achtergrond

Geenstijl

login

word lid

nachtmodus

tip redactie

zoeken

A. Nanninga pleit voor verbanning Al-Tawheed

Ja leuk die Femke 'Streep in het woestijnzand' Halsema. Maar Tante Bel baast de Stopera als het op rationeel radicaliseringsbeleid aankomt. Niet met populisme, gewoon met een praktische procedurele ingreep!

Ik neem u even mee naar 2012. Toenmalig GroenLinks wethouder (en informateur van de huidige coalitie) Maarten van Poelgeest ging er prat op dat de gemeente via erfpacht de regie houdt op wat er op haar grondgebied gebeurt, in een interview in de telegraaf op 21 januari van dat jaar. Nou zijn wij van FVD geen voorstander van erfpacht, maar wij moeten roeien met de riemen die wij hebben als het gaat om het houden van controle over wat er op Amsterdams grondgebied gebeurt. 

Erfpacht, een oud-links middel voor -onder meer- social engineering, kan ons helpen om nu eindelijk onze tanden te laten zien tegen een schandvlek in onze stad: de el Tawheed-moskee. Hoe, dat leg ik u zometeen uit. 

Wij waren zeer verheugd met de uitspraken van burgemeester Halsema op 14 september jongstleden, dat een gebedshuis in een aller- alleruiterst geval gesloten kan worden. Dames en heren, de el Tawheed-moskee IS zo’n aller- alleruiterst geval, wat daar gebeurt heeft weinig meer te maken met de vrije uitoefening van het islamitisch geloof, zelfs niet in haar meest orthodoxe vorm. Geloofsvrijheid is immers een recht waar FVD niet aan wil tornen. Deze moskee echter, staat al sinds 2004 op de radar van de AIVD. De moordenaar van Theo van Gogh vond er zijn spirituele thuis. Deze zomer nog dook er fotobewijs op van ISIS-gangers die er logeerden. Allerlei haatpredikers lopen er de deur plat. We hebben het hier over een centrum van radicalisering en vergiftiging van jonge Amsterdammers, dat zich tooit met de schuilnaam ‘moskee’. 

En wat heeft de erfpacht met dit alles van doen?

Welnu. Een vereniging of beweging, hoe schadelijk ook, is lastig te verbieden. Terecht. Zo iets moet zorgvuldig gebeuren en het is een middel dat zelden wordt toegepast, we zien hoe lastig dat bijvoorbeeld is met bewezen criminele motorbendes.

Wel kunnen wij nu, vandaag, met elkaar besluiten om El Tawheed het zo lastig mogelijk te maken haar giftige werk in onze samenleving te blijven doen. Wij kunnen de erfpacht opzeggen, waardoor zij niet langer op Amsterdamse grond hun vernietigende haat kunnen verspreiden vanuit een clubhuis, want een moskee zou ik het niet eens willen noemen eigenlijk. Daarvoor staat een opzegtermijn van een jaar, dat is waar, en een schadeloosstelling, maar met de wind of change van de burgemeester in de rug en de almaar toenemende dreiging van radicalisering, uitreizende kinderen en terreur boven ons hoofd, is dit toch een stap die we moeten zetten.

Wij kunnen dit gif niet langer in ons midden tolereren en we hebben de plicht om de stad te beschermen met alle middelen die ons ter beschikking staan. Dit is een relatief eenvoudig uit te voeren middel, zonder aan de vrijheid van expressie en godsdienst te morrelen. Forum voor Democratie dient een motie in om de erfpacht van El Tawheed op te schorten. Wij roepen het college op om, volgens procedure, de Raad daartoe een voorstel te doen en wij roepen u, de Raad, op daar te zijner tijd mee in te stemmen. Wij zien dit als een eerste stap in het uitbannen van deze ideologische ondermijning. Het is niet eenvoudig maar we moeten laten zien dat we grenzen stellen en terugvechten. Met alle middelen. Dankuwel.

UPDATE: Halsema ontraadt motie, motie weggestemd..

Reaguursels

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.