Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog — CBDC programmeerbaar geld, deel 2

het zou het einde van de bank, zoals we die nu kennen, kunnen betekenen

Vorige week werd in deel 1 beschreven wat een CBDC is, waarom het tot het einde van het geld zoals we het nu kennen kan leiden en daarmee tot het einde van cash. Verder werd er een eerste zet gegeven waarom regeringen een CBDC wel zien zitten vanuit hun overtuiging dat de samenleving maakbaar is. Nu het vervolg.

Er zijn vele theoretische situaties te bedenken waar een volledige CBDC invoering overheden enorm zouden helpen om de maatschappij goed te kunnen vormen. Zo zou de ECB (en ja ik zie die niet als onafhankelijk en dus als onderdeel van de politiek) maar al te graag een CBDC hebben, mochten de beleidsrentes weer tot de Zero-Bound gebracht moeten worden. Men heeft al kunnen zien dat zelfs beleidsrentes die op nul stonden niet genoeg zoden aan de dijk zette. Daarmee dreigde dus het centrale bank beleid impotent te worden. Flink negatieve rentes zouden dan wel tot het gewenste resultaat kunnen leiden; het idee is dan dat bedrijven en particulieren hun spaartegoeden noodgedwongen aanwenden om te consumeren en te investeren, waardoor de economie dus een impuls zou krijgen en daarmee de crisis kan worden afgewend dan wel worden beëindigd.

Het probleem was en is cash, want flink negatieve rentes zouden weliswaar mensen en bedrijven forceren geld van de bank te halen, maar zij zouden dit ook als cash aan kunnen houden, waardoor alsnog het gewenste effect (gedrag> meer consumptie en investeringen) niet zou worden bereikt. Een puur CBDC stelsel, dat dus geen cash kent, zou dit probleem niet hebben; ofwel, een flink negatieve rente zou mensen en bedrijven forceren om het geld in de economie te pompen. De economie wordt daardoor veel nauwkeurig te sturen door de beleidsmakers.   

Nog zo’n theoretisch voorbeeld waarbij beleidsmakers maar al te graag een exclusief CBDC stelsel zouden toejuichen, betreft de gezondheidszorg. Nu wordt ongeveer 14% van het BBP (!!!) aan zorg besteed. Met vergrijzing is de verwachting dat de zorguitgaven alleen maar zullen stijgen. Dit terwijl een gezonde levensstijl de uitgaven aan zorg flink zou kunnen reduceren. Het antirookbeleid is daar een voorbeeld van, maar ook de gekke plannen van de PvdA in Amsterdam om een friettaks in te voeren om zodoende scholieren de mogelijkheid van ongezond voedsel eten te ontnemen. Of neem de suikertaks, ook zoiets. Met een CBDC stelsel, kan geld in wezen worden veranderd in een soort digitale voedselbon. Net als ten tijde van crisis of oorlog, bepaalt de overheid hoeveel brood, vlees, eieren et cetera iemand kan/mag kopen. Toen was het uit schaarste overwegingen; in een mogelijke toekomst uit gezondheids (-kosten) –overwegingen (gemene deler is dat een crisis altijd de aanleiding ; de aanleiding tot altijd meer en meer overheidscontrole). En hoe ver overheden bereid zijn te gaan in het afdwingen van gedrag in naam der gezondheid, heeft de coronaperiode duidelijk laten zien: erg ver (lees ook deze top column van Sommer in het VK: “Zie ik het goed, dan is de staat die vrije ruimte stapje voor stapje op de burgerij aan het terugveroveren”). Een exclusief CBDC stelsel, zal ze hier veel beter toe in staat stellen.

Een derde voorbeeld waar een exclusief CBDC stelsel een godsgeschenk zou zijn voor overheden, hangt samen met de Groene Transitie. Nu al zijn beleidsmakers kapitaalsstromen aan het sturen van grijs naar groen, via het invoeren van verplichte rapportage van ESG (environmental, social, governance) factoren. Als bedrijven eenmaal allemaal deze data rapporteren, worden de duimschroeven aangedraaid en worden kapitaalverschaffers via allerlei wegen (risicoweging bij banken, (her)financieringsmogelijkheden, ESG quota, en zo verder) gestuurd om grijs te laten vallen ten faveure van groen.

Dit alleen al is het bewijs dat beleidsmakers wel degelijk de controle over geld en geldstromen naar zich toe aan het trekken zijn; de volledige controle kunnen ze krijgen als er een exclusief CBDC stelsel komt. Dan, net als bij het tweede voorbeeld, kan het geld een bestemming opgelegd krijgen: het aantal vliegreizen per jaar kan per persoon of bedrijf gelimiteerd worden, of progressieve koopkrachtvermindering (dus voor tweede ticket is je CBDC minder waard, waardoor je meer moet betalen, en zo verder) kan worden toegepast per specifiek persoon of bedrijf. Ook kan zo de consumptie van energie beter worden beïnvloed, iets wat nu met prijsplafonds, bijdrages, subsidies  en dergelijke ook vaak bij de “verkeerde” mensen en bedrijven terecht komen. Tevens kunnen investeringen in politiek onwelgevallige sectoren volledig voorkomen worden. Met een CBDC stelsel, zijn deze vormen van accurate sturing, van totale controle mogelijk. De maatschappij is dan eindelijk volledig maakbaar. ..

Er zijn letterlijk duizenden theoretische voorbeelden te noemen die het maar al te duidelijk maken dat overheden maar al te graag de totale controle over onder andere geld zouden willen hebben. Dit is niet een complot maar een logische gevolgtrekking. Daarom hebben velen landen een grondwet; om te voorkomen dat de overheid zomaar haar gang kan gaan! Daarom wilde Thorbecke ook een duidelijke scheiding tussen en definitie van de publieke en private sfeer! Een puur CBDC stelsel is dan ook een aanval op grondrechten.

Nu de wens dan wel verleiding van vele beleidsmakers voor totale controle over geld via een CBDC wel duidelijk moge zijn, zou de conclusie moeten zijn: nooit invoeren die CBDC! Maar volgens vele wordt de soep helemaal niet zo heet gegeten want “het staat niet in de aanvraag”…

Social

De voorstanders van een CBDC lijken zich niet zoveel zorgen om de voornoemde mogelijkheden van CBDC. Vaak is deze onbezorgdheid gestoeld op de borgstellingen die nu worden geopperd. Voorbeelden hiervan zijn de toezeggingen dat het girale en cash geld zal blijven bestaan naast CBDC, dat CBDC zal nooit programmeerbaar zal worden gemaakt, dat er ook een CBDC token komt en zo verder. Kan men vertrouwen op dit soort toezeggingen, zelfs al worden ze juridisch ingekaderd?

Zo was de euro ook goed ingekaderd met onder andere het Verdrag van Maastricht. Nou dat verdrag is al vele keren met de voeten getreden en is nu zelfs voor jaren buiten werking gesteld. Denkt iemand dat Duitsland en Nederland akkoord waren gegaan met de introductie van de euro, als er toen werd gezegd dat de Maastricht criteria alleen zouden gelden als het uit komt? Of wat dacht u van dat inlegvel voor Oekraïne? Dat was toch ook een garantie dat het land nooit zou toe treden tot de EU? Al die experts die toen zeiden “ja maar het staat in een verdrag, dus het is allemaal goed geregeld”, hoe kunnen die nog zoveel vertrouwen blijven houden in de waarborgen die regeringen en supranationale entiteiten geven?

Zo zijn er nog veel meer recente voorbeelden te vinden over de soliditeit van waarborgen. Veel van de systemen die wij hebben opgetuigd om met name staatsmacht in te kaderen, blijken ook te vaak een wassen neus, iets waar bijvoorbeeld het boek van Pieter Omtzigt deels over gaat (helaas heeft Pieter nog steeds het vertrouwen dat dit wel kan overigens). Kijkt men wat verder terug in de tijd, dan is het bewijs dat overheden zich zelden houden aan de op hen geldende regels en limieten, overweldigend.

Social

Gezien Bouman, Kuppeveld, Bollen en anderen de technische mogelijkheden van CBDC niet kunnen ontkennen, neem ik aan dat het hen dan ook te doen is om de inkadering. Blijkbaar zijn zij optimistisch gestemd dat CBDC wel degelijk goed ingekaderd kan worden en dat beleidsmakers zich netjes aan de regels zullen houden. Daarmee is volgens hen het hellend vlak naar een dystopische maatschappij niet meer dan een ongegronde angst van veel CBDC tegenstanders. Zoals duidelijk moge zijn, is ondergetekende (en velen met mij) het hier niet mee eens en vind ik hun houding erg naïef en ontbreekt het hen aan voortschrijdend inzicht.

Social

Het niet eens zijn omdat bepaalde mensen een andere inschatting hebben van de mogelijke gevolgen van een CBDC, is echter geen goede reden om ze dan weg te zetten als complotto’s. Die naargeestige term is een frame van hetzelfde type die eurosceptici (anti-Europa is dan het label in plaats van anti-EU) en klimaatcritici (klimaatontkenner is dan het stompzinnige label) ten deel valt. Het is speculeren waarom dat soort frames gebruikt worden, maar ze staan een discussie en uitwisseling van gedachten in de weg (Bollen ging overigens wel in debat met Marianne Zwagerman, dus kudos voor hem). Als dit trio en de andere CBDC medestanders zich voortaan dus kunnen onthouden van het framen van andersdenkenden, dan zal ik beloven minder mensen voor communist of Keynesiaan uit te maken.       

Reaguursels

Inloggen

"Het is speculeren waarom dat soort frames gebruikt worden".
Nou ja, lijkt me niet. Het framen van dissidenten als "fascist" of "racist" werkt al bijna 50 jaar perfect. De opponenten worden steevast ontslagen, geïntimideerd of erger. Omdat het overmatig misbruik van de tweede wereldoorlog inmiddels geen effect meer heeft zijn er inmiddels een tiental frames bijbedacht zoals "klimaatontkenner", "wappie" en "complotdenker". Maar de essentie is dezelfde; de inhoudelijke discussie doodslaan.

Als niemand een concreet voordeel van CBDC kan noemen terwijl er wel diverse nadelen zijn, waarom zou je het dan toch invoeren?
Zelfs in het extreem onwaarschijnlijke geval van een betrouwbare overheid zit je nog steeds met de risico's van stroomuitval of een pinstoring. Alleen al om die reden heb ik altijd contant geld bij.
Tja, en dat zowel de Europese als Nederlandse overheden niet alleen meer wanbeleid, meer corruptie en meer baantjesmachines nastreven maar óók meer zeggenschap over ons gedrag eisen is inmiddels ook duidelijk.

Dandruff | 05-12-22 | 07:46

Bouwman is zo'n verschrikkelijke grootbanklaaf, zo'n D66 idioot. Een typische "neocon".

Alexander | 05-12-22 | 06:49

Het rookverbod heeft geen invloed op de kosten gehad wel op de inkomsten.
30 % van het budget van de gezondheidszorg is management las ik.

Pensionista | 05-12-22 | 00:19

In theorie is het zo weg te stemmen. Maar dan zal er wel weer ergens een rechtzaak komen van een clubje.

sjef-van-iekel | 05-12-22 | 00:09

Commerciële banken hebben (nog) een allesbepalende rol in het dagelijkse betalingsverkeer, terwijl ze daar allang niet meer voor deugen. Probeer als ondernemer maar eens per kas handel te drijven. Buitengewoon onprettig.

Daarentegen vind ik de dames en heren politici die pleiten voor CBCD wel weer typisch strategisch onbenullig, althans niet denkend aan het belang van ons burgers. Contanten, harde pecunias, moet de bulk van de dagelijkse transacties blijven uitmaken. Eén grote pinstoring, of zoals in Kiev waar op het moment op veel plekken geen stroom is, en gans het economisch raderwerk valt stil.

Heurtebise | 05-12-22 | 00:01 | 1

Het wordt daarom de hoogste tijd voor een pinstoring die drie dagen duurt. De mensen zullen dan wakker worden.

Rhenium | 05-12-22 | 01:46
-weggejorist-
McPhart | 04-12-22 | 23:34 | 1

Waarom in godsnaam accepteren en slikken we steeds weer de verordeningen van de regenten en EU die ons moedwillig knechten, liegen en bedriegen en ons naar de verdoemenis leiden... telkens weer..

Troyan horse | 04-12-22 | 23:12 | 1

Omdat het top-down beleid betreft, eenrichtingsverkeer. Ze veinzen dat het volk een maal per vier jr. ingrijpende inspraak heeft en dus dat het een evenwichtige machtsverhouding betreft, echter niets is minder waar: ze weten dondergoed dat ze ontastbaar zijn daar er op hoger niveau samenwerkings afspraken gesmeed zijn (ALDE). Dus feitelijk heeft het volk geen enkele macht meer. Dat lijkt mij genieten als je bij de 5% topinkomens en invloedrijke politici behoort. Dit gaan ze natuurlijk nooit meer uit eigener beweging opgeven.

Unsinkable-Sam | 05-12-22 | 05:44

"... that this nation, under God, shall have a new birth of freedom, and that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth."
A. Lincoln, 19 nov 1863.

Dat gaat dus niet meer gebeuren. Het is al vergaan. De regenten, politici en onbekende (zgn top) ambtenaren, niet het volk maken in Nederland de dienst uit (zoals in de goede oude tijd). De Nieuw Linkers graaien en graaiden allemaal fortuinlijk. De splinters als de Paul Rosenmöllers, Ria Beckers' en Andree van Es'jes doen vrolijk mee in commissies en adviesraden. Ook de Ruttes, Wopkes, Klavers en de Kaagheks zullen verzekerd zijn van hun aandeel in de staatsruif. Onbenul Nijpels? Niet weg te krijgen en kruipt telkens weer uit z'n Friese hol. Bleef het maar daarbij, de EU, de Raad, EC, EIB, ECB en het nepparlement en zo voorts, is het nog erger gesteld.

Vrijheid? De nanny state verbiedt alles wat los en vast zit. Hebben we als volk nog iets te zeggen? Referenda? Nee, u stemt niet wat de regenten wilden. Internationale verdragen? Kom nou, daar kunt u niet over beslissen - weel te ingewikkeld. Inlegvelletjes? U geloofde dat? Garanties tot aan de deur, en voor visie moet u bij de opticien zijn.

Arm land.

Louter Leuter | 04-12-22 | 22:27

Waarom een overheid vertrouwen en nog meer macht geven die uit alles wat hij doet te kennen geeft z'n eigen burgers niet te vertrouwen en liefst nog wat meer macht en controle naar zich toe trekt?

zwellevertje | 04-12-22 | 22:14

Kaag stelt dat het beslist niet de bedoeling is dat de digitale euro door overheden te programmeren is : ga er dus maar van uit dat dat wel de bedoeling is.

Zorc | 04-12-22 | 21:52 | 2

Het is de bedoeling, maar het is niet de bedoeling dat u weet hoe, wat of waar.

ReyNemaattori | 04-12-22 | 23:48

@ReyNemaattori | 04-12-22 | 23:48: Juist, digitaal is manipuleerbaar, daarvoor is het ook opgericht: als ultiem aanpasbaar, onaantastbaar fenomeen.

Unsinkable-Sam | 05-12-22 | 05:48

Het is niet voor niets dat geldautomaten bij 1 bedrijf zijn gevoegd. Oeps, plop, bedrijf straks onrendabel of wat ook. (Kunnen de banken en de overheid toch niets aan doen?)

Het huidige energieprijsplafond werd jaren geleden al geopperd om energie te rantsoeneren met de sterk stijgende wereldbevolking.

Het zal de overheden ook goed uitkomen wanneer de banken die nu overal de schuld van krijgen overgaan in een andere vorm van management waarmee grote stromen aan o.a. grondstoffen te controleren zijn. Zo kan niemand meer claims leggen want de banken in oude vorm bestaan niet meer en bovendien zullen overheden de burger voorhouden dat ook deze transformatie een verbetering van de wereld is. U heeft dan dus niets meer te klagen volgens hen.

De burger zit opgesloten in een mentaal doolhof in een stedelijke mega-agglomeratie vol mogelijkheden die door sturing en blokkades alleen bereikbaar zijn voor zover deze met de juiste inzet van het individu benut mogen worden. Dat is nu ook wel grotendeels zo, maar door digitalisering zal dit in angstwekkende precizie vorm gegeven worden.

Het gaat niet om jouw welzijn of de toekomstige generaties. Natuurbehoud is een oude droom voor 80plussers. De sturing is er puur om iedereen als individu de keuze te geven om mee te doen of sociaaleconomisch weg te kwijnen. Dan is de werkelijke reden - behoud van macht in een overvolle potentieel opstandige wereld op een uitgeputte gekwelde aardbol - snel vergeten.

zeurmachine | 04-12-22 | 21:46 | 2

Over de grens in Duitsland, en in het zuiden zal contant geld vooralsnog koning blijven. Eindje weg voor de Randstedeling... maar daar is het sowieso goed toeven nietwaar?

Louter Leuter | 04-12-22 | 22:43

Ik deel uw observaties en interpretaties.

Het zijn trouwens wel keuzes van het type one can’t refuse.

Zomaarwat | 04-12-22 | 22:49

Ik kan alleen naar die laatste foto kijken en denken: moet dat nou?

