Tendentieus, ongefundeerd & nodeloos kwetsend

10 jaar Rutte: De politieke leugen als staand beleid

Een pieterklein verzuchtinkje

Dat lachje is de echte stikstofcrisis

Mark Rutte is begonnen aan zijn tiende jaar als premier en een van de eigenschappen waar hij om geprezen wordt, is zijn ongenaakbaarheid in het debat. In dat hele decennium is hij nog nooit écht in de problemen gekomen, ongeacht hoeveel politieke vrienden, vazallen en kabinetsleden er onder zijn bewind ook het veld moesten ruimen vanwege aantoonbaar falen, het verkeerd voorlichten van de Kamer of het achterhouden van cruciale feiten in politieke, bestuurlijke of ethische kwesties. Rutte slalomde overal tussendoor, terwijl zijn vvd zorgvuldig omgebouwd werd tot een pop-up store voor politieke oneliners, kopjes koffie met Klaas en een oranje/blauw festivalgevoel - terwijl achter de schermen de loopwielen gevuld werden met houjebackbenchers waar de spijkerzweep van de fractiediscipline overheen gaat. "Kijk voor je, naar je Netflixscherm, en wacht op je stem-orders!"

Achter de brede lach van de eeuwig opgewekte Kukident-premier gaat een wereld van verandering schuil. De mentaliteit van Justitie & Veiligheid / Veiligheid & Justitie is staand beleid geworden op alle ministeries, departementen en (hogere) ambtelijke rangen - met de ondergeschikte ambtenaren als respectievelijke houjebackbenchers in die pikorde, die met een vleugje angstcultuur onder de knoet worden gehouden. Gewetensvorming wordt niet op prijs gesteld, kijk maar hoe het klokkenluiders als Roelie Post of de waarheidszeggers bij het WODC vergaan is: opgejaagd of vervolgd voor hun eerlijkheid. Steeds minder mensen kregen steeds meer te zeggen, met een (te) belangrijke rol voor voorlichters: het partijkartel is precies dat: een kartel binnen de partijen - en zelfs voor bestuurlijke organisaties een ondoordringbaar bolwerk (daarover later meer).

Naar buiten toe is die metamorfose helder zichtbaar: de Nederlandse Wet openbaarheid van bestuur (Wob) is altijd een tragisch vehikel van frustratie en ostentatieve ontkenning middels overdadige weglakking geweest, maar zeker de afgelopen jaren zagen we steeds vaker en steeds duidelijker hoe de middelvingerkleurige stift vooral gehanteerd wordt om politici en machthebbers te beschermen tegen de waarheid, en niet om "staatsveiligheid" (vaak gebruikt argument), "persoonlijke beleidsopvattingen" van individuele ambtenaren (onzinargument) of diplomatieke belangen te beschermen tegen overdadige datadeling. Het is allemaal onder vvd-bewind verergerd, en niet alleen bij klassieke vvd-ministeries als V&J, tot op een punt dat er alleen nog politieke gevolgen zijn voor falende, liegende en informatie verzwijgende bewindslieden als het politiek opportuun is voor de vvd (en haar coalitiegenoten), niet wanneer het politiek zuiver is.

Burgerdoden in Irak, als de dood voor burgers in Nederland
We zien het deze week aan de discussie rond de door Nederland veroorzaakte burgerdoden in Irak, en je ziet hoe de werkelijke discussie (over het onderwerp) en de politieke werkelijkheid (hoe Rutte wil dat het er uit ziet) ver uiteenlopen. MinDef Ank Bijleveld (CDA) draagt er nu de verantwoordelijkheid voor, maar het is een situatie die onder Jeanine Hennis' vvd-bewind is ontstaan, én onder de pet is gehouden. Met medeweten van Mark Rutte, want hij weet altijd overal van - hoe goed hij in debatten zijn rol in om het even welk blunderdossier altijd weet te downplayen.

Het is (in de werkelijke discussie, over het voorliggende onderwerp) prima en in redelijkheid uit te leggen dat in een oorlogssituatie burgerdoden vallen. Los van de vraag wat we in Irak te zoeken hadden/hebben, je kan ons leger niet kwalijk nemen dat er bij het uitschakelen van doelen ook burgerdoden (kunnen) vallen, en we mogen er redelijkerwijs van uit gaan dat het niemands opzettelijke intentie is om die doden op het (nationale) geweten bij te turven. Maar wat níet uit te leggen is, is de institutioneel geworden reflex om in de politieke werkelijkheid op elke Kamer- of journalistieke vraag met een leugen te antwoorden. Dat blokkeert een inhoudelijke behandeling van het onderwerp, bijvoorbeeld over de vraag wat we daar doen of deden, waarom, hoe, en met welke potentiële gevolgen voor vriend, vijand en eigen (internationale) positie. Het wordt een schijngesprek, waar échte debatten in deze samenleving onder lijden (met een algehele dumbing down tot gevolg).

Leugens zaaien, achterdocht oogsten
Nog erger: door kiezers consequent te behandelen als domme burgers die niet met de waarheid overweg kunnen, of niet in redelijkheid het debat over die waarheid aan zouden kunnen gaan, kweek je niet alleen dommere (of dommer gehouden) burgers, liegenderwijs oogst je enerzijds een heleboel achterdocht, en anderzijds een heleboel chagrijn. (Zalig zijn de onverschilligen van geest, bij wie elk maatschappelijk debat of vraagstuk aan de anus zal oxideren als ze maar met 130 naar de stembus mogen om op de valse vvd-beloftes van lagere belastingen te kunnen stemmen.)

Het chagrijn hierover blijft overigens niet beperkt tot burgers en kiezers. Ook in de hogere echelons van bestuurlijk Nederland is de frustratie aan het groeien. Adviesorganen, meetinstituten en statistische bureaus zijn ook steeds meer gepolitiseerd geraakt onder politiek (vvd-) wensbewind, met als gevolg dat hun adviezen, rapporten en statistieken selectief worden aangewend hoe het politiek het beste uitkomt, of achteloos onderin de la worden gelegd als ze níet uitkomen - en de makers van al die rapporten mogen uiteindelijk wel het publieke chagrijn incasseren als het op de inhoud gebaseerde politieke beleid het grote publiek onwelgevallig is (hoi stikstofpuinhoop, een loepzuiver politiek probleem waar RIVM c.s. de schuld van krijgen). 

Morrende Haagse binnenkamers
Als de morrende geluiden uit het gesloten bestuurlijk binnenwerk van Den Haag, onder meer afkomstig uit WODC, CBS, RIVM en de Algemene Rekenkamer, zelfs het Nieuwspoort Non Grata-medium GeenStijl al weten te bereiken, dan is er echt wat aan de hand hoor. (Jammer dat Tom-Jan Meeus en die andere Nieuwspoortpilsvogels dat allemaal nooit opschrijven, want die weten het heus wel, en beter dan wij, maar ja: voor je 't weet spelen ze De Populisten in De Kaart.)

Tien jaar Rutte heeft voorlichting, inlichting en informatierecht gebundeld in een grote leugenmachine die ontkenning van de feiten, selectief geheugenverlies en het weglakken van de waarheid tot norm heeft gebombardeerd - met de burgerdood van de geloofwaardigheid als collateral damage, en de schade aan het open publieke debat niet te overzien. Op de korte termijn werkt het wellicht, kijk maar naar de vele opgehaalde schouders over enkele tientallen Iraakse bijvangstdoden, maar wat zijn de effecten van dat chronische, ziekelijke liegen op de langere termijn, en wat verwacht Den Haag eigenlijk in ruil voor die behandeling terug van de burger? Zolang de vvd blijft winnen, zullen ze het zich niet af gaan vragen.

Reaguursels

Inloggen

Nooit van mijn leven zo trots geweest op onze minister-president !

poëpjes | 08-11-19 | 19:09

Die vent hoort in de gevangenis thuis!

Lexus01 | 08-11-19 | 14:24 | 1

Wat een vreselijke foto kan er nog geen minuutje naar kijken brrr

likdoorn | 08-11-19 | 17:32

Vroeger waren Kamerleden mensen van statuur . Toen er 30 jaar geleden een banketbakker in de kamer kwam stond het land op z'n kop . Let wel : ik zeg niet dat er geen "gewone" mensen in de Kamer mogen, maar de consquentie kan bij overdaad zijn dat dezen alles liever willen dan een noodgedwongen vertrek door een val van het kabinet. Daar hebben we tegenwoordig, om het land te behoeden (lol) voor dit kwaad, wat op gevonden : er hoort "fractiediscipline" te zijn en "het land moet geregeerd worden " en een "stabiele" regering wordt als een groot goed gezien . Helaas zit in deze redeneringen vandaag de dag teveel eigen belang . Vroeger stemden Kamerleden "zonder last of ruggespraak" zoals dat heette. Staat in de wet, maar waar is het gebleven?? De angst voor het UWV is er voor in de plaats gekomen. Per saldo :exit parlementaire democratie en ziehier een oorzaak van de lachbuien van onze vriend Rutte .

daytripper | 08-11-19 | 13:53

Als ik aan dat rariteitenkabinet van die jokkebrok Rutte denk, zie ik een vergelijking met die achterlijke tv reclame van dat vieze snoepje Haribo of zoiets. In die reclame zitten 5 volwassen mensen op een achterlijke wijze, met een snoepje te spelen met van die lachgas stemmetjes. Zo zie ik ook dergelijke figuren in de regering bij die Rutte zitten.

outdoor | 08-11-19 | 13:38 | 1

N.B. De meneer Rutte wordt op werkelijk alle sociale media compleet wefggeschreven. Aan de peilingen die voor de VVDnog immer gunstig zijn moet dan ook geen enkele waarde worden toegekend. Die zijn gemanipuleerd.
Op dat gebied staat het panel van de staatsomroep -Een vandaag _ bovenaan.
Dit oneerlijke clubje moet helemaal van de TV af en Rutte moet weg naar Brussel.

outdoor | 08-11-19 | 13:43

Ik zie deze opperkneus nog zo zitten, aan het begin van zijn carrière, als potential, achter zijn Unilever bureautje. Toen was het al drie keer niks; een grijnzende gladjakker en stront-yup.

Het personeel waar hij op dat moment zogenaamd leiding aan gaf verrijkte zich schaamteloos via een vicieuze cirkel van het elkaar toespelen van overuren, en hij vond het wel best.
Belangrijkste was toen al zijn smetteloze voorkomen. Geen roze olifanten in zijn porseleinkast dus.

Vaffanculo! | 08-11-19 | 12:37

Een man is gestorven en gaat naar de hemel.
Zodra hij voor de Poort staat, ziet hij ineens allemaal gigantische klokken achter Petrus staan.
Hij vraagt:
"Wat doen al die klokken hier in hemelsnaam??"
Petrus antwoordt:
"Dat zijn de zgn. 'Leugen-klokken'. Iedereen op aarde heeft er eentje. Elke keer dat je liegt, verschuiven de wijzers."
"Aha", zegt de man, "en die klok dan? Die staat op 0.00 uur!"
Petrus kijkt welke hij bedoelt.
"Dat is die van Moeder Teresa. De wijzers zijn nooit verschoven, want ze heeft nog nooit gelogen!"
De man staat er versteld van.
"En van wie is die klok?"
Petrus zegt: "Dat is de klok van Abraham Lincoln. De wijzers zijn twee keer verschoven, want hij heeft in zijn leven slechts twee keer gelogen."
De man krabt eens aan zijn kin en denkt goed na.
"Waar hangt de klok van Mark Rutte??"
Petrus: "Die hangt in mijn kantoor. Die gebruik ik als ventilator."

etterletter | 08-11-19 | 12:24

Rutte is een gevaar voor onze democratie .

Bataaf | 08-11-19 | 12:10 | 1

Ben bepaald geen Rutte fan , maar je slaap de plank mis .. Rutte kan daar alleen maar staan jodelen dankzij het hebben van voldoende vrienden in de Kamer die uit eigenbelang het kabinet in stand houden. Dat noemen ze wel es "democratie".... lol

daytripper | 08-11-19 | 12:35

En het eeuwige excuus van Rutte: Er is toch economische groei ? Alsof "economische groei" het enige is dat telt... Ja, groei voor multinationals als Shell en Unilever, die gewoon de afschaffing van de dividendbelasting op een presenteerblaadje kregen aangereikt. Hoe anders is dat voor het midden- en kleinbedrijf, dat door een jungle van alsmaar veranderende verstikkende regels en voorschriften het functioneren onmogelijk wordt gemaakt, bovendien is de belastingdruk juist voor die groep nog nooit zo zwaar geweest. Die enorme geldstromen van Den Haag naar Brussel, de onophoudelijke immigratie, de stikstofpsychose, het zal allemaal ergens van moeten worden betaald. Het gaat in het leven niet alleen maar om welvaart, maar ook om welzijn. En daar hoor je Rutte niet over. Door de gigantische instroom van migranten wordt het land steeds drukker, en door de toenemende criminaliteit ook steeds onveiliger. Dat heeft zijn effect op de psyche van burgers. Mensen voelen zich niet meer senang in hun eigen land, de sociale cohesie verdwijnt langzaam maar zeker. Dat is heel ernstig. Dat aspect van de maatschappij wordt door Rutte volkomen genegeerd en geridiculiseerd. Typische reactie van Rutte: "Nou, hahaha dat valt wel mee hoor hahaha we moeten ook weer niet overdrijven hahaha". En dan hebben we het nog niet eens gehad over de schandalige bezuinigingen op het gebied van ouderenzorg. Ik was vorig jaar bij een tante van mij, ze is inmiddels overleden, in een verzorgingstehuis. Ik lieg het niet, maar de stank van urine in de gang en in haar kamer was echt niet om te harden. Ik overdrijf het niet. En dat mens zat daar de Godganse dag maar te vegeteren. Wat een hel. Gelukkig is ze uit haar lijden verlost. In plaats van volop goedbetaald vrolijk en ijverig personeel, dat de boel lekker poetst en boent, dat het fris ruikt in zo'n tehuis, dat die oude mensen gewoon netjes worden verzorgd. Maar dat kan allemaal niet, daar is "geen geld voor". Het is een schande. Rutte zal het allemaal worst wezen. En waarom ? Hij heeft geen gezin, geen kinderen, geen verantwoordelijkheid, geen zorgen. Het zal hem allemaal aan zijn reet roesten, en dat straalt hij ook zeer duidelijk uit met zijn eeuwige joker grijns. Wat een verschrikkelijke man. En toch blijven de mensen maar op die VVD stemmen, alsof ze in een soort bubbel zitten. Onvoorstelbaar.

Motleycrew | 08-11-19 | 11:33 | 5

Als er een cultuur van 'regeren' (al is dat tegenwoordig een groot woord) van 'het zal mijn tijd wel duren' overheerst, zie je in de samenleving eenzelfde mentaliteit ontstaan. Een kabinet dat overduidelijk enkel aan eigen persoonlijke carriere en gewin denkt, kweekt een bevolking dat dan ook enkel aan eigen persoonlijk gewin denkt. En aangezien dit kabinet een broertje dood heeft aan de wet, heeft een groot deel van de bevolking dit ook opgepakt en heeft eveneens een broertje dood aan de wet. 'Bejaarden? Kosten alleen maar geld en leveren niks op. Wat heeft het voor zin zo iemand nog een operatie te geven, die gaan toch op termijn dood, weggegooid geld'. En dus verzint men 'voltooid leven' en verpakt dit in een barmhartig sausje: 'je hoeft niet in de hel te leven die wij voor jou hebben gecreëerd'.

Datsun_Cherry | 08-11-19 | 12:45

Die Rutte zou in het openbaar terecht gesteld moeten worden het liefst hier in Den Haag op het Malieveld

JethroBull | 08-11-19 | 13:19

Graag even de volgende nuancering. Bij de inrichting van de samenleving is de grondwet van belang. Bij het inrichten van de rechtstaat is economie (en economische groei) van belang.

Die economische groei dient bij de huishoudens terecht te komen. En is van uiterst belang om een leven in waardigheid te leven. De soevereine insteek is dat de economische grondslag bij het volk hoort te liggen en niet bij de overheid met haar verzorgingsstaat en staatskapitalisme.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 14:03
▼ 2 antwoorden verborgen

Er komt een druppel die de emmer doet overlopen. Wellicht niet eens zo'n dikke druppel. De overheid dwingt iets af en een bevolkingsgroep gaat door het lint.
Het gevoel niets meer hebben te verliezen is de drijfveer. Een te lang onderdrukte boosheid slaat ineens om in blinde haat. Met veel inspanning thans houdt de regering het volk bang en onzeker, dat maakt ze volgzaam. Maar het is geen Haarlemmer olie. Het aardappeloproer in de Jordaan in 1917 ontstond in enkele uren omdat ondanks de schaarste aardappels geëxporteerd werden.
Wanneer mensen maatregelen aan den lijve gaan ondervinden, dan gebeurt er wel iets met ze. Die onderste schijf van Maslow kan heftig gaan malen..

Rest In Privacy | 08-11-19 | 11:11 | 1

Totaal onvergelijkbare situaties.. de "schaarste" en "armoede"van nu is niks vgl bij toentertijd. Als de meute in beweging komt ( wat ik niet zie gebeuren) dan is het vanwege de schandelijke overloop bij immigratie en alle shit die daaraan vast zit . Vroeger hadden we ook immigratie .. op zich niks mis mee , maar niet de treurige begeleidende en ondermijnende activiteiten van een aanzienlijk deel van onze "gasten" . De msm en de NPO voorop, werken keihard geïntegreerde allochtonen uit de hoge hoed te toveren en die zijn er natuurlijk , maar het volk laat zich misschien (?) niet al te lang meer bedotten.

daytripper | 08-11-19 | 12:30

PVV/ GL/SP/PVDA/D666/PVDD: extreem links
CU/CDA/SGP: godsdienstwaanzinnigen
DENK/50+: one issue idioten
VVD: links lullen rechts vullen
FVD: elitaire & pedante vertegenwoordiging, kansloos bij de massa.

Wat een keuze....

_pacman_ | 08-11-19 | 11:03 | 2

Verdiep je eens in het programma van FVD, is nuchtere verstands politiek.

oakmont | 08-11-19 | 11:59

@oakmont | 08-11-19 | 11:59: waar was Hr Hiddema toen het OM OvJ Vincent Leeders met een truc vrijpleitte? grote schande ,, geen FvD te zien ... ze zitten gewoon in het zelfde vieze putje.

peter van dijk1186 | 08-11-19 | 12:09

Het zal wel aan mij liggen, maar ik vind die grijnzende teringkop van Rutte echt onverdraaglijk. Nogmaals, het zal wel aan mij liggen. VVD-ers vinden Rutte namelijk gewoon sympathiek en goedlachs. VVD-ers laten zich kennelijk graag foppen.

Motleycrew | 08-11-19 | 10:56 | 1

Rutte overleeft keer op keer omdat we een schijnparlement hebben dat er alle belang bij heeft te blijven zitten .. " hallo UWV, alles goed ? " De meeste kamerleden hebben namelijk in de maatschappij weinig te zoeken, wat weer heeft te maken met de niveaudaling qua opleiding en ervaring de laatste 25 jaar . Voorts versobering van wachtgeld ed .. Resultaat : plucheklevers.

daytripper | 08-11-19 | 11:03

Bewezen faalhaas, mislukte moneymaker, relationele armoedzaaier, corroderende ideoloog, visionair leeg vat, volger, meeluller, kort samengevat slappe zak!

PIS-Alchimis | 08-11-19 | 10:41

De kabinetten Rutte hebben gezorgd voor de puinhopen in alle sectoren. De ellende hoopt zich op en de paniek slaat toe. En als je dan toch wilt doen alsof je succesvol bezig bent moet je veel liegen. Steeds meer en steeds opzichtiger. Tot er ergens iets klapt.

Schmalz | 08-11-19 | 10:28 | 1

Er klapt iets? Ja, de vvd-aanhang na de volgende verkiezingen.

piloot47 | 08-11-19 | 10:40

Hmm... onder verkeerde bericht...

McSnor | 08-11-19 | 10:20

Eind 2020 lost Rutte alles ineens op. Dan gaat het dank zij Rutte ineens allemaal veel beter in Nederland. Uit dankbaarheid stemmen al het vee, geteisterd door geheugenverlies, weer VVD.

McSnor | 08-11-19 | 10:19

Ik neem ongevraagd de vrijheid om deze column samen te vatten.

Welnu, het partijkartel is een fenomenaal goede tegenstander en Rutte als voorman is uitstekend gecast.

Gezien vanuit het perspectief van het machtspel (Machiavelli) is bewondering gerechtvaardigd.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 10:15

Prima stuk en de spijker op de kop.
Kijk ook naar de uitzending van Zembla over het liegen van officieren van Justitie, en hoe zij daar straffeloos mee wegkomen.
www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/offic...
Het meest schokkende vond ik de uitspraken van de Procureur Generaal G.W. v/d Burg op 29:34:
"Officieren van Justitie maken fouten, maar liegen niet."
"Wij hebben een interne commissie die bekijkt, of we van fouten kunnen leren"
(WC-eend)
www.om.nl/organisatie/procureurs-gene...

Roadblock | 08-11-19 | 09:37
-weggejorist-
ecologiste | 08-11-19 | 09:34

Ja, we moeten als volk toch wel ontzettend dom zijn dat we dit uilskuiken keer op keer blijven kiezen,

oliebolletje234 | 08-11-19 | 09:32

Zo goed in spelletjes.
We weten bijvoorbeeld nog steeds niet of hij op vrouwen, mannen, genderneutralen of honden valt. Beste vvd-stemmers: blijf vooral op hem stemmen. Wellicht is hij herkenbaar voor jullie.

Kamervraag | 08-11-19 | 09:27

Opzouten met die autistische optimist die vuistdiep in de annalen van links zit.
10 jaar is lang genoeg.
Zolang de mensen VVD blijven stemmen blijft hij nog wel even aan. Ik vrees Rutte 4, Rutte 5, rutte 6............ Rutte 15.

luto333 | 08-11-19 | 09:17 | 2

Voor die annalen zal hij het archief van links in moeten duiken. Die analen zal hij elders kunnen vinden.

piloot47 | 08-11-19 | 10:42

Over de foto: het valt me op dat Rutte in zijn eentje lacht. Niemand anders schijnt de lolligheid van het moment in te zien. Alleen Rutte heeft die onechte grimas op zijn bakkes.

JvanDeventer | 08-11-19 | 09:00 | 1

Zo kijken chimpansees ook als ze bang zijn.

piloot47 | 08-11-19 | 10:43

Foto is ook veelzeggend: niemand lacht meer, behalve Rutte

ole guapa | 08-11-19 | 08:58

Voor moor jeers! Oh wacht, verkeerde topic....

club704 | 08-11-19 | 08:57
-weggejorist-
WegmetdeEU | 08-11-19 | 08:51

Een man in zijn positie, die niet openlijk uitkomt voor zijn geaardheid. Juist nu het signaal van gelijkheid zo belangrijk is. Rutte is gewend te liegen, tegen zichzelf en zijn omgeving. Die houding sijpelt als gif door in zijn leiderschap. Geen goed einde zonder eerlijk begin.

MickeyGouda | 08-11-19 | 08:30 | 34

@Angélica de Sancé | 08-11-19 | 10:19: Fijn jou weer te treffen Angélica!

Rest In Privacy | 08-11-19 | 13:20

Omdat er een duidelijke (cor)relatie is tussen seksuele afwijkingen en streven naar macht, is dit een belangrijke vraag, waar Rutte nooit antwoord op zal geven.

VerenigingVanDieven | 08-11-19 | 15:30
▼ 31 antwoorden verborgen

Een op het eerste gezicht goed stuk. een analyse van het resultaat van 10 jaar Rutte. Mopperen op meetinstituten, spaanders die vielen terwijl er gehakt werd en burgerdoden in Irak. (Duh!?).

Historisch gezien heeft Rutte de grootste schade aangericht in zijn eerste (met de PVV) en tweede kabinet (met de PvdA). Het beleid en de bezuiniging die toen zijn ingezet, o.a. op zorg, onderwijs, de belastingdienst en defensie, hebben onherstelbare schade in de samenleving aangericht. En dat heeft sporen nagelaten. Het afbreken van zekerheden, de opkomst van de ZZP'er heeft veel mensen een andere kijk gegeven op de overheid. En dat zien we vandaag terug. De overheid trok zich terug en is gestopt met er voor de burger zijn als ie in de problemen komt. Dat en het eeuwige gezeik over immigratie (niet een typisch Nederlands probleem maar een wereldwijd probleem) geeft onvrede tot in de haarvaten. Kiftende politici die elkaar voor rottevis uitmaken en een totaal verziekt debat over zaken als vaccinatie tot en met het klimaat maken het er niet beter op. Niemand luistert meer. Volgens de ene helft van de bevolking heeft "rechts" het al 10 jaar voor het zeggen (PvdA stond er bij en keek er naar) en volgens de andere helft zijn de links gekkies aan de macht. (Waar en wanneer dan?)

Het stuk is een leuk één-tweetje met actiekrant de Telegraaf maar afgezien van een nuffige columnist die zijn knorrigheid kwijt moet omdat zijn politieke ideeën geen plaats krijgen en dat GS Nieuwspoort niet in mag zie ik niets belangwekkends in deze column. Afgezien van de prettige schrijfstijl, Jan Roos, Ebru of Jan Dijkgraaf had hem ook kunnen schrijven. Goddank deden ze dat niet.

Ignatius J Reilly | 08-11-19 | 08:30 | 10

De PVV heeft nooit in een kabinet gezeten. Wel enige tijd gedoogd, en toen ze belazerd werden zijn ze daarmee gestopt.

piloot47 | 08-11-19 | 10:45

@piloot47 | 08-11-19 | 10:45: Ah, je hebt gelijk. Kan post niet meer aanpassen. Thnx voor de correctie.

Ignatius J Reilly | 08-11-19 | 10:48

@piloot47 | 08-11-19 | 10:45: Als ik me goed herinner heeft Wilders er de brui aan gegeven toen er GEEN ENKELE concessie aan het immigratiebeleid mogelijk bleek te zijn. EU aangelegenheid enzo

Onno Barendsen9337 | 08-11-19 | 18:42
▼ 7 antwoorden verborgen

Zolang vrouwen op Wouter Bos types stemmen omdat ie zo’n lekker kontje heeft, zie ik het somber in voor Nederland. Wij zijn misschien wakker, maar groot gedeelte van NL zijn gewoon schaapjes. Die stemmen niet op zo’n enge man als Baudet of Wilders.

JdB84 | 08-11-19 | 08:25 | 9

@RoadBlock:
Natuurlijk kent u mij. Ik schrijf hier nogal eens wat (over verschillende onderwerpen) en stel me hierbij kwetsbaar op. Blijkbaar heb ik iets bij u geraakt, waardoor u bent geïrriteerd. You drew first blood.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 13:05

@Voight-Kampff | 08-11-19 | 13:05:
Neemt u de definitie van kennen er nog eens bij.
Verder heb ik u in deze draad al een paar keer verteld, waarom ik op een aspect van uw tegels reageer.
En nu nog uw antwoord op mijn vraag, waarom u de termen "achterhoedegevechtje" en "figurant" gebruikt heeft.
U wilde dat toch per geval aangeduid hebben?
Of is dat een onderdeel van "uzelf kwetsbaar opstellen"?

Roadblock | 08-11-19 | 13:35

RoadBlock:
Achterhoedegevechtje en figurant slaat op u en daarvan neem ik niets terug, want het is de vlag die de lading dekt.

Heb wel nog even nagedacht waarom u mij zoekt en ik kom met de volgende mogelijke verklaring:
1. U bent een beetje jaloers omdat ik een inzicht heb gedebiteerd die u zelf graag had gemaakt;
2. U bent gezakt voor mijn democratische vaardigheidstestje en komt er achter dat u al die jaren een beperkte kennis had en toch heeft gestemd;
3. U voelt zich persoonlijk aangesproken toen ik iedereen Jut, Jul en Onbenul noemde die de onrechtmatige oorlogen verdedigen die Nederland voerde.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 14:15
▼ 6 antwoorden verborgen

Rutte (en met hem vele anderen) is het probleem wanneer iemand langer dan 8 jaar aan de macht is. Op een gegeven moment wordt iemand zo dominant in de polletiek en ambtenarij dat niemand zich een ander voor kan stellen. Zowel binnen deze kliek als voor het kantklossend kiesvee. Hij is letterlijk koning eenoog in een land der blinden - niemand ziet heil om het tegen hem op te nemen. Behalve wat figuren in de marge die persoonlijk garen bij spinnen.

Amerikanen hadden het goed bekeken. Na FDR maar meteen de wet aangepast zodat niemand langer dan 8 jaar prez kan zijn. En maar goed ook. Anders had je nu nog Oboema gehad, en waarschijnlijk na 2020 ook. Je krijgt een soort quasi dictatuur a la Merkelland. Omdat niemand het tegen de incumbant op kan nemen.

We hebben het gezien met de laatste verkiezing. Opkomst laag, en degenen die gaan stemmen hebben geen idee waarop ze moeten stemmen. Dan maar op degene die ze kennen: Schrans Timmerfrans. Het is niet zo dat het door de PvdA zelf komt dat ze gewonnen hebben. Wit stemvee interesseert het geen barst eigenlijk en stemmen op wie ze kennen. En die door de MSM goedgekeurd is.

Vandaar ook dat er niets verandert in dit land. De tata krijgt enge dingen te horen over Geertje en onze Tjer, en hun uitspraken in de media helpen daar af en toe niet bij. Bovendien zijn ze eng want eigenlijk best onbekend als je ze niet volgt. Daarnaast is de MSM en de sgolen ook geen fan van ze. Griezelig allemaal.

Den allochtoon interesseert het - buiten naar royale schatting 20% - geen hol wat er in dit land gebeurt. Ze zijn bezig met hun eigen land en hun eigen koningen/sultans/Desi's. Als ze gaan stemmen - en neem ze dat eens kwalijk - stemmen ze op kartelpartijen die hun uitkeringen en soepsidies beloven te regelen. En dat hun landgenoten makkelijk hierheen komen.

Als laatste is Marx Rutte een stadhouder - van voor de lijn Willy o.g. Een aanspreek trekpop voor een zeer vreemd mogendheid die alleen centen uit ons land wil maar verder dat de inwoners in bedwang worden gehouden. En netjes de regels opvolgen die ze aan de stadhouder dicteren.

En dat doet Marx Rutte met verve. Anton Mussert en waarschijnlijk zelfs Arthur Seyss-Inquart zouden zich ervoor schamen. En ja de godwin heeft Marx rijkelijk verdient.

Graaf_van_Hogendorp | 08-11-19 | 08:24 | 3

Triest om te lezen dat u het zo bij het rechte eind heeft.

NeedIsaymore? | 08-11-19 | 08:28

@NeedIsaymore? | 08-11-19 | 08:28: Inderdaad. VVD is een aanhanger van het communisme en Das Kapital geworden. Maar weet u ook de uitkomst van dit boek?

ja-ja-nee-nee | 08-11-19 | 10:06

U moet toch eens afleren om uw op zich prima tegels te larderen met racistische aanduidingen: "Wit stemvee", "De tata".
Probeert u eens te spiegelen, over hoe u het zou vinden, als iemand dat omgekeerd deed.

Roadblock | 08-11-19 | 10:13

Onderstaand de officiële doelstellingen van het kabinet Rutte III zoals ze op Parlement.com staan. Ik weet niet zeker of deze doelstellingen allemaal zijn gehaald.

"De voornaamste doelstellingen van dit kabinet zijn de verbetering van de positie van middeninkomens, het halen van klimaatdoelstellingen, investeren in veiligheid en onderwijs en het herstel van vertrouwen van burgers."

Rest In Privacy | 08-11-19 | 08:20 | 5

@Quib:
Is de kunst van het leven; iedere dag een heel klein beetje leren. Ik sta iedere keer altijd maar weer op als ik op de grond ben gevallen. Peace out. Samen sterk.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 09:34

@Voight-Kampff | 08-11-19 | 09:34: Het is een mooie dag geweest als we iets nieuws hebben kunnen leren. We leren met falen en opstaan. Goed of fout bestaat niet. We proberen, falen en proberen opnieuw...

Rest In Privacy | 08-11-19 | 09:45
▼ 2 antwoorden verborgen

Toen Rutte zei dat hij zijn belofte niet kon houden om Griekenland geen miljarden meer te schenken, kon je zien dat hij eerloos was.
Maar Nederlanders blijven op hem stemmen, want ze zijn zelf ook zo.

helodia | 08-11-19 | 08:17

Kan niet anders zeggen dan dat dit een accuraat stukje is van van Rossum.

Beste_Landgenoten | 08-11-19 | 07:37 | 7

Yep correctie. Rossem

Beste_Landgenoten | 08-11-19 | 08:47

Fijn, dan heeft u even wat tijd over en wat ruimte in uw hoofd om met uw definitie van alt-right op de proppen te komen.

En ... graag ook even de definities van alt-left, left en right daarbij?

Dank voor het begrip.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 09:45
▼ 4 antwoorden verborgen

10 jaar op het pluche. Je zou zeggen dat het een prestatie is van iemand met uitstekende kwaliteiten. Echter niets is minder waar. Wij - het volk - zijn ziende blind en horende doof. Wij als volk zijn blijkbaar zo lui door welvaart geworden dat het ons niets meer interesseert wie leiding geeft. Het socialisme zoals we kenden uit de DDR doet zijn herintrede onder Rutte. We staan erbij en kijken er naar. Beetje zeuren op GS. Daar redt je het niet mee. Proleten zijn we geworden.

Sjorsch | 08-11-19 | 07:29 | 2

Rutte is altijd het trojaanse paard van de VVD geweest en blijkbaar in staat om binnen deze VVD gelederen, Rita te wippen. Overigens is het wel leuk te zien dat de politek geen notie heeft van wat zich werkelijk afspeeld. Men is te druk met zichzelf en elkander bezig. Dat kan het volk misbruiken om de club van bijna 150 gebraden hanen en kippen te wippen.

Ronnie uit Helmond | 08-11-19 | 07:37

@Ronnie uit Helmond | 08-11-19 | 07:37:
Hij wipt wat af die Rutte.

Verbandmeester | 08-11-19 | 08:12

je Moet het de man nageven, maar 10 jaar is toch netjes. aan de andere kant zijn er wel wat dictatoriale trekjes zichtbaar.

Schepvogel | 08-11-19 | 07:16 | 2

Ik ben die lachende leugenaar ook helemaal zat, maar welk alternatief hebben we? Wie in de Tweede Kamer zie je MP worden?

Keessie-Neistat | 08-11-19 | 08:10

@Keessie-Neistat | 08-11-19 | 08:10:
Die Jetten en die Klaver zouden ook wel zo kunnen liegen, maar verder wordt het inderdaad lastig.

Watching the Wheels | 08-11-19 | 08:22

Ik denk dat jaren na zijn regeerperiode blijkt dat Rutte helemaal niet bestaat. Het was gewoon een acteur.

azijnseikerT | 08-11-19 | 07:08 | 1

Er zijn er ook drie of vier van, schijnt.

kloopindeslootjijook | 08-11-19 | 07:21

De effecten op langere termijn? Een gebrek aan transparantie en dualisme creëert een steeds meer in zichzelf gekeerd bestuurlijk systeem waarbij belangen de grenzen van machtenscheiding zullen overstijgen en de checks en balances niet langer afdoende functioneren. Noem het kartel, of inteelt, of hoe het spelletje nu eenmaal wordt gespeeld. Dit wordt steeds vaker zichtbaar door bv de rechter (passief of actief) op een stoel te positioneren waar je liever geen rechter hebt. Het bestuur komt zo ook op grotere afstand te staan van wie ze vertegenwoordigen. Zie ook de rol van gesprekspartners, zoals bv werkgevers/bonden en de relatie tot hun achterban.
Dit is overigens niet de schuld van Rutte, maar hij is hiervan wel het gezicht.

Rest In Privacy | 08-11-19 | 07:07 | 10

@Hollande_Kleurling:
Jammer, u begint goed en kunt dan vervolgens de draad niet vasthouden. Ik meld me wel weer bij een redelijk aanknopingspunt. Nog een prettige dag verder met reageren.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 09:39

@HollandeKleurling:
Ok, your way; Gwen gewauwel. Wat was uw procentuele score op mijn democratische vaardigheidstestje van afgelopen 20 oktober?

Voight-Kampff | 08-11-19 | 14:26
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik vind Rutte een komediant. Zo een pop waar touwtjes aan zitten en die beweegt door de vingers van anderen. Maar geen eigen wil.
Helaas komt er ook nog geluid uit. En vaak ook die afgrijselijke lach, die aan het einde in een soort hinik-beweging weg ebt.
Ik lees in de plempsels dat het volk hem verdient omdat ze hem gekozen hebben.
Ja, ik heb hem ook gekozen. En ik heb er spijt van.
Spijt, omdat ik zie wat hij een ellende achter laat wanneer hij een top-baantje bij een top-firma of instelling krijgt.
Hoe kan iemand leven met de gedachte dat je zoveel mensen in ellende achterlaat, alleen maar omdat je vriendjes dit, en je vriendjes dat willen?
Sorry, ik vind het in- en in-triest.
En ik verdien hem niet. We hebben hem gekregen, maar ik zou hem het liefst teruggeven.

Delfts Blauw | 08-11-19 | 06:55 | 1

Oprecht goed dat je inziet een verkeerde keuze te hebben gemaakt. Dat is niet erg, we maken allemaal fouten. Gebruik dit inzicht, en alles wat er aan informatie verder nog te vinden is, om de komende keer een keuze te maken die dan voor jou het beste lijkt. Succes met je keuze straks.

Marvin_NL | 08-11-19 | 07:23

En toch, als ik Rutte zie kan ik niet boos worden. Vroeger werd ik dat wel bij het zien van Agt, den Uyl, Wiegel, Lubbers en Balkenende. Vooral Balkenende.

Ook ingegeven door de vraag ; Wie dan wel? Rutte is Koning eenoog in een zee van blinden.
Competentie geldt voor enkelen. Onmogelijke dommigheid en slaafse onverschilligheid voor velen.

Mark is wel goed als reminder, dit weekend een teflonpan kopen.

ristretto | 08-11-19 | 06:54 | 3

Teflon is de laatste weken niet bepaald goed in het nieuws.

Beste_Landgenoten | 08-11-19 | 07:38

Maar Mark kiest ook heel bewust incompetente medewerkers uit, zodat hijzelf nog heel wat lijkt. Zeg nou zelf, welke minister van dit kabinet doet het goed, komt met aansprekende ideeën, voert een succesvol beleid? Niemand toch? Dat komt doordat Mark alleen prutsers naast zich duldt.

MAD1950 | 08-11-19 | 09:01

@MAD1950 | 08-11-19 | 09:01: Dat is een bekend psychologisch fenomeen. Verzamel incompetente medewerkers om je heen, en je kunt blijven zitten tot in de eeuwigheid. In het bedrijfsleven en onderwijs zien we deze eigenschappen ook heel veel.

ja-ja-nee-nee | 08-11-19 | 10:12

De echte wereld waar Nederland geen rol van betekenis speelt:
Economie:
-geen zeldzame delf- of grondstoffen(afhankelijkheid dictaturen)
-geen eigen hightech industrie/ research voor: kunstmatige intelligentie, informatietechnologie, gentech nologie, geo-enginering, robotica, ruimtetechnologie, quantumtechnologie, defensie-industrie (nauwelijks) . (ASML is verkocht en de blueprints gestolen door de Chinese overheid) etc.
-door import goederen/ diensten zeer kwetsbaar voor conjunctuur.
-bovenmatig aanwezig, de dienstverlenende sector. De idiote polderoverlegmentaliteit die halfbakken compromissen opleveren.

-Elektriciteitsvoorziening:
nauwelijks aanwezig; grote afhankelijkheid van het buitenland. Kwetsbare infrastructuur, mede door verouderde computertechnologieën die eenvoudig gehackt kunnen worden en lage IT- kennis werknemers.

-Watervoorziening:
afhankelijk van aanvoer buitenland. Door klimaatveranderingen is de waterpeil drastisch afgenomen: rantsoenering.
Kwaliteit drinkwater door verschillende factoren verslechtert; soms innamestop door waterbedrijven. Grote dreiging terrorisme: vergiftiging.

-Voedselvoorziening:
Nauwelijks eigen voorziening. Veel import vanuit Amerika en andere landen(gentech toegepast, hormoonbehandeling).
Landbouwgrond opgeofferd door korte termijn denken van de landelijke en gedecentraliseerde overheid: natuur(?!), bedrijventerreinen, woonwijken.

-Islamisme/ (biologische, chemische) terrorisme
bindende VN- verdragen, Eu- verdragen zorgen voor permanente instroom goedkope arbeidskrachten en islamimport. Collaterale damage: moslimfundamentalisme.

-Wereldwijdproblemtiek
Voedseltekorten wereldschaal zorgen voor: kunstmatig hoog houden van verkoopprijzen, vluchtelingenstromen, oorlogen, instabiliteit stabiele landen, terrorisme, burgeroorlogen, grote bedreiging democratie door toepassen (meer) censuur regering.

-Stressfactoren zorgen voor een onleefbare planeet:
Ontdooien permafrost wereldwijd: overdosis methaan in de atmosfeer
Verzuring en warmer worden van de oceaan (er is maar 1 oceaan).
Smelten poolijs
Smelten gletsjers wereldwijd( zoetwaterpeil wereldwijd daalt)
Biodiversiteit verdwijnt
Verouderde kerncentrales wereldwijd
Ontbossing wereldwijd (belachelijke biomassa transitie Rutte is om te huilen)

-Overbevolking
linksom of rechtsom: vermindering van bevolkingstoename is VN- beleid.
Etc

Nu even terug naar de landelijke politiek van Rutte, de partijkartels, de lobbycratie, de slecht informerende journalistiek (uitzonderingen), de platte vermaak op tv, de censuur toegepast door het kabinet Rutte. De verdeelde oppositie die er werkelijk niets van bakt.
Zijner nog mensen die werkelijk nog de landelijke politiek gelooft? Serieus neemt? Dat de politiek ervoor haar burgers zijn?

Beschaving is maar een dunne laag fatsoen. Bescherm u zelve. De overheid doet niet meer. Fuk Joe, Rutte.

Taartmoment | 08-11-19 | 06:50 | 3

Evolutie, de mens roeit zichzelf uit. mondiale IQ daalt al enige tijd. Bron: Google maar. Begaafden hebben multiplificatierate < 1, zwakbegaafden >> 1. Bewijs: grote steden, Afrika.

Ronnie uit Helmond | 08-11-19 | 07:05

@Ronnie uit Helmond | 08-11-19 | 07:05: Ik weet dat ik in het algemeen naarstig meehelp de gemiddelde intelligentie van de Nederlander naar beneden bij te stellen, maar wat staat hieronder dan?

"Begaafden hebben multiplificatierate < 1, zwakbegaafden >> 1."

Rest In Privacy | 08-11-19 | 08:15

@Quib | 08-11-19 | 08:15:
Hij bedoelt dat zwakbegaafden meer kindertjes maken.
Wat Nederland betreft gaat dat over de instroom.

Roadblock | 08-11-19 | 10:23

Al jaren vraag ik me af hoe het bestaat dat de Grote Leider overal mee weg komt. De politieke werkelijkheid is door en door verrot: liegen en bedriegen als middel om je te handhaven. Na wat schijndebatten steeds met loyale steun van het zittende partijkartel. Alleen carrières tellen. Wat moet er in vredesnaam nog gebeuren vooraleer deze Volksverlakker van Vrijheid en Democratie het veld ruimt?

NPOlitiekgekleurd | 08-11-19 | 06:30 | 8

Ik trek mijn laatste zin terug (stedentrip). Daarvoor bestaat geen aanleiding in uw betoog. Ik heb de plank misgeslagen en bied u mijn excuses aan!

Voight-Kampff | 08-11-19 | 10:38

@Voight-Kampff | 08-11-19 | 10:35:
Zoals ik in een reactie in het verleden al eens tegen u gezegd heb:
Onnodig denigreren werkt contra-productief.
Het leidt de aandacht af van de verdere inhoud van de reactie.

Roadblock | 08-11-19 | 10:40

@RoadBlock:
U overschat uzelf met uw advies en burgermoraal. Ik weet het, alle dooie vissen drijven met de stroom mee. U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van cynisme, sarcasme en ironie!

Voight-Kampff | 08-11-19 | 11:04
▼ 5 antwoorden verborgen

@Van Rossum.
Goede column. Ik zou zeggen pakt u even door en hang er een probleemstelling aan!?

Voight-Kampff | 08-11-19 | 06:22 | 4

En graag een kiesdrempel van vijf zetels, en 'zetelroof' verbieden. Die versplintering helpt niet mee om een land te besturen...

Rest In Privacy | 08-11-19 | 08:36

Herstel en excuus; Van Rossem.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 08:52

@Quib:
U heeft zeker een punt. Echter, dan zitten we meteen in het plan van aanpak.

Mijn vraag aan Van Rossem was met name gericht op een vervolg op zijn column, dat goede data oplevert van waaruit een probleemstelling kan worden gedefinieerd.

Indien de reaguurders dan vervolgens zorgdragen voor de analyse dan krijgen we wellicht een gerichte discussie met een output voor een conclusie.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 09:51
▼ 1 antwoord verborgen

Om "10 jaar Premier Rutte " op te luisteren komt er een Suske en Wiske special : " De Lachende Leugenaar "

Minus Richels | 08-11-19 | 05:56 | 2

Mijn morgen begint goed. Humor!

Ronnie uit Helmond | 08-11-19 | 06:21

Hahahahahahahaha

Accident_Prone | 08-11-19 | 06:31

Eerste zin: "Zijn ongenaakbaarheid in het debat".
Reactie: Debat met het partijkartel is niets meer dan een openbaar gesprek tussen partijkartelgenoten.

Laatste zin: "En wat verwacht Den Haag eigenlijk in ruil voor die behandeling terug van de burger".
Reactie: Niets, want er is geen correlatie. De belastingen worden op voorhand ingehouden en de burgers zijn reeds ontwapend.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 05:54

Rutte heeft de ruggengraat van Nederland gebroken.

netniet | 08-11-19 | 05:50 | 1

Nou, vertel....

kloopindeslootjijook | 08-11-19 | 07:08

Deze 2 zinnen las ik laatst. De ene zin uit een biografie over Churchill , en de andere uit het boek ; Mijn Kampf van Adolf Hitler.

Wie bepaald wat u ziet,
Bepaald wat u denkt

Manipulatie is een kerntaak van overheden, daarom is er ook een staatsomroep !

ik word hier in Nederland inmiddels door toedoen van de VVD dagelijks aan herinnerd.

hanneke53 | 08-11-19 | 05:44 | 1

toen ik deze pagina opende om te reageren sprong uw reactie mij vol in het gezicht. Niets aan toe te voegen. Rutte e.a. heeft bewezen drijfzand te zijn. Een weekdier, shape shifter. En manipuleren is afgelopen decennium heel duidelijk geworden. Ik heb ooit op de man gestemd, jarenlang VVD, maar wat voel ik mij tot op de dag vandaag verkracht. Never ever VVD! (De rest ook niet trouwens, behalve Theo).

Ronnie uit Helmond | 08-11-19 | 06:21

Goed verhaal, lekker kort ook. Bottom line; Rutte's houdbaarheidsdatum zit er zowieso op. Time for change, maar dit kabinet staat zowieso op klappen. En de Raad van State? Die hebben prima meegeholpen met hun debiele, kortzichtige uitspraken. Winnaars? Dat worden PVV, FvD en éèn à twee linkse partijtjes... op naar een verder failliet van de Nederlandse politiek. De VVD is in ieder geval klaar....

Nederlanddraaitdoor | 08-11-19 | 05:20 | 2

Kun je rekenen? Dan reken er maar niet op. Nederland stemt wederom op de Volksverlakkerij partij VVD of DDR66 omdat ze dat altijd doen. De media is erg vergeetachtig en die paar reaguurders die zich prima herinneren wie het allemaal verneuqten die gaan het verschil niet maken.
Dus sweet dreams maar dit gaat niet zomaar veranderen.

Busverhuur | 08-11-19 | 06:50

Probleem is nu juist dat Rutte's houdbaarheidsdatum er nooit op zit.

NPOlitiekgekleurd | 08-11-19 | 07:15
-weggejorist-
Marcoverdwars | 08-11-19 | 05:16

Weer een prachtige collum Van Rossum die helaas de waarheid laat zien.
Onze premier is niets meer dan een “ usefull idiot” van de EU die zijn gehele lands beleid hierop heeft aangepast. De rechterhand van Balkenende ,de aanstichter van deze ellende.
Het is overduidelijk dat deze premier geen enkele binding meer heeft met zijn vaderland en enkel de bevelen van het EU / VN klakkeloos opvolgt.
Als persoon lijkt het mij geen slechte kerel waar je best een pot bier mee kan drinken en nog kan lachen ook maar daar houd het dan ook mee op. Als leiding gevende van de toko Nederland heeft hij twee zeer slechte eigenschappen die je je niet kan veroorloven in deze functie nl : liegen en verzwijgen. Deze twee eigenschappen zijn dodelijk en zullen hem de das om doen.
Na eindeloos vergaderen kwam dan eindelijk de dodelijkste cocktail Rutte III tot stand waarbij de “ runner up” buitenspel werd gezet en enige samenwerking uitgesloten werd. Dit is in dit opzicht natuurlijk al een bedenkelijke situatie omdat je dan als kabinet niet meer de meerderheid van het volk afspiegelt.
En toen begon het:
De gevolgen van het ongestelde rode kruisje
Als een volleerde zakkenroller wordt binnen no time het referendum afhandig gemaakt en gauw een Marrakesh verdrag ondertekend om het spul maar ff te “enhance”. Toen werd de CO2 hetze ontketend met het daarop volgende klimaat akkoord met wazige vergezichten en “ shoot from the hip” bewegingen waar John Wayne jaloers op zou worden. Ook de , nog kneedbare zieltjes, jeugd werd voor dit geweldige plan in de strijd gegooid. Ondertussen in de toko Nederland is het jacht seizoen begonnen en dit loopt als een dikke witte poederlijn recht evenredig aan de beleidsvoering. PAF PAF PFAS.
De schrik zit er goed in, Menig Nederlander krijgt het benauwd . Mja, en dan wordt het tijd om door te pakken en een nieuwe crisis te introduceren. Stikstof is nu de sjaak en de boeren maken we de zwarte piet. Weet je wat laten we de bouw ook als medeplichtigen verdenken. Wat een gaaf land is dit, stelletje makke schapen..... oeps!

Oma Tilly, Arib kozu, buurman Bert, Knotje wijman en Dronken lullo kijken nu allemaal een beetje beduusd en verontwaardigd op een door hun gedoodverfde partij verkiezing beloftes waar ze zichzelf niet in terug kunnen vinden.
Bloedend en ongesteld duiken zij weer in deze gender neutrale wereld hun bed in met hun misplaatste “rode kruisje”

Datgingniegoed | 08-11-19 | 02:29 | 3

Datgingniegoed | 08-11-19 | 02:29,
Hihihi, hij is goed.

Bad - Casey | 08-11-19 | 02:35

Applaus

Rest In Privacy | 08-11-19 | 04:37

Fijn dat u het een prachtige column vindt ... En nu? Bent u opgelucht? Is er iets veranderd in uw leven?

Voight-Kampff | 08-11-19 | 08:32

Iedereen klaagt wel, ik ook. Waarom zouden wij, ons reaguurders dan niet een partij beginnen? Ik bedoel het goed. Kan denk ik alleen maar beter worden. Met GS als first press. Zo maar een idee.?

Twisted_Faith | 08-11-19 | 02:21 | 12

@RoadBlock:
Zelfinzicht!

A propos, jammer dat u niet heeft meegekregen dat ik een reactie gaf op een reactie die de plank missloeg en laagdunkend was.

Zoals voorheen reeds opgemerkt; laat u voorlezen. Het bespaart u ergernis en mij tijd.

Voight-Kampff | 08-11-19 | 11:13

@Voight-Kampff | 08-11-19 | 11:13:
Het is zo te zien blijkbaar sterker als uzelf.
Ik heb ook een advies: Spreek uw tegels in, en speel ze daarna eens af voor uzelf, of voor een willekeurig persoon uit uw directe omgeving.
Misschien komt er dan inzicht.

Roadblock | 08-11-19 | 11:37

@RoadBlock:
Houd toch op met die algemene verhalen en dat moraliserende vingertje. Indien u vindt dat ik ergens onterecht ad hominem reageer dan kunt u dat per concreet geval aankaarten!! Dan krijgt u van mij een adequate reactie. Algemene verhalen hebben we niets aan.

Trouwens er is een groot verschil tussen karakter en persoonlijkheid!

Voight-Kampff | 08-11-19 | 13:11
▼ 9 antwoorden verborgen

"hahahaha", aldus de aanvoerder van deze farce

Jan Passant mk2 | 08-11-19 | 01:47

Als we liegen of misleiden nou eens een standaard ontslag-reden maken, dan schoont het misschien nog eens wat op daar in de Kamer 8-)

RichardBandler | 08-11-19 | 01:46

Moderne politici deden al hun werkervaring op in het studentencabaret en tijdens de workshops klimaat-Deugen voor genderneutralen.
Dat straalt af op hun hele oeuvre.

Zolang niemand kritische vragen stelt en gewoon doet wat ze zeggen EN dat betaalt gaat het met de samenleving allemaal netjes richting EU-afgrond.
De NOS staat erbij en juicht wanneer het mis gaat - en gromt wanneer iemand dat ziet.

Jan Passant mk2 | 08-11-19 | 01:45

Blijkbaar is de onuitstaanbare zenuwen lach van Rutte een vast baken voor velen....
Zolang er gelachen wordt zal het allemaal wel meevallen moeten ze denken.
Waarom anders blijft Rutte en zijn VVD de lakens uitdelen..... Omdat zo velen op de kwibus stemmen! Toch lijken er hier en daar scheuren in het VVD bastion te komen.... Teveel extreem linkse standpunten en maatregels die doorgedrukt worden kan wel eens teveel van het slechte worden..... Of lachebekje nog lang blijft lachen waag ik toch te betwijfelen. het beste is achterover hangen en leuke dingen doen in het leven terwijl de ene na de andere groep het malieveld bezet.
Ook het hele klimaat project kan wel eens als een enorme ballon van CO2 uit elkaar klappen....... Rustig afwachten, want de scheurtjes worden groter en groter.... wees klaar voor de big bang... want het kan snel gaan met dit soort zaken...

dijkbewaker | 08-11-19 | 01:37 | 1

dijkbewaker | 08-11-19 | 01:37,
U had het over het Bastion, deze lachende " Clown", zal nooit en ten nimmer enige gewetenswroeging hebben, ook al bezet men het Bastion, zal volgens mij deze man nog zeggen, " ja maar daar kon ik niks aan doen ", het oude spotje van de Brandweer uit de Jaren 70.
Gweoon keuren al deze lieden wat er nu al zit en wat er ooit in de toekomst daar wilt gaan zitten.
Lijkt mij een preventieve oplossing.

Bad - Casey | 08-11-19 | 01:50

Gezien het stemgedrag van de Nederlander zal ik Joseph de Maistre maar 's parafraseren:
Elk kutvolk krijgt de kloteleider die het verdient.

L. Vis | 08-11-19 | 01:12 | 4

L. Vis | 08-11-19 | 01:12,
Enige nuance in deze, wat de meerderheid stemt, ikzelf heb nooit op deze " man" gestemd en ook nooit op zijn partij.
Het volk, das best wel generaliserend.

Bad - Casey | 08-11-19 | 01:32

@Bad - Casey | 08-11-19 | 01:32:
Absoluut. Maar ik vind dat dat hier wel mag.

L. Vis | 08-11-19 | 02:24

@L. Vis | 08-11-19 | 02:24,
Heb nooit gezegd, dat u dit niet mocht verkondigen, ik gaf slechts mijn mening op uw reactie, integendeel, ik vind dat u alles hier mag verkondigen.

Bad - Casey | 08-11-19 | 02:32
▼ 1 antwoord verborgen

Zat zo de reacties te lezen, maar krijgen deze mensen ook een psychologische keuring ?! ( deze vraag heb ik hier op GS al vaker aangehaald ).
Voorts, als men is aangenomen en men zit in het Kabinet, dat zij aan een leugendetector worden gezet.
Zomaar een ideetje.

Bad - Casey | 08-11-19 | 01:05 | 10

@Bad - Casey | 08-11-19 | 03:33:
Die ga ik wel onthouden. Geheel in de geest van Abed (Community) zeg ik het graag nog middels een filmquote/scène. Net ff anders maar zelfde punt.
youtu.be/KKvvOFIHs4k

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 03:38

@Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 03:38,
Vendetta, vooral dat spiegeltje t.o.v. jezelf houden, maar natuurlijk leeft men in angst..... ik wil er nog meer aan toevoegen, oorzaak en gevolg.
Is dat ook angst dat ik het niet toevoeg, misschien.

Bad - Casey | 08-11-19 | 04:01

@Bad - Casey | 08-11-19 | 04:01:
Zolang je het nog aan jezelf uit kunt leggen denk ik altijd maar. Maar causaliteit (jup, lol, matrix ga ik toch schaamteloos weer naar wijzen).

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 04:20
▼ 7 antwoorden verborgen

Het blijft onbegrijpelijk, maar het volk krijgt de leider die het verdiend.

Kostradamus | 08-11-19 | 00:55 | 1

We laten ons makkelijk in slaap wiegen en het collectieve geheugen onthoud alleen de laatste drie seconden ofzo.

Aap Noot Miesje | 08-11-19 | 02:50

Partij politiek, gisteren nog opheffen die achterhaalde onzin. Partij politiek is voor mentaal uitgedaagden en meelopers.

Cobalt bomb | 08-11-19 | 00:38 | 2

We hebben een verrutte regeering

dubbletjes | 08-11-19 | 00:55

@dubbletjes | 08-11-19 | 00:55:
Onder leiding van de partij Voor Verutte Democratie. In de volksmond genoemd de bananen republiek.Waar corruptie een groot goed is. Liegen een pre en mocht je het allemaal niet meer weten je het opstelten dementie syndroom voorwendt.Gelukkig geeft het woord verutte hun leider aan want soms vergis ik mij wel eens met yassar klaver,als leider van die VVD.Want soms is dat verschil in het geheel niet te zien wat standpunten betreft.Nog effe en we rijden op de warmtepomp naar ons werk en als je wil vliegen mag je een dagje in de windmolen zitten en roepen le plain.Een weekje vakantie om bruin te worden bestaat dan uit het schoonmaken van zonnepanelen in het zonnepanelen park.En daarna natuurlijk terug naar moeders op je vijftigste omdat je geen huis kunt krijgen. Best een gaaf land toch.

tweetybird | 08-11-19 | 01:16

Ex PVV (1x) en ex Baudetstemmer hiero. Ik stem in het vervolg gewoon VVD, ongeacht de leugens en zo. Rechts is gewoon geen alternatief, maken er een potje van, verknallen kansen als er er om draait. Baudet had het zo goed kunnen hebben maar liet zich leiden door zijn ego met alle gevolgen van dien. Hij heeft voor mij (en velen) afgedaan. Wilders is een tegenvaller, De Mos ook. Wilders moet weg, Bosma moet de partij overnemen en er verstand in brengen, misschien dat ik dan nog eens rechts ga stemmen. Tot die tijd gewoon VVD.

deluiegriek | 08-11-19 | 00:36 | 10

Een stem op de VVD is een stem op Jetten.

HaatbaardKnipper | 08-11-19 | 07:55

Dank voor uw bijdrage van het VVD- mediabureau.

Roadblock | 08-11-19 | 12:04

Baudet heeft ruim voldoende kansen gehad, is de grooste geworden in de 1e kamer maar daarna speelde zn ego weer op. Baudet is zijn eigen grootste vijand. Door al die moeilijke toespraken, gebruik van moeilijke woorden, boekrecensies en het gedoe met Otten, geeft hij de andere partijen redenen om hem buitenspel te zetten. Het waren voor mij redenen om niet meer op hem te stemmen.

deluiegriek | 08-11-19 | 14:06
▼ 7 antwoorden verborgen
-weggejorist-
Willem_Oltmans | 08-11-19 | 00:34 | 2

Allemaal op weg naar niets, doen we zus of zomaar iets
Soms net echt, maar meestal kitsch, want wie speelt er nog zichzelf
Weet je nog wanneer dat was, toen je nog geen ander was
Niet in harnas achter glas, maar je eigenlijke zelf
Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf

Dikkerdoenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg
Als je nou 'ns geen masker droeg, zou je dat niet beter staan
Wat moet je met die Januskop, daar schiet niemand iets mee op
't Is een kwestie van een knop, die moet enkel even om

Zoek jezelf zusters, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf

De man die op z'n tenen loopt en alleen zichzelf verkoopt
En nooit iets in z'n oren knoopt, die gaat nog eens lelijk dood
En met make-up van oor tot oor stelt z'n vrouw een ander voor
En hebben ze nog steeds niet door dat een glimlach beter staat

Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf
Zoek jezelf broeders, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf

Nelis SplitBloes | 08-11-19 | 00:22 | 3

Prachtig en mooi uit de ouwe doos.

Oprisp | 08-11-19 | 00:40

Hou van dat sentiment

Rest In Privacy | 08-11-19 | 04:40

Het ziet er naar uit dat Rutte's "ik weet van niks over burgerdoden" kwestie ons met een voldongen feit laat: "onze" oorlogsmisdadigers komen terug, Irak gaat ze na de leugen van Hennis niet meer berechten, en Hennis mag ook weg.

"Iraakse demonstranten willen af van ‘leugenaar’ Jeanine Hennis
Irakezen zijn op sociale media een campagne gestart tegen VN-gezant Jeanine Hennis-Plasschaert vanwege een omstreden tweet. Ze willen dat ze opstapt. „Iraakse doden kunnen haar niets schelen.”
www.nrc.nl/nieuws/2019/11/07/irakese-...

Abject | 08-11-19 | 00:21

Prima foto voor een fotosoep...
En dan heeft Rutte wat anders
in de hand dan een microfoon.

wiener mit pommes | 08-11-19 | 00:13

Ik moet het de VVD nageven: ze zijn meesters in het misleiden.
Het is écht niet zo dat ze sinds Rutte geen ondernemerspartij meer zijn: de rot heeft al veel eerder ingezet. Al decennia.
Dijkstal, Voorhoeve, Nijpels: allemaal links-draaiende volksverlakkers.
Bolkenstein léék een echte liberaal, maar hij wist niet hoe snel hij zijn koffers moest pakken toen er een baantje in Brussel voor hem vrijkwam.

De VVD is gewoon D666 met een ander verhaal naar de kiezer. Inhoudelijk is er geen verschil. Helaas is het census kiesrecht afgeschaft, dus de kans dat een volgend kabinet meer van hetzelfde is, is levensgroot.
En de tijd begint toch wel te dringen. Helaas laten de peilingen zien dat de overgrote meereerheid het wel best vindt.

Vior het smaldeel dat er anders over denkt, kan ik maar één aanbeveling doen: bewapen uzelf, want er is maar een mogelijke uitkomst.
En hoe langer die op zich laat wachten, hoe erger het wordt.

McPhart | 08-11-19 | 00:06 | 8

@Bad - Casey | 08-11-19 | 00:30:
Interessant standpunt vwb geen écht links of rechts meer.
Ben het ten dele eens: de PVV is in bepaalde opzichten inderdaad de erfgenaam van de PvdA (toen de A nog voor Arbeid stond).

Economisch gezien is FvD daarentegen klassiek liberaal.
Jammer dat ze geen Nexit willen en hun standpunten t.o.v. de islam(isering) te slap zijn. Met bovenstaande in het achterhoofd, zou U zomaar gelijk kunnen hebben en is het ware rechts niet meer vertegenwoordigd.

McPhart | 08-11-19 | 01:34

@McPhart | 08-11-19 | 01:34,
En het echte links ook niet meer, voor het gemak ( doe ik ook ) benoemen wij de partijen of hun gedachtengoed links of rechts.
Volgens mij, gaat het gewoon om gezond verstand, logica, daar draait het hierom, niks is meer logisch, tenminste in mijn optiek .

Bad - Casey | 08-11-19 | 02:02

@Bad - Casey | 08-11-19 | 02:02,
Nog vergeten, de " linkse " bewegingen, hanteren Fasctische ideeen en daaruit voorvloeiend hadelingen.
Terwijl de " rechtse" partijen van nu het opnemen voor de zwakkeren, ouderen, vrouwen en homoseksuelen.
Dan is er toch echt een ommekeer aan de gang/hand.

Bad - Casey | 08-11-19 | 02:07
▼ 5 antwoorden verborgen

Alleen van die grijns word je al misselijk. Maar straks stemt 25% van het klootjesvolk weer op hem

namensmijnhond | 08-11-19 | 00:05 | 1

Het klootjesvolk treft geen blaam, het wordt gebrainwashed door de kwaliteitskranten en het NOS-journaal.

NPOlitiekgekleurd | 08-11-19 | 06:56

Een premier die gezegd heeft geen visie te hebben of nodig te hebben. Nuff said.

Super Vaagstra | 08-11-19 | 00:02 | 2

Klopt helemaal. De visie wordt door Brussel bepaald.

kotelet | 08-11-19 | 00:19

Rutte is geen Premier maar filiaalhouder in de Nederlandse winkel van de firma Brussel.

Rest In Privacy | 08-11-19 | 00:56

Idd best wel jammer dat het veel weg heeft van een beurs zonder moreel besef. Tijd voor een frisse wind. Zeker als het een bekende plaat begint te worden waarvan je de reacties al kan dromen (geschokt gereageerd, onderste steen, topprioriteit, etc) en de uitkomsten al bekend zijn (vliegveld komt er toch, zorgverzekering omhoog, ziekenhuis toch dicht, etc etc)

Mark van Leeuwen | 07-11-19 | 23:57

Al lang geleden schreef ik dat Rutte een dwangneurose heeft. Die dwangmatig lachen heet.
Kijk er talloze debatten en interviews op na.
Zelfs tijdens de vacuümbommen kon hij het niet laten.
De Nederlandse stemmer is te dom om te poepen. En, eerlijk is eerlijk, de alternatieven zijn bagger.
PVV is MBO niveau one issue. FvD verliest zichzelf in corpsballengebral.
Al het andere is VVD appeasement.
Rutte is de onderste steen in de magische soep. Hij voegt niks toe, kan niks, doet niks en de helft van Nederland denkt dat het een goede premier is.

koolteer | 07-11-19 | 23:54 | 3

Mensen die zo overdreven lachen en voor de buitenwereld de positivo uithangen zijn binnenhuis depressieve éénlingen die te laf zijn om een keukentrapje en een stuk touw bij de Gamma te kopen.

Jan Leul | 08-11-19 | 00:00

Maarja, wat moet je dan? Alleen mongolen gaan de politiek in. Hoe verander je dat? En hoe zorg je voor zetels die stemmen zoals het volk het wil ipv partijbelang? Welkom in democratie in de 21ste eeuw. Niet dat ik een antwoord heb. Vooral veel frustraties..

deugfoob | 08-11-19 | 00:01

@deugfoob | 08-11-19 | 00:01:
Het antwoord is ; het zelf beter doen.
Maar dan. Dan is je werk je leven.
Zit ik ook niet op te wachten.

koolteer | 08-11-19 | 00:22

En dan heeft v Rossem het nog niet eens gehad over de affaire Wilders (Opstelten, Gabberhouse, Rutte) die naar nu blijkt toch echt van plan zijn geweest om Wilders kalt te stellen, dat zal echter nu als een boemerang terugkomen... nog een keer een mededeling dat die stukken verdwenen zijn, die Wilders kunnen vrijpleiten, gaat ze de kop kosten.

Hoe eerder hoe liever.....

Keyboardspeler | 07-11-19 | 23:53 | 1

Nope. Daar heeft Rutte geen herinneringen aan. En aangezien niemand (Wilders incluis) daar een punt van maakt, is het nog geen rimpel in de binnenhofvijver.

koolteer | 07-11-19 | 23:56

Mooie foto. Rutte die men in zijn bek spuugt. Al tien jaar lang? Mja. Nooit op die vent gestemd. Ooit eens in het echt gezien toen hij zieltjes kwam winnen. Liep er met een boog omheen. Hij snapte de hint niet en lachte vrolijk verder. Ga die vent zijn hand echt niet schudden. Surrealistisch dat hij er nog is. Weet niet van wie ik meer walg. Die typhus hoogverrader Balkende of hem. Beide verraders. Beide niks met het stem van het volk. Beide Eurogays. Goed voor hem. Hij kan schijnbaar iets. Anders lachte hij niet meer. Ieder volk volk verdient wat het kiest. Stik maar in hem. Toch maar een sokpop die niks te melden heeft. Dat dan weer wel. Wel het toffe mannetje uithangen. De beta variant. Bah.

Standvastig | 07-11-19 | 23:46

Rutte is een puppet van de EU, de landelijke politiek doet er niet toe. Rutte is het probleem niet.

Bill Cosby | 07-11-19 | 23:39 | 1

Bill Cosby | 07-11-19 | 23:39,
Wel een onderdeel van het probleem, eigenlijk een groot onderdeel hiervan, zekers voor het Nederlandse volk, nooit kunnen bevatten en nog steeds niet, dat ie keer op keer wordt gekozen?!
Zijn er dan zoveel rijke mensen in Nederland?!
Lijkt mij stug, het kan ook onwetendheid zijn of mensen vinden hem sympathiek overkomen, bepaalde mensen die kiezen daarop, ik wil eigenlijk nog een andere theorie geven, maar dat doe ik niet, want ik hoop echt dat dit niet kan in Nederland, de meesten hier weten volgens mij heus wel wat ik in deze hiermee bedoel.

Bad - Casey | 08-11-19 | 00:08

€1000,00 voor elke werkende burger!
Dat staat mij toch nog helder voor de geest.

de honden blaffen... | 07-11-19 | 23:38 | 2

Nog helderder zie ik hem met zijn nepgrijns op de TeeLeeLeugVisie verkondigen dat wij hem toch echt verkeerd begrepen hadden. Ja, echt. Lag allemaal aan ons. Want meneer bedoelde het niet zo. Iets met een lastenverlichting. Die nooit gekomen is. Alleen Pinokkio, eh? Als dat slap excuus van een mens begint te praten en lachen moet je onmiddellijk je buidel controleren. Zit hij met zijn tengels nogal graag aan.

Standvastig | 07-11-19 | 23:55

Heb je die nog niet ontvangen?
Moet je even met de klantenservice van de VVD bellen. Misschien krijg je Kuifje of Berbaar wel aan de lijn.

Rest In Privacy | 08-11-19 | 01:09

Tja GS is net als een kleine splinter in de vuist die rutte wil maken, het is niet levensbedreigend maar het doet toch pijn en ongemakkelijk. Ben dus benieuwd hoelang (ik hoop van niet) het nog duurt tot .................

jan huppeldepup | 07-11-19 | 23:37

Als je erover nadenkt, is het idd onvoorstelbaar dat deze man nog Premier is en ook al zo lang?!
" De Clown" in kwestie, zei nog een paar jaar geleden, we zijn in oorlog ( en ging verder met Defensie uithollen, wat heeft ie eigenlijk niet kapot bezuinigd?! ), maar liet ook gewoon de grenzen open en als klap op de vuurpijl, krijgen wij wekelijks 100en mensen binnen met een niet Westerese achtergrond.
Waardoor de kans wordt vergroot op nog meer onschuldige doden, want niet elke Moslim is een terrorist, maar elke terrorist is tegenwoordig wel een Moslim.
Dat was ook de reden dat hij zei ( nogmaals) " wij zijn in oorlog" en " wij zijn met meer ", totaal geen benul wat het woord oorlog inhoudt, gezien zijn verdere beleidsvoering hierop.
" De Clown ", had van alles beloofd, niks ervan is uitgekomen, ja voor zijn multinationale makkers.
Nu glijden we echt in rap tempo af,.... naar de afgrond, niks is meer zeker, pensioenen, klimaatgekte, gezonheidszorg, isis idioten die misschien terug willen komen etc.
Weet nog heel goed, 18 jaar geleden ( guldentijdperk), dacht ik nog, wat een mooi en veilig land woon ik toch, ik voelde mezelf als 1 van de uitverkorenen.
Dat ik van deze hele planeet het geluk heb gehad, dat ik in zo mooi klein landje woon, alles is hier goed geregeld, veiligheid,vrijheid in spreken, welvarend, goede zorg etc.
Maar ik bedacht toen ook wel, dit was allemaal niet vanzelfsprekend, hier is ooit hard voor geknokt en dat koesterde ik dus ook en nu nog.
Maar echter, ik heb dat gevoel niet meer, het is allemaal in no time om zeep geholpen en daar heeft deze bewindsman en zijn kornuiten ( ook die gasten aan de linkerzijde en Brussel) behoorlijk aan bijgedragen.
En dan nog het lef hebben, " dit is een gaaf land"?!!!!
Nee, " het was een gaaf land".

Bad - Casey | 07-11-19 | 23:36 | 9

@de honden blaffen... | 08-11-19 | 00:10: Natuurlijk! Het is zoals vroeger met de fabrieksdirecteur en de kerk: "Houd jij ze dom, dan houd ik ze arm". Wie niet mee mag rijden aan boord van de rood-blauwe gravytrain, wordt uitgelachen en gepest. Ik ga slapen. Morgen weer verder met mijn toko.

kotelet | 08-11-19 | 00:17

@kotelet | 08-11-19 | 00:01,
En er hard voor hebben gewerkt, die Jesse Klaver, die kan echt niks, maar dan ook niks, dat er van die ( sorry hiervoor) " studentenpiskutjes " op deze nepperd door van Duijvendak/van Oijk gecreëerde nitwit stemmen, zegt ook weer wat over het hedendaagse niveau van deze studenten.
Wat natuurlijk ook weer beangstigend is, GL dankt zijn onstaan vanuit een terreur organisatie ( de RARA ) en dat zit gewoon in onze Parlement?!

Bad - Casey | 08-11-19 | 00:18
▼ 6 antwoorden verborgen

Rutte heeft, als tot op het bot verwend jochie, heel lang geoefend op glashard en met een stalen gezicht liegen dat het gedrukt staat bij zijn moeder thuis. Maar net als het terecht en feilloos door een NL-F16-piloot uitgevoerde bombardement op Hawija in Irak zal Rutte zeggen dat hem hier niets van bij staat.

Nelis SplitBloes | 07-11-19 | 23:30

Milieubeleid onder deze leugenaar

"Lelystad geeft Schiphol ruimte"
Lelystad Airport zal in de eerste
jaren veel vakantievluchten overnemen
van Schiphol,precies zoals de bedoeling
is.
Volgens de marktverkenning zullen na
enkele jaren vooral prijsvechters die
nu niet op Schiphol vliegen zich op
Lelystad Airport vestigen.Dat ligt
politiek gevoelig,omdat ChristenUnie,
CDA en D66 willen dat Lelystad Airport
alleen vluchten overneemt van Schiphol
teletekst-data.nos.nl/webplus?p=111

Rutte-milieuhuichelarij ,bedrijfsleven wordt geen strobreed in de weg gelegd

pga | 07-11-19 | 23:23

Kom op CDA, trek nu de stekker uit dit kabinet, voordat jullie ook worden geslacht door Rutte.. Lodewijk Asscher weet er alles van.

oakmont | 07-11-19 | 23:20 | 1

Cda zal wel meevallen. Wie de echte klappen van dit beleid traks gaat voelen is D666. Die straks net als de pvda toen genaait worden voor vvd beleid klakkeloos uitvoeren en zelf ook nog met de stomste dingen komen. Zo is het allang niet meer de partij voor de onderwijzers. Zeg maar net als de pvda die niet meer voor de arbeiders stond.Kijk maar goed naar de overeenkomsten en je weet. Bij nieuwe verkiezingen is het over met d666. Ook de scholen en onderwijzers trappen niet meer in dat D666 dat zogenaamd voor hun staat. Die hebben ondertussen door dat D666 alleen nog maar praatjes voor de buuhne hebben en het te druk hebben met hun nieuwe parade paardje. De klimaatgekte.Nope de steun waar ze het van moesten hebben. Studenten en onderwijzers zijn ze denk ik wel zo'n beetje kwijt. Of ze moeten massochisties zijn.

tweetybird | 07-11-19 | 23:31

Ik hoor U.
Ik neem het mee.
Ik kom er later op terug.

Brabeaulander | 07-11-19 | 23:16 | 2

Ik doe het inlegvelletje vast in de typemachine.

Kinkfactor | 07-11-19 | 23:49

Goed bezig Van Rossum.

de honden blaffen... | 07-11-19 | 23:15

Op het plaatje lijkt het publiek weggelopen te zijn uit een schilderij van Edvard Munch met op de voorgrond de rattenvanger van Hamelen.

h.oldeboom | 07-11-19 | 23:14

Introduceer op z’n minst een maximum van 2 termijnen om dit soort dictatoriale scenario’s te voorkomen.

Balgesjaakt | 07-11-19 | 23:07

De liberale principes zijn snel geteld
Het zijn er maar twee: macht en geld
Daarom willen ze graag vele petten dragen
En natuurlijk is dat om problemen vrágen
Maar als niemand ‘t ziet wordt ‘t niet gemeld

Jezelf een opdracht gunnen vanuit ’t bestuur?
“Ja, als ik ’t doe wordt ’t zeker niet te duur!”
En de rest doet dan mee voor spek en bonen
Want democratie moet wel een beetje lonen!
“En dat kan ’t best met ‘n aangepaste factuur!”

Voor winst en ‘t pluche doen VVD-ers ’n moord
En ook al vindt iedereen dat ongehoord
Ze kunnen er eigenlijk niks aan doen
Pecunia non olet! Liberalen willen poen!
Ze stelen wel chique, dus met een witte boord!

Aan een overval doen ze niet mee, da’s ordinair
Liberalen houden van klasse, meer forfaitair:
Witwassen, oplichting en extra declareren
Om zich ’n villa te kunnen permitteren!
Ook is huisjes melken bij hun erg populair

En tijdens het vieren van de gemaakte winsten
Wordt er gedronken: wijn en niet de minste
Het mag wat kosten, de burger betaalt
Om wat ze niet weten, wordt niet gemaald
Onze premier is Neerlands slechtst gezindste

Met BV-tjes en moeilijke constructies
Regelen ze zelf hun belasting reducties
Zo lijkt het allemaal erg beschaafd
In bedrog zijn liberalen zeer begaafd
Furanturi te salutant,
……………….Pinocchio’s VVD-BV producties

Angélica de Sancé | 07-11-19 | 23:06 | 11

Maak er een melodie bij, en je hebt een hit.

Kijkeensaan | 07-11-19 | 23:54

Applaus voor AdS. Kan menig rappert een puntje aanzuigen

Rest In Privacy | 08-11-19 | 04:46

Wederom, diepe buiging ...
Prachtig ......

Pjotterdjotter | 08-11-19 | 09:52
▼ 8 antwoorden verborgen

Poetische rant. Die 10 jaar Rutte is het levende bewijs van het failliet van het huidige politieke systeem. Afgegleden naar het niveau corrupte Balkanstaat.

HaatbaardKnipper | 07-11-19 | 23:02 | 21

@botbot | 07-11-19 | 23:36:

Nope ,omdat het pure onzin maatregelen zijn en het de bouwers niks helpt. Die weten ondertussen ook dat ze genaait worden. Net als de boeren.Honderd rijden gaat de bouw niet vlot trekken.Pure onzin. En ondertussen een vliegveld leliestad openen die in 1 keer het 100 rijden te niet doet. Nope die klimaatgekte gaat ze de das om doen. Geloof mij maar dat vele VVD -ers op de trollen na het ook niet meer begrijpen. Maar blijft u maar hopen van wel. Ik zie dat de druk steeds hoger wordt. Uit deze klimaatgekte gaan ze zich niet meer redden. Uiteindelijk loopt het spaak. Dat hele compenseren is pure onzin. Uiteindelijk valt er niks meer te compenseren.Of wil je de auto's 5 km per uur op de snelweg laten rijden. Wat ze proberen te doen is een pyramide spel. Het ene met het andere proberen te compenseren totdat er niks meer te compenseren valt en ze weer gaan liegen en met cijfertjes schermen en met rapportjes. Helaas kost hun pyramide spelletje ons burger heel veel geld. Maar dan hebben we ook voor dat geld helemaal niks. Mooi man.

tweetybird | 08-11-19 | 00:13

@tweetybird | 08-11-19 | 00:13:
botje is trots dat hij 7x per dag onderdelen geleverd krijgt door een allochtoon. Een tweedehands autoboer die een paar centen verdiend heeft en nu graag bij de VVD wil horen, want bij de VVD zitten de topondernemers. Aan zijn reacties zie je dat het allemaal iets te hoog gegrepen is. Af en toe een kleine plaagstoot geven is leuk, maar ik zou er geen hele epistels aan bloot maken. Heeft geen enkele zin.

Zoloft | 08-11-19 | 00:22

@botbot | 07-11-19 | 23:53: die zogenaamde Cultuur 2000 gebieden die de afgelopen 30 jaar door stichtingen gesubsidieerd door de postcodeloterij zijn aangelegd onder mom van onzin als de Woelmuis moeten nu onze economie in een recessie storten?

Trumme | 08-11-19 | 01:33
▼ 18 antwoorden verborgen

Tijdens het bewind van Rutte is liegen zonder consequenties de norm geworden binnen de politiek. Bij Rutte vergeleken was Pinokkio slechts een amateur. Rutte zou zich eens moeten laten onderzoeken op het syndroom van Capgras

Ruikbaard | 07-11-19 | 22:59 | 3

Het bewind van Rutte, het is het kabinet Rutte hij is geen dictator.

botbot | 07-11-19 | 23:04

@botbot | 07-11-19 | 23:04: Binnen een niet goed functionerende democratie waar geen enkele vernieuwing wordt toegestaan sinds 1848 wil nog niet zeggen dat daar een dictator aan de macht is, wel dat er een bewind is. Zoals binnen een oligarchie gebruikelijk is.

Zapata10 | 07-11-19 | 23:08

@botbot | 07-11-19 | 23:04:

Hij is ook geen premier van alle nederlanders. Een pinnokkio weer wel. Dat valt haast niet meer te ontkennen.

tweetybird | 07-11-19 | 23:09

'Alle hens aan dek!', zei die flapdrol. nos.nl/artikel/2309489-veertig-procen...
Dan ook consequenties nemen en voorlopig een stop op nieuwe medelanders. Geen import van onrendabelen meer als de kans op huisvesting ook nog eens met 40% is afgenomen.

Jos Tiebent | 07-11-19 | 22:58 | 1

Kijk,..... met zo'n populistische kreet kunnen we wat mee.

botbot | 07-11-19 | 23:00

Een van de belangrijkste (filosofische) vragen in het leven is :
> Kunnen we de waarheid kennen ? <
Indien het antwoord NEE is, dan heeft dit uiteindelijk zeer vergaande gevolgen. Bij NEE worden we als maatschappij "verrijkt" met:
- nietszeggende figuren als Rutte;
- corrupte omroepen als de NPO;
- indoctrinatie op Universiteiten;
- gedrochten als het UWV;
- enz,. enz.
Samenvattend: ... losgeslagen van de werkelijkheid, ... het ontbreken van enige visie, behalve de "visie" van het verbloemen + camoufleren + ad-hocbeleid.

Mentor | 07-11-19 | 22:56 | 5

Ja, we kunnen de waarheid kennen !
Echter, dat kost wel een zeker inspanning, maar vooral inzicht. Inzicht in het loslaten waaraan we gehecht zijn, zoals macht, geld, acceptatie, drugs, ... vul zelf maar in.

Mentor | 07-11-19 | 23:19
▼ 2 antwoorden verborgen

Wat voor beleid de VVD voert maakt me nog niet alles uit. Maar dat liegen. Dat permanente, overduidelijke liegen. Daar word ik ziek van.
Ze zeggen dat ze de belasting (IB, BTW, VRH) verlagen, maar in werkelijkheid is zij verhoogd. Ze zeggen dat het eigen huis een spaarpotje is, maar gebruiken het als melkkoe. Ze zeggen criminele asielzoekers te willen uitzetten, maar stemmen tegen een motie dit te doen. Ze geven af op de EU (in verkiezingstijd), maar voeren rücksichtlos iedere richtlijn uit Brussel uit.
Het is werkelijk onvoorstelbaar hoe leugenachtig en vals de VVD is.
Nog liever stem ik op een partij als D66. Die zijn ook totaal irritant, maar ze zijn tenminste wel eerlijk over hun doeleinden.
De leugen regeert echt in Nederland Al acht jaar.

du Roi Soleil | 07-11-19 | 22:51 | 10

@Berbaar | 07-11-19 | 22:55:
De laatste keer dat ik op de PvdA stemde gingen ze heulen met de vvd ... gelijk de laatste keer dat ik op die nsb-ers heb gestemd. Zoals d66 moesten ze natuurlijk weer de valse plannetjes van de vvd uitvoeren. Daar kregen ze kruimels voor terug.
Nee, een vvd-er denkt alleen aan zich zelf.

Analia von Solmsch | 07-11-19 | 23:25

@Berbaar | 07-11-19 | 22:55: liegen heet een coalitie vormen?

Ik stem VVD, daar niet van. Maar dat ons kabinet er op los liegt valt niet te ontkennen. Nouja, het valt wel te ontkennen, dan ben je schattig naïef. Precies de mens waar van Rossem het over heeft.

Harris Pilton | 07-11-19 | 23:28
▼ 7 antwoorden verborgen

Van mij geen felicitatie, ben niet zo van "Hoe de wind waait..." Ik snap dan ook niet dat die überlinkse VVD-er er nog steeds zit, ons land glijdt steeds verder af.

Koffieleut | 07-11-19 | 22:50 | 1

Leg eens uit waarom opportunisme links is? Genoeg bezuinigd op collectieve voorzieningen, leger, politie, zorg, onderwijs, maar de belasting ging omhoog en omhoog en omhoog.

Analia von Solmsch | 07-11-19 | 23:28

Maar de VVD blijft winnen omdat 20% van het electoraat wat moreel totaal gedegenereerd is maar waar de poen tegen de plinten opklotst toch op die VVD blijft stemmen want pecunia non olet.
Voor de rest hebben we wat grut waarvan de meesten ook nog eens met die VVD heulen, zie PvdA/GL/D66/CDA/CU omdat heulen met de VVD nu eenmaal de meeste baantjes, geld, macht en leuke cadeautjes oplevert. En natuurlijk zijn ze nette mensen die verantwoordelijkheid nemen en geen populisten. Akkie bah, nee geen populisten. Op die partijen samen met de VVD stemmen de meeste zombies.
Kortom, over 50 jaar is de VVD nog steeds de grootste, of Denk als de grenzen open blijven.

Zapata10 | 07-11-19 | 22:46

We weten in elk geval welke hobby pinnokkio ruttegraat heeft in zijn vrije tijd. Vaasjes plakken. Hij heeft thuis hele dozen aardewerken puzzels.

tweetybird | 07-11-19 | 22:45 | 1

Nu ja, Boris Johnson figuur zaagt dubbeldekkers. Dan is vaasjes plakken ook niet zo vreemd.

Zapata10 | 07-11-19 | 22:47
-weggejorist-
osolemio | 07-11-19 | 22:44 | 3

Wie trapt nu nog in dat vingertje en dan dat wijzen zo van "Hé gaaf man, huhuhu".
Alsof hij een bekende tegenkomt waar hij blij mee is om die weer te zien.
Alsof je een optreden van Heino zit te bekijken die allemaal oude dozen in de zaal ziet zitten die hem al jaren volgen. Alleen bij Rutte volgt niemand hem. Hij fijnst maar wat. Loser.

Dirk III | 07-11-19 | 22:43

De leugen regeert.
Al 10 jaar dus

langzullenweleven | 07-11-19 | 22:42

Toen Teflon Mark en CO begon was ik best hoopvol over een nieuw, en ander beleid... Na het CDA tijdperk met meneer Balkenende dacht ik dat we met een zakelijk kabinet uit de linkse crisis zouden gaan komen, zoals we vandaag de dag Trump (like him or not) zaken voor elkaar krijgt die anderen nooit aan durfde, of het nooit voor elkaar kregen.

Helaas heeft het naar mijn idee niet goed uitgepakt met de Teflon Gang en zie ik ze het liefste vanavond nog opstappen met alle list en bedrog van de laatste jaren.

FLP_du_Stok | 07-11-19 | 22:39

Mooie ode aan een groot staatsman. Nederland heeft het al tien jaar belachelijk goed, mede dankzij zijn behendige stijl van optreden en onderhandelen. Daar heb ik serieus veel respect voor, zeker als je ziet hoeveel kritiek er dan op je afkomt, doorgaans van mensen die daar zelf volstrekt niets van zouden bakken. Grote kans dus dat ik straks weer op hem stem, en natuurlijk ook omdat er nauwelijks tot geen ander politiek talent rondloopt met dezelfde capaciteiten.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 22:37 | 17

@woordgrap van de dag | 07-11-19 | 23:23:
Volgens mij ben ik hartstikke vrolijk en dit lijkt me projectie.

Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 23:27

Doe nog even begin/einde sarcasme zodat iedereen het kan volgen.

Nelis SplitBloes | 07-11-19 | 23:54

@woordgrap van de dag | 07-11-19 | 23:12:
Het was eerder beter woordgrap van de eeuw.

Cobalt bomb | 08-11-19 | 00:36
▼ 14 antwoorden verborgen

Mensen, kijk eens ode fb pagina van deze dweil, das pas lachen.

Wienerschnitzel mit | 07-11-19 | 22:36 | 2

Wie kijkt er in godsnaam überhaupt op fb pagina's?

SterF... | 07-11-19 | 22:58

Het gaat niet om de leugenachtigheid, het Nederlandse volk heeft Rutte toch het meeste vertrouwen gegeven en elk volk krijgt ook de leider die ze verdient. Een dieptepunt:
youtu.be/KV8HFhY385w?t=470
Het is het soort mensen die bij een niet grappige verwijzing naar het politieonderzoek over de lezing van George Maat over de MH17 aanslag gaan lachen en applaudisseren.

#enpassant | 07-11-19 | 22:33

Wat werden die arme (als lastige kleuters) Boeren gisteren bij dat bezoekje van hem mooi glad afgeserveerd.......... stuitend om te zien..

grapjasz | 07-11-19 | 22:32

Rutte is net als een snottebel. Het glibberige, kriebelen en het vast koeken in de neus als een korst. Als het te lang aanhoudt, krijg je zuurstof gebrek. Net als Nederland na tien jaar. Dit was mijn metafoor, nu weer neus spray en snuiten.

Twisted_Faith | 07-11-19 | 22:31 | 3

Hatsjoe! Bedankt!

peterdh | 07-11-19 | 22:33

Zelf heeft Rutte daar, dankzij zijn in alle krochten van zijn verpakking toegepaste teflon-coating, absoluut gaan last van.

Nelis SplitBloes | 07-11-19 | 23:57

@Nelis SplitBloes | 07-11-19 | 23:57: Maar wij wel mevr. Blouse

Twisted_Faith | 08-11-19 | 00:17

De waarheid is ondergeschikt aan de macht, das in ieder geval wel de waarheid geworden onder Rutte.

william7055 | 07-11-19 | 22:30

Over die "persoonlijke beleidsopvatting" heb ik ook wel eens discussie met mevrouw Tapu (ambtenaar).
Om te beginnen is het al een contradictio in terminis: beleid is niet persoonlijk. Ten tweede mag je daar best een persoonlijke opvatting over hebben, maar die dien je niet mee te brengen naar je werk. Beleid maak je voor heel Nederland en dat heeft geen boodschap aan jouw opvattingen. Het doel van het beleid is een beter Nederland. Ten derde dien je te beseffen dat je een publieke taak hebt. Dus als jij al een zogenaamde persoonlijke opvatting hebt over beleid, dan moet je er maar rekening mee hebben dat die dus publiek kan worden, omdat je voor het publiek dat jouw salaris ophoest werkt. Ten vierde is het zeer makkelijke, want niet toetsbare, manier om onwelgevallige informatie uit een WOB-verzoek weg te houden. En onze overheid laat al keer op keer zien heel erg weinig op te hebben met transparantie, dus dan moet er geen extra instrument gecreëerd worden om informatie waar wij recht op hebben weg te houden. Ten vijfde: al zou er dan al een gerechtvaardigde grond zijn om iets als een persoonlijke beleidsopvatting te kenmerken, dan kan de naam van degene die die opvatting heeft toch in voorkomende gevallen weggelaten worden?

Tapu | 07-11-19 | 22:29 | 1

En hoe reageert mevrouw Tapu op deze argumenten?

Maartenalsoptwitter | 08-11-19 | 07:36

Voor de Vorm Debatteren.

Schulzie | 07-11-19 | 22:28 | 1
-weggejorist-
litebyte | 07-11-19 | 22:32

Het niet hebben van een visie begint zich hier te wreken volgens mij.
Ik waardeer de man en zijn capaciteiten, alsmede zijn bescheiden levenswijze, maar iedereen te vriend willen houden lijkt hier toch te leiden tot een stuurloos beginsel.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 22:25 | 6

@arie-hoax | 07-11-19 | 22:42: klopt, uit en eerder antwoord bleek hij al uitstekend op de hoogte van de 70+ burgerdoden in Syrië door precies de vinger op de zere plek te leggen: een fout in intelligence, paar jaar later heeft hij er geen weet meer van. Hij weet wel meer maar zegt niets. Hij is de poppenspeler van dit kabinet, maar veinst onschuld.
Ook jij trapt er in.

Analia von Solmsch | 07-11-19 | 22:53

@arie-hoax | 07-11-19 | 22:42: Als je alle stof beheerst. Maar heeft wel een selectief geheugen wanneer het zeer belangrijke kwesties betreft. Dan geeft hij niet thuis en laat ministers vallen als collaterol damage

Olleke | 07-11-19 | 22:53

@Olleke | 07-11-19 | 22:53: Dat heet glashard liegen en dat is toch een doodzonde in het parlement of kent men daar soms gradaties in?

Nelis SplitBloes | 08-11-19 | 00:00
▼ 3 antwoorden verborgen

Je kan wel klagen dat Rutte liegt, maar Kok zei nooit wat.

Eierbal-is-fijn | 07-11-19 | 22:24 | 10

@Eierbal-is-fijn | 08-11-19 | 00:33:
Nope. Bij invoering euro werd de gulden bijvoorbeeld bij restaurants gewoon een euro. Waar je vrieger voor een patatje een gulden betaalde ,werd dat gewoon een euro. Dus zeg maar een prijsverhoging van zo'n 100 procent. Toen lieten we ons al gezamelijke naaien. Het is dus gewoon twee muntjes van 10 eurocent en 1 van 5 eurocent en dat omgerekent betaal je nu dus inplaats van een kwartje oud geld nu 50 cent oud geld. Yepp hij blijft nog lang in ons herinnering. Het kwartje van kok.

tweetybird | 08-11-19 | 00:44
▼ 7 antwoorden verborgen

Dit kabinet is door het vertrek van van Haga zijn meerderheid verloren. Daarnaast is er bijna wekelijks een massademonstratie door verschillende beroepsgroepen tegen het regeringsbeleid. Dergelijke situaties in oost Europese landen zouden door ditzelfde kabinet aangegrepen worden om te pleiten voor nieuwe verkiezingen vermoed ik.

Waldpyk78 | 07-11-19 | 22:24

.Vereniging van Vrijwillge Dhimmi's.

Schulzie | 07-11-19 | 22:22

Laat de teloorgang van Nederland onder zijn regie dan maar vergezeld gaan met muziek, het beeld, van zwart/wit naar testbeeld naar kabel naar digitale tv naar netflix mag u allen erbij verbeelden.

www.youtube.com/watch?v=WV1M9mSt-KI

GKJP | 07-11-19 | 22:21 | 1

Dankjewel! Als hardcore is het waardeloos maar ik vond de eerste 10 seconden al leuk en ga het zeker afluisteren.

Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 22:24

Het lijkt mij wat veel eer om de West Wingisering van de politiek aan Rutte toe te schrijven. Dit overstijgt de VVD, maar het is natuurlijk fijn om een zondebok uit te kiezen. Het begon ook al veel eerder dan Rutte I, herinner je nog hoe we in de Irakoorlog zijn gerommeld?
Nee, het echte probleem is dat politiek meer dan ooit om het politieke spel draait, niet om inhoud. Dat spel wordt al decennia gespeeld, maar ook steeds verder geperfectioneerd. Er is geen partij die er niet aan mee doet, FvD en PVV inclusief. Een leuke poging om Rutte en de VVD verantwoordelijk te stellen, maar de kern is dat we allemaal worden bespeeld en dat nog lekker vinden ook.

beldewouten | 07-11-19 | 22:19 | 2

Hear hear!

Cobalt bomb | 08-11-19 | 00:32

Vervang "we" voor "ik".

L. Vis | 08-11-19 | 01:18

Bij de volgende verkiezing zal de coalitie uit 10 partijen bestaan zolang PVV en FvD worden buitengesloten.
Het gaat om regeren, niet leiden

Olleke | 07-11-19 | 22:18 | 1

Tegen die tijd de tweede kamer (oppositie) uit 75 partijen. Die allemaal groep heten met een achtervoegsel.Voor stemmen op 1 onderwerp plannen ze dan twee dagen in. Al die groepen opnoemen door de voorzitterst duurt wel effe.

tweetybird | 08-11-19 | 00:37

Kom, kom. Rutte is een ontzettend aardige man, die bovendien niet te beroerd is om even zijn gemorste koffie zelf op te dweilen. Vergeet niet, dat Nederland, en dus Rutte c.s., zich heeft te houden aan de Europese Grondwet, waar de inwoners van Nederland destijds massaal mee hebben ingestemd door vóór die Europese Grondwet te stemmen.

En, geloof me, als Rutte straks beloofd 50 miljard over te maken aan de EU, in plaats van die schamele 8 (of 13) miljard, dan zul je zien, dat de stikstofcrisis als sneeuw voor de zon verdwijnt. Rutte is immers niet voor niet al vast aan het (be)sparen.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 22:16 | 4

U bedoelt natuurlijk die ons opgedrongen grondwet. Want meen mij te herinneren dat ook daar toen een dingetje mee was. Net als het oekraine referendum. Hmmm zo is het toch weer iets anders . Dat instemmen. Zeg maar nee dan krijg je toch een ja.

tweetybird | 07-11-19 | 22:35

@tweetybird | 07-11-19 | 22:35:
natuurlijk! Het is niet de vvd die hier de fouten maakt, maar de EU! Hennie Keizer ‘kocht’ in opdracht van de EU zijn crematie-imperium, het stil houden van 70+ burgerdoden in Syrië was in opdracht van de EU en de afschaffing van het raadgevend referendum en de dividendbelasting natuurlijk ook ... u heeft mij de ogen geopend! Dank daarvoor! /not.

Analia von Solmsch | 07-11-19 | 23:02

@Analia von Solmsch | 07-11-19 | 23:02:

Uhh u bedoelt vast kweetooknietbeter. Ik heb namelijk niks met die EU steelclub. En ook niks met hun grondwet. Kweetnietbeter schijnbaar wel. Omdat de EU grondwet dat zogenaamd voorschijft. Nope. Dit soort dingen komt inderdaad puur van die VVD.Al is die EU steelclub niks beter.Maar wat u opnoemt is pure VVD strategie. Liegen zit ze in het bloed.Zelfs als het voor zo'n faalmuts als een Hennis gaat.Bij de VVD wordt je juist beloont als je volledig faalt. Er zijn al vele voorbeelden van.Bij de pvda worden ze dan burgemeester ofzo en bij de VVD krijgen ze dan een lucratief baantje bij de VN.

tweetybird | 07-11-19 | 23:55
▼ 1 antwoord verborgen

Toch vraag je je af hoe het politieke veld er uit had gezien met een objectievere publieke omroep.

spanarchist | 07-11-19 | 22:16 | 2

Noord-Korea zou daarbij in het niet verdwijnen.

Nelis SplitBloes | 08-11-19 | 00:02

Inderdaad.
*dagdroomt verder*

L. Vis | 08-11-19 | 01:19

Wanneer is het MH17 rapport nu eens af? Of komt dat pas uit de la (zwaar herschreven onder toezicht vvd) als de vvd de verkiezingen heeft verloren en Rutte een baantje heeft bij de EU?

Analia von Solmsch | 07-11-19 | 22:16 | 3

Love Putin.

Wienerschnitzel mit | 07-11-19 | 22:35

Dat komt pas als we met elektrische vliegende schotels reizen. Ik schat dus in dat we tot het jaar drieduizend kunnen wachten op die onderste steen.

tweetybird | 07-11-19 | 22:37

nooit

Hoorneslaan | 07-11-19 | 23:20

Ach morren doet men altijd als er een partij al 10 jaar de bovenliggende is. Soit.
Deed men bij het CDA ook.
Maar wat is het alternatief?
Dat is er niet dus we gaan in 2021 vol vertrouwen de verkiezingen in.
Zin an.

Berbaar | 07-11-19 | 22:16 | 1

En dan ga jij op groenslinks stemmen. Dan is de vvd opgegaan in groenvvdslinks.En mag je stemmen in het kantoor naast de windmolen.

tweetybird | 07-11-19 | 22:40

De vent is een smerige crimineel. Waar is Halbe Zijlstra ? Waar is Kajsa Ollongren ?

rmstock | 07-11-19 | 22:10 | 2

Halbe werkt bij VolkerWessels als directeur van VolkerRail. Kasja is met ziekteverzuim. Rutte heeft dus geen last meer van ze.

Omar Anoke | 07-11-19 | 22:23

laat ollo maar wegblijven

Hoorneslaan | 07-11-19 | 23:23

Rutte is een enorm aardige man.
We zouden hem moeten eren, na 10 jaar premierschap.
Ik pleit voor Ruttte-dag op 7 november, en dan zeggen we alleen maar aardige dingen tegen elkaar.

Papa Jones | 07-11-19 | 22:10 | 3

Remember, remember, the 7th of novembre
The Rutte, the treason, the plot
I know of no reason
this uniontreason
Should ever be forgot

*Mmmja, af

Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 22:16

U bedoelt natuurlijk een rutte 7(0) november dag. De dag dat ook hij het virus opstelten selectieve dementie syndroom opliep.Waar je vaak mee omgaat wordt je mee besmet. En dat klopt in dit geval wel. Krijgen ze niet de ziekte corruptie dan wel het opstelten selectieve dementie syndroom.Vele daar lijden al aan 1 van de twee.

tweetybird | 07-11-19 | 23:01

@Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 22:16: Rijmschema ABCCB ???

Nelis SplitBloes | 08-11-19 | 00:13

Tien jaar de VVD de grootste en leverancier van de premier. Dan zal dit land onderhand wel het rechts-liberale walhalla zijn waar ik ooit van droomde.

Frans Laarmans | 07-11-19 | 22:09 | 2

U had ook geïnvesteerd in Palminvest? Ik ken nog een Nigeriaanse prins die zoekt naar goedgelovige mensen. Mag ik je e-mail?

Analia von Solmsch | 07-11-19 | 23:06

@Analia von Solmsch | 07-11-19 | 23:06: wees niet bang hoor. Na het verraad van Bolkenstein nooit meer op deze neppers gestemd. Ik laat mij niet meer dan eens in de luren leggen.

Frans Laarmans | 07-11-19 | 23:59

Ach, ik herinnerde mijn eerste 70 slachtoffers ook niet

Olleke | 07-11-19 | 22:09

Ach Mark lacht alles weg onder applaus van oa Berbaar en Kuifje.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 22:08 | 1

Berbaar is Carolien en Kuifje is Dijkhoff.
En Mark zelf is Kaas de Vies.
Je hebt dit niet van mij maar van een vriend.

keestelpro | 08-11-19 | 01:00

In Oostenrijk, de Tsjechische Republiek en Slowakije mag je op sommige snelwegen 140 km kachelen i.p.v. 130 km/uur. Qua lucht & klimaat zijn deze landen veel gevoeliger voor inversie dan Nederland, waar de VVD & Rutte nu een slaatje proberen te slaan uit het terugbrengen van de 130 km VVD oude trots naar de 120 km VVD nieuwe trots. Binnen het EU perspectief is dit soort kleinburgergezever van een postzegelgroot navelstarend Nederland werkelijk belachelijk. Stikstof waait Nederland binnen vanuit Antwerpen en het Roergebied, maar de VVD laat liever de boeren en bouwers stikken dan dat feit te erkennen. Wie begeestert deze verelendungs-kleingeestigheid in Nederland? Rutte & de VVD.

Eeuwig..Op..Vakantie | 07-11-19 | 22:08 | 1

Ach, onthaasten is best weer iets dat zeer is aan te bevelen. Allemaal op jacht naar niets, in de auto en op de fiets. Zoek jezelf, broeder/zuster.

Nelis SplitBloes | 08-11-19 | 00:18

Ach,als hij bij de volgende verkiezingen elke werkende nederlander gewoon weer een half miljoen belooft,zijn er nog mensen die hem geloven ook.

Wat heb ik gelachen dat hij die 1000 euro beloofde,en mensen nog kwaad ook dat ze het niet kregen,ze geloofden het nog echt ook,hilarisch!

anti-fatwa | 07-11-19 | 22:07

Al 8 jaar weg uit dat kutland aan de Noordzee. En vergeet niet: morgen de eerste azan (.) oproepen in A'dam via de luidsprekers, veel luisterplezier.

Wienerschnitzel mit | 07-11-19 | 22:07 | 5

@Superior Bastard | 07-11-19 | 22:12:
Een pindakaasbezorgdienst voor in het buitenland, opeens heb je het.

Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 22:19

@Superior Bastard | 07-11-19 | 22:12:
U eet geen voedsel afkomstig uit het buitenland?

Zoloft | 07-11-19 | 22:25

Ik woon al sinds 20 jaar op aanraden van Henk Westbroek op de planeet Pluto maar ik kan u garanderen dat ondanks alle misstanden op planeet Aarde mijn heimwee welhaast ondraaglijk is geworden.

keestelpro | 08-11-19 | 00:58
▼ 2 antwoorden verborgen

Rutte heeft alle VVD principes aan de kant geschoven en de PVV en FvD in de doem ban gedaan en nu is hij gedoemd om bij de groene khmer zijn meerderheid te halen. Zonder enige principiele hinder want Rutte doet alles voor zijn kabinet en dat blijft bestaan onder een wurgende klimaat en milieu dictatuur. CDA met de bijbel is D66 en CU met God is GroenLinks geworden, we spreken nu over een partij kartel dat zo'n 100 zetels heeft en echte oppositie zit alleen bij de PVV en FvD en die hebben veel te weinig electorale aanhang dus feitelijk is de oppositie weggevaagd. Rutte VVD haakt in iedergeval niet aan bij werkend Nederland dat de moordende regelgeving qua stikstof, PFAS en klimaat CO2 zat is en graag aan het werk wil blijven. Zo gaat werkend Nederland gebukt onder een klimaat en milieu dictatuur geregeerd door 'maakbaarheids' partijen die hun instructies krijgen van de gesubsidieerde milieu clubs, natuurmonumenten en staatsbosbeheer aan de enen kant en van de andere kant krijgt Den Haag de wil opgelegd van de gesubsidieerde vluchtelingen en asielindustrie. Met beide wurgende beleids voornemens kan Den Haag goede sier maken in Brussel en daar regeren ze nog voor, voor hun eigen carriere perspectieven in rijke Brusselse kantoorgebouwen van de EU. Logisch ook want elk direct beleid tav het Nederlandse volk is overgedaan naar de gemeenten en de internationale koers wordt van Brussel gekopieerd door Min. Blok, zelf nadenken hoeven ze niet meer. De straat is de oppositie geworden.

fris2u | 07-11-19 | 22:07 | 2

Hear hear!

Ernst Oosters8389 | 07-11-19 | 22:34

Geh, de vvd zit toch echt zelf aan de knoppen, dit falende klimaatbeleid is echt aan de vvd zelf te danken.

Analia von Solmsch | 07-11-19 | 23:08

Nu in nieuwsuur over de zelfverrijking van de economische bovenklasse. in dit geval de psychiaters, in opdracht van het CBR op kosten van autistische burgers. e 800,- per uur.
Kassa!!
VVD!

ProAsfalt | 07-11-19 | 22:06

@van Rossum,

100% eens.
Democratie draait om keuzes maken, maar dat lukt alleen als mensen volledig en juist geïnformeerd zijn. Het is kwalijk dat liegen het nieuwe normaal is geworden.

Graag dit nog even overdoen een week of twee voor de volgende verkiezingen.

Dandruff | 07-11-19 | 22:05

Het is ook wel knap om bij iedere verkiezing het linkse beleid netjes af te schuiven op de andere regeringspartijen met als argument dat je een rechtse partij bent, gepaart met prachtige beloften voor de volgende periode.
Knap, maar 12 jaar aan het roer is te lang.

marrretje | 07-11-19 | 22:04

Als de kiezer niet uit z'n linkse media bubbel komt, verandert er niks. Het wordt alleen maar erger.

Informatie. Mediakartel. DAT is de sleutel voor de toekomst van Nederland. De ONDERGANG, of terug langs de rand van de afgrond.

Want de GS lezer hoeft niet overtuigd te worden. Maar de Volkskrantlezer? De NOS kijker? De N u.nl lezer? De CNN kijker? Nieuwsuur? RTL? De harde werker die zijn informatie en opinie bij zijn collega's aan de koffieautomaat haalt? Die ook NOS kijken? Die stemt volgend jaar lekker weer VVD. CDA. D666. Groenlinks. PVDA.

Ir. Wilhelmus | 07-11-19 | 22:03 | 7

Het moet gewoon even wat slechter gaan, alleen een echte crisis kan het kartel uiteen doen spatten.

witwas | 07-11-19 | 22:33

Vergeet het onderwijs niet als poel van indoctrinatie.

5611 | 07-11-19 | 22:48

@witwas | 07-11-19 | 22:33:
Als het zo doorgaat barst de bom nog lang niet. En als die barst, is een burgeroorlog niet uitgesloten. Met name door de ongebreidelde immigratie. Gaza. Syrie. Parijs.

Ir. Wilhelmus | 07-11-19 | 23:21
▼ 4 antwoorden verborgen

Deze hebben wij ook nog:
vvdsteun.nl

ProAsfalt | 07-11-19 | 22:01 | 4

De Marx formule gekraakt. En nu doorrrrrr voor het premierschap ProAsfalt! XD

keestelpro | 08-11-19 | 00:52
▼ 1 antwoord verborgen

Ik zeg het eerlijk, ik heb op Rutte I gestemd.. Maar goed, ik leer van mijn fouten. Dat dan weer wel.

Wasbakplasser | 07-11-19 | 21:57 | 1

Rutte I was lang geleden. Je kon toen niet weten dat hij een linkse infiltrant was.
Ik pleit voor seponering Joris.

keestelpro | 08-11-19 | 00:49

Óf het Nederlandse volk is gek, óf er wordt gewoon stembusfraude gepleegd.... Meer kan ik er niet van maken,.

kotelet | 07-11-19 | 21:57 | 2

Ik denk beide

Zathras | 07-11-19 | 22:17

Het is én-én. Dat is gewoon zoiets waarvan je weet dat het gebeurt zonder dat je het kan bewijzen. Net zoiets als de doping van Armstrong. Totdat het riool opengaat.

WhiteShark | 07-11-19 | 22:27

Het zou andere vvd politici toch langzamerhand razend moeten maken dat Mark overal voor duikt, steeds nét iets slimmer is zodat hij buiten schot blijft. Dat ik weet niet hoeveel vvd-ers de afgelopen jaren zijn gesneuveld op het politieke slagveld terwijl Rutte lachend overal mee weg lijkt te komen.

Klik_hier | 07-11-19 | 21:56 | 1

Hij geeft ze daarna mooie baantjes. De baan wordt beter naarmate ze meer falen. Kijk maar naar hennis.

tweetybird | 07-11-19 | 22:05

1. Zorg voor een onveilige werksfeer zodat iedereen keurig meestemt.
2. Tekenen bij het kruisje, dossiers worden hamerstukken.
3. Als dientengevolge beleid (waarvoor getekend is) wordt afgedwongen door een rechter, trek je een vroom gezicht en mompelt iets over scheiding der machten
4. Zeg dat het een taai dossier is als het helemaal vastloopt en verzin ludieke oplossingen, zoals snelheid op snelwegen verlagen, autoloze zondagen, niet werkende warmtepompen, badeendjes, bio-houtkachelcentrales en andere geitenpaadjes
5. Lachen naar de fotograaf

Rest In Privacy | 07-11-19 | 21:55

Ach, als een mama's kindje altijd van zijn moeder hoort dat ie het goed doet, dan zijn alle andere meningen onwaar

Olleke | 07-11-19 | 21:55

Ik ben blij dat er een heel topic gewijd wordt aan de gladheid en gluiperigheid die er ondertussen ingeslopen is. En dat het bedonderen van de kiezer normaal geworden is, naast het doorvoeren van beleid waar niemand ooit voor gekozen heeft.
Het is echter moeilijk om de gewone kiezer de ogen te openen, aangezien de meesten niet verder komen dan dat het toch zo'n aardige man lijkt.
Wij hier weten beter, maar wij leven helaas in onze eigen bubbel.
Wat doen we er aan? Hoe openen we de ogen van de rest van Nederland voor wat er nu gaande is op alle fronten?

Nuchternederland | 07-11-19 | 21:54 | 1

Ogen openen?
Dat lukt zelfs hier niet bij een aantal verstokte VVD fanboys, ondanks dat hier toch elke keer weer met feiten wordt aangetoond dat de VVD bestaat uit vooral opportunisten, leugenaars, fraudeurs of gewoonweg wereldvreemden.

J-van-de-Bontekoe | 08-11-19 | 08:26

Rutte is een D66-mol die als opdracht heeft gekregen de VVD van binnenuit kapot te maken. Maar hoe hij ook zijn best doet, het schijnt maar niet te lukken, tegen beter weten in blijven hele groepen maar op hem stemmen.

spanarchist | 07-11-19 | 21:54 | 2

Vvd kopstukken willen zelfs fuseren met ddr66
Vvd zat al samen met ddr66 in de europesche alde partij.
Vvd=ddr66

anti-fatwa | 07-11-19 | 22:00

Kutjebef, d66 wordt juist voor het karretje van de vvd gespannen, met als dank ‘mee te mogen regeren’, het eerste offer was het om zeep helpen van het raadgevend referendum, terwijl Rutte de afschaffing van de dividendbelasting (kosten 2 miljard per jaar!) er via de de coalitie-onderhandelingen (=staatsgeheim) er doorheen drukte ...
Je draait de feiten om als een vvd-er!

Analia von Solmsch | 07-11-19 | 22:07
-weggejorist-
CubaSalsa | 07-11-19 | 21:53

10 jaar Rutte.

In die tien jaar is de heer Rutte in de Hoedanigheid van de VVD telkenmale herkozen met 30 zetels of meer (of bij andere verkiezingen het equivalent ervan).

Het volk vindt het dus kennelijk perfect zoals het gaat.

Dat is democratie.

ProAsfalt | 07-11-19 | 21:53 | 7

In die tien jaar zijn de kosten voor onze “overheid” met 38% gestegen.
En bij elke verkiezingen wordt gemeld dat die kosten omlaag moeten, cq de overheid moet inkrimpen.

J-van-de-Bontekoe | 08-11-19 | 08:22
▼ 4 antwoorden verborgen

Rutte is meer en meer verworden tot een loopjongen voor het krapuul van links. Weg met dit kabinet! Wat we nodig hebben is een zakenkabinet met vakministers. Geen meisjes met twee jaar moedermavo. Ik heb altijd veel respect voor types als Bosma en Omtzicht. Wat er nu zit is een echt waardeloos zooitje non valeurs.

hans6100 | 07-11-19 | 21:48 | 4

@ProAsfalt | 07-11-19 | 21:55: Net zoals het volk tegen het associatieverdrag heeft gestemd, ook zo'n mooi ijkpunt.
Daar heeft Rutte goed naar geluisterd! Overigens hebben er meer mensen tegen het verdrag gestemd dan op de VVD...

Nuchternederland | 07-11-19 | 21:57

Trutte is de buikspreekpop van brussel. Hij is niks.
De stropop van een nep-kabinet.

anti-fatwa | 07-11-19 | 22:04

@anti-fatwa | 07-11-19 | 22:04:
Ja zoals ie Juncker met zijn lame toneelstukje over rugpijn uit de wind probeerde te houden toen die weer eens katjelam rondzwalkte tijdens een publiek optreden.

2tribes | 07-11-19 | 22:22
▼ 1 antwoord verborgen

Best wel goeie vaasjes eigenlijk. De doofpotten worden er jaloers van...

ScumbaggusMaximus | 07-11-19 | 21:48 | 1

Da's de kwaliteit van een echte politicus: een doofpot presenteren als een blinkend delfts-blauw vaasje: Mark Rutte kan het!

keestelpro | 08-11-19 | 00:44

Dat kan ik me niet herinneren?
70 doden?
Bonnetje?
Alzheimer?

Olleke | 07-11-19 | 21:47

Bekwam politicus en een goede premier.... glad als een aal.

Poesman | 07-11-19 | 21:45

Gelukkig denkt een heel groot deel van de kiezers er anders over.

Superior Bastard | 07-11-19 | 21:43 | 7

Te dom om te poepen!

eerstneukendanpraten | 07-11-19 | 23:24

Dat zei de NSDAP ook na de verkiezingen in ‘33

kapoerewiet | 08-11-19 | 00:21

Welke kiezers? zijn daar bewijzen van?

Cobalt bomb | 08-11-19 | 00:29
▼ 4 antwoorden verborgen

Heel eerlijk , ik heb op hem gestemd . Nee,ikwil er niet over praten !

ewout56593235 | 07-11-19 | 21:42 | 5

Om een probleem op te lossen, moet je eerst beseffen dat je een probleem hebt. Die stap heb je gezet, hou vol!

Nuchternederland | 07-11-19 | 21:49

Hou aub kontrole over uw verwardheid. Kan goes foutgaan is onze ervaring.

grapo | 07-11-19 | 21:49

Het schijnt dat als men zaken wil wegstoppen dat dat enorme hoeveelheid cognitieve energie vergt. Dat kan dus resulteren in overbelasting van de geest. Een branduit. Nu is het mooie van de VVD: zij ontkennen dat. Het menselijk lichaam en geest kan onbeperkt worden uitgebuit. Vooral als die tot de onderklasse behoort.

ProAsfalt | 07-11-19 | 21:59
▼ 2 antwoorden verborgen

In Amerika rotten ze tenminste gegarandeerd op na 8 jaar. Maar daar is weer eens geen sprake van in onze bananenmonarchie.

IkWilOokWatZeggen | 07-11-19 | 21:42

Het werkwoord rutten is een synoniem voor liegen.
Hij rut dat het gedrukt staat.

BP Richfield | 07-11-19 | 21:41 | 2

Ruftende rut. Trouwens, moet "rut" in deze context niet "rudt" zijn?
/taalnazi

Nivelleermarionet | 07-11-19 | 21:43

Rut up, ruttende Rutte.

ScumbaggusMaximus | 07-11-19 | 21:46

Wat is er mis mee met af en toe een fout toegeven?
-Zelf de verantwoordelijkheid nemen voor de slachtoffers van MH17 omdat dat vliegtuig nooit boven oorlogsgebied had mogen vliegen en de nabestaanden compenseren.
-Bekennen dat door Nederlandse bombardementen Irakese burgers zijn omgekomen en excuus aanbieden en de nabestaanden een vergoeding geven.

keestelpro | 07-11-19 | 21:40 | 2

Dan ben je besmet en krijg je natuurlijk nooit een cool baantje in de EU.

Reagurend_Nijlpaard | 07-11-19 | 21:41

dat doen alleen leiders

gebruikesrnaam | 07-11-19 | 21:49

Volgend jaar maart moet het gebeuren.

Kladderadatsch | 07-11-19 | 21:40 | 4

"Gaat" het gebeuren. Hij overleeft het niet en die partij van hem ook niet. Figuurlijk gezien.

Zwizalletju | 07-11-19 | 21:53

Maart 2021 geduld lol

Berbaar | 07-11-19 | 22:21
▼ 1 antwoord verborgen

Ik ben een fan: goed politicus en bekwame premier. Zoals hij zijn er niet zoveel.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 21:39 | 16

@Analia von Solmsch | 07-11-19 | 22:13: Dat moet-ie van Berbaar.

Zupschufter | 08-11-19 | 01:09

Je hebt helemaal gelijk Kuifje. Zoals Mark zijn er niet veel. Gelukkig maar.

LiniaalRectaal | 08-11-19 | 01:12
▼ 13 antwoorden verborgen

Effe beetje off topic. Maar in Den haag zelf is ook nieuws. Richard de Mos is weer terug in de gemeenteraad.yepp

tweetybird | 07-11-19 | 21:38

Aan zijn eerste leugen niet gebarsten en voor zijn tweede niet opgehangen.

Rest In Privacy | 07-11-19 | 21:37

Pinokkio, je neus groeit.

Flappie2006 | 07-11-19 | 21:36 | 5

En die word zo zwaar dat hij nu versleten knieen heeft.En een versleten ruttegraat.Die knieen dat zie je omdat hij er steeds op valt voor groenslinks en die versleten ruttegraat die zijn hersens aantast waardoor hij opstelten demensie syndroom krijgt. Tijd voor een nieuwe MP dus. Deze is al een tijdje kapot.

tweetybird | 07-11-19 | 21:42
▼ 2 antwoorden verborgen

Weg van de lachende vuist heer Rutte.

Aap Noot Miesje | 07-11-19 | 21:36

REAGEER OOK

Uitgelezen op GeenStijl? Abonneer je op de Nijman-Nieuwsbrief.
linktips: Energie vergelijken | Autoverzekering vergelijken
Kansino. Hét online casino van Nederland.
Online casino met licentie | Bookmakers | Online casino overzicht | Bookmakers Nederland
Online Casino | Online Gokken | Brokerfolio.com brokers vergelijken | online bookmakers in Nederland
Online Casino Top 5 | Casino bonussen | Crypto-casino.nl