achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

Feynman en/of Feiten — Dit land is niet van u

Zelfs zonder agrarische sector komt er geen natuurherstel of woningbouw

Mensen hebben niets tegen de natuur, maar elke dag wakker worden bij je ouders doet iets met de psyche van een YUP. Wel een baan & studie, maar geen zicht op een woning. Zelfs het starten van een gezin wordt steeds verder uitgesteld. Ouderen kunnen niet doorstromen naar seniorenwoningen of verpleegtehuizen, raken sociaal geïsoleerd en wachten tevergeefs op rondreizende zorg.

Minister voor Natuur & stikstof blijft bij een bovengrens van 0,005 mol stikstof per hectare. Duitsland zit op 21 mol. Dit steelt een factor vierduizend. Stikstof is het zevende element, heeft een massagetal van veertien, dus heeft ze het over 0,070 gram stikstof op een gebied van honderd bij honderd meter, beter bekend als twee voetbalvelden. Als je een scheet laat, stoot je al meer stikstof uit.

De minister doet alsof natuur compleet allergisch is voor stikstof, alsof het hier om drugsafval gaat. Het is voeding voor planten. TNO veegt de vloer aan met zulk gebruik van het stikstofmodel. Bij zulke kleine hoeveelheden worden details zoals weersinvloeden zo dominant, dat dit niet is aan te tonen. Het model is nooit gebouwd om bij zulke kleine hoeveelheden correcte resultaten te geven.

Dat gaat ons land in een spagaat brengen, de boer onteigenen lukt niet, want er ligt geen sluitend bewijs. Vergunningen verlenen lukt ook niet, wat de computer zegt nee. Zelfs het kaartje zonder stikstofemissie vanuit veehouderij, geeft geen enkele stad in Nederland met woning- of wegenbouw. (PDF p4, via Planbureau voor de Leefomgeving). Woningzoekenden krijgen geen perspectief.

Europa eist natuurbehoud, mocht je ergens de KDW halen, maar gaat de natuur om een andere oorzaak achteruit, dan mag je nog steeds geen vergunning verlenen. Andersom, een natuurgebied waar het ondanks het niet halen van de KDW het wel goed mee gaat of waar stikstof helemaal niet de oorzaak is van een slechte toestand, is een verloren kans. (PDF p8 Ministerie Financiën)

Voor vergunningverlening voor woningbouw, industrie en boeren gold een stikstofcirkel van 25 kilometer rond natuurgebieden. Die afstand zet 97% van Nederland op slot, zonder boeren daalt dat tot 96%. Wegenbouw had een uitzondering, daar werd maar 5 kilometer afstand genomen. (Stikstof wordt niet genoemd in de habitatrichtlijn, deze afstanden dus ook niet).

Die uitzondering is logisch, want je kan cruciale producten importeren, maar dan moet je wel een weg overhouden voor vrachtverkeer. De Raad van State trok een streep door die gedachte, want stikstof is stikstof. De RvS gaat hier op de stoel van de wetgever zitten, dit komt niet uit Brussel, dit  komt niet uit ons parlement of kabinet, dit komt uit het brein van een ongekozen rechter.

Later kwamen uitspraken dat ook al is er door een uitgekochte boer stikstofruimte is ontstaan, er nog steeds geen nieuwe vergunning mocht verleend. De uitgekochte boer stond niet op exact dezelfde plek als de nieuwe woningen of wegen. Dit geeft stukjes natuur die minder stikstof krijgen, maar ook stukjes die net iets meer krijgen. Dat dit nooit gaat werken, gaf de minister op 23 februari 2023 toe.

De RvS keurde het PAS-systeem af in een uitspraak waar de rechters eigenlijk het vertrouwen opzegde in een reeks kabinetten. Er moest eerst aan stikstofreductie gedaan worden, daarna mag je nieuwe vergunningen uitschrijven. De rechters waren bang voor loze politieke beloften. Als rechters wangedrag van politici gaan meewegen, worden hun uitspraken volledig onvoorspelbaar.

Ik zie het gebeuren dat een rechter meeweegt dat het voor de natuur leuk zou zijn om een stukje natuur langdurig ver onder de KDW te brengen om zo sneller natuurherstel te bespoedigen. Er staat nu nergens in de wet dat vrijgekomen stikstofruimte naar woningbouw of wegen moet.  Dan kan je vervolgens lang wachten, want met alleen de buitenlandse depositie halen we de KDW al.

Of je nu kijkt naar exacte positie van een voormalige stikstofbron of het tijdspad van de ruilhandel in stikstof die de minister voorstelt, is allang meerdere keren door de RvS afgeschoten op echt elk belangrijk onderdeel. Het enige wat zeker is, is dat het huidige plan niet werkt en nooit gaat werken. Kleine evenementen raken in de problemen door parkerende auto`s. We mogen niets meer.

Het COA wil graag 350 asielzoekers 10 jaar opvangen middenin een aangelegd rust- en natuurgebied. Een gebied waar wij niet mogen lopen en is ingetekend voor 95% stikstofreductie, mag wel een nieuw dorpje gebouwd worden. De behoefte voor noodopvang is ontstaan doordat we een miljoen woningen missen. Die noodtoestand is geen onvoorziene omstandigheid, maar een keuze.

België beschermt 8% van haar natuurgebieden, tegen 44% in Nederland. Kennelijk wisten ze in Brussel heel goed wat je NIET moest doen. Onze continue drang om te deugen voor het domineesvingertje, eindigt dakloos in een botanische tuin. Hopelijk kan Frans Timmermans (PvdA) in Brussel uitleggen aan Caroline waarom wij iets moeten doen, wat Brussel zelf niet doet en niet vraagt.

Je vraagt je af waarom de premier dat ritje nooit gemaakt heeft...

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.