achtergrond

Geenstijl

Feynman en/of Feiten — Asieldwang

De solidariteit is er ergens nog wel, de huizen zijn er simpelweg niet meer

Barmhartig met open armen ontvangen kan iedereen. Erbij ook nog een liedje zingen vereist een speciaal soort naïviteit, een soort loslating van de realiteit in totale extase. De honderden mensen voor het hek bij Ter Apel waren groot nieuws, maar dat is het topje van de ijsberg in de hele asielindustrie. De solidariteit is er ergens nog wel, de huizen zijn er simpelweg niet meer.

De zoektocht naar huisvesting vanuit het COA gaat qua omvang richting de totale jaarlijkse nieuwbouw. Onze bevolking groeide in de eerste helft van 2022 met 120 duizend. Uitgaande van de 71,5 duizend woningen die in heel 2022 gebouwd worden, en gemiddeld drie mensen per woning, is de complete woningproductie nodig om de instroom op te vangen. Dat is niet houdbaar.

De instroom steeg dankzij de aanzuigende werking van financieel beloonde wervende tiktokfilmpjes.  Zo lopen we de achterstand in woningbouw nooit in. Deze bevolkingsexplosie zal ook nooit hand in hand gaat met perfect natuurbehoud. Dat is een kwestie van tijd. Onze postzegel is daarvoor te klein, de instroom te groot. “Wir schaffen das”, maar de woningbouw houdt de instroom niet meer bij.

Het kabinet wil gemeenten dwingen statushouders op te nemen. Hier ontmoet de staatssecretaris van de VVD, de VVD in de Kamer. De bewindspersoon wil dwingen, de Kamerleden van zijn eigen partij sputteren tegen. Of dat puur voor de bühne is, gaan we de komende weken leren. Politici dromen van Deens beleid en immigratiecijfers, maar weigeren die stappen te zetten.

Ons asielbeleid definieert het aantal op te nemen statushouders als functie van het huidige aantal inwoners. Zo'n systeem gaat voorbij aan lokale verschillen in woningnood, en gaat voorbij dat Amsterdam al voor 55,6% bestaat uit inwoners met een migratieachtergrond. Landelijk is dat een kwart. Baudet spreekt over omvolking, de wetenschappelijke term is minority-majority.

Onderaan het plannetje van minister De Jonge om 900.000 woningen te bouwen blijkt het nog steeds een speelbal van bezwaarmakers. Sowieso is het vreemd dat de rechtbank het belang van de natuur niet hoeft te wegen tegen fundamentele mensenrechten zoals wonen. Dat is gemakkelijk afhameren. Het plan bevat vooral een verdeelsleutel richting provincies die mogen zorgen voor enige uitvoering.

Kabinetten Rutte1 t/m Rutte4 gooien moeilijke dossiers graag half gefinancierd over de schutting bij lagere overheden. Bijvoorbeeld asielopvang, woningbouw, stikstof, jeugdzorg, langdurig zieken of ouderenzorg. Zodra het moeilijk of duur wordt maakt het Rijk een taakstelling in Excel en schuift het probleem van zich af. Regionale willekeur maakt toezicht vanuit de landelijke pers onmogelijk.  

Het aantal verleende bouwvergunningen daalde met 15%. Dat gaat doorwerken, een huis bouwen duurt gemiddeld tien jaar, de eerste zeven jaar zitten vast in vergunningverlening. Hugo stelt de Omgevingswet die de vergunningverlening moest vereenvoudigen & versnellen voor de vierde keer uit. Hugo's plannetje om 900.000 woningen te bouwen, mist haar motor.

Om de woningbouw vlot te trekken moesten duizenden boeren wijken. Althans, dat kon volgens het Ministerie van Financiën de helft goedkoper, als je niet vrijwillig boeren uitkocht, maar gedwongen en gericht. Hier vergeleken financiële topambtenaren minimaal twee verschillende lijstjes in juli 2022. Het kan overigens 95% goedkoper met de juiste technologie.

Remkes kwam na een lijstje met maar 500 tot 600 piekbelasters. Toch even zonder toelichting een factor vijf minder. Althans, later bleken zijn adviseurs helemaal niet in het bezit van zo'n lijstje. Alleen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit had wat gefröbeld op basis van anonieme data en alleen een getal doorgegeven. Binnen een jaar die boeren uitkopen gaat helemaal niet.

Of het nu het fotorolletje van Srebrenica is, of de memo van Shell binnen de Groningse parlementaire enquête, zodra onze favoriete geschiedenisleraar geen actieve herinneringen of sms’jes meer heeft, weten we dat we de kern hebben bereikt. Ons rijksarchief is een zwart gat, alleen randzaken die we mogen weten, zijn zichtbaar.

Ik ben vooral benieuwd wat kabinet Rutte5 gaat doen zodra de asielinstroom de woningbouw overstijgt. Wanneer je dan nog steeds vasthoudt aan dwang, zul je dat als gemeente niet kunnen afdoen met vrijgekomen of nieuw gebouwde woningen. Dan zul je terugvallen tot inkwartieren of verplichte inwoning. Een verkapte vorm daarvan zagen we met gedoogbeleid richting asielkrakers.

Kijk, ik heb niets tegen oorlogsslachtoffers, ik heb iets tegen politici die meer idealen hebben dan oplossingen. Die kiezen voor statushouders en natura2000-gebieden, maar de huidige boeren en burgers worden vergeten. Die spelen verdeel en heers, zonder te zorgen dat er genoeg voor iedereen is. Deze kunstmatige schaarste en crisissen vormen hun werkverschaffing.

Jarenlang te weinig woningen bouwen zodat een achterstand van een miljoen woningen ontstaat, is geen plotselinge noodsituatie. Hier is door Van Agt, Lubbers, Kok, Balkenende en Rutte hard naartoe gewerkt. Hier zorgt de VVD voor kunstmatige schaarste, stijgende huren & koopprijzen, waar hun achterban stevig aan heeft verdiend. Dit gebrek aan woningen veroorzaakt vreemdelingenhaat.

Wat zijn de rechten van een half miljoen economisch daklozen? Nog maar een procent van de koopwoningen zijn betaalbaar voor alleenstaanden. De wachtlijst voor een sociale huurwoning werd door het vorige asielakkoord een jaar langer. De wachttijd in de randstad was al elf tot dertien jaar. Een groot deel van de bevolking krijgt geen kans meer op een huis, mag geen gezinnetje stichten.

Onder Rutte6 mogen die gaan vechten voor een woning.

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.