Komjehiervaker | 04-12-22 | 21:36

Het eeuwige verhaal van de (Nederlandse) politiek... Nee dat gaan we niet doen, echt niet. En dan komt er een knop. Nee dat gaan we niet doen, echt niet. Daarna wordt er iets aan de knop gedraaid. Was de eerste en laatste keer. Nog een keer draaien? Nee dat gaan we niet doen, echt niet. Tot slot worden de duimschroeven aangehaald. Voorbeeld? Neem het H-woord. "Bij ons staat de hypotheekrenteaftrek". Nog eentje? Eerst hypotheek aflossen aanmoedigen. Dan Hillen afschaffen. Vervolgens het afbetaalde huis in Box 3 schuiven (ik heb weer schulden gemaakt - bij mijzelf).

Louter Leuter | 04-12-22 | 21:35 | 1

Salami-strategie: steeds een plakje eraf.
Totdat je de hele worst hebt.

AdvocatusDiaboli | 04-12-22 | 21:53

Ik schat de stellingname van Omtzigt en Bollen toch echt aanzienlijk hoger in dan die van Sassen van Elsloo. De term complotto's zou ik in dit kader dan ook niet als frame bestempelen, eerder als juiste typering.

Spring Bruissteen | 04-12-22 | 21:33 | 4

@Rechts door zee | 04-12-22 | 22:38:
Geenszins. Zoals ik aangeef vertrouw ik op de inzichten en expertise van gekwalificeerde mensen. De door Sassen van Elsloo genoemde "theoretische voorbeelden" zijn ongefundeerde aannames. Er kleven weliswaar risico's aan een CBDC, maar die zijn met wetgeving te beheersen.

Spring Bruissteen | 04-12-22 | 22:45

@Rechts door zee | 04-12-22 | 22:38: Inderdaad. Irrelevante informatie.

Zomaarwat | 04-12-22 | 22:51

@Spring Bruissteen | 04-12-22 | 22:45:
Lukte met het Verdrag van Maastricht ook zo goed he? Of dat de ECB geen politiek zou gaan bedrijven en de opvolger van de Bundesbank zou worden. Geweldig hoor die wetgeving. Geeft vertrouwen.

Louter Leuter | 04-12-22 | 22:54
▼ 1 antwoord verborgen

Wendbare waarde van geld, op het individu toegespitst. Wordt dan ook de inflatie voor dat individu uitgerekend? Dat zal dan ook wel weer geheim worden.

HogeNood | 04-12-22 | 21:32 | 1

Of individuele budgetten, zo kan je toch een klassenmaatschappij invoeren.

ReyNemaattori | 04-12-22 | 23:51

Topbankier schetst een beangstigend beeld van de megalomane macht van banken. Tegenlicht vraagt Ewald Engelen, Bernard Lietaer en Herman Wijffels: hoe nu verder?

www,vpro,nl/programmas/tegenlicht/kij...

Tijdens de kapitalistische gloriedagen in de jaren tachtig en negentig maakte Rainer Voss een bliksemcarrière en verdiende voor zijn bankbazen soms wel een miljoen dollar per dag. Hij leidde het leven dat daarbij hoorde en ondervond aan den lijve hoe het rustige en behoedzame ‘Rijnlandse’ bankieren steeds meer moest wijken voor het nietsontziende Angelsaksische denken: de bank als regelrechte kapitaalmachine. Zijn terugblik, maar ook zijn toekomstvisie op het bankwezen is weinig bemoedigend.

Dat was in 2014, 8 jaar geleden.

AdvocatusDiaboli | 04-12-22 | 21:27 | 2

Risico's en lasten op de balans van de belastingbetaler, lusten op de balans van een bankrekening op de Bahamas van de bankier.
Prima als er wat tegengas komt van de ECB.

guldenmiddenweg | 04-12-22 | 21:38

De dagen van Captain Mainwairing liggen ver achter ons (spaarcenten ophalen en als hypotheeknemer uitgeven, met een marge). Banken maken nu geld door afpersingspraktijken. De Rabo is verzot geworden op negatieve rente. Nu is dat ten einde en ze gaan een bedrag PER MAAND in rekening brengen voor "onderzoek naar witwassen en terrorismefinanciering" (voor een BV 8 euro per maand). Maakt niet uit dat je die rekening al meer dan 25 jaar hebt. Boeven zijn het.

Louter Leuter | 04-12-22 | 21:44

Tribunalen voor beleidsmakers die zich niet aan de regels houden.

HogeNood | 04-12-22 | 21:27

Eigen pensioen, verdienen, belasting betalen, op de bankzetten,belasting betalen, dood gaan belasting betalen. Belasting betalen, gelukkig zijn politici zuinig en verstandig.

Pensionista | 04-12-22 | 21:25

Ben wel benieuwd hoe sassen zich zou hebben uitgelaten bij de introductie van de pinpas.

BobDobalina | 04-12-22 | 21:18 | 10

@peterdh | 04-12-22 | 22:42:
Ook voor u hetzelfde antwoord: men staart zich niet blind op wat er goed kan gaan. De risico's en gevaren worden onderkend en zijn met wetgeving te beheersen.

Spring Bruissteen | 04-12-22 | 22:55

@Spring Bruissteen | 04-12-22 | 22:55:
U herhaalt, herhaal ik hier ook:

Lukte met het Verdrag van Maastricht ook zo goed he? Of dat de ECB geen politiek zou gaan bedrijven en de opvolger van de Bundesbank zou worden. Geweldig hoor die wetgeving. Geeft vertrouwen.

Louter Leuter | 04-12-22 | 22:58

@Spring Bruissteen | 04-12-22 | 22:52: Sinds wanneer weerhouden wetten criminelen ergens van? Wie garandeert dat er niet een club aan de macht komt die die wetten aanpast of een safe-guard opheft onder het mom van 'klimaat' of een andere crisis?

Zal niet de eerste keer zijn dat er systemen worden opgetuigd, voor iets anders wordt gebruikt, en na wat fophef de wet wordt aangepast of dat gebruik goedgekeurd.

Als het fout gaat, gaat het catastrofaal fout, dan is het einde rechtsstaat, einde democratie, einde soevereiniteit: want wie het geld beheert, maakt de regels. Je moet dat zo dicht timmeren dat het niet kan falen, niet alleen op nationaal niveau, maar op Europees niveau. Gaat niet gebeuren, 't wordt er doorheen gedramd zonder afdoende safe-guards en als 't klapt staat iedereen weer verbaasd om zich heen te kijken hoe 't kon gebeuren, dat 't ze is over komen. Net als die energiecrisis, de asielcrisis, de stikstof crisis, de woningcrisis en ga zo maar door.

Tuurlijk zal 't voor de meeste burger geen klap uit maken, tot de duimschroeven worden aangedraaid. Het enige dat dan rest is de realisatie dat de val 20 jaar terug is dichtgeklapt.

ReyNemaattori | 05-12-22 | 00:02
▼ 7 antwoorden verborgen

Crypto is veel te onstabiel om als echt betaalmiddel te kunnen worden gebruikt.
Samenzweringstheorie: en misschien wordt dat onstabiele wel in stand gehouden.

Allemaal mooie praatjes over een vrije munt, maar er zitten eigenlijk alleen speculeerders op die crypto's wisselen voor zoveel mogelijk winst in de vorm van een euro of een dollar.

AdvocatusDiaboli | 04-12-22 | 21:18 | 1

Die munt is niet labiel, maar degenen die ermee handelen.

Flibbage | 05-12-22 | 07:51

Nog eens een keer terug gekeken en nagedacht. Tussen alle onzin door, staan er af en toe toch een paar, of misschien wel wat meer, 'pareltjes' in de comments. Heb een goed idee hoe druk de redactie het heeft, maar . . . kan er geen 'parelvisser' worden aangewezen die de soms unieke en waardevolle bijdragen kan administreren/registreren/herpubliceren.
Het is toch zonde dat unieke/creatieve/humoristische enz. waardevolle bijdragen aan het publieke debat, die hier zomaar door de GS-uitstraling plaatsvinden, in het niets verdwijnen, nietwaar ?
Ik zeg: "Leve de Parelvisser" ! Adres bekend bij de redactie.

Peter-Rissing | 04-12-22 | 21:06

Geweldig initiatief! Zo deelt de overheid, gedicteerd door de politiek, uw potjes in en reken maar dat met de tijd al "uw" geld naar de overheid gaat. U bezit niets.

Sliptong | 04-12-22 | 21:04 | 1

Maar zullen we gelukkig zijn?

ReyNemaattori | 05-12-22 | 00:03

In de Indische Buurt in Amsterdam kon met Makkies betalen.
Die Makkies zijn niet alleen te verdienen door producten te verkopen, maar ook door klusjes te doen voor buurtbewoners.
Bestaat dat nog?

En er was La Mora in Spanje
Een lokale valuta, die geen rente oplevert en heeft geen zin om ermee te speculeren. Gelijke economische relaties bereiken op basis van echt werk.
web,archive,org/web/20130128230418/ht...

en de Bristol Pound in Engeland
en,wikipedia,org/wiki/Bristol_pound
bristolpound,org

AdvocatusDiaboli | 04-12-22 | 21:04

Alleen voor Dld en NL Alles zuidelijker blijft cash.

bijna_raak | 04-12-22 | 21:01

Wie zegt dat cash wordt verboden?
1. Dat is helemaal niet aan de orde.
2. Dat gaat niet gebeuren, want dan krijg je gewoon zwarte handel/economie in bijv. dollars.
Een beetje doemscenario verhaal met zwaar negatieve rentes op spaargeld enzo. Theoretisch gezien wel grappig om even over na te denken.

guldenmiddenweg | 04-12-22 | 20:57 | 6

Omdat cash simpelweg niet kan bestaan in een cmbc omgeving. Tuurlijk kun je wel pasjes, munten of coupures uitgeven van digitale euro's, maar ieder van die digitale euro's is niets anders dan een fysiek token welke door een code gekoppeld is met een entry in 't cbdc ledger. Er bestaan ook fysieke bitcoins, maar da's niet het zelfde als cash.

Als er geen stroom is werk je cbdc 'cash' ook niet. Als er niet (at some point) verbinding gemaakt kan worden met de centrale bank, kun je ook geen transacties doen, omdat anders 2 offline transacties met dezelfde munt gebufferd kunnen worden die vervolgens conflicteren bij het updaten van het ledger. Iedere digitale euro is uniek, ze zijn daarmee niet fungible. Dit in tegenstellig tot fysieke euro munten: 't boeit je niet of wélke munt terug komt uit je karretje, ALS er maar een munt terugkomt uit 't karretje.

Wat betreft doemscenario's mbt negatieve rentes: als je op had gelet, sommige banken hebben de afgelopen jaren reeds negatieve rentes gehad. Dit is dus geen doemscenario, dit is reeds realiteit.

ReyNemaattori | 05-12-22 | 00:15

@guldenmiddenweg | 04-12-22 | 21:05: De ECB zal 700 miljoen klanten krijgen, wat doet jou denken dat jij zo speciaal bent dat jij géén nummertje wordt?

ReyNemaattori | 05-12-22 | 00:16

@ReyNemaattori | 05-12-22 | 00:16 & peterdh | 04-12-22 | 21:47 :
Er staat vervelend nummertje.

guldenmiddenweg | 05-12-22 | 06:52
▼ 3 antwoorden verborgen

De reden waarom een digitale munt nooit gaat werken: ruilhandel.

WellusNietus | 04-12-22 | 20:52 | 1

Ruilhandel is helaas niet efficiënt (anders zou het allang in dit land ruim gebruikt worden - handwerkslieden of boeren onderling ja, in uren).

Louter Leuter | 04-12-22 | 22:46

Dat wordt de terugkeer van de ruilhandel.

AdvocatusDiaboli | 04-12-22 | 20:49

De overheden gaan steeds een stapje verder in het kijken hoe buigbaar we zijn. Dit is minimaal al 20 jaar gaande en wellicht nog veel langer. Momenteel is het wel heel opzichtig en doet men niet eens meer moeite om het te verbergen. Bedenk u goed wat u voor toekomst wil, you ain't seen nothing yet.

Stonecity | 04-12-22 | 20:49 | 1

‘We besluiten iets, laten het dan even rusten en kijken wat er gebeurt. Als niemand dan herrie maakt en er geen opstand uitbreekt, omdat de meeste mensen sowieso niet begrijpen wat er besloten is, dan gaan we weer verder. Stap voor stap, tot er geen weg meer terug is.’
Zei Jean Claude Juncker.

TonAlias | 04-12-22 | 21:10

We beginnen met bartering en een crypto als wisselgeld.

BrutusBosch | 04-12-22 | 20:49

Voor welk probleem is dat cbdc een oplossing? Of wordt dat er later nog bij gezocht?

Die-eikel | 04-12-22 | 20:40 | 5

Dus het probleem is een bevolking die niet doet wat de hoge dames en heren willen? Zou zomaar kunnen. Referendum moest ook weg na een paar onwelgevallige uitslagen.

Die-eikel | 04-12-22 | 21:37

de lieden de geld verdienden aan advertenties voor crypto geld zoeken wat anders en proberen ze wat anders te verzinnen om geld te verdienen aan goedgelovigen

AntiZanicz | 04-12-22 | 21:39
▼ 2 antwoorden verborgen

Zit net een beetje te googelen op Depositobank en hoe dat bij inflatie ook een soort fata morgana is. Plus dat de dubbele pet van Klaas Knot als inflatiewachter enerzijds en pensioenbewaker anderzijds mij ook niet gerust stelt.

Een heel erg simpel vraagje aan de scribent. Religies doen van oudsher niet aan rente. Zie het Joodse, maar ook het Islamitische bankieren. What happened?

De Renaissance? In het verlengde daarvan ligt de Verlichting. Twee eeuwen later kwam het rentewapen na de "federale"banken" . What happened? Plus Bretton Woods.

En Bill Clinton die het free for all richting Wall Street open zette. Bob's your Uncle. Maar de antwoorden op deze vragen.

Hetkanverkeren | 04-12-22 | 20:39 | 1

Depositogarantiestelsel gaat over faillisement van een bank. Uiteraard niet over inflatie.

peterdh | 04-12-22 | 21:57

Wij gaan er niet meer zelf over,zoals met alles eigenlijk wat we moeten slikken via Brussel.
Eens getekend voor Brussel blijft getekend.Politici zijn volstrekt onbetrouwbaar maar het kan niemand boeien blijkbaar.

van stampij | 04-12-22 | 20:39

Gruwelijk vooruitzicht, een samenleving waar slechts digitaal politiek geoormerkt geld bestaat. Het zal niet werken omdat het net als bij het communisme alle creativiteit en lust uit de mensen slaat. Maar tot het zooitje vastloopt kan het een hoop ellende geven. Ik hoop vurig dat ons dit niet te wachten staat.

HD50 | 04-12-22 | 20:38 | 1

Ik hoop met u mee.
Er kan niets anders dan hopeloze ellende door ontstaan.
Ik zie de brutaliteit van de EU als een steeds groter wordend probleem. De brutaliteit tegen de eigen bevolkingen om vrijheden af te pakken. En dat doen ze ook nog betaald van ons geld.

ChalinaRosa | 04-12-22 | 20:53

Ik heb diverse malen in het buitenland gewoond, binnen en ook buiten de EU. Als ik met pensioen ga blijf ik hier niet in Nederland. Het moge duidelijk zijn dat ik dan naar buiten de EU verhuis en vermijd ik ook landen die EU-lid kunnen worden.

goedverstaander | 04-12-22 | 20:37 | 4

Rusland blijft voorlopig wel uit de EU heb ik het idee.

guldenmiddenweg | 04-12-22 | 21:13

ook weg blijvenbij ziekte en tegenslag

AntiZanicz | 04-12-22 | 21:37
▼ 1 antwoord verborgen

Wat is er mis met een Keynesiaan?

Wegduiken doet...

hotnot | 04-12-22 | 20:35 | 6

de meesten hier weten niet eens wat het is

AntiZanicz | 04-12-22 | 21:37
▼ 3 antwoorden verborgen

Zoveel mogelijk cash betalen, doen wij ook steeds meer.
Gewoon maandelijks even naar de pinautomaat. 40 euro pinnen in de winkel/kroeg/ bij bakker voelt toch anders van 40 in contanten uitgeven. Is ook goed om overzicht te houden op je uitgaven. win-win

Fly-KTM | 04-12-22 | 20:35 | 2

Waar gaat u uw cash vandaan halen als er geen pinautomaten meer zijn?

goedverstaander | 04-12-22 | 20:38

Eens. En niemand verder die controleert waar u uw geld aan uitgeeft. Of het registreert om er advertenties op los te laten bijvoorbeeld.

guldenmiddenweg | 04-12-22 | 21:11

Bij gebrek aan cash, ga ik maar weer langs de slager met mijn vrouw. En de kaasboer, en de bakker, en de garageman.

Hadena | 04-12-22 | 20:28 | 3

Dat zal uw vrouw leuk vinden.

goedverstaander | 04-12-22 | 20:34

Bij de mondhygiëniste, kapster en kassajuffrouw is het uw beurt zeker. Blijft ze wel kijken?

Veepert | 04-12-22 | 20:44

Ach ja, geld. Nederland heeft er teveel van. Pinautomaat van de wereld.

Is dit nog nieuws? | 04-12-22 | 20:26

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland