Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend
27 topics
#transgender

Jaylinn (17) beseft na jaren @AmsterdamUMC puberteitsremmers, 1,5 jaar testosteron en maand voor borstamputatie dat ze toch een meisje is: "Genderdysforie was onjuiste diagnose"

Glashard gemeende waarschuwing: elke naargeestige comment over Jaylinn (17) krijgt een onmiddellijke ban. Richt uw onbegrip maar op de sociaal-medische infrastructuur om haar heen

Ja, hier gaan we even voor zitten, want dit is de eerste Nederlandse casus die we zien die openlijk aantoont waar we hier al heel lang op wijzen. We konden er al niet omheen in die onderstaande NOS-repo over jongeren die wegens lange wachtlijsten onbegeleid zelfmedicatie met hormonen startten. Die repo voerde twee (2) transgenderjongeren op. 

Een (1) daarvan kwam regelrecht uit de jeugdzorg. De 20-jarige Kai (geboren als meisje, identificeert zich als jongen) zegt op 1:57 losjes: "Ik woonde in de Jeugdzorg. En toen heb ik tijdens een mentorgesprek een keer laten vallen van; "ik weet niet zeker of dat ik wel een meisje ben. En mijn mentor kende iemand die trans was, en toen ben ik met hem gaan praten, en toen vielen alle puzzelstukjes op z'n plek."

Ook de bovenstaande 17-jarige Jaylinn heeft een vergelijkbare achtergrond, is "Uiteindelijk bijna een jaar uit huis geplaatst geweest" en heeft in "8 verschillende instellingen" verbleven. En tijdens die moeizame jeugd kwam naast PTSS en borderline persoonlijkheidsstoornis ook genderdysforie om de hoek kijken. Op haar elfde begon ze zich meer jongen dan meisje te voelen en op haar 13e werd na, zoals ze zelf benadrukt "slechts drie gesprekken, jongens", te VUmc Amsterdam de diagnose genderdysforie gesteld. 

Vervolgens begon ze op medisch voorschrift aan 'puberteitsrem­mers voor transjongens' met als doel dat "je lichaam zich niet verder ontwikkelt naar het vrouwelijke geslacht. Het effect van deze behandeling is omkeerbaar." Omkeerbaar ja, als je er tijdig tijdens de puberteit mee stopt. Vanaf haar zestiende startte ze vervolgens anderhalf jaar lang met testosteron, om ervoor te zorgen "dat je de lichamelijke kenmerken van een man krijgt."

Maar een maand voor een tweevoudige borstamputatie als onderdeel van wat het gehele medische systeem abusievelijk "geslachtsbevestigende behandeling" noemt - je kunt immers niet van geslacht veranderen, alleen van gender - bedacht ze zich. "Totdat ik er een tijdje geleden, echt nog niet zo lang, achter kwam dat ik me eigenlijk meer een meisje voel. Ik snap het zelf nog niet echt, alles is voor mij nieuw en raar. Maar ik voel me zoveel beter. (...) Dus een diagnose [van genderdysforie] hoeft echt niet altijd te kloppen."

Waarom belichten we het verhaal van Jaylinn in zoveel detail? Omdat het onweerlegbaar aantoont waar we al heel lang op wijzen:

De comorbiditeit met ander psychologisch leed en psychologische aandoeningen is bij 'moderne' genderdysforie nagenoeg 100%, het bestaat bijna nooit op zichzelf. Toch bedient het gehele GGZ- en medische systeem zich van een kinderlijk linear mensbeeld dat suggereert dat de psychische problemen van gendertwijfelaars afnemen of zelfs verdwijnen als de vermeende oorzaak verholpen wordt door gendertransitie. 

Daar bovenop wordt genderdysforie door datzelfde medische systeem zo agressief geaccommodeerd dat de grens tussen accommodatie en impliciete sturing richting transitie vervaagt. En zo worden minderjarige, meervoudig belaste, zeer kwetsbare jongeren die geenszins wilsbekwaam zijn tot beslissingen die tot ONOMKEERBARE FYSIEKE EN HORMONALE veranderingen leiden, tot transitie bewogen.

Elke GGZ- en medische professional met ook maar een greintje integriteit weet dit heel goed. En diezelfde professionals zijn in de eerste graad medeplichtig aan de stortvloed aan transitiespijt die ons komende jaren te wachten staat. 

We zullen nooit ontkennen dat genderdysforie bestaat, van alle tijden is en dat een vorm van transitie voor sommigen inderdaad de optimale route is. Maar die Nederlandse stijging van 206% in vraag naar transgenderzorg in slechts drie jaar wordt natuurlijk nagenoeg volledig verklaard door sociale besmetting en geenszins door organische, daadwerkelijke genderdysforie.

Jaylinn, bedankt voor je openheid. Succes met alles, je kan het!

Herhaling van glashard gemeende waarschuwing: elke naargeestige comment over Jaylinn (17) krijgt een onmiddellijke ban. Richt uw onbegrip maar op de sociaal-medische infrastructuur om haar heen.

De NOS-repo die - zoals het hele systeem - genderdysforie agressief accommodeert

Lees verder

Beste improv in tijden: Tim Dillon maakt reclame voor Bud Light

Tim Dillon, de meest heteroseksuele vriend van de show sinds Yevgeny Prigozhin. Z'n alom betreurde breuk met alom geliefde sidekick Ben Avery een tijdje terug was even slikken en ontnam hem heus wel eventjes z'n glans. Maar Amerika's beste cultural commentator is weer in vorm als vanouds. Ditmaal over Bud Light en al dat transgedoe, maar dan precies niet in de richting die je verwacht. Na de breek de beste lines uitgeschreven wegens eeuwigheidswaarde.

Compilatie van z'n beste reclames, vooral voor Vinchero Watches vanaf 19:00

Lees verder

Maar *WAAROM* doen zoveel bedrijven nou zo agressief mee aan dat transgender-gedoe? Het is @BlackRock ESG's Corporate Equality Index

De hamVraag met een grote V van Vraagteken ? ? ?

Unilever, Adidas, Bud Lite, Ford, Miller Lite, Transformers, Disney, familiebedrijven NAVO en D66, Target en ga zo nog maar even door. Wat bevangt hen? Is het echt louter soeverein mee willen varen op een sociale besmetting die nagenoeg volledig verantwoordelijk is voor de astronomische stijging in trans-casussen? Is het echt alleen het feit dat HR-miepjes van faculteiten sociale wetenschap komen en de aldaar heersende orthodoxieën de board rooms in smokkelden? 

Nou, de vraag stellen is 'em beantwoorden want het antwoord is natuurlijk; Nee. Bovenop alle organische verklaringen staat er namelijk een BlackRock-mes op de keel van bedrijven: Environmental, Social and Governance's ook wel ESG's Corporate Equality Index (CEI), onder toezicht van de grootste 2SLGBTQI+-lobby ter wereld de """Human Rights Campaign Foundation""" (wiki).

BlackRock is de grootste vermogensbeheerder ter wereld en behoort tot de grootste aandeelhouders in de grootste corporaties. BlackRock CEO's Larry Finks wil, zodoende, is wet. 

BlackRocks Corporate Equality Index kent een maximum van 100 punten toe voor "1. Workforce Protections (5 points possible), 2. Inclusive Benefits (50 points possible), 3. Supporting an Inclusive Culture (25 points possible), 4. Corporate Social Responsibility (20 points possible) en 4. Responsible citizenship (25 points possible)."

Onder "Corporate Social Responsibility", goed voor 20 punten, vinden we: "Marketing or advertising to LGBTQ consumers (e.g.: advertising with LGBTQ+ content, advertising in LGBTQ media or sponsoring LGBTQ organizations and events)."

Kortom, die stortvloed aan transgenderreclames zijn dus goed voor een gehele eenvijfde van die zeer felbegeerde Corporate Equality Index-score. Want woe to the vanquished als je buiten de boot valt.

Moet je niet willen!

Social

BlackRocks ESG-supersnelrecht tenzij je in de pas loopt

Social

De meest felbegeerde titels in corporate (meer na breek)

Lees verder

Ook Transgender Supermacht NAVO is een "bondgenoot" en wenst iedereen een conceptueel onhoudbare geslachtsopvatting

NAVO dekt de gemeenschap!

is wel zo

Ach, de NAVO. Net als Sparta: geen heteroseksuele supermacht, wel de gewapende tak van D66. Maar goed, onderstaand dus Stoltenbergs IDAHOT-geloofsgetuigenis. Het NAVO-persbericht:

"Secretary General Jens Stoltenberg said that NATO's mission extends beyond protecting territories to safeguarding our diverse populations. "NATO’s strength is our diversity,” he said, stressing that "it is important that we reflect and celebrate the extraordinary diversity of our populations. (...) You deserve dignity and respect. And I am proud to call myself your ‘ally’.

Enfin, koren op de molen natuurlijk van Rusland & Co die de oorlog als een bredere cultuurstrijd tussen twee wereldbeelden zien. Of zoals Chef Sfeerbeheer Solovyov dat zegt: de oorlog is een strijd tegen "de LGBT-Transgender-nazi-waarden" van het Westen. Saillant detail dan maar: Solovyovs zoon Daniil Solovyov is homoseksueel, getrouwd met een man en poseert regelmatig als vrouw.

Cultuurgemeenschap!

is ook zo

Lees verder

NOS: "Vraag naar transgenderzorg steeg met 206% in drie jaar, duidelijke verklaring is er niet"

JA DIE DUIDELIJKE VERKLARING IS ER WEL HET IS NAMELIJK EEN MODEVERSCHIJNSEL

Je zou het maar uit je NOS-toetsenbord krijgen hè. En dan ook nog deze zin: "Onder hen zijn mensen die bij geboorte werden aangezien voor een meisje oververtegenwoordigd (ruim de helft)." Het onderzoek werd uitgevoerd door Radboudumc en strategisch adviesbureau SiRM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, bekend van zichzelf niet aansprakelijk achten voor vaccinatieschade omdat vaccinatie """vrijwillig""" was.

Hoofdbevinding: "Tussen oktober 2019 en juli 2022 steeg het aantal aanmeldingen voor transgenderzorg van 2820 naar 8630," oftewel 206%. Zowel het onderzoek zelf als het NOS-artikel geven de verklaring voor die groei overigens wel degelijk. Ze durven het alleen geen verklaring te noemen omdat dit terecht zou impliceren dat we hier bovenal te maken hebben met een modeverschijnsel, en de toename slechts zeer beperkt verklaard wordt door die volstrekt onhoudbare vergelijking met linkshandigheid. Het rapport:

"Wel zijn trans personen de laatste jaren zichtbaarder geworden. Professor Enny Das: ‘Ze laten zich meer zien en horen, en er is meer aandacht en erkenning voor hun plek in onze maatschappij.’ Die toenemende zichtbaarheid zorgt er volgens de onderzoekers voor dat transgender personen zich ook weer kunnen herkennen in (ervaringen van) anderen, waardoor zij zich wellicht ook meer durven uiten. (...) Ook een significant deel van de onderzoekers, gespreksleiders en klankbordgroep identificeert zich overigens als queer en/of trans."

Voor iedereen met ogen om te zien staat daar natuurlijk gewoon wat zelfs deze onderzoekers in hun hart allang weten. De toename van 206% wordt bovenal verklaard door de transhype die zich qua dynamiek het beste laat vergelijken met de explosieve toename van eetstoornissen boulimia en anorexia in de late 90's en vroege 00's. 

Over 10 jaar hebben we het er niet meer over. Want dan hebben we het over de extreem pijnlijke fenomenen transitiespijt en detransitie. En alle volwassenen die transgenderisme zo gretig accommodeerden - academici en medici voorop - zijn in de eerste graad medeplichtig aan dat leed.

Het onredelijke midden

Social

Many such stories

Een reactie op de beste pro-"Trans Women Are Women"-argumenten die we tot nu toe zagen

Gedegen argumenten moet je als zodanig behandelen

Okay het zit dus als volgt. Op de deze trailer van het recente gesprek met Michiel Lieuwma, dat vanaf 1:04:17 over transgenderisme gaat, verscheen op Instagram dit doorwrochte en uitgebreide commentaar (ook onderaan topic) van danseres "Xiomara Virdó (She/her)". Daar reageer ik onderstaand uitgebreid op. Maar daarvoor wil ik net als in het gesprek met Michiel eerst nog even benadrukken dat ik erg open minded ben als het gaat om gender, mensen die buiten de binaire rolverdeling vallen daarin vaak juist erg leuk en aantrekkelijk vind en dat eigenlijk geen pronouns me te gek zijn zolang ik het gevoel heb dat ik daarmee een soeverein individu tegemoet kom. 

Mijn moeite is erin gelegen dat het in veel gevallen steeds minder duidelijk is wanneer een soeverein individu namens zichzelf vraagt om een aanpassing van je taal, of dat er een ideologie door die persoon heen spreekt en het zodoende een ideologie is die een taalaanpassing van je verlangt. Daar bovenop loop ik gewoon tegen een aantal conceptuele onhoudbaarheden aan, bovenal dus de leus "Trans Women Are Women", waar de onderstaande discussie over gaat.

"Trans Women Are Women" (?)

Social
Lees verder

Rare Samira van @D66: "Anti-genderbewegingen (?) zijn niet welkom in het Europees Parlement"

Anti-genderbewegingen, zijn die tegen genders?

Samira Rafaela, alweer zo'n ronduit rare D66-vrouw met die kenmerkende, gefragmenteerde crazy eyes en Wassila Hachchi/Nilüfer Gündoğan-energie. Dus uiteraard werden de klachten over haar machtsmisbruik gegrond verklaard en uiteraard dreigde ze de partij op te breken, want zo zijn een bepaald soort vrouwen met een splijtende inborst dat daar toch telkens opnieuw boven komt drijven nu eenmaal.

Maar goed, wat willen de Liberalen van D66 nu weer verbieden in het Europees 'Parlement' [het is geen parlement]? Het zijn "anti-genderbewegingen". Ze zegt bovenstaand: "So I hope that (...) with my colleagues in the European Parliament, we can really analyse closely where we can dismantle these anti-gender movements. I hope that the European Parliament will decide that some of these anti-gender movements should not be allowed here in this parliament, we should not accept their narrative, we should not accept the way they think about human beings. Whether it's about the LGTBI community, women, trans people. We cannot allow them to be part, or to participate within democratic institutions."

Wat daar dus ongeveer staat is dat het bevragen van het gangbare transgender-narratief geen plaats mag hebben binnen 'democratische instituties'. En er in het Europees Parlement geen plaats mag zijn voor de suggestie dat genderdysforie in veel gevallen secundair is aan een primaire vorm van psychologisch leed en dus helemaal niet de 'aandoening' is die zo agressief geaccommodeerd of gevierd moet worden. Er geen plaats mag zijn voor het fenomeen dat de komende jaren exponentieel toe zal nemen: van transitiespijt en detransitie. En er geen plaats mag zijn voor de conceptuele gevolgen van het letterlijk accepteren van de ideologische geloofsgetuigenis "Trans Women Are Women".

In het EP geen plaats voor conceptuele kanttekeningen bij deze gedachteschool

Social
Lees verder

POV: Agenten beëindigen genderdysforie van school shooter te Nashville, Tennessee

De beelden

De neutralisatie

Drie dode kinderen van 9 en drie dode medewerkers later werd de 28-jarige Audrey Hale, een biologische vrouw die zich als man identificeert (he/him), uitgeschakeld. De schietpartij was zorgvuldig gepland, hij [vooruit, red.] had gedetailleerde kaarten van gebouw en omgeving bij zich en liet volgens de politie ook een manifest achter. De schietpartij werd voorafgegaan door een veelheid aan oproepen tot geweld in transgemeenschap. Tevens vond de schietpartij plaats in dezelfde week als de geplande "Trans Day of Vengeance", waar onder andere aan wapentraining gedaan zou worden.

En vanuit onze leunstoel moeten we toch even opmerken: die tweede agent met petje op die nog even vier kogels in een weerloos kadaver knalt, wilde toch wel heel graag ook een medaille hè. Aan de andere kant, ze lijkt inderdaad nog wel heel minimaal te bewegen en ze droeg maar liefst drie vuurwapens, waarvan twee volautomatisch. Dus hij handelde waarschijnlijk correct, maar het blijft naar beeld.

Naschrift: het vuurcontact begon al in de gang voor de bovenstaande laatste shoot out. Het lijkt erop dat de agent met petje en pistool in de gang al het eerste vuurcontact maakte. En dus ook het laatste.

De langere versie

Social

Pro 2nd Amendment gun crowd probeert discussie te starten

De reden dat de agenten hier zo in het zonnetje gezet worden is dat agenten tijdens een vorige school shooting in Texas juist verzuimden te handelen en de schutter 47 minuten lang z'n gang lieten gaan voordat ze optraden.

Intersectionele kortsluiting: Trans-activisten bedreigen moslimvrouw, ridiculiseren hoofddoek

Jongens kunnen we ons in GODSNAAM aan het script houden dit wordt veel te verwarrend

Ja dit krijgt een staartje

Oprechte vraag: als je de casus Jeffrey Marsh versus Shumirun Nessa aan BIJ1 of de BNN/VARA-zuil voorlegt. Welke kant kiezen ze dan en waarom? Even als opfrisser; Shumirun Nessa is een Britse, islamitische TikTok comedian die vraagtekens zette bij de grooming-achtige praktijken van transgender-activist en 'no-contact coach' (contact verbreken met familie) Jeffrey Marsh. Dit moest ze bekopen met een stortvloed aan 'kritiek' en verwensingen uit dezelfde transgenderhoek die het al jaren op mede-Brit JK Rowling gemunt heeft.

Maar helaas werden de kritiek en verwensingen deze week opgeschaald naar: het bedreigen van haar twee dochters door kenbaar te maken dat activisten precies weten naar welke verschillende scholen ze gaan en wanneer Nessa hen afzet en ophaalt. Het bedreigen van Nessa zelf door te pronken met haar woonadres en andere "details". Het reeds daadwerkelijk "beschadigen" van haar auto. En het 'publiceren' van oude foto's van Nessa waar ze nog geen hijab droeg - wat zichtbaar een pijnlijke kwestie voor haar is. 

Nessa werd het allemaal teveel en zegt "sorry", ze heeft al haar video's over Marsh verwijderd en zegt niet meer over Marsh te zullen praten. En met "Please don't come for my kids", sluit ze af. 

Ja, we hebben zo'n gevoel dat de ummah inmiddels erg benieuwd is hoe heet de trans-hoek hun thee werkelijk drinkt. Dit krijgt staartje en als het niet de schuld van blanke heteroseksuele mannen is, van wie dan wel?

Marsh: "I'm not a danger to kids, I'm a danger to parents"

De oorspronkelijke kwestie

Woke implodeert. Islamitische vrouwen keren zich tegen transgender-waanzin

Onhoudbaar theoretisch raamwerk passeert uiterste houdbaarheidsdatum

Bovenstaand ziet u Britse TikTok comedian Shumirun Nessa met 7 miljoen (!) volgers. In een filmpje dat op dat platform 4,3 miljoen keer bekeken werd 'grapte' ze dat transgenderactivist Jeffrey Marsh eens moet stoppen met het uitnodigen van minderjarigen om privécontact met hem te zoeken zonder dat hun ouders daar weet van hebben. Dat leidde tot een stortvloed aan kritiek en verwensingen uit de transhoek, waarna ze de bovenstaande reactie publiceerde waarin ze vrij succesvol betoogt dat Jeffrey gewoon echt een onwijze engnek is.

Want Jeffrey Marsh (45) is inderdaad een van de naarste, meest insidieuze transgender-activisten op social media - we zien hem al een tijdje her en der. De verkrampte woede, afgunst en wil tot straf en wraak druipt uit elke uiting van zogeheten liefde, compassie, empathie en warmte. Een Nietzscheaanse trans-tarantula, zo u wilt.

Zijn voornaamste bezigheid is het propageren en coachen van "no contact". Oftewel, het - net zoals hij dat zelf ook deed - verbreken van al het contact met ouders en familie die moeite hebben met je genderidentiteit. Waarna hij zichzelf natuurlijk opwerpt als "nieuwe familie" die je vervolgens wegwijs maakt in complexe thema's zoals je eigen seksualiteit. Geeft te denken!

Nieuwe reactie template voor groomer-toestanden

Ja lekker gewerkt ERIK MOUTHAAN VAN RTL NIEUWS (december 2017)

Jeffrey Marsh is een Nietzscheaanse trans-tarantula. Bron? Elke video

Lees verder
Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl