Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GeldBlog — CBDC programmeerbaar geld

het zou het einde van de bank, zoals we die nu kennen, kunnen betekenen

Ome Klaus heeft zin in de toekomst!

Afgelopen week was het debat in de Tweede kamer over Central Bank Digital Currency (CBDC). Zoals helaas vaker het geval is, waren de parlementsleden weer eens slecht voorbereid en/of begrepen ze niet waar het nou echt om ging. Terecht stellen econoom Mathijs Bouman en FD journalist Joost van Kuppeveld het één en ander vast hierover. Echter, in de becommentariëring zetten zij de tegenstanders van CDBC standaard weg als complotto’s of erger. De theoretische mogelijkheden die CBDC biedt aan regeringen/centrale banken worden zo ter zijde geschoven. Zij brengen hiermee de discussie en uitwisseling van ideeën omtrent CBDC schade toe.

Zo’n complotto ad hominem kan natuurlijk door de tegenstanders van CBDC worden beantwoord met de ad hominem van naïevo, maar dat zal de discussie geen goed doen; ze zouden dan immers dezelfde fout begaan. In deze tweedelige blogpost dus een poging om wat argumenten op een rij te zetten; argumenten waarom een CBDC een hellend vlak is en makkelijk tot de dystopische toestanden kan leiden die de tegenstanders als complot bestempelen.

CBDC zijn dus digitaal centrale bank geld en niet te verwarren met crypto; CBDC hebben niks met blockchain te maken en dus ook niks met decentralisatie. Ook is digitaal centrale bank geld niet geheel hetzelfde als het huidige girale geld; ons girale geld wordt bij een commerciële bank aangehouden, CBDC wordt direct bij de centrale bank aangehouden; de betalingen bij giraal gaan via de bank, dan centrale bank, dan naar de bank van de ontvanger en bij CBDC wordt dit er allemaal tussenuit gehaald. Dit is dan ook de hoofdreden dat commerciële banken het niet zien zitten, want het zou hen in simpele dozenschuivers veranderen (een trend die sowieso al gaande was overigens).

Of erger nog, het zou het einde van de bank, zoals we die nu kennen, kunnen betekenen; iets waar onder andere Bouman voor waarschuwt overigens. Immers, als consumenten moeten kiezen tussen een bank waar hun spaargeld niet geheel veilig is (tot de depositogarantie grens is het min of meer veilig) of bij de centrale bank die nooit ten onder kan gaan, is de verwachting dat iedereen naar CBDC zal overschakelen en daarmee de banken de doodsteek zal bezorgen. Dit wordt door de ECB ook onderkend en het idee is om CBDC maar voor een bepaald gedeelte in te voeren en dat het alsnog via de banken moet lopen en nog meer van zulks om de commerciële banken te ontzien.

Maar het moge duidelijk zijn dat op termijn de CBDC, vanuit de optiek van tegenpartijrisico, superieur is aan het stallen van het huidige geld bij commerciële banken. Als het tegenpartijrisico bij bedrijven en particulieren leidend zal blijven (zoals dat nu het geval lijkt te zijn), dan zal CBDC langzaam maar zeker de commerciële banken en het huidige geld uitfaseren.

Maar helaas blijken de meeste bedrijven en personen (economen en journalisten incluis) blind voor de gevaren van CBDC: het vervangen van cash. Een gevaar wat nu al bestaat overigens, want steeds meer mensen gebruiken geen cash meer en gaan voor het gemak van betalen per pas of overboeking. Maar als de consument het wil, dan kan er in de meeste gevallen nog met cash worden betaald (wordt overigens steeds meer afgeknepen door overheden). Echter, een CBDC kent geen cash en dus als CBDC het huidige geld zou vervangen (ofwel een exclusief CDBC stelsel), betekent dit per definitie het einde van cash geld. De plannen omtrent CBDC stellen dat cash en het gewone girale geld gewoon naast de CBDC blijven bestaan, maar hoe kan men hier verzekerd van zijn?

Social

Kuppeveld, Bollen (van FTM) en andere journalisten en experts blijken een enorm vertrouwen te hebben dat CBDC zodanig kan worden ingekaderd dat het nooit het huidige girale en cash geld compleet zal vervangen (ik vermoed dat Bouman denkt dat CBDC er überhaupt niet komt of moet komen dus is niet helemaal vast te stellen of hij ook zo’n vertrouwen heeft met betrekking tot inkadering ). Sommige bezwaarmakers, waaronder ondergetekende, zijn een andere mening toegedaan. De verleiding en de belangen die een CBDC kan dienen zijn immers dermate groot, dat vroeg of laat, CBDC als enig wettig betaalmiddel zal worden ingevoerd.

Waarom? Kijk naar de regeringen, beleidsmakers en vele politici die de eurozone rijk is (pun intended), de overgrote meerderheid steunt (in meer of mindere mate) het concept van de maakbare samenleving. De maakbare samenleving is de mate waarin de maatschappij door overheidsingrijpen fundamenteel dient te worden veranderd naar het gewenste beeld. Dit mag geen verrassing heten; het is nou eenmaal de functieomschrijving van een politicus en een beleidsmaker. Maar het is uiterst relevant in de CBDC discussie. Immers, het gaat onder andere om het sturen van menselijk gedrag om zodoende het ideaalbeeld te bereiken. Daarom wordt roken zwaar belast, onveilig weggedrag beboet, crimineel gedrag bestraft en zo verder. Het willen sturen en het willen hebben van instrumenten om te sturen, is regeringen niet vreemd. En als er één goed stuk gereedschap is om gedrag te sturen, dan is het wel een volledig CBDC stelsel.

Volgende week in deel 2, zal ik wat voorbeelden aandragen waarom een CBDC stelsel koren op de molen is voor regeringen; waarom er, in de optiek van regeringen, de noodzaak is om een CBDC stelsel in te voeren. Wat dan overblijft is de visie over de effectiviteit van de juridische inkadering (bijvoorbeeld voorkomen dat CBDC programmeerbaar wordt). En daar ligt wellicht de crux…

Reaguursels

Inloggen

Goed stuk, ter aanvulling nog even iets over andersdenkenden standaard als "complotto's" of erger wegzetten.
In de Westerse wereld zijn inhoudelijke discussies over tientallen kwesties inmiddels onmogelijk geworden. Bij de minste tegenspraak worden mensen voor wappie, fascist, klimaatontkenner, etc uitgemaakt. Pas als je echt luistert hoor je dat veel "wappies" gewoon zijn ingeënt en zich aan de coronaregels hielden; dat veel "fascisten" hele tolerante democraten zijn; en dat veel "klimaatontkenners" naast het klimaat ook klimaatverandering erkennen. Iedereen verrot schelden doet niet alleen de uitgescholden dissidenten tekort, brengt ze zelfs in gevaar; het veroorzaakt ook woordinflatie. Vandaar dat we de echte fascisten bij antifa, bij1 en denk niet meer herkennen.

Maar het kwalijkste van elke discussie doodslaan is natuurlijk dat de ontwikkeling stopt, dat we blijven hangen in achterhaalde religies. Dat het versnipperen, in gasovens (!) drogen en verbranden van oerbossen nu "groen" heet is het gevolg van die doodgeslagen discussie. Feitelijk is stroom opgewekt uit biomassa veel vervuilender dan uit kolen en ook het rendementsverlies is veel groter. Het kappen van alle oerbossengaat het klimaat dus niet redden. Zo zijn er nog vele tientallen aspecten van de "energietransitie" die historische fouten zullen blijken. Maar de jarenlange waarschuwingen worden genegeerd "want wappies".

Het Westen werd ooit leidend op het gebied van wetenschap, mensenrechten, democratie, tolerantie en welvaart in een tijd dat alles en iedereen ter discussie mocht staan. Sinds een jaar of 40 worden steeds meer discussies door politieke scheldpartijen gesnoerd; en zien we dus *ALLE* verworvenheden van wetenschap tot en met welvaart steeds sneller teruglopen. Compleet met schijnprocessen, ontslagen, intimidatie, vandalisme en geweld.

Als tegenstanders van CBDC iets onzinnigs zeggen kun je ze daar gewoon op wijzen. Of uitleggen waarom de voordelen opwegen tegen de nadelen. Probleem is natuurlijk dat dat niet lukt. Het zijn dan ook nooit de 1+1=2 roepers die "complotdenker" schreeuwen en censuur eisen; dat zijn altijd de 1+1=3 roepers. Afgelopen 40 jaar zijn we echt een stuk minder vrij geworden, en dat proces is ook aan het versnellen. Een buitengewoon slecht moment dus om een overheid zoveel macht over jouw inkomsten te geven.

Dandruff | 28-11-22 | 07:16 | 1

Als je bij de feiten blijft, valt het erg mee.

zeeman73 | 28-11-22 | 07:45

"De maakbare samenleving is de mate waarin de maatschappij door overheidsingrijpen fundamenteel dient te worden veranderd naar het gewenste beeld." Zolang de burgers geen gebruik maken van hun democratische mogelijkheden om politici te kiezen die en andere weg in willen slaan is wordt CDBC ingevoerd en zullen politici gebruik gaan maken van de mogelijkheden, al dan net door de rechterlijke macht verplicht. Dat laatste in navolging van wat er nu gebeurd met klimaat en stikstof wetten.

Zemko | 28-11-22 | 07:11

Vooral NPC’s laten zich sturen door de overheid en er zijn tal van voorbeelden dit het maakbaarheidsidaal onderuit halen. Poitici zijn er vooral om de randvoorwaarden te scheppen voor de samenleving om te kunnen functioneren, dat gaat dus vooral over infrastructuur en veiligheid. De rest is bijzaak en functioncreep.
Dat er (steeds) meer politici zijn die menen dat zij het volk de ‘juiste’ kant op moeten duwen is hun probleem. De regering wert voor de burger niet andersom. Die denkfout maken de opvolgende regeringen Rutte.
Bovendien is cash geld een prachtig alternatief voor digitaal geld bij sroomstoringen of hacks. Redundantie is een vies woord in Brussel en den Haag omdat crises kansen bieden om meer macht naar je toe te trekken. De inwoners van de EU en Nederland zien liever een beweging waarin de overheid minder macht krijgt.
Heel simpel veiligheid en infrastructuur zo minimalistisch mogelijk, dat is de toekomst. Veel omgekeerde vlaggen onderstrepen dit. De overheid gedraagt zich steeds meer als een zeurend oud-wijf dat zich overal mee bemoeit. Heel irritant.
Tijd voor een liberale volksvertegenwoordiging om de huidige kliek carrière politici te vervangen.
Niets is to-big-to-fail.

ratelaar | 28-11-22 | 07:07

Dhr. Mathijs Bouwman presenteert zichzelf als Journalist en Econoom. Daar hij in zijn tweet klinkklare onzin uitkraamt over de denkwijze van vermeende tegenstanders van centraal geld, twijfel ik aan zijn geestelijke capaciteiten. Echter, het zou dom zijn aan de man zijn capaciteiten te twijfelen, daarom keren wij de stelling om: ‘wat is de reden dat dhr. Mathijs B. een warm pleitbezorger is voor CBDC (Central Bank Digital Currency) en daardoor iedereen die het niet met hem eens is complotto’s noemt?’ Of hij heeft last van vlagen van verstands verbijstering (dit kan de beste overkomen), of hij is gekocht. Ik houd een derde optie open en dat is een combi van beiden.

Laten wij het hem zelf eens vragen: Mathijs, wat is de reden van jou tweet?

Unsinkable-Sam | 28-11-22 | 06:41 | 1

De columns van mathijs bouwman in het fd hebben de diepgang van een roeiboot, meneer is het altijd eens met de zittende macht. Net zoals de 'bankeconomen' is Bouman m.i. niet een kritische en onafhankelijke geest maar een verlengstuk van het zittende establishment. Edin Mujagic toont aan dat het ook anders kan.

therealbraindump | 28-11-22 | 07:53

Wel een eenzijdig verhaal. Graag (voor de balans) ook wat voordelen benoemen in deel2.
Hoe zouden bijvoorbeeld de “jongeren” in de dure auto’s boeren bij zo een digitale euro?

Ikpoepindemelk | 28-11-22 | 06:03 | 2

Die betalen in dollars, rolexen of cocaïne. No problem.

nick666 | 28-11-22 | 06:18

De overheid zou "jongeren" die zich misdragen ook gewoon kunnen opsluiten, en die dure auto's in beslag nemen als die niet eerlijk verdiend zijn.
Je probeert het ene probleem met een ander probleem op te lossen, maar dat andere probleem zal straks veel groter blijken.

Dandruff | 28-11-22 | 07:21

De Invoering van de euro was ook een ongekend succes. Voor knolooklanden dan.

Jan de Vries | 28-11-22 | 01:33 | 6

@* Il Principe * | 28-11-22 | 04:54:

Onzin, voor die tijd exporteerden we ook naar die landen.
Waarom vind jij het in elke discussie zo belangrijk om bedrijven de schuld te geven van politiek wanbeleid? Dat de meeste politici niks kunnen betekent niet dat ze *dus* niet verantwoordelijkheid zijn voor hun fouten.

Dandruff | 28-11-22 | 07:25

@Octavio | 28-11-22 | 05:55:

En ondertussen moest je afgelopen decennia op veel festivals en in veel horecagelegenheden met aparte muntjes betalen, die alleen op die ene plek waarde hebben.

Dandruff | 28-11-22 | 07:28

@* Il Principe * | 28-11-22 | 04:54: verdiep jij eens in de statistieken voordat je dergelijke ideologisch gemotiveerde onzin uitkraamt. Het is precies zoals dandruff zegt. Feiten blijven feiten..

therealbraindump | 28-11-22 | 07:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Overheid die meer overheid wil. Wie had dat gedacht.

sjef-van-iekel | 28-11-22 | 00:23

stapje voor stapje gaan we naar totale controle. Zogenaamd in dienst van de burger om het "allemaal" beter te doen en beter te maken voor de toekomst is het slechts een manier om de uitverkorenen meer macht te geven. Met de EU weer een bestuurslaag erbij en dat project groeit als een kanker verder naar totale controle.
Meer als 100 euro cash betalen en ze staan bij je op de stoep om je ter verantwoording te roepen. Beetje handelen op Marktplaats om je karige pensioen op te leuken kan je wel vergeten.

dijkbewaker | 28-11-22 | 00:12

Straks zijn je centen nergens meer veilig. Ze zijn in staat om in een digitaal systeem zo een kwart van je spaargeld te confisqueren om de heilstaat EU in stand te houden. Mag niet? Nee, nu nog niet, maar tegenwoordig lijken er geen grenzen meer te zijn. Wat wil je eraan doen als ze het wel zouden doen? Spaargeld omzetten in goud lijkt me nog het meest efficiënt in deze tijd

Kopieerapparaat | 27-11-22 | 23:15

Ach ik vermoed dat de groene revolutie oftewel de energie transitie als gevolg gaat hebben dat blackouts eerder regel dan uitzondering worden. Dan is de discussie over elektrisch geld snel afgelopen. Wie wil er nu alleen maar boodschappen kunnen doen als het waait èn de zon schijnt.

dikketietenhardetepl | 27-11-22 | 23:02

mooi en duidelijk stuk! helaas zijn de jongeren (de pasjesbetalers) niet meer in staat dit soort lappen tekst en uitleg te lezen en alleen nog maar in staat appjes en berichten tot zich te nemen die niet langer zijn dan een tweet, een onderschrift van een filmpje of een appje met meer emoticons dan letters.. dus hoe bereik je deze groep zonder deze lappen tekst?

peterTax | 27-11-22 | 22:44

Ik had Mathijs en Joost. Intelligenter ingeschat, ze krijgen behoorlijk last van tunnelvisie. Een digitale munt ingesteld door welke overheid dan ook is altijd een politieke munt. Inmiddels weten we wat politici aan kennis van zaken in huis hebben, niet veel dus. Dus de digitale munt wordt een zooitje! En mensen laten we er voor zorgen dat ons het contant geld niet wordt afgepakt!

Rdock | 27-11-22 | 22:25

Zou er niet het gevaar zijn van frauderen door in te breken in het systeem? Krijgen ze dat dicht getimmerd?

ambtman | 27-11-22 | 22:10 | 1

Met de mond krijgen ze het dicht. Mensen met gezond verstand snappen de risico's. Toch gaat het er vast komen omdat we gewoon instemmen na wat gesputter voor de bühne.

HoezoStom? | 28-11-22 | 06:45

Enige wat een overheid moet doen is zorgen dat inflatie zo dicht mogelijk bij 0 blijft zodat ik op m'n 60e met pensioen kan i.p.v. dat ik m'n centen voor m'n ogen zie verdampen. Oh ja, verder zijn ze onderhand wel klaar met regeren, sinds 2000 is het pure afbraak wat de overheid aan het doen is. Stop er maar mee en ga eens productief zijn. Het doel van een overheid moet zijn, ieder jaar goedkoper en de burger ieder jaar er beter voor laten staan. Als dat niet lukt dus simpelweg overal afblijven, incompetente imbecielen daar in Den Haag.

Stonecity | 27-11-22 | 22:08 | 2

Goed gezegd.

ambtman | 27-11-22 | 22:11

Een inflatie van 0% heeft de overheid helemaal geen baat bij. Ze proberen de inflatie rond 2-4% te houden. Zo worden hun leningen goedkoper.

Geertje W | 28-11-22 | 00:46
-weggejorist-
Vunzigheid | 27-11-22 | 22:05

Tsja, in Canada kon de regering ook al banktegoeden bevriezen van onwelgevallige lieden. Zal hier ook wel gaan gebeuren. Maar de ruilhandel zal wel weer aantrekken dan

Hadena | 27-11-22 | 21:53

@Komjehiervaker | 27-11-22 | 21:43: ik heb mij al wat meer verdiept in de digitale euro en m.i. zijn de (potentiele) nadelen vele malen groter dan de voordelen. Daarbij heeft de dnb een belang in deze kwestie en is dus absoluut niet onafhankelijk, maar dat begrijp jij natuurlijk ook wel.

therealbraindump | 27-11-22 | 21:47

De "onafhankelijke" DNB die pro knoflooklanden rentebeleid van de ECB goedpraat. Echte knechtjes van de ECB.

Wattman | 27-11-22 | 21:50
▼ 1 antwoord verborgen

Die Bouman zegt wel vaker rake dingen waarvan ‘wappies’ over de zeik gaan.

Komjehiervaker | 27-11-22 | 21:25

Fin. Instellingen heb je niet nodig voor bijv hypotheek of giraal betalingsverkeer. Daar zit nagenoeg geen risico aanvast. Dat we nu 4,6% betslen voor een hypotheek en een 0,25% krijgen voor spaargeld isceen gotspe.

HetIsWatAllemaal | 27-11-22 | 21:20

Mooi, kom maar op met die digitale euro.
Dan moeten de commerciële banken eindelijk
eens hard gaan werken en moeite doen om geld van consumenten binnen te halen en te houden. Kunnen ze ook eindelijk omvallen zonder dat het de maatschappij direct ontwricht.
Ze privatiseren op dit moment hun winsten en socialiseren hun risico's. Daar wordt op deze manier een einde aan gemaakt.

guldenmiddenweg | 27-11-22 | 21:04 | 2

Ten koste van wat?

Rechts door zee | 27-11-22 | 21:10

Ik denk dat de banken niet uitgefaseerd worden, die zijn niet voor niks overeind gehouden met staatsinfusen. Wordt meer een soort tussenpersoon. Met nog net zo weinig dienstverlening als nu en als u pech heeft ook nog negatieve rente.

BrulSpin | 27-11-22 | 21:12

'Daarom wordt roken zwaar belast, onveilig weggedrag beboet, crimineel gedrag bestraft en zo verder.'

Jeetje. En blij toe. Er zijn toch betere voorbeelden van overheids-overreach? De 'tandenborstelpolitie', de schaamhaarteller van de CU, en de chip in de GFT bak?

konjodebonjo | 27-11-22 | 21:03

Crypto als cruciaal tegenwicht van CBDC?

tectonicos | 27-11-22 | 21:01

Hoe die Matthijs er bij komt dat je vóór overheids geld zou zijn als je tegen banken bent. Rare uiteenzetting.

haddem | 27-11-22 | 20:57

Steeds weer een stapje verder naar totalitarisme met een druk op de knop. Ik vertrouw de banken niet met mijn geld, maar de overheid ook niet. Het huidige systeem is verre van ideaal, maar er is in ieder geval een partij buiten mijzelf die erbij gebaat is om geen al te gekke dingen te doen met mijn geld (de bank), en als ik die partij niet vertrouw kan ik naar een andere partij. Straks zitten we met een overheid die met een druk op de knop kan bepalen of jij morgen nog een pakje boter kan kopen, ik zie niet helemaal hoe je zoiets nou als vooruitgang kan zien.

Terra | 27-11-22 | 20:54 | 3

Simpel gezegd; het is geen vooruitgang.

starbuck280 | 27-11-22 | 21:02

Nou dat dus. Geen concurrentie. Wel een overheid die zijn oren laat hangen naar de waan van de dag. En vul die maar in: gedrag willen sturen dus die bemoeienis hoe het geld uitgegeven kan worden gaat er komen. Ondanks dat de burger het gros van zijn inkomen al betaalt via belasting en btw. Het is nooit genoeg.
Kortom, dit is een bijzonder slecht idee.

Deflatiemonster | 27-11-22 | 21:21

@Deflatiemonster | 27-11-22 | 21:21: Al die overheid instanties die geprivatiseerd zijn met de ziektekosten verzekering voorop, hebben ons heel veel geld gekost in plaats van de beloofde voordelen van concurrentie, dus laat de overheid het maar doen.
Verder, wat ze ook doen, we kunnen elkaar ook betalen in natura, met GB ponden of dollars. Ruilhandel is ook nog belastingvrij ha ha.

Olieboer | 28-11-22 | 00:00

de Overheid kan alles bij de bank opvragen.

RdeFriesch | 27-11-22 | 20:51 | 4

@Anomiemus | 27-11-22 | 21:26: Oh, en nog wat zout in de wond: voor de kosten van die "dienst" moeten de klanten (indirect) zelf opdraaien.

Anomiemus | 27-11-22 | 21:27

@Anomiemus | 27-11-22 | 21:26: Vorig jaar had ik voor een trip naar Ukraïne, dat toen nog niet in oorlog was, ongeveer €5.000 aan contant meegenomen. Geen wereldbedrag. Bij thuiskomt mocht ik wel bij mijn NLse bank verantwoording afleggen. Waar ik mijn contante geld aan uit had gegeven. Dergelijke, indirecte, overheidscontrole maak ik vaker mee. Ik heb belangen in Rusland en het geldverkeer is nog nooit zo lastig geweest.

Red shirt | 27-11-22 | 21:53

@Red shirt | 27-11-22 | 21:53: heb je gezegd aan de hoeren?

Hadena | 27-11-22 | 21:58
▼ 1 antwoord verborgen

Heb toch geen geld.

Zoiets?

GKJP | 27-11-22 | 20:51

Cash is king.

Dit onduidelijke gerommel is een herhaling van zetten toen we in de schuldenmarkt producten kregen die niemand snapte, perverse prikkels had en uiteindelijk tegen een torenhoge prijs de nek om zijn gedraaid.

_pacman_ | 27-11-22 | 20:48

En betalen voor goederen en diensten met een andere valuta?
Zal er geen schaduwmunt/betaalmiddel komen wanneer dat CBDC een draak blijkt te zijn?

videtur | 27-11-22 | 20:48 | 3

Of ruilhandel. Ik betaal waar dat kan met briefjes en munten. Belangrijk dat cash blijft. Al is de vraag of we niet voordat CBDC concreter wordt, niet de euro al gewoon geimplodeerd is.

Het brein erachter | 27-11-22 | 21:07

De geschiedenis van de mens of althans zover ik weet heeft nooit op lange termjn slechts één ruilmiddel gekend. Dit idee is zo ontzettend slecht doordacht dat ik me soms afvraag wie die mensen zijn die instemmend ja knikken na het horen van een dergelijk megalomaan idee.

anja | 27-11-22 | 21:43

Digitaal geld wordt aantrekkelijk gemaakt met reclame van de voordelen die het kan bieden. Echter hebben ze het nooit over de nadelen zoals surveillance mogelijkheden door regeringen.
Verwacht persoonlijke ESG scores die consequenties kunnen hebben.
Omdat het een digitaal product is, is er sprake van 'function creep' dwz er kunnen op later moment allerlei extra functies aan toegevoegd worden.
Je hele identiteit kan eraan worden gehecht, wat je politieke voorkeur is, welke abonnementen je hebt etc... en dat wordt dan gebenchmarked.

Borghesia | 27-11-22 | 20:47

"het gewone girale geld gewoon naast de CBDC blijven bestaan"

Door Zwezerik in te huren als intaglio printer of plaatdrukker. Zwezerik heeft als een van de zeer, zeer weinigen in dit land geleerd om geld te maken. Beter, ik weet hoe je de drukplaten maakt waarbij je de inktlaag kan voelen.
imgur.com/a/KJsHcjj
Niemand die dat zeggen kan. Dit soort drukplaten zijn ware kunstwerkjes en ik bied me deze dan ook bij alle valsemunters. Kunnen jullie aan een plaatdrukpers komen ben ik je man! Gaan we samen rijk worden.

Zwezerik | 27-11-22 | 20:46

Ik denk, we gaan weer lekker verder met Matthijs, is het Mathijs Bouwman.

bitterpete | 27-11-22 | 20:41

Beetje als China ,jij stout dan geen duimpje op code en no cash.
Slaap verder ezeltjes

rein9576 | 27-11-22 | 20:39 | 2

Precies dit!

zaaddodende pasta | 27-11-22 | 20:44

Inderdaad, behoorlijk link.

ChalinaRosa | 27-11-22 | 21:14

In de huidige tijd van consensuswetenschap zou het kunnen helpen als de president van de VS tweet dat 99% van de wetenschappers overtuigd is van het nut van CBDCs. Daarna doen de useful idiots bij de koffieautomaten en aan de lunchtafels in het land de rest van het werk

intrigant | 27-11-22 | 20:38 | 1

Klopt, het is inmiddels al vijf voor 1984.

benjeallanggek | 27-11-22 | 23:16

Bij ons in de Achterhoek zeggen we: "wa boer nie ken vret nie". Sommigen hebben nu eenmaal moeite met veranderingen.

Red shirt | 27-11-22 | 20:38 | 6

@blikjegrolsch | 27-11-22 | 21:00: de hamvraag is blikje grolsch, voor wie is de invoering van de digitale euro een verbetering? Leg maar eens uit wat de verbeteringen zijn voor de burger.

therealbraindump | 27-11-22 | 21:11

@Wayfaring stranger | 27-11-22 | 20:52: Juist. Mijn vertrouwen is op dit moment zo ongeveer nul.

ChalinaRosa | 27-11-22 | 21:24

Het zou leuk zijn als je wist waar je het over had.

donkieshot | 27-11-22 | 21:54
▼ 3 antwoorden verborgen

Mooie van een CBDC is dat je negatieve rente kunt hanteren. Nu kan dat niet, dan spurt iedereen massaal naar de pinautomaat om het beheer van de spaarrekening over te hevelen naar de oude sok.

BrulSpin | 27-11-22 | 20:37

Ik heb nog niemand een argument horen geven waarom CBDC's goed zijn. Tot nu toe kan ik het niet anders zien dan veredelde voedselbonnen.

Battery!!! | 27-11-22 | 20:33

Het feit dat eigenlijk niemand van die voorstanders duidelijk kan uitleggen wat de grote voordelen van dat CBDC systeem zijn geeft al te denken natuurlijk. Of je moet X66 stemmen, dan is alles wat de Grote Leider zegt bij voorbaat al heilig natuurlijk.

zwellevertje | 27-11-22 | 20:30 | 1

Hier wordt de vraag gesteld via een JA21 MEP.
Het antwoord een rij van totale onzin

Baytep | 27-11-22 | 20:42

Zou fijn zijn als iedereen uiteindelijk van alle cultuur af is ja.

Neuth | 27-11-22 | 20:28

Ja erg ingewikkeld allemaal, het ene moment heeft iedereen te weinig geld voor de gasrekening en steun nodig, even later is weer het probleem dat ze niet weten waar ze hun tonnen op de bank moeten stallen .. zo is het leven..;)

Smoelensmid | 27-11-22 | 20:28

Zinnig commentaar van Mathijs Bouman. Zoals wel vaker slaat hij de spijker op de kop.

Après toi | 27-11-22 | 20:26 | 7

@MarkiesDeBalzaque | 27-11-22 | 21:02: reden te meer om niet volledig afhankelijk te blijven van digitale valuta die volledig in handen is van… banken.

Komjehiervaker | 27-11-22 | 21:31

Daar waar Alexander het bij het juiste eind had v.w.b. inflatie, vind jij de de commentaren van een ‘econoom’ die vertelt wat inmiddels iedereen kan zien, ‘zinnig’. Precies de reden waarom Lex Hoogduin directeur van DNB had moeten worden en niet Klaas Knot. Penny wise, Pound foolish.

benjeallanggek | 27-11-22 | 23:25

@Komjehiervaker | 27-11-22 | 21:31: banken? Als sleepy Joe de Russen kan afsluiten van het internationale betalingsverkeer dan lijkt me dat de invloed van overheden groter is dan die van banken.

intrigant | 27-11-22 | 23:57
▼ 4 antwoorden verborgen
-weggejorist-
zaaddodende pasta | 27-11-22 | 20:26 | 8
▼ 8 antwoorden verborgen

Banken zijn niet te vertrouwen. De overheid ook niet. Juist daarom is een systeem waarvan iedereen snapt hoe het werkt (in elk geval microeconomisch) het beste systeem. Wat we al hebben dus. Ik zie ook geen enkele reden om dat te willen veranderen, tenzij je meer invloed wilt kunnen uitoefenen als bank of overheid of ten koste van de mensen je zelf in kunnen dekken. Banken en overheden doen trouwens alsof al het geld eigenlijk van hun is. Dat vind ik het engste eraan.

Sans Comique | 27-11-22 | 20:24

Cash is in Nederland eigenlijk al dood, ondernemers moeten de grootste moeite doen en er flink voor betalen om het te storten bij de bank. En voor je het weet krijg je ook nog eens beschuldigingen van witwassen over je heen.

Het invoeren van een totaal cashloze EU zal natuurlijk wel weer goed zijn voor de zuidelijke staten. Daar verdwijnt de zwarte economie.

klaas24 | 27-11-22 | 20:24 | 4

@Sans Comique | 27-11-22 | 20:29: Dan komt er vanzelf een ander zwart circuit bij. Zo niet met de Euro of Dollar, dan met welk ander ruilmiddel dan ook, zolang men onderling vertrouwt dat het waarde heeft. Een stapeltje IOU's bijvoorbeeld

marcoplarco | 27-11-22 | 20:48

@miko | 27-11-22 | 20:59: Als ik naar de gemiddelde koers van de GB pond over de afgelopen 5 jaar kijk is die van 1,15 naar 1,16 gegaan. Afgezien van de schommelingen (juiste moment instappen/wisselen) geen slechte vervanger van de euro dus.

Olieboer | 28-11-22 | 00:15
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Kansino. Hét online casino van Nederland.
Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online casino Nederland | LOESOE - nieuws en entertainment
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | CoinMart
online bookmakers in Nederland