Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

De Lange Bocht door De Irritaties

Een essay, geschreven met een gefrustreerde blik over de schouder.

Wat begon als een kleine stroming is nu een tsunami van “wokeness”, en nog hebben de meeste mensen niet door dat ze overspoeld worden door - en verdronken worden in - een oceaan van waanzin. We zeggen zonder voorbehoud: op de GeenStijl-redactie zagen we de stroom al jaren aanzwellen tot een niet te stuiten golfbeweging. Als stuurlui aan de wal hebben we onze roze reddingsvesten al een tijdje aan, want de Inclusitie komt ook weer een keer voor ons - maar toch moeten we met lede ogen (en veel vermoeide frustratie) constateren dat zelfs nu het water ons naar de lippen rijst, de meeste mensen nog steeds niet doorzien op wat voor ijsberg we afstevenen. De band speelt vrolijk verder, ketelmuziek klinkt uit de machinekamers, en we raken met het stoom uit de oren steeds meer op drift.

Een ramp lijkt onvermijdelijk.

Het postmoderne, intersectionele marxisme dat als een verwoestende vloedgolf over het Westen rolt en in haar kielzog het vrije denken en het open debat naar de kelder cancelt door woorden te verbieden, debat- en denkpatronen verdacht te maken en vrije (blanke) individuen, openbare instituties, de rechtsstaat en liberale politieke systemen van “institutioneel racisme” te betichten, overspoelt ons landje en we blijken niet alleen fysiek onder zeeniveau te liggen: mentaal staan we ook behoorlijk ver onder water. Je had het kunnen zien aankomen, zoals velen die hier al langer en vaker lezen kunnen en zullen beamen.

Eerst even een stukje terug.

Sinds de opkomst van het internet is de digitale frontier een plaats geweest waar vrijdenkers als eerste samen kwamen om hun gedeelde irritatie over de gezapigheid en brave burgerlijkheid van dit land te uiten. Dit weblog is daar uit voortgekomen: het is geboren uit een behoefte om buiten de kaders van omroepzuilen en drukpersdenken in meer vrijheid (en met meer humor) te kunnen polemiseren. 

Spetterpoep op forumwanden
Wat Pim Fortuyn deed voor de politiek (aantonen dat de bandbreedte van denken in Den Haag veel bekrompener was dan men zelf dacht of vond), deed het internet voor media, cultuur en onderwijs. Ook dat waren (nee: zijn) drie maatschappelijke fundamenten die zichzelf progressief en ruimdenkend achten, maar in werkelijkheid veel krappere kaders kennen dan ze zelf kunnen of willen zien. Als je van binnenuit denkt dat je de hele wereld bestrijkt met je gelijk, kun je nou eenmaal niet voorbij je eigen muren kijken (en ja, wij zijn ongetwijfeld ook bekrompen of bedaagd in sommige zaken, maar dat is nu ff niet het punt, OK?)

Ze hebben het nooit erkend maar wel altijd gevoeld: levendig is de herinnering aan hoe met name de ‘oude media’ reageerden op de opkomst van het internet. In de dode bomen dacht men dat het wel over zou waaien, het duurde jaren voordat kranten door kregen dat een digitaal bereik vele malen makkelijker te vergroten is dan een analoge oplage op dode bomen. Bovenal voelden ze zich betrapt, zonder het toe te willen geven. Dat internet, daar zat een ánder geluid, een tegengeluid, een geluid dat op het Mediapark en in de Grachtengordel nauwelijks gesproken of gehoord werd. Door het af te doen als onfatsoenlijk, respectloos of agressief, kon de suggestie nog een tijdje blijven bestaan dat de waarheid nog altijd op het Mediapark woont, of in de anonieme herenhuizen der hoofdredactionele commentaren, en dat het internet slechts een houten outhouse voor de onderbuik is, waar met spetterpoep tegen de forumwanden wordt geschreven.

Andersom bloeide het internet juist op, met een energie van nieuwe ontdekkingen. Niet alleen door technologische ontwikkeling, maar ook in het besef dat de wereld wel degelijk groter is dan de blik die het NOS Journaal ons biedt. Online werd het beeld steeds scherper, hoe progressief gedachtengoed zich sinds het einde van de jaren ‘50 in de media (maar ook in cultuur en wetenschap) had ingevochten, zich had genesteld, en de instituties over had genomen. Een digitale tegencultuur daagde die ideeën uit, verbreedde de blik op de wereld en had vooral een ongeremde tolerantie voor overtuigingen die afweken voor de norm. Vrijheid van meningsuiting, in een horizontale directe democratie, met op de koop toe gratis grijze pijprokers die in afschuw grimasten, omdat hun morele gelijkjes lachend werden uitgedaagd.

Toen vlogen er radicale moslims in twee torens op Manhattan, kort daarna werd Pim Fortuyn vermoord door een extreemlinkse activist, en met de afslachting van Theo van Gogh viel ook in Nederland een levend baken van de vrijheid ten prooi aan de radicale islam. Het progressieve (en arrogante) wereldbeeld van Francis Fukuyama’s einde van de geschiedenis werd van de sokkel getrokken, en tussen de oude media en het internet laaide Samuel Huntingtons Clash of Civilizations in alle hevigheid op - om nooit meer uit te doven.

[Chriet Titulaer Voice Over Intermezzo]
Het internet evolueerde zelf ook. Met de komst van social media-platforms werd de toegangsdrempel tot het web verlaagd. Van oudmedialen tot je eigen omaatje: iedereen sprong op de rijdende trein die altijd overal heen kon. Internet: het echte huis van de toekomst!
[/Chriet Titulaer]

Globalisering is door sociale media virtueel versneld en met het openstellen van het internet voor iedereen, won de progressieve mediaan van de dociele massa ook online snel terrein, in een groeiend territorium dat werd bewaakt door de voetsoldaten van De Toon en Het Fatsoen. In het kielzog van het grote publiek vervolgde het socialistische ideaal van de Lange Mars door de Instituties zijn weg op het internet, tegenover een groeiende groep burgers die zich sinds de moord op Fortuyn maatschappelijk ongehoord, of politiek ontheemd voelt.

Die laatste groep heet rechts te zijn, maar is net zo goed midden en links: het zijn de al zo vaak besproken ‘gewone mensen’ die op drift zijn geraakt, unheimisch in de elitaire utopie die ‘Europese Unie’ heet, overgeslagen in de neoliberale omslag die de sociaaldemocratie heeft gemaakt, uitgefaseerd in de ge-outsourcete of gerobotiseerde industrie, en boventallig gemaakt in een geprivatiseerde publieke sector waar gewiekste, hoogopgeleide zzp’ers zich per uurtje/factuurtje als zorgconsulent, ‘verandermanager’ of fusiebegeleider goed laten betalen in de woningsector, het zorgsysteem of het publieke bestuur.

De strijd om de individuele identiteit
Desalniettemin, of misschien wel mede daardoor, is de nadruk steeds meer komen te liggen op de individuele identiteit. Iedereen wil tonen wie hij of zij is, en laten zien hoe goed het gaat - ook als dat niet zo is. Sociale media, een zeepkistje voor alle ideeën, elk ideaal en ieder individu. In die identitaire strijd om collectieve eigenheid kwamen minderheden en marginale groepen uiteraard ook steeds meer naar voren en dat is niet per definitie slecht (integendeel), maar omdat er zo veel individueel identitair belang aan gehangen wordt, en steeds minder een collectief, fundamenteel maatschappelijk idee, beginnen instituten te botsen met het individu in een wereld die sneller globaliseert dan de gemiddelde mens aan kan.

Het identitaire denken, en dan met name vanuit het perspectief van minderheden en margegroepen, had sinds de Frankfurter Schule al voet aan de grond in de sociale wetenschappen. Jurgen Habermas, Max Horkheimer, Theodor Adorno, Charles Wright Mills - het is hier geen wetenschappelijk discours, dus we gaan kort door de bocht en zullen niet te veel tekstruimte verspillen aan wat je kunt samenvatten tot Marxistische denkbeelden, gebundeld in de Critical Theory, waaruit uiteindelijk de postmoderne censuurbeweging der Social Justice is voortgekomen - da’s dus die ellende waar we nu middenin zitten en waarin er ineens 167 genders blijken te bestaan, waaronder mannen die ook kunnen menstrueren, vrouwen die een nieuwe golf van geagiteerd feminisme aanwakkeren, er zeventien letters aan de flikker-vermicelli der LHBT zijn toegevoegd, en natuurlijk alle Black Lives apart moeten worden vermeld als individuen die stuk voor stuk Matteren

De gedeelde vijand is blank, meestal man en ontzettend broos
Al die unieke eenlingen hebben één gedeelde vijand: de blanke mens (de mannelijke variant, meestal), en zijn instituties: democratie, liberalisme en het kapitalisme. Dat zijn “racistische” en “onderdrukkende” systemen met een “koloniale mentaliteit” die zijn gebouwd op “onschuldige lichamen” van “slachtoffers” van de “witte man”. Maar als deze “witte man”, die zo veel macht en repressie zou uitoefenen en daarom levensgevaarlijk zou zijn, zich echter verzet tegen zo veel en zulke heftige verwijten, wordt hem “witte fragiliteit” verweten: dan is de grote nemesis plotsklaps een broos poppetje. Van enige rationele verhoudingen kun je de Woke-beweging inderdaad niet betichten.

Met #MeToo wordt de man gedwongen zijn oneigenlijke macht over vrouwen te erkennen, “Black Lives Matter” impliceert door slimme naamgeving dat je er eigenlijk nooit tegen kunt zijn (probeer het vooral wél), het hele intersectionele soepie poseert zich als “anti-racismebeweging” (waar je ook niet tegen kunt zijn, want wie is er vóór racisme?), en de knokploegen van deze identitaire treinramp noemen zich “Antifascisten” - waarmee ze hun op uniformen gelijkende zwarte kleding, openlijke intimidatie en occasionele geweldsoprispingen kunnen (laten) rechtpraten als een noodzakelijke strijd tegen “nazi’s” (lees: blanke mannen en ‘boomers’ - een onschuldige maar gehate bevolkingsgroep die inmiddels zo ongeveer iedereen boven de vijftig beslaat).

De opbouw van deze ontwikkeling signaleren we al jaren, is ontsproten aan (Amerikaanse) universiteiten, doorgesijpeld in de populaire cultuur, individueel opgeraapt door met name jongeren en als identitaire beweging geadopteerd door “progressieve” linkse politiek en mainstream media. Ineens hebben we een “cultuuroorlog”, of zelfs “revolutie”, al ruikt het qua retoriek, plunderingen en vandalisme tegen standbeelden vooral naar devolutie. Maar ze zijn misschien wel met meer - en mogelijk zelfs aan het winnen.

Van George Floyd naar Zwarte Piet. Helder?
Ook in Nederland, waar Zwarte Piet al jaren tot symbool van “institutioneel racisme” wordt belasterd, en waar het van halve veldslagen bij de intocht in Gouda tot een snelwegblokkade in Friesland nu tot Amerikaanse civil rights movement proporties is uitgegroeid of liever: daartoe is geforceerd, na de dood van George Floyd.

Zoals Hans Teeuwen zo helder uitlegde in ons eigen podcastkeldertje (fragment hieronder): aan de gruwelijke en door werkelijk iedereen verafschuwde dood van George Floyd in Minneapolis werd onmiddelijk een racistisch motief toegekend, en in Nederland zonder enig voorbehoud gekoppeld aan Zwarte Piet. Die vervolgens met fysiek geweld bedreigd werd door een “woordkunstenaar” met een abonnement op NPO-talkshows, waar niemand hem kritisch bevroeg over zijn agressieve uitspraken - laat staan dat hij moest toelichten hoe hij de absurde mentale hindernisbaan wist af te leggen om van Amerikaans politiegeweld een rechte lijn te trekken naar de vrolijke protagonist van een Nederlands kinderfeest.

Amper twee maanden na Floyds dood hebben deugbrigades in media, politiek en marketing stapels nieuw beleid voorgesteld, slogans aangepast, producten uit schappen gehaald en is het grote adverteerdersbellen om een vermeend “racistische” Zwarte Piet-grap ook weer begonnen. De nieuwste oprisping van de identitaire inclusitie is een losgeld-eis “meldpunt” voor discriminatie op redacties, waarvoor wordt gepleit in een manifest waarvoor meer dan 300 elitaire mediamakers zich geroepen voelden om een krabbel onder te zetten - en daar overigens volkomen terecht bakken met hoon voor incasseerden, want er is heus wel een béétje tegendruk. Online althans: alle MSM berichtten enthousiast over het nieuwe zelfgeselspel waarmee hun eigen werkvloeren tot goelags worden herschreven.

Want ja: Damned if you do, damned if you don’t, en dat is allemaal onderdeel van het marxistische eindspel: De Amerikaanse schrijver, wiskundige en politiek commentator James Lindsay trekt een directe lijn van de socialistische Italiaan Antonio Gramsci’s theorie van de Lange Mars door de Instituties uit de jaren ‘20 van de vorige eeuw, naar het huidige proces van het tot paria maken van iedereen die niet buigt voor het heilig verklaarde drie-eenheid Diversiteit, Inclusiviteit en Billikheid, die hij in het Engels afkort tot DIE (Diversity, Inclusion, Equity). Die Lange Mars nadert zijn voltooiing in “essentially creating a new form of fascism out of a nominally anti-fascist project spanning much of the last century.”

De toorn van de Woke Inclusitie
En dat, lieve mensen (mag je dat nog zeggen? - red.), zien we dus al jarenlang ontwikkelen. We zien deplatforming, cancel culture, het tot racist (of fascist) verklaren van mensen met afwijkende opvattingen, of van individuen die niet snel genoeg knielen. Nog harder aangepakt worden degenen die dénken aan de goede kant te staan - totdat ze een fout maken (hoi Sunny Bergman, you just got cancelled). Van J.K. Rowling tot Johan Derksen: niemand is veilig voor de toorn van de Woke Inclusitie.

Maar is racisme en discriminatie, laat staan onderdrukking, echt het allergrootste probleem van onze vrije, liberale samenleving? Is etnisch profileren door de politie een zuivere vorm van racisme, of een vervelende bijwerking van misdaadstatistieken, praktijkervaring van politiemensen en een doelgerichte inzet van opsporingsmiddelen? Is een toetsingscriterium van de Belastingdienst dat op dubbele paspoorten checkt bij het toekennen van toeslagen “institutioneel racisme” (niet per definitie, nee: men kijkt niet naar huidskleur, en die toets bestond vanwege roomblanke Polen-, Bulgaren- en Roemenfraude uit het recente verleden. Dat het tot verkeerde uitkomsten leidde, is evident, maar dat is niet omdat het systeem intrinsiek racistisch is). Is Zwarte Piet racisme, en het verontwaardigde verweer van nog steeds een meerderheid van Nederland tegen dat tamelijk absurde verwijt daar echt een “bewijs” van?

En heeft Dit Land eigenlijk geen andere, veel grotere en vooral veel dieper gewortelde problemen, met een veel groter plofgevaar maar vooral een veel rationelere bron en oorsprong?

Juist nu (JUIST NU! - red.), in tijden van corona, vallen mensen vaker en sneller tussen de mazen van de maatschappij en dat is echt niet omdat er zo veel “racisme” en “discriminatie” is in Nederland, dat is omdat de kloof tussen burger en bestuur, de kloof tussen arm en rijk, en de kloof tussen de somewheres en de anywheres steeds pijnlijker zicht- en voelbaar wordt. Waar blijf je als relatief hulpeloze chronisch zieke of bejaarde als je mantelzorg niet binnen mag? Hoe moet die ene eenzame of mentaal getroubleerde wijkgenoot, die in het buurthuis of de kroeg op de hoek staande werd gehouden, zich redden als de bar gesloten is? Hoe overleef je de bureaucratie van de belastingdienst en hun toeslagensysteem wanneer je ten onrechte voor grote bedragen wordt aangeslagen? Zelfs bij het UWV moet je al minimaal op havo-niveau kunnen invechten om het recht op uitkering bureaucratisch te kunnen claimen - en het aantal werklozen loopt op terwijl de deugkoffiebonen van Starbucks (en vele anderen) wel stoppen met adverteren op sociale media “vanwege de haat en het racisme”, maar nog steeds geen belasting betaalt om uitkeringen van op te kunnen hoesten.

Het loodzware zwaard van de valse racismebeschuldigingen
Met al die opkroppende frustratie onderhuids borrelend, vechten we elkaar de tent uit over de kleur van een kindervriend, die volkomen irrationeel als “racisme” is geoormerkt door een klein clubje gesubsidieerde drammers die in het diversiteitsplaatje van progressief links passen, en die door een media- en cultuurelite tot kruisridders voor individuele vrijheid zijn geslagen met het loodzware zwaard van de valse racismebeschuldigingen, dat ons nu allemaal boven het hoofd hangt. Dat komt weer omdat de media een ivoren zuil in de samenleving vormen, die steeds minder nieuws, feiten of maatschappelijke beschouwingen brengen, maar vooral zichzelf propageert. En dat dan natuurlijk weer het liefst in de Goede Hoek: aan de kant van de ”progressieve, inclusieve en diverse samenleving.” Allemaal ook weer een direct gevolg van woke + sociale media: individualisatie van het nieuws, maakten de journalist tot onderwerp van zijn eigen verhaal. Uitleg van voorgaande alinea zin in 1 naam: Erik Mouthaan. Need we say more?

(Intermezzo: Het is letterlijk een reden dat wij alles nog in koninklijk meervoud schrijven, en onder nicknames: individueel zijn wij niet GeenStijl, maar GeenStijl zijn wij wel allemaal samen - de reaguurders incluis. Maar dat terzijde - red.)

De politiek heeft ondertussen, en ook dankzij sociale media, de nieuwsmedia niet meer nodig. Op alle denkbare platforms profileren politici zich, met hun eigen beeldmerken, hun eigen oneliners en vooral hun eigen waarheden. Voorlichtingsafdelingen van ministeries heten zonder ironie (want ironie is ook al bijna verboden) “newsroom” en nooit eerder liepen er zo veel persvoorlichters, woordvoerders en spindokters rond onder de Haagse Kaasstolp. Op het democratische fundament van dit land is een reclamezuil gebouwd, waar een partij als de vvd zeer bedreven blijkt in het in neonletters vermarkten van hun eigen verhaal (“Chat met Klaas Dijkhoff over...”), en nieuwe partijen als Forum voor Democratie meer lijken op een media- en marketingbureau met een politieke afdeling, dan op een politieke partij met een ingetogen persbeleid. Geef het nog een paar jaar, en alle partijen maken hun eigen “Journaal”.

Ozcan, Halina, Sigrid & Rob
We zien dit. We zagen dit. Het is al jaren aan de hand. En altijd dachten we: er komt een moment, dan overspelen ze hun hand, en dan ziet iedereen wat wij zien. Niet omdat wij zo veel slimmer zijn - nee zeg, we benne maar bleue bloggers. Maar omdat wij op het internet wonen, en daarom qua informatiepositie & media-overconsumptie altijd een stukje voor in de bocht liggen op de meeste andere mensen. Die ons wel in zouden halen. Dat dachten we met de radicale islam na Charlie Hebdo, Nice, Bataclan, Zaventem, Manchester - maar nog steeds is het een bijna onbespreekbaar, sociaal uiterst brandbaar onderwerp. We dachten het met de Woke cultuur van de social justice warriors, die met steeds grotere onredelijkheid toch steeds meer terrein weten te winnen. Maar het schiet nog niet op, met het weerwoord. Zijn we al te verdeeld geraakt en/of gemaakt?

Natuurlijk, het verzet tegen de advertentieboycot van die totale lul Arie Boomsma was enorm - waarna hij toen de schade al aangericht was toch nog snel even zei dat Johan heus geen racist is. Maar ook Ozcan Akyol, die eerst alle Derksenfans nog “oude conservatieve nationalisten” noemde, voelde de opiniewind draaien en ging alsnog razendsnel pleiten voor ‘meer dialoog’ en handreikingen en dat soort lauwe drek. Helaas, het is niet genoeg: Halina Reijn, Hadewych Minis, het genootschap van hoofdredacteuren, Sigrid Kaag en Rob Jetten: de lijst van nuttige idioten is lang, wordt steeds langer, en heeft maximaal toegang tot platforms die zichzelf voor de Woke Inclusitie lenen. Voor het weinige verzet dat intern bestaat moeten we gezien wat ze over zich heen krijgen - hoi Fidan Ekiz - vrezen dat het wellicht niet vol te houden is.

Een gapend gat waarin je niet kunt schuilen
Want er wordt te gretig geknield, de ruggengraatjes buigen, het gif van de marxistische mars-leer dringt steeds dieper de samenleving in. Sociale situaties worden riskanter, werkomgevingen onveiliger, woordjes verboden, het open debat zucht onder intimidatie en groepsdruk. Het zwijgen van de zich veilig wanende meerderheid (die ook echt nog wel aan de beurt komt) trekt een gapend gat in de publieke ruimte, waarin je niet kunt schuilen. En dat alles komt vooral van bovenaf, van een elite in de politiek, de media en de culturele sector, waar mensen in bewegen die platforms, bereik, een goed inkomen, subsidie en/of aanzien hebben, maar zichzelf toch onderdrukt wanen of tot slachtoffer bestempelen en die een rassenstrijd voeden, waar in werkelijkheid een klassenstrijd sluimert. Wie alleen de kranten en de televisie volgt, wordt nooit wijzer - voor alle anderen is er vooral frustratie. De frustratie van de lange bocht door de irritaties, die we al jaren voelen, maar waar ondanks alle stuwende symptomen de massa nog steeds niet snel genoeg doorheen komt.

Zolang we constant over onze schouder moeten blijven kijken, kunnen we niet vooruit blikken om te zien hoe dit ooit goed af kan lopen.

En vergeef ons ook deze collectekans...

...maar u alhier, de trouwe lezer en de vaste gast, weet wat er aan de hand is en ziet het gebeuren. Hoe lang kan een vrij, onverveerd en onafhankelijk weblog als dit roze rukbunkertje nog bestaan? Wij vragen het u af. En om een bijdrage. Doneren doet ons niet knielen, een Erelidmaatschap houdt de rug recht. Dank u.

Bonusleesmateriaal. Fijn, en slopend vilein

Social

Reaguursels

Inloggen

"een directe lijn van de socialistische Italiaan Antonio Gramsci’s theorie van de Lange Mars door de Instituties uit de jaren ‘20 van de vorige eeuw, naar het huidige proces van het tot paria maken van iedereen die niet buigt voor het heilig verklaarde drie-eenheid Diversiteit".
Dit klopt wel. Toen ik op een blauwe maandag sociologie aan de UvA studeerde was Gramsci. samen met de engnek Herbert Marcuse, de grote held onder docenten én studenten.

Grachus | 30-06-20 | 18:00

Ook een heel goed stuk van John Gray in de NRC over dit onderwerp in het Opinie & Debat katern van afgelopen zaterdag.

Willibald von Klúúúk | 30-06-20 | 15:29

Wat een stuk! Beetje lang maar briljant geschreven en zo waar. Altijd een reaguurder geweest maar nu voor het eerst geregistreerd dankzij dit stuk

DeRubicon | 30-06-20 | 15:05

In dit essay zit de samengeperste gebalde energie van decennia onbehagen vertolkt en vergezeld overigens van een magistraal vloeiende virtuositeit qua taalgebruik. Een zeer implosief mengsel!
Hiervoor ben ik op Geenstijl

Icar | 30-06-20 | 15:03

Stelling: Ieder mens sluit andere mensen uit en de reden daarvoor is heel simpel; overleven.
Teneinde te kunnen overleven in een wereld waar levensbedreigende situaties eerder regel dan uitzondering waren, zijn middels klassieke programmering gedragingen opgeslagen in ons reptielenbrein (Vecht of vlucht). Naarmate de evolutie vorderde en er een ander soort brein ontstond (zoogdierenbrein), werden we in staat gesteld om te communiceren en duurzame relaties op te bouwen. Relaties en samenwerkingen waren fragiel. Vertrouwen was geen gemeengoed en men leerde om groepen uit te sluiten op basis van (uiterlijke) kenmerken. Handelen op basis van cognitieve bias maakte het mogelijk om snel beslissingen te nemen teneinde te overleven. Nog later werd ons brein aangevuld met de Neocortex. Deze stelt ons in staat om complexe problemen op te lossen, maar is traag en niet geschikt om dagelijks handelen aan te sturen. Samengevat beschikken we inmiddels over twee systemen om gedrag en handelen aan te sturen. Systeem I, werkt op basis van cognitieve bias en heuristieken en stuurt ons dagelijks handelen aan. Met ons Syteem II kunnen we alles beredeneren. Samengevat: we sluiten mensen uit, dat doet ieder mens. Dit is onafhankelijk van kleur, van ras of geloofsovertuiging. Oplossingen moeten worden gezocht in het toepassen van systeemdenken en niet in het splijten van de maatschappij. Maar zoals altijd zijn er mensen die wijzer worden van de huidige aanpak en zij hebben baat bij de onrust.

Diarmaid | 30-06-20 | 14:58 | 1

Dank.

De Profundus | 30-06-20 | 18:29

ben deze discussie een beetje zat, dus ik reaguur alleen op de foto.
die dame vind ik erg dapper.

ptrck | 30-06-20 | 14:55

Meerderheid van de mensen is niet slecht.Het is onwetendheid en geestelijke luiheid die alle ellende veroorzaakt.Beschaving is geen opgaande lijn.De komende verkiezingen zullen uitmaken welke kant we opgaan.Democratie is niet voor stemvee,maar voor mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor anderen.Democratie is een witte raaf in de geschiedenis,en zal spoedig weer verdwijnen ten gunste van het totalitaire denken van welke kant dan ook.

P.Faust | 30-06-20 | 14:41

Van Rossem is er eens goed voor gaan zitten en kwam met bovenstaande epistel
Veegt even de vloer aan met de wappie industrie(follow the money) en de bovenste foto maakt het helemaal af.
100 reeten voor van Rossem.

komtdatschot | 30-06-20 | 14:10

Had Francis Fukuyama een progressief wereldbeeld? Dacht het niet.

Schoorsteenveger | 30-06-20 | 13:48

Kroontje gekocht. dankzij dit stuk. Dank, van Rossem.

Radix | 30-06-20 | 13:07 | 2

Voorbijgaand aan de inhoud - die is perfect - is wat mij raakt de vaardigheid, de 'geest' van de schrijver.
Talent en passie laten zo'n topstuk ontkiemen en uitgroeien.
Diepe buiging van Radix.

Radix | 30-06-20 | 13:33

Het is dat ik mijn kroontje vorige maand had gekocht na het stuk van Van Rossem over de DiviBokaal, anders had ik het nu wel gedaan. Ga zo door met het laten horen van een onafhankelijk en helder (tegen)geluid.

Blij ei | 30-06-20 | 13:37

Hier de link waar onderstaand citaat te vinden is: rotterdam.bij1.org/articles/keti-koti...
Citaat: "De ketenen zijn verbroken, de nazaten van de tot slaaf gemaakten dragen voor eeuwig de littekens." Ja, het is niet de bedoeling dat deze littekens ooit verdwijnen, want wat moet je dan als identiteitspolitieke kletsmeiers? Dus ook over vijfhonderd jaar moeten de negers in Nederland littekens hebben, anders is er niets meer te herdenken!

Rhenium | 30-06-20 | 12:33 | 1

Ze krabben zelf die littekens opnieuw open. Dat is een keuze. Ze zouden er ook voor kunnen kiezen om dat niet te doen.

Ivoren Toren | 30-06-20 | 13:51

Geweldig stuk begrijpelijk schrijven @Van Rossem, pet en hoedje af!

DinkyToy | 30-06-20 | 12:25

Tekenend. De NPO had onlangs een item over de presidentsverkiezingen in Polen. Nou, het volk was wel klaar met die conservatieven en de nieuwe ster van de oppositie, de burgemeester van Warschau, zou gaan winnen. Zondag heeft de nationaal-conservatieve zittende president Andrzej Duda (PiS) 43,5 procent van de stemmen gekregen. Die burrie 30%. Dat zijn geen journalisten meer bij de NPO maar activisten.

Piet Karbiet | 30-06-20 | 12:22 | 1

Zoals van Rossem al schreef,de waarheid komt niet van het mediapark.
Wat ik me nog steeds afvraag,waarom en met welk doel worden we zo geïndoctrineerd.

De Profundus | 30-06-20 | 18:34

Ik ben hier al eventjes, maar dit is toch een van de beste columns, @Van Rossem. Complimenten voor deze analyse. Ben er van onder de indruk, dat zoveel ellende toch nog helder onder woorden te brengen is.

Laten we ons voelen als die ene meid op de foto, fier rechtop, en niet buigend voor iets waarvoor we niet hoeven te buigen.
-

Bernhard de II | 30-06-20 | 12:19

Tsja, er zijn wel wat problemen:

- de ideologie spreekt zichzelf tegen. Iedereen moet vooral als individu worden gezien, maar witheid (80% van de samenleving, mind you) zijn wel een soort kanker dat moet worden uitgeroeid. Oververtegenwoordiging van zwarten of aziaten is geen probleem, maar van blanken wel.
- het is selectief, want ze beperkt zich tot blank racisme, terwijl je als blanke echt niet welkom bent als schoonzoon in de meeste Turkse gezinnen, veel Chinezen een pestpleuris hekel hebben aan Marokkanen en Surinamers een soort kaste-systeem hanteren van koelie's versus bosnegers, enfin.
- men miskent wat het Westen bereikt heeft, want in pakweg Tokyo, Buenos Aires en Nairobi heeft niemand interesse in hun ideologie. Nergens is het gemakkelijker van een andere culturele, etnische, religieuze afkomst of seksuele geaardheid te zijn... dan hier.
- vaak kloppen de feiten niet: politiegeweld in de VS is een probleem, maar dat manifesteert zich niet selectief tegen zwarten... armoede is een probleem in bepaalde groepen, maar dat komt ook omdat het vaak migrantengroepen zijn. Papa Mo en mama Saida kwamen zonder opleiding in NL, en leven dus met een laag inkomen in een achterbuurt.

Het begon goed en wel met multimiljonair Colin Kaepernick, een bankzitter in de NFL die tussen het vergelijken van de VS met Apartheid-Zuid-Afrika 10 miljoen dollar salaris eistte en vooral daarom geen contract kreeg...

drs. Levi Samsonov | 30-06-20 | 12:15 | 2

Ik ben het met je eens dat het een ideologie is dat zich - vaak - tegenspreekt echter hebben zij het niet per se over racisme maar over institutioneel racisme. Bovendien verwar je etnocentrisme met racisme. Een Nederlander die liever een Nederlandse schoonzoon wil of een Turk die liever een Turkse schoonzoon wil heeft niks met racisme te maken. Dit is een heel begrijpelijke voorkeur die je bij vrijwel alle mensen terugziet. Kwestie van compatibiliteit.

koter | 30-06-20 | 12:39

Helemaal mee eens. Discriminatie en racisme is geen blanke eigenschap maar iedereen doet het. Wat mij opvalt dat de donkere mensen in mij omgeving goede baan hebben en het lekker doen qua leven nu opeens zich gedragen als racisme slachtoffers. Altijd fijn met ze gewerkt en gelachen etc. en nu zijn we opeens rascist. Voelt wel een beetje als een klap in het gezicht van de blanke. Wie polariseert er nu?

EmilioEsteves | 30-06-20 | 12:51

Eens, eens, ontzettend eens. Blijf de waarheid roepen, tegen de stroom in roeien, want de collectieve hysterie is beangstigend. En de gretigheid waarmee iedereen direct op de rug gaat liggen, met de pootjes omhoog... christus te paard, get a grip!

Torec | 30-06-20 | 12:11

Om Winston Bogarde te parafraseren deze Blanke buigt voor niemand.

linus | 30-06-20 | 11:59

Voor mij is dit je aller beste @v Rossum

Welles! Nietes! | 30-06-20 | 11:32

Helder geschreven stuk maar nauwelijks verhelderend. Alles is al eens eerder opgemerkt of geanalyseerd. Doorslaande tegenstellingen zijn ouder dan de weg naar Rome (of zo men verkiest, zo “nieuw”als de Spaanse inquisitie).
Wokeness, links/rechts fascisme of wat in de kern niets anders dan primitief groepsdenken is, vormt de natuurlijke aard van de holenmens. Een vijandige en gewelddadige houding jegens een reele of denkbeeldige opponent als gevolg van schaarste en zelfbehoud. Schaarste van middelen, ruimte, prooi of perspectief, zelfrespect of respect naar een ander om er maar een paar te noemen. De oermens, de bergbewoner en het lid van de sekte met of zonder godsbeeld en de alles sturende emotie. En de gedachte stuurt de emotie, niet andersom.
De 21e eeuwse variant hiervan heeft een mobieltje op zak of zit te typen. De knuppel is er nog steeds.

amygdala | 30-06-20 | 11:26

Ook al zijn de problemen groot en worden ze verergerd door moderne techniek in handen van verkeerde ideologieën (cancel cultuur, twitter razzia's). Het internet herbergt ook het antwoord op die problemen:
Vrije discussie zonder aanziens des persoons en kritische tegenspraak bieden. Oftewel: lekker zeiken als anonieme reaguurder.

P.s.
Een inkijkje in een dystopisch toekomstbeeld waar tegenspraak niet meer kan werd meer dan 20 jaar geleden al bij het spel alpha centauri geschetst:
m.youtube.com/watch?v=iwqN3Ur-wP0

Barre_de_k | 30-06-20 | 11:20 | 2

Wat geeft jou de illusie dat je anoniem bent hier?
-

Bernhard de II | 30-06-20 | 12:13

Bits of freedom, help me A.U.B.

Barre_de_k | 30-06-20 | 14:40

“Is een toetsingscriterium van de Belastingdienst dat op dubbele paspoorten checkt bij het toekennen van toeslagen “institutioneel racisme” (niet per definitie, nee: men kijkt niet naar huidskleur, en die toets bestond vanwege roomblanke Polen-, Bulgaren- en Roemenfraude uit het recente verleden.”

Klopt niet.

“De Belastingdienst heeft bijna 20 jaar lang een geheim registratiesysteem gebruikt,”

“Het datasysteem, de Fraude Signalerings Voorziening (FSV), bestaat sinds 2014, maar de voorloper van dit systeem was al vanaf 2001 actief.”

www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/art...

koter | 30-06-20 | 10:52

De burgeroorlog is in mijn hoofd allang begonnen, zij het (vooralsnog) niet fysiek.
Ik raak niemand aan en ga vanuit principes altijd iemand vriendelijk tegemoet.
Maar kom maar op, mijn boosheid is niet te bevatten zo groot.

Dus de eerste lam-takkerige Linkse stinkhond of 'Only Black And Left Lives Matter' psychopaat die mij verbaal cq. fysiek aanvalt over heel deze teringzooi sla ik zijn/haar kop eraf. En dat is weldoordacht en bewust beleid. Dus ban me maar, Joris.

En ik ben niet eens 50+ en oud en seniel. Wel blank met een baan. En dat is al genoeg tegenwoordig.

Realism Is All | 30-06-20 | 10:21 | 2

Maar je bent dus nog nooit fysiek aangevallen? Het probleem is namelijk (nog) niet dat je willekeurig door linkse activisten in geblindeerde busjes gegooid wordt en afgevoerd.
Het probleem volgens dit artikel ligt meer bij de top van de instituties van ons land waar de mensen te dom of te cynisch zijn om de werkelijke klasse-problemen die bestaan aan te pakken en het maar maskeren als racisme-probleem. Waarbij de oorzaak ironisch genoeg bij slechts één ras ligt.

Barre_de_k | 30-06-20 | 11:01

Hear hear, het mag gezegd worden.

R2fu**D2 | 30-06-20 | 12:16

Dit ontnuchterende essay gelezen. Meteen premium lid geworden. Hulde.

tweeschepjessuiker | 30-06-20 | 10:20 | 2

Ik ook. We moeten toch wat goeds doen. Super essay, trouwens. Moet vertaald naar mijn vrienden in andere landen....

viejohuevon | 30-06-20 | 10:28

@viejohuevon | 30-06-20 | 10:28:
Als je Frans spreekt kun je ook bijvoorbeeld Guerilla van Laurent Obertone lezen. In Frankrijk is er namelijk ook een opvallend scherp tegengeluid.

Barre_de_k | 30-06-20 | 11:05

Hoi, heb net het kroontje gekocht vanwege dit artikel. Dit soort essays zijn belangrijk en vormen inderdaad een werkelijk kritisch tegengeluid. Bedankt voor het articuleren van zulke gedachten.
Dit was mijn essay. (Is ook meteen duidelijk waarom ik anderen moet betalen om ideeën op schrift te zetten.)

Barre_de_k | 30-06-20 | 10:17

Ik meen dat ik ooit geleerd heb als kind dat 'schelden doet geen pijn', dat beledigd worden en die belediging ontvangen en verwerken een onderdeel is van volwassen worden en volwassen zijn. Ik, vol idioot nietszeggende subversief morosofistisch penetrante onwelriekend dictatoriaal sterfelijk naïef ongemotiveerd dyshumaan creatuur, zijnde een insectoide uitwerpsel, maak me toch zorgen om mijn opvoeding. Zo te zien is de hele wereld in één of ander narcististische golf geraakt van megakrenking. Heb ik wat opvoeding en scholing gemist? Valt dit nog in te halen? Of kan ik beter emigreren naar een andere planeet?

nobodiesunmighty | 30-06-20 | 10:06

De hamvraag is of "cultuurmarxisme", want daar gaat het stukje van Bart hoofdzakelijk over denk ik, echt bestaat als overkoepelend fenomeen, of het misschien bewust wordt aangestuurd of dat het vooral een verzamelterm is voor allerlei maatschappelijke veranderingen en stromingen die met name door het rechtsere deel van de mensen wordt waargenomen als geheel en dan vooral in beddreigende zin.

Als je Bret Weinstein volgt op YouTube, of Jordan Peterson of Paul Cliteur en natuurlijk Baudet, dan lijkt het alsof we overspoeld worden door een golf aan gestructureerde en georganiseerde destructie van de westerse samenleving en de positie van de blanke man daarin speciaal. De BLM beweging die nu vooral als opleving of bevrijding van de corona-crisis zich manifesteert na de dood van George Floyd, een doorsnee zwarte Amerikaan met een doorsnee strafblad en sociale positie eigenlijk door een doorsnee blanke agent met ongetwijfeld enig vooroordeel behept maarwiens daad op zich waarschijnlijk niet racistisch van aard was edovch de werteld op zijn kop zet, die BLM beweging dus kent zekmer leiders met een marxistische voorkeur, althans die bewering wordt gedaan door een enkele BLM "official". Ik hecht daar weinig waartde aan. Het lijken mij eerder uitingen van modetermen, virtue signaling en aangepast gedrag dan echte marxistische scholing. Daar zijn de meeste SJW-ers toch echt te dom voor, om te begrijpen waar die hele theorie nu om draait. Dus ik zie geen bewuste sturing van hogerhand of naderend onheil. Wel een steeds belangrijker plaats voor de uitingen van sociaal wenselijk of aangepast gedrag, sowieso op internet waar het gratuite uiten van sociale betrokkenheiod een doel op zichzelf lijkt te worden, als noodzakelijke voorwaarde om te kunnen meedoen of eigenlijk om niet te worden uitgesloten. Het is vrees ik vooral conformisme, wat je onder de jongeren toenemend ziet, waarin afwijklingen van de norm echt niet meer kunnen, tenzij als onderdeel van een heel bestudeerde afwijkende norm, maar dat ook weer als nieuwe norm, binnen een eigen club van sociale regels en afspraken.

Het knielen voor BLM is ook zo'n ding en mijn vermoeden is dat de meeste het doen uit conformisme, een vaag gevoel van gratuite sociale betrokkenheid of uiting van wenselijk gedrag. Mensen die nog nooit drukte maakten over "black lives" doen dat nu opeens wel, althans, voor het oog van de toeschouwer en je kan je afvragen hoeveel daarvan overblijft als pluntje bij paaltje komt.

Maar dat cultuurmarxisme dus. Als je ernaar zoekt zie je het overal maar dat is dus ook het gevaar van bubbels en internet, voor je het weet zit je in een scene die het cultuurmarxisme als groot gevaar bestempelt met alle confirmation bias van dien in zo'n internetbubbel. Dan praat men alkaar na, Weinstein, Peterson, Fox News, al die mensen die opeens het eens lijken te zijn over een fenomeen dat mogelijk in werkelijkheid niet veel meer is dan een samenraapsel van uitingen van vooral socaile onrust en ontevredenheid met de structuren van geld, macht en concentratie van eenzijdige winsten en kosten aan de kant van de burgers. Cultuurmarxisme is ook nog eens een echo uit het verleden, van hoe raad je het de jaren dertig, toen het "cultuurbolsjewisme" een door de NSB geprogageerd schrikbeeld was. je kan zeggen, het is niet geheel toevallig dat rechts dit oude paardje weer afstoft en voorziet van een nieuw zadel en het nu "cultuurmarxisme" noemt, met alle pejoratieve lading die de term bedoeld heeft te hebben voor alles wat ter linkerzijde ophef maakt. De Groene Amsterdammer svchreef er al over en ja, ik vind dat er wat inzit, deze kijk op het begrip "cultuurmarxisme". Want als mannen zoals Martin Bosma en Thierry Baudet ermee weglopen, dan is het zaak om er eens kritisch naar te kijken.

www.groene.nl/artikel/een-complottheo...

Beste_Landgenoten | 30-06-20 | 10:03 | 10

@Gregovic | 30-06-20 | 12:19:
De peaceful majority laat zich echter ook niet zomaar de kop gek maken, zo lang tenminste er geen enorme sociale onrust is of armoede. Dat was de voorwaarde in Duistland jaren '30. Zo ellendig is het bij lange na niet hier.

Beste_Landgenoten | 30-06-20 | 12:44

Ik meen dat het refereren aan de leer van Karl Marx minder onschuldig is dan jij hier doet voorkomen. Het is niet zomaar een modegril, het is het optuigen van een religie. Juist omdat het gros van SJW dom is, juist omdat de meeste mensen niet willen of kunnen nadenken gaat zoiets werken als een geloof, maar vooral als een rechtvaardigingsgrond. Dat die jihadi's stuk voor stuk schriftgeleerden zijn is óók niet het geval, maar als je het maar op de juiste wijze optuigt, dan gaat het werken, als je je kunt beroepen op een Heilig Boek en op de wil van jouw God of jouw filosoof, dan krijg je daar extra energie van, extra moed ook, en voor je het weet is ook elke uiting van agressie, haat en dedain gerechtvaardigd.
Ik heb die Brit ook niet zo hoog zitten, die is precies zoals Peterson min of meer per toeval op een voetstuk terechtgekomen, maar laten we in 's hemels naam kijken hoe dat heeft kunnen gebeuren. De overeenkomsten tussen wat Peterson overkwam en wat Weinstein overkwam zijn treffend. De schaarse registraties van wat zich op beide opleidingen afspeelde spreken wat dat betreft boekdelen. Dat was méér en anders dan een groepje studenten met een "marxistische voorkeur" die graag in gesprek willen met hun docenten, neem me niet kwalijk. Zit daar een strak georganiseerde communistische organisatie achter? Nee. Maar het zijn wel onverholen communistische denkbeelden die hebben postgevat. Dat is méér dan een modegril.

Schoorsteenveger | 30-06-20 | 14:09

@Beste_Landgenoten | 30-06-20 | 12:44: Dat komt omdat wij 1) nog veel rijkdom kunnen wegpissen en 2) overheden als maniakale gekken geld lopen bij te printen. 1) wordt snel minder met een steeds grotere quote tussen hoog opgeleide goedverdieners en laag opgeleide slechtverdieners of uitkeringstrekkers. 2) Gratis geld bestaat niet, dus moet het ergens terugverdiend worden met groeiniveaus ver boven het gemiddelde niveau sinds de invoering van de Euro. Aangezien we de laatste 15 jaar van financiële crisis naar crisis hobbelen moet je wel een erg roze bril hebben als je denkt dat dat mogelijk is. Kortom, maak uw borst maar nat.

Grachus | 30-06-20 | 18:49
▼ 7 antwoorden verborgen

Hupsakee, lid geworden. We mogen niet zwijgen.

Superfly | 30-06-20 | 09:53 | 2

Precies!!

DeterioraSequor | 30-06-20 | 10:19

ik ook!

discriminazie | 30-06-20 | 11:28

Wat een lang verhaal voor een meisje dat toevallig menstrueert en daarom liever niet in spreidstand op de knieen wil.

gekwetst | 30-06-20 | 09:43 | 2

Ten eerste is het persoon die ja of nee menstrueert en ten tweede vind ik dat dit getuigt van een sterk karakter.

De Let | 30-06-20 | 09:56

@De Let | 30-06-20 | 09:56: Dank u.

gekwetst | 30-06-20 | 15:25

Google eens op 'Gramcsi'

Abu Bachouca | 30-06-20 | 09:41 | 1

Het móet zijn: Gramsci

Abu Bachouca | 30-06-20 | 09:59

Nog steeds slinks en slechts in het kruiswoordpuzzle denken, het is echt niet zo moeilijk hoor.
Geld maakt alles kapot, en degene die het meest heeft blijft als laatste over, helemaal bovenaan maar wel morsdood.

cat22 | 30-06-20 | 09:33 | 1

Zonder geld geen eten.

donkieshot | 30-06-20 | 09:37

Die social media, email en telefoon harassment van adverteerders, dat zou je eigenlijk moeten behandelen als een DDoS aanval.

Het hetzelfde principe: het veroorzaken van een overload om het systeem dwingen dingen te doen waarvoor het niet bedoeld is.

Daar zouden bedrijven eigenlijk gewoon een draaiboek voor moeten hebben klaarliggen.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 09:25

Zo. Dit stuk heeft mij overtuigd. Zojuist Premium gekocht voor het komende jaar. En dat terwijl ik het de helft van de tijd niet eens met GS eens ben. Maar Het Vrije Woord Moet Worden Gehoord, ofzo...

Plague-Veritas | 30-06-20 | 09:06

Ik zag het beeld voorbij komen en vroeg mij eerst af in welk land dit was.

De Let | 30-06-20 | 09:53

Ach, het AD. Waar ze op de redactie allemaal in een t-shirt lopen met de tekst: 'Lege bovenkamer te huur.'

Rest In Privacy | 30-06-20 | 09:29

Is voornamelijk een issue voor Randstedelingen, Twitteraars en deugers aan beide zijden van het spectrum.
90 % van de mensen merkt hier niets van en heeft er geen last van, noch een oordeel over.

DrumPiet | 30-06-20 | 09:01 | 5

@Gen. Maximus | 30-06-20 | 09:06: Helemaal eens. Die grote zwijgende meerderheid die zijn schouders ophaalt of wegkijkt zijn onwetend. De Friese blokkade heeft laten zien dat ook buiten de Randstad bubbel dit gaat uitbreiden. Straks door heel Nederland. Er zijn wel tegenkrachten (Orban in Hongarije, Duda in Polen, Zemmour in Frankrijk) maar die kunnen niets beginnen als de meerderheid blijft wegkijken. Voor mij is dat de groep II's (ignarant idiots). Past wel bij de Nl traditie. Nederland is door de eeuwen heen als een land van wegkijkers geweest. In de oorlog, in de koloniën waar vreselijke mistanden waren, bij de beeldenstrom uit de 16e eeuw. Een meerderheid hier is gewoon bang en durft zijn nek niet uit te steken, wil graag vast houden aan het comfortabele leventje in de cocoon. Zij beseffen echter niet dat die cocoon aan het barsten is, dat die desnoods met geweld open gebroken gaat worden.

Nebuchednezzar | 30-06-20 | 09:32

@Nebuchednezzar | 30-06-20 | 09:32:
Juist omdat een meerderheid dat wil gaat het ook gebeuren. Mensen laten zich niet leiden door drammers, van welke persuasie dan ook.

DrumPiet | 30-06-20 | 10:56
▼ 2 antwoorden verborgen

Flinke lap tekst, maar goed over nagedacht. Ben blij dat ik al jaren GS steun. Ik ben het er mee eens dat er te weinig tegengeluid te horen is; dat maakt het extra gevaarlijk naar mijn gevoel. Wie wil in deze huidige atmosfeer zijn hoofd op het hakblok leggen om ook een tegen-actie te organiseren? Ik vind het vrij beangstigend allemaal als ik eerlijk ben. Er zijn teveel mensen die zich vervelen blijkbaar maar toch willen deugen. Probeer eens te gaan werken. Ik kniel voor niemand en respecteer degenen die respect verdienen. Net zo min als huidskleur een reden is om iemand buiten te sluiten, net zo min is het een reden om iemand te respecteren, laat staan voor te knielen. Laat mij zien wat je kunt opbouwen voor de vrijheid en het geluk van mensen, dan verdien je mijn respect. Ik zie nu alleen nog maar afbreuk en vernieling.

Danmaarniet | 30-06-20 | 09:00

De vooronderstelling dat er een meervoud bestaat dat 'marxisme' of 'neo-marxisme' heet, is zelf een grondeloze linkse kerk projectie. 'De universiteiten' (weer zo'n meervoud) kenmerken zich in de humanioria door een enkelvoudige denkdictatuur die zich projecteert als meervoud, maar in feite een Noordkoreaans kopieerapparaat representeert zonder enige diversiteit. Het probleem in de universiteiten en in de linkse kerk is dat er niemand meer luistert, dat er geen luisteraars meer zijn. Er zijn alleen maar aktivisten die roeptoeteren. Zodra Sigrid Kaag of Mona Keijser voor de media verschijnen, zie je eenzame zielen die een truc herhalen, de truc van de 'onderdrukking' van de vrouw. Wie kijkt daar nog naar? Wie luistert naar hun barslecht uitgevoerde muziek van een en hetzelfde harmoniumdeuntje?

Eeuwig..Op..Vakantie | 30-06-20 | 08:59 | 1

Het label "marxisme" plakken is niet bijster intellectueel van de tegenbeweging. Er zijn wel wat verbanden met een paar op Marxistische schoen gestoelde denkrichtingen maar daar houdt het wel op. Het is meer een bloedarmoede, een vaag universalisme dat deze indruk geeft. De ideologische splitsing gaat veel verder dan sociaaleconomische theorieën. Trouwens de ironie met van Rossem die het over klassenstrijd onder de oppervlakte heeft wat weer de bases is van de hele Marxistische theorie! Dus potten die ketels verwijten dat ze te links zijn.

GeenAccount | 30-06-20 | 12:22

Je wordt er gewoon depressief van. Hoe kan het dat zoveel mensen niet doorhebben wat er aan het gebeuren is? Er zit veel links-stemmend kuddevolk in Nederland die normaalgesproken niet verder kijken dan hun neus lang is, maar zelfs die moeten toch ondertussen wel oppikken dat er een gure wind blaast door Nederland? Dat zou je althans denken, maar ik kan me goed voorstellen dat als al je informatievoorziening door de NOS en de Volkskrant plaatsvindt je volledig blind bent voor de ramp die zich aan het voltrekken is. Alle tegengeluiden die je zo nu en dan oppikt zijn gewoon ruis die wordt overstemd door de continue luide stroom aan policor bullshit die door je strot wordt geramd. Tegen de tijd dat die mensen eindelijk wakker worden en realiseren dat hun hele cultuur, geschiedenis en identiteit zijn herschreven is het al lang te laat. Ik krijg steeds meer de neiging om dit zinkende schip te verlaten, maar ben bang dat deze waanzin de hele westerse wereld lam gaat leggen.

Korporaal Banaal | 30-06-20 | 08:55

De overeenkomsten tussen het nationaalsocialisme en het etnisch socialisme van BLM worden steeds opvallender. Mijn opa bracht in de oorlog de illegale verzetskrant Trouw rond. Ik zie het er nog van komen dat ik in zijn voetsporen zal moeten treden.

Ivoren Toren | 30-06-20 | 08:54 | 4

@Jan Passant mk2 | 30-06-20 | 08:59: De huidige Trouw is geen schim meer van wat het was.

Ivoren Toren | 30-06-20 | 09:27

Dat is een perfecte benoeming van wat er gaande is; Etnisch Socialisme. Even erg als het Nationaal Socialisme. En het is weer links dat de wereld in vuur en vlam zet en een ongeloofelijke spoor van vernieling achter zich laat. Wie weet, in de toekomst, een dag waarin we gedenken; Nooit meer Socialisme!

Atheist-Priest | 30-06-20 | 10:06

Eerder een samenwerking tussen Corporatisme en specifieke internationale -ismen (wiens namen niet genoemd mogen wegens reden X of Y) die gebruik maakt van socialisten, anarchisten en feministen (BLM, klimaatbeweging etc.) om hun eigen doelstellingen te verwezelijken (nog meer consumenten creëeren om zo nog hogere short term winsten te garanderen op kosten van de midden en lagere werkende klassen, uitbreiding van macht op alle niveaus, privatisering van alle overheidsinstellingen, etc.).

Den_Helpdesk | 30-06-20 | 10:22
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe wrang is het dat juist ons land, ooit één van de meest vrije, gastvrije en welvarendste ter wereld, op deze manier door BLM en een groep verwarde sneeuwvlokjes in gijzeling wordt gehouden? Nederland verdient oneindig veel beter. Het wordt tijd dat we onze democratie terugclaimen, gewoon door "Nee!" te zeggen daar waar van toepassing. "Nee, je bent geen slachtoffer", "Nee, jouw kansen om iets te worden zijn niet kleiner, je hoeft er alleen maar voor te gaan", "Nee, je wordt hier niet beloond voor drammen", "Nee, wij zijn niet intolerant of racistisch, jij bent grenzeloos". Kortom, gewoon keihard "Nee!". Tot hier en niet verder.

MickeyGouda | 30-06-20 | 08:54 | 5

Als je links stemt leef je inderdaad in een vrij land.

Acidstain | 30-06-20 | 09:11

@DrumPiet | 30-06-20 | 09:03:
In één van de meeste vrije landen ter wereld? Dat wordt ook steeds minder. Dat is het probleem.
Trokken maar mensen zich dat aan.

ratelaar | 30-06-20 | 09:13

@DrumPiet | 30-06-20 | 09:03: Je reactie kun je net zo goed, of misschien beter nog, aan het "woke" gedeelte van de samenleving zelf richten.

von Schwaffelhofen | 30-06-20 | 10:17
▼ 2 antwoorden verborgen

Diepe dank voor deze beschouwing. De enige remedie tegen postmodernisme is hernieuwde heelheid. God is dood. Hopelijk toont de wetenschap in de nabije toekomst het bestaan van universele, betekenisvolle verbanden aan.

Sticky_tits | 30-06-20 | 08:53

"werd bewaakt door de voetsoldaten van De Toon en Het Fatsoen."

Kom nou, net alsof die kaart niet aan de rechterkant gespeeld wordt als er een linkser uitflipt.

menage | 30-06-20 | 08:52 | 2

Ah, de te verwachten whataboutism.
Dat maakt dit verhaal nog niet minder waar.

2voor12 | 30-06-20 | 08:57

Jaa. Maar dan is het terecht.

Cepalislam500mg | 30-06-20 | 08:59

Het aantal TV's in huishoudens daalt al enige jaren, goh.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 08:51

NU dot nl doet ook lekker mee aan framing met de titel "Politieauto rijdt in op Black Lives Matter-demonstranten in Detroit". Als je het filmpje bekijkt belemmeren ze de politieauto die de zwaailichten aan heeft, maar bovenal die idioten springen zelf op de motorkap. Als een politieauto zwaailichten aanheeft moet je plaats maken. Begrijpen die idioten dat niet? De bestuurder deed het nog netjes en gaf een paar keer de gelegenheid om normaal van de motorkap te gaan. Dus de titel had moeten zijn "Politieauto wordt belemmerd door BLM-demonstranten". Maar dat past niet in het linkse gedachtegoed van Nu dot nl.

salembot | 30-06-20 | 08:50 | 4

Die nu punt nl club mag daarom wel aanschuiven bij de publieke radio uitzendingen. Want ze staan "aan de goede kant".

2voor12 | 30-06-20 | 08:54

Ja en de achterruit werd ingeslagen. Moet allemaal kunnen joh, fuck de openbare orde en haar gezagsdragers. NU is al enkele jaren alle schaamte voorbij en verworden tot een activistisch blog. Maar in tegenstelling tot dit stijlloze forum zijn ze daar niet eerlijk over en afficheren ze zich nog gewoon als objectieve nieuws site. Tfoe!

Gen. Maximus | 30-06-20 | 09:01
▼ 1 antwoord verborgen

Communisme voor dummies: stel je wilt een nieuwe Xbox kopen maar hebt niet genoeg geld. Je verkoopt je oude Xbox aan je buurjongen, legt het verdiende geld bij het geld bij wat je al had en je koopt een pracht van een nieuwe Xbox. Fout! Drie jaar gevangenis voor jou! De KGB-agenten rennen de trap op, pakken je op en stoppen je in een donker hol. Het verkopen van spullen is kapitalisme. En dat zal in al zijn vormen worden verboden. Je mag blij zijn dat je niet verbannen bent naar de gulags.

Zwezerik | 30-06-20 | 08:49 | 3

Communisme heeft alleen 2 dingen gebracht: honger en dood. Westerse jongeren die om communisme vragen is als, neuzen die voor de bloksnor roepen.

Zatkniss | 30-06-20 | 08:55

Doet me trouwens denken aan Jacobse en van Es.

"Straks komp de mobiele eenheid de trap op gerend om je matras opuh te knippuh,
waar jij die van koop, al die tournedossen. met de groetuh van Brenzev. Brenzev, de haringkoning van het rooie plein. Joh, al zal ik elke dag een gevulde hertenreet willen opvreten, mag ik misschien"

Het waren mooie tijden. Ben blij dat ik in vrijheid ben opgegroeid.

Zwezerik | 30-06-20 | 08:58

En ondertussen worden in Wenen (dat ligt in Oostenrijk) de Koerden door de Turken in elkaar gebeukt. Tijdens enkele demonstraties afgelopen weekend. Dat ligt natuurlijk niet aan de Turken, want die erkennen de Koerden niet. Ik lees er eigenlijk niet over in de Nederlandse diversiteits-media,

gummetjes | 30-06-20 | 08:48

hoelang zal een totalitair regime duren? Een jaartje of 10? Even volhouden mensen en dan zijn we voorlopig even af van die linkse waanzin. Mensen komen vanzelf tot inkeer.

yeps | 30-06-20 | 08:44 | 1

Om tot inkeer te komen moet je een referentiekader hebben, een objectieve vergelijking kunnen maken tussen twee toestanden. Om ten halve te keren, moet je iets hebben naar waar je terug kunt gaan. Ik denk dat dat erg lastig gaat worden.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 08:49

Goed stuk Bart! Ik ben al jarenlang trouw lezer van GS en lid van Forum. Om die reden heeft een jeugdvriend gezegd mij nooit weer te willen zien. “ ik ga niet om met racisten,” zo zei hij.
Dit is de praktijk die je zo treffend beschrijft. Ontluisterend......

Baardvansinterklaas | 30-06-20 | 08:38 | 4

Het lijken wel Jehova's Getuigen. Uitgestoten worden vanwege een mening of lidmaatschap.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 08:45

Ik zie nog maar één jeugdvriend. De rest mag wat mij betreft stikken in hun fascistische deugmoraal.

knutsel_ | 30-06-20 | 08:48

Dat zijn geen vrienden mijn waarde .... wees blij dat je er vanaf bent,

Pjotterdjotter | 30-06-20 | 09:13
▼ 1 antwoord verborgen

Meisje zal aardig wat stront over zich heen krijgen voor dit protest. Mooi zinnebeeld trouwens in dit plaatje: je normaal gedragen is vandaag de dag een daad van protest.
#je suis fille non agenouillé

Muxje | 30-06-20 | 08:30 | 2

Die zal wel uit de ploeg gezet zijn en de ramen van haar huis ingegooid.

2voor12 | 30-06-20 | 08:52

Hockeymeisje. Deze wordt tenminste niet op haar 35e ingeruild voor een ander hockeymeisje van haar huidige leeftijd.

Cepalislam500mg | 30-06-20 | 09:05

Ik ben een hobbit en kniel voor helemaal niemand. Goed beschreven hier, op de MSM is het al over en uit. Dat de marxisten daar gewonnen hebben was al overduidelijk toen NU vorig jaar discussie verbood (!) over de vraag of de mens verantwoordelijk was voor de klimaatopwarming. Toen de KNAW vervolgens daarop zweeg, wist ieder weldenkend mens hoe laat het was. De rest is geschiedenis

Rest In Privacy | 30-06-20 | 08:28 | 2

Ben je een hobbit, dan hoef je ook niet te knielen want al klein genoeg

Cepalislam500mg | 30-06-20 | 09:06

Buigen mag wel?

De Let | 30-06-20 | 10:01

Goed stuk van Rossem!

aflaatverkoper | 30-06-20 | 08:24

Goed verhaal, lekker lang.
Wat ik mis is de onzichtbare hand. Inmiddels is duidelijk dat er een systeem achter de beweging zit.
Stap 1. Zorgen dat er geprotesteerd wordt
Stap 2. De agents provocateus (winkelruiten inmeppen, stenen klaarzetten, verder niets stelen).
Stap 3. De plunderaars.
Stap 1 en 2 worden direct of indirect gesteund door Open Society achtige clubjes. Stap 3 gaat vooralsnog vanzelf, gratis spullen en rellen spreekt nog steeds een groot deel van de mensen aan.
Andere vraag, als de intentie bewezen is: waarom? Wat is het doel?

Pimp my Voortuin | 30-06-20 | 08:21 | 3

BLM donaties gaan naar Actblue, die aan DNC doneert.. kortom, fundraisers.

de_kale | 30-06-20 | 08:25

De onzichtbare hand lijkt ( misschien wel jaren ) het juiste moment afgewacht te hebben. Samenleving verzwakt door corona en een geval Floyd.T lijken wel getrainde marxisten.

Ambiorix | 30-06-20 | 08:32

Doel: Afleiden van andere zaken

Voorbeeld zijn de Corona versoepelingen. Dit geeft VVD cs in maart momentum. [nu versoepelen, straks opleven, daarna weer maatregelen plus controle = schouderklop van de kiezer]

Rest In Privacy | 30-06-20 | 08:55

Gisteren tegelde iemand dat we onze eigen oppositie subsidiëren. Die ga ik wel onthouden, want andersom is het niet zo.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 08:20 | 1

Er gaan tientallen miljoenen euro subsidie (en als we de EU meerekenen honderden) naar allerlei deugclubjes die u iedere dag weer in het gezicht staan te blaffen dat u niet deugt. Voor een kritisch tegengeluid is er geen enkele subsidie beschikbaar. Als je een rechtvaardige overheid wilt creëren zul je als eerste het subsidiestelsel moeten afschaffen. Een subsidie voor de plaatselijke gymzaal ok, maar dat een club als BLM subsidie krijgt is natuurlijk van de pot gerukt.

Grachus | 30-06-20 | 19:02

Bijzonder wel dat het Europa iedere eeuw opnieuw lukt zich volkomen over te laten nemen door een paar schimmige mannen (m/v/o) van een klein eiland, vanuit een bierkelder of in vergadering in een Hotel.

Telkens met een ander kapsel, snor en/of staatsidealisme om de nieuwste verschijningsvorm van hetzelfde socialisme te vermommen. Dat zorgt dat demense het niet merken en er weer instinken.

Houzee kameraden en heeft u al geknield voor de black lives that matter? Spijbelen voor het klimaat mag ook weer, nu de Corona de scholen niet meer lockt.

Jan Passant mk2 | 30-06-20 | 08:17

Het is nu wachten tot de deugneuzen in Italie hetzelfde doen. Het romeinse rijk met al hun slaven en vechtpartijen in het colloseum. Beelden gemaatk door de grote kunstenaars der aarde. Allemaal wit natuurlijk. Dat gaat allemaal naar de klote. Allemaal omdat er een paar zwarte megalomane huilbabies geen tegengeluid krijgen. Zo'n donkere rapper met een jas van 2000 euro die staat te schreeuwen tegen white privilege. Sorry, dan ben ik klaar.

Ik ben fan van Jordan Peterson maar dacht altijd dat hij misschien een beetje overdreef met zijn verhalen over postmodernisme en marxisme en de rampen die ons te wachten staan. De ongelofelijke destructiviteit die er achter schuilgaat en het pad naar complete desctructie. Ik dacht altijd: jaja, misschien daar aan de andere kant van de plas, maar hier in het nuchtere europa toch echt niet hoor.

En nu... de beste man heeft zo gelijk. Dit is echt heel gevaarlijk. En alle mensen die riepen: ach joh, we hebben toch niks te verbergen, toen je je privacy aan alle kanten begon weg te geven. Al die mensen zullen nu anders gaan denken. Want iedereen die ooit de zin 'ik ben geen racist, maar...' zijn nu de lul.

BBRDWR | 30-06-20 | 08:12 | 5

Ja, waarvoor Peterson waarschuwde voltrekt zich nu in real time. En het gaat beangstigend snel zonder enig weerwoord obv nuchter verstand. Moet je voor de lol de podcast van Sargon eens kijken over een "debat" over "institutioneel racisme" in het Schotse parlement. Rechtstreekse citaten uit het SJW playbook zonder met de ogen te knipperen. Conservatieven net zo hard als linkse pluizen. Creepy.

Gen. Maximus | 30-06-20 | 08:52

@Persona-non-grata | 30-06-20 | 08:23: Een standbeeld van Ferdinand I van Toscane ter ere van de overwinning op de Ottomanen? Dat heeft niets te maken met slavernij maar met het wegdrijven van indringers, en bevrijden van je land.

Sneerpoets | 30-06-20 | 10:33
▼ 2 antwoorden verborgen

Hoeveel jaar hebben we in dit land socialisme de hemel in geprezen? Hoeveel jaar hebben we niet socialistische talkshows moeten aanschouwen die mensen compleet hebben geïndoctrineerd tot socialisme/marxisme? We vonden het prachtig omdat we niet wisten wat socialisme inhield. Dat zat verborgen achter een ijzeren gordijn. De oudjes weten het nog wel: "voor nu lekker slapen en morgen gezond weer op." Weet je nog? Roosje op tafel. later moesten we van de "koningin van de talkshow" haar broertje wachten op een hond of zo. Kom op, dat weet je nog wel.

Allemaal inleiding tot dat verderfelijke socialisme door gebrek aan moraal. Wisten wij veel. Wij keken naar een vent met een talkshow en een vissenkom op zijn bureau. Hele generaties zijn ten prooi gevallen aan het 'masseren' van het Nederlandse volk tot socialisten. Het is al zo lang aan de gang. En dat is precies hoe socialisme werkt. Een heel langzaam proces uitgesmeerd over meer dan drie generaties wat je totaal indoctrineert. Heel, heel langzaam.

Ik kan niet anders zeggen dan dat Yuri Bezmenov alias Tomas David Schuman volkomen gelijk heeft gekregen. De lezingen, uit de jaren tachtig(!) van deze overgelopen KGB agent zijn veel bekeken op YouTube. Het komt precies uit wat hij zegt.

Voormalig KGB agent Yuri Bezmenov legt in dit interview uit 1984 uit hoe de Amerikaanse bevolking gehersenspoeld wordt met ideologie van de vijand, namelijk het marxisme en leninisme. Hij voorspelt een toekomst waarin de vrije markt wordt vervangen door een grote machtige overheid en waarin individuele vrijheden van iedereen worden ingeperkt.

youtu.be/ya6JmId-qbk

Zwezerik | 30-06-20 | 08:07 | 7

@BBRDWR | 30-06-20 | 08:16:

Ik denk niet dat het mis kan gaan, het gaat mis! Het is al mis. We kunnen onze vrijheid vaarwel zeggen.

Zwezerik | 30-06-20 | 08:33

@Zwezerik | 30-06-20 | 08:20: Leest prettig en laat zien hoe de grote jongens in het bankensysteem tot in de perfectie ervoor zorgen dat zij altijd winnen van overheden en dus kudtburgers.

Graaier | 30-06-20 | 09:37

Een Rus die een jaartje of 40 geleden voorspelde wat er nu gebeurt in het “vrije” Westen. Een makkelijk sprekende ex KGB agent die uitlegt hoe het proces werkt naar afschaffing van de vrije samenleving.

Graaier | 30-06-20 | 09:52
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat we in dit land nodig hebben, zijn een heleboel Hannie Schaft`s.

RickRD | 30-06-20 | 08:00 | 1

Nou, liever niet. Die werd vermoord.

gaffelbaard | 30-06-20 | 08:09

De talkshhowhost is de nieuwe pastoor, met een trillend lipje de gast zijn het nieuwe biechten.

dhrat | 30-06-20 | 07:54

Tijd om mijn VPN abbo te verlengen. Sleepnetwet icm SJWers betekent dat ik heel wat te verberegn heb: een niet-inclusieve mening.

ScumbaggusMaximus | 30-06-20 | 07:51 | 1

Als je toch Met abbo’s enzo bezig bent; neem ook een abbo op GS. Niks verbergen.

Normpje | 30-06-20 | 08:50

Als deugen op kosten van de gemeenschap niet meer kan (lege pot) dan moef je maar eens kijken wat er met de mening van deugneuzen gebeurt.

Harrie7949 | 30-06-20 | 07:48 | 1

Jups, dan gaan de belastingen gewoon omhoog en wordt er meer geleend. Tot dat ook niet meer kan, dan gaan de maskers af en wordt de hele bevolking, inclusief de deugers en slachtoffers, uit- en afgeperst.

ScumbaggusMaximus | 30-06-20 | 07:53

In ieder geval hoeven we ons niet te schamen voor die Getinte Lives Matter hier, die 4 generaties mocro's doen maar voor 30% mee, voor bedrijven onwerkbaar met hun extra maand ram-vakantie/ineffectiviteit, zorgen voor 75% van criminaliteit in de randstad en grotere steden in de polder etc.etc.etc.
Stop eens met die automutilatie van ons land, opgedrongen door linkse deugmedia en parasieten die nog nooit een maand gewerkt hebben in hun verwende leven hier.

grindbak | 30-06-20 | 07:44

De nazi’s kwamen op een vergelijkbare manier aan de macht. Hoe dat kon daarover is een mooie educatieve film gemaakt. The wave: youtu.be/TJQCIYs0eiI
Weer superactueel.

ratelaar | 30-06-20 | 07:44 | 3

Ik hoop dat we over 50 jaar ook zo'n documantaire kunnen bewonderen over de situatie waar we nu in zetten en voor de ramp die nog gaat komen. Want het moet eerst nog veel slechter voordat het beter gaat. Opdat we niet vergeten.

ScumbaggusMaximus | 30-06-20 | 07:46

Heb ik in de brugklas gezien. Dat was toentertijd een indrukwekkende film.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 07:59

K3
Mag ook niet meer:
Egyptische kostuums van K3 krijgen kritiek op Twitter: “Kan dit nog wel in tijden van Black Lives Matter?”

www.hln.be/film/egyptische-kostuums-v...

Ze hebben gewonnen hè?

de Voorzittert | 30-06-20 | 07:41 | 7

Alleen als jij dat wilt.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 07:59

@gaffelbaard | 30-06-20 | 07:54: Die rechters zijn daar een beetje gek; die zijn relatief best links geörienteerd en lezen alles met een uiterst groen bril. Die zijn ster in het 'tussen de lijnen door lezen', zijn vooral vatbaar voor gevoelens, emoties en externe factoren en zullen, als zo 'n zaak voorkomt, nimmer hun eigen gevoelens opzij kunnen zetten.
Papier is geduldig, de realiteit is weerbarstiger. Onze rechters vertrouw ik al lang niet meer als het om dit soort zaken gaat.

EEnzame SchizofrEEN | 30-06-20 | 08:10

O ngetwijfeld is er een nazaat van Nefertiti die hiervan aanstoot neemt en een schadeclaim indient.

Zatkniss | 30-06-20 | 09:15
▼ 4 antwoorden verborgen

Gewoon lid worden. Houd gs online.

Omebert | 30-06-20 | 07:39

Reaguurders' Lives Matter, dus het ontbijtbuffet van vandaag omvat wat extra gezonde opties. En ja, koffie voor de Earl uiteraard. Oh, en cappuccino en een chocolade croissant voor Basil. Uhm, wat dronk Ruimedenker ook alweer? Jakkes, morgenochtend blijf ik gewoon in bed tot Louz is geweest. 0_o

MickeyGouda | 30-06-20 | 07:37 | 4

Goeiemorgen! RB zwart met suiker? Zet gewoon alles op de bar. Suiker, kaas, beschuit, melk, brood, eitjes, fruit en andere chatplaza drek. Ik moet rennen een fijne dag, Mickey!

letopuwzaak | 30-06-20 | 07:52

Ontbijt op bed! Ik stem voor!

Frau Merkel | 30-06-20 | 08:17

Mogge en dank Mickey!

Basil Fawlty | 30-06-20 | 09:22
▼ 1 antwoord verborgen

Schuin links boven hem staan er nog drie.

Frau Merkel | 30-06-20 | 08:29

Ik kniel voor niemand. Mijn voorvaderen waren straatarme paupers uit Brabant die nog nooit een neger gezien hebben in hun leven. Pleurt op met je schuldgevoel, ga werk zoeken of zo.

DooieKapotte | 30-06-20 | 07:21 | 4

Ik kniel ook voor niemand. Punt. Wat de consequenties ook mogen zijn.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 08:09

@EEnzame SchizofrEEN | 30-06-20 | 07:45: Politietop doet al mee zie iftars.

Jan70 | 30-06-20 | 09:47
▼ 1 antwoord verborgen

Vond ik afgelopen week op zolder in de dode bomen media van 1975, een artikel over de resolutie van Straatsburg.

Toen is men al begonnen met de 'zuivering' van Europa, de EU en links doet er nu een schepje bovenop.

Stonecity | 30-06-20 | 07:19 | 1

In de Televaag: In Amsterdam moeten omstanders zelf uitzoeken of er sprake is van racisme. Een oproep tot geweld tegen normale mensen die geen brein defect hebben.

Jezusaapje | 30-06-20 | 09:18

Schrijver des Vaderlands. Of die titel bestaat weet ik niet. Van dichter werd een puinhoop gemaakt. De schrijver van dit verhaal verdient in ieder geval de titel.

biltong | 30-06-20 | 07:18

Ook ik zie dit al jaren aanzwellen. De urgentie wordt hier echt wel gevoeld hoor. Ik zou iets zou willen, moeten doen, maar geen idee wat. De draadjes op GS vol kliederen is ook totaal zinloos.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 07:15

Het hele idee achter (extreem)links en (extreem)rechts is een beetje achterhaald want er zijn teveel Godwins gebruikt. Het gaat puur om individuele vrijheden versus collectieve verplichtingen. Verplichte "diversiteit". Verplichte "inclusiviteit". Verplichte "gelijkheid". Verplichte "religie". Verplichte "Europese identiteit". Etc. Etc. Mensen die graag macht over anderen willen uitoefenen, want macht geeft toegang tot meer privileges (geld, status, sex, aandacht, etc. etc.).

Is al eeuwenoud hoor; machtstrijd. De machtigste zilverrug gorilla mag alle vrouwtjes dekken.

Nou ja, in ieder geval kan niemand meer beweren dat "omvolking" en "gekleurde media" en "Marxistische universiteiten" extreem rechtse verzinsels of complottheorieën zijn....

Odin | 30-06-20 | 07:09 | 1

Dat laatste moeten we maar hopen, want tot dusverre hoefde de gevestigde orde er maar op te zinspelen dat bepaalde opvattingen naar extreemrechts neigden, of de hele goegemeente trok weer sidderend in haar schulp. En dat die troefkaart, die tot dusverre zeer probaat is gebleken, op tafel komt is zeker. Binnenkort krijg je waarschijnlijk al de eerste 'alarmerende' rapporten van 'de diensten' dat de polarisatie toeneemt en dat extreemrechts daarvan profiteert. In de talkshows en de kranten begint dan het rituele machinegunnen dat 'we' dat vooral niet moeten willen, want dan begeven we ons als samenleving op een hellend vlak en hup, de morele orde zoals progressief-links die ziet is weer hersteld. Daar komt bij dat de meeste jongeren zo 'woke' zijn als de pest, dat kan ook niet anders na jarenlange indoctrinatie op school. Die hebben nog niet in de gaten dat ze worden gemanipuleerd al struikelen ze vijf keer per dag over het uitgestoken been van Daniel Cohn-Bendit. Daar komt bij dat de urgentie bij deze groep als sneeuw voor de zon verdwijnt als het festivalseizoen weer open gaat of als er een next big thing komt, zoals nu het zogenaamde 'coronablocken'. Daar win je de oorlog niet mee, dus wordt die ook niet gewonnen (want je hebt ze wel nodig). Hedonisme en socialisme hebben een monsterverbond gesloten, ten koste van de westerse beschavingstraditie.

Schulzie | 30-06-20 | 08:49

Dank. Mooi betoog, lengte was noodzakelijk. Ik vraag me vaak af waarom ik me zoveel aantrek van (samengevat) het linkse gedram. In de zeventiger jaren begon namelijk de VARA al het Nationale Schuldgevoel op te pompen met oa Sonja Barend, Felix Meurders. Maar toen had je ook nog rechtse tegendrammers zoals GBJ Hilterman. Kon je zelf de balans zoeken. Je kon nog lachen om Archie Bunker. Sinds de negentiger jaren is die balans weg. Er was ook geen rechtse of zelfs maar een nuchtere krant. De Telegraaf werd het VVD krantje: in het jaar vóór de verkiezingen wat rechtse praatjes, maar de andere jaren opvallende stilte over links-liberale onderwerpen waar de VVD altijd weer in meeliep (puinhopen van paars). Ook hun clientèle de multinationals zijn zogenaamd links, "progressief" (follow de money) en de VVD is openlijk links geworden. Ik kijk ook al jaren geen tv meer, Pravda. De pratende hoofden zijn consequent hypocriet.
Waarom trek ik me dit nog steeds aan: het wordt steeds erger. Zelfs discussie met vrienden en familie wordt genant. Als je geen linkse mening hebt, of zelfs als je "alles wel best" vindt (!) dan deug je niet. Ik kan me makkelijk tegen dogma's verweren, maar dat is geen discussie meer. Dat is een woordenwisseling met een puber. Wetenschap kan ook niet bestaan zonder discussie, maar het is niet eens waarheidsvinding meer. Wetenschap is marketing van de linkse boodschap: onderwerpen vinden waarover schuldgevoel kan worden opgedrongen aan de belastingbetaler, opdat de gesubsidieerde baantjes kunnen groeien. Pronk strooide in "ontwikkelingslanden" (newspeak die je bij aardrijkskunde op school toen al werd ingepeperd) als een weldoener met enorm veel belastinggeld. Volgens het aardrijkskunde boek bleef dat geld echter wel hangen bij de paar rijke Afrikanen die de macht hadden (goh).
De balans is al heel lang weg, de menselijkheid ook. Het woord nuchter lokt al uit tot beschuldiging van fascisme. "Onzin" wordt ook al geclaimd door links, liefst gecombineerd met "extreemrechtse" onzin. De diarree aan linkse onzin grijpt steeds meer in mijn leven en ook steeds opzichtiger. Je bent een fascist als je niet knielt voor hysterici, of dat nou fanatieke religieuzen zijn of andere activisten.
Ik wil het me niet aantrekken, maar ik moet wel. Ik wil geen zombie worden zoals vrienden en familie die nergens over willen praten en hun kop in het zand steken. Dat vind ik het leuke aan GS, geestverwanten en lompe discussie.

Cepalislam500mg | 30-06-20 | 07:00 | 7

Ik denk dat er ook een hoop geld aan Pronk is blijven hangen als dank van die paar rijke Afrikanen.

Jan70 | 30-06-20 | 10:10
▼ 4 antwoorden verborgen

Woke! Stamppot eten.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 06:55

Vrijwel iedereen is zo nutteloos dat we van gekkigheid niet meer weten wat te doen...

Neuth | 30-06-20 | 06:55 | 2

Met je nutteloze women- of gender studies op zaak op je nutteloze diversity officer baantje 9 tot 5 baantje waar je de oberststormbahnführer bent. Dan krijg ja dat.

ratelaar | 30-06-20 | 06:59
-weggejorist-
ratelaar | 30-06-20 | 06:53

BLM is een extremistische organisatie met een politieke agenda waar elke blanke op voorhand beschouwd wordt als racist en als racist. Feiten doen er niet toe en de vrijheid van meningsuiting kent men niet en elke redelijkheid is men uit het oog verloren. Men eist en claimt en heeft het publieke debat waarbij politiek en MSM volstrekt idioot gedrag vertonen door hierin mee te gaan. Nederland is een zeer beschaafd niet racistisch land. Wake up !

Huub12 | 30-06-20 | 05:00 | 3

"X is een extremistische organisatie met een politieke agenda waar elke Y op voorhand beschouwd wordt als racist en als racist."

exact, en dat maakr X een? Yes.... let it hear me? Juist: a racist....

Toch debiel dat veel mensen dat niet schijnen te zien. (ik bedoel jou hier niet mee hoor) .... Maar zo ongeveer IEDEREEN die BLM dan ook maar en greintje van begrip toekent. Ik snap niet dat mensen zo'n collectieve haat tegen zichzelf hebben.

peterdh | 30-06-20 | 05:29

Zo zijn de altijd aardige en beschaafde Engelsen ook misbruikt en gebrainwashed voor eigen zakkenvullerij van marxisten.

Cepalislam500mg | 30-06-20 | 07:04

Links wijst al jaren de beschuldigende vinger. Waar niemand ooit op heeft gelet is waar de overige drie vingers naar wijzen. Zoals heel mooi in dit opiniestuk beschreven staat. We zeggen dat we iets niet zijn maar we zijn het wel.

ratelaar | 30-06-20 | 07:06

Ondertussen doet een ISS-er een ruimtewandeling op dit moment youtu.be/DDU-rZs-Ic4 ...

F. von Zeikhoven | 30-06-20 | 04:50 | 2

Wow

swassannuf | 30-06-20 | 05:23

Zeker weten? 'THIS WILL SHOW PRE-RECORDED FOOTAGE'.
Ze hebben er een handje van om eindeloos een loopje af te spelen en dit te plaatsen als live...

EEnzame SchizofrEEN | 30-06-20 | 08:18

Iedere dag weer is het nieuws van die dag een breed front. Overal waar een nieuws item een opening biedt, gaan er ineens weer een hele partij linkse bruinhemden over the top. Golf na golf.

Wellicht is het tijd om niet langer af te wachten totdat mensen het zelf gaan zien. Het lijkt niet te werken, als ik de laatste ~15 jaar zo moet beoordelen.

Als hun aanpak werkt in het voordeel van links, en ze betalen er nauwelijks een prijs voor dan houdt het niet op natuurlijk. Dan gaat het door.

Je kunt het enkel stoppen, als je links-progressieven hiervoor een prijs te laten betalen zij te hoog vinden. Enkel dan heb je een kans dat er verandering in komt.

De vraag is hoe je dat voor elkaar krijgt.

In plaats van wachten tot men het zelf ziet, is het mogelijk tijd om achter een slotje te brainstormen wat er nou aan te doen is. Er zitten vast zwakke plekken in hun aanpak. En er zijn vast dingen die we beter kunnen doen (zoals bijvoorbeeld het actief vermijden van friendly fire incidenten - dat gebeurt nog te vaak).

De 3 grootste problemen op rechts, zoals ik het zie:
Rechts is los zand. Als je uitgaat van principes en individuele vrijheid, dan heb je dat al snel. (Iets organiseren op rechts, is zoals we hier zeggen: "like herding cats.")

Op rechts spuugt men vaak vanuit grote intellectuele, principieele hoogte op de methoden die je moet gebruiken om daadwerkelijk dingen wilt veranderen. Daar voelt men zich veeeeel te goed voor. Dat helpt niet.

Bovendien zijn de personen die op het podium klimmen, vaak niet het type dat succes meet in vernaderingen in de samenleving. Het zijn types die succes meten in:
- aantal tv-optredens.
- aantal artikeltjes gepubliceerd
- aantal likes op facebook
- aantal retweets, etc..
Dat zijn de zelfde metrics voor succes die Kim Kardashian gebruikt. En dat is geen toeval. Namelijk, daaraan herkent u de schaamteloze zelf-promoter. Brood-lullers, met andere woorden, die ook zo een andere kant uit kunnen zwammen als daar meer "succes" te behalen valt (Hallo Joshua Livestro).

Je zou zelfs kunnen zeggen dat deze spreek poppen op rechts goed geld verdienen en status ontlenen aan het probleem. Zolang dat probleem bestaat, dan mogen zijn aanschuiven aan tafel, op het podium klimmen als spreker, columns vullen met woordjesbrei. Als dat probleem opgelost, tja, dan komt er een eind aan dat mooie bestaan. Of ze dat echt willen, kun je je afvragen.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 04:45 | 5

Als blanke alles negeren wat hiermee te maken heeft. Maar zo lang er in de media doorgedramd wordt over dit onderwerp blijven ze voet aan de grond krijgen. Ik noem het maar een vorm van journalistieke armoede. Gebeurt er nu helemaal niets meer in de wereld om over te schrijven? Die jonge vrouw op de foto is overigens een heldin. Doet me deugd dat er nog mensen zijn die nadenken.

salembot | 30-06-20 | 05:40

Links is een groot verdienmodel geworden voor de rijksten van de aarde. Die lachen zich kapot. Rockefeller, Gates, Clinton enz, allemaal beleggen ze (naast pharma natuurlijk) in "groene" energie: windturbines, zonnepanelen. Waarom: verplichte afname. De linkse overheden besluiten tot "klimaat agenda" (alsof het klimaat zich in miljarden jaren daardoor laat beïnvloeden) en dan ben jij geen klant die een keuze heeft, maar het wordt betaald van jouw belastingcenten. Welk bedrijf wil nou geen klanten die verplicht zijn om hun producten af te nemen?

Cepalislam500mg | 30-06-20 | 07:14

@salembot | 30-06-20 | 05:40: Die ene meid die blijft is inderdaad een heldin. Iemand met een eigen mening en ruggengraat (lees je mee, Mark Rutte)?). Die ondanks de druk van haar laffe teamgenoten, een vol stadion en de camera's op haar gericht, zichzelf blijft. Niet buigen voor de hypocriete meute.

5611 | 30-06-20 | 07:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik zit in een lam-zatte bui met een schuin oog minstens drie afleveringen M te kijken terwijl ik met mijn ma babbel over vroeger en nu (multitasken is een keuze), en wat me aan de gehele beeld&woordvorming van dat programma op viel (inhoudelijk niks gevolgd) is iets wat mij van een studieboek over media en logo is bijgebleven. De hedendaagse flits-cultuur vereist een kernboodschap die verpakt dan wel vertolkt wordt door een gifje, plaatje, soundbyte, meme. Zo is internet.

Nu hoor ik zeurzak Maarten van Rossem weer waardeoordelen aan triggerwoorden (Trump,/Merkel) koppelen zonder enig gestaafd argument. De hele aflevering hangt af van triggerwoorden gekoppeld aan bijbehoorende achtergrondbeeld, groen voor goed, rood voor slecht, zelfs de studio kleurt deels mee. Logo's en symbolen, sfeer en gevoel, gelijk een product via de reclame aan de man gebracht wordt, bij voorkeur met tieten, krijgt het stemvee nu de onderbewuste beeldvorming opgedrongen via wat eigenlijk een "onafhankelijk journalistiek medium" heten moet.
Goebbels is God.
We leven in een media-dictatuur

Abject | 30-06-20 | 04:20 | 1

We leven in een cultuur die, als je de peilingen ziet, consistent bestaat uit zwakzinniggen. Daar heb je een goed punt.

peterdh | 30-06-20 | 05:34

@Beste_Landgenoten

Het is een grote afleiding van/door het grootkapitaal.

Die lachen zich helemaal de pleuris terwijl het klootjesvolk afgeleid is en zich in een halve burgeroorlog laat trekken door de corona crisis, en voornamelijk door BLM terroristen, woke helper-whiteys die gebrainwashed zijn, en het idiote antifa tuig (waarvan de hele grote grap is, maar hunzelf dat niet doorhebben door hun gemiddeld iq van een baksteen binnen die groep, zelf de fascisten zijn)

Maar de aandeelhouders, eigenaren, directeuren, en alle mensen hoog op de loonlijst van al die grote bedrijven knijpen in hun handjes, want zij hebben het goed voor elkaar.

Miljarden staatsubsidie? Ja hoor, komt er aan, hier pak aan. "graag betaald door uw lieve werkende burgers die wel belasting betalen"

Winsten worden geprivatiseerd, verliezen worden gecollectiviseerd.

Druganov | 30-06-20 | 04:05

Lieve reaguurders, nog veel plezier in deze late uurtjes. Slaap lekker voor straks. Ik ga mijn mandje opzoeken.

lezeres | 30-06-20 | 03:44 | 1

Een goeie nachtrust gewenst. Alhoewel ik denk dat niemand nu nog lekker slaapt.

peterdh | 30-06-20 | 05:36

dat Rossem zoveel woorden voor eigen parochie kan opbrengen. ben wokebeu.. en het is nog lang geen 5 december

klimaatsloper | 30-06-20 | 03:34

Doei lieve mensen....

Tot de volgende keer...

neonreclame | 30-06-20 | 03:08 | 2

Trusten.

Muuke | 30-06-20 | 03:09

Slaap lekker lieve neon, en bedankt, voor je leuke, mooie, grappige nummers, en commentaren. Knuffels.

lezeres | 30-06-20 | 03:38

Het voordeel van 'frozen' pizza eten is, dat die pizza slicer altijd in het druiprekje ligt....

neonreclame | 30-06-20 | 03:03

Regelmatig betroll ik nu punt nl, want daar zitten een paar fijne tegen- en medestanders als het gaat om geopolitiek, pres. Poetin moeten slotte waar voor zijn roebels krijgen. Moet maar eens gaan staken, want geld komt maar niet binnen.

Zo trof ik daar ook een video aan van dhr. Boomsma. Geïnterviewd door een gehoorzaam vrouwelijk jaknikkertje/jaknikkstertje (u kiest maar) Was niet helemaal duidelijk t.b.v. welke organisatie zij hem interviewde (nou, ja, een reeks beamingen) Maar zat een soort stempeltje bovenin linkerhoek, dus het zal namens nu punt nl geweest zijn. Als ik er naast zit, dan hoor ik het wel. (Zal'k wel moeten knielen of zo)

Dhr. Boomsma: Ja, het is wel heel erg jammer natuurlijk dat iemand als journalist in een officieel programma dingen overneemt van opiniemakers zonder de feiten, dat vind ik moeilijk om te zien.
Interviewblondje: Ja, dat kan ik me voorstellen.

1. Dus als je journalist bent is het op zijn minst al verdacht als je meningen van opiniemakers overneemt. Zo begint de stemmingmakerij nog versterkt met dat woord "natuurlijk" Niks natuurlijk, helemaal niet natuurlijk!

2. Dhr. Boomsma "Zonder de feiten" "Wel vraag ik mij af hoe lang je ... als adverteerder nog de andere kantop kan blijven kijken"
Mevr. Ekiz: "Fitnessgoeroes die oproepen tot een boycott." Ik noem dat, d.m.v. de truuk om je menig te verkondigen in de vorm van een retorische vraag.

Nee, Boomsma, u weet belazerd goed dat u ook een opiniemaker bent die gehoord wordt in de media, dus u dient zich donders goed te realiseren dat het geen vraag van u is, maar een doodordinaire oproep tot boycotering van het programma!

3 . "Een officieel programma". Triple-Huh? Wat is dat voor lulkoek? Wat is een officieel programma? Bestaan er onofficiële programma's? Weer zo'n kien, doch viezig truukje om lichtgewichtigdoenerij te verzwaren, belangrijker te maken. Om het mooier te maken dan het is. Ik begrijp het, we hebben hier ook te doen met een woordkunstenaar.

4 De interviewster draait keurig mee met: Er wordt gedaan alsof jij dat gedaan had (dat bellen). Nee zo heeft mevr. Ekiz dat niet gedaan, nee tuthola, zo heeft zij dat niet gepresenteerd! Maar dhr. Boomsma trapt de bal voor open doel in en kan keurig nogal meewarig doen.

Dhr Boomsma "Het enige wat ik gedaan heb is je afvragen ... of je een podium voor discriminatie voor minderheden wil zijn" Ja, hoor..

Derksen maakt een grap een harde misschien, zodat dunhuidige personen helemaal uit hun dak van woede gaan. Meteen een podium voor discriminatie. Het is nogal een aantijging van dhr. Boomsma. Enige gevoel voor proportionaliteit is totaal afwezig bij deze man. Mug & Kudde olifanten. In dit geval heb je niet eens een proppeschieter nodig om dhr. Derksen te belagen, maar dhr. Boomsma trekt een Gaitling uit zijn arsenaal.

Hij benadrukt nog een keer: "Het is een vraag, een hele relevante vraag"
(Interviewstertje humt empathisch) Nee, in dit verband van die grap waar het allemaal mee begonnen is helemaal niet relevant, man!

Hij gaat verder: "Die heb ik nu gesteld (die vraag) en dan is het klaar"
Om de dooie dood niet, Boomsma! Ik heb u net gekarakteriseerd als een opiniemaker en daarbij bent u wegens regelmatig optreden op de tv ook nog eens een BN.

Dan ons diets willen maken dat het klaar is? Niks klaar want u weet donders goed dat het dan pas begint, dat is ook uw uw onderliggende stiekumme intentie. Ach ik heb een meninkje gegeven, een vraag gesteld en ja, wat er verder mee gebeurt daar draag ik geen verantwoording voor. Slapjanust, zelf-indekkert, handen-af-trekkert.

Dat van Rossem u karakteriseert als "lul" is nog royaal vriendelijk van hem, want doortraptheid druipt van uw formuleringen af.

Het is nu kwart voor drie en mevr. Evocatus wordt narrig en dat wil ik niet, dus de rest van het verhaal laat ik maar voor wat het is. Maar mijn fileermes houd ik scherp hoor, als het zo uitkomt.
Goe-nacht verders. Evocatus
.

Evocatus | 30-06-20 | 02:51 | 2

Ha, ha, die Arie B. is natuurlijk helemaal in paniek. Nooit van zijn leven had hij gedacht dat hij afgebrand zou worden door presentators van OP1. OP1 is in zijn deugwereld de hemel, het paradijs, de paus, de vader, zoon en heilige geest.... en die verbannen hem naar de deughel, ha, dat moet me een pijn doen.

Freezzz | 30-06-20 | 03:25

Als je dan zo nodig vanuit het diepste van je hart adverteerders moet gaan bellen, blijf dan ook voor je zogenaamde mening staan, ook als daar wat kritiek op komt. Waarschijnlijk dacht Arie mooi wat deugpunten te scoren om zijn marktwaarde op te vijzelen, maar dan toch maar terugkrabbelen. Arie is hiermee niet meer dan een heel goedkope hier en eigenlijk doe ik de dames daarmee tekort. Arie moet eens met Mark gaan praten, kunnen ze gezellig samen naar de ruggengraatkliniek.

5611 | 30-06-20 | 07:37

BLM, KLM, BLM, KLM, CO2, EU, Covid, LGBT, VI, NO2, CO2 , EU, NO2, VI.

Freezzz | 30-06-20 | 02:43 | 1

De jaren '20 zullen de geschiedenis ingaan als het decennium van de afkortingen. Het decennium waar de regering alleen geïnteresseerd en al hun aandacht vestigt op afkortingen.

Freezzz | 30-06-20 | 02:49

Heeft ook iets walsig in zich toch..??

neonreclame | 30-06-20 | 02:41

Stukje Peterson over identiteitspolitiek. Oppassen geblazen
youtu.be/OtFFlDMnaJs

Stevo365 | 30-06-20 | 02:37 | 1

Beste Stevo365,

Mag Jordan Peterson zeer graag horen, dus even een extraatje. Het is niet Walter maar Martin Latsis (echte naam Janis Soedrabs uit Letland).

Waar Peterson eigenlijk naar verwijst is deze opmerkimg van Latsis gepubliceerd in "Rode Terreur" (1918) publicatie van de beruchte Tsjek:

"We voeren geen oorlog tegen individuen. We vernietigen de bourgeoisie als klasse. Kijk niet naar het onderzoek voor materiaal en bewijs dat de verdachte in een daad of woord tegen het Sovjetregime heeft gehandeld. De eerste vraag die we hem moeten stellen is tot welke klasse hij behoort, wat voor soort afkomst, opvoeding, opleiding of beroep hij is. Deze vragen moeten het lot van de verdachte bepalen. Dit is de betekenis en essentie van rode terreur."

Dat ging Lenin trouwens te ver, want later hernam Latsis zich:

"Vladimir Iljitsj herinnerde me eraan dat onze taak geenszins de fysieke vernietiging van de bourgeoisie is, maar het wegnemen van de redenen die aanleiding geven tot de bourgeoisie ... Ik legde hem uit dat mijn acties precies overeenstemmen met zijn richtlijnen en dat ik in het artikel gewoon een wat onzorgvuldige opmerking had gemaakt ..."

Dat was het eventjes. Evocatus
.

Evocatus | 30-06-20 | 10:27

Een blanke Duitser. Man, ook nog. Dus het zal wel een nazi zijn. Of een dansleraar.
In elk geval vast een waanzinnige, volgens @Ronaldo.
youtu.be/Juugv0T7inc
Oordeel zelf.

Stormageddon | 30-06-20 | 02:36 | 2

Hij heeft helemaal gelijk.
De NOS was tien jaar geleden ook nog lekker sceptisch over de Mexicaanse griep.
www.youtube.com/watch?v=0R5f3fz8JTA&a...
Het komt hier op neer:
De angstzaaierij een de overdreven (voorzorgs)maatregelen zorgen voor veel meer maatschappelijke, economische, psychische en dus uiteindelijk daadwerkelijke fysieke schade.
Een verkoudheidsvirus kan altijd licht of zwaar uitpakken maar hoe wij hier tegenwoordig mee om gaan is desastreus!

keestelpro | 30-06-20 | 02:44

@keestelpro | 30-06-20 | 02:44: precies dit ga morgen die documentaire kijken .
Vandaag op het werk ( verpleeghuis ) mocht er weer voor het eerst bezoek komen.
Maar wel met allerlei regels ,alleen op hun eigen kamer en bezoek mocht niet in de gezamenlijke huiskamer komen.

Ollie2 | 30-06-20 | 02:56

Evanescence-my Immortal .

Ollie2 | 30-06-20 | 02:31 | 2

GeenStijl kan wel sluiten want @Van Rossem heeft alles in één keer gezegd. Het is net of alle beerputten tegelijk open gingen boven de blanke hoofden. Wat in het echte leven natuurlijk veel langzamer gebeurt. Zó langzaam, dat de blanke nog nét genoeg in leven kan worden gehouden om alle uitkeringen, herstelbetalingen en belastingen op te kunnen hoesten. Ik ben roomblank en ik discrimineer niemand. Laat me tenminste in mijn waarde. Het interesseert het Heelal niks wat er op deze planeet gebeurt. Stop met die waanzin.

Nivelleermarionet | 30-06-20 | 02:29

Isis is men blijkbaar vergeten

schillenboer | 30-06-20 | 02:28

Goed verhaal. Het BLM feestje heeft mij enigszins overvallen in de omvang maar vooral in de manier waarop zonder fact checking en op de golven van de emotie de dood van George Floyd, die achteraf geen schatje bleek te zijn en die waarschijnlijk niet met opzet is gedood maar vooral een tragisch bedrijfsongeval was van een direct opgeleide en overbelaste politie, leidde tot een bijna hysterische reactie over de wereld. Eentje die ik eerder zie als bevrijding van corona dan van racisme. Maar goed, het gebeurt allemaal maar. Ik deel de massa hysterie niet, integendeel. Zoveel racisme is hier niet maar misschien in de VS wel.

Voetbal International was natuurlijk een beetje ranzig oude jongens krentenbrood kleedkamer gelul programma met alle flauwe grappen vandien. Humor om te lachen. Johan Derksen vind ik grappig om zijn stijl, niet speciaal om zijn grappen. Dat de man op het heiblok werd gelegd was totaal over de top.

Bart ziet een groot gevaar aankomen in de vorm van het cultuurmarxisme, misschien omdat hij veel zit te kijken naar YouTubes van Bret Weinstein en andere zaken die vooral op enkele excentrieke campussen in de VS speelden, waar wereldvreemde studenten hun eigen wereldje proberen te runnen, het is zo oud als de weg naar Rome maar ik vind het niet heel indrukwekkend, qua gevaar of omvang. Feitelijk had dat weinig om het lijf en ook Jordan Peterson vecht vooral tegen molens en dan nog het meeste tegen die in zijn eigen hoofd. Niet dat er niks speelt of zo, want dat is duidelijk wel zo.

Maar het gevaar komt daar niet vandaan. Het veel grotere probleem is de enorme accumulatie van geld en macht bij enkele grote bedrijven en banken, die feitelijk de zaken bepalen en hun minimale afdracht terug in de maatschappij. Het geld wordt opgebracht door een steeds grotere groep tamelijk machteloze en slecht georganiseerde hoeveelheid mensen, die genoegen moeten nemen met een bestaan in onzekerheid, zonder vaste verwachtingen, laat staan dat zij uitzicht hebben op een pensioen voor later. Dat hele SJW is bezig met nonsens, het is pure afleiding van de essentie en gaat voorbij aan wat ons echt kan gaan ontwrichten, dat is de groeiende kloof tussen de haves en de have-nots. Even afgezien nog van de combinatie overbevolking slash klimaat.

Maar deze SJW oprisping gaat voorbij. Deze hype duurt niet lang, is ook een uiting van de top van de Maslof pyramide. We hebben het nog te goed en kammen elkaar af over bijzaken.

Beste_Landgenoten | 30-06-20 | 02:12 | 13

Mee eens.

"Maar deze SJW oprisping gaat voorbij. Deze hype duurt niet lang, is ook een uiting van de top van de Maslof pyramide. We hebben het nog te goed en kammen elkaar af over bijzaken."

De vraag is alleen gaan mensen zich dat voor of na de verkiezingen realiseren?

peterdh | 30-06-20 | 05:57

Ten aanzien van die grote bedrijven heb je zeker gelijk. Net als U2 spant een bedrijf als Starbucks de kroon. Mee huilen met de BLM-meute tegen Facebook maar het ondertussen te vrekkige om ook maar een cent belasting bij te dragen aan de maatschappij. Had ik al gezegd dat hun 'koffie' met smaakjes alleen te zuipen is voor mensen die eigenlijk geen koffie lusten?

5611 | 30-06-20 | 07:46

Nee, wat ons echt ontwricht is de toenemende kloof tussen de welvaarts-creëerders en de welvaarts-usurpatoren.

Grachus | 30-06-20 | 19:29
▼ 10 antwoorden verborgen
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat een klote zooi. Dank zij de import draait het uit op een burgeroorlog. Dankzij idioten die alles doen wat in Amerika gebeurd. Als ik een advies aan de politie kon geven moeten ze allemaal opstappen. De politie wordt nedergezet als de grootste criminelen en ook alle blanken. En dat terwijl blm en kozp in mijn ogen terroristen zijn die de democratie kapot maken Laat die klagers zelf hun geld verdienen. Kunnen gewoon vertrekken niemand houd ze tegen. Wel zonder uitkeringen. Dank zij BLM kijk ik nu anders naar de gekleurde Nederlanders.

Limburgse-Harry | 30-06-20 | 01:52 | 2

Ok Harry.

RickyLaRue | 30-06-20 | 02:05

De geschiedenis voorspelt weinig goeds. De nazi's kregen uiteindelijk op hun flikker ja. Maar wel nadat ze tien jaar dood en verderf hadden gezaaid.

Wat ik zorgwekkend vind is dat het tuig nu al vrijelijk door de straten kan schuimen. Politie doet niets. Want tot een veroordeling komt het uiteindelijk zelden, en ze kunnen hun schaarse capaciteit wel beter besteden.

Je ziet dat doorsneekids in de randstad zich ook als stadshyena's beginnen te gedragen, blonde hockeyknulletjes incluis. Geen ontzag, ze voelen haarfijn aan dat ze ermee wegkomen. Want er is altijd wel een gretige rechter die de boze boomer die zo'n knaap bij zijn oor grijpt wil veroordelen. Gepast geweld en zelfverdediging, dat is niet aan de burger. Het monopolie op geweld ligt bij de staat - en bij de stadshyena's die overal mee wegkomen, want die komen toch niet in de dure buurt waar meneer of mevrouw de D66 rechter of dito minister woont.

Nee, degenen die er niet mee zouden wegkomen zijn de nettobetalende mensen die gevangen zijn in hun baan, de kosten voor hun kinderen, en hun hypotheek. Belasting netjes betalen, boetes netjes betalen, uren van de kinderopvang netjes rapporteren want anders weet de overheid je te vinden en dan hang je. De brave burger die steeds verder uitgeknepen wordt om de schade veroorzaakt door het onaantastbare criminele tuig, het moreel kompasloze addergebroed, maar ook de irrationele linkse elite met hun waanzinnige klimaatuitgaven, te vergoeden.

U denkt dat u een huis bezit, maar dat bezit ligt bij de bank. U denkt dat u recht hebt op een vrije eigen mening, maar dat heeft u alleen als u financieel onafhankelijk bent óf niets meer te verliezen heeft. Uw organen - daarover beschikt de staat, tenzij u actief uw organen claimt - en daarmee ongewild meegezogen wordt in die idioterie, ja, haar zelfs legitimeert. Met elke euro belasting die u betaalt legitimeert u een gezag dat u naar believen kan uitknijpen, want er IS een partijkartel dat oppositiepartijen via cordons sanitaires uitsluit, en haar politieke tegenstanders wegzet als racisten en fascisten, laat vervolgen (Wilders) of laat vermoorden (Fortuyn). Volkert mocht na 14 jaar vrij, als boodschap aan de oppositie: bind maar in, want in dit land laten we jouw moordenaar er zo goed mee wegkomen dat hij of zij het serieus in overweging zal nemen.

En nu dat faciliteren en buigen voor de ware racisten en fascisten. Blankenhaters. Een instrument om het volk zijn traditie en eigenwaarde te ontnemen. Mensen nog verder in de fuik drijven. Geen oppositie, geen democratie, geen eigen cultuur meer, geen afwijkende meningen meer, maar betalen zul je. Afpersing van staatswege is het. En maniakale rit bergaf richting een burgeroorlog.

En het tuig poetst de machetes en de automatische geweren alvast op. Klaar om hun eigen wijk te claimen wanneer het vaasje definitief aan diggelen ligt. Klaar om die verfoeide witten, die Hollandse kaaskoppen, uit hun huizen te sleuren en alles van ze af te nemen. De rechtvaardiging voor die misdaden is al te horen op de Dam.

Professor Superhirn | 30-06-20 | 01:49 | 4

@A.I. van Dee | 30-06-20 | 02:14: En geloof me de toekomstige veroveraars zullen minder hoffelijk zijn dan de duitsers.

A.I. van Dee | 30-06-20 | 02:15

Goed gezegd professor.

Schuldenbrau | 30-06-20 | 06:25

De burger betaalt belasting, maar de AH-tjes niet. En wie heeft de grootste bek, juist ja AH.
Er komen verkiezingen aan en dit laatste kans voor de burgers om dit te veranderen. Doen ze dat niet dan is het onvermijdelijk dat er een grote gewelddadige explosie gaat plaatsvinden waarbij verkrachting en moord nog de mildste zijn.
Het gevolg is dan ook dat binnen nu en 10 jaar de Polen (wederom) en Russen hier met hun tanks binnenrijden en zullen onthaald worden als bevrijders!

ja-ja-nee-nee | 30-06-20 | 10:29
▼ 1 antwoord verborgen

De Inquisitie duurde ruim 500 jaar. Ik bedenk me net trouwens dat de uitvinding van de boekdrukkunst daarin ook een aardige katalysator was. Terwijl toch de Pest dodelijker door de wereld trok in het merendeel van die jaren. Misschien is er wel een verband tussen het rondwaren van anti-menschenvirii en des menschen wild geraas...?

F. von Zeikhoven | 30-06-20 | 01:37

Overigens GS (Bart). Uitstekende column en Bart. Je komt beter uit de verf schrijvend dan pratend. Is geen kritiek want de rechtse (echte) liberale uiterst beschaafde en erudiete nestor Syp Wynia heeft hetzelfde. Dus zie het als een compliment. ;-)

Maar terug naar de orde van de dag en dan de alinea:
"Een gapend gat waarin je niet kunt schuilen"
En dan de zin: "Het zwijgen van de zich veilig wanende meerderheid (die ook echt nog wel aan de beurt komt) trekt een gapend gat in de publieke ruimte, waarin je niet kunt schuilen."

Laat dit een waarschuwing zijn. Ik ben zelf geboren in Limburg maar woon inmiddels 30+ jaar in Amsterdam (langer dan in Limburg en heb in de stad in alle hoeken/wijken behalve Noord gewoond). En menig reaguurdeer hier waant zich inderdaad zoals het artikel zegt veilig voor de Amsterdamse hysterie met reacties als afsteken en afzinken, parkeerplaats maken, volgieten met beton, bombardeer het, verkoop het, hek erom, laat het een republiek worden. Maw noem het en ik heb het gelezen. Prima en ik kan er hartelijk om lachen. Maar vergis jullie niet, Amsterdam is het voorland van wat zich zelfs nu al als een inktvlek uitspreidt over het land. De universiteiten en hogescholen hier zitten vol met snwoflake provinciekutjes en metromannetjes, die na hun sociale-, marketing-, media-, bestuurskunde maw bullshit studies weer terug naar de provincie gaan, want wonen is te duur in Amsterdam, en bij jullie de boel komen verzieken en dan echt verzieken. Sterker nog de Amsterdam afgestudeerde millennials zijn al bezig met de afbraak. Dan kun je nu wel stoer zeggen wij zijn nuchtere Friezen, Limbo's, Brabo's, Greuningers etc. Forget it. Jullie komen gewoon met enige vertraging aan de beurt. En het rottige is. Het zijn bijtertjes. Ze zijn zo overtuigd van zichzelf en hun linkse standpunten dat ze niet meer te bekeren zijn. Het begint met buurtinspraakgroepjes, dan gemeentelijke inspraakgroepjes. ze zijn zgn heel sociaal en dol op cultuur (hun vorm van dat is) en vooral betrokken. Let op als je het woord betrokken hoort want dan ben je echt de lul. Daarna voelen zij zich comfortabel en stellen zich beschikbaar voor de lokale verkiezingen. Inmdiddels zitten ze in 40 commissies en iedereen denkt: Joh wat een betrokken(!) vrouw/man en ook nog eens hier geboren dus daar stemmen we op. Niet doen. Die mensen zitten er alleen voor zichzelf en hun deuggevoel want als ze gekozen zijn en zich niet meer hoeven te verantwoorden voor de buurtbewoners gaan ze los en dan is de schade niet meer te overzien.

Dus een gewaarschuwd mens telt voor 2 en aub niet achteraf komen zeiken dat jullie het niet hadden zien aankomen.

Basil Fawlty | 30-06-20 | 01:36 | 35

Nu ben ik toch wel benieuwd wat Robert Haynes heeft uitgebraakt. Iemand een korte samenvatting?

lekgoot | 30-06-20 | 08:48

@lekgoot | 30-06-20 | 08:48:
Mwah. Zinloos verbaal geweld gericht tegen Basil. Dat hij nooit gestudeerd zou hebben. Dat zijn vrouw dik zou zijn. En dat hij een cokesnuiver zou zijn.

Niks aan gemist. Was eigenlijk de moeite van het jorissen niet waard.

Professor Superhirn | 30-06-20 | 09:18

@Professor Superhirn | 30-06-20 | 09:18: dank. Inderdaad jammer van het wegjorissen. Daardoor wordt het spannender dan het is.

lekgoot | 30-06-20 | 10:40
▼ 32 antwoorden verborgen

Nou ja gewoon, omdat.. eh..
M People - Moving on Up (Official Video)

lezeres | 30-06-20 | 01:32 | 12

@neonreclame | 30-06-20 | 02:18: *Hij zegt u tegen mij*. neon, hier ga ik morgenochtend heerlijk van genieten bij mijn ontbijt! (link 1). Dank moppie.

lezeres | 30-06-20 | 02:27
▼ 9 antwoorden verborgen

Ik meen te hebben begrepen dat de Farao's blank waren. De wat donkerder huidtypes werden ingezet als peniswassers, heb ik mij laten vertellen op het internet.

lekgoot | 30-06-20 | 08:51

Vanaf overmorgen mag ik weer naar het Casino.
Als ik een jackpot win (die kan liggen tussen 40 euro en 1.500.000 euro, afhankelijk van de machine waar je op speelt) gaat er - beloofd - een deel van naar GS.

Peter Emile | 30-06-20 | 01:21 | 2

Vriend..!!

Hey Gappie..!!

Ken je me niet meer..

neonreclame | 30-06-20 | 01:23

Vergeet niet dat er ook een deel naar de belasting gaat.
Wat ik wil zeggen is: vergeet ook vooral jezelf niet. :-)

keestelpro | 30-06-20 | 02:17

Je had vroeger al van die ultra-linkse gasten die overdag geen reet uitvoerden (uitkering, "arbeidsongeschikt", etc.) en die de een deel van hun dag vulden met het opzoeken van onwelgevallige teksten, uitzoeken wie het geschreven heeft, uitzoeken waar deze persoon werkt, en dan doorsturen naar de mailinglist (van gelijkdenkenden) en masaal naar de werkgever schrijven en bellen.

Dat gaat tegenwoordig nog net zo, alleen hebben ze geen mailinglist meer maar gebruiken ze social media.

EnNouJijWeer | 30-06-20 | 01:20 | 6

Toch triest dat werkloze mensen van het belastinggeld van werkenden deze werkenden het leven zuur proberen te maken. Triest? Ziek!

keestelpro | 30-06-20 | 02:16

@EnNouJijWeer | 30-06-20 | 01:20;
En heb je daar ook nog iets van bewijs van, of past het heel goed in de verhalen die in het pre-digitale tijdperk de ronde deden?

Tarmac | 30-06-20 | 02:28

@Tarmac | 30-06-20 | 02:28: Nee hoor. Klopt. Toen GS begon had bureau Jansen en Jansen binnen no-time uitgezocht welke "neo-fascisten" achter GS zaten. 'De vijand in kaart brengen' is een geliefde bezigheid bij linkse extremisten.

Grachus | 30-06-20 | 19:43
▼ 3 antwoorden verborgen

Hey Kees..!!

Waar is @ Lezeres eigenlijk vandaan..!!

Kuifie is duidelijk, Letopuwzaak, kan je van denken, ja ook wel die kant uit..

neonreclame | 30-06-20 | 01:19 | 16

Ik hoop in ieder geval dat zij teruggaan naar waar ze vandaan komen. Alleen die vid is al reden genoeg om ze op te pakken maar NL he, hier kun je veel flikken en er mee wegkomen

De waard zijn gast | 30-06-20 | 10:52
▼ 13 antwoorden verborgen

Ik tik je hier nog wel over.

Nick_Star | 30-06-20 | 01:15

@Watching the Wheels | 30-06-20 | 01:15: The DL - Amy Winehouse 'Valerie' Live / lqSKVv6YO8g

Robert Haynes | 30-06-20 | 01:20

Dit alles omdat links ergens in 2016 een verkiezing heeft verloren.

Panos88 | 30-06-20 | 01:11

Stefan Molyneux gebanned, Jared Taylor gebanned (nou zat die ook wel op het randje maargoed) .. meer center kanalen worden al geshadow banned.. reddit gooit iedereen eraf. allemaal zo voorspelbaar.

klimaatsloper | 30-06-20 | 01:10 | 5

Reddit, niet relevant. Bovendien, hoe politiek correcter de huidige sosjaal media marktleiders worden, hoe groter de kans dat underdog alternatieven heel groot gaan worden. Marktwerking.

Binnenbaan | 30-06-20 | 04:38

Juist reddit kan de pot op volg : thedonald.win/

GerMonster | 30-06-20 | 05:57

Ricard Spencer en David Duke ook van YouTube gebanned. De moderne boekverbranding gaat doorrr.

Nehemia | 30-06-20 | 07:04
▼ 2 antwoorden verborgen

@A.I. van Dee | 30-06-20 | 01:48:
Ja klopt, bedankt (je moet iets verzinnen).

Watching the Wheels | 30-06-20 | 01:50

@Watching the Wheels | 30-06-20 | 01:50: Truste.

A.I. van Dee | 30-06-20 | 01:52
▼ 9 antwoorden verborgen

Ik heb me altijd afgevraagd welke carrière move Mark van Bommel na zijn eerloze ontslag bij PSV zou maken. Op dit recente filmpje is te zien dat hij een ware metamorfose door maakt. Hij begint steeds meer op Tom Staal te lijken.
Binnenkort in dit café?
www.youtube.com/watch?v=fUG2i1tdf4U

keestelpro | 30-06-20 | 01:08

Godver, ik scroll me wezenloos door al die decontextuele youtube-links met stomme liedjes. Is dat nou nodig, kunnen jullie niet op Hyves gaan zitten.

jan cioran | 30-06-20 | 01:02 | 18

@lezeres | 30-06-20 | 01:27:
Desireless - Voyage, voyage
▶ youtube.com/watch?v=AUUVmJ3PKuc
Mooi taaltje dat Frans. Tenminste als het uitgesproken wordt door vrouwmensen. ;-)

keestelpro | 30-06-20 | 02:08
▼ 15 antwoorden verborgen

@Watching the Wheels | 30-06-20 | 01:02: Donnie Darko ( Tears for fears - Head over heels) / VWJPa0bvWnM

Robert Haynes | 30-06-20 | 01:06
▼ 1 antwoord verborgen

The Smiths, There Is A Light That Never Goes Out, Rank / e6CrPfjkS6Y

Robert Haynes | 30-06-20 | 01:01

Voor jou van Rossem > Bruce Springsteen & the E Street Band - Darkness On The Edge Of Town - 09/20/78 (OFFICIAL)

Robert Haynes | 30-06-20 | 00:56 | 1

@Watching the Wheels | 30-06-20 | 00:54:
Ja zoiets. Dat nummer zal binnenkort ook wel op de brandstapel eindigen ben ik bang.

Freezzz | 30-06-20 | 01:03

@Watching the Wheels | 30-06-20 | 00:54:
Ja zoiets. Dat nummer zal binnenkort ook wel op de brandstapel eindigen ben ik bang.

Freezzz | 30-06-20 | 01:03

@Datgingniegoed | 30-06-20 | 01:03:
Sst, ik wil geen slapende honden wakker maken. Voor je het weet is #verwijderenverbrandallesvanthecure trending op twitter.

Freezzz | 30-06-20 | 01:09
▼ 6 antwoorden verborgen

Hah. Zag net pas dat berbaartje opgetoedels is. Nou dan heb ik een goede keus gemaakt met doneren ipv een premium account.

A.I. van Dee | 30-06-20 | 00:41 | 4

Proost!

A.I. van Dee | 30-06-20 | 01:20

@A.I. van Dee | 30-06-20 | 01:18:
Mooi tog. Hep tie lekker veel tijd om te zeilen.

keestelpro | 30-06-20 | 02:06
▼ 1 antwoord verborgen

Waar is het cafe en de garderobe?

Brabeaulander | 30-06-20 | 00:40 | 10

@A.I. van Dee | 30-06-20 | 01:38:
Ik ook.

RickyLaRue | 30-06-20 | 01:45

@A.I. van Dee | 30-06-20 | 01:36:
Stuk minder vals dan Dylan. Dignity van Dylan vind ik ondanks z'n stem wel een aardig nummer www.youtube.com/watch?v=atseImSMIWs

Watching the Wheels | 30-06-20 | 01:48

@Watching the Wheels | 30-06-20 | 01:45:
Juistem.

RickyLaRue | 30-06-20 | 01:50
▼ 7 antwoorden verborgen

Smooi.

Datgingniegoed | 30-06-20 | 00:48

Goeie band, goed nummer, maar nog een beetje te vroeg voor mij.

Freezzz | 30-06-20 | 00:50

Beste lap tekst kerel, maar wat een geweldig getypt verhaal! Ik ben nieuw hier, maar ik zie nu al dat dit een goede plek is voor mij. We zullen zien hoe dit allemaal afloopt. Naar andere reaguurders: houd uw rug recht en buig nooit voor deze waanideeën. Hopen dat de oppositiewind ook hier in zal slaan als een bom... Bedankt GeenStijl! Trots op mijn roze kroontje!

LariekoekVreter | 30-06-20 | 00:36 | 1

Erg goed en realistisch stuk!
Precies hoe ik er ook over denk maar ik kan het niet zo goed verwoorden.
Allemaal feiten waar geen speld tussen te krijgen is.
Mijn volgende post is met een kroontje!

hetlaastewoord | 30-06-20 | 00:34 | 1

Niemand kan het zo goed verwoorden. Volgende post met een kroontje!!! Top.

Noor | 30-06-20 | 00:41

E, de pub is ondergronds gegaan.

Freezzz | 30-06-20 | 00:34

Correct kunnen verwoorden waar wij de lezers gaan schuimbekken en vloeken is een talent en voor Uw volgende gast of gasten in het café zou ik zeggen nodig Gijp en Derksen uit.
Heeeeee nog niet aan gedacht heh...

Theo-Pim-Riv | 30-06-20 | 00:33

The Police - Every Little Thing She Does Is Magic
youtu.be/aENX1Sf3fgQ

Watching the Wheels | 30-06-20 | 00:45

Jason...

neonreclame | 30-06-20 | 01:02

@MocroGS
1. Vrijheid, het centrale thema.
Van mineraal naar plant, van plant naar dier en van dier naar mens neemt de vrijheid toe. Waar mineralen onbeweeglijk dood neerliggen, zijn planten in staat tot groei en voortplanting, van mosplantje tot vruchtdragende boom of edele wijnstruik. Elk plantje verdient zijn bestaansrecht en een mosplantje veroordelen omdat het geen edele wijnstok is, is krankzinnig maar ook binnen de wijnstokken zijn er reeds grote verschillen.
Dieren zijn in staat tot groei, voortplanting en ook in staat om zich te verplaatsen. Dat geldt vanaf de bladluis tot en met een dolfijn. Opmerkelijk is wel, dat dieren erg kunnen verschillen in leervermogens. Er lijkt een verband te bestaan tussen liefde en ontwikkelingsgraad. Zoogdieren zoals kat en hond, olifant of de genoemde dolfijn, zijn in staat veel te leren. Hun liefde voor hun jongen is ook groter en ook beschikken ze over een sociale structuur. Ze begrijpen de mens beter en behalve een ontwikkelingsverschil in hun vrijheid ten opzichte van ‘lagere’ diersoorten, zijn ze meer in staat tot ‘liefhebben’.
De mens zelf is als enige in staat tot zelfstandig denken en kan zich zelfstandig verder geestelijke ontwikkelen.
Tussen de volkeren zie je verschillen in ontwikkeling. Sommige volkeren ontwikkelen zich nauwelijks op eigen kracht. Andere juist enorm snel. Je ziet dat naar mate een volk zich verder heeft ontwikkeld, de vrijheid toeneemt door de mogelijkheden die dat volk hierdoor voor zichzelf heeft geschapen. Deze ontwikkelingen betreffen alle disciplines, waarvan ik alleen wetenschap, cultuur, socialisatiegraad en politiek stelsel noem. Het verhogen van de welvaart lijkt het doel te zijn maar een hogere welvaart vergroot de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling, die op haar beurt het vrijheidsgevoel doet toenemen. Iemand die zeer welvarend is bijvoorbeeld, voelt zich minder beperkt dan iemand die dat niet is. Dat geldt zowel voor het individu als voor een heel volk.
Omdat de ontwikkelingen van de verschillende disciplines kennelijk parallel lopen, bestaat er evenwicht. Een welvarend land beschikt derhalve al over hoog ontwikkelde wetenschappelijke inzichten, zal cultureel hoger zijn gestegen dan minder welvarende landen, beschikt over een goed sociaal stelsel en heeft een democratisch kiesstelsel wat het evenwicht in stand houdt. Democratie is een politiek stelsel wat hand in hand gaat met vrijheid. In een dictatuur worden vrijheden beknot en zullen de welvaart, de wetenschappelijke mogelijkheden, het culturele nivo en het sociale stelsel ook van een minder hoog nivo zijn.
2. Omdat landen die dicht bij elkaar liggen, van elkaar leren, zullen deze verschillen ook per continent zichtbaar zijn.
Europa is inmiddels vrijwel overal democratisch, welvarend, wetenschappelijk hoog ontwikkeld en is sociaal- cultureel maatgevend geweest voor de rest. De Europese volkeren hebben Noord-Amerika en Oceanië veroverd en die continenten hebben hetzelfde levenspeil.
Afrika heeft zich behalve het Oude Egypte, nooit ontwikkeld, Latijns-Amerika is achter gebleven en in Azië wordt vooral veel gekopieerd. China is daarin zo succesvol, dat het inmiddels een wereldmacht is geworden maar het voortouw nemen in ontwikkeling, zal dat land m.i. amper. Het land wordt niet democratisch bestuurd en de vrijheden zijn beperkt. Daar liggen ook de oorzaken voor de achterstand in Afrika en Latijns-Amerika.
De islam heeft zich in Noord Afrika, het Midden Oosten, in Pakistan en Indonesië genesteld. De vrijheden van moslims worden enorm beknot. Er worden regels nageleefd uit een vroeg-Middeleeuws boek. In deze gebieden worden nooit Nobelprijzen gewonnen, ontdekkingen gedaan, is de sociale structuur verweven met barbaarse gewoontes en heerst er dictatuur. De macht die deze landen internationaal verkregen hebben, komt alleen voort uit de olieproductie, die door westerse landen is ontwikkeld en vooral daar van groot belang was en is.
Als je mensen massaal uit deze gebieden naar westerse democratieën brengt en hun niet de verplichting oplegt volledig te integreren, ontstaan er problemen met betrekking tot vrijheid, democratie, ontwikkeling, sociale structuur en het behoud van de oorspronkelijke cultuur.
Omdat deze mensen in Europa twee nationaliteiten mogen hebben, behoudt de regering van het land van herkomst een grote vinger in de pap in het land waar ze zich hebben gevestigd. Omdat landen als Marokko en Turkije grote armoede kennen vanwege hun ontwikkelingsachterstand, zullen de dictators daar geen enkele inspanning leveren om de kapitaalstroom in hun richting te stoppen. Via allerlei regelingen dwingen ze hun onderdanen verbonden te blijven aan ‘het moederland’.
Er is alleen verandering mogelijk als die landen democratieën worden, vrijheden toestaan en daardoor zich zullen kunnen ontwikkelen. Dan zullen de achterstanden pas weggewerkt kunnen worden. Maar die kans is nul. De islam staat geen vrijheid toe. Achteruitgang is ook ons lot als we meer islam toelaten. Meer islam betekent minder vrijheid, minder wetenschappelijke ontwikkeling en meer sociale ellende en culturele verwarring. Veel vrijheidminnende mensen voelen de spanningen die er hierdoor nu al in de maatschappij ontstaan.
3. Vrijheid is het hoogste goed, het is het hoogste doel van de hele evolutie en juist die vrijheid komt meer en meer in de verdrukking. Tolerantie, wat één van de vele uitingsaspecten is van ‘liefde’, ligt aan de basis voor het toelaten van massa-immigratie. Dat zal tot op zekere hoogte ook wel kunnen maar als er te veel ‘onvrijheden’ worden binnen gelaten, zal het vrijheidsgevoel zich daartegen gaan verzetten. In alle landen die bezet zijn geweest door Nazi-Duitsland, zijn er vanwege de diepgewortelde behoefte aan vrijheid, heldendaden verricht tegen de oppressie. Ook nu neemt de verontwaardiging toe als mensen zien dat de onvrijheid die de islam meebrengt, te zeer het dagelijkse leven en dus ook het straatbeeld gaat bepalen. Indien we willen voorkomen dat democratie en dictatuur, vrijheid en beperking, vrede en bedreiging met elkaar gaan clashen, zullen we ons dit alles moeten realiseren en dienen we te beseffen wat we eigenlijk in vele eeuwen hebben opgebouwd. Dat mogen we niet zomaar verloren laten gaan. Daarom durf ik te schrijven dat het nooit zover had mogen komen dat er ooit een burka- en nikaabdiscussie gevoerd moest worden: onvrijheid mag niet getolereerd worden. We mógen trots zijn op wat we hebben bereikt als blanke Europeanen. De voorspoed die wereldwijd bestaat is te danken aan de democratie die juist in Europa is ontstaan, waardoor vrijheid mogelijk werd en de wetenschap zich kon ontwikkelen, technisch en medisch. Daar profiteert de hele wereld van mee! De opkomende weg-met-ons gedachte, de druk om ons te moeten schamen om wie we zijn, ons opgedrongen door linkse partijen en mensen afkomstig uit gebieden waar er helemaal geen democratie, vrijheid en welvaart bestaan, moeten we achter ons laten, willen we zelf niet ook ten onder gaan.

Angélica de Sancé | 30-06-20 | 00:30 | 11

@A.I. van Dee | 30-06-20 | 01:58: Het is dat walvissen,orka's en dolfijnen geen handen hebben waarschijnlijk anders hadden ze op zelfde voet (hihi ook geen voeten) als ons.

A.I. van Dee | 30-06-20 | 02:01

@A.I. van Dee | 30-06-20 | 01:58: Ook onzin.

Binnenbaan | 30-06-20 | 04:44

Iets zegt mij dat MocroGS hier niet 1,2,3 een antwoord op heeft, hihi. Maar ja, terugkoppeling op inhoud vergt wat moed om kritisch naar de eigen groep te kijken. De schuld bij 'de witte man' blijven neerleggen is nu eenmaal makkelijker.

MickeyGouda | 30-06-20 | 08:14
▼ 8 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Angélica de Sancé | 30-06-20 | 00:30 | 9
▼ 9 antwoorden verborgen

Ik koop alleen nog bij rechtse blanken. Welkom in de paranoia die de multiculturele samenleving oplevert.

arlen | 30-06-20 | 00:30 | 1

Onzin. Veel niet-blanken vinden dit ook onzin. Het lijkt een 90% blank en 10% Sylvana feest te zijn.

Noor | 30-06-20 | 00:44

Een geweldig stuk. Goed gedaan Bartje!

Demuzieksmaak | 30-06-20 | 00:25

Westerse wereld betekent Noord_Westerse wereld neem ik aan? Is het protestantse schuldgevoel ook zo groot in Spanje, Italie, Frankrijk? (Nee die maken juist gebruik van protestants schuldgevoel, zie Eurobonds). Wokeness heerst vooral in landen waar diverse babyboomers en hun kinderen heel stoer niet meer naar de kerk gaan maar waarin het schuldgevoel en zondebesef nog door iedere ader siddert.

skoftig | 30-06-20 | 00:23

melodieus (klote autocorrect)

Watching the Wheels | 30-06-20 | 00:38

@Datgingniegoed | 30-06-20 | 00:30:
Die Butthole Surfers hadden ook wel betere nummers volgens mij. Kan ze even niet vinden. Wat een klereherrie eigenlijk, haha.

Watching the Wheels | 30-06-20 | 00:39
▼ 4 antwoorden verborgen

Lezeres,
Had mijzelf terug gelezen, jij vroeg dus wat ik een mooie vrouw vindt ?!
Hier is het antwoord, welbespraakt, verzorgd, knap, intelligent en gehoorzaam naar mij toe

Bad - Casey | 30-06-20 | 00:18 | 20

@Bad - Casey | 30-06-20 | 00:36: Prachtig nummer Casey! Dank voor het nummer. Vind ik echt heel lief! Maar toch ook weer Bad van je, :-))

lezeres | 30-06-20 | 00:46

@lezeres | 30-06-20 | 00:42,
Vertwijfeling, is een grote vijand.
Oh nee hoor, laat zij haar maar lekker rond sputteren.
Deze is tijdloos, toen Nederlandse mensen nog zo zo gewoon waren,
www.youtube.com/watch?v=dAKAr0lNFTk
Schenk goede koffie in Mickey.
Dit is zo mooi om te zien, charmant, is het woord.

Bad - Casey | 30-06-20 | 01:07
▼ 17 antwoorden verborgen

Vanmiddag de 'wappies' van viruswaanzin aanpakken en nu met een stuk komen die hetzelfde probleem blootlegt als waar viruswaanzin tegen protesteert. Schizofreen much?

Stevo365 | 30-06-20 | 00:17

Het voelt wellicht als 2 maanden en van Rossem zei het ook tegen Teeuwen in het café maar het is pas 25 mei dat George Floyd de dood vond.

sprietatoom | 30-06-20 | 00:16 | 1

Black lives Matter is een racistische benaming omdat de groep zich daarmee inferieur aan blanke mensen stelt. Ik ga niet akkoord met een groep wiens naam eigenlijk zegt "He, wij zijn ook belangrijk, niet alleen blanke mensen". BLM heeft ervoor gezorgd dat ik blijkbaar onderscheid moet maken tussen mensen met verschillende huidskleur en dat zal ik ze nooit, nooit vergeven.

skoftig | 30-06-20 | 00:16 | 2

Wie ze? Negerts?

beldewouten | 30-06-20 | 00:20

De slogan "Black Lives Matter" is een beschuldiging gericht aan de Amerikaanse politie, die insinueert dat de Amerikaanse politie specifiek de pik heeft op negers. Maar dat is helemaal te verklaren met het feit dat negers veel vaker crimineel zijn.
zie en.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Mat... :

Police use of excessive force

According to a study from the Bureau of Justice Statistics from 2002 to 2011, among those who had contact with the police, "blacks (2.8%) were more likely than whites (1.0%) and Hispanics (1.4%) to perceive the threat or use of nonfatal force was excessive."[85]

In 2019, police officers shot and killed 1,001 people. About half of those killed were white, and one quarter were black. According to The Washington Post, "The rate at which black Americans are killed by police is more than twice as high as the rate for white Americans." However, author Heather Mac Donald argues:

That share of black victims is less than what the black crime rate would predict since police shootings are a function of how often officers encounter armed and violent suspects. In 2018, the latest year for which such data have been published, African-Americans made up 53% of known homicide offenders in the U.S. and commit about 60% of robberies, though they are 13% of the population."

petersteenkamp | 30-06-20 | 02:38

Bedankt voor dit mooi geschreven essay @Van Rossem.

Edit: hiervoor doneer ik graag. Dit is grote klasse.

GeenHeil | 30-06-20 | 00:15

Ach BLM, KOZP,
de regering gaat 'met ze in gesprek', vervolgens gloedvol erkennen en schuift ze een grote zak subsidie toe.

Dan even wachten.. en men vecht elkaar de tent uit want belust op macht en de centen.
Werkt al járen prima, verdeel subsidie en heers.

vander F | 30-06-20 | 00:14

@Robert Haynes | 30-06-20 | 00:41: Wat een enorm goed nummer dit!!! Echt super. Brengt mijn stemming wel weer terug naar het beginpunt, maar toch. Heb hem vastgezet! Bedankt voor dit nummer
@Robert Haynes

lezeres | 30-06-20 | 00:55
▼ 10 antwoorden verborgen

Sterk stuk, Nijman. Maar wat nu.

Magdat | 30-06-20 | 00:10 | 1

Abo-tje nemen. Om mee te beginnen.

Où est Charlie? | 30-06-20 | 00:50

Ik lees al jaren mee, al sinds de tijd prof Hoxha zogenaamd in elkaar was gemept door een stel Finnen. Vanavond toch maar betaald lid geworden. Moedig voorwaarts!

DrsRA | 30-06-20 | 00:10 | 1

Zelfde gedaan 1mnd geleden, btw welkom.

dirkdoorsnee | 30-06-20 | 00:13

Geweldig stuk (meer van dit op GS) waarin de balans haarfijn opgemaakt wordt!
Thnx!

Camo | 30-06-20 | 00:08 | 1

Geheel mee eens!
-

Bernhard de II | 30-06-20 | 09:11

Prachrige samenvatting van een walgelijke ontwikkeling.
Een gedicht uit eigen koker:

"I feel superior
like a nazi bloke
I'm not a fascist!
just high on woke"

De waard zijn gast | 30-06-20 | 00:08

@Lezeres! Voor jou, en een drankje.
youtu.be/-2xkwsB8kuM
Had je niet zo'n fijne dag? Nu is het gezellig:-)

letopuwzaak | 30-06-20 | 00:05 | 10

@letopuwzaak | 30-06-20 | 00:19: Luister naar een prachtig nummer dat neon me heeft gestuurd. Wie kan er dan nog depri blijven. Proost lieve meid! Op je gezondheid!

lezeres | 30-06-20 | 00:32

@letopuwzaak | 30-06-20 | 00:32: @letopuwzaak | 30-06-20 | 00:32: Oh deze had ik helaas gemist! Ja we nemen er samen nog eentje :-))

lezeres | 30-06-20 | 01:14
▼ 7 antwoorden verborgen

Bart, koning stuk!

OuweOuweLekkerMauwe | 30-06-20 | 00:05

Uhm... Voor alle mannen zonder hoed dan maar? Dansje?

Men Without Hats - Safety Dance (HD 720p)

lezeres | 30-06-20 | 00:04 | 3

Casey heeft 'm al. Lekker deuntje.

letopuwzaak | 30-06-20 | 00:06

@Bad - Casey | 30-06-20 | 00:05: Dank lieve Casey, knuffel.

lezeres | 30-06-20 | 00:07

Ik voel me al jaren gediscrimineerd als Nederlands burger.
Met name sinds de moord op Pim Fortuyn!
Sindsdien is het etnische minderheidsprobleem een hele meerderheid van allerlei dagelijks in het nieuws gepresenteerde problemen geworden.

_Zweevers_ | 30-06-20 | 00:03

Ik zag eens een foto uit 1940 waar één Duitser in het publiek verdomde zijn arm in de lucht te strekken. Deze foto deed mij daar gelijk aan denken.

keistad | 30-06-20 | 00:02

Begrijp ik het nu goed, dat GS de strijd van Thierry tegen de cultuurmarxisten inmiddels steunt? Eindelijk. Mooi stuk trouwens, Van Rossem.

Polidiek | 30-06-20 | 00:00 | 2

Dit is geen partijblad.

beldewouten | 30-06-20 | 00:22

Het is niet mijn gewoonte om veren in bipsen te steken, ik doneer gewoon in stilte, Maar dit is een mooi, lezenswaardig essay dat nog bredere verspreiding verdient. Petje af!

Rolliebollie | 30-06-20 | 00:00

Lang verhaal. Wel erg goed. GeenStijl belangrijker dan ooit.

Ken_Merkend | 29-06-20 | 23:59

Wat rustige nummers, zo vlak voor het slapen gaan:

The Manhattans: Kiss and say goodbye www.youtube.com/watch?v=wtjro7_R3-4
Marvin Gaye: Let's get it on www.youtube.com/watch?v=x6QZn9xiuOE en vooruit, Sexual Healing dan ook maar meteen www.youtube.com/watch?v=rjlSiASsUIs&a...
The Commodores: Nightshift www.youtube.com/watch?v=FrkEDe6Ljqs
Brenda Russell: Piano in the Dark www.youtube.com/watch?v=H7u5GtSIC5k
Marc Cohn: Walking in Memphis www.youtube.com/watch?v=PgRafRp-P-o
Steve Winwood: Valerie www.youtube.com/watch?v=cbKNICg-REA
En tot slot, ietsje bombastischer, Berlin: Take my Breath Away www.youtube.com/watch?v=r5h5JrzJMtQ

Voor wie kan en gaat slapen alvast welterusten.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 23:57 | 1

Mooi artikel. Ik ga doneren.

A.I. van Dee | 29-06-20 | 23:57

Van Rossem. Who else.
Elk woord raak.

Lewis | 29-06-20 | 23:56

En waar is Soros in dit hele verhaal?

aamert | 29-06-20 | 23:54 | 1

Mijn baas bevindt zich vooral tussen de regels, aamert.

beldewouten | 30-06-20 | 00:45

Eindelijk weer eens een leesbaar non msm stuk op Geen Stijl. Bravo doe dat vaker en ik overweeg een donatie.

H0lland | 29-06-20 | 23:48

Puik stukje proza Van Rossem!

Vlasbaard | 29-06-20 | 23:47

Kuifje, ik heb een tafeltje bemand..
Een liedje over de dingen des levens.
youtu.be/ko7qunEkmzE
Wijntje voor je inschenken?

letopuwzaak | 29-06-20 | 23:45 | 21

@Kuifje-naar-Brussel | 30-06-20 | 00:54:
Bijzonder en opzwepend! Je zou er bijna van willen dansen. Ik zet voor jou nog een bakje nootjes op tafel en schenk een laatste wijntje in.
youtu.be/buRwqaIrRD4
Hoop ik je morgen wat langer te spreken, dan zijn er toastjes. Tot snel! Proost!

letopuwzaak | 30-06-20 | 01:10
▼ 18 antwoorden verborgen

Amen.
Het is vanwege dit soort columns dat ik lid ben geworden.

Ik zie een ooit vrije samenleving, tot voor kort gebaseerd op falsificeerbare wetenschap, eerlijke kritiek en open debat...
Transformeren in een dictatuur waar SJW-knokploegen zwaaien met debiele Rode Boekjes, vol fopwetenschappen. Elke kritiek op die fopwetenschappen is verboden; het draait immers allemaal om de "gevoelens" van gewelddadige gelovigen. Dus onder "debat" verstaat men nu adverteerdersbellen, beroepsverboden, jarenlange schijnprocessen, intimidatie en geweld.

Zonder wetenschap, zonder kritiek en zonder debat hebben we niks.
Elke dictatuur begint met het afschaffen van feitenkennis en het verbieden van andere meningen. Daarna kan het alleen nog maar erger worden.

En alle zelfbenoemde "kwaliteitsmedia" doen daar aan mee.
Ik moet op GS lezen dat die "4 witte agenten" eigenlijk helemaal niet zo wit waren; laat staan racistisch. Ik moet hier lezen dat de BLM white genocide predikt, en dat zij desondanks ook zwarte agenten en zwarte winkeliers hebben vermoord.

Helaas slapen nu.
Morgen weer belastingcentjes verdienen voor al die haatzaaiende uitvreters.
Nog even snel een hoopgevend muziekje. Don't worry.... www.youtube.com/watch?v=d-diB65scQU

Dandruff | 29-06-20 | 23:41

Mooi maar hypocriet betoog. Altijd ageert Geenstijl tegen geweld. Als een blanke die moslims van de sokken schiet etc.. is het kommer en kwel. Terwijl We allemaal weten dat het enige wat nodig is een ouderwetse ingreep is van mariniers die die Marxisten van de dam komen ruimen.

BigDog | 29-06-20 | 23:40 | 2

Als iedereen op iedereen los gaat is het einde zoek.
Zelfverdediging is iets heel anders dan willekeurige mensen afschieten.

Laat dat het verschil zijn tussen ons en de deugbrigades.

Dandruff | 29-06-20 | 23:44

@Dandruff | 29-06-20 | 23:44: De deugbrigades schuiven de grens steeds een beetje verder op, hoog tijd dat er een krachtige tegenstroom gaat komen.

Crusher | 30-06-20 | 00:02

Ach het is zo breed als het lang is. Op enkele van de vele dimensies waarop al decennialang in toenemende mate mediaal verdeeldheid gezaaid wordt doet GS al jaren ook vlijtig mee.

WirMachenMusik | 29-06-20 | 23:40

Het zou mooi zijn als we tegenover dat gedram over slavernij en rasisme ook eens breed en duidelijk onder de aandacht konden brengen wat het zogenaamde medicijn van al die activisten en deugers is en wat spaar de gevolgen van zijn. Het elimineren en verarmen van de samenleving dragende middenklasse is desastreus. Daar zijn zat voorbeelden van te vinden zoals de tientallen miljoenen hongerdoden in China nadat Mao de boeren onderwijzers e.d. had laten uitschakelen. De ellende in Zimbabwe nadat de blanke boeren daar verjaagd en vermoord waren, de USSR met Stalin, Cuba, Noord Korea, noem maar op. (Het is niet voor niets dat sommigen van hen zich zo druk maken over protesterende boeren met trekkers.) Ik krijg ook de rillingen bij het geweld en onrecht wat bij al die revoluties gepaard ging en vrees het ergste voor de huidige wereld. De plaatsmoorden in Zuid-Afrika zijn nog maar een heel klein voorproefje van wat ons te wachten staat.

down | 29-06-20 | 23:40

way 2 long dr

SinisterNL | 29-06-20 | 23:38

Maar, is de kroeg straks open ? Of is hij vanavond afgehuurd door de debatclub?

beldewouten | 29-06-20 | 23:37 | 14
▼ 11 antwoorden verborgen

In de jaren 80 had je pittige datingshows. Zou nu niet meer kunnen. Maar deze was wel erg geinig.
youtu.be/S1Q2ZOryg7w

Rest In Privacy | 29-06-20 | 23:36 | 1

“ zou nu niet meer kunnen” kom op hey.
Volgens mij is in huize Kuif ,Bobbie ook de baas in huis , of niet?
#Duizendbommenengranaten

Datgingniegoed | 29-06-20 | 23:56

ik heb wel 100 euro voor een jaarabonnement over -VIP, met jaarlijks feestje met bier en hoeren enzo - maar heb geen zin om nu en dan los wat geld over te maken. kost weer moeite enzo.

dus, waar blijft het luxe abo. met extra's waar we toch niks aan hebben

Ir. Wilhelmus | 29-06-20 | 23:35

OT maar ook niet. Twitch (social media platform) heeft als eerste Trump gecancelled vanwege hatespeech. Het lijkt erop dat Twitter en FB snel zullen volgen.

ultraman | 29-06-20 | 23:35

I am Irish, i don't get drunk.

Robert Haynes | 29-06-20 | 23:46

The Pogues - If I Should Fall From Grace With God
youtu.be/B4v6aNjGFFk

Watching the Wheels | 29-06-20 | 23:47
▼ 2 antwoorden verborgen

Even pielen op de vierkante centimeter. In de context van het artikel viel mij de vertaling van equity als billijkheid op. Die kende ik niet, maar blijkt juist: www.merriam-webster.com/dictionary/eq... en wel:

: justice according to natural law or right
specifically : freedom from bias or favoritism

Dubbelcheck: www.vandale.nl/gratis-woordenboek/ned... Billijkheid is in combinatie met Redelijkheid één van de twee fundamenten onder ons rechtsstelsel.

Met het begrip equity is van zich zelf niets mis. Maar binnen de ideologie achter identiteitspolitiek is het gebruik ervan zeer oneigenlijk als je kijkt naar het willen afdwingen van eveneens volledig uit hun verband gerukte begrippen als inclusiviteit en diversiteit.

En met uit hun verband gerukt bedoel ik zoiets als het verwerpen van een kreet als All Lives Matter. Terug naar het Nederlands: redelijkheid en billijkheid. Oftewel: de rede, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Door er misbruik van te maken geven de identiteitspolitici ons precies die wapens in handen om die waanzin te laten zien voor wat het is.

Is er alleen nog het probleem dat de mens van nature niet rationeel is, maar een kuddedier. Dat geldt helaas ook voor de politiek, media en zo nog het een ander aan instituties. Dat te zien in termen van goed versus slecht of soortgelijk zwart-witdenken (pun intended) is contraproductief. Zelfs de grootste idioot heeft op zijn manier gelijk. Het gaat om die equity, dat iedereen die denkt gelijk te hebben een even grote kans krijgt om gehoord te worden.

Daar ligt een schone taak voor vooral de media inderdaad.

Complimenten voor het artikel. Die essays die je uitnodigen om ergens over na te denken, vind ik de beste. En tietentopics uiteraard, maar dat spreekt voor zich.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 23:35 | 3

De Verlichting bood de hoop dat we misschien wel als soort rationeler konden worden maar helaas doet de pendule van de geschiedenis zijn meedogenloze werk en volgt op Verlichting onherroepelijk Verduistering als we niet oppassen.

Hetze Haatstra | 29-06-20 | 23:58

@Hetze Haatstra | 29-06-20 | 23:58: Daarom toets ik ideologieën/stromingen graag aan de vraag of ze de ideeën van de Verlichting aanvaarden of verwerpen. Die eerste categorie is bijzonder klein helaas. Wat betreft de menselijke rationaliteit, en dan vooral de beperkingen ervan: onder andere en.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kahneman... Vooral zijn zeer leesbare Thinking, Fast and Slow kan ik warm aanbevelen. Daarin vind je ook verwijzingen naar andere auteurs binnen deze school, waaronder ook Nicolas Taleb.

Rest In Privacy | 30-06-20 | 00:33

@Hetkanverkeren | 30-06-20 | 00:33: ziet er interessant uit. Psychologie en economie zijn nu niet bepaald vakgebieden waar ik normaliter hoge verwachtingen bij heb maar Kahneman lijkt wel zinnige dingen te zeggen.
Overigens pikant dat de Woodrow Wilson School van Princeton waar hij doceerde uitgerekend deze week ook ten prooi is gevallen aan de lange Kristallnacht waarin we ons lijken te bevinden omdat Wilson ‘foute gedachten’ had. De naam is inmiddels gejorist.

Hetze Haatstra | 30-06-20 | 00:56

Zie url.. (dank, Neon)
Ik verklaar het café geopend!

letopuwzaak | 29-06-20 | 23:34 | 4
▼ 1 antwoord verborgen

@Watching the Wheels | 29-06-20 | 23:39: Ja dat vraag ik me dus ook af! ;-))

lezeres | 29-06-20 | 23:42

@Bad - Casey | 29-06-20 | 23:45: Als ik heel eerlijk ben Casey, het gaat even heel flut! Ben heel blij met je nummer, vrolijkt me weer op. Dank lieverd!

lezeres | 29-06-20 | 23:54
▼ 5 antwoorden verborgen

Antifa komt van Antifaschistische Aktion, een knokploeg die in 1932 is opgericht door de KPD, de toenmalige communistische partij van Duitsland.
Antifaschistische Aktion had wel een erg ruime definitie van fascisme: niet alleen Hitlers partij viel daaronder, maar ook de toenmalige sociaaldemocratische, conservatieve en/of pro-kapitalistische partijen. De KPD beschouwde zichzelf als de enige antifascistische partij, alle ander partijen waren fascistisch.
en.wikipedia.org/wiki/Antifaschistisc...
"Under the leadership of the committed Stalinist Ernst Thälmann, the KPD viewed fascism primarily as the final stage of capitalism rather than as a specific movement or group and therefore applied the term to all other parties. The front focused largely on attacking the KPD's main adversary, the centre-left Social Democratic Party of Germany, whom they referred to as social fascists and regarded as the "main pillar of the dictatorship of Capital"".

petersteenkamp | 29-06-20 | 23:27

Helemaal super neon. Wordt weer helemaal kalm van dit nummer. Nu nog iemand die een goede mop gaat vertellen!

lezeres | 29-06-20 | 23:36

Recent weer 50 euro overgemaakt. Besef wel dat er erg veel donateurs nodig zijn om te kunnen draaien. Hoop dat we allemaal wat kunnen doen.

Watching the Wheels | 29-06-20 | 23:27 | 5

@Mr_Natural | 29-06-20 | 23:39:
Niet goed genoeg gezocht, bedankt! Dacht wel even ... het origineel is beter, maar van wie was het ook alweer? Ten Sharp had ook een versie die ik goed vond youtu.be/Sf5egGHYe0A?t=11 The Corrs is de minste versie, mee eens!

Watching the Wheels | 30-06-20 | 00:04
▼ 2 antwoorden verborgen

"En dat alles komt vooral van bovenaf, van een elite in de politiek, de media en de culturele sector, waar mensen in bewegen die platforms, bereik, een goed inkomen, subsidie en/of aanzien hebben, maar zichzelf toch onderdrukt wanen of tot slachtoffer bestempelen en die een rassenstrijd voeden, waar in werkelijkheid een klassenstrijd sluimert."

Je zou bijna denken dat deze crisis waar het Westen op af wordt gestuurd slechts voorbereiding is op een systeemcrash (dollar, euro) waarin de 'boven ons gestelden' zich veilig willen stellen door de bevolking tegen elkaar op te zetten.

Wie af en toe defence&security, Midden-Oosten&Azië-georiënteerde-sites bezoekt, en regelmatig op liveuamap.com/nl kijkt bekruipt sterk het idee dat vrijwel alle grote en middelgrote spelers posities aan het innemen zijn.
Het Midden-Oosten is nog nooit zo'n explosieve onderling verstrengelde slangenkuil geweest, in Azië staan nucleair bewapende grootmachten in een als maar escalerende impasse, Afrika, Arabië&Azië gaat een economische crisis tegemoet tijdens een van de ergste sprinkhanenplagen uit de geschiedenis, corona is nog niet eens begonnen met afvlakken, en wie weet wat er verder nog uit breekt.

Iets zegt me dat wij Westerlingen aan het eind van het 21-century-Ponzi-scheme zitten, de verliezers worden nu afgedankt, de winnaars kopen zich alvast groot in bij die Green Deal, kunnen ze de volgende generaties verliezers weer mee binnenharken om het verlies te laten nemen.

Abject | 29-06-20 | 23:24

Mooi stuk. Het voelt voor mij als een couppoging van groepen die op democratische wijze hun zin niet kregen en het daarom nu proberen door een (media)storm te genereren met demonstratie, intimidatie, vandalisme, sabotage, enzovoort. Wetende dat de huidige ruggengraatloze politici ver zullen meewaaien met die wind

Rennieflox | 29-06-20 | 23:24

De heksen jacht van vandaag de dag doet me denken aan een song van Dylan; Talkin' John Birch Paranoid Blues.

down | 29-06-20 | 23:24

Ok,
Na heel veel frustratie hier te hebben " afgeworpen "....... is dit nu de " Kroeg " ?!
Want het is mij nu niet even duidelijk.

Bad - Casey | 29-06-20 | 23:23 | 2

Kijk even in de balk vriendje....

neonreclame | 29-06-20 | 23:32

@neonreclame | 29-06-20 | 23:32,
X
;)

Bad - Casey | 29-06-20 | 23:36

Weet je wat ik zo grappig vind? Dit leeft ook echt alleen maar in de Nederlandse media en blijkbaar ook bij MocroGS en Berbaar. (Zelfde?)
Mijn kinderen zitten op school in de Randstad. Vandaag hadden we een Surinaams vriendje hier. Vorige week een Chinees vriendje. Maar mijn kinderen hebben ook Marokkaans, Pakistaans, Koerdisch, Filipijns, Somalisch, half dit en dat vriendjes. Het boeit niemand wat. Ook de ouders boeit het allemaal niets. Nooit een lelijk woord en mijn kinderen weten niet beter dan dat ze met veel nationaliteiten opgroeien. De verhoudingen op de school is 80% blank/wit maar dat is weer een mengeling van Nederlands, Pools, Amerikaans tot de Oekraïne en Rusland aan toe. Verder dus 20% gekleurd van Chinees tot Surinaams etc.
Deze mensen en kinderen doen mee met alles op school zoals Kerstviering op school, Pasen, Sint Maarten en Sinterklaas wat een van de het leukste feesten is voor de kinderen. Bij de intocht hier lopen er tegenwoordig meer expats van Indische en Chinese afkomst mee dan ooit tevoren maar ook Surinamers en Antillianen enzovoorts.
Daarom ben ik ook zo fel in dit debat als iemand mij vertelt dat er extreem veel racisme is in Nederland en vooral door blanke mannen (en vrouwen). Het is gewoon bullshit.
Discriminatie op basis van afkomst, religie, seksuele voorkeur of zelfs leeftijd of lengte of handicap komen voor. Het hoort erbij en als je gewoon een volwassen vent of vrouw bent dan deal je ermee en ga je over tot de orde van de dag.
Een Aziatische kennis van ons is hier 8 jaar geleden in Nederland komen wonen. Momenteel is hij accountant door zijn best te doen. Hij is wel een keer weggepest maar dat is gebeurd door een Marokkaan omdat de beste man toevallig homo is waarna hij een andere baan heeft gezocht. Dus MorcroGS misschien trek je hier lering uit en wijs je niet steevast naar de witman en laat je deze onzin overwaaien en besef je dat er geen groot probleem is hier in Nederland en als dat wel zo is van alle kanten komt wat nooit is uit te roeien omdat mensen gewoon domme wezens zijn.
Punt.

Dirk III | 29-06-20 | 23:21 | 7

@Rene Freauger | 29-06-20 | 23:50: Bedoel je dat je geen donkere vriendinnetjes had?

Rest In Privacy | 29-06-20 | 23:59

@Rene Freauger | 29-06-20 | 23:50: Er zitten niet zo veel expats op de school. Die gaan eerder naar internationale scholen zoals de kinderen van Taiwanese vrienden van ons. Mijn kinderen zitten op een christelijke school maar ligt er bij deze school niet dik bovenop vandaar dat er ook Pakistaanse, Marokkaanse en Somalische kinderen op zitten.
De verhoudingen liggen echter niet zoals bij uw jeugd in de jaren 80. Het is nog steeds gemengd maar het is een gezonde mix zodat iedereen tot zijn recht komt en je geen groepsvorming krijgt.
Als de verhouding anders was geweest had ik mijn kinderen ook niet op deze school gezet. Dus ja, ik kies een semi witte school omdat dat volgens mijn theorie de enige oplossing is in deze tijd. Zo komt iedereen tot zijn recht en leren ze allemaal de Nederlandse taal op een degelijke manier zonder dat juf al haar tijd kwijt is aan 50% van de klas vanwege een taal achterstand waardoor iedereen er slechter uitkomt in groep 8 dan nodig was geweest.

Dirk III | 30-06-20 | 00:03

@Kuifje-naar-Brussel | 29-06-20 | 23:59:

Pardon? Als u dit bedoelde als een zijdelingse vraag, dan is mijn antwoord dat u dat niets aan gaat.

Als u dit als aanname deed naar aanleiding van mijn tegel, dan zeg ik niets anders dan dat u aannames doet.

Rene Freauger | 30-06-20 | 01:36
▼ 4 antwoorden verborgen

Ok, ok - naar aanleiding van dit epistel een kroontje opgezet.

tyrwhitt | 29-06-20 | 23:19

@ van Rossum,
Wat een tering “ lang” goed verhaal kerel.
Recht in de roos!
Dat roze blog is zo’n beetje een synoniem voor vrijheid geworden en zal ik proberen te steunen.

Datgingniegoed | 29-06-20 | 23:17 | 1

Dat doet ie beter dan aan een bar stom ouwehoeren of tafel, dat moeten ze aan vi overlaten.

Hallalieheliaal | 29-06-20 | 23:22

Verwaandheid

1) Aanmatiging 2) Arrogantie 3) Eigendunk 4) Eigenwaan 5) Eigenwijs 6) Hooghartigheid 7) Hoogmoed 8) Inbeelding 9) Indiscretie 10) Infatuatie 11) Kak 12) Laatdunkendheid 13) Morgue 14) Onbeschaamdheid 15) Onbeschoftheid 16) Onkiesheid 17) Onwelgevoegelijkheid 18) Opgeblazenheid 19) Overmoed 20) Pedanterie

Bob Dylan - Disease of conceit.

There’s a whole lot of people suffering tonight
From the disease of conceit
Whole lot of people struggling tonight
From the disease of conceit
Comes right down the highway
Straight down the line
Rips into your senses
Through your body and your mind
Nothing about it that’s sweet
The disease of conceit

[Verse 2]
There’s a whole lot of hearts breaking tonight
From the disease of conceit
Whole lot of hearts shaking tonight
From the disease of conceit
Steps into your room
Eats your soul
Over your senses
You have no control
Ain’t nothing too discreet
About the disease of conceit

[Verse 3]
There’s a whole lot of people dying tonight
From the disease of conceit
Whole lot of people crying tonight
From the disease of conceit
Comes right out of nowhere
And you’re down for the count
From the outside world
The pressure will mount
Turn you into a piece of meat
The disease of conceit

Conceit is a disease
That the doctors got no cure
They’ve done a lot of research on it
But what it is, they’re still not sure

[Verse 4]
There’s a whole lot of people in trouble tonight
From the disease of conceit
Whole lot of people seeing double tonight
From the disease of conceit
Give ya delusions of grandeur
And a evil eye
Give you the idea that
You’re too good to die
Then they bury you from your head to your feet
From the disease of conceit

De Briemusketier | 29-06-20 | 23:17

Ik denk dat het internet zeker heeft geholpen qua globalisering, de snelheid waarmee nieuws overal ter wereld beschikbaar is, maar ook de overvloed/hoeveelheid! aan nieuws dat voor iedereen overal instant beschikbaar is. Hierdoor zie je ook steeds vaker dat hypes in bijv. de USA hier worden overgenomen (en in sommige gevallen bij gebrek aan echt ernstig racisme, dat er spijkers op laag water gezocht worden. Ik noem een Sunny Bergman met z’n aap i.p.v. app).

Wat mij ook zorgen baart (en dat is mijn geheel eigen opvatting), is dat we al te lang geen oorlog in Europa hebben gehad. De mens zelf is al vrij bloeddorstig aangelegd, maar we hebben te lang vrede hier. De jongere generaties worden onrustig en grijpen elk excuus aan om te gaan rellen. Dan denk ik dat dat opgekropte emoties/instinkt/whatever is. Dit merk je nu precies ook met al die demonstraties, rellen, plunderingen (en ook naar hier in de EU overwaait).

Het is net of iedereen echt zit te wachten tot er ergens eens goed de vlam in de pan slaat en dat we dat als excuus kunnen gebruiken om globaal de wereld weer eens in brand te steken.

Rene Freauger | 29-06-20 | 23:16 | 1

Precies. Als vroeger iemand beweerde dat een boer zijn vrouw een klap had gegeven in Amerika dan was dit nieuws hier niet eens binnen gekomen want boot en duurt lang en niet meer relevant enz. Tegenwoordig staat het door de copy-paste media binnen een uur overal op de voorpagina zonder hoor of wederhoor omdat een kop als "Boer slaat vrouw" beter klikt en dus omzet genereert dan "Jaloerse kloot beweert dat buurman die boer is zijn vrouw heeft geslagen".

Dirk III | 29-06-20 | 23:27

Poeh. 15 minuten om het hele artikel te lezen.
Goed geschreven. Lees het later nog een keer.
Groetjes aan Berbaar. *zwaait*

RickyLaRue | 29-06-20 | 23:16

Wat me de laatste tijd vooral opvalt als je een normale discussie wil starten
over bijvoorbeeld BLM, de deugkanker aanval van Lewis Hamilton (mannetje wat heel snel in een auto kan rijden) dat de deuglaven keer op keer:
- op een compleet andere golflengte zitten (ZIE JUH HET NIET OFZO?)
- niet bereid zijn om verder kijken dan de neus lang is (al eens gechecked wat BLM feitelijk is?)
- je direct uitmaken voor racist, facsist, nazi etc. (geinig.. uitgemaakt worden voor nazi door iemand die de acties van een team verdedigd wat in WWII toch wel een heel klein pietepeuterig beetje 'fout' is geweest)
- proberen je zo snel mogelijk de cancellen.

Ik had het gore lef om F1 hypocriet te noemen.
Simpelweg omdat F1 niet om kleurtjes gaat, maar om een prestatie op hoog niveau. Die kan je niet op kleur afwegen, maar moet je afwegen op kennis, kunde en prestaties.
Daarnaast is F1 een van de grootste kapitalistische circusvoorstellingen op deze planeet..
Hoe werkt dat precies met de support voor BLM? De F1 is van iedereen of zo?

Er werd me verzocht te stoppen met praten en ik mocht geen F1 meer kijken, want uiteraard was ik een ultra-right-wing racist, en die mogen zich niet met F1 bemoeien.

What.the.flying.fuck is met de hersenen van die mensen gebeurt?
Hebben ze collectief met de kop in een magnetron gezeten?
Alle logica, ratio, alles... moet overboord om te deugen..
De mensheid is stuk.

DatInternetDingetje | 29-06-20 | 23:15 | 2

Nee, niet heel de mensheid is stuk, alleen het overgrote deel wel helaas, dus zijn wij een minderheid die vast zitten op een planeet waar het overgrote deel
van de bevolking gewoon te achterlijk voor woorden is.

von sokkenstopfen | 29-06-20 | 23:29

Weet je wie er ook een zwarte Mercedez had ?

De Briemusketier | 29-06-20 | 23:32

Kijk. De voorspelling komt uit.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 23:22

...'De Duits/Malinese Pierrette Herzberger-Fofana'... Dan weet je wel hoe laat het is, tijd voor de operette!

Zenzeo | 29-06-20 | 23:42

Brussel Noord is waarlijk een shit-hole. Maar het ironische natuurlijk, het begon omdat Eritreeërs een Marokkaan hadden beroofd.
Overigens die vrouw zit daar voor Bündnis 90/Die Grüne. GL is in Nederland links radicaal maar is kinderspel vergeleken bij Bündnis 90/Die Grüne dus dan weet je wel hoe de hazen daar lopen.

Basil Fawlty | 29-06-20 | 23:54

Ik begin te twijfelen aan mezelf...

Is het echt voorbij..??

neonreclame | 29-06-20 | 23:14

Een vrouw naar mijn hart die niet zwicht voor de tiranieke minderheid.
Een te grote vrijheid gaat ten koste van de gelijkheid, maar andersom geldt hetzelfde. Zodra de minderheid door luider te schreeuwen en geweld het doet voorkomen of zij de meerderheid zijn, dient de zwijgende meerderheid zijn tanden toch ook te laten zien en wie het niet met dit Nederland eens is, staat niets in de weg een zandbak van hun keuze te gaan bewonen. Teneinde aldaar vrouwen te kunnen gaan stenigen of besnijden of slaven te gaan houden. Vooral wanneer ze al daar vandaan gekomen zijn en hier chaos willen creëren teneinde hier als daar te maken.

Hallalieheliaal | 29-06-20 | 23:11

Volgens Rachel Maddow looft Poetin kopgeld uit voor het doden van Amerikanen in Afghanistan. En hij heeft al uitbetaald, aldus Maddow. Volgens Biden en Pelosi moet de US nu echt wat doen in Afghanistan. En dat Trump dat niet doet, bewijst alleen maar Poetin hem in de zak heeft. Als Biden wint, God verhoede, it's the neocons all over again. En het einddoel is natuurlijk Iran. Biden heeft de 50 aangetikt in the polls. De derde wereldoorlog werpt zijn schaduw over de wereld.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 23:08 | 1

maar de polls daar zijn een nog grotere Self-Fulfilling Prophecy dan die van Maurice altijd, met zijn groei voor de pvdavirus, met andere woorden Trump stond in 2016 ook mijlen achter Hillary hahahahaha en de linkse deugers vragen zich nog steeds af hoe dat nou kon gebeuren, het wil er maar niet bij die lieden in, dat er andere meningen zijn dan hun doctrines

Hallalieheliaal | 29-06-20 | 23:16

Als woorden als wapen worden gebruikt moet je ze ontwapenen,. Racist genoemd worden is tegenwoordig bijkans een Geuzennaam want je staat voor dialoog in plaats van extremisme.

Sqbar | 29-06-20 | 23:08

Toch wordt de NOS ook steeds racistischer, ik lees net op nos.nl over Suriname "De in Nederland voor drugshandel veroordeelde Brunswijk", terwijl iedereen weet dat mensen van kleur onschuldig zijn, altijd en per definitie.

skoftig | 29-06-20 | 23:06 | 2

wanneer de blanke mens op is, zou het racisme dan weg zijn, vraag ik U af

Hallalieheliaal | 29-06-20 | 23:21

@Hallalieheliaal | 29-06-20 | 23:21:
Met de nieuwe definitie van racisme wel. Chinezen, Zimbabwanen, Arabieren etc zullen tegenwoordig ook wel opgelucht adem halen: "Zie je wel, we zijn niet racistisch, dat is bewezen door de Westerse media"

skoftig | 29-06-20 | 23:39

Zeau @Van Rossem Cs. Mooi en angstaanjagend verhaal, niet echt iets nieuws en je zag en ziet het allemaal aankomen. Ze verklaren mij hier ook al gek. Maar ik kan me niet aan de indruk ontrekken jullie met een veeel minder kwalitatief stukkie toch op een idee heb gebracht dit weekend. Graag gedaan en nogmaals chapeau. En ik zal aan ledenwerving gaan doen

Dubbelepunthoofd | 29-06-20 | 23:06

Ik zweer het je..

Als iemand anders naar het cafe gaat...!!

neonreclame | 29-06-20 | 23:06 | 14
▼ 11 antwoorden verborgen

Ik moest even een 2e keer kijken naar de afbeelding boven het essay, maar wat een schitterende foto is dat zeg. Kan ik een beetje context krijgen van GS? Het is ongetwijfeld Amerikaans maar waar is de foto genomen en wie staan er op?

MarkiesDeBalzaque | 29-06-20 | 23:03

@lezeres | 29-06-20 | 23:19:

Hoera..!!

Pleuriswerk...!!

Welke hoek is links of rechts...!!

Overtrekje lukt me nog wel...

neonreclame | 29-06-20 | 23:22
▼ 2 antwoorden verborgen

Goed verhaal. Oh, en: "het is hier geen wetenschappelijk discours". Maak jullie niet ongerust; in de sociale wetenschappen is er al decennia geen enkel wetenschappelijk discours meer te bekennen.

Muxje | 29-06-20 | 23:02

De foto waarmee dit verhaal begon is alleszeggend. Je moet knielen voor een gekleurde man die door een agent is "vermoord" om "mogelijke" racisstische redenen. Het feit dat de gekleurde persoon een bekende van de politie was en sterker nog: een oud collega van de agent toen ze samen een uitsmijter waren. Dus ja, was het racistisch of een oud persoonlijk iets?
Maar terug naar de foto, mensen die weigeren te knielen worden als racisten gezien. Neem van mij aan dat deze mensen die blijven staan het net zo erg zullen vinden dat die gozer dood is maar vinden het niet nodig om te knielen. Voor een groot deel denk ik omdat ze geen band met de persoon hadden maar ook omdat het 1 van velen was en vast nog velen zullen volgen, ook ik zou er versleten knieën van krijgen....

Sinclair | 29-06-20 | 23:01 | 1

Nuances ontbreken, het is succesvol gespind naar racisme en dat wordt weer gebruikt om een politieke ideologie te verspreiden.

BozePaarseMan | 29-06-20 | 23:03

Zoals gebruikelijk, een goed stuk, goed onderbouwd en knap geschreven. Doe je Ronaldo ook een kopietje? Die lijkt zich alleen in zijn verwarde ziekelijke simpelheid maar de ballen uit de broek te kunnen lachen om het verlies van onze vrijheid, maar dat kan zijn dat hij dit stuk niet gaat snappen.
Te weinig wappies in de tekst denk ik.
Dit is dus precies wat ik bedoelde.
De vrijheid wordt zowel bedreigt door de ultra Marxistische BLM -zoals in dit stuk perfect geduid- en ook door de heersende corrupte politieke elite. De ene club wil je met geweld bekeren en de andere wil je opsluiten en dwingen.
Beiden willen je ook nog plunderen.
Wees dan als GS consequent als je de vrijheid hoog hebt, en bestrijdt beiden.
Hoe goed dit stuk ook is, als er iemand van GS echt uit alle macht in de zeilen van de opkomende dictatuur staat te blazen, de ene of de andere, ben je als GS-team niet meer zo geloofwaardig. Doe er alsjeblieft iets mee.

Bakschuif | 29-06-20 | 23:00 | 1

Ah ja, de GS-dichotomie.

Wist u dat Lenin zeer intelligent was? Zijn technieken om de oppositie te smoren zijn ongeëvenaard en nog steeds in gebruik.

LiniaalRectaal | 29-06-20 | 23:13

In Op1 nu; allemaal gezeur als het gaat om racisme en discriminatie tegen minderheden, zonder dat er acht wordt geslagen op racisme door minderheden tegen minderheden... of tegen de blsnke meerderheid. Zwarten en mocro's staan bekend om hun racisme tegen idereen anders dan hunzelf, en tegen "tata's".... blanken dus..... maar dit wordt nimmer genoemd! Raar hè, dat blanken zichzelf hiertegen beschermen en op reageren... en makkkelijk scoren om dit weg te zetten als racisme..

Nederlanddraaitdoor | 29-06-20 | 22:59 | 3

Het is de superieure witte aai over de bol die de npo momenteel dagelijks uitdeelt aan de langetenenbrigade. AKA Het kluitje in het riet. Het bos waar men ingestuurd wordt. Het moderne turfsteken.

De Briemusketier | 29-06-20 | 23:03

@De Briemusketier | 29-06-20 | 23:03: Als nazaat van turfstekers voel ik mij door u diep gekwetst.

ZOMG | 29-06-20 | 23:10

Dankzij dit artikel is mijn twijfel weggenomen en ben ik lid geworden! Dit kasteel van het vrije woord heeft dikke muren, maar is helaas niet onverwoestbaar...

AntoniusVeenstra | 29-06-20 | 22:58

Ik weet het zeker denk ik...

neonreclame | 29-06-20 | 22:57 | 2

Ik denk dat ik het zeker weet...

slim blontje | 29-06-20 | 23:00

@slim blontje | 29-06-20 | 23:00:
Ja maar wacht nou..

neonreclame | 29-06-20 | 23:01

Ik heb nog niemand gesproken die deze hysterie goedkeurt, wel veel gelezen over domme mensen die zich verliezen in deze orgy van agressief en onrealistisch wensdenken, waarbij er altijd iemand het kind van de rekening is, de blanke autochtone man.

Je zou denken dat men (de gekleurde deugbrigade) een beetje zuinig zou zijn op blanke autochtone mannen, want zonder het laatste valt er weinig meer te zeiken voor permanent en chronisch beledigd allochtone import.

Dat laatste is het grote dilemma van de militant gekleurde import, wat te doen zonder de blanke allochtone man, want dan ook geen vijandbeeld. Bovendien is de autochtone blanke bevolking veruit in de meerderheid, en betaald het hele circus. Diezelfde blanke autochtone bevolking die vóór het arriveren van de gekleurde geïmporteerde langetenenbrigade prima met elkaar door één deur kon in een multiculturele blanke Nederlandse samenleving, van Friesland tot Limburg, en van Drenthe naar Holland.

Dus ook dat laatste kunnen blanken beter, samenleven in een multiculturele samenleving. Het wordt tijd dat gekleurd Nederland daar een voorbeeld aan neemt en dat gegeven respecteert en waardeert.

Mag ik dat zeggen ?

De Briemusketier | 29-06-20 | 22:57 | 1

Deze blanke zegt : Nou en of U dit zeggen mag !

Yoshimitsu | 29-06-20 | 23:39

En het gaat maar door.
Facebook heeft last een een stroom van prominente adverteerders die zich terugtrekken.
Onder meer Coca-Cola, Ben & Jerry’s en Starbucks hebben aangegeven in ieder geval voor enkele weken geen geld meer uit te geven op Facebook.
Bedrijven willen dat Facebook harder optreedt tegen racisme.
www.businessinsider.nl/facebook-mark-...

RickRD | 29-06-20 | 22:55 | 6

@AntonJansen | 29-06-20 | 22:58: prima, daarmee raken ze ook de woke linkerkant van het spectrum. De echte haatzaaiers dus.

BozePaarseMan | 29-06-20 | 23:01

En het werkt, Facebook schrapt uitingen van Trump. Want hate speech blah blah blah. De verkiezingen komen eraan, het hele deplatformen begint. De timing is zo dat Trump zich niet kan herstellen voor de verkiezingen.

Nationaliseren dat Facebook. En anders helemaal platleggen.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 23:04

Ik heb het vanaf dag 1 absurd gevonden dat de Nederlandse overheid Facebook en zelfs Twitter als communicatiemiddel met burgers gebruikt.
Nu heb ik zelf geen Facebook en ik ontwijk sowieso zoveel mogelijk contact met de overheid, maar het blijft vreemd in mijn ogen.

Wering | 30-06-20 | 01:22
▼ 3 antwoorden verborgen

M'n hele repotoire naar de klote...

Lekker is dat....

neonreclame | 29-06-20 | 22:54

Mooi essay van Rossem, heb een bescheiden bijdrage aan jullie oorlogskas gestort. Ik heb pas sinds kort een account, maar lees GS al wat langer, dus bij deze mijn gedachte hierover.

Een van de redenen dat het wachten voor jullie gevoel zo lang duurt, is dat jullie denk ik het tempo van de teloorgang van de oude media overschatten. Ja, het internet maakte een einde aan het monopolie van de npo en de 'dode bomen', maar daarmee hebben ze nog lang niet hun greep op de samenleving verloren. Dat is echt een kwestie van een lange adem. Dat merken jullie zelf ook: jullie zeggen dat de oude media achterhaald zijn, maar toch komen ook jullie er niet onderuit om hier regelmatig te verwijzen naar een programma als M of Buitenhof. Ik zie het aan mijn ouders en hun vrienden/kennissen, die gebruiken wel het internet om wat op te zoeken of te mailen, maar hun nieuws en opinies halen ze echt nog uit de krant en 's avonds van de praatshows op de npo. Als zij als boomers representatief zijn voor hun generatie (weet ik niet zeker natuurlijk), dan zal het een langgerekt proces worden, waarbij de oude media steeds minder relevant worden, tot ze verschrompeld zijn tot maar één stem in een groot koor van alternatieve media. Van belang is dat we gedurende dit proces het internet zo veel mogelijk vrij houden, zodat als we er aan de andere kant weer uitkomen en de msm voorgoed hun greep kwijt zijn, we nog steeds ons geluid kunnen laten horen. Maar tot die tijd: ogen op de kim, en koers houden.

Tashtego | 29-06-20 | 22:54

Dank u Van Rossem. Uw conclusie dat dit eigenlijk een klassenstrijd is en dat dit veel meer met economie en banen te maken heeft heb ik meer gehoord en ben ik zelf ook van overtuigd.

ZOMG | 29-06-20 | 22:53 | 2

Klopt, het zijn gewoon de aloude marxistische revolutionairen.

Muxje | 29-06-20 | 23:01

Is de term klassenstrijd niet een beetje sterk? Men lijkt de weg kwijt en kletst mekaar na.

bitterpete | 29-06-20 | 23:18

goeie spreekbeurt.

ik mis 1 belangrijk aspect. Namelijk dat "woke" strijders -somehow- het idee hebben dat ze rebel zijn. Dat ze een dappere strijd voeren tegen een onderdrukkend systeem. Zelfs filmsterren en BN'ers bedienen zich van deze retoriek.

Niets is echter minder waar. Veruit het grootste deel van bekend en politiek NL is van de inclusie. En maar blijven roepend dat ze zo dapper zijn. Ook in de familie en bij de koffie automaat op het werk is het oppassen. Wie durft zich kritisch op te stellen naar de BLM beweging?

Nee.

De woke meute is niet de rebel. Ze zijn de onderdrukker. De onderdrukker van vrijheid, en van waarheid.

Speaking the truth in times of universal deceit is a revolutionary act.

Ir. Wilhelmus | 29-06-20 | 22:52 | 3

De echte rebel is diegene die zich niet laat ophitsen maar zelf nadenkt. Dat zijn de verzetshelden van nu. De rest zijn bange poeperts. meelopers, nsb-ers De foto met roomblanke knielende meisjes is triest, bang voor de Duitsers..

BozePaarseMan | 29-06-20 | 22:59

Eens. Ze hebben echt het idee dat ze rebellen tegen de gevestigde orde zijn, maar volledig ten onrechte. Je zag het tijdens de slag om Dokkum: vanuit het perspectief van die Friezen en de rest van nuchter Nederland waren die lui in de bus het establishment, niet de blokkeerders. Die hebben immers geen vette mediabaantjes, subsidies, of toegang tot de npo praatprogramma's. Maar zo'n akwasi ziet dat niet.

Tijdens het vorige coronacafé kwam het ook ter sprake: kozp is zogenaamd tegen de staat, maar krijgt wel subsidie van diezelfde staat. Wat je ook van Castro vindt en zijn revolutionaire beweging in Cuba destijds, ze kregen geen subsidie van het regime van Batista, maar kogels. Dat maakt hun hele aanspraak op de status van rebel zo intens treurig.

Tashtego | 29-06-20 | 23:18

Taking the Knee bij de Premier League, al volkomen normaal zonder ook maar een greintje kritiek van de salonsocialisten bij de leftie looney Beeb. God, wat is dat irritant. Ja, ik word oud, ik krijs nu tegen de TV als het weer zover is. Helpt niet.

Kinkfactor | 29-06-20 | 22:48 | 5

@elfenstein | 29-06-20 | 23:02:
TV, TV, TV, TV, TV, TV
TV ist 'ne Droge
TV macht süchtig
TV, TV, TV, TV

Nina Hagen

Hetze Haatstra | 29-06-20 | 23:33

@Kinkfactor | 29-06-20 | 23:09: Je kiest dus zelf voor je irritatie. Elfenstein heeft groot gelijk. Je bent een masochist!

mr.Cam | 30-06-20 | 10:26

@mr.Cam | 30-06-20 | 10:26: Onzin. She who must be obeyed woont hier ook en is een TV-slaaf, ergo staat dat ding twintig uur per dag aan. En voor de rest maak ik dat nog steeds ammelaal zelf wel uit en niet een elfje.

Kinkfactor | 30-06-20 | 14:34
▼ 2 antwoorden verborgen

Neoliberaal is nogal een buzz-woord. Terwijl de Overheid bijna 50 procent van de economie beslaat.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 22:47 | 3

Zo erg is het nog niet maar met een krimpend GDP komen we aardig in de buurt. Niettemin best eigenaardig dat dit het geval is nadat een decennium lang 'liberalen' aan de macht zijn.

Joris Beltsin | 29-06-20 | 22:53

Inderdaad. Ik las ergens in het weekend dat de collectieve sector inmiddels 49.6% is. Niet iets om trots op te zijn en dat voor de komende crisis.

Basil Fawlty | 29-06-20 | 23:41

@Joris Beltsin | 29-06-20 | 22:53:
Was het niet de partij die een jaar of tien geleden riep dat ze een kleinere overheid wilde? Hummm.

Basil Fawlty | 29-06-20 | 23:43

Voor wat humor in deze:

Voor gelijke kansen allemaal in het Mao-pak

wat-tedoen.nl/2020/02/voor-gelijke-ka...

(en omdat Marx NIETS met het wokisme van doen heeft en er heel wat te LEREN valt over Wat te DOEN)

Graaiende Teddybeer | 29-06-20 | 22:47

Een kleine, luide minderheid die elkaar bij het minste verschil de strot afbijt. Deze waanzin zal niet beklijven. Zeker niet buiten de ring..

Predator | 29-06-20 | 22:46

Verdomd goed stuk, Van Rossem! Wat er in Nederland aan de hand is, je legt er precies de vinger op. Woko Haram (Geen Stijl dixit) komt zo meteen bij mij aanbellen en gaat mij dan ondervragen waarom ik overwegend witte schrijvers (en ook nog allemaal mannen! Foei!) in de boekenkast heb staan. En nog een stap verder en die boeken worden op de brandstapel gegooid. Overdreven? Ik hoop het. Ik hoop dat ik ongelijk heb.

Edelschweiss | 29-06-20 | 22:45

Ik ben (weer) lid geworden!

AanDeLopendeBan | 29-06-20 | 22:43 | 1

Ohw nee, daar hebbie hém weer! Naja, welkom terugski dan maar he?

elfenstein | 29-06-20 | 23:04

Dit hele BLM verhaal is niks meer dan een paar racisten die tevergeefs proberen aan te tonen dat niet zijzelf maar de blanken schuldig zijn aan hun misère. De grootste oorzaak van zwarte armoede en criminaliteit komt door het gebrek aan gezinnen met 2 ouders. Zwarte kinderen hebben daardoor een grotere kans op te groeien in armere wijken en een grotere kans om in de criminaliteit te raken. Dat is niet de schuld van blanken. Roepen dat dit wel de schuld is van blanken is enorm racistisch en voel ik me flink beledigd als blanke man. Ik kwam onlangs een website tegen genaamd withuiswerk.nl. Ik denk dat ik maar aangifte ga doen van discriminatie en racisme want dit kan echt niet. Kunnen we hier niet een actie van Geenstijl van maken? Dat we massaal allemaal aangifte doen tegen de racist die deze website heeft opgezet?

Old_Spice | 29-06-20 | 22:41 | 2

@AntonJansen | 29-06-20 | 22:56:
Tsja, op zicht is die theorie heel logisch maar de kritiek kwam natuurlijk van links en wat deden ze? Ze gingen op de man spelen. Maw de auteurs ad-hominem onderuit halen zonder zelf met wetenschappelijk bewijs te komen. Standaard "knee jerk" reactie van links als ze geen wetenschappelijke tegenargumenten hebben.

Basil Fawlty | 29-06-20 | 23:20

De lange bocht door de irritaties, begint nou wel irritaties op te leverennn..!

neonreclame | 29-06-20 | 22:40

Uitstekend stuk. Sleutelwoord voor mij is “polemiseren”. Ik herinner me een tijd waarin welbespraakte auteurs elkaar op krantenpagina’s de tent uit vochten en altijd op basis van argumenten die je kon wegen en tegen het licht kon houden.
Ook op tv was aan debat op enig niveau geen gebrek en debat is hét smeermiddel van een vrije samenleving.
De eerste dolkstoot voor polemiek in de krant werd uitgedeeld door Hugo Brandt Corstius die op hem onwelgevallige meningen simpelweg een Godwin losliet. Dat scheelde een hoop argumenten en zijn column op de voorpagina van de Volkskrant was maar kort.
In de jaren daarna stierf ook langzaam het debat op tv uit om plaats te maken voor een treurige stoet eensluidende meningen en stupide oneliners want we moeten snel door naar het volgende onderwerp en Mien uit Assen heeft de aandachtsspanne van een comateuze guppy.
Onder die steeds verstikkender deken was nog iets aan de hand: de strijd woedt niet alleen tegen democratie, liberalisme en kapitalisme maar bovenal tegen rationalisme en laat dat nu net de kurk zijn waarop het westen al sinds de Verlichting zo succesvol drijft.
Dat heeft de critical movement wel heel slim aangepakt: sloop eerst het aanzien van kennis en ratio en maak vervolgens de nog resterende wél mondige mensen monddood door te stellen dat zelfs het stellen van redelijke vragen - hét fundament van vooruitgang - gelijk staat aan fascisme.
Van de man in de straat zie ik de tegenbeweging voorlopig niet komen; we mogen immers weer bier en ook de spelen zitten er weer aan te komen. Van BN’ers die het licht zien dan? Youp had een helder momentje, net as Fidan Ekiz. Hopelijk volgen er meer als ze zich realiseren dat met het slopen van onze cultuur uiteindelijk ook hun eigen hoofd op het hakblok komt te liggen. Maar ik heb mijn twijfels...

Hetze Haatstra | 29-06-20 | 22:39 | 4

@Aristotalloss | 29-06-20 | 23:01: ik ben bang dat je de premier toch meer macht toedicht dan hij heeft. De rot in het systeem waardoor dit kan gebeuren is al jaren gaande onder veel verschillende premiers van VVD, CDA en PvdA en heeft zich door de jaren heen verspreid via onderwijs en media naar het bedrijfsleven. Daar gaat een nieuwe VVD-leider geen verandering in brengen, ook al niet omdat hij/zij zijn volgende baantje in Brussel niet zal willen riskeren.

Hetze Haatstra | 29-06-20 | 23:30

[kwoot}
"Hopelijk volgen er meer als ze zich realiseren dat met het slopen van onze cultuur uiteindelijk ook hun eigen hoofd op het hakblok komt te liggen. Maar ik heb mijn twijfels..."
[/kwoot]

En toch zijn er positieve tekenen, hier en daar in het deugkamp raakt men toch al wat aangeslagen door de steeds breder wordende tegengeluiden.
Hopelijk is de "moord" (je zou het ook zelfmoord onder druk kunnen noemen) van Veronica Inside een kantelpunt. Blijkbaar is de sympathie voor die mannen (min 1) breder dan met had verwacht en is alle ophef om "is dat niet Akwasi" niet voor niets geweest.

gemeentereiniging | 30-06-20 | 00:46

@gemeentereiniging | 30-06-20 | 00:46: ze zijn er opportunistisch genoeg voor - Van Nieuwkerk had ook al wat goeds over Veronica Inside te melden. Aan de andere kant: pas nog op GS een fragment van Tim den Besten die volslagen hysterisch wordt als Mona Keijzer zegt Zwarte Piet aan de mensen zelf over te willen laten. Die heeft nog een lange weg te gaan...

Hetze Haatstra | 30-06-20 | 01:05
▼ 1 antwoord verborgen

Een stukje uit de vertaalmachine van een Chinese term.
"Mensen die zich alleen bezighouden met onderwerpen als immigratie, minderheden, LGBT en het milieu" en "hebben geen idee van echte problemen in de echte wereld"; het zijn hypocriete humanitaire hulpverleners die alleen pleiten voor vrede en gelijkheid om 'hun eigen gevoel van morele superioriteit te bevredigen'; ze zijn "geobsedeerd door politieke correctheid" in de mate dat ze "achterlijke islamitische waarden tolereren omwille van het multiculturalisme"; zij geloven in de verzorgingsstaat dat "alleen de inactieven en de freeriders profiteren"; zij zijn de 'onwetende en arrogante westerlingen' die 'medelijden hebben met de rest van de wereld en denken dat ze redders zijn'"

gemeentereiniging | 29-06-20 | 22:39 | 3

Wat was nou de term?

Joris Beltsin | 29-06-20 | 22:43

Baizuo

unshift | 29-06-20 | 23:05

Wow, om in te lijsten, dit!

relatief | 29-06-20 | 22:36

Wat ik in dit verhaal nog mis, is de rol van Amsterdam.
En dan met name de Universiteit van Amsterdam, de UvA.

Want als er één instituut in Nederland is, dat reeds decennialang stelselmatig onze maatschappij in een bepaalde richting probeert te duwen, dan zijn het wel de ideologen van de UvA.
Vermomd als wetenschappers, schuilend achter zogenaamde feiten. Maar feitelijk slechts ideologisch gif verspreidend.

Gif, dat voor extreemlinks-gedrevenen, munitie vormt. Gif dat er voor heeft gezorgd dat de academische wereld, de kranten, de tv, het onderwijs, de culturele sector etc., chronische gutmensch/deug-vergiftiging heeft opgelopen.
Deugkanker.

Aanvuller | 29-06-20 | 22:36 | 6

Dat noemt men de lange mars door de instituties. Rudi Dutschke, autoritair marxist in de jaren '60/70 is daar zo'n beetje de grondlegger of beter gezegd vertolker van (verdomme weer een Duitser die met radicale ideeen kwam). Echter als je het historisch bekijkt komt het uit de koker van Marx en Engels zelf. Maw als je het onderwijssyteem bezit, bezit je het land. En niet alleen Marxisten/communisten waren daar dol op maar ook spin-offs zoals fascisme (oa bedacht door ex-socialist Mussolini) en nationaal-socialisme bedienden zich daar vol enthousiasme van.

Basil Fawlty | 29-06-20 | 23:08

Vergeet de hele HBO-scene niet.
Leven in een onrealistisch drugsonderhevig en kinderlijk fantasiewereldje.
Eigenlijk kun je zeggen dat het gehele onderwijs in NL een compleet andere insteek moet hebben.

Ambiorix | 29-06-20 | 23:13

@Joris Beltsin | 29-06-20 | 23:08: Hoe kunnen kneuzen meer dan de helft van de wereld regeren en miljoenen doden maken? Hoe kunnen kneuzen gestructureerd zoveel leed en vernietiging aanrichten? En het is nog niet klaar. Het liberalisme is ook een zijde van de munt van het socialisme.

Arachne | 30-06-20 | 00:55
▼ 3 antwoorden verborgen

Mooi!

Lupuslupus | 29-06-20 | 22:37

Zij zal niet lang in dat team spelen omdat de tirannie van het linksisme is meedogenloos en verbant alle dissidenten.

unshift | 29-06-20 | 22:32 | 3

De foto laat slechts een deel zien, links van de meiden staan nog 3 mannen.

Lupuslupus | 29-06-20 | 22:36

Het probleem is dat je dit niet langs de meetlat links/rechts kan leggen. Dat is de denkfout die ik hier veel tegenkom.
Die hele woke gemeenschap wordt gestuurd van bovenaf zoals dit artikel aangeeft. Door lieden die zichzelf aan de goed kant van de geschiedenis wanen. Veelal behoorlijk gefortuneerde kosmopolitisch ingestelde figuren met invloed binnen de media.
Uit D66 of GL hoek.
Vooral D66 is sociaal economisch heel erg rechts. Die partij is de motor geweest achter de golf van privatiseringen, afbraak sociale sector, flexibilisering van arbeid, versoepeling regulering van bedrijfsleven en banken en afbreken werknemersrechten. Dat zagen en zien ze als hun kerntaak.
Dat noemen ze dan progressief en om zichzelf een sociaal tintje te geven brullen ze heel hard mee met het koor wat identiteitspolitiek bedrijft.
Maar die identiteitspolitiek is de bijl die aan de wortel knaagt van de samenleving en tegenstellingen steeds verder uitvergroot.
Het is natuurlijk een prachtig verdeel en heers spelletje wat de status quo handhaaft van die lieden die niet alleen de economische middelen geroofd en verpatst hebben maar nu ook voor hun eigenbelang alles en iedereen tegen elkaar opzetten.
Maar links kan je die figuren echt niet noemen.

Zapata10 | 29-06-20 | 22:47

@Zapata10 | 29-06-20 | 22:47: D66 is absoluut links. Communisme, socialisme, liberalisme zijn allemaal vruchten van dezelfde boom.

Je maakt mensen volledig afhankelijk van de staat, micromanaged hun leven en je geeft ze de essentiële vrijheden waar de jaren 60/70 bekend om staan en die bijna IEDEREEN de allerbelangrijkste waarden vindt: vrije seks, vrije drugs, geen verantwoordelijkheid.

Arachne | 30-06-20 | 00:53

Religie, huidskleur, seksualiteit. Het is allemaal maar een klein deel van een persoonlijkheid. Iemand is niet alleen maar links of rechts, alleen maar homo of hetero of alleen maar donker of blank. Met dat gegeven is het leven zo kinderlijk eenvoudig.

LinkeLotje | 29-06-20 | 22:29 | 2

Maar we hebben dan ook te maken met identiteitsPOLITIEK en da's andere koek.

Joris Beltsin | 29-06-20 | 22:33

LinkeLotje | 29-06-20 | 22:29,
Dit is jouw voorwoord..... toch?!
Nee, het is duidelijk niet kinderlijk eenvoudig, was het maar waar, had men geen oorlogen meer,
Ik persoonlijk, houd van volwassen eenvoudig.
Iets zegt mij, dat dit voorlopig niet gaat gebeuren, 1e 400 jaar, denk ik, zo niet langer, in ieder geval niet korter.

Bad - Casey | 29-06-20 | 22:38

Dit topic is al de een jaar contributie waard ! Chapeau Van Rossem!

Kwelbeller | 29-06-20 | 22:28

Ondertussen in de USA, alcohol is racistisch.

If you enjoy a daily cocktail or some wine with dinner, you'll want to raise your glass to this: A new study found low to moderate drinking may improve cognitive function for White middle-aged or older adults.

Interestingly, the new study did not find the cognitive benefit held true for African Americans.
edition.cnn.com/2020/06/29/health/alc...

AntonJansen | 29-06-20 | 22:26 | 1

Voor die laatste groep lijkt niets te helpen.

Joris Beltsin | 29-06-20 | 22:32

Die jongedame is als dat kleine dorpje met galliers. Wees ook dat ene dorpje dat niet kapituliert.

Lt-Kol Kilgore | 29-06-20 | 22:26

Bedankt voor je geld! — Ja ja... En als iedereen nou een euro geeft, dan kunnen we nog lang genieten van deze vorm van verzet.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 22:24

Mooi stuk hoor. Maar. Er vlogen helemaal geen radicale moslims in twee torens op Manhattan. Wie een beetje beter kijkt dan gemiddeld word gedaan weet dat. Overheden ook. Media ook. En als je het zegt gaan ze schelden.

Evangelical | 29-06-20 | 22:23

Mooi geschreven hoor, complimenten daarvoor. Maar inhoudelijk is het een pot die een ketel verwijt. Eenzijdige feiten en invalshoeken omdat men niet in staat is om kritisch naar zichzelf te kijken. Je verantwoordelijkheid nemen is niet vertellen waarom alles de schuld van de ander is. De haatzaai hatende haatzaaier zaait haat tegen al wie haat zaait, maar oogst uiteindelijk vooral zelf wat hij al die tijd heeft gezaait.

Balgesjaakt | 29-06-20 | 22:23 | 2

Ik zit al op de knietjes. Zo goed?

Joris Beltsin | 29-06-20 | 22:50

En wat is dan die verantwoordelijkheid? Probeer dat nou maar eens uit te leggen.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 23:01

Mag ik een samenvatting van 10 regels????

Leffe Blonde | 29-06-20 | 22:23 | 1

In 1 woord: doneer

Canis.bonus.es | 29-06-20 | 22:38

Vanavond weer in Nieuwsuur de betutteling van sociale media puur om extreem rechts tegen te gaan. Extreemlinkse haatzaaierij bestaat blijkbaar niet. Het worden enge tijden en de jongeren denken niet liberaal maar totalitair. Weg internetvrijheid, weg vrijheid in het algemeen

Rest In Privacy | 29-06-20 | 22:21

Waarom het voor blanke mensen zo moeilijk is om over (anti-blank of ander) racisme te praten?

Ehm, wat dacht u van omdat veel mensen (blank en niet blank) weigeren te accepteren dat art. 1 GW (verbod op onderscheid op basis van huidskleur of ras) niet alleen voor niet-blanke mensen maar óók voor blanke mensen is geschreven?

Zo moeilijk is die vraag toch niet? Of wel dan?
Duh.

gaffelbaard | 29-06-20 | 22:20

Bam! Niets meer aan toe te voegen. Diep respect.

Schriever | 29-06-20 | 22:20

Bewijs racisme en we kunnen er iets aan doen. Toen werd het stil.

BozePaarseMan | 29-06-20 | 22:17 | 6

@unshift | 29-06-20 | 22:39,
Klopt, sterker nog, zij zijn de rasisten zoniet de fascisten.
In de jaren 80 hield men een " positieve discriminatie beleid ", voor overheids..... functies.
Het ging toen ook al niet om kwaliteit het ging om kleur, wie zijn dan de grootste rasisten ?!
Zij die kleur hanteren middels zulks aanname beleid, is dus juist pure rascisme.

Het blijft zichzelf herhalen.

Bad - Casey | 29-06-20 | 22:48

@Bad - Casey | 29-06-20 | 22:48: ‘we’ wilden graag een multiculturele samenleving, hebben we die blijken we Gore racisten te zijn. Moeilijk te bevatten..

BozePaarseMan | 29-06-20 | 22:53

@BozePaarseMan | 29-06-20 | 22:53,
Het is nog vreselijker, dat de corruptie binnen bepaalde overheidsbanen groter was...... waar heel veel allochtonen werkten.
Men kwam toen ergens in de jaren 90 achter dat zo beleid dus niet werkt.
O.a. men ( de allochtonen in overheidsdiensten) had geen affiniteit met het Nederlandse cultuurgoed/ geschiedenis.
Waardoor het dus ook spaak liep........30 jaar later, men leert niks, sterker nog, over het grote deel gaat men nu mee........ in deze algemene ellende wat zich nu plaats vindt.
Ik heb geen kinderen, maar ik maak mijzelf wel hele ernstige grote zorgen om mijn dierbaren die wel kinderen hebben, want dit gaat zo niet goed komen, dat ziet een blinde ( geen Stevie....... oh nee. ) nog wel.
www.youtube.com/watch?v=0CFuCYNx-1g

Bad - Casey | 29-06-20 | 23:06
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik heb even geen zin om te lezen, later wel, wil wel zeggen, dat de foto bovenaan, prachtig is, aan de andere kant denk ik dan weer, dat deze jonge meid wordt gepest mede door deze feeks ( www.youtube.com/watch?v=ds8RqGa9Byo ) door invloed op haar mede spelers.
Het woord " moedig", kwam wel als eerste in mij op, bij het zien van de foto, wat eigenlijk al niet klopt, dit behoort normaal te zijn, zij die knielen zijn abnormaal.

Bad - Casey | 29-06-20 | 22:15 | 6

@BozePaarseMan | 29-06-20 | 22:18: nah, ze heeft haar hand op haar borst tijdens het volkslied, terwijl die andere vrouwen voor wat karmadeugpuntjes erop spugen, handen op de rug. Dit gaat de voorbode worden van een naar sport seizoen.

JohnLocke | 29-06-20 | 22:21

@BozePaarseMan | 29-06-20 | 22:18,
Hehehe, het is andersom, dat zeldzame zooitje meelopers knielen, omdat zij last hebben van hun verstand.

Bad - Casey | 29-06-20 | 22:26

@Bad - Casey | 29-06-20 | 22:26: dat sowieso hahah.

BozePaarseMan | 29-06-20 | 22:51
▼ 3 antwoorden verborgen

"naar de kelder cancelt door"

Ah, een Engels woord. Maar waarom, waarvoor? Biedt de Nederlandse taal geen passend woord dat gebruikt had kunnen worden ipv "cancelt"?

Dit broddelwerk is niet doorstuur waardig.

BubbelWater | 29-06-20 | 22:14 | 5

@omanders | 29-06-20 | 22:20: Okee, ik lees even verder en kwam toen deze aanname tegen "(en ja, wij zijn ongetwijfeld ook bekrompen of bedaagd in sommige zaken, maar dat is nu ff niet het punt, OK?)"

Wat het punt dan wel is, interesseert me niet langer.

BubbelWater | 29-06-20 | 22:28

@BubbelWater | 29-06-20 | 22:28:
Wat een inhoudelijke leegte. Janken om een woord, maar niets bij kunnen dragen. Lutser.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 23:05
▼ 2 antwoorden verborgen

Dank je Bart. Hierom heb ik een kroontje. Ook voor of beter: juist ook wanneer ik het niet eens ben met een post.

JohnLocke | 29-06-20 | 22:13

Voor mensen die wat achtergrond info zoeken mbt intersectionaliteit hieronder een linkje naar een Nldse video die de hele beweging in een historische context plaatst en ook uitlegt hoe deze beweging zo machtig kon worden. Met veel leuke plaatjes.
youtu.be/vTerT4Qm7XM

ultraman | 29-06-20 | 22:11 | 1

Kroontje?

Noor | 30-06-20 | 00:30

Goed verhaal. Twee observaties
1 - iedereen (in mijn persoonlijke en daarmee beperkte) blikveld ziet dit hele gedoe van BLM schouderophalend aan. Werkelijk niemand buiten de mediabubbel interesseert het. De parade op het Rode Plein onder leiding van Femke 'Leonard' Halsemaoivc was het hoogtepunt, sindsdien verdampt elk draagvlak. De laksheid van het volk werkt hier in ons aller voordeel.
2 - Ben het met vRossem eens dat Deugmedialen en DeugPolitiekers de brandstichters zijn. Daarom, @GS_Redactie: wees eens wat lief tegen Baudet. Whatever je vind van zijn malle claims over loyale media, je kunt wel op FvD vertrouwen dat ze er alles aan doen om deze veenbrand te blussen.

ole guapa | 29-06-20 | 22:10 | 2

"Iedereen (in mijn persoonlijke en daarmee beperkte) blikveld ziet dit hele gedoe van BLM schouderophalend aan."

Maar dat is nou net hoe ze de macht kunnen grijpen. Want iedereen in de bestuurselite vindt BLM heel, heel, heel relevant. En zolang jij de schouders ophaalt zullen zij dat niet veranderen.

omanders | 29-06-20 | 22:15

Toch is Nederland in één opzicht uniek. In landen als Turkije, Hongarije en Polen is bijna de hele pers en de complete omroep in handen van de regeringspartij en doen ze niets anders dan propaganda maken voor de regering. In Nederland is geen enkele krant, en ook de omroep niet, in handen van het partijkartel, onze variant van de regeringspartij. De omroep en de pers zijn zogenaamd onafhankelijk. En toch lijken ze als twee druppels water op de omroep en de pers in Turkije, Hongarije en Polen. Ze maken continu reclame voor het partijkartel. Vrijwillig! Kritische geluiden zie je inmiddels alleen nog maar in marginale blaadjes en op marginale websites. Het maakt absoluut niet meer uit of je de Volkskrant, Trouw of NRC leest of naar de NPO kijkt. Je hoort overal en steeds maar weer hetzelfde. Het partijkartel weet wat goed voor ons is en daarbuiten zijn het allemaal fascisten.

MAD1950 | 29-06-20 | 22:09 | 1

In heel europa is dat het geval, de pers die afhankelijke is van advertentie ruimte is vergiftigd, of vatbaar voor manipulatie. Zelf de BBC of kranten als DIe Welt die toch wel wat reputatie hadden op vlak van nieuwsgaring zijn rot en niet meer te vertrouwen. Enkel onafhankelijke websites met leden of krantjes met abonnees die de kosten dragen leveren nog degelijk werk. Vandaar dat ik een aantal Vlaamse initiatieven steun. (een daarvan heeft 70 jaar ervaring met vechten tegen het regime.)

Lt-Kol Kilgore | 29-06-20 | 22:41

"individueel zijn wij niet GeenStijl, maar GeenStijl zijn wij wel allemaal samen - de reaguurders incluis"

Dank je wel, van Rossum. Echt, vanuit mijn hart.

DISCLAIMER: Dit is niet sarcastisch bedoeld.

omanders | 29-06-20 | 22:08 | 5

@al mijn reaguurders.

Nou, ik zie nog steeds te vaak dat tegels waarin gewoon feiten staan gejorist worden. Ook laatst nog 1 van mij. In dat topic met die tweets van Leo Lucassen en nog Livestro. Lucassen schreef het veelzeggend te vinden dat Omtzigt Sha'ria en mensenrechten in 1 adem noemde. Daar reageerde ik op. Tegel moest weg blijkbaar.
Ik denk dat de tegel gejorist was omdat ik in die tegel schreef dat de sharia isl. normen en gebruiken reguleert die in strijd zijn met mensenrechten. Weggejorist. Mag niet gezegd worden. Terwijl het toch echt waar is. Meerdere wetenschappelijke srtikelen over zijn geschreven. Onderzoeken naar gedaan. Rechtsvergelijkende studies enz.
Bijvoorbeeld de lijfstraffen die in het buitenland nog toegepast worden. In strijd met het folterverbod. Uithuwelijken. Is huwelijksdwang. Dat is een vorm van vrouwenhandel en valt onder mensenhandel, moderne slavernij dus. Ook in strijd met mensenrechten. Besnijdenis? Ook in strijd met mensenrechten (art 11 GW in onze wet). Maar, het mag niet gezegd worden dat die normen en gebruiken in strijd met de mensenrechten zijn. Al is het waar. Mag niet. Afijn, erover mailen heeft denk ik ook weinig zin, probeer ik niet eens dus.

Echt, ik gun GS mijn centjes. Die paar tientjes ... pfff, wat stelt dat nou voor?
Maar ik wil het niet geven aan een medium dat verifieerbare feiten, zoals de strijdigheid met de Sharia (vastgelegd in de CDHRI) en mensenrechten, censureert. Dat gaat mij aan echt an het hart. Dan voel ik me om onterechte redenen de mond gesnoerd.
Eerlijk is eerlijk.
Kijk, ik ga er niet over klagen bij ze, ik ga niet mailen, ik zal er verder ook niet over zeuren. Het is hun forum. Dus zij mogen beslissen. Maar daarom twijfel ik al heel lang, en nog steeds, om een kroontje te kopen.

gaffelbaard | 30-06-20 | 09:09
▼ 2 antwoorden verborgen

Het eerste dat Soros gaat doen nadat hij met behulp van z'n woke BLM religie de macht heeft gegrepen.

youtu.be/j58968WALRw?t=4259

Rest In Privacy | 29-06-20 | 22:05 | 1

Ik mag aannemen dat Soros binnenkort een keer deaud gaat.

Hemke-Valsema | 29-06-20 | 22:30

Geen speld tussen te krijgen, geen letter aan toe te voegen. En ik voel spijt. Want net als de mensen om me heen zag ik het ook aankomen. Maar ik wist -en weet nog steeds- niet zo goed wat er tegen zo'n golfbeweging te doen is. Die massahysterie. De mensen die eraan meedoen hebben allemaal een eigen, vaak opvallend individualistische agenda en hitsen alles en iedereen tegen elkaar op. De term Inclusitie is helaas perfect gekozen. Mijn ratio zegt: dit komt niet meer goed. Er is wel altijd nog dat ongrijpbare ding: hoop. Ik hoop dat ik genoeg hoop houd..

CoffeeDick | 29-06-20 | 22:05 | 4

Je blijft staan als ze je zeggen te knielen.

Lt-Kol Kilgore | 29-06-20 | 22:45

@Lt-Kol Kilgore | 29-06-20 | 22:45: dat sowieso. Te gek voor woorden!

CoffeeDick | 29-06-20 | 22:55

Geloof en hoop zijn beide verwachtingen die gebaseerd zijn op angst. De angst dat het tegenovergestelde waarheid blijkt. Hopelijk geloof je me.

De waard zijn gast | 29-06-20 | 23:21
▼ 1 antwoord verborgen

Yuri Bezmenov over de toekomst van links Amerika. Een rode pil als je socialisme niet begrijpt.

youtu.be/j69qtiWAdNQ

Zwezerik | 29-06-20 | 22:03 | 1

Video jaren geleden ook al eens bekeken. Was toentertijd voor mij een soort obscure complottheorie. Maar achteraf bekeken lijkt het verhaal helemaal te kloppen. Iemand meer info over deze Yuri Bezmenov?

ultraman | 29-06-20 | 22:14

die volkomen irrationeel als “racisme” is geoormerkt door een klein clubje gesubsidieerde drammers..
___
Daar wringt wat mij betreft de schoen.
Clubjes die niet levensvatbaar zouden zijn, als ze niet met subsidie kunstmatig in leven werden gehouden, verpesten het leven van de eerlijk hardwerkende burger, die daar ook nog eens aan mee moet betalen.
Zeg maar 'gesubsidieerd verpesten'.

Kijkeensaan | 29-06-20 | 22:03

De eerste foto, Geweldig die meid.
Daar moet je zuinig op zijn.
Als je gaat knielen heb je het niet begrepen.
All lives matter.

I never held any slaves.
And you never picked any cotton.

Respect krijg je niet , Dat moet je verdienen.

Datgingniegoed | 29-06-20 | 21:59

Het is nu toch zover gekomen. Voor de eerste keer gedoneerd. Voelde prima en ga ik vaker doen. Hoor het wel als jullie me verder nodig hebben.........

GeneralDirector | 29-06-20 | 21:59 | 2

Pas op, dat is de eerste stap... Kroontjes gebeuren ineens.

ZoekEenVrijeNick | 29-06-20 | 22:36

Ik zoek nog iemand die gratis voor mij alle houtwerk aan de buitenkant van mijn huis schildert. Zie het als een donatie die geen geld kost. Je vertrekt met een kroontje op je hoofd, dat is beloofd!

De waard zijn gast | 29-06-20 | 23:25

Er zijn ook dames die een respectvol standbeeld hebben opgericht voor George Floyd. 9gag.com/gag/aXgYQrV

Feynman | 29-06-20 | 21:59

Aangezien de ene wijk naar de andere in criminele handen valt waar politie voor knielde en opa en oma mepte,verslagen dus.
Voor de rest is alleen al het denken racistisch.

rein9576 | 29-06-20 | 21:59

Sorry Van Rossem, maar het is onzin.
Met name door de MSM kijken we als door een rietje naar de wereld. De overgrote meerderheid van de westerse bevolking moet niks hebben van deze onzin.
Ik zie die SJW types echt niet door - zeg - North Carolina trekken. Dan worden ze afgemaakt. Idem Drenthe. Of West-Vlaanderen. Of Zuid-West Frankrijk.
Echt niet.

De Droit | 29-06-20 | 21:57 | 5

@Bab01 | 29-06-20 | 22:09: Juist Nederlandse canon geschiedenis is vorige week al aangepast. Vadertje Drees is er met nog wat meer witte mannen uitgegooid ten koste van oa een vrouw en een neger waarvan niemand in m'n omgeving nog nooit gehoord had. Diversiteit wordt op alle fronten doorgedrukt. Wat mij betreft is er plaats best plaats in canon voor vrouwen en gekleurde mensen maar het kan natuurlijk ook en en, je kunt dingen toevoegen zonder die oude zaken meteen weg te laten.

ultraman | 29-06-20 | 22:19

Klopt wel maar we laten het wel toe en het bereikt iedereen in NL. Ook de provinciaal stemt straks keurig op het kartel die dit allemaal stimuleert.

BozePaarseMan | 29-06-20 | 22:21

Mijn ex werd aan de Appalachian State University opgeleid tot lerares. Dit was 20 jaar geleden al 1 enorme linkse bende. Nu mag ze kleine kinderen indoctrineren.

Ron_Paul | 29-06-20 | 22:28
▼ 2 antwoorden verborgen

Sinds Charlie Hebdo en vooral de reactie erop ben ik van mening dat er binnen tien jaar een burgeroorlog zou komen, en dat die zou beginnen in een land als Frankrijk, Engeland, Duitsland of Zweden vanwege de hoge moslimpopulaties daar. Ik had de VS volledig buiten beschouwing gelaten wat waarschijnlijk een fout was - maar wie had verwacht dat de Oranje Man president zou worden - omdat veel trends (kredietkrisis, wokeness) in Amerika uiteindelijk naar Europa komen overwaaien. Als de verkiezingsuitslag daar in november niet wordt erkend door beide partijen, wil ik niet weten wat daar dan op volgt, en wat voor effect dat Europa heeft.

Battery!!! | 29-06-20 | 21:53 | 2

Je bedoelt als Trump zijn verlies niet erkent?

Zenzeo | 29-06-20 | 22:27

Ben wel benieuwd wat GS zoal binnenharkt. Ik hoop dat het genoeg is.
En ja, ik heb dit jaar al voor meer dan een jaar gedoneerd.
Ik houd niet van kroontjes, ik wil de kettingzaag terug.

watergeus | 29-06-20 | 21:52

Ik ben bang, het is allemaal waar en ik weet niet hoe ik me met resultaat kan verzetten.

henk_2 | 29-06-20 | 21:52 | 1

Je kunt jezelf zwart laten spuiten.

De waard zijn gast | 29-06-20 | 23:28

Ik lees wel eens de bewering dat het na de val van de muur steeds meer om gelijkheid gaat. Man/vrouw, hetero/homo, zwart/blank. Ok, in die zin. Maar wat betreft de financiën, wat betreft de US, echt totaal totaal niet. De rijke 1% die meer dan de helft heeft. En in Nederland gaat het ook steeds meer die kant op. Wat is dat voor 'marxisme'? Het 'marxisme' dat werkt voor de superrijken? Je kunt het ook feodalisme noemen, want de middenklasse verarmt en uiteindelijk zijn ze allemaal horigen, eigendom van multinationals. Dit 'marxisme' rechtvaardigt dat ook, want al die verarmde kleinburgers zijn allemaal racisten en fascisten. Het zijn slechte nare mensen die niets verdienen. Dat zit er achter het racisme 'debat' en niets anders. Het is een cynische machtsstrijd die tegen het volk gestreden wordt door vermogende machtsbeluste krachten, die het woord 'genoeg' niet kennen.

Wees trots op jezelf, wees trots op je land. Jij bent in orde, jouw land is een mooi land. Laat je niet in een hoek duwen. Laat je niet van de wijs brengen. En kom op voor elkaar. Samen staan we sterk.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 21:52

Goed stuk van Van Rossem, zij het wat lang.
Dat er een heel griezelige Orwelliaanse ontwikkeling gaande is: het valt wel meer mensen op. Het is voor iemand die graag eens in discussie wil ook niet zo eenvoudig. De traditionele kranten en TV censureren reacties. Lang geleden kon je op de site van de Völkische Beobachter nog wel eens iets van kritiek schrijven, maar dat kan nu niet meer. Jaren geleden had ik een account op de Onderbroek, maar het was natuurlijk naïef om te denken dat een VARA-kanaal werkelijk afwijkende meningen zou tolereren.

JvanDeventer | 29-06-20 | 21:52

Dank voor dit essay.
Donatie onderweg en houdt stand !

Carlos_I | 29-06-20 | 21:52 | 1

Goedzo. Wij gaan Magenta redden. En het bier van de gasten in Bier, Chips, Nootjes betalen.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 22:30
-weggejorist-
InSight | 29-06-20 | 21:51 | 1

Ik begrijp niet wat dat deug-geleuter met Marxisme te maken heeft en waarom die term gebruikt wordt voor dit fenomeen. De man (m/v) in de straat heeft er overduidelijk geen boodschap aan. Ik zou eerder zeggen: deug-kapitalisme: het recht van de sterkste deuger, of zoiets.

serieuzegast | 29-06-20 | 21:48 | 1

Het zieke gedachtengoed van de identiteitspolitiek vindt zijn oorsprong in de sociologie die weer volledig onder invloed staat van de Marxistische ideologie. Het kapitalisme heeft geen ideologie en bedrijven liften opportuun mee met de gekte tot de dag komt dat het sentiment ook tegen hen keert.

Joris Beltsin | 29-06-20 | 22:02

En zo rollen we van een Democratie in een totaal socialfassisme uit gevoerd door een zelfbenoemde meerderheid die het gerechtvaardigd vindt om de minderheid een sociaal-ban op te leggen.
Ergens klinkt en lijkt het op ......

Rest In Privacy | 29-06-20 | 21:48

Niet iedereen is zich er van doordrongen dat blm streeft naar communisme en absolute macht bij de zwarten gedreven door haat. Racisme is maar een bijzaak.

BozePaarseMan | 29-06-20 | 21:47 | 1

De zwarten worden door de communisten geofferd, zodra ze niet langer van nut zijn. Zij worden dan martelaren voor de goede zaak en krijgen een standbeeld.

Arachne | 30-06-20 | 00:42

Ik kan een eind met je meegaan Bart, maar ligt het ook niet een beetje aan de mensen zelf.
Laat je toch niet ringeloren door dat linkse tuig want als puntje bij paaltje is het overwegend laf bang volk dat nu ineens dankzij de MSM uit hun bange schulp kruipt. Ga gewoon je eigen gang en bedenk dwarsliggers houden het spoor recht en toon een rechte rug door nu maar even tegen de stroom in te zwemmen.
Het gaat je misschien wat vrienden kosten, maar zulke vrienden kan ik missen als kiespijn en je echte blijven over, wel zo gemakkelijk.

oakmont | 29-06-20 | 21:45

Als GeenStijl gaat crowdfunden voor een eigen staat/eiland op een te koop staand eiland op de Malediven, doe ik mee. Maar dan wel eerst eensch(!) zijn over de grondbeginselen. En ik wil zwarte kipwip sr worden.

Geil Kippetje | 29-06-20 | 21:45

Mijn premium doet het niet.

Poesman | 29-06-20 | 21:43 | 3

alt+f4 doet wonderen.

Geil Kippetje | 29-06-20 | 21:46

Kroontje kunt u zelf aan of uitzetten

Canis.bonus.es | 29-06-20 | 22:08

Super stuk! Denk ook na over het Joris beleid aub, soms verbaas ik me over de gejoriste reacties. Geen Stijl, blijf jezelf!

Sinterbikske | 29-06-20 | 21:43

Be her. Ik weet niet. Zoals ik de foto bekijk, zie ik links en rechts van 'be her' dames geknield. Eenzelfde aantal, waarbij de linkerhelft de handen op de rug heeft en knielt met het rechterbeen op de grond, en de rechterhelft leunend op het rechterbeen, met hun linkerbeen op de grond. Soort van symmetrie. Ze kan dus bijvoorbeeld staan om een scheidslijn aan te geven. Zo niet, dan is het een heel dappere dame.

NerdAlert | 29-06-20 | 21:43 | 1

De 4e op de rechterhelft doorbreekt de symmetrie.

BrutusBosch | 29-06-20 | 21:57

Goh Ik ben het eens met van Rossem, pas maar op Bart. Ze gaan jou ook ophangen

rechtsdwalendeautist | 29-06-20 | 21:43 | 2

Not on my watch,

Robert Haynes | 29-06-20 | 21:48

@Robert Haynes | 29-06-20 | 21:48: Wij zijn Bart !

Koning BongoBongo | 30-06-20 | 13:45

Noam Chomsky, lange tijd de poster boy van links, maar toch vooral een intelligent persoon zei al het volgende:
“The smart way to keep people passive and obedient is to strictly limit the spectrum of acceptable opinion, but allow very lively debate within that spectrum....”
Dat is de totalitaire inslag van links, zo overduidelijk in NL aanwezig.

feiten_en _cijfers | 29-06-20 | 21:42 | 2

Wow, die mag op een tegeltje. Alleen Fidan ligt dwars, die durft nog te roepen dat de keizer geen kleren aan heeft.

Zenzeo | 29-06-20 | 22:35

Mooie tegel !

Koning BongoBongo | 30-06-20 | 13:45

Dit is geen artikel, dit is een lofzang op de rede en het gezonde verstand. Een pamflet gericht aan iedereen die zijn ogen niet in zijn of haar reet heeft zitten en nog steeds hoop koestert dat we samen iets mooiers van deze wereld van kunnen maken, voor onze en hun kinderen. Als er nog mensen naar de kerk gingen zou ik zeggen; spijker 'm maar op de kerkdeuren. Prachtig en helder betoog voor een nieuw tijdperk. Zonder alle waanzin.

suscrofa | 29-06-20 | 21:42 | 3

Niet zo somber sucrofa. "In Nederland rekent 25 procent van de bevolking zich tot een van de christelijke kerken". ... Laat daarvan de helft naar de kerk gaan dan zijn dat er ruim 2 miljoen. Het is een geweldig goed artikel van Van Rossem maar helaas te lang voor de kerkdeuren of een folder.

Lupuslupus | 29-06-20 | 21:55

@Lupuslupus | 29-06-20 | 21:55:
Ben opgevoed in een katholiek gezin en heb die kerk zien leegstromen. Ik was een van degenen die die deur gaandeweg achter zich dicht trok. Niet echt mijn idee dat van Rossem's heldere ideeën zo'n brede christelijke massa zou aanspreken. Hij doorbreekt een scala aan dogma's van het deugdenken en hoewel er ongetwijfeld meer christenen zijn zoals jou, bij wie het geloof hun vrijheid van denken nauwelijks of niet beperkt, buigt de overgrote meerderheid het moede hoofd voor de preek van de dominee of de priester. Het is in die zin eerder een ijdele hoop die ik uitsprak. Om een pamflet op een poort te spijkeren. Zoveel mogelijk mensen te bereiken. Waar ook van die menigte slechts een percentage de strekking van zijn woorden zal duiden als een oproep tot ommekeer. Maar je hebt helemaal gelijk, ik ben tamelijk somber over de toekomst wat dat betreft.

suscrofa | 29-06-20 | 22:18

@suscrofa | 29-06-20 | 22:18: Hier twee zielige voorbeelden;Mijn schoonmoeder lag op sterven maar mijn schoonzus wilde niet "dat de dokter een handje hielp het lijden te verlichten met morfine".
Maar ging wel hardop bidden o Vader haal deze zuster alstublieft ,amen
Een half jaar later werd het eerste achterkleinkind gedoopt en de door mijn schoonzuster gehate dominee -niet om de leer maar om het feit dat de man van de herenliefde was-Werd er een verhaal uit het Oude Testament gebruikt als zeg maar een voorbeeld.
Voor de bijbel kenners bekend maar voor de "heidenen"onbekend namelijk het verhaal van aartsvader Abraham die zijn bastaardzoon met moeder Hagar verstoot (later de grondlegger van een andere volk waar later de islam uit voort is gekomen )
En dat verhaal meegeven aan een MEISJE vond ik schandalig

berg545 | 29-06-20 | 23:06

Hulde.
Maar... Occupy, wat was dat ook al weer? Zou de samenleving onherroepelijk veranderen. Van metoo hoor je ook bijna niks meer. Dit rasiesme geleuter komt ook door lockdown en anti-Twamp. In NL zouden we het normaal over het EK hebben gehad. 99% van de meute interesseert BLM geen zak.

Montgomery Burns | 29-06-20 | 21:42 | 4

@Gandalph | 29-06-20 | 21:58: maar het grootste deel van de kijkers haalt z'n schouders op bij al dat gelul en gaat over tot de orde van de dag.

Montgomery Burns | 29-06-20 | 22:56

Volgens mij is het voornaamste effect dat normale mensen al die talkshows gaan vermijden. En hun oordeel, gebaseerd op hun eigen ervaringen, bevestigd zien. Het werkt dus niet 'verbindend' of zo. Integendeel.

Wering | 29-06-20 | 23:54

Extinction Rebellion hoor je ook niets meer van. Wel jammer, dat filmpje van die sukkel in de Londense metro was episch.

5611 | 30-06-20 | 11:38
▼ 1 antwoord verborgen

Ik wacht al tijden (niet voor mezelf, ik vind het ongecensureerde nieuws wel via andere bronnen) op een soort Geenstijl journaal, gewoon in het format van de NOS van 40 jaar terug. Droge nieuwsfeiten gepresenteerd op een manier die de kijker niet als debiel neerzet, eventueel met een klein stukje duiding van 1 item fake/gemanipuleerd nieuws van de MSM (onder het itemkopje "fakenieuws van de dag" - lol)

Ik zou dat dan aan vrienden/familie kunnen doorsturen die nog niet redpilled zijn.

Dit hoeft niet veel te kosten lijkt me (gewoon belangrijke ANP nieuwsberichten oplezen, aangevuld met dingen die je zelf ontdekt hebt (of van linktippers hebt). De studio heb je al klaar, dus daar hoeft ook geen geld heen.

Stap 2 zou dan zijn (als alles draaiende is en het financieel op te hoesten is) dat als er dingen gebeuren in bijv de VS m.b.t. bijvoorbeeld BLM, dat je dan lokale twitteraars benadert om een kort stukje duiding via Skype te geven in de uitzending, liefst met amateurbeelden gesneden van de situatie aldaar, als tegengewicht voor de gemanipuleerde beelden die we over het algemeen zien.

Dat zou ik graag zien bij Geenstijl.... en ik denk dat je hierin echt een verschil kan maken!

DMaN | 29-06-20 | 21:41 | 3

Misschien een ideetje voor Powned.

filosofem | 29-06-20 | 22:07

Goed idee!
meteen combineren met een -echt objectie- alternatief 'nieuws' voor kinderen ter vervanging van het vreselijke Jeugdjournaal. Ik lees nu op de site van de NOS dat dit Jeugdjournaal sinds 1981 bestaat. Gelukkig ben ik er in mijn eigen jeugd aan ontsnapt; wij leerden nog om zelf ons gezonde boerenverstand te gebruiken. Maar je zult maar kinderen hebben in deze tijd....

Wering | 29-06-20 | 23:50

@Wering | 29-06-20 | 23:50: Als je nu kinderen hebt, ben je als fatsoenlijke ouder de helft van de avond bezig om dat linkse vergif van school en jeugdjournaal uit die hoofdjes te krijgen.

5611 | 30-06-20 | 11:40

Chapeau Bart ...
Geweldige tegel.
Petje af ....

Pjotterdjotter | 29-06-20 | 21:40

Derde kroontje is binnen. Ook een soort van koninklijk meervoud.
Verder ben ik van de pessimistische inslag wat onderwerp betreft.
Het was weer een mooie dag. Morgen gezond weer op.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 21:39

Maar wat ik me afvraag.... Kan en mag ik me als 60 jarige blanke man ook gediscrimineerd voelen of is dat alleen voorbehouden aan de bruine/zwarte medemens? Zo heel langzaam namelijk wordt mij aangepraat dat ik een vreselijk mens ben omdat ik blank ben. En daar wordt ik eigenlijk rete link over omdat ik geen slecht mens ben.

de Jager59 | 29-06-20 | 21:38 | 1

Dat ben je wel, geef het maar toe! Ik ook trouwens want ik ben ook een kaaskop. Ik doe, nu het besef is ingedaald, aan zelfkastijding door alleen nog maar Senseo koffie te drinken.

Dirk III | 29-06-20 | 21:42

Logisch dat dat meisje niet knielt, ze heeft maar 1 been.

Mr_Natural | 29-06-20 | 21:37

Dit essay bewijst maar weer dat de BLM beweging zinvol is. Schijnbaar dringt het niet door in de hoofden van de witte man dat institutionele racisme een maatschappelijk probleem is. Altijd maar het downplayen van dit probleem, terwijl alle lagen van de etnische minderheden erkennen dat het een groot probleem is. Van voetballers tot aan bekende Nederlanders. Van schoonmakers tot aan de hoogopgeleiden onder de etnische minderheden. De witte man blijft stug ontkennen. Vanaf de zijlijn roepen dat het niet bestaat of in lichte mate is de reden waarom men protesteert. Het zal pas stoppen totdat minderheden gelijke kansen krijgen.

mocroGS | 29-06-20 | 21:36 | 26

@mocroGS | 29-06-20 | 23:02:
" Hogescholen die toekomstige HR managers racistisch literatuur onderwijzen".

Heeft u een linkje? Ik zit in de HR hoek en ben oprecht geïnteresseerd!

libertat | 30-06-20 | 07:31

Insitutioneel racisme/discriminatie bestaat in Nederland alleen bij Marokkanen ... tegen alles en iedereen.Vrouwen, Joden ,homo's... westerse cultuur.... you name it !

Koning BongoBongo | 30-06-20 | 13:42
▼ 23 antwoorden verborgen

Fraai stukje weer, van Rossem, hulde.
Boks.

L. Vis | 29-06-20 | 21:36

De slinger gaat over het algemeen heen en weer, maar nu gaat hij al beangstigend lang dezelfde kant uit...
"The essence of the independent mind lies not in what it thinks, but in how it thinks."

SterF... | 29-06-20 | 21:34 | 1

enige wat het betekent is dat hij heel ver de andere kant op gaat uitslaan...

geenspam | 29-06-20 | 21:35

Uitstekend stuk Van Rossem.. ga ff nadenken over premium kroon. Voor nuancering mbt "politie-geweld" zijn een aantal docu's van Louis Theroux , toch een , kuch, mensenmensch zou je zeggen , een aanrader. ( VPRO) of NLZIET. "Prachtige" inkijk in de buurten van Philadelphia : "Law and Disorder in Philadelphia". Zal ongetwijfeld binnenkort verboten worden.

daytripper | 29-06-20 | 21:34

Bij off-piste skiën kun je er ten minste nog een reductie methode op los laten, waarbij er slechts een klein restrisico overblijft Van Rossem (Psychologie blijft ook hier vaak de boosdoener). De natuur is natuurlijk heel rationeel. In de woke culture is de enige vraag wanneer de irrationaliteit je inhaalt. Er is namelijk altijd wel iemand gekker dan jij. En dat is dan weer precies hetzelfde als in de tijden dat de grootste vechtersbazen het voor het zeggen hadden.

Lood om oud ijzer | 29-06-20 | 21:34

Twatter, faecesbook en andere mediale oprispingen mogen aan banden gelegd worden. Drugsgebruik is ook verboden omdat het duidelijk de cognitieve vaardigheden beinvloedt en men daarmee een gevaar voor de omgeving wordt. Ik zie weinig verschil.

Frau Merkel | 29-06-20 | 21:34

Kijk, hiervoor ben ik dus Premium lid geworden. Hulde Van @Rossem!

RickRD | 29-06-20 | 21:34

Dat dappere meisje op de foto zal een nare tijd tegemoet gaan. Heldin, of ze heeft net een kunstheup, zou ook kunnen, dan wordt het gebaar wat goedkoper.

dathoujetoch | 29-06-20 | 21:32 | 1

Ik vrees ook dat zij de prijs voor leiderschap en moed zal gaan betalen, zelfs als zij inderdaad een kunstheup heeft.

Jack_L_Ton | 29-06-20 | 22:02

Hoe kun je nou in Nederland nog een laten we zeggen "inclusief" geluid laten horen? Nogal logisch dat het overgrote deel van de bevolking zich niet gehoord voelt.
Je hebt een staatsomroep waar 3 zenders volledig evuld worden door links-elitair gezever op universitair niveau waarmee direct al een groot deel van de bevolking word uitgesloten. Daarnaast heb je nog een handvol gesubsidieerde kranten die - jaja - uitsluitend met links-eltair geschrijf worden gevuld over hoe de ideale links-elitaire wereld eruit zou kunnen zien.
De hele MSM richt zich op hooguit 2% van de bevolking: (extreem) links denkend, universitair opgeleid en hopeloos verslaafd aan cocaine of wiet.
Hoezo raar dat een groot deel van de bevolking zich niet meer gehoord voelt

ZomaarEen | 29-06-20 | 21:31

Gespierde taal (of gezwollen, afhankelijk van je perspectief), maar het moet allemaal nog veel erger worden voor het beter wordt en ja, dat gaat over geweld als voorland. De pen ís niet machtiger dan het zwaard, een referendum o.i.d. ook niet. Gewoon niet.

Schulzie | 29-06-20 | 21:30

65 mensen neergeschoten in het weekend in Chicago, 17 doden, waaronder 3 kinderen. Zwart op zwart geweld.

Je zult de media er niet over horen.

Swieberj | 29-06-20 | 21:30

Bedankt, meneer Van Rossem!

Gewone_mevrouw | 29-06-20 | 21:29

Ondertussen bij de buren,

Egyptische kostuums van K3 krijgen kritiek op Twitter: “Kan dit nog wel in tijden van Black Lives Matter?”

Wanneer blanke mensen zich bepaalde Afrikaanse of Aziatische looks aanmeten, noemt men dat ‘cultural appropriation’, ofwel ‘culturele toe-eigening’. Een fenomeen dat tegenwoordig sterk wordt afgekeurd, zeker nu de Black Lives Matter-beweging wereldwijd campagne voert tegen dit soort gebruiken.
www.hln.be/showbizz/film/egyptische-k...

AntonJansen | 29-06-20 | 21:29 | 5

Is het ook 'cultural appropriation' als niet-europeanen een smoking of baljurk aantrekken? Just asking...

SkepticalRealist | 29-06-20 | 21:40

Spijkerbroek dan ook maar verbieden voor bepaalde groepen ?

cheops | 30-06-20 | 08:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Zojuist 19,84 gedoneerd.

Waar ik geenstijl vroeger vooral de kroegpraat en de koddige stukjes las, lees ik het nu vooral omdat ze belangrijker zijn dan ooit! Ga zo door gs!

Joris-maar-weg | 29-06-20 | 21:27 | 1

Niet, 88,44?

tjongerschans | 29-06-20 | 21:39

Een oceaan om in te vluchten.

Sliptong | 29-06-20 | 21:27 | 2

zwem lekker verder

Beffel0Bill | 29-06-20 | 21:29

Lees Culture of Complaint: The Fraying of America van Robert Hughes die aan de hand van de Engelse dichter W.H. Auden dit al veel langer voorzag. Er is ook een Nederlandse vertaling van dit geweldige woedende boek. Hier het eerste essay er uit:

content.time.com/time/magazine/article...

Arne Appelmelk945599 | 29-06-20 | 21:26

Knielen doe je uit nederigheid of om iemand ten huwelijk te vragen. Verder is het zielige aandachttrekkerij. En dat uit nederigheid is ook niet van deze tijd.

TheseDays00 | 29-06-20 | 21:26 | 2

Ik kniel sowieso nooit en zeker niet voor een klein clubje relnegers met slavernitik en haar deugende fanclub die door de media veel te groot zijn gemaakt. Dit is mijn land en cultuur wat is opgebouwd met bloed zweet en tranen door mijn (voor) ouders. Wie het niet bevalt in één van de beste landen ter wereld is vrij om te gaan. C'est Ca !!!!

AntonJansen | 29-06-20 | 21:33

Ik word zo dood- en doodmoe van al dat gezeik. Uiteraard was de slavernij niet goed; uiteraard was en is er een heleboel mis in de wereld. En uiteraard kan er veel beter. Maar laten we stoppen met polariseren, en voortgaan in de vaart de volkeren om de toekomst veilig te stellen voor zoveel mogelijk mensen. Daarmee direct implicerend dat het voor een heleboel mensen op dees aardkloot kut was, kut is en kut blijft. De wereld is niet maakbaar, want je hebt te maken met mensen en die blijven toch de onzekere factor in deze.

RGV42 | 29-06-20 | 21:26 | 2

Waarom zijn degene die zo anti slavernij zijn en daar voortdurend over drammen, voor de vluchtelingenhandel en de slavernij en misbruik en uitbuiting die daar(bij) plaatsvindt?

Arachne | 30-06-20 | 00:39

Dat de slavernij niet goed was is óók maar een mening.
Ik las laatst een comment van een gekleurd iemand die zei dat ze in die tijd tenminste nog fatsoenlijk werk voor hem hadden...

libertat | 30-06-20 | 07:26

Er is een oplossing die een middelvinger in het gezicht van die linkse woke kliek is, en die kans heeft men volgend jaar maart..... het volk kan dan spreken.... we zullen zien...

me163komet | 29-06-20 | 21:25 | 3

Ach zeteltje of 40 voor de VVD.
Komt goed.

Berbaar | 29-06-20 | 21:28

@Berbaar | 29-06-20 | 21:28:
VVD is net zo links of zo machtsgeil dat zij al haar principes daarvoor wil verloochenen.

kortebroek | 29-06-20 | 21:55

4 more years?

Acar_ketimun | 30-06-20 | 03:19

Oh HEERLIJK! This made my day. Dank.

kapoerewiet | 29-06-20 | 21:38

Kan iemand mij uitleggen hoe groot dit issue is? 5000 mensen op de dam, enkele honderduizenden BLM demonstranten in de VS. Hebben we het hier over 0.0013% van de bevolking die bij 0.00095% van de bevolking (zoals daar zijn GS reaguurders, of mensen die buiten twitter niets hebben) een reactie ontlokken? Je druk maken over deze kwesties doe je toch in je vrije tijd? Dat beinvloedt toch niet je persoonlijke leven (belangrijk) of je politieke stem (onbelangrijk)?

skoftig | 29-06-20 | 21:23 | 5

De lespakketten worden hier volledig op aangepast. Blanke kindertjes wordt vanaf groep 1 geleerd dat ze racist zijn. Er komen hele generaties van de scholen en universiteiten af die geleerd wordt onderscheid te maken in kleur. Zo mag je blanke kindertjes gerust pesten maar kindertjes van kleur niet. Alles wat iemand van kleur naar zijn hoofd geslingerd krijgt is immers per definitie racistisch. Ze maken moedwillig het zelfbeeld van blanke kindertjes kapot. Dat vind ik belangrijk. Nu werkt zelfs VVD mee aan deze polarisatie en discriminatie.

Bab01 | 29-06-20 | 21:38

Ok, tijd voor een Godwin. Het Derde Rijk werd niet groot dankzij de SS, evenmin was de Rode Terreur een succes dankzij de elite achter de burelen. Het was de zwijgende, het-zal-mijn-tijd-wel-durende massa die het liet gebeuren.

kapoerewiet | 29-06-20 | 21:42

@kapoerewiet | 29-06-20 | 21:42: Tijdens de Franse Revolutie, toen men door de adel en het kerkpersoneel heen was, begon men aan het gewone volk. Iedereen moest worden aangesproken met citoyen (burger). Wie het "oude" mevrouw of meneer gebruikte werd gearresteerd, voor de rechtbank en gestraft. Men werd er dus voor onthoofd.

Ik zou u graag zien tegenover de moordeskaders van de bolsjewieken, terwijl ze uw vrouw wegslepen (en cadeau geven aan de revolutionairen) en de kinderen naar een staatsheropvoedinstituut sturen alwaar zij leren dat papa een smerig onderkruipsel was en een vijand van de revolutie en mama een h**r. Een aantal mannelijke familieleden die "ondervraagd" (en gemarteld) worden, terwijl u afwacht in uw cel (hol).

Echt angst, vrees voor diegene die je dierbaar zijn en die wil je beschermen.

Dit soort revoluties zijn een succes omdat ze gesteund worden door geldschieters (banken), omdat ze het afmaken, martelen en onderdrukken van mensen geen bezwaar vinden, bereid zijn hun eigen mensen (zelf medestrijders) naar de goelag, de psychische inrichtingen en het vuurpeloton te sturen.

En wat betreft het zwijgen, wanneer durft er iemand te protesteren tegen the American Empire?

Arachne | 30-06-20 | 00:36
▼ 2 antwoorden verborgen

Niet knielen, je poot stijfhouden.

Mr_Natural | 29-06-20 | 21:20 | 2

Poot? Mag dat nog?

Canis.bonus.es | 29-06-20 | 21:25

@Canis.bonus.es | 29-06-20 | 21:25: Er zit hier een langpootmug met ingehouden adem af te wachten hoe nu verder door het leven te moeten gaan.
Beneden op de grond een duizendpoot, die ging direct op zijn rug in volle overgave-stand.

EEnzame SchizofrEEN | 29-06-20 | 21:29

Het speelt zich voornamelijk af in de media. Hier in Brabant vecht de ene helft zich uit de economische crisis en de andere helft zit met z’n hoofd al bij vacantie. Non issue.

Trumme | 29-06-20 | 21:20 | 1

Hier was het de laatste maanden ook business as usual.
Nu wordt het tijd voor verkansie.

Berbaar | 29-06-20 | 21:22
-weggejorist en opgerot-
Berbaar | 29-06-20 | 21:18 | 8

Berbaartje. Tja, lastige tekst voor mensjes zoals u. Uw begeleider kan deze materie ongetwijfeld duiden.
Morgen.
Want het licht in uw slaapzaal gaat zo uit.

Maytheforcebewithyou | 29-06-20 | 21:40
-weggejorist-
Berbaar | 29-06-20 | 21:41
▼ 5 antwoorden verborgen

Minder blowen hielp mij enorm.

beldewouten | 29-06-20 | 21:18 | 4

Ik merk er weinig van

zuurtjeregen | 29-06-20 | 22:27
▼ 1 antwoord verborgen

T*ring
wat een partij letters
.
Nog een keer proberen

Beffel0Bill | 29-06-20 | 21:17 | 4

Er is vast wel een voorleesfunctie te vinden. Desnoods maar even printen en in het boekje voor het slapengaan leggen?

Frau Merkel | 29-06-20 | 21:28

@Frau Merkel | 29-06-20 | 21:28: écht
mwoah ik vertrouw op mijn ogen
de rest werkt ook goed
printer is een apparaat uit de steentijd
dus
nog meer goed advies?.

Beffel0Bill | 29-06-20 | 21:36
▼ 1 antwoord verborgen

'Horen, zien en zwijgen' gaat nog heel groot worden. Lijkt DDR wel.

Krijgtheenenweer | 29-06-20 | 21:15 | 1

Nein
Wir leben im EU
Heute 2020???

Beffel0Bill | 29-06-20 | 21:22

De propaganda op de MSM helpt natuurlijk niet mee. Een clubje van pak 'm beet 500 man merkt u allen aan als racist, want blank. Het is geen logica, dom en stompzinnig maar hé de kracht zit hem in de herhaling. Zo werkt propaganda.

Bab01 | 29-06-20 | 21:14 | 1

En die teren op vele stichtingen die subsidie slurpen en zo een mooi verdienmodel genereren waardoor de beroepsgekwetsten nooit een bedrijf vanbinnen zien.

Trumme | 29-06-20 | 21:22

Het verhaal van al die lui is op drijfzand gebaseerd. Neem die Akwasie. Die Akwasie (net als Jerry Afriyie trouwens) is van Ghanese afkomst en stamt af van de Ashanti. Een rijk volk met ‘black privilege’, want het vergaarde haar rijkdom door het houden van en handelen in slaven. En deze man verwijt ons een slavernijverleden. Gekker heb ik ze nog niet meegemaakt. Volgens mij zijn deze gasten juist vanwege hun bedenkelijke roots zo verknipt en doorgedraaid. En niemand bij de NPO die daar als een goed journalist naar informeert als ie zijn huilverhaal weer eens mag komen doen.

Axolotl | 29-06-20 | 21:12 | 2

Ho ho, Volgens Akwasi wisten de Ashanti niet dat de mensen die zij verhandelde als goederen, verhandelt werden als goederen. Daarom enorme spijt enzo.

Dit is de Ghanese versie van "Wir haben es nicht gewusst".
twitter.com/_Frummel_/status/12775346...

RickRD | 29-06-20 | 21:41

Als Nederland een arm land was geweest hadden we nooit wat van Airfryer of Akwasie gehoord.

Der Schnitzeljäger | 30-06-20 | 08:05

Vervang ‘matteren’ maar in mekkeren. Veel beter

Canis.bonus.es | 29-06-20 | 21:12

Dr. David Starkey legt het ontstaansgeschiedenis van de woke culture op triggernometry uit, bere-interessant; www.youtube.com/watch?v=dSLZHnpt-RQ

therealbraindump | 29-06-20 | 21:12

Een onderdeel van het probleem is dat mensen en bedrijven teveel hun oren laten hangen naar SocMed-dictatortjes die doen alsof ze gekwetst zijn, maar die eigenlijk gewoon hun collectie stoornissen en complexjes op anderen aan het botvieren zijn.
twitter.com/yasminyian/status/1274440...

SIogra | 29-06-20 | 21:12 | 2

Bovenstaande foto zegt alles, de knielers angstig en dom, een enkeling met rechte rug. Nederland nu ten voeten uit.

lanexx | 29-06-20 | 21:39

Het probleem is vooral het teveel gewicht toekennen aan internet socmedia en de stormpjes die er opspelen. De oorzaak is het voortdurend aanhalen van die socmedia in de gewone media. Zoals ook hier gebeurt. Pres Bonkers is er president mee geworden.

MaarFeitelijk | 29-06-20 | 21:49

Graag zou ik ook iets bijdragen, maar hier staat alles al.

laatste_waarschuwing | 29-06-20 | 21:11 | 5

@RickyLaRue | 29-06-20 | 21:15:
Als je premium premium bent krijg je de artikelen eerder te lezen, maar alleen als je premium premium bent.

Kaas de Vies | 29-06-20 | 21:20

Met mijn triple premium abo krijg ik de artikelen reeds een dag eerder.

RickyLaRue | 29-06-20 | 21:26

@RickyLaRue | 29-06-20 | 21:26: Ik schrijf de redactie wat ze moeten schrijven. Dat is het voordeel van Frau en Kanzlerin zijn.

Frau Merkel | 29-06-20 | 21:30
▼ 2 antwoorden verborgen

Graag wat meer info over die foto

salonsocialist | 29-06-20 | 21:11 | 5

Doet een beetje denken aan die man in Duitsland. Jaren 30 van de vorige eeuw.
Deed ook niet mee met de rest.

RickyLaRue | 29-06-20 | 21:21

@leo de pejo | 29-06-20 | 21:30:
Oh ja. Was dat niet tijdens dat Tiananmen gedoe.

RickyLaRue | 29-06-20 | 21:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Ik hoop nog op een ommekeer, een soort van harde reset omdat mensen zien wat voor gevaar deze wokeness met zich meebrengt, maar iedere keer als je denkt, het keerpunt moet nu wel bereikt zijn, word je geconfronteerd met weer een of andere gek die emotie en logica niet uit elkaar kan houden. Het wordt langzaam eng ja!

Joris-maar-weg | 29-06-20 | 21:08 | 1

Knap dat u het hele topic in 3 minuten gelezen hebt.

Kwelbeller | 29-06-20 | 22:20

Be her.

Ik word dus ook op den geesntijls in de LBHQ- hoek geduwd in een vreemde taal.

Kaas de Vies | 29-06-20 | 21:06 | 8

Ook als Transgender ben je welkom, Kaas.

Rest In Privacy | 29-06-20 | 23:39

Die Kaas reageert één minuut na plaatsing van een lang en doorwrocht stuk dat aandacht verdient en eist. Dan ben je toch wel een sukkel die geobsedeerd is door scorelijstjes.

Zult-eter | 30-06-20 | 09:04
▼ 5 antwoorden verborgen

REAGEER OOK