Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

Ingezonden: "It's the economy, stupid"

Zon. Zee. En een lijvige discussie over politieke economie in de panelen. Kom er maar in, reaguurder ZOMG

Beste redactie,

waarom weet ik alweer niet, maar ik heb een paar weken (niet voltijd, af en toe, ik heb ook nog gewoon werk) gewerkt aan het bijgevoegde stuk. Doe er mee wat je wil (als het geplaatst wordt, dan onder m'n reaguurdersnaam ZOMG).

Een paar dingen die misschien wel aardig zijn: ik verwijs naar cijfers over de economie van de VN, waarin het heel erg duidelijk is dat de welvaart in Nederland pas echt flink ging toenemen toen de slavernij al zo'n negentig jaar afgeschaft was: de Marshallhulp, wederopbouw van Duitsland en vooral de gasbel bij Slochteren hebben veel en veel meer betekend voor de algemene welvaart dan de koloniën. Dit geldt niet voor individuen uit de elite (die wel belangen in de koloniën hadden), maar de gewone man die nu voor vieze racist en slavenhouder wordt uitgemaakt door diezelfde elite.

Maar ja, feiten doen er tegenwoordig niet echt meer toe...

Wie het verkloot hebben voor ons volgens mij: Nieuw-Links van PvdA, Van Agt, Wiegel.

In ieder geval, doe er mee wat je wil, dan ga ik weer verder met het analyseren van de onderwijsplannen van D66. 

It's the economy, stupid!

We worden al de nodige weken/maanden in de MSM (en daarbuiten) overspoeld door termen die u het liefst nooit meer wilt horen. In een lang epistel betoogde Van Rossem laatst:

"En dat alles komt vooral van bovenaf, van een elite in de politiek, de media en de culturele sector, waar mensen in bewegen die platforms, bereik, een goed inkomen, subsidie en/of aanzien hebben, maar zichzelf toch onderdrukt wanen of tot slachtoffer bestempelen en die een rassenstrijd voeden, waar in werkelijkheid een klassenstrijd sluimert."

Ik denk dat hij hier een heel goed punt heeft: veel verschillen die worden toegeschreven aan racisme kunnen heel goed ook economisch verklaard worden. Dit speelde ook al langer door m'n hoofd en daarom ben ik dieper in de materie gedoken en heb mijn bevindingen hieronder opgeschreven. Of het klopt wat ik schrijf: geen idee, maar daar laat ik me niet door afleiden.

Onlangs las ik een artikel over hoe Gen Z in de VS hard geraakt zal worden door de huidige omstandigheden:

""The pandemic recession has thus thrust Gen Z, as a cohort, into a deep state of financial precarity. The effects are intergenerational." Their earnings will likely be depressed for, quite literally, the rest of their life."

Ik denk niet dat dit overdreven is. Ongeveer tien jaar geleden was ik in Tallinn (Estland) en de zwervers en alcoholisten op straat daar waren bijna zonder uitzondering dertigers en veertigers. De economie daar stortte na de val van de Sovjet-Unie in en werkloosheid was op z'n top rond 2000. De huidige zwervers stonden toen net aan het begin van hun loopbaan, maar er waren een stuk minder banen.

Nu het een stuk beter gaat het in Estland doet de jongere generatie het daar erg goed. Maar de pechvogels uit de generatie daarvoor (en dan vooral de Russischtalige minderheid) hebben het een stuk moeilijker en die gaan het waarschijnlijk niet veel beter krijgen: op de arbeidsmarkt moeten ze concurreren met jongeren en als werkgever is, hoewel het niet mag, de keuze dan vrij snel gemaakt. Gevolg: langdurige werkloosheid en oplopende armoede bij een specifieke onderklasse in het land.

Daarbij speelt, dat als je kijkt naar de economie van Estland, je ziet dat deze zichzelf heeft omgevormd tot een heel ander soort economie, waarvoor deze mensen niet zijn opgeleid. De Esten zetten nu in op diensten en vooral ICT: er zijn veel ICT- en Fintech-startups rond de universiteiten en iedereen wil de volgende Skype (grotendeels gemaakt in Estland) worden. De klappen zijn gevallen in de zware industrie en de maakindustrie, oftewel, daar waar je de lagere lonen typisch vindt. Het gevolg voor mensen die daar werk(t)en: minder verdiensten, minder vertrouwen, langdurige werkloosheid, enzovoort, waar ook hun nakomelingen nog last van kunnen hebben (lage verwachtingen, cynisme, geen geld voor opleidingen, enzovoort). Problemen (economisch of anders) kunnen zich opstapelen bij groepen die klappen krijgen, ongeacht wat de oorzaak voor die klappen is geweest (oorlog, economische crisis, en ja, ook slavernij), zeker als er geen buffer is om die klappen op te kunnen vangen.

Armoede kan zich opstapelen. Voor rijkdom geldt dit ook: de rijkste families in Florence zijn dat al zeshonderd jaar. Dus ja, ongelijkheid bestaat en kan (zeer) lang (generaties) blijven bestaan. Dat dit zou komen door 'institutioneel racisme' zoals her en der beweerd wordt vind ik een paar bruggen te ver: 'institutioneel klassisme' verklaart ook een hele hoop en door de hoofdoorzaak (lees: een tekort aan banen en mogelijkheden) aan te pakken kom je waarschijnlijk veel verder dan door standbeelden weg te halen, of straten te hernoemen.

De welvaart in Nederland kwam door het gas

Terug naar de Nederlandse situatie. Het is handig om er de historische cijfers bij te pakken. De VN heeft van alle huidige landen een overzicht van data, inzichtelijk gemaakt door het Gapminder-project. Dit project is opgericht door wijlen professor Hans Rosling uit Zweden, die met harde datafeiten over de wereld mythes en onwaarheden wilde bestrijden. Zijn book 'Factfulness' is een absolute aanrader.

De economische data van de wereld gaat terug tot ongeveer 1800, maar moet zoals vermeld op de website van Gapminder wel met een flinke korrel zout genomen worden, aangezien deze voor alle landen is omgerekend tot een enkele waarde, zodat landen met elkaar vergeleken kunnen worden. Het inkomensniveau van Nederland (afgezet tegen de levensverwachting) vind je hier. Om de grafiek goed te begrijpen moet je het concept van de inkomensniveau zoals gedefinieerd door Gapminder eerst even lezen

Als we naar de bubbels kijken (mijn vermoeden is overigens dat de data tot 1850 niet heel erg betrouwbaar is) dan kunnen we een paar dingen concluderen (in het achterhoofd houdende dat er twijfels zijn over de kwaliteit van de data): per hoofd van de bevolking is Nederland in de laatste 200 jaar altijd al rijk geweest ten opzichte van de rest van de wereld, maar eigenlijk was het de eerste 150 jaar daarvan voornamelijk kudt voor de gewone man (inkomensniveau 2). Tot aan de Tweede Wereldoorlog ging de welvaartsgroei helemaal niet hard en vlak voor de oorlog zat de gemiddelde persoon qua inkomen op ongeveer hetzelfde niveau als Midden-Amerika in 2019. De echte welvaartsgroei begon pas na het einde van de Tweede Wereldoorlog. De Marshallhulp en de heropbouw van de Duitse industrie na de oorlog zal in de eerste jaren hier een grote rol gespeeld hebben, maar ik wil nog op een andere factor wijzen die in de grafiek goed naar voren komt: de ontdekking van de gasbel bij Slochteren in 1959. Vooral het gas heeft Nederland (en de gemiddelde Nederlander) heel erg veel welvaart gebracht. "Indië verloren, rampspoed geboren"? Nee hoor, gewoon: "Gas d'r bi-j". De gasbel heeft zeer grote gevolgen voor Nederland gehad.

Op Vrij Links werd onlangs een boek besproken over hoe het beleid van Lubbers al veertig jaar schade doet aan Nederland. Hoewel het beleid van Lubbers geen pretje was, moeten we niet vergeten dat Lubbers een politieke erfenis had gekregen: de aardgasbaten uit wingewest Groningen zijn voor een aanzienlijk deel verbrast door de kabinetten onder leiding van Den Uyl en Van Agt, die het geld gebruikten voor het optuigen van een sociaal stelsel en allerlei andere maatschappelijke zaken (waaronder, toegegeven, ook goede infrastructuur). In feite hebben we gedaan wat we Zuid-Europa verwijten: lekker feesten en niet nadenken over morgen (alleen dan wel met ons eigen geld). Als we hetzelfde als Noorwegen hadden gedaan (de baten in een fonds stoppen), dan hadden we er nu mogelijk een stuk rooskleuriger voor gestaan. Een paar excessen die ik zelf heb gezien (maar niet direct van heb geprofiteerd): het eeuwige studeren, hoge studiefinanciering zonder tegenprestatie, hoge uitkeringen en subsidies, enzovoort. Nu worden de huidige studenten weer opgezadeld met hoge schulden, waardoor studeren voor sommige groepen (de onderklasse) weer verder buiten bereik is. Dit had niet hoeven te gebeuren.

Economen hebben dit fenomeen de 'Dutch Disease' genoemd. Voor de duidelijkheid: het waren niet alleen de babyboomers die het geld over de balk hebben gesmeten, maar ook de generatie daarvoor die op dat moment in het kabinet zaten (oftewel Marcel van Dam, Hans Wiegel, Dries van Agt, enz.). En bedankt.

De Hollandse Ziekte

Een gevolg van deze 'Hollandse Ziekte' is dat de dienstensector er flink van groeide en de 'vieze baantjes' niet meer in trek waren. Ook omdat de economie al flink aan het groeien was (in heel Noordwest-Europa) kwamen er meer gastarbeiders, eerst uit Europa, maar later werden er contracten afgesloten met Turkije en Marokko om arbeiders te werven (Den Uyl zegde deze in 1973 overigens weer op, maar tegen de verwachting gingen de mensen niet terug). De werkloosheid liep op, maar er was genoeg geld uit Groningen om dat te maskeren.

Door al dit extra geld werd Nederland veel meer een diensteneconomie. Ruilverkaveling en verregaande automatisering in de landbouw zorgden er voor dat er steeds minder mensen in de agrarische sector hoefden te werken, want je kon af met veel minder mensen. Bij de maakindustrie speelde er naast automatisering nog iets anders: de introductie van de gestandaardiseerde scheepscontainer zorgde ervoor dat transport niet langer de grootste kostenpost was, maar arbeid. Voorheen zaten fabrieken dichtbij de afzetmarkt vanwege de hoge transportkosten, maar toen die (per product) verwaarloosbaar werden, werden fabrieken verplaatst naar plekken waar arbeid goedkoper was, zoals China (voor heel veel) en Bangladesh (voor kleren). Gelukkig voor Nederland kon Rotterdam zich omvormen naar een zeer grote containerhaven, iets dat de voorheen drukke havens van Londen en Liverpool bijvoorbeeld niet lukte en wat daar voor grote armoede onder de (voormalige) havenarbeiders zorgde. Het verhaal achter de scheepscontainer is overigens fascinerend beschreven in het boek 'The Box'.

Het (grotendeels) wegvallen van transportkosten heeft er ook voor gezorgd dat toeleveringsketens zich steeds meer gespecialiseerd hebben om meer en goedkoper te kunnen produceren en flink op te schalen. Er zijn nog maar weinig bedrijven die alle productieprocessen in eigen handen hebben en op grote schaal opereren. Zoals Philips vroeger opereerde (namelijk alles zelf doen) zou tegenwoordig commerciële zelfmoord zijn. In plaats daarvan koop je componenten en halffabrikaten bij toeleveranciers en maak je een product. Het voordeel is veel en veel lagere kosten (niet zelf maken, geen voorraden) en sneller kunnen inspelen op vragen van de markt, het nadeel hebben we eerder dit jaar mogen ondervinden toen heel China op slot ging. De fabrieken die er in Nederland zijn worden steeds verder geautomatiseerd, wat leidt tot verlies van bepaalde banen. Hoewel automatisering tot meer banen kan leiden vereisen deze nieuwe banen vaak wel andere vaardigheden.

Voor de mensen aan de onderkant van de markt die niet met deze veranderingen mee kunnen blijven er steeds minder banen over en voor die banen ondervinden ze zowel opwaartse/zijwaartse druk (migranten, goedkopere arbeidskrachten uit MOE-landen, enzovoort) als neerwaartse druk: mensen met een hogere opleiding die geen baan kunnen krijgen op hun eigen niveau gaan onder hun niveau werken en dwingen zo degenen die ze vervangen om ook onder hun niveau te werken, enzovoort. Als je onderop zit kan je echter nergens heen. Dan zijn er ook nog andere factoren, zoals dat huren/kopen van een woning door de jaren heen flink duurder is geworden en kan je met een enkele kostwinner vaak niet meer rondkomen. Als je dan een baan hebt, dan word je soms ook nog gedwongen om als zzp'er in verkapte loondienst aan de slag te gaan. Leuker is het niet geworden.

Natuurlijk zijn er mensen die niet willen werken, niet met geld om kunnen gaan, alles op de pof kopen en vervolgens de Rabobank de schuld geven, maar ik zie dat eerder als uitzondering dan regel.

Hoe verder?

De politieke partijen hebben de bal flink laten vallen want dit probleem wordt elke paar jaar aangekaart in de media. Voor de meeste partijen staat 'de arbeider' niet (meer) centraal. Kijken we aan linkerzijde: GroenLinks komt voort uit de CPN, maar de enige blijvende invloed van Marx daar is het cultuurmarxisme. D66 is nooit een arbeiderspartij geweest, PvdD en CU evenmin. PvdA, de grootste arbeiderspartij, heeft in de jaren 70 eigenlijk al afscheid genomen van de gewone man en is na de overname door Nieuw Links een bureaucratenpartij geworden. Links lijkt de arbeider dus opgegeven te hebben (als ze al voor de arbeider op kwamen) en heeft zich vol op de identiteitspolitiek gestort. Stel je voor: je hebt moeite om een baan te vinden om je gezin eten te geven en je wordt verweten een vieze racist te zijn door klimaatdrammers die de ene vliegreis na de andere maken. Ik zou woest worden.

Aan de linkerzijde had ik mijn hoop (wat dit onderwerp betreft) gevestigd op SP, maar die slaan ook geen deuk in een pakje boter en hebben in de laatste tien jaar alleen maar zetels verloren. Oftewel: links is compleet de weg kwijt als het gaat om hun traditionele achterban. Dat zijn niet mijn woorden, maar die van Jan Marijnissen. In een interview uit 2018 legt hij de vinger op de zere plek (en luister het interview ook vanaf 15:45 over zijn afkeer van Antifa).

Dan aan de midden- en rechterzijde: VVD, SGP, CDA en 50Plus hebben 'de arbeider' nooit als doelgroep gehad. De meeste van deze partijen richten zich op namelijk op (groot)kapitaal, agrariërs en middenstand. Ook Forum voor Democratie richt zich expliciet op de middenstand en heeft, voor zover ik weet, geen economische plannen voor de lagere sociale klassen.

Blijft over: PVV. Ik denk dat Wilders c.s. het probleem en de doelgroep heel goed horen, maar ik denk niet dat ze de oplossing hebben (het verkiezingsprogramma is wat karig).

(Er is ook nog ergens DENK. Tja.)

Op dit moment zie ik geen een van de politieke partijen zich inzetten voor meer banen, althans niet op dit niveau. PvdA zegt dat ze er graag 100.000 banen willen creëren, maar zegt er expliciet bij dat dit in de publieke sector moet zijn (en raad eens waar PvdA nog steeds oppermachtig is). Dat gaat de onderkant niet helpen.

Sommige mensen denken dat een universeel basisinkomen de oplossing zou moeten zijn. Het universeel basisinkomen is iets dat intellectuelen (en Rutger Bregman) een erg spannend idee vinden, maar ik betwijfel dat het gaat werken om een aantal redenen: ten eerste denk ik dat je min of meer een gesloten systeem zou moet hebben en dat hebben we (nu) niet. In de EU kunnen burgers zich vestigen waar ze willen, met (na een tijd) volledige toegang tot de lokale sociale voorzieningen. Als je een UBI in gaat voeren, zonder dat de rest van Europa dat doet en dit inkomen is genoeg om van te kunnen leven (inclusief woonkosten), dan voorzie ik een aanzuigende werking en stort het systeem zeer snel in. Je kan dit op twee manieren ondervangen: grenzen dicht (wat de voorstanders van het basisinkomen juist niet willen) of door minder te geven (zoals bijvoorbeeld in Alaska, waar elke inwoner $1000-$2000 per jaar krijgt van de olieopbrengsten), maar dat is niet genoeg om van rond te komen en dan heb je dus alsnog die banen nodig. Ten tweede: er zijn genoeg mensen die met hun ziel onder hun arm zullen lopen als ze niet (hoeven te) werken. Die gaan echt niet opeens schilderen, literatuur schrijven, muziek maken of intersectioneel dansen. Nee, die willen gewoon lekker werken.

De Nederlandse goeroe van het basisinkomen herkauwde laatst weer wat van z'n argumenten over waarom het basisinkomen ingevoerd moet worden, maar de gegeven voorbeelden zijn zeer kleinschalige experimenten (kleine groepen werklozen of verslaafden die buiten bestaande zorg vallen en het als een laatste kans zagen) en in gesloten systemen (één land, met buitengrenzen, soms zonder goed sociaal stelsel). Deze kan je simpelweg niet vertalen naar Nederland binnen de EU.

Een andere oplossing die soms geopperd wordt: grenzen dicht. Ik denk dat dit absoluut geen haalbare kaart is: de EU verlaten betekent het onderhandelen over nieuwe verdragen met de EU. Nederland is een doorvoerland en de transportsector is belangrijk. Als de grenzen dicht gaan worden andere landen al snel aantrekkelijker. In Griekenland zouden ze meteen de sirtaki dansen, want daar zijn de Chinezen op dit moment al flink aan het investeren om een grote haven aan te leggen om het vervoer naar Europese markten met een paar dagen te kunnen verkorten. Als Rotterdam te lastig wordt (door grenzen), dan voorzie ik dat ze op termijn veel marktaandeel gaan verliezen. Onderdeel blijven van de Schengenzone kan natuurlijk wel, maar dan zit je nog steeds met de goedkope arbeid uit MOE.

Het verlaten van de EU heeft wel wat heel veel meer voeten in de aarde dan de meeste mensen denken. Volgens artikel 50 van het EU-verdrag duurt het maximaal twee jaar na kennisgeving, tenzij er unaniem gekozen wordt voor verlenging (zoals een paar keer is gebeurd bij Brexit). Maar stel dat we de dag na de verkiezingen artikel 50 in werking laten treden dan zou het heel goed kunnen dat het minstens drie jaar duurt voordat er een Nexit komt. Er is, behalve het EU-verdrag zelf nóg een verdrag waarmee Nederland in de EU verankerd is, namelijk het Benelux-verdrag. In 2012 is het nieuwe Benelux-verdrag, waar expliciet aan de EU gerefereerd wordt, ingegaan waar de opzeggingstermijn 3 jaar is. In de eerste tien jaar kan het verdrag helemaal niet opgezegd worden. Op z'n vroegst zou een Nexit in het meest (on)gunstige (afhankelijk van je mening over Nexit) pas vlak voor de verkiezingen van 2025 plaats kunnen vinden. Benelux (in de huidige vorm) zonder EU kan simpelweg niet. Ik wil overigens niet beweren dat de EU niet drastisch hervormd moet worden (integendeel).

Andere oplossingen moeten mogelijk zijn. Iets dat Trump heeft geprobeerd (en waar hij eigenlijk maar heel matig in is geslaagd) is het terug proberen te halen van maakindustrie naar de VS. Ik denk dat hij de complexiteit van toeleveringsketens zwaar heeft onderschat. Toch denk ik dat in Nederland (of desnoods Europa) het wel zou moeten kunnen werken en we ons daar hard voor moeten maken. Een groot voordeel is dat je het productieproces een stuk makkelijker kan controleren op onder andere het naleven van milieueisen en rechten van werknemers. Daarnaast zijn er genoeg dingen die we zelf net zo goed kunnen maken als, zeg, China, India, Bangladesh of Turkije (denk bij de laatste paar aan bijvoorbeeld kleding). Tenminste, als onze huidige maakindustrie niet al krakend ineen gaat storten. Als we ook oog hebben voor de simpelere banen en er een goede pr-campagne in Nederland ('Koopt Nederlandsche Waar') en in het buitenland ('If it ain't Dutch, it ain't much') tegenaan gooien, dan kan er veel moois gebeuren.

Overigens denk ik dat het (eventueel) terughalen van bedrijven of het overtuigen van bedrijven om naar Nederland te komen veel meer een nationale zaak moet worden. Op dit moment gebeurt dat op het niveau van de gemeente (!), met soms desastreuse gevolgen, zoals in de Wieringermeerpolder, waar een wethouder (VVD) namens de gemeente onderhandelingen ging voeren met gehaaide juristen van Microsoft en Google en die waarschijnlijk aan alle kanten flink genaaid zijn (behalve dan misschien wat 'vrindjes'). Er was blijkbaar wel wat ondersteuning uit Den Haag, maar als je daar een paar keiharde kleautzakken op had gezet, dan had daar een veel betere deal uit kunnen komen.

Samengevat: banen maken door de maakindustrie terug te halen en/of te stimuleren, met goed onderbouwd centraal beleid. Ik zeg: laten we er een vijfjarenplan van maken. Als we het goed aanpakken en met veel enthousiasme uitvoeren, dan kan het zelfs in vier jaar.

lol

Reaguursels

Inloggen

Zolang er mensen zijn die 100 miljard prive vermogen hebben, zal er weinig veranderen. De ontelbare miljarden en miljarden die weggesluisd worden uit de economie door allerlei financiële constructies welke eindigen bij enkele vermogende families. Mega grote moederbedrijven die alles opkopen, alle nieuwe technologiën, alle nieuwe verdienmodellen, ze kopen alles op. Hierdoor verdwijnen vrijwel altijd banen. Multinationals die nauwelijks belasting betalen. Multimiljardairs die nauwelijks belasting betalen. Multinationals die worden 'gered' met gemeenschapsgeld vanwege wanbeleid. Exorbitante beloningen. Talloze managementlagen die niets toevoegen. Een verrot financieel systeem dat geld als het ware uit de economie trechtert. Massa-immigratie, geldslurpende megalomane projecten. Het gedrocht wat men de EU noemt, waarin men verschillende economieën en culturen tot één wil vormen, op kosten van Noord Europa. Nee, het probleem ligt simpelweg bij de 'Elite'.
We hebben het uiteindelijk over geld wat niet eens zou horen te bestaan. Maar omdat alles naar boven vloeit, moet de onderkant bijgevuld worden. Grootste pyramidespel ooit... Minimumlonen overal omhoog, bonusuitkeringen afschaffen, geen winstuikeringen meer voor de bestuurders/aandeelhouders, bedrijven mogen maximaal zo groot worden, privé personen mogen maximaal XXX privé vermogen bezitten. Een paar simpele voorbeelden.

DaDutch | 08-08-20 | 16:50

De semi-onmogelijkheid van een Nexit is natuurlijk een beetje onnozel. Als de EU ons iets heeft laten zien is dat we haar 'regels' niet al te serieus moeten nemen. Al bij de oprichting overtrad de EU per direct haar eigen regels. En recent is ook het verbod op een transferunie gebroken. Geheel in EU-traditie zijn verdragen dus te breken als ze niet meer uit komen. Dus die Nexit is veel haalbaarder dan gesuggereerd. Het is gewoon een kwestie van kiezersmandaat en dan gewoon doen. Dan kan nog zo lang de feitelijke soevereiniteit bij de Nederlandse natiestaat ligt. Om die reden wil Brussel die overdracht van soevereiniteit ook zo graag, daarna is er geen weg meer terug (behalve met geweld).

Joostmochtnietsweten | 08-08-20 | 12:54

Pak het onderwijs eerst aan; zorg weer voor een LTS, waar mensen die liever met handen dan hoofd werken terecht kunnen voor een opleidng als b.v. loodgieter of tegelzetter. Daar zit werk genoeg. Ga de zorg aantrekkelijker maken door beter te betalen - haal dat geld weg bij de totaal onnodige midden-managementlaag. Dat zijn banen voor wat nu als onderklasse gezien kan worden. Op deze manier kunnen deze mensen toch een eerlijke boterham verdienen. Wat de woningmarkt betreft: huizen mogen alleen verkocht worden aan mensen die er zelf gaan wonen, niet aan speculanten. Sorry, prins Bril, maar niet heus. In Denemarken doet men dit al jarenlang, en dat houdt de huizenprijzen op een realistischer niveau, waardoor de gewone man of vrouw wellicht een huis kan kopen. Stoppen met import van gelukzoekers, deze mensen leveren geen bijdrage, dus hebben hier niks te maken. Daar moeten we een fikse ruzie met de EU-bureaucraten voor overhebben. Hongarije en Tsjechië komen er ook mee weg, net als Polen. Geen miljoenen meer naar flutprojecten die voor cultuur door moeten gaan, maar vooral talentloze allochtonen en vriendjes van de cultuurkamer van een goed inkomen moet voorzien. Dat is toch een goed partijprogramma? Geert, bel me!

Toos Bevergeil | 08-08-20 | 12:33
-weggejorist-
Amoebes | 08-08-20 | 11:53 | 1

" Of het klopt wat ik schrijf: geen idee, maar daar laat ik me niet door afleiden."

Het is wel het eerste wat een verstandige auteur doet, bedenken of het echt allemaal wel klopt. Maar goed, we zijn al gewaarschuwd dat we het vooral niet serieus moeten nemen en het eigenlijk vermaak is!

De gasbaten als voornaamste oorzaak zien van welvaart is ongefundeerd. Er is een veel breder, beter gedocumenteerd patroon over Nederlandse efficiëntieverbetering en benutting van resources. Over de hele linie. Ook de investeringen in infrastructuur en politieke houding worp z'n vruchten af.

Neergang heeft meer te maken met opkomst van alternatieven en stagnatie van verbeteringen. Daarom zet de overheid steeds meer in op die "innovatie" in bepaalde sectoren. Maar de vraag is of dit een weg omhoog is.

Productie terughalen naar Nederland zal eenvoudig de prijzen verhogen door de relatief "dure" infrastructuur en sociale voorzieningen hier. Dat kan alleen als je welvaartsniveau (of hoe dat ervaren wordt) laat schieten. Of grotere ongelijkheden toelaat binnen het land (de weg die het VK opgaat).

Welvaart kun je in stand houden door meer te werken met de landen in de lift, waar het grootste kapitaal zit. Als dat niet de VS is kijk dan maar verder. Maar dit kan alleen als EU en NAVO verbanden herzien worden. Een catch 22! Maar het zijn niet buitenlandse mogendheden die hier verdeeldheid zaaien. Het is de geopolitieke werkelijkheid dat deze verbonden tot armoede gaat leiden.

Vasthouden aan oude verbonden staat gelijk een nieuwe wereldoorlog.

GeenAccount | 08-08-20 | 11:50 | 1

Die ene zin was niet zo'n goede zet van ZOMG, maar doelde vooral op het feit dat sommige dingen niet 100% bewijsbaar zijn. Nooit, door niemand. Verder is het stuk goed onderbouwd, met bronvermelding.

Gas is niet de enige factor, klopt, maar wel een hele belangrijke. Zelfs onze winstgevende kassenbouw draait op gas. Elk economisch plan heeft voor- en na- delen, en economie is sowieso geen exacte wetenschap van 1+1=2.
Maar in grote lijnen kunnen we wel zien dat een te grote overheid funest is; net als te hoge belastingen; te open grenzen; een euro samen met Griekenland en Italië; ECB rente- en inflatie- beleid; etc.

Het stuk gaat echter vooral over de onderwaardering van "makers", ten opzichte van dure blabla beroepen. Een mooi voorbeeld daarvan is het geven van een coronabonus aan de managementslaag van het Zaans Medisch Centrum, vandaag in het nieuws. Die keihard werkende onderkant wordt niet slecht betaald omdat ze gemist kunnen worden, maar omdat de politiek de voorkeur geeft aan dikke en corrupte managementslagen. Want banenmachines.

En dat is echt een groot probleem, deels omdat dat onze zorgkosten en dus onze belastingen omhoog drijft. Maar ook omdat dat een onderklasse creëert, waarvan sommigen vatbaar zijn voor radicale ideeën.

Dandruff | 08-08-20 | 12:28

Goed stuk.
Inderdaad; slavenhandel en kolonialisme hebben niet tot nauwelijks bijgedragen aan onze welvaart. En dat is logisch. De hele wereld deed eeuwenlang aan slavernij en kolonialisme, zonder dat het plebs daar beter van werd. In grote delen van Afrika wordt slavernij nog steeds gedoogd, maar aan de welvaart in die landen is dat niet te merken. De grootste slavenjagers uit de geschiedenis, de Arabieren, hadden niks tot bleek dat ze per ongeluk op een enorme plas olie woonden.
Als er al een verband tussen slavernij en welvaart is, ligt dat eerder andersom; als een variant op de wet van de remmende voorsprong. Slavernij creëert een elite die dom en lui is, en feitelijks niks toevoegt aan een economie. Daar tegenover staan mensen die keihard moeten werken zonder daar iets van terug te zien. Die geen tijd hebben om na te denken over betere productieprocessen, als ze die al ter sprake mogen brengen.

Echte welvaart ontstond in het Westen door een combinatie van vrijheid en veiligheid. De vrijheid om een studie of beroep te kiezen dat je goed ligt; om te kiezen tussen loondienst of een eigen zaak; van werkgever te veranderen etc. In die sfeer worden uitvindingen gedaan, stijgen lonen en denken werknemers en werkgevers na over verbeteringen aan producten of in productieprocessen.
En veiligheid; de garantie dat jouw verdiensten niet worden afgeroomd door criminelen, corrupte ambtenaren of een spilzieke overheid. Betrouwbare instanties die jouw rechten en bezittingen beschermen tegen kwaadwillenden. Investeren in de toekomst doe je alleen als je weet dat je daar ook zelf de vruchten van plukt.
Zo verkreeg het Westen ooit haar welvaart.
Het afnemen van vrijheid en veiligheid gaat het Westen armoede brengen.

En zo komen we bij de EU. Heel West Europa kampt met een aantal enorme crises, die worden "bestreden" door snel groeiende overheden die ons onze vrijheden en onze veiligheid afnemen. Ziet u het probleem al opdoemen?
En hoewel ik belastingbetalers geenszins wil vergelijken met echte slaven, zie ik wel een parallel; een domme en luie elite, die niks toevoegt aan een economie. Tegenover mensen die keihard moeten werken voor hun geld, ruim 50% belasting betalen en al hun spaargelden zien verdampen door ECB rente- en inflatie- beleid. Criminaliteit wordt nauwelijks bestreden, en de overheid zelf is volstrekt onbetrouwbaar geworden. Er worden steeds meer belastingen, taxen en onzinboetes bedacht (en verhoogd) om parasitair levende idioten zoals Akwasie en Wekker miljoenen toe te kunnen blijven schuiven. Mensen die niks kunnen, niks weten en niks willen leren; en dus niks toevoegen aan onze economie.

Dat probleem speelt lokaal en nationaal, maar zeker ook op EU-niveau. EU-laaf Timmerfrans wil 200 miljard uitgeven aan een "greendeal" die niet het milieu, maar zijn portemonnee moet spekken.
De meeste Westerse landen maken er momenteel een bende van, en de EU is daarvan de overtreffende trap; een extra bestuurslaag met nòg meer gratis-geld-van-anderen te besteden.

De EU is dus een deel van het probleem. Dat een Nexit niet eenvoudig zal zijn klopt, maar we kunnen ook niet eeuwig ons inkomen via Zuid Europa naar Duitse banken blijven schuiven.
En dat de EU inmiddels vrij openlijk streeft naar een totaalverbod op vrijheid en veiligheid gaat onze welvaart meer schade toebrengen dan alle andere EU-blunders bij elkaar opgeteld. En dat zijn er nogal wat; Mark en Drachme in één euro; ECB rente- en inflatie- beleid; stelselmatig belonen van wanbeleid middels EU-noodfondsen; open binnen- en buiten- grenzen; dictaturen als Turkije belonen voor het stimuleren van onbeperkte massa-immigratie; etc.

Dandruff | 08-08-20 | 11:40

Het opnieuw opbouwen van een maakindustrie is een prima plan, alleen zal dat minder banen opleveren dan gehoopt. De winst daarin zit in verregaande automatisering en robotisering om de arbeidskosten te drukken. Dat is helemaal niet erg, maar het aantal banen blijft beperkt.

Het is ook helemaal geen probleem om een grote dienstensector te hebben. Dat wordt het toch wel. We doen nou eenmaal graag dingen samen. We moeten het dan wel hebben over de herverdeling van de middelen. Het salaris plat gezegd.

Waar we heel actief mee aan de gang moeten is onze verzorgingsstaat beperken tot onszelf. Tenminste virtueel de grenzen sluiten. Dat is een keiharde voorwaarde om de onderklasse weer mee te laten doen.

Zolang er toestroom van economische migranten is kan de onderklasse nooit zichzelf verheffen. Bizar, maar juist links zou keihard tegen open grenzen moeten zijn.

Volgens mij kan dat ook binnen EU verband. Kijk wat er gebeurde tijdens Corona met de landsgrenzen. Waarom zou dat niet kunnen buiten Coronatijd?

van heinde en verre | 08-08-20 | 11:26

Over die aardgasbaten. Ik denk dat de zaak wat dat aangaat genuanceerder ligt, Slochteren is in 1959 ontdekt Ekofisk in Noorwegen in 1969.
In '59 was 'alles' nog nucleair, de zorg was dat de wereld binnen afzienbare tijd vol zou staan kerncentrales en het aardgas niets meer waard zou zijn.
'69 daarentegen was een andere wereld; anti kernbeweging was goed op gang gekomen en je moet ook rekenen dat er tussen exploratie en productie een aantal jaren zit. Tegen de tijd dat dat sprotje daar in Noorwegen op gang begon te komen kregen we 1973 (oliecrisis). Ik denk dat dat het belang van eigen olie- en gasvoorraden goed op de kaart heeft gezet. Nederland produceerde toen al dik 10 jaar aardgas met gemaakte afspraken.

Uiteraard slechte beslissingen in Nederland, maar ook voor een deel een speling van het lot.

En idd dat olie&gas fonds in Noorwegen bulkt van het geld, alleen moet je er rekening mee houden dat de kosten om te produceren in Noorwegen (OPEX) vele malen hoger liggen dan in bijvoorbeeld Nederland. De olie en gasprijzen zijn op dit moment zo laag dat er al een aantal maatschappijen zijn die gestopt zijn met produceren omdat het niet meer rendabel is. Daar komt bij dat er grote concurrentie is van de renewables. Ik denk dat als het huidige scenario langdurig aanhoudt, wat de verwachting is; ook in Noorwegen de zaak goed onder druk zal komen te staan. Ze gaan het uiteraard wel langer volhouden.

Dus of Nederland het nu slecht gedaan heeft met het aardgas wil ik in het midden laten, bij ons is het in ieder geval voor een groot deel verkocht, op dit moment loopt Noorwegen het risico dat ze langdurig moeten produceren tegen te lage prijzen en te hoge OPEX dan is zo'n bak geld, zeker met de standaard daar relatief. Ze bulken van olie en gas alleen levert het niks op en het zou mij persoonlijk niks verbazen als er daar op termijn geld bij moet.

JdelaT | 08-08-20 | 10:44

Jaren geleden al gezegd dat dit een klassenstrijd is. Niets nieuws onder de zon.

Kim-Jung-Un | 08-08-20 | 10:28 | 2

Ook lekker onderbouwd, Oen.

kaasfondue | 08-08-20 | 11:15

@kaasfondue | 08-08-20 | 11:15: Zie comments uit verleden voor onderbouwing :P Maar irriteert me een beetje,ik zie wel vaker dingen terugkomen , ook bij van Rossem,die ik eerst neer heb gepend .

Kim-Jung-Un | 08-08-20 | 11:20

Damn, longread. Maar sterk stuk, ZOMG

Guust Kadaver | 08-08-20 | 09:41

Het stuk simpel samengevat: meer werk voor de "onderkant". Ik zou zeggen: begin eens met een beleid van minder "onderkant". Dus geen aanzuigende werking van gratis geld etc. en AZC's volplempen met toekomstige kanslozen. Zo maar een voorbeeld; Somaliërs ca. 70 % al jaren structureel in de bijstand.

PieterPassant | 08-08-20 | 08:16 | 3

Er zal altijd een onderkant zijn, en de economie zal meebewegen. Geldt ook voor Bregman's natte droom: als iedereen ineens gratis geld krijgt is zullen de mensen die alleen dat gratis geld hebben en geen 2e inkomstenbron de nieuwe onderkant vormen en toeslagen nodig hebben voor hun basisbehoeften zoals wonen, eten en mobiliteit. De prijzen daarvan zullen namelijk ineens (nog meer dan nu) stijgen. De enige winnaars zullen de uitbaters daarvan (hoi prins bril!) zijn. Wel weer een mooie groep om in een nieuw boek tegen te ageren Rutger.

Caveman48 | 08-08-20 | 08:42

En het is nog tyfus volk ook

geenhakbar | 08-08-20 | 10:08

JAaaaa, maar meer mensen = goed voor de economie, ook al zijn het kanslozen. Ik zeg : immigratiestop en gratis kinderopvang voor ouders die beiden werken, ongeacht hoeveel ze verdienen. En een belastingvoordeel bij het derde , etc.. net zoals in België.

Kim-Jung-Un | 08-08-20 | 10:25

Dat van de welvaart klopt als een bus, tot WOII een arm landje. Weet niet of maakindustrie een oplossing is, hebben we niet echt de mensen meer voor. Een alternatieve benadering zou kunnen zijn om de bevolking drastisch te gaan reduceren, tot een miljoen of tien. Iedereen die de laatste veertig jaar gearriveerd is een terugkeerpremie geven en de grenzen potdicht gaan houden. Daarna even helemaal geen Corona maatregelen voor de verjonging. Is even doorbijten, maar dan hebben we weer een land a la Denemarken

Rest In Privacy | 08-08-20 | 06:58 | 4

@Doctor Honoris Causa | 08-08-20 | 07:54: Of misschien heette hij wel Duitse Herder bedenk ik me nu.

Doctor Honoris Causa | 08-08-20 | 07:54

@Doctor Honoris Causa | 08-08-20 | 07:54: Duitse Herder heeft zich verzoend met het leven in Denemarken.

B. Randnetel | 08-08-20 | 08:11

Vergeet de invloed van die meneer met dat rare snorretje niet. Die heeft meer betekend voor de positie van de arbeider dan welke linkse drol dan ook ooit zal toegeven. Lopende band medewerkers kun je overigens makkelijk vinden onder het zogenaamde hoogopgeleide volk, in het bijzonder de zogenaamde alfa's - die hersenloze paupers kunnen namelijk helemaal niks en als je ze de keuze van een uitkering afneemt zullen ze wel moeten.

Pierre Tombal | 08-08-20 | 11:05
▼ 1 antwoord verborgen

We zouden natuurlijk eens kunnen beginnen om eindelijk op te houden met het jaarlijks naar binnen halen van hele hordes mensen die tot de groep behoren waarover de inzender van dit stuk zich zorgen maakt.
Overigens heeft die groep het, met een uitkering, gratis goede medische zorg, kinderbijslag en bijzondere bijstand, nog altijd beter dan de groep net erboven die het hoofd maar net boven water kunnen houden. Niet werken loont in Nederland. En dat verklaart natuurlijk weer waarom men vanuit allerlei landen en (achterlijke) culturen, zo graag hierheen komt om betaald een leven lang vakantie te vieren.

benjeallanggek | 08-08-20 | 06:30 | 2

Ik zou het willen omdraaien: werken loont niet in NL. Zodra mensen met relatief lage inkomens meer gaan werken/verdienen verliezen ze hun toeslagen, waardoor ze moeilijk uit deze positie komen

Diederik_Ezel | 08-08-20 | 10:25

@Diederik_Ezel | 08-08-20 | 10:25: Daarom moeten we ook van dat toeslagencircus af, want het zou nu toch wel duidelijk moeten zijn dat als je het geld onder een steeds grotere groep aan de onderzijde van de maatschappij verdeelt dit uitsluitend meer armoede oplevert.

Pierre Tombal | 08-08-20 | 10:54

Wat grappig dat je melding maakt van Alaska. Het was de Republiekeinse gouvernante Sarah Palin die dat bedongen heeft. Oliemaatschappijen aasden op de Alaskaanse olie, Sarah wilde dat alleen toestaan als de inwoners van Alaska er van zouden profiteren.
Dat is nog eens een politica die opkomt voor 'haar' volk.

a9b2b1 | 08-08-20 | 06:28

De moderne Nederlandse welvaart komt van wetenschap en technologie, niet van het slavernijverleden.
Wat produceerden die slaven toen? Tabak, suiker (waar rum van gemaakt werd) en katoen. Van tabak krijg je longkanker, van suiker een slecht gebit (in de 19e eeuw gingen mensen regelmatig dood door een slecht gebit) en rum beschadigt je lever en je hersenen. Blijft over katoen, en dat was een forse concurrent voor de wol van de Britse schapenhouders.
Sommige mensen zullen er rijk van geworden zijn, maar het zal weinig effect gehad hebben op de economie van Nederland op de lange termijn, omdat het grotendeels slechts ging om ongezonde luxe consumptiegoederen.

petersteenkamp | 08-08-20 | 04:19 | 1

Koffie, thee, cacao en kruiden niet te vergeten. Overigens werd er hier gewoon in Nederland op grote schaal tabak gekweekt.

Halal gehaktbal | 08-08-20 | 10:05

Wat dit artikel mist: onderscheid maken tussen immigratie uit andere Europese landen en immigratie uit de derde wereld. De laatste is in de praktijk problematischer dan de eerste:
68,9% Somaliers in de bijstand, tegen 2,1% van de Polen:
www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2015/31/zeven...

petersteenkamp | 08-08-20 | 04:11 | 1

En dat terwijl beide groepen even goed hun best hebben gedaan op de Nederlandse les.

Peerkeoud | 08-08-20 | 10:09

Al die warmte overal hakt er ook in, en dan nog laat de economie nog even doen.
Klein opstekertje dan. Een beetje mijn terrein: De 2 grootste bloemenveilingen ter wereld staan allebei in Nederland. Wat tevens ook het grootste handelsgebouw is ter wereld. Staat dus niet in China, Japan Duitsland of de VS, nee in dit piepkleine landje. Dus wie kan er hier handel drijven in deze wereld? En wie vragen ze om dijken dan wel andere technische zaken om het water in bedwang te houden? Zo zijn er wel meer sectoren waarin we uitblinken... Het is niet de politiek of ambtenaren die banen creëren. Op zijn beste maken ze niet alles kapot waar slimme doorzetters mee bezig zijn. Maakindustrie doet er ook niet toe als arbeidsintensief werk. Als wij maar de machines maken die wereldwijd verkocht worden. High tech. Bijvoorbeeld ASML. Dan heb je weer de ambtenaren met subsidies om klimaatverandering te bestrijden...... De idiote windhandel... Rustig, het is veel te warm om je druk te maken. Doe gewoon waar je talent voor hebt en de rest komt vanzelf wil ik zeggen. En een beetje inzet om wat te bereiken in je leven. Maar laat je leven of je levenswerk niet kapot maken door vreselijke ambtenaren en de politiek met altijd weer nieuwe regeltjes die ze zelf niet eens begrijpen. Hou zelf zoveel mogelijk de touwtjes in handen. Daarom ben ik ook nooit zo dol op de EU geweest. Baas in eigen land want zelf kunnen we het ook. Kijk naar de landen in Europa die niet bij de EU horen..

dijkbewaker | 08-08-20 | 01:29 | 1

Die bloemenhandel wordt binnen 10 jaar mee afgerekend. Ambtenaren en politici maken meer kapot dan slimme mensen in slimme bedrijven bij elkaar kunnen bedenken.

5611 | 08-08-20 | 01:37

Het kabinet Den Uyl heeft alle aardgasbaten verbrast, in één kabinet, van vier jaar .... toen gestopt met lezen. Ja, Van Agt wordt ook genoemd...
Het kutte is Rutte: eindeloze slechte kabinet bewezen door talloze schandalen. Maar dat wordt weer niet benoemd. Slecht stuk.

Analia von Solmsch | 08-08-20 | 01:10 | 1

Rutte is kut, ben ik het zeer mee eens, maar het stuk kijkt naar de geschiedenis en de opties die we nu hebben. Dat doet de schrijver erg goed. Combineer dit met het stuk van van Rossum enkele dagen terug en je hebt een manifest waarmee je aan de gang kunt.
Dan denk ik dat dat op basis van de PVV moet, waar een paar talenten als Omzicht, Hiddema, Nanninga, van Raak instappen. De partij ombouwen naar een volwaardige partij met de nodige interne systemen ipv.. alleen heerserij, wel met de nodige handrem (commissie van 5 wijzen).
Dan kunnen we Nederland veranderen, grenzen dicht, druk op de EU om te veranderen, veligheid, maakindustrie, wetenschap, uniek positie en samenwerking uitbouwen, islam achter dupe huisdeur ipv op straat, (net als andere religies), tuig aanpakken, ruifvreetbaantjes verbieden. Enzv.

Ray Skak | 08-08-20 | 08:24

Eindelijk eens een idee, een richting van een mogelijke oplossing.

Den haag en brussel houden nog vast aan de modern monetary theory waarbij je onbeperkt geld kan bijdrukken zolang je maar spullen kan kopen. Zoals voorspeld is nu wel zichtbaar dat deze falende aanname leidt tot asset inflatie en naar verwachting de nu ook opvolgende consumptieinflatie.

De brusselse en haagse bureaucraten vergeten dat een economie ook waarde moet toevoegen als er geen grondstoffen voorraad te verkopen is. Zij willen hier niet van weten omdat het negeren van de “waarde toevoegings noodzaak” als gevolg heeft dat je onbeperkt de belastingdruk kan opvoeren. Rutte heeft dit ook gedaan, de burger koopkrachttechnisch verarmt om de staatskas op orde te houden. Dit is een foute strategie.

Landen die voor fondsen hebben gezorg zoals noorwegen, maar ook italië met zijn goud bijvoorbeeld, zullen het op de langere termijn beter doen dan de landen die geinvesteerd hebben in vorderingen in euro’s op andere eu landen.

Nederland loopt een hoog risico door het brusselse economische beleid te volgen. Een Nexit is niet gewenst, wel een protectie van nederlandse assets en financiele belangen binnen de Eu. Eu belastingen zijn killing voor Nederland.

Zoals gezegd , de Pvv te mager, links te comfortabel in eigen bubbel, het zal dus uiteindelijk van Vvd, Cda en FvD moeten komen om nederland overeind te houden binnen het non beleid van Brussel. Rutte’s gedrag inzake het Eu noodfonds is een slecht voorteken......

Tee Of Cup | 08-08-20 | 00:15 | 2

Tuurlijk jonguh, oude wijn in oude zakken. Ik hoor dit gezemel nu al een jaar of 40 en zie al een jaar of 40 stapje bij stapje niet alleen de onderklasse maar ook de middenklasse gedegradeerd worden tot precariaat. En jij wil die clubjes die daar voor verantwoordelijk zijn nog even de vrije teugel geven.
Man o man, is het masochisme het electoraat aangeboren?

Zapata10 | 08-08-20 | 00:44

@Zapata10 | 08-08-20 | 00:44: idd, zolang het volk nog braaf elke belasting verhoging, en zometeen de verkapte Eu btw (plastic tax = alles is pastic = is dus gewoon een luxury tax) , accepteert kan de overheid gewoon verder gaan met de bevolking verarmen.

Dit stopt alleen als het volk weigert dit beleid verder te accepteren....

Tee Of Cup | 08-08-20 | 08:14

Is er ook een samenvatting, liefst in PDF.

Kane | 07-08-20 | 22:52 | 2

Kopieer van mij maar even het uittreksel. Gevonden in de schoolbieb.

Lorejas | 07-08-20 | 22:54

Overigens prima stuk.

Lorejas | 07-08-20 | 22:57

Zit al een tijdje te wachten op de gevolgen van het stopzetten van de gaswinning.( daarmee kregen we de begroting altijd mooi rond )
KLM-motor is stilgevallen en gecrasht.
Rotterdamse haven is niet meer de grootste en zal in de toekomst in betekenis afnemen.
Nieuwe generatie ‘hoogopgeleiden’ zijn verwende kindertjes.
Immigratie wil maar geen verdienmodel worden.
Etcetera.
We moesten maar eens wat trotser zijn op d’n boerrr.

Ambiorix | 07-08-20 | 22:27 | 2

Goede analyse maar trots brengt teveel vrijblijvendheid, we moeten investeren in biotech en andere high tech maak industrie om te overleven. De boeren moeten een diervriendelijke en plant effiecente stategy invoeren om de beste te zijn. Dat is de wedstrijd en geen achterhoede gevecht om respect en aandacht

Rest In Privacy | 08-08-20 | 01:12

@Roorda van Eyssinga | 08-08-20 | 01:12: gelul van een veganistische wortelknager. (?)
De NL boeren behoren al tot de efficientste van de wereld. In plaats van ze hier de nek om te draaien, zou er een verdienmodel ontwikkeld moeten worden om die kennis en efficiency elders op een hoger niveau te tillen.
De wereld meer te vreten, de lucht overál een stukje schoner en wij als land een beetje meer geld voor onze moeite.
De problemen van de rest van de wereld híer met beknellende regelgeving proberen op te lossen is je reinste kolder in de polder.

CynicalBastard | 08-08-20 | 10:18

Ik denk dat we o.a., moeten inzetten op een Deltaplan voor de woningmarkt. Redelijk arbeidsintensief en een redelijk groot multiplier -effect. Op het zelfde moment moeten we de waanzinnige milieu-eisen loslaten, zowel bouwtechnisch als planologisch. Deze eisen maken de woningnood alleen maar groter en nieuwbouw van woningen ongeveer 100% duurder dan noodzakelijk. De Rijksoverheid moet hierin het voortouw nemen: heel veel percelen opkopen (alleenrecht) en deze met nood/spoedprocedures versneld bouwijp maken. Fuck you gemeenten en linkse religieuzen. Juist de waanzin op de woningmarkt leidt tot een tweedeling van haves en haves not. Woningbezit heeft tot een vervijfvoudiging van het eigen financieel bezit geleidt sinds 1990 versus niet-woningbezitters. En dit wordt met de nieuwe milieu-eisen en -plannen alleen maar erger. En de VVD lacht zich hierom de ballen uit de broek. En stop de immigratie van nooit-integreerders / altijd uitkeringstrekkersblijvers.

Phantomas | 07-08-20 | 22:21 | 4

Dat bezit is nogal onrealistisch overpriced , lucht dus. De banken verdienen er iig goed aan.Gehaat na de bankencrisis van 2008 was iedereen toch weer blij met de hypotheekcentjes. Het haten komt wel weer.

Ambiorix | 07-08-20 | 22:54

"In gelul kun je niet wonen". Ik wacht nog altijd op uw - liefst inhoudelijke - reactie.

Guusneus | 07-08-20 | 23:04

Meer huizen is helemaal nergens een antwoord op. Er zijn genoeg huizen, (lege) gebouwen en kantoorruimtes. Mensen beter verspreiden is een veel betere optie.

Odin | 07-08-20 | 23:11
▼ 1 antwoord verborgen

Veel letters maar ik dacht dat het algemeen bekend was dat NL zich alleen aan de status 'België' heeft weten te ontworstelen door de gasbel, ondanks hoe schandalig er met die ongekende rijkdom is omgesprongen.

_pacman_ | 07-08-20 | 22:20 | 1

Het Koeweit van Nederland is u erkentelijk.

Nick_Star | 07-08-20 | 22:44

Een gedegen stuk waar ik toch wel wat kanttekening bij wil plaatsen.
Nederland is nooit een land geweest waar vakmanschap in hoog aanzien staat.
Daarom is er geen VMBO er die nog voor de techniek c.q. bouw kiest om te gaan werken.
Liever halen we MOE landers binnen om het echte werk te doen, de Nederlandse arbeider is een uitstervend ras.
De regering heeft geen strategisch industrie beleid wat geweldig was voor hedge funds die de boel uitkleden en verkochten.
De particuliere schulden zijn enorm, ook studenten zwemmen in deze fuik.
Estland is momenteel de tegenpool van Nederland, lage staatsschuld en eigen woningbezit zonder torenhoge schulden.
De Russische minderheid doet het steeds beter op de arbeidsmarkt als men maar ests spreekt.
Over het migratie beleid maar te zwijgen.
Als de Duitse automobiel industrie nog verder terugvalt zal dat ook hier flinke consequenties hebben.

polderaar | 07-08-20 | 22:10 | 4

@_pacman_ | 07-08-20 | 22:27: Precies. Maar dat is de schuld van al die linkse kabinetten van de afgelopen 40 jaar natuurlijk.

Guusneus | 07-08-20 | 22:59

@Guusneus | 07-08-20 | 22:59: Uw cynisme is me niet ontgaan. Wat u blijkbaar rechts / extreem rechts NL beleid vindt werd u enkele decennia geleden in de USA nog voor opgepakt wegens communistisch gedachtengoed. In NL is er helaas alleen keuze tussen extreem links, links en/of EU- en geloofswaanzinnigen. En sinds enkele jaren dan FVD die een voorzichtige poging doet een rechts geluid te laten horen. Die belastingdruk zou overigens onder daadwerkelijk links bestuur nog zwaarder worden, linkse hobbies worden immers duur betaald.

_pacman_ | 08-08-20 | 00:34

@_pacman_ | 08-08-20 | 00:34: klopt, en links snap niet dat er ergens mensen moeten zijn die dat geld moeten verdienen.

Ray Skak | 08-08-20 | 08:26
▼ 1 antwoord verborgen

Een alleraardigst stukje @ZOMG. Alleen al gezien de opleving bij dat deel der reaguurders dat de reden is van mijn bezoek hier. En wellicht kan de redactie een duo fiksen met onze alom gewaardeerde vaste columnist: Feynman&Friedman.

Nick_Star | 07-08-20 | 22:09

Aardig verhaal. Lees inderdaad het werk van Hans Rosling of kijk een paar YouTube video's van de man. Zeer leerzaam. Over rijkdom en ontwikkeling in de wereld. Echt de moeite waard, ook voor PVV-ers.
En ja, de maakindustrie weer terug in eigen beheer. Dat maakt ons ook minder kwetsbaar voor gezeik in andere landen en dingetjes zoals virussen die de transport sector lam leggen of de maakindustrie in China...

Beste_Landgenoten | 07-08-20 | 22:08 | 1

Jij denkt dat China dat zomaar toestaat. Vooralsnog hebben zij het monopoly op veel grondstoffen (voor medicijnen). Je leest er weinig over, maar China is een beetje aan het rommelen (oorlogje) met India om het ook in haar kamp te krijgen. Ze creëert een veel groter achterland zo. Je kan wel alles zelf produceren, maar ben je dan 1. van dezelfde kwaliteit, 2. dezelfde prijs, 3. tegen welke maatschappelijke gevolgen( immigratie)? Voor een klein land en achterland heeft het veel meer zin om je te specialiseren ipv je talent breed in te zetten. Als alles zelf produceren een succes was dan had de USSR ook nog bestaan.

arlen | 07-08-20 | 22:49

Eindelijk iemand hier die iets verstandigs zegt over onze positie tov de EU ipv die domme praat die je hier doorgaans leest.

Bigi Bana Boy | 07-08-20 | 22:07 | 1

De val van de Muur was ie ook vergeten in zijn verhaal. En het binnenhalen van wingewesten door de EU als Moldavië, Albanië zal de positie van de arbeider nog wel zwak houden.

arlen | 07-08-20 | 22:52

Prachtig al die woorden, maar waar het op neerkomt is alleen maar dat we eens een keer moeten ophouden met zeuren. Wees blij dat je leeft. Die kans was zó enorm klein. Het potentieel van de zaadlozing van je vader was enorm, maar al die anderen hebben het niet gered. Jij wel.

Leef. De kans is aanwezig dat je hier maar één keer bent. Laat die waarschijnlijk ene keer niet voorbij gaan met al dat gezeur en gekissebis. Geniet!

Rest In Privacy | 07-08-20 | 22:06 | 1

altijd en overal minimaal tot je strot in het genot tot de lamp uitgaat! YES !
Het leven is volslagen zinloos, je wordt erin gedonderd tot je eruit lazert.
Geniet tot je je laatste snik, je had nooit de bedoeling om 'iemand' te willen zijn, al zeker niet voor een ander, dus wees het dan ook niet en LEEF!

Bakschuif | 07-08-20 | 23:40

Ik vind het historisch perspectief nogal beperkt in dit verhaal. West-Europa loopt als sinds de tweede helft van de Middeleeuwen gigantisch ver voor op de rest van de wereld. Technologisch, economisch en sociaal. Gemiddelde inkomens in Nederland waren in de 17e eeuw al gigantisch veel hoger dan in de rest van de wereld. Eigenlijk zijn we wat dat betreft relatief t.o.v. veel andere landen alleen maar verder weggezakt.

Overigens ben ik het er volledig mee eens dat slavernij daar totaal niet mee te maken heeft. De WIC was sowieso altijd een verliesgevende operatie. Zelfs de VOC had maar een zeer beperkt aandeel in de economie. De grote pijlers waren de toen al de zeer efficiënte landbouw en veeteelt, de toen al verregaande nijverheid en proto-industrie (droogmakerijen, textielnijverheid, voedselverwerkingsindustrie, brouwerijen, papiermakerijen, glasindustrie, drukkerijen, etc. etc. etc.) en de handel binnen Europa (met name de Oostzeehandel/Moedernegotie). Feitelijk waren de WIC en VOC (en kolonialisme en imperialisme in het algemeen) vooral het gevolg van een overschot aan geld (vandaar de opkomst van aandelen) en technologische voorsprong en nooit de oorzaak er van.

Zelfs de meest radicale marxistische historici van vandaag komen niet boven de 1% uit voor wat betreft het aandeel slavernij in het BBP en dan moeten ze echt elk brood dat ooit gebakken is voor een matroos die naar de West vertrok meerekenen in het aandeel slavernij.

De economische voorspoed is altijd van dezelfde factoren afhankelijk geweest: Technologische vooruitgang, nijverheid en handel. Deze zijn op hun beurt altijd van dezelfde factoren afhankelijk geweest: Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van organisatie, onvervreemdbare eigendomsrechten (en daaraan gekoppeld lage belastingen), gelijkheid voor de wet en een functionerende rechtsstaat (the rule of law) om die zaken te garanderen. Laat dat nou precies de zaken zijn die nu in het Westen als gevolg van de EU, het linkse kartel en de massaimmigratie extreem onder druk staan. De oplossing ligt in het herstellen van deze vrijheden en verworvenheden.

Antiquerulant | 07-08-20 | 22:03 | 4

@Phantomas | 07-08-20 | 22:39: In de 17e eeuw hadden de meeste mensen idd nauwelijks iets te vreten. Velen moesten 80 uur per week zwaar lichamelijk werk doen alvorens huiswaarts te keren naar hun riante plaggenhut waar moeders de vrouw een vers blok turf op het vuur gooide voordat ze aan hun copieuze maaltijd van aardappelsoep en oud brood begonnen. Maar ja die mensen hadden wel white privilege, althans nadat ze de kolendrek van hun lichaam hadden gespoeld tijdens hun maandelijkse bad in de tobbe.

_pacman_ | 08-08-20 | 00:43

@_pacman_ | 08-08-20 | 00:43: Zo zwart als jij het ziet was het niet. Je zou eens het boek "The Embarrassment of Riches" van Simon Shama moeten lezen. Dan krijg je een heel ander beeld.
De door jou genoemde plaggenhutten waren het gevolg van de mechanisatie in de turfindustrie in de 19e eeuw.
En zelfs de allerarmsten konden nog wel een maaltje bijelkaar schrapen van haring, kaas en roggebrood.

copywriter | 08-08-20 | 05:23
▼ 1 antwoord verborgen

Toen KLM Noordzee Helicopters nog bestond en er ECHTE platforms voor de kust stonden (dit is Hoorn platform, van het toenmalige Unocal)

bisbisbis | 07-08-20 | 21:48

Migratie moet strenger, er komt nu teveel kansloos volk binnen. En verder vooral -slim- investeren in goed onderwijs. Overtuig mensen ervan dat levenslang leren heel belangrijk is. Probeer jongeren ook over te halen om een techniek of bèta studie te volgen.
En bezuinigen op de zorg. Daar gaat veel te veel geld heen. Leg de nadruk op gezond leven. En straf ongezond gedrag financieel. Hogere accijnzen bijvoorbeeld. En hogere verzekeringspremies voor mensen die roken en-of veel te dik zijn.

Rest In Privacy | 07-08-20 | 21:46 | 7

@Guusneus | 07-08-20 | 22:14: De economische schade van rechts is het open grenzen beleid geweest en ze weten verdomd nu niet meer hoe ze die sociale zekerheid in stand moeten houden want tegelijkertijd hebben ze belastingen op vermogen enorm verlaagd.
Maar alles draaide om de poen en we zouden er allemaal beter van worden.
Stemt allemaal VVD schlemielen, dat is goed voor de economie.

Zapata10 | 07-08-20 | 22:22

@arlen | 07-08-20 | 22:26: Zekers, en daarom had ik het hier zo graag gehouden zoals het was een jaar of 40 geleden. Maar nee, dat kon niet want neoliberalen en TINA. Tot dat we hier zelf een verdomd Cuba of Albanië worden.

Zapata10 | 07-08-20 | 23:04
▼ 4 antwoorden verborgen

Leuke poster trouwens

Muxje | 07-08-20 | 21:43

'Had Nederland maar gedaan zoals Noorwegen, dan had het er rooskleuriger uitgezien voor ons', lees ik.
Sorry, dan maar dom maar stel hem toch.
Het geld lijkt niet op te kunnen. Steun EU, asielindustrie, rondvliegende subsidie etc etc. Maar tegelijkertijd bestaat er zoiets als staatsschuld die oploopt i.p.v. krimpt.
Bezuinigingsrondes hebben we ook gekend. Privatisering heeft wat opgebracht. (Dat doe je maar één keer. De sukkels, weg is weg).
Waar zit dat rijk zijn van Nederland in?
Of dat arm zijn, wants rooskleuriger zoals Noorwegen, weet u nog?!
Uitgeven, bijdrukken, op laten lopen staatsschuld, pensioenen wegsnoepen. Ik begrijp een en ander niet.

Rest In Privacy | 07-08-20 | 21:25 | 6

Je kunt de uitkeringen wel verlagen maar wat als vaste lasten per huishouden hoger zijn (en die zijn hoog) dan de uitkering? Ergens stopt het. Wordt het zoals in India waar lonen laag zijn de behuizing en levensstandaard zo laag dat de lonen dat toch dekken. Hoe moet dat met de Nederlandse standaard. Zijn er inderdaad sloppenwijken te verwachten?

Rest In Privacy | 07-08-20 | 22:17

@CalamityJane | 07-08-20 | 22:17: De huurder in de sociale huur betaalt zijn huur niet. Hij betaalt geen marktconforme prijs en krijgt toeslagen. De huurder in de vrije sector of huizenbezitter betaalt zijn huis.

arlen | 07-08-20 | 22:34

“ Waar zit dat rijk zijn van Nederland in?”

Nederland is kampioen belasting innen en daardoor lijkt het een rijk land, maar vooral de overheid is rijk en de bevolking heeft weinig vermogen. In veel landen is de belastingdienst niet net een nazi dienst en zijn het de mensen die veel al dan niet zwart geld hebben.

NanoTube | 07-08-20 | 23:14
▼ 3 antwoorden verborgen

Chauvinistische zelfoverschatting. Alsof politici zoveel invloed op economische groei hebben. Eens met de gasbel, rest is uitvergroot tussen twee oogkleppen. Kijk eens naar de wereld economie, GDP per land, waar wij net ingehaald zijn door Mexico, Turkije en Indonesïe. www.worldometers.info/gdp/gdp-by-coun...
Wij doen het helemaal niet goed. Export moet omhoog, al is het maar via doorvoer. IT industrie en ecommerce en e-supplychain moet een boost krijgen, want daar zit het geld. Politiek kan daar een handje helpen. Niet door gezeik over immigratie of CO2 of stikstof.

Big Rick | 07-08-20 | 21:22 | 4

@Kuifje-naar-Brussel | 07-08-20 | 21:34: het gaat om de richting van de beweging, die is omlaag voor Nl , belgië haalt ons binnenkort in, Andorra begint al richting ons te komen en ijsland doet fors en fors beter dan NL.

Tee Of Cup | 08-08-20 | 00:36
▼ 1 antwoord verborgen

Ook boven Noorwegen Kuifje ?

Rest In Privacy | 07-08-20 | 21:58

@Kuifje-naar-Brussel | 07-08-20 | 21:57:
Bullshit.
Er is inderdaad heel veel werk voor mensen die iets kunnen, die een opleiding hebben gevolgd, die technisch zijn.

Maar denk je werkelijk dat dat de onderkant is? Echt niet.
Daar zitten mensen die met pijn en moeite door hun praktijkonderwijs komen, die dus niet eens VMBO aan kunnen, of willen. Dit is een groeiende groep zelfs, Kuif, waar voor de Corona al geen banen voor waren in onze economie en dat kan ons sociale stelsel inderdaad ook niet meer aan.

Rest In Privacy | 07-08-20 | 22:30
▼ 8 antwoorden verborgen

Helder uiteen gezet. Eigenlijk met alles wel zelfde mening toegedaan. Enige wat ik me afvraag is als we verstandiger waren omgegaan met gaswinning baten in fondsen of we niet anno nu alles aan de EU moeten afstaan en wij lekker leeggezogen kunnen worden zoals onze pensioenen. Noorwegen is niet alleen ook verstandig geweest met de olie opbrengsten maar ook met hun aparte deelname aan de EU.

Tiscali-2 | 07-08-20 | 21:13

Mooi stuk ZOMG, mag je wat mij betreft vaker doen

ZonderNaam | 07-08-20 | 21:08

Mooi stuk, wel wat lang voor vrijdag avond.

Schepvogel | 07-08-20 | 21:03

Wie is dit? Kan die niet in de regering want ik kan mij niet voorstellen dat dit een politicus is, die durven niks te zeggen behalve Plasterk maar die zit niet meer in Den Haag dus ja.... flink stuk om op te kauwen maar ook om over na te denken, je hebt geen krant meer nodig

Roetveegje | 07-08-20 | 20:58 | 1

Nu die niet de lijst trekker van het CDA is geworden, zit toe op vrijdagmiddag stukkies te typen voor GS

wood_zor | 07-08-20 | 23:30

Waarom heeft de EU eigenlijk niet die Zuid-Europese havens opgekocht/in geïnvesteerd?

schedewindje | 07-08-20 | 20:55 | 3

Dat mag niet, dat is volledig tegen de regels van de EU in. Staten of een gemeenschap van staten mogen niet interveniëren binnen de markt van andere landen. Daarom ook dat hele circus van de ECB en andere banken.

Zapata10 | 07-08-20 | 21:09

@Zapata10 | 07-08-20 | 21:09: China doet dat wel, vooral in arme landen die hun verplichtingen niet na kunnen komen en als maffia baas draaien ze dan de duimschroeven aan en de EU doet wel dikke zaken met China....

Carlos_I | 07-08-20 | 22:07

@Carlos_I | 07-08-20 | 22:07: China is niet de de EU, die hebben een geperverteerd staatskapitalisme. zekers ook neoliberaal want ook in China gaat het in de eerste plaats om pecunia. Alleen hebben ze daar een clubje despoten die helemaal de macht gecentraliseerd hebben.
Hoe komen we hier ooit weer uit....

Zapata10 | 07-08-20 | 23:36

De fout van den Uyl was de gezinshereniging en niet tegen de verwachting in..

kwark001 | 07-08-20 | 20:55 | 3

Suriname heeft ie ook veel te snel losgelaten. De Fransen hebben nog steeds Guyana en dat is veel stabieler en welvarender.

Rest In Privacy | 07-08-20 | 20:59

Hoezo DE fout van Den Uyl ? Hij maakte niet anders dan fouten en zette het potverteren in gang. De arbeiders in de bek schijtend gingen de regenten eens even flink sinterklaas spelen van andermans centen. (wat de kern is van socialisme)

Bakschuif | 07-08-20 | 23:48

Is wel de slogan van Ewald Engelen

frisenfruitig | 07-08-20 | 20:46

We moeten niet de maakindustrie van gisteren terughalen, dat is kansloos. We moeten ons richten op een toekomstbestendige high-tech-industrie. Dat begint bij het besef dat onze jeugd zogenaamd hoog opgeleid is maar dan vrijwel uitsluitend aan een spinazieacademie. De collegezalen van onze technische universiteiten puilen uit met Aziaten maar de Nederlandse jeugd doet liever iets met communicatie, sociologie of toerisme. Deze trend van uitholling van onze kennis moeten we zien te keren en investeren in hardcore sectoren zoals ICT, chemie, agritech, biotech etc. Bedrijven als ASML, ASMI, Besi, Philips Healthcare zijn de schamele overblijfselen die ons nu nog resten. Zij hebben hun personeel al grotendeels uit Azië naar hier gehaald of andersom, hele R&D-afdelingenen maar naar Azië verplaatst. Laten we daar eens beginnen en dan hebben we over 20 jaar nog enigszins een kans om (weer) mee te doen. Zo niet, dan worden we een tweederangs diensteneconomie gedomineerd door (semi-)ambtenaren - en die zal het niet gaan redden deze eeuw, met of zonder Europa.

Joris Beltsin | 07-08-20 | 20:44 | 2

Pieter Derks had ooit een mooi stukje over de kennisindustrie: www.youtube.com/watch?v=330xnoXWBc4
Het probleem in dit is dat onze managercultuur heel graag dingen uitbesteed om van lastige werknemers af te zijn en als je het ook nog eens naar het buitenland uitbesteed scheelt dat ook nog eens kosten en dus des te meer er voor hun zelf overblijft. Dat er dan geen werk meer overblijft voor de arbeider deert ze niet. Maar wij zijn zelf ook schuldig. We kopen graag goedkoop op aliexpress zodat de winkel om de hoek geen bestaanrecht meer heeft. 1 totaal gelijke wereldeconomie zou een unicum zijn maar o zo saai voor de beleggers......

Sinclair | 07-08-20 | 21:01

Juist!

Piet Pirenne | 07-08-20 | 22:36

Het maakt de "elite" (heb een naam voor dat tuig) niets uit.
Samen met hun oude handelspartners, de slavenvangers van de Ashanti, beschuldigen zij de nazaten van hun eigen lijfeigenen van "slavernij & racisme". Zwarte Piet ook.

Dat kan omdat zij de media, de ambtenarij, de grote steden, de politiek en de EU in handen hebben. Het volk verdelen, verdunnen en omvolken doen ze ook.
Daar gaan ze echt niet mee ophouden omdat iemand ziet wat het schoftentuig doet. Integendeel.

"hahaha" hoor ik net uit een klein torentje klinken waar een vrindje van ze de baas is. Volgende keer weer Rutte stemmen? Of die andere nette "rechtsmiddenpartij '66"?
Thierry en zijn piano en Geert met zijn rare haar kunnen ECHT niet als alternatief voor meer meer meer van dit alles.

Jan Passant mk2 | 07-08-20 | 20:41 | 3

Het is inderdaad altijd opvallend dat dat tuig van Akwasi & co. altijd het vizier gericht heeft op de gemiddelde Nederlander. Terwijl één van de weinig die aantoonbaar van het koloniale verleden geprofiteerd hebben (koninklijk huis) met een grote boog ontweken wordt.

UpdateAvailable | 07-08-20 | 20:57

@UpdateAvailable | 07-08-20 | 20:57: ik denk dat je met een "Quick and Dirty" onderzoek snel de toenmalige opdrachtgevers, de uitvoerders en de faciliteerders van het slavengebeuren (en hun hedendaagse nazaten) in kaart kunnen brengen. Gek dat de historicus Rutte daar niet al opdracht toe heeft gegeven.

Phantomas | 07-08-20 | 22:52

Als jij verandering schuwt omdat je gehersenspoeld bent door de zittende macht in de beeldvorming van de alternatieven, zul je geen uitweg zien en gewoon als slaafs kuddedier weer op dezelfde boeven stemmen. Hersenloze garnaal dat je bent. De durf voor verandering is er op voorhand al uit gemanipuleerd. En maar klagen, en maar zeiken, maar wel gewoon weer doen wat je deed en dus gewoon weer krijgen wat je al kreeg.
Hij lacht je uit joh.... elke dag weer

Bakschuif | 07-08-20 | 23:56

Degelijk stuk, maar persoonlijk denk ik ook dat we te veel zeurpieten zijn geworden. Iedereen kijkt naar “ de overheid” als er iets moet gebeuren of fout gaat. Weinig mensen steken de handen uit de mouwen. Daardoor lijkt het alsof 50% van de werkenden de overige 50% van de werkenden controleert c.q. toezicht of voor het algemeen belang werkt (ambtenaar of semi-ambtenaar) houdt of iets dergelijks en uit algemene middelen betaald moet worden. Dit betekent dat elke commercieel werkende een persoon op zijn rug heeft die uit algemene middelen betaald wordt. Dat is te duur, te beperkend en motiveert helemaal niet. Initiatieven worden dood gemaakt door beperkende regels en eindeloos geneuzel. Hoe raar het ook klinkt, maar de huidige Corona crisis heeft laten zien dat er veel op korte termijn kan als alle controle apparaten even uitgezet worden. Die spirit zouden we vast moeten houden en niet altijd eerst problemen moeten zoeken. (En al helemaal het beperkende geneuzel niet over onze voorvaderen, schaamtegevoelens en andere gedoe wat alleen maar tegenwerkt).

JayJay | 07-08-20 | 20:39 | 1

Het punt is dat de overheid niets kan. De overheid dient er alleen maar voor om de markt een stabiele basis te geven en om gunstige marktomstandigheden te creëren.
Grappig dat je de Corona crisis aanhaalt. Toen moest de overheid acteren en toen gebeurde er ook wat. De markt kon dus helemaal niets tijdens een crisis situatie. Zoals ook bleek in 2008. Handen uit de mouwen steken? Me dunkt dat de mensen die echt iets voor de samenleving betekenen de handen uit de mouwen hebben gestoken. Die kregen een applausje. Focking KLM vijf miljard.

Zapata10 | 07-08-20 | 21:14

"Als we hetzelfde als Noorwegen hadden gedaan (de baten in een fonds stoppen), dan hadden we er nu mogelijk een stuk rooskleuriger voor gestaan." Maar toch, het is niet alsof ze in Noorwegen dat fonds opgerichtten in plaats van een sociaal stelsel: ook zij hebben een omvangrijke verzorgingsstaat voor zover ik weet. Ze zullen wel veel meer gas hebben op een klein inwoneraantal, maar dat betekent dus dat wij, in tegenstelling tot hen, hadden moeten kiezen: of dat sociale stelsel of dat fonds.

Tashtego | 07-08-20 | 20:38 | 3

wij kozen ervoor het grootste deel van het gas voor afbraakprijzen naar o.a. Italië te exporteren. Het zou mij niets verbazen wanneer wij dat NOG moeten doen, vanwege de stoffige hardtekening van Den Uyl of soortgelijk staatsmannetje. Schadelijke handtekeningen zetten, dat is een traditie die ook Rutte heeft voortgezet.

Jan Passant mk2 | 07-08-20 | 20:45

@Jan Passant mk2 | 07-08-20 | 20:45: het was Joseph Luns van de KVP die ons verkocht voor een appel en een ei.

Bakschuif | 08-08-20 | 00:00

Doordat ze op zichzelf blijven en niet in de euro zitten en een staatsbedrijf hebben die ALLES bepaalt, hebben ze ook alle winst voor zichzelf en steken dat op uiterst verstandige wijze in hun land.
Geen sinterklaas & jezus syndroom en zo....

Bakschuif | 08-08-20 | 00:03

Geld moet rollen. Als het rolt hebben veel meer mensen er wat aan. De digitale euro's moeten een houdbaarheidsdatum hebben. Dat betekent uitgeven binnen een bepaalde termijn, daarna vervallen die euro's. Erfenissen horen niet te bestaan, banktegoeden moeten vervallen bij overlijden. Ook dat zorgt voor rollend geld.

Leptob | 07-08-20 | 20:35 | 7

@HoerieHarry | 07-08-20 | 21:39: In de zin van als je weet dat niemand na je leven iets heeft aan je geld, dan geef je het uit. Koop een boot, weet ik veel. Dan zijn er mensen die er aan moeten werken en zo doet geld zijn werk: het moet rollen.

Leptob | 07-08-20 | 21:53

Heb je ooit overwogen om zoiets als geschiedenis te gaan studeren? Ik geloof niet dat je zelfs maar een begin van begrip hebt over voortdurende oorlogen, rampen, ziektes, strijd en de daaruit geboren hang naar bestendigheid en duurzaamheid en vrede.
Een blinde kip die kakelend onzin kwettert als de remedie voor duizenden jaren menselijk lijden. Briljant.

Bakschuif | 08-08-20 | 00:07
▼ 4 antwoorden verborgen

Den Uyl zei tijdens een persconferentie in de jaren ‘70 over het verbrassen van de Aardgasbaten: We gaan leuke dingen doen voor de mensen.
Geheel in lijn met het Socialistische gedachtegoed.
Waarop Wiegel reageerde met zijn beroemde uitspraak: Sinterklaas bestaat, en wijzend naar Joop de Uyl, daar zit hij!

Bolder | 07-08-20 | 20:34 | 3

Misschien had iemand aan Den Uyl moeten uitleggen wat het kost om een zwembad in de open lucht kost om te verwarmen! Met zijn sportfondsenbaden. Die dingen schoten als paddenstoelen uit de grond omdat iedereen moest leren zwemmen. Toegegeven, ik heb mezelf in mijn jeugd heerlijk vermaakt in het sportfondsenbad maar die om bakken met water te verwarmen heeft wat gekost. Die centjes zijn letterlijk en figuurlijk verdampt.

Zwezerik | 07-08-20 | 20:56

Volgens mij zit Sinterklaas nu in het torentje, die voor de zoveelste keer de Duitse en Franse banken heeft gered want die waren keihard onderuit gegaan als Italië was gecrashd

Zapata10 | 07-08-20 | 21:18

Historisch moment en zo waar....

Bakschuif | 08-08-20 | 00:08

@LiniaalRectaal | 07-08-20 | 21:29:
Het hele plan is nazi. Als je die documenten van WEF en UN allemaal een beetje doorleest dan zit je gewoon “Mein Kampf, Zweites Teil” te lezen. Gelardeerd met de Reader’s Digest van Marx en Mao. Dat je echt denkt... eeeeh... dit hebben we allemaal in de vorige eeuw toch al geprobeerd?

Stormageddon | 07-08-20 | 21:39

@zbb | 07-08-20 | 21:38:
Natuurlijk. De grootaandeelhouders van al die bedrijven zijn namelijk precies dezelfde.

Stormageddon | 07-08-20 | 21:44

"Das Großraumkartell" (Arno Sölter), lezen aub. Zware kost alert overigens.

kindapaas | 08-08-20 | 03:20
▼ 6 antwoorden verborgen

Kom net terug van het terras.
Ben niet meer in staat om zo'n lap tekst te lezen.

HoerieHarry | 07-08-20 | 20:31 | 4

@Papa Jones | 07-08-20 | 20:32:
Op het terras werd er lustig op los geparadeerd door de meiskes.
Prachtig, ik hou ervan.

HoerieHarry | 07-08-20 | 20:35

Zal ik je van de morele plicht tot lezen verlossen: "het was een prima lap tekst! Leve de schrijver ! ". en nu op de hakken omdraaien en roepen : "Ober ....!"

Bakschuif | 08-08-20 | 00:11
▼ 1 antwoord verborgen

Een meerjarenplan bestaat hier niet, en het komt er ook niet ben ik bang. De reden is de stikstofcrisis. We kunnen niet wat we zouden willen (meer huizen bouwen, industrie hier heen terughalen).
We zullen het moeten blijven doen met mooie verkiezingsbeloftes.

Papa Jones | 07-08-20 | 20:29

Je kunt je er over druk maken wat er allemaal fout is hier, maar als je niet actief bent in de politiek dan zou ik zeggen doe het niet want je hebt alleen jezelf ermee.

Westheimer | 07-08-20 | 20:29

Eigenlijk is het probleem dat er veel te veel mensen zijn op deze aardkloot. Waar je de arbeiders ook vandaan haalt, elders of gewoon uit eigen land, op een gegeven moment is het arbeiders-team compleet.

Nu is het als bij het spelletje stoelendansen; er zijn simpelweg structureel te weinig stoelen voor iedereen. En dan kun je die stoelen bij de buren weghalen om ze bij jezelf neer te zetten, maar ja, dan kunnen de buren niet zitten.

Oplossing 1: accepteren dat er altijd mensen aan de kant blijven staan en alleen hen een basisinkomen geven waarvan diegenen kunnen leven.
Oplossing 2: wereldbevolkingsinkrimping

Rest In Privacy | 07-08-20 | 20:28 | 2

Nummer 2 is Bill Gates mee bezig via zijn wereldvaccinatie programma.

Arachne | 07-08-20 | 23:27

Denk dat je het goed formuleert. Niet om vrolijk van te worden.
De islam fokt als een dolle voor verovering van de wereld (voor wat? voor wie? uberhaupt waarom dan toch?) en de armoede doet de rest als oudedagsvoorziening, want wat moet je anders?.
Geldwolven willen aan alles verdienen en het zal ze een zorg zijn wie daaronder lijdt. Van groei naar krimp is de enige weg.
Gaat nog een poosje duren en tussentijds wordt het geen feestje.

Bakschuif | 08-08-20 | 00:18

Iedereen voelt toch op de klompen aan dat iedere cent basisinkomen direct van het minimumloon af gaat, dat wordt berekend op basis van wat je moet verdienen om in leven te blijven.
Concreet kun je ook gewoon de belasting voor laagbetaalden verlagen. (Toch te stompzinnig dat je van de bijstand de helft weer terug moet geven aan de overheid).

frank87 | 07-08-20 | 20:27 | 2

De bijstand is praktisch bruto voor netto. Daar betaal je geen belasting over.

Arachne | 07-08-20 | 23:26

@Arachne | 07-08-20 | 23:26: dan is dat verbeterd sinds ik in de bijstand zat (vorige eeuw 3 maanden)
En zijn er dan ook niet allerlei sociale premies die je moet betalen?

frank87 | 07-08-20 | 23:52

Leuk stuk. Beetje lastig lezen me al die bijzinnetjes, maar grotendeels kan ik me er wel in vinden. Wat ik wel mis in het verhaal is de invloed van immigratie en islam. Dat zijn hele grote gevaren die het straks onmogelijk maken om je eigen koers te varen. Immigratie omdat dit een enorme druk op het sociale stelsel legt, en islam omdat dat per definitie de verandering van je land in een shithole betekent. Díe grenzen moeten sowieso dicht. Islam moet als staatsgevaarlijke ideologie verboden worden, en immigratie moet op ónze voorwaarden, waarbij een Australisch of Canadees model als basis kan dienen.

marcoplarco | 07-08-20 | 20:26

Hoewel je het niet heel expliciet maakt, denk ik dat het probleem dat je wilt oplossen is dat de globalisering het leven voor de lager opgeleide mens er niet beter op heeft gemaakt. Ik denk echter dat de oplossing die je ervoor aandraagt niet werkt. Zoals ErikJan79 al zegt, door de open grenzen is het veel te makkelijk om goedkoper en meer gemotiveerd personeel in het buitenland aan te trekken. Zelfs al komt een deel van de maakindustrie terug, dan nog worden de banen door Polen en Roemenen ingevuld. Daarom zie ik veel meer heil in het wegnemen van concurrentievervalsende maatregelen aan de ene kant en motiverende maatregelen aan de andere kant. Om met dat laatste te beginnen; asielzoekers zonder opleiding zijn zowat 100% werkeloos. Aan de andere kant wordt werk wat ze zouden kunnen doen door MOE-landers gedaan. Dubbele kosten, dubbele huisvesting, loose-loose. Reden, er is geen enkele stimulans voor statushouders om aan het werk te gaan. Dus, verscherp de regels. Bijvoorbeeld door (zoals onlangs door Heleen Mees voorgesteld in VK) een permanente verblijfsvergunning afhankelijk te maken van arbeidsverleden. Of maak het recht op een woning afhankelijk van het feit of je hem zelf kan betalen. Voor autochtonen en paspoorthouders kun je werken veel aantrekkelijker maken door toeslagen niet abrupt te laten eindigen. Maak dit een glijdende schaal en het wordt interessant om te gaan werken.
Om concurentievervalsing tegen te gaan kun ook een aantal zaken verbeteren in de regelgeving, maar wat vooral helpt is beter handhaven. We kennen allemaal de verhalen over uitzendbureautjes in Hongarije die volgens hun standaarden uitbetalen, etc. Maar ook simpele dingen, zoals die Poolse auto's die hier al vijf jaar bij mij in de straat staan, zijn een vorm van concurrentievervalsing.

tsjakka | 07-08-20 | 20:24 | 1

Kijk eens naar Zwitserland. Je komt er niet in zonder werk of woning. Je mag geen gebruik maken van de sociale voorzieningen zoals uitkering, ziektewet oid. Alles moet op voorhand geregeld zijn. Kan me daar goed in vinden.

Gomezlopez | 07-08-20 | 20:47

Is er een land waar wij nou eens een voorbeeld aan kunnen nemen? Een land waar de regering besluiten neemt waar het hele volk zich in meer of mindere mate kan vinden, het vermogen evenredig is verdeeld, iedereen het fatsoen heeft om niet te lobbyen in de politiek voor eigen gewin, helemaal geen enkel ideaal ten koste gaat van een ander ideaal en iedereen vrij is?

Leptob | 07-08-20 | 20:22 | 4

Ik dacht ook direct aan Zwitserland.
Onpartijdig land, geen lid EU, kan zijn eigen beslissingen nemen. En mooie bergen en lekker bier.

stekelkip | 07-08-20 | 20:31

Zwitserland denk ik dat dan nog het meest in aanmerking komt (referendum) al de rest is kut.

Lt-Kol Kilgore | 07-08-20 | 20:55
▼ 1 antwoord verborgen

Ontzettend interessant stuk en het leest verrassend makkelijk weg.

Vraagje; is er buiten de 4 levels nog een extra verdieping (officieel) of kom je dan even kort door de bocht uit bij een Nibud etc? Ik weet niet precies waarom, maar het fascineert mij.

Stel dat we een Nexit willen en hier (vanaf) 2025 pas écht mee aan de slag kunnen, dan zijn voor mijn gevoel de meeste roeptoeters al lang de interesse verloren aangezien "deze lui" vaak een concentratieboog van likmijnvestje hebben. Wat dat betreft komt, ondanks de unanieme uitstellingen, het Verenigd Koninkrijk toch beter weg < 4 jaar.

MijnEerlijkeMening | 07-08-20 | 20:21

Een (tijdelijke) arbeidsmigrant die met een zak geld thuiskomt die in het land van herkomst ongeveer het tienvoudige waard is werkt hier wel hard. Hoe zou dat nou toch komen?

LinkeLotje | 07-08-20 | 20:20 | 3

ja juist en ik ben zeer zeker niet links geörienteerd, maar ik zou waarschijnlijk hetzelfde doen en daarna ook mijn godganse familie hierheen halen.... Oftewel, maak het minder aantrekkelijk en stel hardere eisen(...?)

MijnEerlijkeMening | 07-08-20 | 20:23

@MijnEerlijkeMening | 07-08-20 | 20:23: Nee, de meeste arbeidsmigranten komen uit de moelanden of voor de ICT uit India en ook de Baltische staten. Die moelanders kunnen hier werk krijgen omdat ze bereid zijn met twintig man in een oude caravan te wonen, met coronakoppen op te draven in de grote slachterijen en wat ze verdienen (wat meest ook een schijntje is) uit te geven in het land van herkomst. Want daar is het nog wel wat waard. Dus wij houden er geen zak aan over. Sterker nog het kost geld want er wordt nogal gefraudeerd met uitkeringen. Moelanders blij, werkgevers blij Nederland helemaal niets.

Zapata10 | 07-08-20 | 20:32

@MijnEerlijkeMening | 07-08-20 | 20:23:
De arbeidsmigranten waar ik het over heb verblijven hier wel vaak maar tijdelijk. Het verdiende geld is in het land van herkomst veel meer waard. Kun je als schoonmaker in Nederland in het thuisland een huis van bouwen. Een Hollander als schoonmaker slaapt in de opvang van het Leger des Heils of in een container op een industriegebied als je niet al twintig jaar op de wachtlijst van een huurwoning staat of onderhuurt. We zouden allemaal hetzelfde doen inderdaad. De EU is eenrichtingsverkeer van arm naar rijk zolang de verschillen tussen lidstaten zo groot zijn. Uiteindelijk zal dat verschil vervagen, Dan zijn wij inmiddels allemaal stukken armer en zij relatief rijker.

LinkeLotje | 07-08-20 | 20:46

Jammer van alle verspilde energie. Iemand die (klaarblijkelijk op leeftijd) nog steeds het niet snapt en nog steeds op de proppen komt (het is godverdomme 2020!) met lul verhalen over links en rechts..

Beleidsbepaling vindt vooral buiten de politiek plaats en dat dus dat hele godvergeten links-rechts gelul er zeker de laatste 20-10 jaar vrijwel niets meer toe doet. Om het in GS taal te zeggen, de 'heersende politiek' (links of rechts) zijn niets meer dan hoeren van de beleidsbepalende elite. Dan hebben we het niet over een Marijnissen of van der Staaij, maar over een van Agt, Kok, Lubbers of een ...(ook hij) Rutte en de clans (partijen) die ze vertegenwoordigen.
Machtige afgevaardigden vanuit de industrie, lobbygroepen vanuit tal van sectoren, NGO's, afgevaardigden vanuit de wetenschap en cultuur&media en ook hele rijke (en dus machtige) individueen bepalen beleid. Elke groep binnen deze 'elite' bewerkt hun eigen clan/politieke afvaardiging om het middels de hoeren (politici) te laten vertalen en eventueel uit te laten voeren (lees beleid). Maar het belangrijkste is dat de macht blijft bij de beleidsbepalende elite- zowel links of rechts (om die bejaarden termen maar weer even boven tafel te halen.)
Dat is in de UK zo, dat is in de EU zo, en dat is in de VS zo en vrijwel elk ander land (wat zich voordoet) als democratie.

litebyte | 07-08-20 | 20:19 | 10

@litebyte | 07-08-20 | 20:29: Maar da's een wel erg defaitistische houding en precies de reden waarom ik nooit PVV of SP zal stemmen. 't Is vooral afgeven op wat niet goed is, wat niet deugt. Daarmee wordt het echt niet beter. Een constructief alternatief zou beter zijn. Mijn hoop lag even (heel even) bij FvD, maar ja, dat ging goed fout en komt (met Baudet in de gelederen) niet meer goed. Ik ben het zeer met je eens dat we niet moeten denken in termen van links en rechts, maar een constructief geluid (inclusief kritische noot wat niet goed gaat en anders moet) is wel een voorwaarde voor verbetering en welk label daaraan wordt gehangen zal mij worst zijn.

nietzomoeilijk | 07-08-20 | 20:38

@litebyte | 07-08-20 | 20:33: Goed punt. De man had ook ideeen. Niet alle even goed (vele wel). Was kritisch, hard waar het moest, duidelijk en transparant. Anders dan de zelfbenoemde erfgenamen had hij daarbij ook duidelijke, constructieve ideeen, over zorg, over militair apparaat, over sociaal economische ontwikkeling.

nietzomoeilijk | 07-08-20 | 20:41

Kabatz!

Datgingniegoed | 07-08-20 | 22:37
▼ 7 antwoorden verborgen

Grotendeels eens met de analyse. Mis nog wel wat richting voor een oplossing.

Een voorzetje:
We outsourcen de maakindustrie inclusief de bijbehorende arbeiders. Opgelost.

Makkelijk toch?

SamV | 07-08-20 | 20:18 | 1

Er is geen oplossing, als je snapt wie beleid bepaald. Maak er zoveel mogelijk gebruik van zou ik zo zeggen.

litebyte | 07-08-20 | 20:23

Dus we gaan de fabrieken weer terughalen.
Die komen alleen terug als de loonkosten zullen dalen.
Maar we hebben al zo een groot precariaat wat nauwelijks kan rondkomen. We hebben de meest flexibele arbeidsmarkt van Europa en we staan wat flexibele arbeidsmarkt aangaat op de vierde plaats in de westerse wereld.
Concurrentie op loonkosten is de weg naar de afgrond.
Wat de scribent vergeet is dat in heel Europa, dus niet alleen in Nederland de grootste economische groei plaatsvond vanaf 1950 tot 1975. De Keynesiaanse periode.
Daarna kwam het Neoliberalisme, een marktutopisch denken en sindsdien is er stront aan de knikker.
Waarom zijn de grenzen open gegaan? Om altijd een surplus aan arbeidskrachten te hebben. Er moet altijd een ijzeren voorraad aan werklozen zijn om de onderhandelingspositie van werknemers te verzwakken.
Wat nu helemaal gebeurt met de GIG economie geen werknemers meer maar allemaal dagloners die zogenaamd zelfstandig zijn maar die alle risico's dragen en elkaar voor een grijpstuiver de tent uitvechten.
De lonen zijn percentueel niets of nauwelijks gestegen de afgelopen 30 jaar terwijl het BBP enorm gestegen is.
Private schulden zijn enorm toegenomen, (meest door de huizenmarkt) en huizen zijn nu al nauwelijks meer te betalen voor veel mensen.
Daar gaat het terughalen van fabrieken niets aan helpen want die gaan op zoek naar de goedkoopste arbeidskrachten uit oost Europa.
Misschien wordt het eens tijd om te denken aan een ander economisch systeem?
Veertig jaar neoliberalisme is behoorlijk sleets aan het worden.

Zapata10 | 07-08-20 | 20:15 | 3

Een nuttige bijdrage, maar nuttiger nog om de laatste alinea te benoemen. Wat kan er dan anders? Een basisinkomen? Een hoger wettelijk minimumloon, minder woningschaarste?

LinkeLotje | 07-08-20 | 20:57

@LinkeLotje | 07-08-20 | 20:57: Die is lastig, ik zou zeker weer kiezen voor de meer Rijnlandse benadering, meest stabiele samenleving en hogere economische groei die ook nog eens aan iedereen ten goede komt.
Maar daar gaan we het denk ik niet meer mee redden want constante groei is waanzin. We moeten iets anders gaan bedenken.

Zapata10 | 07-08-20 | 21:22

de meest flexibele arbeidsmarkt.
The 'new speak' met het woordje Flexibel staat mij persoonlijk heel erg tegen.
Dit woord zegt veel over de bedrijven nog meer over de bedrijfs strategie
( dubbeltje op de eerste rang ..

Datgingniegoed | 07-08-20 | 22:57

Ik ging voor een groot deel met hem mee tot 'We kunnen niet uit de EU vanwege verdragen' . Of het nou asiel( Dublin) is of het verdrag van Maastricht(schulden), altijd kan een verdrag worden aangepast, behalve als het om uittreding gaat. Wat mij betreft totale onzin.
De slag om Rotterdam hebben we al verloren dankzij Pechtold, Balkenende, Rutte en cs. Zij wilden geen bezittingen in ruil voor hulp aan het Zuiden. In de EU of uit de EU maakt geen zak uit. Het gaat puur om tijdwinst.

arlen | 07-08-20 | 20:12

Gezond links (het beste voor hebben met je medemens, goede zorg voor ouderen en dergelijke) heeft zich voornamelijk richting PVV bewogen vanwege hun SP model in een EU-sceptisch, anti-open-grenzenbeleid jasje. Doet PVV verder helemaal niets mee. Dus is er nu ook FVD, die beweerde het systeem te openbaren en mensen meer inspraak te geven. Ook een leugen gebleken.

Het komt de VVD allemaal heel goed uit. Nooit een meerderheid gehad, al zoveel kabinetten de touwtjes in handen. Als ik dan PVV (ex VVD) ervan verdenk het anti-islam sentiment te hebben omarmd om het goed bedoelende links een rad voor ogen te draaien en zo de hele linkerflank te verlammen wordt ik wazig aangekeken. Of er nou opzet is of niet, het is wel de uitkomst. Dus als je teleurgesteld bent in de SP e.d., durf dan ook kritisch te zijn op PVV/FVD, die zulk links saboteren en er vervolgens geen gelukszoeker minder voor terug geven. Ook zij f**ken uw grootmoeder.

nsfl | 07-08-20 | 20:11 | 3

Haha. ´Het goedbedoelende links´

Joris Beltsin | 07-08-20 | 20:23

@Joris Beltsin | 07-08-20 | 20:23: Dat vind ik nou een contradictio in terminis.

MijnEerlijkeMening | 07-08-20 | 20:27

Welke partij had na WO-2 wel een meerderheid in Nederland? Geen enkele, volgens mij. Iets met coalities.

Rest In Privacy | 07-08-20 | 21:06

Goed verhaal van ZOMG. Het behouden van de maakindustrie in Nederkand is essentieel voor behoud van werkgekegengeid, kennis en innovatiekracht. Anders zijn we straks allemaal kapper of rapper. knippen. naakindustri De EU als Politieke Unie is volgens mij onhoudbaar

Rest In Privacy | 07-08-20 | 20:10

Zolang ik China overal grof zie investeren in Europa, India en Afrika zouden we ons meer druk mogen maken over onafhankelijkheid en vrijheid. Bezitten door China is ook macht, hoor je noch Den Haag noch Brussel over.
Zelfprotectie door eigen bezit is ook van belang.

Overigens goed stuk!

Jan, Leiden | 07-08-20 | 20:08 | 4

Niet alleen China, Onder andere het Saudi-Arabische SABIC kocht jaren geleden alle petrochemische activiteiten van DSM Geleen.

Bennie Boos | 07-08-20 | 20:39

@W_F | 07-08-20 | 20:23:
Vermoed dat sinds de steun aan Zuid-Europa die belastingen alleen nog maar verder zullen stijgen. Rutte zal glashard voor de verkiezingen beweren dat het nieg zo is en nog geen jaar later dd inkomstenbelasting verhogen.

Jan, Leiden | 08-08-20 | 11:18

@Bennie Boos | 07-08-20 | 20:39:
Dat wordt ook een probleem blijkbaar, maar China investeert nu ook al in onze campussen, havens, bouw.

Jan, Leiden | 08-08-20 | 11:20
▼ 1 antwoord verborgen

Een goed stuk om over na te denken en morgen nog eens lezen. Roept wat vragen op, die je zelf moet beantwoorden. Vooral dat de Nexit bijna niet meer mogelijk is verast me een beetje.

jan huppeldepup | 07-08-20 | 20:08

Institutioneel klassisme is ook fiscaal ingegeven. Er zijn arbeiders die over hun laatst verdiende euro een marginale belastingdruk van rond de 100% ervaren. Voor hun heeft het letterlijk geen zin extra te werken, zich te ontwikkelen of om salarisverhoging te vragen. Het glazen plafond is een blauwe enveloppe. www.nrc.nl/nieuws/2013/12/21/een-bijs... Het is inmiddels iets verbetert, wat je al zag dat het corona-fooitje voor verplegend personeel netto moest worden verstrekt, anders zou het voor driekwart oproken aan inkomstenbelasting en misgelopen toeslagen. Hoe ga je in dat klimaat sparen om tot de volgende klasse te behoren?!

Vergelijk die belastingdruk eens met multinationals, de vennootschapsbelasting of vrijstelling erfbelasting van ruim een miljoen bij bedrijfsovername.

Feynman | 07-08-20 | 20:06

Nog niet eens gelezen, maar sowieso +1. Meer van dit soort stukken door reaguurders graag, en leve het pseudonym. Zeggen wat je wilt onder eigen naam zonder levensgevaar te lopen kan al lang niet meer in dit land (zie Fortuyn, Van Gogh, Wilders, etc.). En om nou meteen je hele bestaan op te hangen aan het feit dat je af en toe een mooie grote tegel bakt is ook wel heel erg sneu (hoi Paul Scheffer, """publicist""" / """essayist""", en alle """professionele""" """opiniemakers""" en """columnisten"""), zeker in een tijdperk waarin de infrastructuur om informatie te verspreiden voor iedereen toegankelijk is geworden.

OverdaanDerOnderheid | 07-08-20 | 20:03

Ik zou de auteur willen aanraden wat minder lange zinnen te fabriceren. Het lijkt misschien of je de materie beheerst maar ik ga automatisch focussen op taal-en spelfouten. Dat kan niet de bedoeling zijn.

oldandwise | 07-08-20 | 20:03 | 2

Hee...
Helemaal geen last van gehad.

Papa Jones | 07-08-20 | 20:24

@Papa Jones | 07-08-20 | 20:24: Idem

Nick_Star | 07-08-20 | 21:26

Ik maak me het meeste zorgen over de flexwerkers en zzp'ers. Zij hebben geen enkele zekerheid en worden er als eerste uitgetrapt. Studenten met torenhoge studieschulden kunnen straks geen fatsoenlijke woning kopen.

Woensdag hoorde ik dat bij ons bedrijf 600 mensen op straat komen te staan. Jammer maar met de regelingen valt dit in het niet in vergelijking met flexwerkers en zzp'ers.

Rest In Privacy | 07-08-20 | 20:00 | 1

Studies zijn in Nederland nog steeds erg goedkoop dus die torenhoge schulden van studenten vallen wel mee in vergelijking met andere landen. Flexwerkers en zzp'ers gaan er misschien als eerste uit maar op de langere termijn hebben bedrijven toch ervaren mensen nodig. Als toevallig die Flexwerkers en zzp'ers die ervaring hebben dan kom je er achter dat de zekerheid van loondienst ook maar betrekkelijk is.

W_F | 07-08-20 | 20:28

Goed stuk, 100% eens, behalve dat termijnen in verdragen in principe irrelevant zijn. De geschiedenis heeft dit uitgewezen, als het hard gespeeld wordt/de nood aan de man is, dan zijn termijnen in verdragen, en de verdragen zelf, prima te beëindigen. Al dan niet door (burger)oorlogen in de extreemste gevallen.

DMaN | 07-08-20 | 20:00

Ik blijf de stiekeme hoop houden dat de Nederlandse ambtenarij door deze crisis tot de ontdekking komt dat bedrijven pas belasting kunnen betalen als ze winst maken. De laatste maanden veel klanten gehad met mooie plannen die na één blik op de regels besluiten om niet te investeren. Gaat bij deze klanten om in NL gemaakte jachten van 2 á 3 miljoen voor privé bezit en verhuur. Het probleem: als privé persoon de papieren halen om je eigen boot te mogen besturen is een hoop theoretisch geneuzel en een absurd praktijkexamen.
Om dit als betaalde schipper te doen: 3 x 180 vaardagen, een hoop theoretisch gedoe en een mondeling examen met hoge gunfactor. Een arts in opleiding heeft minder praktijkdagen nodig.... En de ambtenarij, die staat erbij en vindt dat ze het goed geregeld hebben, want door al die strenge regels gebeuren er weinig ongelukken. Die verloren gegane banen en (belasting)inkomsten zien we nooit meer terug, want nog een paar jachtwerven failliet en alle vakkennis is pleite.

Coffee Party | 07-08-20 | 19:59 | 1

Die eerste zin is hopelijk scarcasme: ambtenaren-dna says no. Is voor die vaareisen echt geen alternatieve route? Als in diplomatripje naar elders met geldigheid hier.

Nick_Star | 07-08-20 | 21:25

Samenvatting: Nederland heeft behoefte aan visie met meerjarenplan. Zeg maar alles waar Rutte trots op is dat ie het niet heeft. Verklaring waarom we fucked zijn en verandering nodig is.

Rest In Privacy | 07-08-20 | 19:58

Persoonlijk vond ikmhet een prettig geschreven stuk. Zelf heb ik niet genoeg kennis van de materie om te weten of het allemaal waar is maar in ieder geval +1 voor inzet en helder taalgebruik. Prettig weekend en be nice

the brush | 07-08-20 | 19:55

De maak industrie moet niet terug, dat trekt alleen maar nog meer import aan, want Nederlanders zijn te beroerd om daar te werken (kijk maar eens in een gemiddeld distributiecentrum). Je moet juist zorgen dat de bedrijven die profiteren van de outsourcing daar de Nederlander voor compenseert. Dat gaat niet als je ze alsmaar minder belasting laat betalen.

Erikjan79 | 07-08-20 | 19:54 | 6

Outsourcing. Boeing komt er ook van terug.

LiniaalRectaal | 07-08-20 | 22:01

Distributie centrums, er werken zoveel Polen omdat men niet meer dan het minimum loon wil betalen.

sprietatoom | 08-08-20 | 03:57

@sprietatoom | 08-08-20 | 03:57:
Je kunt ook Polen onder het minimumloon krijgen met vage maar legale constructies. Vraag uw plaatselijke VVD'er.

LiniaalRectaal | 08-08-20 | 05:38
▼ 3 antwoorden verborgen

Goed, dan ook even door pakken.

Noorwegen? de vikkingen hebben echt wel wat slaven binnen gebracht en brachten leuke welpjes.
Noorwegen heeft ook wat aardige hoeveelheid olie.
Zo zijn er echt wel meer landen, neem dat dan mee in je betoog.
Nee, beetje roepen zonder de juiste onderbouwing wat zo jammer is want het maakt het verhaal veel sterker.

Meesteres Belgie | 07-08-20 | 19:54

Ik mis de factor overbevolking. We zijn met steeds meer mensen, maar door ontwikkelingen zal menselijke arbeid steeds minder belangrijk worden. Dat gaat zorgen voor strijd, armoede, werkloosheid, etc. De kunst is om iedereen wat de doen te geven. Dus geen vuilniswagens met robotarmen, maar gewoon vuilnismannen.

zeeman73 | 07-08-20 | 19:53 | 4

@Kuifje-naar-Brussel | 07-08-20 | 21:05:
Kuif toch. Ik weet nog dat het groot nieuws was, de 5 miljardste wereldbewoner. We zitten nu al bijna aan de 8 miljard.

LiniaalRectaal | 07-08-20 | 21:25

@LiniaalRectaal | 07-08-20 | 21:25: Ik doel op de aanname dat robotisering zorgt voor minder vraag naar arbeid. Die voorspelling is - tot nu toe- niet uitgekomen.

Rest In Privacy | 07-08-20 | 22:08

@Kuifje-naar-Brussel | 07-08-20 | 22:08:
Ja ik zag het ook later maar toen was de edit-tijd al verlopen. In principe heeft de robotisering al voor minder banen gezorgd (denk autofabrieken) maar er zijn andere banen voor teruggekomen (denk ICT).

LiniaalRectaal | 07-08-20 | 22:14
▼ 1 antwoord verborgen

Dank ZOMG. Heb 2 liter rose achter de kiezen maar het klinkt nog steeds zinnig. Visie (>1jaar), actie en naleven (of handhaven zo je wil) is nodig. Nederland is heel flexibel. Ooit een neerlandicus gehoord die zei dat op de zijkant van onze gulden beter ‘’moet kunnen’ had moeten staan. Wat ik wil zeggen, we kkn creatief en gedreven genoeg. Niet bang zijn voor de rest van de wereld. Zijn net advocaten die je altijd bang maken en dan hun rekening sturen.....

Lausig | 07-08-20 | 19:50

Volgende keer schrijf eens over de voorsprong die Azië aan het nemen is op Europa. Hoogst interessant om te zien denk ik. Een Chinees die in Europa komt denkt nu al wat een inferieure transport mogelijkheden en tech. Een Japanner denkt dat al jaren. Het is echt super interessant om je in te verdiepen . Ik heb een paar jaar in Azië gewoond en gewerkt. Maar je ziet het echt als leefomgeving veel beter worden. Hogere levenskwaliteit dan in Europa. Momenteel loopt nog wat achter maar het gaat heel hard en Europa staat erbij en kijkt ernaar.
En ja er is ook van alles negatief te vinden daar maar de meeste seinen staan op groen voor de gezinnen, werknemers en vertrouwen in overheid en woonkwaliteit is heel sterk aan het verbeteren veel sneller dan de meeste mensen zich realiseren.

Alexander | 07-08-20 | 19:46 | 2

Ik hou vooral verkoop van meubels en huizen in de gaten. Die matchen steeds minder in China.

Deflatiemonster | 07-08-20 | 19:50

Ik weet niet waar jij gewoond hebt Alexander. Maar een land als China is eigenlijk nog steeds bijkans een derdewereldland met vooral in de 1st tier cities een hoogstontwikkelde productensector. En die tendens is vooral te danken geweest aan het hevig centraliseerde beleid en datzelfde beleid gaat dat land een ongeziene correctie opleveren binnen afzienbare tijd.

Nick_Star | 07-08-20 | 21:07

Ik denk dat we door moeten gaan op de ingeslagen weg. We kunnen niet terug.
Een nieuwe weg betekent ook nieuwe problemen. Hier gaat het fout. De problemen worden niet opgelost. Hoe verder we die weg ingaan, hoe groter de problemen gaan worden.

Mr.Crowley | 07-08-20 | 19:46 | 2

De huidige weg heeft ons 75 jaar lang voorspoed en welvaart bezorgd. In die periode hebben we Nederland omzoomd met Deltawerken, hebben we het beste pensioenstelsel ter wereld (verzin ik niet), de op 1 na beste zorg ter wereld (kun je zelf ff googelen), de nagenoeg hoogste tevredenheid, hoge levensverwachting, hoge babysterfte (omdat zweefmoeders thuis willen bevallen, dat is een minpuntje), sterk sociaal vangnet en enorme buffers om een corona-crisis mee te kunnen weerstaan.
Dus de schrijver doet wel alsof het allemaal rampspoed is dat ons zal treffen, de voortekenen zijn echt anders. Ik zou doorgaan op deze voet. Recht zo die gaat stuurman!

Busverhuur | 08-08-20 | 09:00

@Busverhuur | 08-08-20 | 09:00:
De wil om problemen op te lossen moet er wel zijn en die ontbreekt ten enenmale, mogelijk omdat de problemen van een andere orde zijn dan die u aangeeft.
Een van de factoren is bijvoorbeeld de toename van de wereldbevolking en de problemen die daarbij om de hoek komen kijken.

Mr.Crowley | 08-08-20 | 09:12

Eens met scribent. Goed verhaal ook. Fabrieken verloren, rampspoed geboren. Terughalen van fabrieken uit China en dergelijke heeft de hoogste prioriteit. Er denken teveel mensen dat de dienstensector voor altijd ons de huidige welvaart zal blijven geven. Spoiler alert: dat zal het niet. Stop dat schier oneindig coronageld in de repatriëring van fabrieken. Bouw hier een Foxconn. Make The Netherlands Great Again.

JohnLocke | 07-08-20 | 19:45 | 10

@Erikjan79 | 07-08-20 | 21:43:
Lopende bandwerk. Assemblage. Straatvegen. Dat soort werk. Werk voor relatief ongeschoolden. Daar is behoefte aan.

LiniaalRectaal | 07-08-20 | 21:49

@LiniaalRectaal | 07-08-20 | 21:49: In de tuinbouw altijd veel vacatures voor eenvoudig werk, maar daar hebben veel laaggeschoolden geen interesse voor. Tsja, wat moet je dan...

Rest In Privacy | 07-08-20 | 22:00

@Kuifje-naar-Brussel | 07-08-20 | 22:00:
Jammer eigenlijk, als kind veel bij de boer gewerkt (ook toen waren er al Polen) en het is leuk werk. Mooiste moment altijd was als de schemering eindelijk inviel en de boer met pils en cash aankwam.

LiniaalRectaal | 07-08-20 | 22:05
▼ 7 antwoorden verborgen

Wow dat ga ik op mijn gemak lezen dit weekeinde!

ecologiste | 07-08-20 | 19:43

Goed stuk.. complimenten je hebt helemaal gelijk !

Alexander | 07-08-20 | 19:42 | 3

Idem,dank weer wat wijzer kunnen worden.

De Profundus | 07-08-20 | 20:08

Zonder gas uit Slochteren waren we hetzelfde af. Wellicht beter want dan hadden we nu niet zoveel schadelijke tuinbouw en vooral geen aarbevingsschade.

AntiZanicz | 08-08-20 | 10:01

Toch allemaal al grotendeels bekend. Maar de oplossing kan natuurlijk veel beter.

Rest In Privacy | 07-08-20 | 19:35 | 16

@Kuifje-naar-Brussel | 07-08-20 | 22:06: Ik zal voor nu even volstaan met de beknopte versie. Communisme, socialisme en liberalisme zijn alle drie slechts opeenvolgende punten op het politieke spectrum van de gecentraliseerde macht. De natuur is echter fundamenteel decentraal van aard en een opkomende paradigmaverschuiving naar directe democratie hangt in de lucht ter correctie.

Nick_Star | 07-08-20 | 22:41

“Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”

De VVD doet er trouwens nog een schepje bovenop, ze maken het zelfs steeds bonter op de gebieden van met name immigratie en de EU.

benjeallanggek | 08-08-20 | 06:59
▼ 13 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl