Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

GELDBLOG - Knot offert alles op aan de euro

Nieuwe naam. Zelfde column. Volgende week nieuw plaatje

Naamswijziging in goed overleg met de auteur. Doorlopen mensen

Van de week gaf Klaas Knot een Schoo-lezing en verschillende interviews, waarin de president van De Nederlandsche Bank uiterst markante uitspraken deed. Sommige van deze uitspraken waren gewaagd, andere verbazingwekkend en soms zelfs ronduit tegenstrijdig. Wat in ieder geval kristalhelder naar voren kwam, is dat Knot bereid is alles te offeren op het euro-altaar. 

Laat ik beginnen met de markante uitspraken. Zo stelt de heer Knot dat de EU ons 6 à 9 procent van het BBP oplevert . Nu is mij niet geheel duidelijk hoe hij dit bedoelt; waarschijnlijk dat zonder de EU de Nederlandse economie tot 9 procent kleiner zou zijn geweest; iets wat strookt met die 1500 a 2200 euro per gemiddeld inkomen van EU-populist Pechtold. Laatstgenoemde presenteerde het anders (iedere burger in plaats van per inkomen) en claimde dat het CBS de cijfers had geraamd. Klopte niks van, maar daar zijn al de nodige columns over geschreven. Knot doet hier echter hetzelfde, want die 6 tot 9 procent worden nergens gestaafd. Dit soort claims dienen met de nodige korrels zout genomen worden, want er is geen bewijs van hoe het er zonder de EU uit zou hebben gezien. Verder bedienen onderzoekers zich (noodgedwongen) van losse interpretaties van de cijfers, waardoor de foutmarge dermate hoog is dat de onderzoeksresultaten bijna waardeloos zijn. 

Klaas

Ook zo mooi is het dat Knot het hier heeft over de EU en niet per se over de euro. Verder zegt hij EU, waar hij met name op de interne markt doelt. Deze interne markt kan je hebben zonder een EU-superstaat en zonder de euro, maar daar rept Knot niet over. Hij schakelt de EU en de euro gelijk met de interne markt en stelt daarmee impliciet dat deze niet los van elkaar hadden kunnen bestaan. Een onjuiste weergave van zaken. Een euro zonder politieke unie werkt niet; daar ben ik het wel met hem eens. Echter, over de slagingskansen van een politieke unie, daar zijn we het wederom oneens met elkaar. En mocht de politieke unie er komen, dan is het nog steeds de vraag of de euro dan naar behoren zal werken (de verschillen tussen lidstaten blijven immers immens groot wat tot divergerende uitkomsten zal blijven leiden).

Nog zoiets tegenstrijdigs is zijn uitspraak over onze pensioenen en de voordelen van de EU. Knot stelt namelijk dat het ECB beleid van rentes kunstmatig laag houden slecht is voor onze pensioenbeleggingen. Nu ben ik bereid mijn reproducerende organen te verwedden dat die 6 tot 9 procent voordeel van de “EU” niet alleen gammel is berekend, maar ook dat de negatieve effecten van het ECB beleid op onze spaartegoeden (o.a. onze pensioengelden) daarin niet zijn meegenomen. De verdere enorme economische misallocaties die het monetaire beleid van de ECB met zich meebrengt, is iets waar Knot wel op hint, maar hij weigert de link te leggen met het door hem genoemde netto-voordeel van de EU als geheel. Net zoiets als de waarde van een bedrijf berekenen en dan een deel van de toekomstige verplichtingen en kosten bewust negeren. 

Dat de heer Knot stelt dat wij teveel sparen (Neo-Keynesiaanse paradepaardje) kan ik in ieder geval begrijpen in het licht van de voornoemde kunstmatig lage rentes. Maar onze centrale bank president stelt ook dat de EU een schuldsanering moet toelaten, zodat de schulden van zuidelijke lidstaten kunnen worden kwijtgescholden. Iets waar geen ontkomen aan is, maar ik zou zoiets doen in de vorm van een exit van de noordelijke lidstaten (zie Nexit column). Knot wil de schuldsanering echter doen om de euro voor iedere lidstaat te kunnen behouden. Even los bezien van de claim dat zoeits de euro houdbaar zou maken, betekent een schuldsanering dat de  houders van deze schulden hun uitgeleende geld nooit of maar ten dele terugkrijgen. Laat dat nu net ook pensioenfondsen, banken en verzekeraars zijn. Zijn de kosten hiervan meegenomen in die 6 tot 9 procent voordeel dat de EU brengt? Dacht het niet.

Zelfde argument geldt voor het voorstel van Knot voor een permanent EU herstelfonds. De kosten hiervan worden wederom niet meegenomen. Tevens stelt hij dat deze steungelden alleen in ruil voor hervormingen moeten worden gegeven. Nu hebben de verschillende EU lidstaten keer op keer bewezen deze hervormingen niet of nauwelijks door te voeren, dus moet er soevereiniteit worden overgedragen aan de EU. Vrij vertaald: dan kunnen we eindelijk de zuidelijke EU lidstaten dwingen een prudent fiscaal en economisch beleid te voeren. Dit staat dan weer haaks op de opmerking van Knot dat er op het draagvlak gelet moet worden; de steun van de burgers in de EU lidstaten is erg belangrijk. Maar hoe een centrale overheid van Brussel die hervormingen af dwingt daarbij gaat helpen, blijft onduidelijk. Verder is het nog maar de vraag of die soevereiniteitsoverdracht gaat leiden tot meer prudent (“noordelijk”) beleid. Zo was de ECB ook geschoeid op prudent monetair beleid (à la Bundesbank) maar is nu volledig de Latijnse kant op gegaan. 

Zo zijn er nog vele opmerkingen van Knot die geen steek houden, maar laat ik afsluiten met één van grootste gevaren van de EU-fiele route. De euro was al vanaf het ontwerp van (voorgangers van) de EU (door o.a. Spaak, Monnet en Spinelli) bedoelt als een motor voor verdere integratie. Een munt zonder politieke unie zal altijd disfunctioneel zijn. Iets waar vele experts altijd voor gewaarschuwd hebben. Wat de meesten echter missen, is dat dit met opzet genegeerd is. In iets wat ik de reverse order tactic noem, was de gedachtegang dat de euro zonder politieke unie misstanden zou opleveren, waardoor verdere integratie als noodzaak gepresenteerd kon worden. Politici zijn briljant in het creëren van problemen en zichzelf dan aan te bieden als de oplossing... 

Deze tactiek heeft perfect gewerkt, want bij iedere crisis tekenden de standaard ongeïnformeerde en paniekerende parlementariërs netjes bij het kruisje voor verdere integratie. Of het nu de kredietcrisis, de Griekse crisis, de milieucrisis, Covid-19, of de aankomende economische depressie is, allen dienen als excuus voor verdere integratie. Knot speelt vol mee op het orgel en is bereid goed monetair beleid en Nederlandse soevereiniteit te offeren op het euro-altaar. 

Stel nu dat een supranationale EU (staat boven de natiestaten) zou werken (is niet zo), hoe krijg je al deze maatregelen verkocht aan de burgers van de verschillende EU lidstaten? Permanente steunfondsen, netto bijdrages, verplichte hervormingen, verdere politieke vervreemding (kiezer verliest contact met politiek) en de machteloosheid die dit met zich meebrengt, en zo verder gaan het gemeenschapsgevoel allerminst helpen. In alle lidstaten is er onder de kiezers geen meerderheid voor verdere machtsoverdracht naar de EU, maar politici doen het toch. Dat doordrammen is het grootste gevaar; het gaat binnen en tussen lidstaten tot enorme spanningen leiden, die juist de spookbeelden van 1914 tot en met 1945 weer zal doen herleven. Exact hetgeen wat de EU-populisten zeggen te willen voorkomen. Als zij doorgaan op de gekozen route, dan zal de ultieme ironie hen deel vallen. Helaas is dat iets waar iedere EU-burger voor zal gaan bloeden.

Knot ziet dus ook dat het draagvlak voor de EU uiterst belangrijk is, maar hij mist het punt dat al zijn voorstellen tot het tegenovergestelde zullen leiden. Tragisch. Diep tragisch.  

Reaguursels

Inloggen

Achterlijk idee om de Italianen schulden kwijt te schelden. Zo leren ze t nooit. Ook de Grieken en IJslanders hebben moeten bloeden, maar kregen het toch voorelkaar.

Toverkol | 07-09-20 | 12:30

Knot moet zijn werk goed doen waar hij de baas is, meer niet en dat gebemoei en gaat ver buiten zijn boekje. Zal wel geregiseerd zijn vanuit Bruselas en Torre Den Haag.

Cocorico | 07-09-20 | 09:15
-weggejorist-
Jafco | 07-09-20 | 09:03

Het uiteindelijke doel is om iedereen, burger en natie, financieel afhankelijk te maken. Dan heb je er pas macht over.

boerzoektscheet | 07-09-20 | 08:46 | 2

Dan moet U ervoor zorgen onafhankelijk te worden.

van Oeffelen | 07-09-20 | 13:26

@van Oeffelen | 07-09-20 | 13:26: Met de huidige corrupte regering? Die duwen ons allemaal de afgrond in.

boerzoektscheet | 07-09-20 | 15:16

als ik het mij goed herinner zouden alle landelijke centrale banken worden vervangen door de ECB die al hun taken heeft overgenomen zodat de DNB geen enkele taak meer heeft en dat dus dhr. Knot totaal overbodig is, net als zijn EU-propagandapraatjes

wlodek | 07-09-20 | 08:23

Even los van de leugens rond de Euro/EU..
Heeft iemand er al eens bij stil gestaan dat bij Covid neusswaps heeeeel veeeeel DNA beschikbaar komt voor onze overheid?
Wat gebeurt er met ons DNA? Wordt dat nu massaal opgeslagen in een landelijk/Europees DNA databank?
Ik vind het erg.. toevallig.. dat er maar enkele labs van de GGD dit kunnen/mogen verwerken en de test procedures zo lang duren.
Noem mij een aluhoedtje, maar dit is wel dé natte droom van onze roverheid.

boerk | 07-09-20 | 08:03

De EU is een Banken en transfer unie waar nooit enige welvaart of of fiscaal voordeel voor de burger uit zal voortvloeien.
De EU is een zo goed als doodgeboren kindje die dmv permanente (bloed) bank transfusies, Klimaat injecties en UN medicijnen in leven wordt gehouden.

Datgingniegoed | 07-09-20 | 07:44
-weggejorist-
Anasolica | 07-09-20 | 07:11
-weggejorist-
Liliela | 07-09-20 | 05:19

Klaas Knot is directeur van een centrale bank, waar niets Nederlands aan is. Klaas heeft meer te vertellen dan regering + parlement.

Arachne | 07-09-20 | 00:43

Klaas Knot vergeet voor het gemak even dat een land als Italië een zwarte economie heeft van 211 miljard (in 2017 en bijna net zo groot als het hele BBP van Portugal) en dat Italianen privé minder schulden hebben dan wij Nederlanders. Het gemiddelde vermogen van de Italiaan is dan ook hoger dan dat van de Nederlander. (Leuk weetje voor op een verjaardag, iedereen denkt namelijk dat u hen aan het dollen bent. En dan even laten googelen.) En toch wil hij ze wel wat schulden kwijt schelden, die ‘arme Italianen’.
Bij mij komt dan ineens het woordje ‘omgekocht’ bij me op. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat hij gewoon heel erg naïef is. Of denkt dat wij dat zijn. Zo is Rutte ook al een veranderd van EU-kritisch naar EU-positief. Zouden ze in Brussel misschien, zeg 2 à 3% van het budget van de begroting, wat gebruiken als ‘smeerolie’?

benjeallanggek | 06-09-20 | 23:32

Wederom goed stuk.

van heinde en verre | 06-09-20 | 23:09

Ik heb dat interview ook gelezen; vond het ook merkwaardig. Knot was nooit zo uitgesproken euro / EU als politiek project voorstander. Ik vermoed haast dat hij zijn ogen heeft laten vallen op een volgend baantje, en dat dat baantje deze plotselinge bekering vereist.

konjodebonjo | 06-09-20 | 22:41

Kijk, Putin doet het wat opzichtig met een tegenstander. Iedereen geheel verontwaardigd.

Hier hebben we mensen als Sigrid Kaag, weg met het referendum, weg met de democratie, alle macht naar de overlords van de EU. Het volk heeft 0,0 invloed. Ziet u het verschil nog?

Ik zal eens uitzoeken wat de pensioenleeftijd op lange termijn in Rusland is, misschien zijn er daar nog mogelijkheden voor een toekomst.

Stonecity | 06-09-20 | 21:46 | 1

Ja het verschil is dat hier minimaal 10 miljoen schapen lopen die het te goed hebben waardoor ze er nog democratisch mee wegkomt ook.

JeWeetToch!? | 06-09-20 | 22:35

Klaas Knot, is dat niet de man die zijn graaibaantje wellicht meer te danken heeft aan de juiste kennissen dan aan de juiste kennis en tegen de complete evenementenbranche zei dat ze maar moeten omscholen?

tsjajaja | 06-09-20 | 20:42 | 2

Hillary Clinton: learn to code.

Arachne | 07-09-20 | 00:42

@Arachne | 07-09-20 | 00:42: ook zo'n stokpaardje van dit soort lieden die mekaar napraten. Vaak hebben ze geen idee waarover ze lullen. Lopen vaak rond in politiek en als managers in het bedrijfsleven. Over het algemeen zijn het manipulatieve idioten met selectief geheugen dat niet mans of vrouw genoeg is om zich aan hun woord te houden.

Santoku | 07-09-20 | 07:38

Zou het wat zijn om Roebels te gaan sparen? Of Turkse Lira? De Yen misschien? Wie is eerder?

nobodiesunmighty | 06-09-20 | 20:37 | 1

Je hebt vast wel eens van #btc gehoord. Verdiep je er eens in, je zult me dankbaar zijn.

leef!! | 06-09-20 | 22:45

Het gaat nog jaren duren (Ik gok nog zo'n 20 jaar, totdat de huidige jongere-ouderen in de rijkere landen zich echt realiseren, dat zij nauwelijks een pensioen zullen ontvangen en dat alles wat hen beloofd is niet of nauwelijks waarheid zal zijn geworden) dat er mogelijk echt nare dingen kunnen gaan gebeuren.

Een hoop huidig "pro-EU volk" zal gedesillusioneerd zijn en zich eindelijk realiseren dat het hele EU project 1 groot drama is. Mogelijkerwijs zullen deze personen radicaliseren en keren tegen dat waar ze nu zo'n fan van zijn, afhankelijk van hoe uitzichtloos hun toekomst is. Ik verwacht niet zozeer dat volk A of B "als schuldige zal worden aangewezen" maar de dames en heren politici van de EU.
Om zichzelf te beschermen zal de EU veel autoritairder worden, met alle gevolgen van dien. Rusland en China zullen in de toekomst als relatief goede regimes worden gezien voor hun bevolking...

(OK ik geef toe dit is enigzins gedramatiseerd, maar is het onmogelijk...???)

Borrom | 06-09-20 | 20:34 | 6

@Arachne | 07-09-20 | 00:41: nee bedankt, totalitaire controlestaat. Gaan die kant wel op zo lijkt. Beter eigen plannen trekken, geen trends volgen. Eigen trends zetten. Niet meer van hetzelfde, totaal niet onderscheidend.

Da's ook een probleem van de EU, alles over een kam willen scheren en integreren. (En totaliseren).

Santoku | 07-09-20 | 07:36

Deze kant gaan we al op als je ziet wat de huidige plannen zijn met het dictaat UN agenda 21.
Aan het huidige beleid zit niks menselijks meer aan en is alleen maar gebaseerd op macht en controle. China en Rusland zijn hier nog een mietje bij.

Datgingniegoed | 07-09-20 | 07:50

De EU is de afslag naar democratie al lang gepasseerd; na de uitbreidingen betekent democratie dat er democratisch wordt gestemd over geld van rijk naar arm, totdat rijk instort en er geen geld meer is voor investeringen. M.a.w. echte democratie is voor de EU al onbereikbaar geworden, zodat alleen vanuit de administratie opgelegde (totalitaire) oplossingen resteren om de boel beheersbaar te houden.

Harry.Langezwaal | 07-09-20 | 09:48
▼ 3 antwoorden verborgen

Precies, een misvatting dat de EU vrede brengt of handhaaft. Eerder het omgekeerde. Veel Nederlanders hebben inmiddels een flinke hekel aan o.m. Italianen, Grieken en Fransen. En omgekeerd is dat ook het geval. Getuige de manier waarop wij worden gebruuskeerd wanneer niet direct en onvoorwaardelijk onze miljarden naar Zuid-Europa worden gepompt.
Nexit.

NPOlitiekgekleurd | 06-09-20 | 20:24

Ik ben maar een domme lbo'er, maar kan niet iemand met enige economische kennis gewoon een soort van prognose maken van 1945 totdat de euro zijn intrede deed en daarop baseren hoe de BV Nederland er nu voor zou staan zonder de euro. Is een shit load of work denk ik maar dan heb je een redelijk tegengeluid. En dan niet de zogenaamde winst van de euro er af trekken omdat er nu zogenaamde handelsakkoorden zijn want die hebben we altijd gehad en ook onze goede naam als handelspartner , reken maar gewoon net alsof de euro niet had bestaan.

JeWeetToch!? | 06-09-20 | 20:05 | 3

@JeWeetToch,
De euro heeft zijn intrede toch wat later gehad, Rond 1999/2000, wat ik mij er van kan herinneren. Toch slaat elke , Minder theoretisch onderlegd, persoon deze spijker snoeihard op z'n kop.
De uitspraak , minder theoretisch onderlegt, begint steeds meer in waarde te verminderen omdat een beroep als loodgieter ( neeh, niet dat soort loodgieters) of ander technisch personeel steeds moeilijker te vinden is.
Ons handels "voordeel" is gekaapt door Banken en NGO's.

Datgingniegoed | 06-09-20 | 20:41

@Datgingniegoed | 06-09-20 | 20:41: Ik snap niet waarom een minder theoretisch onderlegde uitspraak in waarde verminderd omdat technisch personeel moeilijker te vinden is?! Misschien snap ik u niet maar ik kan de link niet leggen. Verder dat ons handels voordeel gekaapt is kan ik begrijpen maar dat is een teleurstellende constatering.

JeWeetToch!? | 06-09-20 | 21:02

@JeWeetToch!? | 06-09-20 | 21:02: Datgingniegoed kan niet zo goed lezen en denkt o.a. dat jij dacht dat de euro in 1945 / ver voor 2002 begon.

CynicalBastard | 07-09-20 | 07:18

Laat Knot maar eens uitleggen waarom Noord Italië in ruim 100-jaar tijd er niet in is geslaagd om zuid Italië, de mezzogiorno, verder te ontwikkelen. In Italië is al lang sprake van een interne transferunie zonder enig noemenswaardig resultaat en Knot denkt dat Brussel dit i.t.t. Rome wel kan fixen..., een technocraat pursang die Knot. Laat de markt gewoon zijn werk doen en stop met de verdere politisering van de ECB.

therealbraindump | 06-09-20 | 19:58 | 1

Dit. Dichter bij huis, Vlaanderen / Wallonië idem.

Buerman | 06-09-20 | 20:13

Knot maakt ons en onze kinderen tot slaaf van de eu. Hij is als Hitler die tot de laatste snik bleef geloven dat het wel goed zou komen. Of nee, Chamberlain is misschien een betere vergelijking. Zowiezo lijdt de man aan een soort grootheidswaanzin eigen aan eurofielen.

logicavanhetgevoel | 06-09-20 | 19:36 | 2

Chamberlain, die WO1 had meegemaakt, wilde een nieuwe oorlog voorkomen. Hij stelde dat deze nog erger zou zijn, slachtoffers - vernietiging - lijden, dan WO1. Hij heeft gelijk gekregen.

Arachne | 07-09-20 | 00:40

Ach de Sovjet Unie werkte ook zo onwijs geweldig voor haar inwoners en is ook uit elkaar gevallen, waarom zou dit dan voor de Europese Unie niet opgaan?

Ooit gelezen over het plan van Freddy Heineken; Eurotopia? Daar zit meer in.

Santoku | 06-09-20 | 19:20 | 3

Onvermijdelijk, in Brussel 'werken' alleen mensen die in de EU geloven en anderen worden weggewerkt. Hierdoor is een leger met ja-knikkers ontstaan dat alle realiteitszin en contact met de burger is verloren. Echter het mooie van de realiteit is, dat het realiteit wordt.

FrikandellenEdje | 06-09-20 | 19:27

Box box 0.0%, ik zag het vanmiddag.

Watching the Wheels | 06-09-20 | 19:34

@FrikandellenEdje | 06-09-20 | 19:27: ja je hebt gelijk, helemaal doorgeschoten, wat dat betreft is het net een sekte, alleen levert het die gecorumpeerde toneelspelers geld op. Van een sekte is nooit iets goed gekomen.

Santoku | 06-09-20 | 19:49

Meteen al in 2002 begon het gesteggel over een versoepeling van de financiële discipline in de eurozone. Dit ter tegemoetkoming aan de zusterstaten die vanaf de eerste dag niet mee konden komen. Toen al hadden we het onze conclusie moeten trekken en moeten bedanken voor de eer, dan wel met onze vuist op tafel moeten slaan.

MickeyGouda | 06-09-20 | 19:09 | 10

@FrikandellenEdje | 06-09-20 | 19:36: En precies daarom had Rutte zijn poot stijdf moeten houden en niet na een dag of 4 buigen. Dan hadden we italexit en de rest volgt dan.

Gelly P. Sprite | 06-09-20 | 21:49

Men wist tevoren dat ze niet mee konden komen. Ze MOESTEN er in zodat men verdeel en heers kon praktiseren.

Arachne | 07-09-20 | 00:38
▼ 7 antwoorden verborgen

Als klein land als eerste uit de EU stappen, lijkt me niet verstandig. Maar hoe zit het eigenlijk met de ANBI-status van de Italexit partij? Ben er al achter dat 'sostieni' doneren betekend in het Italiaans, maar ik zou dit graag belastingvrij doen.

FrikandellenEdje | 06-09-20 | 19:06

Beste Alexander, ik lees altijd met veel aandacht uw blogs. U slaat keer op keer de spijker op zijn kop. Helaas vind uw relaas in de tweede kamer maar weinig bijstand. Eigenlijk heeft alleen Baudet dit echt begrepen. Wilders zit op de zelfde lijn, maar ik vraag me af of zijn analyses even diep rijken.
Blijf uw inzichten delen, dan zullen hopelijk langzaam aan meer geesten wakker worden opdat deze nationale zelfmoord hopelijk nog kan worden afgewend.

Joostmochtnietsweten | 06-09-20 | 18:55 | 5

@Joostmochtnietsweten,
Ik heb het in een voorgaand topic al eens geschreven.
We zitten hier met zijn allen aan het ziekenhuisbed van een zo goed als doodgeboren kindje die al meer als 20 jaar niet levensvatbaar is.
Het permanente (bloed) bank infuus, Klimaatologische injecties en UN medicijn heeft niets verbeterd en verblijft "het" nog steeds in een comateuze toestand.
Tijdens deze twintig jaar eenzijdig "financieel" contact van onze kant heeft "het" toch nog toch nog geprobeerd te communiceren met ons. Het zei in al die jaren:
Al-Ba-Nie, No-no-nod.. ehhh ma ce do nieeh.
Lief he!

Datgingniegoed | 06-09-20 | 19:53

Inderdaad Joost, heel fijn stukje deze week. De juiste stem uitbrengen zal helpen dit geluid de 2e kamer in te krijgen.

Het brein erachter | 06-09-20 | 21:50

Wilders trekt inderdaad de zelfde conclusie, dus een stem op hem is geen weg gegooide stem. Maar zijn analyses blijven toch vaak aan de oppervlakte. Lees Aanval Op De Natiestaat van Baudet maar eens, dan begrijp je wat ik bedoel met diepgang.

Joostmochtnietsweten | 07-09-20 | 10:31
▼ 2 antwoorden verborgen

Martin Visser Telegraaf-Econoom draait de conclusie om:

"Klaas Knot heeft de euro dood verklaard"

Zijn prima analyse van het praatje van Knot staat in de Telegraaf van 04 september

Bolhoed | 06-09-20 | 18:51 | 2

Zo kun je het inderdaad uitleggen.

Rest In Privacy | 06-09-20 | 20:39

Je zou het eerder kunnen interpreteren als dat we, om de euro te redden, zelfmoord moeten plegen.

5611 | 06-09-20 | 21:28

Elke stem op pro EU partijen zoals VVD en CDA is een stem op minder welvaart in de toekomst.

sprietatoom | 06-09-20 | 18:45 | 3

Uit de EU levert een exportland als Nederland veel voordelen op?

Rest In Privacy | 06-09-20 | 20:40

@Kuifje-naar-Brussel | 06-09-20 | 20:40: Persoonlijk exporteer ik helemaal niks. Dat geldt voor vrijwel alle Nederlanders. De lusten en de lasten van de EU worden niet eerlijk verdeeld. Die scheefgroei is het afgelopen decennium alleen maar toegenomen. In dat licht gezien heeft Sprietatoom helemaal gelijk. Het verhaal is dat ik een baantje heb bij een bedrijf dankzij de EU. Daarom mag ik extra belasting betalen in vergelijking tot mijn zuid-Europese evenknie en ik mag later met pensioen (dat dankzij de EU nauwelijks waarde opbouwt). Van mij mogen ze stoppen met dit mislukte expiriment. Hoe eerder dat gebeurt hoe lager de uiteindelijke rekening zal zijn. Dan ga ik met plezier een paar jaar eerder met pensioen.

EenGoedBegin | 06-09-20 | 23:49

@Kuifje-naar-Brussel | 06-09-20 | 20:40: We hoeven niet uit de Europese Unie. Maar wel uit de Euro. Denemarken en Zweden hebben de Euro ook niet ingevoerd. Net als een aantal Oost-Europese landen die wel degelijk lid zijn van sE Europese Unie.

theo-is-dood | 07-09-20 | 08:44

Zonder de EU en zonder de corrupte imbecielen van VVD, D66 en CDA, hadden we kunnen zwemmen in het geld. Waren we het gelukkigste land ter wereld.

ILF2 | 06-09-20 | 18:43 | 2

Volgens mij zijn we al een van de gelukikigste landen ter wereld maar, het had zeker nog gelukkiger gekund bij een andere wending van de geschiedenis. Het kan ook zo zijn dat wanneer men op een top aankomt het enkel nog maar kan neergaan op welke wijze dan ook en dat we daar nu aan belandt zijn.
De verlossing is nabij - komeet komt eraan.

aflaatverkoper | 06-09-20 | 19:50

@aflaatverkoper | 06-09-20 | 19:50: schapen in een weiland zijn volgens mij ook super gelukkig, tot net voor het moment dat ze de aanhanger van de slagerij in gedreven worden ...

CynicalBastard | 07-09-20 | 07:25

De dag dat de euro valt heeft Knot zijn schaapjes al lang op het droge , niet in Euro's uiteraard .

likmegaties | 06-09-20 | 18:34 | 8

Euro schommelt al weer rond de 1.20, tegenover de dollar.

Rest In Privacy | 06-09-20 | 20:41

@Nichtsneues | 06-09-20 | 20:22: Als de dollar klapt, dan klapt de euro ook. De dollar en de euro (plus andere valuta de Europees Economische Ruimte) delen namelijk hetzelfde transactiesysteem genaamd SWIFT. De euro kan ook draaien op Ripple en INSTEX, maar die kunnen de rol nog niet helemaal overnemen. Gezien de meesten niet weten wat de verhouding SWIFT-Ripple-INSTEX is, is de kans zeer aannemelijk dat de euro mee implodeert. Dan wordt het overstappen op de Zwitserse frank, de Britse pond sterling of de Chinese yuan. De yuan is zo gemaakt dat meer naar China gaat dan andersom en de kans is aanwezig dat dit ook internationaal gekoppeld wordt aan een social creditsysteem, maar gezien het feit dat de meesten deze valuta gebruiken, zullen we wel daarop overstappen.

Alexander des Burgus | 06-09-20 | 20:49

@Alexander des Burgus | 06-09-20 | 20:49: Rusland en China werken al geruime tijd aan een alternatief voor SWIFT. Daar kan worden ingestapt.

Daarnaast, als de dollar (olie en reserve valuta) klapt, blijft Swift gewoon bestaan. Het is volledig in handen van de banken; die zijn niet nationaal maar internationaal.

Arachne | 07-09-20 | 00:35
▼ 5 antwoorden verborgen

Nederland is netto-betaler aan de EU. Dus maakt de EU ons armer dan we zouden zijn zonder de EU. En omdat de gemiddelde Nederlander dat prima snapt sparen ze. Want geld op de bank is geen geld naar de EU (de overheid heft die truc enigszins op door 1,2% belasting te heffen op vermogen).

Eigenlijk is Knot goed bezig; steeds duidelijker wordt waarom de EU(ro) in zijn huidige vorm slecht is voor Nederland, en slecht is voor alle goed-draaiende landen binnen de EU. Het wordt steeds duidelijker. "You can fool all of the people some of the time, and some of the people all of the time. But you can never fool all of the people all of the time". Helaas is het huidige politieke landschap zodanig dat enige vorm van EU-kritisch handelen alleen dan kan wanner alle EU-kritische partijen samen meer dan 50% van de stemmen trekken én één blok kunnen vormen. Maar waarschijnlijk, als dat er aan lijkt te komen, zal de huidige politieke adel en elite wel een wetje achter de hand hebben om de verkiezingsuitslagen de juiste kant op te duwen. Orwell was, vwb de EU, iets te vroeg met zijn 1984.

Valse_nootjes | 06-09-20 | 18:27 | 1

Als je het ontstaan van Eurazië in Orwell's 1984 een beetje breed neemt, dan was hij helegaar niet te vroeg maar juist op tijd. Niet dat het iets geholpen heeft.

aflaatverkoper | 06-09-20 | 18:34

Het VK (#Brexit) dankt god op hun blote knieën dat ze verlost zijn van Brussel.

Butchijo | 06-09-20 | 18:21 | 7

Het VK heeft vooral een boel problemen. Benieuwd hoe ze dat gaan oplossen.

Rest In Privacy | 06-09-20 | 20:41

@Frau Merkel | 06-09-20 | 19:44: die landen zijn al EU-lid. Echter ze willen de €€€ niet omdat ze zien dat ze hun financiële onafhankelijkheid opgeven.

theo-is-dood | 07-09-20 | 08:50
▼ 4 antwoorden verborgen

Een fantastisch artikel; in de roos !
Het maakt me echter moedeloos door de energie wat de opgekropte razernij me kost.
En dat voor een nazaat van verzets ouders.
Derhalve ben ik al jaaaren bezig om mijn vakbekwaam kind samen met z'n ditto opgeleid meissie tot emigratie te bewegen.
Helaas tot op heden vergeefs..... maar, er gloort hoop: ook zij zien door banale fiscale druk/roof i.c.m. lange rijen treinwagons tot de nok gevuld met Mieles, de essentie om 'ns te gaan informeren hoe eea gaat in bijvoorbeeld Zwitserland.
Voor mezelf en vrouw is het te laat - over de vut-grens ben je nergens welkom, of een kist met goud meebrengen.
Laten zij die strijdend ten ondergaan elkander liefhebben & groeten: "zij die gaan sterven groeten u".

MoslimMolen | 06-09-20 | 18:21 | 2

‘Jullie zullen het Paradijs niet binnengaan totdat jullie geloven, en jullie zullen niet geloven totdat jullie van elkaar houden. Zal ik jullie informeren over iets, dat als jullie dat zouden doen, jullie van elkaar zouden houden? Verspreid vrede onder elkaar.’

aflaatverkoper | 06-09-20 | 18:29

In Spanje en andere zuidelijke landen is nog wel wat te doen. Je kunt ook naar Azie, Thailand, al heb je daar het probleem dat je geen eigen bezit mag hebben als buitenlander, voor zover ik weet.

Frau Merkel | 06-09-20 | 18:30
-weggejorist-
Alco-de-Holist | 06-09-20 | 18:20 | 2

Dank zij Europa heb ik geen water uit de kraan en is iedereen inteelt.

rein9576 | 06-09-20 | 18:12 | 1

Lege zakken waarschijnlijk ook .

likmegaties | 06-09-20 | 18:36

De EUro en de EU. Nog twee faalfabrieken die niet falen mogen. Wat dat ook kosten moet.
Heel ontzettend veel belangrijke snuiters die van politiek hun baan maakten moeten daar hun paleizen van betalen. Politici zijn er nooit weinig, ze vermeerderen zich als konijnen en goedkoop zijn ze ook niet.

"hahaha", aldus onze landelijke Kuifje

Jan Passant mk2 | 06-09-20 | 18:10

Knot zei eerder 'de euro is dood'.
Knot weer in het gareel.
Knot roeit wel mee naar de afgrond.
Knot heeft lijkt het eczeem in zijn wenkbrauwen van nervositeit.
Vind ik niet gek met zo'n gewicht op je schouders.

Rest In Privacy | 06-09-20 | 18:07 | 1

Hoed je voor mannen met kantoorhanden.

MickeyGouda | 06-09-20 | 18:36

Culturen van Italië, Griekenland, Spanje, Frankrijk laten samensmelten is alleen financieel mogelijk is gebleken.

Bram-Jr | 06-09-20 | 18:05 | 2

Topreaguursel!

opblaasschaap | 06-09-20 | 18:21

Google maar eens op de latijnse muntunie. Uiteindelijk lukte de financiele samensmelting toch niet. Voorloper van de EMU ? ....

Gelly P. Sprite | 06-09-20 | 21:21

Uiteindelijk heeft al die decennia EU ons dichter naar de afgrond gebracht. We kunnen nu ook eruit stappen en na 10 jaar kijken hoe het is gegaan. Van China gaat de EU zeker niet winnen, dus dat is al bij voorbaat verloren.

piet7003 | 06-09-20 | 17:57

Als ik die Knot tegen kom... ben ff mijn Twitter account verwijderen..

funkyd | 06-09-20 | 17:57

DNB moet de financiele waakhond voor Nederland zijn. Knot kan wel allerlei verhalen houden, maar hij doet zijn werk dus niet. Net als zijn illustere voorganger Wellink overigens die ook geen poot uitstak voor ons land.

Schmalz | 06-09-20 | 17:56

Klaas Seyss Inqnot komt ons even vertellen hoe we moeten stemmen. Donder toch op.

obominotie | 06-09-20 | 17:56

Sign Fiction , ik dacht altijd dat dit onzin was. Maar nu blijkt dat het wel degelijk waarheid kan worden en in sommige gevallen al is. Kijk nu met een heel andere blik naar dit soort films.

MoonBeebe | 06-09-20 | 17:55

Als we als Europa niet beter gaan samenwerken, zijn we straks simpelweg de speelbal van anderen. Het enige alternatief voor Europa is Chinees of Russisch te gaan studeren.

* Il Principe * | 06-09-20 | 17:50 | 10

Nee. Een goedlopende gemeenschap van Europese landen met vergelijkbare culturen kan wel degelijk een goede toekomst bieden. Ruwweg Benelux (met Belgié als blinde darm, maar goed), Scandinavië, Duitsland en wellicht Oostenrijk en Baltica. Dat zal nog wel lukken. Helaas moe(s)ten de tokkies van Europa er ook bij, en stront mixen met pap levert geen aantrekkelijke maaltijd op.

Valse_nootjes | 06-09-20 | 18:30

@* Il Principe * | 06-09-20 | 18:15: Volgens mij wil Old_Spice er precies minder van.

Frau Merkel | 06-09-20 | 18:33
▼ 7 antwoorden verborgen

Alexander Sassen van Elsloo.. heeft u ook een zolderkamer?

Poesman | 06-09-20 | 17:50

Top column! Thanx.

toetssteen | 06-09-20 | 17:46

Krijg een visioen van een voortrazende trein met op elke wagon een ster die op een krakkemikkige roestige brug boven een onmetelijk diepe afgrond afraast. Onze europese geschiedenis valt in herhaling. Ik pak maar een koud biertje.

suscrofa | 06-09-20 | 17:43 | 2

Daarom ga ik niet met het OV. Ik bepaal liever mijn eigen bestemming.

Julianalaan | 06-09-20 | 17:59

@Julianalaan | 06-09-20 | 17:59:
Heel verstandig. Een globalistische natte wensdroom verandert zomaar in een nachtmerrie van geweldsorgies. Waarom leert de europeaan niet van zijn verleden.. wij waren eens de bakermat van de westerse/moderne beschaving. Zijn we weer eens leuk op weg, 'kiezen' we weer onbewust voor de ondergang. Proost.

suscrofa | 06-09-20 | 18:23

Allemaal leuk en aardig maar hier kiezen We wel met z'n allen voor, en ja We gaan hierdoor duurzaam en in alle opzichten naar de kloten, dus laten We er dan ook maar van genieten, en op is op !

En je kan altijd nog verhuizen naar een knoflookland !

De Briemusketier | 06-09-20 | 17:40 | 5

We? Spreek namens jezelf. Ik stem niet voor deze bende.

obominotie | 06-09-20 | 17:53

En.. dat heb ik gedaan. Wij nu in Spanje. Prachtig land. Dank u allen voor de geweldige, die u betaalde, wegen.
Ook hartelijk dank voor de, die u betaalde, ontzilting installatie bij Torrevieja. Water zat nu voor het zwembad. Top!

Hojo24 | 06-09-20 | 18:29

@Hojo24 | 06-09-20 | 18:29: Mooi man. Jouw pensioen rechtstreeks als ontwikkelingshulp in de lokale economie, daar waar het nodig is. En je geniet er nog ook. Goed man/vrouw/het.

Dit zijn de beste oplossingen voor het overbrengen van onze pensioenen, in plaats van het steeds minder waard te laten worden, zodat straks helemaal niemand elkaar nog een beetje kan helpen.

Peerkeoud | 06-09-20 | 19:25
▼ 2 antwoorden verborgen

"Wiens brood men eet, diens woord men spreekt."
Knot heeft zich volledig geconformeerd aan het EU-establishment, en ja, dan moet je dus ook de boodschap van dat establishment uitdragen. Het is gewoon de zoveelste trekpop van Brussel.

Motleycrew | 06-09-20 | 17:39
-weggejorist-
overVecht | 06-09-20 | 17:37

Ik snap dat "wij-sparen-teveel" stokpaardje nooit zo.
In het licht van dat de Nederlander naar koopkracht gewogen veruit de grootste schuldentokkie ter wereld is.

jemagookniksmeer | 06-09-20 | 17:37 | 7

@oude nederlander, niet als tegenover die hypotheek van twee ton een huis staat van twee ton of meer.

witwas | 06-09-20 | 18:24

@OudeNederlander | 06-09-20 | 17:58: Nee, want je huis is die twee ton waard; de waarde (vermogen) is verdeeld tussen de bank en jou, en middels aflossing betaald uit arbeidsinkomen gaat het huis (vermogen) geleidelijk van de bank naar jou. Te grote voet is geld bijdrukken zonder dat er wat tegenover staat. dan verdampt de waarde van het geld, en daarmee het vermogen van Nederland en de schuld van Italie cs.

Valse_nootjes | 06-09-20 | 18:33

@Valse_nootjes | 06-09-20 | 18:33: Klinkt leuk en aardig, maar als de bank morgen de lening terugvordert sta je 1 ton in de min. Geleidelijk in jouw betoog betekent dat je op dit moment schuld hebt. En die 2 ton "waarde" is een zeepbel als iedereen tegelijk zijn huis gedwongen op de markt gooit, wat gebeurt in crisistijd.

OudeNederlander | 06-09-20 | 19:09
▼ 4 antwoorden verborgen

Overdragen van soevereiniteit betekent niet dat de zuidelijke landen tot hervormingen gedwongen worden, maar de noordelijke landen. Het begint nu al: Nederland maakt aanspraak op een stukje uit het herstelfonds, maar moet (mede door eigen aandringen) dan wel hervormen. Door bijv. de hypotheekrente af te schaffen. Als Brussel straks de regie hierover heeft, dan staat niets ze meer in de weg om bijv. onze pensioenpotten te plunderen.

Muxje | 06-09-20 | 17:34 | 2

Enb dat gáát gebeuren, maak u geen enkele illusies. Het wachten is nu op degene die het eerste balletje opgooit.

Scholletje | 06-09-20 | 17:36

Die verbaasde mij ook weer. Betalen we 21 miljard en krijgen we geloof ik 6 miljard uit dat fonds terug. Ik zou zeggen donder op met je fonds, hier heb je 15 miljard (knars knars) en steek dat fonds in je hol. Nu worden we dus met ons eigen geld onder druk gezet. Good gedaan, Mark Rutte!

5611 | 06-09-20 | 19:24

Ben het met Knot eens dat we minder moeten sparen. Dus de pensioenen indexeren, waardoor het spaargeld van de gepensioneerden vrij komt en de economie een boost kan krijgen.

Leffe Blonde | 06-09-20 | 17:33 | 6

@De Briemusketier | 06-09-20 | 17:38: Een vaccin is voor eenmalig gebruik. Het is geen investering die zich terugverdient en daarna meer oplevert.

Frau Merkel | 06-09-20 | 18:34

Indexeren?!? Ze moeten die pensioenen korten! Met tien procent! De huidige pensioentrekkers hebben veel te weinig in de pensioenpot gespaard. Omdat achteraf blijkt dat de levensverwachting snel is gestegen. Met andere woorden; de pensionado heeft omdat hij/zij zo oud wordt achteraf nog te weinig gespaard voor zn pensioen.
Korten! Doen we dat niet dan hebben onze kinderen geen pensioen meer.

theo-is-dood | 07-09-20 | 09:33
▼ 3 antwoorden verborgen

Maar... wat is dan de onderhandelingspositie van die totalitaire Unie? Niet. Is er niet. Er is "de interne markt", en verder wordt Europa nauwelijks nog serieus genomen.

Amerika en Rusland rekenen inmiddels full-time buiten Europa om. De Engelsen zijn er ook klaar mee. Voor de Chinezen zijn "we" een dankbaar object om kennis te stelen, om bedrijven op te kopen, en om goedkope troep te dumpen. Voor Afrikanen zijn we het gedroomde continent om te komen potverteren. We zitten op een stuurloos schip, met een stel volgevreten sociaaldemocraten aan het roer.

Scholletje | 06-09-20 | 17:30 | 1

De VS is nog faillieter dan wij. Ze blijven overeind door olie dollar en de VS marine. Als de olie dollar valt, trekt de marine zich terug.

Arachne | 07-09-20 | 00:28

We zitten er blijkbaar zo diep met onze nek in dat een verstandige keuze geen optie meer is. Het enige wat we nog kunnen doen is nog verder onze nek er in steken en dan hopen dat het ooit beter gaat. Je zou toch verwachten dat van politici op dat nivo een betere analyse kunnen maken en dat er ook gedacht wordt aan een nexit om de eigen burgers te beschermen tegen deze idioterie. Maar blijkbaar is deze keuze nu al niet haalbaar meer en zetten we alles op het spel in de hoop dat de euro gaat werken. En waarom zouden we het volk niet raadplegen met wat zij willen in plaats van politici die denken het beter te weten. Het is dan nogal simpel, leg een referendum voor of we allen op het spel gaan zetten om de euro te redden of we bijten door de zure appel heen en gaan weer voor zelfbeschikking zonder drammerige euro commissieleden of parlementsleden die het gevoel met de werkelijkheid allang verloren zijn. Dan kunnen we weer trots zijn op ons landje en hoeven we die verschrikkelijke linkse drama vanuit euroland niet meer aan te horen. Dan kunnen we zelfs de grenzen weer eens sluiten en degene binnen laten die we zelf willen. Nu begin ik te dromen, het is weer tijd om wakker te worden en de werkelijkheid te aanvaarden die Europe Unie heet.

Chesoner | 06-09-20 | 17:28

Weer zo;n eurofiel die van alles roept, geen democratische verantwoording hoeft af te leggen, nooit gekozen is, en nog nooit een bedrijf van binnen heeft gezien.

Nederland is rijk geworden aan de westkant, de multinationals en tech bedrijven verdienen geld aan de westzijde, niet aan de EUSSR zijde.

Winston1 | 06-09-20 | 17:25 | 1

Multinationals en tech en banken verdienen geld aan alle zijden.
Lenin werd gefinancierd door Wall Street.

Arachne | 07-09-20 | 00:27

Jammer dat Alexander de gelegenheid niet benut om te vertellen over de grootste verandering in ons monetaire stelsel sinds Bretton woods, dat er aan zit te komen.
De banking for all act wordt momenteel door beide huizen in de USA geloodst en kondigt de digitale dollar aan. Alarmerend daarbij is dat de FED voor het eerst direct geld mag overmaken naar uw nieuwe (verplichte) rekening.
Je kunt er vanuit gaan dat we in de EU op zeer korte termijn gaan volgen omdat alle centrale banken in feite één entiteit zijn geleidt door de BIS.
Ik vermoed dat we (om de door de FED fel begeerde inflatie) te krijgen op deze manier overgaan op helicoptergeld, direct overgemaakt op die rekeningen, vermoedelijk voor diegenen die de juiste vinkjes groen kleuren (wel/niet vaccinatie, wel/niet democraat, vul maar in). Daarnaast kan de FED de rente bepalen op die rekening, en hun eerste pilots draaiden met -4% rente!

OudeNederlander | 06-09-20 | 17:25 | 6

@oldskoolhollander | 06-09-20 | 18:00: Dit financiele systeem is wat mij betreft opgericht om de wereld op te kopen met geld dat ze gratis creeeren. Behalve dat ze op deze manier grond, resources en andere assets bemachtigen, is een belangrijk doel ook de vorming van een wereldregering die nationale landen oversteigt. Eén keer raden wie er in die wereldregering zitten.
Feitelijk de moderne variant op de adelman in zijn kasteel en de horigen die zich doodwerken op het land.
Zolang het systeem ze helt bij deze doelen zullen ze het in stand houden. Een crash verwacht ik alleen als het ze 1) beter uitkomt of 2) ze controle verliezen.

OudeNederlander | 06-09-20 | 18:07

Dank uw

oldskoolhollander | 06-09-20 | 18:16

@OudeNederlander | 06-09-20 | 18:07: Die edelman in zijn kasteel was bereikbaar voor zijn horigen; menig edelman kreeg te maken met een regime change. De nieuwe heersers zijn onzichtbaar en onbekend.

Arachne | 07-09-20 | 00:25
▼ 3 antwoorden verborgen

Die EU-superstaat gedachte is net zoiets als een religie. Dat er goden zijn slaat nergens op en is niet logisch.

mygoodness | 06-09-20 | 17:22

Om het op zijn Jan Pronkiaans te zeggen: "we zijn de totalitaire Unie ingerommeld". Uitverkocht, voor een paar goedbetaalde baantjes bij het Romeinse fort van glas en marmer in Brussel. Een soort modern luilekkerland, waar men een bonus krijgt door enkel op het werk te verschijnen. Waar iedere werkdag een bacchanaal is met de beste Champagnes en de mooiste wijnen. Waar het stikt van de restaurants, Italiaanse koffiebars, en waar een vloot Mercedessen ter beschikking staat. Zelfs Google, kan er niet aan tippen.

Een sociaaldemocratische Unie ook, met een geheel eigen agenda. Je kunt als land of bevolking je eigen opvattingen hebben: hún wil is wet. En dat kun je zelfs letterlijk nemen, want ook voor wat betreft (straf) recht zijn ze inmiddels heer en meester en overrulen ze alles en iedereen.

De grootste (en smerigste) misdaad is nog dat ze het geheel 'democratisch' durven te noemen.

Scholletje | 06-09-20 | 17:19 | 1

De EUSSR is democratie met voorgezette middelen, zoals Champagne en 5 sterren restaurants. En cake, véél cake !

De Briemusketier | 06-09-20 | 17:27

Klaas Knotsgek is een gevaarlijke trekpop die onze laatste soevereiniteit aan de Moloch van Brussel wil offeren. Geen optie.

Nehemia | 06-09-20 | 17:18

Ik ga er vanuit dat er straks geen pensioen meer is en dat we moeten werken tot we er bij neervallen onderhand in dit land of ben ik dan een zwartkijker ?

oldskoolhollander | 06-09-20 | 17:13 | 2

Nee, je bent een realist. Je zult altijd een check krijgen van de overheid, maar de koopkracht ervan zal zo zijn uitgehold dat je er niet van rond kunt komen.

OudeNederlander | 06-09-20 | 17:20

Toch maar es aan moestuin beginnen dan riek heb ik al gereedschap ook maar uitbreiden dan voor gezellige toekomst

oldskoolhollander | 06-09-20 | 17:24

Duidelijk artikel, de EU, de euro en de poging het behouden hiervan kost meer dan dat het (positief) oplevert.

Santoku | 06-09-20 | 17:13

Wat ik altijd erg jammer vind is dat dit soort verhalen interessant zijn maar er vervolgens niets mee gebeurd zover ik weet. De heren in Brussel lezen waarschijnlijk geenstijl niet en praten elkaar naar de mond. Het enige dat er nu wordt bereikt is dat de lezers van dit blog gefrustreerd/boos/verdrietig worden zonder dat het iets oplevert. In dit opzicht is het hetzelfde als de msm in mijn opinie maar wie ben ik?

the brush | 06-09-20 | 17:12 | 2

U bent de verweesde kiezer die zicht niet gehoord voelt. En met u zijn er velen, ook ik. Ik huiverde al bij het geblaat van S. Kaag, die PVV/FVD uitsluit, omdat 'zij door hun retoriek zichzelf hebben buitengesloten'. Het mens beseft niet(?) dat je daarmee ook een hele groep kiezers uitsluit, die dus wederom niet gehoord worden. Dáár word ik verdrietig van. Het huidige kiesstelsel is niet meer van deze tijd én zeker niet representatief voor de kiezer in het land. Die wordt samen met onwelgevallige meningen, kaltgestellt .

Geil Kippetje | 06-09-20 | 17:18

ik probeer ook een sponsorship van een antidepressiva fabrikant binnen te slepen

Sassen | 06-09-20 | 17:38

Heel artikel over Knot maar geen aandacht voor zijn rol bij de BIS, Financial Stability Board en jaarlijkse Bilderberg uitstapjes. Knap

HdJ | 06-09-20 | 17:12 | 2

3000 woorden dan... huidige lengte is al een stretch

Sassen | 06-09-20 | 17:39

Hdl. Nou nou. Kan het niet ietwat positiever. Voordat je iets afkraakt eerst bewijzen dat je beter kan.

Rest In Privacy | 06-09-20 | 18:12

Kwaadblog had een mooier naam geweest, want geld = kwaad van de wereld. Mijn suggestie voor het nieuwe plaatje zou een effen zwart vlak zijn.

De EU is een fascistenclub van enge mensen. Dat is zowel de oorzaak als het gevolg van hun omgang met het kwaad. Daar gaan wij goede mensen nog heel veel last van krijgen, bloeden inderdaad ook. Met verbazing gelezen dat dhr Sassen van Elsloo en ik het een keer ergens over eens zijn. Opvallend, wel.

Mensdier | 06-09-20 | 17:11

Er groeien hele generaties op met het idee onderdeel te zijn van de EU. Generaties die nooit grenzen hebben meegemaakt en wellicht ook steeds minder voeling zullen hebben met hun land (nationalisme brrr). Dat en de nodige selectieve nieuwsvoorziening (of propaganda) is voldoende voor meer meer meer EU. Stapje voor stapje. Iedere crisis weer een centimeter.

Rest In Privacy | 06-09-20 | 17:10 | 3
-weggejorist-
Pietneus | 06-09-20 | 17:31

@DIKKE_Tammo: binding van jongeren aan de EU bestaat voornamelijk uit vrij reizen. Er wordt nog niet voluit op EU propaganda ingezet.
En vergeet niet, USSR viel ook uit elkaar. Habsburgse Rijk etc. Niks is voor eeuwig en iedereen ziet dat de EU in deze vorm niet lang houdbaar is, gemeenschappelijke noemer is te klein. Teveel talen, geen gedeeld erleden, te grote cultuurverschillen etc.
Mbt nationalisme is Nederland nogal extreem en negatief tov pattriotisme. In Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje etc is de beleving van het eigen land veel positiever.

Bataafje | 06-09-20 | 19:11

Uitstekend stuk. Die Knot houdt een D66 verhaal. Hij is een ambtenaar die op de stoel van de politiek gaat zitten. VVD EN CDA hebben nauwelijks een visie hoe de problemen van de euro opgelost moeten worden. Aanmodderen. Overvallen worden door incidenten, problemen en crises. Niet gek dat de vierde macht in het gat springt om een visie te formuleren. Stem ze weg.

Rest In Privacy | 06-09-20 | 17:07

Zonder enig democratisch proces, zonder enige inspraak, worden we de federatie ingeduwd. "The ever closer union" uitspraak van Juncker, wordt in de EU bekokstoofd en uitgevoerd. En dat door mensen die in de 60-ger jaren van persoonlijke vrijheid, democratie, 'bottoms up' zijn opgegroeid. Om kotsmisselijk van te worden.

HoniSoit | 06-09-20 | 17:05

Knot verzwijgt het geit dat we bij de totstandkoming van de euro tien procent te goedkoop erin gerommeld zijn.

Zalm durfde niet te revalueren ten opzichte van de D-Mark. Door de veel te dure Duitse eenwording was de Nederlandse gulden zeker tien procent te goedkoop ten opzichte van de Mark.

Zo komen we al twintig jaar 10 procent van ons GDP per jaar tekort. Een permanente verarming. Komt nooit meer terug. Inmiddels zeventig miljard per jaar. 1.500 miljard cumulatief.

Niet de enige fouten die Zalm maakte. De toetreding van Italie en later Griekenland heeft hij ook laten passeren. Klaas Knot was een van zijn getalenteerde jonge ambtenaren, destijds.

Het zou Klaas Knot sieren wanneer hij het hele verhaal zou vertellen en niet blijven hangen in het idee van There Is No Alternative. Er komt onvermijdelijk een moment van afrekenen. In die zin is de opstelling van D66 voor het eerst eens principieel. Meer soevereiniteit opgeven, of anders....

Koaas Knot zou zich ook nog eens moeten verdiepen in het leerstuk van de Sunk Costs. Wat is goedkoper? Nu uitstappen en ons verlies nemen, of ergens in de toekomst de kosten van de sociale en economische puinhopen betalen die Italie, Frankrijk en Spanje hebben gecreeerd. Voor mij is het duidelijk.

Glasgow Argus | 06-09-20 | 17:01 | 2

Wij krijgen uiteindelijk de rekening, vroeger of later..

Wijze uit het Oosten | 06-09-20 | 17:04

Simpel. De euro is hoe dan ook onhoudbaar en gaat vroeg of laat ploffen. Hoe langer we er geld in stoppen hoe meer geld we in de tussentijd weggooien. En hoe langer het duurt voor hij ploft hoe groter de uitbarsting, net als bij een vulkaan. Gewoon uitstappen, verlies nemen en met een nieuwe gulden die wel van en voor ons is, door.

5611 | 06-09-20 | 17:15

Die EU als handelsblok was niet zo slecht; afstemming en handel, maar de Euro zonder politieke unie en deugdelijke democratie is een ramp in slow motion.

Harry.Langezwaal | 06-09-20 | 17:00 | 1

Europa dus. Handelen maar VRIJ handelen.

doskabouter | 06-09-20 | 17:02

Prima stuk en ik lees het elke weet met veel interesse. Als we niet stoppen met het doorduwen van nog meer EU zal het uiteindelijk eindigen in een oorlog tussen landen. Heel goed gezien. De bovenlaag in de EU zal ten koste van alles hun droom (lees vet betaalde baantjes) en onderdrukking willen blijven handhaven.

doskabouter | 06-09-20 | 17:00

Toevallig komt dit bericht in het nieuws in dezelfde week van de uitspraak van Sigrid Kaag (de vrouw van Anis al-Qaq, ex Hamas leider) dat er meer macht naar Brussel toe moet. Zo wordt de publieke opinie bespeelt.

Tuinhekje | 06-09-20 | 16:59

Politieke unie komt er hoe dan ook,alleen zal het een zooi worfen met die egotrippers zoals Frankrijk en Duitsland.
En dat zal de nodige ellende weer.brengen

Roger-Rabbit | 06-09-20 | 16:59

Soms lopen dingen gewoon niet zoals gedroomd. Aflossingsvrije hypotheken met beleggingspolissen zagen er zó geweldig uit. Aan het eind van de rit van 30 jaar, was je rijk en de restschuld van de hypotheek door de inflatie zo goed als verdampt. Het liep anders. Helemaal anders maar precies hetzelfde heeft de euro uitgepakt. Het gevolg van beiden is hetzelfde: U bent de LUL.

Leptob | 06-09-20 | 16:58

Volledig ingepakt, er bij willen horen (bij de grote jongens). Ten koste van alles. Foute daadkracht. Jehovagedrag.

Phantomas | 06-09-20 | 16:57 | 1

Lees vooral het laatste interview met Klaas. Klaas zal best heel deskundig zijn maar je ziet gewoon dat hij wordt gebruikt c.q. zich (graag) laat gebruiken door de zijn superieuren. Als je maar lang genoeg in een bepaalde groep verblijft ga je er naar praten en gedragen, want dat levert wat op.

Phantomas | 06-09-20 | 17:05

Dit toegang tot de Europese interne markt wordt altijd verheerlijkt. Daarom moeten we lid blijven van de EU. Draai je in een winkel een product om, staat er "Made in China". Zelfs een iPhone is ontworpen in de VS. gemaakt in Azië en de winst verdwijnt naar de bermuda-driehoek omdat er anders belasting betaald moet worden. België is eigenlijk de EU in het klein, twee jaar geen coalitie & regering, geld gaat van noord naar zuid en continu vechten ze elkaar de tent uit. Deze lotsverbondenheid staat innovatie en economische groei in de weg. Het is nu namelijk een hoofdelijke omslag feestje. Zo veel mogelijk zuipen en de sterkste schouders betalen de rekening maar. Terwijl wij ruzie maken over subsidies, staatsschulden en begrotingstekorten, hebben alle andere continenten een snellere economische groei. Gelukkig hebben wij nog politici die zeggen dat we moeten deugen, D66 stemmen voor referenda, Europa & onderwijs en het zonder de EU allemaal nog slechter was. Ik kan me een paar eeuwen zonder de EU herinneren waarin het niet zo slecht ging met EU tov de rest van de wereld, maar toch zou je het bijna geloven. Mocht ik ooit Europarlementariër worden, ben ik gelijk miljonair, wellicht verklaart dat de tunnelvisie uit Brussel.

Feynman | 06-09-20 | 16:56

Eris helemaal geen eenheid en saamhorigheid en solidariteit in Europa. Iedereen klooit zelf of in kleine verbanden maar wat aan. Net wat ze het beste uitkomt voor hun eigen belangen. De Fransen spannen de kroon. die denken nog steeds een wereldmacht te zijn. Militair en economisch. Nederland is zo ongeveer het stomste kindje van de klas. Zo een schlemiel die elke dag met nieuwe knikkers naar school komt en telkens aan het eind van de middag alweer blut is.

squadra | 06-09-20 | 16:56

*bellen blazen doet*
Mooi hè?
*belletjes knappen*
Dat is wat de EU straks ook gaat doen.

threeheadedmonkey | 06-09-20 | 16:56

Lex Hoogduin zou de juiste baas zou zijn van de DNB. Maar door politieke inmenging van (wie anders) Mark Rutte, is Lex Hoogduin een publieke nederlaag ondergaan ten faveure van de links progressieve EU-propagandist Klaas Knot.
Zelfs het NRC en de Volkskrant waren verbaasd en spraken over verraad en politieke inmening waar de onafhankelijkheid van DNB werd verloren. Het AD houdt het kort en gratis: www.ad.nl/economie/rutte-hield-persoo...
Klaas Knot presenteert zich de laatste jaren steeds agressiever Pro-EU. Uiteraard met invloed van ons geld. Leuk he, die cultuuromslag bij de DNB. Nog zo'n parelactie van Mark Rutte. Weg met hem! Hij zit er al veel te lang ons land te verkloten.

rectormagnificus | 06-09-20 | 16:55

Mondkopjes gaan nog eens groot worden

AnitaDik | 06-09-20 | 16:49 | 1

Ja, niet alleen over mond en neus maar ook over de ogen. Opdat wij niks zien.

Premier Trutte | 06-09-20 | 16:52

Wat met geld geldt is volgens een gezegde 'wie betaald bepaaalt.
Nou betaalt de gewone burger uiteindelijk via belasting en consumptie.
Maar bepalen doet hij niet. Ook niet via het stembiljet waar hij bovendien ook andere dingen moet meewegen, ook niet via referenda.
Ik stel dan ook een ander gezegde voor.
Wiet betaald, wordt gepaald.

Premier Trutte | 06-09-20 | 16:48 | 1

Wie betaalt, wordt bepaalt...
Hopelijk ben ik beter met rekenen dan met taal. Maar ik ben dan ook mijn hele leven aan het inburgeren wat niet mag van mijzelf.

Premier Trutte | 06-09-20 | 16:50

Prima column die de essentie blootlegt.
De blauwdrukken van Monnet en Schuman spoken nog altijd rond: een Europese Sovjet-Unie, op communistische leest geschoeid.
Laat u niets wijsmaken door EU-gezinde politici die pretenderen op te komen voor democratie en vrijheid. Juist deze beginselen zullen als eerste sneuvelen in de door hen zo gewenste Europese politieke unie.
Verpaupering en economische chaos is geen ongewenst resultaat van EU-faalbeleid, zoals vaak gedacht wordt. Het is een weeffout in het systeem die bewust gemaakt is. De onvermijdelijke problemen, de schuldencrisis en de gespannen verhouding tussen Noord en Zuid - het is allemaal oplosbaar, als we de politici en hun drang naar verdere integratie maar volgen. Want daar hebben ze gelijk in: als we bereid zijn, onze vrijheid en democratie op te geven, zal economische welvaart ons deel zijn.
Precies zoals Lenin, Stalin en Mao hun burgers beloofden.

Leipniz | 06-09-20 | 16:48

Knot is gewoon een verlengstuk van de EU-populisten, niets meer, niets minder. Het intact houden van de EU en de euro is het doel, dat heiligt alle middelen. Dagelijkse kost. Dagelijks zien we dat de boven ons gestelden ons een bepaalde richting in duwen die we niet willen. Zo lang de bevolking zo dom is om op de pro-EU partijen te stemmen zal dit doorgaan. Heb vooral niet de illusie dat dit gaat veranderen.

goedverstaander | 06-09-20 | 16:46

En ondertussen wil Kaag vol gas geven voor Europa.

Lucifer | 06-09-20 | 16:45 | 1

Dat rijmt dan wel weer op Hamas....

Ommezwaai | 06-09-20 | 17:35

Allemaal leuk die vermeende inkomsten die we zouden hebben vanwege de EU, als ik zie waar die inkomsten elk jaar aan worden uitgegeven zoals de massa immigratie, terrorisme bestrijding, IND, rechtszaken , boetes, huisvesten, zorg van al die immigranten.... dat zijn miljarden die elk jaar er extra bijkomen en waar geen Nederlander van profiteert maar overlast, criminaliteit, islamisering, onveiligheid of geen sociale woning door kan krijgen...

Hollandse_blauwe | 06-09-20 | 16:45

Erg leuk om dit aan een Duitser uit te leggen en dan af te sluiten met de opmerking dat ze met hun Vierde Rijk dit keer verder gekomen zijn, maar dat ze weer de schuld gaan krijgen en weer gaan betalen. Sterker nog, ze betalen nu al.

Frau Merkel | 06-09-20 | 16:45

Het ergste is dat rechts hier altijd voor heeft gewaarschuwd, tegen is en blijft en als het straks misgaat de schuld in de schoenen geschoven krijgt. Je kunt een hoop van links zeggen maar het is knap dat ze dat telkens weer lukt.

Lucifer | 06-09-20 | 16:44 | 3

Zalm was nou niet bepaald een linkse politicus te noemen.
Hij heeft zaken eigenhandig erdoor gedrukt als was hij een kleine dictator. Zijn gedrag van destijds, komt ons duur te staan.

Ommezwaai | 06-09-20 | 17:45

Het lukt ze omdat ze (bijna) alle media in handen hebben. En mensen geen zin hebben om zichzelf te onderwijzen in deze materie.

OudeNederlander | 06-09-20 | 18:02

@Ommezwaai. De VVD is alleen in naam een rechtse partij. Hun regeringsbeleid is immer links. Bovendien komt Zalm van de PvdA.

Lucifer | 06-09-20 | 21:13

Mensen als Klaas Knot leven ook maar in een bubbel. Die zijn het overzicht ook allang kwijt. Iedereen met een beetje boerenverstand weer dat die Euro geen houdbare kaart is, dat ie vroeg of laat zal klappen.

VanBukkem | 06-09-20 | 16:44 | 3

Niet omgekocht, hij maakt deel uit van het systeem. Hij wordt er rijk van en praat geforceerde onzin.

doskabouter | 06-09-20 | 16:59

Knot bracht voorzichtig wat iemand met een klein beetje verstand al wel weet. De euro is eindig. Zodra top eurofiel Rutte z'n hielen gelicht heeft, zal er hopelijk snel een eind aan deze onzin komen. Die miljarden die straks het land uitvliegen richting pensioenen en salarissen van nietsnutten in Zuid-Europa, blijven hopelijk dan in ons land. "Uit de EU stappen gaat Nederland miljarden kosten".
.
Kan iemand eens uitrekenen wat die hele EU ons inmiddels gekost heeft inclusief de invoering van de euro? Ik denk dat we gaan schrikken. Zoveel geld zal de EU ons nooit meer opleveren, vrees ik.

Ommezwaai | 06-09-20 | 17:34

Klaas Knot wordt binnenkort voorzitter van de Financial Stability Board - dus zoiets zul je alvast niet uit zijn mond horen.

bisbisbis | 06-09-20 | 19:58

Duidelijke uiteenzetting, Knot is net als vele politici ook omgekocht door Brussel.

Ray Skak | 06-09-20 | 16:39 | 2

Niet omgekocht, hij maakt deel uit van het systeem. Hij wordt er rijk van en praat geforceerde onzin. @redaktie: deze reactie hier boven was foudt

doskabouter | 06-09-20 | 17:01
-weggejorist-
jan99 | 06-09-20 | 16:35

100% mee eens, top stukje Alexander. Dank.

Potloodduwer | 06-09-20 | 16:34

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl