt,van mij mogen de poten en armen van die O kech ,Penthouse drol en Keesie V af.

gelukzoeker | 23-01-18 | 10:29

Bij wijze van spreken .

gelukzoeker | 23-01-18 | 10:31

Geachterlijke heer Baudet,
In antwoord op uw vragen kan ik stellen dat het gezien de veiligheid en het voortbestaan van de EU, het meekijken van de diverse vijandelijke geheime diensten, de nog lopende onderzoeken, de privacy van de anti-Nepnieuws-medewerkers en de nog lopende onderhandelingen met mediapartners ik nog geen verdere of definitieve uitspraken dan doen in deze situatie.
Vriendelijke groet, mw Ollonkreng.

Premier Trutte | 23-01-18 | 10:21

De beschuldigingen aan het adres van Ukraine zijn eenzijdig. Zekers klopt er van alles niet aan de Donbas, maar tijdens het laatste EK hadden ze alles prima voor elkaar in Kharkov. Wat een geweldig feest daar op het Leninplein voorafgaand aan NL-Pruisen (toernooitje zelf maar snel vergeten). Het zou GeenStijl sieren ook die lompe russen die MH17 hebben neergehaald en waar dat kleine mannetje met een inwendige penis het vrieswater ingaat voor de show ook eens aanpakt. Geloofwaardigheid en zingeving, daar gaat het om. Dat Ukraine nog een lange weg te gaan heeft is nu wel duidelijk.

van Oeffelen | 23-01-18 | 10:14 | 6

Vlogen er niet 2 vijandelijke jagers van de Oekraïne als lokmiddel voor een skud langszij? Of was dat weer nepnieuws dat niet als zodanig te controleren is door het niet openbaren van de radarbeelden.

Premier Trutte | 23-01-18 | 11:12

In hoeverre maakt eenzijdige berichtgeving iets onwaar?
Eenzijdige berichtgeving is niets meer of minder dan dat, eenzijdig. Het maakt iets niet waar of onwaar en daar zit het probleem. Alles moet altijd open staan voor discussie en pas bij een voldongen feit kan er misschien gesproken worden van nepnieuws. Maar zelfs dan is verbieden of censureren een hele grote stap te ver. Het is eenvoudig om dan de feitelijke onjuistheid aan te tonen of om iemand voor de rechter te dagen op oa een beschuldiging van laster of smaad.

Gampel | 23-01-18 | 11:25

Eenzijdige berichtgeving wil meestal zeggen dat het vanuit 1 kant is. Met vaak een belanghebbende persoon of partij. Dat wil niet perse zeggen dat de waarheid na weerwoord in het midden ligt. Maar wel dat het meestal een mening is en gekleurd kan zijn.

Premier Trutte | 23-01-18 | 13:36
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik houd van hem.

Francisca | 23-01-18 | 10:13 | 3

Francisca | -Ik niet van jou als ik zo vrij mag zijn?

gelukzoeker | 23-01-18 | 10:41

@gelukzoeker
Dat mag, vraagt ook niemand van je.
Kusje,
BB

Braboblanke | 23-01-18 | 10:59

Gelukzoeker heb ik jou gevraagd of zo? Zoek maar lekker door hoor. Doei.

Francisca | 23-01-18 | 11:44

Altijd leuk die moeilijke bragen. Maar een politicus geeft geen antwoord en komt met een of ander lulverhaal. Maar er is geen andere mogelijkheid om te voorkomen dat nederland afglijdt naar een totalitaire politiestaat. Een vraag over het nepnieuws dat pechold niet corrupt zou zijn had ook een leuke geweest. Maar het wordt glas, plas, juist ja alles blijft zoals het was. Doorhakken tot de volgende verkiezingen.

bigs | 23-01-18 | 10:11 | 1

bigs | -Pechtmanneke is liev.

gelukzoeker | 23-01-18 | 10:42

Helaas wordt het weer zodanig geframed dat het weer politiek 'Rechts' is die dit oppakt. Zo worden we nu heerlijk klaargestoomd voor een totalitair regime, want die had toch altijd al 'gelijk'. Doei

Boris011 | 23-01-18 | 10:10

Opvallende naam. Ook een vriendinnetje van Beatricks waarschijnlijk. Partij zal wel Bea66 zijn. Heel fout allemaal dit, gaat er gewoon op neerkomen dat je de EU niet mag bekritiseren. De EU begint steeds meer haar echte vorm te worden.

Bokito ergo sum | 23-01-18 | 10:10 | 5

Lupuslupus | 23-01-18 | 10:24
Speculeren Lupus, de demonstratie was destijds vreedzaam.

Maar ga ondertussen verder met demonstreren op de rechtse manier, nl. anoniem achter een toetsenbord ;)

Bakito | 23-01-18 | 11:50

Viel reuze mee in Amsterdam.
Zelfs het dubieuze onderzoeksbureau Jansen en Jansen konden niet met echt zware conclusies komen. Overigens is er mi niets mis met het hard aanpakken van anarchistisch krakerstuig.

Rest In Privacy | 23-01-18 | 12:59

Bakito ,een vreedzame demonstratie van links????wahhaa...

Rest In Privacy | 23-01-18 | 13:24
▼ 2 antwoorden verborgen

Zijn dit 84 kamervragen?
Kosten die nog steeds 2500 euro per vraag?
Zo ja dan kost dit dus 210.000 euro.
Grappig, zo'n "democratie".

Is dit nog nieuws? | 23-01-18 | 10:09 | 7

Ik geef liever 210K uit aan wel of niet zinnige vragen, dan een veelvoud daarvan aan vage projecten als de EU en het in stand houden van o.a. Griekenland. Die 210 K blijft in ieder geval in Nederland.

Maytheforcebewithyou | 23-01-18 | 12:36

@is dit nog nieuws? Vragen die eenvoudig te beantwoorden zijn, omdat ze simpelweg informeren naar het beleid dat een minister volgt, kosten minder dan ingewikkelde vragen. Zelf ben ik betrokken geweest bij het zoeken naar een antwoord op vragen aan de Belastingdienst over de hoeveelheid rulings. Dat heeft tonnen gekost en de gegeven antwoorden zijn niet eens correct.

The_iron_boar | 23-01-18 | 14:55
▼ 4 antwoorden verborgen

Dus, bij 97% van alle klimaatonderzoekers tonen de onderzoeksresultaten aan dat klimaatverandering samenhangt met CO2 uitstoot en ander menselijk gedrag, maar de heer Baudet bestempelt dát als "nepnieuws" en focust zich op die drie procent die, al dan niet betaald door Shell c.s., beweert wat zijn onderbuik 'm ook al vertelde. Voor iemand die er zo prat op gaat op te komen voor "democratie" schuift ie de onderzoeksresultaten van de overgrote, bijna abosolute, meerderheid wel heel makkelijk aan de kant.
Figuren die niets moeten hebben van wetenschap hebben we in het verleden vaker gezien. Pol Pot; generaal Franco, Donald Trump, Kim Youn-Un; allemaal mensen die wetenschap alleen interessant vinden en vonden als de resultaten in lijn liggen met wat hen op dat moment het beste uitkomt. En zo niet dan worden de onderzoekresultaten zonder argument van tafel geveegd. Maar dat is niet hoe wetenschap werkt he?
Baudet verspreidt hiermee dan ook vooral zélf nepnieuws, en het zou m sieren als ie z'n kiezers daarvoor gemeend en overtuigd zn excuses aanbiedt.

GifKikkert | 23-01-18 | 10:09 | 8

Er hoeft er maar eentje gelijk te hebben en dat is het hele probleem met deze nepnieuws discussie. Wat een overgrote meerderheid vindt hoeft niet waar te zijn. Waar een ideologisch gedreven clubje de handen voor op elkaar krijgt hoeft niet waar te zijn. Inzichten veranderen en de oh zo geprezen waarheid blijkt vaak genoeg achteraf toch een beetje anders te zijn dan eerder verkondigd. Deze strijd tegen nepnieuws is levensgevaarlijk en pure censuur en dat moeten we met zijn allen niet/nooit willen. Een discussie win je op argumenten; niet door de andere kant van het verhaal te bestempelen als nepnieuws en dan maar te verbieden. De bedenkers van deze onzin, maar ook degene die hier achter staan dienen eens heel gauw de geschiedenisboeken in te duiken om te kijken wat een dergelijke gedachtengang wel niet allemaal te weeg heeft gebracht. Het is doodeng als we deze richting op gaan want we hebben het hier over meer dan alleen maar de vrijheid van meningsuiting die in gevaar komt.

Gampel | 23-01-18 | 11:01

Zie de vragen 77 t/m 81. Wetenschap is geen democratie. Het zou best kunnen dat Gifkikkert zo'n figuur is die niets moet hebben van wetenschap...

Guido | 23-01-18 | 11:36

Shell & co hebben diep genoege zakken om die 97% om te kopen. Die 3% zijn klokkenluiders met ballen en laten zich niet omkopen.
Dit zou ook kunnen, toch?

watergeus | 23-01-18 | 11:45
▼ 5 antwoorden verborgen

Kan de minister ook uitleggen hoe men in Nederland minister kan worden zonder dat er ook maar 1 Nederlander op die minister heeft gestemd. Is de minister van mening dat er dan sprake van corruptie en kiezersbedrog is. Zo ja, wil zij dan medewerking verlenen aan een correctie en onmiddellijk opstappen. Zo nee, wil zij dan toch opstappen omdat dat beter is voor de democratie ?

Wim van Ingen | 23-01-18 | 10:08 | 2

U kiest een tweede kamer, geen kabinet.

drastic | 23-01-18 | 10:27

Dat weet iedereen die opgelet heeft op school.
Man, man, man..............

Berbaar | 23-01-18 | 10:31

Kijktip: 'The invention of lying'. Over een samenleving waar iedereen alleen maar de waarheid spreekt.

Mr_Natural | 23-01-18 | 10:08

Wie van de ene dag op de andere een monopoly op de waarheid wil afdwingen weet niet waar hij aan begint. De wereld(vrede) hangt aan elkaar van leugens.
Ieder fundament van onze samenleving gaat onderuit als alles 100% op waarheid zou moeten berusten. Ons geld. Ons geloof. Onze grondwet. Alles!

keestelpro | 23-01-18 | 10:04 | 1

Geldt alleen maar voor geloof. De rest is realiteit en gebaseerd op rede.

DrumPiet | 23-01-18 | 10:12

Dat hele verhaal van Ollongren is . Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten.
Foute vrouw, dubbel paspoort. Daar is het gat van de deur.

Rest In Privacy | 23-01-18 | 10:03 | 1

Waren haar voorgangers beter dan? Sorgdrager, Donner, Hirsch de Balle, en noem ze maar op, een smerige leugenachtige kliek.

watmagjenogwel | 23-01-18 | 10:41

Mogen de beloftes van politici dan straks ook aangemerkt gaan worden als nepnieuws? Of is wat een politicus beweerde/beloofde feitelijk altijd wáár in het Newsspeak EU Woordenboek? Anders krijgt de EU er nog de handjes vol aan, ook aan hun eigen beloften aan de 500 miljoen Europeanen. Want ze liegen en bedriegen alles bij elkaar. De dubbele agenda's liggen metersdik onder het tapijt in de achterkamertjes. Wir schaffen das. Nou dat lukt dus niet blijkt nu. Merkel nu achteraf beschuldigen van nepnieuws? Ze waren allemaal apothekers en raketgeleerden meneer Rutte? Ik denk dat wij U daarmee van het verspreiden van nepnieuws kunnen beschuldigen. En niet alleen dat, maar ook, en dat is nog veel kwalijker, het pogen om de publieke opinie te beïnvloeden middels nepnieuws vanuit een machtspositie die duidelijke verantwoordelijkheden met zich meebrengt mbt het brengen van feitelijkheden. Zeker gezien de enorme maatschappelijke (en financiële) impact van het beleid van volstrekt ongecontroleerde immigratie. De EU is een compleet onbetrouwbaar orgaan gebleken. De beloften zijn gratis, maar lege cadeautjes. Mooi verpakt maar als je het eenmaal openmaakt zit er alleen een dikke rekening in die je mag betalen. Leugens, nog meer leugens en loze beloften. Nu dat niet meer werkt moeten ze gaan grijpen naar repressie. De schellen vallen van steeds meer ogen, de beloftes zijn te doorzichtig leeg geworden en de toekomst word steeds duidelijker. Betalen en onderdrukking, dat alles met de donkere wolk van terrorisme en oorlog om kracht bij te zetten en angst te verspreiden. Dát is wat de EU is geworden.

Dutchbeaurouge | 23-01-18 | 10:01 | 1

Eh, nee, beloftes van politici zijn altijd waar en kunnen nooit nepnieuws zijn.
Vinden ze zelf.
In hun eenvoud.

BosrandDirk | 23-01-18 | 13:38

Hij had dit perkament op de deur van het Binnenhof moeten spijkeren.

Mr_Natural | 23-01-18 | 10:01 | 1

LOL

Toontje-S | 23-01-18 | 12:20

Hoe zit het dan met het verhaal van de ontstaansgeschiedenis van de aarde in Genesis? Ok nepnieuws???
En over de Koran en de bewuste verzinsels van Mohammed kan je hetzelfde zeggen.
Dus kan je gewoon nepnieuws verspreiden onder het motto: Dat GELOOF ik echt!

Leffe Blonde | 23-01-18 | 09:59 | 1

Zie vraag 84.

watergeus | 23-01-18 | 11:47

(19)84 vragen. Best veel maar goed te doen voor Karin.
En gelukkig niet in het latijn.

keestelpro | 23-01-18 | 09:59

Zou hij hier antwoord op krijgen? Zou eigenlijk wel moeten he? Man, die Kafka Orwellogren ergert zich helemaal uit dat kokerjurkje kan ik je zeggen. "Irritant mannetje!" zal ze denken. Ik ben benieuwd naar de antwoorden want volgens mij is nepnieuws een soort self-fulfilling prophecy en bestaat het niet en is het daarmee de facto tóch waar. Of niet. En daar mag zij dan wat van zeggen. Oh god, bewaar ons, dat wordt een drama van kontendraaierij van lik-me-vessie.

Bakkeleures | 23-01-18 | 09:58

Intelligentieniveau gaat gepaard met dergelijke maatregelen. Kortzichtigheid, de ander de mond willen snoeren onder de vlag van nepnieuws. Deze strategie werkt goed in een dictatuur waar de uitverkorenen alles bepalen en de burger het zwijgen om leggen. Ooit, is Noord Korea ook zo ontstaan. Eens vrije mensen, nu slaven van de Overheid. Zie hier ons Voorland.

De Evangelist | 23-01-18 | 09:57 | 2

De keuze voor deze dame is ingegeven door het idee dat sexuele aberraties ook een plek moeten vinden in de politiek, net als importlieden. Met deze griet dubbel gescoord. Wij geven Nederland weg aan idioten, gestoorden, verknipten, importlieden en wat al niet. Het is wachten op de pedo's, die verdienen binnen-kort ook een zitje, liefst met veel pluche en vetbetaald.

Wim van Ingen | 23-01-18 | 10:16

Kortom: als Bij1 aanslaat, ook landelijk, krijgen we straks Vreer als minister...

MAD1950 | 23-01-18 | 11:02

Het gaat dan ook niet om het uitbannen van nepnieuws maar om het uitbannen van ongewenst nieuws.
Daarom ook dat die pro-Oekraïne club zo ongecontroleerd sites kan laten aanmerken als nepnieuws sites.

2voor12 | 23-01-18 | 09:56

Veel vragen. Moeilijke vragen. Vragen die ze niet zal willen beantwoorden. Ze zal het ook niet doen. Iemand anders zal ze voor haar beantwoorden. Zij zal ze voorlezen. Dat is al moeilijk genoeg.

onnosel | 23-01-18 | 09:54

Eigenlijk leven we al in 1984 in dier voege dat socmedia en internetwebsites de burgers controleren en in het gareel dwingen. Het is eigenlijk veel erger dan Orwell kon voorspellen (voorzover hij werkelijk dacht dat te doen).
Er is geen overheid voor nodig. De overheid is onze enige hoop op bescherming tegen de terreur van desinformatie, socmedia en hetzes via oncontroleerbare sites.

VerderLezert | 23-01-18 | 09:53 | 2

De overheid zal het alleen nog maar erger maken. De Stasi's in Brussel willen oorlog met Rusland, daaraan wordt alles ondergeschikt gemaakt, ook onze vrijheid van meningsuiting. Zeer, zéér kwalijk.

Lupuslupus | 23-01-18 | 09:57

Een overheid met exclusief recht op het brengen van nieuws is een goed idee? Omdat zij ons dan "beschermt"? Joh.... Dat meen je niet.

Dutchbeaurouge | 23-01-18 | 10:05

En 1915 trouwens (GR)

PresidenteDeConjovia | 23-01-18 | 09:52

Mooie longread. Go Terry!

PresidenteDeConjovia | 23-01-18 | 09:51

Om 19:00 u. is er in de tweede kamer een plenair debat over door de overheid zelf gemanipuleerde onderzoeksuitkomsten bij het WODC. : )

Van Zessen Klaar. | 23-01-18 | 09:51 | 1

Mooi! Dank voor de tip.

Lupuslupus | 23-01-18 | 09:53

"Eerder nog dan de meeste media (die kennelijk nog niet beseffen dat door de EU voorgenomen "mediakeurmerken" en social media-"waarborgen" onherroepelijk gepaard zullen gaan met censuur en inperking van de vrijheid van meningsuiting, ook die van hen), neemt Forum voor Democratie het voortouw om een prioriteit te maken van de bevraging van onze politieke bestuurders. "

Beste Van Rossem, newsflash: het MediaKartel is gewoon een verlengstuk van het PartijKartel.

Klassenfeind | 23-01-18 | 09:51 | 1

Dat zei Assange gisteren ook.

gato | 23-01-18 | 09:55

Overigens een illusie om te denken dat hier serieus op geantwoord gaat worden. Er zullen weer vage, nietszeggende antwoorden op komen die helemaal niet op de kern in zullen gaan.

spanarchist | 23-01-18 | 09:51 | 1

Kamervragen zijn een instrument (geworden) om de achterban te pleasen. Wordt door alle partijen gedaan.

Winter_is_coming | 23-01-18 | 09:55

Top ! Dit is misschien de enige manier om de laffe, lamlendige, ingedutte, volzame politieke zetbaasjes van andere partijen in de Tweede kamer de ogen te openen. Thierry geeft hiermee een goed voorbeeld van daadwerkelijke politieke controle van de macht in een parlementaire democratie.

krelus | 23-01-18 | 09:49

Nepnieuws is helemaal niet erg. Een niet goed functionerende journalistiek, kritisch naar alle partijen dus, is belangrijk.
Onzinverhalen zijn van alle tijden. Prive, Weekend en RTL Boulevard zijn er groot mee geworden. Is de samenleving door deze "nepnieuws" verspreiders nu naar de rand van de afgrond gebracht?
Ook lezers zijn kritisch en kunnen best wel een eigen mening opmaken uit de mix nieuws, nepnieuws, opinie en propaganda.

Winter_is_coming | 23-01-18 | 09:49

Op dit moment is het nieuws in Amerika interessanter.

gato | 23-01-18 | 09:48

Thierry Baudet in de kop van een topic en de trollenfarm is direct wakker gebeld. Welkom in de grote mensenwereld, losers.

kaasfondue | 23-01-18 | 09:48

Laat mevrouw op Prime-time NPO en in de grote klanten antwoorden.
Waar ze niet niet wil antwoorden juridisch kijken of er een WOB mogelijkhied is.
Dan zijn we in een keer klaar, mocht ze het gelijk aan haar zijde hebben, zal ik voor altijd op hen stemmen, is mijn geloof in de oprechtheid van onze politici hersteld en houd ik mijn mond verder.

Ray Skak | 23-01-18 | 09:47 | 1

Of ze laat zich door Cathy Newman interviewen. Wordt weer een gezellig avondje tenenkrommend bashen.

Winter_is_coming | 23-01-18 | 09:53

Uistekende vragen, eindelijk iemand die de opkomst van de censuur-commissie aankaart!

Tollebol | 23-01-18 | 09:47

Een overheid die nieuws gaat censureren, met afstand de meest kwalijke ontwikkeling van de afgelopen jaren.
Waarom hoor je daar verder geen andere partijen over? Blijkbaar is Baudet de enige die zich daar druk om maakt.

spanarchist | 23-01-18 | 09:47

Go Terry!

Mahatma | 23-01-18 | 09:46

Ik kan in ieder geval op vraag 5 en 6 deels antwoorden: één van de leden van de Nomenklatura is Hanna Stjärne, communist, aktievist (met grote IE) en toevallig ook directeur van de Socialistische Zweedse Staatstelevisie (SVT). Ze gaf eerder een journalistieke prijs ("Guldspaden" oftewel de gouden schep, een prijs voor "gravende journalistiek", nooit gedacht dat ze daarmee op het begraven van de vrijheid van meningsuiting doelden) aan Antifa/AFA en is nu full-time bezig met het verwerkelijken van de ideale samenleving zoals beschreven in "Brave New World", "1984", "Animal Farm" en "Fahrenheit 451".

... en ze is dus als "expert" toegetreden tot de Nomenklatura. Zei ik Nomenklatura? Ik bedoel natuurlijk de Nomenklatura. Oh nee, doe ik het weer. Ik bedoel dus de Nomen.... ehhh European External Action Service East StratCom Task Force.

Nu allemaal staan, de leden van de opperste sovjet komen net in Brussel aan.

Voorgeenchanterikpeu | 23-01-18 | 09:46

DDR66, daar had reaguurder Ad Melkert het ook altijd over. Ik zie hem hier nooit meer op deze site.

zimmerschwanz | 23-01-18 | 09:46

Bril-jant.
Thierry for president... ehhh... premier!

KlunsJohannus | 23-01-18 | 09:45

Beetje vreemde afbeelding voor dit onderwerp.
Stond op de rouwkaart van iemand waar Baudet zeker gezien de afwezigheid van zijn standpunt over de islam, nog zoveel van kan leren. Goede vragen maar wat heeft dit gekost?

Desmoulins | 23-01-18 | 09:45 | 4

En waarom zijn de kosten nu opeens wel van belang?

spanarchist | 23-01-18 | 09:49

Kosten zijn van belang! Niet vanwege de omvang van het bedrag maar juist om de bron. Follow the money!!!!

Winter_is_coming | 23-01-18 | 09:51

@Lupuslupus | 23-01-18 | 09:48

Viel me direct op maar kan iets betekenen wat ons misschien niet direct op is gevallen. Ja, de islam kan niet buiten beschouwing worden gelaten als hij daadwerkelijk Nederland wil gaan redden uit de klauwen van de globalistische elite.

@spanarchist | 23-01-18 | 09:49

Schriftelijke vragen zijn vrijwel nooit effectief en geven de mogelijkheid aan die pedante Zweedse volksverlakker om het af te doen met obligate, nietszeggende antwoorden. Er bestaan effectievere manieren om deze waanzin aan de kaak te stellen. 84 vragen die leiden tot niets.
Ludiek, spitsvondig maar daar houdt het wel mee op.

Desmoulins | 23-01-18 | 09:59
▼ 1 antwoord verborgen

Op zich tactisch om de vragen zo specifiek te stellen en alvast in de media te brengen (GS bedankt voor de verspreiding). De minister moet nu bij elk antwoord heel goed nadenken hoe dat kan worden uitgelegd door 1984-kritische media - het kan zomaar nieuw voer voor kritiek op de minister opleveren.
En zo wordt ze (hopelijk) langzaam monddood gemaakt over een onderwerp waar de staat geen rol zou moeten hebben.

Winter_is_coming | 23-01-18 | 09:44

Hulde Thierry. Drain the stamp!

koosnaam | 23-01-18 | 09:43 | 1

swamp

koosnaam | 23-01-18 | 09:44

Die Frits Bom had met zijn ontploffende ranja flesjes een keer duidelijk nep nieuws te pakken. Werd daar ook voor berispt. Welke straf staat er anno 2018 op "het verspreiden" van nepnieuws ? Twee jaar Gulag Archipel ?

van Oeffelen | 23-01-18 | 09:43 | 10

@Wasbakplasser | 23-01-18 | 11:34
*voortaan eerst de verborgen reaguursels lezen.. :)*

Wasbakplasser | 23-01-18 | 11:37

Winter_is_coming | 23-01-18 | 09:45
De VARA is uiteindelijk veroordeeld tot 7,7 miljoen gulden schadevergoeding. Nog steeds niet evenwichtig, maar toch wel gerechtigheid.

Buerman | 23-01-18 | 12:19
▼ 7 antwoorden verborgen

Ollongren word aangevallen op dat nepnieuwsgeval, maar iedereen begrijpt toch dat in werkelijkheid VVDer Rutte hier achter zit?

Waarom anders een D66er op BZK?

Omdat als het niet goed afloopt D66, en niet de VVD, er de schuld van krijgt.

gaffelbaard | 23-01-18 | 09:43 | 4

Amen.

Lupuslupus | 23-01-18 | 09:49

D66 heeft zich laten ronselen voor een zelfmoordmissie...

dyslexieman | 23-01-18 | 09:56

D666 is willens en wetens in het bootje met Rutte gestapt, Alex Penthouse heeft zélf geen ministers post zodat ie buitenschot kan blijven, de lafaard!

infidel103 | 23-01-18 | 10:03
▼ 1 antwoord verborgen

Dus, dus, was de belofte van die bolle destijds dat het Griekenlandgeld al -le- maal met rente aan ons terug zou worden betaald , eigenlijk ook nepnieuws ? Naaaaaaaah.........

zweeperover | 23-01-18 | 09:43 | 2

Griekenland krijgt vandaag het laatste deel geld, lezen we ook nergens.

gato | 23-01-18 | 10:05

De EU moest kostte wat kostte Griekenland redden. Ze waren/zijn doodsbang dat anders Rusland was ingestapt met als gevolg mogelijke Russische legerbasissen in onze voortuin.
(Mocht dit ook nepnieuws zijn dan is het de schuld van mijn buurman, sorry).
Volkomen plausibel daar we in een nepnieuws-oorlog zijn beland met Rusland (volgens de EU) en dictator Poetin Europa wil pesten/veroveren/overnemen.
Dus de belofte dat al dat Griekenlandgeld weer retour zou komen was geen nepnieuws maar een leugentje voor ons eigen bestwil.
En in het kader van dat Griekenland vandaag het laatste deel van het toegezegde geld krijgt overgemaakt rest mij de vraag: Komen morgen de Russen alsnog via Griekenland Europa in of gaan er eerdaags weer miljarden naar Griekenland?

Promedio | 23-01-18 | 14:48

Vragen 77 en verder zijn zeer terechte, en gezien de historie zeer relevante, vragen.

Ik zou nog een vraag hebben; is Kasja de echte naam of is het een nep-naam en dient de naam Katja te zijn?

El Rico Grande | 23-01-18 | 09:41 | 5

Yep.

Lupuslupus | 23-01-18 | 09:51

Karin klinkt te Nederlands. Of in D66 termen 'ordinair'.

keestelpro | 23-01-18 | 09:55

Kajsa is een vaste verbastering voor Karin. Doen ze bij de meeste namen in Zweden. Dat wordt "smeknamn" genoemd. Zoals roepnaam in het Nederlands.

nikolaos | 23-01-18 | 10:46
▼ 2 antwoorden verborgen

Zow dan..... daar heeft Oliebol de rest van de week haar klamme handjes aan vol.

Herr Zimmermann | 23-01-18 | 09:41 | 1

Met haar ballen op haar buik.

watmagjenogwel | 23-01-18 | 10:29

Oorzaak en gevolg, altijd een heel erg lastige discussie. Veel fora jorissen bijdragen al omdat ze vinden dat de opmerking of analyse van het topic afwijkt, zelfs als men daarin de oorzaken van een bepaalde gebeurtenissen uiteenzet en fileert maar dit om moverende redenen tegen het zere been schopt van de makers van die site of van hen die met hen heulen en gemene zaak maken.

van Oeffelen | 23-01-18 | 09:40 | 1

KuchkuchJoopkuchkuch

Sadomassochristus | 23-01-18 | 10:03

Dit is andere koek dan die infantiele provocerende vragen die de PVV altijd stelt.

DrumPiet | 23-01-18 | 09:37 | 3

Mee eens. Dit zijn de vragen die je van je volksvertegenwoordiger verwacht. En ook van Nieuwzuur eigenlijk. Maar ja laten we het daar maar niet over hebben.

kaasfondue | 23-01-18 | 09:42

@kaasfondue | 23-01-18 | 09:42
Tja, nieuwzuur denkt dat de "concurrent" wordt aangepakt, dus die vind het prachtig. Het is het bekende "first they came for..., and I said nothing, etc"

TheEgg | 23-01-18 | 10:01

Maar goed, dat begrijp ik ook wel. Je moet het begrijpelijk houden voor je electoraat.

DrumPiet | 23-01-18 | 10:08

Sjerry maakt er weer een carnavalsvertoning van. Jammer.

Bakito | 23-01-18 | 09:37 | 5

Erich Mielke is Bakito's Grote voorbeeld.

Acidbrain | 23-01-18 | 09:59

Geachte heer Bakito,

- kunt u aangeven wat de kwalificatie "carnavalsvertoning' inhoudt?
- kunt u criteria aangeven waaraan kamervragen moeten voldoen om een
carnavalsvertoning te mogen worden genoemd?
- kunt u deze criteria toepassen op alle genoemde vragen? zo ja, kunt u dat inzichtelijk maken? Zo nee, waarom niet?
- kunt u aangeven waarom u de naam Sjerry hanteert en kunt u aangeven waaraan u deze naam ontleent? Wie bedoelt u met deze naam?
- indien u bovenstaande vragen niet wenst te beantwoorden, kunt u dan aangeven waarom niet?
- indien u bovengenoemde vragen niet wilt of kunt beantwoorden, is het dan gerechtigd om uw reaguusrseltje als een nep-plempsel te betitelen? Indien ja, is de kwalificatie 'trol' dan op u van toepassing?

piloot47 | 23-01-18 | 10:31

Helemaal goed Bakito. Het valt me trouwens een beetje tegen van Tjerry dat de vragen niet in het latijn gesteld zijn. En natuurlijk zijn we allemaal benieuwd in wat voor carnavals outfit Tjerry zijn eerste optreden in de kamer doet.
Piloot47 heeft zo te lezen nog wel vertrouwen in ons pedante charlatannetje.. Hij is zelfs een beetje boos op bakito denk ik.

beau van rtl | 23-01-18 | 10:49
▼ 2 antwoorden verborgen

Halve waarheden, hele leugens, onzin of een klein foutje. Alles is nepnieuws. De invalshoek is politieke gevalligheid geworden. En dat is niet helemaal fris.

van Oeffelen | 23-01-18 | 09:36 | 3

welgevalligheid misschien?

kwark001 | 23-01-18 | 09:37

Zowel naar links als naar Rechts. Je bent een goedprater of een fascist. Beide kampen voel ik me niet echt jofel in.

dyslexieman | 23-01-18 | 09:38

Die benamingen zijn slechts stickertjes. Niets van aantrekken.

Lupuslupus | 23-01-18 | 09:50

UK en Frankrijk gaan samenwerken tegen nepnieuws.. ("Both countries agree on the necessity to clamp down on democratic rights as they build up their war machines, with Internet censorship at the top of their agenda. Under the guise of fighting “terrorism” and “criminals,” the summit was presented with a report containing proposals to “ensure the automation of detection and deletion of illegal content within 1-2 hours of upload,” and “prevent its dissemination…” " www.wsws.org/en/articles/2018/01/20/s... ) en steeds meer landen slaan alarm over toch een dreiging van de Russen (als in oorlog.. ). Ik had hem gisteren gemist, maar VK heeft de hoogste militair van defensie (met toestemming van de minister) dus een alarmerende toepspraak gehouden): "'Clear and present danger': Head of the British Army unleashes stark warning that Russia could open hostilities 'sooner than we expect' - General Sir Nick Carter said Britain may not have a choice about conflict with Russia, and declared: "You may not be interested in war, but war is interested in you" " www.mirror.co.uk/news/politics/head-b... Alle grote Britse kranten en de BBC etc hadden het nieuws gisteren.. (eerder hebben de Scandinavische landen al zulke waarschuwingen gedaan en afgelopen week is er een belangrijk NAVO-overleg geweest.. ).
Pro-Russische 'columnist' eroverheen met het' downplayen' van de Russische dreiging: "The 'Russian Threat' and the Politics of Mass Distraction" sputniknews.com/columnists/2018012210... Het lijkt idd wel.. nou ja.. normaal is het denk ik niet.. anders dan voorheen iig.

nickolaas | 23-01-18 | 09:35 | 4

Oh.. voor dat ik zelf nepnieuws verspreid - ik zie dat de eerste bron geen gevestigde nieuwsorganisatie is.. in het FT-artikel waarna ze verwijzen over de gezamelijke top op Sandhurst staat niets over het bestrijden van nepnieuws: www.ft.com/content/311dfbc6-f7a4-11e7...
Ik vind dat van die censuur nergens anders bevestigd, dit is niet hetzelfde qua insteek: "Increasing co-operation on defence and counter-terrorism was high on the agenda at an event which saw the first meeting together of the heads of the two countries' main intelligence agencies.

The heads of MI5, MI6, GCHQ and France's DGSE and DGSI discussed how they can work together to counter threats such as the targeting of concert venues like Manchester Arena and the Bataclan in Paris, and terrorists using the internet as a "safe space". " www.express.co.uk/news/politics/90668...

nickolaas | 23-01-18 | 09:51

Mwah, ik combineerde vorige week twee berichten (ZAPAD-oefening en een Russische nucleaire onderzeeboot-drone die toch lijkt te bestaan.. ). Risico is de kans dat iets zich voordoet maal de ernst zeg maar.. qua risico is dat niet best als je dus in een strategisch belangrijke havenstad woont (en Frankrijk schijnt nog wel een redelijk leger te hebben.. 'vorige keer' dat de havenstad platging, was het ook mede een signaal naar oa Frankrijk.. Qua dreiging is dit al best wel ver gekomen eigenlijk - sowieso van Rusland in het algemeen :/.

nickolaas | 23-01-18 | 09:58

We zouden banger moeten zijn voor onze "eigen overheid/overheden" dan voor "the Russians". Met de censuur en taalzuivering is dat helder als glas.

We worden een oorlog ingerommeld. Net als de oorlog in Syrië en de al jaren sluimerende zogenaamde dreiging van Iran, waarbij Netanyahu regelmatig die kwestie weer eens voor het voetlicht haalt en voor eigen doel gebruikt.

Militairen, kijk maar naar onze generale top, spreken de taal van hun meesters. Waarom had deze generaal toestemming van de minister? Precies.
The powers that are hebben belang bij oorlog en het kost hen niets; sterker nog het levert hen veel op. Het decimeren van de westers bevolking, verdienen aan allerlei te leveren goederen (van wapens tot medicatie tot voedsel tot vermaak) die steeds duurder zullen worden, het leeghalen van veroverd territorium, de wederopbouw, vredesonderhandelingen (die lang zullen duren) en het verder onder de duim krijgen van volken.
Het is in het geheel een power en money grab; het grijpen van macht, geld en middelen.

Zoals ..kaasfondue-23-01-18-09:43.. zegt: EU leger.
En dat zal onze mannen en vrouwen (emancipatie en macht), maar vooral de mannen verplicht mobiliseren. In dat leger kun je je niet beroepen op gewetensbezwaren en zal weigering tot executie leiden. Voor wie niet rijp is voor de revolutie, is geen plaats in Utopia. Geheel volgens Marx.

Arachne | 23-01-18 | 12:05
▼ 1 antwoord verborgen

Ben geen fan van Terry, maar dit doet me goed!

Petrus Poortwachter | 23-01-18 | 09:34

Erg vervelende vragen allemaal. Ondanks eerdere dringende verzoeken om dit niet te doen, vraagt de heer Baudet expliciet om onderbouwing van de antwoorden. En dan ook nog onderbouwing met feiten. Parbleu.

Nivelleermarionet | 23-01-18 | 09:34 | 5

Zelfs als het antwoorden bevat, welk mens heeft tijd om 1.200 pagina's door te spitten?

dyslexieman | 23-01-18 | 09:51

Daar worden politici voor betaald?

Hem | 23-01-18 | 10:29

Ja, die worden daar voor betaald. Doen ze dat dan ook? Heb m'n twijfels, want het was de heren en dames al te veel werk om het Oekraine gedrocht door te bladeren...

dyslexieman | 23-01-18 | 11:44
▼ 2 antwoorden verborgen

Gewoon nieuws helemaal afschaffen. Simpel. Iedereen in een bubbel, Netflix aan, je dood entertainen. Brave new world!

dyslexieman | 23-01-18 | 09:34 | 3

Ik zou toch het liefste mr. Savage blijven. Zelfs als dat betekent dat dat eindigt aan een touwtje. Daarom heb ik Jan Dijkgraaf mijn NAW gegeven.

Foolonthehill | 23-01-18 | 09:41

Vrees dat het echt zo is, kijk alleen al in de UK. Nieuws wat slecht gaat vallen? Hup, een lekker koninklijk huwelijk d'r over heen. En iedereen is weer even zoet. Waarom doet Trump van die bizarre uitspraken als er een beslissing genomen moet worden waar veel mensen boos over zouden kunnen worden? Aandacht afleiden.

dyslexieman | 23-01-18 | 09:53

Dus dat Thierry geen reet uitvoert is feek njuuwz? Check check dubbelcheck. * vinkje aandingest*

VeelTeSteil | 23-01-18 | 09:33 | 1

Tja, het gezeik over nepnieuws gaat twee kanten op. Twee kanten lekker met de rug naar elkaar, vingers in de oren en heel hard lalalala roepen.

dyslexieman | 23-01-18 | 09:35

www.tweedekamer.nl/downloads/document......
Als er geen protest is of opstand uitbreekt - want de meesten begrijpen toch niet wat er beslist wordt, dan gaan we weer wat verder, stap voor stap, tot er geen terugkeer meer mogelijk is." Dit is misschien wel de bekendste uitspraak van Juncker, die dan ook precies aantoont hoe deze man denkt.

meneer Q | 23-01-18 | 09:32 | 2

Bukken of knokken

Rest In Privacy | 23-01-18 | 09:45

"Pagina niet beschikbaar..."
Spiegeltje ergens?

marcoplarco | 23-01-18 | 10:17

Als de EU zodanig wordt opgezet/omgevormd naar 'wat willen jullie dat we voor jullie doen' politiek. Dan zal alles beter zijn, zal er meer geld zijn. Dat nepotisme, die machtsvreugde.... echt, dat is zo 20ste eeuw. Ik zou zeggen; doe het snel voordat het uit elkaar valt.

Einde van de Domheid | 23-01-18 | 09:31 | 6

#kwark, dàt is democratie vs de wil van 'de koning'. Machiavelli schreef al dat het volk het vaker bij het juiste eind had.

Einde van de Domheid | 23-01-18 | 09:35

@ kwark001 | 23-01-18 | 09:33 ... dat was ook één van die punten bij de discussie in De Broodfabriek: "wij" (wie dat ook zijn) kunnen het wel met elkaar eens zijn maar vanuit een duale visie zullen er altijd "de anderen" zijn die -alleen al omdat het kan- een tegenreactie opwekken. Daarom dat de problemen die we voor ons hebben liggen schier onmogelijk op te lossen zijn, zeker als straks de financiële middelen zijn uitgeput.

spinselsinjehoofd | 23-01-18 | 10:32

Als de EU zodanig wordt opgezet/omgevormd naar 'wat willen jullie dat we voor jullie doen' politiek.

Het antwoord heb ik nu al voor je.
*Geen gezeik, iedereen rijk*

De Koreaanse Slet | 23-01-18 | 13:46
▼ 3 antwoorden verborgen

Thierry :de nieuwe grote leider, Peterson; de nieuwe Messias.
Not.

King of the Oneliner | 23-01-18 | 09:30 | 1

Nee, beter is het als makke schapen blind en lijdzaam achter die zelfingenomen, incestueuze EU-kliek aan te lopen. De garantie voor een zeer vervelende toekomst. Of je gaat natuurlijk zelf over tot een briljante en invloedrijke actie.

spinselsinjehoofd | 23-01-18 | 10:27

Daarom heb ik FvD gestemd. Weliswaar niet op het pedantje maar op ome Theo, maar toch.

orca | 23-01-18 | 09:30

Thierry roels!

nee_toch? | 23-01-18 | 09:28

'Kafka Orwellogren'
Mijn dag is al weer goed XD.

keestelpro | 23-01-18 | 09:26

Thierry, mijn dank is groot.

Braboblanke | 23-01-18 | 09:26

Worden al deze vragen vanmiddag in het vragenuurtje beantwoord?

Titje | 23-01-18 | 09:26

Had gehoord dat Rusland zelfs met nepnieuws ons carnavalsfeest zou hebben willen beïnvloeden. Logisch dat hekje Ollongren daar iets aan doet!

eerstneukendanpraten | 23-01-18 | 09:25 | 1

Dat is geen nepnieuws. Dankzij de Russen zijn witte puntmutsen verboden, maar wordt het dragen van zwarte puntmutsen bevorderd.

marcoplarco | 23-01-18 | 10:16

Er valt heus van alles aan te merken op partijen als PVV en FvD (zoals op elke partij overigens). Maar zolang het stelselmatig deze twee partijen zijn die als enige werk maken van dit soort zorgwekkende issues, zullen ze alleen maar groeien.
Wat een enorme zegen voor het land om nu ook Baudet als luis in de Haagse pels te hebben.

Lewis | 23-01-18 | 09:24

Dat doettie goed, die Thierry.

Normpje | 23-01-18 | 09:22

Dat zijn nu niet de moeilijkste vragen, ik verwacht (19)84 nietszeggende antwoorden.

Berbaar | 23-01-18 | 09:22 | 7

De moeilijkheid van de vragen heeft geen invloed op de nietszeggendheid van de antwoorden.

Hem | 23-01-18 | 09:46

rokertje | 23-01-18 | 09:27
Zeer scherp!!....

Herr Zimmermann | 23-01-18 | 09:47

@ Rokertje, inderdaad scherp lol

Apollo | 23-01-18 | 10:49
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Ardbeg | 23-01-18 | 09:21 | 5
▼ 5 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken | Zorgverzekering vergelijken | Kinderkleding
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online Casino | Online Casino | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Goksitesvergelijker.nl | Onlinecasinofortuna.com | Online Casino Nederland | Casino bonussen